Funding Application for Joint Applied Research Projects PN-II-PT-PCCA-2011-3

SCOPUL CERCETĂRII:Sustenabilitatea strategică a dezvoltării locale TITLUL PROIECTULUI: Configurarea unor noi modele organizaționale pentru eficientizarea administrației publice locale și centrale. Estimări, scenarii, tendințe 1. Importance and Relevance of the Technical and/or Scientific Content (max 20 pages) 1.1. Concept and objectives: Explain the concept of the project. Describe the project objectives and the technical and/or scientific barriers that will be lifted by carrying out the project. Emphasise the original, novelty and innovative nature of the project. Present expected results and describe the project end products. În cadrul legislativ și administrative actual, lipsa managerilor publici și a forțelor administrative integratoare a energiilor sociale, economice și motivaționale în mediul rural românesc pun în primejdie dezvoltarea ulterioară a țării, absorbția fondurilor europene, sinteza informațiilor economice și strategice relevante de pe teritoriul țării. În aceste condiții, singurul punct de adresabilitate a eforturilor de reconstrucție a fost considerat secretarul de comună – de regulă, un funcționar policalificat, cu mare competență și experiență profesională, dedicat și modest – salariile mici și nemotivante, capacitatea scăzută a comunei de a le oferi alte recompense decât respectul, încrederea și dragostea cetățenilor, recunoașterea profesională și dorința de a face lucruri bune pentru comună sunt singurele care i-au ținut pe acești oameni la post și nu au plecat. Acest proces de autoselecție pozitivă 1

PN-II-PT-PCCA-2011-3

ne face și mai încrezători în investiția ulterioară în resursa umană în aceste adevărate noduri decizionale, relaționale și de consultanță – secretarii de commune din România. Aceștia vor trebui ajutați de către un resonator competențial și acțional – un ONG care să funcționeze local, pe multiple planuri – consiliere, consultanță, integrare economică, sinteză a informațiilor privind siguranța națională, ajutor financiar mutual a firmelor, punct de recrutare a personalului valoros pentru diverse activități și joburi ulterioare, punct de identificare a oportunităților de dezvoltare economică, socială, educațională ș culturală. Acest ONG este necesar pentru: 1. a depăși barierele legislative care nu permit secretarilor de comună să desfășoare niciun fel de activități lucrative, inclusiv cele de consultanță, pe teritoriul propriei commune – ceea ce noi considerăm nu numai o mare barieră europeană ridicată în calea dezvoltării României, ci și o mare eroare, contravenind bunelor practici pe plan mondial, managerii publici fiind cheia succesului comunităților, mai ales în Statele Unite. 2. Pentru a crea cadrul de refacere a încrederii comunităților în propriile forțe de a se autogestiona eficient 3. Pentru a putea dezvolta proiecte de infrastructură locală – agricultură, comerț, mică industrie, Rezultate așteptate (outcomes) 1. Creșterea încrederii comunității locale în secretarul de comună, prin competențe multiple de consultanță privind dezvoltare locală transferate acestuia prin programe specifice de formare 2. Generarea unei platforme de gestionare a intereselor locale prin înființarea unor ONG locale, legate în timp în cadrul unei rețele naționale – acest ONG se poate chema Asociația Locală pentru Dezvoltare 3. Creșterea forței platformei ALD prin inputuri bancare, financiare și de cunoaștere din partea BCR – construcție locuințe, UGIR, alte donații, sponsorizări și facilități acordate pentru dezvoltare specifică ONG 4. În timp, se vor crea capabilități de stocare, procesare, prelucrare specifice industriei locale, precum și pentru resursa umană - oameni de afaceri cu forță locală capabili de a fi lideri în comunitățile lor, resurse umane valoroase și know how de selecție personal, educatori locali capabili de performanță – profesori, directori de școli, informaticieni, oameni de artă. 2

PN-II-PT-PCCA-2011-3

Show any preliminary results. exact cum sunt toate statele occidentale. imuabile. dialogul euristic. datorită faptului că acest sistem se schimbă în timp. și alte tehnici deja existente și care pot fi adaptate în 3 PN-II-PT-PCCA-2011-3 . Sistemele fixe. State of the art: Present thestate of the art on the subject of the project (at the national and international level). cu creștere lentă dar stabilă. utilizând instrumentele moderne de cunoaștere. proiectate pentru un anumit context de funcționare. așa cum au facut-o toate statele moderne până astăzi. socializare. adaptabilă – conservatoare. flexibilă și performantă. ale căror modele de creștere au fost urmate de politicienii și economiștii israelieni. obștea sătească românească. științei și culturii în România – perfect adaptată nevoilor din teritoriu. a economiei. Totodată. flexibil. Show any contribution by the partners to the state of the art. adaptabil și indestructibil al creșterii naționale. ci respectarea priorităților. odată cu schimbare contextului (mediului) extern. competitivă pe plan internațional. Compare the product/technology/services that you aim to develop with existing product/technology/services available worldwide. Părăsirea modelului Kibutz-ului a făcut ca în prezent statul Israel. Analyse how the product/technology/services that you aim to develop distinguishes from existing product/technology/services which are already patented and/or exploited commercially. împreună cu cea statală – Dimitrie Gusti. – poate deveni un motor de neoprit. să devină vulnerabil la contextul internațional. Contextul istoric a) obștea sătească – proprietatea în devălmășie nu înseamnă dezordine și anarhie. e-learning. grupurile Balint și de terapie cognitivă. poate conduce la blocarea procesului de adaptare și fixare în dogmă contraproductivă a unui proces de creșterea naturală. knowledge management. deoarece cristalizarea în text a înțelepciunii moștenite din străbuni și a distilărilor obținute pe bază de încercare-eroare. fiecare avea drepturi și îndatoriri. învață. pe baze mult mai ample și mai productive. dar nu retrogradă – pe care se adaugă noile dezvoltări educaționale și facilități de învățare – Internet. după legea pământului – un cod complex de normativitate juridică. in Romania or other countries. În prezent. vizite de studiu etc. în momentul în care își continuă creșterea. armonioasă. socială.5. Virgil Madgearu. care inerent se grefează pe scheletul bine știut de comunitate a tradiției. 1. care începuse o creștere similară și pe care a părăsit-o în momentul confortului economic și al puterii dobândite prin creștere naturală. Descrierea detaliată a contextului operațional al proiectului 1. Radu Baltasiu. dar nefixat în formă scrisă – oralitatea îi conferă o valoare și mai mare. matrice de esență liberală. sănătoasă și organică a cunoașterii comune – shared knowledge. educației. ideile privind entropia proceselor economice (Nicholas Georgescu Roegen) au contribuit la conturarea unui model de creștere cu entropie negativă spre exteriorul sistemului. o fac în detrimentul mediului extern – spre care exportă entropie.și așa cum poate deveni acum. Acest proiect reia într-un mod creator câteva idei românești privind creșterea comunitară.2. în cadrul unei comunități de practică așa cum era obștea sătească . în funcție de posibilitățile fiecărui membru al obștii cu drepturi și îndatoriri – de la copil până la bătrân. morală și chiar spirituală – un ghid asemănător Talmudului. Rezultatul final va fi o creștere naturală.

să meargă la slana sa și să taie cât voia – apoi aplica sigiliul de slănină. trebuia să fi fost împuternicitul vecinătății cel puțin o dată. daca ar fi avut loc. iar fiecare avea dreptul să pătrundă în turn. să cheme tinerii la disciplinare – mustrare. lădița cu regulamente și înscrisuri străvechi etc. cu instituții străvechi recunoscute – primariul. astfel. după înțelegere. – circula periodic. să cheme sfatul bătrânilor pentru consultare. cu rândul. dar va greva resursele comunității. înseamnă opțiuni și oportunități de progres nebănuite de alții. sau din cauza greutăților fără număr. beneficiind de capacitate administrativă mult crescută față de restul țării. un semn care arăta că nu a fost fraudă. unele productive. toboșarul. rămânea mereu în deficit – dar după astfel de incident. cu separări. care. de multe ori. FOARTE IMPORTANT PENTRU FILOSOFIA FONDULUI MUTUAL Turnul cu slănină – (instituție săsească) o instituție ce în mod special mi-a atras atenția. nimeni din sat nu îl mai ajuta. Vecinătățile – reprezentau forme de alocare a competenței administrative în comunitățile sașe străvechi. fiecare gospodar. bătaie – dacă încălcau regulile.. să convoace sfat când era nevoie. era limitată la cele două părți. Slana era păzită cu rândul de sătenii sași. putea primi pentru ceva vreme. pe cale de fiducitate. cu multe opțiuni de creștere – poporul român actual. să participe la orice tip de reprezentare a vecinătății în cadrul primăriei sau în alte locuri. dar care în prezent pot fi armonizate într-un trunchi viguros. dacă se considera că puteau PN-II-PT-PCCA-2011-3 4 . – asistență juridică și de împăcare – fiecare vecin era responsabil de starea relațiilor cu vecinul său. limitat ca număr. el va primi. Atribuțiile împuternicitului – un fel de consilier local – să adune oamenii la clacă și diverse activități. care. fiind vorba de o oportunitate imensă de utilizare în comun. o data. chiar de bucurie. Într-o viață de om.continuare. etc. erau supuși la judecata sfatului bătrânilor și. iar. fondul genetic comun al populației românești. O vecinătate rurală sau de târg mic era alcătuită dintr-un număr de găspodării sau străzi/ulițe. care le și îngrijeau casa și copiii până se înzdrăveneau. sau să se mute la margine. împăratului. cât și de adaptare la riscuri și crize. dar. altele contraproductive. obicei păstrat și în Ardeal. prezervare și pază eficientă a bunurilor fiecăruia. de la gospodinele vecinătății. semnul autorității – sigiliu. fondul cultural și tezaurul informațional moștenit au suferit diferite influențe. confluențe. sigiliul lui Gheorghe. Pedeapasa era cumplită pentru făptaș datorită comportamentului său necumpănit. mai marii locului – inclusiv în secuime – polgarmester etc. de intervenție în caz de urgență. să folosească în interesul familiei sale cât se înțelegeau – riscurile acestei înțelegeri rămâneau în seama părților. În momentul în care slana lui Vasile se găta. cuprinzând câteva zeci sau maximum sute de gospodării/familii. servicii de comunicare și informare a populației. de cuplare la fluxurile financiare mondiale într-un mod surprinzător. să distribuie reglementări ale primăriei. era ocolit – un paria – trebuia sau să plece din sat. vornicul. fără excepție. Ardealul – fostă provincie austriacă. b) Istoricitatea hibridă a provinciilor românești – pe această istoricitate diferită. Înșelăciunea. cu planuri cadastrle bine întocmite încă de pe vremea Mariei Tereza. Între acestea. de rupere a legământului slăninii. era limitată în timp. devin bunuri publice – dacă un sătean nu are ce mânca. România actuală și poporul român actual beneficiază de oportunități imense de inserție atât antreprenorială. bine folosite. cu un ciclu de 4 ani sau chiar mai puțin. Ion etc. câtă vreme respectau regulile comunității și legea pământului. Atribuțiile și rolul vecinătății – asistență socială – lehuzele primeau mâncare. – transformați în autorități locale. de două ori. iar aplicarea de măsuri îi privea personal. Cei dependenți de el erau la fel de pedepsiți. dar intrau în programul de asistență al VECINĂTĂȚILOR.

C pot fi functii publice de stat. 3 Principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice sunt: a) legalitate. din urmbră sau pe față.Functiile publice de conducere prevazute la lit. dar nu erau buni de altceva – munca câmpului. teritoriale sau locale. dar. alte îndeletniciri folositoare. și trebuiau să aleagă între sângele fraților lor și propria viață. Cap. 6. B pct. c) eficienţă şi eficacitate. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. comunitățile din care proveneau. chiar dacă trebuiau să respecte jurământul împăratului – când venea vremea. f) stabilitate în exercitarea funcţiei publice. educați. Functii publice de conducere Pct. cel mai frapant exemplu fiind din comunitățile Amish de origine germanică din unele zone ale SUA – toată comunitatea muncea cot la cot. satul. 5 de la litera B. supuși și să urce în ranguri și cinuri – mulți oameni de stat proveniți din rândurile lor au ajutat. mai degrabă își sacrificau viețile lor decât să omoare vreun consătean sau consângean – vezi Apostol Bologa. d) responsabilitate. se dădeau voluntari în armată – cu legământ să nu uite vecinătatea. g) subordonare ierarhică. dar și complexe. b) transparenţă. ANALIZA CONTEXTULUI LEGISLATIV Legea 188 functionarului public modificata 2010 LEGEA nr. publicate in MONITORUL OFICIAL nr. Ei erau jertfa de sânge a satului. al orasului si comunei. A. și cu compasiune. creativitatea. vâzut în filme. – Practicarea meșteșugurilor – claca și șezătoarea. 7 si 8.aplana conflictul. conform DECIZIEI CURTII CONSTITUTIONALE nr. aduna resurse și folosea resursele comunității pentru a construi însurățeilor o casă. comerț. 188 din 8 decembrie 1999 (republicată)(actualizată) privind Statutul funcţionarilor publici) (actualizată până la data de 11 iulie 2010) ART. sunt apanajul grupurilor de lucru specializate – workshops – aici. – asistență educațională – copiii vecinătății cu rezultate slabe erau trimiși să urmeze exemplul colegilor lor – selecția voluntarilor pentru armata împăratului – flăcăii care erau apți pentru armată. al sectorului municipiului Bucuresti. prin consens. și știau asta – erau bine hrăniți. meșteșuguri. I din anexa a revenit la forma initiala datorita incetarii efectelor juridice ale pct.629 din 3 decembrie 2009. în conformitate cu prevederile legale. erau știuți de multă vreme și tratați cu respect. secretar al municipiului. obiceiurile și legea pământului. dar care trebuia și aceasta investită în puterea statală vremelnică. buna dispoziție. 1. – Construcția de locuințe – aici. e) orientare către cetăţean. primeau de efectuat zile muncă în folosul comunității. 668 din 6 octombrie 2009. 28 din 14 ianuarie 2010. încă de la pubertate – erau sortiți armatei. erau sfătuiți să fie cuminți. modelul protestant american. cu tot ce trebuie – obiceiul cerea strictă reciprocitate – nunta cu dar e doar o reminiscență palidă a acestui sprijin comunitar reciproc. 5 PN-II-PT-PCCA-2011-3 . ANEXA 3. Pădurea Spânzuraților. bucuria muncii în echipe sudate este la ea acasa. precum si functiile publice de executie prevazute la lit. imparţialitate şi obiectivitate. 26 al art. 105 din 6 octombrie 2009. pentru activități repetitive simple. stimați și luați în seamă la sfatul bătrânilor – când venea vremea. I din ORDONANTA DE URGENTA nr.

în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă. poate realiza donații benevole. Ovidiu Măntăluță. ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice. cu funcţionari publici care au calitatea de soţ sau rudă de gradul I. (3) În cazurile prevăzute la alin. ci poate fi doar profesor) Legea 161/2003 . administrativă. va desemna un alt funcţionar public. după caz. dar. turnul virtual al slăninei va funcționa fără vreun aport legal. b) participă în cadrul aceleiaşi comisii. ESTE SUFICIENT DE RESTRICTIV ȘI ANTIMANAGERIAL CA SĂ FIE PĂSTRAT CA LEGENDĂ ȘI CAMUFLAJ PERFECT Urmând principiile de drept și spiritul legii. Alte functii publice specifice (comentariul meu -nu de conducere – sic) 1. a functiilor publice si in mediul de afaceri. a încrederii cetățenilor în secretar și reciproc. . cu atât mai bine. la propunerea şefului ierarhic căruia îi este subordonat direct funcţionarul public în cauză.161 din 19 aprilie 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice. Testarea realizată de către mine. COMENTARIU PROIECTULUI PRIVIND ASPECTUL JURIDIC. genereaza incompatibilități – secretarul de comună nu poate desfășura activități lucrative. de peste 90 procente. luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. constituite conform legii.C. să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial.Legea nr. (2) În cazul existenţei unui conflict de interese. (2) poate atrage. secretarul nu poate acorda nic consiliere sau consultanță contra cost vreunei persoane fizice sau juridice din vreun ONG precum cel ADL. problemei sau nevoii de rezolvat pentru secretar sau orice membru al familiei sale pe care dorește sa îl ajute – în principiu. SOCIAL ȘI FIDUCIAR AL CADRUL JURIDIC ESTE UNUL EUROPEAN ȘI NU VA FI SCHIMBAT DESIGUR. ci doar prin virtutea încrederii. orice cetățean de pe raza comunei. manager public. jucat cu sute sau mii de cazuri de interacțiuni multiple ale PN-II-PT-PCCA-2011-3 6 .și primi la fel. în porții care depind de buna înțelegere a părților – cu cât mai multe. c) interesele sale patrimoniale. fără vreun input. (1). răspunderea disciplinară. funcţionarul public este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii. Astfel. prevenirea si sanctionarea coruptiei SECŢIUNEA a 4-a Conflictul de interese privind funcţionarii publici Art. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice.(1) Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) este chemat să rezolve cereri. conform schemei din turnul cu slanină . 79. civilă ori penală. fără obligații de vreun fel. conducătorul autorităţii sau instituţiei publice. cu atât mai bine – nu va fi nevoie de camuflarea veniturilor sau foloaseloracestea vor fi limitate la utilitatea strictă a trebuinței. (nu pot fi cumulate. cu cât mai multă încredere. care are aceeaşi pregătire şi nivel de experienţă. potrivit legii. fără contracte. încredere reciprocă. (4) Încălcarea dispoziţiilor alin. arată o cotă actuală. probată în ani și verificată în multe situații de joc strategic de tip dilema prizonierului.

. el. dacă nu..January formaționali – ONG mama/teacher trainer 2. ba. trebuie asigurată masa critică – din cei 16 secretari pe care i-am avut la training intensiv. cred că toți merită să intre în program. În cadrul proiectului. o banca – BCR locuințe 1 1. totuși. Dar dacă acel secretar înșeală încrederea. chiar. Table: Phase list Phase Phase title no. Prima recoltă și nașterile 3 Kindergarten 1. se poate atinge limita fizică – 100/100. n-1) 1 -Feb End month (2 . asta într-o etapă ulterioară a proiectului – petnru siguranță. Pentru asigurarea succesului.Parteneri 3 . o banca – BCR locuințe 1 1. și comunitatea vor prospera. managementul riscurilor – prin formarea lor profesionala – eu doar am accentuat unele laturi specific militare pe care le cunosc din studiu individual. n) 3 –April/mid 12 . din start. cum ne vom da seama? – nu ne interesează deloc ce face acesta – dacă joacă corect. regresează – fiindcă va juca incorect și cu vecinii în jocurile parteneriale – astfel.December 25 . Cum? Prin excluziune – cine nu joacă corect cu secretarul. trebuie păstrat nucleul dur al cetățenilor..Parteneri formaționali – ONG mama/mothership 2. 1 Creșterea competenței și încrederii Involved partners 2.secretarului cu cetățenii. recrutare. parțială sau totală a celor care au eșec – a doua șansă de joc – dar. Nu contează cine e cel rău – dacă toți din comună sunt răi.Parteneri de cooperare/raising children – de pilda. eu fiind un formator de adulți cu experiență..Parteneri de joacă/playground– de pilda. o banca – Start month (1 . nu conteaza ce mai face – nu va mai participa la joc – pot exista totuși scheme de recuperare. Deja au primit instrucție de bază de tip contrainformații. este exclus tacit – în timp.April formaționali – ONG mama/mothership 2.Parteneri 13 . stagnează. exemplul Sodomei și Gomorei – plaga de foc fiind subdezvoltarea – va funcționa.December PN-II-PT-PCCA-2011-3 7 . protejarea informației. se autoelimină prin selecție naturală de tip Darwinian cazurile nefericite de simbioză secretarcomunitate.Parteneri de exercițiu/marriage – de pilda.

mai vin din provincie. depinde – ca la școală – mai schimbă comunele între ei. maistru instructor 2. Vechii parteneri de joacă. ca acu au și libertatea de a face proiecte 1. API Varese si oricine cu care copiii prefera sa se joace.Parteneri 26 . poate cu unii noi. SGG.January formaționali – ONG tutor and mentor 2. Parteneri autorități locale/mate seduction 3. de la căpșuni. alte afaceri locale. Parlament. (1-3) Phase title Creșterea competenței și încrederii Involved partners Personmonths Start month End month Objectives CO 6X3 1 February 3 April P1 2 P2 2 P3 2 (for each Phase-max 2 pages) P4 Total 18 PN-II-PT-PCCA-2011-3 8 .Parteneri formaționali – ONG coach. etc. 1. mătușa din America. și oricine mai este. UGIR. Agenții Guv 32 -May 31 – May/mid 5 Vocational 36 -December Table: Phase description Phase no. Scule și unelte – Guvern.4 School BCR locuințe 1.

instituțiile statului Deliverables (brief description and month of delivery) 1.1. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele locale 2.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 3. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind înființarea și lucrul cu ONG pui local (ONG mama) 5. ob1 – luna 2 2. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework.Parcurgerea modulului de management de proiect.3.3.2. în vederea îmbunătățirii stilului 2. article etc) Table: Phase description Phase no.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare. implementare și impactare – maximum o luna de zile 3. Realizarea de activități practice privind cooperarea interinstituțională (homework) 3. 1. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale. Evaluare finală 2. cu accent pe parteneriate. luna 2 3. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate de ONG pui local (homework.3.Elaborarea de proiecte de dezvoltare specifice comunei/localității 1. a calității produselor dezvoltate de fiecare.2. local.Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect.1. Realizarea de activități practice privind cooperarea cu ONG pui local (homework) 6.December Objectives 4. cooperarea.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice 3. Studiu sociologic de impact – ob3-luna 3 * according to Annex 6 – results indicators of the Programme (patent.2. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea interinstituțională public-privat (ONG mama) 2. ob. (3-12) Phase title Prima recoltă și nașterile (for each Phase-max 2 pages) Involved CO P1 P2 P3 P4 Total partners Person6X9 2 2 2 54 months Start month 3 April End month 12 .Dezvoltarea de proiecte individuale și testarea între peer-groups – formabili secretari. cooperare cetățenească 2.4. Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii. consorții și cooperare (ONG mama) 1. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 1.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr.1.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea. technology. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants PN-II-PT-PCCA-2011-3 9 .2. partenerial.1.

local.Parcurgerea modulului de management de ONG. Evaluare finală PN-II-PT-PCCA-2011-3 10 . instituțiile statului – ONG pui local Deliverables (brief description and month of delivery) 4.Elaborarea de proiecte de dezvoltare specifice comunei/localității în cooperare cu ONG pui local 4.3.2. Evaluare finală 5.Parcurgerea modulului de management de proiect.3.2. Realizarea de activități practice privind cooperarea interinstituțională (homework) 9. cu accent pe parteneriate.3. Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii ONG pui local. 4. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 7. cooperare cetățenească 5. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework.1. Studiu sociologic de impact realizat de ONG pui local – ob6-luna 10 Table: Phase description Phase no.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice – ONG pui local 6. ONG pui local ob4 – luna 4 5. evaluatori a calității produselor dezvoltate de fiecare ONG pui local.2. partenerial. ob. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele locale ale ONG pui local 5.Dezvoltarea de proiecte individuale ale ONG pui local și testarea între peergroups de ONG pui local – formatori secretari. luna 4 6. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale.December Objectives 7. cu accent pe generarea și organizarea de structuri funcționale (ONG mama) 4.4.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor – ONG pui local 6.Implementarea proiectelor desvoltate de ONG pui local cu resursele existente – proiect. cooperarea.3.4.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea. (13-25) Phase title Kindergarten (for each Phase-max 2 pages) Involved CO P1 P2 P3 P4 Total partners Person12X12 2 2 2 144 months Start month 13 . consorții și cooperare (ONG mama) 7. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea interinstituțională public-privat (ONG mama) 8. implementare și impactare – maximum 3 luni de zile 6. în vederea îmbunătățirii stilului 5.5.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr.January End month 25 .1.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare.1.Elaborarea de proiecte de dezvoltare specifice comunei/localității 7.1.2.

4.2. 10.2. ob. Realizarea de activități practice privind cooperarea între entități administrative de același nivel (homework) 12. luna 16 9.Dezvoltarea de proiecte individuale și testarea între peer-groups – formabili secretari. (13-25) Phase title School (for each Phase-max 2 pages) Involved CO P1 P2 P3 P4 Total partners Person12X8 2 2 2 2 96 months Start month 26 .Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale. instituțiile statului Deliverables (brief description and month of delivery) 7.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea.2.January End month 31 – May/mid Objectives 10.Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect.3.1. consorții și cooperare (ONG mama) 10. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele locale 8. Studiu sociologic de impact – ob9-luna 25 Table: Phase description Phase no.Parcurgerea modulului de management de joint-proiecte administrative. local. cu accent pe parteneriate public-public.1.3.1.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice 9. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework.8.1.Elaborarea de joint-proiecte de dezvoltare specifice plasei/vezi Cuza/raionului 10. partenerial. cooperare cetățenească 11.2. local.Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare.Dezvoltarea de joint-proiecte și testarea între peer-groups – formabili echipe de evaluare ONG pui local. 1. cooperarea.8. ob7 – luna 15 8. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele plasei 11. Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii.3.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr. implementare și impactare – maximum o luna de zile 9. cooperare cetățenească 8. a calității produselor dezvoltate de fiecare.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare. în vederea îmbunătățirii stilului 11. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea între entități administrative de același nivel (ONG mama) 11. partenerial. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 10. în vederea îmbunătățirii stilului 8.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 9.4. a calității produselor dezvoltate de fiecare echipa joint. guvernamental daca se poate. PN-II-PT-PCCA-2011-3 11 . Evaluare finală 11.3.

1.1.3. în vederea îmbunătățirii stilului 14.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 13.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice 12.3.Parcurgerea modulului de management de proiecte finanțate guvernamental. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea între grupuri de entități administrative de același nivel și entități administrative centrale (ONG mama) 14.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 12.implementare și impactare – maximum 3 luni de zile 12.2.4.2. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework.1. cooperarea. (13-25) Phase title Vocational (for each Phase-max 2 pages) Involved CO P1 P2 P3 P4 Total partners Person5X8 2 2 2 2 40 months Start month 32 -May End month 36 -December Objectives 13.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr. guvernamental daca se poate. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale. Studiu sociologic de impact – ob12-luna 31 Table: Phase description Phase no. ob10 – luna 26 11. ob. a calității produselor dezvoltate de fiecare echipa joint.1. luna 27 12. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele plasei 14. 13. instituțiile statului Deliverables (brief description and month of delivery) 10. Realizarea de activități practice privind cooperarea între între grupuri de entități administrative de același nivel și entități administrative centrale (homework) 15. cu accent pe parteneriate strategice (ONG mama) 13. dar cu target interesele comunei/comunelor 13.11. Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii.Elaborarea de joint-proiecte de dezvoltare specifice județului+tarii.Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect. local. partenerial.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice PN-II-PT-PCCA-2011-3 12 . Evaluare finală 14.3.2. implementare și impactare – maximum 12 luni de zile 15.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare.Dezvoltarea de proiecte și testarea între peer-groups – formabili echipe de evaluare ONG pui local+guvernamental. cooperare cetățenească 14. joint-proiecte administrative.

Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale.15.3.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 15.14. Studiu sociologic de impact – ob15-luna 36 PN-II-PT-PCCA-2011-3 13 . ob13 – luna 32 14. instituțiile statului. Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii. cooperarea. ob. luna 33 15. evalarea impactului proiectului Deliverables (brief description and month of delivery) 13.2.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea.

până la lucrările românești din domeniu – vezi Andrei Chiriță. Provide also a short profile of the key persons who will be undertaking the work (please use key persons list).2. deoarece repetițiile și acumulările relevante de informație și de experiență se produc de la sine. va conține interacțiuni complexe de schimbare comportamentală în mediu controlat afectiv. Teorii valide le pot produce pentru aceasta – pornind de la teoriile de tip neural modifiability – Reuven Feuerstein. dar ponderea activităților și focalizarea rezultatelor și produselor este pentru folosul local. cu puteri decizionale reale. provide a brief description of the legal entity. și membrii – câte un reprezentant al instituțiilor/organizațiilor partenere –teoretic. and the previous experience relevant to those tasks.2. Implementation (max 10 pages) 2. Contextul influnențării este simplu și complex totodată – de la grupuri Balint. socializare. pentru controlul bunului mers al activităților și gestiunea deviațiilor care pot crea probleme. asamblarea elementelor de cooperare necesită o viziune națională. psihologie socială. ca și puncte de însămânțare fractalică – dar. științe comportamentale. cu bună istorie de consultanță și consiliere pe resurse umane și pe management de proiect. Individual participants For each participant in the proposed project. Șef Serviciu Legislativ Senatul României. un înalt nivel intelectual știu un astfel de ONG. este bine să ne limităm la câte un sigur județ pilot din fiecare regiune istorică esențială – Ardeal. Show how they are matched to the complexity and scale of the project. la toate nivelurile Se cere management colaborativ și o atmosferă caldă. Moldova. în care membrii să ia decizii – din steering să facă parte un președinte –managerul de proiect. Proiectul are o cuprindere administrativă maxima la nivel de județ. către armonia cerută de comunicarea de nivel înalt cerută acestora. Eventualele trimiteri către interesul județean și național sunt doar pentru a încuraja comunicarea și parteneriatele încrucișate cu alte zone ale proiectului – acesta poate debuta oricat de ramificat dorim. Pachetul de training. membri ONG pui local sau alți participanți. Regresiile în PN-II-PT-PCCA-2011-3 14 . Fără aceste schimbări nu este posibilă evoluția morală a acestora.1. Management structure and procedures Describe the organisational structure and decision-making mechanisms of the project. complexitatea proiectului este la nivelul fractalic al unității componente – nivel de comună – totuși. Țara Româneasca Complexitatea proiectului nu este mare. prietenoasă. pe lângă instruirea specifică de specialitate – sociologie. ONG mamă – ONG complex. dacă se respectă principiile Teoretic. the main tasks they have been attributed. condus de soția lui Dragoș Răduț. Dragoș va participa în mod explicit și implicit la toate activitățile Principalele atribuții – ONG mamă va fi matricea de dezvoltare a capacităților cognitive. cel puțin sub aspect conceptual și de analiză de fundamentare Se propune un steering group al proiectului. board-ul va fi foarte plat și restrâns – manager și 3-4 membri Deciziile se vor lua prin consens 2. afective și volitive ale formabililor – fie secretari de comune.

1. acupunctură. profesionist bun în training și coaching.5. investigator – competențe bine dezvoltate de analiză și identificare oportunități – mai puțin capabil de a depăși barierele convenționale dictate de structurile instituționale. Am identificat un partener valoros. de aceea. 15 PN-II-PT-PCCA-2011-3 .Facilități de relaxare – vor fi achiziționate în complement la cele existente la ONG și la IMM 3. competențele ONG și ale IMM trebuie întărite în zona psihanalizei.4. Explain how the composition of the consortium is well-balanced in relation to the objectives of the project. care acționează momentan la Formenerg SA.3. IMM – profil logistică. including any resources that will complement the partners contribution.indicate deliverables (please use the Deliverable list). Consortium as a whole Describe how the participants collectively constitute a consortium capable of achieving the project objectives. la obiective turistice și eonomice din țară – este suficientă buna organizare și asigurarea cheltuielilor de transport. . în spațiul ulterioarelor dezvoltări umane și economice este necesară. 2. Loisir și excursii – în zonele de lucru ale grupului țintă. în d-l Sandu Baboi. motivat de activitățile inovative. a terapiilor cognitiviste și gestaltiste. adecvat situațiilor. comunicații și capacități de relaxare – muzică de toate tipurile pentru meloterapie. ca și know-how aferent. dar firma are doar catering și facilități comune de tip loisir. manager de mare valoare la o firmă. Vizionarea concretă. Resources to be committed Describe how the totality of the necessary resources will be mobilised (please use the Justification of purchasing major pieces of equipment).description of each phase (please use the phase description). și va fi însușită din ce în ce mai bine de participanți. Show how the resources will be integrated in a coherent way. dedicația și calităție de vârf de comunicare ale personajelor cheie din conducerea entităților partenere.describe the overall strategy of the work plan (please use the phase list). broken down into logical phases of the project. . BCR construcții locuințe – director Cornelia Prioteasa – energic-echilibrat. Methodology and associated work plan: A detailed work plan should be presented. and how they are suited and are committed to the tasks assigned to them. pentru marcare pe hărțile mentale ale participanților. Restul de echipamente pot fi achiziționate de la terți. Show the complementarity between participants (please use available research infrastructure). capabil de ideație. delicatețea sufletească și buna înțelegere sunt cheia succesului. cazare și masă.show the timing of the different phases and their components. and show how the overall financial plan for the project is adequate. orientat spre acțiune. masa. Present your plans as follows: . Stradivari. Empatia. delicat. cu acces în trepte de inițiere/formare/competențe. Armonia constitutivă a părților este dată de armonia interioară. Platformă complexă de e-learning – este necesară pentru toate nivelurile de comunicare – va fi unică. aromaterapie.spațiul psihic propriu. identificarea traumelor afective și remisia aestora este necesară în timpul cursurilor. 2. Comunicarea sinceră este strict necesară. .Empatic. 2. 2. Reiki.

UGIR.Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect. Parteneri autorități locale etc. situații incomfortabile în general. a calității produselor dezvoltate de fiecare. Parteneri de exercițiu – BCR locuințe 2.Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea interinstituțională public-privat (ONG mama) 2. Parteneri de joacă/playground –BCR locuințe.Parteneri formaționali – ONG tutor and mentor.Parcurgerea modulului de management de proiect.3. 5 Vocational Parteneri formaționali – ONG coach. consorții și cooperare (ONG mama) 1. API Varese 4 School .2. 1. Parteneri de cooperare – BCR locuințe 3 Kindergarten -Parteneri formaționali – ONG mama/teacher trainer. Studiu sociologic de impact – ob3-luna 3 PN-II-PT-PCCA-2011-3 16 .2.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 3. ob1 – luna 2 2. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale. cooperarea.4. ob.Parteneri formaționali – ONG mama/mothership.1. Parlament.1. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 1. Prima recoltă și nașterile -.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr. ONG mama) 3.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea. Evaluare finală 2. alte afaceri locale.Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework. Strategia de lucru constă în implementarea pricipiilor proiectului – simplitate.2.Dezvoltarea de proiecte individuale și testarea între peer-groups – formabili secretari.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice 3. în vederea îmbunătățirii stilului 2. luna 2 3.1.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare.3. Agenții Guvernamentale Phase I Creșterea competenței și încrederii Objectives 1. instituțiile statului Deliverables (brief description and month of delivery) 1. evitarea deviațiilor majore datorate corupției.Realizarea de activități practice privind cooperarea interinstituțională (homework) Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework. cooperare cetățenească 2. Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii. partenerial. mediului nociv și indispoziției participanților – boli. 1 Creșterea competenței și încrederii -Parteneri formaționali – ONG mama/mothership. SGG. implementare și impactare – maximum o luna de zile 3.3.Elaborarea de proiecte de dezvoltare specifice comunei/localității 1. certuri în familie. local.1. dezvoltare fractalică activităților dar holistică a mentalului individual și colectiv al participanților.2. cu accent pe parteneriate. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele locale 2. Guvern.

ONG pui local ob4 – luna 4 Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii ONG pui local.Elaborarea de proiecte de dezvoltare specifice comunei/localității PN-II-PT-PCCA-2011-3 17 .Elaborarea de proiecte de dezvoltare specifice comunei/localității în cooperare cu ONG pui local 4. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea interinstituțională public-privat (ONG mama) 8.2. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele locale ale ONG pui local 5. cu accent pe parteneriate.1. cu accent pe generarea și organizarea de structuri funcționale (ONG mama) 4. instituțiile statului – ONG pui local Deliverables (brief description and month of delivery) 4.1. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate de ONG pui local (homework. implementare și impactare – maximum 3 luni de zile 6. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 7.5. evaluatori a calității produselor dezvoltate de fiecare ONG pui local. 6. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind înființarea și lucrul cu ONG pui local (ONG mama) 2. consorții și cooperare (ONG mama) 7.Dezvoltarea de proiecte individuale ale ONG pui local și testarea între peer-groups de ONG pui local – formatori secretari. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale.2. Realizarea de activități practice privind cooperarea interinstituțională (homework) 9.2. cooperarea.Implementarea proiectelor desvoltate de ONG pui local cu resursele existente – proiect. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 4. partenerial.3. local. ob.Parcurgerea modulului de management de ONG.1. în vederea îmbunătățirii stilului 5. 5. Realizarea de activități practice privind cooperarea cu ONG pui local (homework) 3.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr.Parcurgerea modulului de management de proiect.4. cooperare cetățenească 5. luna 4 Studiu sociologic de impact realizat de ONG pui local – ob6-luna 10 Phase III Kindergarten 7.1.3. 4. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework.Phase II Prima recoltă și nașterile Objectives 1.3.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice – ONG pui local 6.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare.2. Evaluare finală 5.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor – ONG pui local 6.

Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect.7. ob10 – luna 26 2.Dezvoltarea de proiecte individuale și testarea între peer-groups – formabili secretari.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea între entități administrative de același nivel (ONG mama) 11. Evaluare finală 8. Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii. Realizarea de activități practice privind cooperarea între entități administrative de același nivel (homework) 12.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare.1.3.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice 12.2.1.4.Elaborarea de joint-proiecte de dezvoltare specifice plasei/vezi Cuza/raionului 10.3.1. ob. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea. implementare și impactare – maximum o luna de zile 9.3. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele locale 8.Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect. implementare și impactare – maximum 3 luni de zile 12. partenerial.1. în vederea îmbunătățirii stilului 11. instituțiile statului Deliverables (brief description and month of delivery) 1.2. în vederea îmbunătățirii stilului 8.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 9.2.1.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice 9. cooperarea.3. partenerial. 10. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale. consorții și cooperare (ONG mama) 10.Parcurgerea modulului de management de joint-proiecte administrative.3.2. local. guvernamental daca se poate.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 12. cu accent pe parteneriate public-public. a calității produselor dezvoltate de fiecare echipa joint. 1. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele plasei 11. instituțiile statului Phase IV School 10. luna 27 3. cooperare cetățenească 11.2. Evaluare finală 11. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 10. cooperarea.Dezvoltarea de joint-proiecte și testarea între peer-groups – formabili echipe de evaluare ONG pui local. local.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare. cooperare cetățenească 8.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr.11.3.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr.4. Studiu sociologic de impact – ob12-luna 31 Phase V Vocational Objectives PN-II-PT-PCCA-2011-3 18 . a calității produselor dezvoltate de fiecare.

cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele plasei 14.4.2. implementare și impactare – maximum 12 luni de zile 15.1. Realizarea de activități practice privind cooperarea între între grupuri de entități administrative de același nivel și entități administrative centrale (homework) 3.3. cooperarea. evalarea impactului proiectului Deliverables (brief description and month of delivery) 1. partenerial. Studiu sociologic de impact – ob15-luna 36 Key persons list (their CVs are uploaded on the web platform) Name and surname* Coordinator (CO) SS Scientific title dr Phase 1-5 Person-month 36 PN-II-PT-PCCA-2011-3 19 . Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea între grupuri de entități administrative de același nivel și entități administrative centrale (ONG mama) 2. instituțiile statului. dar cu target interesele comunei/comunelor 13. Evaluare finală 14.2.1.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework. local. a calității produselor dezvoltate de fiecare echipa joint.1. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 13. 13. în vederea îmbunătățirii stilului 14.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 15.3.2. jointproiecte administrative. guvernamental daca se poate.Dezvoltarea de proiecte și testarea între peer-groups – formabili echipe de evaluare ONG pui local+guvernamental.Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect.3.Elaborarea de joint-proiecte de dezvoltare specifice județului+tarii. cooperare cetățenească 14.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare.1.14.Parcurgerea modulului de management de proiecte finanțate guvernamental.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice 15. ob. cu accent pe parteneriate strategice (ONG mama) 13. luna 33 3.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr. ob13 – luna 32 2.

. E ok... PN-II-PT-PCCA-2011-3 20 . own or available through cooperation relationship with other institutions) (max 1 page) The quality and complementarity of the existing research infrastructure of partners...Partner 1 ONG Dragoș Răduț nevasta ISE Ovidiu Măntăluță BCR locuinte Cornelia Prioteasa IMM Sandu Baboi Total dr 1-5 36 Partner 2 dr 1-5 36 Partner 3 MA 1-5 36 Partner 4 MA 1-5 36 180 Available research infrastructure There will be made a distinction between the infrastructure of ICT and the rest of the research infrastructure (equipments and facilities for experimentation.

PN-II-PT-PCCA-2011-3 21 .

Partner 4 Public Budget Private 1 Private cofinancing 201 2 201 3 201 4 201 5 Total 201 2 201 3 Total 201 4 201 5 Total Private cofinancing % 201 3 201 4 201 5 Total Logistics Equipments Materials Subcontracting Travel Indirect costs Total According to Chapter 8 – Budget PN-II-PT-PCCA-2011-3 22 ...Budget breakdown by year (lei) Public Budget 201 2 Coordinator (CO) Partner 1 … Partner 4 Total Budget breakdown by category of expenses Budget breakdown / destination (lei)1 Personnel costs Coordinator (CO) Partner 1 Public Budget Private cofinancing Public Budget Private cofinancing .

. Partner 4 Justification PN-II-PT-PCCA-2011-3 23 .cofinancing Total Justification of purchasing major pieces of equipment Equipment name and characteristics Coordinator (CO) Partner 1 ...

Proprietatea intelectuală a acestui produs de concepție și sinteză multidisciplinară este greu de asigurat. mediatizare și comunicare în cadrul unor evenimente realizate în cadrul entităților administrative participante sau interesate de subiect. Rezultatele proiectului vor ajuta mai buna orientare a programelor de dezvoltare rurală și comunitară. se vor realiza website. Proiectul va sigura un ascendent sigur pe piața de consultanță socio-economică și de reformă a administrației publice. singurul mod de a rezolva această problemă fiind brevetarea. La nivel European. crearea premiselor unei dezvoltări durabile a mediului socio-economic din satul românesc poate fi extrasă din activitățile și colaborările realizate de partenerii și grupurile țintă avute în vedere de proiect. bunele practici identificate și studiile publicate vor fi un semnal de atenționare privind un posibil curs de dezvoltare a comunităților rurale din toată lumea. Totodată. workshops. proiectul.2. PN-II-PT-PCCA-2011-3 24 . în special din țările post-comuniste sau care au suferit traume socio-economice – războaie. 3. va atrage atenția asupra unor inflexibilități și riscuri induse de cadrul legislativ european în țările nou aderate la UE. În acest scop. broșuri și pliante. considerăm că drepturile de proprietate intelectuală aparțin poporului român. precum și organiza evenimente de presă. Expected impact (max 3 pages) 3. and how these will increase the impact of the project. precum și va crea premisele unor politici de orientare focalizată a finanțărilor ulterioare prin programe europene.1. prin rezultatele sale. European and International level Explain how the project results will contribute to increase the social-economical competitivness. Business case – only for Type 2 projects (max 1 page. Pe plan internațional. folosind experiența și feedback-ul produs de către proiect. stagnare economică și lipsa cronică a resurselor. Diseminarea rezultatelor proiectelor se va face prin activități de tip conferință și dezbatere. Dissemination and/or exploitation of project results. precum și instrumentele perfecționate pe parcursul proiectului vor asigura o recunoaștere decentă a promotorilor și partenerilor în zona profesională a consultanței pentru dezvoltare locală. considering its market position and experience. 1. and management of intellectual property rights Describe the measures you propose for the dissemination and/or exploitation of project results. dacă va ști să aplice acest proiect cu succes.2. Datorită numărului mare de participanți și modificările colaborative ce vor apărea prin însăși esența proiectului.3. Ideile novatoare și practicile realizate. Describe also your plans for the management of knowledge (intellectual property) acquired in the course of the project. Describe how the project significantly contributes to the business growth of the enterprise partner. Added value of the project results at National. 3. included in the maximum 3 pages for the section) Show how the project is integrated into the business strategy of the enterprise partner.

The information in this application is hereby certified to be correct. Last name. first name: Signature: Date: SSSSS PN-II-PT-PCCA-2011-3 25 . Project leader.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful