Sunteți pe pagina 1din 2

Intoxicaţia profesională cu acid cianhidric (HCN) şi compuşii cianici (CNH)

 Etiologie
• Factorii etiologici principali:
o HCN - lichid volatil, miros de migdale amare, incolor
o sărurile HCN - pulberi albe, miros de migdale amare, hidrolizează uşor şi eliberează
NCH:
- cianura de sodiu (NaCN)
- cianura de potasiu (KCN)
- cianura de calciu - Ca(CN)2
o cianogenul (NC-CN)
o acetocianhidrina
o nitriţi:
- acrilonitril
- metacrilonitril
- acetonitril
• Factorii etiologici favorizanţi:
o afecţiuni preexistente:
- cardiopatii
- sindrom anemic
- anosmie
- afecţiuni respiratorii
o ventilaţie deficitară
o lipsa echipamentului de protecţie
 Operaţii tehnologice cu risc de intoxicaţie
HCN:
- deratizări, dezinsecţii
- industria fibrelor sintetice (acrilaţi, metacrilaţi),
- industria maselor plastice
NCN; KCN:
- galvanizare: tratamente termice, fabricarea de ierbicide, extragerea aurului şi argintului
Ca (CN)2 - fabricarea insecticidelor
NC-CN - în gazele de furnal
rezultă
Nitriţii (acrilonitril)
- polimer pentru industria maselor plastice şi a fibrelor sintetice (fabricarea melanei)
- copolimer

Timp de expunere până la apariţia intoxicaţiei acute: minute - ore !!!


 Patogenie:
• respiratorie: vapori sau pulberi
• cutanată:
o şi prin tegument intact
o în condiţii de microclimat nefavorabil cald cu producere de vasodilataţie periferică şi
transpiraţii abundente
• circulaţie: solviţi în plasmă
• difuziune - rapid în ţesuturi
• eliminare
o renală - tiocianaţi
o digestivă:
• mecanism de acţiune: factorul toxic comun = ionul cian (CN-)
o CN- + metHb (afinitate pentru Fe3+ din metHb)