Sunteți pe pagina 1din 82

AIT Laboratories s.r.l.

© 2004
www.itCode.ro

ISBN: 973-87085-1-6

Îndrumar Terminologic
pentru Funcţionarii
Serviciilor de Poliţie
Europene
GABRIEL ION OLTEANU
ADRIAN IACOB
Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

ÎNDRUMAR TERMINOLOGIC PENTRU FUNCŢIONARII SERVICIILOR DE POLIŢIE EUROPENE


GABRIEL ION OLTEANU
ADRIAN IACOB

Am elaborat această lucrare din dorinţa de a oferi un instrument util practicienilor, acelor funcţionari din
serviciile europene de poliţie care confruntându-se cu dimensiunile europene, şi nu numai, ale fenomenului
criminal aveau nevoie de un îndrumar prin intermediul căruia să poată face conexiunile lingvistice necesare
pentru a-şi face munca în cel mai bune condiţii.

Îndrumarul nu este şi nici nu poate înlocui un dicţionar, noi nefiind specializaţi în studiul limbilor străine.
Demersul nostru nu are rigoarea specifică unui dicţionar – analizând piaţa nici nu am găsit un dicţionar
poliglot pe care să-l folosim la fundamentarea acestui îndrumar – noi am încercat să oferim, doar, echivalenţa
necesară pentru unii termeni, pe care i-am considerat de mare utilitate în facilitarea comunicării între
practicieni.

Apreciem că lucrarea este de mare interes, că satisface exigenţele specifice practicienilor care au nevoie să
comunice prin intermediul unor limbi străine, constituindu-se, astfel, într-un instrument util în munca lor.

Autorii

ISBN: 973-87085-1-6 I www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
1. a abroga (o lege) abroger to repeal, to abrogate aufheben abrogar abrogare
2. a abuza, a induce în abuser to deceive tauschen engañar inganare
eroare
3. a achita, a te acquitter to discharge freisprechen absolver assolvere
descărca, a te
elibera de o datorie
4. a acredita accréditer to gain credit glaubwlirdig erscheinen lassen acreditar, dar cartas accreditare
credenciales
5. a acţiona (în actionner to bring an action, to verklagen demandar en justicia intentare un’azione
justiţie) sue, to set in motion
6. a acuza pe nedrept accuser à faux to accuse falsely falsch bezichtigen levantar un falso accusare a torto
(fals), calomnie testimonio
7. a aduce în faţa unui devant un juge to be brought in front eines Richter vorfiihren llevar ante un juez, deferire
judecător, a deferi of a magistrate deferir
8. a agresa, a ataca agresser to assault angreifen agredir aggredire
9. a ameninţa menacer to threaten bedrohen amenazar minacciare
10. a amesteca pe miler to mix someone up, verwickeln complicar coinvolgere
cineva în ceva (într- to involve somebody
un caz judiciar) in something
11. a apărea în justiţie paraître en justice to appear in court vor Gericht erscheinen comparecer comparire al
tribunale

ISBN: 973-87085-1-6 1/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
12. a apărea înaintea barre (paraître à la) to appear before the vor Gericht erscheinen comparecer ante los comparire alla sbarra
curţii court jueces
13. a apărea, a interveni frimer to show on theater machen tener buena pinta fare scena
14. a aplica o amendă infliger une amende to inflict a penalty on gebiihrenpflichtig verwarnen imponer una multa contestare una multa
someone
15. a aplica o pedeapsă infliger to impose verhangen infligir irrogare una pena
16. a apuca, a înhăţa, a saisir to seize sicherstellen, beschlagnahmen embargar, intervenir sequestrare
sesiza
17. a aresta emballer to arrest, to run schnappen maniatar, echar el mettere in gattabuia
someone in, to nick guante, cargar con
someone
18. a aresta arrêter to arrest verhaften detener arrestar arrestare
19. a aresta, a pune appréhender to apprehend, to stellen, fassen, ergreifen aprehender, coger arrestare
mâna pe el arrest
20. a asigura urmele pister to track, to shadow, jdm auf der Spur sein seguir el rastro o la seguire le tracée
to tail pista
21. a aţâţa dezordinea fomenter le désordre to promote disorder, unruhe stiften fomentar desorden fomentare disordine
to stir up
22. a aţâţa, a instiga, a fomenter to foster anstiften fomentar fomentare
hrăni un conflict

ISBN: 973-87085-1-6 2/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
23. a avea cuno tinţele connaître to take cognizance of, behandeln entender en conoscere (ne)
necesare pentru a to deal with, to hear a
judeca, competenţa case
de a judeca
24. a băga la griller un voleur to find him out einen Dieb schnappen enchiquerar, meter en smacherare un ladro
închisoare, a la cárcel
închide un hoţ
25. a bruia, a deranja, a enrayer to jam eine Ladehemmung encasquillar incepparsi
impieta asupra verursachen
bunei desfă urări a
unei activităţi
26. a califica qualifier to term, to charge subsumieren calificar qualificare
27. a călca, a înfrânge transgresser to infringe, to break verstoBen transgredir trasgredire
28. a cere ca un caz să huis clos (demande-le) to ask that a case be Antrag auf AussachluB der pedir la vista a puerta chiedere che il
fie judecat cu u ile tried in camera Offentlichkeit stellen cerrada processo avvenga a
închise porte chiuse
29. a cere, a chema demander to request, to ask, to bitten, ersuchen demandar chiedere
claim
30. a cere, a solicita postuler to apply for beantragen demandar domandare,
sollecitare
31. a chema, a solicita requérir to call upon someone beantragen, fordern informar fare instanza
to give assistance, to
demand
ISBN: 973-87085-1-6 3/80 www.itCode.ro
Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
32. a cita citer to summon vorladen citar citare
33. a cita (în justiţie), a traduire en justice to sue, to prosecute vor Gericht bringen citar citare
aduce o acuzaţie în
justiţie, a deferi
justiţiei
34. a clasa classer to drop a case ablegen archivar archiviare
35. a claxona klaxonner sooner to hoot, to il clacson hupen tocar el klaxon suonare il clacson
sound one’s horn
36. a comuta o commuer to commute unwandeln conmutar commutare una pena
pedeapsă
37. a condamna condamner to sentence verurteilen condenar, sentenciar conanare
38. a conferi, a decora décorer to decorate, to confer auszeichnen condecorar con decorare
39. a constata constater to report feststellen hacer constar, constatare, accertare
testificar
40. a consuma într-un grivèlerie making off without die Zechprellerei ganancia ilícita estafa consumare senza
restaurant, fără a payment pagare
plăti
41. a corupe corrompre to corrupt bestechen cohechar, sobornar corrompere
42. a cumpăra acheter to buy, to turn over kaufen, bestechen sobornar comprare, subornare
43. a da în judecată, a ester to go to law, to sue vor Gericht auftreten plantear un litigio, andare in tribunale,
intenta intentar una acción essere parte
ISBN: 973-87085-1-6 4/80 www.itCode.ro
Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
44. a decapita décapiter to behead enthaupten decapitar decapitare
45. a deceda décéder to die sterben fallecer, finar decedere, morire
46. a decerna un décerner un mandat to issue a warrant einen Haftbefehl erlassen extender, librar spiccare un mandate
mandat
47. a decide, a pune trancher une question to settle sich entscheiden zanjar decidere
concluzii într-o
problemă
48. a decora cu o médailler to award a medal, mit einer Médaille auszeichnen condecorar decorare
medalie (poli, adm.) to issue a
badge to
49. a defăima, a bârfi diffamer to slander, to libel verleumdnen difamar, difamar diffamare
50. a deferi pe cineva n’férer personne to place someone at jdn vorfuhren llevar ante la justicia deferire
the disposal of
51. a deferi un tribunal déférer à un tribunal to commit for trial, vor Gericht bringen emplazar, citar deferire
committal
proceedings
52. a denunţa, a anunţa, dénoncer to report, to inform anzeigen, denuzieren denunciar denunciare
a informa
53. a deposeda dessaisir to deprive entziehen desistir dichiarare
incompétente
54. a depune jurământ serment (prêter) to take the oath einen Eid leisten jurar giurare

ISBN: 973-87085-1-6 5/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
55. a depune mărturie déposer un témoin to make a statement aussagen declarar deporre
56. a depune mărturie charge contribution, die Last carga, cargo, puesto, Â carica
împotriva cuiva, dependents, costs, empleo
învinuire, charge
57. a deroga déroger to depart from abweichen derogar derogare
custom, to derogate
58. a descifra, a élucider to clear up, to aufklären, losen elucidar, dilucidar chiarire
dezlega, a rezolva elucidate, to solve
59. a desesiza un dessaisir un tribunal to commit ein Gericht fur nicht zustandig deshabilitar, dichiarare
tribunal proceedings, to erklàren descapacitar incompétente
another court
60. a desfă ura o enquête (procéder à une) to hold an inquiry ermitteln, Ermitllungen fiihren investigar indagare
investigaţie upon
61. a despăgubi dédommager to compensate entschadigen indemnizar, resarcir risarcire
62. a destitui, a destituer to dismiss, to absetzen, jdn seines amtes destituir destituire
descărca de sarcini discharge, to remove entheben
from office
63. a deta a détacher to second to abordnen agregar distaccare
64. a deturna fonduri mal verser to embezzle veruntreuen malversar malversare
65. a deţine, a ţine détenir to detain, to keep in behalten detener detenere, trattenere
închis detention

ISBN: 973-87085-1-6 6/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
66. a devaliza, a face o dévaliser to rifle, to burgle ausrauben desvalijar, saqueo svaigiare
spargere
67. a dezarma désarmer to disarm entwaffnen desarmar disarmare
68. a disculpa disculper to clear someone of a entlasten disculpar, excusar discolpare
crime
69. a doborî, a omorâ, a abattre to kill, to slaughter niederschieBen, erschieflen, matar, asesinar ammazzare
masacra
70. a dovedi prouver to prove beweisen probar, demostrar provare
71. a elibera din élargir to release, to set free entlassen, auf freien FuB soltar, liberar scarcerare
închisoare setzen
72. a elibera un libérer un prisonnier to set someone free, èinen Gefangenen entlassen libertar scarcerare
prizonier to discharge
73. a emancipa, a émanciper to emancipate, to mundig sprechen emancipar emancipare
scoate de sub tutelă manumit
74. a emite o sentinţă jugement (prononcer un) to deliver a sentence ein Urteil fâllen emitir sentencia, fallar pronunziare una
(de către judecător) sentenza
75. a escalada escalader to climb klettern escalar, trepar por arrampicare
76. a escroca filouter to swindle erschwindeln birlar, escamotear bordeggiare
77. a etatiza, a étatiser to establish state verstaatlichen estatificar, yacer statalizzare
introduce controlul control over estatal
statului
ISBN: 973-87085-1-6 7/80 www.itCode.ro
Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
78. a evada, a fugi évader (s') to abscond, to escape ausbrechen evadirse, fugarse, evadere
dintr-un loc de escaparse
deţinere sau de
executare a
pedepsei cu
închisoarea
79. a executa exécuter to enforce vollziehen, vollstrecken, ajusticiar eseguire
erschiefien
80. a executa prost o louper une cible cilice to miss the ein Ziel verfehlen marrar fare
ţintă target
81. a exila exiler to banish, to exile verbannen desterrar, exiliar esiliare
82. a expertiza, a expertiser to analyze, expert begusachten someter a examen fare una perizia
efectua o expertiză opinion pericial
83. a exploda éclater to burst, to explode platsen, hochgehen estallar scoppiare
84. a expulza expulser to evict a tenant, to ausweisen expulsar espellere
deport an illegal
entrant
85. a extorca, a extorquer to embezzle erpressen arrebatar estorcere, cerpire
delapida
86. a extrăda extrader to extradite to ausliefern extraditar estradare
87. a face apel appel (faire) to appeal berufung einlegen recurrir, apelar ricorrere in appelle

