Sunteți pe pagina 1din 2

METODICA INVATARII PROBELOR ATLETICE IN LECTIA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT (Cls.

a V- a si a VI - a) Planul lucrarii: Argument Capitolul I gradul de actualitate si importanta temei importanta educatiei fizice in procesul educatiei functii, idealul educatiei fizice obiectivele educatiei fizice si sportului metode si mijloace de invatamant in educatia fizica (exercitiul fizic mijloc specific) clasificarea mijloacelor de invatamant ale educatiei fizice calitatile motrice consideratii generale privind contributia exercitiilor de atletism la indeplinirea obiectivelor educatiei fizice scolare grupe si probe de exercitii atletice folosite in programa scolara probele atletice prevazute in programa scolara (cls. a V a si a VI - a). Obiective. Algoritmi de invatare deprinderile motrice: mers, alergari, aruncari si sarituri particularitatile planificarii si programarii exercitiilor de atletism locul atletismului in verigile lectiei de educatie fizica alte forme de practicare a exercitiilor de atletism in scoala metodica predarii probelor atletice la clasa a V a si a VI a (descrierea si enumerarea) scoala alergarii alergarea de viteza scoala aruncarii particularitatile psihomotrice ale elevilor de ciclu gimnazial (11-14 ani) proiectarea didactica

CAPITOLUL II motivatia realizarii temei ipoteza lucrarii scopul si sarcinile lucrarii metode de cercetare utilizate

CAPITOLUL III locul si durata cercetarii subiectii cercetarii probe de control desfasurarea cercetarii

CAPITOLUL IV Rezultatele cercetarii - analiza rezultatelor probelor de control CONCLUZII SI RECOMANDARI

BIBLIOGRAFIE ANEXE