P. 1
ANTREPRENORIAT plan de afaceri

ANTREPRENORIAT plan de afaceri

|Views: 1,507|Likes:
Published by Chistol Alexandru

More info:

Published by: Chistol Alexandru on Nov 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2013

pdf

text

original

capitolul VI

Planificarea afacerii
6.1. Planul de afaceri 6.2. Importanţa planificării afacerii 6.3. Procesul de planificare a afacerii şi conţinutul planului de afaceri 6.1. Planul de afaceri
În scopul studierii problematicii legate de planificarea unei afaceri, atât din punct de vedere teoretic, cât şi din punct de vedere formal, prezentul capitol încearcă să dea răspuns la trei întrebări de bază, pentru a convinge antreprenorul – întemeietor al unei firme (omul de afaceri) – despre utilitatea planului de afaceri ca instrument eficient de conducere a propriei afaceri. Aceste trei întrebări de bază sunt urCapitolul VI. Competenţe: mătoarele: 1. Ce reprezintă un plan de afaceri? ► înţelegerea afacerii proprii; 2. De ce avem nevoie de planificarea ► studierea procesului de planificare a afacerii? afacerilor; 3. Ce reprezintă procesul de planifi► conştientizarea importanţei de a placare a afacerii şi care este conţinunifica afacerea pentru o administrare de tul unui plan de afaceri? succes a întreprinderii; Pornind de la definiţia afacerii (vezi ► înţelegerea că managementul este resboxa), se poate conchide din start că la ponsabil pentru elaborarea planului de baza planului de afaceri stă omul de afaafaceri, dar necesită un suport relevant. ceri cu afacerea sa, care îşi asumă anumite riscuri pentru resursele consumate în vederea desfăşurării anumitor activităţi într-un mediu de afaceri concret, având scopul de a obţine profit. Cu alte cuvinte, un plan de afaceri se bazează pe următoarele trei elemente: - omul de afaceri – persoana care îşi asumă conştient anumite riscuri în dorinţa de a obţine profit; - ideea de afaceri – activităţile desfăşurate de către omul de afaceri, care consumă resurse, dar care generează profit; - mediul de afaceri – mediul în care omul de afaceri îşi desfăşoară activităţile sale. 175

Planificarea afacerii

După cum s-a menţionat deja, orice afacere, înainte de a exista real, apare O afacere este intenţia unei persoane de a întemeia o firmă în mod mai întâi în mintea viitorului antrepreindividual sau în asociere cu alte pernor. Ea parcurge, încă din faza de concesoane, pentru a desfăşura anumite pere, următoarele etape: mai întâi apare activităţi în scopul obţinerii de profit. ideea de afaceri, apoi se conturează o viziune pentru realizarea ei – strategia, iar ulterior, pentru aplicarea strategiei, este necesară elaborarea unui plan de afaceri. Planul de afaceri este, figurat vorbind, o hartă şi un compas pentru afacere. El permite stabilirea obiectivelor, priorităţilor şi furnizează o imagine asupra circuitului banilor în numerar. Un plan de afaceri ajută o afacere să privească înainte, să aloce resurse, să se concentreze asupra punctelor-cheie şi să fie pregătită pentru a soluţiona probleme şi a folosi oportunităţi. Din păcate, mulţi antreprenori înţeleg planul de afacere doar ca pe o necesitate pentru a începe o afacere nouă sau pentru a efectua împrumuturi. Planul de afaceri este vital pentru conducerea unei afaceri, chiar dacă aceasta nu are nevoie de noi împrumuturi sau investiţii. Afacerile au nevoie de planuri pentru a se dezvolta dinamic şi în concordanţă cu priorităţile stabilite. Astfel, planul de afaceri reprezintă un document care oferă afacerii o imagine generală asupra activităţii sale. El are o aplicabilitate vastă, în continuare fiind descrise funcţiile sale principale. a. Este un instrument de management şi planificare – prin intermediul planului de afaceri antreprenorul poate conduce şi controla întreg procesul de demarare a afacerii sale; b. Este un instrument de monitorizare şi de evaluare a afacerii – ca instrument de management, planul de afaceri îl ajută pe antreprenor să moniREŢINEŢI! torizeze şi să evalueze modul în Planul de afaceri este un docucare afacerea se dezvoltă. El este ment care: un instrument dinamic, care poate - descrie toate aspectele afacerii; fi modificat pe măsura acumulării - analizează toate problemele posiexperienţei şi a cunoştinţelor; bile; c. Este un instrument de comunica- determină soluţiile alternative în scopul obţinerii de profit. re externă – planul de afaceri este folosit pentru a atrage capital inPlanul de afaceri este un document analitic în care: vestiţional, împrumuturi şi parte- sunt clar definite obiectivele comneri de afaceri. În cazul în care se paniei; doreşte obţinerea unui credit sau - este determinată strategia de realia unei finanţări nerambursabile, zare a acestora; prezentarea planului de afaceri, - este dezvăluit modul în care vor fi care să demonstreze că afacerea folosite resursele existente pentru are potenţial pentru a aduce profit, atingerea scopurilor. este absolut indispensabilă; 176

Planificarea afacerii

d. Este un instrument de prezentare/promovare – planul de afaceri arată modul de evoluţie a afacerii, obiectivele trasate şi rezultatele obţinute, etapele următoare necesare a fi parcurse. Un plan de început reprezintă o declaraţie asupra misiunii afacerii, a căilor către succes, conţinând o analiză de piaţă simplă şi un studiu preliminar al preţurilor şi al cheltuielilor. Acest tip de plan este bun pentru a decide asupra oportunităţii de a deschide afacerea, însă nu este suficient pentru a conduce o afacere.

6.2. Importanţa planificării afacerii
Foarte mulţi antreprenori consideră că planurile de afaceri servesc pentru a deschide o afacere, a lua un împrumut sau a atrage investitori. Dar acesta este doar unul dintre scopurile documentului în cauză. Planul de afaceri are şi sarcina de a prognoza evoluţia firmei, de a stabili necesităţile pentru alocarea resurselor, de a accentua punctele-cheie şi de a oferi soluţii atât pentru probleme, cât şi pentru oportunităţi. În primul rând, este nevoie de a stabili scopul planului, de exemplu: - a defini noua afacere; - a defini şi a stabili obiectivele şi REŢINEŢI! programele pentru atingerea aces- Planificarea nu este un panaceu. Ea tor obiective; nu permite echipei manageriale să - a analiza afacerea şi a stabili moevite luarea deciziilor. Totuşi poate dalităţile de intervenţie în caz de ajuta prin identificarea clară a problemelor şi a soluţiilor posibile. necesitate; - a argumenta luarea unui împrumut; - Planificarea nu trebuie privită ca un răspuns rigid la toate problemele - a defini relaţiile dintre parteneri; firmei. Condiţiile interne şi externe - a stabili valoarea afacerii pentru se vor schimba, impunând modifivânzare sau în alte scopuri legale; cări ale direcţiei de acţiune. Pentru - a evalua o linie de produse noi, o corelarea acestor factori, planul de campanie de promovare etc. afa-ceri va fi revizuit periodic. Planul de afaceri se utilizează pen- Planificarea pune în evidenţă calitătru stabilirea obiectivelor concrete, a ţile oamenilor care o efectuează şi o responsabilităţilor şi a termenelor penaplică. tru dirijarea businessului. Un bun plan de afaceri: - ia în considerare toate aspectele importante ale businessului; - stabileşte sarcini concrete pentru angajaţi şi departamente, precum şi termenele finale de implementare; - este practic, incluzând câteva căi de implementare pentru fiecare strategie; - este bine structurat, având o serie de puncte de reper, care servesc drept măsură a inovaţiei şi a performanţei corporative totale. Dacă compania depăşeşte sau nu atinge aceste puncte de reper, atunci ea va trebui să ajusteze obiectivele sau să modifice strategiile pentru a răspunde realităţilor pieţei. 177

vânzările depăşesc prognoza pentru o perioadă dată. poate. pentru a reflecta situaţia curentă. Planul de afaceri este prima şi. 6. El descrie produsul sau serviciul şi defineşte piaţa în termeni cantitativi şi calitativi. ideile noi şi planurile pentru viitor. . identificarea căilor de soluţionare a problemelor şi adaptarea planului la noile condiţii. necesităţile de personal.obiectivele.echipa managerială.resursele şi facilităţile. se recomandă ca planul de afaceri: . canalele de distribuţie şi dinamica mijloacelor băneşti sau. cheltuielile pentru arendă. . .concurenţii. obiectivelor. Dacă.Planificarea afacerii Variaţiile pozitive şi negative pot afecta planul de afaceri.să fie întocmit pentru o perioadă de 3 – 5 ani. . El determină managementul să analizeze: .3. .produsul. cea mai bună oportunitate a managementului de a atrage interesul investitorului potenţial. . dacă apare un nou produs sau serviciu pe piaţă.nevoile de capital pe termen lung şi scurt. Planul de afaceri este important din mai multe motive. de asemenea.strategia de marketing. Consecutivitatea logică a activităţilor legate de planul de afaceri este următoarea: PLAN – ACŢIUNE – EVALUARE – PLAN Aceasta presupune planificarea activităţilor. permiţând investitorilor să înţeleagă capacitatea managementului de a dirija compania. o bună planificare a afacerii trebuie să aibă următoarea structură piramidală: 178 . compararea lor cu cele propuse. Dat fiind faptul că este un document de perspectivă. va trebui să fie revăzuţi aşa factori critici cum sunt capacităţile de producţie.să fie revăzut periodic.ideea afacerii. de exemplu. . analizând eventualele nereuşite şi cauzele lor. după o anumită perioadă. Procesul de planificare a afacerii şi conţinutul planului de afaceri Pregătirea planului de afaceri este o cale organizată şi logică de a prezenta toate aspectele importante ale businessului. strategiilor şi planurilor de acţiune ale acesteia pentru o perioadă determinată. care. Planificarea afacerii este un proces repetitiv de identificare. . va trebui să fie colectată informaţia efectivă despre pieţe şi concurenţă. evaluarea. va fi valoroasă pentru modificarea planului de afaceri. analiză şi interpretare a informaţiilor legate de activitatea unei firme în scopul definirii misiunii. a rezultatelor obţinute. colectare.

elaborarea obiectivelor. El trebuie să determine cu claritate ce doreşte să facă. Există două tipuri de surse pentru colectarea informaţiei. 1. firma va funcţiona ca un ceas – fiecare componentă va fi la locul ei şi toate vor fi legate una de alta.determinarea structurii planului de afaceri. este necesar ca antreprenorul să ştie cât mai multe lucruri despre activitatea pe care se pregăteşte să o înceapă. .stabilirea tipului planului de afaceri. orice informaţie care poate fi obţinută prin mijloace simple este foarte importantă. ce doresc ei. anuare statistice Internet Tendinţele în vânzări 179 .Planificarea afacerii Pe baza numelui se construieşte sloganul şi emblema firmei Numele firmei Sloganul Emblema (logoul) Misiunea firmei Obiectivele firmei Strategia Planul de acţiuni În baza strategiei se construiesc planurile de acţiune – paşii concreţi de urmat pentru a se realiza strategia de afaceri    Unitatea acestora defineşte misiunea firmei – propoziţia sau fraza care arată ce este firma. . Surse externe Surse interne Bilanţul contabil raportul despre venituri raportul despre dinamica mijloacelor băneşti Activele şi infrastructura Informaţii despre resursele umane Legislaţia Programe de stat Date statistice. . Punctul principal al procesului de planificare a afacerii este analiza elementelor externe şi interne în situaţia actuală. despre condiţiile în care aceasta se va desfăşura. de producţie şi operaţiuni. pentru cine face şi cât de bine face   În baza misiunii se definesc obiectivele firmei – ţintele pe care şi le fixează firma pentru perioada planificată Obiectivele de afaceri sunt detaliate în strategie – modalitate de realizare a obiectivelor Această structură piramidală se poate aplica oricărui tip de planificare (de afaceri. de resurse umane sau financiarcontabilă). de marketing.determinarea maturităţii companiei. Colectarea informaţiilor Pentru elaborarea unui plan de afaceri viabil. ce face aceasta. dând forţă şi coerenţă firmei.colectarea informaţiei. Dacă este înţeleasă şi aplicată corect.distribuirea responsabilităţilor. . cine sunt concurenţii în acest domeniu şi dacă este capabil să satisfacă cerinţele clienţilor potenţiali. strategiei şi tendinţelor pentru perioada viitoare. Acest proces impune: . pentru cine. unde se află clienţii.

prognozele financiare. este important a menţiona faptul că nu există o structură-standard a acestui document. Distribuirea responsabilităţilor presupune implicarea şi încrederea managerilor şi specialiştilor în procesul de planificare a afacerilor.creşterea. . 4. De exemplu. dar în general un plan va cuprinde componente ca: descrierea companiei. Stabilirea tipului planului de afaceri depinde de priorităţile luate în considerare în procesul planificării. Formatul planurilor variază. echipa managerială şi analiza financiară. este posibil să nu fie nevoie ca acesta să cuprindă şi detalii de fond deja cunoscute. 2. companiei. 3. previziuni. Determinarea structurii planului de afaceri reflectă priorităţile conţinutului în funcţie de tipul planului de afaceri. foarte important fiind şi modul în care această informaţie este prezentată partenerilor de discuţii pentru a-i convinge de viabilitatea ideii. .pentru a efectua un împrumut. Determinarea maturităţii companiei constă într-o analiză aprofundată a situaţiei curente şi a perspectivelor industriei. şi anume: . descrierea echipei manageriale este foarte importantă pentru investitori.pentru dezvoltarea proprie (operaţională). 180 .pentru un investitor extern. . o atenţie deosebită se acordă analizei circulaţiei de mijloace băneşti (fluxul de numerar) şi detaliilor specifice de implementare a planului de afaceri.strategiile pentru viitor. . Cât priveşte structura planului de afaceri. Convenţional pot fi delimitate patru etape ale ciclului de viaţă al unei afaceri: . .Planificarea afacerii Nu este suficient ca antreprenorul să cunoască cât mai multe despre afacere. determinarea maturităţii acesteia este foarte importantă pentru alegerea strategiei de creştere. analiza pieţei. un plan de afaceri include un set-standard de elemente. produselor şi dezvoltării strategiei.resursele interne ale întreprinderii – descrierea şi analiza situaţiei prezente. Structura planului depinde de situaţia specifică a firmei şi de scopul urmărit. Totuşi structura-tip a unui plan de afaceri este următoarea: .lansarea. 5. Alături de poziţia pe piaţă a companiei. . . .declinul.analiza externă a situaţiei actuale şi a tendinţelor de viitor. a produselor sau a serviciilor. Planul trebuie elaborat în aşa fel încât să se potrivească intenţiilor şi finalităţilor urmărite. Ce este cel mai important într-un plan de afaceri? Un răspuns echivoc la întrebarea privind capitolul cel mai important din plan nu există. în timp ce pentru bănci cel mai important este istoricul financiar. De regulă.maturitatea. De obicei. Dacă este vorba de un plan pentru uz intern.

Strategia de dezvoltare a pieţei. Profiturile nu garantează bani cash în bancă. . . de obicei.Prioritatea politicilor mixului de marketing viitoare în atingerea obiectivelor. . . .resursele umane şi organizarea. .Furnizorii. Structura planului de afaceri.Strategia de dezvoltare a produsului.Alte analize ale mediului.Analiza cererii şi nevoilor consumatorilor şi cum le satisface întreprinderea. Planul de afaceri trebuie să conţină rezultate şi mijloace de îmbunătăţire a activităţii companiei. Resursele interne ale întreprinderii – descrierea şi analiza situaţiei prezente: . dar şi greu de urmărit. .Prioritatea produselor potenţiale în atingerea obiectivelor. include: a.Prioritatea pieţelor potenţiale şi a segmentelor de consumatori în atingerea obiectivelor. . .Strategia de diferenţiere sau strategia costurilor. b. 181 . dacă nu sunt însoţite de date şi bugete concrete. . .Strategia de creştere a vânzărilor. care va reflecta: Punctele forte şi slabe ale resurselor interne: . Detaliile de implementare sunt cele care asigură reuşita.Punctele slabe pentru a fi înlăturate în viitor: ce poate fi schimbat sau îmbunătăţit în fiecare resursă. . Formularea strategiei de viitor: . . .Zona afacerilor – descrierea situaţiei actuale. .resursele de capital şi sistemele financiar-contabile şi de management. În baza studiilor menţionate mai sus şi a strategiilor elaborate se va efectua analiza SWoT. Multe companii profitabile au probleme din cauza dificultăţilor apărute în circulaţia banilor cash. . .resursele pentru cercetare-dezvoltare. o strategie corect formulată şi planurile perfect întocmite sunt doar teorie.Strategia de dezvoltare şi creştere. Banii cash sunt de multe ori confundaţi cu profitul. Analiza externă a situaţiei actuale şi a tendinţelor de viitor: .Analiza portofoliului (schema produs-piaţă pentru situaţia actuală).Strategia de diferenţiere etc.resursele şi utilităţile. de termene de realizare şi nu sunt verificate de cei responsabili de monitorizarea rezultatelor. c. Oportunităţi şi ameninţări ale pieţei (din exterior): . lucru absolut incorect.Tendinţele pieţei.Punctele forte pentru a fi utilizate în viitor.resursele de marketing şi politica mixului de marketing.Planificarea afacerii Fluxul mijloacelor băneşti este un aspect vital pentru activitatea companiei.Analiza concurenţilor. .

Din analiza misiunii firmei vor reieşi principalele scopuri pe domenii şi obiectivele afacerii. tehnici şi instrumente care asigură tratarea informaţiilor interne şi externe în vederea formulării unor aprecieri pertinente referitoare la situaţia unui agent economic. Analiza-diagnostic reprezintă un ansamblu de concepte.Activităţi principale. Prognozele financiare vor reflecta: . În cadrul activităţii de evaluare strategică se pune următoarea întrebare: care sunt căile de atingere a obiectivelor trasate? În această etapă a planului de afaceri se au în vedere principalele direcţii strategice şi se elaborează planul. planul financiar. decât cu marje de eroare intolerabile. răspunsul la această întrebare stă la baza evaluării strategice a activităţii viitoare a firmei. pentru ca apoi să construiască un plan de realizare. Pentru ca planificarea să aibă relevanţă şi. pot fi introduse sau omise unele capitole. La întocmirea planului de afaceri este important să se ţină cont de următoarele: . .Planificarea afacerii De asemenea. ca antreprenorul să evalueze obiectiv situaţia actuală. Exemple de conţinut al unui plan de afaceri Una dintre cele mai simple structuri ale unui plan de afaceri cuprinde următoarele: . în acelaşi timp.Puncte de reper. Pentru a putea determina obiectivele de viitor. la nivelul şi calitatea performanţelor sale. deoarece într-un mediu de afaceri nesigur nu se poate anticipa nimic pe termen lung. să se păstreze în limitele realismului. . vor fi elaborate planuri de acţiuni pentru perioada următoare: . La elaborarea unui plan de afaceri antreprenorul trebuie să pornească de la „UNDE SE AFLĂ ACUM” şi să stabilească „UNDE DorEŞTE SĂ AJUNGĂ PESTE – SĂ SPUNEM – 3 ANI”. . planul de marketing-comercializare. . Misiunea firmei trebuie să raspundă exact la întrebarea unde se doreşte să se ajungă.În funcţie de situaţie şi scopurile concrete. mai întâi de toate.Bugetul bilanţului contabil.Foaia de titlu 182 . în economiile instabile perioada rezonabilă de planificare se consideră între 1 şi 3 ani. ale cărui elemente de bază sunt: planul de producţie.Prioritatea eforturilor pentru fiecare resursă/funcţie. care confirmă realitatea lui. însă este foarte important ca acesta să fie adaptat necesităţilor pentru care a fost elaborat.Analiza rapoartelor financiare pe anul trecut. . rezultatele financiare şi mijloacele băneşti pentru anii următori. la gradul de risc într-un mediu concurenţial extrem de dinamic. ca instrument strategic. Planul de afaceri poate fi simplu sau complex.Planul de afaceri nu are o structură strict determinată. d.La planul de afaceri se anexează formulare cu calcule concrete. Pentru evaluarea strategică a activităţii firmei este necesar un studiu prospectiv. trebuie. prin efectuarea unei analize de diagnostic al întreprinderii.

