Sunteți pe pagina 1din 49

CAPITOLUL IV OPERATIUNI DE LEASING I. Aspecte generale ale leasingului Asanarea economiei si mai ales ranarea consumului!

concomitent cu stimularea in"estitiilor pu#lice si pri"ate! romanesti sau straine! in "e$erea reali%arii unei pro$uctii competiti"e pe plan european si international! s&a re lectat pe plan 'uri$ic prin a$optarea $e acte normati"e & legi si or$onante gu"ernamentale & printre care se a la si reglementarea! pentru prima $ata in Romania! a operatiunilor $e leasing si a societatilor $e leasing. Leasingul este un pas inainte in inantarea societatilor comerciale care $oresc sa isi ac(i%itione%e utila'e si ec(ipamente! $ar care nu au posi#ilitati inanciare. Aceasta te(nica $e inantare & care presupune un risc ri$icat & "ine sa $ea satis actie agentilor economici care nu pot sa o#tina cre$ite $e la #anci! ori nu "or sa&si gre"e%e #unurile mo#ile si imo#ile prin instituirea $e ipoteci sau ga'uri! sarcini $e natura a a ecta $inamismul speci ic $omeniului comercial. Interesul practic al leasingului este $e a asigura inantarea integrala prin on$uri imprumutate a unei in"estitii ara ca #ene iciarul sa constituie masuri asiguratorii) prin aceasta leasingul se $istinge $e tra$itionala cre$itare a in"estitiilor! un$e intreprin$erea #ene iciara suporta o parte $in "aloarea in"estitiei. De aceea leasingul & ca te(nica $e inantare & "i%ea%a! in primul ran$! intreprin$erile care urmaresc largirea acti"itatii si ri$icarea per ormantelor! iar pe plan mai general! asigura progresul te(nic. *. Notiunea $e leasing De initia leasingului poate i $ata atat $in punct $e "e$ere economic! cat si 'uri$ic. Din punct $e "e$ere economic! leasingul repre%inta o operatiune $e inantare in care inantatorul asigura on$urile necesare pentru intreaga in"estitie.* Din punct $e "e$ere 'uri$ic! leasingul repre%inta un contract comple+ care permite unei persoane sa o#tina si sa utili%e%e un lucru ara a plati ime$iat pretul! cu posi#ilitatea $e a&l cumpara la un pret re%i$ual., Termenul $e leasing este necunoscut in lim#a romana! iin$ preluat $in 'argonul economic si comercial engle%! un$e s&a impus $e apro+imati" un secol! iin$ apoi preluat $e tarile europene occi$entale. De initia operatiunilor $e leasing tre#uie sa relie e%e elementele esentiale ale acestora! precum si mo$ul lor $e reali%are. De initiile $in $i eritele legislatii nationale ale statelor europene pre%inta aceleasi caracteristici esentiale ale leasingului. I$entitatea $e structura a operatiunilor $e leasing isi are e+plicatia in originea comuna a $i eritelor reglementari nationale! respecti" in $reptul american. Di erentele ce se intalnesc intre unele reglementari ale leasingului pri"esc importanta pe care statele au inteles s&o acor$e unor aspecte re eritoare la leasing.

A se "e$ea- Anali%a economica a operatiunilor $e leasing in Dan Voiculescu! .ircea Caras & Leasing! E$. Enciclope$ica */01 si Ale+ Puiu & Te(nici $e negociere contractuala si $erularea in a acerile economice internationale ! E$. Tri#una economica! *//2! pag. ,,/&,30. De asemenea& Lam4 & Droit commercial! Paris *//3! e$. Lam4! partea pri"in$ operatiunile $e cre$it&#ail la nr. 230! 056!053. & .ic(el Germain & Traite $e $roit commercial! "ol. I! e$. L.C.D.I.! Paris! */02! la nr. *12! 60/! 330! 312! 13* *! *10,*. & 7ean &Pierre Casimir! Alain Couaet & Droit $es a aires! E$. Sire4 & Paris! */02! pag. 215! **6/! *610. & Romual$ S%ram8ie9ic% & :istoire $u $roit $es a aires & e$. .ontc(restien & Paris! */0/! pag. ,,3&,,2. & Ralp( :. ;olsom! Alain A. Le"asseur & Prati<ue $u $roit $es a aires au+ Etats Unis Dollo%! Paris! *//3 pag. *03. & Legea nr. 1=&=33 $in , VII */11! in Co$e $e commerce & Dollo%! */05! p. 2=* , Asupra anali%ei 'uri$ice a operatiunilor $e leasing! a se "e$ea D. Clocotici! G(. G(eorg(iu in R.D.C. nr. *&*,>*//2 si nr. 6>*//0.

,. De initia leasingului in legea rance%a Prima $e initie legala a leasingului in Europa pro"ine $in ;ranta! un$e operatiunea poarta numele $e ?cre$it&#ail@. Te+tul legii $in */11! asa cum a ost re"i%uit in anul */12! pre"e$e ca operatiunile $e ?cre$it& #ail@ sunt cele prin care o intreprin$ere $a in locatie #unuri imo#iliare! in "e$erea unei utili%ari pro esionale! cumparate $e ea sau construite prin e ortul ei inanciar! $aca aceste operatiuni! in$i erent $e cali icarea lor! permit locatarului $e a $e"eni proprietar! in tot sau in parte! a #unurilor ast el inc(iriate! cel mai tar%iu la e+pirarea termenului contractual! ie printr&o promisiune unilaterala $e "an%are! ie prin ac(i%itionarea $irecta ori in$irecta a $reptului $e proprietate a terenului pe care au ost e$i icate imo#ilele inc(iriate! ie prin trans erul $e plin $rept a $reptului $e proprietate asupra constructiilor e$i icate pentru acel locator. Aceasta ampla $e initie! $esi se re era $oar la leasingul imo#iliar! este in masura sa pre%inte cu claritate principalele elemente cuprinse $e conceptia tra$itionala asupra leasingului. In $octrina rance%a recenta! operatiunile $e leasing sunt $e inite prin e"i$entierea unctiilor economice ale acestuia. S&a retinut in acest el ca leasingul repre%inta o inantare! in principiu integrala! a unei in"estitii pro$ucti"e! garantata $e #ene iciar cu insasi proprietatea in"estitiei inantate.6 Din $e initie se $esprin$e cu usurinta caracterul comercial al operatiunii! $ar si intentia legiuitorului rance% $e a incura'a pe aceasta cale acti"itatile economice a$ucatoare $e pro it. 6. De inirea leasingului in legea germana O $e initie oarte sumara a leasingului a ost $ata in Germania! prin circularele iscale $in anul */2* si respecti" */2,! sta#ilin$! $rept criteriu unic! in caracteri%area contractului! $urata sa i+a si perioa$a in care este reesalonata restituirea capitalului $e inantator. Ast el! circularele mentionate pre"a$ urmatoareleaA contractul este inc(eiat pe o perioa$a $eterminata Bire"oca#ilaA! timp in care niciuna $in parti nu este in$reptatita a proce$a la re%iliere) #A marimea platilor care se ac $e catre #ene iciarul utili%ator in timpul perioa$ei ire"oca#ile cuprin$e in a ara costului $e ac(i%itie ori $e pro$uctie si toate c(eltuielile accesorii suportate $e societatea inantatoare. In plus! cele $oua circulare cuprin$ trei solutii care pot i receptate in practica! in ca$rul contractului $e leasingaA contractele in care se pre"e$e e+pres optiunea utili%atorului $e a cumpara #unul la s arsitul perioa$ei ire"oca#ile. #A contractele in care o asemenea optiune nu este pre"a%uta! ori care! e"entual cuprin$ numai acor$ul partilor! in sensul ca la e+pirarea perioa$ei ire"oca#ile "a i prelungita relatia contractuala initiala. cA contractele $e leasing inc(eiate in legatura cu #unuri speciali%ate! care nu pot i utili%ate in con$itii economice "ia#ile! $ecat $e #ene iciar! ceea ce implica pentru acest moti"! trans erul $e proprietate catre #ene iciar la $ata can$ perioa$a a luat s arsit. =. De inirea leasingului in legea #elgiana Legislatia #elgiana o era cea mai i$ela $e initie a leasingului mo#iliar si imo#iliar! su# aspectul raportarii acestuia la realitatea economica a operatiunii. .ai precis! su# re%er"a transmiterii catre utili%ator a riscurilor si sarcinilor ce $ecurg $in olosinta #unului! au ost receptionate si preci%ate toate elementele speci ice operatiunii $e leasing. Decretul&lege nr. 33 $in *5 noiem#rie */12 arata in art. / trasaturile contractului $e leasing imo#iliaraA pri"este numai acele ec(ipamente pe care utili%atorul #ene iciar le oloseste in scopuri imo#iliare)
6

.. Gio"anoli Le cre$it&#ail BleasingA en Europe. De"elopement et nature 'uri$i<ue! Paris! */05! pag.**.

#A #unurile tre#uie ac(i%itionate $e la urni%ori! in "e$erea pre$arii lor in leasing! tinan$ seama $e coman$a pe care "iitorul utili%ator o transmite si care tre#uie sa cuprin$a speci icatiile! $etaliile si per ormantele pe care utili%atorul le $oreste) cA $urata contractului $e leasing tre#uie sa corespun$a perioa$ei in care se pre%uma ca #unul este util $in punctul $e "e$ere al per ormantei economice) $A pretul locatiei tre#uie sa ie ast el sta#ilit! incat sa poata amorti%a "aloarea #unului! in perioa$a $e utili%are $eterminata prin contract) eA contractul tre#uie sa cuprin$a clau%a potri"it careia utili%atorul este in$reptatit ca la incetarea contractului sa cumpere #unul! platin$ pretul sta#ilit prin contract! iar $aca acest pret nu a ost acoperit in intregime! se $atorea%a plata $i erentei! a$ica a "alorii re%i$uale. In ceea ce pri"este imo#ilele! prin art. * al Decretului regal nr. 65 $in ,0 $ecem#rie */25! s&au pre"a%ut urmatoareleaA contractul are ca o#iect un imo#il e+istent la acea $ata! construit sau cumparat $e inantator! potri"it cu preci%arile $etaliate ale utili%atorului! ast el incat sa poata i olosit $e catre #ene iciar in "e$erea e+ercitarii acti"itatilor comerciale sau in$ustriale) #A olosirea e$i iciului si a terenului pe care este construit tre#uie sa ie pre$ata utili%atorului! in temeiul unui contract care nu poate i re%iliat! $ar care! in acelasi timp! nu este translati" $e proprietate! inantatorul pastran$ nu$a proprietate) cA la $ata e+pirarii contractului si tinan$ seama $e totalul sumelor platite in perioa$a $e locatiune! utili%atorul este in$reptatit a $o#an$i insasi proprietatea #unului primit in leasing) $A totalul sumelor platite $e utili%ator in perioa$a contractului! in ipote%a in care #ene iciarul nu&si mani esta $orinta $e a $o#an$i proprietatea imo#ilului! tre#uie sa ie olosite $e inantator pentru a&si reconstitui in intregime capitalul in"estit initial! ma'orat c(iar cu $o#an%ile primite $e la utili%ator. 3. De inirea leasingului in legea italiana In Italia! leasingul Bloca%ione inanciaroA este pre"a%ut in mo$ e+pres prin Legea nr. *06 $in , aprilie */01! care &la art. *2 alin. ,& $e ineste leasingul prin ?inc(irierea #unurilor mo#ile ori imo#ile! pe care inantatorul le $o#an$este! ori le con ectionea%a! in raport cu in$icatiile $ate $e utili%ator! acesta $in urma asuman$u&si toate riscurile pe timpul "ala#ilitatii contractului! a"an$ si $reptul $e a $e"eni proprietarul #unului primit in locatiune! cu con$itia $e a plati pretul sta#ilit la $ata inc(eierii@. Simpla si sintetica! aceasta $e initie nu spune nimic $espre natura platilor si pretului. 1. De inirea leasingului in legea elena Legea elena s&a nascut intr&un moment B*/01A in care a putut $ispune $e intregul #aga' conceptual al Europei occi$entale! $ata la care putem "or#i $e'a $e o tra$itie in $omeniu. Acest apt se remarca prin lipsa oricarui $emers $e sinteti%are a unei $e initii 'uri$ice! pre eran$u&se ca notiunea $e ?leasing@ Blocatiune inanciaraA sa ie $e inita prin interme$iul o#iecti"elor economice si 'uri$ice pe care legiuitorul elen a urmarit sa le atinga cu a'utorul acestei iguri 'uri$ice. = 2. Reglementarea leasingului in legea romana In legislatia romana operatiunile $e leasing sunt $e inite ca iin$ acele operatiuni prin care Co parte! $enumita locator> inantator! transmite pentru o perioa$a $eterminata $reptul $e olosinta asupra unui #un! al carui proprietar este! celeilalte parti! $enumita locatar& utili%ator! la solicitarea acesteia! contra unei plati perio$ice! $enumita rata $e leasing! iar la s arsitul perioa$ei $e leasing locatorul> inantatorul se o#liga sa respecte $reptul $e optiune al locatarului! utili%atorului $e a cumpara #unul! $e a prelungi contractul $e leasing ara a sc(im#a natura leasingului ori $e a inceta raporturile
=

7ean Vulgaris! ?La location inanciere en Grece@! in Re"ista italiana $el leasing! nr. 6>*/02! pag. 323 si urm.

contractuale@. Bart. * $in Or$onanta nr. 3*>*//2 pri"in$ operatiunile $e leasing si societatile $e leasing! completata si mo$i icata prin Legea nr. /5>,0.5=.*//0! Legea nr. //>*///! repu#licata in ..O. al Romaniei! Partea I! nr. />*,.5*.,555 si Legea nr.,0/>*6.52.,551 pu#licata in ..O . al Romaniei nr. 151>*6.52.,551 0. Notiunea $e leasing De inim leasingul ca iin$ operatiunea prin care o parte! $enumita locator> inantator! se anga'ea%a la cererea unui utili%ator>locatar! sa&i asigure posesia sau olosinta unui #un! cumparat sau reali%at $e inantator! contra unei re$e"ente! iar la s arsitul perioa$ei $e olosinta con"enite! sa respecte $reptul $e optiune al utili%atorului $e a $o#an$i proprietatea #unului la un pret re%i$ual! sau $e a prelungi contractul $e leasing! ori $e a inceta raporturile contractuale. Nu am consi$erat util a inclu$e in ca$rul $e initiei $estinata #unurilor contractate! pentru a e"ita con u%iile. Despre pro#lemele pe care le creea%a preci%area $estinatiei #unurilor in ca$rul $e initiei "a i "or#a in unul $intre paragra ele urmatoare. Raspun%an$ intereselor speci ice me$iului romanesc! legiuitorul se $elimitea%a $e reglementarile statelor occi$entale! $an$ leasingului nu numai un scop economic! ci si unul social. Tinta economica este incura'area in"estitiilor! prin punerea la $ispo%itie a unui instrument $e inantare cu multiple a"anta'e! inclusi" $e or$in iscal si care! in acelasi timp! o era securitate cre$itului ara sa gre"e%e #unurile cu sarcini speciale. Scopul social urmarit este spri'inirea ac(i%itionarii $e locuinte si #unuri $e olosinta in$elungata $e catre persoanele i%ice. /. Terminologie Termenul $e leasing este suscepti#il $e interpretari $i erite si mai ales $e e+tin$ere la alte operatiuni care nu ac parte $in s era sa! cum ar i inc(irierea sau "an%area a ectata $e termen. Ec(i"ocul su#%ista si urmare a $i erentelor $e sens ale termenului $e leasing c(iar in tarile anglo& sa+one! un$e $esemnea%a multiple tran%actii! $ar $in care $oar ? inancial leasing@ corespun$e operatiei ce ne interesea%a! aspect ce "a i anali%at in cele ce urmea%a. Este $e o#ser"at ca termenul $e leasing este preluat si $e legislatia noastra ca un neologism! renuntan$u&se implicit la termenul rance% $e cre$it&#ail) iin$ un neologism! pare iresc a se aplica numai unei operatiuni noi! $istincte $e institutiile 'uri$ice $e'a reglementate.3 Leasingul & in orma preluata $e europeni! respecti" ? inancial&lease@! se $eose#este $e ?operating lease@ care este o simpla locatiune cunoscuta si su# numele $e ?renting@. In legislatia germana si sue$e%a se intalneste contractul numit ?8onsumgiiterleasing@ Binc(irierea #unurilor $estinate consumatieiA. Prin natura sa! acesta operatie se apropie $e locatiunea $enumita ?operational leasing@! insa atunci can$ utili%atorul $ispune $e $reptul $e a cumpara #unul! "om i in ata unei mo$alitati a leasingului care! $e alt el! a ost preci%ata si $e legea romana! anume leasingul #unurilor $e olosinta in$elungata. Termenul ?leasing@ se alatura celorlalti termeni $in s era economica! consacrati la scara internationala! a"an$ o origine anglo&americana. .ar8eting! actoring! or aiting! 'oint&"enture! 8no9& (o9 sunt termeni care "or#esc $e "ocatia economico&practica a spiritului american. *5. Etimologie Etimologic! cu"antul ?lease@ este $e origine rance%a. La ran$ul sau! ?lease@ pro"ine $in mai "ec(iul ?lais@! $eri"at al "er#ului ?laisser@! care isi are originea in latinescul ?la+are@1 si semni ica3 1

.. Gio"anoli! i$em pag. *2 & O+ or$ Dictionar4! "ol.I! ?lease@ si ?la+@ & Le petit Ro#ert! par Paul Ro#ert & Dictionnaire! Paris *//*! pag. =*/. & Dictionnaire actuel $e la langue rancaise! e$. ;lammarion! Paris! *//3! pag. ,2= & G(. Di#icescu&Le+icon maritim engle%&roman! Ducuresti!*/2*! p. 6,0

In S.U.A. ! contractul numit ?lease@ $esemna ?locatiunea@ #unurilor imo#ile. Acest contract a"ea oarte putin in comun ce ceea ce numim noi! in sistemul $e $rept romano&german! ?locatiune imo#iliara@. Singurul element care ar putea relie a apropierea celor $oua tipuri $e contracte este inalitatea BscopulA lor- e+ploatarea unui imo#il $e catre un neproprietar. Spre $eose#ire $e simpla locatiune care $a nastere $oar la $repturi personale B$e creantaA! "ec(iul contract $e ?lease@ presupune trans erul unor $repturi reale pe o perioa$a i+a $e timp! in sc(im#ul unor re$e"ente. Contractul ?lease@ este un mi'loc $e $e%mem#rare a $reptului $e proprietate si $e e+ploatare $istincta a atri#utelor acestuia. O asemenea igura 'uri$ica se inca$ra iresc sistemului anglo&american! oarte reticent ata $e categoria $repturilor personale! insa este oarecum re#ela ata $e sistemul rigi$ si in le+i#il al $repturilor reale $in sistemul romano&germanic. O alta particularitate a contractului ?lease@ este termenul oarte lung pe care! $e regula! acesta se inc(eia. Intre ?lease@ imo#iliar $in S.U.A. si inc(irierea em iteotica $in unele tari europene e+ista unele asemanari relati"e la termenul in$elungat al contractului si la trans erul unor $repturi reale. De remarcat ca la origine! termenul ?lease@ era olosit e+clusi" in $omeniul ?imo#iliar@) ulterior termenul a inceput sa $esemne%e si alte operatiuni $e inc(iriere a"an$ ca o#iect #unuri mo#ile. Asta%i! in S.U.A. aproape toate mo$alitatile $e inc(iriere se numesc ?lease@. **. ;inancial lease E+presia ? inancial lease@! cum a irmam! corespun$e acceptiunii continentale asupra ?leasingului@si a aparut in perioa$a can$ contractele $e ?lease@ $esemnau e+clusi" o tran%actie imo#iliara. Noua operatiune trans orma "ec(iul contract intr&un mi'loc $e inantare a ac(i%itiilor $e imo#ile. Ulterior! ? inancial lease@ a"ea sa $esemne%e atat operatiunile $e inantare a imo#ilelor! cat si a ec(ipamentelor mo#iliare. Elementul $e trecere catre un mi'loc $e inantare a ost aparitia $reptului $e ac(i%itie a #unului la un pret re%i$ual. Termenul leasing sau e+presia ec(i"alenta ?cre$it #ail@ $in $reptul rance%! isi $escopera semni icatia reala ca te(nica $e inc(iriere ce permite reali%area operatiunilor $e cre$itare) $i erenta ata $e contractul $e "an%are in rate consta tocmai in aptul ca inantatorul ramane proprietarul #unului pana la inele operatiunii! $reptul $e proprietate a"an$ rolul unei garantii reale. In ine! utili%atorul este consi$erat un simplu locatar care poate $e"eni proprietar numai la s arsitul contractului. *,. Lease&#ac8 Tre#uie speci icat ca in $e inirea completa a leasingului este necesara si anali%a ?lease&#ac8@& ului ca orma particulara a leasingului in care inantatorul transmite lucrul spre olosinta ostului proprietar) aceasta mo$alitate a leasingului intareste caracterul $e operatiune $e inantare. ?Lease&#ac8@&ul imo#iliar este! $e alt el! prima orma $e ? inancial leasing@ care a aparut si s&a $e%"oltat in America. ?Lease&#ac8@ a a"ut primul succes pentru ca este cea mai simpla orma $e leasing. El nu presupune un urni%or al #unului! ceea ce elimina sistemul relati" mai complicat al raporturilor tripartite. Pe $e alta parte! ?lease&#ac8@ este e+presia cea mai e"i$enta ca ?leasingul@este in inalitatea sa o operatiune $e inantare! garantata cu un $rept $e proprietate. De o#ser"at ca $enumirea completa $ata $e americani acestei operatiuni este ?sale an$ lease&#ac8@! a$ica ?"an%are si inc(iriere inapoi@. *6. ;i$ucia cum cre$itare Inca $in antic(itate s&a o#ser"at ca #ene iciile sunt o#tinute prin olosinta unui lucru! a"an$ mai putina importanta cine $etine titlul $e proprietate. Aristotel e+prima i$eea ca ?#ogatia nu se masoara

prin titlurile $e proprietate! ci prin e ecti"a utili%are a unor lucruri! c(iar $aca sunt proprietatea altora. 2 Leasingul isi a la ra$acinile in orma ar(aica a cre$itului pe care o constituia in $reptul roman ? i$ucia@- imprumutatorul isi re%er"a pentru garantia creantei sale proprietatea unui lucru. E+ista o mare asemanare a leasingului si in special a mo$alitatii ?sale an$ lease&#ac8@ cu orma ar(aica a ga'ului $in $reptul roman ? i$ucia cum cre$itare@. In ca$rul operatiunii ? i$ucia cum cre$itare@! imprumutatul B i$uciantA trans era proprietatea unui lucru mo#il sau imo#il in patrimoniul imprumutatorului B i$uciarA! cu titlu $e garantie a imprumutului primit. La ran$ul sau! i$uciarul se o#liga sa&i restituie #unul $upa inapoierea $atoriei. In practica! $atorita necesitatilor economice sau sociale! imprumutatul pastra in mo$ rec"ent olosinta #unului "an$ut. De#itorul $e"enea ast el un $etentor precar al lucrului "an$ut! platin$ perio$ic o suma $e #ani cu titlu $e c(irie! ca pret al olosintei lucrului. In$i erent $e atitu$inea imprumutatului! acesta nu&si sc(im#a calitatea $e ?$etentor precar@! impie$ican$ ast el ca prescriptia ac(i%iti"a sa opere%e pana la $ata platii $e#itului. U%ucapiunea se pro$ucea in termen $e un an $e la $ata stingerii $atoriei! in a"oarea $e#itorului care a conser"at olosinta #unului instrainat. Alaturi $e ga' si ipoteca! ? i$ucia cum cre$itare@ era o garantie reala care permitea cre$itorilor sa&si asigure inantarile e ectuate! insa spre $eose#ire $e celelalte! ea o era un plus $e securitate cre$itorului. Drepturile nascute $in contract erau garantate printr&o actiune ?in actum@ si printr&o actiune ?in 'us@ 0. La origine! asemenea acte nu a"eau o sanctiune! termenul care le $esemnea%a & ? i$ucia@& e+prima aptul ca raporturile $intre parti se #a%au pe incre$ere. Gaius& care ne "or#este $espre ? i$ucia cum cre$itare@ & arata ca aceasta a"ea unctia $e garantie si consta in transmiterea proprietatii prin mancipatiune sau ?in 'ure cessio@! insotita $e o con"entie pri"in$ retransmiterea proprietatii asupra lucrului/. Desi in mo$ cert nu e+ista o continuitate e"oluti"a $e la i$ucie catre ?leasing@! "ec(ea institutie 'uri$ica romana ne&ar putea olosi in $emersurile teoretice $e sta#ilire a naturii 'uri$ice a contractului $e leasing. *=. Sa e9a4 Stores In epoca mo$erna! spre s arsitul secolului al EIE&lea! a"eau loc in S.UA. primele operatiuni care pre igurau leasingul. In *022 aparatele $e tele on au ost inc(iriate a#onatilor! iar acest contract a"ea sa ie $enumit ?lease@. Insa! cum am "a%ut! nu $in %ona #unurilor mo#ile a"ea sa se nasca noua igura 'uri$ica. In */62! ?Sa e Stores Inc.@ a cumparat un teren pe care ulterior a ri$icat super&maga%inul ?Sa e9a4 Stores@) a"an$ ne"oie $e capital mo#il! acesta l&a "an$ut ime$iat unui grup $e in"estitori care! la ran$ul lor! l&au lasat spre e+ploatare ostului proprietar! in regim ?lease@! pe o perioa$a in$elungata. Cam in aceeasi perioa$a! o operatiune similara lease&#ac8&ului a"ea loc in O(io. Operatiunea consta in "in$erea unui imo#il catre o #anca! cu titlu $e garantie BtrusteeA! imo#il ce urma sa ie e+ploatat $e "an%ator in regim $e ?lease@ timp $e // $e ani! $upa care utili%atorul a"ea optiunea cumpararii #unului. *3. Sale an$ lease&#ac8 Leasingul Blease inancingA s&a olosit in S.U.A. in anii F65 pentru inantarea #unurilor imo#ile. La inceputul anilor F35! el a inceput sa ie olosit si ca instrument $e inantare a ec(ipamentelor mo#iliare.
2 0 /

Aristotel! ?Retorica@! cartea I! cap. V E..olcut! D.Oancea! Dreptul roman! *//6! Ducuresti! pg. ,15 Gaius ,!15

Operatiunile $e ?lease inancing@ s&au $e%"oltat oarte mult $upa al II&lea ra%#oi mon$ial si $atorita incura'arilor pe care S.U.A. le&a $at prin acilitatile iscale. In */35! peste *35 $e uni"ersitati si colegii americane erau anga'ate in tran%actii $e ?sale an$ lease&#ac8@! ele iin$ consi$erate alaturi $e alte organisme Be+- on$urile $e pensiiA ?ta+e e+empt institutions@! #ene iciin$ in acest el $e multiple a"anta'e iscale. In 'urul acestor institutii s&au grupat mari inantatori pentru a $erula prin interme$iul lor operatiuni economice cu iscalitate re$usa. Principalele sustinatoare ale operatiunilor $e ?sale an$ lease&#ac8@ au ost marile companii $e asigurare. Concursul lor inanciar a ost $ecisi" in a irmarea operatiunii $e leasing. Leasingul ec(ipamentelor B inance e<uipment leasingA a aparut in */3,! o $ata cu primele societati speciali%ate $e leasing. *1. Unite$ States Leasing Corporation ?Leasingul inanciar@ este strans legat $e numele omului $e a aceri cali ornian Sc(oen el$! care a on$at in */3,! alaturi $e cati"a parteneri! intre care si D.P. Doot( 7r. ?Unite$ States Leasing Corporation@ & prima societate speciali%ata in operatiuni $e leasing al ec(ipamentelor mo#iliare! societate care este si asta%i una $in cele mai puternice in $omeniu. Sc(oen el$ si D.P. Doot( pot i consi$erati! pe $rept cu"ant! ?parinti@ ai leasingului mo$ern. Stralucita i$ee i&a "enit lui Sc(oen el$ $intr&o ericita e+perienta personala. Pe "remea can$ era $irectorul unei intreprin$eri $in $omeniul in$ustriei alimentare! Sc(oen el$! #ene iciin$ $e o mare coman$a! s&a con runtat cu ne"oia $e masini suplimentare pentru a o putea e+ecuta la timp. Ast el! el a con"ins un alt comerciant sa&i inc(irie%e! in regim asemanator contractului $e ?lease@! utila'ele $e care a"ea ne"oie! pentru un termen in$elungat. In urma a acerii! Sc(oen el$ si&a $at seama ca aceasta poate i o meto$a e icienta $e inantare in "iitor. *2. Implicarea #ancilor in leasing Principalele sustinatoare ale leasingului ec(ipamentelor in$ustriale au ost #ancile ! ie in$irect prin interme$iul unor societati speciali%ate $e leasing! ie $irect $upa ce acestea au primit autori%atia sa $es asoare asemenea operatiuni. In */16! cea mai importanta retea #ancara! National Dan8s! a primit aceasta autori%atie urmata $e Dan8 :ol$ing Companies in */25. Pana in anul */23! $eci in mai putin $e *3 ani! #ancile usesera autori%ate sa $es asoare operatiuni $e leasing in mo$ $irect in =* $e state americane. De%"oltarea e+plo%i"a a leasingului in America a a"ut loc pe on$ul unei economii e+pansi"e si intr&un climat iscal incura'ator. *0. Leasingul engle% ;oarte rapi$! aceasta operatiune a ost preluata in .area Dritanie! pentru ca apoi! incepan$ cu anii F15! sa se raspan$easca in Europa continentala. Leasingul si&a gasit locul iresc in $reptul #ritanic $atorita similitu$inilor pe care acesta le are cu $reptul american. Precum in tara $e origine! prima orma a leasingului care s&a raspan$it in .area Dritanie a ost ?sale an$ lease&#ac8@. In .area Dritanie! cele mai multe $intre societatile $e leasing & ?leasing companies@ & sunt in iintate si sustinute $e #anci. Ele #ene icia%a $e un regim iscal e+trem $e a"ora#il. Valoarea #unului! spre e+emplu! poate i $e$usa pana la *55G $in pro itul impo%a#il. Acest apt a $eterminat ca si .area Dritanie sa cunoasca o $e%"oltare e+plo%i"a a acestor societati! ele inantan$ un s ert $in totalul in"estitiilor $e la inele $eceniului opt. */. Natura 'uri$ica a operatiunilor $e leasing

Leasingul este o operatiune comple+a care suscita oarte multe intre#ari relati"e la natura sa 'uri$ica. Succesul sau esecul pe care l&ar putea a"ea cel care porneste in $eterminarea naturii 'uri$ice a operatiunii $e leasing se $atorea%a gra$ului $e li#ertate in a#or$area acesteia. .ulti specialisti europeni au esuat in acest $emers! tocmai $atorita ten$intei $e a inca$ra! c(iar in mo$ ortat si ne iresc! operatiunile $e leasing intr&una $in igurile 'uri$ice tra$itionale. Leasingul are pe taramul $octrinei comerciale un merit cel putin egal cu acela pe care si l&a capatat in $omeniul economico& inanciar! si aceasta $eoarece pre%enta sa a repre%entat pentru Europa tra$itional& ormalista o mare pro"ocare- pro"ocarea renuntarii la canon! amintin$u&ne ast el sensul lucrurilor ca nu realitatea se mo$elea%a pe orma teoriei! ci teoria este sinteti%area realitatii. In acelasi timp! leasingul a pus Europa continentala in iposta%a $e a&si reconsi$era anumite conceptii in materia $reptului pri"at. Ca si institutia ?trust@&ului! leasingul este o creatie a sistemului anglo&american. Cele $oua iguri 'uri$ice relie ea%a $isocierea pe care anglo&americanii o a c tra$itional intre titlul $e proprietate asupra unui #un si utilitatea materiala a acestuia. Nesuprapunan$u&se niciunei iguri 'uri$ice $in $reptul pri"at european! leasingul a $at nastere unor $ispute $e or$in teoretic care au ost purtate $e ormalistii $reptului pe un camp oarte "ast! $elimitat $e locatiune! "an%are in rate! "an%are a ectata $e termen! imprumut ori cre$it cu garantii speciale. Treptat insa! leasingul s&a e"i$entiat ca o institutie $e sine statatoare! mai #ine conturat ca realitate economica $ecat ca igura 'uri$ica. E"i$entiin$ comple+itatea noii iguri 'uri$ice! Curtea $e Apel $in Paris! prin $eci%ia sa $in */ e#ruarie */20! arata ca ?$in punct $e "e$ere economic leasingul Bcre$it&#ailA este! cert! o operatiune inanciara! $ar care se reali%ea%a 'uri$ic cu a'utorul contractelor $e tip clasic asa cum sunt ele reglementate- este "or#a $e o locatiune B...A! insotita $e o operatiune $e inantare si $e o promisiune $e "an%are.*5 In mo$ e"i$ent! $emersul Curtii $e Apel a ost in sensul $e a gasi cu orice pret o norma care sa gu"erne%e raporturile comple+e $intre parti! renuntan$u&se $e $ragul acestui imperati" la acuratetea teoretica ce impunea reconsi$erarea! ori macar nuantarea unor categorii in"ocate. Ast el! ?utili%atorul@ este $eparte $e a se i$enti ica cu un simplu locatar! $upa cum "om "e$ea. ,5. Delimitarea leasingului Delimitarea e+acta a naturii 'uri$ice a leasingului are importanta $eose#ita in plan practic pentru a sta#ili raportarile o#ligationale $intre parti si cele $intre parti si terte persoane. Este important $e stiut spre e+emplu! cine suporta riscurile si in ce con$itii! cine garantea%a pentru "icii si e"ictiune! ori cine are raspun$erea ci"ila pentru ? apta lucrului@. Toto$ata! pe aceasta cale se "ine in a'utorul partilor pentru interpretarea contractului in con ormitate cu "ointa lor si cu natura 'uri$ica a leasingului! $eterminan$u&se si clau%ele ce tre#uie su#intelese in orice operatiune $e acest gen. aA Delimitarea leasingului ata $e locatiune La prima "e$ere! pri"it super icial! leasingul are natura locatiunii! insa anali%an$ operatiunea $in punctul $e "e$ere al utili%atorului! aceasta ne apare ca un proce$eu $e inantare a in"estitiilor pro$ucti"e! mo#iliare si imo#iliare. Iar $aca ne re erim la mo$alitatea ?sale an$ lease #ac8@! leasingul este o cale $e remo#ili%are a in"estitiilor $e'a e ectuate. Tre#uie speci icat ca spre $eose#ire $e c(iria pentru locatiune! re$e"entele contractului $e leasing inclu$ si ratele $e amorti%are a #unului.

*5

V.CA Paris *1 c( D.7.C. 2/.II*0/6=! p. *0/! cu nota $e E.De4

De asemenea! $aca c(iriile locatiunii sunt consi$erate ? ructe@ ale #unului e+ploatat! re$e"entele leasingului pot i numite ?pro$ucte@ pentru ca! prin amorti%arile cuprinse! ele consuma $in ?su#stanta@ lucrului pana il a$uce la o "aloare re%i$uala! la inalul contractului. In ine! in ca$rul leasingului operea%a trans erul catre utili%ator a tuturor riscurilor si responsa#ilitatilor ce apartin in mo$ normal proprietarului. Pe aceasta cale se a$uce atingere conceptiei tra$itionale asupra proprietatii si se con era utili%atorului anumite $repturi reale. Or$onanta nr. 3*>*//2! mo$i icata si completata! contine in art. * e+presia ?$rept $e olosinta@! ara a clari ica natura acestui $rept. Din anii F15! a$ministratia iscala americana nu a mai acceptat sa trate%e operatiunile $e leasing inanciar ca "erita#ile locatiuni. S&a consi$erat ca este "or#a $e o "an%are pe cre$it $eg(i%ata! si nu o inc(iriere reala! atunci can$ utili%atorul are la $ispo%itie optiunea $e cumparare a #unului la un pret sim#olic! ori irele"ant in raport cu ratele platite sau cu "aloarea $e piata a #unului. Prin aptul ca utili%atorul nu este proprietarul #unului! leasingul se aseamana cu locatiunea! $ar tinan$ cont $e atri#utiile sale! el se comporta ca un c"asi&proprietar. In raporturile cu urni%orul! inantatorul nu inter"ine $ecat la plata pretului! toate $repturile si o#ligatiile a lan$u&se in sarcina utili%atorului care "a trata calitatea! con$itiile $e ac(i%itie si $e garantie a #unului. Tri#unalul $e Inalta Instanta BT.G.I.A $in Paris! prin $eci%ia $in 0 ianuarie */2/ **! a anali%at $i erentele $e regim 'uri$ic e+istente intre o inc(iriere comerciala si un contract $e leasing Bimo#iliarA.Intr&un contract $e locatiune se urmareste! in principal! prote'area on$ului inc(iriat! pe #a%a $reptului comun- sta#ilirea si plata c(iriilor! precum si respectarea $e catre locator a garantiilor pentru e"ictiune. In sc(im#! in contractul $e leasing! un$e pentru proprietar operatiunea are "aloarea unui cre$it! se "a urmari in principal reali%arii ram#ursarii in"estitiei si a reali%arii unui pro it. Re$e"entele se anali%ea%a ca o ram#ursare a unui imprumut si ca o plata $e pro it. Clau%a $e scara mo#ila in plata re$e"entelor! continuta $e un contract $e leasing are ca scop sa permita locatorului conser"area su#stantei capitalului sau in"estit. Aceasta pro#lema nu se pune in materie locati"a. A a$uce atingere unei asemenea clau%e! acan$ apel la o "aloare locati"a! ar insemna #ul"ersarea economiei contractului si intro$ucerea in $reptul ci"il a notiunii $e impre"i%iune! contrara principiilor generale $e $rept al o#ligatiilor. Instanta conclu%ionea%a ca leasingul imo#iliar nu este o inc(iriere insotita $e o promisiune $e "an%are! inclinan$ a&l consi$era un contract speci ic. In acelasi sens! $elimitan$u&se $e conceptia locati"a asupra leasingului! Curtea Suprema a S.U.A. a a$mis & intr&o $eci%ie oarte $iscutata & ca! in ca$rul unei operatiuni $e ?sale an$ lease&#ac8@! utili%atorul poate i consi$erat! $in punct $e "e$ere iscal! $rept a$e"aratul proprietar al #unului. Nu in ultimul ran$! tre#uie aratat ca $reptul $e optiune al utili%atorului! care ii permite la s arsitul contractului sa cumpere #unul la un pret egal cu "aloarea sol$ului neram#ursat $in capitalul in"estit! nu are nimic in comun cu un contract $e locatiune. #A Comparatia intre leasing si cre$it Leasingul! in orma sa clasica! il putem asemana unui cre$it $e in"estitii! c(iar $aca #ene iciarul nu $e"ine ime$iat proprietarul acesteia. Din acest moti"! leasingul a mai ost cali icat $rept ?un cre$it in natura@ sau ?operatiune cu scop inanciar gre"ata $e un contrat $e inc(iriere@. Se poate spune ca! in ce&l pri"este pe inantator! leasingul ?este un cre$it me$iu sau lung! garantat $e un $rept $e proprietate@.*, Datorita asemanarii cu cre$itul! $e la inceputul $eceniului sapte! in S.U.A.! #ancile sunt autori%ate sa e ectue%e $irect inantari su# orma leasingului. In practica continentala! societatile #ancare nu ac operatiuni $e leasing in mo$ $irect! ci in$irect prin interme$iul unor societati speciali%ate.
** *,

T.G.I. 0 'an".*/2/! ;rongeries #a4le contre Locae+pansion

C(arlier! ?Placement collecti @! p.1

In $eci%ia sa $in *5 octom#rie */2/*6! Curtea $in Paris a constatat ca in mo$ cert leasingul presupune si o inc(iriere! $ar caracterul sau esential consta in inantarea integrala $e catre utili%ator a unei in"estitii. Curtea conc(i$e ca leasingul nu este nici un imprumut! nici un cre$it! si nu este nici o "an%are cu termen! mai ales ca spre $eose#ire $e ultima categorie! platile acute cu titlu $e amortismente nu pot i restituite! $aca "an%area nu mai are loc $in $i erite moti"e. De o#ser"at ca! spre $eose#ire $e un cre$it tra$itional! prin leasing se asigura inantarea integrala a unei in"estitii! pe can$ in ca%ul unui cre$it! #ene iciarul contri#uie cu 65&35G $in "aloarea in"estitiei. De asemenea! prin cre$itul tra$itional in"estitia este gre"ata $e sarcini reale Bga'! ipotecaA & sting(eritoare si nesigure! pe can$ in ca%ul leasingului garantia este c(iar $reptul $e proprietate. Leasingul apare ast el ca mi'locul i$eal $e inantare a societatilor comerciale in e+pansiune. cA Comparatie intre leasing si imprumut In acelasi timp! leasingul se aseamana si cu un imprumut! mai ales $aca a"em in "e$ere o#ligatia $e restituire integrala a inantarii B ace e+ceptie "aloarea re%i$ualaA! sau caracterul ire"oca#il al contractului pe timpul $erularii sale. Intr&o structura cu caracter general! re$e"entele contractului $e leasing cuprin$- ratele $e amorti%are! c(iria pe capitalul neamorti%at! ta+ele si asigurarile! precum si o mar'a $e pro it. $A Comparatie intre leasing si contractul $e "an%are&cumparare Bin rate si cu termenA Leasingul se $eose#este $e "an%area cu plata pretului in rate care este un contract potri"it caruia cumparatorul isi asuma o#ligatia $e a plati pretul unui #un $in "eniturile salariale reali%ate prin retineri lunare.*= Ca orice contract $e "an%are&cumparare! si aceasta orma $e contract $a nastere la o#ligatiile speci ice $in sarcina partilor- "an%atorul tre#uie sa pre$ea lucrul si sa&l garante%e pe cumparator! iar cumparatorul tre#uie sa ia in primire lucrul si sa plateasca pretul. Transmiterea $reptului $e proprietate si a riscurilor se ace $e la momentul inc(eierii contractului! cu unele restrictii ce re"in cumparatorului & con"enite sau sta#ilite $e acte normati"e- $e a instraina #unul si $e a&l asigura pe $urata platii ratelor. Se constata $i erenta importanta ata $e leasing! un$e inantatorul pastrea%a proprietatea asupra #unului! iar toate celelalte o#ligatii! inclusi" riscurile! re"in utili%atorului. Re$e"entele nu au natura 'uri$ica a ratelor! respecti" $e plata a pretului! insa "or i $e$use in ca%ul in care utili%atorul isi mani esta optiunea $e a cumpara #unul olosit. De asemenea! leasingul se $eose#este si $e contractul $e "an%are&cumparare! cu pastrarea proprietatii pana la plata pretului! $eoarece aceasta orma $e "an%are! $esi nu trans era proprietatea $ecat la termen! naste toate celelalte e ecte speci ice "an%arii. .ai este $e o#ser"at ca la plata pretului cumparatorul $e"ine automat proprietarul #unului! situatie ine+istenta in ca%ul leasingului! un$e utili%atorul nu $e"ine proprietar in mo$ automat! la inele perioa$ei $e olosinta a #unului! can$ el are posi#ilitatea $e a cere ac(i%itionarea #unului. ,*. Importanta leasingului aA ;inantarea in"estitiilor pro$ucti"e Leasingul s&a $o"e$it a i cel mai e icient mi'loc $e inantare a in"estitiilor pro$ucti"e! o erin$ un plus $e siguranta $etinatorului $e capital. Statele au incura'at inantarile prin interme$iul leasingului a unor in"estitii $e interes general. Unele proiecte ale statului pot i inantate prin interme$iul ?leasingului pu#lic@) in"estitiile comunitatilor pot olosi ?leasingul comunal@. Nu in ultimul ran$! leasingul com#inat cu acilitati iscale a$ec"ate! poate i un mi'loc e icient $e $e%"oltare a regiunilor su#$e%"oltate.
*6 *=

C.A. Paris 1 c( *5 oct. */2/! C(ar#i contra Dail in"estissement Bnepu#A ;r. Dea8! Stanciu Carpenaru! ?Contractele ci"ile si comerciale@! p.,*, si urm

Leasingul este o alternati"a mo$erna la cre$itul clasic! $ar poate i si o meto$a $e remo#ili%are a capitalului imo#ili%at Blease&#ac8A. Prin acest mi'loc! se incura'ea%a intrepri$erile renta#ile! capa#ile sa a$uca pro itul necesar ac(itarii re$e"entelor. Aceasta orma $e inantare o era cre$itorului $rept $e garantie insusi $reptul $e proprietate! apt ce $a cre$itului un gra$ $e risc sca%ut. Leasingul accentuea%a ten$inta mo$erna a capitalismului $e a ace o $isociere intre cei care $etin capitalul si cei care olosesc in mo$ acti" acest capital. De asemenea! a$uce atingere conceptiei tra$itionale $e proprietate si a ectea%a serios mitul proprietatii in planul $octrinelor economice. Prin utili%area on$urilor pentru plata urni%orilor $e #unuri! se incura'ea%a! in$irect! pro$uctia $e #unuri mo#ile si construirea $e imo#ile. ;on$urile sin$icali%ate $ein contractele $e leasing! cu "aloare mare! pot atrage capitalul $e pe piata si $irectionarea lui catre in"estitii- in acest el! leasingul se $o"e$este un mi'loc $e "itali%are a unei economii $ecapitali%ate. #A Leasingul in economiile in curs $e $e%"oltare Leasingul poate i un complementar al sistemului #ancar) prin emiterea $e actiuni sau alte titluri $e "aloare se pot atrage on$urile $e la populatie si olosi $e societatile $e leasing. Totusi leasingul ar putea a"ea e ecte negati"e asupra economiei printr&o $e%"oltare necontrolata a sa. In economia $e piata! leasingul poate i! prin controlul asupra cre$itului! un mi'loc prin care statul inter"ine in $e%"oltarea economica! incura'an$ anumite in"estitii! orientan$ cresterea economica. Pe plan international! leasingul este un mi'loc $e spri'inire a e+portului! ori $e inantare a societatilor cu proiecte $e $e%"oltare si nu in ultimul ran$! leasingul poate i o cale cre$i#ila $e inantare a in"estitiilor statelor in curs $e $e%"oltare. La ora actuala! e+ista o asociatie europeana & ?Leaseurope@ & a celor care practica leasingul. Ca mi'loc $e inantare! leasingul s&a e+tins $eose#it in Europa! e+tin$ere care e+prima in ci re o imagine i$ela a succesului sau. In ;ranta! in */20! *=G $in totalul cre$itelor a ectate in"estitiilor! repre%entau inantari prin leasing! totali%an$ 36 miliar$e $e ranci rance%i. In Germania ;e$erala! totalitatea cre$itelor operate cu a'utorul leasingului a'ungea in */20 la */!= miliar$e $e marci germane! $in care =!3 miliar$e repre%entau contractele semnate $oar in acel an. In */21! in .area Dritanie! "aloarea totala a ec(ipamentelor inantate prin interme$iul companiilor $e leasing atingea 355 $e milioane lire sterline! iar in */20 aceasta urca la , miliar$e! repre%entan$ ,3G $in totalul in"estitiilor $in acel an. II.Domeniul de aplicare a leasing-ului in Romania ,,. Se$iul materiei Leasingul si societatile $e leasing sunt reglementate prin Or$onanta Gu"ernului nr. 3*>*//2 pu#licata in .onitorul O icial al Romaniei! Partea I! nr. ,,=>*//2! mo$i icata prin Legea nr. /5>,0.5=.*//0! pu#licata in ..O . nr. *25>65.5=.*//0! Legea nr. //>*///! pu#licata in ..O . ,61>,2.53.*/// si Legea nr.,0/>*6.52.,551 pu#licata in ..O . al Romaniei nr. 151>*6.52.,551 Acest act normati" nu se aplica tuturor operatiunilor $e leasing! asa cum le&am $e init! impunan$u&se a se $istinge $oua tipuri $e operatiuni- cele "i%ate $e lege si cele ne"i%ate $e lege. ,6. Operatiunile $e leasing "i%ate $e OG nr.3*>*//2 In art. * alin. * $in Or$onanta se $e inesc operatiunile $e leasing supuse legii! iar in alin. , al aceluiasi act normati" se in$ica #unurile care constituie o#iectul operatiunilor $e leasing si anume& #unuri imo#ile prin natura lor sau care $e"in imo#ile prin $estinatie)

#unuri mo#ile! a late inncircuitul ci"il! cu e+ceptia inregistrarilor pe #an$a au$io si "i$eo! a pieselor $e teatru! a manuscriselor! a #re"etelor! a $reptului $e autor si a #unurilor necorporale) De asemenea! potri"it art.*! in$ice *! pre%enta or$onanta se aplica si in situatia icare locatarul>utili%atorl unui #un care ace o#iectul unui contract $e leasin$ inc(eie cu un alt locatar>utili%ator $enumit locatar>utiliu%ator inal! un contract $e leasing a"an$ ca o#iect acelasi #un. Contractul $e leasing inc(eiat cu locatarul>utili%atorul inal se "a inc(eia $upa o#tinerea acor$ului preala#il scris al locatorului> inanttorului initial si in$eplinirea $e catre locatar>utili%ator a con$itiilor cerute societatilor $e leasing. ,=. Caracteristicile operatiunilor $e leasing Din anali%a reglementarii legale! operatiunile $e leasing au urmatoarele caracteristiciaA operatiunile $e leasing sunt reali%ate numai $e societati comerciale speciali%ate in calitate $e locator> inantator. Potri"it art. */ $in Or$onanta ?societatile comerciale $e leasing! persoane 'uri$ice romane! se in iintea%a si unctionea%a potri"it Legii nr. 6*>*//5 repu#licata@! iar in alin. , se preci%ea%a ca au ca o#iect principal $e acti"itate ?$es asurarea operatiunilor $e leasing@! si au capitalul social minim! su#scris si "arsat integral in numerar! la in iintare! egal cu ec(i"alentul in mone$a nationala &leu& al sumei $e ,55.555 euroC. Prin aceasta pre"e$ere legiuitorul si&a mani estat optiunea $irecta $e a asigura leasingului un caracter pro esional! in scopul asigurarii reali%arii sale e iciente. De alt el! nici nu era e%a#ila o alta reglementare a"an$ in "e$ere "alorile #anesti oarte mari necesare a i olosite $e catre inantator si cunostintele economico& inanciare necesare pentru a concepe! un$amenta si transpune in realitate comple+ele operatiuni $e leasing. Pe cale $e consecinta nu pot #ene icia $e pre"e$erile legii operatiunile $e leasing e ectuate $e alti operatori $e pe piata $e capital sau $e mar uri. #A operatiunile $e leasing au ca o#iect #unuri imo#ile sau mo#ile! a late in circuitul ci"il. cA #unurile sunt proprietatea societatii $e leasing Bsau construite pentru aceasta! in ca%ul imo#ilelorA! in "e$erea $arii lor in olosinta utili%atorilor. Legea nu contine nici o in$icatie asupra persoanei $e la care se cumpara #unurile sau care le construieste si! in consecinta! $ispo%itiile sale sunt aplica#ile atat leasingului propriu&%is B#unuri cumparate $e la un tert urni%orA! cat si pentru situatia cumpararii #unurilor $e la utili%ator. O asemenea interpretare poate i $ata si a"an$ in "e$ere $ispo%itiile art. ,,! cu caracter special! care permit persoanelor 'uri$ice sa&si "an$a ec(ipamentele in$ustriale catre societatile $e leasing! pentru a le utili%a in sistem leasing! cu o#ligatia $e rascumparare. $A #unurile $ate spre olosinta raman in proprietatea societatii $e leasing. Utili%atorul #unurilor este un simplu locatar pe toata $urata contractului! nea"an$ nici un $rept $e $ispo%itie 'uri$ica asupra #unului. eA la momentul e+pirarii $uratei $e olosinta pre"a%uta in contractul $e leasing! utili%atorul are posi#ilitatea $e a $e"eni proprietarul! in tot sau in parte! a #unurilor olosite. Legea nu pri"este $ecat operatiunile in care utlili%atorul are posi#ilitatea $e a opta la inele perioa$ei $e olosinta! respecti" $e a solicita ac(i%itionarea #unurilor! prelungirea contractului $e leasing ori restituirea acestora. Ca atare! legea nu se aplica operatiunilor in care locatorul $e"ine in mo$ automat proprietarul #unurilor la s arsitul perioa$ei $e locatiune. A In situatia e+ercitarii optiunii $e $o#an$ire a proprietatii! utili%atorul tre#uie sa plateasca un pret re%i$ual! tinan$u&se cont $e "arsamintele e ectuate pe $urata olosintei #unurilor! cu titlu $e re$e"enta. gA Durata minima a contractului $e leasing este $e *, luni Bart.* alin.*A! Caracteristicile mentionate tre#uie in$eplinite cumulati"! in ca% contrar ne iin$ intrunite elementele pentru ca operatiunea sa ca$a su# inci$enta Or$onantei.

,3. Operatiunile $e leasing & apte $e comert Operatiunile $e leasing asa cum au ost caracteri%ate $e legiuitor! constituie o noua categorie inca$rul aptelor $e comert o#iecti"e! care se a$auga la cele pre"a%ute $e art. 6 Co$ comercial. Intr&a$e"ar! aceasta categorie nu poate i asimilata "reuneia $in cele pre"a%ute $e Co$ul comercial. .ai mult! in "e$erea reali%arii leasingului! legiuitorul creea%a si o e+ceptie $e la $ispo%itiile art. 6 pct. * si , Co$ comercial & care nu consi$era apte $e comert $ecat operatiunile a"an$ ca o#iect #unuri mo#ile & permitan$ ca imo#ilele sa constituie o#iect al aptelor $e comert. ,1. O#iectul operatiunilor $e leasing Potri"it alin. , al art. * si art. ,,&,= $in lege! pot orma o#iect al leasingului numai anumite categorii $e #unuri $eterminate! a late in s era operatiunilor $e leasing! asa cum au ost pre%entate mai sus. Te+tele mentionate sta#ilesc urmatoarele categoriiAA bunuri imobile achizitionate sau construite de o societate de leasing. Te+tul art.,= $istinge = "ariante pri"in$ o#iectul contractelor $e leasingaAreali%area unei constructii pe terul proprietate a locatarului>utili%atorului! ca% in care partile pot con"eni ca perioa$a $e ram#ursare a artelor $e leasing incepe sa curga $e la receptionarea constructiei si con era locatorului> inantatorului un $rept $e proprietate asupra constructiei si un $rept $e olosinta asupra terenului! $aca partle nu au con"enit alt el) #A$o#an$irea $reptului $e e$i icare a unei constructii pe ternul locatorlui> inantatorului! ca% in care partile pot con"eni ca perioa$a $e ram#ursare a ratelor $e leasing incepe sa curga $e la receptionarea constructiei si con era locatarului>utili%atorului un $rept $e proprietate asupra constructiei si un $rept $e olosinta asuptaterenului! $aca partile nu au con"enit alt el) cAconstructiile e+istente! proprietate a locatorului> inantatorului sau care urmea%a sa ie ac(i%itionate $e acesta! construite pe ternul proprietate alocatorului> inantatorului ori care urmea%a sa ie ac(i%itionat $e acesta sau pe un teren asupra caruia locatorul> inantatorul are un $rept $e super icie. In acest ca%! locatoru8l> inantatorul "a trans era in sistem $e leaing constructiile si! $aca este ca%ul! "a inanta costul terenului ce urmea%a a i ac(i%itionat si "a a"ea un $rept $e porprietate asupra constructiilor si un $rept $e proprietate sau $e super icie asupra ternului! $upa ca%! in timp ce locataruil>utili%atorul "a a"ea un $rept $e olosinta atat asupra constructiilor! cat si asupra terenului. $Aconstructiile e+istente! proprietate a locatorului> inantatorului! construite pe ternul proprietate a locatorului> inantatorului sau pe un teren proprietate a unui tert! asupra caruia locatorul> inantatorul are un $rept $e olosinta) partile pot con"eni ca perioa$a $e ram#ursare a ratelor $e leasing incepe sa curga $e la receptionarea constructiei $e catre locatar>utili%ator. In aceasta situatie! locatorul> inantatorul "a a"ea un $rept $e proprietate asupra constructiei si un $rept $e proprietate sau! $upa ca%! $un $rept $e olosinta asupra terenului! $aca partile nu au con"enit alt el DA bunurile mobile Legiuitorul nu ace "reo $elimitare asupra tipurilor $e #unuri mo#ile si in consecinta tre#uie acceptat te%a ca orice #un mo#il poate constitui o#iect. Totusi! sunt #unuri mo#ile! cum ar i cele consumti#ile cate isi pier$ su#stanta prin olosire si in consecinta! $aca ar orma o#iectul unui contract $e leasing! acest contract nu si&ar atinge inalitatea! intrucat locatarul>utili%atorul nu ar putea e+ercita $reptul $e optiune la inele $uratei contractului. Intr&o intrepretare rationala! aprecie% ca #unurile mo#ile tre#uie sa isi pastre%e calitatile pe $urata contratului! iar utili%atorul sa poata a"ea garantia $e con ormitate atestata $e un ?certi icat $e garantie@ ori ?cartea te(nica@ sau ?instructiuni $e olosire@ re$actate in lim#a romana care sa cuprin$a principalele caracteristici ale pro$usului! con$itii $e instalare! e+ploatare! intretinere! $ata a#ricatiei! termenul $e garantie si e"entualele riscuri ce pot apare in urma nerespectarii instructiunilor*3.
*3

A se "e$ea Emil Do'in & ?E$ucatia ecologica a consumatorilor@! *//1

In practica! cel mai a$esea asemenea #unuri mo#ile sunt ec(ipamentele in$ustriale si care pot i e+ploatate comercial! cum ar i- utila'e! masini! instalatii si altele. CA fondul de comert sau elementele sale componente Prin mo$i icarea or$onantei nu s&a mai pre"a%ut ca on$ul $e comert sa poata constitui o categorie $e #unuri $eterminata! ce poate i olosita in leasing. ;on$ul $e comert este o notiune $e $rept comercial! utili%ata inci$ental in ostul art. 01* Co$ comercial $in materia alimentului Ba#rogat prin Legea nr. 1=>*//3 mo$i icata! pri"in$ proce$ura reorgani%arii 'u$iciare si a alimentuluiA si art. 60 $in Legea nr. ,1>*//5 pri"in$ registrul comertului. In $octrina*1 on$ul $e comert a ost $e init ca un ansam#lu $e #unuri a ectate $e un comerciant in ca$rul intreprin$erii proprii! in scopul $es asurarii acti"itatii sale speci ice! in con$itii $e competiti"itate si renta#ilitate. ;on$ul $e comert se $eose#este $e patrimoniul comerciantului! care inseamna totalitatea #unurilor! $repturilor si o#ligatiilor! $e natura patrimoniala. ;on$ul $e comert cuprin$e #unuri corporale Bmasini! materiale si alteleA si necorporale Bclientela! "a$ul comercial! irma! em#lema! proprietatea in$ustriala & #re"etele! marcile si mo$elele in$ustriale & precum si proprietatea intelectuala! respecti" $reptul $e autorA. Natura 'uri$ica a on$ului $e comert este cea a #unurilor necorporale! iin$ o uni"ersalitate $e apt! ceea ce semni ica o masa omogena a elementelor componente! #unuri sau $repturi pri"ate! care $esi $istincte unele $e altele in materialitatea lor! prin "ointa comerciantului se contopesc intr&o unitate $istincta! cu consecinte importante. Pe $e o parte! on$ul $e comert & ca uni"ersalitate & su#%ista c(iar $aca elementele sale se mo$i ica in "olum sau "aloare prin su#rogatie reala! iar pe $e alta parte! on$ul $e comert ca #un mo#il poate sa ie o#iectul unor acte 'uri$ice $istincte $e cele asupra elementelor sale. Ast el! on$ul $e comert poate i ga'at & ara $epose$are & in con$itiile art. 01* Co$ comercial Bte+t a#rogat! insa solutia su#%ista $e principiuA poate i transmis in u%u ruct sau poate i aportat la capitalul social! ori poate i "an$ut si cumparat. In orma initiala! Or$onanta reglementa utili%area on$ului $e comert in ca$rul operatiunilor $e leasing! ceea ce permitea unui comerciant sa $ea altui comerciant spre olosire un ansam#lu $e #unuri corporale si necorporale! cu $reptul $e optiune al utili%atorului $e a&l cumpara sau olosi in continuare. Reglementarea $ata am criticat&o $eoarece serioase semne $e intre#are erau ri$icate asupra intentiei legiuitorului pri"itor la leasingul elementelor componente ale on$ului $e comert- in art. * alin. , lit. # se in$ica utili%area in sistem $e leasing a ?unuia $in elementele sale necorporale@! pe can$ in art. *= alin. , lit. a se reglementa autori%area societatilor comerciale care practica leasingul ? on$ului $e comert sau a unuia $in elementele sale corporale@. Interpretarea separata a celor $oua $ispo%itii legale a creat o contra$ictie! in sensul ca se putea a$mite leasingul elementelor necorporale! $ar ca societatile $e leasing sunt autori%ate a e ectua operatiuni asupra elementelor corporale ale on$ului $e comert. A"an$ in "e$ere scopul leasingului si natura sa 'uri$ica! am consi$erat ca este posi#il leasingul elementelor corporale ale on$ului $e comert! interpretare #a%ata pe impre'urarea ca atri#utele e+ercitate $e utili%ator & 'us uten$i si 'us ruen$i & presupun un contact material cu #unurile in sistem $e leasing. DAArt.,, si ,6 $in lege pre"a$ alte , mo$alitati $e olosire a #unurilor in leasing&situatia in care o persoana i%ica sau 'uri$ica! inclusi" urni%orul! "in$e un #un unei societati $e leasing! pentru a&l utili%a in sistem $e leasing! cu $reptul sau o#ligatia $e rascumparare la s arsitul contractului $e leasing Bart.,,A) &situatia in care #unurile ce ac o#iectul unui contract $e leasing pot i utili%ate in sistem $e leasing $e mai multe societati comerciale! $aca intre acestea si locator> inantator s&a inc(eiat un contract in acest sens! precum si cea in care $oua sau mai multe societati $e leasing! in calitate $e locator> inantator! inc(eiea un contract $e leasing cu un locatar>utili%ator Bart.,6A.
*1

O. Capatina! ?Societatile comerciale@! E$. Lumina Le+! Ducuresti! *//1! p.,0, si urm.

,2. Dunuri e+cluse $e la operatiunile $e leasing a) inregistrarile pe banda audio si video, piesele de teatru, manuscrisele, brevetele,i drepturile de autor si drepturile necorporale nu pot orma o#iectul leasingului Bart. * alin. ,A. Inter$ictia este 'usti icata $e pre"e$erile Legii nr. 0>*//1 pri"in$ $repturile $e autor si ale Legii nr. 1=>*//* pri"in$ #re"etele $e in"entie. Ast el! art. ** alin. * $in Legea nr. 0>*//1 inter%ice instrainarea $repturilor morale $e autor! iar art. *, permite autorului sa $eci$a asupra utili%arii sau e+ploatarii operei sale ?inclusi" $e a consimti la utili%area operei $e catre altii@! cu limitarile cuprinse in art. 66&60 $in lege. In ine! cesiunea $reptului $e autor! e+clusi"a sau nee+clusi"a! reglementata $e capitolului VII $in lege pri"este numai $repturile patrimoniale*2. In ca%ul #re"etelor $e in"entie! art. =0 $in Legea nr. 1=>*//* enumera $repturile care pot i transmise B$reptul la eli#erarea #re"etului $e in"entie! $reptul asupra #re"etului $e in"entie! $repturile care $ecurg $in inregistrarea unei cereri $e #re"et $e in"entie! precum si $repturile nascute $in #re"etul $e in"entieA si mo$alitatile speciale $e transmitere- prin cesiune sau licenta e+clusi"a sau nee+clusi"a! precum si prin succesiune legala sau testamentara. Nu pot i transmise $repturile nepatrimoniale ale in"entatorului. Or$onanta a luat in consi$erare si reglementarea cuprinsa in Legea nr. *,/>*//6 pri"in$ protectia $esenelor si mo$elelor in$ustriale! permitan$u&se transmiterea $repturilor ?prin cesiune sau pe #a%a $e licenta e+clusi"a sau nee+clusi"a! precum si prin succesiune legala sau testamentara Bart. 66A. #A De asemenea sunt excluse de la operatiunile de leasing bunurile care fac obiectul proprietatii publice. Potri"it art. *63 pct. 3 $in Constitutie ?#unurile proprietate pu#lica sunt inaliena#ile. In con$itiile legii ele pot i $ate in a$ministrare regiilor autonome ori institutiilor pu#lice sau pot i concesionate ori inc(iriate@. Din te+tul citat se con igurea%a regimul 'uri$ic al proprietatii pu#lice! $eose#it $e cel al proprietatii pri"ate. Proprietatea pu#lica apartine statului si unitatilor a$ministrati" teritoriale si este inaliena#ila! ceea ce inseamna ca nu poate i transmisa catre alti titulari si nici nu este suscepti#ila $e $e%mem#raminte*0. In con$itiile legii! proprietatea pu#lica este a$ministrata $e entitati 'uri$ice constituite special Bregii autonome si institutii pu#liceA! ori poate i concesionata sau inc(iriata. De asemenea! proprietatea pu#lica este insesi%a#ila! ne iin$ posi#il a i urmarita silit $e catre cre$itori! si imprescripti#ila! a$ica nu poate i $o#an$ita prin posesie in$elungata si nici nu se poate in"oca prescriptia e+tincti"a. Regimul proprietatii pu#lice este reglementat $e Legea nr. ,*6>*//0. ;ata $e trasaturile caracteristice proprietatii pu#lice! consi$eram ca aceasta este incompati#ila cu institutia 'uri$ica a leasingului! care prin natura sa $a $reptul utili%atorului sa $o#an$easca in proprietate pri"ata #unurile olosite. Tre#uie preci%at ca statul si unitatile a$ministrati"&teritoriale au in proprietate si alte #unuri pe langa cele proprietate pu#lica. Acestea sunt #unuri a late in $omeniul pri"at si au acelasi regim 'uri$ic ca #unurile proprietate pri"ata! iin$ posi#il a orma o#iectul operatiunilor $e leasing ara nici o restrictie. ,0. Speci icul operatiunilor $e leasing Prin reglementarea operatiunilor $e leasing! legiuitorul a consacrat implicit speci icitatea lor! caracteri%ata su# $oua aspecteaA societatile comerciale care au ca o#iect principal $e acti"itate leasingul! sunt supuse regulilor speci ice societatilor comerciale)
*2 *0

A se "e$ea Holan$a Eminescu! ?Dreptul $e autor & Legea nr. 0 $in *= martie *//1 comentata@! Ducuresti! E$itura Lumina Le+! *//2 Corneliu Darsan s.a.! ?Drepturile reale@! Ducuresti *//1! p.01

#A operatiunile "i%ate $e lege tre#uie supuse regimului pu#licitatii! sta#ilit prin acelasi act normati". ,/. Operatiuni $e leasing ne"i%ate $e OG nr. 3*>*//2 Asa cum au ost con igurate $e legiuitor! operatiunile $e leasing au un camp $e aplicare #ine $elimitat. Nu se a la in acest camp operatiunile care nu intrunesc toate trasaturile si con$itiile pre"a%ute $e lege! cum ar iaA Dunul nu a ost cumparat ori preluat $e catre o societate $e leasing care sa il $ea spre olosinta utili%atorului. Re%ulta ca orice alta #ADispo%itiile legii nu se aplica nici in situatia in care societatea $e leasing este locatar si su#inc(iria%a! $eoarece nu poate i e+ercitat $reptul $e optiune in lipsa unui titlu $e proprietate apartinan$ societatii $e leasing. cADe asemenea! nu ca$ su# inci$enta legii operatiunile $e locatiune&"an%are! in care locatarul $e"ine automat proprietar la s arsitul perioa$ei $e locatiune! $eoarece locatarul nu $ispune $e $reptul $e optiune. $ANici simpla locatiune nu se a la in s era $e aplicare a legii pentru aceleasi consi$erente preci%ate anterior. eAIn ine! o situatie speciala care e+ce$e s erei legii este aceea reglementata prin :.G. nr. =32>,0.50.*//2 si :.G. nr. 33>*//0 pentru apro#area Normelor .eto$ologice pri"in$ proce$urile $e pri"ati%are si con$itiile $e organi%are si $es asurare a "an%arilor $e actiuni! $e parti sociale si $e acti"e. Aceste norme au ost $ate in aplicarea pre"e$erilor Legii nr. 30>*//* pri"in$ pri"ati%area societatilor comerciale si "an%area $e acti"e! lege a#rogata prin O.G. nr. 00>*//2 pri"in$ pri"ati%area societatilor comerciale! $e"enita Legea pri"ati%arii nr. /5>*//0! care insa a pastrat in mare parte reglementarea operatiunii $e leasing! a"an$ ca o#iect acti"e ale societatilor respecti"e. Potri"it art. ,= $in O.G. nr. 00>*//2! in pre%ent Legea nr. /5>*//0! societatile comerciale la care statul sau o autoritate a a$ministratiei pu#lice locale este actionar ma'oritar! pot "in$e acti"e $in patrimoniul lor persoanelor i%ice sau 'uri$ice $e $rept pri"at! la initiati"a consiliului $e a$ministratie si cu acor$ul ;on$ului Proprietatii $e Stat ori $in initiati"a ;on$ului Proprietatii $e Stat! cu man$atarea repre%entantului sau in a$unarea generala a actionarilor. Van%area acti"elor se ace pe #a%a $e licitatie cu strigare sau in plic! cu a$'u$ecare la pretul $e piata! in #a%a raportului $intre cerere si o erta! proce$ura aplica#ila si in ca%ul per ectarii unui contract $e leasing imo#iliar cu clau%a ire"oca#ila $e "an%are. Pentru a incura'a pri"ati%area! potri"it art. ,2 $in aceasta or$onanta! s&a permis societatilor comerciale ?care au in $erulare contracte $e locatie $e gestiune! $e inc(iriere sau $e asociere in participatiune sa "an$a sau sa inc(eie ?contracte $e leasing imo#iliar cu clau%a ire"oca#ila $e "an%are! prin negociere $irecta cu locatarii sau asociatii! in situatiile in care acestia au e ectuat in"estitii in acti"ele pe care le utili%ea%a. In acest ca%! $in pretul $e "an%are se sca$e "aloarea in"estitiilor pe #a%a $e raport $e e"aluare acceptat $e parti@. E"ocarea legislatiei a#rogate este necesara pentru a%a $e tran%ienta! $eoarece potri"it art. 61 $in O.G. nr. 00>*//0! proce$urile $e pri"ati%are a late in curs $e $erulare la $ata intrarii in "igoare a or$onantei ?"or continua cu recunoasterea "ala#ilitatii actelor si a etapelor consumate pana la acea $ata! potri"it $ispo%itiilor legale anterioare@. Pentru a nu $a nastere la interpretari $i"ergente! au ost $e inite proce$urile $e pri"ati%are a late in curs $e $erulare- ?"an%arile $e actiuni si "an%arile $e acti"e! in ca%ul in care s&au pu#licat anunturile $e organi%are a licitatiilor@. Capitolul III & ?Van%area $e acti"e la e+pirarea contractelor $e leasing imo#iliar@ $in :.G. =32>*//2! cuprin$e norme speciale in materie. Art. /3 $in actul normati" in$icat $e inea leasingul imo#iliar ca iin$ ?contractul prin care o societate comerciala! $enumita locator! acor$a unui utili%ator! pe o perioa$a $eterminata! $reptul $e posesie si $e olosinta asupra unui acti"! urmarin$ ca la s arsitul perioa$ei $e leasing utili%atorul sa poata opta pentru-

aA cumpararea acti"ului! ca% in care intre locator si utili%ator se inc(eie un contract $e "an%are& cumparare a acti"ului) #A incetarea raportului contractuale si restituirea acti"ului locatorului..@ Per ectarea contractelor $e leasing imo#iliar se ace pe #a%a $e licitatie! cu o erte inc(ise in plicuri sigilate Bart. /1A! a"an$ continutul&ca$ru pre"a%ut in ane+a! pe o $urata care nu "a $epasi *5 ani Bart. /2A. Pentru persoanele i%ice si 'uri$ice! romane sau straine! care au inc(eiate contracte $e locatie $e gestiune sau $e inc(iriere a unor acti"e cu o societate comerciala! s&a permis optiunea $e a le trans orma! prin no"atie! in contracte $e leasing imo#iliar cu clau%a erma $e cumparare! cu acor$ul ;.P.S. Bart. //A. Daca locatarii au e ectuat in"estitii in acti"ele respecti"e ?prin lucrari $e structura sau $e mo$erni%are a spatiului@! ei pot opta pentru inc(eierea $e contracte $e leasing imo#iliar cu clau%a ire"oca#ila $e cumparare la e+pirarea termenului! ?$upa ce $in "aloarea actuali%ata a acestora a ost $e$usa "aloarea actuali%ata a in"estitiilor e ectuate $e catre acestia@. Continutul&ca$ru al contractului $e leasing imo#iliar este re$at in ane+a la pre%enta lucrare. Din succinta pre%entare a acestor reglementari se poate constata ca asa&numitul leasing imo#iliar nu se inca$rea%a in e+igentele O.G. nr. 3*>*//2! $eoarece nu se reali%ea%a $e societati $e leasing speciali%ate. Neinspirata este si ormularea ?clau%a ire"oca#ila $e cumparare@ asociata cu leasingul! a"an$ in "e$ere ca utili%atorul are $reptul $e optiune- ie $e a cumpara! ie $e a inceta raporturile $e locatiune. De aceea! in noua reglementare s&a preci%at ?clau%a ire"oca#ila $e "an%are@ in sarcina proprietarului. Desi nu se inca$rea%a in leasingul propriu&%is! contractele $e ac(i%itionare $e acti"e isi pro$uc e ectele in temeiul principiului general ?pacta sunt ser"an$a@! pre"a%ut $e art. /1/ Co$ Ci"il! cu toate acilitatile acor$ate $e legiuitor. 65. Regimul 'uri$ic al operatiunilor nereglementate $e legea leasingului. Asa cum preci%am! partile pot inc(eia con"entii cuprin%an$ clau%e potri"it "ointei lor! $ar cu respectarea legii si a or$inii pu#lice. De principiu! operatiunile asemanatoare leasingului sunt "ala#ile! conclu%ie intemeiata pe regula cuprinsa in art. /1/ C.ci".! $ar si pe impre'urarea ca in cuprinsul O.G. nr. 3*>*//2 nu se in$ica e+plicit ca asemenea con"entii ar i nule. Su# aspectul regimului 'uri$ic! con"entiile "or i interpretate in #a%a regulilor generale ale $reptului ci"il. Totusi! tre#uie o#ser"at ca leasingul nu este un contract ?sui generis@! iin$ in pre%ent reglementat. Este posi#il ca partile contractante sa simule%e! su# aceasta operatiune) ast el! se poate ascun$e o "an%are pe cre$it cu re%er"area proprietatii! sau un imprumut cu constituirea unei ipoteci. ;iin$ o situatie $e apt! urmea%a ca instantele sa sta#ileasca a$e"arata natura a raporturilor contractuale! prin cali icarea $ata! si! $aca este ca%ul! sa aplice sanctiunea nulitatii atunci can$ au ost incalcate reguli impertati"e. Aratam ca operatiunile ne"i%ate $e lege nu pot #ene icia $e regimul 'uri$ic sta#ilit! su# cel putin urmatoarele aspecte& o#ligatiile trecute in sarcina utili%atorului nu su#%ista ?$e 'ure@ in ca%ul unei asemenea operatiuni! $ecat $aca partile au pre"a%ut e+pres) & operatiunile e ectuate $e asemenea societati nu sunt supuse pu#licitatii pre"a%ute $e O.G. nr. 3*>*//2. III. Societatile $e leasing 6*. Reglementare Capitolul V $in O.G. nr. 3*>*//2! intitulat ?Organi%area si unctionarea societatilor $e leasing@! cuprin$e in mo$ succint cate"a cerinte speci ice.

Potri"it art. */ alin. *! societatile $e leasing! persoane 'uri$ice romane! se in iintea%a si unctionea%a potri"it Legii nr. 6*>*//5! repu#licata. In alin. , al aceluiasi articol se instituie restrictii pri"in$ o#iectul $e acti"itate si capitalul social minim al societatilor $e leasing! sta#ilin$u&se ca tre#uie ca o#iectul lor $e acti"itate sa ie ?$es asurarea operatiunilor $e leasing@! iar ?capitalul social minim! su#scris si "arsat integral la in iintare! sa ie egal cu ec(i"alentul cu ec(i"alentul in mone$a nationala a sumei $e ,55.555 euro@. 6,. Dispo%itii speciale pri"in$ conta#ilitatea operatiunilor $e leasing Art.*/ in$ice *! intro$us prin Legea nr.,02>,551! instituie o#ligatia ca situatiile inanciare anuale ale societatilor $e leasing "or i ela#orate in con ormitate cu pre"e$erile reglementarilor conta#ile aplica#ile si "or i au$itate $e persoane i%ice si 'uri$ice! persoane acti"e! mem#re ale camerei Au$itorilor ;inanciari $in Romania! potri"it reglementarilor legale in "igoare. Con orm art. ,5 $in Or$onanta! inregistrarea amorti%arii #unului ce ormea%a o#iectul contractului se e ectuea%a in ca%ulul leasingului inanciar $e catre locatar>utili%ator! iar in ca%ul leasingului operationala $e catre locator> inantator. societatile comerciale care e ectuea%a operatiuni $e leasing! precum si cele care li"rea%a #unuri mo#ile sau imo#ile in sistem $e leasing au o#ligatia sa tina conta#ilitatea operatiunilor prin inscrierea in e"i$entele conta#ile a urmatoarelor $ateAc(i%itiile $e #unuri imo#ile si mo#ile! in ca%ul leasingului inanciar! sunt tratate ca in"estitii! iin$ supuse amorti%arii in con ormitate cu actele normati"e in "igoare. Inregistrarea operatiunilor $e leasing in e"i$entele conta#ile ale societatilor care e ectua%a operatiuni $e leasing! precum si ale societatilor comerciale care utili%ea%a #unuri in sistem $e leasing se e ectuea%a potri"it reglementarilor conta#ile in "igoare Operatiunile "or i e"i$entiate in mo$ $istinct $upa natura #unului inc(iriat. Este $e o#ser"at ca e"i$entierea si calculul amortismentelor se inscrie la utili%ator este un aspect speci ic! in $isonanta cu $ispo%itiile art. */ $in Legea nr. *3>*//= pri"in$ amorti%area mi'loacelor i+e! potri"it carora amorti%area se tine $e proprietarul #unului. Ca atare! prin aceasta norma speciala se inlatura un principiu in materia amorti%arilor! $eoarece utili%atorul este un $etinator care oloseste un #un proprietatea altuia si care plateste o re$e"enta. Tinerea e"i$entei platii amortismentelor $e catre utili%ator apare ca necesara pentru situatia in care! urmare a e+ercitarii $reptului $e optiune! ac(i%itionea%a #unul! $eoarece pretul $e ac(i%itie este ormat $in "aloarea re%i$uala a #unurilor ce se o#tine prin sca$erea $in "aloarea initiala a cuantumului amortismentelor e ectuate. Prin Or$inul nr. 101>,3.51.*//0 al .inisterului $e ;inante s&au apro#at ?Normele pri"in$ inregistrarea in conta#ilitate a operatiunilor $e leasing@! sta#ilin$u&se $ocumentele necesare inregistrarii! articolul conta#il $e e"i$entiere si amorti%are! $e plata a re$e"entelor si trans er a $reptului $e proprietate! ori scoaterea $in patrimoniu! etc. De asemenea! DNR! prin Circulara nr. 6>,555! pu#licata in ..O . al Romaniei! Partea I! nr. ,6>,=.5*.,555! a reglementat inregistrarea in conta#ilitatea #ancilor a operatiunilor $e leasing. 66. Surse $e inantare A"an$ in "e$ere ca societatile $e leasing sunt societati cu capital pri"at si ca ele nu pot constitui $epo%ite pu#lice! precum #ancile! inantarea poate pro"eni $in trei surseaA on$uri proprii! insemnan$ aporturi la capitalul social al actionarilor on$atori B#anci! companii $e asigurare! societati comercialeA! si #ene iciile cuprinse in on$urile $e re%er"a) #A emisiunea $e actiuni si o#ligatiuni in con$itiile Legii nr. 6*>*//5) cA imprumuturi $e la #anci si alte institutii inanciare.

In situatia imprumuturilor! apare pro#lema garantiilor. Ga'area on$ului $e comert al societatii $e leasing constituie o solutie teoretica! insa $i icila in practica. Pare e%a#ila in$isponi#ili%area #unurilor imo#ile printr&o ipoteca! cu respectarea contractului $e leasing) $e asemenea! o cautiune. 6=. ;acilitati acor$ate societatilor $e leasing Legiuitorul roman nu a acor$at pri"ilegii pentru societatile $e leasing! optica sa iin$ contrara altor state care stimulea%a operatiunile $e leasing. Spre e+emplu! in ;ranta! societatile $e leasing & SICI &! potri"it or$onantei $in ,0 septem#rie */12! au #ene iciat $e importante acilitati iscale& e+onerarea $e impo%it pe pro it! cu con$itia $e a $istri#ui 03G $in #ene iciul net reali%at) & posi#ilitatea $e amorti%are conta#ila a imo#ilelor intr&o perioa$a mai scurta si cu alegerea mo$alitatii $e amorti%are Blineara! progresi"a sau $egresi"aA) & constituirea $e pro"i%ioane $e$ucti#ile pentru a compensa $i erenta $intre "aloarea re%i$uala conta#ila si "aloarea re%i$uala inanciara Bsau pretul cesiuniiA Bart. 1= $in Legea nr. 1/>*/1/A) & e+onerarea $e ta+a $e transmitere a proprietatii B$e *3!=5GA! cu e+ceptia ta+ei $e pu#licitate inanciara $e 5!15G) & posi#ilitatea $e a a"ea participatii in societatile imo#iliare. Si in legea noastra e+ista unele acilitatiaAuna! generala! in a"oarea locatarului>utili%ator $e $e$ucti#ilitate iscala a c(eltuielilor $e asigurare! iar in ca% $e inreggistrare $e $aune si incasarii sumelor $in asigurare! sa poata con"eni cu inantatorul stingerea creantelor reciproce prin compensare! in con$itiile legii Bart.,1A) #A acilitati pri"in$ regimul "amal. Potri"it art. ,2! #unurile mo#ile care sunt intro$use in tara $e catre utili%atori! persoane i%ice sau 'uri$ice romane! in #a%a unor contracte $e leasing ince(iate cu societati $e leasing! persoane 'uri$ice straine! se inca$rea%a in regimul "amal $e a$mitere temporara! pe toata $urata contractului $e leasing! cu e+onerarea totala $e la o#ligatia $e plata a sumelor a erente $repturilor $e import! inclusi" a garantiilor "amale. Dunurile mo#ile care sunt intro$use in tara $e societatile $e leasing! persoane 'uri$ice romane! se inca$rea%a in regimul "amal $e import! cu e+ceptarea $e la plata a sumelor a erente tuturor $repturilor $e import. In ca%ul in care utili%atorul! $in "ina societatii $e leasing sau a urni%orului! nu si&a e+ercitat $reptul $e optiune pre"a%ut in contract pri"in$ prelungirea termenului $e leasing sau ac(i%itia #unului! iar #unul nu a ost restituit! utili%atorul este o#ligat sa plateasca ta+ele "amale raportat la "aloarea re%i$uala a #unului. Da%a $e calcul a ta+elor "amale nu poate i mai mica $e ,5G $in "aloarea $e intrare a #unului! in$i erent $aca partile au con"enit o "aloare re%i$uala mai mica. In ca%ul ac(i%itionarii #unurilor intro$use in tara in con$itiile alin. * si ,! utili%atorul este o#ligat sa ac(ite ta+a "amala calculata la "aloarea re%i$uala a #unului $in momentul inc(eierii contractului $e "an%are&cumparare. Da%a $e calcul a ta+elor "amale nu poate i mai mica $e ,5G $in "aloare $e intrare a #unului! in$i erent $aca partile au con"enit contractual o "aloare re%i$uala mai mica. Termenul in ca$rul caruia #unurile urmea%a sa ie restituite sau sa primeasca o noua $estinatie "amala este cel con"enti intre parti prin cotnractul $e leasing. Termenul in ca$rul caruia #unurile urmea%a sa ie restituite sau sa primeasca o noua $estinatie "amala nu poate i mai mare $e 2 ani $e la $ata intro$ucerii in tara a #unului! in$i erent $aca partile au con"enit prin contract o $urata mai mare! cu e+ceptia mi'loacelor $estinate transportului aerian pentru care termenul mentionat este $e *= ani. Dunurile care ac o#iectul unui contract $e leasing inc(eiat intre locatori> inantatori! persoane 'uri$ice romane! cu locatari>utili%atori! persoane i%ice sau 'uri$ice straine! si care se e+porta $in Romania in temeiul acestor contracte se inca$rea%a in regimul "amal $e e+port temporar! in con ormitate cu pre"e$erile lagale in materie.

Termenul in ca$rul caruia #unurile o#iect al unui contract $e leasing! inc(eiat in con$itiile alin. 1! urmea%a sa ie restituite locatorului> inantatorului sau sa primeasca o noua $estinatie "amala este cel con"enit intre parti prin contractul $e leasing! $ar nu poate i mai mare $e 2 ani $e la $ata e+portului $in tara al #unului respecti". cA acilitati $e in ormare si o#ligatii $e raportare Potri"it art. ,0! societatile $e leasing care unctioneaa%a in Romania au o#ligatia $e raportare si $reptul $e consultare a in ormatiilor $e risc #ancar la Danca Nationala a Romaniei& Centrala Riscurilor Dancare. Societatile $e leasing pre"a%ute in alin. * tre#uie sa se con orme%e o#ligatiilor $e raportare! in termen $e 1 aluni $e la $ata la care Danca Nationala a Romaniei "a emite norme cu pri"ire la proceura $e raportare. 63. Propuneri $e lege eren$a Desi O.G. nr. 3*>*//2 a ost mo$i icata si completata! apare necesitatea unor reglementari mo$erne! $e natura celei $in ;ranta. Ast el! legea rance%a! in art. , asimilea%a societatile $e leasing cu #ancile sau institutiile inanciare! ceea ce a $eterminat urmatoarele consecinte& capitalul social $e ni"elul societatilor #ancare) & conturile sociale tre#uie pu#licate in con ormitate cu normele Comisiei $e control #ancar) & societatea $e leasing tre#uie sa respecte $ispo%itiile Consiliului national al cre$itului. De aceea este necesara constituirea societatilor $e leasing intr&o anumita orma Bca societati pe actiuniA! cu un capital $e marimea #ancilor Bcirca 35 miliar$eA! iar supra"eg(erea lor sa ie incre$intata unui organism competent. III. Contractul de leasing 61. Operatiuni $e leasing sau contract $e leasingI Asa cum am aratat $e'a! leasingul s&a conturat mult mai clar ca realitate economica $ecat ca o entitate 'uri$ica. Daca pentru agentii economici leasingul poate i consi$erat $rept un mi'loc $e concentrare! prin micsorarea riscurilor! pentru cei c(emati sa&i $esci re%e esenta 'uri$ica el pare o pro#lema insolu#ila. Succesul economic $eose#it al acestei noi operatiuni a impus leasingul in atentia tuturor. Leasingul este la acest moment! pe plan international! unul $intre cele mai raspan$ite mi'loace $e reali%are a inantarilor. O prima pro#lema pe care o ri$ica notiunea $e ?contract $e leasing@ o repre%inta insasi e+istenta sau ine+istenta unui asemenea contract. Este leasingul un contract! sau o operatiune ormata $intr&un comple+ $e contracteI Or$onanta nr. 3*>*//2 se intitulea%a ?Or$onanta pri"in$ operatiunile $e leasing si societatile $e leasing@! iar art. * alin. * arata ca ?pre%enta or$onanta se aplica operatiunilor $e leasing@. Aceste operatiuni pe care OG nr. 3*>*//2 le numeste ?leasing@ cuprin$! con orm legii! mai multe elemente $istincte- transmiterea catre utili%ator a olosintei unui #un Bart.*A) o e+ploatare comerciala a #unului Bart. *5 lit. #A) un man$at Bart. 3A) un $rept $e optiune Bart. / lit. $A. Din enumerare reiese cu usurinta aptul ca operatiunea $e leasing poate i $isociata intr&un comple+ $e contracte numite si nenumite. In $octrina rance%a tra$itionala! ?$reptul $e optiune@ a ost tra$us tot printr&un contract $istinct! anume ?promisiune $e "an%are@ & ?le cre$it&#ail@. Pe $e alta parte! Or$onanta nr. 3*>*//2 reglementea%a ?inc(eierea contractului $e leasing@! ?"aloarea contractului $e leasing@ ! $urata minima sau constituirea cu titlu e+ecutoriu. In conclu%ie! leasingul este atat o operatiune ormata $intr&un comple+ $e contracte! cat si un contract $istinct.

Atunci can$ ne re erim la totalitatea raporturilor 'uri$ice ne a lam in ata operatiunilor $e leasing! con orm acceptiunii $ate! iar atunci can$ ne re erim la actul inc(eiat intre inantator si utili%ator! "om olosi notiunea $e ?contract $e leasing@. C(iar $aca unele $intre e ectele contractului $e leasing conturea%a igura 'uri$ica a altor contracte Blocatiune! man$at! promisiune $e "an%areA! totusi! prin crearea unor e ecte noi! $istincte $e cele ale contractelor clasice! contractul $e leasing si&a castigat $reptul $e cetate pe taram 'uri$ic! apt spri'init si $e consacrarea sa legislati"a. 62. Trasaturile contractului $e leasing Contractul $e leasing este un act 'uri$ic #ilateral! numit! cu titlu oneros! a"an$ continut patrimonial! cu e+ecutare succesi"a! intuitu&personae si consensual. Contractul $e leasing con irmat $e Or$onanta nr. 3*>*//2 a $e"enit un contract tipic BnumitA. Contractul $e leasing este un act 'uri$ic #ilateral! care se inc(eie intre societatea $e leasing! in calitate $e locator B inantatorA si utili%ator. Alaturi $e con$itiile generale re eritoare la inc(eierea actelor 'uri$ice! lacatorul tre#uie sa in$eplineasca si con$itiile speciale pre"a%ute $e lege. Utili%atorul tre#uie sa in$eplineasca con$itii speciale re eritoare la $estinatia #unului contractat si plata re$e"entelor. Este un contract sinalagmatic pentru ca am#ele parti se o#liga reciproc. Contractul $e leasing $a nastere la o#ligatii corelati"e si inter$epen$ente! apt ce permite aplicarea principiilor generale relati"e la e+ecutarea! ori nee+ecutarea contractelor sinalagmatice Bcum ar i e+ceptia $e nee+ecutare a contractului si re%iliereaA. Este un contract cu titlu oneros si continut patrimonial pentru ca am#ele parti urmaresc reali%area unui pro it propriu! pro it e"alua#il in #ani. Locatorul primeste re$e"ente platite perio$ic $e catre utili%ator $in care isi pastrea%a ?o mar'a $e pro it@! iar utili%atorul #ene icia%a $e olosinta #unului pe perioa$a $erularii contractului! iar la s arsitul acestuia poate ac(i%itiona #unul la "aloarea re%i$uala a acestuia Bart. / lit.$A. Este un contract cu e+ecutare succesi"a! $eoarece e ectele sale se pro$uc pe tot parcursul $erulari contractului. Acest apt are consecinte importante asupra $es asurarii raporturilor $intre parti! $intre care amintim pro#lema riscului! a e ectelor pri"in$ nee+ecutarea contractului si re%ilierii ori a prescriptiei $reptului la actiune. Este un contract intuitu&personae! in ceea ce&l pri"este pe utili%ator! societatea $e leasing inc(ein$ contractul in consi$erarea calitatilor utili%atorului care este o#ligat sa pre%inte o $ata cu cererea $e a contracta si acte re eritoare la situatia sa inanciara! precum si $ate pri"itoare la e+ploatarea ulterioara a #unului! in ca%ul unei $estinatii comerciale sau in$ustriale. Drept consecinta! utili%atorul nu poate instraina $repturile sale! ori cesiona contractul ara acor$ul locatorului. Cu toate acestea! in ca%ul succesiunii uni"ersale B u%iune! comasareA ori cu titlu uni"ersal B$i"i%areA! $repturile si o#ligatiile pre"a%ute in contract nu se sting! in$i erent $aca transmisiunea se re era la patrimoniul locatorului! ori al utili%atorului. In ca%ul #unurilor cu $estinatie comerciala sau in$ustriala! succesorul tre#uie sa respecte con$itiile $e e+ploatare a acestora! asa cum au ost ele pre%entate in planul $e e+ploatare! la momentul inc(eierii contractului. Contractul $e leasing este consensual! simpla mani estare $e "ointa a partilor iin$ su icienta pentru reali%area acor$ului in mo$ "ala#il. Inc(eierea contractului $e leasing in orma autentica sau prin act scris si reali%area proce$urilor $e pu#licitate nu repre%inta con$itii $e "ala#ilitate! ci $oar con$itii ?a$ pro#ationem@ Bcon orm regulilor re eritoare la pro#a actelor 'uri$iceA si ?$e opo%a#ilitate@ Bcon orm art. ,* $in Or$onanta nr. 3*>*//2A. 60. Clasi icarea contractelor $e leasing Se olosesc mai multe criterii $e clasi icareaA $upa calitatea utili%atorului! leasingul este-

& public! $aca cel care #ene icia%a $e inantare este statul! a"an$ ca "arianta ?leasingul comunal@! can$ utili%atorul este o comunitate locala) & privat! $aca se reali%ea%a inantarea unei intreprin$eri particulare "i%an$ #unuri cu $estinatie comerciala sau in$ustriala ori pentru persoane i%ice #unuri $e olosinta in$elungata sau imo#ile cu $estinatie $e locuinte. #A $upa apartenenta partilor& leasing national & $aca partile apartin aceluiasi stat) & contractul $e leasing international & can$ inter"ine un element $e e+traneitate. In special este "or#a $e leasingul ec(ipamentului in$ustrial sau alte #unuri mo#ile $e mare "aloare Ba"ioane! petroliere! sateliti! camioane! etc.A*/. In acest ca% este rele"ant sistemul $e impunere iscala si "amala. cA $upa mo$ul $e calcul al re$e"entelor& contractul $e leasing cu amorti%are integrala B ull&pa4&out&leasingA in care suma re$e"entelor platite locatorului! $in care s&a sca%ut cea cu titlu $e mar'a $e pro it@! amorti%ea%a "aloarea #unului,5) & contractul $e leasing cu amorti%are partiala. Acest tip $e contract se caracteri%ea%a printr&o "aloare re%i$uala consi$era#ila care $a consistenta $reptului $e optiune Bnon& ull&pa4&out&leasingA. $A $upa apartenenta on$urilor in"estite prin contractul $e leasing& leasingul reali%at cu on$urile unei societati $e leasing) & leasingul sin$icali%at & inantarea ac(i%itiei #unurilor contractate in regim $e leasing se ace prin punerea in comun $e on$uri apartinan$ mai multor societati $e leasing. In acest el se pot inanta in"estitii mari cu riscuri sca%ute. Or$onanta nr. 3*>*//2 reglementea%a leasingul sin$icali%at in art. ,6 permitan$ ca ec(ipamentul in$ustrial si constructiile sa poata i utili%ate! in sistem $e leasing! $e catre societatile comerciale! $aca intre acestea s&a inc(eiat un contract in scopul reali%arii unei in"estitii sau al olosintei comune. eA $upa pro"enienta #unurilor inantate& contractul $e leasing clasic! cu structura tripartita. In acest ca% #unul pro"ine $e la o terta persoana! numita urni%or) & contractul $e leasing care are ca o#iect un #un a lat in patrimoniul inantatorului sau construit c(iar $e inantator. Este ca%ul societatilor imo#iliare pentru comert si in$ustrie care e+ploatea%a prin leasing imo#ilele pe care le&a construit. In ;ranta #unurile $e olosinta in$elungata pentru persoane i%ice nu pot i e+ploatate in sistem leasing prin interme$iul ?societatilor integrate@! iar imo#ilele cu $estinatie $e locuinta nu pot ace o#iectul contractelor $e leasing inc(eiate $e SICO.I. Aceste ultime #unuri mo#ile si imo#ile! pot i e+ploatate in regim $e leasing $oar $e catre ?societatile $e leasing generale@. & lease&#ac8 ori sale an$ lease&#ac8. Este "arianta contractului $e leasing in care #unul utili%at este "an$ut societatii $e leasing! c(iar $e catre #ene iciar. Acest tip $e leasing e"i$entia%a cel mai #ine caracterul $e operatiune inanciara a leasingului,* .Lease&#ac8&ul este reglementat $e Or$onanta nr. 3*>*//2! in art. ,,! su# orma $e ?"in$erea ec(ipamentului in$ustrial@! apt care ne&ar putea ace sa cre$em ca legiuitoru a $orit sa lase ?lease&#ac8@&ul imo#iliar in a ara reglementarii! in$i erent $aca este "or#a $e imo#ile cu $estinatie comerciala sau in$ustriala! ori imo#ile cu $estinatie $e locuinta. A $upa natura #unului contractat& leasingul mo#iliar! care poate a"ea ca o#iect #unuri cu $estinatie comerciala sau in$ustriala ori #unuri $e olosinta in$elungata) & leasingul imo#iliar! care poate a"ea ca o#iect imo#ilele cu $estinatie in$ustriala sau comerciala! ori imo#ile cu $estinatia $e locuinta pentru persoanele i%ice.
*/ ,5

GE CAPITAL- 7ac8 Jelc(Ks Secret Jeapon@! in ?;ORTUNE@ $in *5 no". *//2! p. **1 In $reptul german! se c(eama ? ? ...&.o$ell@! a$ica un contract $e leasing cu "aloare re%i$uala sim#olica $e *D.. .. Gio"anoli! op. cit. p. ,16

,*

gA $upa natura operatiunii! legiuitorul roman clasi ica leasingul in inanciar si operational Bart. ,A. Leasingul inanciar este $e init ca iin$ acea operatiune care in$eplineste una sau mai multe $intre urmatoarele con$itii& riscurile si #ene iciile a erente $reptului $e proprietate trec asupra utili%atorului $in momentul inc(eierii contractului $e leasing) & artile au pre"a%ut e+pres ca la e+pirarea contractului $e leasing se trans era utili%atorului $reptul $e proprietate asupra #unului) & utili%atorul poate opta pentru cumpararea #unului! iar pretul $e cumparare "a repre%enta cel mult 35G $in "aloarea $e intrare BpiataA pe care acesta o are la $ata la care optiunea poate i e+primata. & perioa$a $e olosire a #unului in sistem $e leasing acopera cel putin 23G $in $urata normala $e utili%are a #unului! c(iar $aca in inal $reptul $e proprietate nu este trans erat. Leasingul operational este consi$erat ca iin$ acea operatiune $e leasing care nu in$eplineste nici una $intre con$itiile leasingului inanciar. Din anali%a celor $oua orme $e leasing! asa cum au ost conturate $e legiuitor! se constata contra$ictia elementelor speci ice leasingului inanciar ata $e trasaturile $e initorii ale leasingului! mentionate in art. *. Ast el! se permite o clau%a e+presa $e trans erare a $reptului $e proprietate catre utili%ator! la e+pirarea contractului $e leasing! clau%a care inlatura $reptul $e optiune a utili%atorului $e a continua contractul ori $e incetare a contractului cu restituirea #unului. Se renunta la o trasatura $e initorie a leasingului & $reptul $e optiune & cu consecinta trans ormarii contractului in alta igura 'uri$ica & locatiune cu promisiune erma $e "an%are & ceea ce "a genera! in practica! interpretari $i erite. De asemenea! s&a pre"a%ut ca ?#ene iciile a erente $reptului $e proprietate sa treaca asupra utili%atorului $in momentul inc(eierii contractului $e leasing! $ispo%itie a lata in con lict cu cea $in art. / lit. c care inter%ice transmiterea $reptului $e $ispo%itie! $eci si a ?#ene iciilor@ a erente acestuia. Importanta clasi icarii se rele"a su# aspectul calcularii ratelor $e leasing! a "alorii re%i$uale si $uratei contractului. 6/.Inc(eierea! e+ecutarea si incetarea contractului $e leasing Operatiunile $e leasing presupun o succesiune $e etape. .a'oritatea specialistilor consi$era necesare 6 etape succesi"e $e reali%are! $aca nu sur"ine "reun e"eniment care sa intrerupa operatiunile. Prima etapa este cea $e ormare a contractului BIA! urmata $e etapa $e reali%are a locatiunii BIIA si apoi etapa $e inali%are a contractului BIIIA. I. Etapa de formare a contractului Contractul $e leasing se "a supune regulilor generale $in $reptul comun care gu"ernea%a inc(eierea contractelor. Ast el! contractul $e leasing se inc(eie prin intalnirea cererii cu o erta! iin$ aplica#ile $ispo%itiile art. 63&6/ $in Co$. comercial pri"itoare la ormarea contractelor. La acest punct "om a"ea in "e$ere nu numai proce$ura $e inc(eiere a contractului $e leasing propriu&%is & $intre locator si utili%ator & ci ne "om re eri la toate etapele care premerg! insotesc si succe$ acestui proces. Alt el spus! "om anali%a inc(eierea intregii operatiuni $e leasing care cuprin$e nu numai raporturile speci ice locator&utili%ator! ci toate raporturile ce se nasc in structura tripartita & pana la momentul in care utili%atorul intra in posesia #unului.

=5. Conturarea contractului $e leasing se poate ace pe mai multe cai a late la in$emana partilor. In $octrina,, au ost anali%ate trei situatii! in unctie $e scopul urmarit. Este "or#a $e leasingul mo#iliar B*A! leasingul imo#iliar B,A si $e cesiunea leasingului B6A. . !ormarea contractului in cazul leasingului mobiliar =*. Reali%area unui contract $e leasing mo#iliar presupune a$esea un timp in$elungat pentru ca raporturile $intre cele trei parti B inantator&utili%ator&pro$ucator $e #unuriA sa se poata inc(ega si a se a'unge la un acor$ $e "ointa. In mo$ o#isnuit! se incepe procesul prin initiati"a utili%atorului $e a contacta urni%orul $e #unuri BaA care apoi cauta o societate $e leasing $ispusa a inanta B#A si care cumpara #unul $e la urni%or BcA) procesul se termina prin reali%area masurilor $e pu#licitate B$A. aA Intelegerea $intre utili%ator si urni%or =,. Viitorul utili%ator! $e regula! cauta printre urni%orii $e #unuri pe acela care pro$uce ori comerciali%ea%a #unurile ce ii sunt necesare. El solicita urni%orului caracteristicile te(nice! termenul $e li"rare si pretul & unctie $e care "a lua o (otarare. Practic! "iitorul utili%ator actionea%a ca si can$ ar urma sa cumpere #unul! $esi societatea $e leasing il "a ac(i%itiona si ast el "a $e"eni proprietara. Actiunea "iitorului utili%ator! in aceasta a%a! a ost e+plicata $e unii specialisti ,6! pe #a%a man$atului acor$at $e societatea $e leasing. O asemenea e+plicatie ni se pare eronata! $eoarece! $e regula! la momentul $iscutiilor $intre "iitorul utili%ator si urni%ori! utili%atorul nu a intrat in legatura cu societatea $e leasing si $eci nu a"ea posi#ilitatea sa o#tina un man$at ,=. De alt el! recurgerea la e+plicatia man$at pre%inta interes! iin$ su icient a constata ca relatiile preala#ile intre urni%or si "iitorul utili%ator sunt $e natura acestei operatiuni noi si speci ice numita leasing. Art. / lit. a si # $in or$onanta! $a $reptul utili%atorului $e sa&si aleaga urni%orul si societatea care "a asigura #unul! cu acor$ul societatii $e leasing. ;ace e+ceptie ca%ul in care societatea $e leasing are si calitatea $e urni%or. De alt el! $ispo%itia citata era super lua! a"an$ in "e$ere ca! in a%a precontractuala "ointa partilor nu poate i supusa e+igentelor "iitorilor parteneri contractuali. In art.3 se $a $reptul utili%atorului $e a alege ?societatea care "a asigura #unul! cu acor$ul societatii $e leasing@ & pro#lema $i erita ce urmea%a a i anali%ata la e ectele contractului. =6. Cererea utili%atorului Potri"it art.=! pentru e ectuarea unei operatiuni $e leasing! orice persoana i%ica sau 'uri$ica ormulea%a o cerere erma! in care preci%ea%a #unul care "a constitui o#iectul contractului $e leasing. Cererea se transmite societatii $e leasing impreuna cu actele $in care re%ulta situatia inanciara a solicitantului. In unctie $e pre erintele "iitorului utili%ator pri"itoare la caracteristicile #unului! termenul $e li"rare si pret! urni%orul "a sta#ili $aca le poate satis ace. In ca%ul unui raspuns po%iti"! urni%orul isi ia anga'amentul ata $e utili%ator $e a li"ra #unul in con$itiile con"enite. Anga'amentul urni%orului are natura 'uri$ica a unei promisiuni unilaterale $e "an%are,3! cu stipulatia ca re%ilierea promisiunii poate i acuta in #ene iciul oricarei persoane $esemnate $e "iitorul utili%ator. Cererea utili%atorului sur"ine cel mai a$esea in urma tratati"elor purtate cu inantatorul.

,, ,6

I$em! p. ,13 Cl. C(aman$ & Le leasing! 7.c.P. */03! ...! op.cit.! p.6= ,= Aceeasi opinie & Gio"anoti! op. cit.! p. 650&65/ ,3 Pri"itor la promisiunea $e "an%are! a se "e$ea Stanciu Carpenaru si ;rancisc Dea8 in ?Contracte ci"ile si comerciale@ E$itura Lumina Le+ *//6! p. ,16 si urm.

b) Incheierea contractului de leasing ==. Daca pro#lemele te(nice pri"itoare la caracteristicile #unului! termene $e li"rare si pret au ost re%ol"ate! "iitorul utili%ator urmea%a a le re%ol"a si pe cele inanciare! a$esea mult mai $i icile. In acest scop! utili%atorul se a$resea%a unei societati $e leasing cu o cerere $e leasing. In cuprinsul cererii! utili%atorul "a insera si in ormatii asupra persoanei sale! in$eose#i asupra capacitatii sale inanciare $e a restitui cre$itul su# orma re$e"entelor si pretului re%i$ual. In ormatiile urni%ate "or i insotite $e $o"e%i Banali%e te(nice si inanciare! con irmari $in partea unor specialisti in materie! etc.A. Donitatea comerciantului se "a sta#ili pe #a%a a $oua elemente- primul! un curriculum "itae al societatii BcomerciantuluiA $in care sa reiasa serio%itatea acestuia in raporturile economice anterioare! precum si sta#ilitatea situatiei sale inanciare) al $oilea! un plan al a acerii care sa arate perspecti"ele $e e+ploatare e icienta a #unului ac(i%itionat. Aman$oua actele au o importanta la el $e mare. O in"estitie implica intot$eauna un gra$ $e risc) e"aluarea riscului comporta anali%a a $oua aspecte! unul o#iecti"! altul su#iecti". Componenta ?o#iecti"a@ a gra$ului $e risc este $ata $e me$iul $e reali%are a in"estitiei! a$ica $e situatia social&economica! $e e"olutia pietei! $e sta#ilitatea monetara ,1. Un alt in$ice o#iecti" $e risc il repre%inta c(iar mo$ul $e in"estitie a on$urilor- in"estitiile #ancare! on$urile $e pensii sau $e asigurari! ori on$urile pentru in"estitii $e porto oliu! toate au gra$e $i erite $e risc! apt care poate $etermina pre erinta orientarii on$urilor catre o mo$alitate sau alta la un moment $at,2. Dupa ce au cunoscut un #oom la inceputul anilor F05! in"estitiile reali%ate in on$urile $e pensii si $e asigurari s&au reorientat catre s arsitul anilor F/5 catre in"estitiile $irecte sau $e porto oliu! in principal $atorita aparitiei unor noi %one $e piete in e+pansiune B?emerging mar8ets@A. Componenta su#iecti"a este $ata $e incre$erea pe care o poate genera utili%atorul. =3. Toti acesti actori $e risc se trans orma in in$ici care "or sta la #a%a $e calcul al pretului inantarii. In general! leasingul este consi$erat o orma $e inantare cu un risc sca%ut. Leasingul ca orma $e inantare comporta la ran$ul sau $i erite "ariante cu gra$ $e risc $i erit. Or$onanta nr. 3*>*//2 reglementea%a o "arianta $e leasing cu cel mai sca%ut gra$ $e risc. Acest tip $e leasing este cunoscut $in S.U.A. ca ?#on$&lease@. El se caracteri%ea%a prin aceea ca in ca%ul $istrugerii #unului in perioa$a $erularii contractului! utili%atorul "a continua sa plateasca re$e"entele pana la ac(itarea integrala a "alorii contractului con orm art. *5 lit. $in or$onanta. E+ceptia o ac $istrugerile cau%ate $e orta ma'ora si apta unei terte persoane. Cum am aratat! gra$ul $e risc concret al in"estiei este sta#ilit! in inal! prin consi$erarea #onitatii utili%atorului! luan$u&se in calcul cele $oua aspecte- acti"itatea anterioara si planul $e e+ploatare al #unului. In ormatiile pri"in$ acti"itatea anterioara a utili%atorului sunt a$unate $in acte si apte precumultimele #ilanturi conta#ile! ultimele contracte si mo$ul $e $erulare al lor! planul general $e $e%"oltare! litigiile anterioare! in ormatii urni%ate $e Camera $e Comert si In$ustrie! ori $e alte asociatii pro esionale*,0. In ca%ul unor in"estitii $e amploare! se "a cere parerea si a unui e+pert inanciar Bau$itA. De asemenea! pot i olosite si scrisori #ancare relati"e la serio%itatea irmei. Insa ?pro ilul moral@ al irmei nu este actorul e+clusi" $e $eterminae a $eci%iei $e in"estitie si a "alorii contractului) celalalt element $e anali%at! la el $e important! este planul $e e+ploatare a

,1 ,2

7o(n ;. Lamemert! ..A.I.&R...&@In"estorKs perspecti"e on single tenant net lease transactions@ in ?T(e Appraisal 7ournal@! 7ul4 *//2! p.,,6 GE CAPITAL! i$em! p.**0 ,0 In S.U.A. asociatiile pro esionale Bsi alte institutiiA e$itea%a pu#licatii pri"in$ situatia irmelor! care pot i o#tinute gratuit prin cerere nominala. E+?Stan$ar$ an$ PoorKs Dloam#er Reporting Ser"ice

#unului. Acest plan tre#uie sa con"inga inantatorul ca este capa#il sa asigure renta#ilitatea in"estitiei si sa $erule%e contractul normal! platin$ la termenele i+ate re$e"entele con"enite,/. Importanta acestui plan $e e+ploatare "aria%a $e la ca% la ca%! el putan$ a i contrapon$ere a pro#itatii si moralitatii irmei. Ast el! pentru o irma trans&nationala! in ca%ul unei in"estitii minore! planul $e e+ploatare este putin rele"ant. Insa &poate si ceea ce interesea%a mai mult& in ca%ul unor intreprin$eri mici sau mi'locii! in ca%ul unor intreprin%atori a caror a acere este $e a#ia in sta$iul $e proiect! ori in ca%ul intreprin$erilor $e se con runta cu pier$eri inanciare sau sunt c(iar in pragul alimentului! planul $e e+ploatare a #unurilor poate $etermina el singur! &$aca este in$ea'uns $e con"ingator &! atat $eci%ia inantatorului $e a in"esti in acest plan! cat si con$itiile $e reali%are a in"estitiei65. Pentru a a"ea e ectul $orit! un asemenea plan tre#uie sa ie #ine un$amentat pe calcule corecte $e piata. Toate aceste elemente relati"e la riscul unei in"estitii "or in luenta!uneori $ecisi"! atat "aloarea contractului! cat si $urata sa. ?Valoarea contractului@ este o notiune consacrata in cuprinsul Or$onantei nr. 3*>*//2 si $e inita $e aceasta. O intalnim in art. , lit. # si repre%inta suma tuturor re$e"entelor! iar in ca%ul ac(i%itiei #unului se a$auga si "aloarea re%i$uala a acestuia. Or$onanta nu ace re erire la un element $es intalnit printre clau%ele contractului $e leasing re eritoare la "aloarea contractului & ?a"ansul@. A"ansul repre%inta o suma $e #ani pe care utili%atorul o plateste la inceputul $erularii contractului $e leasing. Suma se calculea%a procentual $in "aloarea #unului ac(i%itionat. Desi leasingul este cunoscut ca o unitate $e inantare integrala a in"estitiilor! nu este mai putin a$e"arat ca atunci can$! ie in a"oarea utili%atorului! ie in cea a inantatorului! este posi#ila plata in a"ans a unei sume procentuale! acest apt se "a reali%a inscriin$u&se in contract si sta#ilin$ e ectele principale asupra $erularii contractului. Plata unei sume $e #ani cu titlu $e a"ans are consecinte asupra componentelor "aria#ile $in "aloarea re$e"entelor& sca$e "aloarea $e amorti%at! ast el incat platile acute cu titlu $e amorti%ari "or i mai mici. & sca$e "aloarea totala a cre$itului si! ca atare! "or sca$ea si sumele $in re$e"enta $atorate ca pret al cre$itului. & sca$e procentul $e risc al cre$itului! apt ce $etermina! $e asemenea! sca$erea pretului cre$itului. In ce pri"este societatea $e leasing! plata unei sume $e #ani cu titlu $e a"ans poate constitui elementul $eterminant in luarea $eci%iei $e a in"esti intr&o anumita a acere! atunci can$ utili%atorul si planul $e a acere nu pre%inta o #onitate su icienta pentru o inantare integrala. Ca regula! a"ansul se poate situa in inter"alul *5G&=5G $in "aloarea #unului. La sta#ilirea sa! se "a tine seama $e interesele am#elor parti. Dupa cum am aratat! re$e"entele au o structura comple+a. Principala componenta a re$e"entelor o repre%inta amorti%arile. Litera $ a articolului , $in or$onanta preci%ea%a ca rata $e leasing repre%inta& in ca%ul leasingului inanciar! cota&parte $in "aloarea $e intrare a #unului si a $o#an%ii $e leasing care se sta#ileste pe #a%a ratei $o#an%ii con"enite prin acor$ul partilor) & in ca%ul leasingului operational! c(iria se sta#ileste prin acor$ul partilor. Amorti%arile "or i calculate in con ormitate cu $ispo%itiile Legii nr. *3>*//=. Ast el se "a $etermina $urata economica $e "iata a #unului ac(i%itionat.
,/ 65

Dusiness .anagement ?Loo8 #e ore 4ou lease@! in ?Dlac8 enterprise@! no"em#er *//2 E+emplu in *//6! irma Continental Airlines se lupta cu spectrul alimentului si cu a'utorul unor contracte $e inc(iriere si inantare a e"itat proce$ura $e alimentare

Dupa cum "om i in pre%enta unei amorti%ari lineare! $egresi"e sau accelerate! "a $i eri $e la ca% la ca% si cuantumul re$e"entelor! $ar si $urata optima $e $erulare a contractului. In actualul conte+t legislati"! in con ormitate cu art. 1 alin. , lit.c $in Or$onanta nr. 25>*//= pri"in$ impo%itul pe pro it & amorti%area e ectuata peste limitele legale nu este $e$ucti#ila $in #a%a $e impo%itare. Art. 2 al Or$onantei nr. 25>*//=! la alin. , arata ca mi'loacele i+e amorti%ate sunt impartite! $in punct $e "e$ere iscal! in 1 grupe! cu urmatoarele cote $e amorti%areGrupa Durata $e unctionare a mi'loacelor i+e B$eterminat $e $ispo%itiile legaleA De la * an la = ani inclusi" De la = ani la 0 ani inclusi" De la 0 ani la *, ani inclusi" De la *, ani la ,5 ani inclusi" De la ,5 $e ani la 65 $e ani inclusi" Pest 65 $e ani Cota anuala $e amorti%are =5G *2G *5G 2G =.3G ,G

*. ,. 6. =. 3. 1.

Consi$eram ca! prin norme $e aplicare gu"ernul "a tre#ui sa $etermine! in mo$ concret! care este li#ertatea societatilor $e leasing $e a sta#ili regimul $e amorti%are a #unurilor e+ploatate in acest regim. Dunurile e+ploatate in leasing se amorti%ea%a ca regula in unctie $e ta#elele o iciale ale amorti%arii iscale! #a%ate pe regula u%urii. Se poate opta intre o amorti%are lineara sau $egresi"a! speci ican$ ca pentru o amorti%are accelerata este ne"oie $e apro#area .inisterului ;inantelor. =1. O erta erma Prin o erta erma se intelege mani estarea $e "ointa a utili%atorului caracteri%ata prin e+igente speci ice $reptului comercial6*. ;ie ca este "or#a $e locator sau utili%ator! o erta apartine celui care ia initiati"a $e a contracta. Pentru a a"ea caracterul unei o erte! intentia $e a contracta tre#uie a$usa la cunostinta celeilalte parti! impreuna cu principalele elemente ale contractului. Doua $intre principalele elemente ale o ertei sunt $urata contractului si "aloarea acestuia Be+primata prin suma re$e"entelor si "aloarea re%i$ualaA. Ca atare! se constata ca principalele elemente ale contractului $e leasing tin $e natura si "aloarea #unului contractat! apt care $etermina ca alegerea urni%orului si sta#ilirea con$itiilor $e "an%are a #unului! inclusi" pretul! sa precea$a momentului reali%arii unei o erte erme si a inc(eierii contractului $e leasing. Acor$ul inter"enit intre societatea $e leasing si utili%ator inainte $e sta#ilirea urni%orului #unului si clau%elor re eritoare la "aloarea si $urata contractului $e leasing! are "aloarea unui ante& contract sau a unui contract preala#il. Acest acor$ este un "erita#il contract a"an$ orta o#ligatorie pentru parti 6,. In ca$rul operatiunilor $e leasing! acesta este primul contract care $a nastere la $repturi si o#ligatii pentru parti. Dupa acceptarea $e catre societatea $e leasing a o ertei ormulate $e catre utili%ator in con$itiile $in or$onanta! anga'area raspun$erii partilor se "a ace pe #a%a $e contract! c(iar $aca un contract $e leasing nu s&a inc(eiat66.
6* 6, 66

I. Turcu! I.Pop ?Contractele comerciale& ormare si e+ecutare@! E$itura Lumina Le+! Ducuresti! *//2! p.**5 si urm. ?Droit ci"il! les o#ligations@! *3&eme e$ition Gerar$ Legier! ... *//1 Gerar$ Legie! i$em p. ,2

=2. In ca%ul operatiunilor $e leasing in care societatea $e leasing are si calitatea $e urni%or! aceasta a%a nu e+ista! partile trecan$ $irect la negocierea clau%elor contractului $e leasing! inclusi" cele re eritoare la $urata si "aloarea acestuia Bnumarul si <uantumul re$e"entelor si "aloarea re%i$ualaA. Desi ca regula operatiunile $e leasing presupun o o erta erma ormulata $e utili%ator! in ca%ul in care societatea $e leasing "rea sa "alori ice #unurile proprii! contractul $e leasing poate a"ea ca #a%a o o erta pu#lica ormulata $e catre societate. Societatea $e leasing "a i o#ligata sa mentina o erta pe perioa$a in care a ost ormulata! ori $aca nu are termen! ea tre#uie mentinuta un timp re%ona#il. Societatea $e leasing "a raspun$e $elictual pentru retragerea intempesti"a a o ertei! $aca aceasta a pro"ocat "reun pre'u$iciu6=. De multe ori o ertele ormulate $e catre proprietarul #unurilor se intitulea%a impropriu o erte $e "an%are prin leasing. Tre#uie speci icat ca in ca%ul o ertelor $e a inc(eia un contract $e leasing! ormulate c(iar $e catre pro$ucatorul #unurilor! ara ca acesta sa ai#a calitatea $e societate comerciala $e leasing! contractul ce urmea%a a se inc(eia nu #ene icia%a $e $ispo%itiile Or$onantei nr. 3*>*//2 si! ca atare! partile nu sunt tinute $e pre"e$erile legii. Toate o#ligatiile partilor tre#uie pre"a%ute e+pres in contract! si in mo$ special o#ligatia locatorului $e a respecta $reptul $e optiune al utili%atorului $e la s arsitul $erularii contractului. Daca nu sunt respectate con$itiile re eritoare la calitatea locatorului si cele re eritoare la $estinatia #unurilor! "a i "or#a $e un contract nenumit care "a i reglementat $oar $e clau%ele proprii! completate $e $ispo%itiile generale si speciale ale Co$ului Ci"il Binc(irierea #unurilor si contractul $e "an%areA 63. =0. In ca%ul contractului ?sale an$ lease&#ac8@ operatiunile $e leasing incep prin o erta $e "an%are acuta $e utili%ator catre societatea $e leasing. Daca contractul $e "an%are&cumparare se inc(eie inaintea contractului $e leasing! partile tre#uie sa pre"a$a inca $e la momentul "an%arii! o#ligatia societatii $e leasing $e a inc(eia un contract $e leasing cu "an%atorul a"an$ ca o#iect c(iar #unul "an$ut. Dreptul $e optiune in ca%ul lease&#ac8&ului se mai numeste si $reptul $e rascumparare a #unului. =/. Aceptarea o ertei Transmiterea cererii catre societatea $e leasing nu este su icienta pentru ormarea contractului $e leasing. Cererea constituie $oar o o erta $e a contracta pe care societatea $e leasing poate sa o accepte sau sa o re u%e! in unctie $e interesele sale. Daca cererea este acceptata! societatea $e leasing si utili%atorul "or semna contractul $e leasing! preci%an$ in clau%ele contractuale o#ligatiile reciproce pe toata $urata contractului si la inalul acestuia. 35. Contractul $e leasing & contract $e a$e%iune I Capitolul II $in or$onanta! intitulat ?Contractul $e leasing@ contine norme care sta#ilesc elemente minime o#ligatorii! atat generale cat si speci ice! ceea ce o#liga partile sa le accepte! cu posi#ilitatea con erita $e art. 1 alin. 6 $e a stipula si alte clau%e. Contractul $e leasing tre#uie sa cuprin$a minim elementele pre"a%ute in art. 1! respecti"aAclau%a pri"in$ $e inirea contractului $e leasing ca leasing sinanciar sau operational. #A$enumirea #unului care ace o#iectul contractului $e leasing si caracteristicile $e i$enti icare a acestuia) cA"aloarea ratelor $e leasing si termenul $e plata a acestora $Aperioa$a $e utili%are in sistem $e leasing)
6= 63

Li"iu Pop ?Teoria generala a o#ligatiilor@! e$. a II&a! C(emarea! Iasi! *//1! p. 35&3*) Gerar$ Legier op.cit.! p.,6 7ean Voulgaris! ?La location inanciere en Grece@ in ?Re"ista italiana $el leasing@ nr. 6>*/02 B$ecem#rieA! p. 323

eAclau%a pri"in$ o#ligatia asigurarii #unului) In ca%ul contractului $e leasing inanciar "or i incluse si urmatoarele clau%eaA"aloarea $e intrare a #unului) #A"aloarea re%i$uala a #unului con"enita $e parti! can$ este ca%ul) cA"aloarea a"ansului) $Arata $e leasingul. O clau%a o#ligatorie este cea pri"in$ constituirea ca titlu e+ecutoriu a contractului $e leasing! $aca& la s arsitul perioa$ei $e leasing! utili%atorul nu a ormulat optiunea cumpararii #unului sau a prelungirii contractului) re%ilierea contractului $in "ina e+clusi"a a utili%atorului. In ine! potri"it art.2! contractul $e leasing se inc(eie in scris. Clau%ele o#ligatorii nu consi$eram ca trans orma contractul $e leasing intr&un contract $e a$e%iune! a"an$ in "e$ere ca unele clau%e se re era la con$itiile $e "ala#ilitate ale con"entiilor B o#iectul! $urataA! iar altele con igurea%a contractul $e leasing in speci icitatea sa si care ac parte o#ligatorie $in contract. 3*. Garantiile contractului Cel mai a$esea societatea $e leasing isi constituie garantii care sa ii asigure reali%area cre$itului acor$at61. Spre e+emplu! "a solicita utili%atorului un acor$ asupra re$e"entelor sau poate solicita garantarea returnariii cre$itului $e catre un tert! prin cautiune $ata $e acesta! sau cautiune $ata $e persoanele $in con$ucerea societatii utili%atoare. 3,. A ectarea contractului O o#ser"atie se impune in aceasta a%a $e reali%are a operatiunilor $e leasing- la semnarea contractului $e leasing! #unul ce urmea%a a i utili%at nu este inca proprietatea societatii $e leasing care inantea%a operatiunea! $eoarece inca nu s&a reali%at ac(i%itia #unului $e la urni%or. Intelegerea $intre societatea $e leasing si utili%ator isi are intemeierea in con"entia inc(eiata anterior intre urni%or si utili%ator pri"itoare la caracteristicile #unului! timpul $e li"rare si pret! ceea ce "a permite societatii $e leasing sa negocie%e cu urni%orul in con$itiile $e'a sta#ilite. In consecinta! pana la ac(i%itia #unului $e catre societatea $e leasing! contractul $e leasing tre#uie consi$erat su# con$itia $o#an$irii $reptului $e proprietate $e catre inantator. Unii autori anali%ea%a situatia ca o promisiune sinalagmatica $e leasing 62! iar leasingul $e"ine $e initi" la momentul li"rarii #unului la utili%ator. c) Incheierea contractului de vanzare-cumparare 36. Deoarece urni%orul a tratat cu utili%atorul inca inainte $e semnarea contractului $e leasing! el are $e'a a"ansata o o erta $e "an%are a$resata societatii $e leasing aleasa $e utili%ator. Pentru a se reali%a contractul $e "an%are&cumparare este su icient $eci ca o societate $e leasing sa se a$rese%e urni%orului cu o coman$a prin care sa&si mani este intentia $e a ac(i%itiona #unul ales $e utili%ator. De regula! inainte $e a i transmisa coman$a la urni%or! societatea $e leasing o supune spre apro#are utili%atorului! ca o masura $e precautie pentru a nu se coman$a alte #unuri! cu alte caracteristici! $ecat cele solicitate $e utili%ator.
61

A se "e$ea garantiile cre$itorului& Ion Turcu! Li"iu Pop! Contractele comerciale & ormare si e+ecutare! e$itura Lumina Le+! Ducuresti! *//2! p. *05&,60. & Paul Demetrescu! Drept ci"il & Teoria generala a o#ligatiilor! Ducuresti! */11! E$itura Di$actica si pe$agogica! p. */1&,*,. 62 Cl. C(ampan$! Le leasing! 7.C.P. */13

A"an$ in "e$ere ca societatea $e leasing coman$a #unul pe #a%a prescriptiilor utili%atorului! s& ar parea ca el actionea%a ca un man$atar. Catre aceasta solutie s&ar tin$e si $in interpretarea literala a $ispo%itiilor art. / lit. a si # $in or$onanta! a ara $e ca%ul in care societatea $e leasing are si calitatea $e urni%or@. Dupa primirea comen%ii! urni%orul & $e regula & solicita societatii $e leasing un acont $in pret pentru a a"ea certitu$inea inc(eierii si reali%arii contractului $e "an%are&cumparare. 3=. Dreptul $e a negocia si receptiona #unul ce ace o#iectul contractului $e "an%are&cumparare $intre urni%or si inantator comporta si o serie $e riscuri pentru utili%ator. Ast el! con orm art. *= alin. , ?societatea $e leasing nu raspun$e pentru ca%ul in care #unul ce ace o#iectul contractului $e leasing nu este li"rat sau este li"rat necorespun%ator utili%atorului $e catre urni%orC. ;ace e+ceptie ca%ul in care societatea $e leasing are si calitatea $e urni%or. Din aceasta cau%a legiuitorul a pre"a%ut corelati" cu e+onerarea $e raspun$ere a societatii $e leasing pentru neli"rarea #unului! cu instituirea e+presa a unei actiuni $irecte impotri"a urni%orului! e+ercitata $e utili%ator! potri"it art.*, alin.* lit.a! pentru ca%ul reclamatiilor pri"in$ li"rarea! calitatea! asistenta te(nica! ser"ice&ul necesar in perioa$a $e garantie si postgarantie. 33. Dupa inc(eierea contractului $e "an%are&cumparare! partile contractante isi e+ecuta o#ligatiile asumate- urni%orul pune la $ispo%itie #unul si garantea%a contra e"ictiunii si "iciilor ascunse! iar societatea $e leasing ac(ita pretul con"enit60. Speci icitatea operatiunii $e leasing se rele"a si pri"itor la e+ecutarea o#ligatiei urni%orului $e a pune la $ispo%itie #unul! in sensul ca isi e+ecuta "ala#il in$atorirea prin pre$area #unului $irect utili%atorului! iar nu societatii $e leasing care ese proprietara #unului. E+plicatia re%i$a! pe $e o parte! in intelegerea $intre societatea $e leasing si urni%or! iar pe $e alta parte! in intelegerea $intre societatea $e leasing si utili%ator! $e a i pre$at #unul $e la urni%or catre utili%ator. In acest sens sunt si pre"e$erile art. / lit. c $in or$onanta! potri"it carora societatea $e leasing are o#ligatia ca la inc(eierea contractului $e leasing cu utili%atorul sa con ere acestuia! in temeiul contractului toate $repturile $eri"an$ $in contractul $e "an%are&cumparare! cu e+ceptia $reptului $e $ispo%itie. Norma citata asigura speci icitatea leasingului! urman$ a i anali%ate in $etaliu ulterior. Pentru moment! este $e o#ser"at ca societatea $e leasing transmite utili%atorului si $reptul sau $e a&i i pre$at #unul $e catre urni%or. Ca atare! utili%atorul se su#roga legal si e"entual con"entional in $repturile societatii $e leasing. ;urni%orul si utili%atorul "or semna cu aceasta oca%ie un proces&"er#al $e li"rare cu re erire la contractul $e leasing! pentru a constata starea e+terioara a #unului li"rat. Potri"it art. *5 lit. a $in or$onanta! utili%atorul se o#liga ?sa e ectue%e receptia si sa primeasca #unul la termenul si in con$itiile $e li"rare agreate cu urni%orul@. E+primarea laconica tre#uie e+plicitata prin $ispo%itiile $e $rept comun in materia con"entiilor si cele ale contractului $e "an%are& cumparare comerciala. Ne re erim in$eose#i la caracteristicile te(nice ale #unului primit $e utili%ator care "or tre#ui sa ie con orme cu cele in$icate in contractul $e "an%are&cumparare si contractul $e leasing. In aceasta a%a a operatiunii $e leasing se poate "or#i $e un man$at acor$at utili%atorului $e societatea $e leasing & proprietara #unului & ! respecti" $e a lua in primire #unul $e la urni%or. .an$atul poate i stipulat in mo$ e+pres in contractul $e leasing! $ar el isi gaseste suportul si in lege. d) "ublicitatea operatiilor de leasing
60

& Ioan Lin"eliu! Contractele ci"ile! E$. Dacia! Clu'! */20! p. =3& *65 & Dr. Eugeniu Sa ta Romano & Dreptul $e proprietate pri"ata si pu#lica in Romania! E$itura Grap(i+! Iasi! *//6 & R. Da"i$! La $istinction $u $roit ci"il et $u $roit commercial et le $roit anglais! e$. .elinges .ossa! */1*! "ol. I & C. Statescu&Drept ci"il! Teoria generala a $repturilor reale! Duc.! */26

31. Se ace potri"it celor in$icate mai sus. D. ;ormarea contractului $e leasing imo#iliar 32.Operatiunile $e leasing imo#iliar se ormea%a in con$itii asemanatoare leasingului mo#iliar. E+ista insa si unele $eose#iri speci ice #unurilor imo#ile care sunt supuse pe calea $reptului comun unor reglementari speciale in ce pri"este $o#an$irea $reptului $e proprietate. Un prim aspect speci ic pri"este mo$ul in care societatea $e leasing imo#iliar $o#an$este proprietatea imo#ilului& prin ac(i%itionarea imo#ilului $e la un tert! ca% in care se parcurg etapele $e ormare a contractului $e leasing! mentionate anterior) & prin ac(i%itionarea sau construirea imo#ilului $e catre o societate $e leasing $enumita ?societate imo#iliara pentru comert si in$ustrie & S.I.C.I.@. Aceasta societate nu are calitatea $e antreprenor $eoarece isi reali%ea%a pentru sine constructia! insa mo$alitatea $e constructie & in regie proprie sau prin su#contractare & ramane la latitu$inea sa. Leasingul imo#iliar se complica prin $oua pro#leme speci ice- cea a ac(i%itiei terenului si cea a e$i icarii constructiei. 3/. Ac(i%itia terenului presupune olosirea $e on$uri preala#ile $e catre S.I.C.I.) terenul este ac(i%itionat in numele si pentru "iitorul utili%ator! insa constructiile sunt e$i icate in contul S.I.C.I. si raman proprietatea acesteia pe toata $urata leasingului. Re%ulta ca S.I.C.I.! pe toata $urata contractului! are olosinta terenului ara a $o#an$i proprietatea) $e aceea tre#uie consi$erat ca "iitorul utili%ator a consimtit ca S.I.C.I. sa construiasca pe terenul sau! ceea ce ace ca S.I.C.I. sa ai#a calitatea $e super iciar. Aceasta solutie! $esi logica $upa regulile clasice re eritoare la $e%mem#ramintele $reptului $e proprietate6/! pare totusi curioasa prin raportare la operatiunile $e leasing un$e societatea $e leasing S.I.C.I. si utili%atorul con"in! in reglarea raporturilor lor 'uri$ice pri"itoare la teren! inainte ca utili%atorul sa $o#an$easca proprietatea. 15. Cea $e&a $oua pro#lema speci ica pri"itoare la $erularea constructiei imo#ilului este legata $e timpul in$elungat $e reali%are a constructiei! ceea ce $etermina partile sa inc(eie un protocol $e $e inire a mo$alitatilor $e constructie! $e cola#orare pe $urata reali%arii constructiei. In $reptul rance%! au ost concepute mai multe te(nici 'uri$ice $e cola#orare! cum ar i- "iitorul utili%ator poate actiona ca un man$atar al societatii S.I.C.I.! sau poate actiona ca un coor$onator ori $e a sta#ili! $e comun acor$! un se $e lucrari. O $ata constructia terminata! contractul $e leasing este semnat! $aca nu a ost semnat inca! si poate incepe perioa$a $e locatie. 1*. Aspecte speci ice leasingului imo#iliar & potri"it art. ,* $in or$onanta pri"esc si pu#licitatea operatiunilor $e leasing. Norma mentionata instituie o#ligatia $e a i inscrise contractele $e leasing care au ca o#iect reali%area #unului imo#iliar! in cartea unciara & partea a III&a $in Registrul ca$astral $e pu#licitate unciara $e la #iroul 'u$ecatoriei in a carei ra%a $e acti"itate este situat imo#ilul respecti". De asemenea sunt supuse pu#licitatii sc(im#arile sur"enite! in ce pri"este se$iul utili%atorului sau al locatorului! ori cu pri"ire la situatia 'uri$ica reala a #unului! ?pu#licitate care se reali%ea%a prin mentiuni $e recti icare in Cartea ;unciara si la Registrul Comertului@ Bart. */ alin.,A. Din corelarea celor $oua te+te citate se constata ca pu#licitatea recti icarilor are o s era mai larga $ecat pu#licitatea leasingului. Daca pri"itor la se$iul contractantilor orice mo$i icare se inscrie la
6/

Corneliu Darsan si altii & op. cit. ! p.*5,

O iciul Registrului Comertului potri"it $ispo%itiilor Legii nr. ,1>*//5 pri"in$ O iciul Registrului Comertului) in ce pri"este situatia 'uri$ica a #unului a lat in leasing apare ca iresc si propunem ?$e lege eren$a@ ca pu#licitatea contractelor $e leasing sa se aca si prin Registrul Comertului. C. ;ormarea contractelor $e leasing in ca%ul cesiunii 15.In ca%ul in care partile sunt $e acor$ se poate proce$a la transmiterea $repturilor si o#ligatiilor utili%atorului catre o terta persoana agreata $e societatea $e leasing. Tertul se su#roga in locul utili%atorului! $upa ce in preala#il au ost purtate negocieri pentru sta#ilirea continutului clau%elor $e cesiune. Asa cum aratam in anali%ele anterioare=5! leasingul se pre%inta ca o operatiune cu caracter ?intuitu&personae@! ceea ce inseamna ca inantatorul operatiunii $e leasing acor$a utili%atorului cre$itul a"an$ in "e$ere calitatile reale ale acestuia si posi#ilitatea $e ram#ursare a cre$itului. ;ata $e aceasta situatie! utili%atorul tre#uie sa&si pastre%e aceasta calitate pe toata perioa$a $e $erulare a operatiunii $e leasing pana la completa sa reali%are. Cu toate acestea apar situatii in care imperati"ele mentionate mai sus nu pot i reali%ate $in "ariate moti"e si can$ partile pre era sa ce$e%e contractul. In anali%a acestei pro#leme! "om pre%enta- ca%urile $e cesiune) mo$alitatea $e cesionare) garantiile $e plata a re$e"entelor) controlul operatiunilor. 1*. Ca%urile $e cesiune In $octrina rance%a au ost sta#ilite mai multe tipuri $e cesiune! in unctie $e natura lor. aA Cau%e $e or$in te(nic! cum ar i situatia in care #unul ce ormea%a o#iectul leasingului nu mai este necesar! urmare a regruparii unitatilor $e pro$uctie=*. #A Cau%e $e or$in speculati"! cum ar i ca%ul unui imo#il comercial #ine plasat si care ast el poate asigura un pret oarte ri$icat al cesiunii cre$itului. cA Cau%e inanciare! can$ e+ploatarea #unului generea%a utili%atorului pagu#e si pericolul starii $e aliment. Se constata ca toate ca%urile pri"esc circumstante ale acti"itatii utili%atorului! interesan$ mai putin situatia inantatorului! care isi poate re%er"a $reptul $e cesiune! ara ca utili%atorul sa se poata opuna! intrucat leasingul nu are caracter ?intuitu personae@ $ecat in ceea ce&l pri"este pe utili%ator. 1,. .o$alitatea $e cesionare Cesiunea leasingului se pre%inta ca o solutie con"ena#ila partilor si! in special! utili%atorului care poate o#tine un pret compensator! $ar si cesionarului care "a a"ea un #un $e'a e+istent! $epasin$ a%ele preliminare $e reali%are a leasingului. Elementul esential il constituie pretul cesiunii care! $e principiu! e+prima sta$iul $erularii leasingului. Trans erul #unului la cesionar poate a"ea loc inclusi" cu o parte $in acti"ul ce$entului. Cesiunea se reali%ea%a printr&un contract care tre#uie sa cuprin$a urmatoarele clau%ei$enti icarea partilor) moti"atia cesiunii si acor$ul inantatorului) pretul cesiunii si o#ligatiile care re"in cesionarului. Tre#uie speci icat ca o#ligatiile ce$entului ata $e inantator tre#uie preluate $e cesionar in integralitate! ara a le putea mo$i ica $ecat cu acor$ul preala#il al inantatorului! in ca% contrar cesiunea iin$ lo"ita $e nulitate. Cesionarul "a lua #unurile ce ormea%a o#iectul leasingului in starea in care se a lau la $ata intrarii in "igoare a con"entiei si "a tre#ui sa trate%e $irect cu ce$entul. De asemenea! el "a plati inantatorului re$e"entele si "a implini celelalte o#ligatii asumate $e ce$ent! ara sa poata a pune in $iscutie continutul acestor o#ligatii.
=5 =*

A se "e$ea articolele $in R.D.C.! nr. *&*,>*//2 Alain Co(en ?Le cre$it&#ail immo#ilier@! Dallo% *//1

Cesionarul "a plati toate c(eltuielile! $repturile si onorariile cesiunii! inclusi" costul prile'uit $e per ectarea actului. Cesionarul "a plati amortismentele $e'a platite in sc(im#ul trans erului $reptului la optiunea $e a ac(i%itiona #unurile la s arsitul contractului. Cu toate acestea! cesionarul nu "a putea i o#ligat si la plata ractiunilor $in re$e"ente care repre%inta c(iria platita $e utili%ator pentru olosinta #unurilor si nici la plata catre ce$ent a mar'elor $e pro it $e'a primite $e inantator. Partile pot con"eni ca primele $e asigurare platite $e ce$ent sa ie incluse in pretul platit $e cesionar. In $reptul rance%! pro#lema criteriilor $e e"aluare a pretului cesiunii contractului $e leasing a ost anali%ata in mo$ $eose#it pentru imo#ile=,. S&au e"i$entiat $oua posi#ilitati& ca%ul contractului ce$at $upa o scurta perioa$a si in care $reptul $e optiune $e cumparare a #unului imo#il nu poate i e+ercitat Bin legislatia rance%a acest $rept se e+ercita! in materie imo#iliara! $upa *, aniA. Cesionarul "a a"ea in "e$ere "aloarea re$e"entelor pana la e+pirarea contractului pe care le "a in$e+a cu *3G in unctie $e o in latie anuala estimata la 6G. & ca%ul contractului ce$at $upa *, ani can$ $reptul $e optiune se poate e+ercita! ceea ce presupune elemente patrimoniale suplimentare. ;inantatorul "a tre#ui sa&si mani este "ointa in mo$ e+pres pri"itor la cesiune! in sensul $e a accepta noul utili%ator si a $ispensa pe ce$ent! cu singura re%er"a $e a&si pastra $reptul $e garantie si asupra acestuia! ceea ce are semni icatia unei soli$aritati pasi"e intre ce$ent si cesionar. In ine! este necesara a i inclusa si o clau%a re%olutorie! respecti" un pact comisoriu $e gra$ul IV & re%ilierea $e plin $rept & in ca%ul nerespectarii $e catre cesionar a o#ligatiilor asumate. 16. Garantiile $e plata a re$e"entelor In contractele $e leasing cesionate! asa cum mentionam anterior! urmea%a a se insera clau%a potri"it careia ce$entul garantea%a pe cesionar pentru plata re$e"entelor! crean$u&se ast el o soli$aritate ce isi are originea in cesiunea on$ului $e comert. In 'urispru$enta rance%a! Curtea $e casatie a consi$erat ca e+ista soli$aritate in situatia mentionata! c(iar in a#senta unei clau%e con"entionale=6. .ai mult! s&a statuat ca garantia soli$aritatii $in partea ce$entului ramane "ala#ila c(iar si in situatia in care ce$entul se a la in aliment==. O asemenea statuare este $eose#it $e importanta pentru inantator care isi "e$e satis acute interesele si ace ca ce$entul sa ai#a un comportament $iligent in alegerea si sta#ilirea sol"a#ilitatii cesionarului. .ai tre#uie preci%at ca regula soli$aritatii unctionea%a si in ca%ul cesiunilor succesi"e! toti ce$entii raspun%an$ soli$ar ata $e inantator. In reglementarea noastra nu se ace "reo re erire asupra cesiunii leasingului si nici asupra soli$aritatii ce$entilor ata $e inantator. Pe cale $e consecinta! pro#lema urmea%a a i re%ol"ata prin con"entia partilor! ori in lipsa se "a ace aplicatiunea $ispo%itiilor art. =, C.com. pri"itoare la soli$aritatea pasi"a=3. 1=. Controlul cesiunii $e catre utili%ator
=,

=6 == =3

Alain Coe(n&Le cre$it&#ail immo#ilier! p. **1. & Le leasing international & Re"ue $e 'urispru$ence commerciale! Paris! */0,! p. *13 & Car#onnier & Le cre$it #ail! $u #ail au cre$it! e$. De renois & Paris *//*! pct. *5,3 & P(ilippe Dele#e<ue et .ic(el Germain & Traite $e $roit commercial! e$. L.G.D.I.! "ol. II! Paris! *//1! p. =/6 & Ion Turcu & Operatiuni si contracte #ancare! e$. Lumina Le+! Ducuresti! *//=! cap. V! sect. II! pct. ?e@ leasingul Curtea $e casatie! soc. / $ec. *//1 C. Cass. 6 ci". ** iunie */02 in 7CP nr. **>*/00! p. 05 A se "e$ea .. Nicolae ?Discutii pri"itoare la raspun$erea soli$ara in o#ligatiile comerciale@! in RDC nr. *,>*//2! p. **,&*,=

Leasingul a"an$ un caracter intuitu&personae permite inantatorului sa ai#a puteri $epline $e apreciere si $e $ispo%itie=1 asupra reali%arii operatiunii. In Or$onanta nr. 3*>*//2 nu se ace re erire la situatia mentionata! iin$ necesara cone+iunea cu regulile $e $rept comun ale institutiei cele mai apropiate! a$ica a locatiunii. Bnici urmare a a$optarii Legii nr. /5>*//0A. Drepturile inantatorului tre#uie circumscrise art. *=*0 alin. * C.ci". care sta#ileste $reptul locatarului $e a su#inc(iria si $e a ce$a contractul sau catre altul $aca o asemenea acultate nu i&a ost inter%isa! iar in alin. , se preci%ea%a ca acultatea respecti"a poate i inter%isa in tot sau in parte si ca inter%icerea nu se pre%uma! ci tre#uie sa re%ulte $intr&o stipulatie speciala. In $octrina! se arata ca inter$ictia transmiterii locatiunii! stipulata in contract! trans orma locatiunea intr&un contract intuitu&personae si ca o asemenea clau%a comporta o interpretare restricti"a Bspre e+emplu! $aca este inter%isa su#locatiunea totala este permisa cea partialaA. In ca%ul leasingului! aceasta operatiune are c(iar a# initio un caracter intuitu&personae! ceea ce este un element $e $i erentiere ata $e locatiune si ca atare este necesara con"entia e+presa a partilor relati"a la posi#ilitatea $e a transmite $repturile si o#ligatiile contractuale. De asemenea! s&a mai preci%at ca cesiunea tre#uie sa respecte con$itiile con"enite in contractul principal! $ar cu posi#ilitatea $e a con"eni si in mo$ $i erit cu acor$ul locatorului. In ca% contrar! "or i aplicate sanctiunile $in materia ci"ila! a$ica locatorul poate cere prin 'ustitie e+ecutarea o#ligatiilor sau re%ilierea contractului principal pentru nee+ecutare cu $aune interese B*=/,&*=65 si *=6/ alin. , C.ci".A. In ine! se mai arata ca cesiunea constituie o "an%are a $reptului $e olosinta care impune noti icarea sa catre locator sau acceptarea prin act autentic in scopul opo%a#ilitatii ata $e terti! printre care se a la si locatorul Bart. *6/6 C.ci".A. Cum Co$ul ci"il nu reglementea%a cesiunea o#ligatiilor urmea%a a se consi$era ca o#iect al cesiunii sunt $oar $repturile locatarului care ramane in continuare o#ligat ata $e locator! $aca =2 acesta nu&l a#sol"a in mo$ e+pres! si nu contractul $e locatiune in intregul sau. A"an$ in "e$ere e+ecutarea uno ictu a contractului $e cesiune! ce$entul garantea%a in #a%a art. *6/, C.ci". numai e+istenta $reptului $e olosinta la $ata inc(eierii con"entiei! insa nu si in$eplinirea o#ligatiilor $e catre inantator. De aceea cesionarul poate sa pretin$a inantatorului! printr&o actiune $irecta e+ecutarea contractului sau re%ilierea cu $aune interese. Do"a$a cesiunii se ace $upa regulile contractului $e "an%are&cumparare a creantei. Apreciem ca toate aceste reguli urmea%a a i respectate si in ca%ul leasingului. II. Etapa $e reali%are a locatiunii 13. Etapa locatiunii #unurilor a late in leasing incepe $in momentul punerii lor la $ispo%itia utili%atorului si $urea%a pe timpul sta#ilit prin contract. Durata poate i scurta pentru leasingul mo#iliar Bcati"a aniA sau poate i in$elungata pentru leasingul imo#iliar B*5&,5 ani sau mai multA. Legiuitorul roman a sta#ilit $ecat $urata minima a locatiunii la un an! urman$ ca partile sa sta#ileasca prin acor$ul lor $e "ointa! $urata ma+ima a contractului. Li#ertatea contractuala pare totala in acest sens! insa $aca se $epasesc termenele $e amorti%are sau pentru #unurile imortate $urata $e 2 ani! apar consecinte pri"in$ amorti%area ori ta+elel "amale. Potri"it art. ,5 lit. #! re$e"entele se calculea%a tinan$u&se seama si $e amorti%area integrala a #unului sau cel putin a unei parti $in "aloarea $e intrare a acestuia potri"it con"entiei partilor pri"itor la regimul $e amorti%are si in unctie $e natura #unului si a "alorii reale $e intrare! in con ormitate cu
=1 =2

;rancisc Dea8 si St. Carpenaru ?Contracte ci"ile si comerciale@! Ducuresti! Lumina Le+! *//6! p. *56 ;rancisc Dea8 si St. Carpenaru ?Contracte ci"ile si comerciale@! Ducuresti! Lumina Le+! *//6! p. *56

Legea nr. *3>*//= pri"in$ amorti%area capitalului imo#ili%at in actiunile corporale si necorporale. Consi$eram ca $ispo%itiile mentionate nu limitea%a $urata contractului! a"an$ rolul $e a calcula re$e"enta. In $reptul rance%! li#ertatea $e "ointa a partilor a ost ingra$ita! pre"a%an$u&se o $urata minima $e locatiune a #unurilor imo#ile la *, ani. 11. Raporturile $intre inantator si utili%ator Pe $urata locatiunii! inantatorul si utili%atorul au $repturi si o#ligatii speci ice sta#ilite pe cale legala si pe cale con"entionala. Ast el! inantatorul are urmatoarele o#ligatii pre"a%ute in art. / $in or$onanta& $e a con eri utili%atorului $repturile $eri"an$ $in contractul $e "an%are&cumparare! cu e+ceptia $reptului $e $ispo%itie Bart. / lit.cA) & $e a garanta pe utili%ator contra e"ictiunii $in partea oricarei persoane i%ice sau 'uri$ice care ar pretin$e un $rept $e proprietate sau alt $rept real asupra #unului! in con$itiile in care utili%atorul a respectat toate clau%ele contractuale Bart. / lit.eA) & sa asigure #unurile o erite in leasing! printr&o societate $e leasing Bart. / lit. A. 12. Utili%atorul are! con orm art. *5 $in or$onanta! urmatoarele o#ligatii& sa e ectue%e receptia si sa primeasca #unul la termenul stipulat in contractul $e leasing) & sa e+ploate%e #unul con orm instructiunilor ela#orate $e catre urni%or si sa asigure instruirea personalului $esemnat sa il e+ploate%e) & sa nu gre"e%e $e sarcini #unul care ace o#iectul contractului $e leasing ara acor$ul inantatorului) & sa e ectue%e platile cu titlu $e rata $e leasing in cuantumul "aloric sta#ilit si la termenele pre"a%ute in contractul $e leasing) & sa suporte c(eltuielile $e intretinere si alte c(eltuieli care $ecurg $in contractul $e leasing) & sa isi asume pentru intreaga perioa$a a contractului! in lipsa unei stipulatii contrare! totalitata o#ligatiilor care $ecurg $in olosirea #unului $irect sau prin prepusii sai! inclusi" riscul pier$erii! $istrugerii sau a"arierii #unului utili%at! $in cau%e ortuite! si continuitatea platilor cu titlu $e rata $e leasing pana la ac(itarea integrala a "alorii contractului $e leasing) & sa permita inantatorului "eri icarea perio$ica a starii si a mo$ului $e e+ploatare a #unului care ace o#iectul contractului $e leasing) & sa il in orme%e pe inantator! in timp util! $espre orice tul#urare a $reptului $e proprietate! "enita $in partea unui tert) & sa nu a$uca mo$i icari #unului ara acor$ul inantatorului. & sa restituie #unul in con ormitate cu pre"e$erile contractului $e leasing. La o#ligatiile legale mentionate! partile pot sa a$auge si alte o#ligatii. Pri"itor la raporturile $intre societatea $e leasing si utili%ator! necesita a i anali%ate pro#lemele ce tre#uie re%ol"ate $e parti si anumeaA utili%area lucrului) #A plata re$e"entelor) cA cesiunea contractului) $A raporturile inantatorului si utili%atorului cu urni%orul #unului) eA $repturile inantatorului in ca%ul instrainarii #unului $e #ene iciar ori a alimentului #ene iciarului. aA #tilizarea lucrului 10. Utili%atorul ! ca orice locatar! are asupra lucrului un $rept $e olosinta ce&i permite sa&l e+ploate%e si sa $o#an$easca pro iturile.

;olosinta #unului tre#uie e+ercitata con orm regulilor $e $rept comun cuprinsa in art. *=,/ C.ci".! a$ica sa respecte natura #unului si $estinatia sa economica. De aceea! in contract partile tre#uie sa preci%e%e ca utili%atorul nu poate sa $eplase%e sau sa trans orme #unul. In acest sens! utili%atorul tre#uie sa respecte o#ligatia legala Bart. *5 lit. #A $e a se con orma instructiunilor ela#orate $e urni%or si $e a instrui personalul nominali%at sa il e+ploate%e. 1/. Pri"itor la o#ligatia $e intretinere a #unului! contractul $e leasing presupune o re%ol"are speci ica $i erita $e cea reglementata in contractul $e locatiune. Ast el! in contractul $e locatiune se ace $istinctie intre tipurile $e reparatii Bart. *=,5 si *=,* C.ci".A in timp ce in contractul $e leasing nu se ace nici o $istinctie intre acestea. Prin urmare! o#ligatia $e intretinere re"ine in integralitate utili%atorului! ca si can$ ar i proprietarul #unului. E+plicatia re%i$a in rolul societatii $e leasing care $es asoara o acti"itate pur inanciara! ara a&si asuma "reo o#ligatie te(nica pri"itoare la #unul utili%at in sistem $e leasing. Totusi societatea $e leasing isi re%er"a $reptul $e a "eri ica pe toata $urata contractului mo$ul in care utili%atorul oloseste #unul ! $rept ce poate i e+ercitat prin prepusi cu pregatire corespun%atoare sau alti imputerniciti! printre care se poate a la c(iar si urni%orul. 25. Pentru situatia in care #unul a ost pier$ut sau $eteriorat! utili%atorul isi asuma intreaga responsa#ilitate! ara a putea i in"ocata a#senta culpei sale spre a i e+onerat! asa cum se proce$ea%a in materia locatiunii Bart. *=63 C.ci".A. In $reptul rance%! raspun$erea utili%atorului este antrenata atat pentru ca% ortuit! cat si pentru orta ma'ora! ceea ce semni ica o "erita#ila garantie ce o era societatii $e leasing ma+ima securitate. Si legiuitorul nostru in$ica e+pres situatiile in care utili%atorul suporta riscul ?pier$erii! $istrugerii sau a"arierii #unului utili%at! $in cau%e ortuite@. Notiunea $e ca% ortuit are o s era mai larga! inclu%an$ si orta ma'ora. Este o a$e"arata raspun$ere o#iecti"a care isi gaseste e+plicatia in impre'urarea ca societatea $e leasing i&a transmis toate $repturile $eri"an$ $in contractul $e "an%are& cumparare! mai putin $ispo%itia! ceea ce simetric presupune onorarea $e catre utili%ator a o#ligatiilor corelati"e! inclusi" cea $e a suporta riscurile ca si can$ ar i proprietar. Pro#lema pre%inta un interes practic mai re$us! $eoarece utili%atorul are o#ligatia sa asigure #unul contra riscurilor pieirii ori $eteriorarii! sens in care si plateste primele $e asigurare pentru #unul utili%at. 2*. Ne iin$ proprietarul lucrului! utili%atorul nu are $rept $e $ispo%itie Ba#ususA si $eci el nu poate sa "an$a #unul! si nici sa&l $istruga. Aceasta o#ligatie este asigurata inclusi" prin sanctiuni penale- ie a#u%ul $e incre$ere Bart. ,*6 C.pen.A! ie in ractiunea $e $istrugere Bart. ,*2 C.pen.A. #A "lata redeventelor 2,. Potri"it art. *5 lit. $ $in or$onanta! utili%atorul tre#uie sa e ectue%e platile cu titlu $e re$e"enta. In concreti%area $ispo%itiei legale! partile "or con"eni! prin clau%e contractuale! cuantumul re$e"entei si perio$icitatea $e plata=0. .arimea re$e"entelor poate i constanta sau poate i $egresi"a! in unctie $e "ointa partilor. Se "a tine seama ca elemente $e calculare a re$e"entei platite o mar'a $e pro it si $e amorti%are integrala a #unului! sau cel putin a unei parti $in "aloarea $e intrare a acestuia. E+ista si o alta ormula! numita pareting! $e calculare a cuantumului re$e"entei ce consta in a mo$ela platile $upa utili%area e ecti"a a lucrului Be+- 8ilometrii parcursi $e un autoturismA. .arimea re$e"entei se calculea%a pe #a%a pretului

=0

Cass. com. *3 'an"ier *//*! Dull cass. nr. 6*! R.H.D.A.! Paris! *//*

total $e in"estitie pentru #unul cesionat! a costurilor inanciare a locatorului si a ta+ei $e leasing a locatorului. Se au in "e$ere toate ta+ele actuale in "igoare in Romania. Pri"itor la perio$icitate! ea poate "aria $e la luni la ani. Plata re$e"entelor se ace ara nici o re$ucere! la $atele con"enite in contract! $in on$uri $isponi#ile ime$iat! inclusi" o ta+a la "aloarea a$augata. Datele $e plata "or concor$a cu cele $e re inantare! in mone$a con"enita $e parti! $ar cu respectarea principiului $in legea conta#ilitatii! potri"it careia conta#ilitatea se tine in mone$a nationala. Plata acuta in alta mone$a $ecat cea con"enita $e parti sau plta acuta in alt cont $ecat cel sta#ilit atrage raspun$erea utili%atorului $e a $es$auna societatea $e leasing pentru toate pier$erile! pre'u$iciile si c(eltuielile e ectuate! o#ligatie ce tre#uie consi$erata ca in$epen$enta $e orice alta o#ligatie a utili%atorului. 26. .arimea re$e"entei este uneori in$e+ata! in$eose#i in cre$itul imo#iliar. Clau%a $e in$e+are este "ala#ila si eas ete in $irecta legatura cu o#iectul contractului. Apare intre#area $aca in a#senta unei clau%e $e in$e+are re$e"enta poate i re"i%uita pe cale 'u$iciara. Consi$eram ca nu este posi#ila o solutie 'u$iciara! $ecat $aca! potri"it unei clau%e $e impre"i%iune! s&ar a'unge la un $e%ec(ili#ru intre prestatii $e asemenea marime incat contractul ar i impo"arator sau imposi#il $e e+ecutat pentru una $in parti. cA Cesiunea contractului 2=. Utili%atorul nu este proprietarul #unului pe care il e+ploatea%a in sistem $e leasing si nu poate sa transmita proprietatea lucrului catre terte persoane. Totusi! se poate imagina si reali%a o cesiune $e creanta care sa&i permita utili%atorului a ce$a catre un tert $repturile $o#an$ite prin contractul $e leasing. In apt insa! prin contract se limitea%a uneori pana la anulare aceasta acultate. Ast el! potri"it art. *5 lit. # $in or$onanta! utili%atorul nu poate gre"a #unul! $eci nu poate inc(eia un contract $e su#locatiune si! cu atat mai mult! $e transmitere prin cesiune a $repturilor sale.Se $a ast el e ect caracterului intuitu&personae al contractului $e leasing in ceea ce&l pri"este pe utili%ator. Prin clau%e contractuale! partile pot reglementa insa si o alta con$uita. 23. Societatea $e leasing isi pastrea%a acultatea $e a transmite proprietatea lucrului ce ormea%a o#iectul contractului $e leasing. Leasingul nu comporta clau%e $e inaliena#ilitate! si aceasta $eoarece persoana proprietara este ara importanta $in punct $e "e$ere al utili%atorului. De aceea! "an%area #unului catre o alta societate $e leasing este a$misi#ila! iin$ un proce$eu $e mo#ili%are a cre$itului. De o#ser"at ca cesiunea contractului $e catre societatea $e leasing nu tre#uie sa&l tul#ure pe utili%ator in $repturile sale. Pentru a asigura protectia utili%atorului! art. *, $in or$onanta o#liga cumparatorul #unului sa mentina o#ligatiile asumate $e inantatorul "an%ator ata $e utili%ator) mai mult! "an%atorul ramane garant ata $e utili%ator. $A Raporturile finantatorului si utilizatorului cu furnizorul bunului 21. Potri"it principiului relati"itatii e ectelor contractelor! acestea isi pro$uc e ectele $irect asupra societatii $e leasing si utili%atorului ara a crea $repturi ori a sta#ili o#ligatii in sarcina celorlalte persoane. Cu toate acestea! contractul $e leasing inc(eiat poate con$uce la in luente asupra unor terti! cum ar i urni%orul #unurilor. Asemenea raporturi e+ista in leasingul clasic! nu insa si in lease&#ac8 un$e inantatorul cumulea%a si calitatea $e urni%or urmare ac(i%itionarii preala#ile a #unului.

;urni%orul nu este un tert in sensul consacrat al termenului =/! a"an$ in "e$ere ca cel mai a$esea "ointa sa este consemnata in inscrisul constatator al operatiunii $e leasing. Totusi! ata $e caracterul esential inanciar al leasingului! rolul urni%orului este secun$ar! o#ligatiile sale limitan$u&se la a garanta calitatea #unului. Cum insa #unul este ales $e catre #ene iciar si este li"rat acestuia! $ar proprietatea re"ine inantatorului & care isi $eclina orice responsa#ilitate pri"in$ #unul & in $octrina si 'urispru$enta s&au $at un$amentari $i erite naturii 'uri$ice a raporturilor lor cu urni%orul35. Ast el! s&a o#ser"at ca! impotri"a aparentelor! nu e+ista "erita#ile raporturi contractuale intre urni%or si #ene iciar! $ecat prin interme$iul inantatorului care primeste proprietatea! ceea ce ace $i ica e+plicarea 'uri$ica a $repturilor #ene iciarului ata $e urni%or la alegerea! receptia! calitatea si "iciile #unului! precum si posi#ilitatea $e a&l actiona in 'ustitie. S&au conturat trei teorii $e e+plicare a raporturilor $intre parti& o teorie consi$era raporturile e+istente intre inantator! #ene iciar si urni%or ca iin$ cuprinse intr&un contract tripartit in car se ?contracta@"an%area&cumpararea si leasingul) & o alta teorie aprecia%a ca stipulatia pentru altul $etermina $repturile partilor) & in ine! o teorie acceptata $e ma'oritatea $octrinei e+plica $repturile inantatorului si #ene iciarului ata $e urni%or pe #a%a unuia sau mai multor man$ate3*. Teoria un$amentata pe man$at se apropie $e continutul concret al leasingului- inantatorul & in calitate $e man$ant & imputerniceste pe #ene iciar & in calitate $e man$atar & sa ac(i%itione%e titlul $e proprietate asupra #unului ales $e el! sa re%ol"e orice $i eren$ pri"in$ calitatea #unului si sa conser"e #unul pana la mani estarea optiunii $e cumparare. De asemenea se poate consi$era si ca #ene iciarul! $upa ce a ales #unul $orit! $a un man$at inantatorului pentru ac(i%itia #unului in scop $e garantie pentru ca ast el sa raspun$a #ene iciarul $e riscuri. Si aceasta teorie este critica#ila! cel putin pentru situatia #ene iciarului care alege #unul si apoi cauta un inantator! ceea ce e+clu$e i$eea $e man$at. Apreciem ca leasingul repre%inta o institutie 'uri$ica cu trasaturi speci ice! nere$ucti#ile la cele ale altor contracte reglementate & $esi o parte se regasesc la man$atul pentru interes comun & $eoarece inantatorul si #ene iciarul ac ront comun ata $e urni%or! mai ales in a%a $e inceput a operatiunii $e leasing can$ urmaresc ac(i%itionarea $e la urni%or a unui #un in cele mai a"anta'oase con$itii. ;urni%orului ii sunt opo%a#ile e ectele leasingului pe temeiuri contractuale! iar nu ca apt 'uri$ic! a"an$u&se in "e$ere continutul mani estarii sale $e "ointa si corelatia cu "ointele inantatorului si #ene iciarului. De lege eren$a s&ar impune reglementarea elementelor speci ice ale leasingului! prin norme $ispo%iti"e! pentru a&l $egre"a pe inantator $e o#ligatiile $ecurgan$ $in calitatea $e proprietar si a sta#ili prerogati"ele #ene iciarului in relatiile cu urni%orul si terte persoane3,. In acest sens! art. *, $in or$onanta reglementea%a actiunea $irecta a utili%atorului ata $e urni%or cu pri"ire la li"rarea! calitatea! asistenta te(nica! ser"iciul necesaer in perioa$a $e garantie si postgarantie. ;ata $e ceilalti terti utili%atorului i&au ost acor$ate! potri"it art. *, lit. ,! actiunile posesorii36.

=/ 35 3*

G(. Deleiu! Drept ci"il roman! E$. Sansa! Duc.! *//3! p. *2, si urm. I. Gio"anoli! op.cit.! p. =53 I$em! p. =5/ & .. Delapolte & La li#erte contractuelle et le statut $es #au+ commerciau+ I.C.P. */1/! Paris & .. Pe$amon & Dau+ commerciou+ & L.G.D.I. & Paris! */2/ & Elie Al an$ri! Droit $es o aires & Dollo% & Paris! */03 & Gerar$ ;or'at & Droit economi<ue & P.U.;.& Paris! */0, & A se "e$ea ;lorin Scriecin & ?Actiunile posesorii@! E$. Lumina Le+! *//0

3,

36

e) Drepturile finantatorului in cazul instrainarii bunului de beneficiar ori a falimentului beneficiarului 22. Instrainarea #unului $e #ene iciar Asa cum mentionam! inantatorul se implica total in operatiunea $e leasing asiguran$ inantarea integrala a #unului a"an$ con"ingerea ca "a primi suma in"estita $e la #ene iciar! cu un #ene iciu superior ratei $o#an%ii & ie prin e+ecutarea $e #una&"oie a prestatiei $e catre #ene iciar! ie printr&o e+ecutare ortata! pe #a%a unei garantii e icace! mai puternica $ecat garantiile clasice! care sa&i permita recuperarea creantei in con$itii $iscretionare. O asemenea garantie tre#uie sa&l apere $e pretentiile tertilor! pe $e o parte! pentru ca%ul instrainarii ori gre"arii rau$uloase a #unului $e #ene iciar! iar pe $e alta parte ata $e cre$itorii #ene iciarului alit care potri"it proce$urii reorgani%arii 'u$iciare si a alimentului au $repturi speciale asupra patrimoniului $e#itorului lor3=. Cea mai puternica garantie reala o constituie cea asupra #unului corporal apartinan$ $e#itorului! $ar a lat in puterea cre$itorului care poate! ie sa $ispuna ca un a$e"arat proprietar atunci can$ are titlul $e proprietate! ie sa in$isponi#ili%e%e #unul in mainile sale in "e$erea "alori icarii lui potri"it legii. Garantiile! asa cum sunt reglementate in legislatia noastra! $a si a celorlalte state $in centru si estul Europei! corespun$ cerintelor $reptului ci"il! iar nu celui comercial! iin$ ina$ec"ate unei e+ecutii ime$iate si e iciente. Pentru a a'uta tarile cu economie incipienta! in anul *//= specialistii Dancii Europene pentru Reconstructie si De%"oltare au ela#orat un mo$el $e lege pri"in$ garantarea tran%actiilor. Speci icul acestui mo$el consta in im#inarea elementelor $e $rept ci"il european cu cele $e common la9 intr&o sinte%a cuprin%an$ solutii a$ec"ate la te(nicile inanciare mo$erene. Principalele caracteristici ale mo$elului sunt urmatoarele& pri"itor la $omeniul $e aplicare! mo$elul pri"este garantarea cre$itului comercial! cu posi#ilitatea e+tin$erii si la $omeniul consumatorilor) & se instituie un $rept unic $e garantie! conceput ca un "erita#il $rept $e proprietate si care permite garantului sa "an$a #unurile si $repturile orman$ o#iectul garantiei potri"it proce$urii $e e+ecutare! ori sa ai#a prioritate ata $e ceilalti cre$itori in ca%ul proce$urii reorgani%arii si lic(i$arii 'u$iciare) & garantiile pot i $escrise speci ic sau generic! pot i pre%ente sau "iitoare si pot i mo$i icate pe $urata e+istentei lor) & garantiile tre#uie acute pu#lice prin inregistrare intr&un registru pu#lic) & garantiile se e+ecuta potri"it intereselor cre$itorului! inclusi" ca o intreprin$ere in stare $e unctionare! ne iin$ necesara o (otarare 'u$ecatoreasca pentru a se proce$a la e+ecutare. .o$elul conceput $e specialisti! intr&o constructie 'uri$ica clara si ec(ili#rata! tre#uie sa constituie #a%a pentru ela#orarea urgenta a unei legi romane in materie. In parte! aceasta reglementare s&a reali%at prin Legeanr. //>*///! $e accelerare a pri"ati%arii. Titlul VI reglementea%a ga'ul comercial printr&o proce$ura simpli icata $e constituire si "alori icare! constituin$u&se o ar(i"a electronica $e ga'uri la ni"el national33. Re"enin$ la operatiunea $e leasing! garantia speci ica a inantatorului consta in $etinerea proprietatii asupra #unului! in timp ce #ene iciarul are olosinta acestuia. ;iin$ in situatia e+ercitarii unei puteri materiale asupra #unului Biar nu 'uri$iceA! #ene iciarul poate crea tertilor si cre$itorilor sai con"ingerea ca ar i a$e"aratul proprietar! cu consecinta rau$arii inantatorului. E ectele garantiei inantatorului se aprecia%a $i erit $upa natura #unului care ormea%a o#iectul leasingului3=

A se "e$ea I. Turcu! Proce$ura reorgani%arii si lic(i$arii 'u$iciare! E$. Lumina Le+! Ducuresti! *//1) .. Costin s.a.! Reorgani%area si lic(i$area 'u$iciara! E$. Lumina Le+! Ducuresti! *//2! G(. G(eorg(iu! Proce$ura reorgani%arii 'u$iciare si a alimentului! E$. Lumina Le+. ,555 33 A se "e$ea Ion Turcu & Insol"enta comerciala! reorgani%area 'u$iciara si alimentul ! E$. Lumina Le+! ,555! p. *,0&*=6.

aA in ca%ul #unurilor imo#ile ! $repturile inantatorului sunt $eplin garantate ata $e terti prin in$eplinirea pu#licitatii potri"it regulilor $reptului ci"il31 incat #ene iciarul nu are posi#ilitatea instrainarii ori gre"arii lor. #A Pentru situatia #unurilor mo#ile s&a instituit initial o pu#licitate $e natura celei pri"in$ imo#ilele! potri"it art. */ $in or$onanta. In acest ca%! nu este aplica#ila regula cuprinsa in art. */5/ C.ci". prin care se instituie pre%umtia iuris tantum potri"it careia posesorul unui #un mo#il este consi$erat proprietar. Pu#licitatea leasingului mo#iliar in orma aratata asigura protectia $repturilor inantatorului ata $e terti care "or e"ita $o#an$irea proprietatii ori a unei garantii reale asupra acestora! in ca% contrar iin$ pre%umati $e rea cre$inta si suportan$ consecintele speci ice32. Cum pu#licitatea mo#iliara aratata nu a ost mentinuta in orma actuala a legii! urmea%a a se apela la pre"e$erile Legii nr. //>*/// pri"in$ ga'ul comercial! $ar care nu s&a aplicat inca. Legea rance%a BDecretul nr. 2,&113>= iulie */2,A a instituit un regim particular $e pu#licitate constan$ in tinerea unui registru la gre a tri#unalului comercial teritorial in care! la cererea inantatorului! se inscriu contractele $e leasing! partile contractante si o#iectul leasingului. Lipsa pu#licitatii mentionate este sanctionata se"er! inantatorul iin$ lipsit $e posi#ilitatea $e a opune cre$itorilor #ene iciarului si tertilor $repturile sale asupra #unului Bart. 0A. S&ar impune si in legislatia noastra! in ca$rul mai generala al pu#licitatii garantiilor & potri"it mo$elului $e lege ela#orat $e specialistii DERD. O pu#licitate $e apt! prin inscriptionarea #unului cu mentiunea ca se a la in olosinta su# orma leasingului! nu poate i opusa tertilor $ecat $aca se $o"e$este ca au cunoscut&o! ceea ce creea%a $i icultati $e pro#atiune a"an$ in "e$ere elementul su#iecti" $e pro#at. Pe calea unei actiuni in 'ustitie! inantatorul are posi#ilitatea $e anulare a actului rau$ulos! cu consecinta repunerii partilor in situatia anterioara. .ai este $e o#ser"ata ca su#%ista riscul ca #unul mo#ile sa ie trans erat in strainatate si ast el pu#licitatea sa $e"ina ine icienta $in cau%a caracterului teritorial al normelor $e pu#licitate. 20. ;alimentul sau lic(i$area utili%atorului & societate comerciala In ca%ul alimentului #ene iciarului! situatia sa este reglementata $e $ispo%itiile Legii nr. 1=>*//3 pri"in$ proce$ura reorgani%arii 'u$iciae si a alimentului! asa cum a ost mo$i icata30. Potri"it art. 33 $in legea mentionata! $aca $e#itorul alit $etine un #un apartinan$ altuia la $ata inregistrarii cererii $e $eclansare a proce$urii! a e+pirarii termenului pentru contestarea $e catre $e#itor a cererii cre$itorilor $e $eclansare a proce$urii sau a respingerii contestatiei $e#itorului impotri"a acestei cereri! ?proprietarul "a a"ea $reptul sa&si recupere%e #unul! $aca este inga$uit asa ce"a prin contract! in a ara $e ca%ul in care $e#itorul are un $rept $e garantie "ala#il asupra #unului. In te+tul $e lege citat nu se ace re erire $irecta la contractul $e leasing! $ar continutul normei corespun$e pe $eplin operatiunii $e leasing! $eoarece inantatorul isi re%er"a $reptul $e proprietate asupra #unului a lat la #ene iciarul alit. De aceea s&a pre"a%ut in art. *6 $in or$onanta ca ?$repturile reale B$in $reptul $e proprietateA ale inantatorului asupra #unului utili%at in #aa%a unui contract $e leasing sunt opo%a#ile 'u$ecatorului sin$ic in situatia in care utili%atorul se a la in reorgani%are 'u$iciara si>sau aliment! in con ormitate cu $ispo%itiile Legii nr. 1=>*//3! repu#licata@. Potri"it alin. , se recunosc aceleasi $repturi in ata
31 32

A se "e$ea Corneliu Darsan s.a.! Drepturile reale! Institutul european! *//2! p. ,*, si urm. G(. Deleiu! op.cit. p. *2= 30 Pentru proce$ura alimentului mai pot i consultate& .i(ail Pascanu & Dreptul alimentar roman! E$. Cugetarea! Duc! */,1 & George .. Treister! I. Ronal$ Trost! Leon S. ;olmon! Mennet( N. Mlee! Ric(ar D. Le"in & ;un$amentals o Dan8ruptc4 La9! P(ila$elp(ia! Paris! *//* & ;rancais Terre & Co$e $e commerce annote! e$. Litec! Paris! *//6 & H"on Des$erises! La4mont Le Gui$ec & Intro$uction on $roit $e lKentreprises! Paris! *//5

A.L.A. & A.D.A.)

lic(i$atorului! pentru ca%ul in care utili%atorul se a la in $i%ol"are si>sau lic(i$are in proce$ura Legii nr. 6*>*//5 pri"in$ societatile comerciale. Practic! inantatorul are $reptul sa a$rese%e o cerere 'u$ecatorului sin$ic $esemnat in cau%a! pentru a&se recupera #unul) $upa "eri icarea corectitu$inii pretentiilor! 'u$ecatorul sin$ic are $e ales intre $oua "ariante $e solutie- ie "a $ispune restituirea #unului! ie sa continue contractul $e leasing cu e+ecutarea o#ligatiilor asumate. Ultima "arianta isi gaseste suportul legal in $ispo%itiile art. 3* alin. * $in Legea nr. 1=>*//3 potri"it carora ?in "e$erea cresterii la ma+imum a "alorii a"erii $e#itorului! 'u$ecatorul&sin$ic poate se mentina sau sa $enunte orice contract ... atat timp cat aceste contracte nu "or i ost e+ecutate in totalitate ori su#stantial $e catre partile contractante@. In acest scop! la cererea celeilalte parti Bcre$itorulA ?'u$ecatorul sin$ic tre#uie sa raspun$a in termen $e 65 $e %ile@ $aca alege ?.entinerea sau $enuntarea contractului@) $aca 'u$ecatorul sin$ic nu raspun$e ori raspun$e tar$i"! el ?nu mai poate cere e+ecutarea contractului si acesta "a i socotit $enuntat@. Daca 'u$ecatorul sin$ic isi asuma sa mentina un contract pre"a%an$ plati perio$ice & in speta un contract $e leasing & in art. 3* alin. 1 $in lege se speci ica ca - ?asumarea contractului nu "a o#liga pe 'u$ecatorul sin$ic sau pe a$ministrator sa aca plati restante pentru perioa$ele anterioare inceperii proce$urii. Pentru ast el $e plati restante pot i ormulate cereri impotri"a a"erii $e#itorului@. In acest sens este si legea rance%a3/. Daca #unul nu este in posesia $e#itorului la $ata $eclansarii proce$urii si el nu il poate recupera $e la $etinatorul actual! potri"it art. 35 alin. , $in lege! proprietarul "a i in$reptatit sa ai#a creanta inregistrata in ta#elul $e creante! cu "aloarea #unului la acea $ata. La el se "a proce$a si in situatia pier$erii posesiei #unului! ulterior $eclansarii proce$urii Bart. 35 alin. ,! ra%a a $ouaA. Din te+tele mentionate se constata precaritatea garantiei proprietarului unui #un mo#il a lat in $etentia #ene iciarului alit pentru situatia can$ a proce$at la instrainare! el iin$ tratat ca un cre$itor c(irogra ar. Si pentru acest moti" se impune pu#licitatea leasingului mo#iliar! $ar si pentru a in range manoperele $olo%i"e ale #ene iciarului. 2/. Drepturile #ene iciarului in ca%ul instrainarii #unului $e catre inantator ori a alimentului inantatorului. Cel mai a$esea inantatorul & in concret! societatea $e leasing & nu a ectea%a $repturile #ene iciarului $eoarece este in interesul sau ca #unul $at in leasing sa ie olosit e icient si ast el sa&si incase%e re$e"entele. Totusi! se pot i"i situatii can$ inantatorul instrainea%a #unul unor terti ori se a la in insol"enta! aspecte ce "or i anali%ate in continuare. 05. Instrainarea #unului $e catre inantator A"an$ nu$a proprietate asupra #unului a lat in leasing! inantatorul are $reptul $e $ispo%itie 'uri$ica! care ii permite sa il instraine%e cu titlu oneros sau gratuit catre terte persoane. Pro#lema care se i"este este legata $e mani estarea $e "ointa a partilor contractante potri"it careia inantatorul a con"enit ca #ene iciarul sa&i acor$e un $rept $e optiune la cumpararea #unului! la inele leasingului sau c(iar anterior! $aca se cumulea%a ultima rata cu cele ramase. Alt el spus! #ene iciarul are un $rept $e preemtiune! asemanator celui $in $omeniul inanciar! $e natura unui $rept $e creanta. Daca inantatorul nu respecta $reptul recunoscut #ene iciarului! $atorea%a $aune interese. Ar a"ea instanta posi#ilitatea sa anule%e actul $e instrainare acut $e inantator si sa&l o#lige sa respecte $reptul $e optiune al #ene iciaruluiI Consi$eram ca nu poate i a$optata o asemenea solutie!
3/

& .. Co%ian! Precis $e iscalite $es entreprises! Paris! */02 & Alain Couret! Gu4 .ellero4! Le $e"eloppement $e lKinitiati"e econommi<ue & I.C.P.I.E.>*/03 & Paris nr. *=3*2 & Alain Couret! 7ac<ues Igalens ?Le L...D.O.@ Re"ue rancaise $e gestion&'uin&'uillet! aout */03

a"an$ in "e$ere ca nerespectarea unui $rept $e creanta este sanctionata numai prin acor$area $e $espagu#iri persoanei le%ate. Pentru a se e+clu$e orice neclaritate! s&a pre"a%ut in art. *2 $in or$onanta ca ?$aca in timpul $erularii contractului $e leasing inantatorul "in$e #unul care ace o#iectul contractului unui alt inantator! noul inantator este legat $e aceleasi o#ligatii contractuale ca si "an%atorul! care ramane garant al in$eplinirii o#ligatiilor ata $e utili%ator. 0*. Insol"enta inantatorului Cat pri"este alimentul inantatorului! acesta se poate $atora managementului $e ectuos ori insol"entei #ene iciarului $e leasing care nu&si ac(ita o#ligatiile. Intr&o asemenea situatie! potri"it $ispo%itiilor legale re eritoare la aliment! contractul $e leasing poate i continuat sau re%iliat $e catre 'u$ecatorul sin$ic. In ca% $e continuare! interesele #ene iciarului nu sunt a ectate. Dimpotri"a! $aca 'u$ecatorul sin$ic respinge contractul $e leasing! a"an$ in "e$ere ca inantatorul alit este proprietar! #unul "a i rea$us in a"erea alitului! iar #ene iciarul se "a inscrie in ta#elul $e creante ca un cre$itor c(irogra ar. Solutia este $iscuta#ila $eoarece nesocoteste $reptul $e optiune al #ene iciarului. De lege eren$a! ar tre#ui ca 'u$ecatorul sin$ic sa ii acor$e #ene iciarului posi#ilitatea $e a opta! $upa care sa ia masurile speci icate. III. E$ " DE !I% &I' RE C(%$R C$#&#I DE &E )I%*

0,. Durata $e olosinta a #unului $e catre utili%ator este "aria#ila! partile contractante a"an$ $eplina li#ertate $e a o $etermina! insa nu mai putin $e * an. In practica insa! li#ertatea 'uri$ica este limitata $e necesitati economice! $urata $e locatiune corespun%an$ perioa$ei $e amorti%are! potri"it legislatiei in materie. Contractul $e leasing poate inceta la termenul con"enit $e parti sau inainte $e acel termen! urmare inter"entiei unor cau%e care tin $e "ointa unei parti ori a unui e"eniment. a) Incetarea contractului inainte de termen 06. Re%ilierea Re%ilierea anticipata a contractului $e leasing este o sanctiune la in$emana societatii $e leasing! pentru situatiile sta#ilite prin or$onanta! insa partile contractante pot con"eni si re%ilierea in a"oarea utili%atorului. Societatea $e leasing poate solicita re%ilierea anticipata in urmatoarele situatii pre"a%ute in or$onantaaA in ca%ul in care utili%atorul re u%a sa primeasca #unul la termenul stipulat in contractul $e leasing Bart. *=A #A in situatia in care utili%atorul nu isi e+ecuta o#ligatia $e plata a re$e"entei Bart. *3A) cA in ca%ul in care utili%atorul se a la in stare $e reorgani%are 'u$iciara sau aliment Bart. *=A. Pentru utili%ator nu au ost reglementate situatii $e re%iliere! insa nerespectarea $reptului sau $e optiune o#liga societatea $e leasing la plata $e $aune interese! care "or i egale cu ?"aloarea re%i$uala a #unului! sau cu "aloarea sa $e circulatie! calculata la $ata e+pirarii contractului $e leasing@ Bart. *1A. 0=. Re%ilierea contractului $e leasing necesita unele preci%ari- $aca actionea%a in #a%a legii sau este necesara stipularea unor clau%e re%olutorii! $aca poate i in"ocata in orice moment al $erularii contractului si ara un prea"i% si $aca re%ilierea actionea%a $e plin $rept ori tre#uie constatata pe cale 'u$iciaraI 03. Asa cum este reglementata re%ilierea prin or$onanta! este in$u#ita#il ca partile nu sutn o#ligate a inclu$e printre clau%ele contractului $e leasing a unui pact comisoriu. Norma cuprinsa in art. *= alin. *

are o ormulare imperati"a si permite societatii $e leasing ?re%ilierea unilaterala a contractului $e leasing@ pentru situatii $eterminate- re u%ul utili%atorului $e a primi #unul la termen si pentru ca%ul utili%atorului a lat in stare $e reorgani%are 'u$iciara ori aliment. De asemenea! si $ispo%itiile art. *3 acor$a societatii $e leasing $reptul $e a re%ilia contractul in ca%ul in care utili%atorul ?nu isi e+ecuta o#ligatia $e plata a re$e"entei timp $e $oua luni consecuti"e@. Ca atare! in lipsa unui pact comisoriu! contractul $e leasing se intregeste cu pre"e$erile or$onantei. Cre$em ca pentru a acilita inantatorului satis acerea $repturilor acor$ate s&a pre"a%ut la art. 0 $in or$onanta ca in ca% $e re%iliere a contractului $in "ina e+clusi"a a utili%atorului! contractul $e leasing sa constituie titlu e+ecutoriu. In $reptul rance% s&a reglementat o solutie opusa. In alin. , al art. * $in Legea $in */11 s&a sta#ilit ca o#ligatie in sarcina partilor contractante! su# sanctiunea nulitatii! $e a pre"e$ea con$itiile $e inter"entie a re%ilierii la cererea societatii $e leasing. In 'urispru$enta rance%a recenta 15! Curtea $e Casatie a constatat caracterul in$iscuta#il legal al $reptului societatii $e leasing $e a solicita re%ilierea! insa aceasta nu impie$ica partile $e a $etermina mo$alitatile $reptului $e re%iliere care tre#uie sa ie li#er consimtite. De aceea nu este inter%is $e a pre"e$ea in a"oarea societatii $e leasing a unei $espagu#iri ca urmare a re%ilierii! egala cu totalitatea re$e"entelor neac(itate. De lege eren$a! se impune pre"e$erea legala a solutiei aratate. 01. Pactele comisorii In practica! toate contractele $e leasing contin pacte comisorii e+prese! care permit locatorului sa o#tina re%ilierea! in ca% $e neplata a re$e"entelor! ara sa ie necesara inter"entia 'ustitiei. Pentru ca re%ilierea sa se poata pro$uce! este su icient ca utili%atorul sa nu plateasca la termen re$e"enta con"enita. Timp $e $oua luni aceasta cale $e re%iliere a contractului s arseste cel mai a$esea intr&un litigiu! $e aceea solutia ramane $elicata. In unele contracte se poate intalni o clau%a care permite locatorului sa ceara re%ilierea contractului! c(iar in ca%ul $e e+ecutare "oluntara a acestuia! can$ continuara contractului poate $e"eni periculoasa pentru el! cum ar i reorgani%area 'u$iciara sau alimentul utili%atorului! cesiunea acti"itatii utili%atorului ori $iminuarea garantiilor initiale. Toate aceste clau%e sunt "ala#ile $e la momentul acceptarii lor $e catre utili%ator. Cu toate acestea! ramane $e $iscutat $aca re%ilierea contractului in ca% $e reorgani%are sau aliment al utili%atorulu este $e acceptat atata "reme cat! con orm legii! 'u$ecatorul sin$ic este autori%at sa a$ministre%e a acerile in $erulare ale utili%atorului. 02. Pri"itor la clau%a $e re%iliere! $aca aceasta reia unul $in ca%urile reglementate $e or$onanta! este un pact comisoriu $e gra$ul unu care presupune a i constatata $e instanta $e 'u$ecata! potri"it regulilor $e $rept comun1*. Societatea $e leasing "a tre#ui sa se a$rese%e tri#unalului cu o actiune pri"in$ re%ilierea contractului $e leasing. Constatan$ ca suntem in pre%enta unor raporturi 'uri$ice comerciale! "om aprecia ca si in ata unui pact comisoriu $e gra$ul unu! instanta nu poate sa $ispuna un termen $e gratie in a"oarea $e#itorului! iar punerea sa in intar%iere se ace $e $rept $e la $ata la care creanta a $e"enit e+igi#ila. Aceasta pro#lema se pune in aceiasi termeni c(iar in ca%ul leasingului imo#iliar pentru ca or$onanta $eroga $e la opinia $octrinei tra$itionale si consi$era operatiunile $e leasing imo#iliar $rept operatiuni comerciale! si nu ci"ile. b) Incetarea contractului de leasing la termen 00. Utili%atorul are trei posi#ilitati- sa ac(i%itione%e #unul! sa il restituie! ori sa continue contractul $e leasing.
15 1*

Cass 6e ci". $in 1 $ec */20 & 7CP */05 & V. Stoica! op.cit! p. **, & V. Pierre! 7ean&Al#ert Lat+a<ue & La transmission $es entreprises! Nou"elles e$itions 'ur$iciaires! Paris! */01

aA Ac(i%itia #unului La e+pirarea perioa$ei $e locatiune! utili%atorul isi poate e+ercita $reptul $e optiune $e a cumpara #unul olosit la "aloarea re%i$uala Bart. / lit. $A. Ca e+ceptie! $reptul $e optiune $e a ac(i%itiona #unul se poate e+ercita si pana la e+pirarea contractului $e leasing! ?$aca utili%atorul ormulea%a o o erta erma si ire"oca#ila $e cumparare@ Bart.2A. Norma citata contine un #ene iciu pentru utili%ator care prin e+ercitarea anticipata a $reptului $e optiune "a cumpara #unul olosit la "aloarea re%i$uala! $aca partile nu au con"enit alt el. 0/. Utili%atorul $e"ine proprietarul #unului olosit urmare promisiunii unilaterale $e "an%are acuta $e societatea $e leasing! insa mani estarea $e "ointa a societatii presupune ca si utili%atorul sa e+prime intentia $e cumparare. /5. In contractele $e leasing imo#iliar este utili%ata si o alta te(nica $e ac(i%itie pentru situatia in care terenul pe care se a la constructia este proprietatea utili%atorului care ii permite societatii $e leasing sa construiasca. In aceasta situatie! proprietatea asupra constructiei este transmisa utili%atorului in con ormitate cu o clau%a e+presa $in acel contract. #A Restituirea #unului /*. Daca utili%atorul nu isi mani esta intentia $e a ac(i%itiona #unul ori $e a prelungi $urata contractului $e leasing! el este o#ligat $e a restitui #unul olosit la momentul e+pirarii contractului ori o alta $ata con"enita $e parti. Lucrul tre#uie restituit in starea in care se a la! $ar ara $epasirea gra$ului $e u%ura normala cau%ata $e olosinta. Deteriorarile care e+ce$ u%urii normale sunt imputa#ile utili%atorului care $atorea%a $espagu#iri societatii $e leasing. Asupra ni"elului $e u%ura si a $eteriorarilor a$use #unului urmea%a a $eci$e instanta $e 'u$ecata sau ar#itri. Pare iresc a consi$era ca ar#itra'ul urni%orului este cel mai in$icat. Su# acest aspect o clau%a $e ar#itra' poate i inclusa in contractul $e leasing sau poate orma o#iectul unei intelegeri separate. /,. Restituirea #unului este o solutie necon"ena#ila pentru societatea $e leasing! a"an$ in "e$ere ca aceasta are in o#iectul $e acti"itate operatiuni inanciare! iar nu olosirea in concret $e #unuri materiale. O situatie si mai $i icila este aceea in care #unul utili%at este u%at moral! ori i%ic! iar societatea $e leasing nu&l mai poate e+ploata. Consi$erma ca pentru aceasta situatie societatea $e leasing "a actiona in #a%a legii amorti%arii si "a casa acele #unuri. c) "relungirea contractului de leasing /6. Utili%atorul poate sa ceara societatii $e leasing reinnoirea contractului $e leasing! sens in care ii "a a$resa o cerere inainte $e e+pirarea contractului. Contractul $e leasing este un contract cu termen! ceea ce ace sa nu ie posi#ila o prorogare a termenului! insa se poate reinnoi contractul $e leasing care "a contine $ispo%itii $i erite $e cele $in "ec(iul contract pri"itoare la mo$ul $e $erulare a acestuia. Aceasta este necesar pentru ca #unul se a la intr&un anumit sta$iu $e u%ura cau%at $e olosinta anterioara! iar re$e"enta "a tre#ui sa ie $eterminata $e aceasta. Consi$eram ca negocierile intre parti "or a"ea in "e$ere "aloarea re%i$uala a #unului. /=. Reinnoirea contractului $e leasing are ca temei 'uri$ic promisiunea unilaterala $e reinnoire acuta $e societatea $e leasing in primul contract! iar in lipsa! in temeiul art. / lit.$ $in Or$onanta nr. 3*>*//2.

Speci icam ca in te+tul mentionat se oloseste e+presia $e ?prelungire a contractului $e leasing@! termenul $e prelungire tre#uin$ a i inteles in sensul anterior. IV. LITIGII IN EEECUTAREA CONTRACTULUI DE LEASING /3. Operatiunile $e leasing sunt comple+e si ele pot $a nastere la numeroase litigii atat cu pri"ire la natura operatiunior! cat mai ales pri"itor la natura o#ligatiilor asumate $e parti. In Romania! $upa stiinta noastra! inca nu au ost solutionate litigii pri"in$ operatiunile $e leasing. Pentru a preintimpina litigiile ori a gasi solutii 'u$iciare optime! este necesar a ne raporta la 'urispru$enta $in alte tari! in$eose#i la 'urispru$enta rance%a. Principalele litigii pot i grupate in trei categoriiaA re u%ul $e inantare) #A necon ormitatea o#iectului si intar%ierea in pre$ara acestuia) cA neplata re$e"entelor. a) refuzul de finantare /1. Societatea $e leasing este cea care are puterea inanciara $e a reali%a contractul $e leasing! ea isi asuma o#ligatia $e plata a #unului ata $e utili%ator! o#ligatie care $aca nu este in$eplinita! #unul nu poate i li"rat $e catre urni%or. Tocmai $e aceea litigiile pe aceasta pro#lema sunt rare! a"an$ in "e$ere ca societatea $e leasing accepta inc(eierea contractelor numai $upa ce isi e"aluea%a posi#ilitatile inanciare. In ca% contrar! raspun$erea sa este $e natura contractuala. /2. Este posi#il ca inantarea sa ie re u%ata anterior contractului $e leasing! respecti" a negocierilor $intre utili%ator si urni%or. In aceasta situatie! raspun$erea societatii $e leasing este greu $e $eterminat! $eoarece simpla cerere $e inantare pe care i&o a$resea%a utili%atorul nu creea%a nici o o#ligatie in sarcina sa. Totusi! este posi#ila o raspun$ere $elictuala #a%ata pe re u%ul $e a contracta atunci can$ acesta nu este un$amentat pe un moti" re%ona#il. /0. Re u%ul $e inantare poate sa atraga insa si raspun$erea utili%atorului atunci can$ acesta a trecut la coman$area #unului $e la urni%or ara a astepta semnarea contractului $e leasing. Intr&un asemenea ca%! in unctie $e solutionarea litigiului $eclansat $e urni%or pentru $aunele suportate! este posi#il a i atrasa si raspun$erea societatii $e leasing. b) &ivrarea neconforma a bunului //. In materie $e "an%are! li"rarea necon orma atrage raspun$erea "an%atorului. In ca%ul contractului $e leasing! atunci can$ sunt li"rate o#iecte cu $e ectiuni ori cu intar%iere! pot aparea asemenea litigii care se complica in plus prin aptul ca e+ista o $isociere intre calitatea $e utili%ator si cea $e proprietar. Daca partile con"in ! precum si potri"it art. *,! pentru situatia li"rarii necon orme! utili%atorul poate ormula o actiune in 'ustitie impotri"a urni%orului pentru li"rare. Dispo%itiile art. *, tre#uie interpretate totusi restricti"! $eoarece societatea $e leasing ramane o#ligata ata $e utili%ator $e a&l garanta contra e"ictiuni $in partea oricarei persoane care ar pretin$e "reun $rept real Bart. / lit. e $in or$onantaA. Societatea $e leasing are! in aceasta situatie! o actiune impotri"a urni%orului intemeiata pe contractul $e "an%are&cumparare! pri"itor la e"ictiune.

Con orm art. *5 lit. ! utili%atorul are un man$at $in partea societatii $e leasing! sa apere in raporturile cu terte persoane olosinta #unului. Re%ulta ca societatea $e leasing nu este e+onerata $e garantia contra e"ictiunii ata $e utili%ator. c) %eplata redeventelor *55. Operatiunile $e leasing creea%a utili%atorului o "i%iune optimista asupra posi#ilitatilor $e reali%are a o#iecti"elor concrete prin olosirea #unurilor proprietatea altora. Aceasta poate con$uce la per ectarea $e contracte $e leasing pentru #unuri care $epasesc puterea $e plata a utili%atorului. In concret! utili%atorul nu "a putea ace ata o#ligatiei $e plata a re$e"entelor. In acest ca%! societatea $e leasing are $oua posi#ilitati& ie actiunea in 'ustitie pentru e+ecutarea silita a o#ligatiilor B"arianta putin utili%ataA) & ie a cere re%ilierea contractului cu $aune interese. *5*. Contractul $e leasing este un contract cu e+ecutie succesi"a si ca atare re%ilierea ca sanctiune speci ica acestui tip $e contracte nu poate retroacti"a. Ca urmare! re%ilierea contractului are ca e ect o#ligarea utili%atorului la restituirea lucrului catre societatea $e leasing si plata $e $aune&interese. Societatea $e leasing are la in$emana insa si calea unei actiuni in re"en$icare pentru recuperarea #unului! atunci can$ utili%atorul l&a su#inc(iriat ori "an$ut! $eoarece este proprietara acestui #un. *5,. Dreptul $e proprietate al societatii $e leasing constituie un pericol pentru tertii care au cre%ut ca utili%atorul era proprietarul #unului mo#il. Acest pericol poate i ins inlaturat prin pu#licitatea leasingului) $aca pu#licitatea s&a reali%at! tertii nu "or putea in"oca #ene iciul $ispo%itiilor art. */5/ C.ci". potri"it carora posesia $e #una cre$inta a #unurilor mo#ile a tertilor $o#an$itori ec(i"alea%a cu $reptul $e proprietate1,. *56. Daunele interese $atorate $e utili%ator in ca%ul re%ilierii contractului pe moti"ul neplatii re$e"entelor "or i sta#ilite pe #a%e contractuale su# orma unei clau%e penale. In lipsa unei clau%e penale! $aunele interese "or i calculate con orm art. *3 $in Or$onanta nr. 3*>*//2! cuprin%an$ cuantumul "aloric al re$e"entei care a ramas $e platit pana la e+pirarea contractului $e leasing. Daunele interese! asa cum sunt sta#ilite $e catre or$onanta! sunt mari! punan$ utili%atorul intr&o situatie inec(ita#ila. Tinan$ cont ca prin re$e"entele platite utili%atorul a ram#ursat $e'a o parte $in "aloarea #unului! si ca $e o#icei "aloarea $e piata a #unului in momentul restituirii este mai mare $ecat "aloarea re%i$uala a acestuia! prin aceste $aune&interese societatea $e leasing #ene icia%a $e o im#ogatire nemeritata. *5=. Din aceasta cau%a! legiuitorul rance%! spre e+emplu! a tinut sa limite%e cuantumul $aunelor& interese! instituin$ si o ormula re%ona#ila $e calcul a acestora. Ast el! con orm art. ,* $in Legea $in *5 ianuarie */20! pagu#a este $ata $e suma re$e"entelor neplatite inca! plus "aloarea re%i$uala a acestora! $in care se sca$e "aloarea $e piata a #unului. +. C(%$R C$#& I%$ER% $I(% & DE &E )I%* *53. Leasingul este un instrument $e inantare a in"estitiilor pe termen me$iu si lung! care s&a $o"e$it oarte e icient! atat in tran%actii nationale! cat si in cele internationale.

1,

C. Statescu & Drept ci"il! op.cit.! p. */6&,53

;ie ca este "or#a $e inantarea $e in"estitii pri"ate ori gu"ernamentale! leasingul este un canal $e orientare a on$urilor catre %onele economice in $e%"oltare. Contractul international $e leasing se compune si se $erulea%a! in principiu! $upa aceleasi criterii ca un contract intern. Insa! pentru ca un contract international se gu"ernea%a $oar $upa propriile sale clau%e! contractul international "a tre#ui sa cuprin$a toate clau%ele necesare unctionarii contractului. Alaturi $e clau%ele generale ale contractului $e leasing! contractul international $e leasing "a cuprin$e si clau%e speci ice tran%actiilor internationale. *51. Legea aplica#ila Contractul international $e leasing "a tre#ui sa pre"a$a carei legislatii ii "a re"eni misiunea! in ca% $e litigiu! sa gu"erne%e raporturile $intre parti si care "a i instanta competenta. O asemenea clau%a este permisa si $e legea romana pri"in$ raporturile $e $rept international pri"at & Legea nr. *53>*//,! care! prin art. 26 $a posi#ilitatea contractantilor ca! $e comun acor$! sa aleaga legea competenta in contract. Partile con"in ca regula! sa $esemne%e prin contract ca autoritatile si legislatia statului unuia $intre contractanti sa ie competente in solutionarea oricaror litigii. Este posi#il! $e asemenea! ca partile sa opte%e pentru o alta solutie! $esemnan$ o alta autoritate 'u$ecatoreasca si o alta legislatie. De multe ori sunt pre erate curtile $e ar#itra'! ie cele $e pe langa camerele $e comert si in$ustrie nationale! ie cea $e pe langa Camera $e Comert International $e la Paris! UNCITRAL. *52. In */13 a ost instituit Centrul International pentru reglementarea $i eren$elor legate $e in"estitii BICSIDA! care este un mecanism speciali%at pentru litigiile internationale re eritoare la in"estitii. Centrul unctionea%a in #a%a unei con"entii semnate $e *6/ $e state! $in care *,1 sunt mem#re ICSID. Daca partile pro"in $in state care au inc(eiat intre ele acor$uri $e promo"are si prote'are reciproca a in"estitiilor! atunci partile "or tine seama si $e pre"e$erile re eritoare la solutionarea litigiilor cuprinse in aceste acor$uri #ilaterale. *50. La ,0 mai */00! s&a inc(eiat la Otta9a! Con"entia Uni$roit asupra Leasingului ;inanciar International. In pream#ulul Con"entiei! se arata ca ratiunile pentru care statele parti au inteles sa inc(eie aceasta con"entie sunt*A importanta eliminarii anumitor impe$imente 'uri$ice $in calea leasingului inanciar international pentru ec(ipamente si mentinerea ec(ili#rului intre interesele $i eritelor parti implicate in tran%actie) ,A necesitatea $e a $a leasingului inanciar international mai multa accesi#ilitate) 6A regimurile 'uri$ice care gu"ernea%a contractul tra$itional $e inc(iriere tre#uie sa ie a$aptate relatiilor tripartite caracteristice care apar in ca$rul operatiunilor $e leasing inanciar) =A utilitatea sta#ilirii anumitor reguli uni orme legate in principal $e aspectul $reptului comercial si ci"il al operatiunilor $e leasing inanciar international. In con ormitate cu art. =! Con"entia gu"ernea%a operatiunile $e leasing inanciar re eritoare la toate ec(ipamentele! cu e+ceptia acelora care tre#uie sa ie utili%ate in principal $e catre locatar cu titlu personal! amilial sau casnic. Cat pri"este su#iectele contractului $e leasing! Con"entia se aplica atunci can$ locatorul si locatarul au se$iul in state contractante sau atunci can$ atat contractul $e urni%are! cat si contractul $e leasing sunt gu"ernate $e legea statului contractant. Con"entia consacra principalele $repturi si o#ligatii pe care le au partile! in "irtutea unui contract $e leasing. Pre"e$erile Con"entiei au caracterul $e regula! ele aplican$u&se tuturor contractelor $e leasing! $aca prin acestea nu s&a renuntat in mo$ e+pres la #ene iciul Con"entiei. Art. 3 alin ., arata

care sunt clau%ele o#ligatorii $e la care nu se poate $eroga! la el si art. 0 alin. 6 pri"itor la garantia pentru e"ictiune. Pre"e$erile generale ale Con"entiei re eritoare la $escrierea operatiunilor $e leasing! la o#ligatiile partilor! la opo%a#ilitatea $repturilor ori la sanctiunile posi#ile! se suprapun in mare masura pre"e$erilor corespon$ente $in Or$onanta nr. 3*>*//2. Con"entia instituie numai ca$rul 'uri$ic pe #a%a caruia sa se $erule%e operatiunile $e leasing si sa se solutione%e litigiile aparute! lasan$ pe seama ?$reptului comun@ $eterminarea instantelor competente $e solutionare a litigiilor. *5/. In situatia in care partile contractante $oresc sa #ene icie%e $e posi#ilitatea ca e"entualele litigii sa ie solutionate prin ar#itra'! ele tre#uie sa inc(eie separat o con"entie in acest sens! ori sa intro$uca in contract o clau%a compromisorie. Desi clau%a compromisorie poate i inserata in contractul international $e leasing! ea este o con"entie $e sine statatoare16. **5. Pentru a e"ita riscurile $ecurgan$ $in luctuatiile monetare! partile unui contract international $e leasing pot intro$uce intre clau%ele contractuale o clau%a $e impre"i%iune! ori un pact $e mentinere a "alorii. Asemenea clau%e nu se re era $ecat la prestatiile monetare. Ast el! societatea $e leasing isi re%er"a $reptul $e a in$e+a re$e"entele $atorate $e utili%ator in concor$anta cu luctuatia mone$ei in care se e ectuea%a platile. De asemenea! con orm clau%ei $e impre"i%iune! in situatia in cre o#igatiile unei parti $e"in imposi#il $e e+ecutat! ori e+ecutarea lor ar $uce la alimentarea partii contractul "a inceta. O asemenea posi#ilitate este recunoscuta numai atunci can$ situatia e+traor$inara a contractantului este cau%ata $e un actor e+tern si in$epen$ent $e "ointa acestuia. Se retin in acest sens cri%e economice si sociale! gre"e! etc. Aceasta clau%a nu se i$enti ica cu un pact $e neraspun$ere) asa cum am "a%ut in contractul $e leasing! utili%atorul raspun$e pentru $istrugerea #unului! in mo$ o#iecti"! c(iar si in ca% $e cutremur! gre"e politice si $e orta ma'ora. *** Daca ulterior anga'arii unor acor$uri preliminare cu urni%orul $e #unuri! #ene iciarul primeste o o erta $in partea altui urni%or! insa in con$itii mai a"ora#ile! #ene iciarul se poate pre"ala $e a"anta'ul ?clau%ei $e o erte concurente@. Clau%a $e o erta concurenta este o con"entie $istincta ce poate i inscrisa intr&un contract ori poate i semnata separat la inceputul negocierilor contractuale. Clau%a $e o erta concurenta $a posi#ilitatea partii care a primit o asemenea o erta mai a"ora#ila $e a cere celeilalte parti reconsi$erarea intelegerilor anterioare si mo$i icarea con$itiilor contractuale. Intr&o asemenea situatia! cealalta parte poate accepta mo$i icarea contractului! ori poate cere re%ilierea contractului1=.

16 1=

Dr. Sergiu Deleanu! ?Contractul $e comert international@! *//1! E$. Lumina Le+! p. 15&1, & S. Deleanu! i$em! p. *53 & Droit! classe $e terminale pas An$re Dusort et Clau$e Tremeau est ;ouc(er Paris! */05! p. 1*&2*.