Sunteți pe pagina 1din 3

Curs 24 Pediatrie

Patologie indusă prenatal


-factorul genetic:
-predispoziţie pt.boală
-boală->boli genetice
-debutul bolilor genetice:
-viaţa fetală
-imediat după naştere
-în cursul copilăriei
-gena = unitatea de bază a eredităţii
-60.000-100.000 gene
-controlează sinteza unei proteine specifice
-funcţiile ADN:
-transmite informaţia genetică
-controlează sinteza proteică
-condiţionează variabilitatea organismului uman
-informaţia genetică stocată în ADN->transmitere în copie în ARN->transcriptul ARN devine matrice
pt.aminoacizi
-clasificarea celulelor:
• celule somatice->23 perechi de cromosomi:
-22 perechi de cromosomi somatici (autosomi)
-1 pereche de cromosomi sexuali (gonosomi)
• celule germinative->23 cromosomi
-genele:
-dispoziţie liniară pe cromosomi
-gene perechi (alele):
-identice->homozigote
-diferite->heterozigote
-expunere fenotipică:
-caractere morfologice,moleculare,funcţionale
-recesiv sau dominant
-mutaţia:
-alterarea informaţiei genetice
-consecinţa->modificare structurală sau funcţională
-exprimare fenotipică prin alterarea structurii proteinelor
-genotip = totalitatea informaţiilor ereditare existente într-un cromosom
-fenotip = totalitatea caracterelor morfologice,moleculare şi funcţionale
-transmiterea bolilor genetice->în funcţie de modul de transmisie există 5 grupe de boli genetice:
1. boli mendeliene (monogenice)
-există o singură genă mutantă
-transmitere previzibilă
2. boli cromosomiale->exces sau deficit de material genetic
3. boli multifactoriale (poligenice)->interacţiune între factorii genetici şi factorii de mediu
4. boli proliferative nefamiliale->modificarea ADN din celulele somatice
5. boli mitocondriale
-transmiterea bolilor mendeliene:
1. transmitere A-D
-boli manifeste în stări de homozigot sau heterozigot
-suficientă o genă anormală pe un cromosom somatic
-probabilitate la descendenţi->50% (1/2)
-reguli:
-usu.un părinte are boala dar există şi mutaţii de novo
-copilul fără boală din părinţi cu boală are urmaşi fără boală
-riscul de transmitere este egal pt.ambele sexe
-ex.boala Marfan,osteogeneza imperfecta,scleroza tuberoasă,neurofibromatoza,coreea Huntington
2. transmitere A-r
-gena moştenită de la ambii părinţi->boala evidentă doar la homozigoţi
-heterozigotul = purtător sănătos
-riscul de transmitere:
-pt.boală = 1 / 4 (25%)
-pt.heterozigot = 1 / 2 (50%)
-model de transmitere pt.majoritatea bolilor
3. transmitere X-linkată
a) transmitere dominantă
-tatăl bolnav transmite boala tuturor fiicelor->fiii sunt normali
-mama bolnavă transmite boala la toţi copiii
-ex.rahitismul vitamino-D rezistent hipofosfatemic
b) transmitere recesivă
-afectează esp.♂
-mama este usu.purtătoare
-tatăl bolnav nu transmite boala fiilor,fiicele sunt purtătoare
-mama purtătoare transmite starea de purtător la 1 / 2 din fiice şi starea de boală la 1 / 2 din fii
-ex.hemofilie A şi B;diabet insipid nefrogen;distrofie musculară tip Duchenne
-transmiterea bolilor genetice multifactoriale:
-există o interacţiune între factorul genetic (mai multe gene ) şi factorii de mediu
-frecvenţă mai mare intrafamilial->gene identice,condiţii de mediu asemănătoare
-boala afectează 5-10% dintre rudele de gradul I
-ex.HTA,boala ulceroasă,schizofrenia,cancerele
-malformaţiile congenitale->defect de tub neural,MCC
-diagnosticarea bolilor genetice:
-identificarea enzimelor specifice absente
-evidenţierea unor proteine anormale
-analiza ADN->identificarea genei
-pedigree-ul familial->indică frecvenţa bolii în familie,modul de transmitere
-dg.prenatal:
-opţiune pt.întreruperea sarcinii
-intervenţie precoce->intrauterin,imediat post-partum
-tehnici:
1. testarea sângelui matern
-α-fetoproteina ↑ în defecte de tub neural,obstrucţie intestinală
2. analiza ţesutului fetal
a) analiza lichidului amniotic->celularitate,biochimie
-raport lecitină/sfingomielină pt.maturarea plămânilor
-bilirubina->amploarea hemolizei
b) analiza vilozităţilor coriale
-citogenetică (ADN celular)->thalasemie,hemofilie A,fenilcetonurie
-cariotip->trisomia 21,sdr.Turner
-determinări enzimatice->galactozemie,boala Gaucher
3. vizualizarea embrionului sau fătului prin echografie
-hidrops fetal->incompatibilitate de Rh severă
-hidronefroză->malformaţii obstructive de tract urinar
-deficit de tub neural->spina bifida
-indicaţii pt.amniocenteză sau biopsie de vilozităţi coriale:
-mama > 35 ani
-cuplul a avut un copil cu boli cromosomiale,boală genetică de metabolism,defect de tub
neural
-screening genetic:
-indicaţii->populaţii cu risc pt.o boală genetică
-populaţia generală pt.fenilcetonurie,hipotiroidism congenital
-ex.screening pt.heterozigoţi->siclemie la negrii
Bolile cromosomiale
-cromosomii:
-apar în cursul diviziunii celulare
-sunt alcătuiţi din lanţuri lungi de molecule de ADN
-conţin informaţia genetică necesară creşterii şi diferenţierii
-23 perechi->22 autosomi + 1 genosomi
-celulele somatice sunt diploide (2*23 cromosomi)
-celulele sexuale sunt haploide (23 cromosomi)
-structura:
-2 cromatide unite în centromer->metacentrice,submetacentrice,acrocentrice
-braţ scurt (p) + braţ lung (q)
-metode de investigare:
1. cariogramă
-se efectuează în cursul diviziunii celulare
-gruparea cromosomilor în perechi în funcţie de mărime,centromeri,benzi
-normal->46 XX sau 46 XY
-patologie:
+ sau – înaintea numărului cromosomilor->trisomii sau monosomii
+ sau – după numărul cromosomilor->surplus sau lipsă de material genetic
del = deleţie
inv = inversaţie
dup = duplicaţie
t = translocaţie
2. cromatina sexuală
-corpuscul Barr->număr în funcţie de inactivarea unui cromosom X (n = X-1)
-absent : < 2 cr.X
1 -> 2 cr.X
2-> 3 cr.X
3->4 cr.X
-anomaliile cromosomiale = erori în diviziunea celulară
1. anomalii numerice (aneuploidii)->rezultatul non-disjuncţiei (diviziune inegală)
a) trisomia şi monosomia

lipsă de clivaj

2 cromosomi ai unei perechi migrează în aceeaşi celulă fiică

celulă fiică cu cromosom în exces celulă fiică cu cromosom lipsă


(trisomie) (monosomie)
b) aneuploidia
-înainte de fertilizare afectează toate celulele
-după fertilizare->mozaicism
2. poliploidia->numărul cromosomilor este un multiplu al numărului haploid (23)
-rezultă prin contribuţia dublă de material genetic->un ovul fecundat de 2 spermatozoizi
-triploidie->69 cromosomi
-tetraploidie->92 cromosomi
-usu.incompatibilitate cu viaţa extrauterină
3. anomalii structurale->rupturi şi reuniri întâmplătoare
o deleţia->rupere sau pierdere
o cromosom inelar->deleţia ambelor braţe cu reunirea fragmentelor rămase
o translocaţia->detaşarea unui fragment de cromosom cu ataşarea altuia în loc
o inversia->rupturi duble,cu schimbarea poziţiei celor 2 fragmente