Strategia firmei/afacerii şi metode de implementare 8. Prognozele financiare . aceste domenii ar trebui detaliate cât mai mult şi mai realist. riscuri 10. să zicem în producerea plachetelor. care sunt de maximă simplu. Prezentare produs(e)/serviciu(ii) 5. tincte. Afacerea .Capitolul I. care să verifice corectitudinea planificării producSugestii privind organizarea ţiei şi a operaţiilor. de aceea.Încercaţi să adoptaţi un limbaj clar. procesul de producţie poate fi foarte complicat şi este necesar să fie descris în detalii în planul de afaceri intern. aproape sigur nu va avea specialişti. Echipa managerială/managementul companiei 4. Analiza pieţei 6. excepţia descrierii firmei şi a planificării . Descrierea firmei (afacerii) 3. Planul de acţiuni 10. Viziune. pot fi introduse sau omise unele capitole.organizaţi-vă ideile în capitole distru finanţatori sau investitori. Sumar (scurtă introducere) 2. resurse umane. Anexe Pentru uzul intern al firmei. 183 . este bine ca planul să urmeze modelele acestora (dacă există şi sunt obligatorii) şi să nu prezinte mai mult decât este necesar.Anexe Fiecare dintre cele două capitole poate fi structurat în mai multe subcapitole. strategie 3. informaţiilor Acelaşi lucru se poate spune despre . misiune.Capitolul II. Descrierea afacerii (istoric. Concurenţii 6. revizuirea planului de afaceri 11. sau două înainte de începerea activităţii. Managementul riscurilor 9. obiective 7. importanţă atât pentru firmă. Analiza pieţei 5. management. Pentru bănci. Întocmirea unui plan de afaceri bun . care să se refere la aspecte specifice.Planificarea afacerii .Introduceţi detaliile tehnice şi alte este o muncă de durată. După cum s-a menţionat deja. financiar-contabile. activitate curentă) 4. se încât planul să fie adaptat necesităţiva asigura ca acesta să fie gata cu o lună lor pentru care a fost elaborat. Dar o bancă nu va dori să ştie decât că stapâniţi domeniul de activitate. Informaţii financiare 9. obiective. Prognozele financiare 8. în camateriale ajutătoare în anexe.Sumarul executiv .Planul trebuie să fie cuprinzător şi toate capitolele planului de afaceri. În funcţie de situaţie şi scopurile concrete. Anexe şi alte documente Foaia de titlu Cuprins 1. De exemplu. astfel zul unui plan pentru o activitate nouă. Sumarul executiv 2. planul de afaceri nu are o structură standardizată. cât şi pen.Cuprinsul . Politicile de marketing 7. Modele de structuri desfăşurate ale planului de afaceri sunt prezentate în continuare: Foaia de titlu Cuprins (capitole) 1. cu concis.

atunci pe foaia de titlu se indică banca de la care se va solicita acest credit. fax.Planificarea afacerii Astfel. Pe coperta planului de afaceri poate fi indicat şi scopul întocmirii planului de afaceri. informaţii de contact (număr de telefon. Alba Iulia. Foaia de titlu Foaia de titlu (boxa 6.1 Februarie 2010 PLANUL DE AFACERI al întreprinderii „ALFA” SRL pregătit în scopul obţinerii unui împrumut bancar de la BC ”Moldovaagroindbank” SA Adresa: MD-2060. 75-53-77 Fax. or. Boxa 6. nu mai există timp pentru revizuirea lui decât după vreo trei-şase luni sau un an. Chişinău Str. odată ce se începe implementarea planului. 50 Tel. informaţiile reflectate în planul de afaceri vor fi de cea mai mare actualitate. şi dacă planul nu este bun. conţine următoarele informaţii: denumirea completă a întreprinderii. adresa juridică. pagină web). modificare (eventual se vor completa sau omite anumite elemente). adresă electronică. numele conducătorului. Aceasta este condiţionat de faptul că.1) este coperta planului de afaceri şi. Dacă planul de afaceri a fost elaborat în scopul obţinerii unui credit. trimitere la confidenţialitatea informaţiilor. precum şi va exista timp pentru revizuire. 75-53-76 Director: Bordeniuc Veaceslav Informaţia din prezentul plan de afaceri este confidenţială şi nu poate fi difuzată altor persoane fără permisiunea conducerii întreprinderii 184 . data întocmirii planului de afaceri. timpul lucrat la el este pierdut. de regulă.

totul începe de la viziunea antreprenorului: „Vreau să produc pâine.succintă descriere a segmentului de piaţă. Se recomandă ca generalizarea să fie realizată cât mai simplu şi concis posibil. . este recomandat ca acesta să fie scris la sfârşit. Ea relevă direcţia de bază a companiei. Sumarul executiv Deşi sumarul executiv intră în prima secţiune a unui plan de afaceri.sumarul previziunilor financiare. de fapt. În linii mari.succintă descriere a produsului/serviciului şi a caracteristicilor sale unice. Obiectivele definesc activităţile comExemplu de misiune pentru o paniei. însumând şi evidenţiind punctele-cheie ale planului de afaceri.” companiei. pentru a simplifica examinarea planului de către persoanele interesate. Misiunea determină strategiile pentru activităţi.Planificarea afacerii Cuprinsul Cuprinsul include denumirile compartimentelor planului de afaceri. Deoarece obiectivele sunt cele „Pâine proaspătă şi gustoasă. chifle şi plăcinte calde”. Misiunea trebuie să descrie cerinţele mediului extern şi. . „Vreau să infiinţez o reţea de internet-caféuri” etc. este important ca ele să fie 185 . 1. pe care managerul doreşte să le minibrutărie: realizeze.scurtă descriere a afacerii. cum ar fi: . esenţa planului de afaceri. Viziunea este. misiunea. nedepăşind volumul de una-două pagini. să răspundă la întrebarea „De ce suntem în businessul acesta?”. . El trebuie să cuprindă elementele-cheie. Această secţiune are o importanţă deosebită.produsul/serviciul. iar calea pe care a hotărât să pornească pentru a-şi atinge şi împlini viziunea este strategia firmei. . Conţinutul ei trebuie să reflecte posibilitatea satisfacerii nevoilor consumatorilor şi chiar să atragă noi consumatori. promai importante mijloace de dirijare a dusă pentru masa fiecărei familii. cu indicarea paginilor.specializarea. iar anexele vor reflecta calcule detaliate. „Vreau să confecţionez haine pentru nou-născuţi”. Sumarul executiv conţine elementele esenţiale ale planului de afaceri. Capitolele pot fi divizate în subcapitole (subpuncte). viziunea. obiectivul final spre care se îndreaptă în afacerea sa antreprenorul. în aşa fel.performanţele pieţei şi amplasarea geografică. . Sumarul executiv nu este un simplu rezumat al planului de afaceri. obiectivele şi strategia Ideea de afaceri descrie baza existenţei companiei: . . 2. Ideea de afaceri.scurtă prezentare a echipei de conducere.clienţii principali. . .obiectivele generale şi strategia de realizare a acestora.

5 525 19 Număr  de  puncte  de  Număr de gherete vânzări Vânzări Profit Număr de angajaţi Mii lei Mii lei Persoane 186 . 4.dezvoltarea produsului (scopul: a dezvolta şi a vinde cel puţin un produs nou anual).vânzările (scopul: creşterea anuală a vânzărilor cu 10% în primii 3 ani). Apoi se fixează obiectivele cuantificabile care arată unde se doreşte să se ajungă peste trei ani: Nr. Din aceste considerente. obiectivul este scopul (indicatorii-ţintă) pe care tinde să-l atingă compania. Unitate de măsură Anul 1 10 3 795.profitul viitor (scopul: a câştiga 500 mii lei anual după 2 ani de la înfiinţarea afacerii).6 46. Principalii clienţi vor fi persoane fizice – locatarii cartierului şi elevii şcolilor. 3. 1. De exemplu: . Chifle 3. Pâine din făină de grâu 2. .Planificarea afacerii realiste. obiectivele trebuie să fie măsurabile.9 10. în apropierea blocurilor de locuit cu multe etaje şi a şcolilor. Exemplu: Minibrutăria va produce următoarele produse care vor genera bani şi profit: 1. ca managerii şi angajaţii să fie siguri de posibilitatea atingerii obiectivelor. .0 470 18 Anul 3 11 4 592.5 46. a spori productivitatea muncii cu 3% anual). 2.9 10.6 46. definite în timp şi prioritizate.producerea (scopul: a reduce pierderile materiale directe cu 5% în fiecare an. 3. crt.6 400 18 Anul 2 10 4 175. 4. 2. Scop crt. . Plăcinte Punctele de vânzare (gherete proprii) vor fi amplasate în cartierele locative ale oraşului.5 100 Anul 3 Lei 1 954 260 2 156 000 482 240 4 592 500 % 42. Clienţi Locatarii din cartier Elevii Alte persoane Total vânzări Anul 1 Lei 1 614 400* 1 782 000* 399 600* 3 795 600 % 42.5 100 *) Vezi calculele prezentate în compartimentul „Analiza pieţei”.9 10.6 100 Anul 2 Lei 1 776 600 1 960 000 438 400 4 175 000 % 42. Nr. (indicatori-ţintă) 1.

Strategia C – diferenţierea La implementarea aceastei strategii. produse sau arii geografice).Planificarea afacerii Pentru a defini noţiunea de strategie.dominaţia costurilor pe un număr limitat de segmente de piaţă (focalizarea va cuprinde un grup de clienţi. Modelul de clasificare a strategiilor propus de Porter. .Care este esenţa afacerii? Ce anume va genera bani şi profit? . .strategii de diferenţiere. având la bază următoarele direcţii: . La aplicarea acestei strategii întreprinderea îşi va orienta toate eforturile spre reducerea costurilor. • cunoaşterea pieţei. este necesar a răspunde la următoarele întrebări: . bazându-se pe următoarele două direcţii: . înteprinderea se va orienta spre întreaga piaţă.dominaţia costurilor pe întreaga piaţă (cuprinderea tuturor segmentelor de piaţă).Care sunt punctele forte ce vor asigura succesul afacerii? • pregătirea profesională a angajaţilor. În acest sens este relevantă abordarea savantului englez Michael Porter. . pe care clienţii le consideră utile şi valoroase.obţinerea dominaţiei costurilor (asigurarea celor mai reduse costuri). .Cine vor fi clienţii? .obţinerea diferenţierii produselor proprii de produsele concurenţilor prin satisfacerea nevoilor speciale. se prezintă în felul următor (figura 6. revizuit şi perfecţionat de savanţii economişti contemporani. dar aici apare întrebarea: „Care este calea cea mai raţională?”. .asigurarea implementării strategiei de diferenţiere pe întreaga piaţă.Există oferte comparabile pe piaţă? . . întreprinderea se orientează spre întreaga piaţă.Există deja modele sau un prototip? . Pentru atingerea unui scop există întotdeauna o multitudine de căi. 187 .1): Strategia A – dominaţia prin costuri Implementând această strategie. având la bază următoarele direcţii: . înteprinderea se orientează spre o parte din piaţă.Cum vor arăta produsele/serviciile? .Există un consens între asociaţi referitor la problemele menţionate mai sus? Mulţi savanţi economişti definesc scopul ca formularea răspunsului la întrebarea care începe cu cuvântul „CE?”. iar strategia – ca răspuns la întrebarea care începe cu cuvântul „CUM?”. • relaţiile create. Strategia B – focalizarea pe costuri Implementând această strategie.strategii bazate pe cele mai mici costuri. • capitalul disponibil. potrivit căruia toate strategiile se grupează în trei categorii (în funcţie de avantajul strategic urmărit şi zona de aplicare a strategiei): .strategii focalizate.obţinerea dominaţiei costurilor (asigurarea celor mai reduse costuri).

dar nu datorită implementării uneia dintre cele patru strategii competitive. ceea ce înseamnă că va asigura cele mai reduse costuri pentru plăcinte. Poziţia strategică E va conduce la câştiguri mai mici. scopul principal al întreprinderii este obţinerea dominanţei costurilor şi. 188 . întreprinderea se va pierde în mulţime. a domeniului ei de activitate. resurse umane. diferenţiate de restul pieţei. fără a avea o strategie clară. care au nevoi speciale. În astfel de condiţii întreprinderea caută să satisfacă cererea. activitatea curentă) Istoricul afacerii. Competenţa  Eficienţă  Avantaje  speciale  Întreaga piaţă  A Costuri mici  E B Focalizarea pe  costuri mici  C Diferenţiere  Sectoarele  competenţei  Segmentele  selectate  D Focalizarea  diferenţiată  Figura 6. care vor fi comercializate în apropierea şcolilor. în acelaşi timp. cu prezentarea clară a caracteristicilor şi a şanselor de dezvoltare în viitor. Prezentarea istoricului afacerii are o importanţă deosebită pentru înţelegerea afacerii în sine. în chioşcurile din apropierea şcolilor întotdeauna vor fi în vânzare placinte şi chifle calde. Descrierea afacerii (istoric. deoarece se caută focalizarea pe întreaga piaţă. Aflarea pe mijloc este neplăcută. Iar în cazul în care nu se va asigura niciun avantaj competitiv. Ea este puternică în unele zone de activitate. bine definită. fiind blocată „în nicăieri”. Modelul celor cinci strategii (după Porter) 3. aceasta va aplica strategia de focalizare pe costuri. dificilă. Strategia E – Situarea pe mijloc În acest caz întreprinderea se focalizează pe întreaga piaţă. diferenţierea. dar nu are caracteristici speciale. care trebuie definit exact.Planificarea afacerii Strategia D – focalizarea pe diferenţiere În cazul focalizării se va ţine cont de segmente înguste ale pieţei. Întreprinderea va avea avantaj absolut atunci când va fi caracterizată prin atuul de a fi „diferit” şi „ieftin” comparativ cu alţi concurenţi pe piaţă. În funcţie de produs. însă nu neobişnuită.1. Strategia pieţei implică luarea deciziilor în funcţie de condiţiile în care întreprinderea concurează pe piaţă. Asfel. orientându-se deci spre segmentul de piaţă elevi. Dacă revenim la întreprinderea studiată anterior. fapt ce poate conduce la faliment. management.

orice afacere se naşte din voinţa unui om/unor oameni. Succesul afacerii depinde foarte mult de calitatea conducerii. Acest capitol are o importanţă deosebită în cazul în care planul de afaceri este utilizat pentru atragerea unor parteneri din afara întreprinderii. apoi se dezvoltă şi funcţionează.incompetenţa conducerii – 45%. aceste persoane au nevoie de informaţii relevante referitoare la activitatea întreprinderii. acesta trebuie să-şi pună întrebări de genul: . Dat fiind faptul că în afacerile mici şi mijlocii antreprenorul. Statistica arată că 98% din cazurile de insucces sunt cauzate de o conducere neadecvată. potenţiali clienţi (pentru a efectua o tranzacţie importantă). Din aceste considerente.A existat afacerea în trecut? .Se pot găsi pe piaţa muncii specializările necesare? . care studiază planul. organizarea şi conducerea sunt importante atât pentru managerul firmei. orice întreprindere – mică sau mare – îndeplineşte anumite funcţii: comercială.Planificarea afacerii La elaborarea acestui compartiment al planului este recomandat să se ţină cont de răspunsurile la întrebări de genul: . cât şi pentru un partener extern.Cunoştinţele/experienţa lui sau ale partenerului/partenerilor acoperă domeniilecheie ale afacerii? . Pentru a decide asupra colaborării cu firma. şi numai în 2% din cazuri pricina nu o constituie personalul de conducere. fiind condusă de acest om/aceşti oameni. bancheri (pentru contractarea unui împrumut). de producţie. 189 .Ce activităţi generează astăzi profitul întreprinderii? .Şi-a schiţat o structură organizatorică? . de regulă.De ce cunoştinţe teoretice şi experienţă practică dispune? .Care au fost principalele etape de dezvoltare până în prezent? .Care este necesarul de angajaţi? . . îndeplineşte funcţia de manager. de personal. ele trebuie să se convingă de avantajele pe care întreprinderea dată le poate oferi.Ce calificări trebuie să aibă aceştia? .Este dispus să acorde afacerii timpul necesar? .Dispune de mijloace financiare pentru a sprijini afacerea? . care să reflecte funcţiile de bază în firmă.Ce nivel de salarizare va fi prevăzut? Se recomandă ca descrierea afacerii să înceapă cu prezentarea datelor generale despre întreprindere. investitori (pentru a asigura dezvoltarea întreprinderii).insuficienţa cunoştinţelor necesare – 20%. Echipei de conducere îi revine rolul decisiv în realiza cu succes a acestor funcţii. Principalele cauze de insucces sunt: . planul de afaceri trebuie să conţină structura organizatorică de conducere. financiară.Ce v-a motivat să lansaţi un anumit produs/serviciu? Managementul afacerii. Este cunoscut faptul că o afacere slabă condusă de o echipă bună este mai sigură decât o afacere promiţătoare condusă de o echipă de manageri de mâna a doua.Cum a apărut ideea de afaceri? .

  prenumele): -  Popovici Ion  -  Sudacevschi Nicolae -  Postică Victoria -  Popovici Ion - 40 % -  Sudacevschi Nicolae - 30 % -  Postică Victoria - 30 % Fondatorii Ponderea în capitalul social 190 . . Resursele umane.De unde va fi recrutat personalul necesar? .iresponsabilitatea – 3%. Desfăşurarea cu succes a activităţii planificate a întreprinderii este imposibilă fără un personal calificat.lipsa abilităţilor necesare – 18%.Planificarea afacerii . .alte cauze – 5%.Cum vor fi organizate relaţiile de muncă cu salariaţii? .Ce calificări le sunt necesare? .Ce bonusuri suplimentare vor fi acordate salariaţilor? Exemplu: Anul fondării Codul unic de înregistrare Forma organizatorico-juridică  de constituire Activitatea principală a întreprinderii Valoarea capitalului social Structura capitalului social 2009 12000000659 Societate cu Răspundere Limitată Producerea şi comercializarea pâinii  şi a produselor de patiserie 2 800 000 lei 100% capital privat. De aceea este necesar să se evidenţieze felul în care cunoştinţele/specializările/experienţa fiecăruia dintre managerii angajaţi vor influenţa în mod pozitiv evoluţia firmei.De câţi angajaţi va fi nevoie în următorii 3 ani? .lipsa experienţei în domeniu – 9%. autohton Persoane  fizice  (se  indică  numele. Managementul unei întreprinderi este determinant pentru evoluţia acesteia.Cum se va desfăşura procesul de instruire? .Care va fi bugetul pentru instruirea personalului? . cât şi atribuţiile de autoritate. În acest compartiment al planului se vor regăsi răspunsuri la următoarele întrebări: . . Pentru ca echipa managerială să-şi îndeplinească funcţiile la nivel înalt este important ca documentele interne să conţină atât responsabilităţile fiecărui angajat.Cum se va efectua retribuirea muncii (în regie sau în acord)? .

Nume şi prenume 1. .cheltuielile necesare pentru reamplasare (buget de cheltuieli).avantajele oferite de spaţiile pentru oficii şi producere. . următoarele aspecte: . Activitatea curentă. evidenţiind. 191 . Popovici Ion 2. nivelurile de preţuri etc. caracteristicile acestora.programul de lucru. Sudacevschi Nicolae Funcţia Director (va suplini şi  funcţia de contabil) Manager vânzări şi  aprovizionare Manager producere  (va suplini şi funcţia de  operator) Manager de oficiu (va  suplini şi funcţia de  personal) Studii/Specialitate Studii superioare în administrarea afacerilor Studii superioare în  domeniul marketingului Studii superioare în  tehnologia panificaţiei Studii superioare în  domeniul sociologiei 3.perspectivele de dezvoltare ale afacerii. În planul de afaceri trebuie reflectat necesarul de personal pe activităţi. în special. .Planificarea afacerii Exemplu: Structura de conducere a întreprinderii va fi următoarea: Director (contabil) Manager  producere  Manager vânzări şi aprovizionare  Manager de  oficiu şi RU  Echipa managerială a întreprinderii este formată din 4 persoane. . Pentru fiecare categorie de personal se va indica modul de salarizare (în regie sau în acord) şi cuantumul salariului de post sau al tarifului.localizarea afacerii. Luchian Rodica Pentru fiecare persoană se va anexa un Curriculum Vitae. .schimbările în relaţiile de piaţă şi influenţa lor asupra amplasării. . Se va descrie felul în care cunoştinţele şi experienţa fiecăruia dintre manageri va influenţa în mod pozitiv evoluţia întreprinderii. procentul din vânzări.argumentarea şanselor de succes ale afacerii.avantajele oferite de locul amplasării. Acelaşi compartiment va conţine şi descrierea produselor actuale (dacă afacerea există deja) sau a celor viitoare (pentru o afacere nouă): tipul de produse. aceasta trebuie descrisă. În cazul în care există activitate curentă. . Postică Victoria 4.

5% Contribuţiile lunare la salariu vor constitui – 53400*0. din care 1 şofer Deservirea mecanicoelectrică a utilajului Manager responsabil de  vânzări şi de aprovizionare Întreţinerea igienei în întreprindere Director. responsabil şi de  contabilitate Manager de oficiu. inclusiv primele. va constitui: 44500 x 1.2= 53400 lei Contribuţii la salariu: contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală – 26.Planificarea afacerii Exemplu: Denumirea activităţii Procesul de coacere a  pâinii Procesul de coacere a  chiflelor şi plăcintelor Numărul de personal 2 persoane 6 persoane (câte o  persoană în chioşcul  de lângă şcoală) Forma de salarizare şi  nivelul salariului Salarizare în regie Salariul mediu lunar pentru o persoană – 2000 lei Salarizare în regie Salariul mediu lunar pentru o persoană – 2500 lei Salarizare în regie Salariul mediu lunar pentru şofer – 3000 lei Salariul mediu lunar pentru vânzător – 2500 lei Salarizare în regie Salariul mediu lunar –  1500 lei Salarizare în regie Salariul mediu lunar –  3500 lei Salarizare în regie Salariul mediu lunar –  1000 lei Salarizare în regie Salariul mediu lunar –  4500 lei Salarizare în regie Salariul mediu lunar –  2000 lei Deservirea magazinelor  (şofer-hamal şi vânzători) 5 persoane. responsabil şi de resursele  umane 1 persoană prin  cumul 1 persoană 1 persoană prin  cumul 1 persoană 1 persoană În baza informaţiilor de mai sus se va efectua planificarea fondului de salarizare atât lunar. Fondul de salarizare lunar: 2 x 2000 + 6 x 2500 + 3000 + 4 x 2500 + 1500 + 3500 + 1000 + 4500 + 2000 = 44500 lei Prime – 20% Fondul de salarizare lunar. cât şi anual.265 = 14151 lei Total fondul de remunerare lunar – 67551 lei Total fondul de remunerare anual – 810 612 lei 192 .

