Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect de activitate integrată

PRIMĂVARA

Studentă:Tîlvăr(Mocanu) Florentina
Proiect de activitate integrată
Primăvara

DATA:Martie
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
NIVEL : I Grupa mijlocie/ Grupa Ursuleților
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cum este, a fost și va fi aici pe Pământ?”
TEMA PROIECTULUI:”Primăvara”

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: „Primăvara când sosește/ La viață totul se trezește”


TEMA ZILEI : ”Grădina se răsfață-n soare/ Noi îi vom da strop de culoare”
DOMENII EXPERIENȚIALE: DEC (Domeniu Estetic Creativ) +DȘ(Domeniul

Științe)
CATEGORII DE ACTIVITATE: Activități matematice, Activități artistico-
plastice
FORMA DE REALIZARE: Joc didactic matematic și pictură
LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de grupă

DOMENII DE DEZVOLTARE:
A. DEZVOLTAREA FIZICĂ , A SĂNĂTĂȚII ȘI IGIENEI PERSONALE
B. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ
C. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI DE ÎNVĂȚARE:
D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR
CITIRII ȘI SCRIERII
E. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

1. A.1. Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare


2. B.2. Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității
3. B.4. Reglarea autocontrolului și a expresivității emoționale
4. C.2. Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități)
5. C.3. Activarea și manifestarea potențialului creativ
6. D.1. Îmbunătățirea limbajului și a comunicării
7. E.1. Identificarea unor relații, operații și deducții logice în mediul apropiat.
8. E.2. Dobândirea de cunoștințe și deprinderi elementare matematice

COMPORTAMENTE VIZATE:
A 1.3.Coordonarea mușchilor fini ai mâinii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice
vârstei copiilor;
B 2.5. Manifestarea empatiei față de celelalte persoane din mediul apropiat:;
B 4.2. Demonstrează abilităţi de autocontrol emoţional
C 2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență
C 2.2. Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmplină
dificultăți.
D 1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor,
semnificațiilor etc. (comunicare expresivă)
E 1.3. Construiește noi experienţe, pornind de la experienţe trecute
E 2.1 Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
DOMENIUL ESTETIC CREATIV
O1 - Să extragă din cutia surpriză un jeton cu un element de primăvară ce va fi pictat;
O2 -Să picteze folosind culorile potrivite elementele peisajului de primăvară;
O3 - Să execute exercițiile pentru încălzirea musculaturii fine a mâinilor;
O4 - Să identifice materialele pe care le vor folosi în realizarea sarcinii;
O5 - Să participe activ, conștient și afectiv în activitatea desfășurată;
O6 - Să analizeze și să interpreteze liber, creativ lucrarea personală și lucrările colegilor
ținând cont de aspectul acestora;
O7 - Să-și exprime emoțiile și sentimentele fată de cei din jur;
O8 - Să mențină poziția corporală corectă față de suprafața de lucru;
O9 - Să păsteze acuratețea lucrării;
O10 - Să se încadreze în spațiul de lucru.

DOMENIUL ȘTIINȚE
O1 - Să identifice materialele pe care le vor folosi în realizarea sarcinii;
O2 - Să se exprime corect din punct de vedere gramatical în propoziții simple;
O3 - Să selecteze petalele de flori care au tot atâtea buline câte arată cifra de pe floare;
O4 - Să atașeze petalele potrivite pe floarea cu același număr;
O5 - Să așeze tot atâtea frunze câte indică cifra de pe floare;
O6 - Să verifice dacă numărul frunzelor așezate este corect din punct de vedere al cifrei de pe
floare;
O7 - Să atașeze fluturele ales pe floarea cu cifra corespunzătoare;
O8 - Să numere câte flori, frunze și fluturi sunt.

TIPUL ACTIVITĂŢII: Fixarea și consolidarea de priceperi, deprinderi și abilități


dobândite anterior
STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee: Conversația, explicația, demonstrația, problematizarea, exercițiul,,
expunerea, turul galeriei
Material didactic: calendarul naturii, pozele copiilor, panoul cu sentimente, perne, machetă,
folie, pensule, acuarele acrilice, fișe suport, flori, fluturi, frunze, fișe de lucru, creioane colorate,
piese mozaic, lipici, coronițe.

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe


MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
 “Curriculum pentru învățământul preșcolar” , Editura DIDACTIC PUBLISHING
HOUSE, 2009;
 Curriculum pentru educație timpurie, 2019 ;
 “Revista Învățământul preșcolar nr. 3-4/2009”, Editura ARLEQUIN, 2009;
 “Metodica activităților instructiv-educative în grădinița de copii”, Editura GHEORGHE-
CÂRŢU ALEXANDRU, 2009;
 “Activități matematice în grădiniță”, Editura Polirom, Iași, 1996;
 ”Metodica predării activităților manuale în grădinița de copii”. Editura
didactică și pedagogică, București, 1966;
 ”Activitatea integrată din grădiniță”, Ed. Didactica Publishing House, 2008;

ELEMENTELE ACTIVITĂȚII INTEGRATE

I. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP)


Întâlnirea de dimineață: „Flori și culori”
Rutine: ” Îngrijește-mă ca să-ți dau aer curat”- deprinderea de a ocroti natura
salutul, împărtășirea cu ceilalți, prezenta copiilor, completarea calendarului naturii,
servirea mesei, ne pregătim pentru activități;
Tranziții: ”Câte unul pe cărare”- joc cu text și cânt
”Vine, vine primăvara”,- joc muzical
”Înfloresc grădinile”- joc muzical
” Fluturii sportivi”- Traseu aplicativ

II. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE (ALA I):

1. Joc de masă: ”Jocul florilor colorate”- mozaic


Sarcini de lucru:
 Să identifice materialele pe care le vor folosi în realizarea sarcinii;
 Să realizeze flori cu ajutorul pieselor din joc;
 Să păstreze poziția corporală corectă față de masa de lucru.

2. Știință: ”Fluturașii și florile” – fișă de lucru


Sarcini de lucru:
 Să identifice materialele pe care le vor folosi în realizarea sarcinii;
 Să lipească tot atâția fluturi cât indică cifra de pe floare
 Să păstreze poziția corporală corectă față de masa de lucru;
 Să păstreze acuratețea lucrării;
 Să se încadreze în spațiul de lucru.

3. Bibliotecă: ” Grădina se răsfață-n soare/ Noi îi vom da strop de culoare” – fișă de


lucru/ Exercițiu grafic
Sarcini de lucru:
 Să identifice materialele pe care le vor folosi în realizarea sarcinii;
 Să traseze linii conform modelului;
 Să păstreze poziția corporală corectă față de masa de lucru;
 Să păstreze acuratețea lucrării;
 Să se încadreze în spațiul de lucru.

4. Artă: ”Flori de primăvară”- fișă de lucru


Sarcini de lucru:
 Să identifice materialele pe care le vor folosi în realizarea sarcinii;
 Să coloreze florile de primăvară conform legendei
 Să exerseze deprinderea de a colora corect o imagine folosind instrucțiunile date;
 Să păstreze poziția corporală corectă față de masa de lucru
 Să păstreze acuratețea lucrării.

III. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE):


ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Grădina se răsfață-n soare/ Noi îi vom da strop de
culoare”- DEC+DȘ

1. DEC: Forma elaborată - Peisaj de primăvară- pictură pe folie (cu suport)


2. DȘ: Numerația în concentrul 1-5, raportarea cantității la număr- Fluturii vin la
flori- joc didactic matematic

DURATA: o zi
SCENARIUL
ZILEI
Activitatea va debuta cu întâlnirea de dimineață, având ca temă „Flori și culori”: salutul,
prezenta și completarea calendarului naturii.
Salutul: ”Dimineața a sosit
Toți copiii au venit.
În semicerc ne adunăm
Cu toți să ne salutăm.”
“Bună dimineața , dragi copilași!”
Prezenta:
“ După ce ne-am adunat
Și frumos ne-am salutat
Colegii ne-am întâlnit
Cine oare n-a venit?”
Se va completa CALENDARUL NATURII, astfel: copiii sunt rugați să privească pe
fereastră, să spună ce fel de vreme e afară, să alegă jetonul potrivit și să-l așeze la locul care
indică starea vremii. Se precizează ziua în care ne aflăm , se amintește ce zi a fost ieri , ce zi va
fi mâine , data, luna și anul în care ne aflăm.
Azi mă simt….
Fiecare copil va spune cum se simte in acel moment și își va atașa poza pe sentimentul respectiv,
motivând alegerea făcută.
Noutatea zilei este Zâna Pădurii, care aduce o machetă cu un traseu din pădure cu diferite
probe.
Aceasta le explică copiilor că are nevoie de ajutor pentru a putea elibera fluturele să iasă
din capcana pusă de o vrăjitoare rea care nu vrea să fie primăvară ,chiar ar face orice pentru ca
acest lucru să nu se întâmple. Astfel macheta adusă are câteva sarcini de rezolvat, fiecare
răspuns corect sau sarcină îndeplinită va fi recompensat/recompensată cu o floare ce va fi lipită
pe Zâna din sala de grupa după fiecare activitate, urmând ca acesta să meargă și la alte grădinițe
unde se vor putea bucura și alții copii de ea.
Mesajul zilei: ”Noi vom fi astăzi prietenii Fluturelui și vom face împreună o călătorie
în lumea minunată a primăverii.”
Tranziția de la întâlnirea de dimineață la activitățile pe domeniile experiențele, se va
face cu ajutorul machetei aduse de Zâna Primăverii și a traseului aplicativ din sala de grupă”
Prima activitate face parte din Domeniul Estetic și Creativ, având ca și titlu ”Peisaj de
primăvară” –fiind o activitate de pictură pe folie alimentară
Tranziția la a doua activitate se va face cu jocului cu text și cânt- ”Câte unul pe cărare”
și a traseului aplicativ.
“Fluturii la flori” este a doua activitate pe domenii experienţiale, care aparține
Domeniului Știință fiind un joc didactic matematic.
Cu ajutorul traseului aplicativ se va face trecerea de la activitățile pe domeniile
exeriențiale în cadrul jocurilor și activităților alese (ALA), unde copiii își vor alege locul la cele
patru arii de stimulare. .
La centrul Joc de masă, copiii vor fi îndrumați să realizeze flori prin tehnica mozaicului.
La centrul Știință vor avea de rezolvat o fișă de lucru, în care trebuie să lipească tot
atâția fluturi câți indică cifra de pe floare.
La centrul Bibliotecă, copiii vor executa un exerciții grafice de pe fișa de lucru.
La centrul Artă vor colora un peisaj de primăvară ținând cont de legendă.
Copiii vor forma un trenuleț și se vor juca ”Fluturașii sportivi ”– traseu aplicativ.
Ziua se încheie prin mulțumirea Zânei Pădurii pentru îndeplinirea sarcinilor, privind
eliberarea fluturașului din capcana vrăjitoarei cea rea.

S-ar putea să vă placă și