P. 1
Foarte Final Proiect Dezvoltare Rurala Final

Foarte Final Proiect Dezvoltare Rurala Final

|Views: 110|Likes:
Published by Ovidiu

More info:

Published by: Ovidiu on Nov 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2013

pdf

text

original

Funding Application for Joint Applied Research Projects PN-II-PT-PCCA-2011-3

SCOPUL CERCETĂRII:Sustenabilitatea strategică a dezvoltării locale TITLUL PROIECTULUI: Configurarea unor noi modele organizaționale pentru eficientizarea administrației publice locale și centrale. Estimări, scenarii, tendințe 1. Importance and Relevance of the Technical and/or Scientific Content (max 20 pages) 1.1. Concept and objectives: Explain the concept of the project. Describe the project objectives and the technical and/or scientific barriers that will be lifted by carrying out the project. Emphasise the original, novelty and innovative nature of the project. Present expected results and describe the project end products. În cadrul legislativ și administrative actual, lipsa managerilor publici și a forțelor administrative integratoare a energiilor sociale, economice și motivaționale în mediul rural românesc pun în primejdie dezvoltarea ulterioară a țării, absorbția fondurilor europene, sinteza informațiilor economice și strategice relevante de pe teritoriul țării. În aceste condiții, singurul punct de adresabilitate a eforturilor de reconstrucție a fost considerat secretarul de comună – de regulă, un funcționar policalificat, cu mare competență și experiență profesională, dedicat și modest – salariile mici și nemotivante, capacitatea scăzută a comunei de a le oferi alte recompense decât respectul, încrederea și dragostea cetățenilor, recunoașterea profesională și dorința de a face lucruri bune pentru comună sunt singurele care i-au ținut pe acești oameni la post și nu au plecat. Acest proces de autoselecție pozitivă 1

PN-II-PT-PCCA-2011-3

ne face și mai încrezători în investiția ulterioară în resursa umană în aceste adevărate noduri decizionale, relaționale și de consultanță – secretarii de commune din România. Aceștia vor trebui ajutați de către un resonator competențial și acțional – un ONG care să funcționeze local, pe multiple planuri – consiliere, consultanță, integrare economică, sinteză a informațiilor privind siguranța națională, ajutor financiar mutual a firmelor, punct de recrutare a personalului valoros pentru diverse activități și joburi ulterioare, punct de identificare a oportunităților de dezvoltare economică, socială, educațională ș culturală. Acest ONG este necesar pentru: 1. a depăși barierele legislative care nu permit secretarilor de comună să desfășoare niciun fel de activități lucrative, inclusiv cele de consultanță, pe teritoriul propriei commune – ceea ce noi considerăm nu numai o mare barieră europeană ridicată în calea dezvoltării României, ci și o mare eroare, contravenind bunelor practici pe plan mondial, managerii publici fiind cheia succesului comunităților, mai ales în Statele Unite. 2. Pentru a crea cadrul de refacere a încrederii comunităților în propriile forțe de a se autogestiona eficient 3. Pentru a putea dezvolta proiecte de infrastructură locală – agricultură, comerț, mică industrie, Rezultate așteptate (outcomes) 1. Creșterea încrederii comunității locale în secretarul de comună, prin competențe multiple de consultanță privind dezvoltare locală transferate acestuia prin programe specifice de formare 2. Generarea unei platforme de gestionare a intereselor locale prin înființarea unor ONG locale, legate în timp în cadrul unei rețele naționale – acest ONG se poate chema Asociația Locală pentru Dezvoltare 3. Creșterea forței platformei ALD prin inputuri bancare, financiare și de cunoaștere din partea BCR – construcție locuințe, UGIR, alte donații, sponsorizări și facilități acordate pentru dezvoltare specifică ONG 4. În timp, se vor crea capabilități de stocare, procesare, prelucrare specifice industriei locale, precum și pentru resursa umană - oameni de afaceri cu forță locală capabili de a fi lideri în comunitățile lor, resurse umane valoroase și know how de selecție personal, educatori locali capabili de performanță – profesori, directori de școli, informaticieni, oameni de artă. 2

PN-II-PT-PCCA-2011-3

care începuse o creștere similară și pe care a părăsit-o în momentul confortului economic și al puterii dobândite prin creștere naturală. a economiei. ci respectarea priorităților. în momentul în care își continuă creșterea. În prezent. State of the art: Present thestate of the art on the subject of the project (at the national and international level). științei și culturii în România – perfect adaptată nevoilor din teritoriu. poate conduce la blocarea procesului de adaptare și fixare în dogmă contraproductivă a unui proces de creșterea naturală. dar nefixat în formă scrisă – oralitatea îi conferă o valoare și mai mare. să devină vulnerabil la contextul internațional.și așa cum poate deveni acum. fiecare avea drepturi și îndatoriri. flexibil. knowledge management. Analyse how the product/technology/services that you aim to develop distinguishes from existing product/technology/services which are already patented and/or exploited commercially. Show any contribution by the partners to the state of the art. și alte tehnici deja existente și care pot fi adaptate în 3 PN-II-PT-PCCA-2011-3 . Rezultatul final va fi o creștere naturală. după legea pământului – un cod complex de normativitate juridică. în funcție de posibilitățile fiecărui membru al obștii cu drepturi și îndatoriri – de la copil până la bătrân. e-learning. Descrierea detaliată a contextului operațional al proiectului 1. Virgil Madgearu. în cadrul unei comunități de practică așa cum era obștea sătească . utilizând instrumentele moderne de cunoaștere. socială. proiectate pentru un anumit context de funcționare. Părăsirea modelului Kibutz-ului a făcut ca în prezent statul Israel. cu creștere lentă dar stabilă. învață.5. datorită faptului că acest sistem se schimbă în timp. obștea sătească românească. adaptabilă – conservatoare. Sistemele fixe. deoarece cristalizarea în text a înțelepciunii moștenite din străbuni și a distilărilor obținute pe bază de încercare-eroare. Radu Baltasiu. așa cum au facut-o toate statele moderne până astăzi. armonioasă. vizite de studiu etc. matrice de esență liberală. in Romania or other countries. Acest proiect reia într-un mod creator câteva idei românești privind creșterea comunitară. dar nu retrogradă – pe care se adaugă noile dezvoltări educaționale și facilități de învățare – Internet. Compare the product/technology/services that you aim to develop with existing product/technology/services available worldwide. Show any preliminary results. odată cu schimbare contextului (mediului) extern. imuabile. Contextul istoric a) obștea sătească – proprietatea în devălmășie nu înseamnă dezordine și anarhie. exact cum sunt toate statele occidentale. ideile privind entropia proceselor economice (Nicholas Georgescu Roegen) au contribuit la conturarea unui model de creștere cu entropie negativă spre exteriorul sistemului. morală și chiar spirituală – un ghid asemănător Talmudului. – poate deveni un motor de neoprit. socializare. adaptabil și indestructibil al creșterii naționale. 1. educației. grupurile Balint și de terapie cognitivă. competitivă pe plan internațional. care inerent se grefează pe scheletul bine știut de comunitate a tradiției. ale căror modele de creștere au fost urmate de politicienii și economiștii israelieni.2. sănătoasă și organică a cunoașterii comune – shared knowledge. pe baze mult mai ample și mai productive. Totodată. dialogul euristic. flexibilă și performantă. o fac în detrimentul mediului extern – spre care exportă entropie. împreună cu cea statală – Dimitrie Gusti.

