Sunteți pe pagina 1din 1

Test 2: competenta organelor de UP

1.1 relatati despre felurile competentei organelor UP


Pentru a-si putea indeplini atributiile in desfasurare activitatii de UP organelle de UP trebuie sa fie competente
a efectua acte de UP in fiecare cauza concreta. Prin competenta se intelege dr si oblig OUP de a proceda la UP in
anumite cazuri penale , de asemenea prin competenta intelegem repartizarea legala a cauzei penale in cadrul
atributiilor unui anumit organ de urmarire penala. In functie de anumite criterii mentionam urmatoarele forme ale
competentei OUP:
Competenta functionala prevede ce atributii revin fiecarui organ de UP in faza urmaririi penale in raport cu
atributiile procurorului si cu cele ale judecatorului de instructie.
Competenta materiala e determinate de obiectul cauzei penale, adica de faptul juridic care a produs
conflictul de drept penal.
Competenta personala dupa calitatea faptuitorului sau a victimei.
Competenta teritoriala e determinata in baza unor criteria care respecta consecutivitatea data: UP se
efectueaza in sectorul unde a fost savirsita infr sau, la decizia procurorului, in sectorul unde a fost descoperita
infractiunea ori unde se afla banuitul, invinuitul sau majoritatea martorilor.
Competenta alternative UP se efectueaza de organul in al carei competenta se afla infractiunea in legatura
cu care s-a pornit UP.

Competenta derogata e determinara de factori stabiliti de catre Procurorul General si adjunctii lui prin care
are loc derogarea de la regulile competentei. Astfel, Procur Gener in caz de necessitate in scopul asigurarii UP
complete si obiective, sub toate aspectele, poate dispune prin ordonanta motivate efectuarea urmaririi penale
de catre orice organ de UP indifferent de competenta.
1.2 stabiliti si caracterizati exceptiile de la competenta legala a oup
Ca exceptie de la competenta OUP este conflictul de competenta care se solutioneaza de procurorul care
exercita controlul asupra UP sau dupa caz de procurorul ierahic superior .
Procurorul poate sa dispuna , motivat , ca intr-o cauza in care UP trebuie efectuata de un anumit organ UP
sa fie efectuat de un alt organ similar,iar in cazul cind competenta de UP tine de mai multe organe UP, chestiunele
legate tine de procurorul ierahic superior.
In cazurile in care UP se exercita de procuror , acesta poate sa dispuna ca anumite actiuni de UP sa fie
efectuare de un alt organ de UP.
Se poate intimpla ca efectuare anumitor actiuni de UP sa nu poata fi aminate , dar posibilitatea de a le
efectua neintirziat sa o aiba nu organul caruia ii revine competenta, ci un alt organ de UP care nu are aceasta
competenta . Aplicarea riguroasa a regulilor de competenta ar putea compromite intreaga desfasurare a a UP . Din
aceste considerente legea procesuala obliga organul de UP necompetent sa efectueze actiuni de UP care nu pot fi
aminate. Obligatia opereaza indiferent daca este sau nu inceputa UP, precum si in cauzele unde UP este in
competenta exclusive a procurorului. Procesul verbal privind actiunele effectuate in asemenea cauze se anexeaza la
cauza respective si se remite procurorului care conduce UP IMEDIAT, DAR NU MAI TIRZIU DE 3 zile, pentru a
transmite organului de UP competent sau, dupa caz, procurorului.
1.3apreciati consecintele nerespectarii anumitor feluri de competenta a OUP.
Chestiunea competentei OUP urmeaza a fi verificata in scopul efectuarii UP eficiente. Totodata, nerespectarea
dispozitiilor privind competenta materiala sau teritoriala a OUP nu poate fi considerate un caz de nulitate din motivul
ca OUP aduna probele necesare pentru descoperirea infractiunii si identificarea faptuitorului si nu pot fi pierdute
probele in cazul desconsiderarii unei reguli formale privind competenta OUP. Se poate intimpla ca efectuarea
anumitor actiuni de UP sa nu poata fi aminata, dar posibilitatea de a le efectua neintirziat sa o aiba nu organul caruia ii
revine competenta, ci un alt OUP care nu are aceasta competenta. Aplicarea riguroasa a regulilor de competenta ar
putea compromite intreaga desfasurare a UP. Din aceste considerente legea procesuala oblige OUP necompetent sa
efectueze actiunile de UP care nu pot fi aminate. Ulterior, procesele- verbale ale actiunilor effectuate, prin intermediul
procurorului care conduce UP, imediat dar nu mai tirziu de 3 zile, sunt transmise OUP competent sau procurorului,
dupa caz. Astfel se reuseste restabilirea echilibrului de competenta distorsionat.