Funding Application for Joint Applied Research Projects PN-II-PT-PCCA-2011-3

SCOPUL CERCETĂRII:Sustenabilitatea strategică a dezvoltării locale TITLUL PROIECTULUI: Configurarea unor noi modele organizaționale pentru eficientizarea administrației publice locale și centrale. Estimări, scenarii, tendințe 1. Importance and Relevance of the Technical and/or Scientific Content (max 20 pages) 1.1. Concept and objectives: Explain the concept of the project. Describe the project objectives and the technical and/or scientific barriers that will be lifted by carrying out the project. Emphasise the original, novelty and innovative nature of the project. Present expected results and describe the project end products. În cadrul legislativ și administrative actual, lipsa managerilor publici și a forțelor administrative integratoare a energiilor sociale, economice și motivaționale în mediul rural românesc pun în primejdie dezvoltarea ulterioară a țării, absorbția fondurilor europene, sinteza informațiilor economice și strategice relevante de pe teritoriul țării. În aceste condiții, singurul punct de adresabilitate a eforturilor de reconstrucție a fost considerat secretarul de comună – de regulă, un funcționar policalificat, cu mare competență și experiență profesională, dedicat și modest – salariile mici și nemotivante, capacitatea scăzută a comunei de a le oferi alte recompense decât respectul, încrederea și dragostea cetățenilor, recunoașterea profesională și dorința de a face lucruri bune pentru comună sunt singurele care i-au ținut pe acești oameni la post și nu au plecat. Acest proces de autoselecție pozitivă 1

PN-II-PT-PCCA-2011-3

ne face și mai încrezători în investiția ulterioară în resursa umană în aceste adevărate noduri decizionale, relaționale și de consultanță – secretarii de commune din România. Aceștia vor trebui ajutați de către un resonator competențial și acțional – un ONG care să funcționeze local, pe multiple planuri – consiliere, consultanță, integrare economică, sinteză a informațiilor privind siguranța națională, ajutor financiar mutual a firmelor, punct de recrutare a personalului valoros pentru diverse activități și joburi ulterioare, punct de identificare a oportunităților de dezvoltare economică, socială, educațională ș culturală. Acest ONG este necesar pentru: 1. a depăși barierele legislative care nu permit secretarilor de comună să desfășoare niciun fel de activități lucrative, inclusiv cele de consultanță, pe teritoriul propriei commune – ceea ce noi considerăm nu numai o mare barieră europeană ridicată în calea dezvoltării României, ci și o mare eroare, contravenind bunelor practici pe plan mondial, managerii publici fiind cheia succesului comunităților, mai ales în Statele Unite. 2. Pentru a crea cadrul de refacere a încrederii comunităților în propriile forțe de a se autogestiona eficient 3. Pentru a putea dezvolta proiecte de infrastructură locală – agricultură, comerț, mică industrie, Rezultate așteptate (outcomes) 1. Creșterea încrederii comunității locale în secretarul de comună, prin competențe multiple de consultanță privind dezvoltare locală transferate acestuia prin programe specifice de formare 2. Generarea unei platforme de gestionare a intereselor locale prin înființarea unor ONG locale, legate în timp în cadrul unei rețele naționale – acest ONG se poate chema Asociația Locală pentru Dezvoltare 3. Creșterea forței platformei ALD prin inputuri bancare, financiare și de cunoaștere din partea BCR – construcție locuințe, UGIR, alte donații, sponsorizări și facilități acordate pentru dezvoltare specifică ONG 4. În timp, se vor crea capabilități de stocare, procesare, prelucrare specifice industriei locale, precum și pentru resursa umană - oameni de afaceri cu forță locală capabili de a fi lideri în comunitățile lor, resurse umane valoroase și know how de selecție personal, educatori locali capabili de performanță – profesori, directori de școli, informaticieni, oameni de artă. 2

PN-II-PT-PCCA-2011-3

matrice de esență liberală. dar nefixat în formă scrisă – oralitatea îi conferă o valoare și mai mare. Descrierea detaliată a contextului operațional al proiectului 1. Totodată. cu creștere lentă dar stabilă. adaptabilă – conservatoare. ideile privind entropia proceselor economice (Nicholas Georgescu Roegen) au contribuit la conturarea unui model de creștere cu entropie negativă spre exteriorul sistemului. în momentul în care își continuă creșterea. care începuse o creștere similară și pe care a părăsit-o în momentul confortului economic și al puterii dobândite prin creștere naturală. o fac în detrimentul mediului extern – spre care exportă entropie. utilizând instrumentele moderne de cunoaștere. Analyse how the product/technology/services that you aim to develop distinguishes from existing product/technology/services which are already patented and/or exploited commercially. competitivă pe plan internațional. după legea pământului – un cod complex de normativitate juridică. ci respectarea priorităților. așa cum au facut-o toate statele moderne până astăzi. knowledge management. datorită faptului că acest sistem se schimbă în timp. în funcție de posibilitățile fiecărui membru al obștii cu drepturi și îndatoriri – de la copil până la bătrân.și așa cum poate deveni acum. științei și culturii în România – perfect adaptată nevoilor din teritoriu. educației. învață. Contextul istoric a) obștea sătească – proprietatea în devălmășie nu înseamnă dezordine și anarhie. exact cum sunt toate statele occidentale. Virgil Madgearu. obștea sătească românească. pe baze mult mai ample și mai productive. armonioasă. 1. flexibilă și performantă. – poate deveni un motor de neoprit. fiecare avea drepturi și îndatoriri. a economiei. socială. și alte tehnici deja existente și care pot fi adaptate în 3 PN-II-PT-PCCA-2011-3 .5. deoarece cristalizarea în text a înțelepciunii moștenite din străbuni și a distilărilor obținute pe bază de încercare-eroare. În prezent. Radu Baltasiu. sănătoasă și organică a cunoașterii comune – shared knowledge. să devină vulnerabil la contextul internațional. in Romania or other countries. vizite de studiu etc. Show any contribution by the partners to the state of the art. imuabile. împreună cu cea statală – Dimitrie Gusti. dialogul euristic. e-learning. Rezultatul final va fi o creștere naturală. adaptabil și indestructibil al creșterii naționale. în cadrul unei comunități de practică așa cum era obștea sătească .2. grupurile Balint și de terapie cognitivă. socializare. Compare the product/technology/services that you aim to develop with existing product/technology/services available worldwide. Sistemele fixe. proiectate pentru un anumit context de funcționare. flexibil. ale căror modele de creștere au fost urmate de politicienii și economiștii israelieni. Show any preliminary results. odată cu schimbare contextului (mediului) extern. State of the art: Present thestate of the art on the subject of the project (at the national and international level). dar nu retrogradă – pe care se adaugă noile dezvoltări educaționale și facilități de învățare – Internet. morală și chiar spirituală – un ghid asemănător Talmudului. Acest proiect reia într-un mod creator câteva idei românești privind creșterea comunitară. care inerent se grefează pe scheletul bine știut de comunitate a tradiției. poate conduce la blocarea procesului de adaptare și fixare în dogmă contraproductivă a unui proces de creșterea naturală. Părăsirea modelului Kibutz-ului a făcut ca în prezent statul Israel.