el va primi. beneficiind de capacitate administrativă mult crescută față de restul țării. înseamnă opțiuni și oportunități de progres nebănuite de alții. unele productive. cu instituții străvechi recunoscute – primariul. dar va greva resursele comunității. – transformați în autorități locale. bine folosite. mai marii locului – inclusiv în secuime – polgarmester etc. nimeni din sat nu îl mai ajuta. obicei păstrat și în Ardeal. cuprinzând câteva zeci sau maximum sute de gospodării/familii. un semn care arăta că nu a fost fraudă. o data.. sigiliul lui Gheorghe. să distribuie reglementări ale primăriei. România actuală și poporul român actual beneficiază de oportunități imense de inserție atât antreprenorială. putea primi pentru ceva vreme. de multe ori. câtă vreme respectau regulile comunității și legea pământului. cu multe opțiuni de creștere – poporul român actual. cu rândul. de la gospodinele vecinătății. devin bunuri publice – dacă un sătean nu are ce mânca. servicii de comunicare și informare a populației. Într-o viață de om. Slana era păzită cu rândul de sătenii sași. sau să se mute la margine. Pedeapasa era cumplită pentru făptaș datorită comportamentului său necumpănit. astfel. semnul autorității – sigiliu. Vecinătățile – reprezentau forme de alocare a competenței administrative în comunitățile sașe străvechi. împăratului. limitat ca număr. era limitată în timp. Între acestea. lădița cu regulamente și înscrisuri străvechi etc. cu planuri cadastrle bine întocmite încă de pe vremea Mariei Tereza. rămânea mereu în deficit – dar după astfel de incident. dar care în prezent pot fi armonizate într-un trunchi viguros. dar. Ardealul – fostă provincie austriacă. era ocolit – un paria – trebuia sau să plece din sat. să cheme tinerii la disciplinare – mustrare. după înțelegere. Ion etc. Înșelăciunea. care. iar. de două ori. să folosească în interesul familiei sale cât se înțelegeau – riscurile acestei înțelegeri rămâneau în seama părților. FOARTE IMPORTANT PENTRU FILOSOFIA FONDULUI MUTUAL Turnul cu slănină – (instituție săsească) o instituție ce în mod special mi-a atras atenția. să convoace sfat când era nevoie. de rupere a legământului slăninii. vornicul. iar aplicarea de măsuri îi privea personal. pe cale de fiducitate. să meargă la slana sa și să taie cât voia – apoi aplica sigiliul de slănină. toboșarul. era limitată la cele două părți. – asistență juridică și de împăcare – fiecare vecin era responsabil de starea relațiilor cu vecinul său. cu separări. să participe la orice tip de reprezentare a vecinătății în cadrul primăriei sau în alte locuri. sau din cauza greutăților fără număr. Atribuțiile și rolul vecinătății – asistență socială – lehuzele primeau mâncare. dacă se considera că puteau PN-II-PT-PCCA-2011-3 4 . daca ar fi avut loc. să cheme sfatul bătrânilor pentru consultare. În momentul în care slana lui Vasile se găta. fără excepție. care le și îngrijeau casa și copiii până se înzdrăveneau. bătaie – dacă încălcau regulile. iar fiecare avea dreptul să pătrundă în turn. altele contraproductive. – circula periodic. trebuia să fi fost împuternicitul vecinătății cel puțin o dată. Atribuțiile împuternicitului – un fel de consilier local – să adune oamenii la clacă și diverse activități. etc. prezervare și pază eficientă a bunurilor fiecăruia. confluențe. fondul genetic comun al populației românești. cât și de adaptare la riscuri și crize. de cuplare la fluxurile financiare mondiale într-un mod surprinzător. Cei dependenți de el erau la fel de pedepsiți. O vecinătate rurală sau de târg mic era alcătuită dintr-un număr de găspodării sau străzi/ulițe. fiind vorba de o oportunitate imensă de utilizare în comun. fiecare gospodar. dar intrau în programul de asistență al VECINĂTĂȚILOR. care. b) Istoricitatea hibridă a provinciilor românești – pe această istoricitate diferită.continuare. erau supuși la judecata sfatului bătrânilor și. fondul cultural și tezaurul informațional moștenit au suferit diferite influențe. cu un ciclu de 4 ani sau chiar mai puțin. chiar de bucurie. de intervenție în caz de urgență.

5 PN-II-PT-PCCA-2011-3 . 188 din 8 decembrie 1999 (republicată)(actualizată) privind Statutul funcţionarilor publici) (actualizată până la data de 11 iulie 2010) ART. Ei erau jertfa de sânge a satului. meșteșuguri. d) responsabilitate. 3 Principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice sunt: a) legalitate. stimați și luați în seamă la sfatul bătrânilor – când venea vremea. erau știuți de multă vreme și tratați cu respect. Functii publice de conducere Pct. f) stabilitate în exercitarea funcţiei publice. prin consens. 26 al art. secretar al municipiului. primeau de efectuat zile muncă în folosul comunității. modelul protestant american. Cap. și trebuiau să aleagă între sângele fraților lor și propria viață. încă de la pubertate – erau sortiți armatei. bucuria muncii în echipe sudate este la ea acasa. teritoriale sau locale. g) subordonare ierarhică. și știau asta – erau bine hrăniți. Pădurea Spânzuraților. – asistență educațională – copiii vecinătății cu rezultate slabe erau trimiși să urmeze exemplul colegilor lor – selecția voluntarilor pentru armata împăratului – flăcăii care erau apți pentru armată. 5 de la litera B. al orasului si comunei. conform DECIZIEI CURTII CONSTITUTIONALE nr. al sectorului municipiului Bucuresti. B pct. 6. 668 din 6 octombrie 2009. pentru activități repetitive simple. I din anexa a revenit la forma initiala datorita incetarii efectelor juridice ale pct. cel mai frapant exemplu fiind din comunitățile Amish de origine germanică din unele zone ale SUA – toată comunitatea muncea cot la cot. 7 si 8. aduna resurse și folosea resursele comunității pentru a construi însurățeilor o casă. din urmbră sau pe față. A. 1. buna dispoziție. supuși și să urce în ranguri și cinuri – mulți oameni de stat proveniți din rândurile lor au ajutat. imparţialitate şi obiectivitate. chiar dacă trebuiau să respecte jurământul împăratului – când venea vremea.629 din 3 decembrie 2009. cu tot ce trebuie – obiceiul cerea strictă reciprocitate – nunta cu dar e doar o reminiscență palidă a acestui sprijin comunitar reciproc. ANEXA 3. 105 din 6 octombrie 2009. publicate in MONITORUL OFICIAL nr. c) eficienţă şi eficacitate. sunt apanajul grupurilor de lucru specializate – workshops – aici. dar și complexe. creativitatea. satul. dar care trebuia și aceasta investită în puterea statală vremelnică. precum si functiile publice de executie prevazute la lit. comunitățile din care proveneau. și cu compasiune. dar nu erau buni de altceva – munca câmpului. alte îndeletniciri folositoare. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. obiceiurile și legea pământului.Functiile publice de conducere prevazute la lit. b) transparenţă. 28 din 14 ianuarie 2010. educați. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. mai degrabă își sacrificau viețile lor decât să omoare vreun consătean sau consângean – vezi Apostol Bologa. – Construcția de locuințe – aici. erau sfătuiți să fie cuminți. e) orientare către cetăţean. vâzut în filme. – Practicarea meșteșugurilor – claca și șezătoarea. C pot fi functii publice de stat. ANALIZA CONTEXTULUI LEGISLATIV Legea 188 functionarului public modificata 2010 LEGEA nr.aplana conflictul. dar. comerț. în conformitate cu prevederile legale. se dădeau voluntari în armată – cu legământ să nu uite vecinătatea.

turnul virtual al slăninei va funcționa fără vreun aport legal. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice.161 din 19 aprilie 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice. a functiilor publice si in mediul de afaceri.Legea nr. secretarul nu poate acorda nic consiliere sau consultanță contra cost vreunei persoane fizice sau juridice din vreun ONG precum cel ADL. orice cetățean de pe raza comunei. Astfel. fără vreun input. la propunerea şefului ierarhic căruia îi este subordonat direct funcţionarul public în cauză. Alte functii publice specifice (comentariul meu -nu de conducere – sic) 1. civilă ori penală. să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial. conducătorul autorităţii sau instituţiei publice. va desemna un alt funcţionar public. ESTE SUFICIENT DE RESTRICTIV ȘI ANTIMANAGERIAL CA SĂ FIE PĂSTRAT CA LEGENDĂ ȘI CAMUFLAJ PERFECT Urmând principiile de drept și spiritul legii. administrativă. ci poate fi doar profesor) Legea 161/2003 . Ovidiu Măntăluță. Testarea realizată de către mine. fără obligații de vreun fel. b) participă în cadrul aceleiaşi comisii. ci doar prin virtutea încrederii. conform schemei din turnul cu slanină . COMENTARIU PROIECTULUI PRIVIND ASPECTUL JURIDIC. funcţionarul public este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii. cu atât mai bine. (3) În cazurile prevăzute la alin. poate realiza donații benevole. cu cât mai multă încredere. . după caz. (4) Încălcarea dispoziţiilor alin. potrivit legii. SOCIAL ȘI FIDUCIAR AL CADRUL JURIDIC ESTE UNUL EUROPEAN ȘI NU VA FI SCHIMBAT DESIGUR. cu funcţionari publici care au calitatea de soţ sau rudă de gradul I. (2) poate atrage. încredere reciprocă. (2) În cazul existenţei unui conflict de interese. constituite conform legii. genereaza incompatibilități – secretarul de comună nu poate desfășura activități lucrative. probată în ani și verificată în multe situații de joc strategic de tip dilema prizonierului. ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice. de peste 90 procente. (nu pot fi cumulate. cu atât mai bine – nu va fi nevoie de camuflarea veniturilor sau foloaseloracestea vor fi limitate la utilitatea strictă a trebuinței. prevenirea si sanctionarea coruptiei SECŢIUNEA a 4-a Conflictul de interese privind funcţionarii publici Art. a încrederii cetățenilor în secretar și reciproc.(1) Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) este chemat să rezolve cereri. luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. arată o cotă actuală. jucat cu sute sau mii de cazuri de interacțiuni multiple ale PN-II-PT-PCCA-2011-3 6 . în porții care depind de buna înțelegere a părților – cu cât mai multe. fără contracte. răspunderea disciplinară. c) interesele sale patrimoniale. în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă. problemei sau nevoii de rezolvat pentru secretar sau orice membru al familiei sale pe care dorește sa îl ajute – în principiu. (1). 79. manager public. dar. care are aceeaşi pregătire şi nivel de experienţă.și primi la fel.C.

Cum? Prin excluziune – cine nu joacă corect cu secretarul. el.Parteneri 13 .. cum ne vom da seama? – nu ne interesează deloc ce face acesta – dacă joacă corect. Deja au primit instrucție de bază de tip contrainformații. din start.Parteneri de cooperare/raising children – de pilda. n-1) 1 -Feb End month (2 . Prima recoltă și nașterile 3 Kindergarten 1. 1 Creșterea competenței și încrederii Involved partners 2. și comunitatea vor prospera. asta într-o etapă ulterioară a proiectului – petnru siguranță. o banca – Start month (1 . protejarea informației. trebuie asigurată masa critică – din cei 16 secretari pe care i-am avut la training intensiv. dacă nu. eu fiind un formator de adulți cu experiență. ba. exemplul Sodomei și Gomorei – plaga de foc fiind subdezvoltarea – va funcționa. Pentru asigurarea succesului. nu conteaza ce mai face – nu va mai participa la joc – pot exista totuși scheme de recuperare.. trebuie păstrat nucleul dur al cetățenilor. o banca – BCR locuințe 1 1.secretarului cu cetățenii.December 25 . Table: Phase list Phase Phase title no. recrutare. parțială sau totală a celor care au eșec – a doua șansă de joc – dar. se poate atinge limita fizică – 100/100.. Nu contează cine e cel rău – dacă toți din comună sunt răi. regresează – fiindcă va juca incorect și cu vecinii în jocurile parteneriale – astfel.April formaționali – ONG mama/mothership 2.Parteneri formaționali – ONG mama/mothership 2. managementul riscurilor – prin formarea lor profesionala – eu doar am accentuat unele laturi specific militare pe care le cunosc din studiu individual.January formaționali – ONG mama/teacher trainer 2.Parteneri de exercițiu/marriage – de pilda. n) 3 –April/mid 12 . chiar. se autoelimină prin selecție naturală de tip Darwinian cazurile nefericite de simbioză secretarcomunitate.Parteneri 3 . stagnează..Parteneri de joacă/playground– de pilda. cred că toți merită să intre în program. În cadrul proiectului.December PN-II-PT-PCCA-2011-3 7 . o banca – BCR locuințe 1 1. totuși. este exclus tacit – în timp. Dar dacă acel secretar înșeală încrederea.

poate cu unii noi. ca acu au și libertatea de a face proiecte 1. Parteneri autorități locale/mate seduction 3.4 School BCR locuințe 1. mai vin din provincie.Parteneri formaționali – ONG coach. etc. UGIR. Scule și unelte – Guvern. depinde – ca la școală – mai schimbă comunele între ei. alte afaceri locale. Vechii parteneri de joacă. API Varese si oricine cu care copiii prefera sa se joace. (1-3) Phase title Creșterea competenței și încrederii Involved partners Personmonths Start month End month Objectives CO 6X3 1 February 3 April P1 2 P2 2 P3 2 (for each Phase-max 2 pages) P4 Total 18 PN-II-PT-PCCA-2011-3 8 . de la căpșuni. și oricine mai este. 1. mătușa din America. maistru instructor 2. SGG. Agenții Guv 32 -May 31 – May/mid 5 Vocational 36 -December Table: Phase description Phase no.Parteneri 26 . Parlament.January formaționali – ONG tutor and mentor 2.

Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale. implementare și impactare – maximum o luna de zile 3. partenerial.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 1.Elaborarea de proiecte de dezvoltare specifice comunei/localității 1.Dezvoltarea de proiecte individuale și testarea între peer-groups – formabili secretari. article etc) Table: Phase description Phase no. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate de ONG pui local (homework. instituțiile statului Deliverables (brief description and month of delivery) 1.1. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele locale 2. cooperarea. în vederea îmbunătățirii stilului 2. Realizarea de activități practice privind cooperarea cu ONG pui local (homework) 6.2. Studiu sociologic de impact – ob3-luna 3 * according to Annex 6 – results indicators of the Programme (patent.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice 3.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 3.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea.2. Realizarea de activități practice privind cooperarea interinstituțională (homework) 3. 1.3. ob1 – luna 2 2. local.4. Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii.1.December Objectives 4. cooperare cetățenească 2. technology. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants PN-II-PT-PCCA-2011-3 9 .Parcurgerea modulului de management de proiect.1.2.2.Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework.3. a calității produselor dezvoltate de fiecare.3. consorții și cooperare (ONG mama) 1.1. Evaluare finală 2. luna 2 3.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind înființarea și lucrul cu ONG pui local (ONG mama) 5. cu accent pe parteneriate. ob. (3-12) Phase title Prima recoltă și nașterile (for each Phase-max 2 pages) Involved CO P1 P2 P3 P4 Total partners Person6X9 2 2 2 54 months Start month 3 April End month 12 . Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea interinstituțională public-privat (ONG mama) 2.

3. consorții și cooperare (ONG mama) 7.3.December Objectives 7. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele locale ale ONG pui local 5. instituțiile statului – ONG pui local Deliverables (brief description and month of delivery) 4. cu accent pe generarea și organizarea de structuri funcționale (ONG mama) 4.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare. local. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 7.4.Elaborarea de proiecte de dezvoltare specifice comunei/localității în cooperare cu ONG pui local 4. implementare și impactare – maximum 3 luni de zile 6.2.2. luna 4 6. cooperarea. Realizarea de activități practice privind cooperarea interinstituțională (homework) 9.January End month 25 . cu accent pe parteneriate.1. Evaluare finală 5.1. Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii ONG pui local.1. 4.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale. Studiu sociologic de impact realizat de ONG pui local – ob6-luna 10 Table: Phase description Phase no.Elaborarea de proiecte de dezvoltare specifice comunei/localității 7. evaluatori a calității produselor dezvoltate de fiecare ONG pui local. ONG pui local ob4 – luna 4 5.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice – ONG pui local 6.1.3. ob.Dezvoltarea de proiecte individuale ale ONG pui local și testarea între peergroups de ONG pui local – formatori secretari.4. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework.Implementarea proiectelor desvoltate de ONG pui local cu resursele existente – proiect. (13-25) Phase title Kindergarten (for each Phase-max 2 pages) Involved CO P1 P2 P3 P4 Total partners Person12X12 2 2 2 144 months Start month 13 .3.2.Parcurgerea modulului de management de proiect. cooperare cetățenească 5.2.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr. în vederea îmbunătățirii stilului 5. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea interinstituțională public-privat (ONG mama) 8.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor – ONG pui local 6. partenerial.5. Evaluare finală PN-II-PT-PCCA-2011-3 10 .Parcurgerea modulului de management de ONG.

în vederea îmbunătățirii stilului 11. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework.8.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea.3.Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect. cooperare cetățenească 11.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice 9. 1.2. ob7 – luna 15 8. 10. instituțiile statului Deliverables (brief description and month of delivery) 7.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare. consorții și cooperare (ONG mama) 10. local.3.Parcurgerea modulului de management de joint-proiecte administrative. ob.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare. (13-25) Phase title School (for each Phase-max 2 pages) Involved CO P1 P2 P3 P4 Total partners Person12X8 2 2 2 2 96 months Start month 26 . implementare și impactare – maximum o luna de zile 9. PN-II-PT-PCCA-2011-3 11 . Studiu sociologic de impact – ob9-luna 25 Table: Phase description Phase no.Elaborarea de joint-proiecte de dezvoltare specifice plasei/vezi Cuza/raionului 10.3. Evaluare finală 11.2. partenerial. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea între entități administrative de același nivel (ONG mama) 11. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale. a calității produselor dezvoltate de fiecare echipa joint.4. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele plasei 11. guvernamental daca se poate.3. în vederea îmbunătățirii stilului 8. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele locale 8.4. cooperare cetățenească 8.1.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 9. local. luna 16 9.1. a calității produselor dezvoltate de fiecare. cu accent pe parteneriate public-public.Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect.Dezvoltarea de joint-proiecte și testarea între peer-groups – formabili echipe de evaluare ONG pui local.1. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 10.2. partenerial. Realizarea de activități practice privind cooperarea între entități administrative de același nivel (homework) 12.8.2.January End month 31 – May/mid Objectives 10.Dezvoltarea de proiecte individuale și testarea între peer-groups – formabili secretari. Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii. cooperarea.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr.1.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr.

3.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr. luna 27 12.implementare și impactare – maximum 3 luni de zile 12. dar cu target interesele comunei/comunelor 13.Elaborarea de joint-proiecte de dezvoltare specifice județului+tarii.1. joint-proiecte administrative. Studiu sociologic de impact – ob12-luna 31 Table: Phase description Phase no.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice 12.3. în vederea îmbunătățirii stilului 14. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale.Dezvoltarea de proiecte și testarea între peer-groups – formabili echipe de evaluare ONG pui local+guvernamental. implementare și impactare – maximum 12 luni de zile 15. Realizarea de activități practice privind cooperarea între între grupuri de entități administrative de același nivel și entități administrative centrale (homework) 15.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare.3.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele plasei 14.1. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 13. Evaluare finală 14. Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework. guvernamental daca se poate. cooperarea.Parcurgerea modulului de management de proiecte finanțate guvernamental. ob.Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect.11. ob10 – luna 26 11. 13. cu accent pe parteneriate strategice (ONG mama) 13. instituțiile statului Deliverables (brief description and month of delivery) 10. a calității produselor dezvoltate de fiecare echipa joint. (13-25) Phase title Vocational (for each Phase-max 2 pages) Involved CO P1 P2 P3 P4 Total partners Person5X8 2 2 2 2 40 months Start month 32 -May End month 36 -December Objectives 13.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 12. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea între grupuri de entități administrative de același nivel și entități administrative centrale (ONG mama) 14. local.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice PN-II-PT-PCCA-2011-3 12 .2.4.2. cooperare cetățenească 14.1.1. partenerial.2.

evalarea impactului proiectului Deliverables (brief description and month of delivery) 13. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea.3. luna 33 15.15. Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 15. ob. Studiu sociologic de impact – ob15-luna 36 PN-II-PT-PCCA-2011-3 13 .14. instituțiile statului. ob13 – luna 32 14.2. cooperarea.

