Sunteți pe pagina 1din 32

I.

INTRODUCERE
In lucrarea ce urmeaza a fi prezentata am analizat din punct de vedere economic si

financiar firma SC XPROD SRL, am subliniat diagnosticele principale, am urmarit evolutia acestei firme pe parcursul a 3 ani si am determinat principalii indicatori, pentru care am realizat si interpretari. Analizand firma am observat ca din punct de vedere financiar este capabila sa efectueze investitii, nu exista riscuri de faliment sau de afectare a activitatii in sens negativ. Am ales o investitie ce face parte din modernizarea si retehnologizarea societatii, adica nu implica o latura noua pentru societate, ci una deja existenta. In centrul analizei in mediul cert este conceptual de valoare adaugata neta (Van). Desi piata financiara este departe de a fi perfecta si eficienta, criteriul Van ramane totusi cel mai bine fundamentat din punct de vedere teoretic. Robustetea si simplitatea, precum si posibilitatea de generalizare il recomanda ca principal instrument de evaluare a proiectelor de investitii. Investitia pe care am ales-o este una interna, ce consta in alocarea capitalurilor pentru achizitia de active , materiale pentru dezvoltare si perfectionarea aparatului productiv si de distributie a bunurilor si serviciilor societatii. Motivatia realizarii acestor investitii de crestere interna rezida intr-o strategie de specializare a productiei si de conslidare a pozitiei pe piata de desfacere a bunurilor si serviciilor sale. Pastrarea pozitiei concurentiale determina eforturi din partea societatii pentru investitii in modernizarea tehnologiei de productie. In fapt, investitiile interne au caracter industrial si/sau comercial. In concluzie, investitia reprezinta o alocare permanenta de capitaluri, in achizitia de active fizice si/sau financiare care sa permita desfsurarea unor activitati rentabile , superioare rtei normale de rentabilitate acoperitoare pentru riscurile asumate.

II.

PREZENTAREA GENERALA A COMPANIEI

S.C. XPROD SRL, com. Gheorghe Lazar, sat Gheorghe Lazar, jud. Ialomita. Societatea Comerciala XPROD S.R.L a fost inmatriculata la Oficiul National al Registrului Comertului, sub numarul J21/159/25,06,1997, conform certificat de inregistrare seria B, nr. 0474776 emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ialomita la data de 26,01,2005, avand codul unic de inregistrare 9564933, atribut fiscal RO. autoritatea fiscala tutelara: Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ialomita.

Obiectul de activitate Domeniul principal de activitate si activitatea principala: productia, prelucrarea si conservarea carnii (exclusiv carne de pasare), cod CAEN 1511.

III. ANALIZA DIAGNOSTICA A INTREPRINDERII


Diagnostic juridic

Conform prevederilor statutare, SC XPROD SRL este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate cu rapundere limitata si isi desfasoara activitatea in confofmitate cu legislatia romana in vigoare. SC XPROD SRL a fost infiintata in anul 1997, si a fost inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J21/159/1997, cod unic de inregistrare 9564933, atribut fiscal RO, conform certificat de inregistrare seria B, nr. 0474776 emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ialomita la data de 26.01.2005. In perioada 1995-2005, au avut loc modificari ale capitalului social, astfel: Actul aditional nr. 3683/06.07.1998 capitalul social se majoreaza la valoarea de 200 lei prin aportul in numerar al asociatilor, valoarea nominala a unei parti sociale se majoreaza de la 1 la 10 lei. Actul aditional nr. 1640/23.08.2001 se hotaraste primirea in societate a dl. M. Daniel Emil, ca asociat, iar capitalul social se majoreaza la valoarea de 20000 lei (2000 parti sociale), prin aportul in numerar al asociatilor dl S. Florin (2500 lei), M. Daniel Emil (2500 lei), S. Cristian Catalin (15000 lei). Actul aditional nr. 110/24.01.2005, dl. S. Florin cesioneaza dnei C. Daniela 250 parti sociale cu o valoare nominala de 10 lei insumand 2500 lei, ca urmare a retragerii acestuia din societate. De asemenea, se consemneaza majorarea capitalului social la valoarea de 49970 lei (4997 parti sociale) prin aport in numerar al asociatilor dna C. Daniela, dl. M. Daniel Emil, dl. S. Cristian Catalin. S.C XPROD SRL are ca obiect principal de activitate productia, prelucrarea si conservarea carnii (exclusiv carne de pasare), cod CAEN 1511, mentionat in contractul de societate nr. 1498/14.05.1997 si definit prin actul aditional nr 1640/23.08.2001. pentru atestarea dreptului de a desfasura activitati in domeniul productiei de produse alimentare, SC XPROD SRL detine urmatoarele licente de fabricatie emise de Directia Generala pentru Agricultura si Alimentatie a judetului Ialomita: abatorizarea animalelor, licenta de fabricatie seria A, nr 42858,emis la data de 13.03.2002.

conservarea carnii prin frig, licenta de fabricatie seria A, nr. 42859, emis la data de13.03.2002. prelucrarea subproduselor comestibile de abator, licenta de fabricatie seria A, nr. 42860, emisa la data de 13.03.2002.

In anul 2001 SC XPROD SRL a luat in concesiune 860 mp. din care 252 mp. suprafata contruita si 608 mp. teren situat in com. Gheorghe Lazar, sat Gheorghe Lazar, jud. Ialomita. Dobandirea bunurilor s-a realizat in baza contractului de concesiune nr. 05/01.10.2001, incheiat de societate cu Consiliul Local al comunei Gheorghe Lazar. Perioada de concesiune era de 49 de ani, incepand cu data de 01.10.2001. Imobilul concesionat a fost destinat initial pentru desfasurarea activitatii de fabricare paine. Pentru schimbarea de destinatie din brutarie in punct de sacrificare porcine si bovine, dar si pentru buna desfasurare a noii activitati productia, prelucrarea si conservarea carnii (exclusiv carne de pasare) cod CAEN 1511 societatea efectueaza o serie de modificari, in sensul reamenajarii si recompartimentarii interioare a spatiului existent. Schimbarile au fost executate in baza unui aviz favorabil a unei autorizatii de construire . In prezent, SC XPROD SRL detine si o suprafata de aproximativ 2000 mp. teren, situat in intravilanul com. Gheorghe Lazar, jud. Ialomita. Societatea dispune de utilaje si instalatii de lucru ce servesc obiectului de activitate al acesteia. Acestea sunt necesare desfasurarii activitatii actuale de productie a carnii si a produselor din carne, fiind achizitionate in functie de dezvoltarea si modernizarea procesului tehnologic. Principalele mijloace fixe ale societatii sunt clasificate pe grupe, astfel: terenuri, constructii, instalatii tehnice si masini. Executarea analizelor fizico-chimice si bacteriologice se realizeaza in baza contractului de colaborare nr. 137/09.01.2002 incheiat de firma cu Directia Sanitar Veterinara a judetului Ialomita. S.C XPROD SRL nu prezinta datorii la bugetele locale, fiind achitate la timp obligatiile fiscale si sociale. Litigii (in desfasurare) : Nu este cazul Puncte tari: Firma nu prezinta datorii la bugetele locale; Firma nu este implicta in niciun litigiu. Puncte Slabe: Firma si-a schimbat de multe ori structura actionariatului, rezultand un climat nesigur. Recomandari : Sa se stabileasca foarte clar structura actionariatului si sa se mentina, astfel dand dovada de stabilitate si siguranta actionariatului. Diagnostic comercial

Furnizorii de materii prime Materia prima de baza este carnea, iar produsele finite executate din productia proprie sunt: carne in carcasa, carne transata, subproduse de abator. Aprovizionarea cu materii prime se face de la societati comerciale care au ca obiect de activitate cresterea animalelor, productia de carne, precun si de la crescatorii de animale particulari, acestea fiind insotite de actele de proprietate si certificate de sanatate eliberate de organele locale de drept. Accesul la sursele de aprovizionare este bun, materia prima principala (animale vii), putand fi asigurata atat de la crescatorii cat si de la persoane fizice si mici intreprinzatori. Printre principalii furnizori mentionam: AGROPROD IANCU-Dridu, 3

SUINTEST SA Fierbinti, S.C. C & R PRODIMPEX SRL Dridu , S.C. BELSUINTEST SRL Movila Verde , S.C. CRINSUIN SA Pecineaga . In vederea aprovizionarii cu materie prima nu sunt riscuri si nu sunt afectati de sezonalitate. Politica de aprovizionare a societatii cu materii prime este o politica elastica, care se adreseaza mai multor furnizori cu posibilitati certe de livrare a materiei prime astfel incat societatea sa-si poata desfasura procesul de productie in cantitatile cerute de piata. Termenele de plata pentru materiile prime utilizate presupun efectuarea platii in termen de 15 zile de la data emiterii facturii. Termenele de livrare ale produselor sunt stabilite de ambele parti in cadrul contractelor incheiate. Societatea se aprovizioneaza la fiecare transport cu materia prima necesara pentru 2 zile. Eventualele riscuri in aprovizionarea cu materie prima ar putea fi interzicerea transportului datorita conditiilor meteorologice sau fortei majore. Clientii Livrarea productiei a fost valorificata in unitatile din Slobozia, precum si in judetele limitrofe, transportul fiind asigurat cu mijloacele de transport auto proprii. Situatia clientilor din anul 2007 este relevanta in acest sens, printre principalii clienti incadrandu-se societati comerciale de la nivel local si din zonele limitrofe, astfel: D.C.G. CORPORATION SRL, Constanta; LUCY CONSERVICE SRL, Medgidia; SC KAROMTEC SRL, Tecuci; SC CONSTANTINOPOLIS SRL, Campina; SC SALMA COMEX SRL Slobozia ; S.C. PRIBO EXIM SRL Medgidia , SC BABET PROD COM SRL Brasov . In prezent SC XPROD SRL se incadreaza printre principalii producatori de carne de la nivelul judetului Ialomita si are deja o piata de aprovizionare formata . Accesul la sursele de aprovizionare este asigurat de societati comerciale care au ca obiect de activitate cresterea animalelor si productia de carne . La nivelul judetului Ialomita exista posibilitati reale de aprovizionare cu materie prima, judetul Ialomita incadrandu-se intre zonele cu potential mediu privind efectivele de porcine . Politica de pret Nivelurile de pret in care se incadreaza produsele solicitantului reflecta calitatea crescuta a produselor si sunt comparabile cu cele ale concurentilor la acelasi tip de produse: carcasa porc, carne transata, subproduse de abator. In ceea ce priveste segmentul de piata la care se adreseaza produsele finite, societatea vizeaza atat persoanele cu venit peste mediu si mediu, dar si cele cu venituri modeste; produsele se adreseaza populatiei, indiferent de categoria de varsta si clasa sociala din care face parte. Principalele riscuri care pot influenta marirea pretului produselor sunt determinate de pretul de achizitie al materiei prime, deoarece acesta are ponderea cea mai importanta in pretul produsului finit. Aceasta modificare poate fi determinata de pretul de achizitie al animalelor si de marirea pretului la energia electrica. SC XPROD SRL practica o politica atractiva de preturi care reflecta raportul optim calitate / pret ce ii va asigura reusita pe piata de profil. Prin diversificarea si calitatea produselor pe care le va realiza, prin preturile practicate si prin modul de prezentare, societatea va reusi sa devina furnizor cu o larga competitivitate pe piata interna.

Politica de distributie SC XPROD SRL are in vedere consolidarea pozitiei sale pe piata si castigarea de clienti noi, atat la nivel local, dar mai ales in judetele limitrofe si in Bucuresti. Piata de desfacere a produselor finite nu se limiteaza la nivelul pietei locale, societatea fiind preocupata sa gaseasca noi debusee. In acest sens se are in vedere diversificarea gamei sortimentale pentru a raspunde in mod optim exigentelor consumatorilor, dar si realizarea unor investitii in promovarea produselor. In ceea ce priveste tipurile de relatii comerciale in relatiile cu clientii, se realizeaza: vanzari franco furnizor vanzari en gros Termenele de plata sunt negociate si cuprinse in contractele incheiate. Plata produselor livrate se face conform contractelor incheiate, respectiv in termen de 15 zile de la data emiterii facturii. Clientii nu impun pretul de vanzare decat intr-o marja de 3 5%, in comparatie cu preturile altor societati si acest lucru se stabileste prin negociere. Din experienta societatii de pana acum s-a constatat o crestere a desfacerii fata de limita normala, in preajma sarbatorilor. In rest, consumul de carne are o derulare constanta dea lungul lunilor anului. Politica de promovare Firma nu este sponsorizara si nu i se face publicitate prin niciun canal. Puncte tari : Accesul la sursele de aprovizionare este bun, materia prima fiind achizitionata de la producatorii din judet sau din judetele limitrofe. Achizitionarea cu materia prima nu reprezinta nici un risc si nu este afectata de sezonalitate. Printre clientii firmei se afla cele mai importante firme din judetul Ialomita si din judetele limitrofe. Produsele se adreseaza tuturor categoriilor de clienti. Puncte slabe : Societatea se aprovizioneaza la fiecare transport cu materia prima necesara pentru 2 zile, astfel existand riscul ca firma din diverse motive sa ramana fara materie prima pt o anmita perioada. Costurile pot fi cu greu controlate datorita ponderii foarte mari a materiei prime, si a pretului fluctuant al acesteia. Alocarea unor sume foarte mici pt promovarea produselor companiei. Recomandari : Initierea unei campanii de promovare a firmei si a produselor acesteia evidentiand calitatea superioara a produselor. Diagnostic de resurse umane

Organigrama este una piramidal, specific unei structuri organizatorice de tip ierarhic-funcional. ( Organigrama este prezentat in Anexa 1). Politica de personal a firmei se bazeaz in primul rnd pe angajarea unui personal calificat, cu cel puin 2 ani experien n domeniu i apoi se va promova o politic de calificare a omerilor sau a absolvenilor de liceu. n perspectiv se prevede o extindere a activitii societii prin crearea de noi locuri de munc. De asemenea, prin politica de

deschidere spre piaa, se are n vedere i angajarea de personal tnr cu concepii adaptate pieei concureniale. Salariaii societii primesc salariul conform contractului colectiv de munc ncheiat. Durata timpului efectiv de lucru este de 8 ore/zi, iar n cazul n care sunt necesare schimburi prelungite, impuse de procesul tehnologic, muncitorilor le sunt achitate orele suplimentare efectuate. La srbtorile importante ortodoxe, personalul direct productiv primete bonificaii materiale specifice srbtorilor. n cadrul abatorului este amenajat un spaiu pentru buctrie i o sal de mese, unde se servete masa personalului angajat. Se acord echipament de protecie pentru personalul direct productiv, precum i pentru muncitorii din sectorul mecanic. S.C. XPROD S.R.L. are n vedere derularea unui curs de calificare pentru absolvenii de liceu sau pentru omerii din zon, ce vor sa se angajeze in cadrul societaii pentru activitatea de sacrificare i prelucrare subproduse, sau pentru activitatea de tranare carne. Incadrarea cu personal a structurii organizatorice la S.C. XPROD S.R.L.
Tabel Nr.1 - Incadrare personal Nr. Crt. 1 2 3 4 PERSONAL Total personal, din care : -personal de management -personal de executie -muncitori direct productivi indirect productivi -personal cu studii superioare tehnice economice juridice alte specialiti(medicina veterinara) -personal cu studii medii tehnice economice in informatica -personal cu pregatire general NUMAR 31 3 28 25 20 5 6 1 3 1 1 14 12 1 1 11

Conducerea si reprezentarea SC XPROD SRL revine directorului general, dl. S. Cristian Catalin. Conducerea tehnica a societatii XPROD SRL , este asigurata de : director economic director productie director comercial Conducerea fiecarui compartiment ete asigurata de persoane cu o larg experienta in domeniu .

Directorul general este administratorul societatii , respectiv domnul S. Cristian Catalin , cetatean roman , nascut la data de 17.05.1974 , absolvent ASE Bucuresti , Facultatea FABBV specializarea banci si burse de valori : ASE Bucuresti , Colegiul Economic Bucuresti specializarea conducerea unitatilor de comert si turism . Director economic este doamna T. Tudorita, cetatean roman,nascut la data de 26.05.1961, cursant al Universitatii Spiru Haret, Facultatea Management Financiar Contabil, cu Specializare Contabilitate si Informatica de Gestiune, Bucuresti. Director productie este doamna C. Daniela, cetatean roman, nascut la data de 22.01.1972, absolvent ASE, Bucuresti, Colegiul Economic specializarea Conducerea unitatilor de comert si turism; ASE Bucuresti Facultatea FABBV specializarea Banci si Burse de Valori . Director comercial este domnul S. Florin , cetatean roman , nascut la data de 23.11.1967 , absolvent al Liceului Matematica Fizica Slobozia . Puncte tari : Personalul firmei este calificat si cu cel putin 2ani experienta in domeniu. Puncte slabe : Un numar mic de angajati, iar dintre cei existenti un numar mic cu studii superioare. Recomandari : Redactarea si adoptarea unui Regulament de ordine bine structurat si elaborat precum si a fiselor de post si a organigramei. Diagnostic tehnologic

Descrierea procesului tehnologic Fluxul tehnologic realizeaza o desfasurare normala a proceselor tehnologice si este continuu fara incrucisari, dupa cum urmeaza: Dupa perioada de odihna si regim animalele sunt conduse prin coridoare la sala de taiere, dupa ce in prealabil s-a facut examenul sanitar veterinar antemortem. Etape : SACRIFICARE PORCINE Pe coridorul dintre grajd si sala de taiere se face spalarea porcilor cu ajutorul unui dus cu apa calda. Prin coridor porcii intra in banda de imobilizare unde se face asomarea electrica. Dupa somare, porcul cade pe o masa de unde este ridicat cu elevatorul pe linia de sangerare. In timpul sangerarii porcii sunt transportati pe linia aeriana de sangerare. Sangele din jgheabul de sangerare cade intr-un recipient de colectare amplasat sub jgheab de unde este transportat hidraulic la un recipient de colectare a sangelui din exterior. Dupa sangerare porcii sunt dusati si apoi coborati in bazinul de oparire. Dupa oparire integrala pe linie aeriana, animalele vor fi trecute prin parlitor . In continuare se face dusarea porcilor dupa care sunt trecuti in zona de prelucrare (zona curata). Carcasele aduse la controlul sanitar veterinar sunt transportate pe linie aeriana spre frigoriferul tehnologic. PRELUCRARE CAPATANI, ORGANE PORCINE Organele si capatanile se iau de pe carucioare si se trec la mesele de prelucrare. Pentru despicarea capatanilor s-a prevazut ghilotina. Carnea rezultata la transare este transportata in carucioarele cu tavi la frigoriferul tehnologic iar oasele la depozitul frigorific. Organele dupa control sunt aduse in camerele de refrigerare organe. TRANSARE Din depozitul de refrigerare, carnea este adusa in camera de transare. Se face mai intai decuparea jumatatilor de porci pe linia aeriana, folosind cele doua fierastraie electrice.

Transarea si sortarea carnii se face la mesele cu blat lateral. Dupa transare produsele rezultate sunt incarcate fie in carucioare de 200 l, fie in carucioare de 500 l (oasele), fie in tavi care se aseaza in carucioarele pentru tavi, iar apoi este dirijat in diferite locuri, dupa destinatie. Activitatea de control Pentru asigurarea unui control calitativ permanent si rapid al produsului finit, in vederea abordarii unor decizii corecte privind modul de derulare al procesului tehnologic, activitatea de abator este supervizata in acord cu cerintele si normele sanitar veterinare, in baza contractului de colaborare nr 137/09.01.2002, incheiat de societate cu Directia Sanitar Veterinara a judetului Ialomita. Puncte tari : Nivelul tehnologic al firmei este unul ridicat, utilajele fiind unele moderne si de conceptie actuala. Controlul calitatii riguros. Recomandari : Investitii continue in mentinerea nivelului tehnologic ridicat. Diagnostic de mediu

Utilajele ce se vor achizitiona pentru echiparea spatiilor frigorifice din cadrul abatorului sunt utilaje ce provin din Uniunea Europeana si corespund din punct de vedere functional cerintelor comuntare. Folosirea freonului R 404 A pentru instalatiile frigorifice are rolul de a proteja mediul si este o tehnologie folosita in industria frigului, noua pentru Romania. Folosirea freonului ecologic este practicat in industria frigului de tarile membre ale UE. Utilajele vechi de producere a frigului din unitatile similare din industria alimentara, folosesc ca agent de racire amoniacul, agent care produce poluarea mediului inconjurator. Tendinta pe plan national este de a inlocui toate instalatiile frigorifice existente care functioneaza cu agent frigorific amoniac sa fie inlocuite cu instalatii cu freon ecologic. Folosirea amoniacului in instalatiile frigorifice are de asemenea un impact negativ asupra mediului. Prin aceasta investitie se va elibera acest impact negativ asupra mediului. Principalul impact asupra mediului il creeaza apele uzate tehnologice, dar prin masurile preconizate de preepurare a acestora inainte de deversare in statia de epurare oraseneasca se urmareste ca impactul sa fie minim. Puncte tari : Utilizarea celor mai noi tehnologii pentru protectia mediului. Recomandari : Folosirea in continuare a unor tehnologii cat mai putin poluante.

Diagnostic financiar ACTIVE 2005 2006 595430 595066 364 0 814247 778 623572 162260 0 27637 27637 0 140967 7 2006 49960 49960 22323 27637 -151675 2007 137572 7 1. PERMANENTE 137553 8 capital propriu 189 datorii pe termen lung 0 766918 2. CURENTE 12284 datorii pe termen scurt 604056 0 0 150578 pasive de trezorerie 150578 0 214264 5 2007 1355 1355 -149223 150578 122941 137708 2 PASIVE 2005 456378 456378 0 433817 433817 2006 645390 645390 0 764287 764287 2007 137708 2 116968 6 207396 765563 765563

1. PERMANENTE imobilizari corporale imobilizari necorporale imobilizari financiare 2. CURENTE Stocuri Creante cheltuieli in avans alte active curente active de trezorerie Lichiditati active financiare total active INDICATORI FR ACTIV CURENT NET NFR TN CF AE

459410 459364 46 0 430785 410 251063 0 0 179312 179312 0 890195 2005 -3032 -3032 -182344 179312

890195

1409677

214264 5

456378 645390 Analiza echibrului financiar

FR < 0 in 2005=> insuficienta de fond de rulment : reflecta masura unei ample mobilizri de resurse cu scopul de a atinge un obiectiv ce va permite obinerea de rezultate mai bune ntr-un viitor apropiat, va mri capacitatea de autofinanare i va crea resurse suplimentare pentru creterea celor proprii i implicit a celor permanente; FR > 0 in 2006 si 2007 => excedent de resurse financiare permanente, utilizabil pentru finanarea activelor circulante; NFR < 0 in 2005 si 2007 => nevoia de finanare n exploatare este mai mic dect sursele de finanare din exploatare; NFR > 0 in 2006 => nevoia de finanare n exploatare este mai mare dect sursele de finanare din exploatare; este o situaie normal; lipsa de surse de finanare pentru exploatare se completeaz din fondul de rulment; TN > 0 => FR > NFR : exist surse cu caracter permanent peste nevoia de finanare pe termen scurt, adic exist lichiditi disponibile n cas, cont la banc etc. 9

Analiza performanelor financiare


Denumirea campului venituri din vanzarea marfurilor cheltuieli aferente mf. Vandute marja comerciala productia vanduta variatia stocurilor productia imobilizata productia exercitiului consumuri externe variatia stocurilor cumparari de materii prime cheltuieli cu energia si apa alte cheltuieli materiale cheltuieli privind prestatiile externe valoarea adaugata venituri de exploatare monetare subventii de exploatare alte venituri din exploatare cheltuieli de exploatare monetare impozite si taxe cheltuieli cu despagubirile cheltuieli cu personalul EBE venituri din provizioane si amortismente prinvind provizioanele cheltuieli cu provizioane si amortizare Rezultatul exploatarii venituri financiare venituri din dobanzi alte venituri financiare cheltuieli financiare cheltuieli cu dobanzile alte cheltuieli financiare Rezultatul curent venituri extraordinare Sume 2005 4924 4848 76 365287 9 -39044 0 361383 5 342318 4 0 69090 20250 323735 2 96492 190727 26050 0 26050 84780 3774 22955 58051 131997 0 34305 97692 2284 957 1327 2446 2424 22 97530 0 2006 23966 21991 1975 537967 3 -255502 0 512417 1 474929 5 0 93523 29726 453255 4 93492 376851 5937 0 5937 79793 4872 5548 69373 302995 0 80317 222678 4211 964 3247 4722 3690 1032 222167 0 2007 130478 130478 0 742242 6 11820 0 743424 6 657578 3 0 131525 38028 621100 0 195230 858463 42958 0 42958 173476 24355 50444 98677 727945 0 102149 625796 3896 3865 31 4374 4374 0 625318 0 10

cheltuieli extraordinare Rezultatul brut rezultatul net impozit pe profit CAF

0 97530 73114 24416 107419

0 222167 189012 33155 269329

0 625318 524295 101023 626444

Valorile pozitive ale EBE arata ca firma analizata dispune de resurse financiare necesare mentinerii sale sau cresterii acesteia.Existenta EBE demonstreaza performanta economica a unitatii, independenta politicii financiare, a politicii de investitie si a celei de dividend. Marja Comerciala > 0 exprim faptul c din operaiunile de vnzare/cumprare de mrfuri se obine un rezultat favorabil pentru societate; CAF > 0, unitatea data dispune de un flux net de lichiditati la sfarsitul exercitiului financiar, adica fluxul dintre incasari si plati care rezulta din prezentarea contului de profit si pierdere. Firma dispune de mijloacele necesare activitatii de mentinere a procesului de productie si a celei de expansiune dupa repartizarea profitului conform destinatiilor stabilite de actionari sau de catre conducerea intreprinderii. Analiza fluxurilor de trezorerie
Analiza CF prin tehnica 1: tabloul de finantare Utilizari suplimentare dividende rascumparare de actiuni rambursare credite pe TL pret de cumparare imobilizari total utilizari suplimentare TL cresterea stocurilor cresteri creante clienti crestere de alte A. temporare scadere datorii TS scadere de alte P. temporare total utilizari suplimentare TS NFR CF=TN=FRNFR resurse suplimentare CAF emisiune de actiuni noi imprumuturi pe TL pret de vanzare imobilizari total resurse suplimentare TL FR= scaderea stocurilor scaderea creante clienti scadere de alte A. temporare crestere datorii TS crestere de alte P. temporare total resurse suplimentare TS

2005

2006 0 0 0 0

2007 0 0 0 0

2005

2006 161910 0 0 182032 161910 161910 0

2007 357115 0 207396 802129 1366640 1366640 0 19516

368 372509 0 0 0 372877 42407 119503

11506

0 0 0 11506 -9286 1375926

0 330470 0 330470

0 1276 0 20792

11

FR>0 capitalul permanent finanteaza o parte din activele circulante dupa finantarea in totalitate a activelor imobilizate . E o expresie a realizarii echilibrului pe TL. NFR>0 Activele circulante depasesc datoriile pe TS ; este considerata o situatie normala numai daca este rezultatul unei politici de investitii care sa conduca la cresterea nevoii de finantare a ciclului de exploatare; in caz contrar va evidentia un decalaj nefavorabil intre lichiditatea stocurilor si a creantelor si exigibilitatea datoriilor pe termen scurt (relaxarea incasarilor si urgentarea platilor); NFR <0 avem de-a face cu un surplus de resurse temporare fata de nevoile temporare; poate fi considerata o situatie favorabila daca este rezultatul accelerarii rotatiei activelor circulante si al angajarii unor datorii pe un termen mai lung, adica se urgenteaza incasarile si se relaxeaza platile.
Analiza CF prin tehnica 2 : Tabloul fluxurilor de trezorerie 2005 CFtotal Activitatea de investitii CFinvestitii imobilizari nete Ch cu amortizarile Imobilizari brute Imobilizari brute Venituri financiare Activitatea de finantare CFfinantare Datorii Financiare CP Profit net Activitatea de exploatare CFexploatare Metoda indirecta CAF NFR Venituri financiare incasate 2006 -117370 -177821 595430 80317 675747 182032 4211 0 0 189012 189012 60451 269329 204667 4211 2007 203258 -798233 1375727 102149 1477876 802129 3896 207397 207396 524296 524295 794094 626444 -171546 3896

459410 34305 493715

CF <0 in 2006=> banii care ies din firma sunt mai multi decat cei care intra. Cash-flow-ul negativ poate fi cauzat - de exemplu - de necolectarea la timp a banilor de la clienti. Trebuie gasite solutii rapide pentru a evita intrarea firmei in incapacitate de plata; cash-flow-ul disponibil este negativ atunci firma devine vulnerabila pentru ca nu isi poate finanta activitatea pe baza trezoreriei firmei si nu va avea posibilitatea sa-si remunereze actionarii si creditorii, astfel ca firma va incerca sa atraga noi fonduri externe de la creditori si actionari. CF >0 in 2007 inseamna ca banii care intra in firma sunt mai multi decat cei care ies. Cashflow-ul pozitiv este un lucru foarte bun pentru firma si singura grija e de a gestiona banii in plus! Te ingrijoreaza cash-flow-ul pozitiv doar atunci cand nu-l ai ; firma are o activitate eficienta, dispune de lichiditati si nu se pune problema insolvabilitatii. CF de investitii <0 atat in 2006 cat si in 2007 inseamna ca firma investeste aceste investiii aducandu-i beneficii viitoare. CF de finantare =0 in 2006

12

CF de finantare >0 in 2007afecteaza marimea si structura capitalurilor proprii si imprumutate prin emisiune de actiuni(aport suplimentar la cap social din partea actionarilor) noi resurse externe prin contractare de credite pe TL . CF de exploatare >0 atat in 2006 cat si in 2007 ofera informatii cu privire la performanta firmei concretizata prin excedent de lichiditate.Operatiunile de exploatare degajeaza in acest caz trezoreria .
CF utilizat pentru evaluarea firmei 2005 109843 73114 34305 2424 2006 273019 189012 80317 3690 235024 182032 52992 37995 3690 0 189012 189012 3690 3690 0 2007 630818 524295 102149 4374 753524 802129 -48605 -122706 -203023 -1 524295 524296 -203022 4374 207396

CF de gestiune Profit net Amortizari dobanzi Cresterea Economica imobilizari brute Activ Curent Net CFD=CFgestiune-Cresterea Economica CFDisponibil CFD actionari Profit net CP CFD creditori dobazi Datorii financiare

CF de gestiune>0 => Activitatea de gestiune a firmei degaja un flux de trezorerie pozitiv. Cresterea Economica>0 => investitia realizata de firma pentru dezvoltarea viitoare prin achizitie de imobilizari si formarea de ACN suplimentar este una eficienta; semn al performantei; CFD>0 in 2006 inseamna ca firma are o activitate eficienta si dispune de lichiditati cu care poate sa-si finanteze investitiile si sa ramburseze parti din creditele contractate fara sa apeleze la noi resurse externe dar acesta valoare pozitiva nu este si crescatoare ba din contra in 2007 CFD<0 ceea ce inseamna ca firma nu isi poate finanata activitatea pe baza trezoreriei , nu poate sa remunereze creditorii si actionarii astfel ca e nevoita sa atraga noi resurse externe de la actionari si creditori. CFDactionari<0 => actionarii nu au primit bani, tot profitul a fost reinvestit; CFDcreditori>0 in 2006 => firma ramburseaza credite; CFDcreditori<0 in 2007 => firma primeste credite;

13

Diagnosticul financiar al rentabilitatii si riscului RATE DE RENTABILITATE


denumirea campului
cifra de afaceri(CA) activul(A) capitalul propriu(CPR) datorii financiare(DAT) EBIT cheltuieli cu dobanzi(DOB) EBT impozit pe profit PN EBIT-impozit AE 2005 3657803 890195 456378 0 99954 2424 97530 24416 73114 75538 456378 ROE 16.02049 29.28648 44.82357

sume
2006 5403639 1409677 645390 0 225857 3690 222167 33155 189012 192702 645390 RATA(DOB) 0 0 2.10900885 2007 7552904 2142645 1169686 207396 629692 4374 625318 101023 524295 528669 1377082 RATA(AE) 16.02049 29.28648 38.39052

RATE
2005 2006 2007

14

RATE DE RENTABILITATE
Rata rentabilitatii financiare a inregistrat in perioada 2005-2007 o crestere de la an la an,ajungand in 2007sa atinga valoarea maxima de 44,82%.Prin aceasta crestere se evidentiaza faptul ca firma a obtinut profit net din capitalurile angajate in activitatea sa. Acesta crestere a rentabilitatii financiare se datoreaza cresterii marjei nete(PN/CA),desi se observa si o scadere in ceea ce priveste viteza de rotatie si raportul de structura. Este de remarcat ca o crestere a rentabilitatii financiare poate fi justificata si de o crestere a ndatorarii. Intrucat se obtine o rata medie a dobanzii mai mica decat rata rentabilitatii financiare,putem afirma ca actiunile societatii pot reprezenta un interes pentru eventualii investitori. Tinand cont de faptul ca firma nu a inregistrat datorii pe termen lung pentru anii 2005 si 2006 se justifica valoarea nula pentru rata dobanzii pentru anii in discutie. In 2007 valoarea datoriile pe termen lung este de 207396 obtinandu-se o rata a dobanzii de 2.1%Contractarea de credite poate determina o crestere a rentabilitatii capitalurilor investite de proprietari. Pentru anii 2005,2006 firma obtine aceeasi valoare pentru rentabilitatea financiara(ROE) si pentru rentabilitatea economica(AE),intrucat firma nu se indatoreaza pe termen lung.Pentru anul 2007 efectul de levier inregistreaza o valoare pozitiva(firma atrage credite la dobanzi mai mici decat rentabilitatea economica).Tinand cont de cele mentionate ROE va inregistra o valoare mai mare decat rentabilitatea economica.

INDICATORI SPECIFICI
A)INDICATORI PRIVIND VARIABILITATEA anii PN 2005 73114 2006 189012 2007 524295 media:E(PN) abaterea medie patratica varianta coeficientul de variatie:CV(PN) 262140.3 5.49E+10 234311.5 0.89384 varianta 3573095469 3 5347753136 6872506925 5

15

C)COEFICIENTUL DE ELASTICITATE 2005 elasticitatea PN/EBT elasticitatea EBT/EBIT elasticitatea EBIT/CA elasticitatea PN/CA v DE EXPLOATARE
B)PRAGUL DE RENTABILITATE 2005 cifra de afaceri(CA) costul variabil(CV) costul fix(CF) cheltuieli cu amortizare si provizioane EBIT cheltuieli cu dobanzi EBT impozit pe profit PN 3657803 3389591 123221 34305 110686 2424 108262 24416 83846 2006 540363 9 474716 7 103912 80317 472243 3690 468553 33155 435398

2006 1.25988196 1.01881021 6.84385734 8.78464249 0.87851298 GLOBAL 2005 2006 2007

2007 0.331574178 1.000895945 0.525869364 0.174520923 0.87512141

0.926674017

2005 2006 2007


2007 7552904 6609708 270029 102149 571018 4374 566644 101023 465621 variatia fata de prag

2148297.151 1516450.068 2980318.73

pragul de rentabilitate de exploatare 2005 2006 2007 1516450. 2148297.15 1 2980318.73 1332221. 1990771.15 1 2608140.73 123221 103912 270029 34305 0 2424 -2424 0 -2424 80317 0 3690 -3690 0 -3690 256.3347 8 102149 0 4374 -4374 0 -4374

2181355.01 1546823.684 3015344.75

pragul de rentabilitate global 2005 2006 2007 2181355 2021405 123221 34305 2424 2424 0 0 0 1546824 1358905 103912 80317 3690 3690 0 0 0 3015345 2638793 270029 102149 4374 4374 0 0 0

70.2652261

153.426049

67.6849

249.3377

150.4823

Coeficientul de variatie de 0.83(mai mic ca 1) implica faptul ca profitul net se abate cu aceasta valoare de la medie.Valoarea destul de apropiata de 1 semnifica un grad redus de risc(volatilitate). Pentru a interpreta pragul de rentabilitate/global vom urmarii raportul dintre cifra de afaceri efectiva si cea obtinuta de noi in calculul rezultatului exploatarii/net egal cu 0.Se observa ca pentru anul 2007 se obtine o variatie fata de prag de peste 256%,anul in cauza avand riscul cel mai scazut(exista o sansa mai mica ca scaderea cifrei de afaceri sa produca o pierdere).Si in anii 2005si 2007 cifra de afaceri este mai mare decat cea calculata pentru pragul de rentabilitate,firma avand un risc scazut in a functiona in pierdere in anii urmatori. Analizand datele obtinute pentru elasticitatea profitului net raportata la cifra de afaceri se observa ca pentru anul 2006 firma isi asuma un risc sporit in vederea obtinerii unei rentabilitati mai mari.Managerii au constat aceasta valoare ridicata si pentru a diminua riscul au hotarat contractarea unui credit pe termen lung. Astfel in 2007 valoarea riscului este substantial redusa.
INDICATORI PRIVIND LICHIDITATEA INDICATORI ANII 2005 2006 activ curent 430785 814247 pasiv curent 433817 764287 lichididate curenta 0.993011 1.065368 stocuri 410 778

2007 766918 765563 1.00177 12284

16

lichiditate intermediara creante lichiditate cash capital propriu total pasiv solv patrimoniala datorii grad de indatorare total datorii pe termen scurt grad de indatorare financiar datorii pe termen lung levier

0.992066 251063 0.413336 456378 890195 0.512672 433817 0.487328 433817 0.487328 0 0

1.06435 623572 0.248463 645390 1409677 0.457828 764287 0.542172 764287 0.542172 0 0

0.985724 604056 0.196689 1169686 2142645 0.545908 972959 0.454092 765563 0.357298 207396 0.177309

INDICATORI DE LICHIDITATE Lichiditatea este o stare a echilibrului financiar si reprezinta capacitatea activelor circulante de a se transforma in disponibilitati banesti pentru a face fata platilor scadente. Lichiditatea curenta a firmei prezinta o valoare apropiata de 1/usor mai mare decat 1 ceea ce implica posibilitatea firmei de a rambursa datoriile pe termen scurt.Firma dispune de suficiente lichiditati pentru asi onora datoriile.Aceeasi situatie se observa si pentru lichiditatea intermediara(firma nu investeste foarte mult in stocuri-costul de oportunitate este scazut).Firma comercializand produse perisabile evita formarea de stocuri. Se observa din valoare creantelor ca firma a inregistrat o crestere a numarului de clienti fapt ce justifica scaderea lichiditatii cash. Solvabilitatea exprima capacitatea unui agent economic de a rambursa la o scadenta mai mare de un an, ratele existente fata de banci si alte institutii financiare.In cazul nostru firma inregistreaza pentru anii 2005,2006,2007 o valoare de aproximativ 50%(in 2007 se inregistreaza valoare cea mai ridicata).Se observa ca firma dispune de o solvabilitate partiala.

IV.

FUNDAMENTAREA COSTURILOR INVESTITIEI

Avem 2 contracte intre furnizori mijloace fixe si societatea noastra. Le vom analiza pe rand pentru a vedea care investitie ni se pare mai buna ca raport calitate/pret. Asadar, in primul rand exista : 1. Contract de livrare si montaj utilaje incheiat intre: Firma ADRIAN MARTINI Handelsagentur cu sediul in Nelkweg , Germania reprezentata prin Dpl.ing. Adrian MARTINI, denumita in continuare FURNIZOR si

17

Firma S.C XPROD S.R.L. cu sediul com. Gh Lazar, Romania, reprezentata de Dl.Administrator Cristian Catalin S., deumita in continuare BENEFICIAR. Obiectul contractului il constituie livrarea, transportul, montajul, punerea in functiune si instruirea personalului in termenii si conditiile stabilite in prezentul contract si oferta tehnica, de catre FURNIZOR, a echipamentelor pentru :
1. Masina de depilat Typ David , norme CE, Fabricat HAAS, Germania Pupitru electric incorporat

Motor 5,5 kW
Batiu masina din otel zincat la cald, usi si panou electric inox Inclusiv dispozitiv preluare porc Capacitate pana la 35 porci/ora Dimensiuni : lat 2600 mmm x lung 1000 x inalt 2500 mm

Pret : 2.

33.000, 00 EUR Rampa de flambare pentru depilator David norme CE, Fabricat HAAS, Germania Din inox Se monteza pe depilator Actionare incorporata in panou comanda central Actionare cu gaz metan sau propan si aer

Pret :

14.200, 00 EUR

3. Cazan oparire pentru 2 porci, norme CE, Fabricat HAAS, Germania Otel zincat la cald Pentru 25 porci/ora Temperatura reglabila prin intermediul unui termostat Dimensiuni : lat 2600 mmm x lung 1300 mm

Pret :

14.500, 00 EUR

4. Fierastrau pentru transare EFA 86, 400 V, 50 Hz, motor 1,5 kW, disc 230 mm Compensator greutate 13 17 kp EFA

Pret total:

4.500, 00 EUR

In cadrul prezentului contract este inclus montajul, punerea in functiune si instruirea personalului. Furnizorul va monta echipamentele contractate si va preda la cheie cu conditia asigurarii frontului de lucru in timp util. Total achizitie = 66 200 euro (fara Tva)

18

Pret cu Tva (Ron) = 66 200 * 3,75 * 1,19 = 295 418 Ron 2. Contract de livrare si montaj utilaje incheiat intre: STAR LIFTKET cu sediul in Nurnberg , Germania, reprezentata prin Ing. Istrate Cosmin, denumita in continuare FURNIZOR

si S.C XPROD S.R.L. cu sediul com. Gh Lazar, Romania , reprezentata de Dl. Administrator Cristian Catalin S., deumita in continuare BENEFICIAR Obiectul contractului are urmatorul continut :
1. Masina de depilat Typ David norme CE, Fabricat HAAS, Germania Pupitru electric incorporat

Motor 5,5 kW
Batiu masina din otel zincat la cald, usi si panou electric inox Capacitate pana la 45 porci / ora Dimensiuni : lat 2600 mmm x lung 1000 x inalt 2500 mm

Pret : 2.

31.500, 00 EUR Cazan oparire automat tip Turn -O- Matic 200.05 , norme CE , Fabricat HAAS , Germania Motor 1.1 kw Incalzire electrica 40 kw , optional injectie directa de abur Batiun din otel de 5 mm

Capacitate pana la 35 porci / ora


Dimensiuni : lat 2600 mmm x lung 1550 mm 29.500, 00 EUR Rampa de flambare pentru depilator David norme CE, Fabricat HAAS, Germania Din inox Se monteza pe depilator Actionare incorporata in panou comanda central Actionare cu gaz metan sau propan si aer

Pret : 3.

Pret :

14.200, 00 EUR

4.

Fierastrau pentru transare EFA 86, 400 V, 50 Hz, motor 1,5 kW, disc 230 mm Compensator greutate 13 17 kp EFA

Pret :

4.500, 00 EUR

Total achizitie = 79 700 euro (fara Tva) Pret cu Tva ( Ron) = 79 700 * 3,75 * 1,19 = 355 662 Ron 19

Putem observa ca desi achizitia de utilaje de la cel de-al doilea furnizor este mai neavantajoasa din punct de vedere al pretului, capacitatea masinii de epilat creste la 45 porci/ora, adica cu 10 porci/ ora mai mult decat in cazul primului furnizor. De asemenea, in cazul cazanului de oparire, pe de-o parte , creste capacitatea de la 25 porci / ora (la primul furnizor) la 35 porci/ora (la al doilea furnizor), iar pe de alta parte are loc automatizarea procesului ceea ce inseamna ca persoana care inainte se ocupa de acest proces poate fi ori disponibilizata ori repartizata spre o alta sectie . Asadar, vom alege investitia a doua urmand a face analiza in mediu cert si incert a acestei investitii. Ca urmare a cresterii capacitatilor de functionare a utilajelor , fluxul in care se lucreaza poate fi marit, se poate ajunge la cresterea capacitatii de productie, deci la cresterea veniturilor din vanzari, a cifrei de afaceri si implicit a profitului. Pe de alta parte , in urma disponibilizarii unei persoane, scad cheltuielile cu salariile aferente angajatului si cu contributiile aferente acestui salariu, asadar scad cheltuielile variabile. Amortizarea utilajelor se va face in 8 ani conform nomenclatorului ce cuprinde amortizarea mijloacelor fixe. Presupunem ca nu exista valoare reala, deoarece investitia nu se revinde.

V. ANALIZA INVESTITIEI IN MEDIU CERT


Evaluarea investitiilor are loc intr-o perioada de timp viitoare si ca urmare intervine incertitudinea.De aceea valuare proiectelor de investitii se face in 2 etape: evaluarea investitiilor in mediu cert; evaluarea investitiilor in mediu incert. 20

Evaluarea investiilor in mediu cert se realizeaza prin aplicarea criteriilor de evaluare a rentabilitatii unui proiect, ce au la baza principiul actualizarii, si anume: valoarea actuala neta; rata interna de rentabilitate; termenul de recuperare al investitiei; indicele de profitabilitate. Firma doreste sa realizeze investitia in valoare de 355662RON.Aceasta investitie se amortizeaza linear in 8 ani(cheltuieli cu amortizarea anuale vor fi de 44457.75) si determina cresterea CA in primul an cu 35%,iar in urmatorii 7 ani cu 30%. Tinand cont de evolutia cheltuielilor variabile din anii anteriori vom considera ca aceste cheltuieli reprezinta 89% din CA. Vom considera cheltuielile fixe ca fiind 270029 anual.Durata activelor curente nete este de 5 zile de CA.Rentabilitatea ceruta de actionari este de 12%. Tinand cont de aceste ipoteze vom avea cash-flow-urile firmei inainte de investitie prezentate in tabelul de mai jos:
CF INAINTE DE INVESTITIE anii CA CV CF Cheltuieli cu amortizarea+provizioane Cheltuieli cu dobanzi PB Impozit/profit PN Cfgestiune ACR NETE delta ACR NETE delta imobilizari rate Cfdisponibil

2008 9818775 8738710 270029 41479 89017 679540, 3 108726, 4 570813, 8 701309, 8 136371, 9 136371, 9 0 291759 273179

2009 1276440 8 1136032 3 270029 41479 69759 1022818 163650,9 859167 970405 177283,4 40911,56 0 291759 637734,4

2010 1659373 0 1476842 0 270029 41479 50503,5 1463299 234127,8 1229171 1321154 230468,5 53185,03 0 291759 976209,5

2011 21571849, 1 19198945, 7 270029 41479 31250 2030145,4 324823,26 4 1705322,1 4 1778051,1 4 299609,01 5 69140,542 0 291759 1417151,6

2012 2804340 4 2495862 9 270029 41479 11995,5 2761271 441803,3 2319468 2372942 389491,7 89882,7 0 239910 2043149

Tabelul urmator prezinta cash-flow-rile firmei dupa investitia facuta: 21

CF DUPA INVESTITIE anii CA CV CF CHET.AMORTIZAR E Cheltuieli cu dobanzi PB Impozit/profit PN Cfgestiune ACR NETE delta ACR NETE delta imobilizari rate Cfdisponibil

2008 10196420 9074814, 2 270029 85937 89017 676623,2 4 108259,7 2 568363,5 2 743317,5 2 141616,9 5 141616,9 5 0 291759 309941,5 7

2009 13255346, 5 11797258, 4 270029 85937 69759 1032363,1 2 165178,09 9 867185,01 8 1022881,0 2 184102,03 5 42485,085 0 291759 688636,93 3

2010 17231950 15336436 270029 85937 50503,5 1489045, 1 238247,2 1 1250797, 8 1387238, 3 239332,6 5 55230,61 1 0 291759 1040248, 7

2011 22401536 19937367 270029 85937 31250 2076952, 9 332312,4 7 1744640, 5 1861827, 5 311132,4 4 71799,79 4 0 291759 1498268, 7

2012 2912199 6 2591857 7 270029 44458 11995,5 2876937 460309,9 2416627 2473081 404472,2 93339,73 0 239910 2139831

Cash-flow-rile investitiei propriu-zise sunt:


Cfdisponibil CF inainte de investitie CF investitie 309941,5 7 273179 36762,57 5 688636,93 3 637734,3 50902,633 4 1040248, 7 976209,5 64039,23 3 1498268, 7 1417151, 6 81117,05 8 2139831 2043149 96681,9 3

Aceasta investitie nu se revinde dupa cei 8 ani,deci valoare reziduala(VR) este 0. Vom calcula indicatorii de selectie in mediu cert ai acestei investitii.

VALOARE ACTUALA NETA(VAN)


VAN = I 0 + CFt VR n + >0 t (1 + k)n t =1 (1 + k)
n

VAN reprezinta castigul efectiv in unitati monetare comparabile cu cele de la momentul prezent, de care va beneficia compania, in conditiile in care previziunile se vor adeveri, prin adoptarea proiectului de investiii supus analizei. VAN=1498,4105>0 deci investitia se poate realiza.

22

RATA INTERNA DE RENTABILITATE(RIR)


Rata interna de rentabilitate este rata de rentabilitate specifica proiectului de investitii analizat. Este acea rata de actualizare a cash-flow-urilor disponibile viitoare care ar egaliza valoarea actuala (V0) cu investiia initiala (I0). Ipoteza: reinvestirea cash-flow-urilor la o rata egala cu RIR. RIR este solutia ecuatiei VAN=0 cu necunoscuta k. n CFt VR n VAN = I 0 + + = 0 rezulta t (1 + k)n t =1 (1 + k)
VAN (k min ) RIR = k min + ( k max k min ) VAN ( k min ) VAN ( k max ) Dac RIR>rata de rentabilitate ceruta, atunci se accepta proiectul. Dac RIR<rata de rentabilitate ceruta, atunci se respinge proiectul. Kmin=12% si VAN(12%)=1498,4105 Kmax=15% si VAN(15%)= -38900,98 RIR=12,11%>RATA DE RENTABILITATE CERUTA

RATA INTERNA DE RENTABILITATE MODIFICATA(RIRM)


Rata interna de rentabilitate modificata: cash-flow-urilor disponibile viitoare sunt fructificate la o rata de rentabilitate diferita de RIR, deci la o rentabilitate economic sau rentabilitate medie a portofoliului de investiii ale firmei. CFt (1 + )nt + VR n
RIRM = n I0 1

Vom considera rata de reinvestire fiind egala cu 10,25% (conform www.bnro.ro) RIRM=9,44%.

TERMENUL DE RECUPERARE(TR)
Termenul de recuperare (TR) exprima numarul de ani in care cash-flow-urile nominale sau cele actualizate acopera investitia initiala (I0). AN CF CF actualizat CF actualizat (CF/1,12) cumulat 1 36762,575 32823,72 32823,72 2 50902,6334 45448,77 78272,49 3 64039,233 57177,88 135450,37 4 81117,058 72425,94 207903,31 5 96681,93 86323,15 294226,46 6 96681,93 86323,15 380549,61 7 96681,93 86323,15 466872,76 8 96681,93 86323,15 553195,91 VALOAREA 0 0 553195,91 REZIDUALA TR= 5+(355662-294226,46)/ 86323,15*360 TR=5 ani si 256 zile=6 ani, investitia se va recupera in aproximativ 6 ani.

INDICELE DE PROFITABILITATE(IP)
IP=(VAN+I0)/I0 23

Dac IP>1 atunci se accept proiectul; Dac IP<1, atunci se respinge proiectul; IP=(1498,4105+355662)/355662=1,0042>1,deci proiectul se accepta.

VI.

ANALIZA INVESTITIEI IN MEDIU INCERT

Pentru analiza proiectului de investitii in mediul incert am ales 2 metode de calcul si anume: I - analiza de sensibilitate II- tehnica scenariilor I. Analiza de sensibilitate

Identifica factorii cu cea mai mare influenta asupra rezultatelor proiectului de investitii. Calculul indicatorilor de evaluare a proiectului de investitie se face pe baza urmatoarelor ipoteze : se modifica doar unul dintre factori ceilalti factori raman constanti astfel putem calcula impactul modificrii unui factor asupra unui indicator de performan folosind coeficientul de elasticitate si identificand astfel factorii cu influenta puternica. factori indicator performant coef de elasticitate = : indicator performanta scenariu baza factor i scenariu baza In cadrul proiectului nostru de investitii se observa ca modificarile aduse de acesta se regasesc in 2 variabile (Cifra de Afaceri si Cheltuieli Variabile) astfel ca vom aborda metoda prin 2 analize a indicatorului VAN.
VAN = CFt VRn + I0 t (1 + k ) (1 + k ) n

A. Analiza factorului Cifra de Afaceri (CA) Ca urmare a calculelor din anii precedenti investitiei rezulta o crestere sustenabila(g*) a CA egala cu rentabilitatea financiara (g*=ROE) deoarece firma nu detine dividende (intregul profit fiind reinvestit) si egala in medie cu 30%. Deoarece rentabilitatea ceruta de actionari (ROE) nu este sustenabila pe termen lung, avand o valoare prea mare, am ales ca rata de rentabilitate ceruta de actionarii sa fie egala cu 12%. Ca urmare a investitiei CA va creste in primul an cu inca 5% urmand ca in urmatorii ani sa ramana la cresterea medie g*=30%. ANII CA CV 2008 10196420.4 9074814.15 2009 1325534 7 1179725 2010 17231950.4 8 15336435.9 2011 2012 2240153 6 29121996 1993736 25918577 24

CF AMORTIZAREA DOBANZI Pr BRUT IMPOZIT Pr NET CF gestiune ACRnete IMOB. Brute RATE CFD CFD CA DIFERENTA

6 270029 85937 89017 676623.244 108259.719 568363.525 743317.525 141617 0 291759 309941.525 36762.5742 6

8 270029 85937 69759 1032363 165178.1 867185 1022881 42485.09 0 291759 688636.9 50902.5

2 270029 85937 50503.5 1489045.05 2 238247.208 4 1250797.84 4 1387238.34 4 55230.965 0 291759 1040248.37 9 64038.9111 8

7 270029 85937 31250 2076953 332312.5 1744640 1861827 71800 0 291759 1498268 81116.86

270029 44458 11995.5 2876937 460309.9 2416627 2473081 93339 0 239910 2139832 96682.29

VAN(CA)= 1498.641554 e VAN/CA= -0.344239031 Unde % CA =2.903006 B. Analiza factorului Cheltuieli Variabile (CV) Conform datelor din anii anteriori investitiei rezulta o pondere medie a CV in CA egala cu 0.893436136. Unul din efectele benefice ale investitiei este reprezentat de efectul asupra numarului de angajati. Ca urmare a investitiei exista 2 posibilitati : 1). Fie persoana care se ocupa cu munca care acum e facuta de aparate sa fie transferata in alta sectie de productie ; 2). Fie sa fie disponibilizata ; Daca s-ar realiza transferul Cheltuielie cu personalul (salariile angajatiilor) ar putea creste (daca persoana in cauza presteaza munci mai grele si care trebuie platite mai mult),ceea ce duce automat la cresterea CV, pe cand daca ar fi concediata CV s-ar diminua ca efect al reducerii Cheltuielilor cu Salariile. Deoarece nu exista necesar de personal in celelate functii de productie s-a ajuns la concluzia 2). si anume concedierea. Salariul brut lunar al persoanei in cauza era egal cu 700 ron ceea ce reprezinta o pondere de 0.01059 din totalul CV, rezulta de aici ca modificarea in sensul scaderii a CV cu 0.01059 nu e semnificativa (noua pondere ar fi egala cu 0.893330231, astfel am luat decizia mentinerii CV ca constante pe cei 8 ani de analiza la ponderea de 89% din CA. ANII CA CV 2008 9818775.2 8738709.92 8 2009 1276440 8 1136032 3 2010 16593730.0 9 14768419.7 8 2011 2012 2157184 9 28043404 1919894 6 24958629 25

270029 85937 89017 635082.272 101613.163 IMPOZIT 5 533469.108 Pr NET 5 708423.108 CF gestiune 5 ACRnete 141617 IMOB. Brute 0 RATE 291759 275047.108 CFD 5 CFD CA 1868.15777 DIFERENTA 8 VAN(CV)= -353308.28 e VAN/CV= -0.397585669 Unde % CV= 2.913673 II. Tehnica scenariilor

CF AMORTIZAREA DOBANZI Pr BRUT

270029 85937 69759 978359.9 156537.6 821822.3 977518.3 42485.09 0 291759 643274.2 5539.758

270029 85937 50503.5 1418840.81 227014.529 5 1191826.28 1328266.78 55230.965 0 291759 981276.815 1 5067.34733 3

270029 85937 31250 1985687 317710 1667977 1785164 71800 0 291759 1421605 4453.822

270029 44458 11995.5 2758292 441326.7 2316965 2373419 93339 0 239910 2040170 -2979.66

Se consider ca se modifica concomitent 2 sau mai multi factori de influenta i astfel se utilizeaz mai multe scenarii. Se construiesc scenarii privind evolutia proiectelor de investitie carora li se atribuie probabilitati de realizare care trebuie sa apartina unei distributii normale. Tehnica scenariilor ne ajuta sa determinam intervalul de variatie a indicatorilor de performanta cu o probabilitate data a indicatorilor de evaluare. Ptr probabilitatea=68%=>indicat de perf. (Imediu-i ; Imediu+i) scenarii CA creste cu 34% pesimist anual creste cu 30% neutru anual creste cu 33% optimist anual CV scad la 87.5% scad la 80% scad la 85% CF cresc cu Ri=8.16% anual cresc cu Ri=8.16% anual constante durata ACRnete creste la 18 zile creste la 30 zile creste la 25 zile

SCENARIUL OPTIMIST Probabilitatea de aparitie este egala cu 45% CA inregistreaza o crestere anuala de 33% cu 3% mai mult fata de cresterea initiala calculate ca medie a cresterilor in anii anteriori. Ponderea CV in CA scade pana la val de 85%. CF raman constante. Durata Activelor Curente Nete creste la 25 zile de CA fata de media de crestere anuala de 5 zile CA.

26

ANII CA CV CF AMORTIZAREA DOBANZI pr brut impozit pr net Cfgestiune ACRnete IMOB.brute rate

2008 10045362.32 8538557.972 270029 85937 89017 1061821.348 169891.4157 891929.9323 1066883.932 697594.6056 0 291759

CFD 77530.32676 CFD CA DIFERENTA -195648.6239 VAN= 2240793.576

2009 13360331.8 9 11356282.1 270029 85937 69759 1578324.78 3 252531.965 3 1325792.81 8 1481488.81 8 230206.219 8 0 291759 959523.597 8 321789.164 1

2010 17769241 15103855 270029 85937 50503.5 2258917 361426.7 1897490 2033931 306174.3 0 291759 1435997 459787.8

2011 23633091 20088127 270029 85937 31250 3157748 505239.6 2652508 2769695 407211.8 0 291759 2070724 653572.7

2012 31432011 26717209 270029 44458 11995.5 4388319 702131.1 3686188 3742642 541591.7 0 239910 2961140 917990.6

SCENARIUL NEUTRU Probabilitatea de aparitie este egala cu 30% CA inregistreaza o crestere anuala de 30% egala cu cresterea initiala calculata ca medie a cresterilor in anii anteriori. Ponderea CV in CA scade pana la val de 80%. CF cresc anual cu rata inflatiei fixa egala cu 8.16%. Durata Activelor Curente Nete creste la 30 zile de CA fata de media de crestere anuala de 5 zile CA. ANII CA CV CF AMORTIZAREA DOBANZI pr brut impozit pr net Cfgestiune ACR nete IMOB. Nete RATE CFD CFD CA 2008 9818775.2 7855020.16 70124.592 85937 89017 1718676.448 274988.2317 1443688.216 1618642.216 818231.2667 0 291759 508651.9497 235472.999 2009 12764407.76 10211526.21 70124.592 85937 69759 2327060.96 372329.7536 1954731.206 2110427.206 245469.38 0 291759 1573198.826 935464.3927 2010 16593730 13274984 70124.59 85937 50503.5 3112181 497948.9 2614232 2750672 319110.2 0 291759 2139803 1163594 2011 21571849 17257479 70124.59 85937 31250 4127058 660329.3 3466729 3583916 414843.3 0 291759 2877314 1460162 2012 28043404 22434723 36277.73 44458 11995.5 5515950 882551.9 4633398 4689851 539296.2 0 239910 3910645 1867496

27

DIFERENTA VAN= 5961319.425 SCENARIUL PESIMIST Probabilitatea de aparitie este egala cu 25%. CA inregistreaza o crestere anuala de 34% cu 4% mai mult fata de cresterea initiala calculate ca medie a cresterilor in anii anteriori. Ponderea CV in CA scade pana la val de 87.5%. CF cresc cu rata inflatiei egala cu 8.16%, iar in anii urmatori mentinandu-se constante la valoarea din primul an. Durata Activelor Curente Nete creste la 18 zile de CA fata de media de crestere anuala de 5 zile CA. ANII CA CV CF AMORTIZAREA DOBANZI pr brut impozit pr net Cf gestiune ACRnete IMOB. Brute RATE CFD CFD CA DIFERENTA VAN= 1106185.637 Am ales scanariul optimist in functie de criteriul VAN(valoarea actuala neta), astfel scenariul cu VAN cel mai mare este cel mai bun. In continuare vom prezenta intervalul de variatie a VAN in functie de probabilitatiile atribuite fiecarui scenariu. VANmediu=E(VAN)= = VANi pi =3073299.346
i =1 n

2008 10120891.36 8855779.94 220343.664 85937 89017 869813.756 139170.201 730643.555 905597.555 506044.568 0 291759 107793.987 -165384.9637

2009 13561994.42 11866745.12 220343.664 85937 69759 1319209.639 211073.5422 1108136.097 1263832.097 172055.1531 0 291759 800017.9435 162283.5098

2010 18173073 15901438 220343.7 85937 50503.5 1914850 306376 1608474 1744914 230553.9 0 291759 1222602 246392

2011 24351917 21307928 220343.7 85937 31250 2706459 433033.4 2273426 2390613 308942.2 0 291759 1789911 372759.7

2012 32631569 28552623 220343.7 44458 11995.5 3802149 608343.8 3193805 3250259 413982.6 0 239910 2596366 553216.7

(VANi E (VAN ))
i =1

pi =1.944597645

abaterea medie ptratic care da

mrimea riscului .

28

Pentru pi=68% intervalul de variatie al indicatorului VAN se stabileste astfel : VAN (E(VAN)- ;E(VAN)+) adica: VAN (3073297 ; 3073301)

VII.

DECIZIA DE FINANTARE A INVESTITIEI

Proiectul nostru de investitie se finanteaza din 2 surse: 1). Fonduri proprii in proportie de 60% din valoarea investitiei; 2). Fonduri SAPARD in proportie de 40% , fonduri contractate pe o perioada de 4 ani cu o rata a dobanzii egala cu 6%; ANII RATA DOB ANUITATE Sr PLATA 1 35566 8536 44102 106699 2 35566 6401.94 41967.94 71133 3 35566 4267.98 39833.98 35567 4 35566 2134.02 37700.02 0 Tocmai din aceasta cauza analizam efectele finantarii investitiei atat asupra actionarilor cat si asupra investitorilor. Diferenta dintre cele 2 categorii de finantatori consta in modalitatea de calcul a Cf gestiune si CFD( cash-flow disponibil) Pentru actionari : Cf gestiune=Pr net + Amortizarea CFD=Cf gestiune ACRnete- Rate ANII CA CV CF 2008 10120891.36 8855779.94 22034.3664 2009 13561994.42 11866745.12 22034.3664 2010 18173072.53 15901438.46 22034.3664 2011 24351917 21307928 22034.37 2012 32631569 28552623 22034.37

29

AMORTIZAREA DOBANZI pr brut impozit pr net Cf gestiune ACRN IMOB. Brute RATE CFD VAN = 4217297.929 Pentru investitori :

85937 97553 1059587.054 169533.9286 890053.125 975990.125 506044.568 0 327325 142620.557

85937 76160.94 1511116.996 241778.7194 1269338.277 1355275.277 678099.7211 0 327325 349850.5559

85937 54771.48 2108891.219 337422.5951 1771468.624 1857405.624 908653.6263 0 327325 621426.998

85937 33384.02 2902634 464421.5 2438213 2524150 1217596 0 327325 979228.9

44458 11995.5 4000458 640073.3 3360385 3404843 1631578 0 239910 1533354

Cf gestiune=Pr net+ Amortizari+Dobanzi CFD=Cf gestiune - ACRnete ANII CA CV CF AMORTIZAREA DOBANZI pr brut impozit pr net Cf gestiune ACRnete IMOB. Brute RATE CFD 2008 10120891.36 8855779.94 22034.3664 85937 97553 1059587.054 169533.9286 890053.125 1073543.125 506044.568 0 327325 567498.557 2009 13561994.42 11866745.12 22034.3664 85937 76160.94 1511116.996 241778.7194 1269338.277 1431436.217 678099.7211 0 327325 753336.4959 2010 18173072.53 15901438.46 22034.3664 85937 54771.48 2108891.219 337422.5951 1771468.624 1912177.104 908653.6263 0 327325 1003523.478 2011 24351917 21307928 22034.37 85937 33384.02 2902634 464421.5 2438213 2557534 1217596 0 327325 1339938 2012 32631569 28552623 22034.37 44458 11995.5 4000458 640073.3 3360385 3416838 1631578 0 239910 1785260

VAN=6553418.947 Pentru calculul VAN investitori este necesara calcularea costului mediu ponderat al capitalului(CMPC) dupa urmatoare formula :

CMPC = 0.09216 = 9.22%

30

Ipoteze de calcul : Am calculat indicatorii cu metoda CFD prin diferenta fata de anii anteriori investitiei deoarece firma avea contractate alte credite pentru masini de transport care aveau o perioada de amortizare egala cu 5 ani si a caror rate si dobanzi nu au fost achitate in totalitate pana in momentul prezentei investiii. CFD ca diferenta= CFDinvestitie - CFDfara investitie Durata Activelor Curente Nete (ACRnete) era inainte de investitie 5 zile de CA si se calc dupa metoda :

VIII.

CONCLUZII
Investitia este fezabila deoarece cei cinci indicatori de selectie din mediul cert sunt in

parametri normali si optimi. Ordinea importantei lor este : Van, Rir, Rirm, TR si Ip, iar Van are o valoare pozitiva. Cresterile de la un an la altul atat ale cifrei de afaceri, cat si a ratei de rentabilitate nu erau sustenabile pe termen lung, asadar am adoptat solutii care sa defineasca cat mai bine stadiul in care se afla firma si totodata sa aiba loc investitia. De-a lungul studiului am realizat diagnostice, pe care le-am si interpretat, am urmarit evolutia firmei atat inainte de investitie pentru a putea vedea climatul existent ce ne poate duce la luarea unei decizii cu vedere la implementarea sau nu a unui proiect de investitii. De asemenea pe parcursul investitiei, am determinat principalii indicatori aferenti atat mediului cert cat si incert, am realizat ipoteze cu privire la investitie si la factorii care se schimba datorita ei. Analiza a pus in evidenta importanta si necesitatea implementarii unui proiect de investitii care sa contribuie la cresterea eficacitatii si eficientei firmei. Aceasta eficienta este

31

foarte importanta in contextul pietei pentru ca firma sa-si imbunatateasca activitatea, sa fie competitiva pentru a-si putea mari veniturile. Aspectul cel mai important pentru care am realizat studiul de fezabilitate este ca in urma realizarii investitiei sa fie generata cresterea cifrei de afaceri, a veniturilor si implicit a profitului, deoarece aceasta este tinta principala in cadrul unei firme private.

32