P. 1
Istoria dreptului romanesc

Istoria dreptului romanesc

|Views: 393|Likes:
Published by Maciu Tzock

More info:

Published by: Maciu Tzock on Sep 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

Manuel Guţan – Istoria dreptului românesc

PROGRAMA ANALITICĂ
Denumirea disciplinei Codul disciplinei Facultatea Profilul Specializarea

Macheta-3

ISTORIA DREPTULUI ROMÂNESC
Semestrul DE DREPT „SIMION BĂRNUŢIU” JURIDIC DREPT DG DI Total I Numărul de credite Numărul orelor pe semestru/activitati SI TC AT AA

Categoria formativă a disciplinei DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI-impusă, DO-opţională, DL-liber aleasă (facultativă)

Discipline Anterioare

Obligatorii
(condiţionate)

Recomandate
 înţelegerea de către studenţii anului I a mecanismelor şi etapelor istorice de apariţie şi transformare a dreptului românesc; acomodarea cu sistemul de drept actual; acumularea conceptelor şi noţiunilor fundamentale ale limbajului juridic Organizarea social-politică a dacilor în epoca prestatală; statul şi dreptul getodac; statul şi dreptul în Dacia romană; Obştea sătească şi normele ei de conduită; Ţările şi legea ţării (sec. IV-XIV); Domnia şi legea ţării; Legea ţării şi instituţiile sale (sec. XIV- XVII); Domnia şi legea ţării; legea ţării şi instituţiile sale (sec. XIV- XVII); Ţara românească şi Moldova sub regimul turco-fanariot; organizarea de stat şi evoluţia dreptului; Revoluţia de la 1821; organizarea de stat în perioada 1821-1848; evoluţia dreptului; revoluţia de la 1848 ; organizarea de stat în perioada 1848-1859; Organizarea de stat şi dreptul în Principatul Transilvaniei în perioada 1691-1848; Organizarea de stat şi dreptul României moderne: epoca lui Cuza (1859-1866); Organizarea politică şi evoluţia dreptului în perioada 1866-1918; Transilvania în timpul liberalismului austriac şi dualismului austro-ungar (1861-1918); Statul şi dreptul în perioada 1918-1938; Statul şi dreptul în perioada 1938-1948 E

Obiective

Conţinut (descriptori)

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrari de control) 1

titlul. AA-activitati aplicative aplicate 2 . 3 vol. Emil Cernea. 1996. Marcu: Istoria dreptului românesc. 1994.activitati aplicative atestate /laborator/lucrări practice/proiect etc . Istoria dreptului românesc. 1999. 1997. 1998. Editura Academiei RSR. Emil Molcuţ: Istoria statului şi dreptului românesc. 2 vol. 1981-1987 Suport de curs în format electronic. Argonaut. Bucureşti. Liviu P. 1998 5. Bucureşti. 3. Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.teste pe parcursul semestrului . Colectiv: Istoria dreptului românesc. Şansa SRL.. Bucureşti. TC-teme de control.teme de control Bibliografia 60% 20% 20% 1. AT-activitati tutoriale. Cluj-Napoca.răspunsurile la examen/colocviu/lucrari practice .Manuel Guţan – Istoria dreptului românesc Stabilirea notei finale (procentaje) . 1997. 2004 2. 4. Firoiu: Istoria statului şi dreptului românesc. Lumina Lex.. prenume. numele LECTOR DR. MANUEL GUŢAN Semătura Legenda: SI-studiu individual. curs tipărit Lista materialelor didactice necesare Coordonator de Disciplină Grad didactic. Dumitru V. 1995. Manuel Guţan.

a unui drept scris mult superior ca tehnică şi conţinut. o Adunarea provincială. a familiei monogame şi norme juridice penale marcate profund de magic şi religios. Cucerirea şi includerea în imperiul roman a unei părţi din statul dac al lui Decebal a însemnat introducerea pe acest teritoriu a instituţiilor statale mult superioare ale dreptului public roman şi prezenţa.a permis o împletire a formelor de exprimare a dreptului: cutumelor deja existente li s-au alăturat (posibil) legi emise de autoritatea statală centrală şi impuse cu ajutorul clerului. Dreptul în societatea dacică a evoluat în strânsă legătură cu evoluţia organizării politice. un procurator aurariarum. Dreptul perioadei statale are în centru instituţia proprietăţii private funciare –în continuă dezvoltare-. 2. Întrebări/cerinţe pentru autoevaluare minimală şi examen: 1) Cum s-a format statul dac ? (a se vedea manual. un procurator financiar (procurator Augusti). În Dacia romană au existat două tipuri de aşezări 3 . acomodarea cu sistemul de drept actual. Imediat după cucerire. 18-19) II. AUTOTESTARE ŞI BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ pentru uzul studenţilor de la forma de învăţământ la distanţă Obiectivele cursului sunt: înţelegerea de către studenţii anului I a mecanismelor şi etapelor istorice de apariţie şi transformare a dreptului românesc. DREPTUL ÎN DACIA ROMANĂ (106-275) 1. pp. pp.Hr. 10-12) 2)Cum era organizată administraţia publică locală în statul dac ? (idem. 2. acumularea conceptelor şi noţiunilor fundamentale ale limbajului juridic I. Dacia a intrat în procesul de integrare administrativă. Conform acestor norme. cu organe administrative. militare şi fiscale proprii: un guvernator. 16-17) 3)Cum erau reglementate proprietatea şi familia în dreptul dac ? (idem. economică şi militară. ea a fost organizată ca o provincie distinctă. pp.) –în contextul teritorializării obştii gentilice dacice şi a instituţionalizării/personalizării puterii politice. alături de cutumele dacice.Manuel Guţan – Istoria dreptului românesc ISTORIA DREPTULUI ROMÂNESC NOŢIUNI DE BAZĂ. aşa cum prevedeau normele dreptului public roman. DREPTUL ÎN SOCIETATEA DACICĂ 1. Apariţia statului dac al lui Burebista (82 ? î.

în timp ce băştinaşilor daci –transformaţi în peregrini. În acelaşi timp.s-a aplicat în Dacia romană doar cetăţenilor romani. 4 . la nivelul cnezatelor şi voievodatelor. 30-33) 3) Cum era reglementat dreptul de proprietate în Dacia romană (idem.li s-a aplicat dreptul ginţilor (creat de romani pentru a se aplica raporturilor comerciale dintre cetăţeni şi peregrini sau peregrinilor între ei) şi dreptul cutumiar dac. româneşti dreptul a dobândit o formă de exprimare exclusiv cutumiară în cadrul aşa-numitului sistem normativ vicinal. în măsura în care a fost recunoscut de către guvernatorii Daciei romane. în timp. 27-29) 2) Ce drept s-a aplicat în Dacia romană ? (idem. pp. decăderea treptată a vieţii urbane şi ruralizarea vieţii pe aceste teritorii. se constituie în formaţiuni statale incipiente. Întrebări/cerinţe pentru autoevaluare minimală şi examen: 1) Cum erau organizate oraşele Daciei romane ? (idem. ce debutează tot în această perioadă. 3.34-35) III. În sec. Dreptul roman –ius civile. în final. pp. ÎNCEPUTURILE DREPTULUI MEDIEVAL 1. VII-XIII obştea vicinală/sătească românească suferă un proces de integrare în formaţiuni politice tot mai vaste. 2. organele de conducere ale acesteia precum şi raporturile fundamentale legate de munca în comun a pământului. procesul de destrămare a obştii. care. pp.şi aşezările rurale – pagi şi vici. de tipul ţărilor. Retragerea aureliană a avut ca principal efect dispariţia statului în spaţiul nord-danubian. constituind tot atâtea tipuri de unităţi administrativ-teritoriale în cadrul provinciei Dacia: oraşele – municipiile şi coloniile. la îmbinarea celor două într-o sinteză ce va influenţa mai târziu dreptul cutumiar medieval românesc. 3.Manuel Guţan – Istoria dreptului românesc umane cu caracter civil. Acesta cuprindea diverse norme juridice ce reglementau raporturile de putere în cadrul obştii. În cadrul obştilor vicinale romanice devenite. Proprietatea privată funciară se dezvoltă tot mai puternic fiind marcată de apariţia gardului şi a instituţiei preemţiunii. marchează instaurarea raporturilor de dependenţă personală de tip feudal. În epoca ţărilor apare şi aşa-numita Lege a Ţării formată din cutume ale sistemului normativ vicinal recunoscute de noile centre de putere cărora li s-au adăugat cutume noi create pentru a reglementa raporturi de drept public în cadrul noilor formaţiuni statale rudimentare. Legea Ţării aplicată în enclavele româneşti aflate pe teritoriul altor state medievale a purtat denumirea de Ius Valachicum. Învecinarea dintre dreptul dac şi cel roman a condus.