cu multe opțiuni de creștere – poporul român actual. câtă vreme respectau regulile comunității și legea pământului. putea primi pentru ceva vreme. era limitată în timp. fiecare gospodar. cât și de adaptare la riscuri și crize. Într-o viață de om. altele contraproductive. dar. Atribuțiile împuternicitului – un fel de consilier local – să adune oamenii la clacă și diverse activități. cu rândul. el va primi. o data. Între acestea. unele productive. bătaie – dacă încălcau regulile. b) Istoricitatea hibridă a provinciilor românești – pe această istoricitate diferită. Vecinătățile – reprezentau forme de alocare a competenței administrative în comunitățile sașe străvechi. să meargă la slana sa și să taie cât voia – apoi aplica sigiliul de slănină. de două ori.. bine folosite. dar intrau în programul de asistență al VECINĂTĂȚILOR. În momentul în care slana lui Vasile se găta. rămânea mereu în deficit – dar după astfel de incident. chiar de bucurie. erau supuși la judecata sfatului bătrânilor și. să cheme tinerii la disciplinare – mustrare. prezervare și pază eficientă a bunurilor fiecăruia. fără excepție. astfel. cu un ciclu de 4 ani sau chiar mai puțin. lădița cu regulamente și înscrisuri străvechi etc. cu instituții străvechi recunoscute – primariul. limitat ca număr. să cheme sfatul bătrânilor pentru consultare. Slana era păzită cu rândul de sătenii sași. Ardealul – fostă provincie austriacă. cu separări. trebuia să fi fost împuternicitul vecinătății cel puțin o dată. Înșelăciunea. toboșarul. FOARTE IMPORTANT PENTRU FILOSOFIA FONDULUI MUTUAL Turnul cu slănină – (instituție săsească) o instituție ce în mod special mi-a atras atenția. Cei dependenți de el erau la fel de pedepsiți. vornicul. pe cale de fiducitate. care. confluențe. fondul cultural și tezaurul informațional moștenit au suferit diferite influențe. nimeni din sat nu îl mai ajuta. un semn care arăta că nu a fost fraudă. sau din cauza greutăților fără număr. era ocolit – un paria – trebuia sau să plece din sat. obicei păstrat și în Ardeal. care. – circula periodic. iar. să participe la orice tip de reprezentare a vecinătății în cadrul primăriei sau în alte locuri. beneficiind de capacitate administrativă mult crescută față de restul țării. cu planuri cadastrle bine întocmite încă de pe vremea Mariei Tereza. – asistență juridică și de împăcare – fiecare vecin era responsabil de starea relațiilor cu vecinul său. de multe ori. de intervenție în caz de urgență. înseamnă opțiuni și oportunități de progres nebănuite de alții.continuare. să folosească în interesul familiei sale cât se înțelegeau – riscurile acestei înțelegeri rămâneau în seama părților. dar va greva resursele comunității. România actuală și poporul român actual beneficiază de oportunități imense de inserție atât antreprenorială. să distribuie reglementări ale primăriei. daca ar fi avut loc. dacă se considera că puteau PN-II-PT-PCCA-2011-3 4 . de la gospodinele vecinătății. fondul genetic comun al populației românești. O vecinătate rurală sau de târg mic era alcătuită dintr-un număr de găspodării sau străzi/ulițe. devin bunuri publice – dacă un sătean nu are ce mânca. semnul autorității – sigiliu. iar aplicarea de măsuri îi privea personal. dar care în prezent pot fi armonizate într-un trunchi viguros. sau să se mute la margine. cuprinzând câteva zeci sau maximum sute de gospodării/familii. împăratului. care le și îngrijeau casa și copiii până se înzdrăveneau. Ion etc. sigiliul lui Gheorghe. etc. să convoace sfat când era nevoie. iar fiecare avea dreptul să pătrundă în turn. Atribuțiile și rolul vecinătății – asistență socială – lehuzele primeau mâncare. mai marii locului – inclusiv în secuime – polgarmester etc. Pedeapasa era cumplită pentru făptaș datorită comportamentului său necumpănit. de rupere a legământului slăninii. după înțelegere. – transformați în autorități locale. de cuplare la fluxurile financiare mondiale într-un mod surprinzător. era limitată la cele două părți. fiind vorba de o oportunitate imensă de utilizare în comun. servicii de comunicare și informare a populației.

satul. din urmbră sau pe față. 26 al art. – Practicarea meșteșugurilor – claca și șezătoarea. meșteșuguri. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. aduna resurse și folosea resursele comunității pentru a construi însurățeilor o casă. supuși și să urce în ranguri și cinuri – mulți oameni de stat proveniți din rândurile lor au ajutat. ANEXA 3. 105 din 6 octombrie 2009. publicate in MONITORUL OFICIAL nr.Functiile publice de conducere prevazute la lit. sunt apanajul grupurilor de lucru specializate – workshops – aici. dar. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. conform DECIZIEI CURTII CONSTITUTIONALE nr. buna dispoziție. 5 PN-II-PT-PCCA-2011-3 . cel mai frapant exemplu fiind din comunitățile Amish de origine germanică din unele zone ale SUA – toată comunitatea muncea cot la cot. g) subordonare ierarhică. dar care trebuia și aceasta investită în puterea statală vremelnică. primeau de efectuat zile muncă în folosul comunității. creativitatea. teritoriale sau locale. al orasului si comunei. erau știuți de multă vreme și tratați cu respect. în conformitate cu prevederile legale. vâzut în filme. și știau asta – erau bine hrăniți. chiar dacă trebuiau să respecte jurământul împăratului – când venea vremea. – asistență educațională – copiii vecinătății cu rezultate slabe erau trimiși să urmeze exemplul colegilor lor – selecția voluntarilor pentru armata împăratului – flăcăii care erau apți pentru armată. dar și complexe. 7 si 8. secretar al municipiului. c) eficienţă şi eficacitate. al sectorului municipiului Bucuresti. pentru activități repetitive simple. f) stabilitate în exercitarea funcţiei publice. ANALIZA CONTEXTULUI LEGISLATIV Legea 188 functionarului public modificata 2010 LEGEA nr. I din anexa a revenit la forma initiala datorita incetarii efectelor juridice ale pct. imparţialitate şi obiectivitate. și trebuiau să aleagă între sângele fraților lor și propria viață. dar nu erau buni de altceva – munca câmpului. 5 de la litera B. se dădeau voluntari în armată – cu legământ să nu uite vecinătatea. A. încă de la pubertate – erau sortiți armatei. prin consens. 6. modelul protestant american. comunitățile din care proveneau. precum si functiile publice de executie prevazute la lit. – Construcția de locuințe – aici. e) orientare către cetăţean. alte îndeletniciri folositoare. educați. mai degrabă își sacrificau viețile lor decât să omoare vreun consătean sau consângean – vezi Apostol Bologa. și cu compasiune. Ei erau jertfa de sânge a satului.aplana conflictul. 668 din 6 octombrie 2009. comerț. C pot fi functii publice de stat. 28 din 14 ianuarie 2010. b) transparenţă. obiceiurile și legea pământului. erau sfătuiți să fie cuminți. Functii publice de conducere Pct. cu tot ce trebuie – obiceiul cerea strictă reciprocitate – nunta cu dar e doar o reminiscență palidă a acestui sprijin comunitar reciproc. Pădurea Spânzuraților. d) responsabilitate.629 din 3 decembrie 2009. B pct. bucuria muncii în echipe sudate este la ea acasa. 1. 188 din 8 decembrie 1999 (republicată)(actualizată) privind Statutul funcţionarilor publici) (actualizată până la data de 11 iulie 2010) ART. stimați și luați în seamă la sfatul bătrânilor – când venea vremea. Cap. 3 Principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice sunt: a) legalitate.

ci poate fi doar profesor) Legea 161/2003 .Legea nr. conform schemei din turnul cu slanină . care are aceeaşi pregătire şi nivel de experienţă. secretarul nu poate acorda nic consiliere sau consultanță contra cost vreunei persoane fizice sau juridice din vreun ONG precum cel ADL. fără contracte. civilă ori penală. Alte functii publice specifice (comentariul meu -nu de conducere – sic) 1. probată în ani și verificată în multe situații de joc strategic de tip dilema prizonierului. încredere reciprocă. genereaza incompatibilități – secretarul de comună nu poate desfășura activități lucrative. în porții care depind de buna înțelegere a părților – cu cât mai multe. a functiilor publice si in mediul de afaceri. (3) În cazurile prevăzute la alin.și primi la fel. ESTE SUFICIENT DE RESTRICTIV ȘI ANTIMANAGERIAL CA SĂ FIE PĂSTRAT CA LEGENDĂ ȘI CAMUFLAJ PERFECT Urmând principiile de drept și spiritul legii. administrativă. problemei sau nevoii de rezolvat pentru secretar sau orice membru al familiei sale pe care dorește sa îl ajute – în principiu. orice cetățean de pe raza comunei. (2) poate atrage. (2) În cazul existenţei unui conflict de interese. manager public. turnul virtual al slăninei va funcționa fără vreun aport legal. (nu pot fi cumulate.(1) Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) este chemat să rezolve cereri. ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice. în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă. constituite conform legii. SOCIAL ȘI FIDUCIAR AL CADRUL JURIDIC ESTE UNUL EUROPEAN ȘI NU VA FI SCHIMBAT DESIGUR. prevenirea si sanctionarea coruptiei SECŢIUNEA a 4-a Conflictul de interese privind funcţionarii publici Art. cu cât mai multă încredere. ci doar prin virtutea încrederii. să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial.C. va desemna un alt funcţionar public. c) interesele sale patrimoniale. după caz. funcţionarul public este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii. Astfel. fără vreun input. arată o cotă actuală. a încrederii cetățenilor în secretar și reciproc. poate realiza donații benevole. (4) Încălcarea dispoziţiilor alin. fără obligații de vreun fel. cu atât mai bine. de peste 90 procente. jucat cu sute sau mii de cazuri de interacțiuni multiple ale PN-II-PT-PCCA-2011-3 6 . potrivit legii. b) participă în cadrul aceleiaşi comisii. răspunderea disciplinară. cu atât mai bine – nu va fi nevoie de camuflarea veniturilor sau foloaseloracestea vor fi limitate la utilitatea strictă a trebuinței. (1). 79. Ovidiu Măntăluță. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice. la propunerea şefului ierarhic căruia îi este subordonat direct funcţionarul public în cauză. COMENTARIU PROIECTULUI PRIVIND ASPECTUL JURIDIC. Testarea realizată de către mine.161 din 19 aprilie 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice. conducătorul autorităţii sau instituţiei publice. dar. . luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. cu funcţionari publici care au calitatea de soţ sau rudă de gradul I.

