Sunteți pe pagina 1din 1

Evolutie diri'ata

Dimensiunea psihologica
(ransformare individuala prin acumularea culturii transmise in actiunea educationala!

Dimensiunea sociala
Socializare# dobandire de comportamente# atitudini# conduite! Relatie umana si sociala intre educator si educat

"unctia cognitiva
"unctia de selectare# prelucrare si transmitere a informatiilor

"unctia axiologica
"unctia de dezvoltare a potentialului biopsi$ic al omului

"unctia socioeconomica
"unctia de asigurare a unei insertii sociale active a subiectului uman

% traiecte explicative& educo-educere si educeeducere

Ansamblu de actiuni de transmitere si formare de comportamente si valori acumulate in timp

Perspectiva etimologica

Perspectiva actionala

Perspectiva procesuala

Perspectiva relationala Functiile educatiei

Concept si sensuri
)imensiune sociala

Educatia
Finalitatile educatiei Formele educatiei

)imensiune psi$ologica )imensiune pedagogica

Ideal educational Scopuri educationale perec$i contradictorii complementare! Obiective

Educatia formala Instruire in institutii de invatamant Evaluare de tip formativ

Educatia nonformala Instruire extrascolara

Educatia informala Influente educative cotidiene

*ateriale + formale ,tilitare + nepragmatice )e continut + comportamentale Specifice disciplinelor + supradisciplinare

Evaluare nesistematica

Libertate de actiune

Procesul instructiv -educativ )e ordin cognitiv )e ordin afectivmotivational )e ordin comportamental

Specialistii profesorii!

Activitati parascolare

Activitati periscolare

Posibilitatea de gestionare a procesului de formare a propriei personalitati

Vizionari de filme Vizite la muzee Perfectionare Reciclare Excursii Cercuri stiintifice