Sunteți pe pagina 1din 44

c 


 
  
  

     


   
   

! Pendulul îngrijirii instituţionale şi-


şi-a început
oscilaţia inversă, spitalele stimulând
   

  
 ca ca
o unitate integră, şi principiile de axare
către familie.
   

J facilitarea procesului de adaptare calmă, gingaşă şi


fiziologică a pruncului la viaţa extrauterină;
extrauterină;
J facilitarea contactului imediat şi ulterior dintre prunc,
mamă şi familie;
familie;
J stabilirea unor mecanisme sau indici pentru
depistarea rapidă şi înlăturarea stărilor morbide la
nou--născuţi;
nou născuţi;
J promovarea alăptării precoce ca fiind forma cea mai
bună de alimentare a nou- nou-născutului;
născutului;
J punerea la dispoziţia părinţilor a resurselor de
instruire pentru a-i ajuta la îngrijirea pruncului
pruncului;;
J acordarea îngrijirii medicale preventive şi
examinărilor recomandate nou- nou-născuţilor.
născuţilor.
x     
    
  


   
¦upă o pauză de încordare
prin care a trecut naşterea este
necesar de a răspunde părinţilor
dacă copilul este sănătos.
sănătos.
La copil se evaluează
funcţiile ca:
ca: cardiacă,
respiratorie, coloraţia
tegumentelor şi statutul
neurologic..   
neurologic
   
    
   
   

x   
   

! .Aprecierea grupei sangvine, Rh


Rh--factor în caz de conflict
conflict..
! 2.Examinările în caz de risc de infecţie (examinarea vizuală a
placentei cu îndreptare la examen histologic;
histologic; frotiul aspiratului
gastric;; însămânţări bacteriologice din nasofaringe, conductul
gastric
auditiv, meconiu)
! 3.Administrarea antibioticelor în caz de suspecţie la infecţie
intrauterină:: ampicililină, cefazolină, câte 
intrauterină mg/kg/corp
gentamicină 5-7 mg/kg/corp.
mg/kg/corp.
! 4.Administrarea surfactantului la copii adânci prematuri în scopul
profilaxiei S¦R:
S¦R: o doză de surfactant prin tubusul endotraheal
endotraheal..
! ¦   

 
    
  

! ¦ 
 
  

  
!"# 


 


 


 
   
    

 
 

x   
$%  
 


   
 
-   
 &&
 
-   
  
  
   &
 &
-  &
 &
-    
'  
¦ $% 
()
-     
 &&
 
-      * 
&&

- *  + 

  ,  + 

 -&&
 -
- * +
,   .-&
.-&
x    
 
! ‰mediat după naştere trebuie
stimulat contactul permanent al
nou--născutului cu mama
nou mama.. ¦e acum
înainte nu există nici o justificare
pentru separarea unui nou nou--născut
sănătos de mama sa sa..
! Conceptul maternităţii şi al îngrijirii
nou--născuţilor în mediul familial a
nou
căpătat o susţinere largă.
largă. Aceasta
oferă susţinere nu numai mamei,
ci şi familiei sale prin
maximalizarea implicării
partenerului şi liberalizării regulilor
de vizitare din partea membrilor
de familie
familie..
#   

 )
· mâini curate (în instituţii medicale - utilizarea
mănuşilor sterile);
· perineu curat;
· suprafaţă de naştere curată, unde se va
efectua toaleta primară a nou-
nou-născutului;
· curăţenie în cadrul procesului de divizare a
cordonului ombilical şi de îngrijire a nou-
nou-
născutului;
· instrumentar steril pentru cateterizarea vaselor
ombilicale, prelucrarea şi ligaturarea cordonului
ombilical.
x   

  
! Prelucrarea adecvată a bontului ombilical în
prima săptămână de viaţă duce la micşorarea
frecvenţei maladiilor infecţioase ale nou- nou-
născuţilor..
născuţilor
! Bontul ombilical se va îngriji în mod deschis
deschis:: se
scoate pansamentul, zilnic se prelucrează cu
alcool şi permanganat de kaliu 5%, după
mumifiere şi cădere, plaga ombilicală se
prelucrează cu apă oxigenată 3% , permanganat
de kaliu 5%, verde de briliant
briliant..
^    
 
! —oaşele sunt încrezute de faptul că nou-
nou-născutul
trebuie neapărat scăldat, pentru a înlătura de pe
el sângele, meconiul, vernixul
vernixul.. Aceasta deseori
este cauza hipotermiei la nou-
nou-născuţi.
născuţi.
! —ai mult ca atât, nou-
nou-născutul este îndepărtat
de la piept, de la mamă (părinţi), când ea (ei) în
sfârşit s-au văzut unul pe altul
altul.. Scăldatul nou
nou--
născuţilor în sala de naştere trebuie interzis.
interzis.
 

! ¦upă naştere copilul este cântărit, părinţii


sunt curioşi să afle greutatea copilului şi sexul
lui, când ei vor telefona buneii.
! ¦ar nu mai devreme de 3 min. pentru a nu
întrerupe contactul dintre mamă şi prunc.
! Cântărirea îndată după naştere e întemeiată
dacă copilul necesită îngrijire specializată.
! Însă lungimea copilului nu este atât de
importantă.
^ +

! ^ + pe care este înscris numele


mamei trebuie să fie bine fixată pe
antebraţ sau picioruş în sala de naştere.
! Trebuie de acordat, atenţie ca eticheta să
nu fie legată strâns, însă trebuie să fim
atenţi ca ea să nu cadă. Aceste măsuri de
protecţie micşorează riscul ca copilul să-
să-şi
piardă părinţii adevăraţi
  
! Pentru a preveni sângerarea timpurie şi
hemoragiile de mai târziu se recomandă
profilaxia cu vitamina K în doză de 2 mg peros
peros..
O doză în prima zi, a doua doză în ziua 7 de
viaţă, s-au dovedit a fi la fel de eficiente ca o
singură doză de mg injectată intramuscular.
intramuscular.
! ¦eşi administrarea orală este mai simplă şi mai
puţin costisitoare, ea prezintă dezavantajul unui
program complicat de administrare
administrare..
ë  

 
! "     
 
 

! mama foarte repede îşi cunoaşte copilul şi
necesităţile lui;
lui;
! mamele primipare vor fi mai sigure în îngrijirea
copilului, pentru că singure îl vor spăla, îmbrăca şi
hrăni, de aceea la ele dispare frica că ea nu se va
isprăvi cu copilul
copilul.. ¦acă nu se va isprăvi, va fi ajutată
de asistenta medicală;
medicală;
! aflându--se împreună, mama cunoaşte ritmurile
aflându
individuale de Ŭngrijire
Ŭngrijire;;
! dezvoltarea copilului se accelerează, mai des
zâmbeşte şi ţipă mai puţin;
puţin;
! mama şi copilul peste câteva zile se pot externa
externa;;
- intimitatea şi grija permanentă a mamei fac mai sigur
copilul, ceea ce este explicat de unii psihologi, după o
perioadă scurtă de plâns copilul primeşte ceea ce
doreşte, de aceea sugarii se simt iubiţi şi înţeleşi;

- influenţa pozitivă asupra perioadei depresive după


naştere, deoarece nu numai restructurarea hormonală
poate duce la stări depresive, dar şi gândurile şi frica
legate de copil, dacă sunt izolaţi unul de altul;

- tăticii tineri la fel acceptă metoda romingului, la fel ca


mamele, ei mai bine cunosc copilul, îl îmbracă;

- fraţii şi surorile mai mari îndată încep să contacteze cu


apropiatul lor.
ü  *  
   
 / 
! Profilaxia gonoblenoreei se efectuează cu unguent de tetraciclină %
sau eritromicină ,5%, când copilul este trecut în salonul Ơmamă - nou-
nou-
născutơ, adică după primele 2 ore de viaţă
viaţă..

! Recomandăm folosirea acestor unguente care este inofensivă, eftină şi


are un mod uşor de întrebuinţare
întrebuinţare.. Prelucrarea ochilor cu unguent de
tetraciclină se efectuează pentru a preveni infecţia gonococică şi
clamidiană.. La fetiţe se poate aplica unguent pe vulvă
clamidiană vulvă..

! Aplicarea soluţiei de  0 $%1 $%1, sau argint azotat,


întrebuinţate până acum, duc la apariţia conjunctivitei chimice
chimice.. În plus,
nu este eficientă în cazul infecţiei cu chlamidia
chlamidia.. Aplicarea acestor soluţii
provoacă pierderea contactului biologic dintre mamă şi copil.
copil.
ü +
!  
+

 2

 
! !  2x se efectuează în scopul profilaxiei
tuberculozei nou-
nou-născuţilor mai mari de 3 zile, care
au o greutate ce depăşeşte 25 g şi la care nu sunt
semne de infecţie, în doză de , 5 i/c, în braţul
stâng. ‰mediat după injectare la locul inoculării apare
o papulă de 6-6-8 mm care dispare în câteva minute şi
în locul ei se formează în 2-
2-3 săptămâni un nodul
acoperit de tegumente roşii, lucioase.

! !  2!3 se aplică în scopul profilaxiei


hepatitei în prima zi - ,5 ml i/m.
i/m.
c     
 
!   
 
! 4   Bontul ombilical, de regulă
persistă 7ƛ zile după naştere
naştere..
! Când bontul ombilical va cădea, este necesară
prelucrarea zilnică a plăgii ombilicale până la cicatrizarea
ei
ei..
! ¦acă ombilicul se va hiperemia, inflama, edemaţia sau
se va infecta să se adreseze de urgenţă la sora de
ocrotire sau medic.
medic. Hemoragia în cantităţi mici după
căderea bontului ombilical nu prezintă pericol, fiind
fiziologică..
fiziologică
ü  
ü +
ü + 
ü*
   
!    Este obligator ca copilul
să fie scăldat din prima zi de externare din
maternitate.. Recomandarea de a scălda copilul
maternitate
numai după ce plaga ombilicală a regenerat nu
este argumentată.
argumentată.
! Pielea, mucoasa la nou-nou-născuţi este supusă
unei însămânţări bacteriene în timpul naşterii şi
imediata după naştere, de pe pielea copilului
infecţia uşor nimereşte în plaga ombilicală
ombilicală..
! ë ereg e e e
eg
e
ereg
e
e

eg
 ş
es 

 e
e
e, 
 e

 
ee ee

ee e ee.
 ee.
! C  v f  î e e 
 e
e e 
 e b e v
eş 5ƛ7 e
e.. ¦e 2
e â
 
eb e f e  
( ş )
e e
î e
 
e 
eb e efe  â
e 
e e f 
e e e e 
 ..

 
e e 
P
e
e 
e b e

1. Se toarnă apă rece, se 2 Se aşterne pe 3. Se înfăşă copilul cu


adaugă apă fierbinte, spumă covoraş un prosop şi prosopul, cu un
pentru baie. Controlul se dezbrăcă copilul tampon de vată umedă
temperaturii apei se face cu până la scutec. se şterg ochii şi faţa
cotul: apa trebuie să fie caldă.
x    
c  
Cum se va prelungi îngrijirea copilului la
domiciliu?

! Obiectele necesare:
J ulei steril
J bumbac steril
J termometre pentru măsurarea temperaturii
corporale şi a temperaturii apei
J pară de cauciuc pentru clister
J tub de evacuare a gazelor
J termofor
J foarfece
J pipete ( 2 ƛ 3)
J perie de păr şi pieptene pentru bebeluş
J săpun pentru copii
J beţigaşele cu tampon de vată
J soluţie proaspăt pregătită de permanganat de
kaliu 5%, soluţie alcool (7 %)
J soluţie de 3% apă oxigenată, soluţie furacilină
J soluţie de % verde de briliant
J burete natural
J şampon pentru copii
Pătucul copilului
Pat cu bare de
lemn ( distanţa
7- cm)
Pentru prevenirea
deformării
colooanei
vertebrale este
plasat în pătuc
fără piernă