Sunteți pe pagina 1din 7

Psihologie- Pedagogie prescolara

Pedagogie prescolara

TRUE/FALSE

1. Pedagogia prescolara are ca obiect realizarea educatiei formale in perioada cuprinsa intre 3 si
7 ani.

2. In componentele structurale ale pedagogiei prescolare se afla resursele umane, resursele


materiale si resursele pedagogice.

3. Evolutia filogenetica a se refera la dezvoltarea omului ca individ, de la nastere pe intreaga


perioada a vietii sale, cu traversarea diferitelor stadii ale evolutiei general umane.

4. Dezvoltarea psihicului uman se realizeaza in baza reperelor psihogenetice si psihodinamice

5. Tipul fundamental de activitate exprima structura evolutiva a adaptarii si integrarii sociale.

6. Formele de activitate, in ordinea dominantei in ontogeneza sunt: jocul, invatarea, munca

7. Perioada anteprescolara (prima copilarie)se desfasoara intre 3 si 7 ani

8. . J. Piaget considera ca dezvoltarea mintala a copilului este o succesiune a trei mari stadii care
se integreaza complementar.

9. In perioada de varsta cuprinsa intre 1 si 3 ani, copilul descopera realitatea externa prin
dezvoltarea tipului de relatii sociale.

10. In perioada de varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani asupra copilului se exercita o influenta educativa
cu finalitati, obiective, continuturi si modalitati specifice de actiune.

11. Dezvoltarea psihica a copilului prezinta o evolutie stadiala, ordinea stadiilor fiind una
aleatoare.

12. Ereditatea reprezinta ansamblul dispozitiilor (predispozitiilor, caracterelor sau


potentialitatilor) de natura anatomo-fiziologica, transmise prin mecanismele si informatiile
genetice de la generatiile anterioare la generatiile tinere.

13. Conditiile de mediu fizic si social sunt identice pentru toti indivizii pe intreg parcursul
personogenezei.

14. Mediul social se impune ca factor al dezvoltarii psihice prin raporturile si relatiile ce se
stabilesc intre copil si produsele mediului.

15. Factorii exogeni ai dezvoltarii umane au intotdeauna o influenta stimulatoare asupra evolutiei
copilului.
16. Educatia este factorul determinant al formarii si dezvoltarii personalitatii copilului

17. Influenta educatiei asupra procesului devenirii umane are un caracter spontan sau intentionat,
ocazional sau permanent

18. Educatia formala reprezinta efectul educativ al actiunilor sau activitatilor socio-umane,
culturale sau de alta factura asupra individului in formare

19. Formarea personalitatii copilului prescolar este o functie generala a educatiei.

20. Educatia prescolara este baza educationala pe care se va construi educatia permanenta

21. Educabilitatea este acea capacitate a individului uman de a fi supus actului educational

22. Prima forma de activitate cu dominanta in ontogeneza timpurie este invatarea

23. Unul dintre criteriile de clasificare a jocurilor este natura activitatii antrenate.

24. Functia de echilibrare si tonificare reprezinta functia principala a jocului

25. Asimilarea practica si mentala a caracteristicilor lumii si vietii reprezinta functia principala a
jocului.

26. Prima forma elementara de conduita ludica este contemplarea activa.

27. Dupa functiile formative indeplinite, primele forme de joc sunt jocuri cu antrenari complexe
psihologice

28. Jocul de vocalizare este caracteristic perioadei de varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani.

29. Jocul este o activitate cu functii formative prin care se reflecta realitatea obiectiva

30. Simbolistica ludica apare ca o caracteristica in dezvoltarea psihica a copilului la varsta de un


an.
31. Principalele elemente structurale ale jocului la varsta prescolara sunt: scopul, subiectul,
rolurile si regulile

32. Creativitatea productiva este construita pe baza unor principii noi prin care pot fi
revolutionate domenii ale activitatii umane

33. Prima faza a procesului creator este incubatia.

34. Creativitatea este determinata de factori intelectuali si de factori de natura caracteriala

35. Valentele educationale ale familiei sunt de natura nonformala

36. Valorile si normele morale sunt insusite de copilul prescolar doar in cadrul institutionalizat al
gradinitei.

37. Gradinita este o institutie prescolara cu functii explicit educative

38. Unul din obiectivele generale ale invatamantului prescolar, cu referire la domeniul cognitiv
este dezvoltarea unui fond afectiv pozitiv

39. Unul din obiectivele generale ale invatamantului prescolar, cu referire la domeniul socio-
afectiv este dezvoltarea capacitatii de expansiune sociala.

40. Unul din obiectivele generale ale invatamantului prescolar, cu referire la domeniul cognitiv
este existenta unui nivel optim de deprinderi de munca intelectuala.

41. Dezvoltarea fizica armonioasa in limitele normalitatii ontogenetice reprezinta unul din
obiectivele operationale ale educatiei prescolare.

42. Componentele operationale ale procesului educational sunt: resursele umane, materiale,
pedagogice si contextuale.

43. In institutiile prescolare, printre activitatile didactice specifice se numara si activitatile de


predare – invatare, de formare de deprinderi si de evaluare.
44. Dupa gradul de implicare a educatoarei, activitatile educationale din gradinita pot fi activitati
libere, activitati dirijate cu tematicaa sugerata si activitati dirijte obligatorii.

45. Activitatile obligatorii desfasurate la grupele mici nu pot depasi 35 de minute

46. Activitatile obligatorii desfasurate la grupele pregatitoare nu pot depasi 15 minute.

47. Activitatile obligatorii desfasurate la grupele mari nu pot depasi 30 de minute.

48. Una dintre principalele metode didactice, explicatia, este o metoda intuitiva, bazata pe relatia
directa cu realitatea inconjuratoare

49. Observatia dirijata, prin caracterul ei organizat, contribuie la dezvoltarea, la prescolar, a


deprinderii de investigare ordonata a realitatii

50. Explicatia este o metoda didactica preponderent verbala si expozitiva, bazata pe exemplificare

51. Atunci cand metoda didactica folosita este explicatia, demersul explicativ trebuie sa fie
accesibil ca limbaj capacitatilor cognitive ale prescolarului

52. In gradinita, demonstratia se realizeaza pe baza materialului didactic intuitiv

53. Conversatia euristica nu are caracteristici specifice nivelului ontogenetic, ea se desfasoara in


baza unor reguli stricte, stabilite anterior desfasurarii ei.

54. Printre mijloacele didactice propriu-zise se numara si cadrele naturale, teatrul de papusi,
filmele cu caracter tematic

55. Printre mijloacele didactice propriu-zise se numara si planse de lucru individual, jocuri de
constructii, jetoane cu imagini

56. Rolul coordonator in construirea unui nivel de maturizare optim pentru debutul scolaritatii,
revine educatiei.

57. Finalitatea fundamentala a dimensiunii estetice in contextul invatamantului prescolar o


constituie dezvoltarea intelectului copilului la un nivel optim pentru debutul scolaritatii
58. Finalitatea fundamentala a dimensiunii intelectuale in contextul invatamantului prescolar o
constituie dezvoltarea intelectului copilului la un nivel optim pentru debutul scolaritatii.

59. . Prin activitatile de educatie a limbajului se urmareste, cu precadere, insusirea de catre copil a
unor cunostinte matematice fundamentale

60. Prin activitatile de educatie a limbajului la prescolarul mic se urmareste, cu precadere,


formarea si dezvoltarea auzului fonematic

61. Activitatile din gradinita trebuie sa fie astfel concepute incat sa nu solicite copiilor un efort
intelectual sustinut.

62. Formarea unor deprinderi elementare de calcul matematic la prescolarul mic se realizeaza prin
antrenarea acestuia in diverse tipuri de activitati de educatie pentru stiinta.

63. Educatia limbajului functioneaza in baza unor obiective specifice care vizeaza aspecte
fonetice, lexicale si ale structurii gramaticale

64. Educatia limbajului functioneaza in baza unor obiective specifice care vizeaza aspecte ale
comunicarii orale si aspecte ale expresivitatii vorbirii

65. Morala supunerii fata de adult, specifica prescolarului mic, este cunoscuta sub denumirea de
morala autonoma.

66. Dimensiunea moral civica a educatiei prescolare se intemeiaza cu ajutorul obiectivelor


educatiei afective.

67. Formarea in plan moral a prescolarului nu este dependenta de mediul social-moral in care
acesta traieste

68. Unul dintre principiile educatiei moral civice la prescolari se refera la caracterul pasiv al
acesteia, in corelatie cu exigenta cadrului didactic.

69. Cultivarea unor trasaturi pozitive de personalitate (sinceritate, cinste, altruism etc.) reprezinta
un deziderat al educatiei sociale.
70. Dimensiunea estetica a educatiei copilului prescolar se realizeaza separat de celelalte
dimensiuni ale educatiei

71. Dactilopictura reprezinta o metoda o metoda de activitate didactica in care instrumentele


utilizate sunt pensulele, creioanele si tusurile colorate.

MULTIPLE CHOICE

1. Educatia psihomotorie a prescolarului vizeaza urmatoarele aspecte:

2. Educatia psihomotorie a prescolarului vizeaza urmatoarele aspecte:

3. Educatia psihomotorie a prescolarului vizeaza formarea urmatoarelor capacitati:


a) executia cu deplin control a unor miscari simple
b) executia cu deplin control a unor miscari complexe
c) deprinderi motrice de baza (mers, alergare, saritura etc.).

4. Dimensiunea vocationala a educatiei prescolare se fundamenteaza pe:

5. Fundamentarea constructiei educative in planul vocational se realizeaza la:

6. Functiile specifice actului managerial educational sunt:

7. Functiile specifice actului managerial educational sunt:

8. In cadrul managementului educational, ciclul managerial de referinta poate fi:

9. Functia proiectiva a managementului educational vizeaza:

10. In cadrul managementului educational, functia de evaluare finala presupune o raportare la:

11. Prima treapta a educatiei formale are caracter in totalitate:

12. . Profilul de competenta al unei profesiuni are valoare:

13. Printre cunostintele strict necesare desfasurarii profesiei de educatoare se numara:

14. Printre cunostintele strict necesare desfasurarii profesiei de educatoare se numara:

15. Printre cunostintele strict necesare desfasurarii profesiei de educatoare se numara:

16. Printre abilitatile si trasaturile de personalitate necesare profesiei de educatoare se numara:

17. Printre abilitatile si trasaturile de personalitate necesare profesiei de educatoare se numara:

18. Cunostintele din domeniul pedagogic (metodic) strict necesare profesiei de educatoare sunt:

19. . Cunostintele din domeniul pedagogic (metodic) strict necesare profesiei de educatoare sunt:
20. Printre abilitatile si trasaturile de personalitate din domeniul pedagogic (metodic) strict
necesare profesiei de educatoare se numara:

21. Printre abilitatile si trasaturile de personalitate din domeniul pedagogic (metodic) strict
necesare profesiei de educatoare se numara:

22. Printre abilitatile si trasaturile de personalitate din domeniul pedagogic (metodic) necesare
profesiei de educatoare se numara:

23. . Cunostintele din domeniul relatii umane necesare profesiei de educatoare sunt:

24. Printre abilitatile si trasaturile de personalitate din domeniul relatiilor umane necesare
profesiei de educatoare se numara:

25. Printre abilitatile si trasaturile de personalitate din domeniul relatiilor umane necesare
profesiei de educatoare se numara:

26. Printre abilitatile si trasaturile de personalitate din domeniul relatiilor umane dezirabile
profesiei de educatoare se numara:

27. La varsta de 3 ani, limbajul copilului este alcatuit din maxim:

28. Sunt caracteristice perioadei cuprinse intre 3 si 6 ani urmatoarele aspecte:

29. Sunt caracteristice perioadei cuprinse intre 3 si 5 ani urmatoarele aspecte:

30. In prescolaritate creativitatea copilului poate atinge nivelul de: