Funding Application for Joint Applied Research Projects PN-II-PT-PCCA-2011-3

SCOPUL CERCETĂRII:Sustenabilitatea strategică a dezvoltării locale TITLUL PROIECTULUI: Configurarea unor noi modele organizaționale pentru eficientizarea administrației publice locale și centrale. Estimări, scenarii, tendințe 1. Importance and Relevance of the Technical and/or Scientific Content (max 20 pages) 1.1. Concept and objectives: Explain the concept of the project. Describe the project objectives and the technical and/or scientific barriers that will be lifted by carrying out the project. Emphasise the original, novelty and innovative nature of the project. Present expected results and describe the project end products. În cadrul legislativ și administrative actual, lipsa managerilor publici și a forțelor administrative integratoare a energiilor sociale, economice și motivaționale în mediul rural românesc pun în primejdie dezvoltarea ulterioară a țării, absorbția fondurilor europene, sinteza informațiilor economice și strategice relevante de pe teritoriul țării. În aceste condiții, singurul punct de adresabilitate a eforturilor de reconstrucție a fost considerat secretarul de comună – de regulă, un funcționar policalificat, cu mare competență și experiență profesională, dedicat și modest – salariile mici și nemotivante, capacitatea scăzută a comunei de a le oferi alte recompense decât respectul, încrederea și dragostea cetățenilor, recunoașterea profesională și dorința de a face lucruri bune pentru comună sunt singurele care i-au ținut pe acești oameni la post și nu au plecat. Acest proces de autoselecție pozitivă 1

PN-II-PT-PCCA-2011-3

ne face și mai încrezători în investiția ulterioară în resursa umană în aceste adevărate noduri decizionale, relaționale și de consultanță – secretarii de commune din România. Aceștia vor trebui ajutați de către un resonator competențial și acțional – un ONG care să funcționeze local, pe multiple planuri – consiliere, consultanță, integrare economică, sinteză a informațiilor privind siguranța națională, ajutor financiar mutual a firmelor, punct de recrutare a personalului valoros pentru diverse activități și joburi ulterioare, punct de identificare a oportunităților de dezvoltare economică, socială, educațională ș culturală. Acest ONG este necesar pentru: 1. a depăși barierele legislative care nu permit secretarilor de comună să desfășoare niciun fel de activități lucrative, inclusiv cele de consultanță, pe teritoriul propriei commune – ceea ce noi considerăm nu numai o mare barieră europeană ridicată în calea dezvoltării României, ci și o mare eroare, contravenind bunelor practici pe plan mondial, managerii publici fiind cheia succesului comunităților, mai ales în Statele Unite. 2. Pentru a crea cadrul de refacere a încrederii comunităților în propriile forțe de a se autogestiona eficient 3. Pentru a putea dezvolta proiecte de infrastructură locală – agricultură, comerț, mică industrie, Rezultate așteptate (outcomes) 1. Creșterea încrederii comunității locale în secretarul de comună, prin competențe multiple de consultanță privind dezvoltare locală transferate acestuia prin programe specifice de formare 2. Generarea unei platforme de gestionare a intereselor locale prin înființarea unor ONG locale, legate în timp în cadrul unei rețele naționale – acest ONG se poate chema Asociația Locală pentru Dezvoltare 3. Creșterea forței platformei ALD prin inputuri bancare, financiare și de cunoaștere din partea BCR – construcție locuințe, UGIR, alte donații, sponsorizări și facilități acordate pentru dezvoltare specifică ONG 4. În timp, se vor crea capabilități de stocare, procesare, prelucrare specifice industriei locale, precum și pentru resursa umană - oameni de afaceri cu forță locală capabili de a fi lideri în comunitățile lor, resurse umane valoroase și know how de selecție personal, educatori locali capabili de performanță – profesori, directori de școli, informaticieni, oameni de artă. 2

PN-II-PT-PCCA-2011-3

Descrierea detaliată a contextului operațional al proiectului 1. matrice de esență liberală. in Romania or other countries. dar nu retrogradă – pe care se adaugă noile dezvoltări educaționale și facilități de învățare – Internet. a economiei. ci respectarea priorităților. cu creștere lentă dar stabilă. competitivă pe plan internațional.2. după legea pământului – un cod complex de normativitate juridică. adaptabil și indestructibil al creșterii naționale. Acest proiect reia într-un mod creator câteva idei românești privind creșterea comunitară. să devină vulnerabil la contextul internațional. o fac în detrimentul mediului extern – spre care exportă entropie. în cadrul unei comunități de practică așa cum era obștea sătească . Compare the product/technology/services that you aim to develop with existing product/technology/services available worldwide. armonioasă. ideile privind entropia proceselor economice (Nicholas Georgescu Roegen) au contribuit la conturarea unui model de creștere cu entropie negativă spre exteriorul sistemului. învață. Sistemele fixe. exact cum sunt toate statele occidentale. socializare. Radu Baltasiu. knowledge management. dialogul euristic. În prezent. Analyse how the product/technology/services that you aim to develop distinguishes from existing product/technology/services which are already patented and/or exploited commercially.și așa cum poate deveni acum. odată cu schimbare contextului (mediului) extern. poate conduce la blocarea procesului de adaptare și fixare în dogmă contraproductivă a unui proces de creșterea naturală. fiecare avea drepturi și îndatoriri. educației. în momentul în care își continuă creșterea. 1. împreună cu cea statală – Dimitrie Gusti. Totodată. utilizând instrumentele moderne de cunoaștere. socială. sănătoasă și organică a cunoașterii comune – shared knowledge. Părăsirea modelului Kibutz-ului a făcut ca în prezent statul Israel. care începuse o creștere similară și pe care a părăsit-o în momentul confortului economic și al puterii dobândite prin creștere naturală. – poate deveni un motor de neoprit. Show any preliminary results. flexibilă și performantă. dar nefixat în formă scrisă – oralitatea îi conferă o valoare și mai mare. adaptabilă – conservatoare. care inerent se grefează pe scheletul bine știut de comunitate a tradiției. e-learning. și alte tehnici deja existente și care pot fi adaptate în 3 PN-II-PT-PCCA-2011-3 . imuabile. proiectate pentru un anumit context de funcționare. State of the art: Present thestate of the art on the subject of the project (at the national and international level). științei și culturii în România – perfect adaptată nevoilor din teritoriu. ale căror modele de creștere au fost urmate de politicienii și economiștii israelieni. Contextul istoric a) obștea sătească – proprietatea în devălmășie nu înseamnă dezordine și anarhie. flexibil. Show any contribution by the partners to the state of the art. pe baze mult mai ample și mai productive. Virgil Madgearu. obștea sătească românească. deoarece cristalizarea în text a înțelepciunii moștenite din străbuni și a distilărilor obținute pe bază de încercare-eroare. vizite de studiu etc. Rezultatul final va fi o creștere naturală. datorită faptului că acest sistem se schimbă în timp. grupurile Balint și de terapie cognitivă.5. morală și chiar spirituală – un ghid asemănător Talmudului. în funcție de posibilitățile fiecărui membru al obștii cu drepturi și îndatoriri – de la copil până la bătrân. așa cum au facut-o toate statele moderne până astăzi.

