Funding Application for Joint Applied Research Projects PN-II-PT-PCCA-2011-3

SCOPUL CERCETĂRII:Sustenabilitatea strategică a dezvoltării locale TITLUL PROIECTULUI: Configurarea unor noi modele organizaționale pentru eficientizarea administrației publice locale și centrale. Estimări, scenarii, tendințe 1. Importance and Relevance of the Technical and/or Scientific Content (max 20 pages) 1.1. Concept and objectives: Explain the concept of the project. Describe the project objectives and the technical and/or scientific barriers that will be lifted by carrying out the project. Emphasise the original, novelty and innovative nature of the project. Present expected results and describe the project end products. În cadrul legislativ și administrative actual, lipsa managerilor publici și a forțelor administrative integratoare a energiilor sociale, economice și motivaționale în mediul rural românesc pun în primejdie dezvoltarea ulterioară a țării, absorbția fondurilor europene, sinteza informațiilor economice și strategice relevante de pe teritoriul țării. În aceste condiții, singurul punct de adresabilitate a eforturilor de reconstrucție a fost considerat secretarul de comună – de regulă, un funcționar policalificat, cu mare competență și experiență profesională, dedicat și modest – salariile mici și nemotivante, capacitatea scăzută a comunei de a le oferi alte recompense decât respectul, încrederea și dragostea cetățenilor, recunoașterea profesională și dorința de a face lucruri bune pentru comună sunt singurele care i-au ținut pe acești oameni la post și nu au plecat. Acest proces de autoselecție pozitivă 1

PN-II-PT-PCCA-2011-3

ne face și mai încrezători în investiția ulterioară în resursa umană în aceste adevărate noduri decizionale, relaționale și de consultanță – secretarii de commune din România. Aceștia vor trebui ajutați de către un resonator competențial și acțional – un ONG care să funcționeze local, pe multiple planuri – consiliere, consultanță, integrare economică, sinteză a informațiilor privind siguranța națională, ajutor financiar mutual a firmelor, punct de recrutare a personalului valoros pentru diverse activități și joburi ulterioare, punct de identificare a oportunităților de dezvoltare economică, socială, educațională ș culturală. Acest ONG este necesar pentru: 1. a depăși barierele legislative care nu permit secretarilor de comună să desfășoare niciun fel de activități lucrative, inclusiv cele de consultanță, pe teritoriul propriei commune – ceea ce noi considerăm nu numai o mare barieră europeană ridicată în calea dezvoltării României, ci și o mare eroare, contravenind bunelor practici pe plan mondial, managerii publici fiind cheia succesului comunităților, mai ales în Statele Unite. 2. Pentru a crea cadrul de refacere a încrederii comunităților în propriile forțe de a se autogestiona eficient 3. Pentru a putea dezvolta proiecte de infrastructură locală – agricultură, comerț, mică industrie, Rezultate așteptate (outcomes) 1. Creșterea încrederii comunității locale în secretarul de comună, prin competențe multiple de consultanță privind dezvoltare locală transferate acestuia prin programe specifice de formare 2. Generarea unei platforme de gestionare a intereselor locale prin înființarea unor ONG locale, legate în timp în cadrul unei rețele naționale – acest ONG se poate chema Asociația Locală pentru Dezvoltare 3. Creșterea forței platformei ALD prin inputuri bancare, financiare și de cunoaștere din partea BCR – construcție locuințe, UGIR, alte donații, sponsorizări și facilități acordate pentru dezvoltare specifică ONG 4. În timp, se vor crea capabilități de stocare, procesare, prelucrare specifice industriei locale, precum și pentru resursa umană - oameni de afaceri cu forță locală capabili de a fi lideri în comunitățile lor, resurse umane valoroase și know how de selecție personal, educatori locali capabili de performanță – profesori, directori de școli, informaticieni, oameni de artă. 2

PN-II-PT-PCCA-2011-3

morală și chiar spirituală – un ghid asemănător Talmudului. ci respectarea priorităților. Show any preliminary results. – poate deveni un motor de neoprit. deoarece cristalizarea în text a înțelepciunii moștenite din străbuni și a distilărilor obținute pe bază de încercare-eroare. Contextul istoric a) obștea sătească – proprietatea în devălmășie nu înseamnă dezordine și anarhie. datorită faptului că acest sistem se schimbă în timp. socială. flexibilă și performantă. 1. Părăsirea modelului Kibutz-ului a făcut ca în prezent statul Israel. matrice de esență liberală. în funcție de posibilitățile fiecărui membru al obștii cu drepturi și îndatoriri – de la copil până la bătrân. exact cum sunt toate statele occidentale. care începuse o creștere similară și pe care a părăsit-o în momentul confortului economic și al puterii dobândite prin creștere naturală. vizite de studiu etc. imuabile. pe baze mult mai ample și mai productive. sănătoasă și organică a cunoașterii comune – shared knowledge. împreună cu cea statală – Dimitrie Gusti. adaptabilă – conservatoare. a economiei. socializare. o fac în detrimentul mediului extern – spre care exportă entropie.5. Acest proiect reia într-un mod creator câteva idei românești privind creșterea comunitară. proiectate pentru un anumit context de funcționare. după legea pământului – un cod complex de normativitate juridică. Sistemele fixe. ale căror modele de creștere au fost urmate de politicienii și economiștii israelieni. utilizând instrumentele moderne de cunoaștere. învață. adaptabil și indestructibil al creșterii naționale. Rezultatul final va fi o creștere naturală. Show any contribution by the partners to the state of the art. State of the art: Present thestate of the art on the subject of the project (at the national and international level).și așa cum poate deveni acum. științei și culturii în România – perfect adaptată nevoilor din teritoriu. knowledge management. Descrierea detaliată a contextului operațional al proiectului 1. dialogul euristic. dar nefixat în formă scrisă – oralitatea îi conferă o valoare și mai mare. obștea sătească românească. să devină vulnerabil la contextul internațional. flexibil. fiecare avea drepturi și îndatoriri. Totodată. competitivă pe plan internațional. e-learning. în momentul în care își continuă creșterea. Compare the product/technology/services that you aim to develop with existing product/technology/services available worldwide. Analyse how the product/technology/services that you aim to develop distinguishes from existing product/technology/services which are already patented and/or exploited commercially. Radu Baltasiu. dar nu retrogradă – pe care se adaugă noile dezvoltări educaționale și facilități de învățare – Internet. grupurile Balint și de terapie cognitivă. În prezent. poate conduce la blocarea procesului de adaptare și fixare în dogmă contraproductivă a unui proces de creșterea naturală. cu creștere lentă dar stabilă. așa cum au facut-o toate statele moderne până astăzi.2. și alte tehnici deja existente și care pot fi adaptate în 3 PN-II-PT-PCCA-2011-3 . ideile privind entropia proceselor economice (Nicholas Georgescu Roegen) au contribuit la conturarea unui model de creștere cu entropie negativă spre exteriorul sistemului. educației. Virgil Madgearu. armonioasă. in Romania or other countries. odată cu schimbare contextului (mediului) extern. care inerent se grefează pe scheletul bine știut de comunitate a tradiției. în cadrul unei comunități de practică așa cum era obștea sătească .

