Sunteți pe pagina 1din 36

DICTIONAR TERMENI MANAGEMENTUL

CALITATII
A
Asigurarea calitatii
parte a managementului calitatii, concentrata pe furnizarea increderii ca cerintele referitoare la
calitate vor fi indeplinite. (SR EN ISO 9000:2001).

Asigurarea calitatii - acoperire


Asigurarea calitatii acopera toate genurile de activitati, de la design, dezvoltare, implementare
si pana la productie, instalare, prestare servicii, etc.

Asigurarea calitatii - scop

Asigurarea calitatii actioneaza pe principiile "potrivit pentru scop" si "realizeaza corect de


prima data".

Principalul scop al asigurarii calitatii este acela de a asigura faptul ca produsele indeplinesc
sau chiar depasesc asteptarile clientilor.

Abatere
Abaterea reprezinta diferenta dintre o anumita valoare realizata la un moment dat si valoarea
generala a sa de referinta (SR EN ISO 9000:2001).

Abatere de previziune
Abatere de previziune reprezinta o anumita intarziere, referitoare la o anumita data
specificata, calculata in raport cu previziunea initiala termenului de executie.

Abatere standard

Abaterea standard reprezinta radacina patrata pozitiva referitoare la distributia variabilei


aleatorii.

Achizitor
Achizitorul reprezinta acea societate sau organizatie care achizitioneaza sau procura un
sistem, un produs, un software sau un anumit serviciu de la un furnizor.

Achizitie
Achizitia reprezinta o delegare care consta in stabilirea unei liste cu furnizori sau
intreprinzatori; de asemenea presupune consultarea acestora, compararea ofertele primite,
verificarea conformitatii cu cerintele consultantei precum si redactarea si realizarea clauzelor
tehnice, administative si comerciale ale comenzilor si contractelor.

Achizitionare
Achizitionarea reprezinta acel proces de obtinere al unui sistem, al unui produs, a unui
serrviciu sau al unui produs/serviciu software.

Definitie analiza riscului


Generic vorbind, analiza riscului reprezinta si poate fi asociata cu maximizarea valorii
societatii prin minimizarea pierderii induse de risc (costul riscului).

Analiza riscului

Analiza riscului inseamna utilizarea sistematica a informatiilor disponibile pentru a identifica


pericolele si pentru a estima riscul pentru indivizi sau populatie, bunuri sau mediu.

Acceptare
Acceptarea reprezinta concluzia referitoare la un lot sau o anumita cantitate de produse sau
servicii care corespund criteriilor de acceptare.

Acces la un sistem de certificare


Accesul la un sistem de certificare reprezinta posibilitatea de a obtine certificarea dupa
regulile sistemului.

Accesibilitate a unui serviciu

Reprezinta acea capacitate unui serviciu de a fi obtinut cu tolerante proprii si specifice si in


anumite conditii, la cerer

Analiza critica a esecului


Analiza critica a esecului reprezinta metoda inductiva de prevenire prin care este posibila,
printr-un proces de simulare cantitativa, identificarea efectului unui mod de slabiciune asupra
rezultatului final, inainte de a fi realizat produsul.

Acord
Acordul reprezinta definirea acelor termeni si conditii in care se va desfasura o relatie de
munca sau un alt fel de relatie.
Acord bilateral
Acordul bilateral reprezinta acel acord de recunoastere a rezultatelor de catre fiecare din cele
doua parti.

Acord de recunoastere
Acordul de recunoastere reprezinta acel acord care se bazeaza pe acceptarea de catre o parte
acelor rezultate prezentate de catre alta parte si care presupune aplicarea unuia sau mai multor
elemente functionale desemnate, ale unui sistem de evaluare a conformitatii.

Analiza
Analiza reprezinta activitatea de conformitate a potrivirii, adecvantei si eficientei referitoare
la indeplinirea obiectivelor stabilite.

Analiza defectarii
Analiza defectarii reprezinta un examen logic si in acelasi timp sistematic al unei entitati ca
urmare a unei defectari, in vederea identificarii si analizei mecanismului defectarii, a
motivelor si consecintelor acesteia.

Analiza defectiunilor
Analiza defectiunilor este acel examen logic si sistematic al unei entitati pentru identificarea
si analiza probabilitatilor, motivelor si consecintelor acelor defectiuni posibile .

Analiza incertitudinii
Reprezinta un proces sistematic pentru stabilirea si cuantificarea incertitudinea introdusa in
rezultatele unei analize a inventarului ciclului de viata, incertitudine datorata efectelor
cumulative ale incertitudinii intrarilor si variabilitatii datelor.

Analiza de incertitudine

Reprezinta acea procedura sistematica de stabilire si cuantificare a incertitudinii introduse in


rezultatele unei analize a inventarului ciclului de viata datorate efectelor cumulate ale
incertitudinii de intrare si variabilitatii datelor.

Acreditare
Acreditarea reprezinta procedura / procesul prin care un organism autorizat acorda
recunoasterea ca organismul / societatea in cauza este competent /a sa realizeze anumite
sarcini specifice (SR EN ISO 9000:2001).
Acreditare laborator de incercari
Acreditare laborator = recunoasterea general oficiala referitoare la un laborator de incercari
care este competent sa execute anumite incercari sau anumite tipuri de incercari (SR EN ISO
9001).

Andosament
Andosamentul reprezinta aprobarea scrisa si anume care implica o anumita adeziune
personala a semnatarului si in acelasi timp acceptarea asumarii responsabilitatii
corespunzatoare.

Anduranta
Anduranta presupune capacitatea unei anume entitati de a rezista la o actiune a factorilor de
imbatranire.

Anomalie
Anomaliea reprezinta abaterea fata de ceea ce era de asteaptat; o anomalie justifica o anumita
investigatie care poate incepe printr-o anumita constatare a unei neconformitatii sau unui
anumit defect.

Acord de certificare
Acordul de certificare (aranjamentul de certificare) reprezinta actiunile care au ca scop sa sa
faca acceptabile, reciproc, sistemele de certificare sau procedurile conexe in vederea facilitarii
schimburilor (SR EN ISO 9000:2001).

Activitate de supraveghere
Activitatea de supraveghere reprezinta activitatea (sau, dupa caz, totalitatea activitatilor)
preluata / preluate de un organism de certificare / acreditare, in scopul monitorizarii
activitatilor organizatiilor acreditate.

Aprobare
Aprobarea reprezinta acea declarate emisa de un organism care are autoritatea necesara si
dupa care un ansamlu de criterii publicate a fost satisfacut.

Aprobarea privind capabilitatea


Aprobarea privind capabilitatea reprezinta acordul dat unui fabricant cand s-a stabilit ca
acesta acopera si are capabilitatea ca procedeele de fabricatie si metodele de control a calitatii
ce acopera o gama de componente, indeplinesc cerintele specificatiei generale sau
intermediare aplicabile componentei.
Arbore de mentenanta
Arborele de mentenanta reprezinta diagrama logica si care reflecta diferitele succesiuni
pertinente de operatii de baza pentru mentenanta, susceptibila a fi efectuate asupra unei
entitati si de asemenea in conditiile alegerii lor.

Arbore de defectiune
Arborele de defectiune reprezinta diagrama logica care prevede ce anume feluri de defectiuni
ale subentitatilor unei entitati complexe, care anume evenimente interioare sau exterioare sau
ce combinatii ale acestora conduc la un anumit fel de defectiune dat al entitatii.

Asigurarea conformitatii
Asigurarea conformitatii reprezinta toate activitatile al caror rezultat este o declaratie care sa
dea incredere ca un produs sau un serviciu este conform cu cerintele specificate. / ISO/CEI
22:1996

Agent de mediu
Agentul de mediu reprezinta totalitatea proprietatilor chimice, biologice sau fizice care
caracterizeaza un anumit factor de mediu (cum ar fi umiditatea, viteza, temperatura, presiunea
atmosferica, zapada, radiatiile solare, ploaia, acceleratia, etc.)
(SR EN ISO 9001 / 2001)

Aprecierea conformitatii
Aprecierea conformitatii presupune orice activitate care se deruleaza pentru determinarea
directa sau indirecta a faptului ca sunt respectate conditiile pertinente.

Aprecierea riscului
Aprecierea riscului reprezinta procesul global pentru analiza riscului si evaluarrea riscului.

Aparat de masura cu afisare / indicator


Este un aparat de masura care afiseaza o indicatie.

Aparat de masura integrator


Este acel aparat de masura care determina valoarea unui masurand integrand o marime in
functie de alta marime.

Aparat inregistrator

aparat de masura care furnizeaza inregistrarea indicatiei.


Aparat de masura totalizator

aparat de masura care determina valoarea unui masurand facand suma valorilor partiale ale
acestuia obtinute simultan sau consecutiv de la una sau mai multe surse.

Aparat analogic

aparat de masura pentru care semnalul de iesire sau afisajul este o functie continua a
masurandului sau a semnalului de intrare.

Aparatura de incercare

paratura de incercare reprezinta ansamblul aparatelor necesare efectuarii unei incercari asupra
unei probe.

Aplicarea unui standard


Aplicarea unui standard reprezinta utilizarea unui anumit standard in productie, servicii,
comert, etc (SR EN ISO 9001 / 2001).

Asigurarea fiabilitatii
Asigurarea fiabilitatii presupune punerea in practica a unui sistem de actiuni ante-stabilite si
sistematice destinate sa dea incredere in satisfacerea cerintelor de fiabilitate ale unei entitati.

Asigurarea mentenabilitatii
Asigurarea mentenabilitatii reprezinta in practica a unui sistem de actiuni pre-stabilite
directionare in a da incredere ca satisfacerea cerintelor de mentenabilitate ale unei entitati.

Audit
Auditul este proces sistematic, independent si documentat în scopul obtinerii de dovezi de
audit si de evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina masura în care sunt îndeplinite
criteriile de audit (SR EN ISO 9000:2001).

Audit intern
Auditul intern presupune elaborarea proiectului de audit intern, raportarea neconcordantelor
constatate, evaluarea conformitatii programelor si proceselor, raportari referitoare la procedee,
procese, produse, recomandari, analize, concluzii, etc.

Auditor
Auditor - persoana care are competenta de a efectua un audit (SR EN ISO 9000:2001)
Auditat
organizatie care este auditata. (SR EN ISO 9000:2001).

Actiune corectiva
actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati detectate sau a altei situatii nedorite. (SR
EN ISO 9000:2001).

Actiune preventiva
actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati potentiale sau a altei posibile situatii
nedorite. (SR EN ISO 9000:2001).

B
Banca de date
Banca de date reprezinta acel ansamblu de date relativ la un anumit domeniu de activitate pre-
definit de cunostinte si care este organizat in scopul de a fi consultat de catre utilizatori.

Buget ISO
Bugetul reprezinta o referinta numerica, stabilita cu scopul realizarii unei comparatii
ulterioare cu partea previzionala sau cu partea reala a costurilor.

aza de date
Banca de date reprezinta acel ansamblu de date care este structurat si organizat in scopul
utilizarii sale de catre soft-uri sau programe care indeplinesc cerintele unor aplicatii de sine
statatoare si intr-un asa fel incat sa faciliteze evolutia independenta a datelor si a programelor.

Bruiaj electromagnetic
Bruiaj electromagnetic = reprezinta acel deranjament produs in functionarea normala a unui
aparat, a unei cai de transmisie sau a unui sistem de catre o anumita perturbatie
electromagnetica.

Bilant energetic
Bilantul energetic reprezinta o schita a cantitatilor de servicii generale care vor fi utilizate in
cele mai importante parti ale unei lucrari.
Bilant de materiale
Bilantul de materiale reprezinta o schita a cantitatilor de materiale (care pot fi: materii prime,
materii secundare, produse finite sau altele) si care sunt utilizate intr-o lucrare, de la intrare
pana la iesire

C
Caiet de sarcini
Caiet de sarcini = reprezinta documentul care intruneste acele obligatii si elemente necesare
definirii cerintelor, informatiilor, metodelor si instrumentelor de lucru, etc.

Cantitate iesire
Cantitate de iesire = acea cantitatea care reprezinta masurandul in evaluarea unei masurari.

Cantitate intrare
Cantitate intrare = o anumita cantitate de care depinde masurandul si care este luata in
considerare in sistemul de evaluare a rezultatelor unei anumite masurari.

Cantitate iesire
Cantitate de iesire = acea cantitatea care reprezinta masurandul in evaluarea unei masurari.

Cantitate intrare
Cantitate intrare = o anumita cantitate de care depinde masurandul si care este luata in
considerare in sistemul de evaluare a rezultatelor unei anumite masurari.

Calibrare
Calibrarea reprezinta acel ansamblu de procese care stabilesc in anumite conditii specifice,
legatura dintre valorile indicate de un anumit aparat sau de catre un sistem de masura sau
valorile date printr-o masurare materiala si acele valori corespunzatoare cunoscute ale unui
anumit standard de referinta.

Calibru
Calibrul reprezinta un anumit interval al indicatiilor si care se obtine pentru o anumita pozitie
data a comenzilor unui instrument de masura dat.
Capabilitate masurare
Cea mai buna capabilitate de masurare = reprezinta cea mai mica incertitudine referitoare la
masurarea pe care o poate obtine un laborator in domeniul sau de acreditare, in situatia cand
se efectueaza etalonari de rutina ale standardelor in apropiere de masuratoarea ideala, cu
scopul de a defini, de a realiza, de a conserva sau a reproduce o unitate a calitatii cu una sau
mai multe din valorile sale, sau cand se efectueaza etalonari de rutina ale instrumentelor
aproape de masurarea ideala destinata masurarii acelei calitati.

Criterii de acreditare
Criteriile de acreditare reprezinta un ansamblu de cerinte utilizate de un organism de
acreditare pe care un organism de evaluare a conformitatii este necesar a le indeplini pentru a
fi acreditat (SR EN ISO ).

Capabilitate
Capabilitate = reprezinta acea abilitate a unei firme sau organizatii, sistem sau proces, etc. de
a realiza un anumit serviciu sau produs care sa indeplineasca cerintele produsului.

Capacitate
Capacitate reprezinta caracteristica unei anume entitati in conditii interne date de a raspunde
unei anume cereri de servicii si in acelasi timp avand anumite caracteristici cantitative
specificate.

Corectie
actiune întreprinsa pentru a elimina o neconformitate constatata. (SR EN ISO 9000:2001).

