Sunteți pe pagina 1din 24

CUPRINS CAPITOLUL I. Strategie.Concept.Tipologie.Rol 1.1 Conceptul de Strategie a firmei. Definitie si caracteristici 1.2 Componentele Strategiei 1.

3 Tipologia Strategiilor si Politicilor de firma 1.4 Etapele elaborarii strategiei 1.5 Rolul Strategiilor de firma CAPITOLUL II. Strategia financiara a firmei 2.1 Functiunea financiara a firmei in contextul abordarii strategice a afacerii 2.2. Planul de Finantare 2.3 Strategia finantarii pe termen lung CAPITOLUL III. Prezentarea S.C. Electrogrup Proinstal S.R.L. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Date de identificare Obiectul de activitate Cifra de afaceri i rezultatul exerciiului Analiza produselor i a pieei de desfacere a ntreprinderii Analiza structurii patrimoniale Analiza activitii ntreprinderii

CAPITOLUL IV. Elaborarea strategiei financiare la S.C. Electrogrup Proinstal S.R.L. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Misiunea intreprinderii S.C. Electrogrup Proinstal S.R.L. Obiectivele strategice Opiuni strategice Termene Previziunea performantelor economico-financiare 4.5.1. Previziunea obiectivelor financiare propuse 4.5.2. Previziunea cifrei de afaceri 4.5.3. Previziunea cifrei de afaceri pe produse la nivel de ntreprindere

CAPITOLUL I. STRATEGIE.CONCEPT.TIPOLOGIE.ROL

1.1 Conceptul de Strategie a firmei. Definitie si caracteristici

Numeroase lucrari consacrate subiectului managementului strategic amintesc legatura dintre strategia utilizata in zilele noastre de managerii marilor firme de success si strategi militari precum Alexandru cel Mare,Genghiz Han sau Sun Tzi.Evolutia societatii umane si renuntarea (ca trend) la primatul fortei fizice determina si transformarea strategului militar de odinioara in strateg in cadrul unei firme.Astfel,daca scopul strategiei militare este cel de a pregati,de a planifica si de a desfasura un razboi,cel al strategiei firmei este de a duce lupta cu concurentii si de a-i asigura acesteia supravetuirea si dezvoltarea in cele mai bune conditii pe piata.O abordare interesanta a strategiei este cea prin prisma teoriei jocurilor,prin care aceasta este definita ca fiind un plan complet,respectiv un plan prin care se specifica ce optiuni va avea jucatorul in orice situatie posibila. Cea mai vehiculata definitie a strategiei firmei la noi este cea data de O.Nicolescu conform careia prin strategie sunt desemnate ansamblul obiectivelor majore ale organizatiei pe termen lung, principalele modalitati de realizare, impreuna cu resursele alocate, in vederea obtinerii avantajului competititv potrivit misiunii organizatiei.

Caracteristicile strategiei

Analizand definitia se pot identifica pricipalele componente ale acesteia si anume: 1.scopul strategiei este realizarea unor tinte definite ca misiunea si obiectivele firmei 2.strategia vizeaza termene medii si lungi de implementare de unde si o serie de riscuri identificate sau nu . 3.strategia are ca sfera de cuprindere organizatia in intregime sau anumite entitati ale

acesteia 4.strategia tine seama intotdeauna de mediul in care organizatia respectiva activeaza si de factorii de influenta interni si externi ce pot determina o anumita cale de urmat 5.strategia trebuie sa reflecte interesele stakeholderilor (proprietari, manageri, salariati, clienti etc.) 6.definirea strategiei firmei trebuie sa se faca astfel incat sa determine un comportament competitiv al tuturor factorilor implicati inclusiv a organizatiei . 7.strategia este intotdeauna rezultatul negocierii dintre stakeholderi 8.intotdeauna are caracter formal, fiind definita sub forma unui plan strategic business plan 9. este operationalizata/implementata prin intermediul deciziilor strategice 10. implica intotdeauna un anumit volum de resurse si alocarea/realocarea lor eficienta astfel incat sa raspunda nevoilor de realizare a obiectivelor.

1.2 Componentele Strategiei

In conceptia managementului modern principalele componente ale unei strategii sunt: 1a) MISIUNEA FIRMEI 2b) OBIECTIVELE FUNDAMENTALE 3c) OPTIUNILE STRATEGICE 4d) RESURSELE 5e) TERMENELE 6f) AVANTAJUL COMPETITIV

1.3. Tipologia Strategiilor si Politicilor de firma a) Dupa sfera de cuprindere: - strategii si politici globale se refera la ansamblul activitatilor firmei, implica un volum mare de resurse si sunt de o complexitate ridicata

- strategii si politici partiale se concentreaza cu prioritate asupra domeniului pentru care au fost elaborate si se concretizeaza in planuri sau programe pe domenii.

1b) Dupa tendinta obiectivelor strategice: - strategii si politici de redresare - sunt cele destinate firmelor care au probleme de natura financiara sau tehnica si necesita un plan urgent de redresare - strategii si politici de consolidare au in vedere masuri de consolidare a pozitiei unei firme sau a avantajului sau competitiv 1- strategii si politici de dezvoltare - sunt destinate firmelor care deja au atins un anumit nivel al dezvoltarii si planifica o extindere in alte sectoare conexe 2 3c) Dupa natura obiectivelor: - strategii si politici ofensive - strategii si politici inovationale - strategii si politici de specializare - strategii si politici de diversificare - strategii si politici organizatorice

d) Dupa gradul de participare al firmei la elaborare: - strategii si politici integrate se elaboreaza de catre managerii firmelor impreuna cu reprezentantii sistemelor din care fac parte (ministere, grupuri de firme etc) 1- strategii si politici independente elaborate de catre managerii firmelor independent de ceea ce se intampla in alte organizatii din acelasi sector de activitate

e) Dupa natura factorilor de influenta ai mediului extern al firmei - strategii si politici economice - strategii si politici administrative

1.4 Etapele elaborarii strategiei

Elaborarea si implementarea strategiei generale a firmei se pot structura din punct de vedere secvential in trei etape majore: fundamentarea strategiei; elaborarea strategiei; implementarea strategiei.

Fiecare dintre aceste etape poate fi descompusa,la randul ei,in mai multe faze. Astfel practica si teoria manageriala demonstreaza ca,pentru a concepe strategii si politici rationale, fundamentarea acestora trebuie sa ia in considerare anumite premise,printre care:diferentierea strategiei in functie de faza din viata firmei (demarare,crestere,maturitate,declin), luarea in considerare a relatiilor dintre stakeholderi si incercarea de armonizare a obiectivelor acestora ,asigurarea continuitatii elaborarii si aplicarii strategiilor si politicilor microeconomice,dimensiunea multipla a strategiei,care trebuie sa ia in considerare aspecte de natura juridica,comerciala,tehnica (operationala) (inclusive legate de problemele de mediu),socioumana,financiara ,flexibilitatea strategiei etc.Valorificarea premiselor se va realiza prin efectuarea unui numar de prognoze privind mediul in care opereaza firma si realizarea unor studii de diagnosticare a situatiei firmei,pentru identificarea punctelor forte,punctelor slabe,oportunitatilor si riscurilor care caracterizeaza existenta acesteia .Aceasta analiza poate fi structurata in 5 componente,respective:diagnosticele juridic,commercial,al resurselor umane,operational si financiar.Sinteza acestora poate fi realizata intr-o matrice SWOT.Analiza pune in evidenta,in sinteza,punctele forte (strengths),punctele slabe (weaknesses),oportunitatile caracterizeaza firma. Dintre aceste componente,analiza financiara joaca de cele mai multe ori rolul hotarator,intrucat puterea informationala a indicatorilor financiari permite evidentierea starii de performanta si la nivelul altor componente.Dintre cele mai importante elemente ce trebuie urmarite prin analiza financiara se pot aminti : gradul de echilibru financiar la nivelul bilanturilor financiar si functional,asigurarea autofinantarii prin calculul CAF si al cash flow-urilor,nivelul (opportunities) si riscurile,amenintarile (threats) ce

cifrei de afaceri efective in raport cu pragul de rentabilitate ,duratele de rotatie ale principalelor posturi din bilant,existenta/inexistenta efectului de levier financiar etc. In cea de-a doua etapa,cea de elaborare a strategiei,se au in vedere:formularea misiunii firmei (explicarea detaliata a raportului dintre management,salariati si contextual economic),precizarea obiectivelor fundamentale (strategice),stabilirea modalitatilor (optiunilor) strategice (de exemplu : privatizarea,restructurare,informatizare etc.), dimensionarea resurselor necesare (financiare,materiale,resurse umane implicate),fixarea termenelor initiale si finale de realizare a obiectivelor,stabilirea avantajului competitiv (asigurarea unui cost redus , oferirea unui produs diferit),elaborarea strategiei globale,stabilirea strategiilor pe domenii (strategii partiale), precum cel financiar,commercial,productie,personal,management,formularea politicii globale si a politicilor partiale a firmei. In fine,in cadrul etapei de implementare a strategiei se au in vedere : pregatirea implementarii strategiei,prin pregatirea climatului in cadrul firmei si asigurarea premiselor tehnico-materiale,umane,financiare si informationale necesare in acest sens,remodelarea integrala sau partiala a sistemului managerial al firmei,operarea schimbarilor strategice preconizate (vizand aspecte tehnice,economice,umane,manageriale etc.),evaluarea rezultatelor strategiei,conceperea si operationalizarea unor perfectionari. Dupa cum se poate constata din citirea acestor considerente de ordin managerial,strategia generala a intreprinderii face apel de multe ori la considerente de ordin financiar.Astfel,se poate remarca dependenta fundamentarii,elaborarii si implementarii strategiei de elemente precum : controlul financiar exercitat in permanenta atat anterior,cat si dupa realizarea diferitelor operatii,dar si in procesul de implementare a strategiei; asigurarea permanenta a necesarului de informatii; diagnosticarea situatiei financiare a firmei; apelul la tehnicile de prognoza ; operationalizarea strategiilor prin politicilor de investitii,finantare si de dividend; aplicarea tehnicilor de gestiune operationala.

In aceste conditii se poate concluziona intrepatrunderea dintre strategia generala a firmei si managementul financiar,chiar necesitatea elaborarii unei veritabile strategii financiare a

firmei.Managerul financiar trebuie sa se situeze pe o pozitie de echilibru,astfel incat sa tempereze atat atitudinile de exaltare in fata unor obiective indoielnice,cat si tendintele oportunitiste ale anumitor lideri de compartimente,care vor incerca sa controleze o parte cat mai ridicata din bugetul firmei (in ceea ce priveste in primul rand cheltuielile).

1.5 Rolul Strategiilor de firma

Competitivitatea oricarei activitati economice

este strans legata de elaborarea si

implementarea de strategii eficiente care sa aduca beneficii/profit maxim stakeholderilor. Pe de-o parte strategiile definesc traiectoria firmei pe o perioada relativ indelungata si asigura directionarea resurselor spre atingerea obiectivelor propuse. Pe de alta parte cunoasterea traiectoriei si a pasilor de urmat pentru firma duce la reducerea substantiala a riscurilor de operationalizare a strategiilor organizatiei. Din punct de vedere financiar cresterea se vede in cifra de afaceri, castigul pe actiune, valoarea de piata a firmei. La nivelul economiei nationale competitivitatea si eficienta firmelor contribuie la cresterea bugetului si PIB-ului national, favorizeaza dezvoltarea regionala si cresterea performantelor economiei nationale.

CAPITOLUL II. STRATEGIA FINANCIARA A FIRMEI

2.1 Functiunea financiara a firmei in contextul abordarii strategice a afacerii

Functiunea financiara a firmei are ca principal obiectiv implementarea unui sistem de metode si tehnici de gestiune financiara care sa determine cresterea valorii de piata a organizatiilor mari sau sa asigure independenta financiara in cazul celor mici si mijlocii. Strategia Financiara a organizatiei este aceea prin intermediul careia se stabilesc obiective care sa asigure rentabilitatea, profitabilitatea si lichiditatea acesteia la nivelul considerat optim. Strategia financiara este guvernata de strategia generala a organizatiei si poate fi considerata cea mai importanta componenta, deoarece o firma nu poate functiona fara resurse financiare. Domeniile functiunii financiare sunt unul operational si unul functional. Domeniul operational se refera la decizii legate de colectarea capitalurilor, contractare de credite, rambursarea lor, operatiuni de incasari si plati. Domeniul functional include activitati ce afecteaza capitalul firmei, alaturi de activitatile functionale de contabilitate financiara, contabilitate de gestiune, controlul financiar si sistemul informatic destinat activitatilor financiare, sistem ce stocheaza toata informatia financiara din organizatie in scopul utilizarii lor pentru raportari si previziuni financiare.

2.2. Planul de Finantare

Intr-o organizatie stabila cu o strategie financiara definita se realizeaza o previziune financiara a investitiilor care se concretizeaza intr-un plan de finantare multianual (pe termen lung). Planul de finantare este planul previzional, strategic pe o perioada de 3-5 ani si reflecta nevoia anuala de finantare a investitiilor precum si resursele organizatiei.

Planul de Finantare are doua adimensiuni:

NECESAR DE FINANTAT Investitii strategice (achizitii de imobilizari) Investitii de exploatare Rambursarea datoriilor Dividende RESURSE DE CAPITAL Rambursabile - credite bancare Nerambursabile - Capacitate de autofinantare dupa plata dividendelor, vanzari sau cesiuni de active, cresteri de capital, subventii pentru investitii

Sarcina managerului financiar este aceea de a previziona corespunzator necesarul de capital atat operational cat si de investitii si de a gasi cele mai potrivite tipuri de finantare in raport cu conditiile organizatiei. Un plan de finantare coerent trebuie sa aiba fiecare pozitie bine justificata pentru a fi realizabil si pentru a putea fi negociat si sustinut.

