Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE LECTIE

(PROIECTAREA UNITATII DIDACTICE)

DATA:
CLASA: a VI-a;
UNITATEA DE INVATAMANT:
DISCIPLINA: Limba romana;
ARIA CURRICULARA: Limba si comunicare;
PROFESOR: Alexandra Sandu(Calin);
UNITATEA DE INVATARE: Morfologia si sintaxa;
TEMA: Modurile verbului;
TIPUL LECTIEI: De recapitulare si sistematizare;
LOCUL DE DESFASURARE: Sala de clasa;

I. OBIECTIVE DE REFERINTA:
• sa manifeste curiozitate si interes fata de lectie;
• sa se adapteze la situatia concreta de sintaxa;
• sa manifeste interes pentru participarea la ora;
• sa utilizeze in redactarea raspunsurilor cunostintele de morfo-sintaxa;
• sa asigure corectitudinea relatiilor sintactice la nivelul textului comunicat.

II. OBIECTIVE OPERATIONALE:


a) Cognitive:
La sfarsitul lectiei elevii trebuie:
O1 – sad ea definitia corecta a verbului;
O2 – sa identifice in vorbire verbul si ce arata acesta;
O3 – sa recunoasca modurile personale si nepersonale are verbului;
O4 – sa conjuge verbele la modurile personale;
O5 – sa recunoasca marcile distinctive ale modurilor nepersonale si sa le
diferentieze de cele personale;

b) Afective:
O6 – sa recepteze noile informatii ca relevante si folositoare;
O7 – sa manifeste grija pentru felul in care isi construiesc raspunsurile orale
precum si pentru felul in care scriu;
O8 – sa paricipe cu interes la lectie;
O9 – sa fie dispusi sa resolve sarcinile prezente;
O10 – sa stapaneasca informatiile pentru a le putea folosi;
c) Formative:
1. Sa creeze comunicari in care sa se foloseasca diferite moduri personale si
nepersonale;
2. Sa cunoasca ortografia modurilor pesonale in comunicarea scrisa;

III. CONTINUTURI (centrate pe obiective):


C(O1) – verbul este partea de vorbire flexibila care arata actiunea, starea sau existenta;
C(O2) – verbul la modurile personale indeplineste functia sintactica de predicat al
propozitiei din care face parte;
C(O3) – dupa tipul de predicat pe care il realizeaza, verbul este de doua feluri: predicativ
si copulativ;
C(O4) – verbul auxiliar ajuta la formarea moduri si timpuri;

1
C(O5) – verbul cu functie de predicat se acorda in persoana si numar cu subiectul;
C(O6) – verbele la cele 4 moduri personale au categoria gramaticala a persoanei
indeplinind si functia de predicat, iar cele la moduri nepersonale neavand categoria persoanei,
indeplinesc alte functii sintactice decat cea de predicat, si anume subiect, nume predicativ, atribut
sau complement.

IV. STRATEGIA DIDACTICA: mixta


a) Metode si procedee: dictarea, analiza gramaticala, conversatia, tabla, exercitii creatoare,
algoritmizarea.
b) Resurse: - materiale: manual, fisa de lucru, culegere de exercitii;
- umane: colectivul de elevi, capacitatile de invatare ale elevilor, cunostintele
insusite anterior de catre ei despre verb.

c) Forme de organizare: - activitate frontala combinata cu activitate independenta,


individuala.
d) Evaluare: sumativa, curenta, orala si scrisa.
e) Mijloace de invatamant: texte lingvistice, testul de evaluare sumativa.

Eveniment Activitate de invatare Durata Activitatea


instructional elevilor
Organizarea Profesorul face prezenta, asigura un climat 1min -se linistesc
clasei Favorabil desfasurarii lectiei -se pregatesc
-se
autocontroleaza
Actualizarea Se reactiveaza prin conversatie catihetica, 3min -raspund
cunstintelor notiunile de baza privind partile de vorbire: -observa
invatate anterior flexibile si neflexibile -compara
-reactulizeaza
-explica
-exemplifica
Captarea atentiei Profesorul scrie la tabla urmatorul enunt: „Eu 2min -asculta
elevilor merge la scoala” si asteapta reactiile elevilor, -observa
care nu vor intarzia sa apara. Elevii vor vor -accepta
observa ca verbul este elementul central -se mobilizeaza

2
3