Conformitate
- îndeplinirea unei cerinte. (SR EN ISO 9000:2001).

Criterii de audit
ansamblu de politici, proceduri sau cerinte utilizate ca o referinta. (SR EN ISO 9000:2001).

Controlul calitatii
parte a managementului calitatii, concentrata pe indeplinirea cerintelor referitoare la calitate.
(SR EN ISO 9000:2001).
D
Data, datare
Datare - reprezinta actiunea specifica de a marca cu o data, un produs, un document, etc.;
datarea serveste in special la esantionare in cadrul manangementul calitatii.

Data - reprezinta o notiune sau o instructiune care pot fi reprezentate sub o forma
conventionala adecvata comunicarii, interpretarii sau prelucrarii manuale sau prin mijloace
automate.

Data de exploatare
Data de exploatare reprezinta un ansamblu de valori si caracteristici observate in timpul
exploatarii unei entitati.

Data de incercare
Data de incercare reprezinta ansamblul tuturor valorilor observate in timpul incercarilor.

Date de baza

Datele de baza reprezinta un document formalizat care explica si descriu ipotezele de la care
se poate lansa o noua faza a proiectului.

Declaratie de conformitate
Declaratia conformitatii (declaratie de conformitate) reprezinta declaratia unui anumit
furnizor care exprima pe propria raspundere ca un anume produs, serviciu sau proces se afla
in concordanta cu un standard sau cu un alt document normativ specificat.

Declaratie de mediu
Declaratia de mediu este pretentia care reprezinta anumite aspecte de mediu ale unui anume
produs sau serviciu.

Declaratie explicativa
reprezinta orice explicatie care este necesara sau care este data pentru a intelege corect
anumite cerinte de mediu de catre un anume cumparator, un potential cumparator sau
utilizator al produsului.
Declaratia furnizorului,
declaratie comparativa si declaratie de activitati

Declaratia furnizorului
Reprezinta aceea declaratie prin care un furnizor de servicii sau produse emite o asigurare
scrisa precum ca un produs, serviciu sau proces este conform cu conditiile specificat

Declaratie comparativa
Este o anumita declaratie de mediu referitoare la superioritatea sau referitoare la echivalenta
unui anumit produs fata de un alt produs concurent si care realizeaza aceeasi functie.

Declaratie de activitati
Reprezinta un anumit document care este folosit de catre achizitor ca pe un mijloc de
descriere si specificare a sarcinilor care urmeaza a fi efectuate in cadrul contractului.

Defect
Defectul reprezinta nesatisfacerea exigentelor de utilizare prevazute.

Defect de fabricatie, de functionare si conceptie


Defectul de functionare reprezinta o modificare accidentala care afecteaza functionarea
normala.

Defect de conceptie = defectul unei entitati care se datoreaza unei conceptii gresite.

Defect de fabricatie reprezinta defectul unei entitati care se datoreaza unei fabricari
neconforme cu conceptia initiala a produsului sau cu procedeele sprcificate initial pentru
fabricatie.

Defect critic, major, minor si necritic

Defect critic - defect care este capabil sa provoace raniri / vatamari ale unor persoane, pagube
materiale importante sau alte consecinte grave si inacceptabile.

Defect major - reprezinta defectul care este capabil sa provoace o defectiune sau sa reduca
major posibilitatea de utilizare a entitatii.

Defect minor este orice defect care nu corespunde definitiei defectului major, descris mai sus.

Defect necritic - orice defect care nu corespunde definitiei defectului critic descris anterior.

Defectare (sau cadere)


Reprezinta incetarea capacitatii unui anumit element de a realiza functia pentru care acesta a
fost conceput.

Defectare brusca (cadere totala)


Reprezinta aceea defectare care este neprevazuta si care antreneaza incapacitatea totala de a
indeplini toate cerintele functionale a unei anumite entitati.

Defectare completa

Reprezinta defectarea care antreneaza incapacitatea totala a unei anumite entitati sa isi
indeplineasca in totalitate cerintele de functionare.

Mecanism de defectare

Este acel proces fizic, chimic sau de alta natura care provoaca o defectare (referitor la
managementul calitatii).

Defectare din conceptie


Reprezinta o defectare a unei anumite entitati si care se datoreaza unei conceptii inadecvate.

Defectare din fabricatie


Reprezinta o defectare a unei entitati si care se datoreaza unei fabricari care este neconforma
cu conceptia sau cu procedeele de fabricatie care au fost specificate initial.

Defectare functionala
Este aceea defectare care are ca si consecinta incetarea unei anumite entitati de a isi indepliti
cel putin din una din functiile specificate.

Defectuozitate
Reprezinta fragilitatea dintr-o anumita entitate care provoaca defectari precoce prin fragilitate.

Defectuozitate indusa (provocata)

Reprezinta defectuozitatea dintr-o anumita entitate si care poate fi legata de asamblare,


incercari sau alte diverse manipulari ale entitatii dupa fabricarea sa individuala.

Defectuozitate intrinseca (proprie)

Reprezinta defectuozitatea dintr-o anume entitate si care este in legatura cu tehnologia sa si cu


procesul de fabricatie.
Defectare progresiva
Reprezinta defectarea datorata evolutiei in timp a caracteristicilor unei entitati.

Defectare secundara
Este aceea defectare a unei entitati a carei cauza directa sau indirecta este defectarea sau
defectul unei alte entitati.

Defectare sistematica
Reprezinta aceea defectare care este corelata intr-un anume fel de o anumita cauza si care nu
poate fi eliminata decat prin modificarea proiectului, a procesului de fabricatie, a modului de
utilizare, a documentatiei sau a altor factori importanti.

Dovezi de audit
inregistrari, enuntarea faptelor sau alte informatii care sunt relevante în raport cu criteriile de
audit si verificabile. (SR EN ISO 9000:2001).

E
Echipa de audit - componenta si auditor sef
Un auditor din echipa de audit este, in general, desemnat ca auditor sef.

Echipa de audit poate include auditori in curs de formare si, daca este necesar, experti tehnici.

Observatorii pot insoti echipa de audit, dar nu pot actiona ca parte din aceasta.

Eficacitate
masura în care activitatile planificate sunt realizate si sunt obtinute rezultatele planificate. (SR
EN ISO 9000:2001).

Eficienta
- relatie (raportul) intre rezultatul obtinut si resursele utilizate. (SR EN ISO 9000:2001).

Emitere, energie proces

Emitere
masura în care activitatile planificate sunt realizate si sunt obtinute rezultatele planificate. (SR
EN ISO 9000:2001).
Energie proces
Energia procesului reprezinta energia de intrare care este necesara unei anumite unitati a
procesului pentru o derulare a unui proces sau actionari a echipamentului procesului stopand
intrarile de energie pentru producerea si livrarea acestei energii.

Evaluarea riscului
Evaluarea riscului reprezinta procesul in urma caruia se stabileste caracterul tolerabil al
riscului, pe baza analizei riscului si in acelasi timp tinand cont atat de factori socio-economici
cat si de aspecte de mediu.

Evaluarea riscului conform Legii 150/2004


Procesul stiintific format din patru etape si anume:
- identificarea pericolului (hazardului),
- caracterizarea pericolului,
- evaluarea expunerii,
- caracterizarea riscului

F
Factor al fisei de control
Factorul fisei de control reprezinta acel factor care in mod curent este variabil in functie de
efectivul esantionului, pentru modificarea (transformarea) statisticilor sau a anumitor
parametri specificati, intr-o limita de control sau linie centrala care este corespunzatoare unei
fise de control.

Factor de mediu
Reprezinta influenta biologica, fizica sau chimica care, fie singura sau fiind combinata cu alte
influente, produce o anumita conditie de mediu (de exemplu umiditate, frig, caldura, radiatii,
presiune, precipitatii, vibratii etc.)

Factor de accelerare
Reprezinta acel raport intre acei timpi care sunt necesari pentru a obtine aceeasi proportie data
de entitati defecte pentru 2 esantioane asemanatoare si care sunt supuse la 2 ansamble de
solicitari, antrenand acelasi fel si acelasi mecanism de defectare.

Factor de acoperire

Reprezinta factorul numeric folosit ca un multiplu al incertitudinii standard a masurarii pentru


obtinerea unei incertitudini a masurarii mai mare.
Factor de imbatranire

Factorul de imbatranire reprezinta factorul de influenta care produce imbatranirea.

Factor de corectie

Este acel factor numeric prin care se multiplica rezultatul brut al masurarii pentru
compensarea erorii sistematice.

Fara calitate
"Fara calitate" reprezinta lipsa calitatii care este calculata in cifre (evaluata) in managementul
calitatii; prin procedee contabile specifice se calculeaza costurile non-calitatii, si aceasta in
fiecare moment al ciclului de productie (receptia achizitiilor - realizare - distribuire).

Faza proiect
Faza reprezinta o subdiviziune importanta si semnificativa a unui proiect care se poate
reprezenta in general in trei mari etape.

Acestea sunt:

- definitia care pleaca de la ideea initiala si duce pana la decizia de realizare; aceasta apartine
in totalitate proprietarului;

- realizarea pleaca de la hotararea numirii conducerii proiectului si pana la receptia


proiectului;

- darea in exploatare si care reprezinta momentul doveditor al faptulului ca proiectul si-a atins
obiectivele.

Fabricabilitate
Fabricabilitatea reprezinta aceea aptitudine a unui produs de a fi fabricat respectand proiectul,
avand un randament bun si in acelasi timp utilizand procedeele de fabricatie alese.

Utilizabilitate, facilitatea de utilizare a unui serviciu


Facilitatea de utilizare a unui serviciu sau utilizabilitatea reprezinta capacitatea unui anumit
serviciu de a fi utilizat in mod satisfacator si cu usurinta de catre un utilizator.

Feedback
Feedback-ul reprezinta acele informatii care sunt conforme cu realizarile stabilite astfel incat
pe de o parte sa fie puse in paralel cu acele ipoteze initiale si pe de alta parte sa se poata a fi
depozitionate intr-o baza de date comparabila.
Fisa functiei
reprezinta documentul prin care se descriu functiile specifice ale unei anume persoane sau ale
unui anumit material.

Fisa de control sau grafic de control


reprezinta aceea fisa pe care sunt evidentiate limitele de control si anume limita de control
superioara si/sau limita de control inferioara si pe care sunt evidentiate acele valori ale
statisticilor pentru o serie de esantioane sau de grupe si/sau subgrupe ordonate cronologic sau
dupa anumite numere de esantion.
In mod frecvent, aceasta prezinta o linie comuna care usureaza detectarea trend-ului de
orientare a valorilor reprezentate, spre una dintre cele 2 limite de control.

Fisa de merit sau fisa pentru scorul calitatii


Acestea reprezinta fisa de control pentru evaluarea acelui proces care utilizeaza scorul
calitatii, cum ar fi suma ponderata a numarului de neconformitati relativ la diferite
specificatii.

Finalizare
Finalizarea reprezinta finalul unei anumite actiuni sau al unei anumite activitati.

Fisura
Fisura reprezinta un orificiu mic, o porozitate sau o crapatura intr-un strat sau untr-un perete
al unei anumite incinte prin care se scurge un fluid dintr-o parte in cealalta sub actiunea
presiunii sau sub actiunea unei diferente de presiune existente.

Fidelitate a unui instrument de masura


aptitudinea unui instrument de masura de a da indicatii foarte apropiate pentru aplicatii
repetate ale aceluiasi masurand in aceleasi conditii de masurare.

Fidelitate statistica
una din calitatile unei masurari (se exprima fidelitatea unei incercari cu ajutorul coeficientilor
de constanta, echivalenta si omogenitate).

Fiabilitate
Capacitatea unei entitati de a indeplini o cerinta functionala in conditii date, intr-un interval de
timp dat.
Marimea fiabilitatii reprezinta probabilitatea ca o entitate sa poata indeplini o cerinta
functionala, in conditii date, in cursul unui interval de timp dat.

Fiabilitate estimata
Fiabilitate a unei entitati determinata de valoarea limita sau valorile limita ale intervalului de
incredere asociat unui nivel de incredere dat, si bazata pe aceleasi date ca fiabilitatea
observata a entitatilor nominal identice.

Fiabilitate extrapolata
Extensie prin extrapolare sau interpolare a fiabilitatii observate sau estimate pentru durate
si/sau conditii diferite de cele corespunzatoare fiabilitatii observate sau estimate.

Fiabilitate observata

Pentru entitati nereparate: Pentru o perioada de timp data, raportul dintre numarul de entitati
care, la sfarsitul perioadei, si-au indeplinit functiile intr-un mod satisfacator si numarul total
de entitati existente in esantion la inceputul perioadei. b) Pentru entitati reparate: Raportul
dintre numarul de ocazii in care o entitate sau mai multe entitati si-au indeplinit functiile intr-
un mod satisfacator in cursul unei perioade de timp date si numarul total de ocazii in care
entitatea sau entitatile sunt solicitate sa functioneze in aceeasi durata de timp.

Fiabilitate predictiva

Pentru conditii date de utilizare si tinand seama de conceptia unei entitati, fiabilitate calculata
pornind de la fiabilitatile observate, estimate sau extrapolate ale componentelor sale.

Fiabilitate prevazuta

fiabilitatea unei echipament calculata pe baza cosideratiilor asupra proiectarii si a fiabilitatilor


componentelor sale in conditii de utilizare prevazute.

Fluctuatie de temperatura
Fluctuatiea de temperatura reprezinta o variatia instantanee de temperatura intr-un punct
oarecare al spatiului de lucru.

Flux de energie
intrare sau iesire dintr-o unitate de proces sau sistem-produs, exprimata in unitati de energie.

Flux de referinta
Fluxul de referinta reprezinta aceea valoare a iesirilor necesare din anumite procese intr-un
anumit sistem - produs si care sunt impuse de indeplinirea functiei exprimate de respectiva
unitatea functionala.
Flux elementar

Fluxul elementar reprezinta materialul sau energia care intra in sistemul care se afla in studiu
si care a fost extras din mediu fara sa sufere vreo transformare umana anterioara, un material
sau energie care iese din sistemul aflat in studiu, eliberat in mediu fara aa sufere vreo
transformare umana ulterioara.

G
Gestiune
reprezinta acel ansamblu al sarcinilor de pregatire a anumitor referinte, de control si
respectare a acestora, de analiza a cauzelor abaterilor si de raportare a acestora, referitor la
una sau mai multe discipline care contribuie la realizarea proiectului.

Gestiune a configuratiei
presupune acele sarcini ale managementului care sunt in legatura cu definirea configuratiei de
referinta si de asemenea cu punerea in practica a acelor metode si instrumente care permit
urmarirea evolutiei acestei configuratii.

Gestiune a diversitatii

reprezinta alegere a unui anumit numar optim de dimensiuni sau alegerea altor caracteristici
sau tipuri de produs, care sunt necesare pentru satisfacerea nevoile predominante.

Gestiunea fiabilitatii si a mentenabilitatii


Reprezinta aceea gestiune a activitatilor si acelor functii destinate definirii si realizarii
obiectivelor de fiabilitate si mentenabilitate relative la o anumita entitate.

Gestiunea proiectului
Gestiunea proiectului reprezinta o sarcina de previziune si care incorporeaza o abordare
tehnica, comerciala si contractuala a proiectului.

Gestiunea mentenantei
Gestiunea mentenantei introduce notiuni precum:

- durabilitate
- mentenabilitate
- fiabilitate
- disponibilitate
- media timpului de buna functionare (MTBF)
- media timpului de reparare (MTTR).
Gestiune mentenanta - suport
Aceasta gestiune a imprevizivului este necesar a se baza pe gestiunea riguroasa a defectarilor
previzibile, aceasta realizandu-se plecand de la un numar cat mai mare de informatii rezultate
din toate actiunile intreprinse.

Grad poluare
Gradul de poluare este specificat de:
- salinitatea a cetii saline
- conductivitatea suprafetei
- cantitatea de sare pe cm2.

Grade de simulare

Grad ridicat de simulare

conditii de incercare in care configuratia de mediu si de functionare este atat de aproape de


cea posibil de intalnit de entitate in utilizarea reala

Grad scazut de simulare

conditii de incercare in care constrangerile variabile de mediu si de functionare sunt pe cat


posibil aproape de acelea intalnite in mediul si configuratia de exploatare definite.

I
Inregistrare
document prin care se declara rezultate obtinute sau furnizeaza dovezi ale activitatilor
realizate. (SR EN ISO 9000:2001).

Imbunatatirea calitatii
parte a managementului calitatii, concentrata pe cresterea abilitatii de a îndeplini cerinte ale
calitatii. (SR EN ISO 9000:2001)

Imbunatatirea calitatii - scop si proces


Imbunatatirea calitatii reprezinta scopul managementului calitatii; reprezinta un proces
perpetuu de realizare a performantelor, activitatile specifice tinzand spre o calitate totala
menita sa raspunda pe deplin cerintelor clientilor sau utilizatorilor.
Imbunatatirea continua
activitate repetata pentru a creste abilitatea de a îndeplini cerintele. (SR EN ISO 9000:2001)

Incertitudine
Incertitudinea reprezinta insuficienta unor informatii din domeniul planificarii, cotatiei sau
definirii care poate angrena anumite riscuri pentru proiect dar si pentru oportunitati.

Incertitudine de masurare
Incertitudinea de masurare reprezinta acel parametru care este asociat cu rezultatul unei
anumite masurari, care caracterizeaza dispersia valorilor care este posibil sa fi atribuite
masurandului.

Incertitudine marita

Incertitudinea marita reprezinta o cantitate care este definitorie unui anumit interval care are
legatura cu rezultatul unei masurari care poate fi evaluata sa cuprinda un anumit raport
complex al distributiei valorilor care ar putea sa fie atribuita in mod rezonabil masurandului.

Incertitudine relativa standard a masurarii

Reprezinta aceea incertitudine standard a unei anumite cantitati impartita la estimarea acelei
cantitati.

Incertitudine standard a masurarii

Reprezinta incertitudinea masurarii care este evaluata si exprimata precum abaterea standard.

J
Justete instrument de masura
Justetea unui instrument de masura reprezinta exactitatea, precizia, aptitudinea unui anumit
instrument de masura de a da raspunsuri care sunt asemanatoare / aproape de valoarea
adevarata.

K
Know how
Reprezinta totalitatea cunostintelor practice care sunt necesare pentru o buna utilizare a
metodelor, masinilor sau dispozitivelor.
Variante know-how
Know how - ul poate reprezenta:

- ansamblul a tot ceea ce presupune controlul unei proceduri anumite industriale;

- o anumita procedura pentru fabricatie care nu poate fi brevetata dar care inseamna existenta
unei mari experiente;

- totalul sumei platite de executant sau producator pentru folosirea acestui know-how.

L
Laborator acreditat
reprezinta acel laborator de incercari a obtinut o acreditare (caruia i s-a acordat o acreditare).

Laborator de incercari
Laboratorul de incercari:
- etaloneaza
- incearca
- face masurari
- examineaza
- determina caracteristici si performante ale materialelor sau ale produselor.

Legalizare
Legalizarea reprezinta monitorizarea la fata locului a performantei unei organizat

Lant de etalonare
Reprezinta lantul comparativ care se bazeaza pe documente si care stabileste o legatura intre
precizia unui anumit instrument de masurare cu alte instrumente de masura cu precizie
superioara si intr-un final cu un anumit etalon.

Lant de masurare
Lantul de masurare reprezinta o serie de anumite elemente ale unui aparat de masurare sau a
unui sistem de masurarare ce reprezinta drumul semnalului de masura de la intrare si pana la
iesire.

Licenta certificare
Licenta pentru certificare este acel document care este emis pe baza unor anumitor reguli ale
unui sistem de certificare, prin care un organism de certificare acorda unei anumite persoane
fizice sau juridice sau acorda unui organism dreptul de a utiliza marci de coformitate sau
certificate pentru serviciile, produsele sau procesele sale, in conformitate cu regulile schitei
aferente de certificare.

Logistica
reprezinta acel ansamblu de decizii care sunt luate cu scopul de a asigura desfasurarea corecta
a unui anumit proiect (cum ar fi aprovizionarea, etc.).

Logistica de mentenanta
Rreprezinta aceea capacitate a unei organizatii de mentenanta, de a furniza la cerere, in
anumite conditii date, mijloacele necesare intretinerii unei anumite entitati in conformitate cu
o politica de mentenanta data.

Logistica de serviciu

este capacitatea unei anumite organizatii sa asigure un serviciu si sa faciliteze utilizarea


acestuia.

Lot
reprezinta acel ansamblu de componente din care un anume esantion va fi prelevat si incercat
sa il confrunte cu criteriile de acceptabilitate; ansamblul de componente amintit poate diferi
de un ansamblu de componente numit “lot” pentru alte scopuri.

Lot de expeditie
Ansamblul de materii sau materiale avand exact aceleasi clasa, dimensiuni, culoare sau tip si
care fac obiectul aceleasi livrari.

Lot de inspectie
Reprezinta aceea cantitate definita dintr-un anumit serviciu, material sau produs care este
colectata la un loc cu scopul de a fi supusa examinarii.

Lot de productie
Este aceea cantitate definita din orice serviciu sau marfa care este produsa la un moment dat si
in anumite conditii presupuse uniforme.

Lot izolat

Este lotul separat de succesiunea loturilor in care acesta a fost produs si care nu face parte din
succesiunea curenta a loturilor de inspectie.

