Funding Application for Joint Applied Research Projects PN-II-PT-PCCA-2011-3

SCOPUL CERCETĂRII:Sustenabilitatea strategică a dezvoltării locale TITLUL PROIECTULUI: Configurarea unor noi modele organizaționale pentru eficientizarea administrației publice locale și centrale. Estimări, scenarii, tendințe 1. Importance and Relevance of the Technical and/or Scientific Content (max 20 pages) 1.1. Concept and objectives: Explain the concept of the project. Describe the project objectives and the technical and/or scientific barriers that will be lifted by carrying out the project. Emphasise the original, novelty and innovative nature of the project. Present expected results and describe the project end products. În cadrul legislativ și administrative actual, lipsa managerilor publici și a forțelor administrative integratoare a energiilor sociale, economice și motivaționale în mediul rural românesc pun în primejdie dezvoltarea ulterioară a țării, absorbția fondurilor europene, sinteza informațiilor economice și strategice relevante de pe teritoriul țării. În aceste condiții, singurul punct de adresabilitate a eforturilor de reconstrucție a fost considerat secretarul de comună – de regulă, un funcționar policalificat, cu mare competență și experiență profesională, dedicat și modest – salariile mici și nemotivante, capacitatea scăzută a comunei de a le oferi alte recompense decât respectul, încrederea și dragostea cetățenilor, recunoașterea profesională și dorința de a face lucruri bune pentru comună sunt singurele care i-au ținut pe acești oameni la post și nu au plecat. Acest proces de autoselecție pozitivă 1

PN-II-PT-PCCA-2011-3

ne face și mai încrezători în investiția ulterioară în resursa umană în aceste adevărate noduri decizionale, relaționale și de consultanță – secretarii de commune din România. Aceștia vor trebui ajutați de către un resonator competențial și acțional – un ONG care să funcționeze local, pe multiple planuri – consiliere, consultanță, integrare economică, sinteză a informațiilor privind siguranța națională, ajutor financiar mutual a firmelor, punct de recrutare a personalului valoros pentru diverse activități și joburi ulterioare, punct de identificare a oportunităților de dezvoltare economică, socială, educațională ș culturală. Acest ONG este necesar pentru: 1. a depăși barierele legislative care nu permit secretarilor de comună să desfășoare niciun fel de activități lucrative, inclusiv cele de consultanță, pe teritoriul propriei commune – ceea ce noi considerăm nu numai o mare barieră europeană ridicată în calea dezvoltării României, ci și o mare eroare, contravenind bunelor practici pe plan mondial, managerii publici fiind cheia succesului comunităților, mai ales în Statele Unite. 2. Pentru a crea cadrul de refacere a încrederii comunităților în propriile forțe de a se autogestiona eficient 3. Pentru a putea dezvolta proiecte de infrastructură locală – agricultură, comerț, mică industrie, Rezultate așteptate (outcomes) 1. Creșterea încrederii comunității locale în secretarul de comună, prin competențe multiple de consultanță privind dezvoltare locală transferate acestuia prin programe specifice de formare 2. Generarea unei platforme de gestionare a intereselor locale prin înființarea unor ONG locale, legate în timp în cadrul unei rețele naționale – acest ONG se poate chema Asociația Locală pentru Dezvoltare 3. Creșterea forței platformei ALD prin inputuri bancare, financiare și de cunoaștere din partea BCR – construcție locuințe, UGIR, alte donații, sponsorizări și facilități acordate pentru dezvoltare specifică ONG 4. În timp, se vor crea capabilități de stocare, procesare, prelucrare specifice industriei locale, precum și pentru resursa umană - oameni de afaceri cu forță locală capabili de a fi lideri în comunitățile lor, resurse umane valoroase și know how de selecție personal, educatori locali capabili de performanță – profesori, directori de școli, informaticieni, oameni de artă. 2

PN-II-PT-PCCA-2011-3

învață. socială. Acest proiect reia într-un mod creator câteva idei românești privind creșterea comunitară. Show any contribution by the partners to the state of the art. – poate deveni un motor de neoprit. a economiei. deoarece cristalizarea în text a înțelepciunii moștenite din străbuni și a distilărilor obținute pe bază de încercare-eroare. Analyse how the product/technology/services that you aim to develop distinguishes from existing product/technology/services which are already patented and/or exploited commercially. morală și chiar spirituală – un ghid asemănător Talmudului. În prezent. dialogul euristic. după legea pământului – un cod complex de normativitate juridică. socializare.și așa cum poate deveni acum. flexibil. Virgil Madgearu. adaptabil și indestructibil al creșterii naționale. poate conduce la blocarea procesului de adaptare și fixare în dogmă contraproductivă a unui proces de creșterea naturală. exact cum sunt toate statele occidentale. Sistemele fixe. așa cum au facut-o toate statele moderne până astăzi. grupurile Balint și de terapie cognitivă. Show any preliminary results. vizite de studiu etc. e-learning. dar nu retrogradă – pe care se adaugă noile dezvoltări educaționale și facilități de învățare – Internet. în funcție de posibilitățile fiecărui membru al obștii cu drepturi și îndatoriri – de la copil până la bătrân. datorită faptului că acest sistem se schimbă în timp. fiecare avea drepturi și îndatoriri. State of the art: Present thestate of the art on the subject of the project (at the national and international level). flexibilă și performantă. Compare the product/technology/services that you aim to develop with existing product/technology/services available worldwide. adaptabilă – conservatoare. odată cu schimbare contextului (mediului) extern. obștea sătească românească. științei și culturii în România – perfect adaptată nevoilor din teritoriu. 1. cu creștere lentă dar stabilă. o fac în detrimentul mediului extern – spre care exportă entropie. in Romania or other countries. Totodată. Părăsirea modelului Kibutz-ului a făcut ca în prezent statul Israel. proiectate pentru un anumit context de funcționare.2. împreună cu cea statală – Dimitrie Gusti. în momentul în care își continuă creșterea. matrice de esență liberală. în cadrul unei comunități de practică așa cum era obștea sătească . competitivă pe plan internațional.5. Descrierea detaliată a contextului operațional al proiectului 1. Rezultatul final va fi o creștere naturală. dar nefixat în formă scrisă – oralitatea îi conferă o valoare și mai mare. Radu Baltasiu. educației. utilizând instrumentele moderne de cunoaștere. armonioasă. imuabile. sănătoasă și organică a cunoașterii comune – shared knowledge. care inerent se grefează pe scheletul bine știut de comunitate a tradiției. care începuse o creștere similară și pe care a părăsit-o în momentul confortului economic și al puterii dobândite prin creștere naturală. ale căror modele de creștere au fost urmate de politicienii și economiștii israelieni. să devină vulnerabil la contextul internațional. și alte tehnici deja existente și care pot fi adaptate în 3 PN-II-PT-PCCA-2011-3 . ci respectarea priorităților. knowledge management. ideile privind entropia proceselor economice (Nicholas Georgescu Roegen) au contribuit la conturarea unui model de creștere cu entropie negativă spre exteriorul sistemului. Contextul istoric a) obștea sătească – proprietatea în devălmășie nu înseamnă dezordine și anarhie. pe baze mult mai ample și mai productive.

să participe la orice tip de reprezentare a vecinătății în cadrul primăriei sau în alte locuri. obicei păstrat și în Ardeal. iar. dar va greva resursele comunității. care le și îngrijeau casa și copiii până se înzdrăveneau. să folosească în interesul familiei sale cât se înțelegeau – riscurile acestei înțelegeri rămâneau în seama părților. astfel. cuprinzând câteva zeci sau maximum sute de gospodării/familii. trebuia să fi fost împuternicitul vecinătății cel puțin o dată. toboșarul. România actuală și poporul român actual beneficiază de oportunități imense de inserție atât antreprenorială. FOARTE IMPORTANT PENTRU FILOSOFIA FONDULUI MUTUAL Turnul cu slănină – (instituție săsească) o instituție ce în mod special mi-a atras atenția. era limitată în timp. care. altele contraproductive. cu un ciclu de 4 ani sau chiar mai puțin. servicii de comunicare și informare a populației. sigiliul lui Gheorghe. Într-o viață de om. fondul genetic comun al populației românești. În momentul în care slana lui Vasile se găta. era limitată la cele două părți. semnul autorității – sigiliu. fiecare gospodar. să cheme sfatul bătrânilor pentru consultare. dar. O vecinătate rurală sau de târg mic era alcătuită dintr-un număr de găspodării sau străzi/ulițe. câtă vreme respectau regulile comunității și legea pământului. sau să se mute la margine. dar intrau în programul de asistență al VECINĂTĂȚILOR. b) Istoricitatea hibridă a provinciilor românești – pe această istoricitate diferită. de multe ori. Atribuțiile și rolul vecinătății – asistență socială – lehuzele primeau mâncare. de cuplare la fluxurile financiare mondiale într-un mod surprinzător. sau din cauza greutăților fără număr. cu rândul. – circula periodic. – asistență juridică și de împăcare – fiecare vecin era responsabil de starea relațiilor cu vecinul său. putea primi pentru ceva vreme. cât și de adaptare la riscuri și crize. era ocolit – un paria – trebuia sau să plece din sat. să cheme tinerii la disciplinare – mustrare. de două ori. nimeni din sat nu îl mai ajuta. mai marii locului – inclusiv în secuime – polgarmester etc. dar care în prezent pot fi armonizate într-un trunchi viguros. împăratului. cu instituții străvechi recunoscute – primariul. chiar de bucurie. cu planuri cadastrle bine întocmite încă de pe vremea Mariei Tereza. Slana era păzită cu rândul de sătenii sași. care. etc. Ardealul – fostă provincie austriacă. – transformați în autorități locale. unele productive. o data. beneficiind de capacitate administrativă mult crescută față de restul țării. confluențe. cu separări. să distribuie reglementări ale primăriei. Ion etc. dacă se considera că puteau PN-II-PT-PCCA-2011-3 4 . prezervare și pază eficientă a bunurilor fiecăruia. să meargă la slana sa și să taie cât voia – apoi aplica sigiliul de slănină. să convoace sfat când era nevoie. Cei dependenți de el erau la fel de pedepsiți. înseamnă opțiuni și oportunități de progres nebănuite de alții. Atribuțiile împuternicitului – un fel de consilier local – să adune oamenii la clacă și diverse activități. fără excepție. iar aplicarea de măsuri îi privea personal. fondul cultural și tezaurul informațional moștenit au suferit diferite influențe. un semn care arăta că nu a fost fraudă. de rupere a legământului slăninii. erau supuși la judecata sfatului bătrânilor și. Pedeapasa era cumplită pentru făptaș datorită comportamentului său necumpănit.. bine folosite. limitat ca număr. de intervenție în caz de urgență. lădița cu regulamente și înscrisuri străvechi etc. de la gospodinele vecinătății. daca ar fi avut loc. iar fiecare avea dreptul să pătrundă în turn.continuare. el va primi. Vecinătățile – reprezentau forme de alocare a competenței administrative în comunitățile sașe străvechi. Înșelăciunea. vornicul. bătaie – dacă încălcau regulile. pe cale de fiducitate. rămânea mereu în deficit – dar după astfel de incident. Între acestea. după înțelegere. cu multe opțiuni de creștere – poporul român actual. devin bunuri publice – dacă un sătean nu are ce mânca. fiind vorba de o oportunitate imensă de utilizare în comun.

Pădurea Spânzuraților. mai degrabă își sacrificau viețile lor decât să omoare vreun consătean sau consângean – vezi Apostol Bologa.629 din 3 decembrie 2009.Functiile publice de conducere prevazute la lit. Ei erau jertfa de sânge a satului. I din anexa a revenit la forma initiala datorita incetarii efectelor juridice ale pct. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. precum si functiile publice de executie prevazute la lit. 6. comunitățile din care proveneau. buna dispoziție. meșteșuguri. ANALIZA CONTEXTULUI LEGISLATIV Legea 188 functionarului public modificata 2010 LEGEA nr. obiceiurile și legea pământului. b) transparenţă. teritoriale sau locale. educați. dar. 1. alte îndeletniciri folositoare. A. și trebuiau să aleagă între sângele fraților lor și propria viață. 668 din 6 octombrie 2009. stimați și luați în seamă la sfatul bătrânilor – când venea vremea. – asistență educațională – copiii vecinătății cu rezultate slabe erau trimiși să urmeze exemplul colegilor lor – selecția voluntarilor pentru armata împăratului – flăcăii care erau apți pentru armată. dar și complexe. din urmbră sau pe față. cu tot ce trebuie – obiceiul cerea strictă reciprocitate – nunta cu dar e doar o reminiscență palidă a acestui sprijin comunitar reciproc. – Construcția de locuințe – aici. Functii publice de conducere Pct. vâzut în filme. bucuria muncii în echipe sudate este la ea acasa. 5 PN-II-PT-PCCA-2011-3 . erau știuți de multă vreme și tratați cu respect. C pot fi functii publice de stat. pentru activități repetitive simple. publicate in MONITORUL OFICIAL nr. se dădeau voluntari în armată – cu legământ să nu uite vecinătatea. aduna resurse și folosea resursele comunității pentru a construi însurățeilor o casă.aplana conflictul. B pct. Cap. 7 si 8. dar care trebuia și aceasta investită în puterea statală vremelnică. primeau de efectuat zile muncă în folosul comunității. ANEXA 3. f) stabilitate în exercitarea funcţiei publice. modelul protestant american. d) responsabilitate. în conformitate cu prevederile legale. 188 din 8 decembrie 1999 (republicată)(actualizată) privind Statutul funcţionarilor publici) (actualizată până la data de 11 iulie 2010) ART. și știau asta – erau bine hrăniți. – Practicarea meșteșugurilor – claca și șezătoarea. 5 de la litera B. al sectorului municipiului Bucuresti. g) subordonare ierarhică. erau sfătuiți să fie cuminți. încă de la pubertate – erau sortiți armatei. și cu compasiune. c) eficienţă şi eficacitate. supuși și să urce în ranguri și cinuri – mulți oameni de stat proveniți din rândurile lor au ajutat. cel mai frapant exemplu fiind din comunitățile Amish de origine germanică din unele zone ale SUA – toată comunitatea muncea cot la cot. e) orientare către cetăţean. comerț. al orasului si comunei. 105 din 6 octombrie 2009. sunt apanajul grupurilor de lucru specializate – workshops – aici. secretar al municipiului. chiar dacă trebuiau să respecte jurământul împăratului – când venea vremea. imparţialitate şi obiectivitate. dar nu erau buni de altceva – munca câmpului. creativitatea. 28 din 14 ianuarie 2010. 26 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 3 Principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice sunt: a) legalitate. conform DECIZIEI CURTII CONSTITUTIONALE nr. satul. prin consens.

(1) Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) este chemat să rezolve cereri. (4) Încălcarea dispoziţiilor alin. ESTE SUFICIENT DE RESTRICTIV ȘI ANTIMANAGERIAL CA SĂ FIE PĂSTRAT CA LEGENDĂ ȘI CAMUFLAJ PERFECT Urmând principiile de drept și spiritul legii. poate realiza donații benevole. c) interesele sale patrimoniale. manager public. Alte functii publice specifice (comentariul meu -nu de conducere – sic) 1. administrativă. (1). constituite conform legii. a functiilor publice si in mediul de afaceri. fără contracte. . funcţionarul public este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii. turnul virtual al slăninei va funcționa fără vreun aport legal. 79. care are aceeaşi pregătire şi nivel de experienţă. fără vreun input. conform schemei din turnul cu slanină . conducătorul autorităţii sau instituţiei publice. SOCIAL ȘI FIDUCIAR AL CADRUL JURIDIC ESTE UNUL EUROPEAN ȘI NU VA FI SCHIMBAT DESIGUR. în porții care depind de buna înțelegere a părților – cu cât mai multe. Ovidiu Măntăluță. b) participă în cadrul aceleiaşi comisii. la propunerea şefului ierarhic căruia îi este subordonat direct funcţionarul public în cauză. cu funcţionari publici care au calitatea de soţ sau rudă de gradul I. probată în ani și verificată în multe situații de joc strategic de tip dilema prizonierului. fără obligații de vreun fel. COMENTARIU PROIECTULUI PRIVIND ASPECTUL JURIDIC. cu atât mai bine. răspunderea disciplinară. Astfel. luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. jucat cu sute sau mii de cazuri de interacțiuni multiple ale PN-II-PT-PCCA-2011-3 6 . problemei sau nevoii de rezolvat pentru secretar sau orice membru al familiei sale pe care dorește sa îl ajute – în principiu. civilă ori penală.Legea nr. prevenirea si sanctionarea coruptiei SECŢIUNEA a 4-a Conflictul de interese privind funcţionarii publici Art.161 din 19 aprilie 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice.C. (2) În cazul existenţei unui conflict de interese. de peste 90 procente. să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial. dar. genereaza incompatibilități – secretarul de comună nu poate desfășura activități lucrative. (nu pot fi cumulate. secretarul nu poate acorda nic consiliere sau consultanță contra cost vreunei persoane fizice sau juridice din vreun ONG precum cel ADL. a încrederii cetățenilor în secretar și reciproc. ci poate fi doar profesor) Legea 161/2003 . Testarea realizată de către mine. arată o cotă actuală. ci doar prin virtutea încrederii. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice. (2) poate atrage. va desemna un alt funcţionar public. după caz. cu atât mai bine – nu va fi nevoie de camuflarea veniturilor sau foloaseloracestea vor fi limitate la utilitatea strictă a trebuinței. în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă.și primi la fel. potrivit legii. ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice. încredere reciprocă. cu cât mai multă încredere. orice cetățean de pe raza comunei. (3) În cazurile prevăzute la alin.

Prima recoltă și nașterile 3 Kindergarten 1.December 25 . este exclus tacit – în timp. n) 3 –April/mid 12 . trebuie păstrat nucleul dur al cetățenilor.Parteneri de cooperare/raising children – de pilda.April formaționali – ONG mama/mothership 2. o banca – Start month (1 . din start. Cum? Prin excluziune – cine nu joacă corect cu secretarul.January formaționali – ONG mama/teacher trainer 2. 1 Creșterea competenței și încrederii Involved partners 2. eu fiind un formator de adulți cu experiență.. n-1) 1 -Feb End month (2 .December PN-II-PT-PCCA-2011-3 7 .Parteneri formaționali – ONG mama/mothership 2. el. dacă nu.Parteneri 13 .Parteneri 3 . parțială sau totală a celor care au eșec – a doua șansă de joc – dar.Parteneri de joacă/playground– de pilda. În cadrul proiectului. cred că toți merită să intre în program.. cum ne vom da seama? – nu ne interesează deloc ce face acesta – dacă joacă corect. protejarea informației. Dar dacă acel secretar înșeală încrederea. Table: Phase list Phase Phase title no. totuși. se poate atinge limita fizică – 100/100.Parteneri de exercițiu/marriage – de pilda. chiar. nu conteaza ce mai face – nu va mai participa la joc – pot exista totuși scheme de recuperare. o banca – BCR locuințe 1 1.. ba. exemplul Sodomei și Gomorei – plaga de foc fiind subdezvoltarea – va funcționa. trebuie asigurată masa critică – din cei 16 secretari pe care i-am avut la training intensiv. Pentru asigurarea succesului. stagnează.secretarului cu cetățenii. se autoelimină prin selecție naturală de tip Darwinian cazurile nefericite de simbioză secretarcomunitate. managementul riscurilor – prin formarea lor profesionala – eu doar am accentuat unele laturi specific militare pe care le cunosc din studiu individual.. Nu contează cine e cel rău – dacă toți din comună sunt răi. și comunitatea vor prospera. Deja au primit instrucție de bază de tip contrainformații. recrutare. regresează – fiindcă va juca incorect și cu vecinii în jocurile parteneriale – astfel. asta într-o etapă ulterioară a proiectului – petnru siguranță. o banca – BCR locuințe 1 1.

alte afaceri locale. mai vin din provincie.Parteneri 26 . UGIR. depinde – ca la școală – mai schimbă comunele între ei. Parteneri autorități locale/mate seduction 3. de la căpșuni. Vechii parteneri de joacă. poate cu unii noi. (1-3) Phase title Creșterea competenței și încrederii Involved partners Personmonths Start month End month Objectives CO 6X3 1 February 3 April P1 2 P2 2 P3 2 (for each Phase-max 2 pages) P4 Total 18 PN-II-PT-PCCA-2011-3 8 . 1.4 School BCR locuințe 1. API Varese si oricine cu care copiii prefera sa se joace. SGG. Parlament. Agenții Guv 32 -May 31 – May/mid 5 Vocational 36 -December Table: Phase description Phase no. etc.January formaționali – ONG tutor and mentor 2. maistru instructor 2. Scule și unelte – Guvern.Parteneri formaționali – ONG coach. mătușa din America. ca acu au și libertatea de a face proiecte 1. și oricine mai este.

Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea interinstituțională public-privat (ONG mama) 2. cooperare cetățenească 2. instituțiile statului Deliverables (brief description and month of delivery) 1. article etc) Table: Phase description Phase no. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework. cu accent pe parteneriate. cooperarea.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea. Studiu sociologic de impact – ob3-luna 3 * according to Annex 6 – results indicators of the Programme (patent. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate de ONG pui local (homework. local.December Objectives 4. 1.2.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice 3.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare. ob1 – luna 2 2. Realizarea de activități practice privind cooperarea cu ONG pui local (homework) 6.Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect.2.3.Elaborarea de proiecte de dezvoltare specifice comunei/localității 1. în vederea îmbunătățirii stilului 2. implementare și impactare – maximum o luna de zile 3.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 3.3.3. technology.4. Realizarea de activități practice privind cooperarea interinstituțională (homework) 3.1. (3-12) Phase title Prima recoltă și nașterile (for each Phase-max 2 pages) Involved CO P1 P2 P3 P4 Total partners Person6X9 2 2 2 54 months Start month 3 April End month 12 . cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele locale 2. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind înființarea și lucrul cu ONG pui local (ONG mama) 5.Parcurgerea modulului de management de proiect.2. Evaluare finală 2.Dezvoltarea de proiecte individuale și testarea între peer-groups – formabili secretari. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants PN-II-PT-PCCA-2011-3 9 .2.1. partenerial.1.1. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 1. luna 2 3.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr. ob. consorții și cooperare (ONG mama) 1. a calității produselor dezvoltate de fiecare.

evaluatori a calității produselor dezvoltate de fiecare ONG pui local. luna 4 6.January End month 25 .Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice – ONG pui local 6. (13-25) Phase title Kindergarten (for each Phase-max 2 pages) Involved CO P1 P2 P3 P4 Total partners Person12X12 2 2 2 144 months Start month 13 . local. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele locale ale ONG pui local 5.5. în vederea îmbunătățirii stilului 5. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 7. cooperare cetățenească 5.2.2. cu accent pe parteneriate.3.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare. Studiu sociologic de impact realizat de ONG pui local – ob6-luna 10 Table: Phase description Phase no. instituțiile statului – ONG pui local Deliverables (brief description and month of delivery) 4. ONG pui local ob4 – luna 4 5.Elaborarea de proiecte de dezvoltare specifice comunei/localității în cooperare cu ONG pui local 4. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr. Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii ONG pui local.Dezvoltarea de proiecte individuale ale ONG pui local și testarea între peergroups de ONG pui local – formatori secretari.Elaborarea de proiecte de dezvoltare specifice comunei/localității 7. Evaluare finală 5. cooperarea.Parcurgerea modulului de management de proiect.December Objectives 7.Parcurgerea modulului de management de ONG.Implementarea proiectelor desvoltate de ONG pui local cu resursele existente – proiect. Evaluare finală PN-II-PT-PCCA-2011-3 10 . implementare și impactare – maximum 3 luni de zile 6.1.4.3.3.1.2. consorții și cooperare (ONG mama) 7. 4.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea. cu accent pe generarea și organizarea de structuri funcționale (ONG mama) 4. ob. Realizarea de activități practice privind cooperarea interinstituțională (homework) 9. partenerial.1.2.4. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework.3.1. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea interinstituțională public-privat (ONG mama) 8.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor – ONG pui local 6.

1. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea între entități administrative de același nivel (ONG mama) 11. ob.Dezvoltarea de proiecte individuale și testarea între peer-groups – formabili secretari.1. (13-25) Phase title School (for each Phase-max 2 pages) Involved CO P1 P2 P3 P4 Total partners Person12X8 2 2 2 2 96 months Start month 26 .4.January End month 31 – May/mid Objectives 10.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 9.Elaborarea de joint-proiecte de dezvoltare specifice plasei/vezi Cuza/raionului 10.2. cooperare cetățenească 11. Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 10.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea. cooperarea.2. partenerial. guvernamental daca se poate.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele locale 8.1. PN-II-PT-PCCA-2011-3 11 .Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect. implementare și impactare – maximum o luna de zile 9. local. 10.3.8.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr. Realizarea de activități practice privind cooperarea între entități administrative de același nivel (homework) 12.1. a calității produselor dezvoltate de fiecare.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare. instituțiile statului Deliverables (brief description and month of delivery) 7. ob7 – luna 15 8. consorții și cooperare (ONG mama) 10. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele plasei 11. Evaluare finală 11.8. a calității produselor dezvoltate de fiecare echipa joint.3.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare. local.Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect.2. partenerial. Studiu sociologic de impact – ob9-luna 25 Table: Phase description Phase no.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice 9. în vederea îmbunătățirii stilului 8. 1.Dezvoltarea de joint-proiecte și testarea între peer-groups – formabili echipe de evaluare ONG pui local. în vederea îmbunătățirii stilului 11. cooperare cetățenească 8.2.Parcurgerea modulului de management de joint-proiecte administrative. luna 16 9.3. cu accent pe parteneriate public-public.3.4. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework.

Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare.2. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele plasei 14. local.implementare și impactare – maximum 3 luni de zile 12. Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii. 13.2.Parcurgerea modulului de management de proiecte finanțate guvernamental. Realizarea de activități practice privind cooperarea între între grupuri de entități administrative de același nivel și entități administrative centrale (homework) 15.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea.1. luna 27 12.Dezvoltarea de proiecte și testarea între peer-groups – formabili echipe de evaluare ONG pui local+guvernamental. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea între grupuri de entități administrative de același nivel și entități administrative centrale (ONG mama) 14. (13-25) Phase title Vocational (for each Phase-max 2 pages) Involved CO P1 P2 P3 P4 Total partners Person5X8 2 2 2 2 40 months Start month 32 -May End month 36 -December Objectives 13. ob10 – luna 26 11.Elaborarea de joint-proiecte de dezvoltare specifice județului+tarii. joint-proiecte administrative. în vederea îmbunătățirii stilului 14. ob. instituțiile statului Deliverables (brief description and month of delivery) 10.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice PN-II-PT-PCCA-2011-3 12 .Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect.3.2. guvernamental daca se poate. Studiu sociologic de impact – ob12-luna 31 Table: Phase description Phase no.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 12. partenerial. dar cu target interesele comunei/comunelor 13. a calității produselor dezvoltate de fiecare echipa joint.4. Evaluare finală 14.1.3.1.3.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale.11. cu accent pe parteneriate strategice (ONG mama) 13. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 13.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice 12.1. cooperarea. cooperare cetățenească 14. implementare și impactare – maximum 12 luni de zile 15.

2.15. instituțiile statului.3. cooperarea.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 15. luna 33 15. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale. Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii.14. ob. evalarea impactului proiectului Deliverables (brief description and month of delivery) 13. Studiu sociologic de impact – ob15-luna 36 PN-II-PT-PCCA-2011-3 13 . ob13 – luna 32 14.

la toate nivelurile Se cere management colaborativ și o atmosferă caldă. Contextul influnențării este simplu și complex totodată – de la grupuri Balint. ONG mamă – ONG complex. afective și volitive ale formabililor – fie secretari de comune. provide a brief description of the legal entity. board-ul va fi foarte plat și restrâns – manager și 3-4 membri Deciziile se vor lua prin consens 2. Eventualele trimiteri către interesul județean și național sunt doar pentru a încuraja comunicarea și parteneriatele încrucișate cu alte zone ale proiectului – acesta poate debuta oricat de ramificat dorim. va conține interacțiuni complexe de schimbare comportamentală în mediu controlat afectiv. membri ONG pui local sau alți participanți.2. cu puteri decizionale reale. Management structure and procedures Describe the organisational structure and decision-making mechanisms of the project. și membrii – câte un reprezentant al instituțiilor/organizațiilor partenere –teoretic. deoarece repetițiile și acumulările relevante de informație și de experiență se produc de la sine. științe comportamentale. către armonia cerută de comunicarea de nivel înalt cerută acestora. socializare. cu bună istorie de consultanță și consiliere pe resurse umane și pe management de proiect. Individual participants For each participant in the proposed project. Moldova. Show how they are matched to the complexity and scale of the project. complexitatea proiectului este la nivelul fractalic al unității componente – nivel de comună – totuși. pe lângă instruirea specifică de specialitate – sociologie. Implementation (max 10 pages) 2. the main tasks they have been attributed. Șef Serviciu Legislativ Senatul României. în care membrii să ia decizii – din steering să facă parte un președinte –managerul de proiect. un înalt nivel intelectual știu un astfel de ONG. Regresiile în PN-II-PT-PCCA-2011-3 14 . Fără aceste schimbări nu este posibilă evoluția morală a acestora. este bine să ne limităm la câte un sigur județ pilot din fiecare regiune istorică esențială – Ardeal. condus de soția lui Dragoș Răduț. dar ponderea activităților și focalizarea rezultatelor și produselor este pentru folosul local. pentru controlul bunului mers al activităților și gestiunea deviațiilor care pot crea probleme. Provide also a short profile of the key persons who will be undertaking the work (please use key persons list).1. and the previous experience relevant to those tasks. prietenoasă. asamblarea elementelor de cooperare necesită o viziune națională. Proiectul are o cuprindere administrativă maxima la nivel de județ. Dragoș va participa în mod explicit și implicit la toate activitățile Principalele atribuții – ONG mamă va fi matricea de dezvoltare a capacităților cognitive. cel puțin sub aspect conceptual și de analiză de fundamentare Se propune un steering group al proiectului.2. până la lucrările românești din domeniu – vezi Andrei Chiriță. dacă se respectă principiile Teoretic. psihologie socială. ca și puncte de însămânțare fractalică – dar. Teorii valide le pot produce pentru aceasta – pornind de la teoriile de tip neural modifiability – Reuven Feuerstein. Pachetul de training. Țara Româneasca Complexitatea proiectului nu este mare.

15 PN-II-PT-PCCA-2011-3 .show the timing of the different phases and their components. 2. IMM – profil logistică. and show how the overall financial plan for the project is adequate. Resources to be committed Describe how the totality of the necessary resources will be mobilised (please use the Justification of purchasing major pieces of equipment). broken down into logical phases of the project. și va fi însușită din ce în ce mai bine de participanți. and how they are suited and are committed to the tasks assigned to them.description of each phase (please use the phase description). aromaterapie. .4. care acționează momentan la Formenerg SA. . Methodology and associated work plan: A detailed work plan should be presented. . adecvat situațiilor. Empatia. Comunicarea sinceră este strict necesară. Loisir și excursii – în zonele de lucru ale grupului țintă. Reiki. masa. capabil de ideație.Empatic. delicatețea sufletească și buna înțelegere sunt cheia succesului. cu acces în trepte de inițiere/formare/competențe.spațiul psihic propriu. Explain how the composition of the consortium is well-balanced in relation to the objectives of the project. identificarea traumelor afective și remisia aestora este necesară în timpul cursurilor. orientat spre acțiune. Stradivari.indicate deliverables (please use the Deliverable list). la obiective turistice și eonomice din țară – este suficientă buna organizare și asigurarea cheltuielilor de transport. în spațiul ulterioarelor dezvoltări umane și economice este necesară. Present your plans as follows: . Am identificat un partener valoros. 2. ca și know-how aferent.Facilități de relaxare – vor fi achiziționate în complement la cele existente la ONG și la IMM 3. pentru marcare pe hărțile mentale ale participanților. a terapiilor cognitiviste și gestaltiste. Restul de echipamente pot fi achiziționate de la terți. 2. Consortium as a whole Describe how the participants collectively constitute a consortium capable of achieving the project objectives. dedicația și calităție de vârf de comunicare ale personajelor cheie din conducerea entităților partenere. Armonia constitutivă a părților este dată de armonia interioară. dar firma are doar catering și facilități comune de tip loisir. Show how the resources will be integrated in a coherent way. 1. Show the complementarity between participants (please use available research infrastructure). delicat. competențele ONG și ale IMM trebuie întărite în zona psihanalizei. Vizionarea concretă. comunicații și capacități de relaxare – muzică de toate tipurile pentru meloterapie. cazare și masă. manager de mare valoare la o firmă. Platformă complexă de e-learning – este necesară pentru toate nivelurile de comunicare – va fi unică. acupunctură.describe the overall strategy of the work plan (please use the phase list). BCR construcții locuințe – director Cornelia Prioteasa – energic-echilibrat. motivat de activitățile inovative. de aceea. including any resources that will complement the partners contribution. 2. investigator – competențe bine dezvoltate de analiză și identificare oportunități – mai puțin capabil de a depăși barierele convenționale dictate de structurile instituționale.3. în d-l Sandu Baboi.5. profesionist bun în training și coaching.

local. dezvoltare fractalică activităților dar holistică a mentalului individual și colectiv al participanților. UGIR.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 3. 1 Creșterea competenței și încrederii -Parteneri formaționali – ONG mama/mothership. situații incomfortabile în general.3. Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii. evitarea deviațiilor majore datorate corupției.3. Studiu sociologic de impact – ob3-luna 3 PN-II-PT-PCCA-2011-3 16 . Strategia de lucru constă în implementarea pricipiilor proiectului – simplitate. Guvern. cooperare cetățenească 2.Parteneri formaționali – ONG mama/mothership. în vederea îmbunătățirii stilului 2.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr. Evaluare finală 2.2. Agenții Guvernamentale Phase I Creșterea competenței și încrederii Objectives 1.3. luna 2 3. a calității produselor dezvoltate de fiecare.Dezvoltarea de proiecte individuale și testarea între peer-groups – formabili secretari.Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect. API Varese 4 School . Parteneri autorități locale etc.4. ONG mama) 3. Parteneri de joacă/playground –BCR locuințe. ob1 – luna 2 2.2. consorții și cooperare (ONG mama) 1.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice 3.Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea interinstituțională public-privat (ONG mama) 2. Parteneri de exercițiu – BCR locuințe 2.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare. cu accent pe parteneriate. certuri în familie. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele locale 2. cooperarea.Parteneri formaționali – ONG tutor and mentor. SGG. Parteneri de cooperare – BCR locuințe 3 Kindergarten -Parteneri formaționali – ONG mama/teacher trainer. Parlament.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea. partenerial. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale. ob.Realizarea de activități practice privind cooperarea interinstituțională (homework) Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework. Prima recoltă și nașterile -.1. mediului nociv și indispoziției participanților – boli.2.Elaborarea de proiecte de dezvoltare specifice comunei/localității 1. implementare și impactare – maximum o luna de zile 3. instituțiile statului Deliverables (brief description and month of delivery) 1.1. 5 Vocational Parteneri formaționali – ONG coach.Parcurgerea modulului de management de proiect.Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework.1. 1.1. alte afaceri locale. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 1.2.

2. ONG pui local ob4 – luna 4 Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii ONG pui local. evaluatori a calității produselor dezvoltate de fiecare ONG pui local.Parcurgerea modulului de management de ONG. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale.1. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea interinstituțională public-privat (ONG mama) 8. în vederea îmbunătățirii stilului 5. Evaluare finală 5.Implementarea proiectelor desvoltate de ONG pui local cu resursele existente – proiect.3. Realizarea de activități practice privind cooperarea interinstituțională (homework) 9.1. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 4.1.Parcurgerea modulului de management de proiect. consorții și cooperare (ONG mama) 7. cooperare cetățenească 5. instituțiile statului – ONG pui local Deliverables (brief description and month of delivery) 4. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele locale ale ONG pui local 5. 5.Dezvoltarea de proiecte individuale ale ONG pui local și testarea între peer-groups de ONG pui local – formatori secretari.Elaborarea de proiecte de dezvoltare specifice comunei/localității PN-II-PT-PCCA-2011-3 17 .Elaborarea de proiecte de dezvoltare specifice comunei/localității în cooperare cu ONG pui local 4.3.Phase II Prima recoltă și nașterile Objectives 1.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice – ONG pui local 6. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 7. local.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor – ONG pui local 6.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare.4. cu accent pe parteneriate.3.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea.2. 6. 4.2. cooperarea. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate de ONG pui local (homework. cu accent pe generarea și organizarea de structuri funcționale (ONG mama) 4.2. Realizarea de activități practice privind cooperarea cu ONG pui local (homework) 3. implementare și impactare – maximum 3 luni de zile 6. partenerial. luna 4 Studiu sociologic de impact realizat de ONG pui local – ob6-luna 10 Phase III Kindergarten 7. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind înființarea și lucrul cu ONG pui local (ONG mama) 2.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr. ob.1.5.

Evaluare finală 11. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele plasei 11. luna 27 3. 1.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr.1.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea. ob10 – luna 26 2. local. implementare și impactare – maximum 3 luni de zile 12. cooperarea. Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 10. a calității produselor dezvoltate de fiecare echipa joint. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele locale 8.1.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice 9.Dezvoltarea de proiecte individuale și testarea între peer-groups – formabili secretari.4.2.Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework.7.3. guvernamental daca se poate.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 12. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea între entități administrative de același nivel (ONG mama) 11. ob.3.4. a calității produselor dezvoltate de fiecare. instituțiile statului Phase IV School 10. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale.Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect. partenerial. instituțiile statului Deliverables (brief description and month of delivery) 1.11.1.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea. cooperare cetățenească 11.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare.2. Studiu sociologic de impact – ob12-luna 31 Phase V Vocational Objectives PN-II-PT-PCCA-2011-3 18 .Dezvoltarea de joint-proiecte și testarea între peer-groups – formabili echipe de evaluare ONG pui local. cooperare cetățenească 8.1.1. cu accent pe parteneriate public-public.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare. 10. implementare și impactare – maximum o luna de zile 9. în vederea îmbunătățirii stilului 8. partenerial.3.3.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice 12.3.2.3. în vederea îmbunătățirii stilului 11.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr.Elaborarea de joint-proiecte de dezvoltare specifice plasei/vezi Cuza/raionului 10. Realizarea de activități practice privind cooperarea între entități administrative de același nivel (homework) 12. cooperarea.2. local. Evaluare finală 8.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 9. consorții și cooperare (ONG mama) 10.2.Parcurgerea modulului de management de joint-proiecte administrative.

Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea între grupuri de entități administrative de același nivel și entități administrative centrale (ONG mama) 2.Parcurgerea modulului de management de proiecte finanțate guvernamental. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale.3. evalarea impactului proiectului Deliverables (brief description and month of delivery) 1.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr.Elaborarea de joint-proiecte de dezvoltare specifice județului+tarii. guvernamental daca se poate. partenerial. instituțiile statului.Dezvoltarea de proiecte și testarea între peer-groups – formabili echipe de evaluare ONG pui local+guvernamental. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework. 13.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea.14.1.2.2. ob.4.1.1. cooperare cetățenească 14. dar cu target interesele comunei/comunelor 13. cu accent pe parteneriate strategice (ONG mama) 13.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice 15. luna 33 3.3. Evaluare finală 14.2. Studiu sociologic de impact – ob15-luna 36 Key persons list (their CVs are uploaded on the web platform) Name and surname* Coordinator (CO) SS Scientific title dr Phase 1-5 Person-month 36 PN-II-PT-PCCA-2011-3 19 . cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele plasei 14. Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii. cooperarea. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 13. jointproiecte administrative. ob13 – luna 32 2. a calității produselor dezvoltate de fiecare echipa joint. local. implementare și impactare – maximum 12 luni de zile 15.1.Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect. în vederea îmbunătățirii stilului 14.3.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 15. Realizarea de activități practice privind cooperarea între între grupuri de entități administrative de același nivel și entități administrative centrale (homework) 3.

own or available through cooperation relationship with other institutions) (max 1 page) The quality and complementarity of the existing research infrastructure of partners... E ok.. PN-II-PT-PCCA-2011-3 20 ...Partner 1 ONG Dragoș Răduț nevasta ISE Ovidiu Măntăluță BCR locuinte Cornelia Prioteasa IMM Sandu Baboi Total dr 1-5 36 Partner 2 dr 1-5 36 Partner 3 MA 1-5 36 Partner 4 MA 1-5 36 180 Available research infrastructure There will be made a distinction between the infrastructure of ICT and the rest of the research infrastructure (equipments and facilities for experimentation.

PN-II-PT-PCCA-2011-3 21 .

.. Partner 4 Public Budget Private 1 Private cofinancing 201 2 201 3 201 4 201 5 Total 201 2 201 3 Total 201 4 201 5 Total Private cofinancing % 201 3 201 4 201 5 Total Logistics Equipments Materials Subcontracting Travel Indirect costs Total According to Chapter 8 – Budget PN-II-PT-PCCA-2011-3 22 .Budget breakdown by year (lei) Public Budget 201 2 Coordinator (CO) Partner 1 … Partner 4 Total Budget breakdown by category of expenses Budget breakdown / destination (lei)1 Personnel costs Coordinator (CO) Partner 1 Public Budget Private cofinancing Public Budget Private cofinancing .

.. Partner 4 Justification PN-II-PT-PCCA-2011-3 23 .cofinancing Total Justification of purchasing major pieces of equipment Equipment name and characteristics Coordinator (CO) Partner 1 ..

Describe how the project significantly contributes to the business growth of the enterprise partner. va atrage atenția asupra unor inflexibilități și riscuri induse de cadrul legislativ european în țările nou aderate la UE.2. proiectul.3. considering its market position and experience. Pe plan internațional. Ideile novatoare și practicile realizate. În acest scop. în special din țările post-comuniste sau care au suferit traume socio-economice – războaie. 3. Describe also your plans for the management of knowledge (intellectual property) acquired in the course of the project. precum și va crea premisele unor politici de orientare focalizată a finanțărilor ulterioare prin programe europene. Datorită numărului mare de participanți și modificările colaborative ce vor apărea prin însăși esența proiectului. precum și organiza evenimente de presă. 3. Added value of the project results at National. included in the maximum 3 pages for the section) Show how the project is integrated into the business strategy of the enterprise partner. Totodată. folosind experiența și feedback-ul produs de către proiect. European and International level Explain how the project results will contribute to increase the social-economical competitivness. PN-II-PT-PCCA-2011-3 24 . dacă va ști să aplice acest proiect cu succes. considerăm că drepturile de proprietate intelectuală aparțin poporului român. Proprietatea intelectuală a acestui produs de concepție și sinteză multidisciplinară este greu de asigurat. prin rezultatele sale.1.2. Proiectul va sigura un ascendent sigur pe piața de consultanță socio-economică și de reformă a administrației publice. singurul mod de a rezolva această problemă fiind brevetarea. La nivel European. mediatizare și comunicare în cadrul unor evenimente realizate în cadrul entităților administrative participante sau interesate de subiect. stagnare economică și lipsa cronică a resurselor. crearea premiselor unei dezvoltări durabile a mediului socio-economic din satul românesc poate fi extrasă din activitățile și colaborările realizate de partenerii și grupurile țintă avute în vedere de proiect. Rezultatele proiectului vor ajuta mai buna orientare a programelor de dezvoltare rurală și comunitară. workshops. se vor realiza website. Dissemination and/or exploitation of project results. broșuri și pliante. Expected impact (max 3 pages) 3. and management of intellectual property rights Describe the measures you propose for the dissemination and/or exploitation of project results. bunele practici identificate și studiile publicate vor fi un semnal de atenționare privind un posibil curs de dezvoltare a comunităților rurale din toată lumea. Diseminarea rezultatelor proiectelor se va face prin activități de tip conferință și dezbatere. 1. Business case – only for Type 2 projects (max 1 page. precum și instrumentele perfecționate pe parcursul proiectului vor asigura o recunoaștere decentă a promotorilor și partenerilor în zona profesională a consultanței pentru dezvoltare locală. and how these will increase the impact of the project.

Last name.The information in this application is hereby certified to be correct. Project leader. first name: Signature: Date: SSSSS PN-II-PT-PCCA-2011-3 25 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful