Funding Application for Joint Applied Research Projects PN-II-PT-PCCA-2011-3

SCOPUL CERCETĂRII:Sustenabilitatea strategică a dezvoltării locale TITLUL PROIECTULUI: Configurarea unor noi modele organizaționale pentru eficientizarea administrației publice locale și centrale. Estimări, scenarii, tendințe 1. Importance and Relevance of the Technical and/or Scientific Content (max 20 pages) 1.1. Concept and objectives: Explain the concept of the project. Describe the project objectives and the technical and/or scientific barriers that will be lifted by carrying out the project. Emphasise the original, novelty and innovative nature of the project. Present expected results and describe the project end products. În cadrul legislativ și administrative actual, lipsa managerilor publici și a forțelor administrative integratoare a energiilor sociale, economice și motivaționale în mediul rural românesc pun în primejdie dezvoltarea ulterioară a țării, absorbția fondurilor europene, sinteza informațiilor economice și strategice relevante de pe teritoriul țării. În aceste condiții, singurul punct de adresabilitate a eforturilor de reconstrucție a fost considerat secretarul de comună – de regulă, un funcționar policalificat, cu mare competență și experiență profesională, dedicat și modest – salariile mici și nemotivante, capacitatea scăzută a comunei de a le oferi alte recompense decât respectul, încrederea și dragostea cetățenilor, recunoașterea profesională și dorința de a face lucruri bune pentru comună sunt singurele care i-au ținut pe acești oameni la post și nu au plecat. Acest proces de autoselecție pozitivă 1

PN-II-PT-PCCA-2011-3

ne face și mai încrezători în investiția ulterioară în resursa umană în aceste adevărate noduri decizionale, relaționale și de consultanță – secretarii de commune din România. Aceștia vor trebui ajutați de către un resonator competențial și acțional – un ONG care să funcționeze local, pe multiple planuri – consiliere, consultanță, integrare economică, sinteză a informațiilor privind siguranța națională, ajutor financiar mutual a firmelor, punct de recrutare a personalului valoros pentru diverse activități și joburi ulterioare, punct de identificare a oportunităților de dezvoltare economică, socială, educațională ș culturală. Acest ONG este necesar pentru: 1. a depăși barierele legislative care nu permit secretarilor de comună să desfășoare niciun fel de activități lucrative, inclusiv cele de consultanță, pe teritoriul propriei commune – ceea ce noi considerăm nu numai o mare barieră europeană ridicată în calea dezvoltării României, ci și o mare eroare, contravenind bunelor practici pe plan mondial, managerii publici fiind cheia succesului comunităților, mai ales în Statele Unite. 2. Pentru a crea cadrul de refacere a încrederii comunităților în propriile forțe de a se autogestiona eficient 3. Pentru a putea dezvolta proiecte de infrastructură locală – agricultură, comerț, mică industrie, Rezultate așteptate (outcomes) 1. Creșterea încrederii comunității locale în secretarul de comună, prin competențe multiple de consultanță privind dezvoltare locală transferate acestuia prin programe specifice de formare 2. Generarea unei platforme de gestionare a intereselor locale prin înființarea unor ONG locale, legate în timp în cadrul unei rețele naționale – acest ONG se poate chema Asociația Locală pentru Dezvoltare 3. Creșterea forței platformei ALD prin inputuri bancare, financiare și de cunoaștere din partea BCR – construcție locuințe, UGIR, alte donații, sponsorizări și facilități acordate pentru dezvoltare specifică ONG 4. În timp, se vor crea capabilități de stocare, procesare, prelucrare specifice industriei locale, precum și pentru resursa umană - oameni de afaceri cu forță locală capabili de a fi lideri în comunitățile lor, resurse umane valoroase și know how de selecție personal, educatori locali capabili de performanță – profesori, directori de școli, informaticieni, oameni de artă. 2

PN-II-PT-PCCA-2011-3

2. e-learning. exact cum sunt toate statele occidentale. adaptabilă – conservatoare. deoarece cristalizarea în text a înțelepciunii moștenite din străbuni și a distilărilor obținute pe bază de încercare-eroare. State of the art: Present thestate of the art on the subject of the project (at the national and international level). în momentul în care își continuă creșterea. flexibilă și performantă. imuabile. În prezent. în funcție de posibilitățile fiecărui membru al obștii cu drepturi și îndatoriri – de la copil până la bătrân. științei și culturii în România – perfect adaptată nevoilor din teritoriu. și alte tehnici deja existente și care pot fi adaptate în 3 PN-II-PT-PCCA-2011-3 . morală și chiar spirituală – un ghid asemănător Talmudului. dar nu retrogradă – pe care se adaugă noile dezvoltări educaționale și facilități de învățare – Internet. in Romania or other countries. vizite de studiu etc. ideile privind entropia proceselor economice (Nicholas Georgescu Roegen) au contribuit la conturarea unui model de creștere cu entropie negativă spre exteriorul sistemului. fiecare avea drepturi și îndatoriri. – poate deveni un motor de neoprit. Show any contribution by the partners to the state of the art. proiectate pentru un anumit context de funcționare. Compare the product/technology/services that you aim to develop with existing product/technology/services available worldwide. pe baze mult mai ample și mai productive. datorită faptului că acest sistem se schimbă în timp. competitivă pe plan internațional. utilizând instrumentele moderne de cunoaștere. educației. adaptabil și indestructibil al creșterii naționale. Contextul istoric a) obștea sătească – proprietatea în devălmășie nu înseamnă dezordine și anarhie. împreună cu cea statală – Dimitrie Gusti. odată cu schimbare contextului (mediului) extern. socială. care începuse o creștere similară și pe care a părăsit-o în momentul confortului economic și al puterii dobândite prin creștere naturală. în cadrul unei comunități de practică așa cum era obștea sătească . poate conduce la blocarea procesului de adaptare și fixare în dogmă contraproductivă a unui proces de creșterea naturală. Părăsirea modelului Kibutz-ului a făcut ca în prezent statul Israel. ci respectarea priorităților. Show any preliminary results. după legea pământului – un cod complex de normativitate juridică. matrice de esență liberală. ale căror modele de creștere au fost urmate de politicienii și economiștii israelieni. Sistemele fixe. Acest proiect reia într-un mod creator câteva idei românești privind creșterea comunitară. obștea sătească românească. Virgil Madgearu. Radu Baltasiu. cu creștere lentă dar stabilă. dar nefixat în formă scrisă – oralitatea îi conferă o valoare și mai mare. să devină vulnerabil la contextul internațional. Analyse how the product/technology/services that you aim to develop distinguishes from existing product/technology/services which are already patented and/or exploited commercially.5. socializare. Totodată. grupurile Balint și de terapie cognitivă. învață. dialogul euristic. 1. care inerent se grefează pe scheletul bine știut de comunitate a tradiției. flexibil. knowledge management. Rezultatul final va fi o creștere naturală. a economiei. Descrierea detaliată a contextului operațional al proiectului 1. o fac în detrimentul mediului extern – spre care exportă entropie. armonioasă. sănătoasă și organică a cunoașterii comune – shared knowledge. așa cum au facut-o toate statele moderne până astăzi.și așa cum poate deveni acum.

Pedeapasa era cumplită pentru făptaș datorită comportamentului său necumpănit. fondul cultural și tezaurul informațional moștenit au suferit diferite influențe. să convoace sfat când era nevoie. de intervenție în caz de urgență. de două ori. astfel. Într-o viață de om. dar. cu separări. trebuia să fi fost împuternicitul vecinătății cel puțin o dată. etc. pe cale de fiducitate. bine folosite. limitat ca număr. cu rândul. – circula periodic. putea primi pentru ceva vreme. să meargă la slana sa și să taie cât voia – apoi aplica sigiliul de slănină. Ion etc. devin bunuri publice – dacă un sătean nu are ce mânca. prezervare și pază eficientă a bunurilor fiecăruia. de multe ori. de cuplare la fluxurile financiare mondiale într-un mod surprinzător. rămânea mereu în deficit – dar după astfel de incident. care. fondul genetic comun al populației românești. România actuală și poporul român actual beneficiază de oportunități imense de inserție atât antreprenorială. beneficiind de capacitate administrativă mult crescută față de restul țării. care le și îngrijeau casa și copiii până se înzdrăveneau. era limitată la cele două părți. chiar de bucurie. sau din cauza greutăților fără număr. – transformați în autorități locale. obicei păstrat și în Ardeal.continuare. toboșarul. sau să se mute la margine. de la gospodinele vecinătății. b) Istoricitatea hibridă a provinciilor românești – pe această istoricitate diferită. Înșelăciunea. cu multe opțiuni de creștere – poporul român actual. de rupere a legământului slăninii. semnul autorității – sigiliu. care. să participe la orice tip de reprezentare a vecinătății în cadrul primăriei sau în alte locuri. fiind vorba de o oportunitate imensă de utilizare în comun. dar intrau în programul de asistență al VECINĂTĂȚILOR. cu instituții străvechi recunoscute – primariul. erau supuși la judecata sfatului bătrânilor și. era limitată în timp. iar. fără excepție. servicii de comunicare și informare a populației. dacă se considera că puteau PN-II-PT-PCCA-2011-3 4 . altele contraproductive. – asistență juridică și de împăcare – fiecare vecin era responsabil de starea relațiilor cu vecinul său. Ardealul – fostă provincie austriacă. Atribuțiile și rolul vecinătății – asistență socială – lehuzele primeau mâncare. Atribuțiile împuternicitului – un fel de consilier local – să adune oamenii la clacă și diverse activități. confluențe. lădița cu regulamente și înscrisuri străvechi etc. Vecinătățile – reprezentau forme de alocare a competenței administrative în comunitățile sașe străvechi. împăratului. el va primi. nimeni din sat nu îl mai ajuta. unele productive. cu un ciclu de 4 ani sau chiar mai puțin. dar care în prezent pot fi armonizate într-un trunchi viguros. înseamnă opțiuni și oportunități de progres nebănuite de alții. un semn care arăta că nu a fost fraudă. mai marii locului – inclusiv în secuime – polgarmester etc. dar va greva resursele comunității. daca ar fi avut loc. după înțelegere. Slana era păzită cu rândul de sătenii sași. să distribuie reglementări ale primăriei. să cheme sfatul bătrânilor pentru consultare. Între acestea. era ocolit – un paria – trebuia sau să plece din sat. În momentul în care slana lui Vasile se găta. fiecare gospodar. să cheme tinerii la disciplinare – mustrare. sigiliul lui Gheorghe. cuprinzând câteva zeci sau maximum sute de gospodării/familii. câtă vreme respectau regulile comunității și legea pământului. iar fiecare avea dreptul să pătrundă în turn.. cu planuri cadastrle bine întocmite încă de pe vremea Mariei Tereza. FOARTE IMPORTANT PENTRU FILOSOFIA FONDULUI MUTUAL Turnul cu slănină – (instituție săsească) o instituție ce în mod special mi-a atras atenția. Cei dependenți de el erau la fel de pedepsiți. cât și de adaptare la riscuri și crize. bătaie – dacă încălcau regulile. O vecinătate rurală sau de târg mic era alcătuită dintr-un număr de găspodării sau străzi/ulițe. să folosească în interesul familiei sale cât se înțelegeau – riscurile acestei înțelegeri rămâneau în seama părților. iar aplicarea de măsuri îi privea personal. o data. vornicul.

sunt apanajul grupurilor de lucru specializate – workshops – aici. se dădeau voluntari în armată – cu legământ să nu uite vecinătatea. g) subordonare ierarhică. bucuria muncii în echipe sudate este la ea acasa. c) eficienţă şi eficacitate. ANALIZA CONTEXTULUI LEGISLATIV Legea 188 functionarului public modificata 2010 LEGEA nr. I din anexa a revenit la forma initiala datorita incetarii efectelor juridice ale pct. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. și știau asta – erau bine hrăniți. încă de la pubertate – erau sortiți armatei. pentru activități repetitive simple. comunitățile din care proveneau. meșteșuguri.629 din 3 decembrie 2009. ANEXA 3. în conformitate cu prevederile legale. 668 din 6 octombrie 2009. Functii publice de conducere Pct. C pot fi functii publice de stat. alte îndeletniciri folositoare. publicate in MONITORUL OFICIAL nr. dar și complexe. B pct. educați. dar. al sectorului municipiului Bucuresti. – Practicarea meșteșugurilor – claca și șezătoarea. conform DECIZIEI CURTII CONSTITUTIONALE nr. buna dispoziție. Ei erau jertfa de sânge a satului. – Construcția de locuințe – aici. prin consens. mai degrabă își sacrificau viețile lor decât să omoare vreun consătean sau consângean – vezi Apostol Bologa. 28 din 14 ianuarie 2010. 26 al art. precum si functiile publice de executie prevazute la lit. din urmbră sau pe față. b) transparenţă. vâzut în filme. Cap. – asistență educațională – copiii vecinătății cu rezultate slabe erau trimiși să urmeze exemplul colegilor lor – selecția voluntarilor pentru armata împăratului – flăcăii care erau apți pentru armată. cel mai frapant exemplu fiind din comunitățile Amish de origine germanică din unele zone ale SUA – toată comunitatea muncea cot la cot. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. satul. A. 1. d) responsabilitate. 6. modelul protestant american. 188 din 8 decembrie 1999 (republicată)(actualizată) privind Statutul funcţionarilor publici) (actualizată până la data de 11 iulie 2010) ART. aduna resurse și folosea resursele comunității pentru a construi însurățeilor o casă.aplana conflictul. și cu compasiune. 7 si 8. 5 de la litera B. creativitatea. f) stabilitate în exercitarea funcţiei publice. erau sfătuiți să fie cuminți. 5 PN-II-PT-PCCA-2011-3 . comerț. chiar dacă trebuiau să respecte jurământul împăratului – când venea vremea. supuși și să urce în ranguri și cinuri – mulți oameni de stat proveniți din rândurile lor au ajutat. obiceiurile și legea pământului. erau știuți de multă vreme și tratați cu respect.Functiile publice de conducere prevazute la lit. 3 Principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice sunt: a) legalitate. cu tot ce trebuie – obiceiul cerea strictă reciprocitate – nunta cu dar e doar o reminiscență palidă a acestui sprijin comunitar reciproc. dar care trebuia și aceasta investită în puterea statală vremelnică. Pădurea Spânzuraților. teritoriale sau locale. și trebuiau să aleagă între sângele fraților lor și propria viață. al orasului si comunei. stimați și luați în seamă la sfatul bătrânilor – când venea vremea. imparţialitate şi obiectivitate. dar nu erau buni de altceva – munca câmpului. 105 din 6 octombrie 2009. e) orientare către cetăţean. secretar al municipiului. primeau de efectuat zile muncă în folosul comunității.

fără contracte. b) participă în cadrul aceleiaşi comisii. COMENTARIU PROIECTULUI PRIVIND ASPECTUL JURIDIC. genereaza incompatibilități – secretarul de comună nu poate desfășura activități lucrative. cu cât mai multă încredere. constituite conform legii. luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. conducătorul autorităţii sau instituţiei publice. jucat cu sute sau mii de cazuri de interacțiuni multiple ale PN-II-PT-PCCA-2011-3 6 . cu funcţionari publici care au calitatea de soţ sau rudă de gradul I. secretarul nu poate acorda nic consiliere sau consultanță contra cost vreunei persoane fizice sau juridice din vreun ONG precum cel ADL. ESTE SUFICIENT DE RESTRICTIV ȘI ANTIMANAGERIAL CA SĂ FIE PĂSTRAT CA LEGENDĂ ȘI CAMUFLAJ PERFECT Urmând principiile de drept și spiritul legii. . ci doar prin virtutea încrederii. funcţionarul public este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii. 79.C. prevenirea si sanctionarea coruptiei SECŢIUNEA a 4-a Conflictul de interese privind funcţionarii publici Art. Ovidiu Măntăluță.(1) Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) este chemat să rezolve cereri. încredere reciprocă. (nu pot fi cumulate. poate realiza donații benevole. (2) poate atrage. civilă ori penală. (3) În cazurile prevăzute la alin. SOCIAL ȘI FIDUCIAR AL CADRUL JURIDIC ESTE UNUL EUROPEAN ȘI NU VA FI SCHIMBAT DESIGUR. care are aceeaşi pregătire şi nivel de experienţă. fără vreun input. (1). Testarea realizată de către mine. de peste 90 procente.161 din 19 aprilie 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice. probată în ani și verificată în multe situații de joc strategic de tip dilema prizonierului. cu atât mai bine – nu va fi nevoie de camuflarea veniturilor sau foloaseloracestea vor fi limitate la utilitatea strictă a trebuinței. c) interesele sale patrimoniale. în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă. după caz. conform schemei din turnul cu slanină . (2) În cazul existenţei unui conflict de interese. orice cetățean de pe raza comunei. a functiilor publice si in mediul de afaceri. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice. Astfel.și primi la fel. va desemna un alt funcţionar public. dar. ci poate fi doar profesor) Legea 161/2003 . manager public. la propunerea şefului ierarhic căruia îi este subordonat direct funcţionarul public în cauză. ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice. administrativă. răspunderea disciplinară. în porții care depind de buna înțelegere a părților – cu cât mai multe.Legea nr. arată o cotă actuală. cu atât mai bine. (4) Încălcarea dispoziţiilor alin. să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial. potrivit legii. turnul virtual al slăninei va funcționa fără vreun aport legal. fără obligații de vreun fel. Alte functii publice specifice (comentariul meu -nu de conducere – sic) 1. a încrederii cetățenilor în secretar și reciproc. problemei sau nevoii de rezolvat pentru secretar sau orice membru al familiei sale pe care dorește sa îl ajute – în principiu.

o banca – BCR locuințe 1 1.December 25 . n-1) 1 -Feb End month (2 . din start.Parteneri 3 . el.January formaționali – ONG mama/teacher trainer 2. exemplul Sodomei și Gomorei – plaga de foc fiind subdezvoltarea – va funcționa. Deja au primit instrucție de bază de tip contrainformații. se poate atinge limita fizică – 100/100. asta într-o etapă ulterioară a proiectului – petnru siguranță.. cred că toți merită să intre în program. parțială sau totală a celor care au eșec – a doua șansă de joc – dar. nu conteaza ce mai face – nu va mai participa la joc – pot exista totuși scheme de recuperare. Pentru asigurarea succesului. și comunitatea vor prospera. ba.. Prima recoltă și nașterile 3 Kindergarten 1.Parteneri formaționali – ONG mama/mothership 2.Parteneri de exercițiu/marriage – de pilda.secretarului cu cetățenii.Parteneri de joacă/playground– de pilda. stagnează. eu fiind un formator de adulți cu experiență. este exclus tacit – în timp. cum ne vom da seama? – nu ne interesează deloc ce face acesta – dacă joacă corect. chiar.April formaționali – ONG mama/mothership 2. managementul riscurilor – prin formarea lor profesionala – eu doar am accentuat unele laturi specific militare pe care le cunosc din studiu individual. Table: Phase list Phase Phase title no. n) 3 –April/mid 12 . trebuie păstrat nucleul dur al cetățenilor. Dar dacă acel secretar înșeală încrederea. recrutare. o banca – BCR locuințe 1 1. Cum? Prin excluziune – cine nu joacă corect cu secretarul. protejarea informației.. dacă nu. regresează – fiindcă va juca incorect și cu vecinii în jocurile parteneriale – astfel. În cadrul proiectului. se autoelimină prin selecție naturală de tip Darwinian cazurile nefericite de simbioză secretarcomunitate.Parteneri 13 .Parteneri de cooperare/raising children – de pilda. o banca – Start month (1 . trebuie asigurată masa critică – din cei 16 secretari pe care i-am avut la training intensiv. Nu contează cine e cel rău – dacă toți din comună sunt răi.December PN-II-PT-PCCA-2011-3 7 .. 1 Creșterea competenței și încrederii Involved partners 2. totuși.

poate cu unii noi. UGIR. mătușa din America.Parteneri 26 . etc. depinde – ca la școală – mai schimbă comunele între ei.Parteneri formaționali – ONG coach. Parlament. ca acu au și libertatea de a face proiecte 1. Parteneri autorități locale/mate seduction 3. alte afaceri locale. Agenții Guv 32 -May 31 – May/mid 5 Vocational 36 -December Table: Phase description Phase no. Vechii parteneri de joacă. 1.4 School BCR locuințe 1. de la căpșuni.January formaționali – ONG tutor and mentor 2. API Varese si oricine cu care copiii prefera sa se joace. maistru instructor 2. (1-3) Phase title Creșterea competenței și încrederii Involved partners Personmonths Start month End month Objectives CO 6X3 1 February 3 April P1 2 P2 2 P3 2 (for each Phase-max 2 pages) P4 Total 18 PN-II-PT-PCCA-2011-3 8 . SGG. mai vin din provincie. Scule și unelte – Guvern. și oricine mai este.

Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate de ONG pui local (homework. (3-12) Phase title Prima recoltă și nașterile (for each Phase-max 2 pages) Involved CO P1 P2 P3 P4 Total partners Person6X9 2 2 2 54 months Start month 3 April End month 12 . Realizarea de activități practice privind cooperarea cu ONG pui local (homework) 6. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework. Studiu sociologic de impact – ob3-luna 3 * according to Annex 6 – results indicators of the Programme (patent. cu accent pe parteneriate. article etc) Table: Phase description Phase no. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants PN-II-PT-PCCA-2011-3 9 . implementare și impactare – maximum o luna de zile 3.Elaborarea de proiecte de dezvoltare specifice comunei/localității 1. a calității produselor dezvoltate de fiecare. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind înființarea și lucrul cu ONG pui local (ONG mama) 5.Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect.Parcurgerea modulului de management de proiect. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea interinstituțională public-privat (ONG mama) 2.1.1. technology. cooperare cetățenească 2. partenerial.3. luna 2 3.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 3. 1. local. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 1.3.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice 3.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr. Realizarea de activități practice privind cooperarea interinstituțională (homework) 3. Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii.2. ob. ob1 – luna 2 2. consorții și cooperare (ONG mama) 1.Dezvoltarea de proiecte individuale și testarea între peer-groups – formabili secretari.December Objectives 4.1. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele locale 2.4.2.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea. cooperarea.2.3. în vederea îmbunătățirii stilului 2.2.1. Evaluare finală 2. instituțiile statului Deliverables (brief description and month of delivery) 1.

Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea.4.4. cu accent pe parteneriate.Parcurgerea modulului de management de ONG.1. implementare și impactare – maximum 3 luni de zile 6. instituțiile statului – ONG pui local Deliverables (brief description and month of delivery) 4. cooperare cetățenească 5. 4.3. cooperarea. luna 4 6.1. local.Elaborarea de proiecte de dezvoltare specifice comunei/localității în cooperare cu ONG pui local 4. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework.Implementarea proiectelor desvoltate de ONG pui local cu resursele existente – proiect.January End month 25 .Dezvoltarea de proiecte individuale ale ONG pui local și testarea între peergroups de ONG pui local – formatori secretari.1. Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii ONG pui local. Studiu sociologic de impact realizat de ONG pui local – ob6-luna 10 Table: Phase description Phase no.1. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele locale ale ONG pui local 5.2. Realizarea de activități practice privind cooperarea interinstituțională (homework) 9.2. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea interinstituțională public-privat (ONG mama) 8. consorții și cooperare (ONG mama) 7. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale. în vederea îmbunătățirii stilului 5. ONG pui local ob4 – luna 4 5. (13-25) Phase title Kindergarten (for each Phase-max 2 pages) Involved CO P1 P2 P3 P4 Total partners Person12X12 2 2 2 144 months Start month 13 . evaluatori a calității produselor dezvoltate de fiecare ONG pui local.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr.2.3. ob.December Objectives 7.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice – ONG pui local 6.3.3.Elaborarea de proiecte de dezvoltare specifice comunei/localității 7. partenerial. Evaluare finală 5.Parcurgerea modulului de management de proiect. Evaluare finală PN-II-PT-PCCA-2011-3 10 .Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor – ONG pui local 6. cu accent pe generarea și organizarea de structuri funcționale (ONG mama) 4. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 7.5.2.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare.

cu accent pe parteneriate public-public.3.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice 9.4. 10.3. local.1. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 10.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 9. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea între entități administrative de același nivel (ONG mama) 11. PN-II-PT-PCCA-2011-3 11 .2. Studiu sociologic de impact – ob9-luna 25 Table: Phase description Phase no.3. (13-25) Phase title School (for each Phase-max 2 pages) Involved CO P1 P2 P3 P4 Total partners Person12X8 2 2 2 2 96 months Start month 26 .Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea. luna 16 9. Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii. Realizarea de activități practice privind cooperarea între entități administrative de același nivel (homework) 12. în vederea îmbunătățirii stilului 11.1.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr.2.1.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr. implementare și impactare – maximum o luna de zile 9.Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect.2. cooperarea.Dezvoltarea de proiecte individuale și testarea între peer-groups – formabili secretari.Parcurgerea modulului de management de joint-proiecte administrative. în vederea îmbunătățirii stilului 8. 1.Elaborarea de joint-proiecte de dezvoltare specifice plasei/vezi Cuza/raionului 10.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare. ob7 – luna 15 8.2. a calității produselor dezvoltate de fiecare echipa joint.8. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework. Evaluare finală 11. cooperare cetățenească 8. partenerial. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele plasei 11. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale. consorții și cooperare (ONG mama) 10. local. a calității produselor dezvoltate de fiecare.3.Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect. guvernamental daca se poate.4. cooperare cetățenească 11. partenerial. instituțiile statului Deliverables (brief description and month of delivery) 7.January End month 31 – May/mid Objectives 10. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele locale 8.1.8.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare. ob.Dezvoltarea de joint-proiecte și testarea între peer-groups – formabili echipe de evaluare ONG pui local.

Realizarea de activități practice privind cooperarea între între grupuri de entități administrative de același nivel și entități administrative centrale (homework) 15. a calității produselor dezvoltate de fiecare echipa joint. guvernamental daca se poate. ob.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea. în vederea îmbunătățirii stilului 14. partenerial.3. cooperarea.1. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele plasei 14. cooperare cetățenească 14.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare.implementare și impactare – maximum 3 luni de zile 12.Elaborarea de joint-proiecte de dezvoltare specifice județului+tarii. joint-proiecte administrative.1.4. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice PN-II-PT-PCCA-2011-3 12 .2.1.1.11. Evaluare finală 14. (13-25) Phase title Vocational (for each Phase-max 2 pages) Involved CO P1 P2 P3 P4 Total partners Person5X8 2 2 2 2 40 months Start month 32 -May End month 36 -December Objectives 13.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 12. implementare și impactare – maximum 12 luni de zile 15. ob10 – luna 26 11.2.Dezvoltarea de proiecte și testarea între peer-groups – formabili echipe de evaluare ONG pui local+guvernamental.3.3.Parcurgerea modulului de management de proiecte finanțate guvernamental. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 13. Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii. cu accent pe parteneriate strategice (ONG mama) 13.2. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea între grupuri de entități administrative de același nivel și entități administrative centrale (ONG mama) 14. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale. Studiu sociologic de impact – ob12-luna 31 Table: Phase description Phase no. 13. luna 27 12.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice 12. instituțiile statului Deliverables (brief description and month of delivery) 10. local.Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect. dar cu target interesele comunei/comunelor 13.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr.

14.15. ob13 – luna 32 14. ob.2. Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii. luna 33 15.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea. cooperarea.3. evalarea impactului proiectului Deliverables (brief description and month of delivery) 13. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale. instituțiile statului.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 15. Studiu sociologic de impact – ob15-luna 36 PN-II-PT-PCCA-2011-3 13 .

cel puțin sub aspect conceptual și de analiză de fundamentare Se propune un steering group al proiectului.1. afective și volitive ale formabililor – fie secretari de comune. științe comportamentale. dacă se respectă principiile Teoretic. Dragoș va participa în mod explicit și implicit la toate activitățile Principalele atribuții – ONG mamă va fi matricea de dezvoltare a capacităților cognitive. ca și puncte de însămânțare fractalică – dar. Proiectul are o cuprindere administrativă maxima la nivel de județ. la toate nivelurile Se cere management colaborativ și o atmosferă caldă. este bine să ne limităm la câte un sigur județ pilot din fiecare regiune istorică esențială – Ardeal. provide a brief description of the legal entity. Țara Româneasca Complexitatea proiectului nu este mare. pentru controlul bunului mers al activităților și gestiunea deviațiilor care pot crea probleme. prietenoasă.2. and the previous experience relevant to those tasks. complexitatea proiectului este la nivelul fractalic al unității componente – nivel de comună – totuși. psihologie socială. Teorii valide le pot produce pentru aceasta – pornind de la teoriile de tip neural modifiability – Reuven Feuerstein. cu puteri decizionale reale. cu bună istorie de consultanță și consiliere pe resurse umane și pe management de proiect. până la lucrările românești din domeniu – vezi Andrei Chiriță. membri ONG pui local sau alți participanți. board-ul va fi foarte plat și restrâns – manager și 3-4 membri Deciziile se vor lua prin consens 2. deoarece repetițiile și acumulările relevante de informație și de experiență se produc de la sine. Individual participants For each participant in the proposed project. Eventualele trimiteri către interesul județean și național sunt doar pentru a încuraja comunicarea și parteneriatele încrucișate cu alte zone ale proiectului – acesta poate debuta oricat de ramificat dorim. Management structure and procedures Describe the organisational structure and decision-making mechanisms of the project.2. și membrii – câte un reprezentant al instituțiilor/organizațiilor partenere –teoretic. socializare. un înalt nivel intelectual știu un astfel de ONG. Șef Serviciu Legislativ Senatul României. dar ponderea activităților și focalizarea rezultatelor și produselor este pentru folosul local. Show how they are matched to the complexity and scale of the project. Contextul influnențării este simplu și complex totodată – de la grupuri Balint. Implementation (max 10 pages) 2. pe lângă instruirea specifică de specialitate – sociologie. Pachetul de training. către armonia cerută de comunicarea de nivel înalt cerută acestora. Provide also a short profile of the key persons who will be undertaking the work (please use key persons list). va conține interacțiuni complexe de schimbare comportamentală în mediu controlat afectiv. condus de soția lui Dragoș Răduț. the main tasks they have been attributed. în care membrii să ia decizii – din steering să facă parte un președinte –managerul de proiect. Regresiile în PN-II-PT-PCCA-2011-3 14 . asamblarea elementelor de cooperare necesită o viziune națională. Fără aceste schimbări nu este posibilă evoluția morală a acestora. Moldova. ONG mamă – ONG complex.

broken down into logical phases of the project. Present your plans as follows: .show the timing of the different phases and their components. 15 PN-II-PT-PCCA-2011-3 . Comunicarea sinceră este strict necesară. Armonia constitutivă a părților este dată de armonia interioară. competențele ONG și ale IMM trebuie întărite în zona psihanalizei. cazare și masă. motivat de activitățile inovative. Restul de echipamente pot fi achiziționate de la terți. . Vizionarea concretă. adecvat situațiilor. Loisir și excursii – în zonele de lucru ale grupului țintă. cu acces în trepte de inițiere/formare/competențe. and how they are suited and are committed to the tasks assigned to them. Resources to be committed Describe how the totality of the necessary resources will be mobilised (please use the Justification of purchasing major pieces of equipment). capabil de ideație.3. comunicații și capacități de relaxare – muzică de toate tipurile pentru meloterapie. delicatețea sufletească și buna înțelegere sunt cheia succesului. Consortium as a whole Describe how the participants collectively constitute a consortium capable of achieving the project objectives. în spațiul ulterioarelor dezvoltări umane și economice este necesară. ca și know-how aferent. a terapiilor cognitiviste și gestaltiste. manager de mare valoare la o firmă. și va fi însușită din ce în ce mai bine de participanți. investigator – competențe bine dezvoltate de analiză și identificare oportunități – mai puțin capabil de a depăși barierele convenționale dictate de structurile instituționale. 2. delicat.description of each phase (please use the phase description). Am identificat un partener valoros. . la obiective turistice și eonomice din țară – este suficientă buna organizare și asigurarea cheltuielilor de transport. Platformă complexă de e-learning – este necesară pentru toate nivelurile de comunicare – va fi unică.Facilități de relaxare – vor fi achiziționate în complement la cele existente la ONG și la IMM 3.spațiul psihic propriu. Explain how the composition of the consortium is well-balanced in relation to the objectives of the project. identificarea traumelor afective și remisia aestora este necesară în timpul cursurilor. IMM – profil logistică. Methodology and associated work plan: A detailed work plan should be presented. pentru marcare pe hărțile mentale ale participanților. în d-l Sandu Baboi. profesionist bun în training și coaching. care acționează momentan la Formenerg SA. including any resources that will complement the partners contribution. dedicația și calităție de vârf de comunicare ale personajelor cheie din conducerea entităților partenere. dar firma are doar catering și facilități comune de tip loisir. BCR construcții locuințe – director Cornelia Prioteasa – energic-echilibrat. 2.indicate deliverables (please use the Deliverable list).Empatic. 2. Show how the resources will be integrated in a coherent way.5.4. Stradivari. Empatia. and show how the overall financial plan for the project is adequate. aromaterapie.describe the overall strategy of the work plan (please use the phase list). de aceea. Show the complementarity between participants (please use available research infrastructure). 1. Reiki. orientat spre acțiune. acupunctură. . masa. 2.