Lot pilot
Reprezinta acel mic lot care este supus anumitor procese normale de fabricare inaintea
primului lot de productie si asta in scopul de a obtine anumite informatii si o anumita
experienta.

Lot unic

Lot care este produs in anumite conditii unice pentru acesta si care nu face parte din
succesiunea productiei curente.

Lot consecutiv

Este acel lot obtinut dintr-o productie absolut continua si care este supusa succesiv acceptarii.

M
Marca
Marca reprezinta o marca comerciala care este legal inregistrata sau un alt simbol protejat
care este emis conform unor reguli ale unui organism de certificare sau ale unui organism de
acreditare sau inregistrare care evidentiaza faptul ca increderea in sistemele operate de
organism sau ca produsele relevante sau unicatele corespund cu cerintele unui standard
specificat.

Manualul managementului calitatii


document care descrie sistemul de management al calitatii al unei organizatii. (SR EN ISO
9000:2001 ).

Managementul calitatii - directii si functii


In general orientarea si controlul calitatii includ stabilirea unei politici referitoare la calitate,
obiectivele calitatii, planificarea calitatii, controlului calitatii, asigurarea calitatii si
imbunatatirea calitatii.

Functii managementul calitatii

Cu alte cuvinte, managementul calitatii, conform ISO 8402 (ulterior inlocuit de standardul
ISO 9001) se poate spune ca reprezinta ansamblul tuturor activitatilor functiilor generale ale
managementului care determina, prin diverse mijloace, politica calitatii, obiectivele acesteia si
responsabilitatile, pe care le implementeaza cu ajutorul mijloacelor precum planificarea si
tinerea sub control, precum si prin asigurarea si imbunatatirea calitatii.
Managementul calitatii

reprezinta activitati coordonate pentru a orienta si


controla o organizatie in ceea ce priveste calitatea (SR EN
ISO 9000:2001). Managementul calitatii - directii si functii
In general orientarea si controlul calitatii includ stabilirea unei politici referitoare la calitate,
obiectivele calitatii, planificarea calitatii, controlului calitatii, asigurarea calitatii si
imbunatatirea calitatii.

Functii managementul calitatii

Cu alte cuvinte, managementul calitatii, conform ISO 8402 (ulterior inlocuit de standardul
ISO 9001) se poate spune ca reprezinta ansamblul tuturor activitatilor functiilor generale ale
managementului care determina, prin diverse mijloace, politica calitatii, obiectivele acesteia si
responsabilitatile, pe care le implementeaza cu ajutorul mijloacelor precum planificarea si
tinerea sub control, precum si prin asigurarea si imbunatatirea calitatii.

N
Neacceptare
Neacceptarea reprezinta concluzia ca un anumit lot sau o anumita cantitate de servicii sau de
produse nu corespunde anumitor criterii specifice de acceptare.

Neconformitate
reprezinta neindeplinirea unei cerinte. (SR EN ISO 9000:2001); abaterea unei caracteristici a
unui produs sau serviciu fata de cerinta specificata.

Neconformitati pe unitate
reprezinta numarul total al neconformitatilor pe o unitate dintr-o anumita cantitate precizata
de produse si reprezinta numarul neconformitatilor totale impartit la numarul unitatilor de
produs.

O
Obiectul auditului
reprezinta evenimentul, activitatea, conditia sau sistemul de management si informatiile
aferente acestora.

Obiect de încercare
Obiectul de încercare reprezinta o mostra cu anumite caracteristici care sunt neevidentiate si
care va fi incercata de acel laborator a carui competenta intr-un domeniu specific va fi
evaluata.

Obiectivul calitatii
ceea ce se urmareste sau este avut in vedere referitor la calitate. (SR EN ISO 9000:2001)

Obiectivele calitatii - directii & definitie


Obiectivul calitatii (sau obiectivele calitatii) presupune (presupun) definirea unor obiective
cuantificabile ale calitatii referitoare la procesele si practicile specifice proceselor realizate de
societate: reducerea intreruperilor in productie datorate defectelor, imbunatatirea
performantei, etc.

Organism de acreditare
Organism de acreditare - organism care conduce si gireaza un sistem de acreditare si care
acorda acreditarea (SR EN ISO 9000).

Organism de certificare
Reprezinta organismul care efectueaza certificarea conformitatii.

Alte definitii:

Organism de acreditare a laboratoarelor - organism care conduce si administreaza un sistem


de acreditare a laboratoarelor si acorda acreditarea.

Organism de inspectie - organism care efectueaza inspectia.

Organism de ecoetichetare - organism de terta parte si in acelasi timp de reprezentanti ai


acesteia, care coordoneaza un program de ecoetichetare.

P
Planificarea calitatii
parte a managementului calitatii, concentrata pe stabilirea obiectivelor calitatii si care
specifica procesele operationale si resursele aferente necesare pentru a îndeplini obiectivele
calitatii. (SR EN ISO 9000:2001).

Planificarea calitatii
parte a managementului calitatii, concentrata pe stabilirea obiectivelor calitatii si care
specifica procesele operationale si resursele aferente necesare pentru a îndeplini obiectivele
calitatii. (SR EN ISO 9000:2001).
Planul calitatii
document care specifica ce proceduri si resurse asociate trebuie aplicate, de cine si când
pentru un anumit proiect, produs, proces sau contract. (SR EN ISO 9000).

Planul calitatii - referire


Adeseori un plan al calitatii face referire la parti din manualul calitatii sau la proceduri.

Planul calitatii reprezinta, cu alte cuvinte, documentul care specifica anumite practici,
mijloace si particularitati referitoare la calitate, asociate unui anume produs, serviciu sau unei
alt fel de prestatii, unui anume proiect sau document.

Politica calitatii
Politica calitatii reprezinta intentii si orientari generale ale unei organizatii referitoare la
calitate asa cum sunt exprimate oficial de managementul de la cel mai înalt nivel SR EN ISO
9000:2001).

Politica calitatii, politica de calitate


In general politica referitoare la calitate este consecventa cu politica globala a organizatiei si
furnizeaza un cadru pentru stabilirea obiectivelor calitatii/indicatorilor de performanta

Procedura
mod specificat de desfasurare a unei activitati sau a unui proces (SR EN ISO 9000:2001).

Proces
ansamblu de activitati corelate sau in interactiune care transforma intrari in iesiri (SR EN ISO
9000:2001)

Produs
rezultat al unui proces sau serviciu (SR EN ISO 9000:2001).

Serviciul este rezultatul cel putin al unei activitati necesare a fi realizate interfata dintre
furnizor si client .

R
Raport de discriminare
Reprezinta acel raport care caracterizeaza un anumit plan de esantionare prin capabilitatea sa
de a distinge o masura acceptabila a dependabilitatii de o anumita masura care este
neacceptabila.

Raport de incercare
Raportul de incercare reprezinta acel document sau constatare care evidentiaza rezultatele
anumitor incercari si alte informatii importante pentru incercare.

Rata de defectare
Reprezinta aceea limita a raportului de probabilitate conditionala ca momentul T al defectarii
unei anumite entitati sa se produca in intervalul estimat de timp dat (t, t + dt), strict pe durata
acestui anume interval dt si anume atunci cand dt este aproape zero, stiind faptul ca entitatea
respectiva este functionabila inca de la inceputul intervalului de timp.

