P. 1
Plan de Afaceri - Infiintarea Unei Culturi

Plan de Afaceri - Infiintarea Unei Culturi

|Views: 570|Likes:
Published by Andreea Garbatiuc

More info:

Published by: Andreea Garbatiuc on Nov 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/02/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” IAŞI FACULTATEA DE AGRICULTURĂ SPECIALIZAREA: I.E.A.

PROIECT DE AN LA

MANAGEMENT

ÎNDRUMĂTOR: CONF. DR BREZULEANU STEJĂREL

STUDENT: FURTUNA SIMONA
2010

INTRODUCERE
Reforma economică din agricultură, la nivel micro- sau macrosocial, prezintă, pe lângă schimbarea fundamentală a formei de proprietate şi schimbarea radicală a funcţiilor de producţie, a relaţiilor de schimb şi de repartiţie a profitului. Reintrarea agriculturii româneşti în reţeaua relaţiilor economiei de piaţă, a relaţiilor de concurenţă, unde criteriul de bază este doar eficienţa şi calitatea, necesită un nou tip de management, care prin metodele şi tehnicile utilizate să corespundă cerinţelor diferitelor tipuri de exploataţii agricole. Întocmirea proiectului de an la disciplina de "Management în agricultură" ocupă un loc important în cadrul pregătirii de ansamblu a viitorilor specialişti . Pentru elaborarea proiectului de an, disciplina pune la dispoziţia studenţilor prezentul ghid, elaborat în conformitate cu reglementările şi normativele actuale. Ghidul pentru întocmirea proiectului de an la disciplina "Management în agricultură" se adresează în special studenţilor de la Facultatea de Agricultură specializarea Inginerie economică în agricultură.

CUPRINS

CAP 1 .CONŢINUTUL PLANULUI DE AFACERI
PARTEA I - DESCRIEREA SOLICITANTULUI

A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT..............................................4 A.1. Numele solicitantului:.....................................................................................................4 A.2. Obiectul de activitate. .....................................................................................................4 A.3. Forma juridica a solicitantului........................................................................................4 A.4. Structura capitalului social si evoluţia acestuia de la înfiinţare......................................4 A.5. Administratorii societatii.................................................................................................5 A.6. Informaţii referitoare la locul desfasurarii activitatii solicitantului :..............................5 A.7. Litigii ( in desfăşurare )...................................................................................................6 B. DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE.................................................................7 B.1. Istoricul activitatii ...........................................................................................................7 B.2. Principalele mijloace fixe care compun patrimoniul actual al solicitantului :................7 B.3. Descrierea activitatilor curente (agricole si non-agricole) si a tehnologiilor aplicate.....8 B.4. Politica de aprovizionare. Furnizori de materii prime.....................................................8 B.5. Politica de desfacere. Canale de distribuţie...................................................................10 C. PREZENTAREA PROIECTULUI...........................................................................11 C.1. Obiectivele proiectului. ................................................................................................11 C.3. Managementul proiectului ............................................................................................12 C.4. Lista de achizitii si sursele de achiziţii pentru: activele ce fac obiectul proiectului/ materiile prime pentru punerea in functiune a proiectului....................................................12 C.5. Personal si instruire.......................................................................................................13 C.6. Graficul estimat al proiectului.......................................................................................13 C.7. Impactul proiectului asupra dezvoltarii zonei si a mediului de afaceri.........................14 ....................................................................................................................................14 D. PROIECŢII FINANCIARE SI INDICATORI FINANCIARI......................................14 D.1. Bazele de productie.......................................................................................................14 D.2. Contul de profit si pierderi previzionat ( pe o perioada de 5 ani )................................14 D.3. Fluxul de numerar previzionat ( pe o perioada de 5 ani ).............................................15 D.4. Indicatorii financiari......................................................................................................17
Tabelul 1............................................................................................................................................................19

Tabelul 3...............................................................................................................................21
Centralizarea datelor..........................................................................................................................................42

CAPITOLUL II STRUCTURA FONDULUI FUNCIAR ŞI ÎNTOCMIREA ASOLAMENTULUI CAPITOLUL III ORGANIZAREA PROCESULUI DE PRODUCŢIE AGRICOLĂ CAPITOLUL 4 CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

CAP. I PLANUL DE AFACERI

PARTEA I - DESCRIEREA SOLICITANTULUI

A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT

A.1. Numele solicitantului: FURTUNA SIMONA A.2. Obiectul de activitate. Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cus-cus-ului si a altor produse făinoase similare cod. CAEN - 1073 A.3. Forma juridica a solicitantului
PF Furtuna Simona cu domiciliul in localitatea Dorohoi jud. Botoşani înscris la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. F04/543/09.09.2003, Cod unic de înregistrare 1421016040022, este autorizat sa funcţioneze in baza Legii 507/2002 cu activitatea –Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cus-cus-ului si a altor produse făinoase similare prin autorizaţia nr. 7/03.09.2003 eliberata de Primăria Dorohoi, jud. Botoşani.

A.4. Structura capitalului social si evoluţia acestuia de la înfiinţare
Tabel A.4.1 NU ESTE CAZUL Structura acţionariat STRUCTURA ACŢIONARIAT (Societatea)……………………… LA DATA………………( In prezent) Nr. de actiuni/parţi sociale deţinute (Buc) Valoare nominala a parţii sociale (lei) Participare la capital (%)

Nr. Crt. 1 2 .. N

Denumire acţionar

Valoare totala (lei)

TOTAL
Tabel A.4.2 NU ESTE CAZUL

0

0

0

0

Date de identificare ale acţionarilor DATELE DE IDENTIFICARE ALE ACTIONARILOR PERSOANE FIZICE SI/SAU JURIDICE BI/CI (Persoane fizice) Cod Unic de Inregistrare (Societati)

Nr. Crt. 1 2

Denumire acţionar

CNP (Persoane fizice)

Adresa

Participare la capital (%)

6. N TOTAL 0 A. Crt .1 Administratorii societatii Nr. punct de lucru.Date de identificare ale acţionarilor . cus-cus-ului si a altor produse făinoase similare Localizare Adresa Dorohoi. Crt . n Tabel A. Botoşani AD-TOR Nume. N Tip: Sediul social. filiala. sucursala. . Botoşani Nume. . prenume CNP Domiciliu Funcţia A.. Botoşani Dorohoi .. tăiţeilor.. Dorohoi JUD. Botoşani Activitate Fabricarea macaroanelor. ..5.5. loc de vanzare LOC. Locul si data emiterii XT 112942 Dorohoi 04.1 Puncte de lucru Nr.02 Locul si data naşterii Dorohoi JUD.6.06. prenume CNP Domiciliu Funcţia Furtuna Simona 288060707137 0 Dorohoi JUD. Crt . Locul si data emiterii Locul si data naşterii BI/CI /PP Serie/Nr. 1 2 ..2 NU ESTE CAZUL Cenzorii societatii Nr.. Administratorii societatii Tabel A. n BI/CI /PP Serie/Nr.5. Informaţii referitoare la locul desfasurarii activitatii solicitantului : Tabel A. 1 2 . 1 2 .. JUD.

faliment..in executare. crt .. N TOTAL Tabel A.faliment.etc.3 NU ESTE CAZUL Revendicări Obiectul Revendicării (cu menţionarea sensului revendicării: de către sau de la solicitant) Valoarea estimata a activului revendicat Observaţii (in curs de soluţionare.7. . . Adresa Valoarea prejudiciului (Lei) Observaţii (in curs de soluţionare.) 0 Denumire societate Cod Unic de Înregistrare.in executare.2 NU ESTE CAZUL In calitate de Parat Nr. Litigii ( in desfăşurare ) Tabel A..7. Adresa Valoarea prejudiciului (Lei) Observaţii (in curs de soluţionare.7.7. Crt . Crt .faliment.in executare. ... n Denumire societate sau persoana fizica TOTAL .etc. ) 0 Denumire societate Cod Unic de Înregistrare.1 NU ESTE CAZUL In calitate de Reclamant Nr. 1 2 . 1 2 . N TOTAL Tabel A.A..etc. 1 2 .) Nr.

timp in care intr-o hala nemodernizataa fabricat paste fainoase. astfel a capatat experienta in aceasta activitate avand un atuu in plus. DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE B.1..2. Grupa de încadrare contabila Valoare de intrare Amortizarea cumulata la data ultimului bilanţ contabil Valoarea rămasa la data ultimului bilanţ contabil Denumire mijloc fix Buc 1 2 Tabel B. prin proiectul propus. cus-cus-ului si a altor produse făinoase similare conform standardelor Uniunii Europene in acest domeniu.2. Principalele mijloace fixe care compun patrimoniul actual al solicitantului : NU ESTE CAZUL Tabel B.00 TOTAL N/A N/A N/A N/A DATA EMITERII Nr. aflate in patrimoniul societatii in prezent Nr.B.1 Mijloace fixe.2. pentru a o desfasura in continuare. tăiţeilor. cu exceptia terenurilor. activitatea Fabricarea macaroanelor.2 TOTALA(MP)/CATEGORISUPRAFAŢA A DE FOLOSIRE (MP)INDIVIZA/ EXCLUSIVA VALOAREA CONTABILA (LEI) SERIE CERTIFICAT NR CERTIFICAT 1 . Crt. s-a infiintat ca persoana fizica autorizata in luna iunie 2007 si a mai desfasurat activitate in acest domeniu. N Dorohoi.Crt. Istoricul activitatii PF Furtuna Simona .04. . activitate privata trei ani. Data achiziţionării PV/ NIR. B.jud botosani LOCALITATE/JUDET 2108.6 E 250000 154/N 327 17.

3. 756000 Valoare aprox.M..7% Volume 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 D E F G H I 1 1 1 % B.4 . producţia principala VENIT IMPOZABIL(B-A) (-)Impozite si taxe (+)Subvenţii VENIT NET RATA IMPOZABILA (C:A1/100) Venit net(D:A1/100) COST DE PRODUCTIE(A1:100) PRET PIATA INTERN PREVIZIBIL MARJA BRUTA(MB) Ron/ha MARJA de siguranta U. producţia principala VALOAREA PRODUCTIEI din care pt. Furnizori de materii prime Tabel B. N DOBROGEA SA TOTAL 756000 Produs OUA intern 324035 65000 1 .cheltuieli si consumuri intermediare pentru produsul – PASTE FAINOASE CONSUM Indicatori I 1 2 3 4 5 6 II III 7 8 9 10 A A 1 B B1 C CONSUMURI (CHELTUIELI) MATERIALE (1+2+3+4+5+6) Faina Oua Energie electrica Sare Alte materiale Cheltuieli cu aprovizionarea ( 10%din 1) CONSUMURI(CHELTUIELI) CU FORTA DE MUNCA ALTE CONSUMURI(7+8+9+10) Cheltuieli generale(3%din I+II) Dobânzi la credite Asigurări Amortismente TOTAL CONSUMURI INTERMEDIARE (I+II+III) din care pt. 66710 56400 1250 1700 260 1460 5640 52400 70073 3573 19500 47000 189183 185000 380000 380000 190817 32450 158367 1850 12 3275 56. Politica de aprovizionare.. (LEI) 324035 % aprox. n AVICOLA SA Bacau 2500 TOTAL 2500 Produs SARE 65000 .B.4. Descrierea activitatilor curente (agricole si non-agricole) si a tehnologiilor aplicate Buget de venituri .1 PRINCIPALII FURNIZORI DE MATERII PRIME FURNIZOR Extern / Intern Intern Adresa Produs FAINA Constanta Cantitate aprox. din 1 .

din 0 Serviciu …. n TOTAL Extern / Intern Intern Bacau Adresa Serviciu 1 Cantitate aprox. din total achizitii Produs MATERIALE CONSUMABILE Suceava 0 Intern Produs UTILAJE Craiova 12 0 2475000 0 Produs n 0 0 0 10000000 Tabel B.4 ..2 PRINCIPALII FURNIZORI DE MATERII AUXILIARE FURNIZOR Diversi 1 . n TOTAL TOTAL Extern /Intern intern Adresa Cantitate aprox. . n TOTAL 1 ... 0 0 Serviciu n 0 1 . 250 Valoare aprox.. n TOTAL 1 . n TOTAL 1 HELCO SRL . .4 . . (LEI) 58700 % aprox..3 PRINCIPALII FURNIZORI DE SERVICII FURNIZOR 1 Diversi . Valoare aprox.1 . (LEI) 46730000 % aprox. n EXPERTSALT IMPEX SRL Intern Bucuresti 78 1300 TOTAL 78 TOTAL 1300 390335 Tabel B.

N Produs 1 Produs . Livrarile se fac zilnic cu termene de plata la 7 zile. 1 . 1 Societate SC SPICUL SRL Cod Unic de Inregistrare 946042 Telefon Fax Adresa IS STR. N TOTAL 0 100% Client (Nume si adresa) SC SPICUL SRL Principalii clienţi ai societatii Valoare (lei) 75035000 Pondere % 100 Termen de plata 7 ZILE Tabel B.n TOTAL TOTAL NU ESTE CAZUL Tabel B.. GH.4 .. N 1 . Canale de distribuţie Tabel B.5..4 PRINCIPALELE MATERII PRIME SOCIETATE 0 0 46730000 PRODUS 1 . Produs n 0 Produs 1 Produs . Produs n 0 0 0 0 0 0 B. N Produs 1 Produs . VALOARE (LEI) % Activitatea 1 TOTAL Activitatea 2 TOTAL Activitatea n TOTAL TOTAL GENERAL 0 1 . tăiţei.A ..5. cus-cus si a alte produse făinoase similare ..1 Nr. Distributia se efectueaza direct fara inermediari. DOJA NR.. Produs n CANT. 3 Produsele obtinute sunt valorificate pe baza de contract la SC SPICUL SRL care preia intreaga cantitate de macaroane. aceasta avand retea de magazine. PARTEA A II . crt. Crt..5.DESCRIEREA PROIECTULUI .2 Datele de identificare ale principalilor clienţi Nr. Politica de desfacere.