Etapele elaborarii unui plan de finantare I. Identificarea nevoilor de finantare (proiecte noi, proiecte in curs de realizare, achizitii de imobilizari, rambursari de credite, nevoia de fond de rulment) II. Identificarea surselor de finantare si integrarea acestora in planul de finantare. Provenienta acestora poate fi interna sau externa. Pentru selectarea surselor externe de finantare principalul criteriu trebuie sa fie costul capitalului care evident va fi cel mai mic din punct de vedere al ratelor de rambursare si doabanzilor.

Planul de finantare este deci documentul oficial aprobat de catre managementul organizatiei, care prezinta detaliat resursele sale financiare pe termen mediu si lung precum si modul acestora de a fi utilizate in procesele operationale si de investitii. Un plan eficient de finantare trebuie sa asigure finantarea la un cost redus si sa asigure firmei independenta din punct de vedere operational.

2.3.Strategia finantarii pe termen lung

Decizia de finantare este modalitatea de aprobare si selectare a surselor ce vor contribui la procesul de finantare al activitatii organizatiei. Cum spuneam si in paragraful anterior o finantare eficienta inseamna costuri mici de obtinere a capitalului. Costul capitalului se calculeaza ca un cost mediu ponderat al tuturor surselor de finantare si se calculeaza utilizand formula:

CmpK = Capital propriu + Rentabilitate financiara + Datorii + Rata dobanzii Capital propriu + Datorii

Finantarea din surse proprii

Pentru finantarea din surse proprii mai cu seama a activitatii de investitii sunt utilizate autofinantarea (capital intern ) sau aporturile noi de capital din partea actionarilor (surse proprii externe). Autofinantarea este acumularea de capital degajata de activitatea firmei in ultimul exercitiu financiar si este cea mai simpla si mai indicata sursa de finantare. Capacitatea de autofinantare este cea care sta la baza autofinantarii si aceasta poate fi cunoscuta si diponibila dupa calculul si plata dividendelor. Se calculeaza:

Autofinantarea = CAF Dividende platite

Finantarea din surse externe

Se face utilizand: - surse imprumutate obtinute prin emisiunea si vanzarea de obligatiuni sau prin credite bancare pe termen mediu;

10

- surse inchiriate (prin contracte de leasing) cu posibilitatea ulterioara de a cumpara bunurile, utilajele ce au facut obiectul leasing-ului. In baza acestor contracte chiriasul in speta organzatia utilizeaza bunurile si obtine avantajele in timp ce finantarea este suportata de catre societate de leasing. Chiria este considerata si contabilizata pe toata durata contractului ca o cheltuiala operationala iar la incheierea contractului valoarea reziduala majoreaza valoarea imobilizarilor.

Majorarea capitalului social

Alaturi de aporturile noi de capital majorarea sa se mai poate face prin fuziune sau absorbtia altei organizatii, incorporarea rezervelor, conversia datoriilor etc. Dintre toate acestea,creterea reala se face prin aporturile de capital celelalte fiind doar conversii ale posturilor de pasiv in vederea cresterii surselor de finantare. Majorarile de capital se fac prin: majorarea valorii nominale a vechilor actiuni rezultand o noua valoare care se calculeaza astfel:

Valoarea nominala noua = Valoarea nominala veche + Aportul suplimentar al vechilor actionari

Acest tip de aport se realizeaza destul de greu deoarece nu toti actionarii consimt la marirea capitalului in acelasi timp, respectiv la schimbarea proportiilor actionariatului. emisiunea de noi actiuni la care subscriu atat vechii actionari cat si cei noi, este cea mai practicata solutie. In conditiile in care vechii actionari nu mai pot cumpara dintre noile actiuni le va fi afectata puterea si beneficiul pe actiune. Pentru a nu suferi o pierdere prea mare aceia dintre actionari care nu vor cumpara actiuni noi vor primi un numar de drepturi de subscriere proportional cu valoarea beneficiului pe care nu-l vor mai incasa. Aceste drepturi se pot vinde la bursa sau noilor actionari. incorporarea rezervelor prin emisiunea de noi actiuni distribuite gratuit vechilor actionari, a primelor de emisiune si a profitului nerepartizat

11

Sursele imprumutate

Imprumuturile la banci sunt cele mai potrivite surse externe de finantare mai cu seama pentru firmele care nu sunt cotate la bursa. Imprumuturile se acorda in conditii de garantare a creditului si de capacitate reala de plata la scadenta. Procedura de acordare este precedata de o analiza a lichiditatii, solvabilitatii si rentabilitatii financiare a organziatiei.

