Sunteți pe pagina 1din 63

m 

 
 
 
m 
  
÷g   

    
    
÷ g   
  
 
÷      
 
   
V  
V  
w wă {   
w 

w wă 
 {  
w 
 
w wă {  
w 
 
wă a  ! ! !  !!
3 J 
 ! "
 !!"  !
  ! 
 
 
 
  
     


   
 
  | | 

 
à   
  
3 a ! !  !{ !
 !  !!{ !
 
 !  !{ " # !" !
 ! !"  ! # !
  !! 
 !  #!
 ! ! ! ! $ !!
! !! !! !

Sistemul osos
3 Se începe cu examinarea externă:
aprecierea numărului de degete,
forma lor, mişcările în ele.
3 Examinarea feţei.
3 m$ !  ! $ 
" !
m  
  |


 |
|

 ›
3 d     
" " 
3 d    %
Ê milia
Ê milia cristalina
Ê emoragii peteşiale în cantităţi mici
teleang iectazii lanugo
Ê pete mongolice
Ê nev pigmentar congenital
 
a Π   
 
 "    
    g  

  
   
   {  "
 & 
   
  
3 Pcterul fiziologic a     { 
      
    
  ' a '(  
m menul cului
3 rorma )
  "  
 # a $ " 
3 Gonfiguraţia Ê  

   
3 derimetrul capului a !
 ! !!a !!!
!!!a !!! ! !
  ! !
3 dalparea capului a
 !
 !
 ! !  !
 ! ! 
 ! !
 " )  !
) 
 !   !
) !  !
"  ! 
m mine nlizoului
vizul
3 ÿeacţia la excitanţii vizuali.
dentru nouÊnăscutul sănătos sunt caracteristice:
D  "  
D    
D   
D  "   
  

  
D $ "    
D *    
3 "$ ! ! !! ! ! ! 
m ! 
3    

   
{  
 
3 +   
  
    
  % ) 
 
  " 
 "   
m 
" 
½
      
  %
D  

D 
   d 
, {   
 a 
 
D ) ) { )   
    #
3  ) !{ )  ! ! !

! ! #
m 
  
3 ÿeacţia la excitanţi auditivi. + !
 ! !!a -! ! !
 !
  ! ! ! $ !
! !! " $ !
 )  ! !!
! ! !  !!
 ! !
m 
D     
)   
  { $  
  
D   
 
 
D   )  " 
D
 
#  
) ) ./ 
m mine cutiei tocice
Jormal cutia toracică a nouÊnăscutului e
de formă conică, simetrică.
Stări patologice sunt considerate: asimetria
cutiei toracice, cutia toracică cuneiformă
sau în formă de pâlnie, prezenţa
g ibusului cardiac.
dalparea cutiei toracice
dercuţia
½  | | |


| 
a ,  
a , 
a ,  
  
a /)
a 0
a g 
   
a ½ 
 " 
   ) 
  {  
 
½   

 

3 , " ! ! " ! ! !  !


 ! !  ! ! %
3 Œ! !-! ! ! !'-'!(!! ! 
 !! " !!g ! ! ! ! !* !
 !  
3 " ! ! ! !  ! ! !
 ! ! !! ! " !  ! !  !!
 !! 
3 1!* ! !!  !{!
 ! !23(! " !! !
 ! !" !
 ! ! !  ! ! " 
3 & ! !!! 
 ! !! !
 !! !!! " !
a 1!  ! !
 !
 ! ! ! !
m menul sistemului digestiv
3 ½  ! !  ! !
  ! !) !
3   w
 
w
3 
 
w
3 
  
w
3 
 
w
3 ricatul
3 Splina
Sistemul uo-genitl
3 ,)!a  ! ! !!) !
 !
3 m 
 
 
3 1!" !a  !" !
 !
3 1! ! ! ! $%!) !!  !
 " !  !) !
) !
 ) !) !
M m 
"! 
÷ ) )  
 "    
÷  4 ) 
  
÷  
 " # "  

  
÷   
 {   
 

÷   $ " a   
 
   
)  

  $
a 1  
a &  

m 


 
3 Gomunicabilitatea nouÊnăscutului
3 ÿeacţia la lumină
3 ÿeacţia la excitanţi sonori
3 Activitatea motorie spontană
3 Mimica nouÊnăscutului
½  |  
 

3 g 
!

3 ½  ! !

 ! 
3 ½  ! ! ! 

3 1 !  ! ! 
3 1 ! 
3 g
 ! 
Ñ # mm m 
m$m%m 
3 Se recomandă cercetarea triplă a fiecărui reflex.
ü ÿeflex normal Ê amplitudinea reflexului în toate 3
cazuri este identică sau puţin scăzută la a 3Êa
apreciere.
ü ÿeflexul scăzut a amplitudinea iniţială este scăzută şi
se menţine ɨn 3 cazuri de testare sau dacă se
micşorează în testările ulterioare.
3 Pstovirea reflexului Ê amplitudinea normală a reflexului la
prima testare cu micşorarea lui în următoarele testări sau
dispariţiei reflexului. Din contra, amplitudinea înaltă a
reflexului sau creşterea ei pe măsura testării dovedeşte
creşterea reflexului.
 "
 
 


 &
ÿ½ 

å m !" %

3 !  !   ! ! 5


3  !" !  !!" !!  5
3 $ ! ! !" !" ! $5
3
! 
!! !!! ! ! !
 5
3 "  ! ! !5
3   !  
 
 ! !
  
  
 
 
 &
ÿ½ 
  ! ! $ !! ! !!
 !
  ! ! ! !" ! 
 !!"!!a § G
 $ ! ! " !! ! ! !
 !! ! ! !  !
 ! !" ! 
  ! ! $ ! ! ! ! ! !
! ! !
 ! $ ! ! !" ! !
! 
 ! ! ! $ !a !
)!{ ! !!'!!!) 
m " 
  
 
 &

 
 
| | 
 
!|"
÷|

  #

  $ | |

|

%
 |
|
 &|Ju sunt sc imbări caracteristice pe faţă sau există vreÊun
sindrom, de exemplu, Daunism? ÿespiraţia e regulată? E
normală frecvenţa ei (40) şi caracterul? Dacă se petrece
ventilaţia artificială, e concordată după faza respiraţiei
copilului cu regimul ventilatorului?
÷ Sunt edeme, focare de inflamaţie, nu tinde copilul să ia o
poziţie anumită (nu trebuie de sc imbat)?
÷ Dacă abdomenul e balonat, sunt sectoare cu peristaltism
sau fără, cu regiuni cu iperemie?
÷ m$ !  !! !!" !"!  !" !
 !!! ! ! ! ! ! 
!
" ! !! !! )!
 !
 '"
 
 '"  
  
( &
||'
   
 
 "(
 
) *+
  
,|-./
0 
| 
1  
 
  &
||'
2(1. 3")* +
4 " 
5()1.6 +4 " 
|& 
" &
|-!78*/
9(1.) +- 8
!* "/4
"   
"
:( 
.4 008 0;3
|  0004 0;3
|%< |


 
 
 &

2(; | 4 &  
  = 
5(; | 8 &  
  = 
9()  +4 "= 
|  
:(6  4 " 
&| &
|6 | 
" *& |
 ||
3 G !
 !!
 
m ! !6
G !
 !!
 
m ! !6
G | || 
ÿ½|
|
G|
|
 
 
7 " 

   
m 
m 
!  
 &
ÿ½ 
 
!  
 )*
 ! 
+",
3 Gum se apreciaza ÿeflexul
de pre ensiune ?
M
 
! Ñ &
 
ÿ
| 
 |

 ! 


 ! 
-
 ! 

 ! 
+