193 .  bucăţi 673200 673200 504 500 Preţul unitar. în calitate de criterii de selectare a furnizorilor pot servi cantităţile minime acceptate spre livrare. precum şi ponderea materiilor prime şi a materialelor de import. Exemplu: Pentru producerea pâinii. de care va depinde. .325 1.6 46. . .Zahăr conform GoST 21-94. în mare măsură. % 85.5 75 0 Substanţe  uscate. cât şi anual.Planificarea afacerii Exemplu: Denumirea  produsului Chifle Plăcinte Pâine albă de grâu Cantitatea. axate pe aspectele cele mai importante pentru antreprenor.Sare conform GoST 13830-84.Făină de clasă superioară conform GoST 7169-66. pentru a putea asigura cea mai înaltă calitate a materiilor prime la cele mai favorabile preţuri.8 Pentru a asigura funcţionalitatea întreprinderii se va calcula necesarul de materii prime şi materiale principale şi auxiliare.8 Umiditatea.5 87. După selectarea furnizorilor se va determina furnizorul principal. chiflelor şi plăcintelor se consumă: . La calcularea necesarului de materii prime se va lua în considerare umiditatea şi conţinutul substanţelor uscate.  lei/buc 1.5 25 100 Substanţe  uscate. kg 85. % 14. Se recomandă ca selectarea furnizorilor să fie efectuată pentru fiecare fel de materii prime sau material în parte. De exemplu.20 Volumul  vânzărilor 1 009 800 1 009 800 1 614 400 Ponderea în  vânzări 26. .325 Tehnologul întreprinderii va calcula randamentul în aluat şi pâine pentru a putea determina necesarul de materii prime atât pentru un schimb. umpluturi. kg 100 1. termenul de achitare.50 1.5 0. Proporţiile de substanţe uscate în materiile prime şi umiditatea acestora Materii prime Făină de clasă superioară Drojdie comprimată Sare Total Total.50 3.3 1.5 102. activitatea întreprinderii. La selectarea furnizorilor poate fi folosit un model propriu de criterii de selectare. Aceştia trebuie selectaţi minuţios.Grăsimi. lapte. ouă. precum şi se vor indica principalii furnizori. După determinarea necesarului de materii prime şi materiale principale se va întocmi lista furnizorilor.Drojdie comprimată conform GoST 171-81. punctualitatea livrărilor.6 26.

  lei pentru un  schimb 5.3 1.5 1.3 pentru un  schimb.5 Sare pentru un  schimb.4 5900 % 1.91 Costuri de materie  primă.8 589 6479 Consumuri  de materiale  directe.Planificarea afacerii Consumul de materii prime şi materiale Denumirea  produsului Pâine Chifle Plăcinte Total consum pentru un  schimb Total consum anual Consumul de făină  pentru un schimb. lei Ponderea  în volumul  aprovizionat.32 2.3 1. lei 2 130 617 43 365 10710 2184692 212595 2 397 287 anual anual Făină Drojdie Sare Subtotal Alte materii prime.8 29 5889.  % Denumirea  furnizorului Combinatul de  produse cerealiere  din Bălţi Fabrica de drojdii  din Chişinău Cvin-com SRL Faină din grâu Drojdii presate Sare. kg Valoare.89 16.2 7. kg 9.8 9.4 18.33 18. kg 707 238 160 1105 397800 Drojdie % 1.5 Lipseşte Ponderea materiilor prime şi a materialelor importate 194 . kg 10.5 1105 16.91 6800 Consumuri directe de materii prime Total consum Materii  prime Unitate  de  măsură Preţ. lei pentru un  schimb 5746 114.19 4.0 1.7 1. inclusiv  cheltuieli de  aprovizionaretransportare  3%. ulei 397 800 5900 2068560 41 300 222 206 88.5 1.60 4.98 3.  10% din total Total kg kg kg 397 800 5900 6800 2068560 41 300 10 200 2120060 212006 2332066 Exemplu: Determinarea furnizorului principal Denumirea  materiilor prime  sau a materialului  furnizat Achiziţii anuale Cantitate. zahăr.

pot fi descrise normele de securitate şi sănătate în muncă conform legislaţiei în vigoare. fizico-chimice şi stabilirea însuşirilor tehnologice. 195 . MALAXAREA – Făina împreună cu celelalte ingrediente sunt malaxate până când se obţine un aluat optim pentru procesul de prelucrare. unde este lăsată până se răceşte. În continuare procesul tehnologic va fi descris mai aprofundat sau mai succint. care va furniza făina de grâu. CERNEREA FĂINII – Făina este aerisită şi separată de eventualele impurităţi provenite din măcinatul grâului. Produsele finite – se va efectua prin analize senzoriale. în forma sa finală şi dospită. 7. supravegherea şi dirijarea procesului făcându-se de către personalul specializat şi calificat în domeniul panificaţiei. La descrierea procesului de producţie se vor indica etapele de bază. este aşezată pe rafturi şi dusă în camera de răcire. Ponderea acestui furnizor în volumul total de aprovizionare constituie circa 90%. lăsată la copt la temperatura necesară. timpul de răcire fiind standard. FORMA FINALĂ – După ce aluatul a predospit. Bălţi. TIMP DE COACERE ŞI RĂCIRE – Pâinea este scoasă din cuptor după ce a fost coaptă bine. Principalele etape în fabricarea pâinii sunt următoarele: 1. 3. Distribuirea pâinii către clienţi se efectuează cu ajutorul autoturismelor. Procesul tehnologic – se va efectua controlul parametrilor tehnologici. menţionându-se timpul de efectuare. unde acesta va fi împărţit în cantităţi egale. MODELAREA – Se face manual. organizarea fluxului de producţie.Planificarea afacerii Din exemplul prezentat mai sus observăm că furnizorul principal este Combinatul de produse cerealiere din or. o deosebită atenţie se va acorda procedurilor de control al calităţii intrărilor şi ieşirilor procesului tehnologic. 4. LIVRAREA COMENZILOR – După ce pâinea s-a răcit. CONTROLUL CALITĂŢII: a. 2. conform standardului fabricii. PORŢIONAREA – Aluatul este introdus în maşina de porţionat. care se reglează în funcţie de cantitatea de aluat. procedurile de control al calităţii etc. va fi introdusă în cuptor pe vatră. 9. în funcţie de scopul şi tipul planului de afaceri. c. acesta este modelat după forma originală. De asemenea. 6. b. COACeReA – Pâinea. gramajul fiind reglat în funcţie de cerinţe. după care acesta se lasă să dospească un timp mai îndelungat. mijloacele fixe utilizate. 8. 5. Exemplu: Procesul tehnologic de producere a pâinii Procesul tehnologic de fabricare a pâinii va fi într-o bună parte automatizat. luând forma finală. aceasta este aşezată în lăzi şi pregătită pentru livrare. aluatul fiind modelat şi aşezat pe rafturi unde va rămâne la predospit. Materiile prime – se va efectua prin analize senzoriale.

2 kw 1.0 kw 0.5 kw Consum  electric 1. vor fi prezentate imobilele de care dispune întreprinderea.Planificarea afacerii Procesul tehnologic de producere a pâinii. lei 500 000 360 000 87 500 30 lei/m2 pe lună 5 ani Arendă Plata de arendă 50 lei/m  pe lună 2 Termen de  arendă 5 ani 196 . Exemplu: Denumirea  mijloacelor fixe Utilaj tehnologic Tip. caracteristici tehnice Cernător făină cu şnec FIMAK Malaxor spiralat cu cuvă detaşabilă  FIMAK SPM 250 M (2 unităţi) Modelator rotund FIMAK (2 unităţi) Cuptor FIMAK  Mese şi accesorii Cuptor FIMAK pentru coacerea  plăcintelor şi a chiflelor (6 unităţi) Tehnică de  calcul Mobilă de birou Unităţi de  transport Total Calculator (monitor + procesor)  (2 unităţi) Mese. plăcintelor şi a chiflelor necesită maşini şi utilaje. iar transportarea pâinii la punctele de comercializare – autoturisme.5 kw Valoarea iniţială 2000 euro/35000 lei 3000 euro/52500 lei 5000 euro/87500 lei 4000 euro/70000 lei 1500 euro/26250 lei 12000 euro/210000 lei 1500 euro/25250 lei 1500 euro/26250 lei 22000 euro/385000 lei 52500 euro/918750 lei Exemplu: Denumire Spaţii pentru oficii Spaţii de producţie Spaţii pentru comercializare Depozite pentru  materii prime Garaj pentru mijloacele de transport Suprafaţă. cât şi valoarea lor de intrare. indicându-se tipul de posesiune (proprietate privată sau luate în arendă).  m2 60 100 160 40 10 Proprietate  privată. Pentru utilajele şi mijloacele de transport aflate în proprietatea întreprinderii se vor indica atât caracteristicile tehnice şi consumul de energie. scaune.6 kw 1. De asemenea.4 kw 3. dulapuri Automobil Iveco Dayly 50C 3. marcă.

deoarece aceste informaţii vor fi utilizate la întocmirea fluxului de numerar. lei 6667 6667 6667 6250 6250 6250 5833 5833 5833 5417 5417 5417 72501 52500 32496 12501 Rambursarea  creditului.combustibil pentru unităţile de transport.energie electrică. lei 25000 25000 25000 75000 100000 100000 100000 25000 Sold. Deschiderea creditării va avea loc la începutul anului. precum şi resurse atrase – împrumuturi bancare pe termen lung. consumul anual. precum şi sursele de aprovizionare.apă şi canalizare. În calitate de surse de finanţare a mijloacelor fixe pot servi mijloacele proprii ale fondatorilor întreprinderii. planul de afaceri va conţine în mod obligatoriu aşa informaţii ca: mărimea creditului bancar. Achitarea dobânzii – lunar. lei 400000 400000 400000 375000 375000 375000 355000 350000 350000 325000 325000 325000 Achitarea  dobânzii. condiţiile de creditare şi de rambursare a creditului.Planificarea afacerii Exemplu: Pentru finanţarea procurării utilajului va fi atras un credit bancar în valoare de 400 mii lei pe un termen de 4 ani la o dobândă anuală de 20%. lei 400000 400000 400000 375000 375000 375000 350000 350000 350000 325000 325000 325000 300000 200000 100000 25000 - Un aspect de bază în planificarea afacerii este determinarea surselor de finanţare a mijloacelor fixe (utilajului şi clădirilor) de care va dispune întreprinderea. 197 . . În cazul finanţării unei părţi a mijloacelor fixe din împrumuturi bancare pe termen lung. Va fi determinat consumul zilnic pentru fiecare tip de energie. Data 02 ianuarie  (primul an) 01 februarie 01 martie 01 aprilie 01 mai 01 iunie 01 iulie 01 august 01 septembrie 01 octombrie 01 noiembrie 01 decembrie Total anul 1 Total anul 2 Total anul 3 Total anul 4 Total anul 5 Valoarea  creditului. . o importanţă deosebită are asigurarea afacerii cu utilităţile necesare: . Condiţiile de rambursare a creditului – rate trimestriale egale.

). cheltuielile generale şi administrative (remunerarea personalului de conducere. remunerarea personalului indirect etc.motorină. consumurile energetice pentru iluminat şi cu destinaţie igienică. întreţinerea şi uzura mijloacelor de transport. cu excepţia impozitului pe venit. . cheltuielile privind protecţia muncii etc.stabilirea clienţilor potenţiali. Denumirea Energie electrică. 4.2 anual 114 912 104 662 10 250 21 600 8640 12960 67 500 Sursele de aprovizionare: Energie electrică – Union Fenosa Apă – regia „Apă-Canal” Motorină – Lukoil Moldova Cheltuielile curente. 198 .energie electrică.apă. consumurile energetice.). lei zilnic 319. Analiza pieţei Pilonii fundamentali pentru determinarea veniturilor viitoare sunt: . impozitele şi taxele. . . total Din care: - pentru scopuri tehnologice - pentru scopuri igienice Motorină (pentru unităţile de  transport) litri 15 5400 187 m3 5 1800 60 Unitatea de  Consum  măsură zilnic Kw/oră 240 Consum  anual 86400 Cost. cheltuieli de marketing etc.Planificarea afacerii Exemplu: Brutăria va utiliza următoarele tipuri de energie: . . cheltuielile comerciale (remunerarea personalului ocupat cu aprovizionarea cu materii prime şi desfacerea produselor. Cheltuielile curente ale afacerii vor cuprinde consumurile de materiale. întreţinerea şi repararea mijloacelor fixe cu destinaţie de producţie. total Din care: - pentru scopuri tehnologice - pentru iluminare Apă.). consumurile pentru remunerarea muncii.previziunea evoluţiei pieţei. uzura şi întreţinerea mijloacelor fixe care nu au destinaţie de producţie.analiza modului în care a evoluat aceasta în trecut.analiza pieţei actuale. consumurile indirecte (uzura mijloacelor fixe cu destinaţie de producţie. .

unde: 27500 euro sau 481250 lei – costul utilajului.6% – cota anuală de uzură) .Întreţinerea mobilierului – 26250 x 0.6% – cota anuală de uzură a clădirii 199 .retribuirea personalului auxiliar (mecanic + menajeră) (1500 + 1000 x 1.Uzura mobilierului – 26250 x 0.Alte consumuri indirecte – 7453 lei .05 = 24062 lei (cota anuală de întreţinere 5%) . Total cost Valoarea anuală.026 = 9360 lei (2. Consumuri directe privind retribuirea muncii – salariile personalului implicat direct în activitatea operaţională (2 persoane la coacerea pâinii şi 6 persoane la coacerea chiflelor şi plăcintelor).2 x 12 x 1. unde 2% – cota anuală de întreţinere .Planificarea afacerii Exemplu: Calcularea consumurilor şi cheltuielilor anuale (primul an) Articole de cost 1.265 = 118404 lei .265 = 346104 lei 2. Consumuri energetice în scopuri  tehnologice 3. unde 1500 euro sau 26250 lei – costul mobilierului.Întreţinerea utilajului tehnologic – 481250 x 0. Cheltuieli generale şi administrative 6. unde 500000 lei – costul spaţiului de oficiu.02 = 525 lei.Întreţinerea calculatoarelor – 26250 x 0. Cota anuală de uzură – 10% . primele (20%).1 = 48125 lei.Uzura utilajului tehnologic – 481250 x 0.026 = 12500 lei. unde 1500 euro sau 26250 lei – costul calculatoarelor.Uzura clădirii pentru comercializarea mărfurilor – 360000 x 0. Cheltuieli comerciale 7. apă în scopuri igienice) – 10250 + 12960 = 23210 lei . 2.2 x 12 x 1. Consumuri materiale directe 2.265) = 45540 lei .Uzura spaţiului de oficiu – 500000 x 0. Consumuri indirecte: .Consumuri energetice (energie electrică pentru iluminat. 10% – cota anuală de uzură a mobilierului .05 = 13125 lei. 5% – cota anuală de uzură .5%) (2 x 2000 + 6 x 2500) x 1.2 x 12 x 1.Total consumuri indirecte – 164 950 lei 3. Consumuri indirecte 5.Întreţinerea clădirii – 360000 x 0.1 = 2625 lei. Cheltueli generale şi administrative: . lei 2 397 287 113 302 346 104 164 950 317 435 356 139 3 695 217 Notă Vezi calculul consumurilor  directe de materii prime Consum de energie  electrică şi apă Vezi calculul 1 Vezi calculul 2 Vezi calcului 3 Vezi calcului 4 1.Uzura calculatoarelor – 26250 x  0.02 = 7200 lei (2% – cota anuală de întreţinere a clădirii) .retribuirea personalului de conducere (director + manager de oficiu) – (4500 + 2000) x 1.02 = 525 lei. Consumuri directe privind retribuirea  muncii 4. contribuţiile de asigurări sociale şi primele de asigurare medicală (26. unde 2% – cota anuală de întreţinere a mobilierului .

Ce îi determină să cumpere produsul sau serviciul oferit? .Alte cheltueli – 5000 lei Total cheltueli comerciale – 356 139 lei În cadrul compartimentului privind analiza pieţei îşi vor găsi răspuns următoarele întrebări: . Dacă 200 .Cum poate fi segmentată piaţa? .Motorină – 67500 lei .02 = 1750 lei .retribuirea personalului ocupat cu comercializarea (manager vânzări/aprovizionare – 1. unde 2% – cota anuală de întreţinere a unităţii de transport . 4 vânzători şi un şofer) – (3500+2500 x 4+3000 x 1. 10% – cota anuală de uzură a unităţii de transport . Cheltueli comerciale: .Cum este împărţită piaţa potenţială din punct de vedere geografic? . puteţi să lansaţi una similară celei pe care o cunoaşteţi.02 = 7700 lei.Ce preţ sunt dispuşi să plătească? . antreprenorul poate aplica una sau mai multe dintre metodele expuse în continuare.03 = 2625 lei. Cele mai bune analize ale pieţei sunt simple.Întreţinerea spaţiului de oficiu – 500000 x 0. unde 22000 euro sau 385000 lei – costul automobilului. mai ales de la clienţi sau potenţiali clienţi.Uzura garajului – 87500 x  0.Plata pentru arenda spaţiilor – (50lei/m2 x 100m2 x 12) + (30lei/m2 x 40m2 x 12) =74400 lei . Pentru a-şi cunoaşte potenţialii clienţi. unde 3% – cota anuală de uzură şi întreţinere a garajului .Întretinerea garajului – 87500 x 0.2 x 12 x 1.1= 38500 lei. Este important să obţineţi informaţiile dorite de la oameni.Există un plan de acţiune pentru atragerea clienţilor? Elementul esenţial pentru funcţionarea pieţei sunt clienţii.Cât de des cumpără de obicei? .De ce credeţi că vor procura produsele/serviciile dumneavoastră? .Ce caracteristici îi interesează? . .Cercetări simple şi practice ale pieţei Se va efectua o analiză a pieţei.Uzura unităţii de transport – 385000 x  0. practice şi evidente. care nu complică procesul de planificare.265 = 300564 lei . Dacă doriţi să lansaţi o afacere nouă.02=10000 lei. .Cheltuieli privind protecţia muncii – 5000 lei .Studiul afacerilor similare Un prim pas în planificarea afacerii este studiul afacerilor similare. Nu este nevoie de studii aprofundate în biblioteci sau chiar în Internet.Câţi bani cheltuiesc de obicei? .Întreţinerea unităţii de transport – 385000 x  0.Planificarea afacerii .Care este volumul pieţei potenţiale? .Cine sunt principalii clienţi? .Cheltuieli privind taxele şi impozitele – 5606 lei Total cheltueli generale şi administrative – 317 435 lei 4. unde 2% – cota anuală de întreţinere a clădirii .

Pe parcursul anului mai pot fi comercializate suplimentar încă circa10% sau 50500 de pâini. numărul de chifle şi plăcinte vândute într-o zi va fi de 3 ori mai mic şi va constitui circa 2200 de bucăţi pe zi.Numărul de chifle şi plăcinte calde procurate de alte categorii de consumatori de la un chioşc va constitui zilnic circa 150 de chifle şi 150 de plăcinte. 201 .Discuţia cu clienţii Discuţiile cu potenţialii clienţi sunt absolut indispensabile în cazul iniţierii unei afaceri noi. care vor asigura un venit anual de circa 948 000 lei. - Pentru chifle şi plăcinte Întreprinderea va dispune de 6 chioşcuri care vor fi amplasate în vecinătatea a 6 şcoli. Numărul elevilor în fiecare şcoală este de circa 800. . cât plătesc etc. 4 săptămâni pe lună.Fiecare elev va procura în medie o chiflă şi o plăcintă. . volumul anual al vânzărilor va fi 1 776 000 lei.Întreprinderea va dispune de 4 puncte de vânzări. analiza afacerilor similare vă va furniza multe informaţii utile.Estimarea numărului de clienţi potenţiali Exemplu: Estimarea numărului de clienţi potenţiali şi a volumului anual de vânzări 1. volumul de vânzări va constitui aproximativ 1188000 de bucăţi.Volumul anual de vânzări va constitui: 864 x 0. de ce.Volumul anual total de vânzări pentru chifle şi plăcinte va constitui 1346400 de bucăţi.50 lei.Luând în considerare regimul de studii – 5 zile pe săptămână. sau circa 158400 de bucăţi în trei luni (2000 buc/zi x 24 zile x 3 luni). Pentru pâine . numărul de chifle şi plăcinte vândute în fiecare zi la cele 6 puncte de comercializare va constitui: 400 x 2 x 6 + 300 x 6 = 6600 bucăţi. 000 de pâini. 9 luni de studii. . În acest scop este necesară chestionarea unui număr considerabil de persoane referitor la ceea ce doresc ei. . . Pe lângă produsele de bază în chioşcuri vor fi comercializate şi alte produse. . . Se presupune că fiecare punct de vânzare ar putea să deservească locatarii din cel puţin 8 blocuri cu 9 etaje cu circa 864 de familii (9 etaje x  4 ap/etaj x  3 scări/clădirea x  8 clădiri).2 lei. 2. volumul anual al vânzărilor va fi 2 019 600 lei. .Luând în considerare preţul de comercializare pentru o pâine de 3. pe parcursul anului. . Sondajele de opinie în rândul consumatorilor au şi ele un rol important. celelalte familii vor procura de la concurenţi.În celelalte 3 luni ale anului. Astfel.La preţul mediu pentru o chiflă sau o plăcintă de 1. Fiecare familie va procura câte o pâine pe zi. sau 400 de elevi.4 x 4 x 1 x 365 ≈ 504576 ≈ 504 500 pâini. Presupunem că ponderea elevilor care vor cumpăra chifle şi plăcinte în timpul recreaţiei (4 recreaţii în primul schimb şi 4 în schimbul 2) va constitui 50%. de unde primesc aceasta. .Planificarea afacerii elaboraţi planul pentru o afacere în derulare. când elevii se vor afla în vacanţă. volumul anual total de pâine comercializată va constitui 555. . Volumul anual total al vânzărilor va constitui 2 019 600 + 1 776 000 ≈ 3 795 600 lei.Astfel. Din aceste 864 de familii presupunem că 40% vor procura pâine din punctul de vânzare al întreprinderii. .