Imprumuturile obligatare - imprumutul se obtine prin emisiunea si vanzarea in public a obligatiunilor titluri negociabile reprezentand creante asupra capitalului imprumutat al firmei. Costul imprumuturilor obligatare este de regula mai mic decat cel al emisiunilor de actiuni si al subscrierilor de capital social de aceea este preferat ca alternativa de finantare.

Repartizarea Profitului

La baza distribuirii profitului sta politica de dividend a firmei. Politica de dividend reprezinta ansamblul deciziilor si tehnicilor folosite pentru determinarea nivelului dividendelor ce pot fi distribuite actionarilor. Se pune problema in acest caz care va fi destinatia profitului, distribuirea dividendelor catre actionari sau reinvestirea sa. In varianta distribuirii firma va fi privata de lichiditati pe cand in cealalta varianta profitul se va folosi pentru autofinantare. Decizia de reinvestire/distribuire a profitului apartine managementului firmei si trebuie aprobata de actionariat. Din punct de vedere al actionarilor politica de dividend evidentiaza: - Stabilitatea financiara a firmei prin comparatie cu valoarea dividendelor distribuite in anii anteriori. Astfel chiar si in perioade dificile cand profiturile au fost foarte scazute, conducerea unor organizatii a decis plata dividendelor catre actionari pentru a pastra imaginea de normalitate a functionarii firmei - Credibilitatea politicii de dividend dividendele de valoare ridicata platite regulat vor face ca actionariatul sa manifeste incredere pentru firma si sa-si pastreze sau creasca numarul de actiuni. In schimb distribuirea unei parti mai mici din profit va duce la cresterea cursului actiunilor, la neincrederea actionarilor care la un anumit moment vor decide sa vanda.

12

Modalitati de distribuire a dividendelor a) Varsaminte ce constau din varsarea cu anticipatie a uneor pari din sumele ce revin actionarilor ca urmare a dividendelor de incasat. b) Plata dividendelor in actiuni este aplicabila doar societatilor pe actiuni care pot oferi actionarilor posibilitatea ca in schimbul sumelor datorare de firma ca dividende sa primeasca actiuni noi proprii sau titluri din portofoliul acestora detinute la alte societati. Acest procedeu ajuta la mentinerea fondurilor respective si utilizarea lor pentru realizarea unor proiecte. Se mai practica de asemenea si distribuirea gratuita de actiuni prin care se multiplica numarul de actiuni si se diminueaza valoarea acestora insa nu sub pretul vechilor actiuni.

13

CAPITOLUL 3 Prezentarea S.C. Electrogrup Proinstal S.R.L.

3.1.Date de identificare

Denumirea: S.C Electrogrup Proinstal S.R.L Nr.Ord.Reg.Com./anul: J19/192/2000 C.U.I.: 18633259 Forma juridic de constituire: Societate cu rspundere limitat; Sediul: Str. Stefan cel Mare nr.1 Judeul: Suceava Filiale/Sucursale/Subuniti: nu are; Activitatea principal Durata societii: nelimitat; Capitalul social se compune dintr-o singura parte, 100% romanesc; Capitalul social subscris i vrsat:500 RON Numr pri sociale: 50, valoarea nominal: 10 RON/parte social; Fond comer: sediul Suceava , jud. Suceava, Romnia;

3.2. Obiectul de activitate

Firma Electrogrup Proinstal are ca obiect de activitate principal instalarea si intretinerea sistemelor de control acces, sisteme de interfonie si videointerfonie; alarme antiefractie; supraveghere video prin TVCI; precum si sisteme de automatizari porti (batante;culisante;usi de garaj si bariere auto).

14

Avem ca parteneri de afaceri, furnizori de echipamente, cele mai renumite firme in domeniu. Firma Electrogrup Proinstal , va ofera servicii de calitate, profesionalism si promptitudine la standarde ridicate, pentru intretinerea si montarea sistemelor care fac obiectul principal de activitate.

3.3. Cifra de afaceri i rezultatul exerciiului

Cifra de afaceri i rezultatul exerciiului, n perioada 2009-2010 au cunoscut urmtoarele evoluie:

Indicatori

Simbol

Exerciiul financiar 2009 2010

Cifra de afaceri- mii lei Rezultatul exerciiului- mii lei

CA RE

348.851 45.699

384.983 52.743

3.4. Analiza produselor i a pieei de desfacere a ntreprinderii

Analiza structural a cifrei de afaceri pe tipuri de piee de desfacere Datorit faptului c S.C. Electrogrup Proinstal S.R.L. comercializeaz produsele numai n

ar, cifra de afaceri total este egal cu vnzrile interne.

Analiza structural a vnzrilor pe produse Firma are dou produse semnificative, i anume interfoane i sisteme antifractie. Structura cifrei de afaceri pe produsele la S.C. Electrogrup Proinstal S.R.L. este

prezentata n urmtorul tabel:

Nr.crt.

Produse

Exerciiul financiar 2009 2010

Indici % 2010

15

mii lei 1 2 2 4 Cifra de afaceri Interfoane Sisteme antifractie Total 348.851 261638,25 87.213 348.851

% 100 75 25 100

mii lei 384.983 288737,3 96.246 384.983

% 100 75 25 100

/2009 110,3574305 110,3574305 110,3574305 110,3574305

Din tabelul se constat c 75% din totalul vnzrilor s-au realizat pe seama interfoanelor, iar diferena de 25% se datoreaz din vnzarea sistemelor antifractie.

3.5. Analiza structurii patrimoniale

Structura elementelor de activ i de pasiv pentru ntreprinderea S.C. Electrogrup Proinstal S.R.L. este prezentat n tabelul urmtor:

Nr. Indicatori crt. I II III IV V VI VII VIII Imobilizari necorporale Imobilizari corporale Imobilizari financiare Active imobilizate totale Stocuri Creante Investitii financiare pe termen scurt Casa si conturi la banci Cheltuieli inregistrate in avans Active circulante totale Total activ IX Capitaluri proprii Capital social Rezerve Rezultatul exercitiului Rezultatul reportat 0 19694 0 81899 132492 45899 200 0 45699 -45699 mii lei 0 50593 0 50593 28855 33350

Exercitiul financiar 2009 % 0 100 0 100 35,23 40,72 0 24,05 0 100 100 100 0,44 0 99,56 -99,56 mii lei 0 58294 0 58294 43640 36564 0 38989 0 119193 177487 45899 200 0 52743 -45699 % 0 100 0 100 36,61 30,68 0 32,71 0 100 100 100 0,44 0 114,9 -99,56 2010

16

Repartizarea profitului Alte fonduri X Datorii totale Imprumuturi si datorii asimilate Furnizori si conturi asimilate Alte datorii Total pasiv

45699 0 86593 0 86593 0 132492

99,56 0 100 0 100 0 100

52743 0 131588 0 131588 0 177487

114,91 0 100 0 100 0 100

Concluzii: Activul total are un trend ascendent nregistrnd o cretere de 15% de la anul 2009 la anul 2010, datorit faptului c au crescut activele imobilizate corporale cu 7701 mii lei. Cauza creterii valorii acestora este realizarea de noi investiii n instalaii antifractie. Aceasta investiie ajuta firma s-i mreasca capacitatea de producie, fapt ce dovedete preocuparea continua a ntreprinderii pentru ntinderea activitii de baz. Activele circulante au avut o cretere semnificativ, exact 45% de la anul 2009 la anul 2010. Creterea a fost cauzat de creterea stocurilor cu 14.784 mii lei, ceea ce nseamn 51%, creterea creanelor cu 3.214 mii lei, ceea ce nseamn 9% i de creterea casei i conturi la bnci cu 19.295 mii lei, ceea ce nseamn 97%. Creterea semnificativ a stocurilor in cazul acestei firme reprezint o situaie favorabil, deoarece i poate satisface cumprtorii la timp. Capitalul proprii nu se schimb de la anul 2009, la anul 2010, chiar dac a crescut rezultatul exercuiului cu 7.044 mii lei, ceea ce nseamn 15%, deoarece au crescut i datoriile.

3.6. Analiza activitii ntreprinderii

n aceast categorie de indicatori sunt cuprinse utilizrile vitezelor de rotaie n zile, calculele fiind efectuate n tabelul urmtor:

Nr. crt . 1 Active circulante mii lei Indicatori U.M.

Exercitiul financiar 2009 81899 2010 119193

Indici% 2010/2009 145,54

17

2 3 4 5 6 7

Active totale Creante Cifra de afaceri Durata de rotatie a activelor circulante Durata de rotatie a activelor totale Durata medie de recuperarea a creantelor

mii lei mii lei mii lei zile zile zile

132492 33350 348851 84,51 136,73 34,42

177487 36564 384983 111,45 165,97 34,19

133,96 109,64 110,36 131,88 121,39 99,35

Concluzii: Durata de rotaie a activelor circulante a crescut de la 84,51zile, la 111,45 zile. Aceast este o situaie nefavorabil, care se datoreaz creterii activelor circulante cu 45,54%. Durata de rotaie a activelor totale a crescut ca i durata de rotaie a activelor circulante, de la 136,73zile, la 165,97zile. Aceast este o situaie nefavorabil, care se datoreaz creterii activelor circulante cu 45,54%. Durata medie de recuperarea a creanelor nregistreaz o accelerare de la 34,42 zile la 34,19 zile, situaie considerat favorabil datorit preocuprii managementului ntreprinderii pentru reducerea duratei de imobilizare a fondurilor la clieni.

CAPITOLUL 4 Elaborarea strategiei financiare la S.C. Electrogrup Proinstal S.R.L.

4.1. Misiunea intreprinderii S.C. Electrogrup Proinstal S.R.L.

S.C. Electrogrup Proinstal S.R.L. i propune s fie un lider naional n domeniul instalarii si intretineii sistemelor de control-acces care, treptat, s devin o ntreprindere competitiv i cunoscut si pe piaa extern. Fundamentul dezvoltrii sale l constituie abordarea, dezvoltarea si valorificarea complet a resurselor de care dispune, pe baza unei viziuni manageriale,economice si dinamice, implementat n mod profesinonist. 4.2. Obiectivele strategice Obiectivele strategice ale S.C. Electrogrup Proinstal S.R.L. n intervalul 2011-2013 sunt urmtoarele: 18

Creterea cu 15 % a cifrei de afaceri n fiecare dintre anii intervalului strategic; Creterea anuala a profitului cu 10%; Creterea cotei de pia; Creterea productivitii muncii; Reducerea gradului de ndatorare la 70 % din total activ; Rata rentabilittii capitalurilor proprii de minim 25 %.

4.3 Opiuni strategice

Principalele optiuni strategice pentru realizarea obiectivelor sunt: Promovarea unei politici investiionale intense pentru a asigura fundamentul economic necesar

supravieuirii i dezvoltrii societii pe termen lung; Constituirea unor aliane strategice cu parteneri romni sau strini puternici i/sau

complementri, inclusiv prin nfiinarea unor societi mixte; Extinderea exportului; Retehnologizarea societatii; Creterea informatizrii proceselor de munca, intr-o viziune integrat, modern; Realizarea sistematic de cercetri de marketing i analize SWOT; Dezvoltarea unei culturi organizaonale favorizante dezvoltrii resursei umane i obinerea de performante pe termen lung.. 4.4. Termene

Termen iniial: nceputul anului 2011; Termen final : sfritul anului 2014: Termen intermediar: sfritul fiecrui an din intervalul strategic.

4.5 Previziunea performantelor economico-financiare

19

Capitalul de lucru fiind finanat din resurse permanente pentru care firma suport costuri ridicate, trebuie gestionat eficient. Alegerea unui mod de finanare este determinat de costul sau, pe parte, i de structura financiar existen pe de alt parte . 0 structur financiar optim corespunde unui cost minim al capitalului. In vederea minimizrii costului capitalului total utilizat i alegerea unei structuri de finanare optime, previziunea documentelor financiare ale S.C. . Electrogrup Proinstal S.R.L. va cuprinde trei scenarii dup cum sunt prezentate n tabelul urmtor: de o

Scenarii de previziune Scenariul 1 -Cresterea cifrei de afaceri absolute a intreprinderii cu 15%

Scenariul 2 -Cresterea cifrei de afaceri absolute a intreprinderii cu 20%

Scenariul 3 -Cifra de afaceri absoluta a intreprinderii ramine constanta

(variatie absoluta) (variatie absoluta) 4.5.1. Previziunea obiectivelor financiare propuse

Nr. Indicator 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cifra de afaceri - mii lei Rata profitului - % Productia fabricata Productivitatea muncii/ total salariati in functie de cifra de afaceri Numar de personal Fond de salarii - total personal - mii lei Salariul mediu / pe salariat - lei Gradul de indatorare - % Lichiditate generala %

Previzionat - 2008 461.979,60 10 406.367,75 1.200 12 14.400 1.200 70 91 25

10 Rata rentabilitatii financiare %

20

4.5.2. Previziunea cifrei de afaceri Previziunea cifrei de afaceri la S.C Electrogrup Proinstal S.R.L. este prezentat n tabelul urmtor:
Exercitiul financiar Nr.crt, Indicatori 2010 2011-Previzionat Scenariul 1 1 Cifra de afaceri 384983 442730,45 Scenariul 2 461979,6 Scenariul 3 384983