dacă nu. n) 3 –April/mid 12 . asta într-o etapă ulterioară a proiectului – petnru siguranță.December 25 .December PN-II-PT-PCCA-2011-3 7 . n-1) 1 -Feb End month (2 ... se autoelimină prin selecție naturală de tip Darwinian cazurile nefericite de simbioză secretarcomunitate. se poate atinge limita fizică – 100/100.. el. Prima recoltă și nașterile 3 Kindergarten 1. stagnează. Pentru asigurarea succesului.Parteneri de cooperare/raising children – de pilda. În cadrul proiectului. o banca – BCR locuințe 1 1. managementul riscurilor – prin formarea lor profesionala – eu doar am accentuat unele laturi specific militare pe care le cunosc din studiu individual.April formaționali – ONG mama/mothership 2.Parteneri de joacă/playground– de pilda. eu fiind un formator de adulți cu experiență. nu conteaza ce mai face – nu va mai participa la joc – pot exista totuși scheme de recuperare.Parteneri de exercițiu/marriage – de pilda.January formaționali – ONG mama/teacher trainer 2. trebuie asigurată masa critică – din cei 16 secretari pe care i-am avut la training intensiv. recrutare. 1 Creșterea competenței și încrederii Involved partners 2. o banca – Start month (1 . este exclus tacit – în timp.secretarului cu cetățenii. Dar dacă acel secretar înșeală încrederea. trebuie păstrat nucleul dur al cetățenilor.Parteneri 13 . exemplul Sodomei și Gomorei – plaga de foc fiind subdezvoltarea – va funcționa. chiar. cred că toți merită să intre în program.Parteneri formaționali – ONG mama/mothership 2. Nu contează cine e cel rău – dacă toți din comună sunt răi.Parteneri 3 . cum ne vom da seama? – nu ne interesează deloc ce face acesta – dacă joacă corect. totuși. parțială sau totală a celor care au eșec – a doua șansă de joc – dar.. Cum? Prin excluziune – cine nu joacă corect cu secretarul. protejarea informației. regresează – fiindcă va juca incorect și cu vecinii în jocurile parteneriale – astfel. Deja au primit instrucție de bază de tip contrainformații. Table: Phase list Phase Phase title no. ba. și comunitatea vor prospera. din start. o banca – BCR locuințe 1 1.

de la căpșuni. alte afaceri locale. poate cu unii noi. UGIR. Parteneri autorități locale/mate seduction 3. Parlament.Parteneri 26 . depinde – ca la școală – mai schimbă comunele între ei. Agenții Guv 32 -May 31 – May/mid 5 Vocational 36 -December Table: Phase description Phase no. Vechii parteneri de joacă. mătușa din America. API Varese si oricine cu care copiii prefera sa se joace.January formaționali – ONG tutor and mentor 2. și oricine mai este. mai vin din provincie. SGG. ca acu au și libertatea de a face proiecte 1. (1-3) Phase title Creșterea competenței și încrederii Involved partners Personmonths Start month End month Objectives CO 6X3 1 February 3 April P1 2 P2 2 P3 2 (for each Phase-max 2 pages) P4 Total 18 PN-II-PT-PCCA-2011-3 8 .Parteneri formaționali – ONG coach. Scule și unelte – Guvern.4 School BCR locuințe 1. maistru instructor 2. etc. 1.

consorții și cooperare (ONG mama) 1. ob1 – luna 2 2.1.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice 3. Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii.2. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate de ONG pui local (homework. ob. Evaluare finală 2. Realizarea de activități practice privind cooperarea cu ONG pui local (homework) 6.1. local.2. a calității produselor dezvoltate de fiecare. article etc) Table: Phase description Phase no.2.Elaborarea de proiecte de dezvoltare specifice comunei/localității 1.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare.Dezvoltarea de proiecte individuale și testarea între peer-groups – formabili secretari.December Objectives 4. cu accent pe parteneriate.Parcurgerea modulului de management de proiect. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea interinstituțională public-privat (ONG mama) 2. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale. implementare și impactare – maximum o luna de zile 3.1. partenerial. cooperarea. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants PN-II-PT-PCCA-2011-3 9 . cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele locale 2. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework. luna 2 3.4. cooperare cetățenească 2. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 1.1. Studiu sociologic de impact – ob3-luna 3 * according to Annex 6 – results indicators of the Programme (patent. în vederea îmbunătățirii stilului 2.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 3.Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect.3. Realizarea de activități practice privind cooperarea interinstituțională (homework) 3. technology.2. instituțiile statului Deliverables (brief description and month of delivery) 1. (3-12) Phase title Prima recoltă și nașterile (for each Phase-max 2 pages) Involved CO P1 P2 P3 P4 Total partners Person6X9 2 2 2 54 months Start month 3 April End month 12 .Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea.3. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind înființarea și lucrul cu ONG pui local (ONG mama) 5. 1.3.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr.