and the previous experience relevant to those tasks. Eventualele trimiteri către interesul județean și național sunt doar pentru a încuraja comunicarea și parteneriatele încrucișate cu alte zone ale proiectului – acesta poate debuta oricat de ramificat dorim.2. va conține interacțiuni complexe de schimbare comportamentală în mediu controlat afectiv. până la lucrările românești din domeniu – vezi Andrei Chiriță. Pachetul de training. the main tasks they have been attributed. dacă se respectă principiile Teoretic. un înalt nivel intelectual știu un astfel de ONG. provide a brief description of the legal entity. la toate nivelurile Se cere management colaborativ și o atmosferă caldă. Provide also a short profile of the key persons who will be undertaking the work (please use key persons list). este bine să ne limităm la câte un sigur județ pilot din fiecare regiune istorică esențială – Ardeal. Șef Serviciu Legislativ Senatul României. complexitatea proiectului este la nivelul fractalic al unității componente – nivel de comună – totuși. Regresiile în PN-II-PT-PCCA-2011-3 14 . Management structure and procedures Describe the organisational structure and decision-making mechanisms of the project. în care membrii să ia decizii – din steering să facă parte un președinte –managerul de proiect. Show how they are matched to the complexity and scale of the project. Fără aceste schimbări nu este posibilă evoluția morală a acestora.2. membri ONG pui local sau alți participanți. afective și volitive ale formabililor – fie secretari de comune. deoarece repetițiile și acumulările relevante de informație și de experiență se produc de la sine. prietenoasă. ONG mamă – ONG complex.1. Teorii valide le pot produce pentru aceasta – pornind de la teoriile de tip neural modifiability – Reuven Feuerstein. științe comportamentale. board-ul va fi foarte plat și restrâns – manager și 3-4 membri Deciziile se vor lua prin consens 2. Proiectul are o cuprindere administrativă maxima la nivel de județ. asamblarea elementelor de cooperare necesită o viziune națională. dar ponderea activităților și focalizarea rezultatelor și produselor este pentru folosul local. Moldova. și membrii – câte un reprezentant al instituțiilor/organizațiilor partenere –teoretic. Contextul influnențării este simplu și complex totodată – de la grupuri Balint. condus de soția lui Dragoș Răduț. Implementation (max 10 pages) 2. Individual participants For each participant in the proposed project. socializare. Țara Româneasca Complexitatea proiectului nu este mare. Dragoș va participa în mod explicit și implicit la toate activitățile Principalele atribuții – ONG mamă va fi matricea de dezvoltare a capacităților cognitive. cel puțin sub aspect conceptual și de analiză de fundamentare Se propune un steering group al proiectului. către armonia cerută de comunicarea de nivel înalt cerută acestora. cu bună istorie de consultanță și consiliere pe resurse umane și pe management de proiect. ca și puncte de însămânțare fractalică – dar. pe lângă instruirea specifică de specialitate – sociologie. psihologie socială. cu puteri decizionale reale. pentru controlul bunului mers al activităților și gestiunea deviațiilor care pot crea probleme.

masa. . orientat spre acțiune. 2. a terapiilor cognitiviste și gestaltiste.show the timing of the different phases and their components. manager de mare valoare la o firmă. 2. Empatia. Comunicarea sinceră este strict necesară. Armonia constitutivă a părților este dată de armonia interioară. and how they are suited and are committed to the tasks assigned to them.describe the overall strategy of the work plan (please use the phase list). Am identificat un partener valoros. . motivat de activitățile inovative.indicate deliverables (please use the Deliverable list). broken down into logical phases of the project. adecvat situațiilor. Consortium as a whole Describe how the participants collectively constitute a consortium capable of achieving the project objectives. capabil de ideație. acupunctură.Empatic. Show how the resources will be integrated in a coherent way. aromaterapie. Present your plans as follows: . Methodology and associated work plan: A detailed work plan should be presented. Reiki. 15 PN-II-PT-PCCA-2011-3 . identificarea traumelor afective și remisia aestora este necesară în timpul cursurilor. pentru marcare pe hărțile mentale ale participanților. delicatețea sufletească și buna înțelegere sunt cheia succesului. Loisir și excursii – în zonele de lucru ale grupului țintă. comunicații și capacități de relaxare – muzică de toate tipurile pentru meloterapie. 1. cu acces în trepte de inițiere/formare/competențe. profesionist bun în training și coaching. investigator – competențe bine dezvoltate de analiză și identificare oportunități – mai puțin capabil de a depăși barierele convenționale dictate de structurile instituționale. care acționează momentan la Formenerg SA.5. dedicația și calităție de vârf de comunicare ale personajelor cheie din conducerea entităților partenere.3. BCR construcții locuințe – director Cornelia Prioteasa – energic-echilibrat. și va fi însușită din ce în ce mai bine de participanți. dar firma are doar catering și facilități comune de tip loisir. Stradivari. în d-l Sandu Baboi.Facilități de relaxare – vor fi achiziționate în complement la cele existente la ONG și la IMM 3. cazare și masă. Vizionarea concretă. Explain how the composition of the consortium is well-balanced in relation to the objectives of the project. Platformă complexă de e-learning – este necesară pentru toate nivelurile de comunicare – va fi unică. Show the complementarity between participants (please use available research infrastructure). Resources to be committed Describe how the totality of the necessary resources will be mobilised (please use the Justification of purchasing major pieces of equipment).4. la obiective turistice și eonomice din țară – este suficientă buna organizare și asigurarea cheltuielilor de transport. în spațiul ulterioarelor dezvoltări umane și economice este necesară. 2. de aceea. delicat. ca și know-how aferent. Restul de echipamente pot fi achiziționate de la terți. and show how the overall financial plan for the project is adequate. including any resources that will complement the partners contribution. . competențele ONG și ale IMM trebuie întărite în zona psihanalizei. 2.description of each phase (please use the phase description). IMM – profil logistică.spațiul psihic propriu.

partenerial. API Varese 4 School .Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 3.Parcurgerea modulului de management de proiect.Parteneri formaționali – ONG mama/mothership. implementare și impactare – maximum o luna de zile 3. ONG mama) 3. evitarea deviațiilor majore datorate corupției.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice 3. Agenții Guvernamentale Phase I Creșterea competenței și încrederii Objectives 1. ob1 – luna 2 2. a calității produselor dezvoltate de fiecare. 1 Creșterea competenței și încrederii -Parteneri formaționali – ONG mama/mothership. ob.1. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 1. Parteneri de cooperare – BCR locuințe 3 Kindergarten -Parteneri formaționali – ONG mama/teacher trainer. cooperarea.1. Parteneri de joacă/playground –BCR locuințe. Prima recoltă și nașterile -. luna 2 3. SGG. alte afaceri locale. UGIR.Realizarea de activități practice privind cooperarea interinstituțională (homework) Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework.3. Evaluare finală 2. Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii. în vederea îmbunătățirii stilului 2.2. consorții și cooperare (ONG mama) 1.2. Studiu sociologic de impact – ob3-luna 3 PN-II-PT-PCCA-2011-3 16 . Parteneri autorități locale etc.Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea interinstituțională public-privat (ONG mama) 2.Dezvoltarea de proiecte individuale și testarea între peer-groups – formabili secretari.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr. Parlament. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale.Elaborarea de proiecte de dezvoltare specifice comunei/localității 1. certuri în familie.Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect.3. situații incomfortabile în general.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea. instituțiile statului Deliverables (brief description and month of delivery) 1. mediului nociv și indispoziției participanților – boli.1. 1.Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework. Strategia de lucru constă în implementarea pricipiilor proiectului – simplitate.Parteneri formaționali – ONG tutor and mentor.4. Parteneri de exercițiu – BCR locuințe 2.3. Guvern.1. cooperare cetățenească 2.2. cu accent pe parteneriate. dezvoltare fractalică activităților dar holistică a mentalului individual și colectiv al participanților. local. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele locale 2.2. 5 Vocational Parteneri formaționali – ONG coach.

Dezvoltarea de proiecte individuale ale ONG pui local și testarea între peer-groups de ONG pui local – formatori secretari. cooperarea. evaluatori a calității produselor dezvoltate de fiecare ONG pui local. implementare și impactare – maximum 3 luni de zile 6. Realizarea de activități practice privind cooperarea interinstituțională (homework) 9. ob.2. 5.Parcurgerea modulului de management de ONG. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea interinstituțională public-privat (ONG mama) 8. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate de ONG pui local (homework.3.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare. Realizarea de activități practice privind cooperarea cu ONG pui local (homework) 3.Phase II Prima recoltă și nașterile Objectives 1. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 7. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind înființarea și lucrul cu ONG pui local (ONG mama) 2. 4.1.3.2.3. luna 4 Studiu sociologic de impact realizat de ONG pui local – ob6-luna 10 Phase III Kindergarten 7.4. 6.Implementarea proiectelor desvoltate de ONG pui local cu resursele existente – proiect.1.Parcurgerea modulului de management de proiect. în vederea îmbunătățirii stilului 5. cu accent pe generarea și organizarea de structuri funcționale (ONG mama) 4. instituțiile statului – ONG pui local Deliverables (brief description and month of delivery) 4.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice – ONG pui local 6.2.2.1. local. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 4.Elaborarea de proiecte de dezvoltare specifice comunei/localității PN-II-PT-PCCA-2011-3 17 .5.1. cooperare cetățenească 5. consorții și cooperare (ONG mama) 7. partenerial. ONG pui local ob4 – luna 4 Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii ONG pui local. Evaluare finală 5.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor – ONG pui local 6. cu accent pe parteneriate. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele locale ale ONG pui local 5.Elaborarea de proiecte de dezvoltare specifice comunei/localității în cooperare cu ONG pui local 4.

Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea. partenerial. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea între entități administrative de același nivel (ONG mama) 11.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr.1. Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii. partenerial. cooperarea.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr. local. în vederea îmbunătățirii stilului 8.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare.2.11.2.1. instituțiile statului Deliverables (brief description and month of delivery) 1. implementare și impactare – maximum o luna de zile 9.2. cooperare cetățenească 8.1. luna 27 3.3.Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect.Dezvoltarea de proiecte individuale și testarea între peer-groups – formabili secretari. local. implementare și impactare – maximum 3 luni de zile 12.3.3.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele plasei 11.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare. Studiu sociologic de impact – ob12-luna 31 Phase V Vocational Objectives PN-II-PT-PCCA-2011-3 18 .Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect.4. a calității produselor dezvoltate de fiecare.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice 9.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice 12.Dezvoltarea de joint-proiecte și testarea între peer-groups – formabili echipe de evaluare ONG pui local.3. ob10 – luna 26 2.7. guvernamental daca se poate.3.Parcurgerea modulului de management de joint-proiecte administrative.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 12. cu accent pe parteneriate public-public. Realizarea de activități practice privind cooperarea între entități administrative de același nivel (homework) 12. 10. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele locale 8. instituțiile statului Phase IV School 10. a calității produselor dezvoltate de fiecare echipa joint. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale.1.2.1. cooperare cetățenească 11. 1. consorții și cooperare (ONG mama) 10. ob.2. în vederea îmbunătățirii stilului 11.4. Evaluare finală 8.3. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework.Elaborarea de joint-proiecte de dezvoltare specifice plasei/vezi Cuza/raionului 10. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 10. Evaluare finală 11. cooperarea.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 9.

4. cooperarea.3.1. instituțiile statului.1. dar cu target interesele comunei/comunelor 13. guvernamental daca se poate.2.2.Implementarea proiectelor cu resursele existente – proiect.Reluarea proiectelor de curs de la obiectivul nr. Studiu sociologic de impact – ob15-luna 36 Key persons list (their CVs are uploaded on the web platform) Name and surname* Coordinator (CO) SS Scientific title dr Phase 1-5 Person-month 36 PN-II-PT-PCCA-2011-3 19 .1. Proiecte de exercițiu – rezultate în cadrul formării inițiale. local. Proiecte valide – rezultate în cadrul practicii. implementare și impactare – maximum 12 luni de zile 15.Elaborarea de joint-proiecte de dezvoltare specifice județului+tarii. Obținerea și interpretarea feedback-ului de la cetățeni și instituțiile focalizate (homework.Măsurarea impactului – proiectele vor avea o durată foarte scurtă de elaborare. evalarea impactului proiectului Deliverables (brief description and month of delivery) 1. jointproiecte administrative. în vederea îmbunătățirii stilului 14. ONG mama) Description of work (possibily broken down into tasks) and role of participants 13. luna 33 3. ob.1.Parcurgerea modulului de management de proiecte finanțate guvernamental. partenerial.14. a calității produselor dezvoltate de fiecare echipa joint. ob13 – luna 32 2.Utilizarea metodelor sociologice de sondare a opiniei publice 15. Însușirea de către grupul țintă – secretari de comună – a principiilor de bază privind cooperarea între grupuri de entități administrative de același nivel și entități administrative centrale (ONG mama) 2.Dezvoltarea de proiecte și testarea între peer-groups – formabili echipe de evaluare ONG pui local+guvernamental. cu accent pe sporirea încrederii cetățenilor în proiectele plasei 14. 13.2. Realizarea de activități practice privind cooperarea între între grupuri de entități administrative de același nivel și entități administrative centrale (homework) 3. Evaluare finală 14. cooperare cetățenească 14. cu accent pe parteneriate strategice (ONG mama) 13.3.3.Identificarea valorilor și a priorităților cetățenilor 15.Identificarea reprezentărilor sociale privind încrederea.

PN-II-PT-PCCA-2011-3 20 ..Partner 1 ONG Dragoș Răduț nevasta ISE Ovidiu Măntăluță BCR locuinte Cornelia Prioteasa IMM Sandu Baboi Total dr 1-5 36 Partner 2 dr 1-5 36 Partner 3 MA 1-5 36 Partner 4 MA 1-5 36 180 Available research infrastructure There will be made a distinction between the infrastructure of ICT and the rest of the research infrastructure (equipments and facilities for experimentation. own or available through cooperation relationship with other institutions) (max 1 page) The quality and complementarity of the existing research infrastructure of partners..... E ok.

PN-II-PT-PCCA-2011-3 21 .

Partner 4 Public Budget Private 1 Private cofinancing 201 2 201 3 201 4 201 5 Total 201 2 201 3 Total 201 4 201 5 Total Private cofinancing % 201 3 201 4 201 5 Total Logistics Equipments Materials Subcontracting Travel Indirect costs Total According to Chapter 8 – Budget PN-II-PT-PCCA-2011-3 22 ...Budget breakdown by year (lei) Public Budget 201 2 Coordinator (CO) Partner 1 … Partner 4 Total Budget breakdown by category of expenses Budget breakdown / destination (lei)1 Personnel costs Coordinator (CO) Partner 1 Public Budget Private cofinancing Public Budget Private cofinancing .

.cofinancing Total Justification of purchasing major pieces of equipment Equipment name and characteristics Coordinator (CO) Partner 1 . Partner 4 Justification PN-II-PT-PCCA-2011-3 23 ...

dacă va ști să aplice acest proiect cu succes. broșuri și pliante. Expected impact (max 3 pages) 3. se vor realiza website. prin rezultatele sale. crearea premiselor unei dezvoltări durabile a mediului socio-economic din satul românesc poate fi extrasă din activitățile și colaborările realizate de partenerii și grupurile țintă avute în vedere de proiect. Describe how the project significantly contributes to the business growth of the enterprise partner. considering its market position and experience. stagnare economică și lipsa cronică a resurselor. în special din țările post-comuniste sau care au suferit traume socio-economice – războaie.3.2. Business case – only for Type 2 projects (max 1 page. European and International level Explain how the project results will contribute to increase the social-economical competitivness. and how these will increase the impact of the project. precum și organiza evenimente de presă. Describe also your plans for the management of knowledge (intellectual property) acquired in the course of the project. mediatizare și comunicare în cadrul unor evenimente realizate în cadrul entităților administrative participante sau interesate de subiect. precum și va crea premisele unor politici de orientare focalizată a finanțărilor ulterioare prin programe europene. Totodată. considerăm că drepturile de proprietate intelectuală aparțin poporului român. 3. 3.1. workshops. La nivel European.2. Pe plan internațional. and management of intellectual property rights Describe the measures you propose for the dissemination and/or exploitation of project results. Added value of the project results at National. folosind experiența și feedback-ul produs de către proiect. Rezultatele proiectului vor ajuta mai buna orientare a programelor de dezvoltare rurală și comunitară. precum și instrumentele perfecționate pe parcursul proiectului vor asigura o recunoaștere decentă a promotorilor și partenerilor în zona profesională a consultanței pentru dezvoltare locală. Diseminarea rezultatelor proiectelor se va face prin activități de tip conferință și dezbatere. singurul mod de a rezolva această problemă fiind brevetarea. Datorită numărului mare de participanți și modificările colaborative ce vor apărea prin însăși esența proiectului. proiectul. Dissemination and/or exploitation of project results. included in the maximum 3 pages for the section) Show how the project is integrated into the business strategy of the enterprise partner. Ideile novatoare și practicile realizate. Proiectul va sigura un ascendent sigur pe piața de consultanță socio-economică și de reformă a administrației publice. Proprietatea intelectuală a acestui produs de concepție și sinteză multidisciplinară este greu de asigurat. PN-II-PT-PCCA-2011-3 24 . În acest scop. 1. va atrage atenția asupra unor inflexibilități și riscuri induse de cadrul legislativ european în țările nou aderate la UE. bunele practici identificate și studiile publicate vor fi un semnal de atenționare privind un posibil curs de dezvoltare a comunităților rurale din toată lumea.

The information in this application is hereby certified to be correct. Last name. first name: Signature: Date: SSSSS PN-II-PT-PCCA-2011-3 25 . Project leader.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->