b) Istoricitatea hibridă a provinciilor românești – pe această istoricitate diferită. altele contraproductive. fondul cultural și tezaurul informațional moștenit au suferit diferite influențe. el va primi. confluențe. fără excepție. Slana era păzită cu rândul de sătenii sași. dacă se considera că puteau PN-II-PT-PCCA-2011-3 4 . cu instituții străvechi recunoscute – primariul. să participe la orice tip de reprezentare a vecinătății în cadrul primăriei sau în alte locuri. era limitată în timp. era ocolit – un paria – trebuia sau să plece din sat. – circula periodic. fondul genetic comun al populației românești. unele productive. putea primi pentru ceva vreme. Între acestea. să distribuie reglementări ale primăriei. România actuală și poporul român actual beneficiază de oportunități imense de inserție atât antreprenorială. care le și îngrijeau casa și copiii până se înzdrăveneau. rămânea mereu în deficit – dar după astfel de incident. cu multe opțiuni de creștere – poporul român actual. Înșelăciunea. de intervenție în caz de urgență. bine folosite. chiar de bucurie. Ion etc. dar intrau în programul de asistență al VECINĂTĂȚILOR. devin bunuri publice – dacă un sătean nu are ce mânca. obicei păstrat și în Ardeal. care. cât și de adaptare la riscuri și crize. de rupere a legământului slăninii. trebuia să fi fost împuternicitul vecinătății cel puțin o dată. O vecinătate rurală sau de târg mic era alcătuită dintr-un număr de găspodării sau străzi/ulițe. cu un ciclu de 4 ani sau chiar mai puțin. Pedeapasa era cumplită pentru făptaș datorită comportamentului său necumpănit. fiind vorba de o oportunitate imensă de utilizare în comun. de la gospodinele vecinătății. sigiliul lui Gheorghe. să cheme sfatul bătrânilor pentru consultare. Cei dependenți de el erau la fel de pedepsiți. FOARTE IMPORTANT PENTRU FILOSOFIA FONDULUI MUTUAL Turnul cu slănină – (instituție săsească) o instituție ce în mod special mi-a atras atenția. Atribuțiile și rolul vecinătății – asistență socială – lehuzele primeau mâncare. dar. nimeni din sat nu îl mai ajuta. sau să se mute la margine. – asistență juridică și de împăcare – fiecare vecin era responsabil de starea relațiilor cu vecinul său. un semn care arăta că nu a fost fraudă. o data. împăratului. care. sau din cauza greutăților fără număr. servicii de comunicare și informare a populației. lădița cu regulamente și înscrisuri străvechi etc. dar care în prezent pot fi armonizate într-un trunchi viguros. de cuplare la fluxurile financiare mondiale într-un mod surprinzător. să folosească în interesul familiei sale cât se înțelegeau – riscurile acestei înțelegeri rămâneau în seama părților. dar va greva resursele comunității. cu separări.continuare. cu planuri cadastrle bine întocmite încă de pe vremea Mariei Tereza. Atribuțiile împuternicitului – un fel de consilier local – să adune oamenii la clacă și diverse activități. prezervare și pază eficientă a bunurilor fiecăruia. să meargă la slana sa și să taie cât voia – apoi aplica sigiliul de slănină. bătaie – dacă încălcau regulile. În momentul în care slana lui Vasile se găta. iar. după înțelegere. daca ar fi avut loc. fiecare gospodar. semnul autorității – sigiliu. etc. Vecinătățile – reprezentau forme de alocare a competenței administrative în comunitățile sașe străvechi. iar fiecare avea dreptul să pătrundă în turn. înseamnă opțiuni și oportunități de progres nebănuite de alții. mai marii locului – inclusiv în secuime – polgarmester etc. pe cale de fiducitate. să cheme tinerii la disciplinare – mustrare. câtă vreme respectau regulile comunității și legea pământului. – transformați în autorități locale. cu rândul. Ardealul – fostă provincie austriacă. toboșarul. era limitată la cele două părți. de multe ori. Într-o viață de om. astfel. să convoace sfat când era nevoie. vornicul. beneficiind de capacitate administrativă mult crescută față de restul țării. de două ori.. erau supuși la judecata sfatului bătrânilor și. limitat ca număr. iar aplicarea de măsuri îi privea personal. cuprinzând câteva zeci sau maximum sute de gospodării/familii.

se dădeau voluntari în armată – cu legământ să nu uite vecinătatea. Cap. mai degrabă își sacrificau viețile lor decât să omoare vreun consătean sau consângean – vezi Apostol Bologa. și cu compasiune. dar care trebuia și aceasta investită în puterea statală vremelnică. 668 din 6 octombrie 2009. din urmbră sau pe față. și trebuiau să aleagă între sângele fraților lor și propria viață. 28 din 14 ianuarie 2010. aduna resurse și folosea resursele comunității pentru a construi însurățeilor o casă. dar nu erau buni de altceva – munca câmpului. satul. precum si functiile publice de executie prevazute la lit. A. încă de la pubertate – erau sortiți armatei. 6. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. sunt apanajul grupurilor de lucru specializate – workshops – aici. f) stabilitate în exercitarea funcţiei publice. 1. I din anexa a revenit la forma initiala datorita incetarii efectelor juridice ale pct. și știau asta – erau bine hrăniți. e) orientare către cetăţean. creativitatea. C pot fi functii publice de stat. vâzut în filme. educați. chiar dacă trebuiau să respecte jurământul împăratului – când venea vremea. obiceiurile și legea pământului. al sectorului municipiului Bucuresti. d) responsabilitate. Pădurea Spânzuraților. erau știuți de multă vreme și tratați cu respect. 5 PN-II-PT-PCCA-2011-3 . buna dispoziție. prin consens. – asistență educațională – copiii vecinătății cu rezultate slabe erau trimiși să urmeze exemplul colegilor lor – selecția voluntarilor pentru armata împăratului – flăcăii care erau apți pentru armată. cu tot ce trebuie – obiceiul cerea strictă reciprocitate – nunta cu dar e doar o reminiscență palidă a acestui sprijin comunitar reciproc. Functii publice de conducere Pct. al orasului si comunei. dar și complexe. comerț. erau sfătuiți să fie cuminți. imparţialitate şi obiectivitate. ANEXA 3. c) eficienţă şi eficacitate. publicate in MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 8 decembrie 1999 (republicată)(actualizată) privind Statutul funcţionarilor publici) (actualizată până la data de 11 iulie 2010) ART.629 din 3 decembrie 2009. în conformitate cu prevederile legale. pentru activități repetitive simple. Ei erau jertfa de sânge a satului. stimați și luați în seamă la sfatul bătrânilor – când venea vremea. – Practicarea meșteșugurilor – claca și șezătoarea. secretar al municipiului. 5 de la litera B.aplana conflictul. primeau de efectuat zile muncă în folosul comunității. modelul protestant american. – Construcția de locuințe – aici. ANALIZA CONTEXTULUI LEGISLATIV Legea 188 functionarului public modificata 2010 LEGEA nr. b) transparenţă. B pct. alte îndeletniciri folositoare. dar. g) subordonare ierarhică. teritoriale sau locale. cel mai frapant exemplu fiind din comunitățile Amish de origine germanică din unele zone ale SUA – toată comunitatea muncea cot la cot. 7 si 8. supuși și să urce în ranguri și cinuri – mulți oameni de stat proveniți din rândurile lor au ajutat. 105 din 6 octombrie 2009. 3 Principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice sunt: a) legalitate. 26 al art. meșteșuguri. conform DECIZIEI CURTII CONSTITUTIONALE nr.Functiile publice de conducere prevazute la lit. comunitățile din care proveneau. bucuria muncii în echipe sudate este la ea acasa.

Alte functii publice specifice (comentariul meu -nu de conducere – sic) 1. a încrederii cetățenilor în secretar și reciproc. ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice. (1). SOCIAL ȘI FIDUCIAR AL CADRUL JURIDIC ESTE UNUL EUROPEAN ȘI NU VA FI SCHIMBAT DESIGUR. . după caz. poate realiza donații benevole. (4) Încălcarea dispoziţiilor alin. (nu pot fi cumulate. jucat cu sute sau mii de cazuri de interacțiuni multiple ale PN-II-PT-PCCA-2011-3 6 . COMENTARIU PROIECTULUI PRIVIND ASPECTUL JURIDIC. 79. b) participă în cadrul aceleiaşi comisii. civilă ori penală. cu atât mai bine. a functiilor publice si in mediul de afaceri. genereaza incompatibilități – secretarul de comună nu poate desfășura activități lucrative. funcţionarul public este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii.C. în porții care depind de buna înțelegere a părților – cu cât mai multe. turnul virtual al slăninei va funcționa fără vreun aport legal. dar. administrativă. răspunderea disciplinară. fără obligații de vreun fel. cu atât mai bine – nu va fi nevoie de camuflarea veniturilor sau foloaseloracestea vor fi limitate la utilitatea strictă a trebuinței. încredere reciprocă. (2) poate atrage. fără vreun input. cu cât mai multă încredere. constituite conform legii. arată o cotă actuală. prevenirea si sanctionarea coruptiei SECŢIUNEA a 4-a Conflictul de interese privind funcţionarii publici Art. Testarea realizată de către mine. de peste 90 procente. care are aceeaşi pregătire şi nivel de experienţă. probată în ani și verificată în multe situații de joc strategic de tip dilema prizonierului. manager public. conducătorul autorităţii sau instituţiei publice. să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial. (3) În cazurile prevăzute la alin. ESTE SUFICIENT DE RESTRICTIV ȘI ANTIMANAGERIAL CA SĂ FIE PĂSTRAT CA LEGENDĂ ȘI CAMUFLAJ PERFECT Urmând principiile de drept și spiritul legii. c) interesele sale patrimoniale. Ovidiu Măntăluță. fără contracte. la propunerea şefului ierarhic căruia îi este subordonat direct funcţionarul public în cauză. conform schemei din turnul cu slanină . secretarul nu poate acorda nic consiliere sau consultanță contra cost vreunei persoane fizice sau juridice din vreun ONG precum cel ADL. problemei sau nevoii de rezolvat pentru secretar sau orice membru al familiei sale pe care dorește sa îl ajute – în principiu. luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct.(1) Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) este chemat să rezolve cereri. (2) În cazul existenţei unui conflict de interese. cu funcţionari publici care au calitatea de soţ sau rudă de gradul I. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice. orice cetățean de pe raza comunei. ci doar prin virtutea încrederii.161 din 19 aprilie 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice. ci poate fi doar profesor) Legea 161/2003 .și primi la fel.Legea nr. potrivit legii. va desemna un alt funcţionar public. în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă. Astfel.

Prima recoltă și nașterile 3 Kindergarten 1. Pentru asigurarea succesului.Parteneri 13 . cred că toți merită să intre în program. trebuie păstrat nucleul dur al cetățenilor. regresează – fiindcă va juca incorect și cu vecinii în jocurile parteneriale – astfel. nu conteaza ce mai face – nu va mai participa la joc – pot exista totuși scheme de recuperare.January formaționali – ONG mama/teacher trainer 2. trebuie asigurată masa critică – din cei 16 secretari pe care i-am avut la training intensiv.. recrutare.Parteneri de exercițiu/marriage – de pilda.December 25 . chiar. Table: Phase list Phase Phase title no.April formaționali – ONG mama/mothership 2. În cadrul proiectului. stagnează.Parteneri formaționali – ONG mama/mothership 2. 1 Creșterea competenței și încrederii Involved partners 2. parțială sau totală a celor care au eșec – a doua șansă de joc – dar.December PN-II-PT-PCCA-2011-3 7 . protejarea informației. și comunitatea vor prospera. o banca – BCR locuințe 1 1. Cum? Prin excluziune – cine nu joacă corect cu secretarul. ba. n-1) 1 -Feb End month (2 . o banca – Start month (1 . dacă nu. se poate atinge limita fizică – 100/100. exemplul Sodomei și Gomorei – plaga de foc fiind subdezvoltarea – va funcționa..secretarului cu cetățenii. totuși. o banca – BCR locuințe 1 1.. din start. Nu contează cine e cel rău – dacă toți din comună sunt răi.Parteneri de joacă/playground– de pilda. este exclus tacit – în timp. cum ne vom da seama? – nu ne interesează deloc ce face acesta – dacă joacă corect. Deja au primit instrucție de bază de tip contrainformații. Dar dacă acel secretar înșeală încrederea.Parteneri de cooperare/raising children – de pilda.Parteneri 3 . el.. managementul riscurilor – prin formarea lor profesionala – eu doar am accentuat unele laturi specific militare pe care le cunosc din studiu individual. n) 3 –April/mid 12 . eu fiind un formator de adulți cu experiență. asta într-o etapă ulterioară a proiectului – petnru siguranță. se autoelimină prin selecție naturală de tip Darwinian cazurile nefericite de simbioză secretarcomunitate.

mătușa din America.4 School BCR locuințe 1. (1-3) Phase title Creșterea competenței și încrederii Involved partners Personmonths Start month End month Objectives CO 6X3 1 February 3 April P1 2 P2 2 P3 2 (for each Phase-max 2 pages) P4 Total 18 PN-II-PT-PCCA-2011-3 8 . Agenții Guv 32 -May 31 – May/mid 5 Vocational 36 -December Table: Phase description Phase no. Parteneri autorități locale/mate seduction 3. Scule și unelte – Guvern. maistru instructor 2. și oricine mai este. ca acu au și libertatea de a face proiecte 1.Parteneri 26 . de la căpșuni. Vechii parteneri de joacă. API Varese si oricine cu care copiii prefera sa se joace. Parlament. etc.January formaționali – ONG tutor and mentor 2. alte afaceri locale. 1. SGG. poate cu unii noi. depinde – ca la școală – mai schimbă comunele între ei. mai vin din provincie. UGIR.Parteneri formaționali – ONG coach.

3. Studiu sociologic de impact – ob3-luna 3 * according to Annex 6 – results indicators of the Programme (patent.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice 3. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework.Dezvoltarea de proiecte individuale și testarea între peer-groups – formabili secretari. Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii. ob. a calității produselor dezvoltate de fiecare. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind înființarea și lucrul cu ONG pui local (ONG mama) 5. partenerial. în vederea îmbunătățirii stilului 2. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate de ONG pui local (homework. Realizarea de activități practice privind cooperarea cu ONG pui local (homework) 6. instituțiile statului Deliverables (brief description and month of delivery) 1.December Objectives 4. Evaluare finală 2.1. technology. article etc) Table: Phase description Phase no.2.1.Parcurgerea modulului de management de proiect.3. implementare și impactare – maximum o luna de zile 3.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 3. Realizarea de activități practice privind cooperarea interinstituțională (homework) 3. local. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 1. cooperarea.2. (3-12) Phase title Prima recoltă și nașterile (for each Phase-max 2 pages) Involved CO P1 P2 P3 P4 Total partners Person6X9 2 2 2 54 months Start month 3 April End month 12 . luna 2 3.Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants PN-II-PT-PCCA-2011-3 9 . Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale.2. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea interinstituțională public-privat (ONG mama) 2. cu accent pe parteneriate.Elaborarea de proiecte de dezvoltare specifice comunei/localității 1. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele locale 2. ob1 – luna 2 2.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea. consorții și cooperare (ONG mama) 1.1. 1.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr.1. cooperare cetățenească 2.4.3.2.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare.

5. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework.2.Elaborarea de proiecte de dezvoltare specifice comunei/localității în cooperare cu ONG pui local 4. cooperare cetățenească 5.Implementarea proiectelor desvoltate de ONG pui local cu resursele existente – proiect. consorții și cooperare (ONG mama) 7.Parcurgerea modulului de management de ONG. Evaluare finală 5. luna 4 6. Studiu sociologic de impact realizat de ONG pui local – ob6-luna 10 Table: Phase description Phase no. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele locale ale ONG pui local 5.3.Dezvoltarea de proiecte individuale ale ONG pui local și testarea între peergroups de ONG pui local – formatori secretari. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea interinstituțională public-privat (ONG mama) 8.2.1.3.4.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice – ONG pui local 6.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare.3.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor – ONG pui local 6.1. evaluatori a calității produselor dezvoltate de fiecare ONG pui local.Parcurgerea modulului de management de proiect. Evaluare finală PN-II-PT-PCCA-2011-3 10 . instituțiile statului – ONG pui local Deliverables (brief description and month of delivery) 4.1. ONG pui local ob4 – luna 4 5.December Objectives 7. local. 4.3. în vederea îmbunătățirii stilului 5.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr. (13-25) Phase title Kindergarten (for each Phase-max 2 pages) Involved CO P1 P2 P3 P4 Total partners Person12X12 2 2 2 144 months Start month 13 .Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea.4. ob. Realizarea de activități practice privind cooperarea interinstituțională (homework) 9.2.Elaborarea de proiecte de dezvoltare specifice comunei/localității 7. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale. implementare și impactare – maximum 3 luni de zile 6. Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii ONG pui local.January End month 25 . ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 7.1. cu accent pe generarea și organizarea de structuri funcționale (ONG mama) 4. cu accent pe parteneriate.2. cooperarea. partenerial.

Dezvoltarea de joint-proiecte și testarea între peer-groups – formabili echipe de evaluare ONG pui local. PN-II-PT-PCCA-2011-3 11 .3. a calității produselor dezvoltate de fiecare echipa joint.4. instituțiile statului Deliverables (brief description and month of delivery) 7.Dezvoltarea de proiecte individuale și testarea între peer-groups – formabili secretari.January End month 31 – May/mid Objectives 10. cooperare cetățenească 8. în vederea îmbunătățirii stilului 8.Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect. partenerial. local.8. ob7 – luna 15 8. cooperarea.3. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele plasei 11. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework.Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect.2. Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr. guvernamental daca se poate.4.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr. local. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 10.Elaborarea de joint-proiecte de dezvoltare specifice plasei/vezi Cuza/raionului 10.8. Realizarea de activități practice privind cooperarea între entități administrative de același nivel (homework) 12.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele locale 8. 1.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice 9.Parcurgerea modulului de management de joint-proiecte administrative.1.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 9.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare. (13-25) Phase title School (for each Phase-max 2 pages) Involved CO P1 P2 P3 P4 Total partners Person12X8 2 2 2 2 96 months Start month 26 . partenerial. a calității produselor dezvoltate de fiecare. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea între entități administrative de același nivel (ONG mama) 11.2. cooperare cetățenească 11. 10. Evaluare finală 11. în vederea îmbunătățirii stilului 11.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale.1. cu accent pe parteneriate public-public.2. implementare și impactare – maximum o luna de zile 9. ob.3. luna 16 9. consorții și cooperare (ONG mama) 10.1.3.2.1. Studiu sociologic de impact – ob9-luna 25 Table: Phase description Phase no.

implementare și impactare – maximum 3 luni de zile 12.3.2. instituțiile statului Deliverables (brief description and month of delivery) 10. Realizarea de activități practice privind cooperarea între între grupuri de entități administrative de același nivel și entități administrative centrale (homework) 15.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice PN-II-PT-PCCA-2011-3 12 . joint-proiecte administrative. Evaluare finală 14. ob. ob10 – luna 26 11. partenerial. dar cu target interesele comunei/comunelor 13.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 12.1. a calității produselor dezvoltate de fiecare echipa joint. cu accent pe parteneriate strategice (ONG mama) 13. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 13. în vederea îmbunătățirii stilului 14. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele plasei 14. 13. local. cooperarea.3. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale. Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii.4. Studiu sociologic de impact – ob12-luna 31 Table: Phase description Phase no.11. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea între grupuri de entități administrative de același nivel și entități administrative centrale (ONG mama) 14.2.1.Parcurgerea modulului de management de proiecte finanțate guvernamental. luna 27 12.2.1.Dezvoltarea de proiecte și testarea între peer-groups – formabili echipe de evaluare ONG pui local+guvernamental.Elaborarea de joint-proiecte de dezvoltare specifice județului+tarii.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea.1.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr. (13-25) Phase title Vocational (for each Phase-max 2 pages) Involved CO P1 P2 P3 P4 Total partners Person5X8 2 2 2 2 40 months Start month 32 -May End month 36 -December Objectives 13. guvernamental daca se poate.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice 12. cooperare cetățenească 14.Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare. implementare și impactare – maximum 12 luni de zile 15.3.

14.3. evalarea impactului proiectului Deliverables (brief description and month of delivery) 13. Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii. ob. instituțiile statului. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale. Studiu sociologic de impact – ob15-luna 36 PN-II-PT-PCCA-2011-3 13 .15. ob13 – luna 32 14. cooperarea.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 15.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea. luna 33 15.2.