DREPTUL ÎN EVUL MEDIU DEZVOLTAT (SEC. în colaborare cu statul. În evul mediu dezvoltat dreptul românesc a cunoscut un sistem juridic pluralist. în prima parte a epocii. a unui drept nomocanonic. pp. Sfatul domnesc. Ca urmare a lipsei unei autorităţi domneşti capabile să edicteze dreptul. XIV-XVII) 1.Manuel Guţan – Istoria dreptului românesc Întrebări/cerinţe pentru autoevaluare minimală şi examen: 1) Cum era organizată politico-administrativ obştea vicinală românească? (idem. pp. al XVI-lea. conturarea unei autorităţi domenşti din ce în ce mai puternice precum şi prezenţa Bisericii Ortodoxe Române ca Biserică de stat. al XVI-lea să intre în aşanumita „casă a protecţiei tributare”. 49-51) IV. Biserica Ortodoxă a stat la baza receptării. cunoscut sub denumirea de lege dumnezeiască precum şi a unui drept bizantin laic. Sub aspectul raporturilor de drept internaţional. eterogen. şi-au spus cu toate cuvântul în privinţa evoluţiei dreptului românesc în epoca Evului Mediu dezvoltat. după modelul bizantin. al XIV-lea. ţările române s-au aflat. S-a realizat şi la noi o trecere de la o monarhie fărâmiţată –cu accente particulare. 5 . pp.şi obligativitatea achitării rentei feudale în muncă. 4041) 2) Cum erau reglementate dreptul de proprietate şi succesiunea în obştea vicinală românească ? (idem. Raporturile de tip feudal între marii proprietari de domenii (boierii şi biserica) s-au concretizat într-o structură specifică a domeniului seniorial –rezerva feudală + loturile aflate în folosinţa ţăranilor dependenţi. XIV-lea şi începutul sec. Adunarea de stării şi marii dregători au reprezentat elemente de sprijin ale domniei în conducerea ţării. sferă şi intensitate de aplicare. Organizarea administrativ-teritorială s-a remarcat prin uniformitate a marilor unităţi administrativ-teritoriale (judeţe în Ţara Românească şi ţinuturi în Moldova) şi prin prezenţa unor oraşe aflate cu domnia în raporturi contractuale de tip medieval. natură şi bani faţă de stăpânul feudal. format din grupe de drept distincte ca sursă. sec. XIV-XVII) a fost o monarhie având în frunte un domn recrutat printr-un (păgubos) sistem electivo-ereditar şi dotat cu largi atribuţii. pentru ca de la începutul sec.bazată pe contractul vasalic la o monarhie a stărilor bazată pe un partaj al puterii statale între domn şi stări în cadrul căruia stările s-au manifestat mai puţin ca elemente de control ale domniei cât ca partenere de guvernare acceptate de către domnie. 42-43) 3) Ce reprezenta Legea Ţării ? (idem. 2. Formarea marilor state feudale Ţara Românească şi Moldova. Statul medieval românesc (Moldova şi Ţara Românească în sec. în aşa-numita „casă a armistiţiului” în raporturile cu imperiul otoman. familia. 3. domnesc. cunoscut sub denumirea de lege împărătească. În sfârşit. Instituţiile dreptului privat –proprietatea. Legea Ţării s-a menţinut şi după sec. al. consolidarea autorităţii centrale a transformat domnia într-un izvor de drept nou. între sf.

pp. pp. se remarcă o creştere a importanţei dreptului scris în defavoarea cutumei. pp.Manuel Guţan – Istoria dreptului românesc căsătoria. Fiecare etnie şi-a avut o organizare adminsitrativ-teritorială proprie şi norme juridice proprii care au fost.au fost reglementate de Legea Ţării cu puternice influenţe din partea bisericii ortodoxe. Epoca fanariotă a reprezentat pentru Ţara Românească şi Moldova o perioadă de involuţie economică şi politică dar şi o perioadă de evidente evoluţii în materie juridică şi administrativă. obligaţiile. În amteria administraţiei publice. pp. 53-57) 2) Care au fost forma de guvernământ şi regimul politic în Ţara Românească şi Moldova? (idem. pp. un debut al codificării dreptului. pp. în ciuda generalizării şi absolutizării venalităţii slujbelor şi a 6 . pp. p. 96-100) 8) Cum era organizată administrativ-teritorial Transilvania în epoca voievodatului ? (idem. Întrebări/cerinţe pentru autoevaluare minimală şi examen: 1) Cum a evoluat dreptul românesc medieval ? (idem. Transilvania a cunoscut un destin juridic şi politic diferit de cel al ţărilor române extracarpatice. Transilvania era o monarhie de stări unde principele era împărţea puterea şi era controlat de către stări. contractele. pp. Încadrată în rândul teritoriilor aflate sub protecţie tributară. treptat. 62-64) 4) Cum erau organizate dregătoriile centrale ? (idem. Datorită cuceririi de către coroana maghiară. 110-116) 9) Care era forma de stat a Transilvaniei sub suzeranitatea otomană ? (idem. pp. codificate. 4. TRECEREA DE LA DREPTUL MEDIEVAL LA DREPTUL MODERN 1. succesiunile. Aducerea pe acest teritoriu a saşilor şi a maghiarilor alături de băştinaşii români a condus la apariţia unei diversităţi atât în plan administrativ cât şi în plan juridic. Dreptul penal a fost puternic influenţat de dreptul bizantin receptat prin intermediul pravilelor. În ceea ce priveşte dreptul. Intrarea Transilvaniei sub suzeranitatea turcească a marcat debutul principatului autonom (1541-1683). În fruntea ei se afla un voievod –de unde şi denumirea de voievodat. 70-72) 5) Cum erau organizate oraşele şi târgurile ? (idem.numit de regele maghiar şi dotat cu atribuţii diverse în administrarea Transilvaniei. o laicizare accentuată a acestuia şi debutul unui proces de receptare juridică dinspre apusul Europei. 58-61) 3) Cum a funcţionat sistemul electivo-ereditar de recrutare a domnului ? (idem. Între anii 1176-1541 ea a luat forma unei entităţi politico-administrative întegrate regatului maghiar dar dominată de puternice accente de independenţă. 90-91) 7)Cum era reglementat dreptul de proprietate în Legea Ţării ? (idem. 85-90) 6) Care a fost statutul juridc internaţionakl al ţărilor române ? (idem. DREPTUL ÎN EPOCA ABSOLUTISMULUI LUMINAT. 122-124) V. 117) 10)Cum a evoluat dreptul în Transilvania medievală ? (idem.

Înfrângerea ambelor revoluţii şi Convenţia de la Balta-Liman (1849) au condus la menţinerea. cu unele 7 . Intrarea Transilvaniei sub suzeranitate austriacă (1689-1867) a permis o menţinere pur formală a autonomiei acesteia şi la transformarea organelor statale proprii în simple executante ale deciziilor luate la Viena. Revoluţia de la 1848 a urmărit în ţările române înlăturarea regimului regulamentar care prin jocul atribuţiilor organelor statale degenerase în neo-absolutism şi a militat pentru consacrarea regimului reprezentativ unicameral şi a regimului parlamentar. a justiţiei şi a finanţelor. 3. 156-157) VI. începând cu revoluţia lui Tudor Vladimirescu. intrarea imperiului austriac în epoca absolutismului monarhic a condus la o diminuarea a incidenţei dreptului transilvănean fără ca acesta să fie. În bună parte. al XIX-lea s-a făcut în condiţiile controlului tot mai strâns pe care l-a exercitat imperiul ţarist asupra ţărilor române. separaţia puterilor în stat în cadrul unui regim politic marcat încă de tarele feudalismului.Manuel Guţan – Istoria dreptului românesc atingerii unor cote de corupţie nemaiîntâlnite. Modernizarea dreptului românesc la începutul sec. 146) 4) Ce regim juridic s-a aplicat în cadrul regimentelor grănicereşti româneşti ? (idem. În acelaşi timp. În materie juridică. p. pp. modenizarea dreptului românesc s-a datorat Regulamentelor Organice aplicate sub ocupaţie rusească începând cu 1831-1832. totuşi. EPOCA MONARHIEI NEO-ABSOLUTISTE ŞI MODENIZAREA DREPTULUI 1. Întrebări/cerinţe pentru autoevaluare minimală şi examen: 1) Cum a debutat modernizarea dreptului în Ţările Române? (idem. 2. Un regim juridic aparte a cunoscut viaţa românilor ce au făcu parte din regimentele grănicereşti. eliminat. s-au pus în această perioadă bazele administraţiei publice moderne. pp. pp. cel puţin formal. s-au succedat neîncetat. 130-132) 2) Cum a evoluat fenomenul venalităţii slujbelor ? (idem. evenimentul a declanşat procesul de trecere de la proprietatea fărâmiţată de tip feudal la proprietatea absolută de tip modern. 2. 135-136) 3)Cum a evoluat dreptul de proprietate în epoca fanariotă? (idem. În acelaşi timp. Desfiinţarea raporturilor de aservire personală dintre ţărani şi proprietarii feudali (1746 în Ţara Românească şi 1749 în Moldova) a condus la transformarea fostului ţăran aservit într-un om liber dar lipsit de pământ şi la obligarea acestuia să muncească în continuare pământul boieresc şi mănăstiresc pe baze contractuale (clăcăşia). Un rol important au jucat Regulamentele în modernizarea administraţiei publice centrale şi locale. Regulamentele Organice au introdus în premieră. modenizarea statului sia dreptului în genere s-a datorat şi numeroaselor programe şi proiecte de reformă care.

pp. 4.Manuel Guţan – Istoria dreptului românesc modificări. penal. Au fost adoptate acum cele 4 coduri importante (civil. a sistemului electoral etc. EPOCA LUI CUZA ŞI AŞEZAREA BAZELOR DREPTULUI ROMÂNESC MODERN (1859-1866) Epoca lui Cuza a însemnat realizarea primului pas spre unitatea statală a tuturor românilor. pp. o epocă de incertidudine sub aspectul regimului politic şi aşezarea dreptului românesc pe fundamente noi. moderne. a continuat şi s-a generalizat. adeseori codificate. Ramurile dreptului se diversifică şi se conturează prin norme juridice proprii. Modernizarea dreptului a continuat. 182-183) VII. 174-176) 3) Cum reglementa Convenţia de la Paris organizarea statală a ţărilor române? (idem. 195-196) 8 . făcându-se tot mai clare contururile sistemului modern de drept românesc. Importul juridic dinspre apusul european. în 1859 s-a realizat uniunea reală a celor două principate române iar la 1862 s-a realizat statul român unitar. mai ales de limbă franceză. a proprietăţii funciare. a Regulamentelor Organice. mai ales din spaţiul de limbă franceză. Întrebări/cerinţe pentru autoevaluare minimală şi examen: 1) Cum au evoluat ramurile dreptului în această epocă? (idem. de procedură civilă şi de procedură penală) care au revoluţionat complet sistemul de drept românesc. pp. 178-181) 4) Cum a evoluat dreptul civil în această perioadă? (idem. În ciuda prevederilor Convenţiei de la Paris. Adunările ad-hoc din 1857 şi Convenţia de la Paris din 1858 vor pune capăt abuzurilor regimului parlamentar şi vor deschide porţile instaurării monarhiei constituţionale şi regimului parlamentar în ciuda impreciziei şi neclarităţii textului convenţional. 3. pp. Construcţia acestor coduri s-a fcăut printr-un import juridic mai mult sau mai puţin raţional realizat din legislaţia occidentală. 162-164) 2) Ce importanţă a reprezentat revoluţia de la 1848 pentru evoluţia constituţionalismului românesc? (idem. 187-188) 2) Cum a organizat statul Statutul dezvoltător al Convenţiei de la Paris? (idem. pp. pp. Epoca s-a evidenţiat prin mari reforme în materie administrativă. pp. 189191) 3) Cum a evoluat dreptul civil? (idem. Întrebări/cerinţe pentru autoevaluare minimală şi examen: 1) Care sunt caracteristicile Regulamentelor Organice? (idem. În Transilvania revoluţia de la 1848 a avut şi un pronunţat caracter naţional.

procesul de adaptare a instituţiilor importate s-a realizat. 209-211) 4) Care sunt reglementările perioadei ce s-au abătut flagrant de la principiile Codului civil din 1865? (idem. Din nefericire. practica vieţii constituţionale româneşti a transformat mecanismele regimului parlamentar într-un aşa-numit regim guvernamental în cadrul căruia guvernul proaspăt adus la putere de regele Carol I îşi recruta prin manipularea alegerilor un parlament majoritar. 199-202) 2) Ce reprezintă monarhia constituţională parlamentară? (idem. printr-o abatere intenţionată de la spiritul şi litera acestora – cum s-a întâmplat în cazul legislaţiei învoielilor agricole ce se abătea flagrant de la principiile Codului civil din 1865. consiliul de miniştri a fost organizat şi a funcţionat în baza unor cutume constituţionale. problema impoerturilor juridice masive realizate în epoca lui Cuza s-a conturat într-o adevărată dispută a „formelor fără fond”. 202-203) 3) Cum a fost organizată administraţia publică locală în această perioadă? (idem. pp.Manuel Guţan – Istoria dreptului românesc VIII. pp. În ceea ce priveşte celelalte ramuri ale dreptului. Dieta convocată la 9 . Conştientizând în cele din urmă necesitatea receptării juridice. Sub aspectul organizării statale. Deşi neconsacrat constituţional. p. Administraţia publică locală a fost formal organizată în baza principiilor descentralizării şi desconcentrării administrative însă nici unul dintre acestea nu s-a regăsit concret la nivelul vieţii administrative româneşti. VECHIUL REGAT AL ROMÂNIEI ŞI PROCESUL DE „ADAPTARE” A DREPTULUI (1866-1918) Aşezată în cadrul mai larg al problemei identităţii culturii româneşti. pp. 213) IX. uneori. atenţia juriştilor s-a concentrat asupra modului în care instituţiile importate au fost asimilate de către societatea românească. regimul parlamentar. TRANSILVANIA DE LA LIBERALISM LA DUALISM (1861-1918) Constituţiile imperiale din octombrie 1860 şi februarie 1861 au reorganizat Marele Principat al Transilvaniei pe baza egalităţii naţionale şi confesionale. monarh străin recrutat pe cale ereditară pe baza principiului primogeniturii (fapt care excludea luptele pentru tron) şi un parlament bicameral. Întrebări/cerinţe pentru autoevaluare minimală şi examen: 1) Cum s-a reflectat în domeniul istoriei dreptului românesc problema „formelor fără fond”? (idem. Constituţia de la 1866 (preluată după constituţia belgiană din 1831) a consacrat monarhia constituţională parlamentară.

regionalizare şi depolitizare nu a condus la rezultate notabile sub nici un aspect. În perioada scursă până la 1918 autorităţile maghiare de la Budapesta au adoptat o legislaţie menită să contribuie la deznaţionalizarea etniilor transilvănene şi maghiarizarea acestora.Manuel Guţan – Istoria dreptului românesc Sibiu în 1863 în baza principiului proporţionalităţii a fost motorul fundamental al epocii considerată liberală. Mecanismele regimului parlamentar erau consacrate în condiţiile reglementării clare a instituţiei Consiliului de miniştri. Soluţionarea problemei nu era simplă. instaurarea dualismului austro-ungar a pus capăt acestei epoci de afirmare a autonomiei transilvănene şi de îndreptăţire egală a naţiunii române. teritoriul său fiind organizat administrativ-teritorial uniform. 222-223) X. în materie judecătorească şi electorală.s-a apelat cel mai adesea la prima soluţie. după unirea din 1918. 218-219) 2) Care a fost legislaţia de deznaţionalizare şi oprimare a minorităţilor în epoca dualismului austro-ungar? (idem. unificarea dreptului a devenit una din priorităţile legislativului de la Bucureşti. Organizarea statală a fost reglementată de Constituţia din 1923 care păstra principiile celei de la 1866 la care adăuga votul universal (cu excluderea femeilor). Dintre cele două modalităţi de unificare –extinderea legislaţiei din Vechiul Regat şi adoptarea de noi acte normative care să sintetizeze ceea ce era mai bun în cele patru legislaţii. ca dovadă ca ani buni s-a aplicat o legislaţie diferită pentru aceleaşi raporturi sociale. Încadrată în statul maghiar. PERIOADA INTERBELICĂ ŞI PROBLEMELE UNIFICĂRII DREPTULUI (1918-1938) În condiţiile în care. pp. exproprierea pentru utilitate publică şi controlul de constituţionalitate. Dominată de românii majoritari ea a reuşit să adopte o legislaţie reparatorie faţă de naţiunea română în materie de egalitatea în drepturi. recunoaşterea limbii române ca limbă oficială. 10 . pe teritoriul României se aplicau nu mai puţin de patru legislaţii diferite. pp. Instaurarea dualismului austro-ungar (1867) a determinat dispariţia Transilvaliei ca principat autonom şi încorporarea ei ca o simplă diviziune administrativ-teritorială la regatul Ungariei. Transilvania a pierdut toate instituţiile specifice autonomiei sale. Întrebări/cerinţe pentru autoevaluare minimală şi examen: 1) Care a fost legislaţia Dietei de la Sibiu în epoca liberalismului? (idem. Din nefericire. naţionalizarea bogăţiilor subsolului. desconcentrare. Administraţia publică centrală a cunoscut o uniformizare a organizării serviciilor ministeriale iar în administraţia publică locală lupta pentru descentralizare.

marcată de tendinţele antisemite şi xenofobe ale regimului. 247254) Bibliografie minimală: Manuel Guţan. în ciuda păstrării formale a separaţiei puterilor în stat. 228-229) 2) Cum aevoluat dreptul civil în această perioadă? (idem.Manuel Guţan – Istoria dreptului românesc Dreptul civil a cunoscut o revigorare constantă a legislaţiei care să o îl pună de acord cu evoluţia vieţii economico-sociale. Constituţia a fost suspendată. DREPTUL ÎN EPOCA DICTATURILOR DE DREAPTA (1938-1944) Instaurarea dictaturii regale. adoptarea Constituţiei din 1938 şi desfiinţarea partidelor politice au determinat sfârşitul democraţiei moderne şi al regimului parlamentar în România. Demn de remarcat este faptul că acum. Întrebări/cerinţe pentru autoevaluare minimală şi examen: 1) Care au fost coordonatele cosntituţionale ale regimului dictaturii regale? (idem. pentru prima dată. pp. pp. pp. Legislaţia adoptată în această perioadă prin intermediul decretelorlege a fost. a unui nou Cod penal alături de unul de procedură penală. pp. Întrebări/cerinţe pentru autoevaluare minimală şi examen: 1) Cum s-a soluţionat problema unificării dreptului după 1918? (idem. Constituţia acorda regelui mari puteri. şi aşeza la baza recrutării membrilor parlamentului corporaţiile profesionale. În materia dreptului penal unificarea şi adaptarea la noile realităţi s-au realizat prin punerea în vigoare. în 1937. iar regele a primit un rol pur decorativ în stat. 238-239) XI. puterea trecută în întregime în mâinile mareşalului Ion Antonescu. Istoria dreptului românesc. Sibiu. pp. Sunt de remarcat reglementările în materia proprietăţii. 243-244 2) Cum au evoluat principalele ramuri ale dreptului în această perioadă? (idem. Editura Universităţii „Lucian Blaga”. femeile au primit dreptul de a vota şi de a fi votate. a persoanelor juridice şi a obligaţiilor. 2004 11 . nu rareori. 236-238) 3) Cum a evoluat dreptul penal în această perioadă (idem. Regimul dictaturii antonesciene (septembrie 1940-august 1944) a dat o lovitură definitivă democraţiei româneşti. devenit Conducătorul statului.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->