1.1.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor – ONG pui local 6.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr. cu accent pe generarea și organizarea de structuri funcționale (ONG mama) 4.December Objectives 7.Implementarea proiectelor desvoltate de ONG pui local cu resursele existente – proiect.3. 4.2. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele locale ale ONG pui local 5. Evaluare finală 5. partenerial.2.1. în vederea îmbunătățirii stilului 5. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 7. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea interinstituțională public-privat (ONG mama) 8.Parcurgerea modulului de management de ONG.5.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice – ONG pui local 6.Dezvoltarea de proiecte individuale ale ONG pui local și testarea între peergroups de ONG pui local – formatori secretari.January End month 25 .3.1. Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii ONG pui local.2.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare. (13-25) Phase title Kindergarten (for each Phase-max 2 pages) Involved CO P1 P2 P3 P4 Total partners Person12X12 2 2 2 144 months Start month 13 .4. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea.2. Evaluare finală PN-II-PT-PCCA-2011-3 10 .4. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework.Elaborarea de proiecte de dezvoltare specifice comunei/localității în cooperare cu ONG pui local 4. ONG pui local ob4 – luna 4 5. cooperare cetățenească 5. implementare și impactare – maximum 3 luni de zile 6.3. luna 4 6. Studiu sociologic de impact realizat de ONG pui local – ob6-luna 10 Table: Phase description Phase no.3. Realizarea de activități practice privind cooperarea interinstituțională (homework) 9. consorții și cooperare (ONG mama) 7.Elaborarea de proiecte de dezvoltare specifice comunei/localității 7.Parcurgerea modulului de management de proiect. local. ob. cooperarea. evaluatori a calității produselor dezvoltate de fiecare ONG pui local. instituțiile statului – ONG pui local Deliverables (brief description and month of delivery) 4. cu accent pe parteneriate.

Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii.2. local.4.3. consorții și cooperare (ONG mama) 10.Dezvoltarea de joint-proiecte și testarea între peer-groups – formabili echipe de evaluare ONG pui local.4.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr.3. luna 16 9. a calității produselor dezvoltate de fiecare echipa joint. Studiu sociologic de impact – ob9-luna 25 Table: Phase description Phase no. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 10. cu accent pe parteneriate public-public. Realizarea de activități practice privind cooperarea între entități administrative de același nivel (homework) 12.Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale. partenerial.Elaborarea de joint-proiecte de dezvoltare specifice plasei/vezi Cuza/raionului 10. cooperarea.8.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice 9. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele locale 8.1.January End month 31 – May/mid Objectives 10.1.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 9. cooperare cetățenească 11.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr.2. ob7 – luna 15 8.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare. în vederea îmbunătățirii stilului 11. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework.Dezvoltarea de proiecte individuale și testarea între peer-groups – formabili secretari.2. local. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele plasei 11.3.2.8. 1. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea între entități administrative de același nivel (ONG mama) 11.Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect. cooperare cetățenească 8. instituțiile statului Deliverables (brief description and month of delivery) 7. partenerial.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea. (13-25) Phase title School (for each Phase-max 2 pages) Involved CO P1 P2 P3 P4 Total partners Person12X8 2 2 2 2 96 months Start month 26 .Parcurgerea modulului de management de joint-proiecte administrative. în vederea îmbunătățirii stilului 8. PN-II-PT-PCCA-2011-3 11 . implementare și impactare – maximum o luna de zile 9.3. a calității produselor dezvoltate de fiecare. guvernamental daca se poate. ob.1. 10.1. Evaluare finală 11.

ob10 – luna 26 11.1. joint-proiecte administrative. guvernamental daca se poate.3. Realizarea de activități practice privind cooperarea între între grupuri de entități administrative de același nivel și entități administrative centrale (homework) 15.1. 13.3.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice 12.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr. Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele plasei 14. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea între grupuri de entități administrative de același nivel și entități administrative centrale (ONG mama) 14. Evaluare finală 14.implementare și impactare – maximum 3 luni de zile 12. cooperarea. Studiu sociologic de impact – ob12-luna 31 Table: Phase description Phase no.3. dar cu target interesele comunei/comunelor 13.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare. (13-25) Phase title Vocational (for each Phase-max 2 pages) Involved CO P1 P2 P3 P4 Total partners Person5X8 2 2 2 2 40 months Start month 32 -May End month 36 -December Objectives 13. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale. local.Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice PN-II-PT-PCCA-2011-3 12 . luna 27 12.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 12. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 13.Dezvoltarea de proiecte și testarea între peer-groups – formabili echipe de evaluare ONG pui local+guvernamental.1.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework.2. ob.1.Elaborarea de joint-proiecte de dezvoltare specifice județului+tarii.2.Parcurgerea modulului de management de proiecte finanțate guvernamental.2. partenerial. a calității produselor dezvoltate de fiecare echipa joint. în vederea îmbunătățirii stilului 14. instituțiile statului Deliverables (brief description and month of delivery) 10. implementare și impactare – maximum 12 luni de zile 15.11. cu accent pe parteneriate strategice (ONG mama) 13.4. cooperare cetățenească 14.

3. Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii. luna 33 15. instituțiile statului. ob13 – luna 32 14.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea.14.2. cooperarea. Studiu sociologic de impact – ob15-luna 36 PN-II-PT-PCCA-2011-3 13 .Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 15. evalarea impactului proiectului Deliverables (brief description and month of delivery) 13. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale.15. ob.

Dragoș va participa în mod explicit și implicit la toate activitățile Principalele atribuții – ONG mamă va fi matricea de dezvoltare a capacităților cognitive. la toate nivelurile Se cere management colaborativ și o atmosferă caldă. Moldova. membri ONG pui local sau alți participanți. va conține interacțiuni complexe de schimbare comportamentală în mediu controlat afectiv. Management structure and procedures Describe the organisational structure and decision-making mechanisms of the project. Eventualele trimiteri către interesul județean și național sunt doar pentru a încuraja comunicarea și parteneriatele încrucișate cu alte zone ale proiectului – acesta poate debuta oricat de ramificat dorim. provide a brief description of the legal entity. Fără aceste schimbări nu este posibilă evoluția morală a acestora. Contextul influnențării este simplu și complex totodată – de la grupuri Balint. pe lângă instruirea specifică de specialitate – sociologie. Regresiile în PN-II-PT-PCCA-2011-3 14 . cel puțin sub aspect conceptual și de analiză de fundamentare Se propune un steering group al proiectului. Teorii valide le pot produce pentru aceasta – pornind de la teoriile de tip neural modifiability – Reuven Feuerstein. afective și volitive ale formabililor – fie secretari de comune. dar ponderea activităților și focalizarea rezultatelor și produselor este pentru folosul local.1. cu puteri decizionale reale. în care membrii să ia decizii – din steering să facă parte un președinte –managerul de proiect. psihologie socială. asamblarea elementelor de cooperare necesită o viziune națională. socializare. dacă se respectă principiile Teoretic. the main tasks they have been attributed. prietenoasă. științe comportamentale.2. Șef Serviciu Legislativ Senatul României. un înalt nivel intelectual știu un astfel de ONG. și membrii – câte un reprezentant al instituțiilor/organizațiilor partenere –teoretic. până la lucrările românești din domeniu – vezi Andrei Chiriță. Provide also a short profile of the key persons who will be undertaking the work (please use key persons list). Proiectul are o cuprindere administrativă maxima la nivel de județ. complexitatea proiectului este la nivelul fractalic al unității componente – nivel de comună – totuși. este bine să ne limităm la câte un sigur județ pilot din fiecare regiune istorică esențială – Ardeal. cu bună istorie de consultanță și consiliere pe resurse umane și pe management de proiect. pentru controlul bunului mers al activităților și gestiunea deviațiilor care pot crea probleme. Implementation (max 10 pages) 2.2. Pachetul de training. and the previous experience relevant to those tasks. Individual participants For each participant in the proposed project. board-ul va fi foarte plat și restrâns – manager și 3-4 membri Deciziile se vor lua prin consens 2. Show how they are matched to the complexity and scale of the project. deoarece repetițiile și acumulările relevante de informație și de experiență se produc de la sine. Țara Româneasca Complexitatea proiectului nu este mare. condus de soția lui Dragoș Răduț. ONG mamă – ONG complex. ca și puncte de însămânțare fractalică – dar. către armonia cerută de comunicarea de nivel înalt cerută acestora.

în spațiul ulterioarelor dezvoltări umane și economice este necesară. ca și know-how aferent. masa. 2. adecvat situațiilor. la obiective turistice și eonomice din țară – este suficientă buna organizare și asigurarea cheltuielilor de transport. including any resources that will complement the partners contribution. . acupunctură. 2.4. Methodology and associated work plan: A detailed work plan should be presented. pentru marcare pe hărțile mentale ale participanților. Am identificat un partener valoros. delicat. Comunicarea sinceră este strict necesară. comunicații și capacități de relaxare – muzică de toate tipurile pentru meloterapie. a terapiilor cognitiviste și gestaltiste. . capabil de ideație.Empatic. care acționează momentan la Formenerg SA. and how they are suited and are committed to the tasks assigned to them. orientat spre acțiune. Empatia. Explain how the composition of the consortium is well-balanced in relation to the objectives of the project. Resources to be committed Describe how the totality of the necessary resources will be mobilised (please use the Justification of purchasing major pieces of equipment).5. IMM – profil logistică. 2. Show how the resources will be integrated in a coherent way. and show how the overall financial plan for the project is adequate.describe the overall strategy of the work plan (please use the phase list). identificarea traumelor afective și remisia aestora este necesară în timpul cursurilor. și va fi însușită din ce în ce mai bine de participanți. profesionist bun în training și coaching. 15 PN-II-PT-PCCA-2011-3 . Consortium as a whole Describe how the participants collectively constitute a consortium capable of achieving the project objectives. manager de mare valoare la o firmă.description of each phase (please use the phase description). Vizionarea concretă.show the timing of the different phases and their components.3. de aceea. dar firma are doar catering și facilități comune de tip loisir. Present your plans as follows: . investigator – competențe bine dezvoltate de analiză și identificare oportunități – mai puțin capabil de a depăși barierele convenționale dictate de structurile instituționale. Show the complementarity between participants (please use available research infrastructure). Armonia constitutivă a părților este dată de armonia interioară. în d-l Sandu Baboi. Stradivari. Reiki. competențele ONG și ale IMM trebuie întărite în zona psihanalizei. Restul de echipamente pot fi achiziționate de la terți. Loisir și excursii – în zonele de lucru ale grupului țintă. BCR construcții locuințe – director Cornelia Prioteasa – energic-echilibrat.indicate deliverables (please use the Deliverable list). broken down into logical phases of the project. cu acces în trepte de inițiere/formare/competențe. 1. Platformă complexă de e-learning – este necesară pentru toate nivelurile de comunicare – va fi unică. aromaterapie. cazare și masă. delicatețea sufletească și buna înțelegere sunt cheia succesului.Facilități de relaxare – vor fi achiziționate în complement la cele existente la ONG și la IMM 3. . 2. motivat de activitățile inovative. dedicația și calităție de vârf de comunicare ale personajelor cheie din conducerea entităților partenere.spațiul psihic propriu.

partenerial. local.2.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea. ob. Parteneri de exercițiu – BCR locuințe 2.3.Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect.Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea interinstituțională public-privat (ONG mama) 2. Parlament.1.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 3. Parteneri de cooperare – BCR locuințe 3 Kindergarten -Parteneri formaționali – ONG mama/teacher trainer.1. 1.Realizarea de activități practice privind cooperarea interinstituțională (homework) Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele locale 2. API Varese 4 School .Parteneri formaționali – ONG mama/mothership.3.1. Studiu sociologic de impact – ob3-luna 3 PN-II-PT-PCCA-2011-3 16 . cooperarea.Parcurgerea modulului de management de proiect. consorții și cooperare (ONG mama) 1. în vederea îmbunătățirii stilului 2. cu accent pe parteneriate.Dezvoltarea de proiecte individuale și testarea între peer-groups – formabili secretari.Parteneri formaționali – ONG tutor and mentor. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 1.4. UGIR. alte afaceri locale. Evaluare finală 2.1. implementare și impactare – maximum o luna de zile 3. certuri în familie. dezvoltare fractalică activităților dar holistică a mentalului individual și colectiv al participanților. 1 Creșterea competenței și încrederii -Parteneri formaționali – ONG mama/mothership.2.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale.3.2. 5 Vocational Parteneri formaționali – ONG coach. Strategia de lucru constă în implementarea pricipiilor proiectului – simplitate. Prima recoltă și nașterile -. ob1 – luna 2 2.2. luna 2 3. cooperare cetățenească 2.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr. mediului nociv și indispoziției participanților – boli. ONG mama) 3. instituțiile statului Deliverables (brief description and month of delivery) 1. Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii. Parteneri autorități locale etc. situații incomfortabile în general.Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework. SGG. evitarea deviațiilor majore datorate corupției.Elaborarea de proiecte de dezvoltare specifice comunei/localității 1. Agenții Guvernamentale Phase I Creșterea competenței și încrederii Objectives 1.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice 3. a calității produselor dezvoltate de fiecare. Guvern. Parteneri de joacă/playground –BCR locuințe.

consorții și cooperare (ONG mama) 7.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor – ONG pui local 6.5.2. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate de ONG pui local (homework.Dezvoltarea de proiecte individuale ale ONG pui local și testarea între peer-groups de ONG pui local – formatori secretari. în vederea îmbunătățirii stilului 5.4.Parcurgerea modulului de management de proiect. Realizarea de activități practice privind cooperarea interinstituțională (homework) 9. 4.3. evaluatori a calității produselor dezvoltate de fiecare ONG pui local. local. implementare și impactare – maximum 3 luni de zile 6. ONG pui local ob4 – luna 4 Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii ONG pui local. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele locale ale ONG pui local 5.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare. partenerial.1. cooperare cetățenească 5. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr.3.2.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice – ONG pui local 6.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea.2. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 4. Realizarea de activități practice privind cooperarea cu ONG pui local (homework) 3. 6.1. ob. 5.Parcurgerea modulului de management de ONG.Phase II Prima recoltă și nașterile Objectives 1.3. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind înființarea și lucrul cu ONG pui local (ONG mama) 2. cooperarea. instituțiile statului – ONG pui local Deliverables (brief description and month of delivery) 4. Evaluare finală 5. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea interinstituțională public-privat (ONG mama) 8. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 7.1.1. cu accent pe parteneriate.2. luna 4 Studiu sociologic de impact realizat de ONG pui local – ob6-luna 10 Phase III Kindergarten 7.Elaborarea de proiecte de dezvoltare specifice comunei/localității în cooperare cu ONG pui local 4.Elaborarea de proiecte de dezvoltare specifice comunei/localității PN-II-PT-PCCA-2011-3 17 . cu accent pe generarea și organizarea de structuri funcționale (ONG mama) 4.Implementarea proiectelor desvoltate de ONG pui local cu resursele existente – proiect.

11. ob10 – luna 26 2. în vederea îmbunătățirii stilului 11. instituțiile statului Deliverables (brief description and month of delivery) 1.1.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 12.1.3. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea.Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect.2.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr. Studiu sociologic de impact – ob12-luna 31 Phase V Vocational Objectives PN-II-PT-PCCA-2011-3 18 . în vederea îmbunătățirii stilului 8.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice 9.Dezvoltarea de joint-proiecte și testarea între peer-groups – formabili echipe de evaluare ONG pui local.2. luna 27 3. Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii.Elaborarea de joint-proiecte de dezvoltare specifice plasei/vezi Cuza/raionului 10. cooperarea.3. partenerial.Dezvoltarea de proiecte individuale și testarea între peer-groups – formabili secretari. implementare și impactare – maximum 3 luni de zile 12. local. 10. partenerial.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare. implementare și impactare – maximum o luna de zile 9. instituțiile statului Phase IV School 10.3. Realizarea de activități practice privind cooperarea între entități administrative de același nivel (homework) 12.3. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 10. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea între entități administrative de același nivel (ONG mama) 11.3. a calității produselor dezvoltate de fiecare. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale. guvernamental daca se poate.3. cooperare cetățenească 11.4. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele locale 8. 1.1. ob.1.Parcurgerea modulului de management de joint-proiecte administrative.2.2.4.7. cooperarea.2.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare.Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect.1.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice 12.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea. local. cooperare cetățenească 8. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele plasei 11. Evaluare finală 8. Evaluare finală 11. cu accent pe parteneriate public-public.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr. a calității produselor dezvoltate de fiecare echipa joint.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 9. consorții și cooperare (ONG mama) 10.

în vederea îmbunătățirii stilului 14.Elaborarea de joint-proiecte de dezvoltare specifice județului+tarii.Dezvoltarea de proiecte și testarea între peer-groups – formabili echipe de evaluare ONG pui local+guvernamental. ob13 – luna 32 2. local.Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 15.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea.1.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare. luna 33 3. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale.3.1. evalarea impactului proiectului Deliverables (brief description and month of delivery) 1. guvernamental daca se poate.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice 15. cooperarea.3. a calității produselor dezvoltate de fiecare echipa joint.1.2. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele plasei 14.Parcurgerea modulului de management de proiecte finanțate guvernamental. cu accent pe parteneriate strategice (ONG mama) 13. 13. Studiu sociologic de impact – ob15-luna 36 Key persons list (their CVs are uploaded on the web platform) Name and surname* Coordinator (CO) SS Scientific title dr Phase 1-5 Person-month 36 PN-II-PT-PCCA-2011-3 19 . dar cu target interesele comunei/comunelor 13. Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii. ob. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 13.2. jointproiecte administrative. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr. implementare și impactare – maximum 12 luni de zile 15. partenerial. Realizarea de activități practice privind cooperarea între între grupuri de entități administrative de același nivel și entități administrative centrale (homework) 3.2.3. cooperare cetățenească 14. Evaluare finală 14. instituțiile statului.1.14. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea între grupuri de entități administrative de același nivel și entități administrative centrale (ONG mama) 2.4.

E ok... PN-II-PT-PCCA-2011-3 20 ...Partner 1 ONG Dragoș Răduț nevasta ISE Ovidiu Măntăluță BCR locuinte Cornelia Prioteasa IMM Sandu Baboi Total dr 1-5 36 Partner 2 dr 1-5 36 Partner 3 MA 1-5 36 Partner 4 MA 1-5 36 180 Available research infrastructure There will be made a distinction between the infrastructure of ICT and the rest of the research infrastructure (equipments and facilities for experimentation.. own or available through cooperation relationship with other institutions) (max 1 page) The quality and complementarity of the existing research infrastructure of partners.

PN-II-PT-PCCA-2011-3 21 .

. Partner 4 Public Budget Private 1 Private cofinancing 201 2 201 3 201 4 201 5 Total 201 2 201 3 Total 201 4 201 5 Total Private cofinancing % 201 3 201 4 201 5 Total Logistics Equipments Materials Subcontracting Travel Indirect costs Total According to Chapter 8 – Budget PN-II-PT-PCCA-2011-3 22 ..Budget breakdown by year (lei) Public Budget 201 2 Coordinator (CO) Partner 1 … Partner 4 Total Budget breakdown by category of expenses Budget breakdown / destination (lei)1 Personnel costs Coordinator (CO) Partner 1 Public Budget Private cofinancing Public Budget Private cofinancing .

Partner 4 Justification PN-II-PT-PCCA-2011-3 23 ..cofinancing Total Justification of purchasing major pieces of equipment Equipment name and characteristics Coordinator (CO) Partner 1 ...

European and International level Explain how the project results will contribute to increase the social-economical competitivness. bunele practici identificate și studiile publicate vor fi un semnal de atenționare privind un posibil curs de dezvoltare a comunităților rurale din toată lumea. Rezultatele proiectului vor ajuta mai buna orientare a programelor de dezvoltare rurală și comunitară. Dissemination and/or exploitation of project results. La nivel European. Added value of the project results at National. precum și va crea premisele unor politici de orientare focalizată a finanțărilor ulterioare prin programe europene. considerăm că drepturile de proprietate intelectuală aparțin poporului român. Describe how the project significantly contributes to the business growth of the enterprise partner. broșuri și pliante.2.3. se vor realiza website. Datorită numărului mare de participanți și modificările colaborative ce vor apărea prin însăși esența proiectului. stagnare economică și lipsa cronică a resurselor. Diseminarea rezultatelor proiectelor se va face prin activități de tip conferință și dezbatere. Expected impact (max 3 pages) 3. Pe plan internațional. precum și organiza evenimente de presă. mediatizare și comunicare în cadrul unor evenimente realizate în cadrul entităților administrative participante sau interesate de subiect. workshops. va atrage atenția asupra unor inflexibilități și riscuri induse de cadrul legislativ european în țările nou aderate la UE. Proiectul va sigura un ascendent sigur pe piața de consultanță socio-economică și de reformă a administrației publice. În acest scop.1. singurul mod de a rezolva această problemă fiind brevetarea. precum și instrumentele perfecționate pe parcursul proiectului vor asigura o recunoaștere decentă a promotorilor și partenerilor în zona profesională a consultanței pentru dezvoltare locală. included in the maximum 3 pages for the section) Show how the project is integrated into the business strategy of the enterprise partner. crearea premiselor unei dezvoltări durabile a mediului socio-economic din satul românesc poate fi extrasă din activitățile și colaborările realizate de partenerii și grupurile țintă avute în vedere de proiect. 3. Ideile novatoare și practicile realizate. and how these will increase the impact of the project. PN-II-PT-PCCA-2011-3 24 . în special din țările post-comuniste sau care au suferit traume socio-economice – războaie. proiectul. Describe also your plans for the management of knowledge (intellectual property) acquired in the course of the project. 1. 3. Totodată. folosind experiența și feedback-ul produs de către proiect. Proprietatea intelectuală a acestui produs de concepție și sinteză multidisciplinară este greu de asigurat. and management of intellectual property rights Describe the measures you propose for the dissemination and/or exploitation of project results. prin rezultatele sale. dacă va ști să aplice acest proiect cu succes. Business case – only for Type 2 projects (max 1 page. considering its market position and experience.2.

first name: Signature: Date: SSSSS PN-II-PT-PCCA-2011-3 25 . Project leader. Last name.The information in this application is hereby certified to be correct.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.