Rata de defectare estimata


Reprezinta acea rata a defectiunii unei anumite entitati si care este determinata prin valoarea
sau valorile limita ale acelui interval de incredere asociat cu nivelul de incredere dat si care se
bazeaza pe aceleasi date ca si rata defectarii care este observata a entitatilor identice nominal.

Rata de defectare extrapolata


Rata extrapolata a defectarii reprezinta acea extinderea prin extrapolare sau prin interpolare ca
definitie a ratei de defectare estimata sau observata, la durata sau conditiile diferite de acelea
care corespunzand intocmai ratei de defectare, observata sau estimata.

Rata de defectare prevazuta

Reprezinta, pentru anumite situatii date de utilizare si in acelasi timp tinandu-se seama de
proiectul sau de conceptia entitatii, rata defectarii calculata tinand cont de acele rate de
defectare observate, extrapolate sau estimate ale componentelor.

Rata succesului

Reprezinta o probabilitate ca o anumita entitate sa indeplineasca o functie sau caracteristica


specificata sau ca o incercare sa fie satisfacatoare in anumite conditii specificate anterior.

S
Sarcina
Sarcina reprezinta aceea actiune complexa si limitata la ceea ce corespunde unei anumite
diviziuni a activitatii care apartine unei anumite profesii sau meserii date si care, datorita
caracteristicilor specifice cantitative (durata, cost sau altele), pot face obiectul unor anumite
serii statistice si astfel sa dea nastere unui calcul al probabilitatilor.
Satisfactia clientului
perceptie a clientului despre masura in care cerintele clientului au fost indeplinite (SR EN ISO
9000).

Satisfactia clientului - cerinte si reclamatii


Reclamatiile clientului constituie un indicator obisnuit al satisfactiei scazute a clientului, dar
absenta acestora nu implica in mod necesar o satisfactie inalta a clientului.

Chiar daca cerintele clientului au fost stabilite cu acesta si au fost indeplinite, aceasta nu
asigura în mod necesar o satisfactie inalta a clientului.

Securitatea in exploatare
Reprezinta securitatea in timpul duratei in care echipamentul este in functiune si in care
prezenta personalului de exploatare si/sau a oricaror ocupanti este posibila.

Securitatea functionarii si fiabilitatii


Reprezinta construirea unui produs astfel incat sa existe certitudinea securitatii si fiabilitatii,
sa se evite aparitia unor riscuri si sa se garanteze precum ca:

- produsul suporta o anumita folosinta normala si in conditii ambiante previzibile;

- produsul poate suporta o utilizare necorespunzatoare dar care este previzibila;

- ca erorile logice nu pot provoaca riscuri.

Siguranta functionarii
Reprezinta acel ansamblu de caracteristici si proprietati care descriu disponibilitatea si in
acelasi timp descriu factorii care il conditioneaza: fiabilitate, mentenabilitate si logistica
mentenantei.

Siguranta in functionare
Reprezinta aptitudinea unui sistem de control casnic prin care acesta realizeaza toate actiunile
necesare in scopul de a obtine si de a mentine un anumit nivel corespunzator de siguranta
(securitate) atat in conditii obisnuite de lucru cat si in caz de defectare sau in caz de risc.

Sistem de acreditare a laboaratoarelor


Reprezinta acel sistem care are reguli proprii specifice ale procedurilor si ale managementului
pentru acreditarea unui laborator (laborator de incercari).
Sistem de certificare
Este sistemul care are propriile sale reguli de procedura si reguli de conducere in scopul
certificarii conformitatii.

Sistem de control al masurarii

Sistemul de control al masurarii reprezinta un ansamblu de elemente care sunt necesare in


legatura unul cu altul sau care interactioneaza in scopul realizarii confirmarii metrologice si
controlului continuu al unui anumit proces de masurare.

Sistem de control casnic

Reprezinta un ansamblu compus din reteaua casnica si in acelasi timp compus din toate
dispozitivele au legatura sau care sunt atasate acestuia, inclusiv regulile privind gestiunea,
comanda si comunicarea dintre procesele de aplicare.

Sistem de management
Reprezinta un sistem prin care se stabilesc politica si obiectivele si prin care se realizeaza
acele obiective. (SR EN ISO 9000:2001).

Sistem de management - componenta


Un sistem de management al unei organizatii poate sa include diferite sisteme de management
cum ar fi: un sistem de management al calitatii, un sistem de management financiar, un sistem
de management de mediu.

Sistemul de management al calitatii


sistemul de management prin care se orienteaza si se controleaza o organizatie în ceea ce
priveste calitatea. (SR EN ISO 9000:2001).

Sistem de esantionare
Reprezinta un grup de grafice de esantionare, fiecare in parte avand propriile reguli pentru
schimbarea planurilor si in acelasi timp cu criteriile de alegere a schemelor care sunt
corespunzatoare.

Sistem de evaluare
Un sistem de evaluare reprezinta acel sistem care implica un anumit angajat sau persoana care
este competenta sa evalueze specialistii tehnici sau alte persoane.

Sistem de gestiunea proiectului


Reprezinta acel ansamblu al anumite procese, regulil si al mijloacelor necesare in scopul
asigurarii prelucrarii si modificarii datelor de gestiune, necesare interpretarii lor, a luarii
deciziilor si a executarii procedurilor de gestiune.

Specialist
Specialistul este acea persoana sau acel grup care realizeaza o evaluare a unui ciclului de
viata.

Specialist tehnic

Organismele de certificare (sau acreditare) apeleaza deseori la specialisti tehnici pentru ca un


membru al echipei lor de evaluare sa furnizeze anumite cunostinte specifice sau pentru ca
expertiza relativa la un anumit subiect tehnic specific evaluat.

Specialistii tehnici se diferentiaza in anumite situatii prin faptul ca ei nu au experienta,


calificarea sau instruirea asesorilor.

Specialistii tehnici nu sunt nevoiti sa aiba cunostinte de profunzime referitoare la anumite


tehnicile de evaluare.

Specialistii tehnici nu vor conduce activitati de evaluare in cazul in care sunt neinsotiti de un
asesor dar, in cele mai multe cazuri, asesorii sunt cei care conduc si cei care isi vor asuma
raspunderea pentru semnalarea oricaror neconformitati.

T
Tendinta
Tendinta poate reprezenta tendinta de crestere si tendinta de scadere, dupa o eliminare a erorii
aleatorii si eliminarea efectelor ciclice, cand valorile observate sunt prezentate in ordinea
observatiilor obtinute.

Timpul de mentenanta (de intretinere)


Reprezinta intervalul (parioada) de timp in care se realizeaza automat sau manual o operatie
de mentenanta asupra unei anumite entitati si care include toate intarzierile tehnice si toate
intarzierile logistice.

Timp de mentenanta corectiva

Timpul de mentenanta corectica reprezinta aceea parte a timpului de mentenanta in care


anume mentenanta corectiva este aplicata asupra unei anumite entitati si care in acelasi timp
include intarzierile logistice si intarzierile tehnice care sunt inerente mentenantei corective.

Timp de mentenanta preventiva


Timpul de mentenanta preventiva reprezinta aceea parte a timpului de mentenanta in care
mentenanta preventiva se aplica asupra unei anumite entitati si care include intarzierile
logistice si intarzierile tehnice care sunt inerente mentenantei preventive.

Timp de defectiune
Reprezinta acel interval de timp in care o anumita entitate este intr-o stare / situatie de
indisponibilitate in urma unei anumite defectiuni

Timp de corectare a defectiunii


Reprezinta aceea parte specifica timpului de mentenanta corectiva activa si in decursul caruia
se efectueaza o anumita corectare a defectiunii.

Timp de diagnosticare a defectiunii

Timpul de diagnosticare a defectiunii reprezinta acel interval de timp in care se realizeaza o


diagnosticarea speficica a defectiunii

Timp de defectiune latenta

Este aceea perioada intre o anumita defectare si detectarea defectiunii care s-a intamplat.

Timp de incapacitate
Reprezinta acel interval de timp in care o anumita entitate se afla in stare de incapacitate de a-
si indeplini specificatiile.

Timp de incapacitate externa

Timpul de incapacitate externa reprezinta perioada in care un anumit produs, o anumita


entitate se afla in stare de incapacitate externa.

Timp de indisponibilitate

Reprezinta intervalul de timp in care o anumita entitate se afla intr-o stare de indisponibilitate.

Test marginal
Testul marginal reprezinta aceea tehnica a mentenantei prin care, datorita unor variatiuni ale
unor parametri de functionare in raport cu o anumita valoare a lor nominala, sa se detecteaze
sau sa se localizeze eventualele defectiuni.

Test statistic
Testul statistic reprezinta procedura statistica prin intermediul careia se ia decizia daca ipoteza
nula poate fi respinsa sau nu poate fi respinsa, in favoarea unei ipoteze care este alternativa.
Testul student

Testul student reprezinta testul statistic prin care, daca o anume ipoteza nula este considerata
adevarata, atunci se poate presupune ca statistica testului respectiv are o repartitie student.

Testabilitate
Testabilitatea reprezinta acel grad in care poate se poate a fi proiectat un test obiectiv si care
este necesa a fi fezabil, pentru a determina daca o anumita cerinta este sa nu satisfacuta.

Testare regresiva
Testarea regresiva reprezinta aceea testare facuta cu scopul de a determina daca modificarile
facute cu scopul de a corecta defectele nu presupun defecte suplimentare.

U
Ungere, intretinere
Ungere sau gresarea si intretinere reprezinta orice operatie de ungere / operatie de gresare sau
intretinere curenta si care are ca scop final mentinerea capacitatilor intrinseci de proiectare.

Unitate de inlocuit
Unitate de inlocuit direct - reprezinta acel nivel care este recomandat cel in acelasi timl mai
scazut al asamblarii, subasamblarii sau al unei anumite component care poate fi inlocuit in
timpul mentenantei pentru a se realiza o reparatie la un anume nivel de reparatie determinat.

Unitate de esantionare
Unitatea de esantionare de produse, de servicii sau de materiale care alcatuieste o unitate
coerenta si care este prelevata dintr-un anumit loc si la un moment determinat, pentru a
constitui o parte a esantionului analizat.

Unitate de proces

Unitatea de proces reprezinta cea mai mica parte a unui anumit produs sau sistem si pentru
care sunt colectate date in momentul cand se efectueaza o anume evaluare a ciclului de viata
al prodului.

Unitate functionala

Unitatea functionala reprezinta performanta care este masurata a unui anumit sistem-produs
pentru utilizarea lui ca si unitate de comparatie in studiul de evaluare a ciclului sau de viata.
Unitate de masura
Unitatea de masura reprezinta o marime / masura particulara, care este definita si adoptata
printr-o conventie, si cu care se compara alte marimi de aceeasi natura pentru a le exprima pe
acestea cantitativ, in raport cu aceasta marime.

Unitate de masura fundamentala


Unitatea fundamentala reprezinta o unitate de masura a unei marimi fundamentale intr-un
sistem de referinta (dat) de marimi.

V
Validare
Validarea reprezinta o confirmare, prin evidentierea de dovezi care sunt obiective si prin care
au fost indeplinite cerintele referitoare la o anumita utilizare sau o anumita aplicare
intentionate.

Variabila aleatorie
Variabila aleatorie reprezinta o variabila care poate lua oricare dintre valorile caracteristice ale
unui set desemnat de valori si cu care este asociata o anume distributie a probabilitatii.

Variabilitate inerenta
Variabilitatea inerenta reprezinta aceea variabilitate care este inerenta procesului sau este
inerenta produselor procesate, cand acestea se desfasoara intr-o stare de control statistic.

Vizita de supraveghere
Vizita de supraveghere reprezinta vizita facuta la fata locului in organizatiile acreditate
anterior si care sunt intreprinse de un organism de certificare (organism de acreditare) in orice
moment, cu scopul de a se asigura ca aceste organizatii functioneaza in conformitate cu
cerintele de acreditare In mod general, vizitele de supraveghere ale organismelor de acreditare
sunt mai putin complexe si cuprinzatoare decit vizita initiala de evaluare.

Vizita de control
reprezinta verificarea starii actuale a unui echipament.
Z
Zero / management calitate
Zero / referitor la managementul calitatii, reprezinta un termen ce concretizeaza unul dintre
conceptele fundamentale ale managementului calitatii si care este uzitat pentru a caracteriza
excelenta produselor in cadrul unor anumite caracteristici stabilite.

5 zero rezuma urmatoarele criterii:

- zero defecte

- zero intarzieri

- zero opriri sau zero intreruperi

- zero hartii

- zero stoc sau zero stoc nul.

Lista abrevieri
AMEC - Asociatia Europeana pentru Coordonarea
Reprezentarii Consumatorilor in Activitatile de Standardizare

Amd - Amendament

BSI - Institutul Britanic de Standardizare

CE - Conformitate Europeana (marca CE)

CS - Secretariatul Central ISO

CASCO - Comitetul ISO pentru conformitate

COPOLCO - Comitetul ISO pentru politica consumatorului

CWQC - Controlul Calitatii la Nivelul Intreprinderilor

Ext. – Extras

Ed. - Editie

ETSI - Institutul European de Standarde in Telecomunicatii

EN - Standard european
ICS - Clasificarea Internationala pentru Standarde

IEC - Comisia Electrotehnica Internationala

IEEE – Institutul inginerilor in electrica si electronica

ISONET - Reteaua de informare ISO

ISP - Profil international standardizat

ISNN - Standard international serial number

IL - Instructiune de lucru

ISO - Organizatia Internationala pentru Standardizare

ISBN – Standard international pentru nr.de carte

ITSTC – Comitetul Director al Tehnologiei Informatiei

MC - Manualul Managementului Calitatii

OETC - Organizatia Europeana pentru Testare si Certificare

PG - Procedura Generala

PS - Procedura sistem

QIP - Procesele de Imbunatatire a Calitatii

RMC - Responsabil Managementul Calitatii

RN – Raport de neconformitate

R - Recomandare

SA - Sistem armonizat

SC - Subcomitet

SITC - Clasificarea Tip pentru Comertul International

SR - Standard roman

SMC - Sistem de Management al Calitatii

TC - Comitetul tehnic

TQA - Asigurarea Calitatii Totale


TQC - Controlul Calitatii Totale

TQM - Managementul Total al Calitatii

TR - Raport tehnic

TS – Specificatii tehnice

WG – Grup de lucru