a calității produselor dezvoltate de fiecare. cu accent pe parteneriate.2.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare.1.Dezvoltarea de proiecte individuale și testarea între peer-groups – formabili secretari.Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework. Strategia de lucru constă în implementarea pricipiilor proiectului – simplitate.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea. cooperare cetățenească 2. Parlament. 5 Vocational Parteneri formaționali – ONG coach. luna 2 3. alte afaceri locale. Parteneri de joacă/playground –BCR locuințe. ob.Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea interinstituțională public-privat (ONG mama) 2. evitarea deviațiilor majore datorate corupției.Elaborarea de proiecte de dezvoltare specifice comunei/localității 1.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 3.Parteneri formaționali – ONG mama/mothership. certuri în familie.3.Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect. Guvern.1. Agenții Guvernamentale Phase I Creșterea competenței și încrederii Objectives 1.1. consorții și cooperare (ONG mama) 1. Studiu sociologic de impact – ob3-luna 3 PN-II-PT-PCCA-2011-3 16 .2. ONG mama) 3. API Varese 4 School . cooperarea.2. Evaluare finală 2. Prima recoltă și nașterile -.Parcurgerea modulului de management de proiect. ob1 – luna 2 2. Parteneri de exercițiu – BCR locuințe 2. Parteneri de cooperare – BCR locuințe 3 Kindergarten -Parteneri formaționali – ONG mama/teacher trainer. mediului nociv și indispoziției participanților – boli. instituțiile statului Deliverables (brief description and month of delivery) 1.4. Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale.1. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 1.3.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr. în vederea îmbunătățirii stilului 2. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele locale 2.3. 1. Parteneri autorități locale etc.Parteneri formaționali – ONG tutor and mentor. implementare și impactare – maximum o luna de zile 3. dezvoltare fractalică activităților dar holistică a mentalului individual și colectiv al participanților.Realizarea de activități practice privind cooperarea interinstituțională (homework) Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework. local. partenerial. 1 Creșterea competenței și încrederii -Parteneri formaționali – ONG mama/mothership. situații incomfortabile în general.2. SGG. UGIR.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice 3.

ob.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 7. evaluatori a calității produselor dezvoltate de fiecare ONG pui local.4. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework.5. local. partenerial.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr. cu accent pe generarea și organizarea de structuri funcționale (ONG mama) 4.2.Parcurgerea modulului de management de ONG.3. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind înființarea și lucrul cu ONG pui local (ONG mama) 2.Phase II Prima recoltă și nașterile Objectives 1.2. Evaluare finală 5. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele locale ale ONG pui local 5. cooperarea.Elaborarea de proiecte de dezvoltare specifice comunei/localității în cooperare cu ONG pui local 4. 6.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor – ONG pui local 6. 5. cooperare cetățenească 5.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea.1. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea interinstituțională public-privat (ONG mama) 8.Elaborarea de proiecte de dezvoltare specifice comunei/localității PN-II-PT-PCCA-2011-3 17 .3.2. 4.1. Realizarea de activități practice privind cooperarea interinstituțională (homework) 9.1.1. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice – ONG pui local 6. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 4. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate de ONG pui local (homework. luna 4 Studiu sociologic de impact realizat de ONG pui local – ob6-luna 10 Phase III Kindergarten 7.Parcurgerea modulului de management de proiect. în vederea îmbunătățirii stilului 5. Realizarea de activități practice privind cooperarea cu ONG pui local (homework) 3. instituțiile statului – ONG pui local Deliverables (brief description and month of delivery) 4.Implementarea proiectelor desvoltate de ONG pui local cu resursele existente – proiect. implementare și impactare – maximum 3 luni de zile 6.3.Dezvoltarea de proiecte individuale ale ONG pui local și testarea între peer-groups de ONG pui local – formatori secretari. cu accent pe parteneriate. consorții și cooperare (ONG mama) 7.2. ONG pui local ob4 – luna 4 Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii ONG pui local.

Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect. cooperare cetățenească 11.4. 1. cooperarea.Elaborarea de joint-proiecte de dezvoltare specifice plasei/vezi Cuza/raionului 10.3.11. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale. partenerial. cu accent pe parteneriate public-public. 10.3. ob10 – luna 26 2. partenerial. Realizarea de activități practice privind cooperarea între entități administrative de același nivel (homework) 12.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea.7. Evaluare finală 8. local. implementare și impactare – maximum o luna de zile 9. ob.3.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea.3.1. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea între entități administrative de același nivel (ONG mama) 11.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare.4.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice 12.3. local. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 10. Evaluare finală 11. instituțiile statului Deliverables (brief description and month of delivery) 1. instituțiile statului Phase IV School 10.1.3.2.Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect.Dezvoltarea de joint-proiecte și testarea între peer-groups – formabili echipe de evaluare ONG pui local. a calității produselor dezvoltate de fiecare.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr.1. guvernamental daca se poate. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele plasei 11.1. în vederea îmbunătățirii stilului 11.Parcurgerea modulului de management de joint-proiecte administrative.2.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr. a calității produselor dezvoltate de fiecare echipa joint. în vederea îmbunătățirii stilului 8. luna 27 3.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice 9. cooperare cetățenească 8.2.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare.1. consorții și cooperare (ONG mama) 10.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 12.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 9.2. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele locale 8.Dezvoltarea de proiecte individuale și testarea între peer-groups – formabili secretari. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework.2. cooperarea. Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii. Studiu sociologic de impact – ob12-luna 31 Phase V Vocational Objectives PN-II-PT-PCCA-2011-3 18 . implementare și impactare – maximum 3 luni de zile 12.

1.4. în vederea îmbunătățirii stilului 14. 13.2. evalarea impactului proiectului Deliverables (brief description and month of delivery) 1.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr. cooperare cetățenească 14. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea între grupuri de entități administrative de același nivel și entități administrative centrale (ONG mama) 2. Realizarea de activități practice privind cooperarea între între grupuri de entități administrative de același nivel și entități administrative centrale (homework) 3. Studiu sociologic de impact – ob15-luna 36 Key persons list (their CVs are uploaded on the web platform) Name and surname* Coordinator (CO) SS Scientific title dr Phase 1-5 Person-month 36 PN-II-PT-PCCA-2011-3 19 .Parcurgerea modulului de management de proiecte finanțate guvernamental. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea.Elaborarea de joint-proiecte de dezvoltare specifice județului+tarii. guvernamental daca se poate. luna 33 3. ob.1. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 13.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare. a calității produselor dezvoltate de fiecare echipa joint.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice 15.14. implementare și impactare – maximum 12 luni de zile 15. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework. ob13 – luna 32 2. jointproiecte administrative. dar cu target interesele comunei/comunelor 13.2.3. partenerial. local. Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii.2.3. cooperarea. cu accent pe parteneriate strategice (ONG mama) 13.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 15.Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect.Dezvoltarea de proiecte și testarea între peer-groups – formabili echipe de evaluare ONG pui local+guvernamental. Evaluare finală 14.3. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele plasei 14.1.1. instituțiile statului.

...Partner 1 ONG Dragoș Răduț nevasta ISE Ovidiu Măntăluță BCR locuinte Cornelia Prioteasa IMM Sandu Baboi Total dr 1-5 36 Partner 2 dr 1-5 36 Partner 3 MA 1-5 36 Partner 4 MA 1-5 36 180 Available research infrastructure There will be made a distinction between the infrastructure of ICT and the rest of the research infrastructure (equipments and facilities for experimentation. E ok.. PN-II-PT-PCCA-2011-3 20 .. own or available through cooperation relationship with other institutions) (max 1 page) The quality and complementarity of the existing research infrastructure of partners.

PN-II-PT-PCCA-2011-3 21 .

Budget breakdown by year (lei) Public Budget 201 2 Coordinator (CO) Partner 1 … Partner 4 Total Budget breakdown by category of expenses Budget breakdown / destination (lei)1 Personnel costs Coordinator (CO) Partner 1 Public Budget Private cofinancing Public Budget Private cofinancing . Partner 4 Public Budget Private 1 Private cofinancing 201 2 201 3 201 4 201 5 Total 201 2 201 3 Total 201 4 201 5 Total Private cofinancing % 201 3 201 4 201 5 Total Logistics Equipments Materials Subcontracting Travel Indirect costs Total According to Chapter 8 – Budget PN-II-PT-PCCA-2011-3 22 ...

Partner 4 Justification PN-II-PT-PCCA-2011-3 23 .cofinancing Total Justification of purchasing major pieces of equipment Equipment name and characteristics Coordinator (CO) Partner 1 ....

1. included in the maximum 3 pages for the section) Show how the project is integrated into the business strategy of the enterprise partner. crearea premiselor unei dezvoltări durabile a mediului socio-economic din satul românesc poate fi extrasă din activitățile și colaborările realizate de partenerii și grupurile țintă avute în vedere de proiect. Diseminarea rezultatelor proiectelor se va face prin activități de tip conferință și dezbatere. folosind experiența și feedback-ul produs de către proiect. Totodată. Dissemination and/or exploitation of project results. European and International level Explain how the project results will contribute to increase the social-economical competitivness. Proiectul va sigura un ascendent sigur pe piața de consultanță socio-economică și de reformă a administrației publice. Pe plan internațional. precum și va crea premisele unor politici de orientare focalizată a finanțărilor ulterioare prin programe europene. mediatizare și comunicare în cadrul unor evenimente realizate în cadrul entităților administrative participante sau interesate de subiect. Datorită numărului mare de participanți și modificările colaborative ce vor apărea prin însăși esența proiectului. Proprietatea intelectuală a acestui produs de concepție și sinteză multidisciplinară este greu de asigurat. singurul mod de a rezolva această problemă fiind brevetarea. workshops. va atrage atenția asupra unor inflexibilități și riscuri induse de cadrul legislativ european în țările nou aderate la UE. În acest scop. stagnare economică și lipsa cronică a resurselor. 3. 1. La nivel European. and how these will increase the impact of the project. se vor realiza website. Ideile novatoare și practicile realizate. bunele practici identificate și studiile publicate vor fi un semnal de atenționare privind un posibil curs de dezvoltare a comunităților rurale din toată lumea. considering its market position and experience. broșuri și pliante. dacă va ști să aplice acest proiect cu succes. Added value of the project results at National. prin rezultatele sale. Business case – only for Type 2 projects (max 1 page. în special din țările post-comuniste sau care au suferit traume socio-economice – războaie. Rezultatele proiectului vor ajuta mai buna orientare a programelor de dezvoltare rurală și comunitară. considerăm că drepturile de proprietate intelectuală aparțin poporului român. precum și instrumentele perfecționate pe parcursul proiectului vor asigura o recunoaștere decentă a promotorilor și partenerilor în zona profesională a consultanței pentru dezvoltare locală. proiectul. PN-II-PT-PCCA-2011-3 24 .3. Describe how the project significantly contributes to the business growth of the enterprise partner. 3. precum și organiza evenimente de presă. and management of intellectual property rights Describe the measures you propose for the dissemination and/or exploitation of project results.2. Expected impact (max 3 pages) 3.2. Describe also your plans for the management of knowledge (intellectual property) acquired in the course of the project.

Last name. first name: Signature: Date: SSSSS PN-II-PT-PCCA-2011-3 25 . Project leader.The information in this application is hereby certified to be correct.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful