P. 1
Test Desenul Persoanei

Test Desenul Persoanei

|Views: 1,215|Likes:
Published by Ion Anton

More info:

Published by: Ion Anton on Apr 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2015

pdf

text

original

TESTUL DESENUL PERSOANEI

I.

ADMINISTRAREA PROBEI “DRAW-A-PERSON”-D.A.P.

Administrarea acestei probe este extrem de facilă. Sunt necesare câteva coli de hârtie albă format A4 şi un creion negru. Colile se plasează la îndemâna subiectului, acesta urmând să ia o foaie de hârtie pe care să o aşeze după cum doreşte (vertical sau orizontal). Subiectului i se cere să deseneze o persoană: “Vă rog să faceţi desenul unui om”.Nu este nevoie de nici o altă indicaţie, întrucât scopul este de a furniza subiectului o situaţie nestructurată. La eventualele întrebări puse de subiect privind cum anume să deseneze, li se va răspunde:”Aceasta depinde de tine”....”Poţi face cum vrei ”. DAP este bazat pe presupunerea că un individ va fi forţat să structureze această situaţie relativ nestructurată în concordanţă cu dinamica bazală, tipică şi unică a personalităţii sale, relevând date esenţiale despre el însuşi prin abordarea de către el a sarcinii de a face desenul unei persoane.Se presupune că în desenul unei persoane vor fi prezente – într-o anumită măsură – atât imaginea sa despre sine, cât şi cea despre sinele ideal.El va putea, desigur, să prezinte o persoană semnificativă pentru el: părinte, rudă, soţ, profesor, etc. În timpul examinării, examinatorul observă îndeaproape comportamentul subiectului, înregistrând verbalizările spontane. Întregul comportament complex dezvăluit în timpul situaţiei de testare are nevoie să fie cercetat, evaluat şi interpretat.Conştientizarea totalităţii personalităţii în interiorul cadrului de testare al probei DAP este de o importanţă capitală în interpretarea rezultatelor. În timpul testării DAP, subiectul poate fi prea ocupat cu evaluarea calităţilor artistice ale desenelor lui.El trebuie asigurat că nu este vorba de un test de abilităţi artistice şi că aceste abilităţi nu sunt luate în consideraţie când testul este interpretat.Se pare că cel mai bine este să se explice subiectului că testul este utilizat pentru aprecierea gândirii şi afectivităţii lui. Este esnţial să se împărtăşească subiectului importanţa probei DAP, caracterul său confidenţial şi locul său de procedură de rutină.Altfel, subiecţii pot fi excesiv de rezistenţi la test, desenând figuri schematice sau stilizate sau refuzând în întregime testarea. Când prima figură este desenată, examinatorul îl roagă pe subiect să deseneze o figură de sex opus.El va avea grijă să evite folosirea termenilor “bărbat” şi “femeie”, permiţându-i subiectului să definească prima figură ca fiind bărbat sau femeie.Ocazional, un subiect poate pretinde că prima lui figură nu are sex.Se poate permite subiectului să deseneze altă figură şi să continue apoi cu un desen de sex opus, sau poate considera prima figură de orice sex doreşte el. Dacă desenele subiectului sunt figuri stereotipizate – de exemplu, figuri schematice (beţe, linii), caricaturi sau desene stilizate – este necesară repetarea testului până la obţinerea unei figuri complete. După completarea probei DAP, examinatorul mulţumeşte subiectului pentru cooperare şi marchează desenul pentru indicarea numelui, vârstei şi sexului subiectului, a datei testării şi numărului desenului în serie. Există varietăţi interesante în DAP.De exemplu, uneori este folositor să fie utilizate două foi de hârtie cu o coală de indigo între ele, astfel încât să se obţină o copie a desenului original.Copia relevă examinatorului ştersăturile şi corectările, permiţându-i acestuia să întrebe subiectul dacă doreşte să facă modificări în desenul original; schimbările pot fi comparate cu copia.Asemenea schimbări indică zone de preocupare şi / sau dificultăţi. Indivizii “normali” tind să facă schimbări ce îmbunătăţesc desenele arătând mai mult echilibru şi control; persoane anxioase tind să facă modificări ce relevă control slab, rigiditate, fragilitate şi constrângere. Subiecţii rigizi şi evazivi tind de obicei să evite să se releve pe sine şi încearcă să devalorizeze situaţia de testare, realizând figuri schematice sau reprezentări umane minimale. Acestor subiecţi e
1

indicat să li se ceară să deseneze o figură completă. Acest lucru este oarecum echivalent cu “testarea limitelor” în administrarea probei Rorschach. Un obiectiv al testării DAP este stimularea subiecţilor la producerea mai multor materiale, astfel încât evazivitatea subiecţilor să nu poată acoperi toate defectele. Subiecţii sunt “împinşi” uşor să hotărască dacă să continue să fie rigizi şi în gardă sau să îşi expună resursele. Este indicat să li se ceară subiecţilor să deseneze capete sau busturi detaliate în cazul în care figurilor le lipsesc detaliile capului (feţei). Zona capului este cel mai relevant indicator al concepţiei despre sine şi al abilităţii de a se descurca în mediul social; în teoria DAP-ului, capul este locul sensului Sinelui. Alte variante ale DAP includ:

minoritar). Totuşi, aceste variaţii consumă timp şi adaugă prea puţin la standardul DAP.

•Draw-a-Person-in-the-Rain – (desenaţi o persoană în ploaie); •Draw-an-Animal – (desenaţi un animal); •Draw-a-Member-of-a-Minority-Group – (desenaţi un membru
II.

al unui grup

INTERPRETAREA D.A.P.

Interpretarea rezulatatelor probei DAP apare unora ca dezamăgitor de simplă şi superficială, în timp ce alţii o consideră a fi o sarcină de extremă dificultate şi incomprehensibilă. Un pas iniţial în interpretarea DAP este de a descrie pur şi simplu figurile desenate. Sunt tinere sau bătrâne? Active sau inactive? Flexibile sau rigide? Frumoase sau urâte? Masive sau mici? Vesele sau triste? Formale sau obişnuite? Musculoase sau slabe şi atrofiate? Agresive şi dominante sau pasive? Multe asemenea probleme pot fi ridicate şi pot sugera diferite ipoteze interpretative privind subiectul care a desenat asemenea figuri. Se presupune aici că perceperea imaginii corporale prin desene implică proiecţia unor trăiri personale care inconştient ghidează subiectul în a se descurca cu proba DAP. Unii examinatori le cer chiar subiecţlor să descrie figurile pe care le-au desenat, folosind întrebări precum: “Aţi putea să spuneţi de ce fel de persoane vă aminteşte acest desen?”; “Ce fel de persoană este el / ea?”; ”Faceţi o mică povestire despre această persoană!”. Subiecţii mai “naivi” vor releva adesea date importante care-i privesc pe ei înşişi în timpul unor aemenea proceduri, sporind prin aceasta validitatea clinică a probei DAP. Deşi procedeele de mai sus nu sunt tehnici de interpretare DAP standardizate, ele asigură puncte de plecare folositoare din care examinatorul poate deriva ipoteze mai semnificative. Pe lângă aceasta, ele permit examinatorului să compare descrierile sale cu cele ale subiectului. După această fază iniţială a examinării, psihologul ar trebui să se concentreze pe cele patru zone majore ale desenelor DAP: 1. Capul; 2. Mâinile, braţele, umerii şi pieptul; 3. Torsul (trunchiul); 4. Picioarele şi labele picioarelor. Scopul este aici de a identifica zonele de conflict, exagerare, omisiune şi distorsiune. Care părţi ale corpului sunt scoase în evidenţă în mod special prin haşurare, mărire sau negarea realizată prin omisiune? Unde a făcut subiectul ştersături? Ce linii sunt accentuate? Ce linii sunt slabe? Unde dispare controlul motor? Unde sunt linii vălurite sau întrerupte?
2

Odată ce aceste zone de tratare neobişnuită au fost găsite pot fi puse pe listă ipotezele interpretative. Aceste înregistrări vor fi examinate ulterior, căutându-se inconsecvenţele şi vor putea fi utilizate pentru analize ulterioare. Se vor lua în considerare cele patru zone majore menţionate mai sus: Mai întâi, capul. Este sediul concepţiei despre Sine şi al Eului. Se relaţionează perceptiv cu lumea exterioară. Ochii şi urechile primesc stimuli sau date extrapersonale. Creierul organizează şi interpretează aceste date, asigurând integrarea şi controlul intelectual asupra sistemelor de răspuns. Gura serveşte pentru încorporarea unor lucruri (adică dependenţa orală) şi ca o ieşire a agresivităţii, prieteniei şi a unor emoţii. În zona capului se manifestă aspiraţii şi frustraţii intelectuale. Aici este, de asemeni, acceptată, respinsă sau ignorată dragostea. Astfel este acceptată sau respinsă lumea altor fiinţe umane sau se ia o altă aitudine în raport cu ea. Aspiraţii de strălucire pot fi relevate în detalierea facială. Dispreţul, ura sau agresivitatea profundă pot fi văzute în ochi întunecoşi, sfredelitori. Hipersensibilitate sau chiar suspiciune pot fi remarcate într-o detaliere neobişnuită a urechii. Capul poate să-i furnizeze examinatorului înţelegerea cea mai validă asupra interacţiunii subiectului cu alţii, cât şi asupra imaginii de sine. O a doua unitate este alcătuită din mâini, braţe, umeri şi piept. Ele se combină pentru a forma o unitate funcţională capabilă să execute comenzile corticale sau impulsurile corporale. Pot fi observate mărimea, forma, puterea, gradul de extindere spre exterior, gradul de agresivitate şi semnele conflictuale. Desenează subiectul figurile căutând ajutor? Caută el să se manifeste agresiv? Se ia el “la trântă” cu lumea? Smulge el orice poate de la alţii? Se retrage faţă de ceilalţi şi faţă de lume pentru a se interioriza? Este capabil din punct de vedere fizic sau slab şi inadecvat? Cum este puterea fizică a figurilor faţă de puterea fizică a subiectului? Acestea sunt doar câteva întrebări la care trebuie să se răspundă. În al treilea rând este torsul sau trunchiul. Acesta indică trăsături de putere similare cu cele ale braţelor, umerilor şi pieptului. Aici, îmbrăcămintea acoperă corpul şi este importantă simbolic ca “faţadă” sau “frontispiciu”, partea pe care subiectul o prezintă lumii. Aici este văzută sublinierea liniei mediene la persoanele dependente sau la cele preocupate de dificultăţi somatice. Impulsurile fizice ale corpului pot fi deschise şi accentuate, ca în cazul nudurilor sau figurilor în costum de baie, sau îmbrăcate rigid şi formal, ca în îmbrăcămintea de la Madison Avenue – Brooks Brothers. Indicatori ai constrângerii şi controlului sunt cravatele, cordoanele, bijuteriile care caută să taie (să reteze) impulsurile aociate în mod simbolic cu torsul. În al patrule rând sunt picioarele şi labele picioarelor. Aici sunt indicate autonomia, automişcarea, auto-direcţia şi echilibrul. Cineva care desenează picioare lungi arată tendinţe de autonomie. O figură echilibrată sau care se clatină arată stabilitate, respectiv instabilitate emoţională. Stabilitatea sau instabilitatea pot fi relevate prin simetrie sau asimetrie. La figurile bărbăteşti, picioarele sunt indicatorul masculinităţii sau al dubiilor în ceea ce priveşte masculinitatea; la figurile feminine picioarele indică preocupări sexuale. Interacţiunea celor patru zone corporale este esenţială. Discrepanţele de interpretare între diferitele zone trebuie să fie rezolvate. În acest moment examinatorul ia în considerare mediul subiectului, structura lui familială, nemulţumirile principale, descrierea figurilor şi comentariile spontane. Ajută şi punerea faţă în faţă a reacţiilor tipice ale subiectului la problemele şi frustrările sale cu ipotezele selectate din figurile desenate de el. Intricarea interpretărilor devine evidentă pe măsură ce se observă detaliile, tratarea acestora şi a semnificaţiilor ordonate în catalog. Integrarea cu grijă a ipotezelor într-un tablou complet al personalităţii este absolut necesară. Această sinteză este cea mai dificilă fază a examinării şi interpretării.

RAPORTUL FINAL
Raportul (tabloul) final al DAP include următoarele: • Descrierea situaţiei de testare şi a reacţiilor subiectului la testare;

3

• Descrierea sumară a atitudinii subiectului faţă de DAP – temător, vorbăreţ, autorevelator; liniştit, metodic, impulsiv; a căutat să fie asigurat, a cerut alte îndrumări; preocupat de sine, autodepreciator, rigid, dispreţuitor; a încercat să facă plăcere examinatorului; a întrebat despre timp, despre tipul de desen la care se aşteaptă examinatorul; timpul consumat de aplicarea probei; • Impresia generală oferită de figurile desenate; • Tratarea diferenţiată a figurilor masculine şi feminine – sexul desenat primul; sexul mai atrăgător; mai apropiat de vârsta subiectului; mai capabil, mai activ; sexul cu o dispoziţie mai bună; diferenţele în profiluri, mărime sau plasare; sexul cu care se identifică subiectul; sexul cu care subiectul cheltuieşte mai mult timp sau pe care îl detaliază mai mult şi mai bine; sexul cu cei mai mulţi indicatori de conflict; • Discutarea ipotezelor interpretative găsite în catalog; • Rezumat. Discrepanţele între ipotezele interpretative, aprecierile clinice, istoria trecută, comportamentele prezente ale subiectului sunt rezolvate pe cât posibil în tabloul final al personalităţii integrate.

PRECAUŢII
Nici o interpretare privind comportamentul uman nu trebuie realizată fără aprecierea şi utilizarea globală a datelor despre mediul bio-social al subiectului. Interpretările care contrastează cu impresiile clinice trebuie verificate şi ţinute cu precauţie în rezervă până sunt sau nu probate de dovezi (mărturii, comportamente prezente sau viitoare, testări ulterioare). Deşi DAP furnizează o pătrundere considerabilă în structura personalităţii şi în zonele ce interesează fizicul, nu poate prezice cu acurateţe viitorul din moment ce nu pot fi precizate şi controlate toate circumstanţele care influenţează subiectul. Dacă un clinicianare dovezi rezonabile furnizate de evenimente, el poate intui rezonabil acte şi întâmplări viitoare. Asemenea “ghiciri” pot totuşi să altereze atât comportamentul clinicianului (care devine subiectiv şi se încrede prea mult în propriile expectaţii), cât şi pe cel al subiectului (influenţat de “eticheta” aplicată). Pe baza studiilor şi cercetărilor DAP, nu este recomandabil ca acesta să fie utilizat pentru a categorisi indivizii sau pentru a prezice dificultăţi viitoare dacă datele clinice şi istorice (anamnestice) nu dau o bază puternică concluziilor DAP. Chiar cele mai bizare desene nu indică decât situaţii prezente. Desenele pot fi aproape lipsite de mecanismele utilizate zilnic de un subiect pentru a funcţiona ca un membru productiv al comunităţii sau familiei, acceptabil din punct de vedere social. Pot fi descoperite expresii bizare şi radical diferite ale gândurilor şi trăirilor, dar controalele asupra inabilităţilor aparente pot fi înţelese doar prin cunoaşterea activităţilor zilnice şi a istoriei trecute a adaptării unui subiect. Clinicienii care descoperă o psihopatologie aparentă ar trebui să-şi amintească faptul că descoperirile şi concluziile, oricât ar fi de clare, adesea nu sunt acceptabile de către pacienţi / subiecţi şi în consecinţă au un efect limitat. Forţând indicaţii sau informaţii inacceptabile asupra pacientului, chiar într-o manieră “prietenească” şi cu cele mai bune intenţii, se poate ajunge la dezastru atât pentru pacient, cât şi pentru clinician. O calitate importantă a muncii clinice efective este capacitatea de a asculta, de a aduna date în mod obiectiv şi de a elimina aprecierile subiective. Când interpretările către subiect sunt necesare, prezentarea lor trebuie să fie discretă, respectuoasă şi sinceră, mai degrabă decât spectaculară. Clinicienii ştiu că toţi indivizii au probleme psihopatologice (mai mult sau mai puţin); totuşi, aceşti indivizi funcţionează deoarece posedă, de asemeni, elemente care le contrabalansează, comportamente compensatorii, mecanisme idiosincratice de adaptare. Astfel, este importantă luarea în considerare a modurilor de adaptare adoptate pentru a face faţă slăbiciunilor şi a puterii acestor modalităţi, ce menţin autonomia funcţională. Dispreţul faţă de slăbiciunile celorlalţi indică deseori slăbiciunea celui care dispreţuieşte.
4

III.
• ACŢIUNE ( vezi şi MIŞCARE) : 1. Figură (siluetă) în mişcare: − Femei exhibiţioniste, care pozează; 2. Siluetă activă:

CATALOGUL INTERPRETATIV

− Desenate adesea de adolescenţi cu aspiraţii de strălucire. − Băieţi preadolescenţi; − Indivizi hiperactivi; − Desenate ocazional de indivizi liniştiţi cu dorinţă puternică de putere.

3. Nivel scăzut de activitate:
− − − − Nevrotici rigid constrânşi; Indivizi deprimaţi; Psihotici ereditari; Obezi.

4. Mişcare blocată:
− Schizofreni; − Persoane foarte anxioase care trăiesc cu impulsuri blocate în expresie sau în activitatea sexuală.

5. Caracteristici corporale rigide:
− − − − Persoane cu artrită care simt că impulsurile fizice sunt blocate fiziologic; Catatonici; Paranoici; Nevrotici constrânşi care sunt obsesiv – compulsivi.

6. Siluete cu picioarele bine înfipte în pământ, ieşind în întâmpinarea mediului:
− Comportare normală faţă de lume, în manieră stabilă, realistă.

7. Tratare diferenţiată a acţiunii:
Discuţie : Băieţii desenează siluete mai active decât fetele, care sunt mai preocupate de înfăţişare. De la băieţi se aşteaptă să fie puternici, plini de succes, activi (în sporturi şi meserie); de la fete se aşteaptă să fie liniştite verbal şi active social mai degrabă decât să depună eforturi fizice (Machover).

• AGRESIUNE : 1. Degete – gheare:
5

Pumni strânşi: − Pumnul strâns al omului furios care încearcă conştient să-şi reprime furia. Nări accentuate: − Furie primitivă. Păr foarte haşurat: − Agresiune şi furie profundă. 3. Nas turtit: − Agresiune.silly) a fizionomiei. Trăsături faciale confuze: − Slabă putere a Eului. Indicatori ai unui conflict sexual: − Vezi şi LABELE PICIOARELOR. LINIA MEDIANĂ. Imagine (siluetă) cu ochi închişi la culoare şi pătrunzători (străpungători): − Conşiinţă ostilă şi suspiciune faţă de lume. 2. întâlnită adesea la paranoici. 3. Mâini înmănuşate. − Probabil agresiunea a fost pedepsită în trecut (tinereţe) şi nu mai este accesibilă pentru moment. 6. 4. ascunse sau tăiate: − Control reprimat al tendinţelor de manifestare a unor trăiri ostile. Tratare “rea” (“proastă”. 2. “fremătând de furie”. − Poate fi indicatorul unei sexualităţi abundente (desfrâu). − Vezi şi DEPENDENŢĂ. 3. NAS. PĂR. Siluetă cu picioarele depărtate şi mâinile ridicate în semn de provocare: − Poate indica lupta pentru a avea propriul drum şi / sau pentru stabilirea (afirmarea) individualităţii. 4. BUZUNARE. 2. Tratare suprasimbolică a fizionomiei. 8. 5. • ALCOOLICI indicaţi prin : 1. − De obicei indică dependenţa orală (Machover). Bizarerii ale fizionomiei (siluetei). 6 . agresive. Oralitate: − Este accentuată. • ANORMALITATEA este indicată de (vezi şi INDICATORII DE ALARMĂ) : 1.− Ostilitate şi agresiune îndreptate spre lume. Incongruenţă excesivă în tratarea părţilor feţei. 7. − Literal. Trăsături depresive: − Indicate în special de un nivel scăzut al activităţii. 4. nesofisticată.

indică preocupare pentru detalii mici. Cu spatele la privitor: − Respingere şi teamă. 7. Tensiune excesivă. haşuri. neimportante şi un control excesiv asupra obiectelor fizice. 6. 3. • ATITUDINEA ( POZIŢIA ) FIGURII : 1. Dorinţa de a evita criticile examinatorului. − Nesiguranţa bazei (sprijinului) a fost compensată. “Este caraghios!” arată următoarele : 1. • ARTRITICI indicaţi prin : 1. Organele interne văzute prin corp. • ARTICULAŢII : 1. obsesiv – compulsivilor. 2. Estimare (stimă) de sine coborâtă şi posibilă depresie.5. Dorinţa de asigurare din partea unei figuri cu autoritate. Accentuate: − Obsesiv – compulsivi. − Rezistenţă la avansuri sexuale. artriticilor (Machover). • BARBĂ : 7 . − Poate ceva-ce-nu-înţeleg preocupările somatice. − Sens de integritate corporală defectuoasă şi nesigură. − Artritici. stângaci. Strâns: − Rigiditate. 4. Picioarele larg depărtate: − Afirmativ. 2. narcisicilor corporali. linii apăsate. conştient. • AUTOCRITICA SUBIECTULUI : Discuţie : Comentarii autocritice cum ar fi : “Nu pot desena!”. 3. “Este groaznic!”. 5. − Preocupări somatice ale schizofrenilor. Figură care se clatină: − Echilibru mental precar. restricţie. Confuzia profilului cu vederea întreagă a capului (Machover). Picioarele strâns apropiate: − Încordare. Înveliş exterior dur: − Indică impermeabilitate corporală.

− Poate să apară la adolescenţi. h) obţinerea a ceea ce se doreşte. − Poate indica elemente artistice. − Poate indica o depresie schizofrenică cu retragere activă faţă de oameni sau obiecte. − Dacă este prea haşurată. 1. • BĂRBIA : Discuţie : Tradiţional. • BIJUTERII : vezi ÎMBRĂCĂMINTE . Braţele indică sentimente. j) autoerotism. braţele sunt instrumente pentru : a) “mânuirea” lumii. 2. Slabă: − Sentimente de slăbiciune. bărbăţia. g) apărarea propriului Eu. mai ales în situaţii (relaţii) sociale.Discuţie : Chiar înaintea zilelor lui Samson şi Dalila. − Simbolul puterii. Barbă mult haşurată: − Dorinţa de virilitate şi dubii în legătură cu masculinitatea. 1. e) atragerea altora mai aproape. b) respingerea altora. 3. poate indica o supra-preocupare pentru virilitate. “beatnice” sau schizoide. − Poate indica trăiri puternice de culpabilitate privind sexualitatea sau ostilitatea (Machover). Barbă: − Substitut falic. c) căutarea celorlalţi (deschidere către ceilalţi). este indiciul nevoii de demonstrare a virilităţii (Jolles) . Despicată: − Nevoia şi dorinţa de a munci în vederea atingerii scopurilor propuse. 1. • BRAŢE : Discuţie : Tipic. homosexuali. Puternică. puterea. negarea lumii şi refuzul de a se ocupa de ea. d) “împingerea” altora. proeminentă: − Dorinţă sau nevoie de dominanţă sau ascendenţă. Această semnificaţie se menţine. ca şi dorinţă de putere sau slăbiciune. chiar simbolic (Machover). la bărbaţii batrâni. Barbă de ţap: − Simbol al virilităţii indicând nevoia de a-şi demonstra masculinitatea într-un mod neobişnuit. bărbia este asociată cu conceptele polare de dominanţă şi supunere. la unii paranoici închişi (dull). nu neapărat în relaţiile sexuale. antisociale. Omise: − Poate fi o scăpare din vedere comună (Machover). părul şi barba simbolizau virilitatea. de obicei în situaţii (relaţii) sociale. − Simbolul statului . f) exprimarea furiei. 3. 2. i) a face dragoste. Tratarea conflictului: 8 . 2.

Deschise către ambianţă: − Subiectul caută afecţiune şi interacţiune socială (Machover). subţiri: − Subiectul se simte slab şi se dă bătut în faţa vieţii (mediului) (Jolles). Ţinute la spate: − Trăiri de culpabilizare şi dorinţa de a ascunde mâinile (palmele). − Accentuează puterea fizică şi musculară faţă de creier (Jolles). 9. − Sentimente de slăbiciune şi inutilitate (Jolles. 12. schizoid cu ceilalţi (Machover). Prea lungi: − Ambiţie. Ca nişte aripi: − Contact slab. − Homosexuali. Slabe. Larg deschise: − Dorinţă importantă de putere (Jolles). 11. 4. Lungi: − Ambiţie şi dorinţă de succes (Jolles). − Control rigid asupra manifestării violente a impulsurilor. 6. drept compensare pentru sentimentele de inadecvare. 13. − Dorinţă de putere. Machover). 8. − Ostilitate şi / sau sexualitate. − Adolescenţi masculi. 3. 5. 10. Scurte: − Lipsa ambiţiei (Machover). − Poate să apară la figuri masculine desenate de subiecţi feminini care manifestă un “protest masculin”.− Se poate produce când subiectul are trăiri ambivalente privind retragerea din mediu sau modul de a face faţă acestuia. − Trăire puternică a lipsei de realizare (Machover). − Nevoia de a controla exprimarea agresiunii (Jolles). Accentuarea bicepşilor: − Dorinţe fizice. − Subiectul cere dreptate şi atenţie. − Îndepartarea lumii şi oamenilor din cauza suspiciunii şi ostilităţii (Jolles). Îndoite: − Respingerea lumii (Machover). 9 . Mult haşurate: − Indică uneori un sentiment al pedepsirii (Machover). 7.

dezintegrare. Pline: Subiectul este senzual. 10 . 15. mai degrabă ia decât oferă în relaţiile emoţionale. − Poate indica nevoia de a avea rolul de femeie gravidă la femeile nesatisfăcute de rolurile prezente. Desenarea organelor interne. Întinse în afară: − Subiectul are nevoie de suport emoţional când este stresat. − Apar la fete vanitoase (Machover). Vanitate. 1. Largă. dependent. Atât mâncarea. 1. senzual precoce. mare. Mai mari în zona palmelor decât la umeri: − Tind să indice lipsa autocontrolului şi / sau tendinţa de a fi impulsiv (Jolles). Prezente la o siluetă masculină desenată de un bărbat. narcisism (Machover). cât şi progeniturile sunt purtate în burtă. 2. Accentuate: − Subiect infantil. dar cu stomac gol sau lipsa stomacului: − Indicator bizar. 16. ce poate arăta vid schizofrenic. 3. indică efeminare (Machover) Senzitivitate. Arcuite cupid (cupid-bow): − Subiect exhibiţionist. − Tipic în desenele copiilor. sub tensiune. − Poate indica dorinţa de a lua cât mai mult posibil. − Organicitate. − Deprivări afective sau materne formează fundalul unor adaptări psihopatice (Machover). • − − − − − BUZE : 1. dependent (Machover). destinsă: − Tinde să indice trăiri de slăbiciune fizică şi preocupări somatice ale bărbaţilor involuaţi sau deprimaţi. 2. Concentrare erotică: − Umbrirea este făcută de subiecţii mai naivi.14. • BUZUNARE : − Prezenţa ţigării sau pipei indică o sofisticare mai mare. Posibilă supraidealizare. • BURTĂ : Discuţie : Burta (stomacul) sau intestinele reprezintă centrul prin care se introduc alimentele. Direcţia şi fluenţa liniilor braţelor: − Indică grade diferite de extensie în mediu (Machover).

Este de obicei prima parte desenată şi ultima care se dezintegrează în siluetele desenate de subiecţii cu leziuni organice. 2. Este cea mai “de încredere” parte a corpului desenată şi exprimă nevoi şi receptivitate. − Respingerea problemelor ambientale. − Trăiri de inadecvare intelectuală cu accent corespunzător pe realizări intelectuale. − Dependenţă orală. − Dorinţa de negare a controlului intelectual care împiedică satisfacerea impulsurilor corporale (organice) (Machover). Profil: − Posibil indiciu de evaziune. − Agresiune (Levy). − Posibile trăiri de inadecvare intelectuală. • CAZURI CHIRURGICALE : 11 . − Apare în desenele copiilor (Machover). În desenul capului. Machover). 3. − Apar la figuri desenate de femei care îşi accentuează independenţa. Detaliat sau accentuat excesiv: − Sugerează o imaginaţie activă (Machover). − Paranoici. Întorcându-şi privirea de la observator: − Posibil semn de retragere (Jolles). Eu lărgit (mărit). 4. preocuparea pentru relaţiile interpersonale şi concepţia despre sine.− Adolescenţi cu dorinţă de afirmare a virilităţii care intră în conflict cu dependenţa de figura maternă. subiectul ilustrează inconştiant elemente de preocupare intelectuală: gradul de preocupare a imaginaţiei. ca sursă de satisfacţie (Jolles). a controalelor intelectuale. Mic: − Obsesiv – compulsivi (Jolles. 1. − Posibile tendinţe de grandoare şi atitudini egocentrice bazate pe trăiri de inadecvare. − Migrene. − Preocupare organică în legătură cu (“mentation”) (Jolles. − Activitate imaginară considerabilă. imatură. o persoană care ia şi nu dă. vină (Jolles). 5. chirurgie a creierului. evaziune. • CAP : Discuţie : Capul este prima parte a siluetei umane pe care copiii învaţă să o deseneze. − Respingerea situaţiei de test. − Apare în desenele deficienţilor mintal. persoane încrezute dar intelectuale. narcisici. uşoară retragere. − Expresia obsesiv – compulsională a dorinţei de negare a sediului gândurilor dureroase şi a trăirilor culpabile (Machover). cefalee. indică zona de tensiune (Machover). trebuinţe intelectuale şi încercări de a controla emoţiile. Machover). Mare: − Arată tendinţe intelectuale puternice. − Tineri cu inadaptări emoţionale şi sociale datorate unor handicapuri în lectură sau în unele activităţi şcolare (Machover).

. a ) Frânte (întrerupte). Încercarea de a reduce impulsurile şi dorinţele la absurdităţi inofensive. • CĂLCÂI : 1. − − − 2.Preocupări în legătură cu adecvarea. 2. Ştersături. amputări. − Posibile tendinţe homosexuale recunoscute sau neacceptate (Jolles).Mâini. Subiectul poate avea tendinţe exhibiţioniste. 12 . 3. Confuzie în linia coapsei: − Posibil conflict homosexual. COAPSE : Accentuate: Posibile tendinţe homosexuale.Picioare.Preocupări în legătură cu autonomia şi sexualitatea. Inteligenţă şi creativitate peste medie. Subiectul poate face pe clovnul cu ceilalţi. • CONFLICT : CELE MAI FRECVENTE ZONE IPOTEZE INDICATORI 1. chirurgie a ochiului sau urechii. . Linii. indicând eforturile făcute pentru a compensa şi a accepta rezultatele operaţiei. Accentuat: − Bărbat imatur psihosexual (Machover). . Toate ariile chirurgicale au fost indicate în DAP ca arii ale anxietăţii. − Preocupări în legătură cu sexualitatea feminină. .Preocupări în legătură . Haşurare. .Nas. 2. Haşurate excesiv: − Panică homosexuală. 3. • 1.Preocupări în legătură cu adecvarea. • CLOVN : Încercarea de a reduce testarea la absurd. Trăsăturile regresive ale siluetelor tindeau să se clarifice sau să se diminueze după operaţie. 5. . 3. Posibilă infantilitate psihosexuală la subiecţii bărbaţi. în special la paranoici (Machover).Braţe. 1. Brown şi Levine au studiat desene făcute de pacienţi înainte şi după operaţii – operaţii ce implicau înlăturare de sân. Posibile orientări homosexuale deschise sau neacceptate (Jolles). 4. 4. .Discuţie : Mayer. Omisiuni.

Asimetrie. . 4. 3.Preocupări în legătură cu autonomia. . Lipsa diferenţierii sexuale între siluetele masculină şi feminină. Picioarele siluetei feminine mult haşurate.Preocupări în legătură cu sexualitatea. c ) Zimţate. . 1. Simbolic.Pelvis. Bună: − Arată egalitatea relativă a stării de spirit şi a comportamentului. cordonul / cureaua delimitează partea superioară sau a controlului intelectual de partea inferioară sau a expresiei sexualităţii. . 2.Preocupări în legătură cu pericolele exterioare. haşurarea sau accentuarea pieptului şi gâtului. 5. – Picioare. Accentuarea sexualităţii.Urechi. arme sau alte însemne ala controlului sau autorităţii. deoarece separă cele două jumătăţi ale corpului. . Cordonul prezintă un loc pentru portofel.Linia gâtului. cu autonomia şi sexualitatea. . . Nuduri. . • CONFLICT SEXUAL : 1.Preocupări în legătură cu pericolele exterioare.Preocupări în legătură cu controlul. dezintegrarea Eului.Preocupări în legătură cu controlul. 3. • CONSECVENŢA ( CONSISTENŢA) în tratarea figurii (siluetei): 1. 5. Constricţia. • CORDON ( CUREA ) ( vezi şi LINIA TALIEI ) : Discuţie : Tradiţional. Cordon mult haşurat: − Preocupare pentru controlul sexualităţii şi senzualităţii.b ) Tremurate. organicitate. simbolizează controlul. 2. Absenţa cordonului: 13 . . deficienţă mintală. . Sexul opus desenat întâi. Slabă: − Poate indica impulsivitate.Ochi. cordonul. 6. – Linia taliei. Extremă (la limită): − Poate indica caracterul plat al afectului şi o conformare rigidă. 2. ambele sexe sunt desenate asemănător.

9. poate indica mania grandorii. − Paranoici. “arătând pumnul lumii” (Machover). Pumn strâns: − Delincvenţi adolescenţi cu spirit rebel aproape de a ieşi la suprafaţă. 3. potenţial de comunicare. 10. Ca ghearele: − Agresivitate primitivă (Machover). Mai mult de cinci degete: − Foarte ambiţios. probabil în legătură cu sexualitatea sau ostilitatea (Machover). 11. nevoi puternice de dominaţie şi o ruptură în contactul cu realitatea. 5. Înmănuşate: − Reprimarea agresivităţii şi posibilitatea unor izbucniri fugitive de agresivitate. figurativ. 1. absenţa cordonului indică flexibilitate şi acceptare a sexualităţii. 7.− Nu este o trăsătură neobişnuită. Mari. În formă de beţe: − Agresivitate infantilă (Machover). 2. puncte de contact social. 6. − Fluiditate. exprimare uşoară a emoţiilor. acaparator (Machover). Încleştate sau tăiate: − Eforturi îndârjite de a suprima impulsurile agresive. 8. Foarte lungi: − Adulţi superficiali în regresie. vezi şi “în formă de gheare”. potenţial de agresiune. Asemănătoare unor petale sau unor ciorchini de struguri: − Abilitate manuală slabă. − Agresiune deschisă (Machover). − Dacă nu există semne contrare. 4. • DEGETE ( vezi şi MÂINI ) : Discuţie : Degetele sunt unelte de manipulare a mediului. • COROANĂ : Discuţie : Coroana este rareori desenată. Mult haşurate: − Vină. este un simbol al puterii. ascuţite sau în formă de gheare: − Trăiri semnificative de ostilitate (Jolles). Detaliere excesivă a încheieturilor şi unghiilor: 14 .

Soldaţi sau cow-boys: . Gură concavă. • DEPENDENŢA este indicată de : 1. 2. dominatoare: − Este întâlnită la bărbaţii dependenţi de mamă. bastoane (beţe). Accentuarea buzunarelor: − Persoană dependentă. care nu văd: − Semn de dependenţă şi emotivitate superficială (Machover). 3. • DEGETUL MARE : 1. 7. care se simt slabi şi neajutoraţi din cauza dependenţei de femei puternice. Mâini şi braţe slabe: − Inabilitate în adaptarea la mediu. Strânse: − Reprimarea unei agresiuni (Machover). 2.Dorinţa de putere şi forţă. Ochi goi. care pot deveni parazite şi care pot cere atenţie. aprobare (Machover). • DELINCVENŢI indicaţi prin : 1.− Încercare de menţinere a unui control asupra ostilităţii. tinereşti: − Respingerea responsabilităţii. Accent pe mărime şi forţă: . Simboluri ale agresiunii: .Puşti. 4. iubire. Accentuate. receptivă oral: − Este întâlnită la persoane pasive. în josul liniei de mijloc sau în josul axei corpului. mărite: − Agresiune primitivă (Machover). Trăsături faciale infantile. Figură (siluetă) mare. Rigid: − Preocupare în legătură cu masturbaţia (Machover). 5. supraprotejaţi. receptivă. 2. 6. receptive. cuţite. • DEPRESIA este indicată de : 15 . • DEGETE DE LA PICIOARE : 1. Accent pe linia mediană: − În special nasturii.Mărimea crescută a corpului indică dorinţa de control intelectual. 3.

Picioarele şi labele picioarelor desenate primele. Rezistenţă în desenarea corpului. Accentuare orală: . 2. 6. picioarelor. 3. 13. sau labele picioarelor: Nivel scăzut de activitate. 3. Transparenţe: . lipsă de discriminare (Machover). 12. Preocupări în legătură cu autonomia. 6. emoţii superficiale. trebuinţe de dragoste. 7. Conflict în zona nasului şi picioarelor: − Preocupări în legătură cu sexualitatea. semn de dependenţă. 8. Linie curbă cu capetele întoarse în sus drept gură: − Indică dorinţa de a câştiga aprobare de la aceia pe care copilul îi iubeşte şi de care are nevoie. Ochi care nu văd: − Sunt obişnuiţi.sunt obişnuite. − − − − − Nivel scăzut de activitate. Gura: − Apare de timpuriu. 11. este accentuată pentru a indica dependenţă orală. Braţe şi mâini omise: − Trăiri profunde de inadecvare.1. Neacceptarea impulsurilor fizice.este normală la copiii mici (Machover). Accentuare orală: obişnuită (Machover). Siluete “asemănătoare cu păianjenii”: . Ochi care nu văd: − Incapacitatea abordării adaptării la lume. 7.de aşteptat între trei şi cinci ani. Degete: 16 . Cap: -este mare. afecţiune şi recunoaştere (Machover). 5. 14. 9. • DESENELE COPIILOR sunt caracterizate prin: 1. Lipsă de entuziasm (Machover). 9. Păr . 4. Lipsă de energie. Corp destins şi cu o formă proastă: − Trăire de dezintegrare fizică. Mâini: -sunt slabe. Expresie facială acră. 5. 4. 2. Frunte încreţită. Detaliere săracă. Postură aplecată sau aşezată. Păr nehaşurat. 10. 8.

2.− De obicei inexistente sau subţiri şi bidimensionale. Nivel (standard) scăzut de realizare: Apare la copii. indică hiperactivitatea copiilor mici. goale. deficienţi mintal (Machover). • 1. trăite de subiecţi. Lipsa completă a detaliilor: − Persoanele sever tulburate şi deprimate realizează doar contururi simple. Detalieri caracteristice tipurilor de personalitate: 17 . Pătarea nu este neobişnuită la desenele copiilor. Deficienţi mintal. în regresie şi normali rigizi. pătarea implică o notă regresivă şi anxietate severă. Normali evazivi. aşa cum sunt.Obsesiv–compulsivi care trebuie să structureze – cu greu – o situaţie astfel încât dorinţele lor reprimate să nu scape de sub controalele lor excesive. Activitate: -este obişnuită. 10. 4. 4. indică abilitatea de a se descurca cu mediul. 2. 3. Organici. Posibilă rigiditate şi constricţie: − Personalităţi nevrotice. Îmbrăcămintea: -este inexistentă sau lejeră. • DESENE PĂTATE : Discuţie : La adulţi. de altfel. 3. 1. 11. 2. • DESENE – DIAGRAME : 1. − DESENE INCOMPLETE : Depresie. Depresivi. Constricţie nevrotică. • DETALIERE : Discuţie : Silueta desenată cu mai multă grijă şi mai detaliat este de obicei sexul cu cea mai mare investiţie de energie libidinală din partea subiectului. siluete ale căror figuri exprimă trăiri slabe. Evaziune. Excesivă: . Gândire simbolică extremă: − Schizofrenici deterioraţi (Machover). − − − − − Detalii puţine: Obişnuite la copii.

Absente: − Incapacitatea de a se descurca cu sexualitatea care provine din neacceptarea sexualităţii în viaţă. psihoticii cronici pot fi prea controlaţi pentru a desena mai mult decât nişte figuri schematice sau trăsături uşoare. simetrie proporţie: − Indică gradul de armonie mintală. bine proporţionate. DINŢI : Discuţie: Un accent pus pe dinţi indică agresiune orală.Este legat de trăirile de echilibru mintal ale subiectului 2. 2. Gradul de accentuare depinde de intensitatea dorinţelor sexuale şi de experienţele trecute în această direcţie (Machover). sunt preocupaţi compulsiv de sexualitate. respectiv de conflict intrapsihic. goale. Paranoizi: Detaliază excesiv ochii şi urechile. inactive. Deficienţi mintal: Au desene slab detaliate. • ECHILIBRU : 1. indicatori anatomici. • • DIFORMITĂŢI : Sunt întâlnite tipic în zone de diformitate reală. − Persoane în timpul unui tratament psihanalitic. Echilibrul figurii (siluetei): . Adulţi inteligenţi: Desenul include mai multe detalii de tip consecvent. Relevă dificultăţi reale sau simbolice cu partea corpului desenată ca diformă. oarbe. sarcasm muşcător. multe ştersături. din moment ce sunt suprapreocupaţi cu structurarea − − − − − • fiecărei situaţii. imaturitate psihosexuală sau evaziune psihică faţă de sexualitate. ei au trăiri anxioase dacă lucrurile nu sunt exact “aşa cum trebuie”. sunt preocupaţi de influenţele presupus ostile asupra lor. vagi. cu distorsiune grosieră şi lipsă de echilibru. • DEVIANŢI SEXUAL : Discuţie: Concentarea pe o arie sau pe un organ specifice poate să apară în accentuarea erotismului. depresivi. DETALII EROTICE : 1.− Impulsivi: Detalii amănunţite. înfumurare sau alte slăbiciuni ce trebuie compensate (Machover). deoarece pentru ei “a iubi” înseamnă a-şi coborî apărările contra durerii. Depresivi: Desenează figuri slabe. − Artişti. ca nişte reminiscenţe ale desenelor copiilor. psihotici. Armonie. − Pot indica o sexualitate inadecvată sau impotenţă. Preocupări excesive pentru ele: − Adolescenţi cu preocupări sexuale. o concepţie sardonică despre viaţă. • EXPRESIA FEŢEI : 18 . suprastilizează părul. spre deosebire de adulţii. nevrotici. copii. Psihotici: Cei în fază acută pot prezenta detalii bizare. prezentă sau trecută.

3) Activă. 19 . plastică. care se complace. alertă. austeră. 19) Oarbă. copilăroasă. confuzie. 1) Fericită. docilă. rece. prin desenarea unei imagini de sine agresive. plină de năzuinţă. subdimensionată. dură. dezechilibrată. − Impuls interior pentru afirmare socială (Machover). slăbită. 23) Gigantică. dominatoare. 15) Luptătoare. veselă. nesimţitoare. colţuroasă – indică puterea. albă. letargică. estetică – indică feminitate şi sensibilitate. angelică. 1) Accentuare puternică: − Preocupare pentru relaţiile sociale şi aparenţele exterioare (Jolles). posomorâtă. 3) Formă: − Ovală. Este cel mai de încredere indicator al stării de spirit din DAP. Lista adjectivelor de mai jos poate servi ca un ajutor în descrierea figurilor desenate. teamă. 12) Caldă. puternică. 8) Atrăgătoare.pasivă. strălucitoare. 2) − − − Vagă sau omisă: Evaziv faţă de conflicte care implică relaţii interpersonale (Machover). − Pătrată. nesemnificativă. entuziasmată. rea. severă. sarcastică. satanică. autoritară. dorinţe masculine de putere. descurajată. herculeană. optimistă. 4) Desenată la urmă: − Subiectul are dificultăţi în relaţiile sociale. ambiţioasă. plictisită. dominantă. egocentrică. politeţe sau anxietate. atrăgătoare.Discuţie: Această categorie se ocupă de impresiile formate de figuri. care priveşte de sus. 11) Ochi de cocoş. imatură. adolescentă. “În afara timpului”. 9) Respingătoare. inertă. sardonică. pompoasă. nefericită. chipeţă. controlată. 10) Echilibrată. 22) Mică. de satir. • FAŢA : Discuţie: Faţa este “faţada” prezentată lumii. rebeliune. 5) Flexibilă. sensibilă. slăbiciunii sau lipsei de afirmare.agresivă. animată. snoabă. 14) Slabă. centrată pe sine. deprimată. prietenoasă. ură. 21) Binevoitoare. aspră. caldă. supărată. blândă. impulsivă. liliputană. − Compensare a inadecvării. Retragere din relaţii sociale. stabilă. infantilă. 20) Goală. mamut. posacă. vagă. ea stabileşte tonul desenului prin expresiile de dragoste. preocupată de sine. dominatoare din punct de vedere social (Machover). 17) Aspră. viguroasă. neproporţionată. inimoasă. liberă. 7) Severă. introspectivă. puternică. 4) Apatică. urâtă. colosală. 18) Grandioasă. generoasă. determinată. neechilibrată. 2) Tristă. 13) Rece. blândeţe. ţeapănă. 6) Rigidă. retrasă. agresivitate. copleşitoare. constrângătoare. inflexibilă. 16) Dispreţuitoare.

Întărită: Nesemnificativă prin ea însăşi cu excepţia faptului că arată preocupare pentru controlul mental. Deficienţi mintal. • 1) 2) − − − − FRUNTE : Accentuare a proeminenţei frontale: . îndoială de sine.făcută de cei ce consideră relaţiile interpersonale dezgustătoare (Jolles). distrugere cerebrală traumatică.Scopuri şi ambiţii puternic intelectualizate (Machover). 6) Frunte încruntată: − Aspiraţii intelectuale sau accent pe controlul emoţiilor. • GAMBE ( PICIOARE ) vezi şi LABELE PICIOARELOR: 1) Siluetă fără picioare: − Trăiri patologice de constrângere şi dependenţă (Jolles). mărime sau ştersături: − Pot indica fixaţia stadiului anal. − Preocupare faţă de maturitatea emoţională sau o aparenţă de maturitate. • FIGURĂ ( PERSOANĂ ) CARE SE CLATINĂ : sentimentul neechilibrului. 4) Insecuritate.tind să indice: 1) 2) 3) 4) 5) Evaziune. 5) Linii suplimentare la pliul naso-labial: − Dau profunzime şi maturitate feţei. − Persoană îngrijorată cronic.apărare intelectuală.− Doreşte să evite autorelevarea. Depresie. împreună cu imaturitatea psihosexuală rezultantă. psihastenică. − Posibilă homosexualitate. Trăiri schizofrenice de vid. Cei cu migrene. • FIGURI LIPITE . personalitate în stare de flux. 3) Psihopatie: .indică : 1) Evaziune. instabilă. găsită la organici. Deficienţă mintală. − Trăire de lipsă de autonomie. preschizofrenic (Hammer). • FESE : 1) Accentuate de haşuri. • FIGURI GOALE . 20 . Regresie. Lobul frontal distrus. 2) Rigiditate: .

21 . − Dificultatea acceptării dorinţelor sexuale. − Ambivalenţă faţă de lupta pentru autonomie (Jolles). Încrucişate sau strâns lipite: Rigiditate. pierdere a puterii şi autonomiei datorate degenerării fizice în involuţii şi senilitate (Machover). Pot indica preocuparea reprimată pentru sexualitate dacă sunt desenate de o femeie. − Bună asimilare a impulsurilor (Machover). poate fi un semn de panică homosexuală (Machover). − Poate semnifica ostilitatea. posibilă rigiditate. • GÂT : Discuţie: Gâtul legă capul de corp. 4) Scurte: − Trăiri de imobilitate. gros: − Atitudine încăpăţânată. 3) Unidimensional: − Lipsă infantilă de control asupra impulsurilor şi dorinţelor. spre tiparul schizoid (Machover). 2) Lungi: − Luptă pentru autonomie (Jolles).− Sentimentul castrării (Jolles). 7) Atrofiate: − Trăiri de slăbiciune. Respingerea sexualităţii. Consolidare împotriva şocurilor externe. 3) Mari. de lipsă de autonomie (Jolles). subţire: − Lipsă de coordonare a controlului impulsurilor. late: − Luptă pentru autonomie. 5) − − − − 6) − − − Depărtate: Sfidarea autorităţii (Jolles). Poate indica un conflict care priveşte străduinţele de autodirecţionare. Negarea insecurităţii. Respingerea apropierilor sexuale ale altora (Jolles). 2) Lat. mai ales însoţit de un guler întărit. inadecvare. 8) − − − Mult haşurate: Uneori. Accentuarea nevoii de stabilitate. furnizează un indicator al coordonării controlului mental cu impulsurile fizice (Machover) 1) Lung. 9) Desenate la început împreună cu labele picioarelor: − Pot fi un indiciu al descurajării şi depresiei.

Largă. Nevoie puternică de dependenţă. Imaturitate. hipercritic. coliere sau alte elemente care îl delimitează: − Accentuarea controlului intelectual asupra impulsurilor fizice (Machover). de a etala o faţadă acceptabilă care să mascheze trăiri mai puţin acceptabile. − Agresivitate. năzuinţă către tinereţe (Machover). − Control rigid al impulsurilor fizice la cineva care nu poate accepta nevoi fiziologice. Tendinţe ostile orale: sarcasm tăios. • GENUNCHI : 1) Accentuaţi: − Tendinţe homosexuale (Jolles). 2) Încheieturi detaliate: − Obsesiv – compulsivi.- 5) Crestătură a gurii: − Ostilitate şi furie. 2) Accentuat: − Poate indica necoordonarea impulsurilor corporale cu controlul mental. sadic verbal. sexuale sau ostilitate. − Narcisism. 3) − − 4) − − Dinţi care se văd: Semn puternic de agresiune orală a unei naturi infantile (Machover). • GULER : 1) Înalt. • GURĂ ( vezi şi BUZE ): 1) − − − Accentuată: Erotism oral. muşcătură. 6) Concavă: 22 . Tendinţa de a se prezenta zâmbind.4) Omiterea liniei de bază a gâtului la profil: − Flux liber al tendinţelor bazale împreună cu un control inadecvat (Jolles). scrobit: − Atitudine de înălţime (superioritate) ce accentuează stăpânirea intelectuală a impulsurilor fizice. adolescentă vanitoasă. 5) Accentuare prin cravată. cu colţurile în sus: Afinitate forţată. având ca rezultat căutarea de către subiect a refugiului în fantasme de autoapreciere. 2) Curbă cupidă: − Erotism adolescentin. − Preocupări somatice.

− Sentimente de culpabilitate severe. 9) − − − − − − Întărită: Mofturoşi (capricioşi) la mâncare. 23 . Respingerea nevoilor de dependenţă. Simptome gastrice.− Dependenţă orală (Machover). Dependent oral. 8) Batjocoritoare: − Dispreţ pentru alţii. − Astmatici. − Respingere severă a oralităţii. − Cere atenţie şi răbdare. dependenţă. controlate. acoperite. Informarea persoanelor de tendinţele homoerotice nerecunoscute. Poate fi semn de suprimare sau ostilitate. înjurături (Machover). sau interese estetice. 2) Anxietate liberă (flotantă): − Este indicată de haşurarea extremă. 7) − − − − Închisă rigid: Refuzul de a se autoreleva. Agresivitate orală. − Agresiune. 10) Mică: − O anumită respingere sau negare a nevoilor de dependenţă orală la compulsivii rigizi. − Îndoială de sine. sensibilitate. ostilitate. − Negare a dependenţei orale la egoişti şi persoane independente. autocritică. Alcoolici. − Deprimaţi. sentimentul de a fi incapabil să facă faţă mediului ostil. Indiferent de gradul sau de extinderea semnelor. • HAŞURAREA indică : 1) Anxietate: − Gradul anxietăţii este dat de tăria haşurării. inacceptabile este nocivă terapeutic şi traumatizantă. Poate indica o culpabilitate referitoare la felaţie. Dificultăţi sexuale legate de contactele oral – genitale. • HOMOSEXUALITATE : Discuţie: Următoarele aspecte sunt imporatante clinic: această listă de semne homoerotice semnifică doar tendinţe homosexuale inconştiente. 11) Omisă: − Respingere severă a nevoii de afecţiune. asemenea informaţii trebuie folosite cu mare discreţie şi cu apreciere clinică sigură. acoperite. − Imaturitate psihosexuală. probabil din cauza trăirilor de slăbiciune şi nesiguranţă.

2) Tocuri înalte la siluetă bărbătească ( Machover. slabe. • INADECVAREA este indicată de : 1) Siluete ( figuri ) foarte mici. 10) Buzunare accentuate. “Talie de viespe” la siluetă bărbătească. 4) Ochi orbi sau fără expresie. 9) Accentuarea liniei mediene. Sprâncene arcuite. 7) Absenţa labelor picioarelor. 8) Degete ca nişte petale. 11) Figură ( siluetă ) feminină dominantă. visătoare. slabe. dar se întâlnesc şi în cazuri rare de subiecţi cu un interes neobişnuit pentru anatomie. aceşti indicatori sunt de tip patognomic (psihognomic). 1) Indici anatomici: − Schizofreni cronici reprimaţi. În unele cazuri este vorba de o tachinare sau de o sfidare a examinatorului cu încercări de a reduce examinarea la o absurditate. 3) Profil masculin înfrumuseţat (fardat. 6) Picioare subţiri. de Martino ). Levy. grandioase. 3) Mâini şi braţe slabe. 5) Picioare ca nişte beţe. în special nasturii. îndreptată în altă parte. 12) Întoarcere inexpresivă de la lume: − Ochi care nu văd. • INDICATORI ANATOMICI : Discuţie: Aceştia nu se referă la nuduri sau la figuri subliniate. etc. − Figuri cu privirea pierdută. astfel încât să fie mai puţin ameninţătoare. de Martino ).1) Ochi mari şi gene lungi la figuri bărbăteşti ( Machover. Slabă diferenţiere între siluetele masculine şi feminine. mare desenată de un subiect masculin. 4) 5) 6) 7) 8) 9) • Gură moale. Accentuarea feselor şi a rectului la siluete masculine. INABILITATE FIZICĂ ( BOALĂ ) : Discuţie: Mulţi psihologi şi psihiatri care folosesc DAP găsesc inabilităţile şi bolile fizice în desene prin indicatori de conflict sau omisiuni în zona afectată. combinat cu tensiune şi ostilitate. − Indică probabil un accent pe putere şi frumuseţe la subiecţii masculi. Coafură îngrijită. indivizi maniaci activi. 2) Indici costali: − De obicei nu sunt consideraţi patologici (Machover). − Ocazional.) ( Levy ). catifelată. fără expresie. De obicei. 3) 24 Linii schiţate la piept sau la centura pelviană: . − Siluete fără urechi. ci la figuri (siluete) cu trăsături anatomice clar indicate. 2) Siluete ( figuri ) mari.

mai puţin controlate de dezvoltare emoţională. Mâini şi braţe slabe. 4) Organe genitale la o siluetă nudă: − Pot fi desenate de studenşi în arte plastice datorită antrenamentului şi / sau interesului. Variabilitate mare (detaliere excesivă). 2) Siluetă prea îmbrăcată: − Narcisic al hainelor (Machover). 4) Nesiguranţă – dacă trebuie sau nu să se îmbrace: − Poate indica un subiect tulburat de o puternică conştientizare corporală (Machover). − Arată rigiditate. este o ipoteză mai validă dacă trăsăturile sexuale ale hainelor sunt accentuate (Machover).− Nu sunt considerate a avea semnificaţii patognomice. absorbit de sine. accentuarea părului. • 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) • INDICATORI ISTERICI. nesiguranţă tipică 25 . Linii zimţate. Lipsă de precizie. Întrebările pot indica nesiguranţă faţă de aşteptările examinatorului. el doreşte ca examinatorul să structureze situaţia în locul lui. 3) Siluetă prea puţin îmbrăcată: − Narcisic corporal. − Pot să apară la femei de vârstă mijlocie care prezintă involuţii şi care sunt forţate să-şi reconsidere rolul lor sexual şi atracţia pe care o generează pentru masculi. indicaţii de strălucire. − Persoane în cură psihanalitică. − Adolescenţi cu preocupări sexuale şi curiozitate. − Îmbrăcămintea este folosită pentru a atrage social sau sexual. − Schizofreni regresaţi la nivele scăzute. − Pot să apară la adolescente preocupate de rolul lor feminin. ÎMBRĂCĂMINTE ( HAINE ) : Discuţie: Machover descrie îmbrăcămintea drept compromis făcut de subiect între sentimentele de modestie şi etalarea corpului. Îmbrăcămintea de pe siluete indicănivelurile de suprafaţă ale personalităţii. • ÎNTREBĂRI: Discuţie: Când un subiect pune întrebări. 5) Bijuterii: − Combinate cu trăsături cosmetice. tinde să prefere fantasmele unor întâlniri (contacte) sociale (Machover). preocupat excesiv de dezvoltarea corporală. vagă sau sub forma unor reprezentări simbolice (Machover). Tratare neîngrijită a părului. arată adaptarea psihopată la femei tinere. introvert. IMPULSIVI : Apăsare neregulată a liniilor. indică interes curent. 1) Maniera de desenare a hainelor: − De obicei este neprelucată. Trăsături faciale infantile.

important în desenele realizate de adolescenţi şi bărbaţi mai în vârstă cu preocupări sexuale. confuzie. 8) Siluetă pe vârfurile picioarelor: − Ancorare _________ în realitate şi nevoie puternică de a evada din mediul frustrant (Jolles). grijă. examinatorul poate răspunde mai complet şi mai specific la întrebări. − : deprimare. dar cu discreţie şi judecată clinică. 4) Foarte mici: − Control constrictiv. rigid al sexualităţii. descurajare (Jolles).subiectului sau evadare din situaţie. 9) Detaliere excesivă: − Obsesie a detaliului (detaliere obsesivă). anxietate. Labele picioarelor sunt un simbol al autonomiei. − Posibilă dependenţă faţă de ceilalţi (Jolles). homoerotici. 5) Foarte mari: − Indică nevoia ecxesivă de securitate. − Nevoie de independenţă (Jolles. − Femei cu aspiraţii de strălucire. Răspunsurile la toate întrebările trebuie să fie date astfel încât situaţia de testare să rămână nestructurată. 11) Vârfuri depărtate (în direcţii opuse): − Ambivalenţă. 3) Omise: − Lipsă de mobilitate sau autonomie. 7) Foarte ascuţite: − Combinate cu degete în formă de gheare sau alţi indicatori de ostilitate. − Pot fi controlate printr-o detaliere compulsivă. 1) Simbolistica labelor picioarelor: − Desori simbol falic. în special faţă de dorinţa de independenţă (Jolles). 6) Foarte lungi: − Preocupare pentru sexualitatea masculină. 26 . Machover). 2) Semnificaţia simbolică a picioarelor: − Picioarele asigură indicele trăirii motilităţii psihice sau fiziologice. − Nevoie puternică a unui suport (fundament) solid. La sfârşitul testării. 10) Tocuri înalte: − Homosexuali. curiozitate. • LABELE PICIOARELOR : Discuţie: Picioarele asigură oamenilor baza şi instrumentele de locomoţie. susţine ipoteza că ostilitatea reprimată sau trăirile de ostilitate nu pot fi acceptate. − Pot fi prea traumatizante pentru a fi desenate de fete adolescente.

• LINII : 1) Consecvente: − Adaptarea poate fi considerată stabilă. schizoizi şi cei care suferă de temeri de depersonalizare (Machover). discontinue. Pot arăta un control mental scăzut. luptând pentru putere şi control. Alcoolici cronici. timid. tremurate. Semn de tensiune şi ostilitate (Jolles). pierdere a entuziasmului.12) Desenate ca nişte beţe: − Imaturitate şi insecuritate în picioare (în mers) (Machover). Control rigid al pulsiunilor care generează constricţie severă şi subproducţie. Pot indica standarde de egalitate scăzute. tipice pentru tendinţe schizoide. Tulburare organică a creierului. Depresie. nesigur. Poate indica impulsuri deschis ostile. 8) − − − Umbrire (haşurare) puternică. 7) Linii neregulate. cu apăsare uşoară: − Alcoolici schizoizi (Machover). 5) Apăsare variabilă: − Isterici sau ciclotimi. Intelectual şi introvertit. Linii încărcate: Revendicativ. 4) Linii groase: − Indică bariere fizice faţă de mediu. Nesiguranţă. Poate indica anxietate dacă sunt combinate cu umbriri şi apăsare puternică. pătare puternică: Copii. − Copii. Psihotici. 6) − − − Linii zimţate: Pot indica anxietate. lipsă de vitalitate. Ocazional la schizofrenici şi la maniaci excitaţi. 2) − − − − − − − − 3) − − − − − − − − Linii slabe: Lipsa revendicativităţii. semn de agresiune motorie (Machover). subiect instabil. Anxios. individualităţi slabe. 9) Linii neîntrerupte: 27 . Nevrotici anxioşi. cu rezistenţă mică la frustrare (Machover). Linie “ectoplasmică” – indică regresie şi retragere tipice pentru schizofrenici. Înclinat spre spiritual. utilizează retragerea ca apărare primară. posibilă tendinţă de a se arăta şters şi de timiditate (Machover). impulsiv. dominant. Poate fi un semn de auto-asigurare.

nesigur. 10) Linii uşoare. La femeie. 11) Coordonare slabă: − Tensiune deschisă. îşi neagă uşor individualitatea pentru a place unei femei (pentru a mulţumi o femeie). căutarea femeii pentru petere şi stăpânire. deasupra se află sânii şi laptele matern. insecuritate. Posibile trăiri de inferioritate corporală (Machover). iar sub linia taliei sunt zonele sexuale şi ale reproducerii. întrerupte. nesiguranţă. • LINIA SOLULUI ( vezi LINIA BAZALĂ ): Discuţie: Linia solului poate indica trăiri de nesiguranţă sau nevoia unui punct de referinţă sau a unei graniţe (Jolles). sau schiţare artistică slabă): − Anxietate. Machover notează: deasupra liniei taliei sunt zonele puterii fizice a bărbaţilor. • 1) − − − − − LINIA DE MIJLOC : Accentuată: Puternică nevoie de dependenţă. Preocupare pentru simptome somatice (Machover). Dependenţi isterici. posibilă leziune centrală (dacă liniile sunt neregulate). 4) Vagă: − Persoane mai vârstnice preocupate de declinul lor fizic (Machover). anxietate.− Determinare. 12) Schiţare (mişcări liniare fără sens. • LINIA TALIEI ( vezi şi CUREA ): Discuţie: Linia taliei taie originea impulsurilor fizice. 3) Prezenţa nasturilor de-a lungul liniei de mijloc: − Dependenţă maternă. 1) Accentuată: − Control sexual. inegale: − Temător. • LINIA BAZALĂ ( vezi LINIA SOLULUI ): Discuţie: Subiectul are nevoie de suport. în timp ce sub ea se află zonele sexuale. sentimente de inadecvare. 28 . 2) Accentuată prin apăsare: − Sugerează conversia agresivă a conflictelor corporale (Machover). − Leziune centrală. pe care îl obţine prin desenul acestei linii. Imaturitate emoţională (Machover).

care este evident în izbucnirile temperamentale (Machover). indică rigiditate excesivă şi fragilitate a controlului. timiditate. cu eşec în adaptarea la cerinţele lumii. ipoteza de lucru este că subiectul se simte mic sau inadecvat şi răspunde cererilor mediului cu sentimente de inferioritate. 3) Refuzul de a desena mai jos de linia taliei: − Sexualitate tulburată şi blocată (Machover). vegetativă. − Narcisic. − Poate fi legat de implicarea imaginativă a subiectului. 4) Amânarea desenării: − Un blocaj în a se descurca cu ariile corporale ale sexualităţii. Dacă silueta-imagine-de-sine este mare. cu atitudine rigidă. 1) Mărime medie: în jur de 18 centimetri. Levy).2) Mult haşurată sau tăiată: − Control extrem al sexulităţii. lipsa mişcării. centrat pe sine. Scizofrenie regresivă. Personalitate ciclotimică. relaţionată la expansivitatea subiectului. Sentimente de inadecvare şi preocupări de adaptare la mediu (Machover. 29 . CONFUZE : Regresie la un stadiu psihotic. Indiciu de slăbiciune în zona desenată vag. • 1) 2) 3) 4) 5) • LINII VAGI. − Combinată cu un conflict în zona gâtului. Incertitudine şi anxietate la nevrotic. posibil cauzat de sentimente de vinovăţie sau de sentimentul pierderii iminente a controlului sexual. Jolles. vanitos. Orice extremă indică psihopatologie (Levy). Lipsa spiritului revendicativ. strâmtă): − Sugerează control precar. sau între subiect şi figurile părinţilor (Levy). − Poate indica gradul de estimare de sinerealistă. 5) Extrem de îngustă (strânsă. nivel energetic scăzut şi Eu diminuat şi slab (Machover). • MĂRIMEA DESENULUI : Discuţie: Dacă silueta care reprezintă imaginea de sine este mică. lipsa sau ascunderea mâinilor şi rigiditatea braţelor. 2) Raportul dintre mărimea desenului şi spaţiu: − Poate merge în paralel cu relaţiile dinamice între subiect şi mediul său. lipsă de entuziasm şi de energie. Depresie. 3) − − − Desen diminuat sau foarte mic: Eu contractat (Machover). MARGINEA SUPERIOARĂ A PAGINII : Discuţie: Persoana care atinge marginea de sus sau trece peste marginile paginii încearcă să se supraextindă în relaţiile cu alţii şi manifestă o tendinţă de a avea o viaţă imaginară foarte activă. subiectul răspunde la presiunea mediului cu trăiri de expansiune şi agresiune.

inacceptabile. − Evaziune. posibil pentru a compensa slăbiciunea (Machover). furt (Jolles). 6) − − − Lângă organele sexuale: Preocupări sexuale (Jolles). reprimate (Machover). poate să apară în desenele copiilor. nu vrea să se ocupe de situaţie. − Poate arăta autoapreciere înaltă la psihopaţii agresivi (Machover). − Estimare de sine fantezistă. 7) Perturbare în tratarea mâinii − Obişnuită. Sens posibil de sindrom de castrare. trăirile sexuale (Machover). 5) Foarte haşurate: − Vină în legătură cu o acţiune reală sau fantastică: masturbaţie. psihopat (Machover). − Tendinţa de a fi maniac. • 30 MIŞCARE : . Trăiri de vinovăţie în legătură cu agresivitatea. − Grandiozitatea paranoicului cu sentimente de inadecvare puternice. este posibil să arate lipsa de încredere în realizări şi contacte sociale (Machover). tipice pentru adolescenţi sau băieţi tineri. 4) Foarte mare sau mărit: − Încercarea de a se proba pe sine pe hârtie. Apărare împotriva unei apropieri sexuale (Jolles). ostilitatea. hiperactiv. 4) În buzunare sau la spate: − Sofisticare artistică (Cook şi Wood). − Tendinţa de a face adaptări rafinate la relaţionări sociale din cauza sentimentelor de inadecvare şi impulsivitate (Jolles). • MÂINI ( vezi şi DEGETE ): 1) Mari: − Doritoare de forţă. − Poate fi caracteristic unui maniac ce îşi răspândeşte desenul pe toată pagina sau depăşeşte marginile acesteia. Vină în legătură cu masturbaţia (Machover). 3) Desenate la sfârşit: − Şovăială în descurcarea cu ambianţa din cauza unor trăiri de inadecvare sau negarea unor dorinţe de putere (Jolles). 5) Depăşeşte pagina: − Lipsa capacităţii (abilităţii) de planificare. − Dacă este sărac proporţionat. atac. 2) − − − Omise: Trăire de inadecvare a modului cum se descurcă cu ambianşa (Jolles).− Depresie profundă. gol şi sărăcăcios poate semnifica deficienţă mintală sau organicitate.

• MIŞCAREA CREIONULUI : Lungă: control (Jolles). sexualitate infantilă. Scurtă: impulsivitate (Jolles). Cei cu atrofii musculare. semn al ostilităţii faţă de un bărbat dacă este desenată de o femeie. 5) Turtit: lupte pentru putere care au fost pedepsite. masculinitate. 2) Hiperactivitate:Efort de compensare pentru a controla lumea şi a spori predictibilitatea. posibilă impulsivitate (Jolles). − Apare în desenele unor homosexuali controlaţi. preocupare pentru sine. semn al sentimentului de inadecvare dacă apăsarea este mică. Narcisişti centraţi pe propriul corp (Machover. Apăsare puternică: indică anxietate şi tensiune. − Ocazional. 2) Haşurat: posibile trăiri de castrare la bărbatul infantil care proiectează defecte unei femei (Machover). Absorbiţi de sine. 1) Lung: agresiune. căutarea ascendenţei. o mai mare accentuare a nasului este mai degrabă un simbol de putere decât de sexualitate. afirmare. dependenţă copilăroasă. Zimţată (tremurată): ostilitate. • 1) − − − − − • MUŞCHI : Accentuaţi: Pot să apară la studenţii în artă. subiect activ şi întreprinzător social. curată. egoism.1) Activitate:Tendinţa de a identifica persoane active care doresc să-şi rezolve problemele. Jolles). NAS : Discuţie: Nasul este un simbol al sexualităţii. Homosexuali (bărbaţi). Presiune verticală: indică determinare. inteligenţi. dar şi al luptei pentru putere. 3) Cârn: sexualitate infantilă. 2) Mică. MUSTAŢĂ : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) • 1) Mult haşurată (umbrită): − Străduinţe pentru o sexualitate masculină matură. 4) Triunghiular: dorinţe de putere. 3) Pasivitate: Simptom al patologiei crescânde la cineva cu trăiri excesive de slăbiciune şi inadecvare. Înspre corp: introversiune (Levy). Apăsare (presiune): indică nivelul energetic (Levy). Schiţată: insecuritate şi anxietate. îngrijită: − Sexualitate controlată. 31 . Dinspre corp: extroversiune (Levy).

Pot indica conştienţă corporală cu preocupări în legătură cu supunerea şi dependenţa faţă de o autoritate (Machover). copilul este forţat să depindă de mamă pentru acest ajutor mult timp după ce a obţinut independenţa în ariile sfincteriene. Cel mai adesea.6) Accentuat: indicii pentru preocupare falică (Machover). 8) Coroiat: sentimentul că îmbătrânirea afecteză sexualitatea masculină. 7) Ascuţit: tendinţe dominatoare cu posibilă agresiune. semn de gândire rea şi avară. 1) − − − Sub linia mediană (de mijloc): Pot indica dependenţa continuată faţă de mamă sau regresia la dependenţa orală (Jolles). autorul enumeră câteva caracteristici ale unui DAP sănătos: 1) Mărimea: − figuri de 14 – 18 centimetri înălţime. în testarea psihologică. diagnosticianul sau clinicianul este înclinat să caute patologicul şi poate subevalua indicatorii puterii şi stabilităţii. • NĂRI : 1) Evidente: semne de agresiune primitivă. imaturitate. De aceea. 3) Punctul de plecare în relizarea desenului: − Cei mai mulţi încep cu capul şi trăsăturile feţei 4) Timpul necesar: − Majoritatea subiecţilor au nevoie de 10 – 12 minute sau mai puţin. inadecvare (Machover). 2) Plasare în pagină: − Tendinţa de a plasa siluetele în mijlocul paginii spre jumătatea de sus. • NORMALITATE : Discuţie: Aproape toţi indivizii “normali” au zone patologice. 3) La manşete: − Detaliere compulsivă cu accentuare stereotipă formală asupra controlului. siluta feminină este puţin mai mică sau cel mult egală cu cea masculină. măsura acesteia depinde de mărime şi haşurare. somatice (Machover). Copilului îi este necesară o maturitate psihică considerabilă pentru a-şi dezvolta sistemul de controale motorii grosiere şi fine necesare încheierii şi descheierii hainelor. dar nu mai mare. Pot indica preocupări egocentrice. • NASTURI : Discuţie: Nasturii au importanţă din momentul în care pun o barieră dorinţelor de independenţă la copii. 5) Spontaneitatea: 32 . subiectul literal “freamătă de furie”. Astfel. adolescenţi şi persoane cu teamă de castrare (Jolles). 2) Accentuare: − Dependenţă.

cea a subiecţilor. fără distorsiuni majore. fără rigiditate. Ochii: − Au pupile. păr mai scurt decât femeia. Îmbrăcămintea formală: − Indică controlul formal şi tendinţe conservatoare. 19) Labele picioarelor (picioarele) neaccentuate. noua variantă este mai bună. 20) Urechile neaccentuate. − Subiectul nu cere îndrumări sau asigurări de la examinator.− Silueta arată o oarecare animaţie. mai mult timp folosit pentru detalierea sexului propriu decât pentru cel opus. 10) Sex: − De obicei. dar atunci când apar. Subiectivitatea: − Acceptarea siluetelor desenate fără o autocritică nemeritată. 33 . 18) Simţul umorului: − Subiectul poate accepta cu umor deficienţele în desen. 8) Ştersături: − Minime. dar nu accentuate întunecat. 11) Caracteristici sexuale: − Sexul ambelor siluete este evident: femeia va avea sâni. bărbatul va avea pieptul şi umerii mai largi. mişcare. 7) Prezentarea estetică: − Tendinţa de a face siluetele simetrice şi plăcute la privit. 21) Întreaga siluetă desenată. şolduri plate şi va fi mai accentuată haşurarea părului decât la femeie. 6) Proporţia: − Tendinţa de a proporţiona realist siluetele. şolduri rotunde. sigură. Absenţa nărilor: − Lipsa agresivităţii excesive. sexul propriu se desenează primul. arătând o presiune constantă. 9) Calitatea liniei: − Tendinţa de a face linii consistente. Curea la siluete masculine: − Semnul controlului convenţional. păr mai lung decât bărbatul. adică este flexibilă. în afara unor arii minore omise. 12) 13) 14) 15) 16) 17) Vârsta siluetelor: − Aproximativ.

Bărbaţi homosexuali (Machover). . ascunşi de pălărie sau cu cearcăne accentuate: Reţinere puternică în a privi lumea. nasturi. Copii mici (Machover). Mari. Orbi. 2) − − − − − 3) − − − − 4) − − − 34 Care nu văd: Imaturitate emoţională şi egocentrism. Tendinţa de a evita situaţii neplăcute (Jolles). puternice şi capete mici: Doresc să ignore controlul mintal rigid. dureros şi să se supună impulsurilor fizice deschise (Machover). Cei preocupaţi de sex. emotivitate superficială. în special la fete. Subiectul poate fi un individ strălucitor. accentuaţi: Pot fi ostili şi ameninţători. Ca şi urechile. Multe ştersături. indicator al tendinţelor exhibiţioniste. Ei sunt. Dependenţă. Posibilă ostilitate faţă de ceilalţi. organele care stabilesc contacte cu exteriorul. • OCHI : Discuţie: Ochii sunt consideraţi “ferestre ale sufletului” şi relevă trăiri interioare. Siluete virile. şireturi de pantofi. Tendinţa de a exclude neplăcerea. Mult timp pentru a termina. ochii asigură date senzoriale pentru a permite Eului să se descurce cu lumea şi sunt un dispozitiv cibernetic de facilitare a feed–back– urilor. totodată. dar apar la: 1) 2) 3) 4) 5) 6) Studenţii în Arte (Machover). închişi. Voyeuri. echilibru. • OBSESIVI – COMPULSIVI indicaţi prin : 1) Detaliere excesivă: buzunare. 6) Pun multe întrebări. precizie. 1) Disproporţionat de mici: − Dorinţă de închidere faţă de lume. Schizofrenici deprimaţi. Deficienţi mintal la un nivel mai jos. Persoane psihanalizate ortodoxal. preocupaţi de sexualitate. lipsă de discriminare (Machover). cusături. încearcă să-l forţeze pe examinator să structureze testul. Adulţi copilăroşi sau regresaţi. nu pot termina desenele. 2) 3) 4) 5) − Accentuarea simetriei.• NUDURI : Discuţie: Sunt rar desenate. Bărbaţi neserioşi. cu braţe lungi.

10) Creionare greoaie a capului. 12) “Înrămarea” siluetei cu linii suplimentare. paranoidă. 6) Ochi crăpaţi: − excitaţie sexuală (Machover). suspiciuni faţă de motivele şi comportamentele altora (Machover).− Subiectul poate fi un isteric egoist. 2) Ascuţiţi: . 14) Proporţionare slabă. • OMISIUNI : Discuţie: Omiterea unei părţi a corpului implică un conflict sau o preocupare în legătură cu zona respectivă. 5) Străpungători: − Stare exagerată de alertă în raport cu lumea. • ORGANICITATE : 1) Capul neproporţional. semnificaţiile simbolice ale zonei omise şi alte date pertinente. 8) Stereotipie. 13) Ştersături puţin frecvente. 9) Fără detalii. Înainte de a dezvolta o ipoteză conflictuală. multe omisiuni. 6) Sentimentul importanţei exprimat de către subiect. 7) Crucişi: − Gândire confuză (Machover). 35 . − Îngustarea viziunii. posibil conflicte voyeuriste (Machover). 3) Linii groase şi simple. 7) Rigiditatea abordării. 3) Mult haşuraţi: − Preocupare şi dorinţă sexuale. 8) Orbite mari cu ochi mici: − Curiozitate vizuală puternică cu conflicte de culpabilitate. dar cu conştientizare penetrantă la personalităţi paranoide. 4) Sinteză slabă. statutul conflictual al zonei omise. 11) Apăsare neobişnuită. 2) Capul prea mare. • PANTOFI : 1) Detaliere: − La tinerele pubere este semn de preocupare obsesivă pentru obiecte sexuale.agresiune. 5) Siluete prea mari. trebuie considerată situaţia imediată. curiozitate şi preocupare anormale pentru sexualitatea masculină (Machover). istoria socială.

în timp ce partea stângă este partea Sinelui. “Atenţie!” la ameninţările şi pericolele de la alţii. acceptabilă social. Trăiri masculine de impotenţă. 5) Detaliere excesivă a părului: − Preocupare deosebită pentru controlul sexual. 6) Semne homoerotice: − Inversiune sexuală la unii paranoici. 4) Ochi sfredelitori: − Prudenţă faţă de ceilalţi. 8) Refuzul de a desena. • PARTEA DREAPTĂ A DESENULUI ( vezi şi PLASARE ÎN PAGINĂ ): Discuţie: Partea dreaptă a desenului este partea mediului. 2) Pe capul unui nud: 36 . Încercare feminină de ascundere a impulsivităţii sexuale şi de a prezenta o faţadă “bună”. 7) Degete-gheare: − Ostilitate extremă şi agresivitate direcţionată spre mediu. 2) Accentuarea ochilor şi urechilor: − Preocupare excesivă faţă de lume. • PĂLĂRIE ( vezi şi ŞAPCĂ ) 1) − − − − Pălărie: Ascunde sexualitatea masculină. Compensare sexuală masculină inconştientă (Machover). preocupare pentru sine (Machover). 3) Desene din profil: − Evaziune şi suspiciune în situaţia de testare. • PARANOICI indicaţi prin : 1) Accentuarea capului: − Compensare emfatică pentru trăirile de inadecvare. • PARTEA STÂNGĂ A DESENULUI ( vezi şi PARTEA DREAPTĂ ): 1) Privirea orientată spre stânga: introspecţie. lumea este ostilă şi ameninţătoare. Cu catarame: Femeile exhibiţioniste şi narcisiştii decorează mult pantofii.4) − 5) − Lipsa pantofilor: Agresiune şi sexualitate primitive şi nereprimate.

vanitos. Adolescente cu dorinţe de strălucire. centrat pe sine. 7) Zonă acoperită de păr cu un grad de umbrire: − Indică măsura şi adecvarea virilităţii şi dorinţa de virilitate (Machover). în aranjament liber: − Asociat cu femei active. posibilă sterilitate (Machover). atractive din punct de vedere sexual (Machover). 9) Abundent. de sexualitate infantilă şi fantasme compensatorii de virilitate (Machover). Anxietate în legătură cu gândirea sau imaginaţia. răvăşit: − Legată de deşteptarea (apariţia) nevoilor sexuale infantile. adesea de natură sexuală (Machover). Conflict viril cu posibilitatea de evoluţie spre sexualitatea delincventă (Machover). • PELVIS : 37 . 5) Ţepos. 4) − − − Coafură elaborată: Femei sociopate cărora le place să se autoafişeze. 3) Păr ciufulit la siluete feminine: − La adolescenţi indică impulsivitate. vanitate. 10) Păr zburlit.− Indicator de regresie. libidou scăzut. ordonat (“periuţă”): − La siluete feminine indică control sexual. − Neîncredere masculină în femei. 6) Păr feminin neîngrijit şi coafură masculină foarte aranjată: − Se întâlneşte la masculi infantili din punct de vedere psihosexual şi indică dezordine sexuală în legătură cu femeile (la femei) şi control în legătură cu bărbaţii (la bărbaţi). găsită la alcoolici şi paranoici cu deziluzii centrate pe femei. 2) Lung şi nehaşurat: − Ambivalenţă sau ostilitate în legătură cu sexualitatea (Jolles). • PĂR ( vezi şi BARBĂ ): 1) − − − Foarte haşurat: Sexualitate excesivă. indicaţie schizoidă. 12) Păr nehaşurat: − Depresie. Bărbat sociopat sau homosexual căruia îi place să se autoafişeze. 8) Ca spuma: − Asociat cu imoralitate sexuală şi cu lipsa controlului (Machover). 11) Multă atenţie acordată părului: − Narcisic.

şi la simulanţi. • PERSOANA DESENATĂ : Discuţie: Din moment ce desenele au o mare valoare pentru aceia care îşi proiectează sentimentele faţă de oameni în cadrul unui singur desen. Adesea. Întrebările puse sunt deschise. dacă desenele indică concepţii existente sau dorite asupra lumii şi oamenilor. 2) Imagine de sine. − Tendinţe homosexuale cu posibile sentimente de vină şi anxietate. perseverarea se manifestă la indivizii limitaţi sau deterioraţi mintal. nespecifice şi nu trebuie să sugereze răspunsuri. Examinatorul încearcă să afle dacă siluetele desenate sunt legate de concepţia asupra Sinelui şi asupra altora. − Poate indica un effort sincer de a compensa defectele. 3) Imaginea autorităţii: − Cineva cu care subiectul trebuie să se înţeleagă. 5) Persoană neplăcută: − Faţă de această persoană subiectul manifestă sentimente ambivalente. Preocuparea femeii faţă de problema gravidităţii. sediul sexualităţii feminine şi mediul cel mai gratificant pentru bărbat. 2) − − − − − • Mare: Fecunditatea care dă naştere copiilor (Machover). fraţi. 6) Sexul opus: − Răspunsul la o figură sexuală.. subiecţii ar trebui să fie întrebaţidespre concepţia lor asupra siluetelor desenate. “leagănul civilizaţiei”. repetitive. sau alte persoane semnificative. 38 . Dependenţa bărbatului de mamă sau de imaginea mamei. la nevrotici care caută refugiu în răspunsuri sigure. literal. încredinţate unei zone de activitate limitate şi sigure. Superioritatea femeii faţă de bărbat. Preocupare faţă de graviditate. PERSEVERARE : Discuţie: Aceasta se referă la repetiţii neadaptative ale unor răspunsuri. 1) Închidere pelviană incompletă: − Conflict sexual (Jolles). tatăl. 4) Persoană semnificativă: − Mama.Discuţie: Pelvisul este. 1) Ideal sau faţadă: − Persoana care ar fi dorit subiectul să fie sau să apară altora. etc. 8) Persoană puternică sau slabă: − Confesiunea deschisă a slăbiciunilor şi defectelor. 7) Persoană pozitivă sau negativă.

− Poate fi în acelaşi timp confesiune şi effort de a se schimba (Machover). deficienţilor mintal gravi. bărbaţi activi social. uşurinţa de a expune femeia (Machover(. Tendinţa de a se retrage din lume (Jolles). • PERSPECTIVĂ : Discuţie: Perspectiva se referă la acea parte a siluetei desenate pe care subiectul o prezintă lumii. care este relativ mai naivă şi nesofisticată (Machover). Impulsul de a arăta corpul (Machover). cu excepţia primitivilor. − Determinarea de a face faţă vieţii direct (Jolles). Întreaga siluetă din profil: Ezitare în a face faţă lumii. organicilor. − Tulburare mintală (emoţională) severă. vină relativă la contactele sociale. • PLASARE ÎN PAGINĂ : Discuţie: încadrarea în pagină arată în mare unde se plasează subiectul relativ la mediul său. adolescente. 3) Vedere întreagă. Tendinţa de a se ascunde pe sine. schizofrenicilor. 2) Disproporţia profilului: − Slabă capacitate de judecată (Machover). 9) Persoană mutilată: − Respingerea conceptului reprezentat de partea mutilată a corpului (Jolles). 6) − − − 7) − − − Profil al feţei cu vederea întreagă a corpului: Postură încordată. 5) Confundarea profilului feţei cu vederea întreagă a acesteia: − Perspectivă rară. 1) Sus pe pagină: − Subiectul se simte “în aer”. combinată cu profil în cazul siluetei masculine: − Semn de autoprotecţie din partea bărbatului. 2) Deasupra mijlocului paginii: − Subiectul se simte lucrând pentru un scop intangibil (Jolles. 8) Vedere din faţă a siluetei (faţă şi corp) fără a sugera profilul: − Rigiditate. 39 . Jenă socială. 4) Vedere întreagă a femeii. plină: − Tendinţa la exhibiţionism şi de a se arăta la femeile vanitoase. Buck). fără o bază solidă. 1) Profil: − Perspectivă mai matură şi mai sofisticată decât vederea din faţă. − Tendinţa de a recurge la imaginaţie pentru satisfacerea nevoii de putere (Buck).

Poate demonstra stabilitate. − Poate indica optimism în lupta pentru atingerea scopurilor (Machover). Tendinţe spre impulsivitate. sau de a căuta satisfacţii imaginare (Jolles). echilibru (Levy). calm. • PROFIL : − Evadare controlată. Nevoia de a menţine un control atent (Jolles). cu o oarecare depresie (Machover. a unui control şi echilibru solid. Sub mijlocul paginii: Se simte nesigur şi inadecvat. Orientat către mediu (Machover). Buck). Partea stângă a paginii: Dominanţă emoţională (Jolles). 3) − − − 4) − − − − − 5) − − − − − 6) − − − − În centrul paginii: Insecuritate şi rigiditate. Concret sau “ancorat în realitae” în viaţă şi gândire (Jolles. Orientat către sine (Machover). sau rezistenţă la relevare de sine. 2) Profil ambivalent ( o parte a corpului întoarsă în altă direcţie decât cealaltă parte): − Tendinţe introversive şi extroversive.− Poate fi distant şi inaccesibil (Buck). Extratensiv. depresie (Levy). o ambivalenţă care produce confuzie (Urban). • PUTERE FIZICĂ : 40 . Nevoia unor fundaţii solide. Atitudine defetistă. 1) − − − Figură întreagă din profil: Serioase tendinţe de retragere şi opoziţie (Jolles). Jolles. Conştient de sine (Levy). Buck). − Poate indica frustrare extremă cu dorinţă puternică de a abandona situaţia nesatisfăcătoare (Jolles). Partea dreaptă a paginii: Control emoţional (Jolles. Buck). Grad normal de control şi rigiditate. Tendinţe de retragere nepatologice dacă nu sunt prezente şi alte semne de retragere (Urban). Evaziune controlată sau rezistenţă la autorevelare (Urban). 7) Colţul din stânga sus al paginii: − Anxios. dorinţa de a se feri de experienţe noi şi de a se întoarce în trecut. − Poate indica control matur al sentimentelor cu refuzul de a se exhiba. Accent pe trecut (Jolles). − Poate indica înfumurare sau privire “de sus” a altora (Levy). Face eforturi mari pentru a reuşi.

• SÂNI : Discuţie: Tradiţional. 2) Femeie maternă. 5) Încăpăţânare. Mişcare îngheţată. Jolles). simbol al mamei şi al obţinerii obiectelor de la mamă. Profil care priveşte spre stânga. picioare şi braţe slabe. siluetă foarte mică. Pot indica sentimentul respingerii de către mamă (Machover). degete ca petalele de flori. receptivă.Discuţie: Puterea fizică este accentuată de cei care se simt inadecvaţi fizic. 3) Evaziune: teama de autorevelare din cauza unor trăiri că lucrurile nu merg bine. • RECT : 1) Accentuat: semn rar de tendinţe paranoide sau homoerotice (Machover). sânul asigură laptele dătător de viaţă. Pot indica teama de sexualitate feminină matură (Machover). Cineva sigur de sine într-o zonă fizică specifică nu are nevoie să accentueze acea zonă (Machover. afecţiunii. Sânul este asociat cu dependenţa. 5) Accentuare a sânilor şi pelvisului: 41 . • RETICENŢA ÎN A DESENA poate indica : 1) Timiditate. aprobării către copii. Gură concavă. cu bust mare: − Desenată de masculi imaturi psihic şi de femei crescute în medii unde au fost dominate sau supraprotejate de mame sau surogate de mame. • REGRESIA ŞI RETRAGEREA sunt indicate de : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) − Ochi orbi. individ care se caută pe sine (Machover). imatur. 1) Haşurare intensă sau lărgime disproporţionată: − Dependent. silueta este prinsă “în contemplare”. 4) Cu linie joasă (căzuţi): − Masculi care depind de mamă şi nu se pot desprinde de aceasta. 3) − − − − Mici: Pot indica avariţie în oferirea iubirii. mai degrabă cu “a lua” decât cu “a da”. Refuzul de a desena. 4) Depresie. Slăbiciune: Picioarele (labele picioarelor) ca nişte beţe. Dacă sunt desenaţi de o femeie pot indica respingerea sexualităţii feminine. Profil rigid. 2) Anxietate.

extremă 8) Transparenţă. Sprâncene arcuite. ale paranoicilor homoerotici. uneori şi la unii indivizi normali care tind să fie sensibili. 1) 2) 3) 4) 5) 42 Gene lungi. autiste. lipsa contactului cu realitatea. dominantă. Gură moale cu buze groase. 10) Profil confuz. . 14) Reprezentarea organelor genitale.− De către femei. ale obsesiv – compulsivilor. 5) 6) 7) − Corp rigid. 11) Disproporţie grosieră. Talie de viespe. Aceste semne apar în desenele homosexualilor deschişi. • SCHIZOFRENIA este indicată de : 1) Mişcare blocată. 12) Figură – diagramă. bine educaţi sau cu interese estetice. 4) Detalierea urechii şi ochiului: − În schizofrenia paranoidă arată preocupare pentru halucinaţii auditive şi vizuale şi suspiciune. − Pot indica respingerea unei sexualităţi feminine mai mature pentru o “iubire liberă” egală cu a bărbaţilor. indică dependenţa de figura maternă şi o căutare puternică a dragostei şi aprobării. Refuzul de a desena: Rezultă din evaziune sau depresie. constricţie (corp contractat). aranjată. 6) Înalţi şi fermi: − Siluetă de femeie tânără cu dorinţe sexuale active (Machover). 2) Desen situat complet în partea stângă a paginii: o trăsătură de intoversiune. cu trăsături statice. indică identificarea puternică cu imaginea maternă productivă. introverte: − Impulsuri spre realizare şi putere bazate pe imaginaţie (Machover). Desen bizar. idealişti. − De către bărbaţi. • SEMNE EFEMINATE LA SILUETE MASCULINE : Discuţie: Semnele de mai jos indică feminitate sau identificarea cu rolul feminin în societate. 3) Cap mărit: − viaţă imaginativă bogată. Coafură precisă. 13) Siluetă formalizată: − Indică lupta compulsivă pentru control. arătarea organelor interne: − Indică furie şi anxietate convertite în preocupare corporală (Machover). 15) Dezumanizare. oameni desenaţi ca animale. 9) Succesiune confuză (cea normală este de la cap la picioare).

barba. masculinizată: − Femei care prezintă protest masculin. bastonul. pantofii. Hipomaniaci sau isterici cu tulburări impulsive (Machover).6) Coapse şi fese mai mari. 43 . Nevroză anxioasă severă. • SILUETĂ ÎN ALERGARE : Discuţie: O siluetă alergând indică un nivel înalt de energie direcţionată primar spre ieşirea dintr-o situaţie neplăcută (Jolles). − Efecte bizare pot indica schizofrenie paranoidă. bastoane. rece emoţional. Pantofii. care invidiază rolul masculin. − Femei slabe. pipe. sprâncenele. Poate indica şi o impulsivitate isterică. 3) − − − − Tulburare marcată a simetriei: Nevrotici cu sentimente de stângăcie fizică şi inadecvare. Imaturitate psihosexuală. 2) Extremă: − Compulsiv. Părul. • 1) − − − − − • 1) 2) 3) 4) 5) 6) • SIMBOLURI FALICE : Puşti. Puşca. SIMBOLURI SEXUALE : Pălăria. sensibile. 7) Tocuri înalte. SIMETRIE : 1) Bilaterală: − Rigiditate şi represie (Machover). Ostilitate faţă de femei. slabă: − Bărbaţi cu mania grandorii. Nasul. ţigara. Impulsuri sexuale: complexul Don Juan. − Femei cu contacte heterosexuale limitate. • SILUETĂ FEMININĂ : 1) Mare. Pipa. Preocupare sexuală. nasul: Frica de impotenţă. “Copilării” de isterici. 8) Trăsături faciale strălucitoare. 2) Mică. delicate. distant (Machover). ţigara de foi. ţigări.

− Atitudine interogativă. 3) Dezvoltare bilaterală a unor zone foarte mici: − Rigid. 4) Trăsături faciale desenate la urmă: − Neadaptare implicând reţinere sau incapacitate în a face faţă angajamentelor emoţionale (Machover). un stomac plin este asociat cu sentimente de bunăstare. de notat marea incidenţă a afecţiunilor gastro – intestinale cu origini psihogenice. • SUCCESIUNEA SEXELOR : Discuţie: Levy afirmă că 87 % din 5000 de subiecţi au desenat la început persoane de acelaşi sex cu ele. Într-un eşantion de 16 homosexuali. aspru. adesea critice în raport cu exprimarea liberă a trăirilor lor (Machover). Tipic. 1) Ezitare în a merge mai jos de cap sau de linia taliei: − Reţinere în a face faţă conflictelor legate de semnificaţia simbolică a zonelor evitate (Machover). Interpretările posibile ale acestei ultime succesiuni în desenare sunt următoarele: 44 . 2) Ridicate: − Atitudine dispreţuitoare. • SUCCESIUNE : Discuţie: Cei mai mulţi subiecţi încep cu capul şi continuă în jos spre picioare. în timp ce un stomac gol este asociat cu sentimente de singurătate şi gol. − Tendinţe schizoide. de superioritate (Machover). compulsiv (Machover). • STOMAC (vezi şi BURTĂ ) : Discuţie: Stomacul este acea parte a corpului cea mai susceptibilă la anxietate şi la conversia acesteia în plângeri fizice. Psihodinamic. grosolan. Desenele lor pot releva aceste lucruri. − Scizofren confuz. − Femei cu aspiraţii de strălucire şi narcisism corporal. schizofrenii se simt goi pe dinăuntru. posibil neinhibat. 3) Stufoase: − Primitiv. 2) Succesiune confuză: − Impulsiv. maniac sau supra-activ. 81% (13) au desenat la început sexul opus. aşa cum se întâmplă în cazul majorităţii persoanelor deprimate şi cu deprivări emoţionale.• SPRÂNCENE : Discuţie: Au conotaţii sexuale. 1) Îngrijite: − Stereotip social care reflectă rafinament şi îngrijire.

− Ruptură. 1) Cowboy: − Agresiune în viaţa imaginară îndreptată spre expresia fizică. • ŞTERSĂTURI : Discuţie: Ştersăturile indică anxietate şi instisfacţie deschisă în raport cu zona în care apar. obsesiv – compulsivi. organici. senili. scizofreni regresaţi. • ŞAPCĂ (vezi şi PĂLĂRIE ) : − Poate indica imaturitate. Tânjeşte după libertatea de expresie şi responsabilităţile limitate ale copilăriei. 4) Persoană în vârstă: − Eforturi spre maturitate şi control. − Pot semnifica reducerea examinării sau a examinatorului la o absurditate. deficienţi mintal. maniaci.1) 2) 3) 4) Inversiune sexuală (Levy). corporală. − Copii. Imaturitate emoţională. Ataşament puternic sau dependenţă de un membru al sexului opus (Levy). cu funcţia zonei respective sau cu semnificaţia simbolică a acesteia (Machover). adolescenţi. 2) Mai puţin dese la: − Copii mici. TRANSPARENŢĂ : − Tendinţe voyeuristice (Machover). 2) Om de zăpadă: − Evaziune din problematica somatică. Ataşament puternic sau dependenţă de părintele de sex opus (Machover). − Poate fi o încercare de mascare a sexualităţii. schizofrenie (Machover). delincvenţi. Identificare sexuală confuză (Jolles. 1) Mai des întâlnite la: − Nevrotici. psihopaţi cu aparenţe nevrotice (Machover). depresivi (Machover). activă a sentimentelor. desene animate. Machover). fisură în judecată sau apreciere. 5) − − − • Persoană mai tânără: Folosire a unei apărări infantile. 3) Clown. • TRATAREA FIGURILOR MASCULINE SAU FEMININE : 45 . figuri caraghioase: − Pot exprima dispreţ sau ostilitate faţă de sine. • TEMĂ : Discuţie: Siluetele desenate deseori “spun” poveşti şi prezintă o varietate de teme.

dependenţă. reprezentând pe cineva de care poate depinde un asemenea bărbat. Ataşament sau dependenţă puternică faţă de părintele de sex opus. 5) Identificare cu sexul opus: − Aceste persoane desenează întâi sexul opus. Confuzia identificării şi a rolului sexual. de încheiere: − Preocupare sexuală (Machover). − Sentimente de inferioritate şi slăbiciune fizică (Machover).Discuţie: Tratamentul diferenţiat al sexelor este importantz. exhibiţionişti. ostilităţi. 4) Foarte mic: − Negarea impulsurilor sexuale (Jolles). deoarece indică ariile de conflict privind rolurile sexuale. promiscuitate sau folosirea excesivă a alcoolului. 1) − − − − Omis: Respingerea impulsurilor fizice. simpatice. Imatur psihosexual. 2) Lung şi îngust: − Caracteristică schizoidă (Jolles). Copii (Machover). TRUNCHI : Discuţie: Trunchiul este originea impulsurilor fizice. 2) Homosexuali: − Desenează bărbaţi efeminaţi şi femei puternic masculinizate (Machover). dorinţe de putere şi fixare la niveluri imature ale sexualităţii. indicând confuzia sexuală şi a rolurilor. inadecvaţi rolului masculin. 3) Eşec de închidere. Pierderea imaginii corporale (Jolles). − Figuri materne puternice. idealuri ale Eului. posibil să caute divorţ. Bărbaţi involutivi. 6) − − − − • Desenează sexul opus mai întâi: Indică o posibilă inversiune sexuală. − Pot fi incapabile să deseneze figura aceluiaşi sex. 4) Femei care protestează împotriva bărbaţilor: − Au tendinţa de a desena bărbaţi slabi. 5) Foarte mare: 46 . “încântători”. egoişti: − Desenează figuri feminine slabe. 3) Bărbaţi cu tendinţe spre grandoare. infantili: − Pot desena figuri bine modulate. 1) Bărbaţi imaturi sexual. detaliate. − Uneori desenează bărbaţi şi femei împodobiţi.

3) Pătraţi: − Împreună cu indicatori de rigiditate şi ostilitate arată o atitudine extremă de apărare şi ostilitate (Jolles). 2) Mici: − Sentimente de inferioritate (Jolles). La subiecţi feminini indică protest anti – masculin. 16) Desene mici. 11) Siluete rigide. pătare. 10) Omiterea unor părţi importante (mâini. care depăşesc pagina. 4) Bine proporţionaţi şi rotunjiţi: − O expresie a puterii uşoară. 18) Ochi care privesc cruciş. 3) Guri deschise. diagramatice. 2) Indicatori anatomici. picioare).− Multe impulsuri instinctuale nesatisfăcute (Jolles). 12) Lipsa echilibrului. 15) Confundarea profilului cu vederea din faţă.braţele şi picioarele. Adolescenţi (Machover). 5) Pumni strânşi. umerii formează un complet care indică dorinţele de putere. flexibilă şi bine echilibrată (Jolles). După Jolles. − Luptă pentru dominanţă fizică (Machover). 9) Degete ca ghearele. iar cel drept implicaţii masculine. preocupare extremă pentru putere (Jolles). 6) Caracteristici bestiale. 8) Guri crestate. grandioase. goale. 17) Desene mari. 14) Mâzgăleli. dorinţe de forţă şi putere asupra bărbatului (Machover). atârnând: 47 . umărul stâng are implicaţii feminine. braţe. • TULBURĂRI SEVERE indicate de (indicatori de alarmă) (vezi şi SCHIZOFRENIE): 1) Ochi care nu văd. 7) Haşurare extremă. impresia de clătinare. − Lipsa accentuării puterii fizice cu interese compensatorii sau substitutive. 6) Trunchiul sexului opus mult haşurat: − Ostilitate faţă de sexul opus (Machover). 1) − − − Mari: Sentimente de forţă. Împreună cu mâinile. • UMERI : Discuţie: Umerii asigură forţă şi putere. 5) Căzuţi. 13) Nuduri cu organele sexuale accentuate. 4) Guri care rânjesc.

Ocazional la homosexualii care se simt persecutaţi pentru sexualitatea lor deviantă (Machover). 1) − − − − − − 2) − − − Accentuare: Sensibilitate şi receptivitate la lumea exterioară. Negarea preocupării pentru părerile celorlalţi. naivităţii. Persoane surde sau cu deficienţe de auz (Machover). • URECHI : Discuţie: Urechile sunt importante în măsura în care culeg informaţii (conversaţii) ce asigură feed – back-ul cu alte persoane. omiterea lor este mai puţin semnificativă decât omiterea părţilor corporale mai active (Machover). − Mai des întâlnită la femei şi la persoane dependente social. − Semn de conflict sexual de rol. Machover). Paranoizi (Jolles. 6) Ştersături şi întăriri: − Preocupare pentru dorinţe şi impulsuri fizice pentru dezvoltarea corpului şi expresie a puterii (Machover). • VEDERE DIN FAŢĂ : − Implicaţii ale exhibiţionismului. Minimalizare: Refuz de a asculta criticile (Jolles). Negarea halucinaţiiolr auditive. comunicării sociale.− Dezechilibru emoţional. Extrema accentuare poate indica halucinaţii auditive. Ele asigură date senzoriale pentru a se descurca cu lumea externă şi detectează semnalele de pericol. 3) Omisiune: − Din moment ce includerea urechilor se face la o vârstă mai mare decât alte trăsături faciale. 48 . Nevroticii extrem de sensibili la critici.

A.          NUME : VÂRSTĂ : DATA NAŞTERII : SEX : ADRESA ŞI TELEFON : STUDII : DIPLOME SAU ATESTATE : DATE MEDICALE.IV.sau + ++ + ++ 49 . NEUROLOGICE. PSIHOLOGICE : DATE SOCIO – ECONOMICE : CONCLUZII ŞI APRECIERI REZUMATIVE: Tulburări mentale / emoţionale: Leziuni cerebrale organice: 0-7 8 .P. CAIETUL DE PROTOCOL AL TESTULUI D.14 0–4 5–9 11–16 . CĂTRE EXAMINATORI : Această broşură de protocol este desemnată a fi utilizată împreună cu catalogul de analiză interpretativă.

DINAMICA PERSONALITĂŢII : EXAMINATOR : DATA EXAMINĂRII : DISPOZIŢIA ŞI ÎNFĂŢIŞAREA SILUETELOR SILUETA MASCULINĂ 1 2 3 4 5 6 GREŞELI (MIŞCARE) 1 2 3 4 5 6 GREŞELI (MIŞCARE) SILUETA FEMININĂ PLASAREA SILUETELOR ÎN PAGINĂ SILUETĂ MASCULINĂ : JUMĂTATEA SUPERIOARĂ INTERPETĂRI JUMĂTATEA INFERIOARĂ PARTEA STÂNGĂ PARTEA DREAPTĂ CENTRUL PAGINII OBSERVAŢIE : la fel se procedează şi cu silueta feminină. 5 – 9 : O tulburare acută. RECOMANDĂRI : 0 – 7 : Uşoară probabilitate de leziune cerebrală. ZONE DE DISPROPORŢIE 1 2 3 4 50 DESCRIERE INTERPRETĂRI . dacă tabloul clinic nu susţine ipoteza psihopatologică. 8 –14 : Probabilitate mare de leziune cerebrală. 10 – 16 : Tulburare emoţională severă.0 – 4 : Nu neapărat semnificativ.

ALTELE ARII DE HAŞURĂRI PUTERNICE ŞI / SAU ŞTERSĂTURI 1 2 3 4 5 ALTELE DESCRIERE INTERPRETĂRI SILUETA MASCULINĂ : DESCRIERE TRĂSĂTURILE CAPULUI PĂR OCHI URECHI NAS GURĂ BĂRBIE INTERPRETĂRI UMERI. BRAŢE MÂINI. DEGETE UMERI BRAŢE MÂINI DEGETE ZONE SIMBOLICE SEXUAL PERINEU NASUL PĂRUL PICIOARE (pantofi) FESE TRĂSĂTURI ALE CONTROLULUI GRADUL DE DETALIERE 51 .

Rigiditatea abordării. 12) Gură crestată (buze subţiri). Simţul neputinţei exprimat de subiect. rânjită. diagramatice. 13) Haşurare puternică. 2) Siluetă care se clatină. Sinteză slabă. 15) Desene mari. 9) Inconsecvenţa profilului facial. 10) Gură căscată. 6) Fără trăsături faciale. 3) Organe genitale accentuate la siluete nude. multe omisiuni. se adaugă la zonele simbolice sexual cea a sânilor. 5) Trăsături bestiale. 11) Siluete rigide. goale. 8) Degete ca ghearele. LISTA DE VERIFICARE A UNOR TULBURĂRI SEVERE MINTALE / EMOŢIONALE 1) Arătarea organelor interne. 7) Figuri saşii. 14) Desene mici. pătare. Linii greoaie şi simple. Cap mult prea mare. Siluete mult prea mari. grandioase. TOTAL : LISTA DE VERIFICARE A UNOR TULBURĂRI ORGANICE CEREBRALE 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 52 Cap disproporţionat. . Stereotipie. Absenţa detaliilor.PIEPT MANŞETE ATITUDINE CALITATEA LINIEI LINIA GÂTULUI OBSERVAŢIE : în cazul silutelor feminine. 16) Haşurarea excesivă a ochilor şi urechilor. care depăşesc pagina. 4) Siluete dezumanizate.

TOTAL : REACŢIA SUBIECTULUI LA SITUAŢIA DE TESTARE D. COMPORTAMENT: normal – aparte – bizar – artistic T. ANXIETATE MANIFESTĂ: frunte umedă – palme umede – tremur G. ATITUDINE DEFENSIVĂ: consideră DAP folositor – neutru – criticist M. VERBALIZARE: abundentă – medie – fără comentarii L. IMPLICAREA EULUI: serioasă – aparentă – neprovocat N. A. ŞTERSĂTURI: nici una – puţine – multe Q. RAPORTURILE CU EXAMINATORUL: bun – mediu – rece – suspicios J. REACŢIA LA DAP: dornic – interesat – negativ K. Secţiunile finale sunt incluse pentru a fi completate de examinator. X.P. APARENŢA: curăţenie meticuloasă – medie – neîngrijit B. DEPENDENŢA DE EXAMINATOR: se bazează pe el însuşi – pasiv – cere ajutor I.) ar trebui să aibă cel puţin un cuvânt încercuit.C. Spaţiile albe pentru cuvintele descriptive pot fi completate şi înlocuite de examinator. etc. ÎNCREDERE ÎN SINE: sigur pe sine – unele dubii – oscilant S. ST RÂNGERE DE MÂNĂ: foarte puternică – puternică – fermă – slabă F. Fiecare secţiune (A. ÎNGRIJIRE: curat şi bine îngrijit – mediu – neîngrijit C. 13) Slabă proporţionare.B.10) Schiţare greoaie a capului. 14) Ştersături neobişnuite. W. ENERGIE: rapid – rapid şi agil – muncitor – încet P. LIMBAJ: bun – mediu – defectuos U. ATITUDINEA FAŢĂ DE SINE: supraapreciere – realistă – hipercritică R. : INDICAŢII : Examinatorul DAP încercuieşte acele cuvinte care îl descriu cel mai bine pe subiect. MERS: enrgic – mediu – ezitant – moale – stângaci E.A. POSTURA: rigidă – dreaptă – medie – aplecată D. Y. NIVELUL DE INTELIGENŢĂ: alertă – medie – proastă V. ABORDAREA DAP: uşoară – spontană – ezitantă – refuz O. 53 . 11) Apăsare neobişnuită. Z. REACŢIA FAŢĂ DE EXAMINATOR: prietenoasă – plăcută – rezervată – rece H. 12) Încadrarea siluetelor cu linii suplimentare.

Liniile adiţionale sunt prevăzute pentru a introduce noi continuumuri .IMPRESIILE ASUPRA SUBIECTULUI EVOCATE DE FIGURILE DAP DESENATE INDICAŢII : Examinatorul interpretează impresiile sale asupra figurilor DAP desenate de subiect. Pe această cale. scriind cei doi termeni descriptivi care limitează fiecare nou continuum pe care experienţa examinatorului îl face pe acesta să creadă că este semnificativ. examinatorul formulează atât o concepţie literală cât şi una grafică a tratării diferenţiate a sexelor. În fiecare continuum examinatorul plasează un “M” pentru silueta masculină şi un “F” pentru cea feminină pe zona care i se pare cea mai potrivită dintre cele două zone. Deci. Aceste interpretări sunt înregistrate prin aprecieri (evaluări) pe o zonă a continuumului. Mai jos se află un continuum între termenii descriptivi ai figurilor DAP desenate. fiecare linie va avea un “M” şi un “F”. CONTINUUMURI TREIMEA MEDIE TREIMEA SUPERIOARĂ Viguros Deschis Bine dispus Prietenos Strălucitor Frumos (chipeş) Curat Trăsături regulate Natural Maturitate emoţională Aparenţă adultă Capabil Masiv Drept Controlat Detaliat Perceptiv (“vede”) Sofisticat Sensibil Intelectual Conştiincios (linii îngrijite) Fericit Consecvent în tratare Ştersături puţine Adolescentină TREIMEA INFERIOARĂ Pasiv Respinge Furios Ostil Plat Nepretenţios Neîngrijit Schimonosite Stilizat (afectat) Imaturitate Infantilă Slab Mic Se clatină Impulsiv “Gol” Imperceptiv (“orb”) Naiv Nesimţitor Corporal Dezordonat Deprimat Inconsecvent Multe 54 .

Descrierea tratării diferenţiate a sexelor. Concluziile examinatorului privind reacţiile şi răspunsurile subiectului sunt corelate şi integrate. : 55 . : C. 1) Care sex este mai aproape de vârsta subiectului: 2) În care desen foloseşte subiectul mai multă energie: 3) În care desen arată subiectul mai multă concentrare: 4) Care desen este mai detaliat: 5) Care desen este mai înalt: 6) Care desen pare mai puternic: 7) Care desen pare mai sănătos: 8) Care este sexul dominant: 9) Care sex arată mai multă mişcare: 10) Care sex arată mai multe pribleme psihopatologice: 11) 12) 13) 14) 15) IPOTEZE INTERPRETATIVE: A. A. răspunsul sau identificarea acestuia. Utilizaţi ipotezele sugerate în catalogul de interpretare şi / sau impresiile şi experienţa dumneavoastră clinică. C.TRATAREA BĂRBAT – FEMEIE: Folosind continuumurile. : B B B B B B B B B B B B B B B F F F F F F F F F F F F F F F B. Rezumaţi descoperirile majore ale DAP. examinatorul indică prin încercuire care sex asigură după părerea lui reacţiile subiectului. B.

56 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->