Produsul este cel mai important element. Un prim pas în asigurarea competitivităţii produsului este îmbunătăţirea calităţii. Preţul.Dar strategii de comunicare/reclamă? .Au clienţi fideli? . asupra căruia va fi concentrat maximum de atenţie. gamă largă de produse/servicii etc.Ce avantaje oferă ei în raport cu firma proprie: mijloace fixe. La început întreprinderea va utiliza doar punctele proprii de comercializare. În afacerea prezentată ca exemplu. De asemenea.Cum îşi distribuie produsele/serviciile? . Prin intermediul mixului de marketing întreprinderea acţionează asupra pieţei în vederea realizării obiectivelor strategice. Definirea corectă a acestei pieţe şi focalizarea eforturilor pentru satisfacerea ei oferă şanse mari pentru succesul afacerii.Ce calitate au produsele/serviciile lor? . calitate a produselor/serviciilor. Pentru aceasta întreprinderea va trebui să acorde o atenţie deosebită tehnologiei de producţie. segmentul-ţintă vor fi elevii. Având în vedere concurenţa ce există pe orice piaţă. Politicile mixului de marketing cuprind produsul.Ce forţă de vânzare au? . distribuţia şi promovarea pentru o perioadă de trei ani. întreprinderea trebuie să determine ce tactică de vânzări va utiliza: prin magazine proprii sau prin reţeaua retail existentă. o piaţă-ţintă reprezintă grupul de consumatori asupra căruia o anumită afacere îşi concentrează atenţia.Cât de mare este segmentul lor de piaţă? . Pentru a asigura volumul de vânzări planificat. Tactica vânzărilor. 202 . întreprinderea va trebui să încerce să fie unică sau să creeze o competenţă specială pentru grupul-ţintă. iar competenţa specială a întreprinderii va fi oferirea chiflelor şi plăcintelor calde. elaborarea şi distribuirea materialelor promoţionale etc. iar mai târziu ar putea încheia contracte şi cu unele magazine alimentare. Promovarea. Concurenţii Pentru o analiză pertinentă a concurenţei.Ce strategii de preţ aplică aceştia? . răspunsurile la întrebările anterioare vor permite identificarea pieţei-ţintă pentru produsele/serviciile pe care le oferiţi. pentru a fi competitivă. compartimentul în cauză va trebui să răspundă la următoarele întrebări: .Cine sunt principalii concurenţi? . preţul.Ce reputaţie au aceştia? . întreprinderea trebuie să elaboreze politici adecvate de marketing. 6. Vânzările planificate vor fi asigurate şi prin aplicarea unor anumite tehnici de promovare.Planificarea afacerii 5. Politicile de marketing Pentru a-şi atinge scopurile propuse. controlului calităţii şi materiilor prime utilizate. firma este nevoită să aplice o politică de preţuri care va permite atragerea a cât mai mulţi clienţi. se va întocmi un plan de marketing care va servi drept suport în atingerea scopului. cum ar fi: efectuarea unor campanii regulate de informare a consumatorilor. Pentru a îmbunătăţi poziţia sa pe piaţă. manageri.

cheltuieli comerciale.profit din activitatea de investiţii. piaţa. 4. Profitul perioadei până la impozitare = profitul operaţional + profitul din activitatea de investiţii + profitul din activitate financiară.încasările de numerar previzionate pentru perioada respectivă. 2.disponibilul bănesc la începutul perioadei de referinţă (soldul iniţial în casă şi în bancă). Pe lângă profitul operaţional mai poate fi obţinut: . adică dacă este suficient de profitabilă. dar nu şi solvabilă. Cheltuielile perioadei includ: . Costul vânzărilor include: .cheltuieli generale şi administrative. .alte cheltuieli. 3. În primul rând se evaluează situaţia profiturilor şi a pierderilor.scopul fiecărui instrument financiar folosit. Elaborarea prognozelor financiare nu ridică probleme dacă următoarele aspecte sunt bine înţelese: . Prognozele financiare se întocmesc pe baza estimărilor veniturilor din vânzări. Profitul operaţional = profitul brut – cheltuielile perioadei. clienţii şi concurenţii.Planificarea afacerii 7. Cea mai importantă problemă pe care trebuie s-o aibă în vedere antreprenorul este situaţia fluxului de numerar.profit din activitatea financiară. . . Este necesar a sublinia că situaţia profiturilor şi pierderilor arată dacă afacerea este viabilă.consumuri directe privind retribuirea muncii.consumuri indirecte. . acest aspect necesitând o atenţie sporită în raport cu profiturile şi pierderile. Profitul net = profitul perioadei până la impozitare – impozitul pe venit al persoanei juridice. afacerea poate fi profitabilă. Profitul brut = venituri din vânzări – costul vânzărilor. Situaţia fluxului de numerar exprimă solvabilitatea firmei (capacitatea întreprinderii de a-şi onora la timp obligaţiile). .consumuri materiale directe.modul în care acesta este elaborat. Profitul net (înregistrat în situaţia profiturilor şi pierderilor) poate fi doar un profit pe hârtie.modul cum va putea fi folosit în conducerea afacerii. Fluxul de numerar furnizează o proiecţie a următoarelor date: . . Prognozele financiare Complexitatea prognozelor financiare este în dependenţă directă de complexitatea afacerii. Se vor determina următoarele tipuri de profit: 1. Dacă nu se aplică o politică eficientă faţă de debitori. antreprenorul poate estima volumul de vânzări pe care îl poate realiza în următorii 3-5 ani. . După colectarea informaţiilor necesare privind afacerea. . 203 . Pot exista diferenţe dramatice între profitul net şi numerarul net.

.restul 366626 lei se acumulează şi se vor reflecta în pasivul bilanţului.2.110+rd. Venitul din vânzări şi costul vânzărilor pentru următorii ani se determină ţinând cont de obiectivele de sporire a vânzărilor.Planificarea afacerii .010-rd. consumurile directe privind retribuirea muncii – 346 104 lei şi consumurile indirecte – 164 950 lei.100) Rezultatul excepţional: profit (pierdere) Rezultatulul (pierderea) perioadei de gestiune până la  impozitare (rd. **) – La alte venituri se referă venitul din comercializarea altor mărfuri în punctele de vânzare ale întreprinderii.090+rd.050-rd.120) Cheltuielile (economiile) privind impozitul pe venit Profitul net (pierdere netă) (+rd.060-rd.140) Codul rândului 2 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 Perioada de gestiune 3 3 795 600 3 021 643*) 773 957 948 000 356 139 317 435 570 000 478 383 478 383 478 383 71 757 406 626****) *) Costul vânzărilor include consumurile materiale directe – 2 397 287 lei.030+rd.130+rd.070) Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere) Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere) Rezultatul din activitatea economico-financiară: profit  (pierdere) (+rd.040-rd. rândul 3.40000 lei se vor aloca pentru formarea rezervelor – se reflectă în pasivul bilanţului. . precum şi de nivelul inflaţiei. rândul 3.disponibilul bănesc la sfârşitul perioadei pentru care s-a întocmit situaţia financiară.3.020) Alte venituri operaţionale** Cheltuielile comerciale Cheltuilelile generale şi administrative Alte cheltuieli operaţionale*** Rezultatul din activitatea operaţională: profit  (pierdere) (rd.080+rd.cheltuielile în numerar ale acestei perioade. Exemplu: Contul de profit şi pierderi Indicatorii 1 Venitul din vânzări Costul vânzărilor Profitul brut (pierdere globală) (rd. 204 . ****) Distribuirea profitului va fi următoarea: . consumurile energetice în scopuri tehnologice – 113 302 lei. ***) – La alte cheltuieli se referă cheltuielile pentru comercializarea altor mărfuri în punctele de vânzare ale întreprinderii.

4.98 519). se va include în datorii pe termen scurt calculate. ***) Ieşirile de numerar pentru consumurile materiale se determină după relaţia: cheltuieli pentru procurări de materii prime şi materiale pe parcursul anului + stoc la finele perioadei – stoc la începutul perioadei (2 397 287 + 131 358 . punctul 5. ****) Achitarea salariului se efectuează în prima săptămână a lunii următoare. 205 . de aceea în anul de gestiune se vor achita salariile. inclusiv asigurările sociale. doar pentru 11 luni. La întocmirea fluxului de numerar trebuie ţinut cont că amortizarea activelor nemateriale şi uzura mijloacelor fixe reprezintă intrări de numerar. punctul 2. în mărime de 67551 lei. chiflelor. sau 810612 / 12 x 11 = 743061 lei Salariul pentru luna 12. plăcintelor – 3795600 lei şi încasările din comercializarea altor mărfuri – 948000 lei.3 al pasivului bilanţului contabil. **) Încasările din comercializarea pâinii.Planificarea afacerii Exemplu: Indicatorii Numerar la început de perioadă Încasări din vânzări Uzura mijloacelor fixe Total intrări de numerar Procurări de materii prime şi materiale Procurări de mărfuri Procurări de resurse energetice Cheltuieli privind retribuirea muncii Cheltuieli pentru întreţinerea mijloacelor fixe Plata pentru arenda spaţiilor Cheltuieli privind protecţia muncii Plata taxelor şi impozitelor Rambursarea creditului Alte plăţi Total ieşiri de numerar Numerar la sfârşit de perioadă Perioada de gestiune 10 000* 4 743 600** 130 860 4 884 460 2430127*** 570 000 204012 743 061**** 51117 74 400 5 000 7606 147 501 0 4 232 824 651 636 *) reprezintă numerarul în contul întreprinderii la iniţierea afacerii – vezi bilanţul contabil.

. Prognozele financiare permit calcularea anumitor indicatori financiari.Planificarea afacerii În baza situaţiei privind rezultatele financiare şi fluxul de numerar se întocmeşte bilanţul contabil. situaţia este catalogată ca fiind una incertă. atunci când informaţiile necesare înţelegerii şi anticipării evoluţiilor. valoarea lui netă. Gradul ridicat de incertitudine induce operatorilor de pe piaţă un comportament de adaptare la modificările intervenite în mediul de afaceri sau. 8. riscul de preţ are ca surse preţurile producţiei industriale. Analiza riscurilor Multe decizii în afaceri se iau plecând de la estimări asupra viitorului. prognoze asupra evenimentelor viitoare implică o doză bună de risc. Riscul de piaţă este propriu unei afaceri. schimbărilor ce pot avea loc într-un anumit context sunt fie insuficiente. după caz. Riscul de preţ este asociat schimbărilor posibile în structura şi nivelul preţului bunurilor şi serviciilor oferite pe piaţă de către o firmă. Analiza riscului de preţ joacă un rol central în managementul strategic. precum şi a modului în care a fost folosit patrimoniul. Cei mai importanţi indicatori financiari pot fi grupaţi în următoarele categorii: .de activitate (privind gestiunea activelor). El diferă de la o industrie la alta. previziuni. . .de profitabilitate (rentabilitate).de lichiditate. Acesta reprezintă un raport financiar-contabil care arată ce deţine şi ce datorează firma la un moment dat. în cele mai multe cazuri. ca urmare a variaţiilor preţului resurselor utilizate.factorii posibili de risc. un comportament de influenţare a acestora. în baza rezultatelor activităţii. Diferenţa dintre ce deţine şi ce datorează firma reprezintă capitalul propriu sau. Luarea unei decizii în baza unor estimări.cuantificarea factorilor de risc. Preţurile producţiei industriale sunt rezultatul fluctuaţiilor 206 . imposibil de măsurat cu precizie. fie indisponibile. uneori destul de dificil de definit şi. cu alte cuvinte. dar şi în interiorul aceleeaşi industrii. . Prin urmare. se va întocmi bilanţul iniţial la înregistrarea întreprinderii. cursul de schimb şi rata dobânzii. investiţii sau categorii de afaceri. Cele două părţi ale bilanţului contabil trebuie să fie în permanenţă egale: ACTIV = PASIV sau Mijloace economice = Surse proprii + Surse atrase Utilizând relaţia de mai sus. aşteptări. Analiza de risc cuprinde determinarea riscurilor activităţii viitoare: .impactul lor asupra cheltuielilor şi veniturilor viitoare. prezumţii. iar apoi. acest document va fi completat la finele fiecărui an de planificare. ce constituie instrumente de analiză care asigură o mai bună înţelegere a rezultatelor şi poziţiei financiare a unei firme.

4. clădiri pentru comercializarea mărfurilor – 360 000 lei. 207 . 2.Planificarea afacerii Exemplu: BILANŢUL CONTABIL La 31 decembrie ___ Nr. **) Mijloacele fixe includ: utilaj tehnologic – 481250 lei.1.1. 1.010+rd. ACTIVE CURENTE Stocuri de mărfuri şi materiale Creanţe pe termen scurt Investiţii pe termen scurt Mijloace băneşti Alte active pe termen scurt TOTAL CAPITOLUL 2 TOTAL GENERAL ACTIV 98 519 10 000 108 519 1 994 769 131 358 651 636 782 994 2 534 384 1 866 250** 1 866 250 1 886 250 1 866 250 130860 1 735 390  1 751 390 20 000* 20 000 4 000 16 000 La înregistrare La finele perioadei de gestiune *) Active nemateriale – program de contabilitate 1C. 2. Amortizarea anuală a activelor nemateriale reprezintă raportul dintre valoarea iniţială şi termenul de uzură (20000 / 5 = 4000 lei).2. cu un termen de amortizare de 5 ani. 2. 2.2. mobilier – 26250 lei.3. 1.3. 1. Active financiare pe termen lung Alte active pe termen lung TOTAL CAPITOLUL 1 2.5.4. garaj – 87 500 lei. spaţii de oficiu – 500000 lei.020) 1. Active materiale pe termen lung Mijloace fixe Uzura activelor pe termen lung Valoarea de bilanţ a activelor pe termen lung 1. calculatoare – 26250 lei. ACTIV ACTIVE PE TERMEN LUNG Active nemateriale Amortizarea activelor nemateriale Valoarea de bilanţ a activelor nemateriale (rd. mijloace de transport – 385 000 lei. 2. crt.

care de asemenea se va achita în anul următor după depunerea declaraţiei despre venituri. 3. 3.2. 4. care se va achita în anul următor.4. DATORII PE TERMEN LUNG Datorii financiare pe termen lung Datorii pe termen lung calculate Total capitolul 4 5. Rezerve Profit nerepartizat Capital secundar Total capitolul 3 4. PASIV CAPITAL PROPRIU Capital statutar şi suplimentar Capital statutar 3. 3. 3. 5.3. vezi tabelul rezultatelor financiare).1.1.2.1. 4.2.3. 5. crt. DATORII PE TERMEN SCURT Datorii financiare pe termen scurt Datorii comerciale pe termen scurt Datorii pe termen scurt calculate Total capitolul 5 TOTAL GENERAL PASIV 1 994 769 139 308* 139 308 2 534 384 400 000 400 000 325 000 325 000 1 594 769 1 594 769 1 594 769 40 000 366 626 2 001 395 La inregistrare La finele perioadei de gestiune *) Datoriile pe termen scurt calculate vor include salariul pentru luna 12 (67551 lei).Planificarea afacerii Exemplu: BILANŢUL CONTABIL La 31 decembrie ___ Nr. şi impozitul pe venit al persoanei juridice (71 757 lei. 5. 208 .

cât şi asupra costului de finanţare a firmei (creşte). Riscul financiar sau riscul legat de politica de finanţare este generat de modul de finanţare a afacerii şi de nivelul dobânzii. 9. de asemenea. un termen de realizare şi un buget. Un plan de acţiuni corect pregătit trebuie să conţină următoarele: denumirea acţiunilor necesare de întreprins. Este tipic naturii operaţiilor desfăşurate de către entităţile din acest domeniu. Riscul diversificabil este în strânsă legătură cu evenimentele sau fenomenele specifice unui domeniu de activitate sau unei firme date. Riscul de credit este întâlnit. idiosyncratic risk sau nonsystematic risk. de exemplu). cu activităţi specifice şi mă.Fără implementare strategia este doar un vis. Riscul pur este asociat pierderilor (daunelor). mentare este haotică. responsabilul. reper. cu predilecţie. combustibililor.Dacă nu aveţi strategie. Acest tip de risc poate fi întâlnit şi sub denumirea de firm-specific-risk. creşterea ratei dobânzii are impact atât asupra consumului (scade). bugetul de cheltuieli pentru fiecare acţiune. cu care s-ar putea ciocni o firmă. precum şi faptul că acesta va fi monitorizat şi evaluat.Planificarea afacerii preţului energiei electrice. teia. De exemplu. posibile sau probabile. prin structură şi amploare. orice implede puncte. În urma analizei SWoT. fizice sau financiare. care face din planul de afaceri un plan real. perioada planificată pentru desfăşurarea acţiunii. surabile. Riscul inerent unei afaceri poate fi diminuat de către investitor prin diversificarea portofoliului afacerii (diversificare operaţională). „intrările” şi „ieşirile” unei entităţi. 10. Fiecare punct de reper trebuie să aibă o denumire. de la un sector economic la altul. care reprezintă „intrări” pentru unele firme şi „ieşiri” pentru altele. Revizuirea planului de afaceri Planul de afaceri trebuie revizuit periodic.. nefiind altceva decât o particularizare a riscului operaţional inerent oricărei afaceri. 209 . în cazul instituţiilor financiare (băncile comerciale. precum şi efectul scontat de la implementarea ei. risc care diferă. Fiecare acţiune este numită punct de . care a fost descrisă anteror. o persoană responsabilă. Întreg personalul firmei trebuie să cunoască prevederile planului. acesta va fi actualizat şi ajustat necesităţilor actuale. gazului natural etc. iar sarcina de bază este formularea a cât mai multe şi mai concrete astfel . Planul de acţiune Planul de acţiuni este o metodă orReţineţi: ganizată de analiză a afacerii şi de luare a deciziilor pentru îmbunătăţirea aceasValoarea planului este măsurată prin implementarea acestuia. Cursul de schimb şi rata dobânzii afectează.Strategia şi implementarea lucrează în comun.

planificarea afacerii pentru dezvoltarea proprie.Planul de afaceri permite prezentarea ideilor de afaceri pentru a obţine finanţările necesare. însă cel mai important este ca acesta să fie adaptat necesităţilor pentru care a fost elaborat.Nu există o structură-standard a planului de afaceri. c) Discutaţi şi descrieţi elementele mediului intern de acţiune directă (clienţii. . Întrebări pentru discuţii 1. .Pentru a asigura succesul.Planul de afaceri este prezentarea scrisă a ceea ce antreprenorul doreşte să realizeze.planificarea afacerii pentru un investitor extern. .Planificarea afacerii Sumar . b) Discutaţi şi descrieţi aria afacerii (produse. furnizorii. instituţiile financiare. 2. . 210 . precum şi a modului în care intenţionează să foloseacă resursele de care dispune pentru a-şi atinge scopurile. pieţe.Planul de afaceri poate fi simplu sau complex. concurenţii). având în vedere că planul de afaceri este elaborat pentru: . .planificarea se efectuează pentru un investitor extern. Ce înseamnă procesul de planificare a afacerii pentru: .Un plan de afaceri bun este o schemă de acţiune construită logic. grupe de consumatori) pentru situaţia actuală. .planificarea afacerii pentru un împrumut. .planificarea se efectuează pentru dezvoltarea proprie. obiectivele întreprinderii. . . misiunea şi viziunea. . 3.Planul de afaceri ajută la evaluarea unor noi idei de afaceri sau a şanselor de succes ale afacerii existente.atragerea unui investitor extern. d) Discutaţi şi descrieţi elementele mediului extern de acţiune directă (acţionarii. organizaţiile muncii). Ce legătură există între strategie şi analiza SWoT? Care elemente trebuie dezvoltate în planul de afaceri în cazul în care: .dezvoltarea proprie a întreprinderii.obţinerea unui împrumut. . Fiecare plan trebuie să fie adaptat afacerii pe care o descrie şi scopului pentru care a fost elaborat. Sarcini pentru oprele practice 1. planul de afaceri trebuie să stabilească obiective clare şi modalităţile de realizare a acestora.planificarea se efectuează pentru obţinerea unui împrumut. Pentru un plan concret de afaceri: a) Formulaţi ideea de afaceri. . presupunând o viziune de perspectivă asupra afacerii.

g) Descrieţi activele şi infrastructura (resursele de marketing. 3. Kienast Phi. Bucureşti: Editura Ch Beck. care vor contribui la alegerea strategiilor de „Diferenţiere”şi „Diferenţiere focusată”. Bibliografie recomandată Finch B. Discutaţi caracteristicile şi resursele. 4. Analizaţi legăturile ce există între următoarele documente financiare: bilanţul contabil. 2006. aprovizionare). Planificarea afacerii. Planul de afaceri. Blessis J. Porojan D. precum şi resursele de producţie şi financiare 2. personalul). 1. Ghid de start.. Planul de afaceri. M. Cum să concepi un plan de afaceri? Editura rentrop&Straton. ediţia a III-a. Săndulescu I.. 2005. raportul privind rezultatele financiare.. 2. care vor contribui la alegerea strategiilor de „Lider în costuri” şi „Concentrarea pe costuri”.. 4. Galaj D. Bucureşti: Editura Ştiinţa şi Tehnica. Planul de afaceri. echipa managerială. Ghid practic. Bisa C. f) Analizaţi managementul resurselor umane (structura organizatorică. Argumentaţi caracteristicile şi resursele. 1997. 2007. 2006. 5. 3. hillel L. Bucureşti: Editura All. Butler D.Planificarea afacerii e) Discutaţi şi descrieţi elementele indirecte ale mediului. raportul despre dinamica mijloacelor băneşti. Bucureşti: Editura Irecson. 211 .

212 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->