reusind astfel sa amortizam investiile facute pentru cumpararea de utilaje moderne conform standardelor UE. Hala modernizata pentru fabricarea pastelor fainoase Construirea unei hale modernizate pentru fabricarea pastelor fainoase are o deosebita importanta pentru asigurarea unor conditii moderne de lucru pentru o productie cat mai eficienta si pentru obinerea unui profit mai mare.M. Obiectivele proiectului. producţia principala VALOAREA PRODUCTIEI din care pt. producţia principala VENIT IMPOZABIL(B-A) (-)Impozite si taxe (+)Subvenţii VENIT NET RATA IMPOZABILA (C:A1/100) Venit net(D:A1/100) COST DE PRODUCTIE(A1:100) PRET PIATA INTERN PREVIZIBIL MARJA BRUTA(MB) Ron/ha MARJA de siguranta U. 66710 56400 1250 1700 260 1460 5640 52400 70073 3573 19500 47000 189183 185000 380000 380000 190817 32450 158367 1850 12 3275 56.cheltuieli si consumuri intermediare pentru produsul – PASTE FAINOASE CONSUM Indicatori I 1 2 3 4 5 6 II III 7 8 9 10 A A 1 B B1 C CONSUMURI (CHELTUIELI) MATERIALE (1+2+3+4+5+6) Faina Oua Energie electrica Sare Alte materiale Cheltuieli cu aprovizionarea ( 10%din 1) CONSUMURI(CHELTUIELI) CU FORTA DE MUNCA ALTE CONSUMURI(7+8+9+10) Cheltuieli generale(3%din I+II) Dobânzi la credite Asigurări Amortismente TOTAL CONSUMURI INTERMEDIARE (I+II+III) din care pt.1. PREZENTAREA PROIECTULUI C.C.7% Volume 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 D E F G H I 1 1 1 % . Buget de venituri .

Simona Funcţia ADMINISTRATOR Studiile si experienţa (relevante pentru proiect) : consultant C V Responsabilul legal Întreprinderea PF FURTUNA SIMONA Funcţia avuta SEF BIROU La pensie (Responsabilul tehnic) NU ESTE CAZUL 1. Lista de achizitii si sursele de achiziţii pentru: activele ce fac obiectul proiectului/ materiile prime pentru punerea in functiune a proiectului Tabel C. Nume: Furtuna Prenume: Andreea.1 – Lista de achizitii active Nr.4. Nume: Prenume: Funcţia Studii si experienţa: C V Responsabilul tehnic Întreprinderea Funcţia avuta Perioada Perioada 2005-2009 In prezent In prezent C.C.4. Managementul proiectului (Responsabilul legal) 1.3. Furnizor (daca este cunoscut la momentul depunerii cererii de finantare) HELCO SRL Idem idem idem idem Valoare estimata (EUR) % din total valoare eligibila a proiectulu i 100 100 100 100 100 Date furnizor Produs 1 2 3 4 5 Specializat in productia de utilaje pentru fabricarea pastelor fainoase Idem idem idem idem Uscator periodic pentru uscarea pe vergele a pastelor lungi Instalatii cu 2 cuve de framantare suprapuse Preuscator cu functionare continua Agregat de framantare Buncar exterior 8750 1860 195 2425 1380 . Crt.

comparimentare spatii si relizarea instalatiiloir de incalzire si sanitare. Personal si instruire NU ESTE CAZUL Tabel C. Peretii laterali. canalizare. Lunile I –III se vor realiza fundatiile.5. Furnizor (daca este cunoscut la momentul depunerii cererii de finantare) DOBROGEA.finisaje si probe tehnologice. Crt.6. Lunile IV – V . Luna IX . C. SA IT-PAC ROMANIA Date furnizor Produs Valoare estimata (EUR) 14764 948 % din total necesar de materii prime 94 6 1 2 n Are in patrimoniu fabrica de faina Specializat i n produse Pentru fabricarea AMBALAJELOR TOTAL faina ambalaje 15712 100 C. acoperisul. .6 7 8 9 10 11 idem idem idem idem idem Idem idem idem idem idem idem idem Asigurare microclimat si exhaustare aer viciat (3 ventilatoare.610 100 100 100 100 100 100 100 100 100% TOTAL Lista de achizitii materii prime Nr. Crt.1 Nr. jaluzele. Lunile VI –VII – procurare si montare utilaje.5. toate activitatile din microferma se vor realiza pe baza de prestari sevici pe baza de contracte efectuate de terti. Graficul estimat al proiectului Proiectul va fi realizabil in 12 luni de la aprobarea finantarii. Specialitate TOTAL Grafic angajare personal Număr 2002 2003 2004 2005 0 0 0 0 2006 0 2007 0 Intrucat legea 507/2002 nu permite persoanelor fizice autorizate sa angajeze personal salariat. reteaua de apa. protectii motoare) 14 clape admisie aer proaspat 1 suflanta GP40 incalzire hala Calculator MC 34 H 1A supraveghere microclimat Dispozitiv de alarma pentru depasire temperatura Dulap comanda electrica a halei Transport Montaj 1460 2470 1980 1480 610 3500 1000 1500 21.

00% 0. Contul de profit si pierderi previzionat ( pe o perioada de 5 ani ) Proiectia contului de profit si pierdere activitate cu proiect CursLeu .Lunile X –XI inheiere contracte si aprovizionarea cu materii prime.850 695 2.1.Inceputul activitatii specifice fabricarii de paste fainoase.475 Amortizare % 0.00% Intrtinere 2% 55 57 13.5 D. Categoria Crt Venituri din exploatare 1 2 3 Venituri din vanzarea marfurilor Productia vanduta Variatia stocurilor 4. Pentru toate categoriile de materii prime (combustibili.00% 0. Impactul proiectului asupra dezvoltarii zonei si a mediului de afaceri Infiintarea halei va duce la o mai buna utilizare a potentialului agricol si a fortei de munca in zona unde isi desfasoara activitatea.00% 0. Intrucat se vor utliza la dotarea halei numai utilaje specializate in conformitate cu normele si standardele europene pentru aceste activitati aceasta va duce o protectie a mediului care sa se incadreze in normele stabilite pentru protejarea mediului incojurator. faina etc. Prin constructia care se va realiza si activitatea ce se va desfasura vor duce la cresterea veniturilor la bugetul local prin taxele si impozitele care se platesc si deasemeni la bugetul statului se vor plati impozite si taxe care in final vor fi in beneficiul cetatenilor. PROIECŢII FINANCIARE SI INDICATORI FINANCIARI D. Deasemeni si productia finita ( paste fainoase) care se va realiza va fi livrata in intregime pe baza de contracte incheiate D.7.750 2.19 AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 Mii Lei Euro Mii Lei Euro Mii Lei Euro 1098550 1237300 28399 31986 1365000 35287 1470000 38001 1570000 40586 . C. oua.2. Luna XII .) se vor incheia contracte in asa fel incat sa fie asigurat mersul normal al fluxului tehnologic. Bazele de productie Cu proiect A6 Denumire utilaj (noi) AGREGAT DE FRAMANTARE PREUSCATOR CU FUNCTIONARE CONTINUA USCATOR PERIODIC PENTRU USCARE PE VERGELE INSTALATII CU 2 CUVE DE FRAMANTARE SUPRAPUSE Costuri 2.€ Nr. ambalaje.9 49.

din care 15 Cheltuieli privind dobazile 16 Altele 17 Cheltuieli financiare . Vanzari de active.2. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3) A1.3.1.total 18 Rezultatul financiar al exercitiului 19 Rezultatul brut al exercitiului 20 Impozit pe profit 21 Profit net 26064 674 712548 18420 386002 9979 4000 103 26064 674 790755 20183 456545 11802 4000 103 26064 674 841009 21741 523991 13546 5000 129 26064 674 881754 22794 588246 15207 5000 129 26064 674 924554 23901 645436 16586 5000 129 Euro Mii Lei Euro Mii Lei Euro Mii Lei Euro Mii Lei Euro Mii Lei Euro Mii Lei Euro 2000 52 2000 52 2000 52 388002 10030 97001 2508 291001 7523 2000 52 2000 52 2000 52 458545 11854 114636 2963 343909 8891 2500 65 2500 65 2500 65 526491 13610 131623 3403 394868 10207 2500 65 2500 65 2500 65 590746 15271 147687 3818 443060 11453 2500 65 2500 65 2500 65 647936 16750 161989 4188 485967 12562 D. din care: (A.3.1. taxe si varsaminte asimilate Cheltuieli cu personalul – total Mii Lei Euro Mii Lei Euro 1098550 28399 627254 16215 46730 1208 12500 323 1237300 31986 689556 17826 51395 1320 13740 355 1365000 35287 744600 19249 55505 1435 14840 384 1470000 38001 781830 20211 58280 1507 15580 403 1570000 40586 820925 21222 61195 1583 16360 423 6 7 8 9 Mii Lei Euro Mii Lei Euro Mii Lei Euro Mii Lei Euro Mii Lei Euro Mii Lei Euro Mii Lei Euro Mii Lei Euro Mii Lei Euro 10 Alte cheltuieli de exploatare 11 Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele 12 Cheltuieli pentru exploatare .4 5 Alte venituri Venituri din exploatare – total Cheltuieli pentru exploatare Cheltuieli materiale – total Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti Cheltuieli cu impozite.) A. inclusiv TVA A3. Credite pe termen lung. Fluxul de numerar previzionat ( pe o perioada de 5 ani ) Flux de numerar – previziuni OPERATIUNEA/PERIOADA MII LEI I.3. Aport la capitalul social si contul intreprinzatorului A2. + A.3.total 13 Rezultatul din exploatare Venituri financiare – total 14 Venituri financiare – total Cheltuieli financiare. Imprumut Banca Anul 1 0 228904 Anul 2 0 Anul 3 0 Anul 4 0 Anul 5 0 0 319320 0 0 0 0 . ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE A.

Excedent/Deficit de lichiditati (A-B) D1. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE SI ALTE ACTIVITATI F. Achizitii de active fixe corporale.624.2.+D.+ D.472.469 25378 26720 27040 27200 24960 .1.2. Achizitii de active fixe necorporale.1.472. Total iesiri de lichiditati prin: (B1+B2+B3) B1. Incasari din activitatea financiara H.A 3.2.868. Flux brut exclusiv plati pentru impozit pe profit si TVA M Plati pentru impozite si taxe (M1 + M2) M1.624.1. din care: (D.307.) D. Impozit pe profit N1 Rambursari de credite pe termen scurt N2 Plati de dobanzi la credite pe termen scurt 65900 33967 8.064 2222222 111111 L. din care: (D.1.064 38750 22750 38000 0 17460 6.749.300 64101 65100 66200 67500 6900 1 Cheltuieli privind marfurile 2 Cheltuieli cu materiile prime si consumabile 3 Cheltuieli cu aprovizionarea 4 Cheltuieli cu energia si apa 32598 43987 41987 45690 46540 76496 77000 77500 78000 78500 5 Altecheltuieli materiale 6 Cheltuieli cu serviciile executate de terti 7 Cheltuieli cu impozite taxe si varsaminte asimilate 8 Cheltuieli cu personalul angajat 9 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 10 Alte cheltuieli exploatare 11 Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele 35000 20000 23000 0 16289 6.387 1.2.1.387 1.661 74530 46990 19. TVA de platit M2.2.064 36000 20500 24500 0 11013 6.950 75879 43569 14. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung. Rate la alte Credite pe termen mediu si lung D2. Grant SAPARD B. inclusiv TVA B3.2. din care: 0 0 0 0 0 0 98864 63864 0 88864 63864 0 78864 63864 0 73864 63864 0 68864 63864 0 35000 0 25000 0 15000 0 10000 0 5000 0 0 0 0 0 1.2. inclusiv TVA B2.505 81238 41587 17. La alte Credite pe termen mediu si lung E. inclusiv TVA ( F1) F1.2. Cresterea investitiilor in curs C.300 1.1.350 1.307. Incasari din activitatea de exploatare.064 35450 22550 28000 0 8810 6.350 1.1. Rate la imprumutul Banca D. Rambursari de Credite pe termen mediu si lung.1. Credite pe termen scurt K.) D.275 1.275 1.749.2. Plati pentru activitatea de exploatare.868. Vanzari varianta cu proiect G.064 36000 21500 25600 0 11413 6. Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare (C-D1-D2) II. inclusiv TVA (dupa caz).667 72349 41381 14. La imprumutul Banca D.300 480000 484000 490000 492000 496000 1.300 1.

Flux de numerar din activitatea curenta (L-P) II. Pn-profit net pentru fiecare an al perioadei previzionate.733 122. Disponibil de numerar al lunii precedente 0 00 0 186.001 447. 6% 7% 8% 9% 9% ___________________________________________________________________________ . FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW) R.253 251.733 425.554 60.O1 Dividende P.554 331.609 142.001 282. Flux de lichiditati net al perioadei (Q+E) S.544 309.253 322.458 466. unde Pn mediu = profit net mediu pe orizontul de prognoza Dr – ESTE 2.597 110.734 514.102 280.75ANI Rentabilitatea capitalului investit (Rc) = Pn/Vi x 100 (%). Total plati exclusiv cele aferente exploatarii (M + N1 + N2 + O1) Q.297 331.minim 10% din Ve 260000 250000 233000 227000 249000 ___________________________________________________________________________ Profitul net* (Pn) = rezultatul final al exercitiului financiar (anual) din care s-a scazut impozitul pe profit.748 72. Total plati.695 247.102 30. (16%) 218400 210000 195720 190680 209160 ___________________________________________________________________________ Durata de recuperare a investitiei (Dr) = indicator ce exprima durata de recuperare a investitiei (exprimat in ani) Se calculeaza Dr= Vi/Pn mediu sau Dr=(Vi . D.568 280. exclusiv cele aferente exploatarii (M+N1+N2+O1) P.573 379.695 466. Indicatorii financiari Valoarea investitiei (Vi) = valoarea totala a proiectului (exprimata in lei) – 565700 lei MII LEI ___________________________________________________________________________ Specificare AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 ___________________________________________________________________________ Veniturile din exploatare* (Ve) 530000 495000 467000 439000 476000 ___________________________________________________________________________ Cheltuieli de exploatare* (Ce) 270000 245000 234000 213000 227000 ___________________________________________________________________________ Rezultatul din exploatare* (Re) = Se calculeaza: Re = Ve – Ce .5 x Pn)/Pn.4.748 379.429 Disponibil de numerar curent (S+R) T.192 425.609 219.

554 379. VAN>0.748 425. FNN>=0 (pentru fiecare an de prognoza) 280.695 Valoare actualizata neta (VAN) =∑FNi/(1+r)I +FN5/r.733 466.102 331.Cheltuieli financiare* (Cf) = NU ESTE CAZUL ___________________________________________________________________________ Gradul de acoperire a cheltuielilor financiare (Ga) = NU ESTE CAZUL ___________________________________________________________________________ Flux de numerar net la sfarsitul perioadei (FNN) = Total intrari-Total iesiri. r=rata de actualizare=8% ___________________________________________________________________________ .

Tipul de sol predominant. a culturilor prasitoare cum ar fi porumb.33 1. culturile alese fiind: grau.66 - Condiţii naturale a) b) c) Temperatura medie anuală 9-10 grade celsius Precipitaţii medii anuale 550-600 mm. porumb si rapita. textura. panta cernoziomuri. De aceea in alegerea cultrilor am avut in vedere aceste conditii de favorabilitate.75 90.56 3.din care irigat Păşuni naturale Fâneţe naturale Livezi Vii Teren neproductiv Ha 640 600 580 200 10 20 10 40 % din total 100.0 93.25 % din agricol 100.33 1.1.66 3.12 1.56 6. Mărimea şi structura categoriilor de folosinţă a terenului Tabelul 1 Mărimea şi structura categoriilor de folosinţă a terenului Specificare Suprafaţa totală Teren agricol Teren arabil .66 33.CAPITOLUL II STRUCTURA FONDULUI FUNCIAR ŞI ÎNTOCMIREA ASOLAMENTULUI 2. .panta maxim de 12 % Favorabilitatea terenului pentru diferitele culturi Terenul se preteaza bine pentru cultura cerealelor paioase.textura medie si mojlocie.62 31.0 96.25 1.

grau si porumb.3. Alegerea soiurilor şi hibrizilor (criteriile avute în vedere.3 Tabelul 2 Schema rotaţiei culturilor SOLA/ANUL I II III 2010 Grau Porumb Soia 2011 Soia Grau Porumb 2012 Porumb Soia Grau 20 . culturile alese) Alegerea culturilor s-a facut in functie de cerintele acestor plante in ceea ce priveste necesarul de substanta activa. soiurile şi hibrizi aleşi pentru fiecare cultură) Pentru soia: Atlas Pentru grau:Gloria Pentru porumb:Turda 2. Alegerea culturilor (criteriile avute în vedere.2. Intocmirea asolamentului Specificare Suprafaţa totală a terenului arabil Suprafaţa medie a solei Ha 580 193. doze de ingrasaminte chimice ce trebuiesc administrate si climatul favorabil din aceasta zona pentru culturile luate.2. consumul specific. In urma studiilor facute a reesit ca cele mai bune culturi care se preteaza pe solurile din zona nord-estica a moldovei sunt: soia.

3 3000 3800 5800 2) Notele totale de bonitare pentru condiţiile ecologice (Ni): Ni = Si x Pi US1 –193x73=14089 US2 –193x84=16212 US3 –194x93=18042 TOTAL =48343 3) Nota medie ponderată de bonitare: Ni = Si total N1=14089:580=24. distanţă şi felul drumului (k) Coeficient de potenţare (c) Producţia medie realizată Soia Grau Porumb US1 US2 US3 TOTAL 193 193 194 580 73 84 93 0.09 P2=(3800x193):16212=45.ha (Si) Nota de bonitare pentru condiţiile ecologice (Pi) Corecţia pt.de pe intreaga supraf.1. Proiectarea producţiilor medii prin metoda bonitării terenurilor agricole Tabelul 3 Date iniţiale Cultura Tipul de sol Suprafaţa .17 0.95 N3=18042:580=31.20 1.10 N mp = 1) Producţia ce revine pe un punct al notei medii ponderate de bonitare: Pkg/punct = Prod.15 0.36 21 . = N i total P1=(3000x193):14089=41.4 1.23 P3=(5800x194):18042=62.29 N2=16212:580=27.5 1.CAPITOLUL III ORGANIZAREA PROCESULUI DE PRODUCŢIE AGRICOLĂ 3.

8 100.05 16179.2 kg 1024500.2 8) Notele totale de bonitare potenţate (Ntp): US1 – Ntp = Nota de bonitare recalculată (Nbr) x Coeficient de potenţare US2 – US3 – 21090.56 Suprafaţă x coeficient corecţie 7) Nota de bonitare recalculată (Nbr) Nbr = Nota totală de bonitare – Corecţia US1 – US2 – US3 – 14060.19 18003.1 22650.81 38.2 9) Producţia totală pe cultură pentru fiecare unitate de sol (Pt): US1 Producţia ce revine pe un punct de bonitare P(kg/punct) – 866592.95 32. 9 kg TOTAL 3350578.9 23404.6) Corecţia totală în funcţie de distanţă şi drumuri: Ct = S x k US1 – US2 – US3 – TOTAL = 28. 2 kg Pt = Nota totală de bonitare potenţată (Ntp) x US2 US3 – – 1459485.2:193=4500 kg/ha Pmgrau =1024500.2:193=5300 kg/ha 22 . = 3 kg 10) Producţia medie la hectar: Pmc1 Pmsoia = Producţia totală : Suprafaţa totală = 4500 Rezultatele pentru celelalte culturi: Pmsoia=866592.

400 130 K 22 99 27 72 7 5. În tabelul 4 este prezentat calculul dozelor de îngrăşăminte chimice la ha separat pentru cele 3 culturi în parte.a. Doza de îngr.9 66 55. Pierderi prin levigare Cant.a.26 63. de administrat Tipul de îngrăşământ Conţinutul ţn s.48 68.5 27 49.2 STABILIREA CANTITĂŢILOR DE ÎNGRĂŞĂMINTE PE CULTURI Calculul dozelor de îngrăşăminte s-a efectuat ţinându-se cont atât de producţiile medii cât şi de existentul de suprafaţă activă din sol.05 123. de administrat Kg/ha Kg s.3 5 1. S-au luat în considerare şi pierderile rezultate prin levigare.5 16 14. 400 220 K 22 165 50 115 7 8.96 Super P c.96 50.04 77. Kg 23 121.9 13 7. în sol Diferenţa de adm. de administrat S.92 57. Crt.a.48 104.98 NO4NO 3 345 280 CULTURA PORUMB P 7500 16 120 30 90 4 3.05 SARE K 400 300 N 17 76.66 Super P c.48 Sare de K 400 170 N 21 157.5 16 7.16 NO4NO3 Kg/t kg 345 180 GRAU P 5300 11 58.04 Sare de K 400 180 23 .6 Super P c.a. pierdută prin levigare Total s.a.Pmporumb =1459485. % Kg s.5 67 90. N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Producţie medie Consum specific S.9:194=7500 kg/ha 3. Tabelul 4 Calculul dozelor de îngrăşăminte chimice Nr. a îngr.a./t Kg Kg Kg s.6 93. 400 80 K 20 106 42 64 7 4.M. SPECIFICARE U.3 31 27.42 NO4NO3 345 170 SOIA P 4500 18 81 32 49 4 1.a.36 28.

3 PLANUL DE CULTURĂ Planul de cultură cuprinde structura culturilor. DATELE NECESARE: 1.15 0. Mijloacele cu care se execută lucrarea.5 0. Tarifele de plată pentru lucrările mecanice. Perioada de executare şi data lucrării. Culturile incluse în planul de producţie al firmei. dimensiunile fiecăreia. Suprafaţa ocupată de fiecare cultură în parte. se întocmesc fişele tehnologice pe culturi.8 3. Informaţiile cuprinse în fişele tehnologice servesc în acelaşi timp la stabilirea tehnologiilor. determinarea volumului lucrărilor mecanice şi manuale. 7. (tabelul 5) Tabelul 5 Întocmirea planului de cultură Cultura SOIA GRAU PORUMB Suprafaţa (ha) 193 193 194 Producţii medii (kg/ha) 4500 5300 7500 Producţia totală (t) 4.5 5.5 Preţ livrare (lei/kg) 1. cantităţile de materiale şi mijloacele financiare necesare pentru aprovizionare.4 FUNDAMENTAREA FIŞELOR TEHNOLOGICE PE CULTURI În vederea organizării proceselor de muncă şi de producţie. 8. 2. 6. Producţia medie şi totală a fiecărei culturi. 4. Lucrările tehnologice. în ordinea cronologică a executărilor. 3. 24 . în etapa pregătitoare.3. producţiile medii şi totale. 5.3 7. necesarul de forţă de muncă. Culturile premergătoare. stabilirea destinaţiei producţiei.

10. Amortismentul specific se determină în raport cu valoarea de inventar a mijlocului fix folosit exclusiv la cultura respectivă şi durata de folosire. MODUL DE LUCRU: 1. 3. lucrările manuale. precizându-se toată perioada optimă de execuţie şi durata fiecărei lucrări. se calculează numărul de zile om. Se înscriu lucrările tehnologice. şomaj. iar fondul de salarii rezultă înmulţind numărul de zile om necesar pentru evaluarea lucrării cu tariful pe zi/om corespunzător. 8. în ordinea executării lor. Cuantumul taxelor pentru CAS. 9. Se înscriu în fişă datele privind suprafaţa şi producţia medie. La cheltuielile directe se aplică cota de cheltuieli comune şi prin însumarea lor se determină cheltuielile de producţie. 13. 11. 7. 10. sumele necesare şi materiale. 25 . Din însumarea pentru lucrările mecanice. Producţia medie se planifică în raport cu fertilitatea solului şi cantitatea de îngrăşământ aplicată. Se calculează indicatorii: cheltuieli de producţie la hectar şi costul la tona de produs. risc. 12. La lucrările manuale. materialelor. 1% pentru risc şi asigurare. 15% asupra sumei care reprezintă fondul de salarii. Cota de cheltuieli pentru aprovizionare se calculează o cotă parte din valoarea materialului folosit. 4. consumul normat pe UM. taxe asupra valorilor. 11. Materialele necesare procesului tehnologic. impozit. Tarifele de plată pentru lucrările manuale pe categorii. 5% pentru fondul de şomaj. Taxele asupra fondului de salarii se calculează aplicând cota în proporţie de 30% pentru CAS. 6. în raport cu volumul lucrării. Pentru fiecare în parte se determină: volumul lucrărilor. se obţin cheltuielile de producţie. Cota de cheltuieli indirecte (comune şi generale). Amortismentul specific. După fiecare trimestru se fac totalurile. 2. asigurare. preţul unitar şi cota pentru cheltuielile de aprovizionare.9. 5.

.

.

28 28 .

.

30 30 .

.

32 32 .

.

34 34 .

35 35 .

.

37 37 .

.

în care: n⋅ P S – suprafaţa de însămânţat. folosind formula: N N=193/ (5x12. (3)Md = B + b− c =(3.70-0.096)=3. B ⋅ V ⋅ t⋅ H B – lăţimea de lucru a agregatului în lucru (2)P = . 2. • distanţa între două brăzdare (b).3 2 39 .în (m). 3.096 H – coeficientul de folosire a timpului de lucru (0.7)/100 t – durata zilei de lucru (ore).80) Stabilirea lungimii marcatoarelor semănătorii.39 3. în prealabil. de care depinde în ultimă instanţă obţinerea de producţii ridicate.5-1. P=(3. se stabileşte componenţa agregatului de semănat. se stabileşte în funcţie de: • lăţimea de lucru a semănătorii (B). P – randamentul zilnic al maşinii. 00=12. Etapele organizării lucrărilor de semănat cereale păioase sunt următoarele: 1. Se determină necesarul de agregate pentru terminarea semănatului în termen optim. (1)N = . Aşadar. n – numărul de zile în care trebuie terminată lucrarea.6+12. Aceasta se calculează după formula: P – randamentul zilnic al agregatului (ha).5. 10000 V – viteza de deplasare a agregatului care: în lucru (m/oră). • distanţa între roţile din faţă sau marginile exterioare ale şenilelor tractorului (c). Lungimea marcatoarelor.19 – numărul de agregate pentru S terminarea lucrării în timpul propus. Suprafeţele întinse ocupate de culturi precum şi termenele restrânse în care trebuie executat. Organizarea lucrării de semănat la cultura ______GRAU_____ Semănatul este una dintre cele mai importante lucrări agricole. adică distanţa la care trebuie aşezată piesa activă a marcatorului faţă de ultimul brăzdar. potrivit condiţiilor existente (tractor plus semănătoare SUP-29 sau SUP-21). fac ca procesul de muncă al semănatului să ocupe un loc important în activitatea de producţie a exploataţiilor agricole.5)/2=7. trebuie cunoscut randamentul zilnic al agregatului de semănat folosit.6x6000x8x0.

8 L – lungimea postatei (m). L care:l=(10000x12. La începutul lucrării.2=248.07 O – nr. învârtiri a roţii semănătorii. A⋅B Y – coeficientul de utilizare a capacităţii în care: coşului de alimentare a semănătorii (în L=(0. 000=2. 5. cu buclă şi fără buclă.8 2 B + b+ c =8. Lăţimea zonei de întoarcere a agregatului. Stabilirea dimensiunilor postatelor la semănat.6x20)/10 d – lungimea roţii semănătorii (m). la un număr stabilit de (6)G = .7)/ medie 0.40 (4)Ms = B + b+ c =(3. de învârtituri a roţii semănătorii. ~n acest caz.096x2)Z – durata în zile a lucrului pe aceeaşi postată (1-2 zile). Lungimea maximă a postatelor la semănat este în funcţie de capacitatea cutiei semănătorii.80). a semănătorii (kg).2x3. ~n ce priveşte lăţimea postatei. Lăţimea zonei de întoarcere este dată de relaţia: (9)E = 3R + e. trebuie întotdeauna să se verifice corectitudinea reglării debitului la însămânţare. /972. Stabilirea debitului semănătorii. 4 10 ⋅ P ⋅ Z P – productivitatea zilnică a agregatului (8)l = . lungimea celor două marcatoare este egală şi este dată de relaţia: (5)Md = 4. E=3x3+2=11 R – raza de întoarcere a agregatului.8 2 Când tractorul poate urmări urma lăsată de marcator atât cu roata din dreapta cât şi cu roata din stânga. Pentru întoarcerea agregatului.70-0.5x10000x240x0. B – lăţimea de lucru a semănătorii (m). Această verificare se face după formula: G – cantitatea de sămânţă cursă din A⋅d ⋅ B ⋅O semănătoare. în funcţie de norma de sămânţă la hectar. e – lungimea de ieşire a agregatului 40 . B – lăţimea de lucru a semănătorii (m). lungimea maximă a postatei se calculează după formula: L – lungimea maximă a postatei (m). Ea se calculează aşa încât să asigure de lucru agregatului pentru 1-2 zile de lucru.5+1. în care: E – lăţimea zonei de întoarcere. în care: G=(240x1. aceasta se determină în funcţie de lăţimea totală a parcelei de însămânţat şi de metoda de deplasare a agregatului. (240x3. la capetele parcelei se delimitează o fâşie de teren denumită „zonă de întoarcere“. Pentru a uşura organizarea transportului de seminţe este indicat ca alimentarea semănătorii cu seminţe să se execute la un singur capăt a postatei. 10000 A – norma de semănat la un ha (kg).5)/2=8. în cazul deplasărilor în parcursul liniar.2 A – norma de semănat (kg/ha). Delimitarea acestei zone se face. Q – capacitatea coşului de alimentare 0.6+12. Lăţimea postatei la semănatul în suveică se calculează după formula: l – lăţimea postatei (m).5 ⋅10 4 ⋅ Q ⋅ Y (7 ) L = . în (ha/zi).6)=972. 6.

7.în C – cantitatea de seminţe necesară alimentării agregatului (kg).1 (semnificaţiile literelor sunt aceleaşi ca la formulele (10) şi (11). în aşa fel ca alimentarea semănătorii să se facă numai la unul din capetele postatei. Stabilirea cantităţilor de seminţe ce se pun la punctele de alimentare. ~n cazul când lungimea postatei nu este determinată în funcţie de capacitatea cutiei de seminţe.6x2x972. Distanţa dintre punctele de alimentare a semănătorii se determină în funcţie de metoda de deplasare a agregatului la semănat. ~n cazul semănatului în suveică. Aceasta se determină împărţind lungimea drumului pe care îl face semănătoarea până la golirea cutiei sale pe lungimea cursei de lucru dus şi întors. B – lăţimea de lucru a semănătorii (m). ~n acest scop. mijlocul osiei motoare a tractorului) până la organele active ale maşinii. Stabilirea distanţei dintre punctele de alimentare a semănătorii. 41 .14x3. Q – capacitatea cutiei semănătorii 10 4 ⋅ Q ⋅ Y (kg).6x1. care: Q capacitatea coşului semănătorii (kg). În cazul semănării în „laturi“ sau „pe două jumătăţi ale postatei“ distanţa dintre punctele de alimentare se calculează după formula: (12 )(D) = T ⋅ B =1. T = . Aceasta reprezintă lungimea cu care trebuie să se deplaseze centrul agregatului pentru aducerea organelor active ale maşinii agricole pe linia de întoarcere a lucrului. se foloseşte următoarea formulă: T – numărul turelor. D=2x3. să cunoaştem turele pe care le face agregatul până la golirea coşului semănătorii.6=4. distanţa dintre punctele de alimentare se află după formula: D – distanţa dintre punctele de alimentare (m).2)=1.8x1=192 y – coeficientul de utilizare a capacităţii cutiei. în prealabil. T=(10000x240x0. curselor dus-întors) pe care le face agregatul până la golirea coşului semănătorii.2 T – numărul turelor (adică nr. C1=240x0. 8.41 (adică distanţa de la centrul agregatului. (1) D = 2 B ⋅ T . Cantităţile de seminţe care se pun la primul punct de alimentare se calculează după formula: (13 )C = Q ⋅ a =240x1=240 iar cantitatea care se pune la punctele următoare este: (14 )C1 = Q ⋅ y ⋅ a . în care: B – lăţimea de lucru a agregatului (m).8)/ (240x3. este necesar ca.14=8. lungimea postatei este determinată în funcţie de capacitatea cutiei de seminţe.80). L – lungimea postatei (m).14 A – norma de semănat (kg/ha). în care: Y – coeficientul de utilizare a capacităţii A ⋅ B ⋅ 2L cutiei (0.

. Specificare U.288 agregatelor -lungime m 19.42 a – nr.2 Dimensiunea 5. în care: n – numărul semănătorilor ce lucrează. Necesarul de mijloace de transport se stabileşte în funcţie de cantităţile de seminţe necesare semănătorilor la o încărcare. capacitatea mijloacelor de transport.3 Lungimea 6.39 N – norma de sămânţă la ha (kg).85 – coeficientul de folosire a cutiei B ⋅V ⋅ N semănătorii. însămânţare -la hectar Kg 240 42 .6x6000x240)=0. Numărul de mijloace de transport necesare zilnic se determină pe baza relaţiei: Nt – numărul mijloacelor de transport. -lăţime m 10 semănat -suprafaţă ha 193 -lungime m 972.31 (kg). 1 2. Stabilirea necesarului zilnic de muncitori pentru semănat şi transportat seminţele. semănătorilor în agregat. 10000 ⋅ q ⋅ 0. T=(10000x240x0. n ⋅ q ⋅ 0. ~n primul rând se determină timpul în care se consumă cantitatea de seminţe existentă în cutia semănătorii. Nr. (3. 10.85x30)/ Cm – capacitatea mijlocului de transport (24x192)=5. Tractor + Tractor + crt.M. Saci=(4x15x240)/40=360 Centralizarea datelor Agregatul folosit Nr. Productivitatea zilnică a agregatului ha/schimb 12. Necesarul zilnic de: -semănători nr. Tgol ⋅ C m t – durata unui ciclu de transport (min. folosind relaţia: q – capacitatea cutiei semănătorii (kg). distanţa de transport şi timpul necesar pentru un ciclu de transport. în care: B – lăţimea de lucru a semănătorii (m). Nt=(4x240x0. marcatorului -stânga M 8. 4 Productivitatea zilnică a tuturor 3. timpul de golire a semănătorilor.3 Dimensiunile solei de 4. Se determină necesarul de saci pentru transportul seminţelor.85 Tgol = (ore ) 0.). (SUP-29) SUP-21 1. 9.8 -la 20 învârtituri Kg 3 Norma de 7.096 -tractoare nr. -lăţime M 248. 11. cunoscând că pentru uşurarea manipulării se recomandă ca un sac să aibă 40 kg. Necesarul zilnic de muncitori pentru deservirea semănătorilor variază în raport cu numărul de agregate folosite zilnic şi al maşinilor ce compun agregatul.85)/ V – viteza de lucru a agregatului (m/oră). ha/zi 36.85 ⋅ t Nt = .8 parcelelor de semănat -suprafaţă 241 -dreapta M 7.

nr. transportul 13. de mijl. de -tractor+remorcă transport -auto-camion Necesar saci pt. nr. nr.2 240 192 4 3 7 11 4 1 360 43 . seminţelor 8. ce se pune la punct -la punctele de alimentare următoare -pt. 8. transportul de muncitori seminţelor -total Lăţimea fâşiei de întoarcere a 11. -pt. nr.43 Distanţa dintre punctele de alimentare cu seminţe -la primul Cantitatea de seminţe punct 9. nr. m nr. servirea semănătorii Necesarul zilnic 10. M Kg Kg nr. agregatului Necesarul zilnic -atelaje 12.

– se calculează producţia medie la hectar. – se stabileşte numărul mediu de boabe în spic.greutatea a 1000 boabe (grame). orz (orz .producţia medie kg/ha.p. MMB .distanţa dintre rânduri). – se calculează numărul de ştiuleţi la hectar: 44 . grâu .p.000 grame x 1.5 puncte.6. – se numără ştiuleţii la fiecare punct de control. pe suprafeţe mai mari de 100 ha .10 puncte). 10.44 3.70 (m) .1 iunie. Evaluarea se face în două etape: 1) în prima etapă.15 iunie): – se stabileşte numărul punctelor de control în funcţie de mărimea şi uniformitatea parcelelor(în cazul parcele de până la 100 ha . (4 rânduri x 0.număr mediu de spice la m.000 boabe Exemplu:Qkg/ha=700*15*45*10000/1000000=4725 2) Porumb (1 septembrie): – se stabileşte numărul punctelor de control după aceleaşi criterii ca la grâu.p. (medie pe toate punctele de control). 2) în etapa a doua se face estimarea în câmp a producţiei agricole după anumite norme standardizate ~n funcţie de tipul de cultură.000 x 1. Nb . se apreciază aspectul vegetativ al culturilor în fazele caracteristice de dezvoltare a plantelor.număr mediu de boabe în spice. astfel: Q kg/ha = Nsp x Nb x MMB x 10000 1000 x 1000 (I) Q kg/ha .acestora. Metodologie de lucru – se numără spicele din interiorul ramei metrice.000 = 1. precum şi realizarea unor determinări cantitative şi calitative a producţiei.70 x 10 m lungime.000 m. = 1 ha 1. 0. – suprafaţa unui punct de control este de 28 m. evaluarea se face astfel: 1) Grâu. Nsp . Evaluarea producţiei Evaluarea producţiei are ca scop urmărirea şi înregistrarea evoluţiei culturilor. Determinările se fac cu ajutorul ramei metrice (un cadru de 1 metru patrat).

MMB .suprafaţa unui punct de control (m.45 Nst / ha = nst x 10000 d xi ( II ) Nst/ha .număr mediu de boabe pe ştiulete.producţia medie.număr ştiuleţi la hectar.greutatea a 1000 boabe (grame) Exemplu: Q kg/ha=126000*217. i .p.număr de ştiuleţi la ha.3*250/1000*1000=6844 45 . – se calculează apoi producţia medie la hectar: – Q kg/ha = Nst x Nb x MMB 1000 x 1000 (III) Q kg/ha . nst .numărul de ştiuleţi număraţi la toate punctele de control. Nst .). se determină apoi numărul de boabe pe ştiulete.numărul punctelor de control. Nb . d .

in cazul meu afacerea pe baza fabricarii de paste fainoase. Baza teoretica de la care se pleaca si experienta de-a cursul timpului impune criterii de inalt standard in efectuarea proiectului ceea ce ne face sa concluzionam faptul ca fara cunostinte nu putem incepe nici un tip de obiectiv si nici putere sa il finalizam nu vom avea. fapt ce demonstreaza ca bagajul de cunostinte a fost mult solicitat insa efectul de final a fost unul satisfacator.46 CAPITOLUL 4 CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI Intocmirea unui plan de afaceri nu numai ca este o adevarata provocare insa punerea acestuia in functiune reprezinta adevaratul test in evaluarea potentialului. Proiectul a prezentat in fiecare capitol o parte diferita a afacerii. inca de la inceput pana la activitataea care va avea sa se desfasoare. 46 . Intocmirea unui plan de cultura si cunoasterea obiectivelor propuse pentru obtinerea de profit maxim la unitatea de teren folosit este cea mai importanta parte pentru mentinerea unei afaceri agricole. Insa cea mai buna concluzie bazata pe proiect a fost culegea de informatii si punerea acestora in acelasi loc pentru a avea un sens mai aprofundat. Pentru o viitoare afacere ne putem demonstra puterile si preta experienta acumulata la intocmirea acestuia prezent astfel incat orice obiectiv propus sa fie unul bine intocmit si in totalitate finalizat cu rezultatele de rigoare. Ce este adevarat exista o multitudine de firme specializate pe insusi consilierea si intocmirea de proiecte de diferite tipuri insa nimic nu se compara cu propria dorinta de a avea un succes pe baza propriilor forte si propriilor idei puse in aplicare prin propriile cai.

47 47 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->