Eventualele trimiteri către interesul județean și național sunt doar pentru a încuraja comunicarea și parteneriatele încrucișate cu alte zone ale proiectului – acesta poate debuta oricat de ramificat dorim. asamblarea elementelor de cooperare necesită o viziune națională. la toate nivelurile Se cere management colaborativ și o atmosferă caldă. Șef Serviciu Legislativ Senatul României. pe lângă instruirea specifică de specialitate – sociologie. Individual participants For each participant in the proposed project.1. complexitatea proiectului este la nivelul fractalic al unității componente – nivel de comună – totuși. Pachetul de training. Fără aceste schimbări nu este posibilă evoluția morală a acestora. Management structure and procedures Describe the organisational structure and decision-making mechanisms of the project. provide a brief description of the legal entity. în care membrii să ia decizii – din steering să facă parte un președinte –managerul de proiect. Implementation (max 10 pages) 2. Proiectul are o cuprindere administrativă maxima la nivel de județ. Țara Româneasca Complexitatea proiectului nu este mare. the main tasks they have been attributed. este bine să ne limităm la câte un sigur județ pilot din fiecare regiune istorică esențială – Ardeal. Show how they are matched to the complexity and scale of the project. Provide also a short profile of the key persons who will be undertaking the work (please use key persons list). condus de soția lui Dragoș Răduț. and the previous experience relevant to those tasks. cu puteri decizionale reale. deoarece repetițiile și acumulările relevante de informație și de experiență se produc de la sine. dar ponderea activităților și focalizarea rezultatelor și produselor este pentru folosul local. un înalt nivel intelectual știu un astfel de ONG. ONG mamă – ONG complex. Dragoș va participa în mod explicit și implicit la toate activitățile Principalele atribuții – ONG mamă va fi matricea de dezvoltare a capacităților cognitive. ca și puncte de însămânțare fractalică – dar. psihologie socială.2. dacă se respectă principiile Teoretic.2. board-ul va fi foarte plat și restrâns – manager și 3-4 membri Deciziile se vor lua prin consens 2. pentru controlul bunului mers al activităților și gestiunea deviațiilor care pot crea probleme. va conține interacțiuni complexe de schimbare comportamentală în mediu controlat afectiv. cu bună istorie de consultanță și consiliere pe resurse umane și pe management de proiect. afective și volitive ale formabililor – fie secretari de comune. socializare. științe comportamentale. prietenoasă. Regresiile în PN-II-PT-PCCA-2011-3 14 . cel puțin sub aspect conceptual și de analiză de fundamentare Se propune un steering group al proiectului. Moldova. către armonia cerută de comunicarea de nivel înalt cerută acestora. și membrii – câte un reprezentant al instituțiilor/organizațiilor partenere –teoretic. membri ONG pui local sau alți participanți. Contextul influnențării este simplu și complex totodată – de la grupuri Balint. până la lucrările românești din domeniu – vezi Andrei Chiriță. Teorii valide le pot produce pentru aceasta – pornind de la teoriile de tip neural modifiability – Reuven Feuerstein.

Empatia. pentru marcare pe hărțile mentale ale participanților. capabil de ideație.4. Armonia constitutivă a părților este dată de armonia interioară. profesionist bun în training și coaching. aromaterapie. comunicații și capacități de relaxare – muzică de toate tipurile pentru meloterapie.describe the overall strategy of the work plan (please use the phase list). . 1. și va fi însușită din ce în ce mai bine de participanți.5. including any resources that will complement the partners contribution. Comunicarea sinceră este strict necesară. adecvat situațiilor. BCR construcții locuințe – director Cornelia Prioteasa – energic-echilibrat. cazare și masă. masa. . dedicația și calităție de vârf de comunicare ale personajelor cheie din conducerea entităților partenere. Consortium as a whole Describe how the participants collectively constitute a consortium capable of achieving the project objectives. cu acces în trepte de inițiere/formare/competențe. Stradivari.description of each phase (please use the phase description). acupunctură.Facilități de relaxare – vor fi achiziționate în complement la cele existente la ONG și la IMM 3. Platformă complexă de e-learning – este necesară pentru toate nivelurile de comunicare – va fi unică. Loisir și excursii – în zonele de lucru ale grupului țintă. Restul de echipamente pot fi achiziționate de la terți. a terapiilor cognitiviste și gestaltiste. manager de mare valoare la o firmă. la obiective turistice și eonomice din țară – este suficientă buna organizare și asigurarea cheltuielilor de transport. and how they are suited and are committed to the tasks assigned to them. identificarea traumelor afective și remisia aestora este necesară în timpul cursurilor.indicate deliverables (please use the Deliverable list). Methodology and associated work plan: A detailed work plan should be presented.Empatic. Am identificat un partener valoros. 2. de aceea. and show how the overall financial plan for the project is adequate. ca și know-how aferent. IMM – profil logistică. orientat spre acțiune. motivat de activitățile inovative.show the timing of the different phases and their components. care acționează momentan la Formenerg SA. broken down into logical phases of the project. 2.spațiul psihic propriu. Reiki. 2.3. investigator – competențe bine dezvoltate de analiză și identificare oportunități – mai puțin capabil de a depăși barierele convenționale dictate de structurile instituționale. delicatețea sufletească și buna înțelegere sunt cheia succesului. 15 PN-II-PT-PCCA-2011-3 . 2. în d-l Sandu Baboi. . Show how the resources will be integrated in a coherent way. Show the complementarity between participants (please use available research infrastructure). în spațiul ulterioarelor dezvoltări umane și economice este necesară. Explain how the composition of the consortium is well-balanced in relation to the objectives of the project. dar firma are doar catering și facilități comune de tip loisir. competențele ONG și ale IMM trebuie întărite în zona psihanalizei. Resources to be committed Describe how the totality of the necessary resources will be mobilised (please use the Justification of purchasing major pieces of equipment). delicat. Present your plans as follows: . Vizionarea concretă.

Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea interinstituțională public-privat (ONG mama) 2.Dezvoltarea de proiecte individuale și testarea între peer-groups – formabili secretari.2. a calității produselor dezvoltate de fiecare.3. cooperarea. cu accent pe parteneriate. Parteneri de exercițiu – BCR locuințe 2. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale. partenerial.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 3. Agenții Guvernamentale Phase I Creșterea competenței și încrederii Objectives 1. ob1 – luna 2 2. 1 Creșterea competenței și încrederii -Parteneri formaționali – ONG mama/mothership.2.1. mediului nociv și indispoziției participanților – boli. Strategia de lucru constă în implementarea pricipiilor proiectului – simplitate. dezvoltare fractalică activităților dar holistică a mentalului individual și colectiv al participanților. ob. Parteneri de joacă/playground –BCR locuințe. alte afaceri locale.Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 1. Guvern. instituțiile statului Deliverables (brief description and month of delivery) 1.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice 3. certuri în familie. în vederea îmbunătățirii stilului 2.Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect. Prima recoltă și nașterile -.Parcurgerea modulului de management de proiect.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele locale 2.1. consorții și cooperare (ONG mama) 1. situații incomfortabile în general.2. ONG mama) 3. local.2. Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii. luna 2 3. Parlament.Parteneri formaționali – ONG tutor and mentor.1.1. evitarea deviațiilor majore datorate corupției. 1. UGIR.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare.Realizarea de activități practice privind cooperarea interinstituțională (homework) Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework. 5 Vocational Parteneri formaționali – ONG coach.3. SGG.Parteneri formaționali – ONG mama/mothership. Studiu sociologic de impact – ob3-luna 3 PN-II-PT-PCCA-2011-3 16 . implementare și impactare – maximum o luna de zile 3. API Varese 4 School .4. cooperare cetățenească 2. Parteneri de cooperare – BCR locuințe 3 Kindergarten -Parteneri formaționali – ONG mama/teacher trainer. Evaluare finală 2.Elaborarea de proiecte de dezvoltare specifice comunei/localității 1.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr. Parteneri autorități locale etc.3.

cu accent pe generarea și organizarea de structuri funcționale (ONG mama) 4.2.1. ob.2. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea interinstituțională public-privat (ONG mama) 8.1.4. ONG pui local ob4 – luna 4 Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii ONG pui local. implementare și impactare – maximum 3 luni de zile 6. în vederea îmbunătățirii stilului 5.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 7.3. cu accent pe parteneriate. Realizarea de activități practice privind cooperarea cu ONG pui local (homework) 3.Phase II Prima recoltă și nașterile Objectives 1. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate de ONG pui local (homework. 5.Dezvoltarea de proiecte individuale ale ONG pui local și testarea între peer-groups de ONG pui local – formatori secretari.1.3.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor – ONG pui local 6.Elaborarea de proiecte de dezvoltare specifice comunei/localității PN-II-PT-PCCA-2011-3 17 .Elaborarea de proiecte de dezvoltare specifice comunei/localității în cooperare cu ONG pui local 4.5.3. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 4. luna 4 Studiu sociologic de impact realizat de ONG pui local – ob6-luna 10 Phase III Kindergarten 7.Parcurgerea modulului de management de proiect.2. partenerial. cooperarea. instituțiile statului – ONG pui local Deliverables (brief description and month of delivery) 4.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice – ONG pui local 6. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework.2. 4.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr. Realizarea de activități practice privind cooperarea interinstituțională (homework) 9. Evaluare finală 5. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale.Implementarea proiectelor desvoltate de ONG pui local cu resursele existente – proiect.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea.1.Parcurgerea modulului de management de ONG. 6. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele locale ale ONG pui local 5. cooperare cetățenească 5. evaluatori a calității produselor dezvoltate de fiecare ONG pui local. consorții și cooperare (ONG mama) 7. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind înființarea și lucrul cu ONG pui local (ONG mama) 2. local.

2.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare. consorții și cooperare (ONG mama) 10. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework. implementare și impactare – maximum 3 luni de zile 12. în vederea îmbunătățirii stilului 11.1.Parcurgerea modulului de management de joint-proiecte administrative. implementare și impactare – maximum o luna de zile 9.1.1. 1.1.Dezvoltarea de proiecte individuale și testarea între peer-groups – formabili secretari. cooperarea. ob.3.2. cooperarea. instituțiile statului Phase IV School 10. Evaluare finală 8. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele plasei 11. local.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea.4.3.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice 12. Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii.Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect. partenerial. cooperare cetățenească 8. cooperare cetățenească 11. partenerial. ob10 – luna 26 2. instituțiile statului Deliverables (brief description and month of delivery) 1. a calității produselor dezvoltate de fiecare echipa joint.4.2.Dezvoltarea de joint-proiecte și testarea între peer-groups – formabili echipe de evaluare ONG pui local. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele locale 8. Studiu sociologic de impact – ob12-luna 31 Phase V Vocational Objectives PN-II-PT-PCCA-2011-3 18 .2.3.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea. Realizarea de activități practice privind cooperarea între entități administrative de același nivel (homework) 12.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice 9.3. local.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 12.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare. Evaluare finală 11.3.3. a calității produselor dezvoltate de fiecare. în vederea îmbunătățirii stilului 8. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale. luna 27 3.2. cu accent pe parteneriate public-public.Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect.Elaborarea de joint-proiecte de dezvoltare specifice plasei/vezi Cuza/raionului 10. guvernamental daca se poate. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 10.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 9.11. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea între entități administrative de același nivel (ONG mama) 11. 10.7.1.

cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele plasei 14. instituțiile statului. luna 33 3. cooperarea.Dezvoltarea de proiecte și testarea între peer-groups – formabili echipe de evaluare ONG pui local+guvernamental.2. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale.3.1. în vederea îmbunătățirii stilului 14.1.Parcurgerea modulului de management de proiecte finanțate guvernamental.2.2. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea între grupuri de entități administrative de același nivel și entități administrative centrale (ONG mama) 2.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr. evalarea impactului proiectului Deliverables (brief description and month of delivery) 1.1. partenerial. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 13.14.3. cooperare cetățenească 14. jointproiecte administrative.Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect. guvernamental daca se poate. ob13 – luna 32 2.4.1. implementare și impactare – maximum 12 luni de zile 15. Evaluare finală 14.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice 15.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea. local.Elaborarea de joint-proiecte de dezvoltare specifice județului+tarii. a calității produselor dezvoltate de fiecare echipa joint.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare. ob. Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii. cu accent pe parteneriate strategice (ONG mama) 13.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 15. Studiu sociologic de impact – ob15-luna 36 Key persons list (their CVs are uploaded on the web platform) Name and surname* Coordinator (CO) SS Scientific title dr Phase 1-5 Person-month 36 PN-II-PT-PCCA-2011-3 19 .3. dar cu target interesele comunei/comunelor 13. 13. Realizarea de activități practice privind cooperarea între între grupuri de entități administrative de același nivel și entități administrative centrale (homework) 3.

.Partner 1 ONG Dragoș Răduț nevasta ISE Ovidiu Măntăluță BCR locuinte Cornelia Prioteasa IMM Sandu Baboi Total dr 1-5 36 Partner 2 dr 1-5 36 Partner 3 MA 1-5 36 Partner 4 MA 1-5 36 180 Available research infrastructure There will be made a distinction between the infrastructure of ICT and the rest of the research infrastructure (equipments and facilities for experimentation. E ok. PN-II-PT-PCCA-2011-3 20 .. own or available through cooperation relationship with other institutions) (max 1 page) The quality and complementarity of the existing research infrastructure of partners....

PN-II-PT-PCCA-2011-3 21 .

Budget breakdown by year (lei) Public Budget 201 2 Coordinator (CO) Partner 1 … Partner 4 Total Budget breakdown by category of expenses Budget breakdown / destination (lei)1 Personnel costs Coordinator (CO) Partner 1 Public Budget Private cofinancing Public Budget Private cofinancing .. Partner 4 Public Budget Private 1 Private cofinancing 201 2 201 3 201 4 201 5 Total 201 2 201 3 Total 201 4 201 5 Total Private cofinancing % 201 3 201 4 201 5 Total Logistics Equipments Materials Subcontracting Travel Indirect costs Total According to Chapter 8 – Budget PN-II-PT-PCCA-2011-3 22 ..

... Partner 4 Justification PN-II-PT-PCCA-2011-3 23 .cofinancing Total Justification of purchasing major pieces of equipment Equipment name and characteristics Coordinator (CO) Partner 1 .

2. Business case – only for Type 2 projects (max 1 page. included in the maximum 3 pages for the section) Show how the project is integrated into the business strategy of the enterprise partner. În acest scop. precum și organiza evenimente de presă. 3. Dissemination and/or exploitation of project results. PN-II-PT-PCCA-2011-3 24 . proiectul. considerăm că drepturile de proprietate intelectuală aparțin poporului român. va atrage atenția asupra unor inflexibilități și riscuri induse de cadrul legislativ european în țările nou aderate la UE. dacă va ști să aplice acest proiect cu succes. bunele practici identificate și studiile publicate vor fi un semnal de atenționare privind un posibil curs de dezvoltare a comunităților rurale din toată lumea. Rezultatele proiectului vor ajuta mai buna orientare a programelor de dezvoltare rurală și comunitară. Added value of the project results at National. Diseminarea rezultatelor proiectelor se va face prin activități de tip conferință și dezbatere. precum și va crea premisele unor politici de orientare focalizată a finanțărilor ulterioare prin programe europene. prin rezultatele sale. considering its market position and experience. and management of intellectual property rights Describe the measures you propose for the dissemination and/or exploitation of project results. 1. în special din țările post-comuniste sau care au suferit traume socio-economice – războaie. mediatizare și comunicare în cadrul unor evenimente realizate în cadrul entităților administrative participante sau interesate de subiect.2. Expected impact (max 3 pages) 3. crearea premiselor unei dezvoltări durabile a mediului socio-economic din satul românesc poate fi extrasă din activitățile și colaborările realizate de partenerii și grupurile țintă avute în vedere de proiect. se vor realiza website. La nivel European. Ideile novatoare și practicile realizate. 3. folosind experiența și feedback-ul produs de către proiect. Proiectul va sigura un ascendent sigur pe piața de consultanță socio-economică și de reformă a administrației publice. singurul mod de a rezolva această problemă fiind brevetarea. Describe also your plans for the management of knowledge (intellectual property) acquired in the course of the project. Describe how the project significantly contributes to the business growth of the enterprise partner. workshops. Datorită numărului mare de participanți și modificările colaborative ce vor apărea prin însăși esența proiectului.1. European and International level Explain how the project results will contribute to increase the social-economical competitivness.3. Totodată. stagnare economică și lipsa cronică a resurselor. Proprietatea intelectuală a acestui produs de concepție și sinteză multidisciplinară este greu de asigurat. and how these will increase the impact of the project. precum și instrumentele perfecționate pe parcursul proiectului vor asigura o recunoaștere decentă a promotorilor și partenerilor în zona profesională a consultanței pentru dezvoltare locală. Pe plan internațional. broșuri și pliante.

Project leader. Last name. first name: Signature: Date: SSSSS PN-II-PT-PCCA-2011-3 25 .The information in this application is hereby certified to be correct.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful