Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

DATA:
CLASA:
ÎNVĂŢĂTOARE: ELENA VIORICA BREGE
OBIECT: Educaţie plastică
SUBIECT: Flori de primăvară
TEMA PLASTICĂ: Procedee tehnice. Pictura pe sticlă. Vitralii.
OBIECTIV FUNDAMENTAL: stimularea creativităţii copiiilor şi a dorinţei de
cunoaştere, prin utilizarea unor noi procedee tehnice.
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
♦ să folosească materialele şi tehnicile de lucru însuşite;
♦ să recunoască grupele de culori precum şi semnificaţiile acestora;
♦ să organizeze, echilibrat, o suprafaţă folosind toate elementele de limbaj
plastic.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O 1 – să identifice elementele de limbaj plastic;
O 2 – să recunoască dominanta unei lucrări;
O 3 – să denumească semnificaţia culorilor;
O 4 – să explice tehnica obţinerii nuanţelor;
O 5 – să aplice, în situaţii noi, elementele de limbaj plastic însuşite: punctul, linia, pata;
O 6 – să folosească culori specifice primăverii;
O 7 – să întindă culoarea uniform;
O 8 – să utilizeze corect, tehnica picturii pe sticlă;
O 9 – să manifeste interes în realizarea lucrării;
O 10 – să exprime judecăţi estetice simple;
O 11 – să capete curaj şi încredere;
O 12 – să se exprime liber şi creativ prin desen;
O 13 – să exprime sentimente prin desen.
STRATEGII DIDACTICE:
 METODE ŞI PROCEDEE:
- exerciţiul;
- observaţia;
- convorbirea;
- demonstraţia;
- munca independentă.
 MIJLOACE DIDACTICE:
- sticlă;
- acuarele Tempera, pensulă, emulsie;
- imagini cu flori şi vitralii;
- caseta ,,Primăvara” de A. Vivaldi;
- compoziţii proprii ,,Primăvara”;
- volumul ,,Poezii” de V. Alecsandri;
- planşa ,,Steaua culorilor”;
- ,,Album de artă şcolar”.
TIPUL LECŢIEI: de formare de priceperi şi deprinderi
BIBLIOGRAFIE:
- * * * - ,,Album metodic de creaţie artistică”, Întreprinderea Poligrafică ,,Arta
grafică”, Bucureşti, 1974;
- Rotaru, Maria - ,,Educaţia plastică în învăţământul primar”, Editura Gh.-Cârţu
Alexandru, Craiova, 1996;
- Cristea,Maria - ,,Album de artă şcolar “,Editura Corint ;
- Gheorghiu,Maria - ,,Paleta copilăriei ”,EdituraTEDIT FZH ,Bucureşti, 1998 .
- * * * - ,,Literatură şi pictură“,Editura Albatros, 1983
ETAPELE
ACTIVITATEA ÎNVĂŢĂTORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR
LECŢIEI
1. Mă asigur că elevii au obiectele necesare Îşi pregătesc cele necesare
Organizarea pentru ora de educaţie plastică. orei.
activităţii
Citesc, elevilor, strofele III şi IV din poezia Ascultă.
,,Sfârşitul iernei” de V. Alecsandri.
2.
* Ce anotimp este prezentat în aceste * Primăvara.
Captarea
versuri? * Fluturele, gândăcelul, florile,
atenţiei
* Ce simboluri ale primăverii sunt amintirile? firul de iarbă verde, raza-
ncălzitoare.
* Ce am pictat, noi, ora trecută? * Tablou ,,Primăvara”.
Prezint compoziţiile copiilor într-o mini-
expoziţie. * Punctul – florile, frunzele;
* Ce elemente de limbaj plastic aţi folosit şi linia – crengile, razele;
unde? pata – iarba, cerul.
* Obţinerea punctului cu
degetul, cu pensula, cu coada
* Ce tehnici de lucru aţi utilizat? pensulei.
* Principale – roşu, galben,
* De câte feluri sunt culorile? albastru;
secundare – verde, violet,
* Ce de se numesc culori secundare? orange.
* Se obţin din amestecul
3.
culorilor principale
Reactualizarea
orange = roşu + galben
suportului
* Cum se clasifică culorile după semnificaţie? verde = albastru + galben
teoretic
violet = albastru + roşu
* Ce sunt albul şi negrul? * Calde – roşu, galben, orange;
* Ce este dominanta într-un desen? reci – verde, violet, albastru.
* Care este dominanta în desenul nostru? * Nonculori.
* Ce fel de culori sunt? * Culoarea care predomină.
* Ce am făcut ca să înveselim tabloul? * Verde şi albastru.
* Cum am pictat cerul şi pământul? * Reci.
* Cum am format o nuanţă deschisă? * Am folosit culori calde pentru
flori şi soare.
* În nuanţe de verde şi
albastru.
* Am combinat verde sau
albastru cu alb.
Joc: ,,Micii poeţi”.
Primăvara cum se vede
A ţesut covorul (verde).
A adus cu ea apoi
Doamne, cât de multe(flori) .
* Ce flori ne-a adus primăvara? * Zambile, lalele, toporaşi,
* O parte din aceste flori le aveţi deja în faţa ghiocei, narcise.
4. voastră aievea sau desenate chiar de voi ora
Pregătirea trecută.
psihologică * Ce am încercat şi vom continua şi azi, la * Să pictăm pe sticlă.
educaţie plastică? * Am degresat sticla, apoi am
* Cum am obţinut florile pe sticlă? întins pe ea usturoi pentru ca
acuarelele să adere. Cu
ajutorul unui şablon aşezat sub
sticlă şi a unei carioca
permanente am obţinut
conturul.
5. * Azi vom încerca să dăm culoare, viaţă
sticlei, să înflorim florile, asemeni lui Ştefan
Luchian.
Prezint reproduceri după tablourile cu flori ale
lui Ştefan Luchian: ,,Anemone “, ,,Dumitriţe *,,Enescu realiza pe vioară
“ , ,,Garoafe şi maci “. lumina pe care contemporanul
* Ce afirma Tudor Arghezi despre Luchian şi său o aşternea pe pânză”.
Enescu?

* Acestor cuvinte memorabile adăugăm astăzi


:
,,Ochiul are nevoie de culoare cum are Urmăresc imaginile.
nevoie de lumină”.
Anunţarea
* Spre deosebire de orele trecute, vom folosi
temei
astăzi o tehnică nouă pentru a picta: vitraliile.
Prezint imagini cu vitralii explicând termenul:
vitraliul este o tehnică picturală realizată prin
asamblarea unor bucăţi de sticlă pictată sau
colorată.Servind ca fereastră sau perete
dispus spre exterior, vitraliul lasă să treacă
spre interior lumina colorată.
* La sfârşitul orei va trebui să adunăm într-un
buchet douăzeci şi trei de flori şi să le
închinăm primăverii, cea care aduce în
sufletele şi pe chipurile noastre zâmbrt şi voie
bună.
a) * Voi prezenta tabloul model. Privesc tabloul.
Prezentar * Cum am pictat floarea? * În culorile ei reale.
ea şi * Dar casetele? * În culori diferite, iar unele
intuirea folosind aceeaşi culoare.
modelului * Ce simţim o dată cu sosirea primăverii? * Bucurie, speranţă, veselie.
* Cum putem comunica aceste sentimente * Folosind culorile calde.
învăţăriiDirijarea6.

prin pictură? Ascultă atenţi.


b) Explic, elevilor, modul de lucru, insistând
Explicarea asupra:
şi - folosirii emulsiei în locul apei;
demonstra - îndinderea culorii cu atenţie şi acoperirea
rea întregii suprafeţe a sticlei;
modelului - utilizarea unei pensule subţiri;
- realizarea vitraiilor fie în culori diferite, fie
utilizând o singură culoare; Execută lucrarea, independent.
Îndrum şi ajut elevii pentru obţinerea
c) performanţei.
Executare Creez fond muzical: ,,Primăvara” de Vivaldi
a lucrării (exprimarea prin muzică).
Cu lucrările obţinute, realizez o mini - Fac analiza lucrărilor precizând
expoziţie. criterii inspirate din obiectivele
prezentate.
Fac aprecieri individuale şi colective.
Încurajez copiii timizi.
Evidenţiez imaginaţia şi creativitatea.
7.
Solicit ajutorul copiilor pentru a evidenţia
Evaluarea
utilitatea piesei realizate:
lecţiei
* Ce-am realizat, noi, în această oră de * Am învăţat să pictăm pe
educaţie plastică? sticlă, am descoperit o nouă
tehnică de lucru dar şi de
relaxare, am învăţat că putem
realiza şi noi, singuri, un cadou
celor dragi.