cât și de adaptare la riscuri și crize. era limitată la cele două părți. bătaie – dacă încălcau regulile. iar aplicarea de măsuri îi privea personal. Înșelăciunea. cu un ciclu de 4 ani sau chiar mai puțin. sigiliul lui Gheorghe. cuprinzând câteva zeci sau maximum sute de gospodării/familii. – transformați în autorități locale. semnul autorității – sigiliu. sau să se mute la margine. de cuplare la fluxurile financiare mondiale într-un mod surprinzător.. o data. dar intrau în programul de asistență al VECINĂTĂȚILOR. era ocolit – un paria – trebuia sau să plece din sat. România actuală și poporul român actual beneficiază de oportunități imense de inserție atât antreprenorială. putea primi pentru ceva vreme. servicii de comunicare și informare a populației.continuare. chiar de bucurie. O vecinătate rurală sau de târg mic era alcătuită dintr-un număr de găspodării sau străzi/ulițe. înseamnă opțiuni și oportunități de progres nebănuite de alții. În momentul în care slana lui Vasile se găta. fără excepție. obicei păstrat și în Ardeal. să meargă la slana sa și să taie cât voia – apoi aplica sigiliul de slănină. Atribuțiile împuternicitului – un fel de consilier local – să adune oamenii la clacă și diverse activități. fondul genetic comun al populației românești. – circula periodic. limitat ca număr. fondul cultural și tezaurul informațional moștenit au suferit diferite influențe. dar. sau din cauza greutăților fără număr. iar fiecare avea dreptul să pătrundă în turn. prezervare și pază eficientă a bunurilor fiecăruia. dar va greva resursele comunității. erau supuși la judecata sfatului bătrânilor și. să participe la orice tip de reprezentare a vecinătății în cadrul primăriei sau în alte locuri. să folosească în interesul familiei sale cât se înțelegeau – riscurile acestei înțelegeri rămâneau în seama părților. devin bunuri publice – dacă un sătean nu are ce mânca. lădița cu regulamente și înscrisuri străvechi etc. cu rândul. fiecare gospodar. Ardealul – fostă provincie austriacă. nimeni din sat nu îl mai ajuta. un semn care arăta că nu a fost fraudă. bine folosite. altele contraproductive. să cheme tinerii la disciplinare – mustrare. confluențe. vornicul. FOARTE IMPORTANT PENTRU FILOSOFIA FONDULUI MUTUAL Turnul cu slănină – (instituție săsească) o instituție ce în mod special mi-a atras atenția. cu instituții străvechi recunoscute – primariul. fiind vorba de o oportunitate imensă de utilizare în comun. câtă vreme respectau regulile comunității și legea pământului. de rupere a legământului slăninii. Atribuțiile și rolul vecinătății – asistență socială – lehuzele primeau mâncare. care le și îngrijeau casa și copiii până se înzdrăveneau. Într-o viață de om. Slana era păzită cu rândul de sătenii sași. pe cale de fiducitate. – asistență juridică și de împăcare – fiecare vecin era responsabil de starea relațiilor cu vecinul său. unele productive. Între acestea. daca ar fi avut loc. dar care în prezent pot fi armonizate într-un trunchi viguros. dacă se considera că puteau PN-II-PT-PCCA-2011-3 4 . după înțelegere. iar. să distribuie reglementări ale primăriei. astfel. b) Istoricitatea hibridă a provinciilor românești – pe această istoricitate diferită. etc. să cheme sfatul bătrânilor pentru consultare. care. să convoace sfat când era nevoie. Ion etc. de la gospodinele vecinătății. cu planuri cadastrle bine întocmite încă de pe vremea Mariei Tereza. toboșarul. Cei dependenți de el erau la fel de pedepsiți. beneficiind de capacitate administrativă mult crescută față de restul țării. împăratului. Vecinătățile – reprezentau forme de alocare a competenței administrative în comunitățile sașe străvechi. care. rămânea mereu în deficit – dar după astfel de incident. cu separări. mai marii locului – inclusiv în secuime – polgarmester etc. de două ori. trebuia să fi fost împuternicitul vecinătății cel puțin o dată. el va primi. de multe ori. de intervenție în caz de urgență. Pedeapasa era cumplită pentru făptaș datorită comportamentului său necumpănit. era limitată în timp. cu multe opțiuni de creștere – poporul român actual.

629 din 3 decembrie 2009. meșteșuguri. Ei erau jertfa de sânge a satului. ANALIZA CONTEXTULUI LEGISLATIV Legea 188 functionarului public modificata 2010 LEGEA nr. teritoriale sau locale. 6. – Construcția de locuințe – aici. C pot fi functii publice de stat. ANEXA 3. și cu compasiune. cu tot ce trebuie – obiceiul cerea strictă reciprocitate – nunta cu dar e doar o reminiscență palidă a acestui sprijin comunitar reciproc. A. – asistență educațională – copiii vecinătății cu rezultate slabe erau trimiși să urmeze exemplul colegilor lor – selecția voluntarilor pentru armata împăratului – flăcăii care erau apți pentru armată. alte îndeletniciri folositoare. – Practicarea meșteșugurilor – claca și șezătoarea. 5 PN-II-PT-PCCA-2011-3 . 5 de la litera B. erau știuți de multă vreme și tratați cu respect. buna dispoziție. aduna resurse și folosea resursele comunității pentru a construi însurățeilor o casă. și trebuiau să aleagă între sângele fraților lor și propria viață. bucuria muncii în echipe sudate este la ea acasa. încă de la pubertate – erau sortiți armatei. modelul protestant american. din urmbră sau pe față. erau sfătuiți să fie cuminți.aplana conflictul. și știau asta – erau bine hrăniți. comunitățile din care proveneau. chiar dacă trebuiau să respecte jurământul împăratului – când venea vremea. publicate in MONITORUL OFICIAL nr. primeau de efectuat zile muncă în folosul comunității. comerț. g) subordonare ierarhică. stimați și luați în seamă la sfatul bătrânilor – când venea vremea. mai degrabă își sacrificau viețile lor decât să omoare vreun consătean sau consângean – vezi Apostol Bologa. pentru activități repetitive simple. secretar al municipiului. prin consens. Functii publice de conducere Pct. precum si functiile publice de executie prevazute la lit. 28 din 14 ianuarie 2010. dar care trebuia și aceasta investită în puterea statală vremelnică. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. c) eficienţă şi eficacitate. dar. 668 din 6 octombrie 2009. cel mai frapant exemplu fiind din comunitățile Amish de origine germanică din unele zone ale SUA – toată comunitatea muncea cot la cot. se dădeau voluntari în armată – cu legământ să nu uite vecinătatea. obiceiurile și legea pământului. creativitatea. 1. vâzut în filme. sunt apanajul grupurilor de lucru specializate – workshops – aici. 26 al art. imparţialitate şi obiectivitate. B pct. d) responsabilitate. Cap. educați. 105 din 6 octombrie 2009. 3 Principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice sunt: a) legalitate. dar nu erau buni de altceva – munca câmpului. I din anexa a revenit la forma initiala datorita incetarii efectelor juridice ale pct.Functiile publice de conducere prevazute la lit. Pădurea Spânzuraților. f) stabilitate în exercitarea funcţiei publice. în conformitate cu prevederile legale. e) orientare către cetăţean. al sectorului municipiului Bucuresti. satul. dar și complexe. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. al orasului si comunei. 7 si 8. b) transparenţă. conform DECIZIEI CURTII CONSTITUTIONALE nr. supuși și să urce în ranguri și cinuri – mulți oameni de stat proveniți din rândurile lor au ajutat. 188 din 8 decembrie 1999 (republicată)(actualizată) privind Statutul funcţionarilor publici) (actualizată până la data de 11 iulie 2010) ART.

fără vreun input. constituite conform legii. fără obligații de vreun fel.C. încredere reciprocă. arată o cotă actuală. COMENTARIU PROIECTULUI PRIVIND ASPECTUL JURIDIC. răspunderea disciplinară. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice. care are aceeaşi pregătire şi nivel de experienţă. a functiilor publice si in mediul de afaceri. secretarul nu poate acorda nic consiliere sau consultanță contra cost vreunei persoane fizice sau juridice din vreun ONG precum cel ADL. dar. problemei sau nevoii de rezolvat pentru secretar sau orice membru al familiei sale pe care dorește sa îl ajute – în principiu. prevenirea si sanctionarea coruptiei SECŢIUNEA a 4-a Conflictul de interese privind funcţionarii publici Art. (1). (3) În cazurile prevăzute la alin. cu atât mai bine – nu va fi nevoie de camuflarea veniturilor sau foloaseloracestea vor fi limitate la utilitatea strictă a trebuinței. . b) participă în cadrul aceleiaşi comisii. ESTE SUFICIENT DE RESTRICTIV ȘI ANTIMANAGERIAL CA SĂ FIE PĂSTRAT CA LEGENDĂ ȘI CAMUFLAJ PERFECT Urmând principiile de drept și spiritul legii. cu atât mai bine. orice cetățean de pe raza comunei. fără contracte. în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă. turnul virtual al slăninei va funcționa fără vreun aport legal. ci doar prin virtutea încrederii.și primi la fel. să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial. potrivit legii.161 din 19 aprilie 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice. a încrederii cetățenilor în secretar și reciproc. Ovidiu Măntăluță. va desemna un alt funcţionar public. de peste 90 procente. 79. în porții care depind de buna înțelegere a părților – cu cât mai multe. Alte functii publice specifice (comentariul meu -nu de conducere – sic) 1. manager public. civilă ori penală. Astfel. ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice. conducătorul autorităţii sau instituţiei publice. Testarea realizată de către mine.Legea nr. după caz. luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. (nu pot fi cumulate. SOCIAL ȘI FIDUCIAR AL CADRUL JURIDIC ESTE UNUL EUROPEAN ȘI NU VA FI SCHIMBAT DESIGUR. cu funcţionari publici care au calitatea de soţ sau rudă de gradul I. probată în ani și verificată în multe situații de joc strategic de tip dilema prizonierului. administrativă. ci poate fi doar profesor) Legea 161/2003 . jucat cu sute sau mii de cazuri de interacțiuni multiple ale PN-II-PT-PCCA-2011-3 6 . c) interesele sale patrimoniale. genereaza incompatibilități – secretarul de comună nu poate desfășura activități lucrative. cu cât mai multă încredere. funcţionarul public este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii. (2) În cazul existenţei unui conflict de interese. poate realiza donații benevole. (2) poate atrage. la propunerea şefului ierarhic căruia îi este subordonat direct funcţionarul public în cauză. (4) Încălcarea dispoziţiilor alin.(1) Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) este chemat să rezolve cereri. conform schemei din turnul cu slanină .

cum ne vom da seama? – nu ne interesează deloc ce face acesta – dacă joacă corect. n-1) 1 -Feb End month (2 . este exclus tacit – în timp. 1 Creșterea competenței și încrederii Involved partners 2. protejarea informației. din start. trebuie păstrat nucleul dur al cetățenilor.. dacă nu. parțială sau totală a celor care au eșec – a doua șansă de joc – dar. el. o banca – BCR locuințe 1 1. Dar dacă acel secretar înșeală încrederea.. Pentru asigurarea succesului.Parteneri 3 .December PN-II-PT-PCCA-2011-3 7 .Parteneri de cooperare/raising children – de pilda. o banca – BCR locuințe 1 1. Nu contează cine e cel rău – dacă toți din comună sunt răi. eu fiind un formator de adulți cu experiență.Parteneri 13 . ba. Cum? Prin excluziune – cine nu joacă corect cu secretarul.Parteneri de joacă/playground– de pilda. se autoelimină prin selecție naturală de tip Darwinian cazurile nefericite de simbioză secretarcomunitate. n) 3 –April/mid 12 . nu conteaza ce mai face – nu va mai participa la joc – pot exista totuși scheme de recuperare. regresează – fiindcă va juca incorect și cu vecinii în jocurile parteneriale – astfel. chiar. cred că toți merită să intre în program. Table: Phase list Phase Phase title no. totuși. și comunitatea vor prospera.Parteneri formaționali – ONG mama/mothership 2.January formaționali – ONG mama/teacher trainer 2.April formaționali – ONG mama/mothership 2. o banca – Start month (1 .. Prima recoltă și nașterile 3 Kindergarten 1. se poate atinge limita fizică – 100/100.. exemplul Sodomei și Gomorei – plaga de foc fiind subdezvoltarea – va funcționa. trebuie asigurată masa critică – din cei 16 secretari pe care i-am avut la training intensiv.secretarului cu cetățenii.Parteneri de exercițiu/marriage – de pilda. În cadrul proiectului. stagnează. Deja au primit instrucție de bază de tip contrainformații. managementul riscurilor – prin formarea lor profesionala – eu doar am accentuat unele laturi specific militare pe care le cunosc din studiu individual. recrutare.December 25 . asta într-o etapă ulterioară a proiectului – petnru siguranță.

Parteneri formaționali – ONG coach. Parteneri autorități locale/mate seduction 3. SGG. Parlament. API Varese si oricine cu care copiii prefera sa se joace. de la căpșuni. Agenții Guv 32 -May 31 – May/mid 5 Vocational 36 -December Table: Phase description Phase no. mătușa din America. UGIR.4 School BCR locuințe 1. și oricine mai este.January formaționali – ONG tutor and mentor 2. maistru instructor 2. mai vin din provincie. Scule și unelte – Guvern. Vechii parteneri de joacă. alte afaceri locale. ca acu au și libertatea de a face proiecte 1. depinde – ca la școală – mai schimbă comunele între ei.Parteneri 26 . poate cu unii noi. (1-3) Phase title Creșterea competenței și încrederii Involved partners Personmonths Start month End month Objectives CO 6X3 1 February 3 April P1 2 P2 2 P3 2 (for each Phase-max 2 pages) P4 Total 18 PN-II-PT-PCCA-2011-3 8 . etc. 1.

instituțiile statului Deliverables (brief description and month of delivery) 1.3. 1.Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea. implementare și impactare – maximum o luna de zile 3.4. a calității produselor dezvoltate de fiecare.3.Elaborarea de proiecte de dezvoltare specifice comunei/localității 1.December Objectives 4. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele locale 2. luna 2 3. consorții și cooperare (ONG mama) 1. Realizarea de activități practice privind cooperarea cu ONG pui local (homework) 6. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind înființarea și lucrul cu ONG pui local (ONG mama) 5. Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii. (3-12) Phase title Prima recoltă și nașterile (for each Phase-max 2 pages) Involved CO P1 P2 P3 P4 Total partners Person6X9 2 2 2 54 months Start month 3 April End month 12 . în vederea îmbunătățirii stilului 2.2.1. local. cooperarea.2. Evaluare finală 2.2.Dezvoltarea de proiecte individuale și testarea între peer-groups – formabili secretari. article etc) Table: Phase description Phase no.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants PN-II-PT-PCCA-2011-3 9 .Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice 3.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr. Studiu sociologic de impact – ob3-luna 3 * according to Annex 6 – results indicators of the Programme (patent.Parcurgerea modulului de management de proiect. Realizarea de activități practice privind cooperarea interinstituțională (homework) 3. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate de ONG pui local (homework. cu accent pe parteneriate.1. cooperare cetățenească 2.3.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 3. technology.2. ob1 – luna 2 2.1. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 1. partenerial. ob. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework.1. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea interinstituțională public-privat (ONG mama) 2.

evaluatori a calității produselor dezvoltate de fiecare ONG pui local. luna 4 6.December Objectives 7. cu accent pe parteneriate.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice – ONG pui local 6.3.1. 4.January End month 25 . ob. consorții și cooperare (ONG mama) 7. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 7. Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii ONG pui local. instituțiile statului – ONG pui local Deliverables (brief description and month of delivery) 4.3.4.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea.2.1. partenerial. Evaluare finală 5.Elaborarea de proiecte de dezvoltare specifice comunei/localității 7.3. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework. (13-25) Phase title Kindergarten (for each Phase-max 2 pages) Involved CO P1 P2 P3 P4 Total partners Person12X12 2 2 2 144 months Start month 13 .Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor – ONG pui local 6. cooperare cetățenească 5.Implementarea proiectelor desvoltate de ONG pui local cu resursele existente – proiect.1. local. cu accent pe generarea și organizarea de structuri funcționale (ONG mama) 4.Parcurgerea modulului de management de proiect. în vederea îmbunătățirii stilului 5.3. Studiu sociologic de impact realizat de ONG pui local – ob6-luna 10 Table: Phase description Phase no.2. cooperarea.1. implementare și impactare – maximum 3 luni de zile 6.Elaborarea de proiecte de dezvoltare specifice comunei/localității în cooperare cu ONG pui local 4.4. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea interinstituțională public-privat (ONG mama) 8.2. ONG pui local ob4 – luna 4 5. Evaluare finală PN-II-PT-PCCA-2011-3 10 .Dezvoltarea de proiecte individuale ale ONG pui local și testarea între peergroups de ONG pui local – formatori secretari. Realizarea de activități practice privind cooperarea interinstituțională (homework) 9.5.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare.Parcurgerea modulului de management de ONG.2. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele locale ale ONG pui local 5.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr.

1.2. instituțiile statului Deliverables (brief description and month of delivery) 7. a calității produselor dezvoltate de fiecare. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 10.8.2. consorții și cooperare (ONG mama) 10. a calității produselor dezvoltate de fiecare echipa joint.Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice 9.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea.3. local. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele plasei 11. (13-25) Phase title School (for each Phase-max 2 pages) Involved CO P1 P2 P3 P4 Total partners Person12X8 2 2 2 2 96 months Start month 26 . Realizarea de activități practice privind cooperarea între entități administrative de același nivel (homework) 12.8.4.4.January End month 31 – May/mid Objectives 10. 10. ob. ob7 – luna 15 8. cu accent pe parteneriate public-public.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework. cooperarea. Studiu sociologic de impact – ob9-luna 25 Table: Phase description Phase no.Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect. luna 16 9. PN-II-PT-PCCA-2011-3 11 .1. cooperare cetățenească 11.Dezvoltarea de proiecte individuale și testarea între peer-groups – formabili secretari.1. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale. guvernamental daca se poate.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare. partenerial. Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele locale 8. implementare și impactare – maximum o luna de zile 9. partenerial. local.3.Parcurgerea modulului de management de joint-proiecte administrative. Evaluare finală 11.2.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 9. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea între entități administrative de același nivel (ONG mama) 11.1.Elaborarea de joint-proiecte de dezvoltare specifice plasei/vezi Cuza/raionului 10.3. în vederea îmbunătățirii stilului 8.2.Dezvoltarea de joint-proiecte și testarea între peer-groups – formabili echipe de evaluare ONG pui local. 1. în vederea îmbunătățirii stilului 11.3. cooperare cetățenească 8.

cu accent pe parteneriate strategice (ONG mama) 13. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework.2. Evaluare finală 14.implementare și impactare – maximum 3 luni de zile 12. Realizarea de activități practice privind cooperarea între între grupuri de entități administrative de același nivel și entități administrative centrale (homework) 15. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele plasei 14.11.3. a calității produselor dezvoltate de fiecare echipa joint.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 12. în vederea îmbunătățirii stilului 14. joint-proiecte administrative.Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea între grupuri de entități administrative de același nivel și entități administrative centrale (ONG mama) 14.3. guvernamental daca se poate.Elaborarea de joint-proiecte de dezvoltare specifice județului+tarii.2. ob.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice 12.3. implementare și impactare – maximum 12 luni de zile 15. 13. cooperarea.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice PN-II-PT-PCCA-2011-3 12 . partenerial. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale.1. cooperare cetățenească 14.1.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea. luna 27 12. instituțiile statului Deliverables (brief description and month of delivery) 10. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 13.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr. dar cu target interesele comunei/comunelor 13. Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii. (13-25) Phase title Vocational (for each Phase-max 2 pages) Involved CO P1 P2 P3 P4 Total partners Person5X8 2 2 2 2 40 months Start month 32 -May End month 36 -December Objectives 13.Dezvoltarea de proiecte și testarea între peer-groups – formabili echipe de evaluare ONG pui local+guvernamental. Studiu sociologic de impact – ob12-luna 31 Table: Phase description Phase no.1.1. local.4.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare.2. ob10 – luna 26 11.Parcurgerea modulului de management de proiecte finanțate guvernamental.

Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 15.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea.3. Studiu sociologic de impact – ob15-luna 36 PN-II-PT-PCCA-2011-3 13 . ob13 – luna 32 14. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale.2. ob. cooperarea. luna 33 15. Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii.14. evalarea impactului proiectului Deliverables (brief description and month of delivery) 13. instituțiile statului.15.

către armonia cerută de comunicarea de nivel înalt cerută acestora. la toate nivelurile Se cere management colaborativ și o atmosferă caldă. va conține interacțiuni complexe de schimbare comportamentală în mediu controlat afectiv. Țara Româneasca Complexitatea proiectului nu este mare. complexitatea proiectului este la nivelul fractalic al unității componente – nivel de comună – totuși. Individual participants For each participant in the proposed project. un înalt nivel intelectual știu un astfel de ONG. condus de soția lui Dragoș Răduț. dar ponderea activităților și focalizarea rezultatelor și produselor este pentru folosul local.2. Eventualele trimiteri către interesul județean și național sunt doar pentru a încuraja comunicarea și parteneriatele încrucișate cu alte zone ale proiectului – acesta poate debuta oricat de ramificat dorim. prietenoasă.2. în care membrii să ia decizii – din steering să facă parte un președinte –managerul de proiect. Show how they are matched to the complexity and scale of the project. Moldova. deoarece repetițiile și acumulările relevante de informație și de experiență se produc de la sine. Șef Serviciu Legislativ Senatul României. membri ONG pui local sau alți participanți. the main tasks they have been attributed. până la lucrările românești din domeniu – vezi Andrei Chiriță. socializare. și membrii – câte un reprezentant al instituțiilor/organizațiilor partenere –teoretic. Implementation (max 10 pages) 2. pe lângă instruirea specifică de specialitate – sociologie. Fără aceste schimbări nu este posibilă evoluția morală a acestora. Management structure and procedures Describe the organisational structure and decision-making mechanisms of the project. cel puțin sub aspect conceptual și de analiză de fundamentare Se propune un steering group al proiectului. asamblarea elementelor de cooperare necesită o viziune națională. provide a brief description of the legal entity. Provide also a short profile of the key persons who will be undertaking the work (please use key persons list). and the previous experience relevant to those tasks. Proiectul are o cuprindere administrativă maxima la nivel de județ. Dragoș va participa în mod explicit și implicit la toate activitățile Principalele atribuții – ONG mamă va fi matricea de dezvoltare a capacităților cognitive. științe comportamentale. afective și volitive ale formabililor – fie secretari de comune. ONG mamă – ONG complex. este bine să ne limităm la câte un sigur județ pilot din fiecare regiune istorică esențială – Ardeal. board-ul va fi foarte plat și restrâns – manager și 3-4 membri Deciziile se vor lua prin consens 2. Regresiile în PN-II-PT-PCCA-2011-3 14 . Pachetul de training. psihologie socială. cu puteri decizionale reale. ca și puncte de însămânțare fractalică – dar. pentru controlul bunului mers al activităților și gestiunea deviațiilor care pot crea probleme.1. Teorii valide le pot produce pentru aceasta – pornind de la teoriile de tip neural modifiability – Reuven Feuerstein. cu bună istorie de consultanță și consiliere pe resurse umane și pe management de proiect. Contextul influnențării este simplu și complex totodată – de la grupuri Balint. dacă se respectă principiile Teoretic.

ca și know-how aferent.show the timing of the different phases and their components.3. 15 PN-II-PT-PCCA-2011-3 .4. broken down into logical phases of the project. Vizionarea concretă. Platformă complexă de e-learning – este necesară pentru toate nivelurile de comunicare – va fi unică. în d-l Sandu Baboi. cu acces în trepte de inițiere/formare/competențe. Comunicarea sinceră este strict necesară. IMM – profil logistică. . 2. Armonia constitutivă a părților este dată de armonia interioară. Present your plans as follows: . Stradivari. and show how the overall financial plan for the project is adequate. Methodology and associated work plan: A detailed work plan should be presented.Facilități de relaxare – vor fi achiziționate în complement la cele existente la ONG și la IMM 3. and how they are suited and are committed to the tasks assigned to them. investigator – competențe bine dezvoltate de analiză și identificare oportunități – mai puțin capabil de a depăși barierele convenționale dictate de structurile instituționale. adecvat situațiilor. profesionist bun în training și coaching. Reiki. orientat spre acțiune. . și va fi însușită din ce în ce mai bine de participanți. cazare și masă. 2. Loisir și excursii – în zonele de lucru ale grupului țintă. 2. . manager de mare valoare la o firmă. competențele ONG și ale IMM trebuie întărite în zona psihanalizei. în spațiul ulterioarelor dezvoltări umane și economice este necesară. delicat. capabil de ideație. Consortium as a whole Describe how the participants collectively constitute a consortium capable of achieving the project objectives. 1. care acționează momentan la Formenerg SA. motivat de activitățile inovative. dedicația și calităție de vârf de comunicare ale personajelor cheie din conducerea entităților partenere. a terapiilor cognitiviste și gestaltiste. aromaterapie.indicate deliverables (please use the Deliverable list). 2. Am identificat un partener valoros.spațiul psihic propriu. Empatia. dar firma are doar catering și facilități comune de tip loisir.describe the overall strategy of the work plan (please use the phase list). masa. identificarea traumelor afective și remisia aestora este necesară în timpul cursurilor. delicatețea sufletească și buna înțelegere sunt cheia succesului. BCR construcții locuințe – director Cornelia Prioteasa – energic-echilibrat.description of each phase (please use the phase description). Restul de echipamente pot fi achiziționate de la terți. Show the complementarity between participants (please use available research infrastructure). comunicații și capacități de relaxare – muzică de toate tipurile pentru meloterapie. Resources to be committed Describe how the totality of the necessary resources will be mobilised (please use the Justification of purchasing major pieces of equipment). la obiective turistice și eonomice din țară – este suficientă buna organizare și asigurarea cheltuielilor de transport. acupunctură. de aceea. Explain how the composition of the consortium is well-balanced in relation to the objectives of the project. including any resources that will complement the partners contribution.5. pentru marcare pe hărțile mentale ale participanților.Empatic. Show how the resources will be integrated in a coherent way.

Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 3. Parteneri autorități locale etc. certuri în familie. a calității produselor dezvoltate de fiecare. Parteneri de joacă/playground –BCR locuințe. situații incomfortabile în general.2. SGG. UGIR.4. cu accent pe parteneriate.2. implementare și impactare – maximum o luna de zile 3.Dezvoltarea de proiecte individuale și testarea între peer-groups – formabili secretari. 1. dezvoltare fractalică activităților dar holistică a mentalului individual și colectiv al participanților.3. luna 2 3.3. cooperarea. cooperare cetățenească 2.Parteneri formaționali – ONG tutor and mentor. ob. API Varese 4 School . în vederea îmbunătățirii stilului 2. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele locale 2.Parcurgerea modulului de management de proiect.1.Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework. instituțiile statului Deliverables (brief description and month of delivery) 1.Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea interinstituțională public-privat (ONG mama) 2. evitarea deviațiilor majore datorate corupției. mediului nociv și indispoziției participanților – boli. alte afaceri locale. Evaluare finală 2.2. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 1. local.3.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice 3. 5 Vocational Parteneri formaționali – ONG coach.1. ONG mama) 3. Parteneri de exercițiu – BCR locuințe 2. Studiu sociologic de impact – ob3-luna 3 PN-II-PT-PCCA-2011-3 16 .1. consorții și cooperare (ONG mama) 1. Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii. 1 Creșterea competenței și încrederii -Parteneri formaționali – ONG mama/mothership. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare. Prima recoltă și nașterile -.Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect. Parlament.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea. Guvern.2.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr.Realizarea de activități practice privind cooperarea interinstituțională (homework) Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework. Agenții Guvernamentale Phase I Creșterea competenței și încrederii Objectives 1.1. partenerial.Elaborarea de proiecte de dezvoltare specifice comunei/localității 1.Parteneri formaționali – ONG mama/mothership. Parteneri de cooperare – BCR locuințe 3 Kindergarten -Parteneri formaționali – ONG mama/teacher trainer. Strategia de lucru constă în implementarea pricipiilor proiectului – simplitate. ob1 – luna 2 2.

partenerial. evaluatori a calității produselor dezvoltate de fiecare ONG pui local. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale. Realizarea de activități practice privind cooperarea cu ONG pui local (homework) 3.Dezvoltarea de proiecte individuale ale ONG pui local și testarea între peer-groups de ONG pui local – formatori secretari.Phase II Prima recoltă și nașterile Objectives 1.1. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind înființarea și lucrul cu ONG pui local (ONG mama) 2.Implementarea proiectelor desvoltate de ONG pui local cu resursele existente – proiect.2.2.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea. instituțiile statului – ONG pui local Deliverables (brief description and month of delivery) 4. cu accent pe parteneriate. Evaluare finală 5. ONG pui local ob4 – luna 4 Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii ONG pui local. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele locale ale ONG pui local 5.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor – ONG pui local 6.3.4. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate de ONG pui local (homework. cooperarea.Elaborarea de proiecte de dezvoltare specifice comunei/localității PN-II-PT-PCCA-2011-3 17 .3.3. implementare și impactare – maximum 3 luni de zile 6. cu accent pe generarea și organizarea de structuri funcționale (ONG mama) 4.2.1. în vederea îmbunătățirii stilului 5. Realizarea de activități practice privind cooperarea interinstituțională (homework) 9. luna 4 Studiu sociologic de impact realizat de ONG pui local – ob6-luna 10 Phase III Kindergarten 7.1. cooperare cetățenească 5.Elaborarea de proiecte de dezvoltare specifice comunei/localității în cooperare cu ONG pui local 4.Parcurgerea modulului de management de proiect.1. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 7. 5.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr. 4.5. local.2. 6. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework. ob. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 4. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea interinstituțională public-privat (ONG mama) 8.Parcurgerea modulului de management de ONG. consorții și cooperare (ONG mama) 7.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice – ONG pui local 6.

3.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 12. cooperarea. ob.1.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare. instituțiile statului Phase IV School 10.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice 12. consorții și cooperare (ONG mama) 10. cooperarea.2.3.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr.4. în vederea îmbunătățirii stilului 8. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele plasei 11. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea între entități administrative de același nivel (ONG mama) 11.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare. Evaluare finală 8.2.Dezvoltarea de joint-proiecte și testarea între peer-groups – formabili echipe de evaluare ONG pui local.Parcurgerea modulului de management de joint-proiecte administrative. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 10. ob10 – luna 26 2. 1.4. local. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale.7. Realizarea de activități practice privind cooperarea între entități administrative de același nivel (homework) 12. guvernamental daca se poate.Dezvoltarea de proiecte individuale și testarea între peer-groups – formabili secretari. implementare și impactare – maximum 3 luni de zile 12.1.3. 10. partenerial.1. implementare și impactare – maximum o luna de zile 9. a calității produselor dezvoltate de fiecare.1. a calității produselor dezvoltate de fiecare echipa joint. instituțiile statului Deliverables (brief description and month of delivery) 1. cu accent pe parteneriate public-public. partenerial.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea.3. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele locale 8.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr.Elaborarea de joint-proiecte de dezvoltare specifice plasei/vezi Cuza/raionului 10.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice 9. în vederea îmbunătățirii stilului 11.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 9.Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect.3.1. Studiu sociologic de impact – ob12-luna 31 Phase V Vocational Objectives PN-II-PT-PCCA-2011-3 18 . Evaluare finală 11.3. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework.2. Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii.2. local.11.Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea.2. luna 27 3. cooperare cetățenească 8. cooperare cetățenească 11.

dar cu target interesele comunei/comunelor 13.4.2.2. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele plasei 14.2. a calității produselor dezvoltate de fiecare echipa joint.3.3. ob. implementare și impactare – maximum 12 luni de zile 15. guvernamental daca se poate. partenerial. Realizarea de activități practice privind cooperarea între între grupuri de entități administrative de același nivel și entități administrative centrale (homework) 3. 13.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 15. instituțiile statului. cu accent pe parteneriate strategice (ONG mama) 13. jointproiecte administrative. ob13 – luna 32 2.14. cooperare cetățenească 14.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice 15.1. luna 33 3. evalarea impactului proiectului Deliverables (brief description and month of delivery) 1. Studiu sociologic de impact – ob15-luna 36 Key persons list (their CVs are uploaded on the web platform) Name and surname* Coordinator (CO) SS Scientific title dr Phase 1-5 Person-month 36 PN-II-PT-PCCA-2011-3 19 .1. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 13.Dezvoltarea de proiecte și testarea între peer-groups – formabili echipe de evaluare ONG pui local+guvernamental. Evaluare finală 14. cooperarea. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework. Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii.Elaborarea de joint-proiecte de dezvoltare specifice județului+tarii. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare.Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect. local.Parcurgerea modulului de management de proiecte finanțate guvernamental.1. în vederea îmbunătățirii stilului 14.3.1. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea între grupuri de entități administrative de același nivel și entități administrative centrale (ONG mama) 2.

PN-II-PT-PCCA-2011-3 20 ...Partner 1 ONG Dragoș Răduț nevasta ISE Ovidiu Măntăluță BCR locuinte Cornelia Prioteasa IMM Sandu Baboi Total dr 1-5 36 Partner 2 dr 1-5 36 Partner 3 MA 1-5 36 Partner 4 MA 1-5 36 180 Available research infrastructure There will be made a distinction between the infrastructure of ICT and the rest of the research infrastructure (equipments and facilities for experimentation.. E ok. own or available through cooperation relationship with other institutions) (max 1 page) The quality and complementarity of the existing research infrastructure of partners...

PN-II-PT-PCCA-2011-3 21 .

Budget breakdown by year (lei) Public Budget 201 2 Coordinator (CO) Partner 1 … Partner 4 Total Budget breakdown by category of expenses Budget breakdown / destination (lei)1 Personnel costs Coordinator (CO) Partner 1 Public Budget Private cofinancing Public Budget Private cofinancing ... Partner 4 Public Budget Private 1 Private cofinancing 201 2 201 3 201 4 201 5 Total 201 2 201 3 Total 201 4 201 5 Total Private cofinancing % 201 3 201 4 201 5 Total Logistics Equipments Materials Subcontracting Travel Indirect costs Total According to Chapter 8 – Budget PN-II-PT-PCCA-2011-3 22 .

...cofinancing Total Justification of purchasing major pieces of equipment Equipment name and characteristics Coordinator (CO) Partner 1 . Partner 4 Justification PN-II-PT-PCCA-2011-3 23 .

dacă va ști să aplice acest proiect cu succes. prin rezultatele sale. precum și instrumentele perfecționate pe parcursul proiectului vor asigura o recunoaștere decentă a promotorilor și partenerilor în zona profesională a consultanței pentru dezvoltare locală. Describe how the project significantly contributes to the business growth of the enterprise partner. Proiectul va sigura un ascendent sigur pe piața de consultanță socio-economică și de reformă a administrației publice. Pe plan internațional. singurul mod de a rezolva această problemă fiind brevetarea. crearea premiselor unei dezvoltări durabile a mediului socio-economic din satul românesc poate fi extrasă din activitățile și colaborările realizate de partenerii și grupurile țintă avute în vedere de proiect. precum și va crea premisele unor politici de orientare focalizată a finanțărilor ulterioare prin programe europene. va atrage atenția asupra unor inflexibilități și riscuri induse de cadrul legislativ european în țările nou aderate la UE. 1. proiectul. Business case – only for Type 2 projects (max 1 page.3. Expected impact (max 3 pages) 3. Totodată.2. included in the maximum 3 pages for the section) Show how the project is integrated into the business strategy of the enterprise partner. and management of intellectual property rights Describe the measures you propose for the dissemination and/or exploitation of project results. considering its market position and experience. mediatizare și comunicare în cadrul unor evenimente realizate în cadrul entităților administrative participante sau interesate de subiect. stagnare economică și lipsa cronică a resurselor. Dissemination and/or exploitation of project results.1. în special din țările post-comuniste sau care au suferit traume socio-economice – războaie. precum și organiza evenimente de presă. broșuri și pliante. 3. workshops. Rezultatele proiectului vor ajuta mai buna orientare a programelor de dezvoltare rurală și comunitară. În acest scop. Datorită numărului mare de participanți și modificările colaborative ce vor apărea prin însăși esența proiectului. La nivel European. considerăm că drepturile de proprietate intelectuală aparțin poporului român. Diseminarea rezultatelor proiectelor se va face prin activități de tip conferință și dezbatere. bunele practici identificate și studiile publicate vor fi un semnal de atenționare privind un posibil curs de dezvoltare a comunităților rurale din toată lumea. PN-II-PT-PCCA-2011-3 24 . Added value of the project results at National. se vor realiza website. and how these will increase the impact of the project. Proprietatea intelectuală a acestui produs de concepție și sinteză multidisciplinară este greu de asigurat. Describe also your plans for the management of knowledge (intellectual property) acquired in the course of the project. European and International level Explain how the project results will contribute to increase the social-economical competitivness. Ideile novatoare și practicile realizate. 3.2. folosind experiența și feedback-ul produs de către proiect.

The information in this application is hereby certified to be correct. Project leader. first name: Signature: Date: SSSSS PN-II-PT-PCCA-2011-3 25 . Last name.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.