Sunteți pe pagina 1din 17

NEONATOLOGIE Subiecte licenta

COMPLEMENT SIMPLU

1.Care dintre vitaminele continute in laptele matern are rol major in dezvoltarea
ochiului:
a.Vitamina E;
b.Vitamina C;
c.Vitamina A;
d.Vitamina B.

2. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la protectia fata de infectii prin


alaptare este adevarata?
a.diareea sugarului poate fi tratata prin alaptare;
b. morbiditatea si mortalitatea este mai crescuta in randul sugarilor alimentati
artificial;
c. nu au fost demonstrate alergii la laptele de mama;
d. toate cele de mai sus.

3. Care sunt indicatori de lapte insuficient?


a.plansul copilului ;
b.castig ponderal redus ;
c. urineaza putin ;
d. toate cele de mai sus.

4. Nou-nascutul cu asfixie va fi alimentat enteral:


a. imediat postnatal pentru a minimiza eventuala hipoglicemie
b. la 6 ore postnatal dupa corectarea eventualei acidoze metabolice
c. la 24 de ore, dupa ce a primit prin tatonare apa distilata per os
d. dupa 72 ore timp in care este alimentat exclusiv parenteral.

5. Postnatal imediat saturatia nou-nascutului la termen ar trebui sa fie:


a. intre 90-100%
b. 80-90%
c. peste 70%
d. 100%

1
6. Pentru a stabili daca un nou-nascut prezinta acidoza respiratorie trebuie sa
analizam urmatorii parametrii Astrup:
a. pH-ul
b. pH-ul si PaCO2
c. pH-ul si PaO2
d. SaHbO2

7. Care din valorile urmatoare sunt limitele normale ale frecventei respiratorii la
nou-nascutul normal?
a. 16-20/min
b. 20-30/minut
c. 40-60/min
d. 80-95/min.

8. Care sunt valorile normale ale pH-ului arterial la nou-nascut?


a. 7,15-7,25
b. 7,20-7,30
c. 7,35-7,45
d. 7,5-7,6

9. Un nou-nascut cu asfixie la nastere va primi perfuzie parenterala pe una din


urmatoarele cai:
a. vena jugulara
b. artera ombilicala
c. vena periferica
d. nici una de mai sus

10. Corectia acidozei respiratorii in terapia asfixiei se face prin:


a. asigurarea unei ventilatii adecvate
b. administrarea de bicarbonat de sodiu intravenos
c. administrarea de ser fiziologic
d. asigurarea confortului termic.

11. Principalele metode de diagnostic ale asfixiei perinatale includ urmatoarele


metode, cu exceptia:
a. Scorul Apgar
b. Echografie transfontanelara
c. pH-ul din cordon
d. teste biochimice specifice.

2
12. Nou-nascutul cu asfixie trebuie monitorizat:
a. clinic la 6 ore
b. continuu in sectia de terapie intensiva
c. intermitent biochimic si radiologic in sectia de rooming-in
d. nici una de mai sus nu este corecta.

13. Tratamentul profilactic al asfixiei la nou-nascut vizeaza urmatoarele, cu


exceptia:
a. prevenirea prematuritatii
b. reanimare prompta la nastere
c. administrarea de oxigen parturientei
d. prevenirea traumatismului obstetrical.

14. Tratamentul curativ al asfixiei la nou-nascut incepe cu:


a. administrarea de oxigen parturientei
b. prevenirea traumatismului obstetrical.
c. prevenirea prematuritatii
d. reanimare prompta la nastere

15. In evaluarea eficacitatii manevrelor de combatere a asfixiei la nastere se


urmaresc urmatorii parametrii:
a. culoarea tegumentelor,
b. tonusul muscular,
c. frecventa cardiaca
d. toate cele de mai sus.

16. In asfixia severa tensiunea arteriala a nou-nascutului este:


a. scazuta
b. crescuta
c. normala
d. nici una de mai sus.

17. In asfixia severa culoarea tegumentelor nou-nascutului este:


a. cianotica
b. eritematoasa
c. palida
d. icterica

3
18. Tonusul muscular in asfixia usoara este:
a. normal
b. scazut
c. exagerat
d. absent.

19. Unui nou-nascut i s-a adminsitrat ventilatie cu presiune pozitiva, el are


frecventa cardiacamai mare de 100 de batai pe minut si respira spontan. Trebuie:
a. S\ continua]i administrarea ventila]iei cu presiune pozitiv\
b. S\ intuba]i traheea [i s\ continua]i s\ administra]i ventila]ie cu presiune pozitiv\
c. S\ opri]i ventila]ia cu presiune pozitiv\
d. S\ opri]i ventila]ia cu presiune pozitiv\, s\ administra]i stimulare bl@nd\ [i s\
adminsitra]i oxigen `n flux liber.

20 Dac\ un nou-n\scut necesit\ ventila]ie cu presiune pozitiv\ cu masc\ [i balon mai


mult de c@teva minute:
a. Trebuie introdus\ o sond\ orogastric\
b. Trebuie introdus\ o cale aerian\ oral\
c. Trebuie administrat\ adrenalin\
d. Nou-n\scutul trebuie repozi]ionat

21. Ca o estimare, lungimea sondei orogastrice care trebuie introdus\ trebuie s\ fie
egal\ cu:
a. Distan]a dintre [oldul [i piciorul nou-n\scutului
b. Distan]a de la piramida nazal\ la lobul urechii plus distan]a de la lobul urechii la
procesul xifoid
c. Distan]a `ntre piramida nazal\ [i organele genitale ale nou-n\scutului
d. Distan]a de la lobul urechii la ombilic

22. Masajul cardiac extern trebuie intotdeauna insotit de:


a. Administrarea de adrenalina
b. Ventila]ia cu presiune pozitiva cu oxigen 100%
c. Intuba]ia endotraheala
d. Administrarea de volum-expanderi

23.C@nd se coordoneaz\ ventila]ia cu presiune pozitiv\ cu masajul cardiac extern,


c@te din fiecare sunt efectuate `n fiecare minut?
a. 40 de respira]ii, 120 de compresii
b. 30 de respira]ii, 90 de compresii
c. 60 de respira]ii, 120 de compresii

4
d. 20 de respira]ii, 80 de compresii

24.C@nd se efectueaz\ masaj cardiac la un nou-n\scut, ventila]iile trebuie s\ fie:


a. Adminsitrate cu o frecven]\ de 40 - 60 pe minut
b. Administrate cu o frecven]\ de 40 pe minut
c. Interpuse cu masaj cardiac dup\ fiecare respira]ie
d. Interpuse : o respira]ie dup\ fiecare a treia compresie cardiac\

25. Un nou-n\scut a necesitat ini]ial masaj cardiac, dar o reevaluare arat\ o


frecven]\ cardiac\ de 70 de b\t\i pe minut. Ce trebuie s\ face]i?
a. Continua]i s\ administra]i masaj cardiac p@n\ c@nd frecven]a cardiac\ este mai
mare de 80 de b\t\i pe minut
b. Opri]i masajul cardiac; continua]i ventila]ia cu presiune pozitiv\ cu o frecven]\ de
40 – 60 de respira]ii pe minut
c. Administra]i adrenalin\
d. ~ncerca]i cardioversia (electro[oc pentru revenirea la ritm sinusal)
26. Care din urm\toarele este o indica]ie pentru intuba]ie?
a. Lichid amniotic meconial cu aspect de “piure de maz\re” la un nou-n\scut viguros
b. Ventila]ie pe masc\ [i balon ineficient\ sau prelungit\
c. Herenie inghinal\ congenital\ suspectat\
d. Nici una din cele de mai sus

27. Care din urm\toarele este o afirma]ie CORECT|?


a. Pozi]ia de extensie usoara a gatului permite vederea optim\ a glotei
b. Hiperextensia g@tului nou-n\scutului ridic\ glota `n raza dumneavoast\ vizual\
c. Flexia pe piept a b\rbiei nou-n\scutului permite vizualizarea direct\ a glotei
d. Sondele endotraheale cu capat ingustat sunt preferate pentru nou-n\scu]ii cei mai
mici

28.Anticipa]i na[terea pe cale vaginal\ a unui f\t cu v@rst\ gesta]ional\ de 30 de


s\pt\m@ni ( cu o greutate estimat\ de 1250 g) care va necesita suport ventilator. Ce
dimensiune de sond\ endotraheal\ este potrivit\ pentru acest nou-n\scut?
a. 2.5 mm
b. 3.0 mm
c. 3.5 mm
d. 4.0 mm

5
29. Care sunt c\ile adecvate pentru administrarea adrenalinei `n cadrul reanim\rii
neonatale?
1. Intravenos
2. Subcutanat
a. 1,2 3. Endotraheal
4. Intramuscular
b. 2,3
c. 1,3
d. 2,4

30. Cele mai frecvente probleme de adaptare la care este supus un prematur in
perioada de adaptare postnatala sunt:
a. hipotermia
b. hipoglicemia
c. hipocalcemia
d. toate cele de mai sus.

31. Principala afectiune a nou-nascutului la termen care reflecta o insuficienta


adaptare respiratorie la viata extrauterina este:
a. boala membranelor hialine
b. aspiratia de meconiu
c. tahipneea tranzitorie neonatala
d. bronhodisplazia pulmonara.

32. Principalii factori de risc ai nou nascutului mic pentru varsta de gestatie sunt:
a. hipoglicemia
b. hipocalcemia
c. policitemia
d. toate raspunsurile sunt corecte.

33. Nou-nascutul postmatur cu suferinta fetala are ca principal factor de risc


perinatal:
a. boala membranelor hialine
b. aspiratia de meconiu
c. tahipneea tranzitorie neonatala
d. bronhodisplazia pulmonara.

34. Postmaturul poate dezvolta suferinta cronica intrauterina prin:


a. insuficienta placentara
b. insuficienta renala
c. insuficienta cardiaca

6
d. nici un raspuns corect.

Se numeste infectie nozocomiala orice infectie aparuta :


a. la cateva ore dupa nastere
b. dupa 72 ore de la nastere
c. la 24 ore de la nastere
d. la 7 zile postnatal

36. Tehnica de spalare a mainilor trebuie sa dureze :


a. 15 minute
b. 10 minute
c. 30 secunde
d. 1 minut

37.In cazul contactului cu obiectele utilizate in timpul ingrijirii unui pacient


contaminat :
a. vom folosi manusi nesterile
b. vom repeta tehnica de spalare a mainilor
c. ambele de mai sus
d. vom folosi manusi sterile

38.Tinuta vestimentara de baza va fi schimbata sistematic :


a. la 24 ore
b. de cate ori se murdareste
c. ambele raspunsuri sunt corecte
d. nici un raspuns corect

39.Cateterul venos periferic poate fi mentinut in conditii de asepsie corecta :


a. 48 ore
b. pana la cel mult 72 ore
c. 72 ore
d. 7 zile

40.Flacoanele, pungile de perfuzie si perfuzoarele sunt schimbate la :


a. 12 ore
b. pana la 24 ore

7
c. 48 ore
d. la 6 ore.

41. Icterul fiziologic la nou-nascut apare :


a. imediat dupa nastere
b. in primele 24 ore dupa care dispare
c. dupa 48 ore la nou-nascutul la termen
d. dupa prima saptamana de viata

42.Icterul precoce la nou-nascut este cel mai probabil datorat urmatoarei afectiuni:
a. colestazei intrahepatice
b. atreziei de cai biliare
c. incompatibilitatea in sistemele sanguine ABO sau/si Rh
d. nici una de mai sus

43. Icterul la nou-nascut se caracterizeaza prin coloratia tegumentelor:


a. eritematoasa
b. verzui – cenusie
c. cianotic – albastruie
d. galben-portocaliu

44. Icterul in primele 24 de ore postnatal este cel mai probabil:


a. cu bilirubina mixta crescuta
b. cu bilirubina directa crescuta
c. cu bilirubina mixta scazuta
d. cu bilirubina indirecta crescuta

45. Bilirubina indirecta este periculoasa deoarece:


a. este liposolubila, putand trece bariera hematoencefalica si producand icter nuclear
b. este conjugata, se excreta prin caile biliare in intestin si materiile fecale, producand
eritem fesier
c. este foarte hidrosolubila si trece rapid in urina, colorand urina in brun
d. nici una de mai sus.

46. Sursa cea mai importanta de bilirubina la nou-nascut este:


a. hemul din methemoglobina
b. hemul liber din ficat
c. hemul liber din sange
d. hemul din eritrocite

8
47. Icterul fiziologic la nou-nascutul la termen dispare spontan la:
a. 3 zile de viata
b. 7 zile de viata
c. 10-14 zile
d. dupa 30 zile.

48. Principala metoda de terapie a icterului patologic este:


a. fototerapia
b. exsangvinotransfuzia
c. Kayexalate intravenos
d. corticoterapia

49. Exprimarea clinica a icterului la nou-nascut apare la valori ale bilirubinei serice
a. peste 120 mg%
b. peste 150 mg%
c. peste 200 mg%
d. peste 5-7 mg% .

50. Tehnica fototerapiei prevede toate masurile urmatoare, cu exceptia:


a. nou-nascut dezbracat, cu protejarea zonelor oculara si genitala
b. monitorizarea diurezei
c. monitorizarea bilirubinei serice
d. schimbarea pozitiei la 2 ore

Complement multiplu:

51. Care dintre urmatoarele afirmatii referitore la colostru sunt adevarate:


a. este secretat de glanda mamara din luna a 7-a pana in primele 30 de ore de
viata;
b. este bogat in anticorpi;
c. este practic prima vaccinare;
d. nu contine proteine.
52. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la protectia fata de infectii prin
alaptare este adevarata?
a. imunizarea nu este completa fara alaptare;
b. protectia este valabila doar pentru primele 10 zile postnatal
c. alaptarea reprezinta prima vaccinare;
d. alaptarea accelereaza recuperarea dupa o boala.

9
53. Urmatorii factori prezenti in laptele matern au rol in apararea antiinfectioasa:
a. vitamina K;
b. leucocite;
c. Ig A;
d. lizozim.

54. Care dintre urmatoarele constitue cauze ale angoarjarii sanilor?


a.prea mult lapte in sani;
b.alaptare inceputa cu intarziere;
c. supt ineficient;
d.supturi rare si de scurta durata.

55. Care dintre urmatoarele sunt semne localizate pentru canale galactofore
obstruate?
a.ragade mamelonare;
b.induratie usor sensibila;
c.eritem localizat;
d. mama febrila.

56. Care dintre urmatoarele semne fac difenta intre mastita si angorjarea sanilor?
a.mastita afecteaza intreg sanul;
b.angorajrea afecteaza intreg sanul;
c. mastita afecteaza o portiune a sanului;
d.mastita este insotita de simptomatologie generala.

57. Care dintre urmatoarele sunt cauze posibile de lapte insuficient?


a. mastita ;
b. pilule contraceptive ce contin estrogeni ;
c. pozitie incorecta in timpul alaptarii ;
d. mama care alapteaza`este insarcinata.

58. Care sunt semne dupa care se recunoaste autointarcarea:


a. se face treptat;
b. se face brusc;
c. copilul refuza o alaptare, dar o cere pe urmatoarea;
d. copilul scurteaza durata alaptarii.

59.Care sunt indicatiile alimentatiei cu canita?


a. nou-nascutii cu cheilo sau/si palatoschizis;

10
b. nou-nascutii ale caror mame lipsesc la unele mese;
c. nou-nascutii cu tulburari de coordonare supt-deglutitie;
d. prematurii sub 30 de saptamani.

60.Care dintre urmatoarele medicamente administrate mamei contraindica


alaptarea?
a. anticanceroase;
b. insulina;
c. cloramfenicolul;
d. antihistaminice.

61. Care dintre urmatoarele sunt semne clinice de lupta repiratorie :


a.geamat expirator;
b.tiraj intercostal ;
c.bronhograma aeriana;
d.balans toraco- abdominal ;

62.Care dintre urmatoarele entitati pot fi cauze de detrasa respiratorie ?


a.imperforatia choanala;
b.obstacol laringian;
c.obstacol traheal;
d.boala membranelor hialine.

63.Detresa respiratorie de cauza pulmonara poate fi cauzata de:


a.agenezie pulmonara.
b.hernia diafragmatica;
c.pneumotarax;
d.hipertensiune pulmonara persistenta;

64.Urmatorii factori cresc riscul bolii mebranalelor hialine, cu exceptia:


a.sexul masculin;
b.sexul feminin;
c.nasterea prin cezariana ;
d.expunerea prenatala la steroizi.

65.Urmatorii factori scad riscul bolii membranelor hialine,cu exceptia:


a.intarziere in crsterea intrauterina;
b.diabet matern cu afectare vasculara;
c.al doilea geaman.
d.soc neonatal

11
66. Simptomele clasice ale BMH sunt:
a.tahipnee;
b.tiraj inter si subcostal;
c.geamat expirator;
d.cianoza.

67.Care dintre urmatoarele pot cauza detrese respiratorii de cauza pulmonara:


a.pneumonia congenitala;
b.poliglobulia;
c.hipertensiunea pulmonara persistenta;
d.hernia diafragmatica.

68. Pentru diagnosticul diferential al detresei respiratorii de cauza neurologica sunt


necesare urmatoarele:
a.punctia lombara;
b.echografia transfontanelara;
c.radiografia pulmonara;
d.toate cele de mai sus.

69.Tratamentul profilactic al apnei include:


a.administrarea de oxigen;
b.evitarea flexiei si extensiei exagerate a capului;
c.prevenirea variatiilor de temperatura;
d.evitarea zgomotelor puternice.

70. Care dintre urmatorii factori patogenici care actioneaza intrapartum pot
conduce la encefalopatie neonatala:
a.prezentatii anormale;
b.travaliu prelungit;
c.diabet zaharat matern;
d.toxemie gravidica.

71.Tratamentul edemului cerebral consta in :


a.restrictie de fluide;
b.hiperventilatie controlata;
c.administrarea de fenobarbital ;
d.ventilatie mecanica.

12
72.Diagnosticul paraclinic al hemoragiei subarahnoidiene primare include:
a.punctia lombara;
b.RMN;
c.CT scaner;
d.echografia transfontanelara.

73. Sistemul rooming – in permite:


a. scaderea ratei abandonului
b. alimentatie la cerere si cresterea ratei infectiilor intraspitalicesti
c. alimentatie la san la cerere si scaderea intensitatii si frecventei icterului fiziologic
d. externarea mai precoce.

74. Principalele crize fiziologice la nou-nascut includ urmatoarele:


a. criza genitala
b. icterul fiziologic
c. fimoza
d. scaderea fiziologica in greutate

75. In timpul exsangvinotransfuziei trebuie monitorizate urmatoarele:


a. greutatea nou-nascutului
b. semnele vitale
c. cantitatea de sange schimbata
d. nivelul de hemoglobina si bilirubina la inceperea si la finalul
exsangvinotransfuziei.

76. Cauze frecvente de icter la nou-nascut:


a. Icterul prin resorbtia echimozelor
b. Icterul prin incompatibilitate de grupe sanguine
c. Policitemia
d. Deficitul de alfafetoproteina

77. Debutul clinic al icterului la nou-nascut are loc la nivelul, cu exceptia:


a. plantelor si palmelor
b. scalpului
c. culorii materiilor fecale si urinii
d. mucoaselor si sclerelor.

78. Principalele incidente in alimentatia nou-nascutului la san sau cu tetina sunt:


a. febra de sete
b. cianoza

13
c. regurgitatia in afara eructatiei postprandiale fiziologice.
d. constipatia
79. Dupa alimentatie nou-nascutul trebuie:
a. obligatoriu schimbat de scutec
b. ridicat in pozitie verticala si tapotat usor pe spate pentru a eructa
c. asezat imediat in patut, in decubit dorsal.
d. asezat in patut in decubit lateral, dupa eructatie.

80. Va este adus in sectie un prematur de 1800g si varsta gestationala 34


saptamani, echilibrat cardiorespirator, normal clinic pentru varsta de gestatie.
Metoda de alimentatie initiala este urmatoarea, cu exceptia:
a. Alimentatie parenterala
b. Alimentatie prin gavaj continuu cu durata de 1 ora
c. Alimentatie la san
d. Alimentatie cu tetina.

81. Intervalul de la nastere la care se indica initierea alimentatiei naturale la nou-


nascutul sanatos este, cu exceptia:
a. 4 ore
b. 1 ora
c. 24 ore
d. nici una de mai sus nu este corecta.

82. Pozitia mamei in timpul alaptarii poate fi:


a. in picioare
b. pe scaunel su sezut inclinat
c. pozitia in care mama se simte cel mai confortabil.
d. nici una de mai sus.

83. Sonda de gavaj se poate introduce:


a. pe nas
b. oral
c. anal
d. nici una de mai sus.

84. Gavajul poate fi:


a. continuu
b. discontinuu
c. oricare din cele de mai sus

14
d. mixt.

85. Eficienta suptului este optima cand nou-nascutul este:


a. in stare de veghe
b. intr-o pozitie comoda
c. in lenjerie uscata
d. nici una din cele de mai sus.

86. Igiena alimentatiei la san presupune:


a. spalarea mainilor mamei
b. spalarea sanului inainte si dupa supt
c. sterilizarea biberoanelor
d. igiena lenjeriei mamei

87. La acelasi supt nou-nascutul trebuie sa:


a. goleasca macar un san
b. goleasca ambii sani
c. suga fara sa inghita aer.
d. goleasca doar un san.

88. Cel mai bine secretia lactata se intretine prin:


a. suptul nou-nascutului
b. golirea sanilor dupa fiecare supt
c. administrarea de droguri care stimuleaza lactatia
d. nici o varianta nu este corecta.

89. Golirea sanilor se poate realiza prin:


a. administrarea de oxitocina
b. suptul nou-nascutului
c. Mulgerea manuala
d. Mulgerea cu pompa de stors

90. Nou-nascutul la termen sanatos poate fi alimentat:


a. la san
b. prin gavaj
c. prin gastrocliza
d. cu lingurita

91. Pentru gavaj se folosesc:


a. sonde de intubatie cu marimi variabile in acord cu greutatea nou-nascutului

15
b. sonde fara balonas la capatul inferior
c. sonde de alimentatie de silastic, radioopace
d. toate variantele de mai sus.

92. Toleranta digestiva in tehnica gavajului se evalueaza prin:


a. monitorizarea reziduului gastric
b. absenta distensiei abdominale si a varsaturilor
c. eliminarea scaunului spontan imediat dupa alimentatie
d. raspunsurile a si c sunt corecte

93. La tehnica gavajului se utilizeaza manusi sterile deoarece:


a. cavitatea gastrica este sterila
b. gavajul este o manevra invaziva cu potential infectant
c. laptele este un produs steril
d. trebuie protejat personalul sanitar

94. Inainte de administrarea propriu-zisa a laptelui prin gavaj, se verifica:


a. permeabilitatea sondei de alimentatie
b. temperatura
c. reziduu gastric – cantitate, aspect
d. lungimea corecta a sondei introdusa in stomac

95. Pentru prevenirea intolerantei digestive la prematur, tehnica alimentatiei prin


gavaj presupune:
a. controlul riguros al stazei gastrice la fiecare pranz
b. cresterea progresiva a ratiei alimentare
c. cantarirea in prealabil a nou-nascutului
d. administrarea laptelui matern sau a formulelor adaptate prematurului.

96. Numarul zilnic de pranzuri al unui prematur este determinat de :

a. gradul prematuritatii
b. toleranta digestiva
c. greutate
d. curba ponderala.

97. Tehnica fototerapiei prevede urmatoarele masuri:


a. nou-nascut dezbracat, cu protejarea zonelor oculara si genitala
b. monitorizarea diurezei
c. monitorizarea bilirubinei serice

16
d. schimbarea pozitiei la 2 ore

98. Principalele riscuri ale nou-nascutului expus la fototerapie continua sunt:


a. deshidratarea
b. tahicardia
c. supraincalzirea
d. varsatura

99. Complicatii ale nou-nascutului expus la fototerapie sunt:


a. apneea
b. eritemul alergic
c. deshidratare in lipsa suplimentarii aportului hidric
d. leziunile oculare in lipsa protectiei oculare

100. Principalele indicatii ale exsangvinotransfuziei sunt:


a. reducerea nivelului seric de bilirubina
b. administrarea de imunglobulina anti D
c. corectarea anemiei si imbunatatirea performantelor cardiace la nou-nascutii cu
hidrops
d. stoparea hemolizei si productiei de bilirubina prin diminuarea nivelului de
anticorpi.

17

S-ar putea să vă placă și