Previziunea cifrei de afaceri

480000 460000 440000 420000 400000 380000 360000 340000 1 442730,4 5

461979,6

384983

Previziunea cifrei de afaceri

4.5.3. Previziunea cifrei de afaceri pe produse la nivel de ntreprindere


Exercitiul financiar Nr. Indicatori crt, 1 2 3 Interfoane Sisteme antifractie Cifra de afaceri 288737,3 96246 384983 2010 2011-Previzionat Scenariul 1 332047,9 110682,9 442730,45 Scenariul 2 346484,76 115495,2 461979,6 Scenariul 3 288737,3 96246 384983

Contul de profit i pierdere estimativ pentru anul 2011

21

Exercitiul Nr. crt. % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Cifra de afaceri Venituri din productia stocata Productia imobilizata Alte venituri din exploatare Venituri din exploatare -total Cheltuieli materiale si marfuri Cheltuieli cu lucrari si servicii tertii Cheltuieli cu impozite, taxe si varsam.asimilate Cheltuieli cu personalul Alte cheltuieli de exploatare Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele Cheltuieli de exloatare- total Rezultatul din exploatare Venituri dininterese de participare Venituri din dobanzi Alte venituri financiare Venituri financiare- total Cheltuieli privind dobanzile Alte cheltuieli financiare Cheltuieli financiare- total Rezultatul financiar Rezultatul curent Rezultatul extraordinar Venituri totale Cheltuieli totale Rezultatul brut impozitul pe profit Rezultatul net al exercitiului financiar 100,18 83,92 100 0,00 0,00 0,00 100,00 67,72 0,00 0,05 3,57 11,25 1,32 83,92 16,31 0,00 0,02 0,15 0,18 0,00 0,00 0,00 Elemente financiar Scenariul 1 mii lei 442730,45 0 0 0 442730,45 299816,5 0 227,7 15814,8 49811,1 5856,95 371527,05 72207,35 0 105,8 670,45 776,25 0 0 0 776,25 71979,65 0 443506,7 371527,05 71979,65 11552,9 60426,75

20-Previzionat Scenariul 2 mii lei 461979,6 0 0 0 461979,6 312852 0 237,6 16502,4 51976,8 6111,6 387680,4 75346,8 0 110,4 699,6 810 0 0 0 810 75109,2 0 462789,6 387680,4 75109,2 12055,2 63054 Scenariul 3 mii lei 384983 0 0 0 384983 260710 0 198 13752 43314 5093 323067 62789 0 92 583 675 0 0 0 675 62591 0 385658 323067 62591 10046 52545

22

Bilani contabil estimativ pentru anul 2011

Exercitiu Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Elemente l financiar Scenariul 1 % Imobilizari necorporale Imobilizari corporale Imobilizari financiare Total active imobilizate (1+2+3) Stocuri Creante Alte creante Imobilizari financiare pe termen scurt Casa si conturi la banci Total active circulante (5+6+7+8+9) Total activ (4+10) Capital social Rezerve Total capital proriu (12+13) Imprumutiri si datorii asimilitate Datorii comerciale Alte datorii Total datorii (15+16+17) Total pasiv (14+18) Necesar suplimentar de finantat 32,84 32,84 13,88 6,94 0 0 21,97 42,79 75,63 0 mii lei

2008-Previzionat Scenariul 2 mii lei 0 67038,1 0 67038,1 50186 42048,6 0 0 44837,35 137072 204110,1 52783,85 0 52783,85 0 151326,2 0 151326,2 204110,1 0 0 69952,8 0 69952,8 52368 43876,8 0 0 46786,8 143031,6 212984,4 55078,8 0 55078,8 0 157905,6 0 157905,6 212984,4 0 Scenariul 3 mii lei 0 58294 0 58294 43640 36564 0 0 38989 119193 177487 45899 0 45899 0 131588 0 131588 177487 0

Rate financiare estimative pentru anul 2011

Exercitiul financiar Nr. Crt. Indicatori Previzionat - 2010 Scenariul 1 mii lei Scenariul 2 mii lei Scenariul 3 mii lei

23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Rezultatul net Active circulante Stocuri Active totale Capitaluri proprii Datorii curente Datorii totale Lichiditate curenta (2/6)- nr. de ori Lichiditate imediata (2-3)/6- nr. de ori Rata datoriilor (7/4); % Rata rentabilitatii financiare (1/5)*100

60426,75 137072 50186 204110,1 52783,85 99581,95 151326,2 1,376474 0,872507 74% 114,4796

63054 143031,6 52368 212984,4 55078,8 103911,6 157905,6 1,376474 0,872507 74% 114,4796

52545 119193 43640 177487 45899 86593 131588 1,376474 0,872507 74% 114,4796

24