Sunteți pe pagina 1din 52

Test1 Conditiile generale ale up

1.1 Rolul activ a organelor de urmarire penala


Organul de urmarire penala este obligat sa i-a toate masurile prevazute de lege pentru cercetatrea sub toate aspectele , completa
si obectiva , a circumstantelor cauzei pentru stabilira adevarului .
Oup este obligat sa adune probele atit in devavoarea cit si in favoarea, banuitului, invinuitului .
Astfel oup trebuie sa aiba un rol activ in procesu probatoriu stabilind toate circumstantele la examinarea plingerelor si
denunturilor referitoare la infractiune, la explicarea dr. si oblg. participantilor la urmarirea penala, deasemenea la asigurarea
securitatii participantilor la proces si a altor personae.
Organele de UP intocmesc ordonante a diferitor actiuni care trebuie sa fie motivate.
1.2 Determinati cazurile UP efectuata de mai multi ofiteri de up
In cazul unor cause complicate sau de mari proportii, conducarorul organuluiUP, cu incuviintarea procurorului,dispune efectuare
UP de mai multi ofteri de UP care contribuie la descoperirea rapida, deplina si eficienta a tuturor circumstantelor a unei cauze.
Deasemenea procurorul poate dispune efectuarea UP de mai multi ofiteri de UP din diferite organe de UP. Dispozitia cu privire
la efectuare UP de mai multi ofiteri de UP se face prin ordonanta in care se indica ofiterul care va conduce actiunele celorlanti
ofiteri. Aceasta ordonanta se adunce la cunostinta banuitului , invinuitului si altor participanti in proces explicinduli-se dr de a
face recuzare orcaruia din ofiteri.
Ofiterul de UP numit conducator al grupului de ofiteri dirijeaza activitatea celorlalti ofiteri de u.p., le da indicatii orale referitor
la efectuarea anumitor procedee probatorii ,stabileste versiunile ce urmaza a fi verificate, facind propuneri de punere sau scoatere
de sub invinuire.
Demersurile privind autorizarea unor masuri procesule de constringere sau a unor procedee probatorii pot fi facute atit de
conducatorul grupului de UP cit de si catre orice ofiter UP din acest grup.
In unele cazuri cu multiple infr., unde unele episoade sunt de competenta exclusiva a procurorului , conform cpp procurorul
ierarhic superior poate dispune efectuarea UP de un grup mixt de procurori si ofiteri de UP, in acest caz unul din procurori va fi
numit in calitate de conducator al grupului de u.p.
1.3 Apreciati importanta prelungirii termenului de UP de catre procuror
Actualul cpp nu prevede termenul legal de urmarire penala, dar aceasta urmeaza a fi efectuata intr-un termen rezonabil care se
fixeaza de procuror prin ordonanta in functie de complexitatea cauzei si de comportamentul participantilor la process, conduit
organului de u.p. Termenul de UP fixat de procurer este obligatoriu pentru ofiteri de UP si poate fi prelungit la solicitarea
acestuia .
Prin urmare prelungirea termenului de UP se face numai inauntrul termenului de prescriptie privind tragerea la raspundere
penala stabilite de CP.
In cazul cind este necesar a prelungi termenul UP, ofiterul de UP intocmeste un demers motivat in acest sens si il prezinta
procurorului inainte de expirarea termenului fixat de acesta.
Fixarea termenului si prelungirea lui se dispune de procuror pina la inaintarea de catre ofiter de UP a dosarului insotit de un
raport cu propunerea terminarii UP.
Importanta prelungirii UP poate consta in stabilirea a anumitor circumstante care nu erau cunoscute si care au o importanta
deosebita , au aparut noi probe care urmeaza a fi cercetate, deasemenea conduita partilor a tergeversat UP .
Test 2 Competenta organelor de UP
1.1Relatati despre felurile competentei organelor UP
Pentru a-si pute indeplini atributiile in desfasurarea activitatii de UP organul de UP trebuie sa fie competent a efectua acte de
UP in fiecare cauza concreta. Prin competenta se intelege dr si obligatia OUP de a proceda la UP in anumite cazuri penale ,
deasemenea prin competenta intelegem repartizarea legala a cauzei penale in cadrul atributiilor unui anumit organ. In functie
de anumiti criterii mentionam urmatoarele forme ale competentei OUP:
-Competenta functionala,
-compet. materiala ,
-comptenta personala ,
-compt teritoriala ,
-compet. alternativa ,
- compet derogata.
1.2 Stabiliti si caracterizati exceptiile de la competenta legala a oup
Ca exceptie de la competenta OUP este conflictul de competenta care se solutioneaza de procurorul care exercita controlul
asupra UP sau dupa caz de procurorul ierarhic superior .
Procurorul poate sa dispuna , motivat , ca intr-o cauza in care UP trebuie efectuata de un anumit organ UP sa fie efectuat de un
alt organ similar . Iar in cazul cind competenta de UP tine de mai multe organe UP, chestiunile legate tine de procurorul ierarhic
superior.
In cazurile in care UP se exercita de procuror , acesta poate sa dispuna ca anumite actiuni de UP sa fie efectuate de un alt
organ de UP.
SE poate intimpla ca efectuare anumitor actiuni de UP sa nu poata fi aminate , dar posibilitatea de a le efectua neintirziat sa o
aiba nu organul caruia ii revine competenta, ci un alt organ de UP care nu are aceasta competenta . Aplicarea riguroasa a
regulilor de competenta ar putea compromite intreaga desfasurare a UP . Din aceste considerente lg procesuala obliga organul
de UP necompetent sa efectueze actiuni de UP care nu pot fi aminate. Obligatia opereaza indifferent daca este sau nu inceputa
UP, precum si in cauzile unde UP este in competenta exclusiva a procurorului. Procesul verbal privind actiunele effectuate in

asemenea cauze se anexeaza la cauza respectiva si se remite procurorului care conduce UP IMEDIAT, DAR NU MAI TIRZIU
DE 3 zile, pentru a transmite organului de UP competent sau dupa caz procurorului.
1.3 Apreciati consecintele nerespectarii anumitor feluri de competenta a OUP
Dac organul de urmrire penal constat c nu este competent a efectua urmrirea penal, imediat, dar nu mai trziu de 3 zile,
trimite cauza procurorului care exercit conducerea urmririi penale pentru a o transmite organului competent.
Conflictul de competen ntre organele de urmrire penal este inadmisibil. Chestiunile legate de conflictul de competen se
soluioneaz de procurorul care exercit controlul asupra urmririi penale sau, dup caz, de procurorul ierarhic superior.
Procurorul poate s dispun, motivat, ca ntr-o cauz n care urmrirea penal trebuie efectuat de un anumit organ de urmrire
penal aceast urmrire s fie efectuat de un alt organ similar.
n cazul n care urmrirea penal ine de competena mai multor organe de urmrire penal, chestiunile legate de competen se
soluioneaz de procurorul ierarhic superior.
n cazurile n care urmrirea penal se exercit de ctre procuror, acesta poate dispune ca anumite aciuni de urmrire penal s
fie efectuate de ctre un organ de urmrire penal.
Procurorul General i adjuncii lui, n caz de necesitate, n scopul asigurrii urmririi complete i obiective, sub toate aspectele,
pot dispune, prin ordonan motivat, efectuarea urmririi penale de ctre orice organ de urmrire penal, indiferent de
competen.
TESTUL3 Sesizarea organului de UP
1.1 Definiti si caracterizati modalitatile de sesizare a organelor de UP.
Sesizarea constituie deci punctul de plecare fara de care nu poate incepe UP.
Sesizare presupune instiintarea completa sau mai putin completa a OUP despre savirsirea unei infractiuni si obligarea lui la
efectuarea activitatilor prevazute de lege pentru realizarea obiectului UP. OUP poate fi sesizat despre savirsirea infractiunei sau
pregatirea savirsirii infractiunii prin urmatoarele modalitati:
-Plingere-este ntiinarea fcut de o persoan fizic sau de o persoan juridic creia i s-a cauzat un prejudiciu prin infraciune.
-Denunt-este ntiinarea fcut de o persoan fizic sau de o persoan juridic despre svrirea unei infraciuni
-Autodenunt- este ntiinarea benevol fcut de o persoan fizic sau de o persoan juridic despre svrirea de ctre ea a unei
infraciuni n cazul n care organele de urmrire penal nu snt la curent cu aceast fapt.
-Depistarea nemijlocita a infractiunei de OUP- n cazul depistrii infraciunii nemijlocit de ctre lucrtorul organului de urmrire
penal, acesta ntocmete un raport n care expune circumstanele depistate i dispune nregistrarea infraciunii
Deasemenea in functie de parvenirea si producerea examinarii sesizarea se clasifica in:
-Sesizare oficiala despre infr savirsite
-Sesizari neoficiale [anonime]
1.2 Stabiliti garantiile primirii si examinarii sesizarilor privind savirsirea unor infractiuni
Organul de UP este obligat sa primeasca plingerele sau denunturile referitoare la infractiuni savirsite , pregatite sau in curs de
pregatire chiar si in cazurile cind nu este de competenta lui. Persoanei carea a depus plingerea I se ilebereaza un certificat
despre acest fapt indicindu-se persoana care a depus plingerea sau denutul si timpul inregistrarii.
Primirea sesizarilor , indifferent de timpul si locul savirsirei infractiunii se efectueaza zilnic la orele de lucru . sesizarea trebuie
depusa in limba de stat sau in limba pe care o cunoaste.
Sesizarile si alte informatii parvenite in organul de UP sunt inregistrate in conformitate cu regulile stabilite si raportate
organului care stabileste ordinea solutionarii lor in termen rezonabil. Refuzul OUP de a de a primi plingerea sau denunturile
pot fi atacate la judecatorul de instructie , dar nu mai tirziu de 5 zile din momentul refuzului.
Astfel organul sesizat face propuneri procurorului de a decide sau , dupa caz , cu acordul acestuia limitele competentei sale
dispune:
de a porni UP , neinceperea UP , prezentarea materialilor despre infr. flagrante si cele ce nu necesita un control special.
In concluzie putem mentiona ca examinarea plingerilor , denunturilor si a altor sesizari referitoare la infractiuni include actiuni
de completare , verificare a informatiilor primite pentru a confirma sau infirma concordanta acestora cu realitatile faptice ale
cauzei si adoptarea uneia din solutiile cuvenite.
1.3Apreciati importanta unor modalitati speciale de sesizare
Putem mentiona ca modalitatile de sesizare au o importanta sporita pentru descoperirea infractiunilor si acordarea garantiilor
personelor care au pagubit in urma lor.
Opurtunitate plingerei o putem descrie prin faptul ca o pers fizica sau juridica
careia I sau cauzat prejudicii prin infractiune poate sesiza OUP in scris desemnid fapta care formeaza obect al acesteia,
indicarea faptuitorului daca este cunoscut si a mijloacelor de proba fiind raspunzatoare de declaratile facute care este un drept
fundamental.
Denuntul deasemenea este instiintarea facuta de o pers fiz sau jur despre savirsirea unei infractiune , dar spre deosebire de
plingere unde este facuta de victima aici poate fi orice persoana care isi asuma rolul de denuntator al infractiunei pentru
costatarea infractiunii produse.
Autodenuntarea fiind instiintarea benevola de producerea sau savirsirea de catre ea a unei infractiuni are o importanta sporita
deoarece prezentarea benevola a faptuitorului in fata OUP si instiintarea despre tentative sau savirsirea infractiunii este o
remuscare o parere de rau despre faptele produse..
Autosesizarea constituind o modalitate de sesizare cind OUP afla de savirsirea infractiunei din alte surse decit victima sau
denuntatorul, in baza unei infractiuni flagrante sau a unui denunt anonim. OUP sint obligate sa i-a masuri operative de
investigatie, deasemenea sint obligate sa inregistreze in registrul despre savirsirea infractiunii.
Importanta autosesizarii este depistarea tuturor infractinilor care atenteaza la viata si securitatea populatiei si a bunastarii lor.

O modalitate speciala de seizare a OUP este plingerea prealabila care spre deosebire de plingere poate fi retrasa si produce
efectele prevazute de lege,iar plingerea este irevocabila si care nu produce efecte.
TEST4 Inceperea UP
1.1 TEMEIURILE DE INCEPERE A UP
Inceperea UP constituie un fapt juridic important ce marcheaza declansarea unui proces penal si care presupune ca organele
competente de stat au cunostinta de savirsirea unei infractiuni si se intreprind toate masurile prevazute de lege pentru constatarea
acestei fapte prejudiciabile.
Pentru inceperea UP sunt necesare urmatoarele conditii:
1) din cuprinsul actului de sesizare sau al actelor de constatare trebuie sa rezulte o banuiala rezonabila ca a fost savirsita o
infractiune.Pentru inceperea UP nu se cer date privind cunoasterea tuturor elementelor infractiunii, fiind suficiente informatiile ce
caracterizeaza 2 elemente ale infractiunii si anume:obiectul si latura obiectiva.Astfel, UP incepe in rem in privinta faptei
savirsite, numai dupa ce identitatea faptuitorului se cunoaste cu precizie UP incepe in personam .
2)sa nu existe vreuna din circumstantele care exclude UP,in cazul cind se depisteaza vreo circumstanta ce exclude UP,organul de
UP inainteaza procurorului actele intocmite cu propunerea de a nu porni UP.Daca procurorul considera ca nu sunt circumstante
care impiedica UP, el restituie actele, cu ordonanta sa oragnului mentionat pentr inceperea UP.
3) confiramarea actelor de incepere a UP de procuror
1.2Determinati rolul ofiterului de UP si a procurorului la examinarea sesizarilor privind inceperea UP
n cazul depistrii infraciunii nemijlocit de ctre lucrtorul organului de urmrire penal, acesta ntocmete un raport n care
expune circumstanele depistate i dispune nregistrarea infraciunii.
In cazul in care OUP se autosesizeaza in privinta inceperei UP el intocmeste un proces verbal in care consemneaza cele
constatate privitor la infractiune depistata , apoi prin ordonanta dispune inceprea UP . Ordonanta de incepere a UP se
intocmeste de ofiterul de UP si contine urmatoarele: data si locul intocmirii , numele si calitatea persoanei care o intocmeste ,
descrierea faptei care a constituit obectul sesizarii, rezultatele verificarii plingerilor sau a demersurilor, deasemenea dispozitia
de incepere a UP privind fapta savirsirii infractiunii cu indicare art din CP .
Ordonanta de incepere a UP , emise de organul de UP in termen de 24 ore de la data inceperii UP trebuie confirmata de procuror
care efectueaza conducerea activitatii de UP prezentindu-i-se totodata si dosarul respectiv, totodata se fixeaza si termenul UP a
cauzei respective.
In cazul cind procurorul considera ca lipsesc temeiuri pentru inceperea UP el nu va confirma ordonanta de incepere a UP si
prin ordonanta o va abroga.
De regula procurorul poate dispune inceperea UP si de sine statator in cazurile infractiunilor savirsite de: presedintele
tarii,deputati,judecatori,procurori,ofiteri de UP,minori,membri ai Guvernului.
1.3Proiectati o ordonanta de incepere a UP la plingera prealabila a victemei
ORDONAN
de ncepere a urmririi penale
or. Briceni
Ofi er de urmrire penal din cadrul Comisariatului de Poliie al raionului Briceni,
cpitan de poliie Ruslan Banaru, examinnd plngerea depus de Morra Galina, n
care anun c la 10 iunie curent, n jurul orei 13, la marginea pdurii din apropierea
satului Trestieni, raionul Briceni, a fost violat de Poparcea Trofi m, i avnd n vedere
c din cuprinsul plngerii i materialele de control acumulate rezult o bnuial rezonabil
c a fost svrit infraciunea de viol, prevzut n art. 171 alin. (1) din Codul
penal, n temeiul art. 55 alin. (4) i art. 274 alin. (1) din Codul de procedur penal,
DISPUN:
1. nceperea urmririi penale cu privire la infraciunea de viol, prevzut n art. 171
alin. (1) din Codul penal, svrit de Poparcea Trofi m, nscut la 31 martie 1960 n satul
Mrcui, raionul Briceni, Republica Moldova, posesor al buletinului de identitate
seria B nr. 38106327, eliberat de of. nr. 63, domiciliat n or. Briceni, str. Cosmonauilor,
nr. 18.
2. Informarea persoanei care a depus plngere despre decizia luat.
Ofi er de urmrire penal,
cpitan de poliie
CONFIRM
inceperea urmririi penale
Procuror n Procuratura
raionului Briceni
jurist de rangul I
semntura Mihail Bobu
11 iunie 2006

semntura

11 iunie 2006

Ruslan Banaru

TESTUL 5 REFUZUL INCEPERII UP


1.1RELATATI DESPRE PROCEDURA REFUZULUI INCEPRII UP

Daca din cuprinsul actului de sesizare rezulta o cauza care impedica pornirea UP, OUP inainteaza procurorului actele intocmite
cu propunerea de a nu incepe UP.
In cazul in care procurorul refuza pornirea up el confirma faptul printro ordonanta motivata si anunta despre aceasta persoana
care a inaintat sesizarea. Ordonanta de refuz a inceperii UP poate fi atacata prin plingere in instanta judecatoreasca de nivelul
procuraturii respective.Plingerea se inainteaza, de catre victima sau persoana care a depus denuntul, in termen de 10 zile,
judecatorului de instructie la locul aflarii organului care a comis incalcarea. Hotarirea de neincepere a UP se consemneaza in
Registrul de evident a materialelor de refuz in inceperea Up cu atribuirea numarului de ordine.Daca ulterior se constata ca nu a
existat sau ca a disparut circumstanta pe care se baza propunerea de a nu se incepe UP, procurorul ierarhic superior anuleaza
ordonanta respectiva si dispune inceperea UP.
1.2 Clasificati temeiurile de refuz a inceperii UP
Ca temei de refuz a UP pot fi urmatoarele caracteristici:
1. Nu exista faptul infractiunii, acest temei include cind din eroare a fost sesizat faptul savirsirii unei infractiuni costatindu-se
ulterior ca obiectul presupus sustras s-a gasit.
2. Fapta nu e prevazuta de legea penala, aici nici o persoana nu poate fi trasa la raspundere pentru o fapta care la momentul
savirsirii ei nu era prevazuta de legea penala.
3.Fapta nu intruneste elementele infractiunii, este un temei de neinceperea UP, faptei concrete ii lipsesc anumite elemente sau
semne care ar permite calificarea lor drept o infractiune.
4.A intervenit termenul de prescriptie sau amnistie,adica a expirat termenul prescriptiei tragerii la raspundere penala. La aplicarea
actului de amnistie se impune realizarea cumulative a urmatoarelor conditii:a)actul de amnistie sa intervina dupa savirsirea
infractiunii;b)sa fie identificat faptuitoruls si acesta sa fie present in fata organului de UPsi a procurorului;c)sa fie respectate
dispozitiile special ale legii privind amnistia;d) daca banuitul, invinuitul nu se opune solutiei aplicarii actului de amnistie in
privinta sa.
5. A intervenit decesul faptuitorului, este un impediment al desfasurarii UP datorita imposibilitatii aplicarii pedepsei. Daca
decesul faptuitorului a survenit pina dupa inceperea UP, se dispune incetarea UP.
6. Lipseste plingerea victemei in cazurile in care UP incepe numai in baza plingerii acesteia. Daca victim declara ca nu-si
insuseste plingerea depusa de sot sau copilul major, se dispune neinceperea UP sau dupa caz incetarea UP.
7. In privinta unei persone exista o hotarire definitiva in legatura cu aceeasi acuzatie sau prin care s-a constatat imposibilitatea
UP pe aceleasi temeiuri.
8.In privinta unei persone exista o hotarire neanulata de neincepere a UP sau de incetare a UP, daca nu sint intrunite conditiile
de reluare a up
Daca aceste circumstante sunt depistate in etapa initiala , se va dispune neinceperea UP, iar daca pe parcurs, se va dispune
incetarea UP.
1.3 Proiectati un model de ordonanta privind refuzul de incepere a UP
ORDONANTA
DE REFUZ A INCEPERII UP
Mun CHISINAU
14 iunie 2003
Procurorul sec Botanica, mun Chisinau consilier juridic de rangul 2 Diaconu Emanuil, examinind materialele inregistrate cu
nr 72956432 cu privire la punerea in circulatie a unei bacnote de 100 lei care se banuia a fi falsa si raportul ofiterului de UP din
cadrul comisariatului de politie secBotanica locotenent de pollitie Pelin Constantin cu propunerea de nu porni UP
CONSTATA
La data 4 iulie 2003 intr-un magazin de alimentara Gavrilov Ilie, Minza Ion procurind produse alimentare a inminat vinzatoarei
Fedot Aurelia o bancnota de 100 lei. Cercetind vizual bancnota operatoru magazinului Fedot Aurelia a ajuns la concluzia ca
bancnota este falsa si a sesizat imediat comisariatul de politie secBotanica. In explicatiile sale Fedot Aurelia a precizat ca
banuitul lucreaza pe maxi taxi si ca bancnota i-a fost prezentata de o pesoana necunoscuta la achitarea calatoriei.
Bancnota a fost supusa expertizei si s-a constatat ca este confectionata cu folosirea formelor de tipar folosite pentru
confectionarea banilor si nu e falsa.
Astfel din analiza materialului de control rezulta ca UP nu poate fi inceputa deoarece nu exista fapta infractiunii. In conformitate
cu art 274 ,275 CPP
DISPUN:
1 a refuza inceperea UP in cazul sus mentionat din motive ca nu exista faptul infractiunii
2 restabilirea magazinului bancnota de 100 lei
3anuntarea operatorului Fedot Aurelia persoana care a inaintat sesizarea despre decizia luata.
PROCURORUL GRIGORAS SERGEI
ORDONANTA MI-A FOST ADUSA LA
CU-----------------------------------------------------------------------------------------------------NOSTINTA LA 17 AUGUST 2008 Fedot
Aurelia
TEST 6 DESFASURAREA SI RELUAREA UP
1.1 Relatati despre Desfasurarea UP
Desfasurarea UP constituie partea centrala a acestei faze si constituie efectuarea tuturor actelor procesuale si procedurale
necesare pentru realizarea obiectului urmarit, motiv pentru care majoritatea activitatilor se concentreaza spre srtingerea si
administrarea probelor referitoare la existenta infractiunii, la identificarea infractorului si la stabilirea raspunderii acestuia in asa
fel incit sa se poata decide daca este sau nu cazul sa fie trimis in judecata.
Astfel desfasurarea up cuprinde toate actiunele ofiterului de up si ale procurorului imediat dupa inceprea up si pina la timiterea
acetora in judecata.

In perioada desfasurarii up se emit ordonante de punere sub invinuire a persoanei , inaintarea acuzarii si modificarea acesteia,
incetarea up, clasarea cauzei penale , suspendarea conditonata a up.
1.2Stabiliti cazurile si conditiile reluarii UP
UP poate fi reluata dupa pronuntarea urmatoarelor solutii in faza UP:
- de incetare a UP
-de clasare a cauzei penale
-de scoatere de sub UP.
Deasemenea alte modalitati de reluarea a UP SINT:
- Restituirea cauzei procurorului de catre inst de judecata la demersul acestuia privind efectuarea
up la o alta infractiune
savirsita de inculpat;
-Prezentrea probelor suplimentare in faza judecarii cauzei ;
-Reluarea up in cazul suspendarii conditionate a up;
-Reluarea up dupa clasarea cauzei dupa incetarea up sau dupa scoaterea persoanei de sub invinuire se dispune de procurorul
ierarhic superior prin ordonanta daca, ulterior, se constata ca nu a existat in fapt cauza care a determinat luarea acestor masuri sau
ca au disparut circumstantele pe care se intemeiaza incetarea up., clasarea cauzei penale sau scoaterea persoanei de sub invinuire.
Reluarea up poate fi dispusa si de judecatorul de instructie in cazul admiterii plingerii depuse impotriva ordonantei procurorului
de incetare a up ori clasare sau scoaterea persoanei de sub invinuire.
Reluarea up poate avea loc doar daca apar fapte noi sau recent descoperite ori un viciu fundamental in cadrul up precedente ,
urmarirea nu poate fi reluata mai tirziu de 1 an de la intrarea in vigoare a ordonantei de incetare a up.
Deasemenea ca un temei de reluare a up este interpretarea gresita a legii, ordonanta de reluare a up trebuie sa fie motivata in
sensul mentionarii erorilor de fapt.
1.3 Proiectati o ordonanta motivata de reluare a up
ORDONANTA
PRIVIND RELUAREA UP
MUN CHISINAU
22 septembrie2009
Procurorul in procuratura sect Centru, mun Chisinau Constantin Deleanu,
examinind marerialele cauzei penale nr 89788 si constatind fapul ca finisarea urmaririi penale efectuata de procurorul
MIHAIL COPTILET nu este intemeiata
CONSTATA
La data de 05august 2003 a fost pornita up nr 89788 in baza art 186 CP RM in urma faptului ca la data 23 iunie 2003 in urma
cercetarii la fata locului a fost gasit la domiciliul cet. Macari Virgilia bunuri care apartineau cet Cebotari Vasile in valoare de
200 lei si un mobil.
In urma controlului efectuat sa constat ca bunurile aflate la domiciliul cet Cebotari Vasile nu sunt suficiente pentru constituirea
infractiunii. Astfel faptele comise de catreMacari Virgilia nu intrunesc elementele infractiunei 186 cp fiind clasata UP.
Reesind din cele expuse conducindu-ne de art..286 cpp
Dispun :
1. reluarea UP in privinta banuitei Macari virgilia pe cauza penala nr 89788
2.despre decizia primita a se informa procurorul Mihai Coptilet
Procuror secCentru Constantin Deleanu
jurist de rangu 2
Test 7 PUNEREA SUB INVINUIRE
1.1RELATATI DESPRE IMPORTANTA PUNEREI SUB INVINUIRE
Ofiterul de UP face propunerea de punere sub invinuire cind considera intrunite conditiile
Faptuitorul este identificat , in sensul ca exista date despre vinovatia sa , exista probe suficiente care justifica oportunitatea si
teminicia tragerei la rapundere in sensul ca sunt stabilite toate cicunstantele laturei objective a unei componente de infr.
Raportu cu materialile cause se imineaza procurorului. In dependenta de circumstantele cauzei punerea sub invinuire se va
efectua in timp de 72/24 ore 10 zile 3, sau6 luni.
Procurorul care conduce UP pentru a pune sub invinuire o persoana apreciaza probele prezentate ofite UP conform proprii
convingeri. Ordonanta de punere sub invinuire este actul prin care pers se considera invinuita.Fara inaintarea acuzarii ,UP nu
poate fi terminata si invinuitul nu poate fi judecat.Lipsa aparatorului la inaintarea acuzarii atrage nulitatea acestui act.
1.2 Determinati particularitatile ordonantei de punere sub invinuire in raport cu richizitoriul
Ordonanta de punere sub invinuire nu este susceptibila de a fi atacata la judecatorul de instructie in mod special pentru motivul
neintemeiat sau illegal,datorita faptului ca ulterior materialile cauzei vor fi inaintate instantei de judecata cu rechizitoriul.
Ordonanta poate fi modificata de procurorul ierarhic superior.
Ordonanta de punere sub invinuire este actul prin care persoana se considera invinuita si din momentul adoptarii acesta este
considerat tras la raspundere penala.Ordonanta de punere sub invinuire este actul initial si strict personal.astfel in cazul in care
exista mai multe personae care au savirsit o infractiune prin coparticipare, se va intocmi cite o ordonanta de punere sub invinuire
pentru fiecare invinuit aparte.
Rechizitoriul este actul procedural prin care se sesizeaza instanta de judecata care detemina limitele judecarii cauzei.
Rechizitoriul constituie o totalitate atuturor materialilor urmarirei penale privind toate faptele si episoadele savirsite de catre
toti invinuitii cercetati intro cauza penala cu dispozitia de trimiterein judecata in raport cu ordonanta de punere sub invinuire care
constata savirsirea unei infr . de o pesoana care este invinuita.

1.3 Proiectati a ordonanta de punere sub invinuire


ORDONANTA
DE PUNERE SUB INVINUIRE
MUN CHISINAU
18 iulie 2010
Procurorul in procuratura sect Centru, mun Chisinau,Moraru Eduard, jurist de gradul 3
examinind cauza penala nr 1236589
A CONSTATAT
Popovici Vadim a comis fapta prejudiciabila prevazuta de legea penala ca infractiune si pasibila de raspundere si pedeapsa
penala in urmatoarele circumstante:
La 18 iunie 2010 cet Popovici Vadim fiind in stare de ebrietate in urma unui conflict verbal cu cet Inur Alexei , in cadrul
caruia s-au numit reciproc cu cuvinte murdare necinzurate , din motiv de razbunare stiind cu certitudine ca ii va provoca
victimei moarte, intentionat cu un cutit de bucatarie i-a aplicat lui cet Inur Alexei o lovitura in regiunea gitului insa nu si-a dus
intentia pina la capat deoarece in momentul atacului a fost imobilizat de cet Cretu Egor.
Conform expertizei medico legale plaga taiata in regiunea cevicala se califica ca fiind leziuni corporale usoare.
Astfel prin actiunele sale ilegale cet Popovici Vadim a savirsit o infr actiune prevazuta la art 27, 145 CP RM
Reesind din cele expuse din prevederile art 52 ,255, 281 CPP RM
DISPUN
A pune sub invinuire pe cet. Popovici Vadim anul nasterei 02 10 54 domicliat pe str Mircea cel Batrin 17 ap 149, in present
somer , incriminindu-i savirsira infr,27 si 145 CP RM
A adduce la cunostinta cet Popovici Vadim prezenta ordonanta.
Procurorul
Sec . Centru
E MORARU
CORDONAT
Procurorul sectorul Centru
I. GERU
TEST 8 SCHIMBAREA SI COMPLETAREA ACUZARII
1.1CARACTERIZATI DIFERITE FORME DE ACUZARE
Inaintrea acuzarii se face in prezenta aparatorului , lipsa aparatorului la inaintarea acuzarii atrage nulitatea acestui act . In cazul
inaintarii acuzarii unui minor participa obligatoriu reprezentantul legal un pedagog sau psiholog.
Acuzarea inaintata isi pastreaza forta juridica pe parcursul UP daca nu se dispune completarea acesteia , scoaterea de sub UP
sau incetarea UP.
In cazul reluarii UP dupa incetarea UP sau dupa scoaterea de sub UP , acuzarea inaintata anterior este valabila si nu este necesara
repetarea procedurii prevazute de CPP, daca nu intervin temeiuri de schimbare sau completare a acuzarii.Schimbarea acuzarii
poate avea loc atunci cind din probele accumulate rezulta o alta calificarea juridica a faptei atit in sensul agravarii cit si in sensul
atenuarii, ia raport cu acuzarea precedent.Schimbarea acuzarii in legatura cu recalificarea faptei sau faptelor imputate se face in
baza unei ordonante noi de punere sub invinuire emise de procurer din oficiu sau la propunerea ofiterului de UP .
1.2Stabiliti rolul ofiterului de up si a procurorului la modificarea acuzarii
Daca in cursul UP apar temeiuri pentu schimbarea acuzarii sau completarea ei, procurorul este obligat sa inainteze invinuitului
o noua acuzare sau sa o completeze pe cea anterioara.
Schimarea acuzarii poate avea loc atunci cind din probele acumulate razulta o alta calificare juridica a faptei atit in sensul
agravarii cit si a atenuarii. Scimbarea acuzarii in legatura cu recalificarea faptei se face in baza ordonantei noi de punere sub
invinuire emisa de procuror din oficiu la propunerea ofit de UP , cind pe parcursul urmaririi se constata ca invinuitul a mai
savirsit o infractiune. O modalitate de schimbare a acuzarii este prevazut in CPP prin scoaterea pers invinuite de sub UP partial
in privinta unei infractiuni sau a unui episod ori prin incetarea partial a up.
1.3 Proiectati o ordonanta motivata de schimbare a acuzarii in sensul atenuarii prin recalificare.
ORDONANTA
de schimbare a acuzarii in sensul atenuarii prin recalificare
mun. Chisinau
20 noiembrie 2006
Procuror in Procuratura sectorului Riscani, municipiul Chisinau, jurist de rangul I Oleg Vasilache, examinand materialele
cauzei penale nr. 2006040597,
CONSTAT:
Movila, la 11 noiembrie 2006, aproximativ la ora 23.00, aflandu-se in ap. 77 din blocul de pe bd. Renasterii nr. 73/2, mun.
Chisinau, fi ind in stare de ebrietate alcoolica, la atacat pe Mindru Ghenadie, cauzandu-i vatamari corporale grave, manifestate
prin legarea mainilor cu fi rul de la telefon si aplicarea multiplelor lovituri cu pumnii si picioarele peste diferite parti ale corpului.
Dupa imobilizarea lui a sustras deschis din apartamentul acestuia un televizor de model Sony in valoare de 4 240 (patru mii
doua sute patruzeci) lei, insusindu-l, cauzand partii vatamate daune in proportii considerabile,
Prin actiunile sale intentionate, Movila Victor a savarsit infractiunea talharie, prevazuta in art. 188 din Codul penal, dupa
semnele califi cative: Talharia, adica atacul savarsit asupra unei persoane in scopul sustragerii bunurilor, insotit de violenta
periculoasa pentru viata persoanei agresate, cu vatamarea grava a integritatii corporale.
Pentru motivele invocate si pornind de la premisa ca materialele cauzei penale au survenit contin probe
concludente si suficiente care confirma ca Movila Victor a comis infractiunile prevazute 152 din Codul penal, actionand in
conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) pct. 23), 255, 281, 283 din Codul de procedura penala,
DISPUN:
1.Schimbarea invinuirii a lui Movila Victor, nascut la 12 octombrie 1977 in satul Mereseni, raionul Hincesti, moldovean, cetatean
al Republicii Moldova, casatorit, studii medii, anterior necondamnat, supus militar, domiciliat in mun. Chisinau, str. Kiev nr. 118,
ap. 34, incriminandu-i savarsirea infractiunilor prevazute de art. 151 alin

din Codul penal.


2.Aducerea la cunostinta lui Movila Victor a ordonantei in cauza,explicandu-i continutul ei.
Procuror in Procuratura sect. Riscani,
jurist de rangul I
semnatura
Oleg Vasilache
Prezenta ordonanta mi-a fost adusa la cunostinta, continutul ei mi-a fost explicat in limba moldoveneasca, pe care o cunosc, la 20
noiembrie 2006, ora 09.45 .
Invinuit
semnatura
Movila Victor
Aparator
semnatura
Procuror
semnatura
Oleg Vasilache
Test 9 SCOATERE DE SUB URMARIRE PENALA
1.1 Definiti institutia scoaterii de sub UP
Scoateraea de sub up a invinuitului banuitului constituie o hotarire prin care se reabiliteaza aceasta persoana , daca solutia se
refera la toate capetele de acuzare. Solutia data se aplica numai in faza UP, in faza judecarii cauzei pentru asemenea temeiuri se
dispune achitarea persoanei.Persoana reabilitata prin actul de scoatere de sub urmarire penala are dr sa inainteze o actiune
privind repararea prejudiciului moral si material pricinuite de actiunele ilicite ale OUP
1.2TEMEIURILE SCOATERE DE SUB UP
Temei de scoatere de sub UP sint:
-fapta nu a fost savisita de banuit
-infractiunea a fost savirsita de o alta pesoana si se exclude faptul participarii banuitului, cind nu sint probe suficiente de a pune
pers banuita sub invinuire,
-nu exista faptul infractiunii,
-fapta nu e prevazuta de lg penala ca infractiune,
-fapta nu intruneste elementele infractiunii;
- fapta e savirsita in conditii de extrema necessitate;
- a intervenit termenul de prescriptie sau amnistia;
-n privina unei persoane exist o hotrre judectoreasc definitiv n legtur cu aceeai acuzaie sau prin care s-a constatat
imposibilitatea urmririi penale pe aceleai temeiuri;
- n privina unei persoane exist o hotrre neanulat de nencepere a urmririi penale sau de ncetare a urmririi penale pe
aceleai acuzaii;
Ofiterul de UP are obligatia sa inainteze procurorului propunerea de scoatere de sub invinuire si UP , procurorul dispune prin
ordonanta scoatrea de sub up daca din probele acumulare rezulta solutia data.
1.3Proiectati o ordonanta de scoatere de sub UP
Ordonanta
de scoatere de sub urmrire penal
or. Cahul
9 mai 2006
Procuror n Procuratura raionului Cahul, jurist de rangul II Boris Lozan, examinnd
materialele cauzei penale nr. 2006057091,
CONSTAT:
Urmrirea penal n cauza nr. 2006057091 a fost nceput la 10 ianuarie 2006 de
organul de urmrire penal al Comisariatului de Poliie al raionului Cahul, n baza semnelor
infraciunii prevzute n art. 329 alin. (1) din Codul penal, pe faptul neglijenei n
serviciu svrite de factorii de decizie ai primriei satul Rou, raionul Cahul.
n cadrul urmririi penale s-a stabilit c Marcu Viorel, activnd n baza Legii nr. 186
din 6 noiembrie 1998 privind administraia public local n funcia de secretar al primriei
satului Rou, r-nul Cahul, adic fi ind funcionar public i persoan cu funcie de
rspundere, i-a ndeplinit necorespunztor obligaiile de serviciu, aplicnd tampila
cu blazon a Primriei, fr a verifi ca autenticitatea deciziei Consiliului s. Rou nr. 2/17
din 21 martie 2001, pe proiectul deciziei nominalizate, inexistent de fapt, prin care lui
Gheorghi Tudor i-a fost atribuit un lot de pmnt pentru construcia casei de locuit
n s. Rou, r-nul Cahul, cu suprafaa de 0,07 ha.
La 9 februarie 2006 Marcu Viorel, prin ordonana ofi erului de urmrire penal al
Comisariatului de Poliie al r-nului Cahul Victor Ciobanu, a fost recunoscut bnuit de
comiterea infraciunii prevzute n art. 329 alin. (1) din Codul penal.
Pn n prezent, organul de urmrire penal nu a naintat procurorului vreun raport
cu propunerea de punere sub nvinuire a persoanei bnuite, de ncetare a urmririi
penale sau, dup caz de clasare a cauzei penale. n acelai timp, organul de
urmrire penal nu a acumulat sufi ciente probe pentru ca procurorul s poat adopta
din ofi ciu o ordonan de punere sub nvinuire n privina lui Marcu Viorel.
n conformitate cu prevederile art. 63 alin. (2) pct. 3) din Codul de procedur penal,
organul de urmrire penal nu este n drept s menin n calitate de bnuit mai
mult de 3 luni persoana n privina creia a fost emis o ordonan de recunoatere n
aceast calitate.
Art. 63 alin. (3) din Codul de procedur penal stipuleaz c la momentul expirrii
termenului nominalizat, organul de urmrire penal este obligat s dispun scoaterea

bnuitului de sub urmrire penal.


n contextul celor expuse, avnd n vedere c termenul procedural de 3 luni a expirat,
conducndu-m de prevederile art. 52 alin. (1) pct. 22), art. 255, 63 alin. (3) i 284
din Codul de procedur penal,
DISPUN:
1. Scoaterea de sub urmrire penal a bnuitului Marcu Viorel Ion, nscut la 12
septembrie 1966, originar i domiciliat n s. Rou, r-nul Cahul, moldovean, cstorit,
angajat n funcia de secretar al Primriei s. Rou, cetean al Republicii Moldova.
2. Restituirea cauzei penale organului de urmrire penal al Comisariatului de Poliiei
al r-nului Cahul pentru continuarea urmririi penale.
3. Stabilirea termenului urmririi penale pn la 9 iunie 2006.
4. Aducerea la cunotina persoanelor interesate a hotrrii adoptate, a modului i
termenului ei de atac.
Procuror n Procuratura raionului Cahul,
jurist de rangul II
semntura
Boris Lozan
TEST 10 INCETAREA UP
1.1Relatai despre diferite feluri de incetarea a UP
Incetarea UP are loc in cazurile :
-plingerea prealabila a fost retrasa de catre partea vatamata sau partile sau impacat,
-persoana nu a tins virsta la care poate fit trasa la raspundere ,
-persoana a savirsit o fapta fiind in stare de iresponsabilitate si nu e necesar aplicarea masurilor de constringere cu caracter
medical,
-exista o hotarire difinitiva a organului de UP sau instanta in legatura cu acelasi fapt sau prin care s-a constitui imposibilitatea
UP
Incetarea UP are loc in orice moment al UP daca se constata existenta temeiurilor prevazute ea se dispune de catre procuror
prin ordonanta din oficiu sau la propunere organului de UP.
1.2 Stabiliti deosebirele incetarii UP pe temei de rebilitare de scoaterea de sub UP
Incetarea UP , ca si scoatere de sub UP se realizeaza totdeauna numai cu referire la o anumita persoana certa determinata cu
precizie . Pornind de la la natura juridica ,temeiurile incetarii UP pot fi clasificate in temeiuri reabilitoare , care incuba
obligatia de a emite solutia scoaterei de sub urmarire pen cu incetarea UP si temeiurile care absolva persoana invinuita de
raspundere penala, dar care nu sunt reabilitatatore , si respectiv impun solutia incetarii UP si fara scoaterean persoanei de sub
UP. In cazurile cind nu exista faptul infractiunea si cazurile care inlatura caracterul penal al faptei sunt temeiuri de incetare UP
si a scoatere de sub UP
Incetare UP de rabilitare presupune acordare timpului rezonabil pentru reabilitarea a invinuitului banuitului , pe cind scoaterea
de sub UP acorda persoanei rehabilitate prin actul de scoatere de sub up dr sa inainteze o actiune privind repararea prejudiciului
moral si material cauzat.
1.3ordonanta de incetare a UP pe temei de nereabilitare
ORDONANTA
Mun. Chisinau
10 06 2010
Procurorul procuraturei sectorul Buicani, min Chisinau jurist de rangul 2 Radu Bordeien examinind matreialile cauzei nr
235456
CONSTAT
UP in cauza nr21445 afosta inceputa de OUP al comisariatului de politie sectorul buicani in baza semnelor prevazute de art 171
CP pe faptul violului savirsit de ION MORU cu Nirtea Tatiana minora
In cadrul UP sau consatat urmatoarele ca ION MORU afacut cunostinta cu Nirte Tatiana la cematograf ION propunindui
Tatianei sa faca o plimbare , in timpul plimbarii Tatiana ea comunica ca parintii ei nu sint acasa sunt plecati la nunta. Ambii
deplasiduse la doniciliul T N au intretinut un raport sexual benevol. Dimineata ei au fost gasiti de parintii minorei care au sesizat
despre aceasta comisariatul de politie.
UP a fost inceputa in urma denunturilor parintilor NG , N V .
Partea vatama ta minora N .T arecunoscut ca la dus in eroare pe IM comunicindui ca are 19 ani , iar in realitate avind 17 ani si
ca raportul sexual intretinut era benevol
Actiunele lui ION MORU nu realizeaza latura obectiva a art 171 cp sub pretecxtul inexistentei constringerei fizice sau psihice a
minorei si necunoacind faptul ca e minora
DISPUN
Incetarea UP in prininta lui ION MORU nascut 12 30 89 dom mun chis , str Stefan cel matre
A adduce la cunostinta persoanelor interesate hotarirea luata si a modului si termenului de atac
Procurer procuraturei buicani jurist rang 2

R. BORDEAN

TEST 11 CLASAREA CAUZEI PENALE


1.1CLASAREA CAUZEI PENALE IN RAPORT CU INCETAREA UP
Clasarea este o modalitate de incetare a UP in exclusivitate in rem, adica in privinta faptei, nefiind srabilita nici o persoana
in calitate de banuit invinuit in cazul cind:
- nu exista fapta prejudiabila

-fapta nu e prevazuta de lg penala sau nu intruneste elementele infractiunii.


1.2 Imortanta practica a clasarii cauzei
Calasarea cauzei fiind efectuata din temeiul ca nu exista fapta infractiunii , fapta nu e prevazuta de lg penala ca infractiune,
fapta nu intruneste elementele infractiunei.
Din punct de vedere preactic, clasarea cauzei penale se intilneste in situatiile cind autorii infractiunei ramin nedescoperiti, cind
rezultatele produse nu pot fi imputate unei personae , in urama distrugerei de bunuri in timpul calamitatilor naturale.
Clasarea este o institutie proprie UP neavind correspondent in faza judecatii , fiindca trimiterea in judecata se face numai atunci
cind este stbilita cu certitudine o persoana invinuita.
Clasarea se dispune de catre procurer din oficiu sau la propunerea OUP prin ordonanta motivate, copia ordonantei se imineaza
victemei care e in dr sa o atace.
Importanta acestei institute este preintimpinarea atragerei la raspundere pentru faprte care nu sunt imputate de lg penala.
1.3 Ordonanta motivate de clasare a cauzei
ORDONANTA
DE CLASARE A CAUZEI PENALE
MUN.CHISINAU
08 09. 2010
PROCURORUL IN procuratura sec centru mun Chisinau BOTEZATU ION , examinind materialile cauzei penale
nr35454
A CONSTATAT
LAdata de 03 11 2004 a fost pornita UP nr 35454 in baza art 186 cp pe faptul ca la data de 03 11 2004 aproximativ in
jurul orelor 19 in urma cercetare la fata locului la domiciliul cet GRINIU MAXIMA de pe str malina / mica 2//9 mun
Chisinau au fost depistate bunuricare apartineu cet CASAPU VICTOR in valore de 300 lei
In urna controlului efectuat sa constatat ca bunurile aflate la domiciliul cet GRINCIUC MAXIM nu sufficient pentru a
constitui o infractiune .
Astfel fapta comisa G.V nu intruneste elementele infractiunei prev de art 186 cp
Resind din cele spuse mai sus si conducinduma de art 52,286,275 cpp
DISPUN
1
clasarea cauzei penale in privinta banuitului G M pe cauza penala nr 35 454
2
despre decizia primita de a informa persoanele interesate
Procuror in procuratura sec Centru m Chisinau

BOTEZATU ION

TEST12 SUSPENDAREA UP
1.1 TEMEIURILE SUSPENDARII UP
UP se suspenda in cazurile cind exista temeiurile:
- invunuitul a disparut , sustraginduse de la UP , sau locul aflari nu este stabilit
-nu este identificata persoana care poate fi pusa sub invinuire
- in caz de refuz privind persoanei de imunitate in caz de extra dare a pers de un st strain
- invinuitul sa imbolnavit de o boala psihica sau de o alta boala grava crae il impedica sa ia parte la process penal, atestata printro
concluzie medico legala
1.2 delimitati suspendarea UP de suspendarea conditionata
Durata suspendarii conditionate constituie termen de incercare pentru condamnat si se compune din cuantumul pedepsei
inchisorii aplicate, la care se adauga un interval de tim. Termenul curge de la data cand hotararea de suspendare a ramas
definitiva. Revocarea masurii suspendarii conditionate poate fi luata, tot de instanta de judecata, daca cel condamnat a savarsit
din nou o infractiune, in termenul de incercare, sau acesta nu si-a indeplinit, in acelasi termen, obligatiile civile stabilite prin
hotararea de condamnare. De asemenea, in conditiile prevazute de lege, masura suspendarii conditionate poate fi anulata. Daca in
termenul de incercare, cel condamnat nu a savarsit din nou o infractiune si nici nu s-a pronuntat revocarea suspendarii, acesta este
reabilitat de drept. Cererea de revocare in cazul neexecutarii obligatiilor civile poate fi formulata de partea interesata si de
procuror si se depune la instanta competenta
Suspendarea UPpeprezinta intreruperea temporara a ctivitatii procesual penale , determinate de anumite circumstante , care
impedica desfasurarea acetor activitatii. Odata cu suspendare UP actiunele de up nu se mai efectueaza si termenu UP nu se
prelungeste. Inainte de suspendarea UP terbuie indeplinite toate masurele a caror efectuare este posibila , de cautare a
invinuitului. Suspendarea poate fi totala sau partiala . desemenea OUP este obligat sa anunte partile despre suspendare sis a ea
toate masurele in vederea identificarei ifractorului.
1.3ordonanta motivata de reluare a UP dupa suspendare
ORDONANTA
PRIVIND RELUAREA A UP SUSPENDATE
MUN CHISINAU
09.05 2011
PROCURORUL ION RUSU al procuraturei sec botanica jurist de rangul 2 studiind dosarele materialui nr325545 cauzei
penale
CONSTAT
PREZENTA cauza a fost examinata in marti 2011 unde a fost suspendata din motive ca invinuitul MARIN Celac se afla
internat in spitalul de urgenta cu leziuni corporale grave fiind in imposibilitate sa se continuie urmarirea penala, invinuitul fin
faptuitorul al art 27 145 cp in urma incairarii cu cet BUZUN ANDREI intentionat la lovit cu cutitul pentru ai provoca moarte dar
din anumite circumstante ce nu depend de vointa sa , in urma incairari si producerei leziunelor corporale cu cutitul invinuitul a

fost lovit de o masina .find sesizata infaactine si costatat faptuitorul care se afla in stare grava la spitalul de urgenta confirmat prin
certificatul medical UP a fost suspendata.
Dupa 3 luni invinuitul MC sia revenit si a recunoscut vina sa , astfel in temeiu art 287 se va relua UP si stabiliduse temenu UP
20 zile
DISPUNE
1 A relua UP pe cauza penala nr32483204 a invinuitului M C in baza
art 27 145 cp
2 a anunta pesoanele interesate despre aceasta hotarire
Procurorul procuraturei botanica
ION RUSU
TEST 14 REMITEREA CAUZEI PROCURORULUI CU PROPUNEREA DE TERMINARE A UP
1.1conditiile si raportu privind terminarea up
Constatind ca probele administrate sunt concludente si suficiente pentru a termina UP . OUP inainteaza procurorului dosarul
insotit cu un raport , in care consemneaza rezultatele UP si propunerea solutii se UP
Raportul trebuie sa contina fapta care a sevit drept temei pentru pornirea UP , informatii cu privire la invinuit , incadrarea
juridica afaptei si probele administrate. In cazul cind in UP sint indicate mai multe personae raportul va contine informatii
despre fiecare
Raportul trebuie sa contina , corpurile delicate si masurile luate in privinta lor, masuri asiguratoare luate in cursul urmarirei
1.2 diversele solutii intreprinse de procurpor in cazul primirii propunerii de UP
Procurorul in cel mult 10 zile la primirea dosarului trimis de OUP, verifica materialile dosarului si actiunele procesuale
effectuate pronuntindu-se asupra cestora .
Daca in termenu verificarei materialilor cauzei expira durata masurei preventive , procuporul va prelungi masura preventiva
si va inainta un demers in acest sens judecatorului de instructie
Deasemenea poare inainta urmatoarele solutii , atunci cind din materialile cauzei rezulta ca fapta exista , ca a fost constatat
faptuitorul si ca acesta poarta raspundere penala
- pune sub invinuire faptuitorul daca acesta nu a fost pus sub invinuire in cursul UP , apoi intocmeste rechizitoriul privind
transmiterea cauzei in judecata
- prin ordonanta motivate dispune incetarea UP
1.3 proectati o situatie cind procurorul remite cauza OUP
Procurorul constata ca UP nu este copleta sau ca nu s foat respectate dispozitiile legale in desfsurarea urmarirei cazului
prevazut de art 188 cp tiharia in care organul de urmarire penala nu aindicat toate circumstantele , procurorul restituie cauza
organului care a efectuat UP sau trimite cauza altui organ .
Restituirea cauzei se face prin ordonanta in care, pe linga elementele se indica actiunele procesuale care trebuie effectuate
sau refacute in privinta faptelor si circumstantelor ce urmeaza afi contestate.
Organul caruia ea fost restituit cauza este obligat sa se pronunte , in modul prevazut de lg asupra masurelor preventive
Ca temei de restituire a causei este insuficienta de probe pentru dispunerea unei solutii privind terminarea UP , daca acestea
pot fi reparate de procuror nu constitui temei de restituire a cauzei OUO.
Cind procurorul constata ca UP nu este completa sau nu a fost respectata dispozitiile legale , separa din cauza penala
materialile cu privire la unele fapte sau la unii invinuiti si le restitie pentru completarea lor sau dupa caz pentru eliminarea
incalcarilor in accest caz sau separarea materialilor nu prevede inceperea unei noi UP . dupa ilaturarea najunsurilor dosarul se
prezinta procurorului.
TEST 15 PREZENTAREA MATERIALILOR DE UP
1.1RELATATI DESPRE ORDINEA PREZENTAREI MATERIALILOR DE UP
Dupa verificare de procuror a materialilor cauzei si adoptarea unei solutii , procurorul comunica invinuitului, reprezentantului,
aparatorului , partiii vatamate despre terminarea UP
Materialile UP se aduc la cunostinta invinuitului arestat in prezenta aparatoruluimaterialile se prezinta numerotate in dosar si in
borderou, penrtu luare cunostintei cu dosare voluminoase , procurorul printro ordonanta un graphic pentru studiere.
1.2 conditiile limitarii dr de a lua cunostinta de dosarele penale
Termenul pentru a se lua cunostinta de materialile dosarului nu este limitat , insa in cazurile cind persoanele care iau cunostinta
abuzeaza , procurorul fixeaza modul si termenul acestei actiuni
In scopul asigurarii secretului de stat , commercial sau al atui secret ocrotit prin lege conform demersului procurorului , poate fi
limitat dr persoanei de a lua cunostinta de materialile dosarului. In scopul protectii martorului si a altor personae la cererea
acestora , procuroru prezinta spre luare de cunostinta numai continutul acestora acestor declaratii din cadrul urmarirei. Procesul
verbal al prezentarii materialilor de up se semneaza de persoana care a luat cunostinta sau de aparator sau reprezentant .
1.3 cerere in calitate de aparator in care se ivoca prezentarea materialilor dosarului
Procuraturei sec centru
Mun Chisinau ,
Procurorului constantin moraru
Cerere
Subsemnatul B. Vieru in calitate de aparator a partii vatamate in ocectul cauzei nr 8976 in baza art 186 al 2 cp si art 293 cpp
Solicit prezentarea materialilor dosarului nr 8776 de Up de alua cunostinta de toate circumstantele si probele , si toate actele
procedurale infaptuite de OUP
B Vieru
09 05 2011

10

TEST16 RECHIZITORIUL
1.1caracterizati partile constitutive ale rechizitoriului
Rechizitoriul este actul procedural prin care se sesizeaza instanta de judecata care determina limitele judecarii cauzei , prin care
inst de fond se pronunta prin sentinta.
Rechizitoriul constituie totalitatea a tuturor materialilor UP privind toate faptele si episoadele infractionale savirsite de toti
invinuitii intr-o cauza penala
Rechizitoriul este compus din 2 parti expunerea care cuprinde informatii despre fapta si persoana in privinta careia sa
efectuatUP , analiza probelor care confirma vinovatia
Dispozitivul cuprinde date cu privire la persoana invinuita si formularea invinuirei cu incadrarea juridica a actiunelor
1.2particularitatile rechizitoriului in raport cu ordonanta de punere sub invinuire
Rechizitoriul fiind format din 2 parti expunera si dispozitivul el cuprinde totalitatea informatii despre UP . rechizitoriul se
semneaza de procurorul care la intocmit , indicinduse locul si data semnarii
Formulrea invinuirei din dispozitioa rechizitoriului trebuie sa corespunda intocmai invinuirei prevazuta de ordonanta se
punere su invinuire , atit prin continutul ei faptic cit si incadrarea juridica .
Formare invinuirei din dispozitivul rechizitoriului consta in discrierea succinta a cauzei penale cu dispozitia de invinuire a
faptuitorului in comitrea infractiunei
Rechizitoriul se semneaza de procurorul care a efectuat UP , ELpregateste pentru fiecare invinuit si dupa caz pentru fiecare
reprezentant legal cite o copie de pe rechizitoriu, daca partile nu poseda limba el este tradus .
1.3analiza diverselor porobe din rechizitoriu
Cazul tentativa la omor 27 -145 cp
Se mai dovedeste prin probele accumulate la materialile cauzei penale si anume
- instiintarea 903
-certificatul de vizita
- proceusl verbal de cercetare la fata locului a starii de ebrietate
-raportul de expertiza medico-legala
-raportul de expertiza medico-legala a corpurilor delicate
-proces vrbal de cercetare a corpurilor delicte
In cadrul UP a fost studiata personalitatea invinuitului in care sa constatat
- la evidenta medicului narcolog nu se afla ,la evidenta medicului psihiatru
- la locul de trai din materialile dosarului penal se caracterizeaza negav
Circumstantele atenuante pentru invinuit conforn art 76 cp au fost stabilite
-cainta sincera
- contribuirea active la comiterea infractiunei
Circumstantele agravante pentru comiterea infractiunei conform art 77cp au fost stabilite savirsirea infractiunei in stare de
ebrietate .
In baza celor expuse se invinuieste
Testul 17controlul procurorului irarhic superior in cauzele primate pentru confirmarea rechizitoriului
1.1solutiile adoptate de procurorul irahic superior la verificarea cauzei
Procurorul irarhic superior este obligat in termen de 5 zile , sa examineze cauza primita sis a adopte in privinta ei un din
hotarirele
1 sa confirme prin rezolutia sa, rechizitoriul daca constata ca sunt temeiuri pentru a trimite cauza in judecata ,
2 sa reia UP si sa restituie cauza persoanei care a efectuat urmarirea cu indicatiile scrise cu efectuarea unei urmariri
suplimentare
3 sa dispuna incetarea UP
Daca nu ete de accord cu rechizitoriul intocmeste unul nou
1.2 clasificati chestiunele solutionate de procurorul irarhic superior in cazurile primate cu rechizitoriu
Astfel primind dosarul pentru confirmarea rechizitoriului , procurorul irarhic superior este obligat sa verifice
-existenta faptei imputate invinuitului si daca aceasta fapta constitue infractiune
-daca nu exista vreuna din imprejurarile care ipun incetarea UP
-daca UP a fost efectuata sub toate aspectele , complet si obectiv
- daca invinurea este confirmata cu probe din dosar
-daca invinuirea a fost inaintata pentru toate ifractiunele din dosar
-daca lg penala a fost apicata just faptelor savirsite
- daca masura preventiva aleasa a fost aleasa just
-daca sau clarificat cauzele si conditiile care au contribuit la savirsira infractiunei si daca sau luat masuri pentru inlaturarea lor
Daca este de accord cu rechizitoriul procurorul irahic superor il confirma daca nu intocmeste un rechizitoriu nou , cel intocmit
ulterior fiind elimenat din dosar si fiind restituit procurorului ce la efectuat cu indicarea greselelor constatate
Procurorul irahic superior are dr prin ordonanta sa scoata din rechizitoriu anumite capete de cerere sis a aplice lg infractiunea
mai usoara
1.3situatie cind peocurorul irarhic superior restituie rechizitoriul
In cazu omorului a MC de cate VB au fost constatate probele ca faptuitoru VB se afla in stare de EBRIETATE si nu
constinteza actiunele sa calificat ca circumstanta atenuanta , fapt care nu a fost probat cu suficiente probe pe parcusul UP , pe

11

parcursul controlui rechizitoriului procurorul irehic a depistat ca urmarire penala nu fost efectuata calitativ si ca trebuie sa
schimbe invinuirea in una mai grava si resituie cauza procurorului pentru a se inainta o nou invinuire
TEST18 TRIMITEREA CAUZEI IN ZUDECATA
1.1 procedura trimiterei cauzei in judecataCauza se trimite in judecata de procurer care a intocmit rechizitoriul. Dupa
inaintarea copiilor de pe rechizitoriu invinuitului si reprezentantului legal , procurorul trimite cauza in judecata competenta fara
intirziere prin intermediul cancelariei procuraturei respective
1.2 comparati trimitere in judecata conform procedurei generale si celei speciale
(1) Cauza se trimite n judecat de ctre procurorul care a ntocmit rechizitoriul.
(2) n cazul n care nvinuitul se abine de a se prezenta pentru a lua cunotin de materialele cauzei i a primi
rechizitoriul, procurorul trimite cauza n judecat fr efectuarea acestor aciuni procesuale, dar cu anexarea la dosar a probelor
care confirm abinerea nvinuitului, iar n cazul sustragerii - i a informaiei despre msurile luate pentru cutarea acestuia, dac
judecarea cauzei este posibil n lipsa nvinuitului.
(3) n situaia prevzut n alin.(2), copia de pe rechizitoriu se nmneaz, n mod obligatoriu, aprtorului nvinuitului i
reprezentantului lui legal, crora li se prezint i materialele cauzei pentru a lua cunotin de ele.
(4) Toate cererile, plngerile i demersurile naintate dup trimiterea cauzei n judecat se soluioneaz de ctre instana
care judec cauza.
(5) n cazul n care inculpatul se afl n stare de arest preventiv sau arest la domiciliu, procurorul va trimite cauza n
judecat cu cel puin 10 zile pn la expirarea termenului de arest stabilit.
1.3proectati o situatie cind este posibil trimiterea in judecata chiar daca invinuitului nu I sa iminat sub recipisa copia
rechizitoriului din cauza sustragerei
Cetateanul M.V savirsind infractinea prevazuta la art 166 cp sa sustras de la urmarirea penala . OUP au luat toate masurile
pentru cautare a acestuia . procurorul timite cauza in instanta de judecata fara aducerea la cunostinta a invinuitului a
rechizitoriului, dar cu anexarea la dosar a probelor care confirma sustragera faptuitorului de la UP si masurele luate pentru
gasirea lui. Deasemenea invinuitului I sau inaintat pentru unele fapte , si pentru altele nu informatia de punerei sub invinuire
TEST 19 PROCEDURA SUSPENDAREI CONDITIONATE A UP CU LIBERARE DE RASPUNDERE PENALA
1.1 CONDITIILE SUSPENDARIII CONDITONATE
Conditiile suspendarei conditionate pot fi clasificate in
Conditii positive in privinta personae puse sub invinuire pentru o inf. Usoara sau mai putin grava , care isi recunoaste
vinovatia , nu prezinta pericol social si poate fi reeducate fara pedeapsa, UP poate fi suspendata cu liberarea ulterior de
rapundere penala
Conditii negative pesona nu prezinta pericol social
Nu are antecedente penale , nu sint dependente de alcool, nu exista persona cu functie de raspundere care a comis infractiunea
Conditii privind comportamentul post infractional
Sa nu paraseasca localitatea unde isi are domiciliu , sa comuniceOUP orce schimbare a doniciliului, sa nu savirseasca infractiuni
sau contraventii, sa continue lucrul sau studiile
1.2stabiliti rolul partii vatamate si partii civile in cazul suspendarei conditionate
Pentru respectarea prevederelor legii despre suspendarea conditionata a UP , PROCURORUL va anunta partea vatamata ,
partea civila sau reprezentantii lor legali . concomitant , lor li se explica dr de a primi gratuit, la solicitare, o copie de pe cerere
de suspendare conditonata a UP ca si dr dea de a constata aceasta hotarire.
1.3ordonanta de suspendare conditonata
TEST 20 PROCEDURA DE URMARIRE SI JUDECARE A UNOR INFRACTIUNI FLAGRANTE
1.1CONDITIILE DE APLICARE AUNOR INFRACTIUNI FLAGRANTE
Se considera flagranta infractiunea decopeita in momentul savirsirei ei sau inainte ca efectele ei sa se fi consumat , astfel
infractiunea flagranta este o infractiune evidenta cazurile se aplica in cadrul infactiunelor usoare si mai putin grave, si nu se apica
in cazul copiilor minori se va efactua procedura urgenta
1.2constatare si verificarea infractiunelor flagranteV
Constatarea infraciunii
(1) n cazul infraciunii flagrante, organul de urmrire penal ntocmete un proces-verbal n care consemneaz cele
constatate privitor la fapta svrit, declaraiile bnuitului, dac acesta accept s le fac, i declaraiile celorlalte persoane
audiate. Dup caz, pot fi administrate i alte probe care se consemneaz n procesul-verbal.
(2) Procesul-verbal se ntocmete i se aduce la cunotin persoanelor audiate, conform dispoziiilor art.260 i 261, i
mpreun cu celelalte materiale se prezint procurorului imediat, dar nu mai trziu de 24 ore de la momentul ntocmirii.
Verificarea materialelor de urmrire penal
(1) Procurorul, primind materialul de urmrire penal, verific corespunderea acestuia prevederilor legale i, dac snt
probe suficiente, pune fptuitorul sub nvinuire, conform dispoziiilor art.281 i 282, fr ntocmirea rechizitoriului, dispunnd
trimiterea cauzei n judecat.

12

(2) n cazul n care procurorul consider c nu snt suficiente probe de a pune persoana sub nvinuire, el dispune
continuarea urmririi penale, cu indicarea aciunilor care urmeaz s fie efectuate, i fixeaz termene reduse necesare pentru
aceasta, care nu vor depi 10 zile, cu excepia cazurilor n care efectuarea actelor de urmrire penal necesit un termen de
executare mai mare.
(3) Dac procurorul a dispus continuarea urmririi penale i fptuitorul este reinut, procurorul decide i asupra aplicrii
msurii preventive n condiiile prezentului cod.
1.3 Opurtunitatea procedurei simplificate in cadrul infractiune flagrante
OUP are mai multe probe care sunt concludente si pertinente, se efectueaza up mai repede si ea este o procedura simplificata
deoarece persoana este prinsa in flagrant si persoana se pune automat sub invinuire si conform cpp se face fara intocmirea
rechizitorului dispunind trimiterea cauzei in judecata de catre procuror.Totoadata prevede o procedura urgenta prin care se reduce
doar durata activitatii de constatare a circumstantelor infractiunii si examinarii cauzei in instanta de judecatai.
Testul 21 PROCEDURA REPARARII PREJUDICIULUI CAUZAT PRIN ACTIUNELE ILICITE ALE ORGANULUI
DE UP SI ALE INSTANTEI JUDECATORESTI
1.1natura juridica a repararii prejudiciului cauzat prin actiunele ilicite ale OUP si INST DE JUDECATA
Dr. la repararea prejudiciului este conditionata de existenta unor erori savirsite in procesul penal de OUP si instantele de
judecata . lg procesul penala acorda dr victimei in urma infractiunelor si abuzurilor de seviciu dr la reparatia acestor fapte cu
conditia ca eroarea sa se manifeste prin anumite actiuni procesuale sau extraprocesuale sis a fie constatate printro hotarire
1.2 conditii si temeiurile repararii prejudiciului
Conditiile repararii prejudiciului sunt existenta erorii care se manifesta prin anumite actiuni procesuale si extraprocesuale ,
orce abatere de la principiul legalitatii care urmeaja a fi reparat , deasemenea caracterul illicit al actiunelor procesuale.
Temeiul repararii prejudiciului sunt retinerea ilegala , tinerea sub arrest, tragerei ilegale la raspundere, condamnari ilegale ,
confiscari ilegale , efectuarea ilegala aperchezitiii, punerea ilegala sub sechestru , supunerei ilegale la arrest administrative,
masurilor operative de investigatii, ridicarea ilegala a documentelor contabile. Deasemenea repararea prejudiciului apare in
situatile pronuntarei sentintei de achitare , scoaterei persoanei de sub UP, adoptarii de catre instanta de judecata a hotarirei cu
privire la anularea sanctiunei
Prin urmare caracterul illicit al actiunelor effectuate in cursul UP sau a judecarii cauzei se constata prin unul din actele
mentionate
1.3proectati o cerere de reparare a prejudiciului in calitate de aparator
Judecatorii sec . ciocana
Judecatorul MB
Cerere
Subsemnatul S.D aparator al cet MS care a fosr prejudiciat in dreptul sau prin ridicarea ilegala a documentelor contabile
din cadrul istitutii mega for , fara temei legal , si cauzarea prejudiciului material si moral , cerem reparearea prejudiciului si
inapoierea documentelor ridicate.
Test 18 Sedinta preliminara
1.1 Identificai chestiunile examinate n edina preliminar.
Articolul 345. edina preliminar
Pentru a asigura o organizare mai eficient a procesului de judecare a cauzei fr amnri nejustificate a edinei de judecat,
legislatorul a prevzut procedura edinei preliminare a instanei de judecat n cadrul creia vor fi soluionate chestiunile privind
cererile, demersurile i recuzrile, dac acestea au parvenit la aceast faz; chestiunea prezentrii i examinrii listei probelor,
precum i chestiunile privind trimiterea cauzei n instana de judecat competent, suspendarea sau ncetarea procesului dac este
cazul ori numirea cauzei spre judecare i referitor la msurile preventive i de ocrotire.
n termen de cel mult 10 zile de la data la care cauza a fost repartizat de ctre preedinte sau vicepreedinte, judectorul sau, dup
caz, completului de judecat, studiaz materialele dosarului i judectorul sau preedintele completului fixeaz termenul pentru
edina preliminar.
edina preliminar n cauzele n care snt inculpai minori sau arestai se face de urgen i cu prioritate, astfel ca cauza s fie
judecat pe ct este posibil mai repede.
n cazul posibilitii judecrii cauzei n procedur de urgen i dac nu sunt chestiuni prevzute la alin. (4) din articolul comentat
pentru soluionare, judectorul sau, dup caz, preedintele completului de judecat pune cauza pe rol fr a ine edina preliminar
i ia msurile necesare pentru pregtirea i desfurarea edinei de judecare a cauzei astfel ca aceasta s nu fie amnat.
edina preliminar const n soluionarea, cu participarea prilor, a chestiunilor legate de punerea pe rol a cauzei. Deci, pentru a
desfura edina preliminar este necesar de a cita prile, iar dac inculpatul este deinut n arest, se va dispune i aducerea lui n
edina preliminar. edina preliminar se ine cu respectarea condiiilor generale de judecare a cauzei, prevzute la capitolul I
din prezentul titlu, care se aplic n mod corespunztor
Articolul 346. Examinarea cererilor, demersurilor i recuzrilor
Toate cererile i demersurile care au fost declarate n cauza dat dup trimiterea cauzei n judecat conform prevederilor art. 297,
se soluioneaz de ctre instan, dac soluionarea lor nu este de competena altor organe. La soluionarea cererilor, demersurilor i
recuzrilor naintate de ctre pri la edina preliminar, instana pune n discuie fiecare cerere, demers sau recuzare separat,
prile i expun opiniile asupra fiecrei chestiuni puse n discuie i instana ia hotrre pe marginea lor. Dac cererile, demersurile
sau recuzrile au fost respinse, ele pot fi naintate repetat n edin la judecarea cauzei.
Articolul 347. Prezentarea i examinarea listei probelor

13

Actuala procedur penal a simplificat modul de ntocmire a rechizitoriului i a exclus anexeaz listei persoanelor care, dup
prerea organului de urmrire penal, trebuie s fie citate n edin de judecat. Totodat, pentru a asigura respectarea
principiului egalitii prilor n proces, s-a prevzut obligativitatea prilor acuzrii i aprrii s prezinte n edina preliminar
instanei lista probelor pe care intenioneaz s le cerceteze n cadrul judecrii cauzei, inclusiv cele care nu au fost cercetate pe
parcursul urmririi penale.
Lista probelor pe care intenioneaz prile s le cerceteze n cadrul judecrii cauzei, trebuie s fie prezentate cu attea copii ci
participani la proces sunt. Copia de pe lista probelor prezentate instanei de ctre parte, aceasta o nmneaz, n mod obligatoriu, i
prii oponente pentru a-i pregti aprarea. Prii civile i prii civilmente responsabile li se nmneaz doar lista probelor care se
refer la aciunea civil.
n edina preliminar instana, ascultnd opiniile prilor prezente, privitor la lista probelor, decide asupra pertinenei probelor
propuse n liste i dispune care din ele s fie prezentate de pri la judecarea cauzei. Dac instana n edin preliminar a declarat
unele probe impertinente, n cadrul judecrii cauzei n fond, partea va putea solicita repetat prezentarea probelor recunoscute
impertinente.
Articolul 348. Trimiterea cauzei n instana de judecat competent
La studierea cauzei date i pregtirea pentru edina preliminar judectorul sau, dup caz, completul de judecat, cruia i-a fost
repartizat cauza, trebuie s verifice dac cauza ine de competena instanei sesizate pentru a o judeca. n cazul n care judecarea
cauzei nu ine de competena instanei sesizate, aceasta, n edin preliminar, prin ncheiere motivat i declin competena n
ordinea prevzut de art. 44 i dispune trimiterea cauzei n instana de judecat competent. Despre aceasta se anun prile care
nu au participat la edina preliminar.
Articolul 349. Suspendarea i reluarea procesului penal
Suspendarea procesului penal se dispune n edina preliminar n cazul n care se constat c, la momentul parvenirii cauzei n
instan, inculpatul sufer de o boal grav care i mpiedic participarea la judecarea cauzei. Condiiile i modul de suspendare i
reluare a procesului penal sunt comentate la art. 330, care se aplic n mod corespunztor. Suspendarea i reluarea procesului penal
se face de instan prin ncheiere motivat.
Articolul 350. ncetarea procesului penal
ncetarea procesului penal n edina preliminar se dispune n temeiurile i condiiile expuse n comentariu la art. 332. Chestiunea
ncetrii se pune n discuie prilor i se soluioneaz de ctre instan prin sentin de ncetare. O dat cu ncetarea procesului
penal, instana urmeaz s decid i asupra revocrii msurilor preventive, a altor msuri procesuale n modul prevzut de lege;
asupra restituirii cauiunii n cazurile i n modul prevzute de lege i asupra altor chestiuni care necesit a fi soluionate la
moment.
Sentina de ncetare adoptat n edina preliminar poate fi atacat cu recurs n termen de 15 zile n instana ierarhic superioar.
Copia de pe sentin se nmneaz prilor i persoanelor interesate, cu explicarea termenului i modului de atac a acesteia.
Articolul 351. Numirea cauzei spre judecare
Dac n urma studierii cauzei nu au fost constatate circumstane care ar confirma necesitatea declinrii de competen i trimiterii
cauzei n instana de judecat competent, a suspendrii sau ncetrii procesului penal n cauza dat, instana va numi cauza spre
judecare.
nainte de a numi cauza spre judecare instana consult cu prile urmtoarele chestiuni: locul, data i ora la care se va judeca
cauza, astfel ca toi participanii s fie prezeni i s nu apar temei pentru a amna edina de judecat; procedura n care se va
judeca cauza general sau special; lista persoanelor a cror prezen la judecarea cauzei va fi asigurat de ctre pri; judecarea
cauzei n lipsa inculpatului, dac legea permite aceasta; judecarea cauzei n edin public sau nchis i limba n care va avea loc
judecarea cauzei; msurile preventive i de ocrotire. Cu inculpatul i, dup caz, reprezentantul lui legal instana va consulta
chestiunea admiterii aprtorului ales de inculpat sau rudele acestuia, iar dac inculpatul nu are aprtor ales, - numirea
aprtorului din oficiu. Opiniile prilor pe toate aceste ntrebri se fixeaz n procesul verbal al edinei preliminare.
Numind cauza spre judecare, instana oblig prile s asigure la data stabilit, prezena n instan a persoanelor pe care le-au
solicitat n listele prezentate de ele. Dac una din pri este n imposibilitate de a asigura prezena vreunei persoane din lista
naintat, ea poate solicita, prin cerere, citarea acestor persoane de ctre instana de judecat.
Dac cauza a fost trimis n instana de judecat fr ca nvinuitul s ia cunotin de materialele dosarului i fr a primi copia de
pe rechizitoriu, iar n edina preliminar nvinuitul s-a prezentat, instana dispune executarea acestor msuri de ctre procuror,
fixnd astfel data pentru judecare a cauzei, ca inculpatul s aib timp suficient pentru a-i pregti aprarea.
La numirea cauzei pentru judecare instana se va expune i asupra msurilor preventive sau de ocrotire n conformitate cu
prevederile prezentului cod.
Constatnd condiii, prevzute la articolele 42-43 pentru conexare a cauzelor penale sau condiii pentru disjungere a cauzei, instana
n edin preliminar va soluiona i aceste chestiuni. n mod deosebit urmeaz a fi soluionat problema privind disjungerea
cauzei n privina minorilor i n privina persoanelor care au ncheiat acord de recunoatere a vinoviei, pentru a dispune
judecarea acestor cauze n proceduri speciale.
1.2 Analizai cazurile de suspendare a procesului penal n edina preliminar.
Articolul 349. Suspendarea i reluarea procesului penal
Suspendarea procesului penal se dispune n edina preliminar n cazul n care se constat c, la momentul parvenirii cauzei n
instan, inculpatul sufer de o boal grav care i mpiedic participarea la judecarea cauzei. Condiiile i modul de suspendare i
reluare a procesului penal sunt comentate la art. 330, care se aplic n mod corespunztor. Suspendarea i reluarea procesului penal
se face de instan prin ncheiere motivat.
Articolul 330. Suspendarea i reluarea judecrii cauzei
1. Temei pentru a suspenda judecarea cauzei poate fi doar mbolnvirea inculpatului de o boal grav care i mpiedic
participarea la judecare. Constatarea mbolnvirii inculpatului de o boal grav are loc pe baza expertizei medicale. Reluarea
procesului penal are loc din oficiu de ndat cec sa constatat posibilitii inculpatului de a participa la proces. Suspendarea i
reluarea procesului se dispune de ctre instan prin ncheiere.
2. Dac n cauza penal snt mai muli inculpai unul dintre care s-a mbolnvit grav, procesul penal n privina acestuia se
suspend pn la nsntoire, iar n privina celorlali inculpai judecarea cauzei continu. Aprtorul inculpatului n privina

14

cruia procesul a fost suspendat, iar n cazul minorilor i reprezentantul lui legal particip n mod obligatoriu la judecarea cauzei
celorlali inculpai i l reprezint dac infraciunea a fost svrit cu participaie.
3. Dup reluarea procesului suspendat cauza este judecat n continuare de ctre acelai judector sau, dup caz, de acelai
complet de judecat i n privina inculpatului fa de care a fost reluat procesul La proces particip aprtorul inculpatului, care
i-a reprezentat interesele n cadrul judecrii coparticipanilor. n aceast situaie inculpatul va lua cunotin de toate materialele
edinei de judecat n privina persoanelor condamnate n aceeai cauz pentru ai pregti aprarea. Pentru inculpatul n privina
cruia procesul a fost suspendat, procesul se reia din faza de judecat la care a fost suspendat. Inculpatul i aprtorul su snt
n drept s solicite repetarea oricror aciuni procesuale efectuate n lipsa inculpatului dac acesta are de concretizat
suplimentar anumite chestiuni.
4. Dac din careva motive ntemeiate aprtorul inculpatului care i-a reprezentat interesele n procesul judecrii cauzei n privina
coparticipanilor, nu va putea s-i apere interesele n acest proces, cauza urmeaz a fi transmis altui judector sau, dup caz, altui
complet de judecat, care va judeca cauza n privina inculpatului fa de care s-a reluat procesul de la nceput n ordinea
general, de oarece nu poate fi realizat continuitatea aprrii acestui inculpat, fapt ce va afecta calitatea aprrii lui.
1.3 Apreciai i motivai prezentarea i examinarea listei probelor din perspectiva dreptului la aprare ,
contradictorialitii i egalitii armelor
Articolul 9. Egalitatea n faa legii i a autoritilor
(1) Toi snt egali n faa legii, a organelor de urmrire penal i a instanei de judecat fr deosebire de sex, ras, culoare, limb,
religie, opinie politic sau orice alt opinie, origine naional sau social, apartenen la o minoritate naional, avere, natere sau
orice alt situaie.
(2) Condiiile speciale de urmrire penal i judecare fa de anumite categorii de persoane care beneficiaz, conform legii, de un
anumit grad de imunitate se asigur n baza prevederilor Constituiei, tratatelor internaionale, prezentului cod i altor legi.
Articolul 17. Asigurarea dreptului la aprare
(1) n tot cursul procesului penal, prile (bnuitul, nvinuitul, inculpatul, partea vtmat, partea civil, partea civilmente
responsabil) au dreptul s fie asistate sau, dup caz, reprezentate de un aprtor ales sau de un avocat care acord asisten
juridic garantat de stat.
(2) Organul de urmrire penal i instana judectoreasc snt obligate s asigure participanilor la procesul penal deplina
exercitare a drepturilor lor procesuale, n condiiile prezentului cod.
(3) Organul de urmrire penal i instana snt obligate s asigure bnuitului, nvinuitului, inculpatului dreptul la asisten juridic
calificat din partea unui aprtor ales de el sau a unui avocat care acord asisten juridic garantat de stat, independent de
aceste organe.
(4) La audierea prii vtmate i a martorului, organul de urmrire penal nu este n drept s interzic prezena avocatului invitat
de persoana audiat n calitate de reprezentant.
(5) n cazul n care bnuitul, nvinuitul, inculpatul nu au mijloace de a plti aprtorul, ei snt asistai gratuit de cte un avocat
care acord asisten juridic garantat de stat.
Articolul 24. Principiul contradictorialitii n procesul penal
(1) Urmrirea penal, aprarea i judecarea cauzei snt separate i se efectueaz de diferite organe i persoane.
(2) Instana judectoreasc nu este organ de urmrire penal, nu se manifest n favoarea acuzrii sau a aprrii i nu exprim alte
interese dect interesele legii.
(3) Prile participante la judecarea cauzei au drepturi egale, fiind nvestite de legea procesual penal cu posibiliti egale pentru
susinerea poziiilor lor. Instana de judecat pune la baza sentinei numai acele probe la cercetarea crora prile au avut acces n
egal msur.
(4) Prile n procesul penal i aleg poziia, modul i mijloacele de susinere a ei de sine stttor, fiind independente de instan,
de alte organe ori persoane. Instana de judecat acord ajutor oricrei pri, la solicitarea acesteia, n condiiile prezentului cod,
pentru administrarea probelor necesare.
Articolul 9.
Garantarea i Respectarea drepturilor, libertilor i demnitii umane este un domeniu n care intervenia statului este dezirabil
i obligatorie. Aceast obligaie nu trebuie s fie ignorat din mai multe considerente. Unul din ele este ncrederea n justiie i
sentimentul de siguran al fiecrui membru al societii cnd este vorba despre protecia lui din partea statului. Pe lng acest
drept moral, inerent persoanei statul mai este obligat s respecte aceste exigene i datorit angajamentelor internaionale i
actelor normative interne.
Constituia Republicii Moldova n art. 4 prevede c normele Constituionale cu privire la drepturile i libertile omului se
interpreteaz i se aplic n concordan cu Declaraia Universal a Drepturilor Omului, cu pactele i celelalte tratate la care
Republica Moldova este parte. Dac exist neconcordane ntre aceste acta internaionale i legile interne ale Republicii
Moldova, prioritate au reglementrile internaionale.
Codul de Procedur penal al R.M. consacr drepturile, libertile i demnitatea uman n art. 10 acordndu-i valoare de
principiu general al Procesului Penal. n formularea pe care o primete n Codul de Procedur Penal obligaia statului de a
garanta i a respecta drepturile, libertile i demnitatea uman se materializeaz prin interdicia tuturor organelor i
persoanelor participante la procesul penal de a ntreprinde orice aciune care ar putea prejudicia valorile ocrotite de acest
principiu. Persoanele participante la procesul penal sunt i altele, dect acele persoane cu funcii de rspundere i/sau
reprezentane ale organelor de stat cu atribuii legale n cadrul procesului penal.
Aceste persoane pot fi chiar bnuitul, nvinuitul, inculpatul, partea vtmat, partea civil, partea civilmente-responsabil,
martorii i ali participani implicai n procesul penal. Principiul dat garanteaz, n egal msur, drepturile, libertile i
demnitatea oricrui participant al Procedurii Penale.
nclcarea acestor valori poate fi comis i prin inaciune, atunci cnd persoanele oficiale implicate n Procedura Penal nu
intervin, cu bun tiin, n cazurile de nclcare a drepturilor, libertilor i demnitii umane, adic cnd aceste aciuni le sunt
puse n sarcin prin norme juridice procesual-penale sau alte acte care le reglementeaz statutul juridic.
Procedura Penal este o ramur de drept ce reglementeaz raporturile sociale din momentul n care a fost descoperit comiterea
unei infraciuni. Aceste raporturi se realizeaz i n virtutea principiului oficialitii procesului penal, pentru a apra

15

societatea de aciuni criminale. n aceste cazuri, n interesul societii unele drepturi ale individului pot fi limitate pentru o
perioad de timp, n cadrul procesului penal. Al. 2 al art. 10 CPP admite limitarea temporar a drepturilor i libertilor persoanei
i aplicarea doar de ctre organele competente a msurilor de constrngere, numai n cazurile i n modul strict prevzut de Codul
de Procedur Penal. Prevederile CPP, la acest capitol, cuprind instituia Judectorului de Instrucie n art. 29 al. 3; art. 41 CPP,
capitolul Msurile Preventive, capitolul Controlul Judicial al Procedurii prejudiciare. Aceste norme juridice i altele din Codul
de Procedur Penal prevd anume acele cazuri i modul de limitare a drepturilor prevzute de principiul Respectrii drepturilor,
libertilor i demnitii umane.
Al. 3 al art. 10 al CPP interzice, fr nici o excepie, supunerea persoanei la tortur, la tratamente cu cruzime, inumane ori
degradante; sau deinerea n condiii umilitoare i impunerea participrii la aciuni procesuale care ar leza demnitatea uman.
Constituia R.M. consacr acest principiu n al. 24:
(1) Statul garanteaz fiecrui om dreptul la via i la integritate fizic i psihic;
(2) Nimeni nu va fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane ori departamente.
Pe lng reglementarea constituional a acestui aspect al principiului, el primete i o vast reglementare internaional.
Adunarea General a Organizaiei Naiunilor Unite a adoptat Declaraia Universal a Drepturilor Omului la 10.XII.1948 i
principiul respectrii demnitii umane (art. 5). Acest principiu este reluat i n art. 3 al Conveniei Europene privind protecia
drepturilor omului i a libertilor fundamentale (Roma, 4.XI.1950). Convenia European pentru prevenirea torturii i a
pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, adoptat la Strasbourg la 26.XI,1987, devine obligatorie din
01.02.1998 i pentru Republica Moldova. Pactul Internaional cu privire la Drepturile Civile i Politice din 1966 n art. 7
iari consacr acest principiu, de asemenea i Convenia ONU din 1984 pentru prevenirea torturii i a altor Tratamente sau
pedepse Crude, Inumane ori Degradante.
n toate aceste acte juridice figureaz termeni: tortur, tratament inuman, tratament degradant.
Convenia ONU pentru prevenirea torturii, n vigoare din 26 iunie 1987 n art. 1 stabilete: Termenul tortur semnific
orice act prin care se cauzeaz unei persoane n mod intenionat suferine sau dureri grave, fie fizice sau psihice n scopul
deinerii de la ea sau de la o ter persoan a unei anumite informaii sau mrturii; pedepsirea ei pentru o aciune, pe care ea
sau o ter persoan a comis-o sau este bnuit de comitere; intimidarea sau constrngerea ei sau a unei tere persoane ori din
alte motive bazate pe orice fel de discriminare.
De aici rezult c tortura este construit din trei elemente eseniale:

Cauzarea unor suferine sau durerii fizice sau psihice grave;

Cauzarea intenionat a durerii;

Urmrirea unui scop anume precum ar fi obinerea informaiei, pedepsirea sau intimidarea.
Curtea European pentru aprarea Drepturilor Omului deosebete trei noiuni de baz ale art. 3 al. CEDO dup indicele de
gravitate al tratamentului sau al pedepselor. Pentru fiecare dintre noiuni Comisia European pentru Drepturile Omului i
Curtea definesc criteriile cu prilejul a dou cauze interstatale examinate de Curte. n cauza Danemarca, Frana, Norvegia,
Suedia i Olanda c/Greciei. (Cauza Greac 1969) au determinat gradele comportamentului interzis dup cum urmeaz:
Tortura: tratament inuman avnd drept scop obinerea informaiei sau a unor mrturisiri, sau aplicarea unei pedepse.
Tratamentul sau pedeapsa uman: tratament de natur s provoace n mod deliberat grave suferine mintale sau fizice, care,
n aceste situaii particulare, nu se pot justifica.
Tratament degradant: tratament care umilete n mod grav individual n faa altora sau care l determin s acioneze
mpotriva voinei ori a contiinei sale.
n cauza Irlanda c/Regatul Unit (1978) Curtea a modificat un pic aceste principii, dar n esen pstrnd prevederile lor.
Acest principiu include i interdicia aplicrii pedepsei cu moartea. Protocolul adiional nr. 6 la CEDO prevede cazurile
excepionale cnd un stat poate prescrie o pedeaps cu moartea.
Codul de Procedur Penal al R.M. interzice i deinerea n condiii umilitoare pentru a nu ofensa, jigni sau njosi persoana cu
scopul de a-l pune ntr-o situaie de inferioritate, care s-i aduc atingere demnitii. Prin demnitate nelegem
contientizarea individual i de ctre alte persoane a faptului posedrii unor caliti morale i intelectuale de apreciere a
personalitii.
n caz de nclcare a acestui principiu orice persoan este n drept s-i apere prin orice mijloc neinterzis de lege libertile i
demnitatea uman prejudiciate ilegal n cursul procesului Penal.
Legislaia Republicii Moldova prevede modul de aprare al acestor drepturi n Legea RM privind modul de reparare a
prejudiciului cauzat prin aciunile ilicite ale organelor de urmrire penal, ale procurorului i ale instanelor judectoreti din
25.02.1998.
Test 2319 Punerea pe rol
2.1 Definii instituia punerii pe rol a cauzei penale.
Articolul 344. Repartizarea cauzei parvenite pentru judecare

Cauza parvenit n instan, n termen de pn la 3 zile, se repartizeaz judectorului sau, dup


caz, completului de judecat de ctre preedintele sau vicepreedintele instanei, prin rezoluie,
conform modului stabilit la nceputul anului, prin repartizarea numerelor dosarelor judectorilor,
n ordinea alfabetic a numelor acestora. Derogarea de la aceast ordine poate avea loc numai n
16

cazul dereglrii grave a sntii judectorului, cruia i revine numrul respectiv al dosarului,
sau n cazurile legate de alte temeiuri justificate care urmeaz s fie argumentate n ncheierea de
transmitere a cauzei altui judector. Concomitent cu repartizarea cauzei completului de judecat,
preedintele sau vicepreedintele instanei dispune care din judectorii completului va prezida
edina de judecat.
comentariu)Articolul 344. Repartizarea cauzei parvenite pentru judecata
Pentru a asigura o judecat mai obiectiv i imparial, legislatorul a prevzut procedura de repartizare a cauzelor penale. Cauza
parvenit n instana, n termen de pn la 3 zile, se repartizeaz judectorului sau, dup caz, completului de judecat de ctre
preedintele sau vicepreedintele instanei, prin rezoluie.
Cauzele penale se repartizeaz conform modului stabilit la nceputul anului, prin repartizarea numerelor dosarelor
judectorilor, n ordinea alfabetic a numelor acestora. Astfel, la nceputul anului, reieind din numrul de cauze penale, judecate
de ctre instana respectiv, preedintele va repartiza numerele dosarelor penale judectorilor din instana respectiv n ordinea
alfabetic a numelor judectorilor. Lista judectorilor cu numerele dosarelor repartizate pe ntreg anul se pstreaz la preedintele
instanei. Cauzei parvenite n instan i se atribuie numrul ordinar conform registrului de eviden a dosarelor penale n cancelaria
instanei, iar apoi cauza se transmite preedintelui sau vicepreedintelui, care verificnd lista judectorilor cu numerele dosarelor
repartizate, dispune prin rezoluie repartizarea cauzei date judectorului cruia i-a revenit numrul de nregistrare a dosarului dat.
Derogarea de la aceast ordine poate avea loc numai n cazul dereglrii grave a sntii judectorului, cruia i revine
numrul respectiv al dosarului, sau n cazurile legate de alte temeiuri justificate care urmeaz s fie argumentate n ncheierea de
transmitere a cauzei altui judector.
Concomitent cu repartizarea cauzei completului de judecat, preedintele sau vicepreedintele instanei dispune care din
judectorii completului va prezida edina de judecat.
2.2 Apreciai importana edinei preliminare.
Articolul 345. edina preliminar
(1) n termen de cel mult 3 zile de la data la care cauza a fost repartizat pentru judecare, judectorul sau, dup caz,
completul de judecat, studiind materialele dosarului, fixeaz termenul pentru edina preliminar, care va ncepe n cel mult 20
de zile de la data repartizrii cauzei, cu excepia infraciunilor flagrante. edina preliminar n cauzele n care snt inculpai
minori sau arestai se face de urgen i cu prioritate, pn la expirarea termenului de arest stabilit anterior.
(2) n cazul posibilitii judecrii cauzei n procedur de urgen, judectorul pune cauza pe rol fr a ine edina
preliminar i ia msurile necesare pentru pregtirea i desfurarea edinei de judecare a cauzei ca aceasta s nu fie amnat.
(3) edina preliminar const n soluionarea, cu participarea prilor, a chestiunilor legate de punerea pe rol a cauzei.
edina preliminar se ine cu respectarea condiiilor generale de judecare a cauzei, prevzute la capitolul I din prezentul titlu,
care se aplic n mod corespunztor.
(4) n edina preliminar se soluioneaz chestiunile privind:
1) cererile i demersurile naintate, precum i recuzrile declarate;
2) lista probelor care vor fi prezentate de ctre pri la judecarea cauzei;
3) trimiterea cauzei dup competen sau, dup caz, ncetarea, total sau parial, a procesului penal;
4) suspendarea procesului penal;
5) fixarea termenului de judecat;
6) msurile preventive i de ocrotire.
Comentariu) Articolul 345. edina preliminar
Pentru a asigura o organizare mai eficient a procesului de judecare a cauzei fr amnri nejustificate a edinei de
judecat, legislatorul a prevzut procedura edinei preliminare a instanei de judecat n cadrul creia vor fi soluionate chestiunile
privind cererile, demersurile i recuzrile, dac acestea au parvenit la aceast faz; chestiunea prezentrii i examinrii listei
probelor, precum i chestiunile privind trimiterea cauzei n instana de judecat competent, suspendarea sau ncetarea procesului
dac este cazul ori numirea cauzei spre judecare i referitor la msurile preventive i de ocrotire.
n termen de cel mult 10 zile de la data la care cauza a fost repartizat de ctre preedinte sau vicepreedinte, judectorul
sau, dup caz, completului de judecat, studiaz materialele dosarului i judectorul sau preedintele completului fixeaz termenul
pentru edina preliminar.
edina preliminar n cauzele n care snt inculpai minori sau arestai se face de urgen i cu prioritate, astfel ca cauza
s fie judecat pe ct este posibil mai repede.
n cazul posibilitii judecrii cauzei n procedur de urgen i dac nu sunt chestiuni prevzute la alin. (4) din articolul
comentat pentru soluionare, judectorul sau, dup caz, preedintele completului de judecat pune cauza pe rol fr a ine edina
preliminar i ia msurile necesare pentru pregtirea i desfurarea edinei de judecare a cauzei astfel ca aceasta s nu fie
amnat.
edina preliminar const n soluionarea, cu participarea prilor, a chestiunilor legate de punerea pe rol a cauzei. Deci, pentru a
desfura edina preliminar este necesar de a cita prile, iar dac inculpatul este deinut n arest, se va dispune i aducerea lui n
edina preliminar. edina preliminar se ine cu respectarea condiiilor generale de judecare a cauzei, prevzute la capitolul I
din prezentul titlu, care se aplic n mod corespunztor
2.3 Argumentai, prin prisma dreptului la un proces echitabil, repartizarea aleatorie a cauzelor penale.
Opinia proprie si se poate de facut tangenta cu principiul:
Articolul 26. Independena judectorilor i supunerea lor numai legii
(1) La nfptuirea justiiei n cauzele penale, judectorii snt independeni i se supun numai legii. Judectorii judec
cauzele penale pe baza legii i n condiii care exclud orice presiune asupra lor.
(2) Judectorul judec materialele i cauzele penale conform legii i propriei convingeri bazate pe probele cercetate n
procedura judiciar respectiv.

17

(3) Judectorul nu trebuie s fie predispus s accepte concluziile date de organul de urmrire penal n defavoarea
inculpatului sau s nceap o judecat de la ideea preconceput c acesta a comis o infraciune ce constituie obiectul nvinuirii.
Sarcina prezentrii probelor nvinuirii i revine procurorului.
(4) Justiia penal se nfptuiete fr careva imixtiune. Judectorul este obligat s se opun oricrei ncercri de a
exercita presiune asupra sa. Exercitarea de presiune asupra judectorului la judecarea cauzelor penale cu scopul de a influena
emiterea hotrrii judectoreti atrage rspundere conform legii.
(5) Judectorul de instrucie este independent n relaiile cu celelalte organe de drept i instane judectoreti i i
exercit atribuiile numai n temeiul legii i n cadrul acesteia.
1.1 Determinai limitele judecrii cauzei.
Articolul 325. Limitele judecrii cauzei
(1) Judecarea cauzei n prim instan se efectueaz numai n privina persoanei puse sub nvinuire i numai n limitele nvinuirii
formulate n rechizitoriu.
(2) Modificarea nvinuirii n instana de judecat se admite dac prin aceasta nu se agraveaz situaia inculpatului i nu se lezeaz
dreptul lui la aprare. Modificarea nvinuirii n sensul agravrii situaiei inculpatului se admite numai n cazurile i n condiiile
prevzute de prezentul cod.
Articolul 325. Limitele judecrii cauzei
Judecarea cauzei n prim instan are loc doar n privina persoanei puse sub nvinuire i numai n limitele nvinuirii formulate n
rechizitoriu, nvinuire n privina creia persoana a avut posibilitatea real de a-i pregti aprarea. Modificarea nvinuirii n
cadrul judecrii cauzei poate avea loc numai dac prin aceasta nu se agraveaz situaia inculpatului i nu se lezeaz dreptul lui la
aprare. Constituie agravarea situaiei inculpatului orice modificare a nvinuirii care fie mrete volumul de nvinuire referitor la
fapt fr rencadrare a faptei n baza unei legi mai aspre, fie duce la rencadrarea aciunilor n baza unei legi mai aspre, fie
completeaz nvinuirea cu nite semne calificative care nu au fost puse persoanei sub nvinuire sau n orice alt mod duce la
agravarea situaiei inculpatului.
Orice modificare a nvinuirii n sensul agravrii situaiei inculpatului poate avea loc doar n condiiile i n cazurile prevzute de
art. 326.
1.2 Comparai procedura modificrii nvinuirii n edina de judecat n sensul atenurii i n sensul agravrii situaiei
inculpatului
Articolul 326. Modificarea acuzrii n edina de judecat n sensul agravrii ei
Articolul 326. Modificarea acuzrii n edina de judecat n sensul agravrii ei
(1) Procurorul care particip la judecarea cauzei penale n prim instan i n instana de apel este n drept s modifice, prin
ordonan, nvinuirea adus inculpatului n cadrul urmririi penale n sensul agravrii ei dac probele cercetate n edina de
judecat dovedesc incontestabil c inculpatul a svrit o infraciune mai grav dect cea incriminat anterior, aducnd la
cunotin inculpatului, aprtorului lui i, dup caz, reprezentantului legal al inculpatului noua nvinuire. n asemenea situaie,
instana, la cererea inculpatului i a aprtorului lui, acord termen necesar pentru pregtirea aprrii de noua nvinuire, dup ce
judecarea cauzei continu. n instana de apel, procurorul poate modifica acuzarea n sensul agravrii doar n cazul n care a
declarat apel.
(2) Dac, n cadrul judecrii cauzei, se constat c inculpatul a svrit o alt infraciune sau c au aprut circumstane noi care
vor influena la ncadrarea juridic a nvinuirii aduse lui, sau c infraciunea incriminat a fost comis n coparticipare cu alt
persoan care a fost scoas nentemeiat sau ilegal de sub urmrire penal, instana, la cererea procurorului, amn examinarea
cauzei pe un termen de pn la o lun i o restituie procurorului pentru efectuarea urmririi penale privind aceast infraciune sau
pentru reluarea urmririi penale, n modul stabilit la art.287, pentru formularea unei nvinuiri noi i naintarea acesteia
inculpatului, cu participarea aprtorului. n primul caz, instana restituie dosarul penal fr rechizitoriu i fr procesul-verbal al
edinei de judecat i anexele la el, iar n situaia cnd cauza se restituie procurorului n vederea relurii urmririi penale n
privina persoanei scoase anterior de sub urmrire penal pentru aceeai fapt, instana restituie dosarul penal cu rechizitoriu.
Dup aceasta, materialele noi, dobndite n cadrul urmririi penale, se aduc la cunotin inculpatului, aprtorului acestuia i
celorlali participani interesai, n condiiile prevederilor art.293 i 294, apoi cauza se prezint n instana respectiv pentru
continuarea judecrii. La demersul procurorului, termenul stabilit n prezentul alineat poate fi prelungit de instan pn la 2 luni,
la expirarea cruia cauza, n mod obligatoriu, se trimite instanei pentru continuarea judecrii.
(3) Dac, n urma naintrii unei nvinuiri noi, mai grave, se schimb competena de judecare a cauzei penale, instana, prin
ncheiere, trimite cauza penal dup competen.
1. n cadrul judecrii cauzei n prim instan, procurorul participant la judecarea cauzei penale este n drept s modifice, prin
ordonan, nvinuirea adus inculpatului n cadrul urmririi penale n sensul agravrii ei dac probele cercetate n edina de
judecat n opinia lui dovedesc incontestabil c inculpatul a svrit o infraciune mai grav dect cea incriminat anterior.
Procurorul trebuie s aduc la cunotin inculpatului, aprtorului acestuia i, dup caz, reprezentantului lui legal noua
nvinuire, nmnndu-le copia ordonanei de modificare a nvinuirii i explic inculpatului sensul noii nvinuiri. n asemenea
situaie, instana, la cererea inculpatului i a aprtorului lui, acord termen necesar pentru pregtirea aprrii de noua
nvinuire, dup ce judecarea cauzei continu.
2. Dac, n cadrul judecrii cauzei, se constat c inculpatul a svrit o alt infraciune care va influena ncadrarea juridic
a nvinuirii aduse lui, instana, la cererea procurorului, amn examinarea cauzei pe un termen de pn la o lun i restitue
cauza ctre procuror pentru efectuarea urmririi penale privind aceast infraciune. n aceast situaie, instana restituie dosarul
penal fr rechizitoriu i fr procesul-verbal al edinei de judecat i anexele la el.
3. Dup efectuarea urmririi penale pe aceast infraciune, procurorul formuleaz printr-o ordonan o nou nvinuire i o
nainteaz inculpatului, cu participarea aprtorului n ordinea prevzut de art. 281 i 282. Dup aceasta, materialele noi,
dobndite n cadrul urmririi penale, se aduc la cunotin inculpatului, aprtorului lui i celorlali participani interesai, n
condiiile prevederilor art.293 i 294, apoi cauza se prezint n instana respectiv pentru continuarea judecrii ei de
acelai complet de judecat.

18

4. La demersul procurorului, termenul de o lun poate fi prelungit de instan pn la 2 luni, la expirarea cruia cauza, n
mod obligatoriu, se trimite instanei pentru continuarea judecrii.5. Dac, n urma naintrii unei nvinuiri noi, mai grave, se
schimb competena de judecare a cauzei penale, instana, prin ncheiere, i declin competena i trimite cauza penal
instanei de judecat competente n ordinea prevzut de art. 44
2.3 Proiectai situaii de renunare la probe i prezentare a probelor suplimentare.
Articolul 327. Prezentarea probelor suplimentare
Instana de judecat, la cererea prilor, poate amna edina de judecat pe o perioad de pn la o lun pentru ca acestea s
prezinte probe suplimentare n cazul n care ele consider c probele prezentate n instan snt insuficiente pentru confirmarea
poziiilor lor. Probele prezentate suplimentar se cerceteaz n edina de judecat n mod obinuit. Dac prile nu prezint probe
suplimentare n termenul cerut, instana soluioneaz cauza n baza probelor existente.
Articolul 328. Renunarea la probe
(1) Prile, n procesul judecrii cauzei, pot renuna la unele probe pe care le-au propus.
(2) Dup punerea n discuie a renunrii la probe, instana dispune neexaminarea acestora dac nu s-a solicitat examinarea lor de
ctre alt parte.
Articolul 329. Rezolvarea chestiunii cu privire la msura preventiv
(1) La judecarea cauzei, instana, din oficiu sau la cererea prilor i ascultnd opiniile acestora, este n drept s dispun aplicarea,
nlocuirea sau revocarea msurii preventive aplicate inculpatului. O nou cerere de aplicare, nlocuire sau revocare a msurii
preventive poate fi depus dac au aprut temeiuri pentru aceasta, dar nu mai devreme dect peste o lun dup ce ncheierea
precedent privind aceast chestiune a intrat n vigoare sau dac nu au intervenit noi mprejurri care condiioneaz noua cerere.
(2) n cazul aplicrii arestrii preventive, hotrrea instanei poate fi atacat, n termen de 3 zile, n instana ierarhic
superioar cu recurs, care se va judeca conform prevederilor art.312, care se aplic n mod corespunztor.
Subiectul 21
1.1
Relatai cazurile cnd judecata poate avea loc n lipsa inculpatului.
Judecata nu poate avea loc dect n prezena inculpatului, n cazul n care acesta se afla n stare de deinere sau esteminor. n
celelalte cazuri, instana ndeplinind procedura de citare n conformitate cu dispoziiile legii poate judeca procesul,dac prile
nu se prezint i acestea nu au fost mpiedicate de o mprejurare fortuit. Instanta poate dispune aducerea la judecat a prilor,
cu mandat de aducere, dac ascultarea sau prezena acestora este necesar i dei au fost anterior citate, nu s-au prezentat. De
asemenea, instana poate dispune i amendarea acestora, cu excepia inculpatului, cu privire la care se poate dispune emiterea
unui mandat de aducere, fr citare prealabil, dac aceast msur este n interesul judecii.
1.2Argumentai obligativitatea participrii inculpatului la judecarea cauzei n instana de fond i n instana de apel.
Preedintele edinei de judecat ntreab inculpatul dac i este clar nvinuirea adus, dac accept s fac declaraii i s
rspund la ntrebri. n cazul n care inculpatului nu-i este clar nvinuirea formulat, procurorul i face explicaiile respective.
Articolul 367. Audierea inculpatului
(1) Dac inculpatul accept s fie audiat, preedintele edinei de judecat l ntreab n ce relaii se afl cu partea vtmat i i
propune s declare tot ce tie despre fapta pentru care cauza a fost trimis n judecat. Primii i pot pune ntrebri aprtorul i
participanii la proces din partea aprrii, apoi procurorul i ceilali participani din partea acuzrii.
(2) Preedintele edinei i, dup caz, ceilali judectori pot pune ntrebri inculpatului dup ce i-au pus ntrebri prile, ns
ntrebri cu caracter de concretizare pot fi puse de preedintele edinei de judecat i judectori n orice moment al audierii.
(3) Dac n cauza penal snt mai muli inculpai, audierea fiecruia dintre ei se face n prezena celorlali inculpai.
(4) Audierea unui inculpat n lipsa unui alt inculpat care particip la judecarea cauzei se admite numai la cererea prilor, n baza
unei ncheieri motivate, cnd aceasta este necesar pentru stabilirea adevrului. n acest caz, dup ntoarcerea inculpatului nlturat,
acestuia i se aduce la cunotin coninutul declaraiilor fcute n lipsa lui i i se d posibilitate s pun ntrebri inculpatului
audiat n lipsa lui.
(5) Inculpatul poate fi audiat ori de cte ori este necesar n cursul cercetrii judectoreti i el poate s fac declaraii suplimentare
oricnd, cu permisiunea preedintelui edinei de judecat.
(6) Preedintele edinei de judecat respinge ntrebrile sugestive i cele care nu se refer la cauz.
Articolul 368. Citirea declaraiilor inculpatului
(1) Citirea declaraiilor inculpatului depuse n cursul urmririi penale, precum i reproducerea nregistrrilor audio i video ale
acestora, pot avea loc, la cererea prilor, n cazurile:
1) cnd exist contradicii eseniale ntre declaraiile depuse n edina de judecat i cele depuse n cursul urmririi penale;
2) cnd cauza se judec n lipsa inculpatului.
(2) Aceeai regul se aplic i n cazurile n care se d citire declaraiilor inculpatului depuse anterior n instan sau n faa
judectorului de instrucie, dac acesta din urm l-a informat despre posibilitatea citirii lor n instan.
(3) Nu se admite reproducerea nregistrrii audio sau video fr a se da citire, n prealabil, declaraiilor consemnate n procesulverbal respectiv.
Articolul 380. Ultimul cuvnt al inculpatului
(1) Dup terminarea dezbaterilor judiciare, preedintele edinei acord ultimul cuvnt inculpatului.
(2) n timpul n care inculpatul are ultimul cuvnt, nu i se pot pune ntrebri i el nu poate fi ntrerupt dect n cazul n care el se
refer la alte mprejurri dect cele care se refer la cauz.
(3) Dac inculpatul, n ultimul cuvnt, relev fapte sau mprejurri noi, eseniale pentru soluionarea cauzei, instana poate
dispune reluarea cercetrii judectoreti pentru verificarea acestora.
1.3 Proiectai msuri ale instanei n cazul neprezentrii nemotivate a inculpatului la judecarea cauzei.
Articolul 321. Participarea inculpatului la judecarea cauzei i efectele neprezentrii lui
(1) Judecarea cauzei n prim instan i n instana de apel are loc cu participarea inculpatului, cu excepia cazurilor
prevzute de prezentul articol.
(2) Judecarea cauzei n lipsa inculpatului poate avea loc n cazul:
1) cnd inculpatul se ascunde de la prezentarea n instan;

19

2) cnd inculpatul, fiind n stare de arest, refuz s fie adus n instan pentru judecarea cauzei i refuzul lui este confirmat
i de aprtorul lui;
3) examinrii unor cauze privitor la svrirea unor infraciuni uoare cnd inculpatul solicit judecarea cauzei n lipsa sa.
(3) n cazul judecrii cauzei n lipsa inculpatului, participarea aprtorului i, dup caz, a reprezentantului lui legal este
obligatorie.
(4) n caz de neprezentare a inculpatului n instan, judecarea cauzei se amn, cu excepia cazurilor prevzute la alin.(2).
(5) Instana, n cazul neprezentrii nemotivate a inculpatului la judecarea cauzei, este n drept s dispun aducerea silit a
inculpatului i s-i aplice o msur preventiv sau s o nlocuiasc cu o alt msur care va asigura prezentarea lui n instan, iar
la demersul procurorului, s dispun anunarea inculpatului n cutare. ncheierea privind anunarea inculpatului n cutare se
execut de ctre organele afacerilor interne.
(6) Instana decide judecarea cauzei n lipsa inculpatului din motivele prevzute n alin.(2) pct.1) numai n cazul n care
procurorul a prezentat probe verosimile c persoana pus sub nvinuire i n privina creia cauza a fost trimis n judecat a
renunat n mod expres la exercitarea dreptului su de a aprea n faa instanei i de a se apra personal, precum i se sustrage de
la urmrirea penal i de la judecat.
Test 22
2.1 Caracterizai cazurile de amnare a edinei de judecat.
Articolul 331. Amnarea edinei de judecat
(1) n cazul n care cauza nu poate fi judecat din motivul neprezentrii n edin a uneia din pri sau a martorilor ori din alte
motive ntemeiate, instana, n urma consultrii prilor, decide amnarea edinei i dispune prii obligate s prezinte probe s ia
msurile respective pentru asigurarea prezenei persoanelor care nu s-au prezentat i pentru asigurarea judecrii cauzei la data
fixat de instan.
(2) Dac n procesul judecrii cauzei apare necesitatea de a administra noi probe sau de a modifica nvinuirea adus
inculpatului n sensul agravrii ei, precum i n legtur cu alte circumstane, instana, n condiiile art.326 i 327, amn edina
de judecat pe o perioad respectiv de timp, convenind cu prile asupra datei continurii edinei. La luarea hotrrii privind
amnarea edinei, preedintele numete data, ora i locul edinei, iar prile i persoanele prezente la aceast edin snt obligate
s se prezinte la data numit fr a fi citate suplimentar. Totodat se aplic, n mod corespunztor, dispoziiile art.201.
(3) Hotrrea instanei privind amnarea edinei se adopt prin ncheiere motivat, care se consemneaz n procesulverbal al edinei.
Comentariu) Articolul 331. Amnarea edinei de judecat
Amnarea edinei de judecat poate avea loc n cazul n care n edin nu s-a prezentat careva din pri n lipsa creia
nu poate fi judecat cauza, sau a intervenit o circumstan care mpiedic judecarea cauzei la data fixat. Chestiunea necesitii
amnrii cauzei se soluioneaz de ctre instan n urma consultrii prilor prezente la proces i se decide printr-o ncheiere
motivat care se consemneaz n procesul edinei de judecat.
n cazul amnrii edinei de judecat din motivul neprezentrii martorilor sau a altor persoane, instana dispune prii
obligate s prezinte probe s ia msurile respective pentru asigurarea prezenei persoanelor care nu s-au prezentat i pentru
asigurarea judecrii cauzei la data fixat de instan. Amnarea edinei de judecat nu necesit nceperea procesului de la
nceput.
Dac n procesul judecrii cauzei apare necesitatea de a administra noi probe sau de a modifica nvinuirea adus
inculpatului n sensul agravrii ei, precum i n legtur cu alte circumstane, instana, n condiiile art.326 i 327, amn
edina de judecat pe o perioad respectiv de timp, convenind cu prile asupra datei continurii edinei.
La luarea hotrrii privind amnarea edinei, preedintele numete data, ora i locul edinei, iar prile i
persoanele prezente la aceast edina snt obligate s se prezinte la data numit fr a fi citate suplimentar cu excepiile
prevzute de art. 319. Totodat instana va aplic, n mod corespunztor, dispoziiile art.201, privitor la sancionare cu amend
judectoreasc a persoanelor care nu s-au prezentat la edin i nu au informat instana despre imposibilitatea prezentrii lor,
pentru neprezentare nejustificat.
2.2

Distingei amnarea edinei de judecat de suspendarea judecrii cauzei.


Articolul 330. Suspendarea i reluarea judecrii cauzei
(1) Suspendarea judecrii cauzei se dispune n cazul n care se constat c inculpatul sufer de o boal grav care i
mpiedic participarea la judecarea cauzei. Instana dispune suspendarea i reluarea judecrii cauzei dup suspendare prin
ncheiere motivat.
(2) Dac n cauza penal snt mai muli inculpai unul dintre care s-a mbolnvit grav, procesul penal n privina acestuia
se suspend pn la nsntoire, iar n privina celorlali inculpai judecarea cauzei continu. Aprtorul inculpatului n privina
cruia procesul a fost suspendat particip la judecarea cauzei celorlali inculpai i l reprezint dac infraciunea a fost svrit
cu participaie.
(3) Dup reluarea procesului suspendat n condiiile alin.(2), acelai judector sau, dup caz, complet de judecat judec
cauza i n privina inculpatului fa de care a fost reluat procesul. Pentru aceasta, preedintele edinei de judecat prezint
inculpatului materialele edinei de judecat n privina persoanelor condamnate n aceast cauz pentru a lua cunotin de ele i
a-i pregti aprarea. Pentru inculpatul n privina cruia procesul a fost suspendat, procesul se reia din faza de judecat la care a
fost suspendat. Inculpatul i aprtorul su snt n drept s solicite repetarea oricror aciuni procesuale efectuate n lipsa
inculpatului dac acesta are de concretizat suplimentar anumite chestiuni.
Articolul 331. Amnarea edinei de judecat
(1) n cazul n care cauza nu poate fi judecat din motivul neprezentrii n edin a uneia din pri sau a martorilor ori
din alte motive ntemeiate, instana, n urma consultrii prilor, decide amnarea edinei i dispune prii obligate s prezinte
probe s ia msurile respective pentru asigurarea prezenei persoanelor care nu s-au prezentat i pentru asigurarea judecrii cauzei
la data fixat de instan.

20

(2) Dac n procesul judecrii cauzei apare necesitatea de a administra noi probe sau de a modifica nvinuirea adus
inculpatului n sensul agravrii ei, precum i n legtur cu alte circumstane, instana, n condiiile art.326 i 327, amn edina
de judecat pe o perioad respectiv de timp, convenind cu prile asupra datei continurii edinei. La luarea hotrrii privind
amnarea edinei, preedintele numete data, ora i locul edinei, iar prile i persoanele prezente la aceast edin snt obligate
s se prezinte la data numit fr a fi citate suplimentar. Totodat se aplic, n mod corespunztor, dispoziiile art.201.
(3) Hotrrea instanei privind amnarea edinei se adopt prin ncheiere motivat, care se consemneaz n procesulverbal al edinei.
art 330 de comparat cu 331
art.330)) 1. Temei pentru a suspenda judecarea cauzei poate fi doar mbolnvirea inculpatului de o boal grav care i
mpiedic participarea la judecare. Constatarea mbolnvirii inculpatului de o boal grav are loc pe baza expertizei medicale.
Reluarea procesului penal are loc din oficiu de ndat cec sa constatat posibilitii inculpatului de a participa la proces.
Suspendarea i reluarea procesului se dispune de ctre instan prin ncheiere.
2. Dac n cauza penal snt mai muli inculpai unul dintre care s-a mbolnvit grav, procesul penal n privina acestuia se
suspend pn la nsntoire, iar n privina celorlali inculpai judecarea cauzei continu. Aprtorul inculpatului n privina
cruia procesul a fost suspendat, iar n cazul minorilor i reprezentantul lui legal particip n mod obligatoriu la judecarea cauzei
celorlali inculpai i l reprezint dac infraciunea a fost svrit cu participaie.
3. Dup reluarea procesului suspendat cauza este judecat n continuare de ctre acelai judector sau, dup caz, de acelai
complet de judecat i n privina inculpatului fa de care a fost reluat procesul La proces particip aprtorul inculpatului, care
i-a reprezentat interesele n cadrul judecrii coparticipanilor. n aceast situaie inculpatul va lua cunotin de toate materialele
edinei de judecat n privina persoanelor condamnate n aceeai cauz pentru ai pregti aprarea. Pentru inculpatul n privina
cruia procesul a fost suspendat, procesul se reia din faza de judecat la care a fost suspendat. Inculpatul i aprtorul su snt
n drept s solicite repetarea oricror aciuni procesuale efectuate n lipsa inculpatului dac acesta are de concretizat
suplimentar anumite chestiuni.
4. Dac din careva motive ntemeiate aprtorul inculpatului care i-a reprezentat interesele n procesul judecrii cauzei n privina
coparticipanilor, nu va putea s-i apere interesele n acest proces, cauza urmeaz a fi transmis altui judector sau, dup caz, altui
complet de judecat, care va judeca cauza n privina inculpatului fa de care s-a reluat procesul de la nceput n ordinea
general, de oarece nu poate fi realizat continuitatea aprrii acestui inculpat, fapt ce va afecta calitatea aprrii lui.
2.3n calitate de aprtor elaborai o cerere de amnare a edinei de judecat n legtur cu prezentarea probelor
suplimentare.
Judectoriei sectorului Centru
mun. Chiinu
Reclamant: Mustea Orest, domiciliat, mun.
Chiinu, str. Eminescu, nr. 5/2, ap. 16;
Parat: Ministerul Finanelor al R. Moldova
mun. Chiinu, str. Cosmonauilor, nr. 2
CERERE DE CHEMARE IN JUDECAT
(privind repararea prejudiciului cauzat prin aciunile ilicite ale organelor
de urmrire penal i ale instanelor judectoreti)
Subsemnatul, Mustea Orest, prin prezenta solicit:
1) admiterea aciunii;
2) incasarea in benefi ciul meu a salariului pentru ase luni de absen forat de la
serviciu, in sum de 7 057 (apte mii cincizeci i apte) lei;
3) incasarea cheltuielilor pentru tratamentul determinat de aplicarea maltratrilor
la etapa de urmrire penal, in valoare de 6 733 (ase mii apte sute treizeci i trei) lei;
4) recuperarea prejudiciului moral, estimat la suma de 50 000 (cincizeci mii) lei.
Motivele cererii sunt urmtoarele:
Articolul 331. Amnarea edinei de judecat
(2) Dac n procesul judecrii cauzei apare necesitatea de a administra noi probe sau de a modifica nvinuirea adus
inculpatului n sensul agravrii ei, precum i n legtur cu alte circumstane, instana, n condiiile art.326 i 327, amn edina
de judecat pe o perioad respectiv de timp, convenind cu prile asupra datei continurii edinei. La luarea hotrrii privind
amnarea edinei, preedintele numete data, ora i locul edinei, iar prile i persoanele prezente la aceast edin snt obligate
s se prezinte la data numit fr a fi citate suplimentar. Totodat se aplic, n mod corespunztor, dispoziiile art.201.
Se poate de exemplu cu audierea expertului pu ca el sa se pregateasca
Anexe:
1)diferite anexe
2) Copia certifi catului de salarizare, eliberat de SRL Zorile;
3) Copia bonurilor de cas.
15 decembrie 2006
Semntura Mustea Orest
_______________________________________
2.1
Relatai n ordine succesiv aciunile judectorului n partea pregtitoare a edinei de judecat.
Partea pregtitoare a edinei de judecat
Articolul 354. Deschiderea edinei de judecat
La data i ora fixat pentru judecare, preedintele edinei de judecat deschide edina i anun care cauz penal va fi judecat.
Articolul 355. Verificarea prezentrii n instan

21

Dup apelul prilor i celorlalte persoane citate, grefierul raporteaz prezentarea n instan i motivele neprezentrii celor care
lipsesc.
Articolul 356. ndeprtarea martorilor din sala de edin
Dup apelul martorilor, preedintele edinei de judecat cere ca ei s prseasc sala de edin i le pune n vedere s nu se
ndeprteze fr ncuviinarea lui. Preedintele ia msuri ca martorii audiai s nu comunice cu cei neaudiai.
Articolul 357. Stabilirea identitii interpretului, traductorului i explicarea drepturilor i obligaiilor acestora
(1) Preedintele edinei stabilete identitatea i competena interpretului, traductorului i explic drepturile i obligaiile lor
conform prevederilor art.87.
(2) Interpretul, traductorul snt prevenii, contra semntur, asupra rspunderii ce o poart n caz de interpretare sau traducere
intenionat incorect, conform art.312 din Codul penal.
Articolul 358. Stabilirea identitii inculpatului
(1) Preedintele edinei de judecat stabilete identitatea inculpatului, i anume:
1) numele, prenumele i patronimicul;
2) anul, luna, ziua i locul naterii, cetenia;
3) domiciliul;
4) ocupaia i datele despre evidena militar;
5) situaia familial i datele despre existena la ntreinerea lui a altor persoane;
6) studiile;
7) datele despre invaliditate;
8) datele despre existena titlurilor speciale, gradelor de calificare i a distinciilor de stat;
9) dac posed limba n care se desfoar procesul;
10) dac a fost n aceast cauz n stare de reinere sau de arest i n ce perioad;
11) alte date referitoare la persoana inculpatului.
(2) Preedintele edinei verific dac inculpatului i-a fost nmnat informaia n scris privind drepturile i obligaiile sale, copia
de pe rechizitoriu i dac i snt clare aceste documente.
(3) n cazul n care cauza a fost trimis n judecat n conformitate cu prevederile art.297, iar n edina de judecat inculpatul s-a
prezentat, lui i se nmneaz copia rechizitoriului i i se d posibilitate s ia cunotin de materialele dosarului. Dac dup
aceasta inculpatul cere termen pentru pregtirea aprrii, instana soluioneaz aceast chestiune.
Articolul 359. Stabilirea identitii celorlalte pri i verificarea cunoaterii drepturilor i obligaiilor lor
(1) Preedintele stabilete identitatea procurorului i a avocatului i documentele care confirm calitatea i mputernicirile lor.
(2) n acelai mod se stabilete identitatea prii vtmate, prii civile, prii civilmente responsabile i a reprezentanilor lor.
(3) Preedintele edinei verific dac persoanelor menionate n alin.(2) le-a fost nmnat informaia privind drepturile i
obligaiile lor i dac acestea le snt clare.
(4) n cazul n care vreuna din pri declar c nu i snt clare drepturile i obligaiile, preedintele face explicaiile respective.
Articolul 360. Anunarea completului care judec cauza i soluionarea cererilor de recuzare
(1) Preedintele edinei anun numele i prenumele su i, dup caz, i ale celorlali judectori din complet, ale procurorului,
grefierului, precum i ale expertului, interpretului, traductorului i specialistului, dac acetia particip la judecare, i verific
dac nu snt cereri de recuzare sau abineri.
(2) Cererile de recuzare sau abinerile se soluioneaz conform prevederilor respective din prezentul cod.
Articolul 361. Soluionarea chestiunilor privitoare la participarea aprtorului
(1) Preedintele edinei de judecat anun numele i prenumele aprtorului i constat dac inculpatul accept asistena
juridic a acestui aprtor, renun la el cu schimbarea lui sau singur i va exercita aprarea. Dac inculpatul formuleaz vreo
cerere, instana o soluioneaz conform prevederilor art.69-71.
(2) Preedintele edinei de judecat verific, totodat, dac nu snt circumstane care fac imposibil participarea aprtorului la
procesul penal conform prevederilor art.72.
Articolul 362. Soluionarea chestiunii judecrii cauzei n lipsa vreuneia din pri sau a altor persoane citate
(1) n caz de neprezentare a uneia din pri la edina de judecat, instana, ascultnd opiniile prilor prezente asupra acestei
chestiuni, decide n modul prevzut de dispoziiile respective ale capitolului I din prezentul titlu.
(2) n caz de neprezentare a vreunui martor, a expertului sau a specialistului legal citai, instana, ascultnd opiniile prilor asupra
acestei chestiuni, dispune continuarea edinei i ia msurile respective pentru asigurarea prezenei lor, dac aceasta este necesar,
sau dispune prii care nu a asigurat prezena s o asigure la edina urmtoare.
Articolul 363. Stabilirea identitii expertului i specialistului i explicarea drepturilor i obligaiilor lor
Dac la judecarea cauzei particip expertul sau specialistul, preedintele stabilete identitatea i competena acestora i le explic
drepturile i obligaiile prevzute n art.90 i 91.
Articolul 364. Formularea i soluionarea cererilor sau demersurilor
(1) Preedintele edinei ntreab fiecare parte n proces dac are careva cereri sau demersuri.
(2) Cererile sau demersurile formulate vor fi argumentate, iar dac se solicit administrarea unor probe noi, se vor indica
faptele i circumstanele ce urmeaz a fi dovedite, mijloacele prin care pot fi administrate aceste probe, locul unde se afl acestea,
iar n privina martorilor, experilor i specialitilor se va indica identitatea i adresa lor n cazul n care partea nu poate asigura
prezena lor n instana de judecat.
(3) Cererile sau demersurile formulate se soluioneaz de ctre instan dup audierea opiniilor celorlalte pri asupra
cerinelor naintate.
(4) Prile pot prezenta i cere administrarea probelor i n cursul cercetrii judectoreti.
2.2
Stabilii i argumentai diferite consecine n dependen de neprezentarea n edin a vreuneia din pri sau a
altor persoane citate.
3) Neprezentarea procurorului la edina de judecat atrage amnarea edinei cu informarea despre acest fapt a
procurorului ierarhic superior. Pentru lips nemotivat, procurorul poate fi sancionat cu amend judiciar n cazul n care aceasta
a dus la cheltuieli judiciare suplimentare.

22

(4) Dac, pe parcursul judecrii cauzei, se constat c procurorul este n imposibilitate de a participa n continuare la
edin, el poate fi nlocuit cu un alt procuror. Procurorului care a intervenit n proces instana i ofer timp suficient pentru a lua
cunotin de materialele cauzei, inclusiv de cele cercetate n instan, i pentru a se pregti de participarea de mai departe n
proces, ns nlocuirea procurorului nu necesit reluarea judecrii cauzei de la nceput. Procurorul este n drept s solicite
repetarea unor aciuni procesuale deja efectuate n edin n lipsa lui dac are de concretizat chestiuni suplimentare.
(2) Judecarea cauzei n lipsa inculpatului poate avea loc n cazul:
1) cnd inculpatul se ascunde de la prezentarea n instan;
2) cnd inculpatul, fiind n stare de arest, refuz s fie adus n instan pentru judecarea cauzei i refuzul lui este confirmat i de
aprtorul lui;
3) examinrii unor cauze privitor la svrirea unor infraciuni uoare cnd inculpatul solicit judecarea cauzei n lipsa sa.
(3) n cazul judecrii cauzei n lipsa inculpatului, participarea aprtorului i, dup caz, a reprezentantului lui legal este
obligatorie.
(4) n caz de neprezentare a inculpatului n instan, judecarea cauzei se amn, cu excepia cazurilor prevzute la alin.(2).
(5) Instana, n cazul neprezentrii nemotivate a inculpatului la judecarea cauzei, este n drept s dispun aducerea silit a
inculpatului i s-i aplice o msur preventiv sau s o nlocuiasc cu o alt msur care va asigura prezentarea lui n instan, iar
la demersul procurorului, s dispun anunarea inculpatului n cutare. ncheierea privind anunarea inculpatului n cutare se
execut de ctre organele afacerilor interne.
(6) Instana decide judecarea cauzei n lipsa inculpatului din motivele prevzute n alin.(2) pct.1) numai n cazul n care
procurorul a prezentat probe verosimile c persoana pus sub nvinuire i n privina creia cauza a fost trimis n judecat a
renunat n mod expres la exercitarea dreptului su de a aprea n faa instanei i de a se apra personal, precum i se sustrage de
la urmrirea penal i de la judecat.
(3) n cazul neprezentrii n edin a aprtorului i al imposibilitii de a-l nlocui n edina respectiv, edina de judecat se
amn. Pentru lips nemotivat, aprtorul poate fi sancionat cu amend judiciar n cazul n care aceasta a dus la cheltuieli
judiciare suplimentare.
(4) nlocuirea aprtorului care nu s-a prezentat la edin se admite doar cu consimmntul inculpatului.
(5) Dac participarea aprtorului ales de inculpat este imposibil pe o durat care depete 5 zile, instana amn edina i
propune inculpatului s-i aleag un alt aprtor, iar n caz de refuz al inculpatului de a-i alege alt aprtor, instana decide
solicitarea desemnrii, de ctre coordonatorul oficiului teritorial al Consiliului Naional pentru Asisten Juridic Garantat de
Stat, a unui avocat care acord asisten juridic garantat de stat. Pentru nlocuirea aprtorului n condiiile prezentului alineat,
instana stabilete inculpatului un termen de 5 zile.
(6) Soluionnd chestiunea amnrii edinei de judecat n legtur cu nlocuirea aprtorului, instana ia n considerare
oportunitatea unei asemenea hotrri, innd cont de durata de timp deja utilizat pentru judecare, de complexitatea cauzei, de
durata de timp necesar pentru studierea materialelor cauzei de ctre aprtorul care intervine n proces, precum i de alte
circumstane pentru pregtirea aprrii. Instana i ofer aprtorului care a intervenit n proces timp suficient i i asigur
posibilitile respective pentru a lua cunotin de materialele cauzei, inclusiv de cele cercetate n instan, i pentru a se pregti
de participarea de mai departe n proces, ns nlocuirea aprtorului nu necesit reluarea judecrii cauzei de la nceput.
Aprtorul este n drept s solicite repetarea unor aciuni procesuale deja efectuate n edin n lipsa lui dac are de concretizat
chestiuni suplimentare.
Articolul 323. Participarea prii vtmate la judecarea cauzei i efectele neprezentrii ei
(1) Partea vtmat, participnd la judecarea cauzei, dispune de drepturile i obligaiile prevzute n art.60.
(2) Judecarea cauzei n prim instan i n instana de apel se desfoar cu participarea prii vtmate sau a reprezentantului ei,
cu excepiile prevzute de prezentul cod.
(3) n caz de neprezentare motivat a prii vtmate, instana, consultnd opiniile prilor, decide judecarea cauzei sau amnarea
ei n funcie de faptul dac cauza poate fi judecat n lipsa prii vtmate fr a-i leza drepturile i interesele.
(4) La cererea ntemeiat a prii vtmate, instana o poate elibera de prezena la edina de judecat, oblignd-o s se prezinte la
un anumit termen stabilit pentru audierea ei.
(5) n caz de neprezentare nemotivat n instan pentru audiere, partea vtmat poate fi adus silit i poate fi supus amenzii
judiciare.
Articolul 324. Participarea prii civile i prii civilmente responsabile la judecarea cauzei i efectele neprezentrii lor
(1) Partea civil i partea civilmente responsabil sau reprezentanii lor particip la judecarea cauzei i beneficiaz de drepturile i
obligaiile prevzute n art.62, 74, 80.
(2) n caz de neprezentare n instan a prii civile sau a reprezentantului ei instana las aciunea civil fr soluionare i, n
acest caz, partea civil i menine dreptul de a intenta aciunea n modul prevzut de procedura civil.
(3) Instana, la cererea ntemeiat a prii civile sau a reprezentantului ei, poate decide judecarea aciunii civile n lipsa acesteia.
(4) Neprezentarea prii civilmente responsabile sau a reprezentantului ei la instana de judecat nu mpiedic soluionarea
aciunii civile.
1.3 Proiectai aciunile instanei de judecat n cazul n care inculpatul nu a luat cunotin de materialele cauzei i nu a
primit rechizitoriul.
(4) n caz de neprezentare a inculpatului n instan, judecarea cauzei se amn, cu excepia cazurilor prevzute la alin.(2).
(5) Instana, n cazul neprezentrii nemotivate a inculpatului la judecarea cauzei, este n drept s dispun aducerea silit a
inculpatului i s-i aplice o msur preventiv sau s o nlocuiasc cu o alt msur care va asigura prezentarea lui n instan, iar
la demersul procurorului, s dispun anunarea inculpatului n cutare. ncheierea privind anunarea inculpatului n cutare se
execut de ctre organele afacerilor interne.
(6) Instana decide judecarea cauzei n lipsa inculpatului din motivele prevzute n alin.(2) pct.1) numai n cazul n care
procurorul a prezentat probe verosimile c persoana pus sub nvinuire i n privina creia cauza a fost trimis n judecat a

23

renunat n mod expres la exercitarea dreptului su de a aprea n faa instanei i de a se apra personal, precum i se sustrage de
la urmrirea penal i de la judecat.
2.1 Relatai ordinea cercetrii judectoreti.
Cercetarea judectoreasc
Articolul 365. Ordinea cercetrii judectoreti
(1) n cadrul cercetrii judectoreti, n primul rnd se cerceteaz probele prezentate de ctre partea acuzrii.
(2) Instana, la cererea prilor sau a altor participani la proces, poate modifica ordinea de cercetare a probelor dac
aceasta este necesar pentru buna desfurare a cercetrii judectoreti. Inculpatul poate cere s fie audiat la nceputul cercetrii
probelor sau la orice etap a cercetrii judectoreti.
Articolul 366. nceperea cercetrii judectoreti
(1) Preedintele edinei de judecat anun nceperea cercetrii judectoreti. Cercetarea judectoreasc ncepe cu
expunerea de ctre procuror a nvinuirii formulate. Dac n procesul penal a fost pornit o aciune civil, se expune i aceasta.
(2) n cazul n care a fost prezentat referin la rechizitoriu, preedintele edinei de judecat aduce la cunotina celor
prezeni coninutul acesteia.
(3) Preedintele edinei de judecat ntreab inculpatul dac i este clar nvinuirea adus, dac accept s fac declaraii
i s rspund la ntrebri. n cazul n care inculpatului nu-i este clar nvinuirea formulat, procurorul i face explicaiile
respective.
(4) Dup executarea aciunilor menionate n alin.(1)-(3), procurorul prezint spre examinare probele acuzrii.
Articolul 367. Audierea inculpatului
(1) Dac inculpatul accept s fie audiat, preedintele edinei de judecat l ntreab n ce relaii se afl cu partea
vtmat i i propune s declare tot ce tie despre fapta pentru care cauza a fost trimis n judecat. Primii i pot pune ntrebri
aprtorul i participanii la proces din partea aprrii, apoi procurorul i ceilali participani din partea acuzrii.
(2) Preedintele edinei i, dup caz, ceilali judectori pot pune ntrebri inculpatului dup ce i-au pus ntrebri prile,
ns ntrebri cu caracter de concretizare pot fi puse de preedintele edinei de judecat i judectori n orice moment al audierii.
(3) Dac n cauza penal snt mai muli inculpai, audierea fiecruia dintre ei se face n prezena celorlali inculpai.
(4) Audierea unui inculpat n lipsa unui alt inculpat care particip la judecarea cauzei se admite numai la cererea prilor,
n baza unei ncheieri motivate, cnd aceasta este necesar pentru stabilirea adevrului. n acest caz, dup ntoarcerea inculpatului
nlturat, acestuia i se aduce la cunotin coninutul declaraiilor fcute n lipsa lui i i se d posibilitate s pun ntrebri
inculpatului audiat n lipsa lui.
(5) Inculpatul poate fi audiat ori de cte ori este necesar n cursul cercetrii judectoreti i el poate s fac declaraii
suplimentare oricnd, cu permisiunea preedintelui edinei de judecat.
(6) Preedintele edinei de judecat respinge ntrebrile sugestive i cele care nu se refer la cauz.
Articolul 368. Citirea declaraiilor inculpatului
(1) Citirea declaraiilor inculpatului depuse n cursul urmririi penale, precum i reproducerea nregistrrilor audio i
video ale acestora, pot avea loc, la cererea prilor, n cazurile:
1) cnd exist contradicii eseniale ntre declaraiile depuse n edina de judecat i cele depuse n cursul urmririi
penale;
2) cnd cauza se judec n lipsa inculpatului.
(2) Aceeai regul se aplic i n cazurile n care se d citire declaraiilor inculpatului depuse anterior n instan sau n
faa judectorului de instrucie, dac acesta din urm l-a informat despre posibilitatea citirii lor n instan.
(3) Nu se admite reproducerea nregistrrii audio sau video fr a se da citire, n prealabil, declaraiilor consemnate n
procesul-verbal respectiv.
Articolul 369. Audierea celorlalte pri
(1) Audierea prii vtmate se efectueaz n conformitate cu dispoziiile ce se refer la audierea martorilor i care se
aplic n mod corespunztor. Victima sau, dup caz, partea vtmat, la cererea acesteia sau la demersul procurorului, poate fi
audiat n lipsa inculpatului, asigurndu-i ultimului posibilitatea de a lua cunotin de declaraii i de a pune ntrebri persoanei
audiate.
(2) Audierea prii civile i a prii civilmente responsabile se face conform dispoziiilor ce se refer la audierea
inculpatului, care se aplic n mod corespunztor.
(3) Partea vtmat poate fi audiat ori de cte ori este necesar n cursul cercetrii judectoreti i ea poate s fac
declaraii suplimentare oricnd cu permisiunea preedintelui edinei.
Articolul 370. Audierea martorilor
(1) Martorii se audiaz fiecare separat i n lipsa martorilor care nc nu au fost audiai. Primii snt audiai martorii din
partea acuzrii.
(2) Audierea martorului se efectueaz n condiiile prevzute n art.105-110, care se aplic n mod corespunztor. n caz
de necesitate, martorul, la cerere sau n baza demersului procurorului, poate fi audiat n lipsa inculpatului, care este nlturat din
edin, asigurndu-i-se ultimului posibilitatea de a lua cunotin de declaraii i de a pune ntrebri prin intermediul aprtorului
su persoanei audiate.
(3) Prile la proces snt n drept s pun ntrebri martorului. Primii pun ntrebri participanii la proces ai acelei pri
care a solicitat audierea martorului, iar apoi ceilali participani. Preedintele edinei i ceilali judectori pot pune ntrebri
martorului n condiiile prevzute n art.367 alin.(2).
(4) Fiecare din pri poate pune ntrebri suplimentare pentru a elucida i a completa rspunsurile date la ntrebrile altor
pri.
(5) Preedintele edinei poate permite martorului audiat s prseasc sala de edin nainte de terminarea cercetrii
judectoreti, dar numai dup audierea opiniilor prilor la proces pe aceast chestiune.
(6) Martorul a crui lips nu este justificat, n cazul n care partea insist s fie audiat, poate fi supus aducerii silite.
Articolul 371. Citirea n edina de judecat a declaraiilor martorului

24

(1) Citirea n edina de judecat a declaraiilor martorului depuse n cursul urmririi penale, precum i reproducerea
nregistrrilor audio i video ale acestora, pot avea loc, la cererea prilor, n cazurile:
1) cnd exist contradicii eseniale ntre declaraiile depuse n edina de judecat i cele depuse n cursul urmririi
penale;
2) cnd martorul lipsete n edin i absena lui este justificat fie prin imposibilitatea absolut de a se prezenta n
instan, fie prin motive de imposibilitate de a asigura securitatea lui, cu condiia c audierea martorului a fost efectuat cu
confruntarea dintre acest martor i bnuit, nvinuit sau martorul a fost audiat n conformitate cu art.109 i 110.
(2) Nu se admite reproducerea n edina de judecat a nregistrrii audio sau video fr a se da citire n prealabil
declaraiilor consemnate n procesul-verbal respectiv.
(3) Dac martorul care este eliberat, prin lege, de a face declaraii n baza prevederilor art.90 alin.(11) nu a acceptat s
fac declaraii n edina de judecat, declaraiile lui fcute n cursul urmririi penale nu pot fi citite n edina de judecat,
precum nu pot fi reproduse nici nregistrrile audio sau video ale declaraiilor lui.
Articolul 372. Examinarea corpurilor delicte
(1) Corpurile delicte prezentate de pri pot fi examinate n orice moment al cercetrii judectoreti. Att la cererea uneia
din pri, ct i din iniiativa instanei, corpurile delicte pot fi prezentate pentru examinare prilor, martorilor, expertului sau
specialistului. Persoanele crora le-au fost prezentate corpurile delicte pot atrage atenia instanei asupra diferitor circumstane
legate de examinarea acestora, fapt ce se consemneaz n procesul-verbal al edinei.
(2) Corpurile delicte care nu pot fi aduse n sala de edin pot fi examinate, dac este necesar, la locul aflrii lor.
Articolul 373. Cercetarea documentelor i a proceselor-verbale ale aciunilor procesuale
(1) Primele snt cercetate documentele i procesele-verbale ale aciunilor procesuale propuse de partea acuzrii, apoi cele
propuse de partea aprrii.
(2) Pot fi citite, integral sau parial, procesele-verbale ale aciunilor procesuale care confirm circumstane i fapte
constatate prin percheziie, ridicare, cercetare la faa locului, examinare corporal, reconstituirea faptei, interceptarea
comunicrilor, examinarea corespondenei ridicate, constatarea tehnico-tiinific i medico-legal, raportul de expertiz i prin
alte mijloace de prob, precum i documentele anexate la dosar sau prezentate n edina de judecat, dac n ele snt expuse sau
ele confirm circumstane care au importan n cauza dat. Documentele prezentate n edina de judecat se anexeaz la dosar
n baza unei ncheieri.
(3) Cercetarea documentelor i a proceselor-verbale ale aciunilor procesuale se efectueaz prin citirea lor de ctre partea
care a cerut cercetarea lor sau de ctre preedintele edinei de judecat.
Articolul 374. Dispunerea de ctre instan a efecturii expertizei i audierea expertului n edina de judecat
Dispunerea de ctre instan a efecturii expertizei i audierea expertului n edina de judecat se fac n cazurile i n
condiiile prevzute n art.142-155.
Articolul 375. Alte aciuni procesuale la judecarea cauzei
La cererea prilor, n caz de necesitate, la judecarea cauzei, instana poate efectua, n condiiile prezentului cod, alte
aciuni procesuale pentru constatarea circumstanelor cauzei.
Articolul 376. Terminarea cercetrii judectoreti
(1) Dup cercetarea tuturor probelor din dosar i a celor prezentate la judecarea cauzei, preedintele edinei de judecat ntreab
prile dac doresc s dea explicaii suplimentare ori s formuleze cereri sau, dup caz, demersuri noi pentru completarea
cercetrii judectoreti.
(2) Dac nu au fost formulate cereri sau demersuri noi sau dup soluionarea cererilor i demersurilor formulate i ndeplinirea n
cazurile necesare a aciunilor procesuale suplimentare, preedintele edinei de judecat declar cercetarea judectoreasc
terminat.
(3) Preedintele edinei de judecat explic prilor c ele, n dezbaterile judiciare, i instana, la adoptarea sentinei, snt n drept
s fac trimiteri numai la probele cercetate n edina de judecat.
2.2 Analizai rolul instanei de judecat la cercetarea judectoreasc n raport cu principiul contradictorialitii i
nemijlocirii judecrii cauzei
Articolul 24. Principiul contradictorialitii n procesul penal
(1) Urmrirea penal, aprarea i judecarea cauzei snt separate i se efectueaz de diferite organe i persoane.
(2) Instana judectoreasc nu este organ de urmrire penal, nu se manifest n favoarea acuzrii sau a aprrii i nu
exprim alte interese dect interesele legii.
(3) Prile participante la judecarea cauzei au drepturi egale, fiind nvestite de legea procesual penal cu posibiliti
egale pentru susinerea poziiilor lor. Instana de judecat pune la baza sentinei numai acele probe la cercetarea crora prile au
avut acces n egal msur.
(4) Prile n procesul penal i aleg poziia, modul i mijloacele de susinere a ei de sine stttor, fiind independente de instan,
de alte organe ori persoane. Instana de judecat acord ajutor oricrei pri, la solicitarea acesteia, n condiiile prezentului cod,
pentru administrarea probelor necesare.
Prile nu vor fi ndeprtate din sal, principiul contradictorialitii i al dreptului la aprare putndu-se realiza, n bune condiii,
numai prin perceperea nemijlocit a declaraiilor date de inculpat, celelalte pri, martori i experi.
Toate aceste aspecte privind cererile, demersurile, ct i propunerile de noi probe se pun n discuia prilor, ca un efect
obligatoriu al principiului contradictorialitii, instana pronunndu-se asupra lor prin ncheiere motivat. Momentele ce in de
soluionarea cererilor, demersurilor i propunerilor de noi probe se fixeaz n procesul verbal.
Articolul 365.Ordinea cercetrii judectoreti
Cercetarea judectoreasc este cea mai important i mai complex parte a judecii n fond, de buna ei desfurare depinznd n
mare msur stabilirea adevrului n cauz. Anume aici se manifest n toat amploarea principiul contradictorialitii procesului
penal, n care dovedirea acuzrii se pune exclusiv n sarcina acuzatorului de stat. De aceea eficiena activitii acuzatorului n
mare parte depinde de capacitatea lui de a se opune n mod competent aprrii prin utilizarea att a normelor de drept material i
procesual, ct i a procedeelor tactice, elaborate de criminalistic.

25

1.

Cercetarea probelor reprezint metoda de verificare judiciar a acuzrii formulate i a ncadrrii juridice a
faptei comise. n opinia noastr, circumstanele care dovedesc vinovia inculpatului sau l dezvinovesc, precum i cele care-i
agraveaz sau atenueaz rspunderea, nu pot constitui obiectivul principal al anchetei judectoreti. Ele ntotdeauna snt cercetate
n legtur cu acuzarea. Aceasta fiind dezminit, inevitabil dispare i necesitatea examinrii lor.
2.
Cercetarea judectoreasc, n virtutea specificului ei, urmrete scopuri mai nguste dect etapa judecii n
fond n general. Activitatea instanei const n a analiza i a verifica detaliat acuzarea, dar fr ca participanii la proces i
judectorul s-i expun n aceast etap prerile i concluziile. La cerectarea judectoreasc, graie cercetrii acuzrii i
administrrii probelor, se formeaz convingerea i se pregtesc concluziile pentru desfurarea activitii procesual-penale n
etapele ulterioare ale judecii. Veridicitatea concluziilor va fi pus la ncercare n cadrul susinerilor verbale i i va gsi expresie
definitiv n sentina judecii.
3.
Acuzatorul de stat, realizndu-i funciile n cadrul cercetrii judectoreti, au un rol activ, trebuie s dea
dovad de iniiativ n administrarea probelor noi, necesare pentru cercetarea cauzei sub toate aspectele. Limitele plenitudinii
cercetrii, dup prerea noastr, trebuie s fie determinate de chestiunile pe care, n conformitate cu legea, le soluioneaz instana
de judecat la darea sentinei.
4.
Deseori administrarea noilor probe sau rsturnarea probelor administrate anterior submineaz substanial
acuzarea sau conduce spre dezminirea ei total. Modificarea bazei probatorii este n strns legtur cu modificarea formulrii
acuzrii, a ncadrrii juridice a infraciunii i n condiii legale implic darea unei sentine de achitare sau de clasare a procesului
penal.
5.
n aceasta i const importana cercetrii judectoreti, n cadrul creia subiecilor acuzrii le revine un rol
deosebit. Procurorul, partea vtmat i partea civil trebuie nu numai ei nii s se conving de temeinicia acuzrii, dar s
conving i instana de judecat de justeea nvinuirii aduse inculpatului i de dovedirea ei prin probele administrate. Totodat,
trebuie s se in cont de importana educativ a procesului judiciar.
6.
Cercetarea judectoreasc nu este o modalitate de verificare a concluziilor urmririi penale sau o repetare,
n condiii noi, a cercetrilor preliminare. Ea reprezint o nou cercetare a tuturor prilor componente ale acuzrii n baza probelor
administrate. Totodat, ar fi o eroare s afirmm c ntre ancheta judectoreasc i urmrirea penal nu exist nici o legtur.
Cercetarea judectoreasc, de regul, este precedat de activitatea organelor de urmrire n scopul descoperirii infraciunii svrite,
a demascrii persoanelor vinovate, a dovedirii prin probe a temeiniciei acuzrii formulate.
7.
n practica judiciar s-a artat n mod constant c judecata are obligaia s se pronune cu privire la faptele
reinute i examinate n expozitivul rechizitoriului. (Decizia Colegiului penal al CSJ nr.1r/e-21/98 din 19 martie 1998 // Buletinul
CSJ, 1998, nr.7, p. 14; Decizia Colegiului penal al CSJ nr. 1r/e-84/98 din 18 iunie 1998 // Buletinul CSJ, 1998, nr.8, p. 15-16;
Decizia Colegiului penal al Curii de Apel nr. 1a-117/99 din 2 iunie 1999 // Curtea de Apel, Culegere de practic judiciar 19992000, p.205-206.) Simpla meniune privind svrirea unei anumite infraciuni sau simpla reproducere a coninutului unui mijloc de
prob prin care se face o anumit naraiune privind fapta penal nu implic obligaia artat.
8.
Stabilirea competent a procedurii de cercetare a probelor are o importan organizatoric i tactic. Ea
determin mersul corect al cercetrii judectoreti, desfurarea ei raional, cu o pierdere minim a timpului subiecilor oficiali,
prilor i a persoanelor citate n instan.
9.
Avndu-se n vedere c art. 365 CPP d preferin examinrii probelor prezentate de acuzator, procurorul
trebuie s recomande instanei de judecat o ordine de examinare a probelor argumentat tiinific, prin care s asigure elucidarea
tuturor circumstanelor eseniale ale cauzei, completarea eventualelor lacune ale urmririi penale, cercetarea obiectiv i complet a
probelor i individualizarea culpei fiecrui inculpat.
10.
Ordinea de examinare a probelor este determinat de multipli factori, pe care acuzatorul de stat este
obligat s-i cunoasc i s tie s-i analizeze, pentru ca, aplicndu-i la cauza penal concret, s poat propune singura soluie just.
Printre acetia snt:
versiunile propuse de acuzator;
recunoaterea deplin, parial sau negarea de ctre inculpat a vinoviei sale;
tipul infraciunii;
volumul i complexitatea cauzei penale;
numrul inculpailor i existena contradiciilor n declaraiile lor;
vrsta inculpailor;
stabilitatea poziiei prilor vtmate i a martorilor;
calitatea urmririi penale.
Aceast list nu este exhaustiv i poate fi continuat.
11.
Ordinea de efectuare a cercetrii, stabilit de instan, poate fi schimbat doar printr-o ncheiere special.
De aceea, dac n scopul unei cercetri obiective i complete a circumstanelor cauzei apare necesitatea de a modifica ordinea de
examinare a probelor, atunci acuzatorul de stat primul este obligat s fac un asemenea demers ctre instan ntr-o expunere
motivat.
2.3. Proiectai situaii de reluare a cercetrii judectoreti dup dezbaterile judiciare i n cursul deliberrii.
Articolul 378. Coninutul dezbaterilor judiciare
(1) n cuvntrile lor, participanii la dezbateri nu au dreptul s se refere la probe noi care nu au fost examinate n cadrul cercetrii
judectoreti. n cazul n care trebuie prezentate probe noi, participanii la dezbateri pot cere reluarea cercetrii judectoreti,
indicnd, totodat, care anume circumstane vor fi cercetate suplimentar i n baza cror noi probe. Instana, ascultnd opiniile
celorlalte pri, adopt o ncheiere motivat privind admiterea sau respingerea cererii sau demersului respectiv.
(2) Instana nu poate limita durata dezbaterilor la un anumit timp, ns preedintele edinei de judecat are dreptul s ntrerup
cuvntrile participanilor la dezbateri dac acetia, n susinerile lor, depesc limitele cauzei ce se judec.
(3) ntre cuvntri nu se admit ntreruperi, ns, pentru motive ntemeiate dezbaterile pot fi ntrerupte, dar ntreruperea nu poate
depi 3 zile.
Articolul 379. Replica

26

Dup ce au luat cuvntul toi participanii la dezbateri, ei pot s mai ia o dat cuvnt n replic n legtur cu cele spuse n
cuvntrile ulterioare. Dreptul la ultima replic aparine ntotdeauna aprtorului sau inculpatului, dup caz.
Articolul 380. Ultimul cuvnt al inculpatului
(1) Dup terminarea dezbaterilor judiciare, preedintele edinei acord ultimul cuvnt inculpatului.
(2) n timpul n care inculpatul are ultimul cuvnt, nu i se pot pune ntrebri i el nu poate fi ntrerupt dect n cazul n care el se
refer la alte mprejurri dect cele care se refer la cauz.
(3) Dac inculpatul, n ultimul cuvnt, relev fapte sau mprejurri noi, eseniale pentru soluionarea cauzei, instana poate
dispune reluarea cercetrii judectoreti pentru verificarea acestora.
1.trebuie exercitat personal, nu prin aprtorul su.
2.Dac din cele exprimate de inculpat rezult fapte sau mprejurri noi, eseniale pentru soluionarea cauzei, instana va dispune
reluarea cercetrii judectoreti.
n opinia unor autori, ultimul cuvnt al inculpatului reprezint, n raportul de fore angajat n procesul penal, un factor de
contrabalansare al dezechilibrului evident existent ntre inculpat i funcia acuzrii.
2.1Identificai locul i importana cercetrii judectoreti n sistemul etapelor judecrii n prima instan a cauzei penale.
Articolul 365.Ordinea cercetrii judectoreti
Cercetarea judectoreasc este cea mai important i mai complex parte a judecii n fond, de buna ei desfurare depinznd n
mare msur stabilirea adevrului n cauz. Anume aici se manifest n toat amploarea principiul contradictorialitii procesului
penal, n care dovedirea acuzrii se pune exclusiv n sarcina acuzatorului de stat. De aceea eficiena activitii acuzatorului n
mare parte depinde de capacitatea lui de a se opune n mod competent aprrii prin utilizarea att a normelor de drept material i
procesual, ct i a procedeelor tactice, elaborate de criminalistic.

12.

Cercetarea probelor reprezint metoda de verificare judiciar a acuzrii formulate i a ncadrrii juridice a
faptei comise. n opinia noastr, circumstanele care dovedesc vinovia inculpatului sau l dezvinovesc, precum i cele care-i
agraveaz sau atenueaz rspunderea, nu pot constitui obiectivul principal al anchetei judectoreti. Ele ntotdeauna snt cercetate
n legtur cu acuzarea. Aceasta fiind dezminit, inevitabil dispare i necesitatea examinrii lor.
13.
Cercetarea judectoreasc, n virtutea specificului ei, urmrete scopuri mai nguste dect etapa judecii n
fond n general. Activitatea instanei const n a analiza i a verifica detaliat acuzarea, dar fr ca participanii la proces i
judectorul s-i expun n aceast etap prerile i concluziile. La cerectarea judectoreasc, graie cercetrii acuzrii i
administrrii probelor, se formeaz convingerea i se pregtesc concluziile pentru desfurarea activitii procesual-penale n
etapele ulterioare ale judecii. Veridicitatea concluziilor va fi pus la ncercare n cadrul susinerilor verbale i i va gsi expresie
definitiv n sentina judecii.
14.
Acuzatorul de stat, realizndu-i funciile n cadrul cercetrii judectoreti, au un rol activ, trebuie s dea
dovad de iniiativ n administrarea probelor noi, necesare pentru cercetarea cauzei sub toate aspectele. Limitele plenitudinii
cercetrii, dup prerea noastr, trebuie s fie determinate de chestiunile pe care, n conformitate cu legea, le soluioneaz instana
de judecat la darea sentinei.
15.
Deseori administrarea noilor probe sau rsturnarea probelor administrate anterior submineaz substanial
acuzarea sau conduce spre dezminirea ei total. Modificarea bazei probatorii este n strns legtur cu modificarea formulrii
acuzrii, a ncadrrii juridice a infraciunii i n condiii legale implic darea unei sentine de achitare sau de clasare a procesului
penal.
16.
n aceasta i const importana cercetrii judectoreti, n cadrul creia subiecilor acuzrii le revine un rol
deosebit. Procurorul, partea vtmat i partea civil trebuie nu numai ei nii s se conving de temeinicia acuzrii, dar s
conving i instana de judecat de justeea nvinuirii aduse inculpatului i de dovedirea ei prin probele administrate. Totodat,
trebuie s se in cont de importana educativ a procesului judiciar.
17.
Cercetarea judectoreasc nu este o modalitate de verificare a concluziilor urmririi penale sau o repetare,
n condiii noi, a cercetrilor preliminare. Ea reprezint o nou cercetare a tuturor prilor componente ale acuzrii n baza probelor
administrate. Totodat, ar fi o eroare s afirmm c ntre ancheta judectoreasc i urmrirea penal nu exist nici o legtur.
Cercetarea judectoreasc, de regul, este precedat de activitatea organelor de urmrire n scopul descoperirii infraciunii svrite,
a demascrii persoanelor vinovate, a dovedirii prin probe a temeiniciei acuzrii formulate.
18.
n practica judiciar s-a artat n mod constant c judecata are obligaia s se pronune cu privire la faptele
reinute i examinate n expozitivul rechizitoriului. (Decizia Colegiului penal al CSJ nr.1r/e-21/98 din 19 martie 1998 // Buletinul
CSJ, 1998, nr.7, p. 14; Decizia Colegiului penal al CSJ nr. 1r/e-84/98 din 18 iunie 1998 // Buletinul CSJ, 1998, nr.8, p. 15-16;
Decizia Colegiului penal al Curii de Apel nr. 1a-117/99 din 2 iunie 1999 // Curtea de Apel, Culegere de practic judiciar 19992000, p.205-206.) Simpla meniune privind svrirea unei anumite infraciuni sau simpla reproducere a coninutului unui mijloc de
prob prin care se face o anumit naraiune privind fapta penal nu implic obligaia artat.
19.
Stabilirea competent a procedurii de cercetare a probelor are o importan organizatoric i tactic. Ea
determin mersul corect al cercetrii judectoreti, desfurarea ei raional, cu o pierdere minim a timpului subiecilor oficiali,
prilor i a persoanelor citate n instan.
20.
Avndu-se n vedere c art. 365 CPP d preferin examinrii probelor prezentate de acuzator, procurorul
trebuie s recomande instanei de judecat o ordine de examinare a probelor argumentat tiinific, prin care s asigure elucidarea
tuturor circumstanelor eseniale ale cauzei, completarea eventualelor lacune ale urmririi penale, cercetarea obiectiv i complet a
probelor i individualizarea culpei fiecrui inculpat.
21.
Ordinea de examinare a probelor este determinat de multipli factori, pe care acuzatorul de stat este
obligat s-i cunoasc i s tie s-i analizeze, pentru ca, aplicndu-i la cauza penal concret, s poat propune singura soluie just.
Printre acetia snt:
versiunile propuse de acuzator;
recunoaterea deplin, parial sau negarea de ctre inculpat a vinoviei sale;

27

tipul infraciunii;
volumul i complexitatea cauzei penale;
numrul inculpailor i existena contradiciilor n declaraiile lor;
vrsta inculpailor;
stabilitatea poziiei prilor vtmate i a martorilor;
calitatea urmririi penale.
Aceast list nu este exhaustiv i poate fi continuat.
Ordinea de efectuare a cercetrii, stabilit de instan, poate fi schimbat doar printr-o ncheiere special. De aceea, dac n scopul
unei cercetri obiective i complete a circumstanelor cauzei apare necesitatea de a modifica ordinea de examinare a probelor,
atunci acuzatorul de stat primul este obligat s fac un asemenea demers ctre instan ntr-o expunere motivat.
2.2

Comparai condiiile de administrare a probelor n cadrul cercetrii judectoreti i n cursul urmririi penale.

Articolul 365.Ordinea cercetrii judectoreti


Cercetarea judectoreasc este cea mai important i mai complex parte a judecii n fond, de buna ei desfurare depinznd n
mare msur stabilirea adevrului n cauz. Anume aici se manifest n toat amploarea principiul contradictorialitii procesului
penal, n care dovedirea acuzrii se pune exclusiv n sarcina acuzatorului de stat. De aceea eficiena activitii acuzatorului n
mare parte depinde de capacitatea lui de a se opune n mod competent aprrii prin utilizarea att a normelor de drept material i
procesual, ct i a procedeelor tactice, elaborate de criminalistic.
Cercetarea probelor reprezint metoda de verificare judiciar a acuzrii formulate i a ncadrrii juridice a faptei comise. n opinia
noastr, circumstanele care dovedesc vinovia inculpatului sau l dezvinovesc, precum i cele care-i agraveaz sau atenueaz
rspunderea, nu pot constitui obiectivul principal al anchetei judectoreti. Ele ntotdeauna snt cercetate n legtur cu acuzarea.
Aceasta fiind dezminit, inevitabil dispare i necesitatea examinrii lor.
Cercetarea judectoreasc, n virtutea specificului ei, urmrete scopuri mai nguste dect etapa judecii n fond n general.
Activitatea instanei const n a analiza i a verifica detaliat acuzarea, dar fr ca participanii la proces i judectorul s-i expun
n aceast etap prerile i concluziile. La cerectarea judectoreasc, graie cercetrii acuzrii i administrrii probelor, se formeaz
convingerea i se pregtesc concluziile pentru desfurarea activitii procesual-penale n etapele ulterioare ale judecii.
Veridicitatea concluziilor va fi pus la ncercare n cadrul susinerilor verbale i i va gsi expresie definitiv n sentina judecii.
Acuzatorul de stat, realizndu-i funciile n cadrul cercetrii judectoreti, au un rol activ, trebuie s dea dovad de iniiativ n
administrarea probelor noi, necesare pentru cercetarea cauzei sub toate aspectele. Limitele plenitudinii cercetrii, dup prerea
noastr, trebuie s fie determinate de chestiunile pe care, n conformitate cu legea, le soluioneaz instana de judecat la darea
sentinei.
Deseori administrarea noilor probe sau rsturnarea probelor administrate anterior submineaz substanial acuzarea sau conduce
spre dezminirea ei total. Modificarea bazei probatorii este n strns legtur cu modificarea formulrii acuzrii, a ncadrrii
juridice a infraciunii i n condiii legale implic darea unei sentine de achitare sau de clasare a procesului penal.
n aceasta i const importana cercetrii judectoreti, n cadrul creia subiecilor acuzrii le revine un rol deosebit. Procurorul,
partea vtmat i partea civil trebuie nu numai ei nii s se conving de temeinicia acuzrii, dar s conving i instana de
judecat de justeea nvinuirii aduse inculpatului i de dovedirea ei prin probele administrate. Totodat, trebuie s se in cont de
importana educativ a procesului judiciar.
Cercetarea judectoreasc nu este o modalitate de verificare a concluziilor urmririi penale sau o repetare, n condiii noi, a
cercetrilor preliminare. Ea reprezint o nou cercetare a tuturor prilor componente ale acuzrii n baza probelor administrate.
Totodat, ar fi o eroare s afirmm c ntre ancheta judectoreasc i urmrirea penal nu exist nici o legtur. Cercetarea
judectoreasc, de regul, este precedat de activitatea organelor de urmrire n scopul descoperirii infraciunii svrite, a
demascrii persoanelor vinovate, a dovedirii prin probe a temeiniciei acuzrii formulate.
n practica judiciar s-a artat n mod constant c judecata are obligaia s se pronune cu privire la faptele reinute i examinate n
expozitivul rechizitoriului. (Decizia Colegiului penal al CSJ nr.1r/e-21/98 din 19 martie 1998 // Buletinul CSJ, 1998, nr.7, p. 14;
Decizia Colegiului penal al CSJ nr. 1r/e-84/98 din 18 iunie 1998 // Buletinul CSJ, 1998, nr.8, p. 15-16; Decizia Colegiului penal al
Curii de Apel nr. 1a-117/99 din 2 iunie 1999 // Curtea de Apel, Culegere de practic judiciar 1999-2000, p.205-206.) Simpla
meniune privind svrirea unei anumite infraciuni sau simpla reproducere a coninutului unui mijloc de prob prin care se face o
anumit naraiune privind fapta penal nu implic obligaia artat.
Stabilirea competent a procedurii de cercetare a probelor are o importan organizatoric i tactic. Ea determin mersul corect al
cercetrii judectoreti, desfurarea ei raional, cu o pierdere minim a timpului subiecilor oficiali, prilor i a persoanelor citate
n instan.
Avndu-se n vedere c art. 365 CPP d preferin examinrii probelor prezentate de acuzator, procurorul trebuie s recomande
instanei de judecat o ordine de examinare a probelor argumentat tiinific, prin care s asigure elucidarea tuturor circumstanelor
eseniale ale cauzei, completarea eventualelor lacune ale urmririi penale, cercetarea obiectiv i complet a probelor i
individualizarea culpei fiecrui inculpat.
Ordinea de examinare a probelor este determinat de multipli factori, pe care acuzatorul de stat este obligat s-i cunoasc i s tie
s-i analizeze, pentru ca, aplicndu-i la cauza penal concret, s poat propune singura soluie just. Printre acetia snt:
versiunile propuse de acuzator;
recunoaterea deplin, parial sau negarea de ctre inculpat a vinoviei sale;
tipul infraciunii;
volumul i complexitatea cauzei penale;
numrul inculpailor i existena contradiciilor n declaraiile lor;
vrsta inculpailor;
stabilitatea poziiei prilor vtmate i a martorilor;
calitatea urmririi penale.
Aceast list nu este exhaustiv i poate fi continuat.

28

Ordinea de efectuare a cercetrii, stabilit de instan, poate fi schimbat doar printr-o ncheiere special. De aceea, dac n scopul
unei cercetri obiective i complete a circumstanelor cauzei apare necesitatea de a modifica ordinea de examinare a probelor,
atunci acuzatorul de stat primul este obligat s fac un asemenea demers ctre instan ntr-o expunere motivat.
Articolul 100. Administrarea probelor
(1) Administrarea probelor const n folosirea mijloacelor de prob n procesul penal, care presupune strngerea i
verificarea probelor, n favoarea i n defavoarea nvinuitului, inculpatului, de ctre organul de urmrire penal, din oficiu sau la
cererea altor participani la proces, precum i de ctre instan, la cererea prilor, prin procedeele probatorii prevzute de
prezentul cod.
(2) n scopul administrrii probelor, aprtorul admis n procesul penal, n modul prevzut de prezentul cod, este n drept:
1) s solicite i s prezinte obiecte, documente i informaii necesare pentru acordarea asistenei juridice, inclusiv s
poarte convorbiri cu persoane fizice dac acestea snt de acord s fie audiate n modul stabilit de lege;
2) s solicite certificate, caracteristici i alte documente din diverse organe i instituii care pot s le elibereze n modul
stabilit;
3) n interesul asistenei juridice, s solicite, cu consimmntul persoanei pe care o apr, opinia specialistului pentru
explicarea chestiunilor care necesit cunotine speciale.
(3) Bnuitul, nvinuitul, inculpatul, aprtorul, acuzatorul, partea vtmat, partea civil, partea civilmente responsabil i
reprezentanii lor, precum i alte persoane fizice sau juridice, snt n drept s prezinte informaii orale i scrise, obiecte i
documente care pot fi utilizate ca mijloace de prob.
(4) Toate probele administrate n cauza penal vor fi verificate sub toate aspectele, complet i obiectiv. Verificarea
probelor const n analiza probelor administrate, coroborarea lor cu alte probe, administrarea de noi probe i verificarea sursei din
care provin probele, n conformitate cu prevederile prezentului cod, prin procedee probatorii respective.
Articolul 101. Aprecierea probelor
(1) Fiecare prob urmeaz s fie apreciat din punct de vedere al pertinenei, concludenei, utilitii i veridicitii ei, iar
toate probele n ansamblu din punct de vedere al coroborrii lor.
(2) Reprezentantul organului de urmrire penal sau judectorul apreciaz probele conform propriei convingeri, formate
n urma examinrii lor n ansamblu, sub toate aspectele i n mod obiectiv, cluzindu-se de lege.
(3) Nici o prob nu are o valoare dinainte stabilit pentru organul de urmrire penal sau instana de judecat.
(4) Instana pune la baza hotrrii sale numai acele probe la cercetarea crora au avut acces toate prile n egal msur.
Articolul 93. Probele
(1) Probele snt elemente de fapt dobndite n modul stabilit de prezentul cod, care servesc la constatarea existenei sau
inexistenei infraciunii, la identificarea fptuitorului, la constatarea vinoviei, precum i la stabilirea altor mprejurri importante
pentru justa soluionare a cauzei.
(2) n calitate de probe n procesul penal se admit elementele de fapt constatate prin intermediul urmtoarelor mijloace:
1) declaraiile bnuitului, nvinuitului, inculpatului, ale prii vtmate, prii civile, prii civilmente responsabile,
martorului;
2) raportul de expertiz;
3) corpurile delicte;
4) procesele-verbale privind aciunile de urmrire penal i ale cercetrii judectoreti;
5) documentele (inclusiv cele oficiale);
6) nregistrrile audio sau video, fotografiile;
7) constatrile tehnico-tiinifice i medico-legale.
(3) Elementele de fapt pot fi folosite n procesul penal ca probe dac ele au fost dobndite de organul de urmrire penal
sau de alt parte n proces, cu respectarea prevederilor prezentului cod.
(4) Datele de fapt obinute prin activitatea operativ de investigaii pot fi admise ca probe numai n cazurile n care ele au
fost administrate i verificate prin intermediul mijloacelor prevzute la alin.(2), n conformitate cu prevederile legii procesuale,
cu respectarea drepturilor i libertilor persoanei sau cu restricia unor drepturi i liberti autorizat de ctre instana de judecat.
Articolul 100. Administrarea probelor
1. n vederea asigurrii egalitii armelor, articolul 100 determin o totalitate de drepturi ale aprrii. Articolul 100 conine
n sine o enumerare a mijloacelor procesuale de colectare a datelor de fapt care au importan n cauza penal. n articolele care
reglementeaz efectuarea anumitor aciuni procesuale sunt detalizate regulile procesuale de administrare a probelor. nclcarea
acestor reguli poate duce la dubitatea corespunderii datelor prezentate cu realitatea obiectiv. Prevederile articolului 100, constat
n:
a) instana de judecat nu este n drept s se implice n strngerea probelor din iniiativa sa.
b) Administrarea probelor poate avea loc doar prin procedeele probatorii prevzute de procedura penal.
c) Instana din iniiativa sa, poate efectua anumite aciuni procesuale n vederea verificrii probelor, spre exemplu o
reconstituire a faptei, un experiment, o confruntare, .a.
d) La cererea aprrii, att organul de urmrire penal, ct i instana, sunt obligate s verifice temeinicia cererii n cazul
cnd organul de urmrire sau instana consider c cererea aprrii de a efectua aciuni procesuale suplimentare este
nentemeiat, ordonana sau ncheierea instanei de a respinge cererea trebuie s fie motivat. Aprarea trebuie s aib
posibilitatea de a contesta hotrrea organului de urmrire penal privind refuzul de a efectua aciuni procesuale la
cererea aprrii.
2. La strngerea probelor este necesar de a respecta drepturile constituionale ale persoanei, respectnd inviolabilitatea
persoanei, a domiciliului, a proprietii, a vieii intime, private, a libertii de a mrturisi mpotriva sa i mpotriva apropiailor.
Este obligatoriu de a pstra n secret anumite date ce in de viaa intim a persoanei, dac aceste date au fost descoperite n timpul
efecturii aciunilor procesuale.
3. Sarcina aprrii n sensul articolului 100 const n descoperirea unor mprejurri care fie l ndreptesc pe nvinuit, fie
contribuie la atenuarea responsabilitii. Sarcina aprtorului nu poate fi asimilat cu sarcina organului de urmrire, care n baza
articolului 19, alineatul 3 are obligaia de a lua toate msurile prevzute de lege, pentru cercetarea sub toate aspectele, complet i
obiectiv a circumstanelor cauzei, reieind din faptul c articolul 19 determin accesul la justiie, i pune aceast sarcin n seama

29

organelor statului. Trebuie de luat n consideraie i faptul c dac aprarea nu i-a realizat atribuiile sale potrivit articolul 100,
aceasta nu poate fi interpretat ca o dovedire a vinoviei persoanei. Aprtorul, ns nu poate administra probe, aplicnd aceleai
mijloace probatorii aplicate de ctre organul de urmrire penal.
4. Reieind din faptul c persoana se prezum nevinovat, toate aciunile n constatarea vinoviei este pus n seama
subiectului care intenteaz aciunea penal. Partea aprrii au dreptul de a participa la probaiune, la administrarea probelor,
utiliznd metoda de solicitare. n acest sens avocatul are dreptul de a descoperi i a transmite anumite obiecte, documente, poate
efectua fotografierea, nregistrarea audio sau video, poate ntocmi anumite scheme sau planuri, n caz cnd sunt necesare anumite
cunotine speciale avocatul poate apela la un specialist. n cazul cnd avocatul a purtat convorbiri cu unele persoane fizice,
aceste date sunt transmise organului de urmrire, care trebuie s audieze aceste persoane n calitate de martori. n cazul cnd a dus
convorbiri cu persoana fizic, avocatul poate nregistra aceste convorbiri video sau audio cu acordul persoanei, fie poate propune
persoanei de a ntocmi o lmurire care apoi poate fi autentificat n notariat i servi n continuare temei pentru audierea persoanei
de ctre organul de urmrire sau de ctre instana de judecat.
5. O alt metod de administrare a probelor de ctre aprare este solicitarea diferitor documente din organizaii i instituii.
Aceste documente pot s fie certificate de sntate, materiale de arhiv, diferite acte normative departamentale, .a. Cu toate c n
fiecare caz concret organul de urmrire ia decizia privind efectuarea actelor suplimentare la cererea avocatului, refuzul de a
efectua aceste acte trebuie s fie ntemeiat i argumentat.
6. Este necesar de menionat i faptul c administrarea probelor de ctre aprtor este un drept i nu o obligaie a acestuia i
faptul c aprarea nu a administrat probe nu poate fi interpretat ca un eec al aprrii. Aprarea determin oportunitatea
administrrii anumitor probe. Verificarea probelor n sensul alineatului 4, articolul 100, se efectueaz prin anumite metode:
analiza coninutului probelor administrate, coroborarea cu alte probe. Corobora (din latinescul corroborare) nseamn a ntri, a
sprijini, a da putere, a consolida, a confirma. Probele trebuie coroborate cu alte probe care au fost administrate mai nainte, pot fi
administrate noi probe sau poate fi verificat sursa (de exemplu, prezentarea spre recunoatere, verificarea declaraiilor la faa
locului, experimentul, .a.). Administrarea probelor poate avea loc doar prin procedee probatorii prevzute de Codul de Procedur
Penal.
2.3
Argumentai prevederile legale privitoare la citirea declaraiilor inculpatului, prii vtmate i ale martorului
Articolul 368. Citirea declaraiilor inculpatului
(1) Citirea declaraiilor inculpatului depuse n cursul urmririi penale, precum i reproducerea nregistrrilor audio i
video ale acestora, pot avea loc, la cererea prilor, n cazurile:
1) cnd exist contradicii eseniale ntre declaraiile depuse n edina de judecat i cele depuse n cursul urmririi
penale;
2) cnd cauza se judec n lipsa inculpatului.
(2) Aceeai regul se aplic i n cazurile n care se d citire declaraiilor inculpatului depuse anterior n instan sau n
faa judectorului de instrucie, dac acesta din urm l-a informat despre posibilitatea citirii lor n instan.
(3) Nu se admite reproducerea nregistrrii audio sau video fr a se da citire, n prealabil, declaraiilor consemnate n
procesul-verbal respectiv.
Articolul 369. Audierea celorlalte pri
(1) Audierea prii vtmate se efectueaz n conformitate cu dispoziiile ce se refer la audierea martorilor i care se
aplic n mod corespunztor. Victima sau, dup caz, partea vtmat, la cererea acesteia sau la demersul procurorului, poate fi
audiat n lipsa inculpatului, asigurndu-i ultimului posibilitatea de a lua cunotin de declaraii i de a pune ntrebri persoanei
audiate.
(2) Audierea prii civile i a prii civilmente responsabile se face conform dispoziiilor ce se refer la audierea
inculpatului, care se aplic n mod corespunztor.
(3) Partea vtmat poate fi audiat ori de cte ori este necesar n cursul cercetrii judectoreti i ea poate s fac
declaraii suplimentare oricnd cu permisiunea preedintelui edinei.
Articolul 370. Audierea martorilor
(1) Martorii se audiaz fiecare separat i n lipsa martorilor care nc nu au fost audiai. Primii snt audiai martorii din
partea acuzrii.
(2) Audierea martorului se efectueaz n condiiile prevzute n art.105-110, care se aplic n mod corespunztor. n caz
de necesitate, martorul, la cerere sau n baza demersului procurorului, poate fi audiat n lipsa inculpatului, care este nlturat din
edin, asigurndu-i-se ultimului posibilitatea de a lua cunotin de declaraii i de a pune ntrebri prin intermediul aprtorului
su persoanei audiate.
(3) Prile la proces snt n drept s pun ntrebri martorului. Primii pun ntrebri participanii la proces ai acelei pri
care a solicitat audierea martorului, iar apoi ceilali participani. Preedintele edinei i ceilali judectori pot pune ntrebri
martorului n condiiile prevzute n art.367 alin.(2).
(4) Fiecare din pri poate pune ntrebri suplimentare pentru a elucida i a completa rspunsurile date la ntrebrile altor
pri.
(5) Preedintele edinei poate permite martorului audiat s prseasc sala de edin nainte de terminarea cercetrii
judectoreti, dar numai dup audierea opiniilor prilor la proces pe aceast chestiune.
(6) Martorul a crui lips nu este justificat, n cazul n care partea insist s fie audiat, poate fi supus aducerii silite.
Articolul 371. Citirea n edina de judecat a declaraiilor martorului
(1) Citirea n edina de judecat a declaraiilor martorului depuse n cursul urmririi penale, precum i reproducerea
nregistrrilor audio i video ale acestora, pot avea loc, la cererea prilor, n cazurile:
1) cnd exist contradicii eseniale ntre declaraiile depuse n edina de judecat i cele depuse n cursul urmririi
penale;
2) cnd martorul lipsete n edin i absena lui este justificat fie prin imposibilitatea absolut de a se prezenta n
instan, fie prin motive de imposibilitate de a asigura securitatea lui, cu condiia c audierea martorului a fost efectuat cu
confruntarea dintre acest martor i bnuit, nvinuit sau martorul a fost audiat n conformitate cu art.109 i 110.
(2) Nu se admite reproducerea n edina de judecat a nregistrrii audio sau video fr a se da citire n prealabil
declaraiilor consemnate n procesul-verbal respectiv.

30

(3) Dac martorul care este eliberat, prin lege, de a face declaraii n baza prevederilor art.90 alin.(11) nu a acceptat s
fac declaraii n edina de judecat, declaraiile lui fcute n cursul urmririi penale nu pot fi citite n edina de judecat,
precum nu pot fi reproduse nici nregistrrile audio sau video ale declaraiilor lui.
Comentariu) Articolul 368. Citirea declaraiilor inculpatului
Citirea depoziiilor inculpatului presupune ntr-un anumit fel limitarea principiului nemijlocirii, acuzatorii trebuie s recurg la
acest procedeu de cercetare doar n anumite condiii.
n primul rnd, citirea mrturiilor fcute n timpul urmririi penale se admite numai dup ce inculpatul i-a expus n ntregime
depoziiile sale judecii sau cauza se judec n lips inculpatului.
n al doilea rnd, nu orice argumente pot fi invocate pentru a citi depoziiile inculpatului fcute n cadrul urmririi penale, ci doar
cele principiale, prin care se schimb nsi esena i coninutul mrturiilor. De cele mai multe ori, aceast situaie se creeaz cnd
inculpatul, care i-a mrturisit vina n timpul anchetei preliminare, se dezice de aceast mrturisire n instana de judecat i insist
asupra nevinoviei lui sau cnd n timpul anchetei preliminare a indicat n calitate de complici asupra unor persoane, iar la judecat
asupra altora.
Apreciind mrturiile inculpatului n timpul anchetei i n judecat, acuzatorii nu le pot da preferin unora n raport cu
celelalte, deoarece nici una nu are prioritate. Veridicitatea se cere apreciat prin coroborare cu celelalte probe administrate n cauz.
n practica judiciar ntlnim cazuri cnd inculpatul refuz s fac depoziii. n asemenea situaii, acuzatorii au dreptul s
fac demers ctre instan privind citirea mrturiilor date la urmrirea penal (art.250 CPP). Totodat, innd cont c refuzul
inculpatului de a face depoziii nu-l lipsete de dreptul de a participa la audierea martorilor i la cercetarea altor probe i c, dac
inculpatul va decide s dea mrturii, trebuie s-i fie acordat acest drept oricnd.
Snt frecvente cazurile cnd inculpatul se declar vinovat de o fapt mai puin grav, cu scopul de a evita rspunderea pentru o alt
infraciune mai grav. Uneori inculpatul se poate autocalomnia, ca s-l ngrdeasc de rspundere pe organizatorul infraciunii sau
pe o persoan apropiat lui. De aceea i declaraiile inculpatului despre recunoaterea vinoviei sale se cer verificate i apreciate
critic n coroborare cu alte probe.
O atenie aparte acuzatorul trebuie s acorde explicaiilor inculpatului la ntrebrile puse de ali participani la proces i, n special,
de aprtor. La ntrebrile aprtorului inculpatul deseori d rspunsuri puin deosebite dect la ntrebrile analogice ale
procurorului. Acuzatorul de stat urmeaz s stabileasc care dintre cele dou rspunsuri ale inculpatului, date la una i aceeai
ntrebare, este corect. Acest lucru are o importan deosebit pentru realizarea reuit i corect a activitii de acuzare.
Articolul369.Audierea celorlalte pri
Prima variant se atesteaz mai rar n practica susinerii acuzaiei de stat, deoarece nu este destul de comod. Un singur martor
poate face depoziii referitoare la cteva episoade, i nu e raional ca n edina de judecat mrturiile acestuia s fie
dezmembrate. Aceleai probleme pot aprea i n cazul dac se alege a doua variant de cercetare a probelor. Mai des este aplicat
cel de-al treilea mod, dar faptul c interogarea pe episoade dezmembreaz depoziiile inculpatului face ca i aceast variant s
nu fie destul de eficient. Cea mai raional i mai aplicabil n practica de susinere a acuzaiei de stat este urmtoarea
ordine de examinare a probelor: consecutiv snt interogai inculpaii privitor la faptele i episoadele incriminate, iar restul
probelor se cerceteaz n particular pentru fiecare. Ordinea propus ofer posibilitatea, pe de o parte, de a asigura sistematizarea
informaiilor obinute, iar pe de alt parte de a nu ntrerupe n timp cercetarea probelor. La stabilirea ordinii de cercetare a
probelor n cauze cu multe episoade, procurorul trebuie s decid n ce consecutivitate este raional a le cerceta: n ordine
cronologic, dup gradul de pericol social sau dup msura de probare.
Un alt factor esenial reprezint ponderea probelor de acuzare i calitatea desfurrii urmririi penale. Dac urmrirea a fost
efectuat la un nivel sczut, fapt constatat la etapa studierii materialelor dosarului penal, este oportun, dup interogarea
inculpatului, s se propun cercetarea probelor incontestabile, iar apoi a celor care trebuie s fie verificate deosebit de minuios,
nlturnd lacunele constatate.
Asupra ordinii anchetei judectoreti pot influena i factori de ordin organizaional, n special neprezentarea unor persoane citate
la edina de judecat. n asemenea cazuri, audierile alterneaz n funcie de consecutivitatea n care au venit martorii. Cnd exist o
baz solid de martori, procurorul trebuie s decid nc n etapa studierii materialelor dosarului n ce ordine ei vor fi audiai i s
recomande instanei citarea lor ntr-o anumit zi, deoarece aflarea martorilor n judecat timp de cteva sptmni sau chiar luni este
absurd.
n cauzele voluminoase i complicate, considerm c procurorul, pe lng o expunere oral a ordinii anchetei judectoreti, poate
prezenta instanei i un plan n scris.
Deoarece asupra chestiunii despre ordinea de cercetare a probelor cel dinti face propuneri acuzatorul de stat, ceilali subieci ai
acuzrii i exprim prerea n legtur cu ordinea propus, totodat rezervndu-li-se dreptul de a propune completrile sau
modificrile lor.
Articolul 370. Audierea martorilor
Depoziiile martorilor constituie cea mai rspndit surs din care se pot obine datele de fapt utile dovedirii acuzrii. De aici nu
ntmpltor n activitatea de cercetare a probelor n ancheta judectoreasc audierea martorilor i verificarea datelor de fapt care
se conin n depoziiile lor au cea mai mare pondere.
1.Informaia deinut de martor depinde de factori obiectivi i subiectivi. De aceea acuzatorul, nc nainte de audiere, trebuie s-i
determine clar care elemente din formularea acuzrii se pot dovedi prin declaraiile respectivului, astfel concentrndu-i atenia
numai asupra lor. Totodat, pentru ca audierea martorului s fie strict orientat, iar circumstanele necesare clarificate ntr-o ordine
logic, considerm necesar ca n cauzele cu acuzare simpl s se respecte consecutivitatea expunerii elementelor formulrii
acuzrii. n legtur cu aceasta, am putea recomanda ca, n timpul audierii martorilor, s se clarifice datele de fapt: 1) care se refer
la mprejurrile faptei de svrirea creia este acuzat inculpatul; 2) care caracterizeaz pericolul social al faptei; 3) care confirm
svrirea faptei de inculpat; 4) care au importan pentru concluzia privitor la ncadrarea juridic; 5) care indic mrimea daunei
cauzate prin infraciune. n ncheiere pot fi clarificate i datele de fapt care au importan pentru soluionarea chestiunii privitoare la
pedeapsa penal.

31

2.Dac martorul deine informaii doar referitor la o parte din ele sau numai la o singur chestiune, acuzatorii trebuie s conduc
audierea anume n acea direcie.
3.Fiind audiat un martor ocular, prima ntrebare clarificat ine de faptul infraciunii. Este deosebit de important a se evita concluzia
eronat despre existena faptului infraciunii. Martorii pot comite diferite greeli i n cazul argumentrii altor elemente ale
formulrii, ntemeindu-le doar pe afirmaii subiective, nefondate pe fapte reale.
4.Dac n depoziiile martorului se conin date de fapt, care confirm cteva episoade ale unei infraciuni omogene continue (cauze
cu acuzare complex) sau cteva infraciuni independente n cazul cumulului lor real (pluralitate de acuzri), acuzatorii trebuie s
efectueze audierea ntr-o anumit consecutivitate, cea mai indicat fiind ordinea cronologic.
5.Cnd martorul se refer numai la una din acuzrile incluse n pluralitate, la audierea lui pot fi respectate recomandrile propuse
pentru cauzele cu acuzare simpl.
6.Acuzatorii trebuie s ia n consideraie anumite particulariti metodice la audierea martorului care-l demasc pe inculpat n
svrirea infraciunii printr-o singur aciune, dar care a condus spre urmri diferite (cumul ideal). Acestea snt cauzele cu acuzare
complex i formularea acuzrii aici este unic. n cauzele date acuzatorii nc la nceput trebuie s afle de la martor tot ce tie
acela despre fapta ilicit, svrit de inculpat, iar apoi s treac la precizarea datelor de fapt, care se refer la consecinele ilicite.
7.Dac n cercetarea judectoreasc se examineaz o pluralitate de acuzri, care s-a format n urma svririi unei infraciuni de
ctre civa inculpai, martorii oculari, de regul, descriu tabloul infraciunii care li s-a ntiprit n memorie. n timpul audierii unor
asemenea martori, acuzatorii trebuie, pe ct e posibil, s obin ct mai multe date de fapt care caracterizeaz rolul fiecrui inculpat
n aceast infraciune, pentru a individualiza formularea acuzrii i ncadrarea celor svrite. n acest scop trebuie chibzuit
ordinea ntrebrilor pe care le vor pune, aa nct martorul s-i poat restabili n memorie, pe fragmente aparte, toate
circumstanele eseniale ce confirm elementele formulrii acuzrii. Aici poate fi acceptat forma expunerii narative a tot ceea ce a
remarcat el, iar apoi s fie efectuat audierea n scopul concretizrii rolului pe care l-a avut fiecare coinculpat. Asemenea precizare
este raional s fie nceput cu stabilirea caracterului aciunilor ilicite, svrite mai nti de organizator, de instigator, de autor, iar
apoi s se treac la individualizarea activitii altor complici. Dup ce au fost obinute de la martor datele de fapt, care
individualizeaz formularea acuzrii pentru fiecare dintre ei, acuzatorii, punnd ntrebri martorului, pot clarifica dac acestuia nu-i
snt cunoscute alte fapte, legate de confirmarea formulrii acuzrii aduse inculpatului.
Recomandrile expuse n cadrul anchetei judiciare pot fi aplicate, n egal msur, i la audierea prii vtmate. Totodat, ele pot
fi utilizate i de partea vtmat sau reprezentantul ei n audierea martorilor.
Articolul 371. Citirea n edina de judecat a declaraiilor martorului
(1) Citirea n edina de judecat a declaraiilor martorului depuse n cursul urmririi penale, precum i reproducerea
nregistrrilor audio i video ale acestora, pot avea loc, la cererea prilor, n cazurile:
1) cnd exist contradicii eseniale ntre declaraiile depuse n edina de judecat i cele depuse n cursul urmririi penale;
2) cnd martorul lipsete n edin i absena lui este justificat fie prin imposibilitatea absolut de a se prezenta n instan, fie
prin motive de imposibilitate de a asigura securitatea lui.
(2) Nu se admite reproducerea n edina de judecat a nregistrrii audio sau video fr a se da citire n prealabil
declaraiilor consemnate n procesul-verbal respectiv.
(3) Dac martorul care este eliberat, prin lege, de a face declaraii n baza prevederilor art.90 alin.(11) nu a acceptat s
fac declaraii n edina de judecat, declaraiile lui fcute n cursul urmririi penale nu pot fi citite n edina de judecat,
precum nu pot fi reproduse nici nregistrrile audio sau video ale declaraiilor lui.
(1) Citirea n edina de judecat a declaraiilor martorului depuse n cursul urmririi penale, precum i reproducerea
nregistrrilor audio i video ale acestora, pot avea loc, la cererea prilor, n cazurile:
1) cnd exist contradicii eseniale ntre declaraiile depuse n edina de judecat i cele depuse n cursul urmririi penale;
2) cnd martorul lipsete n edin i absena lui este justificat fie prin imposibilitatea absolut de a se prezenta n instan, fie
prin motive de imposibilitate de a asigura securitatea lui.
(2) Nu se admite reproducerea n edina de judecat a nregistrrii audio sau video fr a se da citire n prealabil
declaraiilor consemnate n procesul-verbal respectiv.
(3) Dac martorul care este eliberat, prin lege, de a face declaraii n baza prevederilor art.90 alin.(11) nu a acceptat s
fac declaraii n edina de judecat, declaraiile lui fcute n cursul urmririi penale nu pot fi citite n edina de judecat,
precum nu pot fi reproduse nici nregistrrile audio sau video ale declaraiilor lui.
(1) Citirea n edina de judecat a declaraiilor martorului depuse n cursul urmririi penale, precum i reproducerea
nregistrrilor audio i video ale acestora, pot avea loc, la cererea prilor, n cazurile:
1) cnd exist contradicii eseniale ntre declaraiile depuse n edina de judecat i cele depuse n cursul urmririi penale;
2) cnd martorul lipsete n edin i absena lui este justificat fie prin imposibilitatea absolut de a se prezenta n instan, fie
prin motive de imposibilitate de a asigura securitatea lui.
(2) Nu se admite reproducerea n edina de judecat a nregistrrii audio sau video fr a se da citire n prealabil
declaraiilor consemnate n procesul-verbal respectiv.
(3) Dac martorul care este eliberat, prin lege, de a face declaraii n baza prevederilor art.90 alin.(11) nu a acceptat s
fac declaraii n edina de judecat, declaraiile lui fcute n cursul urmririi penale nu pot fi citite n edina de judecat,
precum nu pot fi reproduse nici nregistrrile audio sau video ale declaraiilor lui.
(1) Citirea n edina de judecat a declaraiilor martorului depuse n cursul urmririi penale, precum i reproducerea
nregistrrilor audio i video ale acestora, pot avea loc, la cererea prilor, n cazurile:
1) cnd exist contradicii eseniale ntre declaraiile depuse n edina de judecat i cele depuse n cursul urmririi penale;
2) cnd martorul lipsete n edin i absena lui este justificat fie prin imposibilitatea absolut de a se prezenta n instan, fie
prin motive de imposibilitate de a asigura securitatea lui.
(2) Nu se admite reproducerea n edina de judecat a nregistrrii audio sau video fr a se da citire n prealabil
declaraiilor consemnate n procesul-verbal respectiv.
(3) Dac martorul care este eliberat, prin lege, de a face declaraii n baza prevederilor art.90 alin.(11) nu a acceptat s
fac declaraii n edina de judecat, declaraiile lui fcute n cursul urmririi penale nu pot fi citite n edina de judecat,
precum nu pot fi reproduse nici nregistrrile audio sau video ale declaraiilor lui.

32

Test 30
2.1 Stabilii corelaia dintre legalitatea, temeinicia i motivarea sentinei.
Sentinta treb sa fie legala.Legalitatea sentintei consta in faptul ca ea trebuie sa respecte intru totul legea- incepind de la ceea ca
completul de judexcata care adopta sentinta, trebuie sa fie legal coinstituit si finisind cu aceea ca structura si forma sentintei
trebuie sa respecte prevederile legale. Asadar sentinta trebuie sa corespunda normelor legale material si procedural sub a caror
incidenta cade.
Sentinta trebuie sa fie intemeiata. Temeinicia sentintei prevede concludenta intre imprejurarile si probele examinate la cercetarea
judecatoreasca cu argumentele expusein sentinta. Instanta poate pune la baza doar acele probe care au fost recunoscute ca fiind
pertinente, concludente ,utile, admisibile , certe si suficiente.
Sentinta trebuie sa fie motivate. Motivarea sentintei inseamna ca fiecare concluzie din sentinta trebuie sa fie argumentata,
indicindu-se expres izvorul probant care confirma concluzia data. Motivarea sentintei lipseste in instantele cu jurati, deoarece ei
trebuie sa pronunte doar verdictul univoc pozitiv sau negative, motivare ahotaririi fiind pusa in sarcina instantei clasice.
2.2
Articolul 385. Chestiunile pe care trebuie s le soluioneze instana de judecat la adoptarea sentinei
(1) La adoptarea sentinei, instana de judecat soluioneaz urmtoarele chestiuni n urmtoarea consecutivitate:
1) dac a avut loc fapta de svrirea creia este nvinuit inculpatul;
2) dac aceast fapt a fost svrit de inculpat;
3) dac fapta ntrunete elementele infraciunii i de care anume lege penal este prevzut ea;
4) dac inculpatul este vinovat de svrirea acestei infraciuni;
5) dac inculpatul trebuie s fie pedepsit pentru infraciunea svrit;
6) dac exist circumstane care atenueaz sau agraveaz rspunderea inculpatului i care anume;
7) ce msur de pedeaps urmeaz s fie stabilit inculpatului, lund n considerare i recomandrile serviciului de
resocializare, dac o asemenea anchet a fost efectuat;
8) dac msura de pedeaps stabilit inculpatului trebuie s fie executat de inculpat sau nu;
9) tipul penitenciarului n care urmeaz s execute pedeapsa nchisorii;
10) dac trebuie admis aciunea civil, n folosul cui i n ce sum;
11) dac trebuie reparat paguba material atunci cnd nu a fost intentat aciunea civil;
12) dac urmeaz s fie ridicat sechestrul asupra bunurilor;
13) ce trebuie s se fac cu corpurile delicte;
14) cine i n ce proporie trebuie obligat s plteasc cheltuielile judiciare;
15) dac urmeaz s fie revocat, nlocuit sau aplicat o msur preventiv n privina inculpatului;
16) dac n privina inculpatului recunoscut vinovat de comiterea infraciunii urmeaz s fie aplicat tratament medical forat de
alcoolism sau narcomanie.
(2) Dac inculpatul este nvinuit de svrirea mai multor infraciuni, instana soluioneaz chestiunile artate n alin.(1) pct.1)13) pentru fiecare infraciune n parte.
(3) Dac de svrirea infraciunii snt nvinuii mai muli inculpai, instana soluioneaz chestiunile prevzute n alin.(1)
referitor la fiecare inculpat n parte.
(4) Dac, n cursul urmririi penale sau judecrii cauzei, s-au constatat nclcri ale drepturilor inculpatului, precum i s-a
stabilit din vina cui au fost comise aceste nclcri, instana examineaz posibilitatea reducerii pedepsei inculpatului drept
recompens pentru aceste nclcri.
Clasificarea legala a sentintelor este una tripartite:
1sentinta de condamnare
2sentinta de achitare
3sentinta de incetare a procesului
2.3
SENTIN
DE ACHITARE N VIRTUTEA EXISTENEI CAUZEI CARE NLTUR CARACTERUL PENAL AL FAPTEI
Dosarul nr._______
SENTIN
Data, luna, anul

n numele legii
Oraul ___

Judectoria (includei denumirea), n componena


preedintelui edinei de judecat, judector
Numele, prenumele
cu participarea
procurorului
avocatului

Numele, prenumele

grefierului

Numele, prenumele
Numele, prenumele

a judecat n edin public/ nchis (indicai) cauza penal privind nvinuirea lui
Includei numele, prenumele patronimicul nvinuitului, data i locul naterii, naionalitatea, studiile, cetenia, statutul
matrimonial, numrul copiilor minori i a persoanelor ntreinute (dac este aplicabil), locul muncii, statutul militar, gradul de
invaliditate (dac este aplicabil), adresa de la domiciliu, antecedentele penale (dac exist sau nu exist), cunoaterea limbii de
stat,
nvinuit de svrirea infraciunii prevzut de articolul (numrul, alin., lit. articolului), Cod penal.

33

Procedura de citare legal executat.


Avocatul a pledat (indicai concret chintesena).
Procurorul s-a pronunat (indicai concret chintesena).
Asupra materialelor din dosar i a probelor administrate n edin, instana
CONSTAT:
Indicai nvinuirea pe baza crei cauza n privina nvinuitului a fost trimis n judecat.
Descriei circumstanele cauzei constatate de instana de judecat i enunarea temeiurilor pentru achitarea inculpatului, cu
indicarea motivelor pentru care instana respinge probele aduse n sprijinul acuzrii.
Nevinovia inculpatului se ntemeiaz pe urmtoarele probe:
Indicai probele pe care se ntemeiaz concluziile instanei de judecat i care demonstreaz nevinovia inculpatului i
explicai fiecare prob n parte (declaraiile prii vtmate, a martorilor, a inculpatului, corpurile delicte, procesele-verbale,
documente, constatri tehnico-tiinifice etc).
Audiat n edina de judecat, inculpatul vina nu a recunoscut-o, explicnd c aciunile sale sunt legale i nu constituie o nclcare a
legii (includei explicaiile nvinuitului). Declaraiile inculpatului instana de judecat le apreciaz din punct de vedere al
coroborrii lor ca probe puse la baza hotrrii de achitare.
Prin prisma probelor administrate, instana de judecat consider c infraciunea prevzut de art. (numrul, alineatul, lit.
articolului) Cod penal inculpatul nu a svrit-o i urmeaz a fi achitat, deoarece exist cauza care nltur caracterul penal al
faptei (indicai cauza care nltur caracterul penal al faptei).
Relevante sub acest aspect sunt i prevederile art.37 Cod penal, unde se precizeaz, c nu constituie infraciune fapta,
prevzut de legea penal, care (indicai cauza care nltur caracterul penal al faptei).
Vis-a-vis de temeiurile de drept relevate, se impune soluia de achitare a lui (numele, prenumele) din motivul c exist o cauz
care nltur caracterul penal al faptei.
n conformitate cu prevederile art. 384, 385, 390 alin.(1) pct.5), 392-394 Cod de procedur penal, instana de judecat
H O T R T E:
Inculpatul (numele, prenumele, patronimicul) se achit de nvinuirea de svrire a infraciunii prevzut de art. (numrul
articolului) Codul penal pe motiv c exist cauza care nltur caracterul penal al faptei (indicai cauza care nltur caracterul
penal al faptei).
Indicai dispoziiile privind revocarea msurilor preventive (dac este cazul), dispoziii de revocare a msurilor de asigurare a
aciunii civile i a eventualei confiscri speciale, dac astfel de msuri au fost luate.
Sentina cu drept de apel n termen de 15 zile la Curtea de Apel (includei denumirea).
Preedintele edinei, judector semntura Numele, prenumele
Not: la adoptarea sentinei urmeaz s se consulte Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie nr. 5 din 19.06.2006 privind
sentina judectoreasc.
Test31
2.1 Articolul 391. Sentina de ncetare a procesului penal
(1) Sentina de ncetare a procesului penal se adopt dac:
1) lipsete plngerea prii vtmate, plngerea a fost retras sau prile sau mpcat;
2) a intervenit decesul inculpatului;
3) persoana nu a atins vrsta pentru tragere la rspundere penal;
4) exist o hotrre judectoreasc definitiv asupra aceleiai persoane pentru aceeai fapt;
5) exist o hotrre a organului de urmrire penal asupra aceleiai persoane pentru aceeai fapt de ncetare a urmririi penale,
de scoatere a persoanei de sub urmrire penal sau de clasare a procesului penal;
6) exist alte circumstane care exclud sau condiioneaz pornirea urmririi penale i tragerea la rspundere penal; precum i
7) n cazurile prevzute n art.54-56 din Codul penal.
(2) n cazul prevzut n art.332 alin.(2), instana nceteaz procesul penal, cu aplicarea sanciunii administrative prevzute n
Codul contravenional
2.2 dispoz sentintei de incetare
H O T R T E: A nceta procesul penal n cauza lui (numele, prenumele, patronimicul) care a svrit infraciunea
prevzut de art. (numrul, alineatul, lit. articolului) Cod penal n legtur cu mpcarea prilor.
Indicai dispoziiile privind revocarea msurilor preventive (dac este cazul), dispoziii de revocare a msurilor de asigurare a
aciunii civile i a eventualei confiscri speciale (dac astfel de msuri au fost luate).
Sentina poate fi atacat cu apel n termen de 15 zile la Curtea de Apel (includei denumirea).
Preedintele edinei, judector semntura
Numele, prenumele
Sentinta de condamnare:
H O T R T E:
A-l recunoate vinovat pe (numele, prenumele, patronimicul) de svrirea infraciunii prevzut de art. (numrul, alineatul, lit.
articolului) CP, a stabili lui:

34

Conform art. 90 CP, de suspendat condiionat executarea pedepsei aplicat lui (numele, prenumele, patronimicul), stabilindu-i un
termen de prob de (numrul anilor) ani i obligndu-l s nu-i schimbe domiciliul fr consimmntul organului competent.
Msura preventiv aplicat fa de inculpatul (numele, prenumele, patronimicul) - arest preventiv, de nlocuit cu obligarea de a nu
prsi localitatea, care se menine pn la intrarea n vigoare a prezentei sentine, eliberndu-l imediat din starea de arest.
A-l recunoate vinovat pe (numele, prenumele, patronimicul) de svrirea infraciunii prevzut de art. (numrul, alineatul, lit.
articolului) CP, a stabili lui:
- numele, prenumele, patronimicul inculpatului indicai categoria i mrimea pedepsei aplicate inculpatului, categoria
penitenciarului n care trebuie s execute pedeapsa cel condamnat la nchisoare, data de la care ncepe executarea pedepsei,
dac exist concurs de infraciuni - de stabilit pedeapsa definitiv prin cumulul pedepselor aplicate, dispoziii privind msura
preventiv ce se va aplica inculpatului pn cnd sentina va deveni definitiv.
Indicai dispoziiile privind confiscarea special, corpurile delicte i dispoziii referitoare la repartizarea cheltuielilor judiciare etc.
Sentina cu drept de apel la Curtea de Apel (includei denumirea) n termen de 15 zile de la pronunare, prin intermediul
Judectoriei (indicai).
Preedintele edinei, judector semntura
Numele, prenumele
Judector
semntura
Numele, prenumele
Judector
semntura
Numele, prenumele
2.3
SENTIN
DE NCETARE A PROCESULUI PENAL N LEGTUR CU APLICAREA
ACTULUI DE AMNISTIE
Dosarul nr.____
Data, luna, anul

Oraul ___
Judectoria (includei denumirea), n componena
preedintelui edinei de judecat, judector Numele, prenumele
grefierului
Numele, prenumele

cu participarea
procurorului
Numele, prenumele
avocatului
Numele, prenumele
a judecat n edin public/ nchis (indicai) cauza penal privind nvinuirea lui
Includei numele, prenumele , patronimicul nvinuitului, data i locul naterii, naionalitatea, studiile, cetenia, statutul
matrimonial, numrul copiilor minori i a persoanelor ntreinute (dac este aplicabil), locul muncii, statutul militar, gradul de
invaliditate (dac este aplicabil), adresa de la domiciliu, antecedentele penale (dac exist sau nu exist), cunoaterea limbii de
stat,
nvinuit de svrirea infraciunii prevzut de articolul (numrul, alin., lit. articolului), Cod penal.
Procedura de citare legal executat.
Avocatul a pledat (indicai concret chintesena).
Procurorul s-a pronunat (indicai concret chintesena).
Asupra materialelor din dosar i a probelor administrate n edin, instana
CONSTAT:
Descriei fapta infracional comis i circumstanele cauzei, indicnd locul, timpul, modul svririi ei, forma i gradul de
vinovie, motivele i consecinele prejudiciabile ale infraciunii (latura obiectiv a infraciunii).
Vinovia inculpatului se ntemeiaz pe urmtoarele probe:
Indicai probele pe care se ntemeiaz concluziile instanei de judecat i care demonstreaz vinovia inculpatului i explicai
fiecare prob n parte (declaraiile prii vtmate, a martorilor, a inculpailor, corpurile delicte, procesele-verbale, documente,
constatri tehnico-tiinifice,etc).
Audiat n edina de judecat, inculpatul nu i-a recunoscut vina (includei explicaiile inculpatului).
Evalund n ansamblu probele administrate, instana constat c vinovia lui (numele, prenumele) este dovedit deplin, iar
aciunile svrite se ncadreaz n articolul (numrul, alineatul, lit. articolului) Cod penal ca (indicai denumirea infraciunii i
coninutul acesteia), fapt confirmat prin (indicai probele care demonstreaz vinovia inculpatului).
Totodat, instana de judecat respinge declaraiile inculpatului (numele, prenumele) privind nevinovia sa, deoarece (indicai
motivele respingerii). Instana conchide ca dei (numele, prenumele) a svrit o infraciune, el nu poate fi pedepsit conform
sanciunii art. (numrul articolului) Cod penal.
La (indicai data) a fost adoptat Legea nr. (indicai numrul) privind amnistia n legtur cu (indicai ocazia adoptrii legii de
amnistiere). Includei articolul din lege care prevede ncetarea procesului penal privind anumite categorii de infraciuni svrite
pn la data adoptrii legii respective.
Infraciunea incriminat inculpatului (numele, prenumele) a fost comis pn la adoptarea legii sus-menionate. Prin urmare, fapta
incriminat, ct i persoana inculpatului cade sub incidena legii menionate, temeiuri anume pentru neaplicarea actului de
amnistie instana nu a stabilit, astfel c procesul n cauz urmeaz a fi ncetat.
Indicai orice prevederi privind aciunea civil (dac a fost naintat), revocarea msurilor preventive (dac este cazul).
n conformitate cu art. 340, 391-194, 396 CPP, instana de judecat
H O T R T E:

35

n temeiul articolului (indicai numrul, alineatul, lit.) din Legea nr. (indicai numrul) privind amnistia n legtur cu (indicai
ocazia adoptrii legii de amnistiere), a nceta procesul penal n cauza lui (numele, prenumele, patronimicul) care a svrit
infraciunea prevzut de art. (numrul, alineatul, lit. articolului) Cod penal.
Indicai dispoziiile privind revocarea msurilor preventive (dac este cazul), corpurile delicte, dispoziii de revocare a
msurilor de asigurare a aciunii civile i a eventualei confiscri speciale, dac astfel de msuri au fost luate.
Sentina cu drept de apel n termen de 15 zile la Curtea de Apel (includei denumirea).
Preedintele edinei, judector semntura

Numele, prenumele

Not: la adoptarea sentinei urmeaz s se consulte Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie nr.5 din 19.06.2006 privind
sentina judectoreasc.

Test32
2.1 Articolul 390. Sentina de achitare
(1) Sentina de achitare se adopt dac:
1) nu s-a constatat existena faptei infraciunii;
2) fapta nu a fost svrit de inculpat;
3) fapta inculpatului nu ntrunete elementele infraciunii;
4) fapta nu este prevzut de legea penal;
5) exist una din cauzele care nltur caracterul penal al faptei.
(2) n cazul achitrii persoanei n temeiul alin.(1) pct.2), organul de urmrire penal este obligat s continue urmrirea penal
pentru identificarea fptuitorului.
(3) Sentina de achitare duce la reabilitarea deplin a inculpatului.
2.2
Legea invoc exhaustiv temeiurile n baza crora se adopt sentina de achitare.

Achitarea n baza oricrui temei, enumerate n alin. (1) art. 390 CPP, nseamn, c:
instana stabilete fie inexistena infraciunii, ca temei al rspunderii penale, fie existena unei cauze,
n care este exclus rspunderea penal, ceea ce echivaleaz, n ambele situaii, cu nevinovia penal a
inculpatului.
persoana trebuie s fie reabilitat. n acest caz persoana are dreptul la despgubiri materiale, morale,
s fie restabilit n drepturile de munc, de pensionare, locative i alte drepturi n condiiile legii.
2.3
art.390 alin.1 pct.2 CPP. : fapta nu a fost savirsita de inculpate
Organul de urmrire penal este obligat s ia toate msurile prevzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, complet i
obiectiv, a circumstanelor cauzei pentru stabilirea adevrului

Test33
2.1Organul de urmrire penal este obligat s ia toate msurile prevzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, complet
i obiectiv, a circumstanelor cauzei pentru stabilirea adevrului.
Articolul 389
(4) Sentina de condamnare se adopt:
1) cu stabilirea pedepsei care urmeaz s fie executat;
2) cu stabilirea pedepsei i cu liberarea de executarea ei n cazul amnistiei conform art.107 din Codul penal i n cazurile
prevzute n art.89 alin.(2) lit.a), b), c), e), f) i g) din Codul penal;
3) fr stabilirea pedepsei, cu liberarea de rspundere penal n cazurile prevzute n art.57 i 58 din Codul penal, cu liberarea
de pedeaps n cazul prevzut n art.93 din Codul penal sau al expirrii termenului de prescripie.
2.2Sentina de condamnare
Partea descriptiva sau expunerea sau partea demonstrativa este miezul sentintei, deoarece contine descrieri ample(dupa caz)
despre faptapenala examinata, despre probele ce au fost appreciate in instant, despre prezenta circumstantelor ce agraveaza sau
atenuiaza raspunderea inculpatului, despre capul de acuzare, despre incadrarea juridical a faptei, ect
Articolul 394. Partea descriptiv a sentinei
(1) Partea descriptiv a sentinei de condamnare trebuie s cuprind:
1) descrierea faptei criminale, considerat ca fiind dovedit, indicndu-se locul, timpul, modul svririi ei, forma i gradul de
vinovie, motivele i consecinele infraciunii;
2) probele pe care se ntemeiaz concluziile instanei de judecat i motivele pentru care instana a respins alte probe;
3) indicaii asupra circumstanelor care atenueaz sau agraveaz rspunderea;
4) n cazul cnd o parte a acuzaiei este considerat nentemeiat temeiurile pentru aceasta;
5) ncadrarea juridic a aciunilor inculpatului, motivele pentru modificarea nvinuirii dac la judecat s-a efectuat aa ceva;
6) meniunea referitor la recidiv.
(2) Instana de judecat este obligat, de asemenea, s motiveze:
1) stabilirea pedepsei cu nchisoare, dac sanciunea legii penale prevede i alte categorii de pedepse;

36

2) aplicarea unei pedepse mai uoare dect cea prevzut de lege;


3) aplicarea unei condamnri cu suspendarea condiionat a executrii pedepsei;
4) rezolvarea chestiunilor legate de condamnarea cu suspendarea condiionat a executrii pedepsei sau de aplicarea altor
categorii de liberare de pedeapsa penal, prevzute n art.89 din Codul penal.
Articolul 395. Dispozitivul sentinei de condamnare
(1) n dispozitivul sentinei de condamnare trebuie s fie artate:
1) numele, prenumele i patronimicul inculpatului;
2) constatarea c inculpatul este vinovat de svrirea infraciunii prevzute de legea penal;
3) categoria i mrimea pedepsei aplicate inculpatului pentru fiecare infraciune constatat ca dovedit, pedeapsa definitiv pe
care urmeaz s o execute; categoria penitenciarului n care trebuie s execute pedeapsa cel condamnat la nchisoare; data de la
care ncepe executarea pedepsei; durata termenului de prob n cazul condamnrii cu suspendarea condiionat a executrii
pedepsei i cui i revine obligaia de a supraveghea pe cel condamnat cu suspendarea condiionat a executrii pedepsei. n caz
dac instana l gsete pe inculpat vinovat, dar l libereaz de pedeaps pe baza prevederilor respective ale Codului penal, ea este
datoare s menioneze aceasta n dispozitivul sentinei;
4) dispoziia despre computarea reinerii, arestrii preventive sau arestrii la domiciliu, dac inculpatul pn la darea sentinei
se afla n stare de arest;
5) dispoziia privitoare la msura preventiv ce se va aplica inculpatului pn cnd sentina va deveni definitiv;
6) obligaiile puse n seama condamnatului cu suspendarea condiionat a executrii pedepsei.
(2) Dac inculpatul este nvinuit n baza mai multor articole ale legii penale, n dispozitivul sentinei trebuie s se indice precis
n baza cror anume articole el a fost achitat i n baza crora a fost condamnat.
(3) n toate cazurile, pedeapsa trebuie s fie precizat astfel nct la executarea sentinei s nu apar nici un fel de ndoieli cu
privire la categoria i mrimea pedepsei stabilite de instana de judecat.
(4) n cazurile prevzute n art.66 din Codul penal, dispozitivul sentinei va cuprinde, de asemenea, i dispoziia n vederea
ridicrii gradului militar, titlului special, gradului de calificare (clasificare) sau a distinciilor de stat ale inculpatului.
(5) n cazul condamnrii unui cetean strin sau apatrid cu reedin permanent n alt stat, dispozitivul sentinei va cuprinde
explicaii privind dreptul de a cere transferarea condamnatului n ara de reedin.

2.3 SENTIN
DE CONDAMNARE PENTRU ACTE DE HULIGANISM
Dosarul nr.____
SENTIN
n numele legii
Data, luna, anul

Oraul ____
Judectoria (includei denumirea), n componena
preedintelui edinei de judecat, judector
Numele, prenumele
judectorilor
Numele, prenumele
grefierului
Numele, prenumele
interpretului
Numele, prenumele
cu participarea
procurorului
Numele, prenumele
avocailor
Numele, prenumele
a judecat n edin public/ nchis (indicai) cauza penal privind nvinuirea lui
Includei numele, prenumele, patronimicul nvinuitului, data i locul naterii, naionalitatea, studiile, cetenia, statutul
matrimonial, numrul copiilor minori i a persoanelor ntreinute (dac este aplicabil), locul muncii, statutul militar, gradul de
invaliditate (dac este aplicabil), adresa de la domiciliu, antecedentele penale (dac exist sau nu exist), cunoaterea limbii de
stat,
nvinuit de svrirea infraciunii prevzut de articolul (numrul, alin., lit. articolului), Cod penal,
Includei numele, prenumele, patronimicul nvinuitului, data i locul naterii, naionalitatea, studiile, cetenia, statutul
matrimonial, numrul copiilor minori i a persoanelor ntreinute (dac este aplicabil), locul muncii, statutul militar, gradul de
invaliditate (dac este aplicabil), adresa de la domiciliu, antecedentele penale (dac exist sau nu exist), cunoaterea limbii de
stat,
nvinuit de svrirea infraciunii prevzut de articolul (numrul, alin., lit. articolului), Cod penal,
i
Includei numele, prenumele, patronimicul nvinuitului, data i locul naterii, naionalitatea, studiile, cetenia, statutul
matrimonial, numrul copiilor minori i a persoanelor ntreinute (dac este aplicabil), locul muncii, statutul militar, gradul de
invaliditate (dac este aplicabil), adresa de la domiciliu, antecedentele penale (dac exist sau nu exist), cunoaterea limbii de
stat,
nvinuit de svrirea infraciunii prevzut de articolul (numrul, alin., lit. articolului), Cod penal.
Procedura de citare legal executat
Procurorul s-a pronunat (expunei concret chintesena).

37

Avocatul a pledat (expunei concret chintesena).


Asupra materialelor din dosar i a probelor administrate n edin, instana
CONSTAT:
Descriei fapta infracional i circumstanele cauzei, indicndu-se locul, timpul, modul svririi ei, forma i gradul de vinovie,
motivele i consecinele prejudiciabile ale infraciunii (latura obiectiv a infraciunii).
Dei inculpaii integral i neag vina, vinovia acestora se ntemeiaz pe urmtoarele probe:
Indicai probele pe care se ntemeiaz concluziile instanei de judecat i care demonstreaz vinovia inculpailor i explicai
fiecare prob n parte (declaraiile prii vtmate, a martorilor, a inculpailor, corpurile delicte, procesele-verbale, documente,
constatri tehnico-tiinifice, etc).
Indicai prevederile Hotrrii Plenului Curii Supreme de Justiie din 19.06.2006 Cu privire la practica judiciar n cauzele
penale despre huliganism, caracteriznd aciunile inculpailor conform acesteia.
Indicai dac instana a constatat semnele calificative ale huliganismului, ct i ale huliganismului agravat n aciunile
inculpailor.
Evalund n ansamblu probele administrate, instana constat vinovia lui (numele, prenumele, patronimicul) i (numele,
prenumele, patronimicul), iar aciunile svrite se ncadreaz n prevederile articolului (numrul, alineatul, lit. articolului) Cod
penal ca (indicai denumirea infraciunii i coninutul acesteia).
La stabilirea categoriei i termenului pedepsei, instana de judecat va ine cont de gravitatea infraciunii svrite, de motivul
acesteia, de personalitatea celor vinovai, precum i de circumstanele cauzei care atenueaz sau agraveaz rspunderea.
Indicai circumstanele care atenueaz sau agraveaz rspunderea, meniuni despre recidiv (dac exist) pentru fiecare
inculpat n parte.
Motivai pedeapsa penal stabilit pentru fiecare inculpat n parte.
Meniuni privind modul de acoperire a cheltuielilor de judecat.
n baza celor expuse, conform art. 389, 392 - 395, 397 CP, instana de judecat
H O T R T E:
A-i declara pe (numele, prenumele, patronimicul) i pe (numele, prenumele, patronimicul) vinovai de svrirea infraciunii
prevzut de articolul (numrul, alineatul, lit. articolului) Cod penal, i a stabili lui:
- numele, prenumele inculpatului indicai categoria i mrimea pedepsei aplicate inculpatului, categoria penitenciarului n
care trebuie s execute pedeapsa cel condamnat la nchisoare, data de la care ncepe executarea pedepsei, sau faptul c
pedeapsa va fi suspendat, indicnd termenul i condiia pentru care se suspend, dispoziii privind msura preventiv ce se va
aplica inculpatului pn cnd sentina va deveni definitiv;
- numele, prenumele inculpatului indicai categoria i mrimea pedepsei aplicate inculpatului, categoria penitenciarului n
care trebuie s execute pedeapsa cel condamnat la nchisoare, data de la care ncepe executarea pedepsei, sau faptul c
pedeapsa va fi suspendat, indicnd termenul i condiia pentru care se suspend, dispoziii privind msura preventiv ce se va
aplica inculpatului pn cnd sentina va deveni definitiv;
Indicai dispoziiile privind confiscarea special, corpurile delicate i dispoziii referitoare la repartizarea cheltuielilor judiciare
etc.
Sentina cu drept de apel la Curtea de Apel (includei denumirea) n termen de 15 zile de la pronunare, iar pentru (numele,
prenumele, patronimicul) i (numele, prenumele, patronimicul) de la data nmnrii copiei sentinei.
Preedintele edinei, judector semntura

Numele, prenumele

Test34
2.1
Articolul 377. Anunarea i ordinea dezbaterilor judiciare
(1) Dup terminarea cercetrii judectoreti, preedintele edinei de judecat anun dezbaterile judiciare.
(2) Dezbaterile judiciare constau din cuvntrile procurorului, prii vtmate, prii civile, prii civilmente responsabile,
aprtorului i inculpatului cnd aprtorul nu particip n cauza dat sau dac inculpatul cere cuvntul. Dac exist mai muli
reprezentani ai prilor, ordinea cuvntrilor lor o stabilete instana.
(3) n cazul n care cel puin una din persoanele care particip la dezbateri cere termen pentru pregtirea ctre dezbateri,
preedintele edinei de judecat anun ntrerupere, cu indicarea duratei ei.
Ordinea dezbaterilor judiciare: discursul procurorului
Pledoaria aparatorului
Replica
Ultimul cuvint al inculpatului
In caz de pluralitate a reprezentantilor partilor, ordinea cuvintarilor este stabilita de instant.
2.2
Continutul discursului:
Introducerea(exordiul)-face cunoscut printr-o forma sintetica obiectul procesului, fixeaza atentia judecatorului si creaza o
atmosfera favorabila oratorului.Introducerea nu poate consta din fraze departe de natura procesului.
Expunerea circumstantelor de fapt naratiunea faptelor
Analiza si expunerea probelor administrate in cauza- fondul continutului discursului de acuzare

38

Analiza cauzelor si conditiilor ce au favorizat comiterea infractiunii


Argumentarea incadrarii juridice a faptelor
Caracteristica personalitatii inculpatului si aprecierea circumstantelor agravante sau atenuante
Consideratii privind eventual pedeapsa, actiunea civila si alte chestiuni.
Concluzie(peroratia)
Continutul pledoariei:
Structura pledoariei corespunde structurii discursului acuzatorului de stat, fiind un raspuns la pozitia acuzarii.
Spre deosebire de acuzatorul de stat, care a re obligatia de a analiza sub toate aspectele, complet si obiectiv, toate circumstantele
cauzei, aparatorul este patruns in exclusivitate de scopul apararii intereselor inculpatului si punerii lui intr-o lumina favorabila in
fata instantei.
2.3. Chestiunile pe care trebuie s le soluioneze
instana de judecat la adoptarea sentinei
(1) La adoptarea sentinei, instana de judecat soluioneaz urmtoarele chestiuni n urmtoarea consecutivitate:
1) dac a avut loc fapta de svrirea creia este nvinuit inculpatul;
2) dac aceast fapt a fost svrit de inculpat;
3) dac fapta ntrunete elementele infraciunii i de care anume lege penal este prevzut ea;
4) dac inculpatul este vinovat de svrirea acestei infraciuni;
5) dac inculpatul trebuie s fie pedepsit pentru infraciunea svrit;
6) dac exist circumstane care atenueaz sau agraveaz rspunderea inculpatului i care anume;
7) ce msur de pedeaps urmeaz s fie stabilit inculpatului, lund n considerare i recomandrile serviciului de
resocializare, dac o asemenea anchet a fost efectuat;
8) dac msura de pedeaps stabilit inculpatului trebuie s fie executat de inculpat sau nu;
9) tipul penitenciarului n care urmeaz s execute pedeapsa nchisorii;
10) dac trebuie admis aciunea civil, n folosul cui i n ce sum;
11) dac trebuie reparat paguba material atunci cnd nu a fost intentat aciunea civil;
12) dac urmeaz s fie ridicat sechestrul asupra bunurilor;
13) ce trebuie s se fac cu corpurile delicte;
14) cine i n ce proporie trebuie obligat s plteasc cheltuielile judiciare;
15) dac urmeaz s fie revocat, nlocuit sau aplicat o msur preventiv n privina inculpatului;
16) dac n privina inculpatului recunoscut vinovat de comiterea infraciunii urmeaz s fie aplicat tratament medical forat de
alcoolism sau narcomanie.
(2) Dac inculpatul este nvinuit de svrirea mai multor infraciuni, instana soluioneaz chestiunile artate n alin.(1) pct.1)13) pentru fiecare infraciune n parte.
(3) Dac de svrirea infraciunii snt nvinuii mai muli inculpai, instana soluioneaz chestiunile prevzute n alin.(1)
referitor la fiecare inculpat n parte.
(4) Dac, n cursul urmririi penale sau judecrii cauzei, s-au constatat nclcri ale drepturilor inculpatului, precum i s-a
stabilit din vina cui au fost comise aceste nclcri, instana examineaz posibilitatea reducerii pedepsei inculpatului drept
recompens pentru aceste nclcri.

Test 35
2.1
Apelul este o cale ordinara de fapt si de drept.Apoelul poate fi folosit impotriva hotaririlor pronuntate de catre instanta inferioara.
Prin apel se poate face o reexaminare a cauzei si a judecatii anterioare de catre instant superioara, denumita instant superioara de
grad. Apelul poate fi adresat numai instantei superioare, numita instant de apel, care este curtea de Apel.
2.2
Obiectul apelului este determinat de art400 din codul CPC, potrivit caruia sunt supuse apelului numai sentintele prin care cauza a
fost rezolvata in fond in urma judecarii in prima instant. Potrivit al2 al art400, pot fi atacate cu apel si incheierile date de prima
instant.
Sentintele susceptibile de a fi atacate cu apel pot fi grupate in urmatoarele categorii:
-sentintele prin care se solutioneaza latura penala si latura civila a cauzei, sentintele de achitare si sentintele de condamnare. Este
posibil apelul asupra cauzei in intregime, cit si apelarea separate a laturii penale si laturii civile a cauzei.
-Sentintele pronuntate in caile extraordinare de atac
-sentintele privind aplicarea masurilor de constringere cu character medical
Nu pot fi atacate cu apel:
1) sentinelor pronunate de judectorii privind infraciunile pentru svrirea crora legea prevede n exclusivitate pedeaps
nonprivativ de libertate;
2) sentinelor pronunate de judectoria militar privind infraciunile pentru svrirea crora legea prevede n exclusivitate
pedeaps nonprivativ de libertate;
3) sentinelor pronunate de curile de apel i de Curtea Suprem de Justiie;
4) altor sentine pentru care legea nu prevede aceast cale de atac.
Test36
2.1
Potrivit art401 CPC, dreptul de a adeclara apel apartine fiecarui subiect procesual ale carui drepturi au facut obiectul judecatii in
prima instanta.

39

2.2
Articolul 401. Persoanele care pot declara apel
(1) Pot declara apel:
1) procurorul, n ce privete latura penal i latura civil;
2) inculpatul, n ce privete latura penal i latura civil. Sentinele de achitare sau de ncetare a procesului penal pot fi atacate
i n ce privete temeiurile achitrii sau ncetrii procesului penal;
3) partea vtmat, n ce privete latura penal;
4) partea civil i partea civilmente responsabil, n ce privete latura civil;
5) martorul, expertul, interpretul, traductorul i aprtorul, n ce privete cheltuielile judiciare cuvenite acestora;
6) orice persoan ale crei interese legitime au fost prejudiciate printr-o msur sau printr-un act al instanei.
(2) Apelul poate fi declarat n numele persoanelor menionate n alin.(1) pct.2)-4) i de ctre aprtor sau reprezentantul lor
legal.
Test37
2.1
Termenul de apel este un termen procesual legal, durata lui fiind stabilita de legea procesuala penala, in interiorul caruia, titularul
dreptului de apel, poate declansa aceasta cale ordinara de atac.
2.2
Articolul 402. Termenul de declarare a apelului
(1) Termenul de apel este de 15 zile de la data pronunrii sentinei integrale sau, n cazul naintrii cererii n condiiile art.399
alin.(2), de la data nmnrii copiei de pe sentina redactat, dac legea nu dispune altfel.
[Art.402 al.(1) n redacia LP44-XVI din 06.03.08, MO76-77/15.04.08 art.251]
(2) Pentru inculpatul arestat, termenul de apel curge de la nmnarea copiei de pe sentina redactat, iar pentru prile care au
lipsit de la pronunarea sentinei de la data comunicrii n scris despre redactarea sentinei.
(3) n cazurile prevzute n art.401 alin.(1) pct.5) i 6), calea de atac poate fi exercitat de ndat dup pronunarea ncheierii,
prin care instana a dispus asupra cheltuielilor judiciare sau a luat o alt msur, dar nu mai trziu de 15 zile de la pronunarea
sentinei prin care s-a soluionat cauza. Judecarea apelului se face numai dup soluionarea cauzei n fond, n afar de cazul cnd
procesul a fost suspendat.
(4) Dac procurorul care a participat la judecarea cauzei sau partea vtmat a declarat n termen apel n defavoarea
inculpatului, procurorul participant n instana de apel, n termen de 15 zile de la data primirii de ctre parte a copiei apelului
declarat, poate declara apel suplimentar, n care poate invoca motive adugtoare de apel.
(5) Dac inculpatul declar apel n termen i i nlocuiete aprtorul, noul aprtor, n termen de 15 zile e la data primirii de
ctre parte a copiei apelului declarat, poate declara apel suplimentar pentru inculpat, n care poate invoca motive adugtoare de
apel.
(6) n cazul declarrii apelurilor suplimentare n condiiile alin.(4) i (5), copiile de pe apelurile suplimentare se nmneaz
prilor i se acord timp necesar pentru pregtirea ctre judecarea apelurilor.
[Art.402 modificat prin LP264-XVI din 28.07.06, MO170-173/03.11.06 art.781]
2.3
Articolul 403. Repunerea n termen a apelului
(1) Apelul declarat dup expirarea termenului prevzut de lege este considerat ca fiind fcut n termen dac instana de apel
constat c ntrzierea a fost determinat de motive ntemeiate, iar apelul a fost declarat n cel mult 15 zile de la nceperea
executrii pedepsei sau ncasrii despgubirilor materiale.
(2) Pn la soluionarea repunerii n termen, instana de apel poate suspenda executarea hotrrii.
Test38
2.1
Prin efectul devolutiv al cererii instant de apel capata dreptul de ajudeca cauza ori imputernicirile de a infaptui o noua judecata.
Alte opinii sustin ca efectul devolutiv inseamna transmiterea cauzei de la prima instant la instant de gradul al doilea cu toate
chestiunile de fapt si de drept. Devolutia promoveaza o verificare a modului cum sa desfasurat judecata si solutionarea fara o
desfiintare prealabila a hotaririi.
Articolul 409. Efectul devolutiv al apelului i limitele lui
(1) Instana de apel judec apelul numai cu privire la persoana care l-a declarat i la persoana la care se refer declaraia de
apel i numai n raport cu calitatea pe care apelantul o are n proces.
(2) n limitele prevederilor artate n alin.(1), instana de apel este obligat ca, n afar de temeiurile invocate i cererile
formulate de apelant, s examineze aspectele de fapt i de drept ale cauzei, ns fr a nruti situaia apelantului
2.2
Articolul 424. Efectul devolutiv al recursului i limitele lui
(1) Instana de recurs judec recursul numai cu privire la persoana la care se refer declaraia de recurs i numai n raport cu
calitatea pe care aceasta o are n proces.
(2) Instana de recurs examineaz cauza numai n limitele temeiurilor prevzute n art.427, fiind n drept s judece i n baza
temeiurilor neinvocate, fr a agrava situaia condamnailor.

40

Prin declararea recursului nu se provoaca o reiterare, o repetare, o reluare de la inceput a judecatii ci o verificare multilateral in
drept a hotaririi, pe baza lucrarilor si materialelor de la dosarul cauzei.
Nu se poate transmite de la instant de fond sau de apel la cea de recurs ceea ce na fost supus judecatii instantei anterioare
Efectul devolutiv al recursului este limitat la vointa recurentului si la persoana acestuia, precum si la calitate a acestuia in proces.
Similar, efectul devolutiv al apeleului este limitaty la persoana care la declarat si la persoana la care se refera declaratia de apel si
numai in raport cu calitatea pe care o are apelantul in process
Nici prin declararea apelului nu se provoaca o reluare a judecatii care s-a incheiat prin pronuntarea hotaririi, ci o verificaree
multilateral de fapt si de drept, instant neputiond judeca decit in limitele sentintei de care a fost legata sesizarea.Avind dreptul de
a schimba calificarea faptei, de a examina probe noi, instant nu se poate pronunta asupra altor fapte sau altor personae decit
asupra celor care au constiutuit obiectul examinarii in prima instanta
Test39
2.1
Notiune de extensive se defineste ca un fenomen ce are capacitatea de a se extinde, adic a de asi largi sfera de actiune. Potrivit
art 411 CPc, instant de apel examineaza cauza cu extindere si cu privire la partile care nu au declarat apel sau la care acesta nu se
refera, avind dreptul de a hotari in privinta lor, fara sa creeze acestor parti o situatie mai grea
2.2 Prin Efectul devolutiv, avind dreptul de a schimba calificarea faptei, de a examina probe noi, instant nu se poate pronunta
asupra altor fapte sau altor personae decit asupra celor care au constiutuit obiectul examinarii in prima instant
Nu se poate transmite de la instant de fond sau de apel la cea de recurs ceea ce na fost supus judecatii instantei anterioare
Efectul devolutiv al recursului este limitat la vointa recurentului si la persoana acestuia, precum si la calitate a acestuia in proces.
Totusi efectul extensive presupune o derogare de la aceste reguli generale: daca prima instant nu s-a pronuntat asupra unor fapte
sau personae incluse in rechizitoriu si sustinute de procurer in cadrul dezbaterilor, instant de apel va avea dreptul de a se pronunta
si asupra lor
instant de apel examineaza cauza cu extindere si cu privire la partile care nu au declarat apel sau la care acesta nu se refera, avind
dreptul de a hotari in privinta lor, fara sa creeze acestor parti o situatie mai grea
Se poate intimpla ca un inculpate, (sau reprez acestuia) atacind hotarirea, sa obtina modificarea ei, iar alt inculpate din aceeasi
cauza penala nu a atacat-o, situatia lui raminind neschimbata, chiar daca prima instanta a comis erori de fapt sau de drept, ce
vizau ambii inculpate. Astfel apare pericolul de a fi pronuntate doua hotariri contradictorii in aceeasi cauza. Garantia excluderii
acestui pericol o constiuie efectul extensive.
Test40
2.1Definii noiunea de efect al neagravrii situaieie n propria cale de atac.
n practica judectoreasc este posibil situaia cnd instana a fost sesizat cu declaraia de recurs s constate c soluia
pronunat de instana desesizat constituie unele vicii i necesit a fi reformat n defavoarea prii care a utilizat calea de atac.
Aceast situaie ar impune stingherirea prilor de a ataca hotrrile judectoreti i nerealizarea drepturilor sale n procesul penal.
Graie acestui fapt, Codul de procedur penal art.425 expres revede c instana de recurs soluionnd cauza nu poate crea o
situaie mai grav pentru persoana n favoarea creia a fost declarat recurs Deci, pe baza cii de atac utilizat de titular,
hotrrea poate fi reformat numai n favoarea lui.
Efectul neagravrii situaiei n propria cale de atac
Conform acestui efect, instana de control judiciar nu poate crea o situaie mai grea dect cea hotrt de prima instan, pentru cel
care a declarat apel ori recurs sau n favoarea cruia a fost declarat apelul ori recursul.
Efectul se produce nu numai la judecarea cauzei n apel sau n recurs ci i la rejudecarea cauzei ca urmare a desfiinrii hotrrii
n apel cu trimitere sau a casrii n recurscu trimitere i la reluarea urmririi penale ca urmare a restituirii cauzeila procuror de
ctre instana de apel ori de cea de recurs.Dac procurorul a declarat apel sau recurs n favoarea unei dintre prile n proces, nuse
poate agrava situaia acestei pri cu condiia ca precizarea rezervrii cii de atac n favoarea prii s fie expres i neechivoc
i s fie fcut n declaraia de apel ori de recurs..
n materia recursului, i gsete aplicare regula potrivit creia nu se poate agrava situaia prii n propria cale de atac, cunoscut
sub denumirea de non reformatio in pejus.
Regula non reformatio in pejus are ca scop nengrdirea voinei prii de a ataca hotrrea judectoreasc. Regula neagravrii
situaiei i va gsi realizare n cazul n care nu exist un recurs contrar prin care s se urmreasc promovarea unor interese
opuse..
Articolul 410.Neagravarea situaiei n propriul apel
1.
Art. 410 stabilete c instana de apel soluionnd cauza nu poate crea o situaie mai grav pentru persoana
care a declarat apel. Potrivit alin. 2 al art. 410 dispoziia se aplic i n cazul n care apelul a fost declarat n favoarea
unei pri de ctre procuror. Cu alte cuvinte, n calea de atac hotrrea poate fi modificat numai n favoarea celui care
a exercitat-o.
2.
Esena i importana acestui principiu const n faptul de a asigura i a garanta libertatea folosirii cii de atac
de ctre pri fr teama c o dat exercitat calea de atac le poate nruti situaia.
3.
n sfera de aplicare, acest principiu este supus anumitor reguli. n primul rnd, se cere de menionat c acest
principiu este limitat n folosirea cii proprii de atac. Este imposibil agravarea situaiei prii numai n cazul cnd
exist un singur apel al su sau mai multe apeluri dar ntre pri nu exist interese contrarii. De exemplu, apelul declarat
de mai muli inculpai sau de mai multe pri civilmente responsabile.

41

4.
Dac n cauz exist un apel al altei pri opuse, situaia prii care a declarat apel poate fi nrutit ca
rezultat al admiterii apelului prii opuse. De pild exist apelul inculpatului i apelul n defavoare al procurorului. n
asemenea situaii o dat cu admiterea apelului procurorului i agravarea situaiei inculpatului nu se va considera c este
o nclcare a acestei reguli.
5.
Regula neagravrii situaiei se aplic tuturor titularilor dreptului de apel, cu excepia procurorului. Aceasta
nsemn c odat ce procurorul a atacat hotrrea n defavoarea inculpatului, instana de apel avnd dreptul de a-i
agrava situaia n orice sens, va putea lua i o hotrre care s atenueze situaia inculpatului, ns n cazul cnd apelul
procurorului a fost declarat n favoarea unei pri, instana de apel nu va avea dreptul s agraveze situaia ei.
6.
Instana nu va putea recunoate starea de recidiv a inculpatului ca urmare a admiterii apelului acestuia, chiar
dac prima instan n mod greit nu a recunoscut-o. Instana nu poate recunoate alte circumstane agravante, sau nu
poate nltura alte circumstane atenuante ca rezultat al admiterii apelului inculpatului, chiar dac prima instan a
comis o eroare n acest sens.
7.
Se va considera agravare a situaiei dac se va schimba ncadrarea juridic a faptei ntr-o infraciune mai grea
n urma apelului declarat de inculpat, chiar dac durata pedepsei nu se va majora.
8.
Partea civil atacnd hotrrea pe motivul c de prima instan a fost respins sau nesoluionat aciunea
civil sau au fost acordate despgubiri civile ntr-o sum mai inferioar dect cea la care s-a pretins nu poate obine n
urma examinrii n apel, ca rezultat al admiterii apelului acestuia o micorare a despgubirilor. Va fi o agravare a
situaiei prii civile nlturarea solidaritii inculpailor de la plata despgubirilor civile.
9.
Apelul prii civilmente responsabile poate viza obligarea greit la despgubirile materiale. n asemenea
situaii va fi o nclcare a principiului neagravrii situaiei i majorarea despgubirilor acordate prii civile, ca rezultat
al admiterii apelului prii civilmente responsabile.
10.
Regula neagravrii situaiei, se aplic i la ali subieci procesuali, martorul, expertul, interpretul, traductorul
i aprtorul care au atacat hotrrea cu privire la cheltuielile judiciare ce li se cuvin. n acest sens se interzice de a
reduce cheltuielile ce s-au acordat de prima instan acestor subieci, dac n urma apelului lor instana superioar va
considera c au fost nejustificat majorate.
2.2 Efectul extensiv
Efectul extensiv al cilor de atac ordinare oblig instana de control judiciar s
examineze cauza, prin extindere,i cu privire la persoanele care nu au uzat de calea de atac sau la care aceasta nu se refer ,
putnd hotr i n privina acestora f r ns a le putea crea o situaie mai grea.Extinderea examinrii nu poate avea loc dect fa
de persoanele din acela i grup procesual cu cel care a declarat apelul ori recursul sau la carese refer declaraia de apel ori
recurs.
Noiunea de extensiv se definete ca un fenomen ce are capacitatea de a se extinde, adic a-i lrgi sfera de aciune. Din
prevederile art.426 CPP RM se subnelege c instana de recurs este obligat s examineze cauza prin extindere cu privire la
persoanele n privina crora nu s-a declarat recurs sau la care acesta nu se refer. Din acelai articol reiese, de asemenea, c
instana nu este obligat s ia hotrrea i n privina lor, ci este n drept. adic chiar dac instana va examina cauza n
privina altor persoane din acelai grup procesual, ea nu va decide ntotdeauna i asupra lor. Pentru a decide i asupra altor
persoane din acelai grup procesual sunt necesare anumite condiii:

Extinderea efectului cilor de atac s nu agraveze situaia prilor, dac acestea nu au declarat recurs
sau la care acesta nu se refer dac s-a decis admisibilitatea recursului.

n cazul admiterii recursului unui inculpat i reducerii pedepsei, instana poate reduce i pedeapsa
aplicat coinculpatului condamnat pentru aceeai fapt, care nu a utilizat calea de atac, dac situaia lor este
similar din punct de vedere al circumstanelor reale i datelor personale.

De asemenea, instana de control judiciar trebuie s achite i pe inculpatul care nu a utilizat calea de
atac, dac situaia lui este identic inculpailor recureni achitai. Legea (art.426 CPP RM)
Aadar, de calea de atac declarat de o parte, profit i celelalte pri din acelai grup procesual, chiar dac acestea nu au
declarat-o. ele vor profita i n situaia cnd pentru cel care a atacat hotrrea, calea de atac este nefondat, neputndu-se
subordona situaia prilor care nu au declarat-o, temeiniciei recursului prii care a utilizat calea de atac.
Asemanari:
Sunt ambele efecte ale declararii apelului sau recursului
Articolul 411. Efectul extensiv al apelului
1. Prin extindere se nelege fenomenul care are capacitatea de a-i lrgi sfera de aciune. Efectul extensiv d posibilitatea
ca instana de apel s examineze i situaia altor pri fa de care hotrrea a rmas definitiv prin neatacare. Instana are
dreptul i nu este obligat de a examina situaia altor pri.
2. Efectul extensiv este caracteristic numai cilor ordinare de atac i se aplic n situaia cnd exist o solidaritate
procesual, adic exist mai muli inculpai, sau exist mai multe pri vtmate, sau mai multe pri civile care au interese
comune n proces.
3. Esena efectului extensiv este de a asigura drepturile persoanei din acelai grup procesual, de a se bucura de
modificarea hotrrii n favoarea sa n caz cnd el nsui nu a atacat-o, dar n urma atacrii de ctre un alt subiect din acelai
grup procesual s-au depistat erori n ce privete toi subiecii procesuali din acelai grup. n cazul cnd nu ar exista efect
extensiv, ar putea exista situaia cnd un inculpat atacnd hotrrea obine modificarea ei, iar alt inculpat din aceeai cauz
neatacnd-o rmne la situaia stabilit de instana de fond, chiar dac prima instan a comis anumite erori de fapt sau de
drept ce vizau ambii inculpai.

42

4.

Efectul extensiv se va realiza cu respectarea anumitor condiii:


existena unui apel declarat de o persoan care este n drept de a-l nainta;
prile care au declarat apel s aib aceiai calitate n proces;
apelul declarat s creeze o situaie mai bun prilor care nu au declarat apel sau prilor la care acesta nu se
refer (Hotrrea nr. 26).
5. Din prevederile art. 111 reiese c instana de apel este obligat s examineze cauza prin extindere i cu privire la prile
care nu au declarat apel, sau la care acestea nu se refer, dar instana nu este obligat s ia hotrrea i n privina lor, ci este
n drept, adic chiar dac instana va examina situaia altor persoane din acelai grup procesual, ea nu n toate cazurile va
decide i asupra lor. Pentru a decide i asupra altor persoane din acelai grup procesual sunt necesare anumite condiii.
Aceste condiii sunt determinate de particularitile cauzei penale examinate. De exemplu: n cazul admiterii apelului unui
inculpat i reducerii pedepsei instana poate reduce i pedeapsa aplicat inculpatului condamnat pentru aceeai fapt, care nu
au utilizat calea de atac, dac situaia lor este similar din punct de vedere a circumstanelor reale i datelor personale.
Aceeai situaia poate exista i n cazul n care instana achit un inculpat i constat c situaia altor inculpai este identic.
6. Art. 411 cere ca extinderea efectului apelului s nu agraveze situaia prilor care nu au declarat apel, sau la care acesta
nu se refer (vezi comentariul la art. 410).
Subiectul 43. Recursul ordinar.
o Definii noiunea de recurs ordinar.
o Caracterizai titularii dreptului la recurs i hotrrile supuse recursului.
o Proiectai o decizie de respingere a recursului din motivul nclcrii art. 420 (Hotrrile supuse recursului).
2.1Recursul este o cale ordinar de atac care poate fi folosit mpotriva hotrrilor pronunate asupra fondului cauzei de ctre
instanele inferioare. Este o cale ordinar pentru c aparine desfurrii obinuite a procesului penal.
2.2Codul de procedur penal determin cu precizie, prin art.420 CPP RM obiectul recursului, adic hotrrile ce pot fi atacate cu
recurs. Este foarte important ca hotrrile susceptibile de recurs s fie complete i cu claritate artate n cuprinsul legii, pentru ca,
pe de o parte, persoanele ndreptite s atace hotrrea s aib cunotin de dreptul lor i, de pe alt parte, s evite declararea unor
recursuri inadmisibile, ceea ce ar conduce la punerea n executare a hotrrii cu ntrziere, iar pentru pri ar nsemna timp pierdut i
cheltuieli inutile.
Hotrrea prin care instana se pronun asupra apelului, recursului, recursului n anulare, precum i hotrrea pronunat de
instana de recurs n rejudecarea cauzei se numete decizie. Toate celelalte hotrri date de instane n cursul judecii se numesc
ncheieri. Pot fi atacate cu recurs deciziile i ncheierile pronunate de curile de apel ca instane de apel .
Pot fi atacate cu recurs att latura penal ct i latura civil a cauzei.
De asemenea, este posibil atacarea separat cu recurs a laturii penale sau a laturii civile a cauzei, n dependen de persoanele
care i volorific acest drept.

n conformitate cu prevederile alin.1 art.420 CPP RM pot fi atacate cu recurs deciziile pronunate de
curile de apel ca instane de apel.
Acestea sunt deciziile prin care se soluioneaz cauza n fond n apel, asigurndu-se un control de drept asupra hotrrilor de
condamnare, de achitare sau de ncetare a procesului penal, ct i deciziile prin care se soluioneaz, n apel, orice cerere introdus
n baza unor dispoziii, referitoare la punerea n executare a hotrrii penale (cum sunt deciziile instanei de apel pronunate n
cazul cererii de amnare sau ntrerupere a executrii pedepsei, ori n privina unor schimbri necesare n executarea unor hotrri
sau n rezolvarea unor incidente ce se pot ivi n cazul punerii n executare a unor msuri de siguran sau educative).

Nu sunt supuse recursului urmtoarele decizii:


deciziile instanei de apel prin care s-a dispus rejudecarea cauzei;
deciziile prin care s-a luat act de retragere a apelului, dac legea prevede aceast cale de atac;
deciziile instanei de recurs;
deciziile instanei de recurs n anulare sau revizuire;
deciziile prin care au fost soluionate conflictele de competen.

ncheierile pot fi atacate cu recurs, de regul, numai odat cu decizia recurat, chiar dac au fost date
dup pronunarea hotrrii.
n aceast categorie sunt incluse:
ncheieri care soluioneaz chestiuni premergtoare fondului cauzei i au fost date n timpul judecii
i anume: ncheieri prin care instana dispune asupra administrrii probelor sau cererilor formulate de pri;
ncheieri prin care instana ia msuri pentru buna desfurare a procesului penal, cum sunt cele privind
respingerea cererii de recuzare a unui membru al completului de judecat ori cele privind extinderea aciunii
penale sau a procesului penal;
ncheieri care au fost date dup pronunarea deciziei recurate (de nlturare a unor omisiuni vdite
sau de interpretare a erorilor materiale).

ncheierile care nu pot fi atacate cu recurs sunt:


ncheierile prin care s-a admis ori s-a respins abinerea sau s-a admis recuzarea (art.35 alin.3 CPP
RM);
ncheierile date n cauzele penale n care s-au pronunat decizii nesusceptibile de a fi atacate cu
recurs.

Nu pot fi atacate cu recurs sentinele:


n privina crora persoanele prevzute n art. 401 CPP nu au folosit calea apelului;
cnd apelul a fost retras dac legea prevede aceast cale.
Totdat, persoanele care nu au declarat apel mpotriva sentinei, pot declara recurs mpotriva deciziei date n apelul de larat de alt
persoan, prin care i s-a ntrutit situaia.
Procurorul, care nu a folosit apelul poate ataca cu recurs decizia prin care a fost admis apelul declarat din partea aprrii.

43

B
n principiu, cile de atac ordinare pot fi folosite de orice persoan ale crei interese au fost lezate prin actul justiiei. Aceast
regul corespunde principiului constituional al accesului liber la justiie, prevzut de art.20 din Constituia Republicii Moldova.

Calea de atac a recursului are caracter personal n raport cu diversele pri care o exercit. Aceasta
nseamn c dreptul de recurs al fiecrei pri este independent de dreptul de recurs al celorlalte.

n art.421 CPP RM sunt indicate expres persoanele care pot declara recurs; acestea sunt persoanele
indicate n art.401 din acelai cod, care se aplic n mod corespunztor.

Deci, pot declara recurs:


Procurorul, n ce privete latura penal i latura civil;
Inculpatul, n ce privete latura penal i latura civil. Sentinele de achitare sau de ncetare a
procesului penal pot fi atacate i n ce privete temeiurile achitrii sau ncetrii procesului penal;
Partea vtmat, n ce privete latura penal n cazurile n care procesul penal se pornete doar la
plngerea prealabil a acesteia n condiiile legii;
Partea civil i partea civilmente responsabil, n ce privete latura civil;
Martorul, expertul, interpretul, traductorul i aprtorul, n ce privete cheltuielile judiciare cuvenite
acestora;
Orice persoan ale crei interese legitime au fost prejudiciate printr-o msur sau printr-un act al
instanei.

Pentru a declara recurs, persoanele trebuie s ndeplineasc dou condiii:


s fi avut calitatea de parte n cauz n momentul cnd s-a pronunat hotrrea care face obiectul
recursului;
subiecii s aib un interes real n exercitarea cii de atac i n obinerea pe calea casrii a unei alte
hotrri [16, pag.292].

Necesit de avut n vedere c persoanele indicate n alin. (1) pct. 2) 6) art. 401 CPP pot declara recurs
doar pirn intermediul avocatului .
n cazul n care recursul prevzut n art.421 CPP RM este declarat de alt persoan dect procurorul sau avocatul, recursul se
restituie persoanei care l-a declarat cu o scrisoare de nsoire, explicndu-i-se modul de declarare a acestuia.
2.3
Dosarul nr. 1ra-76/08
Republica Moldova
Curtea Suprem de Justiie
DECIZIE
10 ianuarie 2008

mun. Chiinu

Colegiul penal n urmtoarea componen:


preedinte Raisa Botezatu,
judectori Mihail Macar i Andrei Harghel
a examinat admisibilitatea n principiu a recursului ordinar mpotriva deciziei
Colegiului penal al Curii de Apel Chiinu din 20 septembrie2007 declarat de
ctre avocatul Mihail Gorincioi n interesele condamnatului Urdea Tudor
Petru, nscut la 20 aprilie1954, originar i domiciliat n s. Bacalia,
r-l Basarabeasca, moldovean, cetian al RMoldova, cu studii
medii incomplete, neangajat, n cmpul muncii, cstorit, fr
antecedente penale.
Asupra admisibilitii recursului n cauz, n baza actelor din dosar Colegiul
penal al Curii Supreme de justiie,
C O N S T A T :
1. Prin sentina Judectoriei Basarabeasca din 12 martie 2007, Urdea Tudor
a fost condamnat n baza art. 152 alin. (1) Cod penal la 160 ore munc
neremunerat n folosul comunitii.
S-a dispus ncasarea de la Urdea Tudor n folosul prii vtmate Haivaz
Varvara daun material 29.397 lei i daun moral 10.000 lei.
2. Pentru a pronuna sentina instana de fond a reinut, c Urdea Tudor la
21 iulie 2005, n jurul orelor 20 aflndu-se n s. Bacalia, r-l Basarabeasca., n
rezultatul conflictului aprut cu cet. Ivanov Alexandru, n urma relaiilor ostile aprute
spontan ntre el i partea vtmat Haivaz Varvara, i-a aplicat ultimei multiple
lovituri cu pumnul n regiunea capului i pieptului cauzndu-i leziuni corporale
medii, cu dereglarea sntii de lung durat.
3. mpotriva sentinei avocatul Mihail Gorincioi n interesele
condamnatului Urdea Tudor a declarat apel, solicitnd admiterea lui, casarea
sentinei, rejudecarea cauzei cu pronunarea unei noi hotrri de achitare, invocnd c
nu a comis infraciunea incriminat.
4. Prin decizia Colegiului penal al Curii de Apel Chiinu din 20 septembrie
2007 apelul declarat a fost respins ca depus peste termen i meninut sentina
Judectoriei Basarabeasca din 12 martie 2007 fr modificri.

44

5. mpotriva decizia Colegiului penal al Curii de Apel Chiinu din 20


septembrie 2007 avocatul Mihail Gorincioi n interesele condamnatului Urdea 2
Tudor a declarat recurs ordinar n care solicit casarea acesteia, rejudecarea cauzei
cu pronunarea unei noi hotrri de achitare, invocnd c decizia adoptat este
ilegal.
6. Verificnd argumentele invocate n recursul ordinar n raport cu critica
formulat i actele cauzei, Colegiul penal al Curii Supreme de Justiie consider c
acesta urmeaz a fi respins ca inadmisibil din urmtoarele considerente.
Conform art. 404 alin.(1) CPP, apelul poate fi declarat i peste termen, dar nu
mai trziu de 15 zile de la data nceperii executrii pedepsei.
Colegiul penal al Curii de Apel Chiinu din 20 septembrie 2007 corect a
respins apelul condamnatului concluzionnd c ultimul a fost depus cu nclcarea
art. 402 CPP, pe cnd n cazul dat nu au fost stabilite temeiuri prevzute de art. 403
i 404 CPP, pentru repunerea n termen a apelului declarat tardiv.
Conform art. 420 alin.(4) Cod de procedur penal nu pot fi atacate cu recurs
sentinele n privina crora persoanele indicate n art. 401 al prezentului cod nu au
folosit calea apelului, adic nu a utilizat calea de atac apelul.
Prin urmare recursul se v-a respinge din motiv c nu a fost utilizat calea de
atac apelul .
7. Pentru aceste motive n conformitate cu art. 432 alin. 2 pct. 4 CPP,
Colegiul penal al Curii Supreme de Justiie, n numele Legii,
DECIDE:
inadmisibilitatea recursului ordinar declarat de ctre avocatul Mihail
Gorincioi n interesele condamnatului Urdea Tudor mpotriva deciziei
Colegiului penal al Curii de Apel Chiinu din 20 septembrie 2007, ca fiind
vdit nentemeiat, din motiv c nu a fost utilizat calea de atac apelul.
Decizia este irevocabil.
Preedinte
Raisa Botezatu
Judectori

Mihail Macar
Andrei Harghel

___________________________________
Subiectul 44. Recursul ordinar.
2.1 Dai definiia temeiurilor recursului ordinar.
2.2 Caracterizai situaiile cnd recursul poate fi respins n faza admisibilitii n principiu.
2.3 Proiectai o decizie de admitere a recursului la judecarea acestuia.
2.1 Hotrrile instanei de apel pot fi supuse recursului pentru a repara erorile de drept comise de instanele de fond i de apel.
Subliniem c n cazul cnd recursul constituie al treilea grad de jurisdicie legea stabilete expres anumite motive de casare,
prevzute de art.427 CPP RM. Dup regula general, motivele recursului pot constitui numai erori de drept, fiind determinate
expres de lege. Aceasta nseamn c alte motive de casare dect cele enumerate imperativ n cuprinsul art.427 CPP RM nu pot
exista. Motivele recursului nu pot consta n erori de fapt, cu excepia prevederilor p.12 art.427 CPP RM, ci numai n erori de drept.
Erorile de drept pot fi:
erori de drept formal sau procesuale;
erori de drept material sau substaniale.
Instana de recurs controleaz de asemenea dac faptele au fost constatate de ctre instana de fond i apel cu respectarea regulilor
de drept material sau formal. Chestiunea dac un fapt este constatat conform legii este, de regul, o chestiune de drept, ntruct
privete ncadrarea juridic dat faptei svrite. Dar aceeai chestiune poate fi privit i ca una de fapt. Cu toate acestea, ea va fi
supus controlului instanei de recurs pentru c faptul nu poate fi primit ca stabilit atunci cnd respinge dreptul.
Limitarea recursului la anumite motive se face cu scopul de a evita examinarea a treia oar, a cauzei n ansamblu, ca examinarea n
prima instan, ci se controleaz numai corectitudinea aplicrii dreptului la faptele constatate de fond, cu respectarea normelor
dreptului material i procesual.

Astfel, hotrrile judectoreti sunt supuse casrii n urmtoarele temeiuri:


1.
Nu au fost respectate dispoziiile privind competena dup materie sau dup calitatea persoanei.
Nerespectarea competenei materiale sau personale a instanelor de fond conduce la nulitatea absolut a hotrrii pronunate.
Prin competen dup materie se are n vedere c organul judectoresc i-a depit sfera atribuiilor i a examinat o cauz
penal care era de competena unui organ superior.
n acest sens se va constata nclcare a competenei dup materie numai n cazul cnd organul inferior nu-i va declina
competena, deoarece potrivit art.44 al.3 CPP RM nu se accept declinarea de competen cu trimiterea ntr-o instan ierarhic
inferioar a cauzei a crei examinare s-a nceput n edina de judecat la instana ierarhic superioar.
Prin competen dup calitatea persoanei se are n vedere c instana a nclcat prevederile legale potrivit crora instanele
judectoreti au competena de a examina cauzele penale n raport cu calitatea fptuitorului implicat n cauza respectiv, i
anume:

45

competena Judectoriei Militare (art.37 CPP RM);


competena curilor de apel (art.38 CPP RM);
competena Curii Supreme de Justiie (art.39 CPP RM).
2.
Instana nu a fost compus potrivit legii ori au fost nclcate prevederile articolelor 30, 31 i 33 CPP RM.
Acest caz se refer la urmtoarele circumstane i confirm nclcarea de ctre instana de fond a regulilor privind
compunerea instanei de judecat (art.30 CPP RM). Aceasta are n vedere att aspectul constitutiv, ct i cel funcional al
noiunii de compunere. Compunerea instanei fiind o condiie esenial a judecii, neregularitatea ei conduce la casarea
deciziei.
Drept motiv de casare servete i existena mprejurrilor care exclud participarea judectorului la judecarea cauzei penale.
Casarea pentru acest motiv, dup cum arat practica, are drept consecin casarea nu numai a hotrrii, dar i a tuturor actelor
procesuale cum sunt soluionarea unor cereri ale prilor, efectuat n prima instan.
Legea stabilete c ncheierea instanei de judecat asupra recuzrii nu este susceptibil de atac (art.35 al.3 CPP RM). n
cazul cnd partea consider c au fost nclcate prevederile art.33 CPP RM, aceasta atac ntreaga hotrre, motivul fiind cel
expus n art.427 pct.2 CPP RM.
3.

edina de judecat nu a fost public, n afar de cazurile cnd legea prevede altfel.
Publicitatea edinei de judecat este reglementat sub sanciunea nulitii absolute. Lipsa publicitii nu va constitui motiv de
casare atunci cnd legea permite acest lucru. Nepretinznd de a fi exhaustivi, putem considera ca motiv de casare n acest
aspect urmtoarele situaii:
judecarea cauzei n edina nchis cnd nu exist cazurile prevzute de art.18 CPP RM,
hotrrea nemotivat a instanei de judecat de a judeca cauza n edin nchis,
nerespectarea regulilor procedurii judiciare n timpul judecrii cauzei n edin nchis,
pronunarea deciziei n edin nchis.
Nu se poate considera ca motiv de casare faptul c inculpatul a fost ndeprtat printr-o ncheiere din sala de edin pentru
tulburarea ordinii conform art.334 CPP RM. ns faptul c decizia nu s-a pronunat n prezena lui sau nu i s-a adus la
cunotin imediat dup pronunare, conform acelorai prevederi, va fi motiv de casare.

4.
Judecata a avut loc fr participarea procurorului, inculpatului, precum i a aprtorului, interpretului i
traductorului, cnd participarea lor era obligatorie potrivit legii.

n conformitate cu prevederile cuprinse n art.320 CPP RM, procurorul prezint nvinuirea n toate cauzele penale n
numele statului, participarea procurorului la edina de judecat n toate cauzele este obligatorie. Potrivit al.7 art.412 CPP RM,
participarea procurorului la judecarea apelului, este de asemenea obligatorie.
nclcarea acestor prevederi conduce la casarea total a hotrrilor instanelor.

Potrivit art.321 CPP RM, judecarea cauzei n prim instan i n instana de apel are loc cu participarea inculpatului, cu
excepia cazurilor prevzute de lege.
Judecarea cauzei n lipsa inculpatului poate avea loc n cazul:
cnd inculpatul se ascunde de la prezentarea n instan;
cnd inculpatul, fiind n stare de arest, refuz s fie adus n instan pentru judecarea cauzei i
refuzul lui este confirmat i de aprtorul lui;
examinrii unor cauze privitor la svrirea unor infraciuni uoare cnd inculpatul solicit judecarea
cauzei n lipsa sa.
n cazul judecrii cauzei n lipsa inculpatului, participarea aprtorului i, dup caz, a reprezentantului lui legal este
obligatorie.
n virtutea al.5 art.412 CPP RM, se poate afirma cu certitudine c neprezentarea inculpatului care nu se afl n stare de arest
i e legal citat n instana de apel, nu poate conduce la casarea hotrrii acestei instane.

Participarea aprtorului la judecarea cauzei i efectuarea neprezentrii lui necesit de verificat,


reieind din prevederile art. 322 CPP.
Necesit de reinut, c la judecarea apelului participarea avocatului este obligatorie, dac interesele justiiei o cer (alin. 7 art.
412 CPP).
nclcarea prevederilor art.16 CPP RM ce stabilesc drepturile persoanelor care particip la proces i nu
cunosc limba n care se desfoare procesul judiciar de a beneficia de serviciile interpretului, conduce la casarea
hotrrilor judectoreti.
5. Cauza a fost judecat n prim instan sau n apel fr citarea legal a unei pri sau care, legal citat, a fost n imposibilitate
de a se prezenta i de a ntiina despre aceast imposibilitate.
n conformitate cu prevederile art. 351 CPP la numirea cauzei spre judecare instana de judecat dispune citirea persoanelor
necesare pentru examinarea cauzei. Citarea prilor la judecat se efectueaz n conformitate cu prevederile art. 319 CPP. La
soluionarea chestiunii judecrii cauzei n lipsa vre-uneia din pri sau a altor persoane citate instana decide n modul prevzut de
dispoziiile respective ale capitolului I titlului II CPP (art. 362 CPP). Judecarea apelului, potrivit al.3 art.412 CPP RM se face cu
citarea prilor. Instana de apel este n drept de a examina cauza n lipsa unei pri legal citate (al.5 art.412 CPP RM), dac sunt
prezentate date ce confirm cu certitudine c citaia a fost nmnat acestei persoane.
Nerespectarea acestor cerine conduce la casarea deciziei judectoreti.
Pentru a casa decizia este necesar respectarea a dou condiii:
persoana nu a avut posibilitatea de a se prezenta,
nu a avut posibilitatea de a anuna instana despre aceast imposibilitate.

46

Probarea acestor circumstane e pus n seama prii care a atacat hotrrea i lipsa uneia din condiii duce la respingerea
recursului ca nefondat. Persoana care era n imposibilitate de a se prezenta conform citrii, are obligaiunea de a confirma i
imposibilitatea de a anuna instana respectiv despre imposibilitatea de a se prezenta.
6. Hotrrea atacat nu cuprinde motivele pe care se ntemeiaz soluia ori motivarea soluiei contrazice dispozitivul hotrrii
sau aceasta este expus neclar, sau dispozitivul hotrrii redactate nu corespunde cu dispozitivul pronunat dup deliberare.
Acest temei de casare poate fi aplicat n cazul cnd nu s-a motivat ntemeiat hotrrea judectoreasc. Este
necesar ca hotrrile pronunate s fie motivate att n fapt, ct i n drept. Obligaia motivrii hotrrilor
judectoreti este cuprins n dispoziiile articolelor respective art. art. 385-388, 394; 415-417 CPP).
Motivarea deciziei permite instanelor superioare de a verifica corespunderea hotrrrii pronunate cu legea. Necesit de avut n
vedere, c nu numai nemotivarea hotrrii, dar i motivarea insuficient sau motivarea n termeni generali, vagi, reprezint motiv
de casare. Nemotivarea ca o omisiune esenial, apare astfel ca un viciu de procedur.
Dispozitivul hotrrii se ntocmete n conformitate cu prevederile art. art. 395, 398, 417 CPP.
Dispozitivul este o parte esenial a hotrrii, reprezentnd ceea ce instana a hotrt. De aceea el trebuie s fie concis, explicit i
categoric. Ca hotrrea s fie legal, se cere ca prile constitutive ale infraciunii expuse n decizie s se afle ntr-o corelaie
respectiv. Dispozitivul, fiind o parte esenial a hotrrii i reprezentnd soluia aleas de instan, trebuie s coreleze cu
motivarea unei asemenea soluii. n sens contrar hotrrea nu va putea vi executat. Ea nu va putea fi executat nici n cazul cnd
dispozitivul va fi lipsit de claritate, de sens etc.
7. Instana admis o cale de atac neprevzut de lege sau apelul a fost introdus tardiv.
Acest motiv de casare se refer la situaiile cnd, de exemplu, instana a examinat apelul asupra deciziei instanei de apel, sau
n cazul cnd partea a atacat hotrrea dup expirarea termenului, iar instana a examinat calea de atac, chiar dac ulterior
apelul a fost respins n fond.
8. Nu au fost ntrunite elementele infraciunii sau instana a pronunat o hotrre de condamnare pentru o alt fapt dect
cea pentru care condamnatul a fost pus sub nvinuire, cu excepia cazurilor rencadrrii juridice a aciunilor lui n baza unei legi
mai blnde.
n aceast categorie se includ cazurile:
- cnd nu a fost stabilit fapta care corespunde elementelor constitutive ale infraciunii, nici mijloacele de prob prin
intermediul crora s-au constatat elementele constitutive, ori cnd nu au fost stabilite faptele care invoc circumstanele atenuante
i agravante ale infraciunii,
- cnd instana nu este n drept s se pronune asupra altei fapte dect cea care a constituit obiectul nvinuirii formulate. n acest
caz este permis numai rencadrarea aceleiai fapte n baza unei legi mai blnde.
9. Inculpatul a fost condamnat pentru o fapt care nu este prevzut de legea penal.
Condiia esenial pentru tragerea persoanei la rspundere penal const n aceea c fapta imputat s fie prevzut de legea
penal ca infraciune. Acest motiv de casare se va aplica i n cazul cnd la momentul svririi fapta a fost prevzut de lege ca
infraciune, ns la momentul examinrii n recurs a ncetat a mai fi considerat ca infraciune, fiind exclus din Codul Penal.
n aceast situaie s-a nclcat principiul nula poena sine lege, fiindc nu se poate dispune condamnarea pentru o fapt
nencriminat de lege i nu poate exista pedeaps fr infraciune.
10. S-a aplicat pedepse n alte limite dect cele prevzute de lege.
Sistemul dreptului penal stabilete pedepse relativ determinate, de aceste limite trebuie s se conduc instana la aplicarea pedepsei.
Aceste limite sunt: minimum i maximum general i minimum i maximum special prevzut pentru fiecare infraciune n textul
incriminator. Depirea minimului sau maximului pedepsei, adic aplicarea eronat a legii n ceea ce privete stabilirea unei
pedepse inexistente servete ca motiv de casare.
Ca motiv de casare servete i nclcarea esenial a prevederilor art. 7, 75- 78 CP RM, care stipuleaz principiile generale ale
individualizrii pedepsei.
11. Persoana condamnat a fost judecat anterior n mod definitiv pentru aceeai fapt sau exist o cauz de nlturare a rspunderii
penale, sau aplicarea pedepsei a fost nlturat de o nou lege sau anulat de un act de amnistie, a intervenit decesul inculpatului ori
a intervenit mpcarea prilor n cazul prevzut de lege.
O persoan fa de care s-a pronunat o hotrre definitiv de condamnare, de achitare sau de ncetare a procesului penal
nu mai poate fi urmrit i judecat pentru aceeai fapt, nici chiar sub o ncadrare juridic diferit. Acest motiv de casare
const n violarea autoritii de lucru judecat.
n acest sens se ine cont n mod obligatoriu de aceea c, n cazurile cnd a expirat termenul de prescripie sau
a fost adoptat un act de amnistie, sau persoana a fost graiat, sau lipsete plngerea prii vtmate n cazuri
stabilite de lege, hotrrea se caseaz.

Rspunderea penal, fiind o rspundere personal i individualizat, face ca n caz de deces al persoanei
nvinuite s fie firesc nlturat.
12. Faptei svrite i s-a dat o ncadrare juridic greit.
n cazul dat instana de recurs supune controlului chestiunea dac faptelor stabilite de ctre instanele de fond i de apel li s-a dat
o ncadrare juridic corect. ncadrarea juridic este o chestiune de drept. schimbarea ncadrrii juridice atrage ntotdeauna
casarea hotrrii instanei de fond, indiferent de modificarea pedepsei pronunate anterior.
ns, legea nu prevede drept temei de recurs comiterea unei erori grave de fapt. Legea nu deine nici aceast noiune.
Literatura de specialitate susine c aceasta poate fi constatarea faptelor neconforme cu realitatea, deci contrar legilor naturii ori
ale firii omului. O hotrre ntemeiat pe o apreciere a probelor, pe constatri de fapte denaturate i neconforme cu realitatea
evident, este lipsit de baz legal. De exemplu, eroarea grav de fapt este evaluarea greit a probelor, avnd ca urmare
neaplicarea prevederilor art.146 CP RM cnd din coninutul ntregului material probator rezult c inculpatul trimis n judecat
pentru svrirea unui omor se afla n stare de afect cauzat de provocarea din partea victimei sau viceversa, cnd instana de apel,
contrar materialului probator incontestabil, administrat de urmrirea penal i de instana de fond a rencadrat eronat aciunile de
omor premeditat n aciuni de omor svrit n stare de afect.
Eroarea grav de fapt, pentru a constitui drept motiv de casare, trebuie s fie:

47


esenial, adic s aib o influen hotrtoare asupra soluiei cauzei;

eviden, adic s fie vdit i contrar probelor existente la dosar;

preexistent verificrii instanei de recurs, deci s aparin instanelor de fond;

de natur a influena soluia procesului, adic datorit eronatei stri de fapt reinute s se fi ajuns la
pronunarea unei soluii greite de condamnare, achitare sau ncetare a procesului penal.
n acest sens necesit de completat art.427 CPP RM cu acest temei pentru recurs.
13. A intervenit o lege penal mai favorabil condamnatului.
n opinia unor savani acest motiv de casare se bazeaz pe regula melior lex din dreptul penal, conform creia n materia aplicrii
n timp a legii penale, adic, dac n intervalul de timp cuprins ntre momentul svririi infraciunii i judecarea definitiv a
inculpatului a intervenit una sau mai multe legi penale se aplic legea mai favorabil. Prin hotrre definitiv nu se nelege
hotrrea dat n ultim instan, ci hotrrea care nu mai este susceptibil de vreo cale ordinar de atac. Retroactivitatea legii
penale mai blnde are o referin i la motivele de recurs. Dac pn la pronunarea hotrrii definitive a intervenit o lege mai
favorabil, de aceast lege va profita condamnatul.
Aceste dispoziii se cuprind n articolul 10 din noul Cod penal, care prevede o retroactivitate a legii penale nu doar la caracterul
infracional al faptei, care uureaz pedeapsa, ci i n alt mod, amelioreaz situaia persoanei care a comis infraciunea.
La momentul actual, n baza art.10 CP RM i art.427 p.13 CPP RM sunt naintate un numr impuntor de recursuri n favoarea
inculpailor.
14. Curtea Constituional a recunoscut neconstituional prevederea legii aplicate n cauza respectiv.
n acest caz se aplic n direct prevederile constituionale, Vezi hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie nr. 2 din 30.01.1996
(Culegere de hotrri explicative, Chiinu, 2002).
n toate cazurile ns necesit abrogarea sau modificarea legii.
15. Instana de judecat internaional, prin hotrre pe un alt caz, a constatat o nclcare la nivel naional a drepturilor i libertilor
omului care poate fi reparat i n aceast cauz.
Este necesar n fiecare caz hotrrea instanei internaionale respective.
16. Norma de drept aplicat n hotrrea atacat contravine unei hotrri de aplicare a aceleiai norme date anterior de ctre Curtea
Suprem de Justiie.
Acest temei este ndreptat spre unificarea practicii judiciare, dac nu necesit ca Curtea Suprem de Justiie s o revad.
2,2 Avnd n vedere, c recursul mpotriva hotrrilor instanelor de apel constituie al treilea grad de jurisdicie, snt aplicabile i
unele restricii, cum ar fi procedura admisibilitii.
Aceasta deriv i din prevederile Protocolului al 14-lea adiional la CEDO, precum i din Recomandarea Rec.(2004)6
Comitetului Minitrilor ctre Statele Membre cu privire la perfecionarea mijloacelor interne de aprare juridic din 12 mai 2004.
Comitetul de Minitri al Consiliului Europei.
Dispoziiile art. 432 CPP reglementeaz procedura de admisibilitate n principiu a recursului, temeiurile de inadmisibilitate i
modul de adoptare a deciziilor respective.
Necesit de avut n vedere, c deoarece procedura de examinare a recursului n faza admisibilitii nu este public, instana de
recurs este obligat, reieind din principiile generale, s aduc la cunotin prilor n scris decizia adoptat.

S-a decis asupra inadmisibilitii recursului din motivul:


este nentemeiat- 1
declarat peste termen-2

1. Recursul a fost naintat din motivul c prin hotrre n-a fost rezolvat fondul cauzei, deoarece n-au fost apreciate corect probele
i n-a fost numit expertiza merceologic.
Completul format din trei judectori a decis inadmisibilitatea recursului din motivul c temeiurile invocate de recurent nu se
ncadreaz n cele prevzute de art.427 CPP, caz de casare ce se conine n art.432 al.2 p.3 CPP.
2. Termenul de recurs conform prevederior art.422 CPP este de dou luni.
Instana de recurs examinnd admisibilitarea recursului declarat mpotriva hotrrii instanei de apel l-a respins ca inadmisibil n
baza art.432 al.2 p.4 CPP- recursul a fost declarat peste termen.
Test 45
2.1Definiti termenii revizuirii
Revizuirea unei hotrri de achitare, de ncetare a procesului penal, precum i revizuirea unei hotrri de condamnare pentru
motivul c pedeapsa este prea uoar sau pentru c celui condamnat trebuie aplicat legea privitoare la o infraciune mai grav, se
pot face numai nuntrul termenelor de prescripie a incriminrii, stabilite n art.60 din Codul penal, i cel mai trziu pn la un an
de la descoperirea circumstanelor prevzute n art.458 alin.(3).
2.2 Descrieti procedura de judecare e revizuirii.
Activitatea procesual n soluionarea cererilor de revizuire se desfoar n dou stadii: admiterea n principiu i judecarea n
fond.
Ambele stadii au loc n faa aceleiai instane, n aceeai componen: fiecare stadiu are ns funciunea sa i un coninut procesual
propriu.
Msuri premergtoare. Preedintele instanei competente s judece cererea de revizuire, primind materialele trimise de
procuror, desemneaz judectorul care vizeaz termenul pentru examinare cererea de revizuire dispunnd citarea prilor
interesate, adic prile fa de care se pot rsfrnge efectele n vederea admiterii n principiu revizuirii.

48

Dac persoana, n favoarea sau defavoarea creia s-a cerut revizuirea, se afl n stare de deinere, chiar ntr-o alt cauz,
preedintele edinei de judecat dispune aducerea acesteia la judecat i ia msuri pentru desemnarea unui aprtor din oficiu,
dac acesta nu are aprtor.
Admiterea n principiu este primul stadiu prin care trece desfurarea activitii procesuale, n judecarea cererii de revizuire.
n acest prim stadiu, instana de judecat se mrginete la verificarea, pe baza materialelor trimise la procuror, a cererii de revizuire
sub aspectul ndeplinirii condiiilor legale de folosire a acestei ci de atac extraordinare, este deci o judecat de admisibilitate, n
principiu, a cererii de revizuire.
n termenul stabilit pentru examinarea n principiu, dac prile snt prezente, dup ce ascult concluziile procurorului i susinerile
prilor, examineaz dac cererea de revizuire este fcut n condiiile prevzute de lege (adic: contra unei hotrri definitive, n
termen, cnd introducerea cererii este supus unui termen, de ctre o persoan cu drept s foloseasc calea de atac a revizuirii
pentru temeiuri care corespund cazurilor de revizuire, anume prevzute de lege).
Instana mai examineaz apoi dac din probele prezentate odat cu cererea de revizuire sau strnse n cursul cercetrii efectuate,
rezult date suficiente pentru ca judecata asupra cererii s continue, deci cererea s fie admis n principiu. Cnd instana crede
necesar, poate proceda la verificarea probelor pe care se ntemeiaz cererea sau poate, cnd este cazul, s administreze probe noi.
n cazul actelor de cercetare nu este permis audierea ca martori a persoanelor, prevzute n art. 458 alin. (3) pct. cpt. 1)-3).
Dup terminarea examinrii cererii de revizuire sub aspectul admiterii sale n principiu, instana delibernd pe baza celor constatate
hotrte asupra admisibilitii sau inadmisibilitii acesteia.
n caz de admitere instana dispune aceasta printr-o ncheiere, procesul penal urmndu-i cursul ctre cel de-al doilea stadiu al
judecii privitoare la cererea de revizuire.
Cnd instana hotrte c cererea nu este admisibil, dispune respingerea acesteia prin sentin, fiindc, prin respingerea cererii,
hotrrea atacat i pstreaz autoritatea, ceea ce echivaleaz cu soluionarea cauzei n fond.
n cazul cnd cererea de revizuire privete mai multe fapte, cu motive de revizuire distincte sau aparent comune, instana poate
admite n principiu cererea de revizuire parial, cu privire la unele fapte, i pronuna respingerea pentru alte fapte.
Sentina de respingere a cererii de revizuire necesit s fie motivat i poate fi atacat cu apel sau, dup caz, cu recurs.
Msuri dup admiterea n principiu. Admiterea n principiu avnd procesual ca efect prelungirea activitii procesuale, instana
competent s judece cererea de revizuire, va fi pus eventual n situaia de a lua unele msuri necesare pn la definitiva
soluionare a revizuirii.
Astfel, n cazul cnd revizuirea a fost cerut de un condamnat, care a obinut n timpul cererii prealabile suspendarea executrii
pedepsei la care este condamnat, aceast suspendare produce efecte numai pn la soluionarea, n principiu, cererii de revizuire.
Instana de judecat o dat cu admiterea n principiu a cererii de revizuire se pronun i asupra meninerii suspendrii executrii,
sau n cazul cnd condamnatul nu a obinut suspendarea executrii n timpul cercetrilor prealabile, instana poate suspenda
motivat, n totul sau n parte (numai latura penal), executarea hotrrii supuse revizuirii.
Ceea ce instana poate dispune, cu privire la suspendarea executrii n momentul admiterii n principiu, poate dispune n tot timpul
ct se va desfura activitatea procesual n judecarea revizuirii.
Cnd revizuirea admis n principiu privete hotrri definitive ce nu se pot concilia, instana ia msuri pentru conexarea cauzelor
respective n vederea rejudecrii lor.
Subiectul 47. Recursul n anulare.
2.1 Definii recursul n anulare.
1 recursul n anulare reprezint o cale de atac mpotriva hotrrilor judectoreti irevocabile, n materie civil, respectiv a
hotrrilor definitive, n materie penal, exercitabil de procurorul general, din oficiu sau la cererea ministrului justiiei, la Curtea
Suprem de Justiie.
Recursul n anulare este o cale de atac extraordinar.
Este susceptibil de a fi atacat cu recurs n anulare orice hotrre irevocabil n urma exercitrii cilor de atac ordinare (epuizrii
lor).
2.2 Caracterizai temeiurile pentru recurs n anulare
Cazurile de recurs n anulare mpotriva hotrrilor de condamnare, de achitare pe care le conin hotrrile judectoreti penale
rmase definitive, se mpart n dou categorii:
primele cazuri, prevzute de articolul 453 alin.1, pct.1 CPP
urmtoarele motive, prevzute de art. 453 alin.1 (alin.1 pct.1 art.453 CPP)
n prima categorie snt incluse acele cazuri, care permit casarea hotrrii definitive, att n favoarea ct i defavoarea
oricrei pri, inclusiv a inculpatului. Prin includerea acestor motive se d posibilitatea titularilor dreptului de a exercita recursul n
anulare se acioneze pentru soluionarea legal a cauzelor penale. Cea de-a doua categorie justific exercitarea recursului n anulare
pentru casarea hotrrii n favoarea condamnatului.
Hotrrile definitive, altele dect cele prevzute n alin.1 art.453 CPP, pot fi atacate cu recurs numai dac sunt contrare legii. Se
consider ca sunt contrare legii acele hotrri, care au fost pronunate cu o nclcare grav a legii, astfel nct nelegalitatea lor
s fie esenial. Printre ele putem meniona, cele pronunate cu nerespectarea dispoziiilor procesuale care atrag casare absolut, a
celor referitoare la ncadrarea juridic a faptei, la corecta aplicare a cauzelor care nltur caracterul penal al faptei.
2.3 Proiectai o decizie de respingere a recursului n anulare asupra hotrrii judectorului de instrucie.
Curtea Suprem de Justiie
HOTRRE
N NUMELE LEGII

49

10 martie 2008

mun. Chiinu

Plenul Curii Supreme de Justiie, prezidat de


Preedintele Curii Supreme de Justiie, Ion Muruianu,
cu participarea procurorului Sergiu Crjanovschi,
avocatului Valeriu Isiumbeli,
a judecat n edin public recursul n anulare mpotriva deciziei Colegiului
penal al Curii de Apel Chiinu din 23 august 2006 i deciziei Colegiului penal al
Curii Supreme de Justiie din 25 aprilie 2007 declarat de avocatul Valeriu
Isiumbeli n interesele condamnatului Cuicioglo Nicolae.
Procedura de citare a fost ndeplinit.
Avocatul susine recursul n anulare.
Procurorul solicit respingerea acestuia.
Asupra recursului n anulare, n baza actelor din dosar, Plenul
C O N S TAT :
1. Prin ncheierea judectorului de instrucie al Judectoriei Centru, mun.
Chiinu din 12 iulie 2006, Cuicioglo Nicolai Constantin, condamnat prin decizia
Colegiului penal al Curii de Apel Comrat din 21 februarie 2006 n baza art.195
alin.(2) CP, cu aplicarea art.79 CP, la 7 ani nchisoare n penitenciar de tip nchis,
n temeiul art.3 al Legii nr. 278-XV din 16 iulie 2004 privind amnistia n legtur
cu aniversarea a X-a de la adoptarea Constituiei Republicii Moldova, a fost
absolvit de pedeapsa stabilit.
2. ncheierea nominalizat a fost atacat cu recurs de ctre procuror, care a
solicitat casarea ncheierii, rejudecarea cauzei i pronunarea unei noi ncheieri,
motivnd c Cuicioglo N. greit a fost absolvit de pedeaps, deoarece la momentul
intrrii n vigoare a Legii privind amnistia n legtur cu aniversarea a X-a de la
adoptarea Constituiei R. Moldova el nu avea statutul de condamnat.
3. Prin decizia Colegiului penal al Curii de Apel Chiinu din 23 august
2006, a fost admis recursul declarat de procuror, anulat ncheierea atacat,
rejudecat cauza i pronunat o nou hotrre, prin care cererea condamnatului a
fost respins ca fiind nefondat.
4. Hotrrea nominalizat a fost atacat cu recurs n anulare de ctre
avocatul Sergiu Istrate n interesele condamnatului, care a solicitat casarea
deciziei i meninerea ncheierii, motivnd c instana de recurs greit a
concluzionat c n privina lui Cuicioglo nu pot fi aplicate prevederile art.3 din 2
Legea privind amnistia n legtur cu aniversarea a X-a de la adoptarea
Constituiei R. Moldova, aceast norm fiind aplicabil prin prisma prevederilor
art.10 CP. La fel, recurentul a invocat c procurorul a omis termenul de
declarare a recursului, iar instana nu a argumentat repunerea n termen.
5. Prin decizia Colegiului penal al Curii Supreme de Justiie din 25 aprilie
2007, recursul n anulare declarat a fost respins ca inadmisibil, deoarece nu se
ntemeiaz pe motivele prevzute n art.453 i este vdit nentemeiat.
6. n recursul n anulare declarat, se solicit casarea deciziilor nominalizate, i
meninerea ncheierii judectorului de instrucie, motivndu-se, cu referire la
prevederile art.453 alin.(1) p.1) lit.c) CPP, c recursul ordinar a fost declarat de
procuror peste termenul prevzut de lege, iar argumentele instanei de recurs n
anulare n acest sens sunt ilegale. Recurentul mai invoc i faptul c neaplicarea
prevederilor Legii privind amnistia n legtur cu aniversarea a X-a de la adoptarea
Constituiei R. Moldova n privina lui Cuicioglo N. este n contradicie cu
prevederile art.10 CP.
7. Plenul conchide: respinge ca inadmisibil recursul n anulare din motivul c
este declarat repetat.
Din textul art.452 CPP rezult c recursul n anulare poate fi declarat numai
mpotriva hotrrii judectoreti irevocabile, adic, n cazul dat, acesta poate fi
declarat numai mpotriva deciziei Colegiului penal al Curii de Apel Chiinu din
23 august 2006.
Avocatul S. Istrate, n interesele condamnatului, la 13.03.2007 a declarat
recurs n anulare mpotriva acestei hotrri i, prin decizia Colegiului penal al
Curii Supreme de Justiie din 25 aprilie 2007, acesta a fost respins.
La fel, se constat c motivele invocate n recursul n anulare din 27.12.2007
declarat mpotriva deciziei Colegiului penal al Curii Supreme de Justiie din
25.04.2007 sunt identice cu motivele invocate n recursul n anulare din
13.03.2007 declarat mpotriva deciziei Colegiului penal al Curii de Apel Chiinu
din 23 august 2006.
Astfel, n recursul n anulare din 27.12.2007 se invoc urmtoarele:
- recursul ordinar a fost declarat de procuror peste termenul prevzut de
lege;
- neaplicarea prevederilor Legii privind amnistia n legtur cu
aniversarea a X-a de la adoptarea Constituiei R. Moldova n privina lui
Cuicioglo N. este n contradicie cu prevederile art.10 CP.

50

Aceleai motive au fost invocate i n recursul n anulare din 13.03.2007 i


Colegiul penal al Curii Supreme de Justiie, respectnd prevederile art.456 CPP, sa pronunat asupra tuturor motivelor invocate, a
relevat temeiurile care au dus la
respingerea recursului n anulare, precum i motivele adoptrii soluiei date.
n conformitate cu prevederile art.453 alin.(3) CPP, recursul n anulare este
inadmisibil dac este declarat repetat, invocndu-se aceleai motive.
De aici rezult c recursul n anulare declarat de avocatul V. Isiumbeli n
interesele condamnatului este inadmisibil din motivul c este declarat repetat,
invocndu-se aceleai motive.3
Dreptul la un proces echitabil, consfinit n articolul 6 din Convenia
European pentru Aprarea Drepturilor Omului i a Libertilor Fundamentale,
coroborat cu accesul liber la justiie i prezumia nevinoviei drepturi
fundamentale prevzute n articolele 20 i 21 din Constituie, enun preeminena
principiului supremaiei dreptului. Unul dintre elementele fundamentale ale
preeminenei principiului supremaiei dreptului este garantarea securitii
raporturilor juridice, care nseamn, printre altele, c o soluie definitiv a oricrui
litigiu, inclusiv de natur penal, nu trebuie rediscutat. Acest principiu insist
asupra faptului c nici o parte la proces nu este n drept s solicite reluarea
procesului de judecat n scopul unei noi soluionri a cauzei dup ce hotrrea a
devenit definitiv i irevocabil, excepie fcnd doar temeiurile prevzute la
art.453 CPP.
Astfel, recursul n anulare nu trebuie tratat ca un recurs deghizat i nici
existena a dou preri asupra uneia i aceleiai probleme juridice nu poate
constitui temei pentru casarea hotrrii judectoreti definitive i irevocabile,
rejudecarea cauzei i pronunarea unei noi hotrri.
Prin urmare, este inadmisibil recursul n anulare mpotriva unei hotrri
judectoreti date n aceeai cale extraordinar de atac.
n consecin, potrivit legii, se impune soluia enunat n concluzie.
8. n temeiul articolului 457 Cod de procedur penal, Plenul
HOTRTE:
A respinge ca inadmisibil recursul n anulare declarat de avocatul Valeriu
Isiumbeli n interesele condamnatului Cuicioglo Nicolae mpotriva deciziei
Colegiului penal al Curii de Apel Chiinu din 23 august 2006 i deciziei
Colegiului penal al Curii Supreme de Justiie din 25 aprilie 2007.
Hotrrea este irevocabil.
Preedintele Curii Supreme de Justiie
Ion Muruianu

51

52