ISBN: 973-87085-1-6 8/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
88. a face recurs pourvoir (se) to lodge an appeal berufung, revision einlegen recurrir, apelar, ricorrere
entablar recurso,
interponer recurso de
casación
89. a face trotuarul trottoir (faire-le) to solicit in the streets auf den Strich gehen hacer la carrera battere
90. a face un denunţ cu déposer une plainte to report a crime eine Anzeige erstatten presentar una sporgere querela
privire la săvâr irea denuncia
unei infracţiuni
91. a falsifica contrefaire to counterfeit, to falschen falsificar contraffare
forge
92. a falsifica falsifier to falsify, to forge verfälschen falsificar falsificare
93. a fi de gardă, în faction (être en) stationary duty posten stehen estar de guardia essere di guardia
serviciu
94. a fi implicat în tremper to be involved in in etwas verwickelt sein estar complicado en essere coinvolto in
95. a fi în instanţă instance (être en) still pending, still anhângig sein estar pendiente pendente
under discussion
96.. a fi în elat dupé (être) to be taken in betrogen werden Dejarse engañar por... essere ingannato
97. a fi legat prin assermenté to be sworn in, on vereidigt jurado, juramentado giurato
jurământ în faţa oath, a sworn official
instanţei, cel care a
depus jurământ –
jurat

ISBN: 973-87085-1-6 9/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
98. a fi prezentat în faţa déférer devant un juge to be brought in front eines Richter vorfuhren llevar ante un juez, deferire
unui judecător of a magistrate deferir
99. a forţa forcer to break down zwingen forzar forzare
100. a forţa o u ă forcer une porte to break in, to break sich mit Gewalt Zutritt violentar sfondere una porta
open verschaffen
101. a forţa, a contraindre to compel zwingen apremiar costringere
constrânge
102. a fractura fracturer to break open aufbrechen fracturar fratturare
103. a frauda frauder to defraud betriigen defraudar frodare
104. a fugi (de acasă) fuguer to run away from ausreifîen fugar fugare
home
105. a fura bunuri grappillage petty theft, petty die Nachlese, (fig.) kleine, rapiña, ratería racimolatura,
neînsemnate – ca profits unerlaubte Gewinne fusterello
valoare
106. a fura, a în ela, a flouer to cheat, to swindle, reinlegen estafar gabbare
escroca to cozen, to defraud
107. a fura, a jefui rafler to round up an sich raffen arramblar con fare un blitz
108. a fura, a tâlhări, a chaparder to steal, to filch klauen merodear rubacchiare
ciordi, a terpeli
109. a graţia gracier to grant free pardon, begnadigen indultar graziare
to reprieve
ISBN: 973-87085-1-6 10/80 www.itCode.ro
Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
110. a hotărî dinainte, a forclore to bar, to prelude, to Wegen Fristversäumnis prescribir, caducar far decadere
refuza, a împiedica foreclose ausschließen
111. a identifica identifier to identify identifizieren identificar identificare
112. a imputa imputer to ascribe, to put zuordnen imputar imputare
down to someone, to
impute
113. a inculpa inculper to charge, to indict anklagen inculpar incolpare
114. a injecta injecter to inject injizieren inyectar iniettare
115. a instrumenta, a face instrumenter to order proceedings handeln, tatig werden actuar rogare
acte publice to be taken against
someone, to draw up
a deed
116. a interoga cuisiner to put under stress, to bearbeiten sonsacar torchiare
interrogate
117. a interpela interpeller to stop and check festnehmen interpelar fermare
someone, to stop
someone and
question him
118. a interzice interdire to forbid, to prohibit verbieten prohibir vietare
119. a interzice prohiber to prohibit, to forbid verbieten prohibir vietare, proibire
120. a ispă i o pedeapsă expier to expiate, to pay the biifien expiar espiare
penalty for
ISBN: 973-87085-1-6 11/80 www.itCode.ro
Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
121. a împărţi dreptate justice (rendre-la) to dispense justice, to Administrer, die Gerechtigkeit administrar rendere giustizia
administer justice
122. a încarcera incarcérer to imprison, to send inhaftieren encarcelar carcerare
to goal
123. a încarcera, a trece emprisonner to put into jail, to einsperren, inhaftieren encarcelar carcerare
la executarea unei imprison
pedepse privative
de libertate
124. a încălca legea, a enfreindre to infringe, to break verletzen, gegen etwas infringir, transgredir, infrangere
viola legea the law, to violate verstoBen violar
125. a încătu a, a menotter to restrain, to Handschellen anlegen, fesseln maniatar, poner las ammanettare
imobiliza mâinile handcuff esposas
unei persoane cu
ajutorul unor cătu e
126. a începe o acţiune déférer quelqu'un to place someone a jdn vorfűren llevar ante la justicia deferire
judiciară împotriva the disposal of
cuiva
126. a încheia un proces- verbaliser une infraction to fine, to give a fine gebuhrenpflichtig verwarnen redactar una denuncia contestare una
verbal de constatare infrazione
în flagrant a unei
infracţiuni
127. a îndepărta sigiliul lever les scellés to remove the seals das Siegel brechen alzar los sellos rimorzione dei sigilli
128. a înjunghia poignarder to stab erdolchen apuñalar, acuchillar pugnalare
ISBN: 973-87085-1-6 12/80 www.itCode.ro
Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
129. a înjunghia pe larder to stab, to knife durchbohren acribillar crivelare, lardelare
cineva someone
130. a înmatricula (în immatriculation registering die Zulassung matriculación matricola
circulaţie un
automobil)
131. a înregistra enregistrer to register, to record registrieren inscribir, asentar en registrare
132. a înregistra recenser to take the census, to registrieren empadronar, hacer el censire, scrutinare
record censo
133. a însărcina un instruction (charger un to entrust a judge einen Richter mit einem encargar de instruir el incaricare un
judecător cu ... juge de l') with Verhauren Beauftragen sumario a un juez magistrato di una
instruzione
134. a însemna signifier to notify, to serve a zustellen notificar notificare, intimare
notice upon
135. a în ela gruger to swindle hereinlegen vivir a costas de fregare, truffare,
turlupinare
136. a în ela, a păcăli, a duper to fool, to swindle betrugen engañar abbindolare,
excroca ingannare
137. a întârzia, a entraver to impede, to beeintrachtigen trabar impedire
împiedica interfere with the
desfă urarea course of justice
normală a
procedurilor
judiciare
ISBN: 973-87085-1-6 13/80 www.itCode.ro
Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
138. a întocmi, a redacta dresser un Procès-Verbal to draw up a report, ein Protokoll aufnemen dar parte, hacer un redigere un verbale
un proces verbal to draw up a crime atestando, levantar
report acta, multar
139. a întreţine entretenir to maintain, to keep, unterhalten mantener mantenere
to support
140. a învinui charger un accusé, to charge belasten declarar contra caricare un imputato
141. a jalona traseul unei jalonner to staff a V.I.P.’s einen Streckenschutz alobar delimitare
coloane oficiale route ausfuhren
142. a jefui, a prăda, a piller to loot plundern pillar, saquear saccheggiare
plagia
143. a judeca juger to try, to judge, to aburteilen juzgar, enjuiciar giudicare
pass sentence
144. a lăsa prin testament to bequeath vererben legar legare
testament
145. a lăsa prin léguer to bequeath vererben legar legare
testament
146. a lăsa să treacă laissez-passer pass, permit der Ausweis salvo conducto lascia passare
147. a lega fedele ligoter to bind someone hand fesseln maniatar, atar legare
and foot, to tie
someone up
148. a lega, a lăsa prin léser to encroach upon benachteiligen perjudicar ledere
testament someone’s rights
ISBN: 973-87085-1-6 14/80 www.itCode.ro
Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
149. a legaliza légaliser to legalize, to amtlich beglaubigen legalizar legalizzare
authenticate
150. a legifera légiférer to legislate gesetze geben legislar legiferare
151. a lipsi de la défaut (par) to absentia in Abwesenheit en rebeldía in contumacia
judecarea unui caz
152. a lipsi, cu privire la défaut (faire) failure to appear, fehlen no comparecer non comparire
ceva ascuns absconding
153. a mărturisi, a témoigner to testify, to bear aussagen testimoniar testimoniare
depune mărturie, a witness
declara
154. a mo teni hériter to inherit erben heredar ereditare
155. a nega nier to deny bestreiten negar negare
156. a nega, a dezavua désavouer to deny, to detract miBbilligen retractar rinnegare
157. a notifica notifier notify offiziell in Kenntnis geben notificar notif icare
158. a nu respecta legile désobéir aux lois to break the rule die Gesetze verletzen quebrantar disobbedire
159. a otrăvi empoisonner to poison vergiften envenenar avvelenare
160. a pândi guet (faire-le) to act as lookout auf der Lauer liegen acecho, ronda fare il palo
161. a părăsi locul fuite flight die Flucht fuga fuga
faptei, a fugi, a
dispărea, a evada

ISBN: 973-87085-1-6 15/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
162. a pecetlui, a sigila cacheter to seal zukleben lacrar sigillare
163. a pedepsi châtier to punish, to chastise strafen castigar castigare
164. a pedepsi punir to punish strafen penar, castigar punire, castigare
165 a plăti o datorie libérer une dette to free of debt eine Schuld tilgen liberar liberare da un debito
166 a plăti pe cineva solder verkaufen to balance saldieren (Konto) saldar saldare
pentru anumite (account), to sell off
servicii
167. a plăti, a mitui soudoyer to bribe dingen sobornar assoldare
(poliţi ti,
magistraţi, etc.)
168. a pleda, a susţine în plaider to plead verteidigen litigar, pleitear difendere
instanţă
169. a preda livrer to hand over someone ausliefern entregar consegnare
to
170 a prinde în flagrant défaut (prendre en) to catch somebody jdn bei einem Fehler ertappen coger en falta sorprendere in fallo
out
171. a proba, a aduce déposer en justice to give evidence, to vor Gericht aussagen declarar ante la dichiarare
probe în justiţie testify, to report justicia
172. a promova o instance (introduire une) to institute eine Klage einreichen presentar una iniziare una
acţiune în instanţă proceedings instancia procédure

ISBN: 973-87085-1-6 16/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
173. a pronunţa o prononcer un jugement sentencing ein Urteil verkiinden fallar, sentenciar sentenziare
sentinţă
174. a provoca pagube, a endommager to damage beschädigen dañar, perjudicar danneggiare
deteriora
175. a pune călu , a bâillonner to gag knebeln amordazar imbavagliare
astupa gura
176. a pune în detenţie, a écrouer to commit to prison, inhaftieren encarcelar carcerare
înscrie în registrul to imprison
deţinuţilor
177. a pune în libertate relaxer to release freisprechen liberar discolpare, assolvere
178. a pune sabia în rengainer to put one’s revolver zurijckstecken envainar rinfoderare
teacă, pistolul în toc back
179. a pune umărul, a épauler to give a leg-up unterstuzen echarse el fusil a la spanare
ajuta, a contribui la cara
...
180. a racola racoler to solicit ansprechen llamar haciendo la adescare, battere
carrera
181. a ratifica, a întări o entériner to confirm, to ratify bestâtigen ratificar, confirmar interinare
hotărâre
judecătorească

ISBN: 973-87085-1-6 17/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
182. a răpi un minor détourner un mineur to abduct a juvenile einen Minderjahrigen corromper, depravar, sottraere un minore
entführen pervertir un menor de
edad
183. a realiza câ tiguri griveler to sneak a meal, to die Zeche prellen ganar ilícitamente, scrocare
necinstite make off without consumir sin pagar
payment
184. a rechema în faţa juge (renvoyer devant le) to remand a case to an das Gericht abgeben enviarla juez, a los mandare davanti alla
judecătorului the court tribunales corte, in tribunale
185. a recidiva récidiver to repeat an offence riickfallig werden reincidir essere recidivo
186. a reclama un charger un juge de 1’ to entrust a judge einen Richter mit einem encargar de instruir el incaricare un
judecător de instruction with Verfahren beauftragen sumario a un juez magistrato di una
instrucţie istruzione
187. a recruta recruter to recruit rekrutieren, einstellen reclutar reclutare
188. a redacta un act libeller un acte to draw up an act formulieren extender un acta stendere una atto
189. a refuza décliner to refuse, to decline, ablehnen rechazar declinare
to plea
190. a regreta repentir (se) repentance, remorse bereuen arrepentirse pentirsi
191. a renunţa la un dessaisir du droit de dispossession ein Recht aberkennen desposeer, despojar abbandonare
drept
192. a respecta legea justice (aller en) to go to law vor Gericht kommen ir por o a la justicia comparire in
giustizia

ISBN: 973-87085-1-6 18/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
193. a respinge cererea débouter to dismiss, to reject jdns Klage abweisen desestimar dichiarare
cuiva irricevibile
194. a respinge mărturia récuser un témoignage to object to ablehnen rechazar un ricusare una
unui martor, a testimonio testimonianza
recuza un martor
195. a respinge o probă récuser une preuve to impugn ein Beweismittel ablehnen recusar una prueba ricusare una prova
196. a retrage o acuzaţie laver d’une accusation to clear someone jdn von einem Tatvorwurf quedar limpio prosciogliere da
from an accusation befreien un’accusa
197. a rezilia un contract résilier to cancel, to avoid riickgangig machen rescindir rescindire
198. a scoate dégainer to pull out ziehen desenvainar sfoderare, sguainare
199. a scoate din vamă dédouaner to clear zollamtlich abfertigen aduanar sdoganare
200. a scrie, a întocmi un écrire un Procès-verbal to draw up a report, ein Protokoll aufnehmen dar parte, hacer un redigere un verbale
proces verbal to draw up a crime atestado, levantar
report acta, multar
201. a se abţine abstenir (s’) to refrain from, to sich einer Sache enthalten, auf recusarse astenersi
abstain from etwas verzichten
202. a se apăra défendre to plea, to put the verteidigen defender diffendere
case for the defence
203. a se desesiza dessaisir (se) to decide not to abtreten desistirse dichiararsi
proceed with the case incompétente

ISBN: 973-87085-1-6 19/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
204. a se îmbăta enivrer (s') to get drunk sich betrinken embriagarse, ubriacarsi
emborracharse
205 a se înhăita, a se acoquiner to debauch sich mit jedem einlassen aconchabarse con fare comunella
deda la, dezastru,
orgie
206. a se înscrie în fals faux (s’inscrire en) to indict something as energisch bestreiten negar, deponer o impugnare di falso,
false declarar en falso negare
207. a se plânge plaindre (se) to complain sich beschweren presentar una sporgere querela
denuncia, querellarse
208. a se supune obtempérer to obey folge leisten obedecer ottemperare
209. a sesiza un tribunal saisir un tribunal d’une to refer a matter to a ein Gericht wegen einer Sache encargar, someter un investire di una
affaire court anrufen asunto a un tribunal causa un tribunale
210. a sigila sceller lascar, to affix an versiegeln sellar, repintar sigillare
official seal
211. a spăla bani laver de l’argent to launder, money Geld waschen blanquear riciclare il danaro
laundering sporco
212. a spiona espionner to spy spionieren espiar spiare
213. a sta, a ocupa un siéger to sit, to be on the tagen, sitzen residir en sedere
scaun bench
214. a icana chicaner to haggle, to quibble schikanieren embrollar, liar cavillare

ISBN: 973-87085-1-6 20/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
215. a terge, a scăpa de laver d’un soupçon to clear a suspected jdn von einem Verdacht scagionare da un
o bănuială person befreien sospetto
216. a trangula étrangler to strangle, to throttle erwiirgen estrangular strangolare
217. a tăinui, a ascunde gâchette spring catch die Abzugstollen fiador grilleto
bunurile furate
218. a tortura torturer to torture foltern torturar, atormentar torturare
219. a trafica trafiquer to deal, to smuggle schmuggeln traficar trafficare,
mercanteggiare
220. a trimite în judecată jugement (passer en) to be brought up for vor Gericht kommen ser juzgado essere giudicato
trial, to stand one’s
trial
221. a trimite un mandat mandater to commission beauftragen comisionar incaricare, delegare
222. a tulbura troubler to disturb storen perturbar turbare, disturbare
223. a ucide, a omorî tuer to kill toten matar ammazzare, uccidere
224. a urca în grad, a grade (monter en) to be promoted befordert werden ascender essere promosso
promova
225. a urmări o pistă în traquer to track down, to hunt jagen acosar, acorralar braccare
anchetă, a urmări down
infractorul

ISBN: 973-87085-1-6 21/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
226. a urmări, a acuza poursuivre to charge, to verfolgen perseguir processare
într-un proces prosecute someone judicialmente,
judiciar entablar diligencias,
procesar, encausar
227. a uza, a deteriora usurer loan-sharking wuchern usurear prestare ad usura
228. a vămui douaner to put customs seal die Zollformalitâten erledigen precintar sigillare
on
229. a viola un secret forcer un secret to violate a pledge of ein Geheimnis liiften violar violare un segreto
secrecy
230. abilitare habilitation authority to act die Ermachtigung habilitación abilitazione
231. abuz de încredere abus de confiance breach of trust die Untreue abuso de confianza appropriazone
indebita
232. accident accident accident, a (car) crash der Unfall accidente incidente
233. act acte instrument, deed, die Handlung, das Tun, das acta atto
title, proof in writing, Vorgehen
bill summon, record,
register
234. act cu gre eli, care informe (acte) not complying with der fehlerhafte Akt con vicio de forma con vizio di forma
nu respectă the requirements of
prevederile legale, the law
care are vicii de
formă

ISBN: 973-87085-1-6 22/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
235. act de luare în écrou (levée) discharge die Haftentlassung acta de excarcelación prassi di
primire a unui scarcerazione
deţinut
236. activitate délictueux criminal krimennel delictivo delittuoso
infracţională
237. actul de procedură procédure (acte de) legal proceedings die strafprozessuealen sumario, causa atti giudiziari
MaBnahmen
238. acţiune judiciară action action, act, lawsuit, die Handlung acción azione
trial, prosecution,
daim
239. acţiunea de a dation dation, conferring die Bestellung dacion dazione
comanda
240. acuzare, învinuire, accusation indictment, die Bezichtigung, die Anklage acusación accusa
inculpare arraignment
241. acuzat ce nu invocă défaillant (accusé) absconder der nicht erschienene rebelde imputato contumace
cele mai bune Angeklagte
apărări
242 acuzat, inculpat accusé accused, defendant der Angeklagte acusado, reo accusato
243 adevăr vérité truth die Wahrheit verdad verità
244. adjunct, locţiitor adjoint deputy der Vertreter adjunto, auxiliar, aggiunto
suplente

ISBN: 973-87085-1-6 23/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
245. administrare administration administration die Verwaltung administración amministrazione
publica
246. admis recevable admissible zulassig admisible ricevibile
247. adunare attroupement crowd gathering, mob die Zusammenrottung aglomeración, assembramento
zgomotoasă, gloată, agrupación
mulţime
248. agent de circulaţie gardien de la circulation traffic patrol officer der Verkehrspolizist guardia de trafico vigile urbano
249. agent de ordine gardien de la Paix police constable, der Polizeihauptwachtmeister guardia, agente de agente di polizia
publică patrolman orden Publio o de
policía urbana, policía
de base
250. agent de poliţie agent de police constable (U.K), der Schutzmann agente, guardia de agente di polizia
patrolman(U.S) orden publico
251. agenţi de poliţie autorité (agents de 1’) police force die Amtswalter agente forza pubblica
252. alibi alibi alibi das Alibi coartada alibi
253. alienat mintal, aliéné deranged, lunatic, der Geisteskranke enajenado alienato
tulburat, ostil, insane, unhinged
nelegiuit
254. amânare pronunţării sursis delay, stay of die Aussetzung condena, condicional la condizionale
sentinţei proceedings,
suspended sentence
255. amânare, pauză délai delay, respite die Frist plazo preavviso
ISBN: 973-87085-1-6 24/80 www.itCode.ro
Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
256. amendă amende fine, fixed penalty das Strafgeld, das BuBgeld multa muIta, ammenda
257. amnistie amnistie amnesty die Amnestie amnistía amnistia
258. amprente digitale digitales (empreintes) fingerprints die Fingerabdriicke huellas dactilares impronte digitali
259. amprente papilare empreinte digitale print, fingerprint der Fingerabdruck huella digital impronte digitali
260. anchetator abilitat enquêteur (grade) detective constable der Kriminalmeister subinspector agente di polizia
sa constate
activităţi ilicite
261. apăsător, accablant overwhelming erdruckend agobiador opprimente
insuportabil, sghiacciante
covâr itor,
cople itor
262. apel appel appeal die Berufung recurso de apelación appelle
263. argou, jargon argot slang das Argot argot, jerga gergo, furgantino
264. armată armée army die Armée ejercito esercito
265. armă arme weapon, arm die Uaffe arma arma
266. asasin assassin murderer der Morder asesino assassine, omicida
267. ascultarea écoutes des tèlefones telephones tapping, die Telefonuberwachung escucha intercettazioni
telefoanelor wire tap telefoniche

ISBN: 973-87085-1-6 25/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
268. asesor, reprezentant assesseur assessor der Beisitzer asesor magistrato a latere
al societăţii în
situaţiile în care în
compunerea unei
instanţe se acceptă
o astfel de persoană
– asesor popular
269. atentat attentat bomb attack das Attentat atentado attentato
270. atentat la moravuri moeurs (attentat aux) sexual assault das Sittendelikt atentado contra las reati contre il buon
(hărţuire sexuală) buenas costumbres, costume
contra la honestidad
271. atenţie garde à vous attention stillgestanden firme attenti
272. audiere audience court hearing die Gerichtsverhandlung audiencia audienza
273. autopsie autopsie autopsy, post mortem die Obduktion autopsia autopsia
examination
274. autoritate autorité authority die Autoritat autoridad autorité
275. avocat avocat defence lawyer, der Rechtsanwalt abogado, letrado, difensore, avvocato
solicitor, defence defensor
attorney
276. avocat însărcinat cu avoué solicitor, attorney der Rechtsanwalt procurador procuratore légale
respectarea
procedurii

ISBN: 973-87085-1-6 26/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
277. avocat public – cu avocat général director of public der Oberstaatsanwalt fiscal pubblico ministère
sens de procuror, prosecutions
reprezentant al
acuzării
278. balistică balistique ballistics die Ballistik balística balistico
279. bancrută banqueroute bankruptcy, pimp der Bankrott, der Louis bancarrota, quiebra, bancarotta, barbeau,
chulo, rufián rufiano
280. bani lichizi fric dough, cash, bread, das Moos pasta, tela, guiíta quattrino
lolly, money
281. baraj rutier barrage routier road block die Polizeisperre control, puesto de posto di blocco
inspección stradale
282. barou barreau legal profession die Anwaltkammer foro albo degli avvocati
283 bâtă matraque baton(U.K.) der Kniippel porra, defensa randello
truncheon,
blackjack(U.S.)
284. bărbat înţepat pince monseigneur jimmy das Brecheisen palanqueta grimaldello
285. beneficii legale – cu ayant droit rightful claimant, der Anspruchsberechtigte derechohabiente avente diritto
sensul de beneficiary
recuperarea a
prejudiciului în
instanţă
286. beţie ébriété drunkenness die Trunkenheit embriaguez ebbreza

ISBN: 973-87085-1-6 27/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
287. bigam bigame, bigamist der Bigamist bígamo bigamo
288. birou office office, duty das Amt oficio, cargo ufficio
289. birou bureau office, bureau das Zimmer, das Buro negociado, oficina ufficio
290. biroul de serviciu service (bureau) officinal, department, die Organisationseinheit negociado reparto
office
291. bordel bordel brothel, whorehouse das Bordell burdel casino
292. boxa martorilor barre witness box die Gerichtsschranke comparecer ante los sbarra
jueces
293. bulan, bastonul bâton de police baton, truncheon der Schlagstock porra, defensa bastone, manganello,
poliţistului spollagente
294. bun achiziţionat, acquêt acquits die Errungenschaft bienes gananciales acquisti
achitat
294. cabinet cabinet cabinet, office die Kanzlei gabinete, bufete gabinetto
295. cadavru cadavre corpse die Leiche cadáver cadavere
296. calitate qualité qualification, die Eigenschaft qualité calidad calidad
capacity
297. canabis kif cannabis, kif , keef der Kif kif kif
298. capcană (criminală) guet-apens ambush, trap der Hinterhalt emboscada agguato
299. capitală capitale capital city die Hauptstadt capital capitale

ISBN: 973-87085-1-6 28/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
300. carabină cu ţeava rifle round up, raid die Razzia redada retata, blitz
lungă
301. carte de identitate identité (carte d') identity card der Personalausweis carné, documente carta d’identità,
nacional de identidad documento
302. cartier general quartier général headquarters das Hauptquartier quartiere genérale cuartel général
cuartel general
303. cartu cartouche cartridge die Patrone cartucho cartuccia
304. casare cassation cassation, reversal, die Revision casación cassazione
case stated on point
of law
305. casă de joc tripot bawdy house die Spielholle timba, garito, chirlata bisca
306. cauţiune caution bail die Kaution fianza, garantid cauzione
307. cauză, proces cause suit, action, trial, case die Sache causa, proceso causa
judiciar
308. cazarmă caserne barracks die Kaserne cuartel caserma
309. cazier judiciar casier judiciaire criminal record das Strafregister antecedentes pénales fedina pénale
310. călător (filator) voyeur peeping tom der Voyeur mirón voyeur, guardone
311. călcarea forfaiture breach of faith, die Verletzung der Amtspflicht tropelía, concusión, slealta, violazione
jurământului misuse of authority, prevaricación dei doveri publici
abuse of authority

ISBN: 973-87085-1-6 29/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
312. cătu e menottes handcuffs die Handschellen esposas, grilletes manette
313 ceară cire wax das Wachs lacre cera
314. ceară pentru sigiliu scellé (cire) wax seal das Siegel lacre sigillé
315. ceartă, bătaie rixe scuffle, brawl die Schlâgerei riña rissa
316. ceas, ceas folosit la horodateur time clock die Parkuhr fechador orologio
taxarea timpului de marcatempo
parcare
317. cec chèque cheque (UK), check der Scheck cheque assegno
(US)
318. cec barat – care nu chèque barré crossed, cheque der gekreuzte Scheck cheque cruzado assegno sbarrato
mai poate fi folosit
319. cec fără provizii chèque sans provision without cover, dud der ungedeckte Scheck cheque sin fondos assegno al vuoto
cheque, N S F (not
sufficient funds)
320. cel care poartă uniforme (qui porte 1’) uniformed uniformiert uniformado in divisa
uniforma
321 celulă cellule, cachot cell die Zelle celda, calabozo cella
322. celulă, carceră réquisition requisition, demand der Kerker mazmorra, calabozo segreta
323. celulă, chilie cachot cell der Kerker mazmorra, calabozo segreta

ISBN: 973-87085-1-6 30/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
324. cerere de apel pourvoi en cassation appeal for review, der Revisionsantrag recurso de casación ricorso in cassazione
appeal on point of
law
325. cerere de graţiere pourvoi en grâce petition for mercy das Gnadengesuch recurso de gracia ricorso per grazia
326. cerere, recurs recours, demande, demand, request, die Aufforderung requisición, requisitoria
pétition, sollicitation appeal requerimiento
327. cetăţean al unei ţări ressortissant national of a country der Staatsangehôrige súbdito cittadino
328. cheltuieli frais (indemnités) expenses die Spesen dictas idennità
329. cheltuieli de dépens costs, expenses die Gerishtskosten costas spese
judecată
330. cheltuieli de proces frais de procès costs, expenses die Kosten costas spese processuali
331. chipiu képi kepi das Képi quepas képi
332. chiulasă culasse de fusil boit der VerschluB culata culatta
333. cilindru barillet cylinder die Trommel tambor tamburo
334. cilindrul gol al douille cartridge case die Hiilse casquillo bossolo
cartu ului, tubul
cartu ului
335. circulară circulaire note, circular letter, Dienstvorschrift orden circular circolare
memorandum,
service instruction

ISBN: 973-87085-1-6 31/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
336. circumscripţie circonscription police area der Zustandigkeitsbereich circunscripción circoscrizione
337. citare, convocare, comparution appearance, summon das Erscheinen (vor Gericht) comparecencia comparizione
somaţie de a se
prezenta
338. clandestin clandestin clandestine, konspirativ clandestina, polizón clandestino
stowaway
339. cleptoman cleptomane kleptomaniac der Kleptomane cleptómana cleptomane
340. cleptomanie kleptomanie kleptomaniac die Kleptomanie cleptomanía cleptomania
341. co-acuzat co-accusé co-defendant der Mitangeklagte coacusado coaccusato
342. co-autor co-auteur co-author, joint der Mittater coautor coautore
author, associate
343. cod code code das Gesetzbuch código codice
344. cod penal code pénal penal code, criminal das Strafgesetzbuch código penal codice pénale
code, criminal law
345. codo , proxenet barbeau pimp der Louis chulo, rufián rufiano
346. codul de procedură code de procédure pénale code of criminal die StrafprozeBordung ley de enjuiciamiento codice di procédure
penală procedure, the Codes of criminal pénale
Practice
347. comisar commissaire superintendent der Polizeirat (tenue), der comisario commissario
Kriminalrat (civil)

ISBN: 973-87085-1-6 32/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
348. comisar de poliţie préfet de police commissioner of der Polizeiprafekt gobernador questore
349. comisariat commissariat police station (UK), die Polizeidienststelle comisaría commissariato
precinct (US)
350. comisariatul de préfecture de police police force die Polizeiprafektur jefatura de policía questura
poliţie (DDPN) headquarters
351. comisia rogatorie commission rogatoire rogatory commission der Ermittlungsauftrag comisión rogatoria commissione
rogatoria
352. competenţa unui ressort d’un tribunal scope, competence der Zustàndigkeitsbereich jurisdicción giuridizione
tribunal
353. competenţă compétence competence, die Zustândigkeit competencia competenza
jurisdiction, powers
354. completarea inform (jusqu' à plus for further inquiry bis zur weiteren Klärung der para mejor proveer per un' istrttoria piu
materialului de ample) Sache vasta
anchetă
355. complice acolyte assistant, associate der Komplize acolito seguace
356. complice complice accomplice der Tatgehilfe cómplice complice
357. complot complot conspiracy, plot, die Verschworung complot, conspiración complotto
scheme
358. condamnare condamnation sentence die Verurteilung condena condana sentenza

ISBN: 973-87085-1-6 33/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
359. condamnat în contumax defaulter, absconder der in Abwesenheit Verurteilte contumaz contumace
contumacie,
condamnat în lipsă
360. conform cu conforme (copie) certified true copy die beglaubigte Abschrift copia compulsada copia conforme
originalul
361. confruntare...ca confrontation confrontation die Gegenijberstellung careo confronte
activitate judiciară
362. constatare constatation scène of crime report die Tatortarbeit inspección ocular constatazione,
accertamento
363. constrângere contrainte par corps imprisonment for die Schuldhaft prisión por deudas costrizione personale
personală pentru debt
recuperarea unui
prejudiciu
364. consultant juridic avocat conseil consulting barrister der Verteidiger de consultas avvocato di
consulenza
365. contravenient contrevenant offender in Abwesenheit rebeldía contravventore
trasgressore
366. contravenţie contravention infringement, fine, die Ubertretung infracción contravvenzione
ticket
367. contumacie, lipsă a contumace default in Abwesenheit rebeldía contumace
acuzatului de la
judecată

ISBN: 973-87085-1-6 34/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
368. cooperare, concours co-operation, die Unterstlitzung, das oposición, concurso concorso
examinare assistance, Auswahlverfahren cooperazione
competitivă competitive
examination
369. copia originală a grosse d’un contrat first authentic copy das Original eines Vertrags copia, traslado copia originale
unui contract
370. corupţie corruption corruption die Bestechung corrupción corruzione
371. cre tere, urcare a hausse back sight das Visier alza alza
valorii
372. crimă crime crime das Verbrechen crimen delitto, crimine
373. crimă organizată banditisme organized crime das organisierte Verbrechen bandidaje, malavita
delincuencia
organizada
374. criminal criminel criminal kriminell criminal criminale
375. criminal criminel criminal kriminell delictivo delittuoso
376. crucea de onoare honneur (croix) cross of the Legion of der Verdienstorden cruz de la cavalière délia
Honour legión de honor repubblica
377. cu gura ţevii în ţintă bout portant (à), point-blank aus allernachster Nahe a bocajarro, a a bruciapelo
quemarropa
378. cu u ile închise in caméra closed doors hinter verschlossenen Tiiren, a puerta cerrada a porte chiuse
unter AuschluB der
Offentlichkeit
ISBN: 973-87085-1-6 35/80 www.itCode.ro
Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
379. culegere de legi recueil des lois compendium of laws, die Gesetzessammlung compilación, raccolta délie leggi
case book compendio
380. curatelă curatelle trusteeship, die Pflegschaft cúratela curatela
guardianship
381. curte (instanţă) cour court das Gericht audiencia, tribunal corte
382. curte de juraţi assises jury court, assizes, das Schwurgericht audiencia de lo corte d’assise
assize Court, the criminal
Crown Court
383. curtea de apel cour d’appel court of appeal das Berufungsgericht audiencia territorial corte di appelle
384. curtea de casare cour de cassation supreme court of das Kassationsgericht tribunal de casación o corte di cassazione
(curtea supremă) appeal, final court of supremo
appeal, judiciary
committee of the
house of lords (UK)
385. curtea juraţilor (de cour d’assises jury court, assize das Schwurgericht audiencia o sala de lo corte di assise
juraţi) court, crown court criminal
386. curtea marţială cour martiale martial court das Standgerich tribunal militar corte marziale
387. curtea marţială martiale (cour) court martial das Standgericht tribunal militar corte marziale
388. dactiloscopie dactyloscopie dactyloscopy, typing dattiloscopia, die dactiloscopia dattiloscopia
Daktyloskopie

ISBN: 973-87085-1-6 36/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
389. dansatoare angajată entraîneuse dance hostess die Animierdame tanguista entraîneuse
pentru a întreţine
atmosfera
390. de neatins, irefutabil, disponibilité (en) to be unattached beurlaubt empleado excedente in aspettativa
inatacabil
391. de serviciu permanence on duty der Dauerdienst permanencia, servicio permanenza
permanente, turno de
incidencia
392. debitor débiteur debtor der Schuldner deudor debitore
393. decan al baroului de bâtonnier president of the der Vorsitzende der presidente o decano présidente dell’albo
avocaţi barristers Anwaltkammer del colegio de
abogados
394. declaraţie déclaration statement die Aussage declaración jurada dichiarazione
395. declaraţii complete aveux complets full confession das voile Gestandnis confesión, declaración confessione
396. declinarea déclinatoire declinatory die Einrede der Zustândigkeit declinatoria declinatore
competenţei în
favoarea unei alte
instanţe
397. decret décret decree, edict, der ErlaB decreto décrète
executive order, writ,
warrant
398 degradare dégradation defacement die Sachbeschâdigung degradación degradazione

ISBN: 973-87085-1-6 37/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
399. delegat, deputat député representative, der Abgeordnete diputado deputato
delegate
400. delict délit either way offence das Vergehen, das Verbrechen delito reato, delitto
401. delincvent délinquant offender der Straftater delincuente delinquente
402. denunţ délation denunciation das Denunziantentum delación, denuncia delazione
403. depoziţie sub serment (déposition sous sworn statement unter Eid aussagen declaración jurada giuramento
jurământ, legat prin la foi du)
jurământ
404. descărcarea armei décharge d’arme à feu discharge, volley das Abfeuern descarga scarica
de foc
405. descindere, acţiune descente a police raid die Razzia visita policíaca, retata
poliţienească redada
406. descriere signalement resents, description die Personenbeschreibung senas personales connotati,
segnalazione
407. descurcat, a pune démêlé contention, dealings der Streit, die contratiempo noie con la giustizia
lucrurile la punct Auseinandersetzung
408. desistare, renunţare désistement withdrawal, waiver der Verzicht desistimiento, desistenza
renuncia
409. despăgubire, dédommagement compensation die Entschadigung resarcimiento risarcimento
compensaţie

ISBN: 973-87085-1-6 38/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
410. despăgubire, indemnité compensation, claim die Zulage indemnización risarcimento
revendicare
411. detectiv détective private detective der Dedektiv detective investigatore privato
412. detectiv, copoi limier police sleuthhound die Spurnase sabueso segugio
413. detenţie, arestare détention préventive detention under die Untersuchugshaft detención o arresto detenzione cautelare
preventivă remand, remand preventiva
414. detonator détonateur blasting cap, ignition der Zunder fulminante detonador detonatore
fuse, fuse
415. deturnare de détourner des fonds to misappropriate, to veruntreuen malversar, desfalcar sottrazione di valori
fonduri embezzle
416. dezavuare, negare, désaveu d’un mandataire disavowal die Abbestellung desautorización rittratazione
tăgăduire a unui
mandat
417. dezmorţirea dintr-o d grisment sobering process, die Ernüchterung desembriagues il far passare
stare de expectativă sobering up l'ubriacatura
418. diplomat diplomate diplomat der Diplomat diplomático diplomatico
419. direcţie direction direction die Leitung dirección direzione
420. dispozitivul de oeilleton the peep-hole of a die Kimme mira mirino
ochire de la pu că rifle
421. district arrondissement district der Stadtbezirk distrito, partido distretto
judicial
ISBN: 973-87085-1-6 39/80 www.itCode.ro
Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
422. document fals faux document false document, das Falschdokument documente falso falso documente
forged document
423. donaţie, cadou don gift, bestowal, die Gabe, die Spende donación dono
donation
424. dosar dossier file, dossier die Akte expediente dossier
425. dosar al unui sommier criminal records die Kartei registre archive casellario giudiziale
criminal
426. doză (droguri) dose dose, a shot, a fix die Dosis dosis dose
427. drept droit law das Recht derecho giurisprudenza,
diritto
428. drept canonic droit canon canon law das Kirchenrecht D. canónico diritto canonico
429. drept civil droit civil civil law das Zivilrecht D. civil diritto civile
430. drept comercial droit commercial commercial law das Handelsrecht D. mercantil diritto commerciale
431. drept comun, droit coutumier common law das Gewohnheitsrecht D. consuetudinario diritto comune
obiceiul pământului
432. drept constituţional droit constitutionnel constitutional law das Verfassungsrecht D. político diritto costituzionale
433. drept financiar droit fiscal taxation law, income das Steuerrecht tributos diritto fiscale
(fiscal) tax rules
434. drept penal droit pénal criminal law das Strafrecht D. penal diritto pénale
435. drepturile de vamă douane (droits de) customs duties die Zollgebiihr derechos de arancel diritti doganali
ISBN: 973-87085-1-6 40/80 www.itCode.ro
Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
436. drog drogue drug, narcotic das Rauschgift droga droga
437. drogat drogue drug addict der Süchtige drogadicto drogato
438. drogat, vicios – în éthéromane ether addict der Ãthersüchtige eterómano eteromane
legătură cu eterul
439. economii magot hoard of money, pile versteckte Ersparnisse gato bottino
of money
440. edict, decret édit edict der ErlaB edicto, decrete editto
441. efracţie effraction break-in der Einbruch fractura, fuerza en las scasso
cosas
442. ejector éjecteur ejector der Auswerfer expulsar espulsore
443. emigrant émigré immigrant der Auswanderer emigrado emigrato
444. escortă escorte escort die Eskorte escolta scorta
445. escroc escroc swindler, crook der Betruger estafador, timador truffatore
446. escrocherie escroquerie swindle, fraud der Betrug, der Schwindel estafa, timo truffa
447. e afod échafaud gallows das Schafott patíbulo, cadalso patibolo
448. evocare évocation evocation die Evokation avocación avocazione
449. executarea unei détention holding, possession der Besitz retentivo detenzione
pedepse privative
de libertate

ISBN: 973-87085-1-6 41/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
450. executor ayant cause trustee, executer der Rechtsnachfolger causahabiente, avente causa
sucesor
451. executor, călău, bourreau hangman, executioner der Henker verdugo boia
gâde
452. executoriu exécutoire enforceable, vollstreckbar ejecutorio esecutivo
operative
453. expert expert expert der Sachverstandige perito, experta perito
454. expert în materii artificier bomb expert der Entscharfer artificiero, tecas artificiere
explozive
455. exploziv explosif explosive der Sprengstoff explosiva esplosivo
456. extract din cazier casier (extrait de) criminal record sheet der Auszug aus dem certificado de A.P. certificato pénale
Strafregister
457. extras, certificat extrait certificate, statement, der Auszug certificado certificato
abstract
458. extrădare extradition extradition die Auslieferung extradición estradizione
459. faliment faillite bankruptcy der Konkurs quiebra, bancarrota bancarotta
460. falit failli bankrupt der Gemeinschuldner fallido, quebrado fallito
461. falsificator faussaire counterfeiter, forger der Verfalscher falsario falsificatore,
contravattore

ISBN: 973-87085-1-6 42/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
462. falsificator de bani faux monnayeur coiner, counterfeiter der Falschgeldhersteller falsificador de falsario
moneda
463. fazan faisan crook der Gauner bribón lestofante
464. fără apel ressort (en dernier) without appeal in letzter Instanz sin apelación ultimo grado
465. figură, arm frime sham, pretence das Theater, die Mâche pariré finta, scena
466. fisc fisc income tax die Steuerbehbrde, der Fiskus fisco, erario fisco
department
467. fi ier fichier record die Kartei, die Datei fichero schedario
468. flagrant flagrant in flagrant delicto, in die Straftat, bei der der Tater flagrante flagrante
the act, red handed auf frischer Tat ertappt wird
469. flagrant delict délit (flagrant) (lat.) in flagrant in flagranti,auf frischer Tat en flagrante, in delitto in flagranza
delicto, "red handed", fraganti
in the act
470. fondul procesului fond monies, funds der Kern fondo fondo
471. formalitate formalité formal procedure, die Formalitât formalidad, tramite formalita, pratica
procedurală formality
472. forţat, reţinut contrainte restraint, compulsion der Zwang coacción, apremio costrizione,
coercizione
473. forţă force strength, force der Zwang fuerza forza
474. fraier, prostănac pigeon sucker der Geprellte primo, lila gonzo, polio

ISBN: 973-87085-1-6 43/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
475. fraudă carambouille fraudulent conversion der StoBbetrug estafa, fraude frode

476. fraudulos frauduleux fraudulent betrugerisch fraudulento fraudolento


477. frontieră frontière border die Grenze frontera confine, frontiera
478. fugar, evadat fugitif fugitive, runaway, der Fluchtling fugitiva latitante
escapee
479. fugă de la locul fuite (délit de) failure to report an die Unfallflucht delito de fuga ommissione di
accidentului accident soccorso
480. fugă, dispariţie fugue absconding, flight, das AusreiBen fuga, escapatoria fuga
running away
481. furgon fourgon police van der Transportwagen furgón furgone
482. furios forcené madman der Amoklaufer iracundo, furioso, forsennato
enajenado
483. furt cu violenţă, vol avec violence robbery der Raub con violencias furto con violenza
tâlhărie, jaf
484. furt grav, tâlhărie vol aggravé robbery, (with threat der qualifizierte Diebstahl robo furto aggravato,
or violence) rapina
485. furt prin (efracţie) cambriolage burglary, house der Einbruch robo con fractura furto con scasso
spargere breaking
486. furt prin smulgere vol à l’arracher mugging, hand-bag der Diebstahl durch tirón scippo
snatching WegreiBen
ISBN: 973-87085-1-6 44/80 www.itCode.ro
Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
487. furt simplu vol simple theft der Diebstahl hurto furto
488. galon galon rank, stripe das Rangabzeichen galón gallone
489. garanţie reală, a gacer to guarantee durch ein Pfand sichern confiscar dare in pegno,
garanta cu un obiect judicialmente, pignorare
personal, a gaja embalar
490. garcea, gabor, flic cop, copper der Bulle guindilla, bofia piedi piatti, la
sticlete, caraliu – madama
argou pt. poliţist
491. gardă garde guard, watchman der Wâchter guarda, guardia, guardia
custodia
492. gardă a ocna ilor garde chiourne galley-sergeant der Straflingsaufseher cabo de varas aguzzino
493. gardă de corp garde du corps body-guard der Leibwâchter guardaespaldas guardia del corpo
494. gardian garde a vue police detention, die vorlaufige Festnahme detención policial fermo di polizia
custody giudiziaria
495. gardian în gardien de prison warder der Gefangnisaufseher carcelero agente di custodia
închisoare
496. gaz lacrimogen lacrymogène (gaz) tear gas das Tranengas lacrimógeno lacrimogeno
497. ghilotină guillotine guillotine das Fallbeil guillotina ghigliotina
498. ghi eu guichet counter, box-office der Schalter taquilla sportello, biglietteria
window

ISBN: 973-87085-1-6 45/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
499. gir endos endorsement das Indossament endoso girata
500. girofar gyrophare red light, blue light, die blaue Rundumleuchte, das lanza destellos lampeggiante blu
rotating lamp Blaulicht
501. glonţ balle bullet die Kugel bala pallotola
502. glonţ dum-dum – dum dum explosive bullet das Dumdum-GeschoB bala explosiva pallottola dum dum
explodează la
impactul cu ţinta
503. grad grade rank der Dienstgrad grado, categoría grado
504. grad échelon grade, steps die Gehaltsstufe escalón, grade grado scala
505. gradat gradé sergeant der Beamte des mittleren con galones graduato
Dienstes mit
Fuhrungsaufgaben
506. grafolog graphologue graphologist der Graphologe grafólogo grafologo
507. grangur, persoană bonnet (gros) big shot, bigwig der dicke Fisch pez gordo, mandamás papavero
importantă
508. grapă (fig.), herse road block, chain der Nagelgurt rastrillo, grada banda chiodata
curăţare a locului harrow
de răufăcători
509. graţiere grâce free pardon, reprieve die Gnade indulto grazia
510. grefă greffe record office of court die Geschaftsstelle des escribanía, secretaria cancelleria
Gerichts
ISBN: 973-87085-1-6 46/80 www.itCode.ro
Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
511. grefier greffier secretary of the court der Protokollflihrer escribano cancelliere
512. grenadă grenade grenade die Handgranate granada bomba a mano
513. gre eală serioasă, lourde (faute) garrafal serious, gross blunder garrafal gravissima colpa
gravă mistake
514. gre eală, conduită faute misbehaviour, die Schuld culpa colpa
rea delinquency, offence
515. grevă grève strike der Streik huelga sciopero
516. guvern gouvernement government die Regieru gobierno governo
517. guvernator gouverneur governor der Statthalter gobernador governatore
518. haina de ceremonie hermine ceremonial robe of der Hermelinbesatz armiño ermellino
a magistratului magistrate
519. ha i hachisch hashish das Haschich cáñamo, hachas hascisc
520. hotărâre a unui arrêt par défaut judgment by default das Versaumnissurteil condena en rebeldía deliberazione in
tribunal în lipsă, prin contumacia
neparticiparea
inculpatului
521. hotărâre, sentinţă a arrêt judgment das Urteil fallo, sentencia, giudizio, sentenza
unui tribunal condena, juicio
522. hotărât ferme no possibility of ohne Bewàhrung firme senza la
remission condizionale

ISBN: 973-87085-1-6 47/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
523. hotel cu ora – hôtel de passe hotel used as a call- das Stundenhotel casa de citas casino
cazarea i plata se house, brothel
face cu ora
524. hotel rezidenţial garni (hôtel) residential hotel, mobliertes Zimmer amueblado locanda
rooming house,
lodgings
525. hoţ voleur thief, robber der Dieb ladrón ladro
526. hoţ larron robber, thief der Spitzbube ladrón ladro, ladrone
527. hoţ care fură din roulottier a thief who commits derjenige, der einen Diebstahl descuidero topo d’auto
automobile thefts in cars aus einem Kfz begeht
528. hoţ de buzunare pickpocket pickpocket, dipper der Taschendieb carterista borseggiatore
529. hoţ de buzunare voleur à la tire pickpocket, dipper der Taschendieb ratero, descuidero borseggiatore
530. identitate identité identity die Identitat identidad généralité, identité
531. ierarhie hiérarchie hierarchy, chain of die Hiérarchie jerarquía gerarchia
command
532. ilegalitate illégalité unlawfulness, die Rechtswidrigkeit ilegalidad illégalité, illeicità
illegality
533. ilegitimă illégitime unlawful, unrechtmà'Big ilegitimo illégitime
illegitimate, spurious
534. ilicit illicite illicit, illegal ungesetzlich ilícito illecito

ISBN: 973-87085-1-6 48/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
535. impact impact impact, touch-down der Einschlag impacto impatto
point
536. imposibil, irrecevable inadmissible in court unzulâssig inadmisible irricevibile
inadmisibil
537. imprimat imprimé, form der Vordruck impreso stampato
538. impunitate, impunité impunity die Straffreiheit impunidad impunité
nepedepsire
539. imunitate immunité immunity, privilege die Immunitat inmunidad immunité
540. inapt pentru inapte au service unfit, unsuited, inapt dienstunfahig inútil para el servicio non idoneo
serviciu
541. indicator – nu indicateur informer, informant, der Informant confidente, chivato informatore
rutier, ci în legătură cooper's nark, stool
cu planul de pigeon, grass
anchetă
542. indulgenţă indulgence leniency, indulgence, die Milde indulgencia indulgenza
forbearance
543. infamant infamant penalty involving loss entehrend infamante infamante
of civil rights
544. infiltrat noyauter to infiltrate unterwandern parasitar introduire elementi
sobillatori

ISBN: 973-87085-1-6 49/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
545. informaţie information a pièce of die Erkenntnis, das richterliche sumario informazione
intelligence, Ermittlungsverfahre, die istruttoria
preliminary Information
investigation by an
examining
magistrate,
546. infractor, criminal truand felon der Verbrecher truhán, chorizo malvivente, ladro
547. infracţiune infraction infringement, offence die Straftat, die infracción infrazione
Ordnungswidrigkeit
548. infracţiune, forfait offence die Untat crimen tremendo, misfato
activitate ilicită de delito grave
o gravitate
deosebită
549. injoncţiune, ordin injonction order of the court die Aufforderung conminación, ingiunzione
intimación, orden
terminante
550. inocent innocent innocent, not guilty, unschuldig inocente innocente
blameless
551. înscrieri în falsuri inscription en faux plea (of forgery), die Bestreitung der Echtheit alegación de falsedad impugnazione di
writing down einer Urkunde falso
552. insesizabil insaisissable not distrainable, not unpfandbar inembargable inafferabile,
attachable impignorabile
553. insolvabil insolvable insolvent zahlungsunfahig insolvente insolvibile
ISBN: 973-87085-1-6 50/80 www.itCode.ro
Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
554. inspector inspecteur detective inspector der Kriminalkommissar inspector ispettore
555. instituţie institution institution die Institution institución istituzione
556. instrucţie instruction judicial enquiry, das richterliche instrucción istruzione
preliminary Ermittlungsverfahren
investigation led by
an examining
magistrate,
557. intermediar în margoulin petty speculator der Jobber mercachifle imbroglione
contrabandă
558. interogatoriu interrogatoire questioning, die Vernehmung interrogatorio interrogatorio
examination of
defendant,
559. Introducere în arest dépôt (écroue au) to commit to prison, in Untersuchungshaft nehmen detener en prisión carcerao
ca urmare a to imprison preventiva
executării
mandatului de
arestare
560. introducerea în faţa introduction d'instance first judicial process, die Klageerhebung presentación proposta di istanza
instanţei writ of summons
561. investigator enquêteur (rôle) investigator, detective der Ermittler investigador investigatore
562. investigaţie enquête de police investigation, inquiry das polizeiliche investigación, indagine
Ermittlungsverfahre, die indagación
Ermittlungen
ISBN: 973-87085-1-6 51/80 www.itCode.ro
Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
563. investigaţii investigations investigation die Ermittlungen investigación indagini
564. inviolabil incrochetable unpick able, burglar- einbruchsicher inviolable, que resiste a prova di scasso
proof a la ganzúa
565. ipotecă hypothèque mortgage, bond die Hypothek hipoteca ipoteca
566. îmbunătăţit réformé unfit dienstunfahig exceptuado por inútil riformato
567. împu cătură fusillade shoot-out, shooting, der SchuBwechsel tiroteo sparatoria
rifle-fire, fusillade
568. împu cătură de sommation (tir) warning shot der Warnschuss dar el alto intimazione
somaţie
569. în afara legii hors-la-loi outlaw der Gesetzlose ponerse al margen de fuori legge
la ley
570. în secret secret (au) secretly in solitary in strenger Isolierung incomunicado isolato
confinement
571. în spatele u ilor huis clos in camera hinter verschlossenen Türen, a puerta cerrada a porte chiuse
închise unter Auschluß der
Offentlichkeit
572. Înalta Curte de Cassation (cour de) Supreme Court of der Bundesgerichtshof tribunal de casación o corte di cassazione
Apel Appeal, Final Court supremo
of Appeal, Judiciary
Committee of the
House of Lords (U K)

ISBN: 973-87085-1-6 52/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
573. încetarea lucrărilor vacation (tribunaux) recess die Gerichtsferien vacaciones vacazione
sau edinţelor unui
Tribunal
574. închisoare prison jail, prison das Gefangnis cárcel, prisión prigione
575. închisoare taule jail, nick (Londres) der Knast chirona galera
576. înec noyade drowning das Ertrinken ahogamiento annegamento
577. înmatricularea unui immatriculation (auto) registration das amtliche Kennzeichen matricula Immatricolazione
autovehicul
578. în elătorie dol fraud, dolus malus die Arglist, der Dolus dolo, fraude dolo
579. întârziere în demeure dwelling der Uohnsitz morada ordima
îndeplinirea
obligaţiilor locative
580. înţepătură piqûre shot die Injektion inyección puntura
581. jaf la drumul mare, détroussement robbery die Ausplunderung desvalijo, atraco rapina
tâlhărie
582. jandarm gendarme member of the der Gendarm gendarme, guardia carabiniere
military National civil
Gendarmerie
583. jignire, insultă outrage contempt, (of court, Injuria, die Beleidigung ultraje, ofensa oltraggio
...)

ISBN: 973-87085-1-6 53/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
584. judecat jugée (passé en force de decree made rechtskraftig sentencia pasada en cosa giudicata
chose) absolute, sentence cosa juzgada
passed

585. judecat pentru o criminaliser to commit to a higher aïs Verbrechen einstufen instruir como proceso fare passare alla
infracţiune gravă, criminal court criminal giuridizione
de competenţa unei criminale
instanţe superioare
586. judecată jugement trial, sentence das Urteil sentencia, fallo giudizio
587. judecată cu jugement en premier with possibility of in erster Instanz fallo en primera giudizio in primo
posibilitate de apel ressort appeal instancia grado
588. judecată în camera délibérer consultation, private die Beratung consulta o junta de giudzio in camera di
de consiliu sitting jueces consilio
589. judecată prin jugement par défaut by default das Versaumnisurteil en rebeldía giudizio in
neprezentare contumacia
590. judecător al juge et partie to be judge in one's Richter in eigener Sache sein uez en causa propia, giudice e parte
propriului caz own case juez y parte
591. judecător de instruction (juge d') examining magistrate der Untersuchungsrichter juez de instrucción giudice istruttore
instrucţie
592. judecător de pace juge de paix magistrate, justice of der Amtsrichter de paz giudice concilliatore
the peace

ISBN: 973-87085-1-6 54/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
593. judiciar judiciaire judicial gerichtlich judicial giudiziario
594. julită écrou committal to goal die Inhaftierung encarcelamiento carcerazione
595. jurat, juriu juré, jury juryman, juror der Geschworene jurado giuria
596. jurământ serment oath, to take an oath der Eid juramento giuramento
597. jurământ serment professionnel swearing in der Diensteid giuramento
profesional professionale
598. jurământul decisiv décisoire (serment) decisive oath der zugeschobene Eid decisorio decisorio
599. jurisdicţie juridiction jurisdiction die Gerichtsbarkeit jurisdiccion giuridizione
600. jurisprudenţă jurisprudence case law, die Rechtssprechung giurisprudenza sentar
jurisprudence jurisprudencia
601. laborator laboratoire laboratory, forensic das Labor laboratorio laboratorio
laboratory
602. lamă de cuţit lame de couteau blade die Klinge cuchilla lama
603. lăcătu serrurier locksmith der Schlosser cerrajero magnano,
fabroferraio
604. lege loi law, act of parliament das Gesetz ley legge
605. legitimă apărare légitime défense self-defence die Notwehr legitima defensa leggitima difesa
606. legitimă apărare (a légitime défense defence of others die Nothilfe (ajena) legitima leggitima difesa
celorlalţi) (d'autrui) defensa altrui

ISBN: 973-87085-1-6 55/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
607. legitimă apărare (a légitime défense (de soi- self-defence die Notwehr (propia) legitima leggitima difesa
lui însu i) même) defensa
608. legitimă apărare a légitime défense d'autrui in defence of die Nothilfe leggitima difesa
celuilalt someone else altrui
609. licenţă licence license die Lizenz licencia licenza
610. licenţă universală licence universitaire bachelor's degree das Universitâtsdiplom licenciatura laurea
611. lichidator judiciar liquidateur judiciaire liquidator der gerichtlich bestellte liquidador judicial liquidatore
Liquidator giudiziario
612. lipsă, nerespectarea carence lack of assets das Nichterscheinen carencia carenza
procedurilor
613. litigiu litige case under dispute, der Streit litigio, pleito lite
dispute at law
614. lividitate cadaverică lividité cadavérique post-mortem lividity die Totenflecke lividez lividura cadaverica
615. loc unde se fourrière car pound die Verwahrungsstelle fur deposito deposito canile
depozitează abgeschleppte Autos municipale
autoturismele ridicate
ca urmare a parcării
ilegale (în
contravenţii)
616. lovitură de graţie grâce (coup de) finishing stroke der GnadenstoB dar el golpe de gracia colpo di grazia
617. lovitură de stat coup d'Etat coup der Staatsstreich golpe de estado golpe

ISBN: 973-87085-1-6 56/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
618. lumea interlopă pègre gangland die Unterwelt hampa malavita
619. mac de grădină, pavot opium poppy der Mohn adormidera papavero
opiu
620. magistrat magistrat magistrate der Richter magistrado magistrato
621. magistrat în magistrature debout crown prosecutors die Staatsanwaltschaft fiscales magistrature
picioare 'staff inquirente
622. mandat de arestare mandat d'amener order to offender or den Vorfijhrungsbefehl orden de detención mandate di
witness to appear in accompagnamento
court
623. mandat de arestare arrêt (mandat d") arrest warrant der Haftbefehl orden de detención mandate di cattura
624. mandat de arestare dépôt (mandat de) committal warrant der Haftbefehl auto de prisión mandate di
preventiva carcerazione
625. mandat de arestare mandat d'arrêt warrant of arrest der Haftbefehl orden de busca y mandate di arresto
captura
626. mandat de depunere mandat de dépôt committal order der Haftbefehl auto de prisión mandate di cattura
preventiva
627. mandat de mandat de perquisition search warrant der Durchsuchungsbef ehl orden de entrada y
percheziţie1 registre
628. mandat de mandat de comparution summons to appear, die Ladung subpoena mandate di
prezentare comparizione

N.A..
– în dreptul românesc actul prin care se abilitează un organ de poliţie să efectueze o percheziţie domiciliară esteautorizaţia de percheziţie
ISBN: 973-87085-1-6 57/80 www.itCode.ro
Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
629. mandat politic mandat politique mandate das Mandat mándate, poder mandate politico
630. mandatul judiciar, ordonnance du juge judge's order, judge's die richterliche Anordnung mándate judicial, ordinanza
chitanţa ruling, enactment mandamiento
judecătorului
631. martor témoin witness der Zeuge testigo testimone, teste
632. martor déposant bailer, surety, der Zeuge, der declarante chi depone in
witness, deponent Anzeigeerstatter giustizia, déponente
633. martor împotriva charge (témoin à) witness for the der Belastungszeuge testigo de cargo testimone a carico
acuzatului prosecution
634. martor în favoarea décharge (témoin à) witness for the der Entlastungszeuge testigo de descargo teste a discarico
acuzatului defence
635. martor în justiţie témoigner en justice to bear witness before vor Gericht aussagen declarar testimoniare
the court
636. martor slab défaillant (témoin) defaulting witness der nicht erschienene Zeuge no compareciente teste contumace
637. martorul apărării charge de la preuve burden of proof die Beweislast cargo de la prueba carico délia prova
638. mascat, sub o altă maquiller ringing frisieren recomponer trucare, alterare
identitate
639. mărturie déposition crime report, statement, die Aussage deposición, deposizione
testimony declaración
640. mărturie témoignage testimony die Aussage testimonio testimonianza

ISBN: 973-87085-1-6 58/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
641. mărturisire, aveu admission das Gestandnis confesión, declaración confessione
declaraţie,
recunoa tere
642. medic legist légiste (médecin) forensic pathologist der Gerichtsmediziner medico forense medico légale
643. medic legist médecin légiste forensic pathologist der Gerichtsmediziner medico forense medico légale
644. membru într-un prud'hommes (conseil conciliation board das Arbeitsgericht tribunal paritario collegio dei probiviri
comitet de des)
conciliere a
conflictelor de
muncă
645. mic speculator maraudage petty thieving of der Felddiebstahl merodeo furto, razzia
standing crops
646. mijloc milieu underworld das Milieu hampa mala, malavita
647. miliţie milice militia die Miliz milicia milizia
648. mină mine mine die Mine mina aspetto
649. minister ministère ministry das Ministerium ministerio ministère
650. minister de justiţie chancellerie ministry of justice das Justizministerium chancillería cancelleria
651. ministerul public ministère public the department of the die Staatsanwaltschaft ministerio publico, pubblico ministère
public prosecutor fiscaliza
652. ministru ministre secretary of state der Minister ministre ministre

ISBN: 973-87085-1-6 59/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
653. ministru al justiţiei sceaux (garde des) lord chancelier der Justisminister ministre de justicia guardiasigilli
654. ministrul justiţiei garde des sceaux lord chancelier, lord der Justizminister ministre de justicia ministre
keeper of the great guardiasigilli
seal
655. minor mineur juvenile der Minderjahrige menor de edad minore, minorenne
656. minoritate minorité underage die Minderjahrigkeit minoridad, minoría minoranza
(de edad)
657. minutul unei acţiuni minute d'un acte minute, draft die Durchschrift minuta minuta
658. misiune mission mission die Dienstreise misión missione
659. mitralieră mitraille to machine-gun beschiefîen ametrallar mitragliare
660. miză, ceva pus în enjeu stake was auf dem Spiel steht puesta posta
joc
661. morgă morgue mortuary das Leichenschauhaus deposito orbitorio
662. mo tenire héritage inheritance, legacy das Erbe herencia eredità
663. muniţie munitions ammunition die Munition municiones munizioni
664. mutaţie, transfer mutation transfer die Versetzung mutación, traslado trasferimento
665. narcoman, drogat came shit, drugs, narcotics, der, Stoff alijo, droga droga
junk, dope
666. narcotic narcotique drug (U K), narcotics das Betaubungsmittel narcótico narcotico
(UK)
ISBN: 973-87085-1-6 60/80 www.itCode.ro
Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
667. nebunie folie mental deficiency, die Geisteskrankheit locura pazzia
madness
668. necalificat, marron unlicensed, der Dumme sein que actúa ilícitamente, non autorizzato
neabilitat, cel care unqualified policía ful
desfă oară o
activitate fără a
avea autorizaţia
legală necesară
669. necinstit malhonnête deceitful, dishonest unredlich no honrado, disonesto
deshonesto
670. neînregistrat insoumis absentee (conscript), der Fahnenfliichtige prófugo, rebelde renitente
unregistered
671. nulitate nullité invalidity die Nichtigkeit nulidad nullité
672. obiceiul pământului coutume custom, common law der Brauch consuetudinario costume sanza
673. obiect furat, mic larcin petty theft der kleine Diebstahl hurto, ratería furto
furt
674. obiectiv objectif aim, objective das Ziel objetivo, objeto obiettivo
675. obi nuinţă, obicei, accoutumance immurement, die Gewohnung costumbre, habito assuefazione
ceva ce este tolerat tolerance
676. ocna , condamnat bagnard convict der Bagnostrafling forzado, presidiario, ergastolano
penado
677. ocna , condamnat forçat convict der Bagnostrâfling forzado, presidiario ergastolano
ISBN: 973-87085-1-6 61/80 www.itCode.ro
Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
678. ofiţer officier officer der Offizier oficial ufficiale
679. ofiţer civil officier d'état-civil mayor or his deputy der Standesbeamte alcalde adjunto ufficiale di stato
acting as register civile
680. ogivă ogive bullet die Kugel ojiva ogiva
681. om de stat homme d'état statesman der Staatsmann estadista uomo di stato
682. om fără caracter paille (homme de) straw man, dummy der Strohmann testaferro, hombre de uomo di paglia
paja
683. omisiune omission omission das Unterlassen omisión omissione
684. omor meurtre murder der Mord homidicio, muerte omicidio
685. omor din culpă homicide involontaire manslaughter die fahrlassigne Totung homicide con colpa omicidio colposo
686. omucidere, crimă homicide homicide, murder die Totung homicidio omicidio
687. onorariu honoraire fees, retainer aulîer Dienst honorario onorario
688. opoziţie la o opposition à un jugement stay of execution, Einspruch einlegen recurrir contra, impugnazione
judecată caveat oponerse
judicialmente
689. oprire de la plată opposition à un chèque to stop payment of einen Scheck sperren lassen embargo blocco
690. opţiune option option, choice die Uahl opción opzione
691. ordin ordre order der Befehl orden ordine

ISBN: 973-87085-1-6 62/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
692. ordin provizoriu, référé (ordonnance de) provisional order, die einstweilige Verfiigung mandamiento sentenza provisoria
ordonanţă injunction provisional
pre edenţială
693. ostatic otage hostage die Geisel rehén ostaggio
694. otravă poison poison das Gift veneno, tosigo veleno
695. pagubă, prejudiciu dommage damages der Schaden danos y perjuicios danno
696. pagubă, stricăciune dégâts damages der Schaden daño, perjuicio danni
697. palatul justiţiei Justice (Palais de) Law Court das Justizgebaude juzgad palazo di palazzo de giustizia
giustizia o, audiencia
698. palpare palpation pat-down(U K), frisk das Abtasten cacheo palpazione
(U S)
699. pârâtor, raportor rapporteur chairman der Berichterstatter ponente relatore
700. parchet parquet public prosecutor's die Staatsanwaltschaft fiscaliza procura
staff, public
prosecutor's
department
701. parlament parlement parliament (UK), das Parlement parlamente, cortes parlamento
congress (US)
702. pasibil de…. passible de…. liable to mit einer Strafe rechnen, merecedor passibile di

ISBN: 973-87085-1-6 63/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
703. passe-partout, passe-partout skeleton key, master das Passepartout llave maestra passe partout
peraclu, trece prin key
orice
704. pa aport passeport passport der PaB pasaporte passaporto
705. patrulă patrouille patrol die Streife patrulla pattuglia
706. paznic veilleur watchman, night der Wachter vigilante, guarda, custode, guardiano
watchman sereno
707. paznicul unei geôlier prison warden der Kerkermeister carcelero, alcalde carceriere
închisori, temnicer
708. păreri de rău i intérêts (dommages et) daim, damages der Schadenerstaz danos y perjuicios danni
interese
709. pedeapsă châtiment punishment die Strafe castigo, pena castigo
710. pedeapsă peine penalty, sentence die Strafe pena pena
711. penal pénal penal, criminal strafrechtlich penal pénale
712. penitenciar pénitencier penitentiary die Justizvollzugsanstalt penitenciario penitenzario
713. percheziţie perquisition house search die Durchsuchung registre, pesquisa perquisizione
714. percheziţie fouille à corps body search das Abtasten registre perquisizione
corporală
715. percutor percuteur hammer, firing pin der Schlagbolzen percutor percussore

ISBN: 973-87085-1-6 64/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
716. permanenţă, permanence on duty der Dauerdienst permanencia, servicio permanenza
serviciu permanent permanente, turno de
incidencia
717. permis de permis de conduire driving license (U K), der Fiihrerschein carné de conductor patente
conducere driver's license (U S)
718. persoană care face, récursoire liable to appeal die Ruckgriffsklage que entabla recurso appellatorio
face recurs
719. persoană care objecteur de conscience conscientious der Kriegsdienstverweigerer objetados obiettore di
obiectează objector conscienza
720. persoană ce merită punissable punishable strafbar punible punibile
pedepsită
721. pe ti ori mărunţi, fretin (menu) small fry kleine Fische zurrí buril persone che contano
persoană poco
neînsemnată
722. pieton piéton passer-by der FuBganger peatón, transeúnte pedone
723. pistol pistolet pistol die Pistole pistola pistola
724. pistol mitraliară pistolet mitrailleur machine gun die Maschinenpistole subfusil ametrallador mitra
725. placă mineralogică minéralogique (plaque) registration plate das Nummernschild mineralógico, targa
matricula,
726. plângere plainte crime report die Anzeige denuncia, querella querela, denuncia
727. pledoarie plaidoirie pleading das Pladoyer das Verteidigers abogacía arringa
ISBN: 973-87085-1-6 65/80 www.itCode.ro
Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
728. poliţia judiciară police judiciaire C 1 D (Criminal die Kriminalpolizei policía judicial polizia giudiziaria
Investigation
Department)
729. poliţie police police die Polizei policía polizia
730. poliţie de ajutor police secours first aid unit das UberfalIkommando servicio urgente de pronto soccorso
policía
731. poliţist (argou) poulet cop, copper der Bulle bofia la madame, gli sbirri
732. poliţist de ţară, champêtre (garde) country policeman der Feldhuter guarda rural guardia campestre
paznic rural
733. poliţist îmbrăcat în civil (policier en) plain clothes der Kriminalbeamte de paisano in borghese
haine civile policeman
734. pompieri pompier fireman der Feuerwehrmann bombero pompiere, vigile del
fuoco
735. portul de armă port d'arme prohibé illegal carrying of a das unerlaubte Fuhren von tenencia ilícita de porto d'armi proibite
interzis weapon Waffen armas
736. post de poliţie poste de police police station der Polizeiposten prevención, puesto stazione di polizia
737. pradă, profitul butin receipt of a crime, das Diebesgut, die Beute botín, presa refurtiva, bottino
desfă urării unei profit of a crime
activităţi ilicite
738. praf, pulbere poudre powder das Pulver pólvora polvere

ISBN: 973-87085-1-6 66/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
739. prejudiciu, daune, préjudice losses, sampling der Schaden, die Abnahme perjuicio, toma, pregiudizio, danno
pierderi escandallo prélèvement,
prelievo
740. prelevare prélèvement sampling die Abnahme toma, escandallo prelievo
741. preliminar préliminaire preliminary Vor- preliminar preliminare
742. premeditare préméditation aforethought, malice mit Vorbedacht premeditación premeditazione
and aforethought
743. prescripţie prescription prescription die Verjahrung prescripción prescrizione
744. presupus, prezumat présumé supposed mutmaBlich presunto presunto
745. preţ de rançon ransom das Losegeld rescate riscato
răscumpărare
746. prevenit prévenu accused of, charged der Angeklagte procesado, acusado, imputato, accusato
with reo, encartado
747. primar maire mayor der Ober)burgermeister alcalde sindaco
748. primărie mairie town hall das Rathaus ayuntamiento, municipio
alcaldía
749. prindere, ciocnire, accrochage bumping, grazing der ZusammenstoB atropello, choque scontro
încăierare
750. probă, urmă indice evidence, clue der Anhaltspunkt indicio indizzio
751. problemă de poliţie affaire de police case der Fall asunto, causa faccenda

ISBN: 973-87085-1-6 67/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
752. procedură procédure administrative administrative das Verfahren tramitación, tramite pratica
administrativă proceedings amministrativa
753. procedură legală procédure (forme) legal procedure das Verfahren, der Vorgang instrucción de autos, procedura
atestado
754. proces procès trial der ProzeB proceso, causa processo
755. proces criminal procès criminel criminal court trial der StrafprozeB proceso, causa processo pénale
756. proces-verbal procès-verbal police report das Protokoll atestado, acta, processo verbale
diligencia
757. proces-verbal verbal (procès) police report das Protokoll atestado, acta processo verbale
(raport)
758. procuror procureur crown prosecutor der Leitende Oberstaatsanwalt fiscal procuratore
759. proiectil projectile projectile, missile das Projektil proyectil proiettile
760. prostituată prostituée prostitute, whore, tom die Prostituierte prostituta, ramera prostituta
761. prostituată, catin prostitute, whore, tom die Dirne, die Nutte perdida, buscota, sgualdrina, baldracca
desfrânată ramera
762. protector baron street hawker's der Halunk gancho magnaccia
assistant, protector
763. proxenet, persoană maquereau pimp, procurer der Louis chulo, rufián, macarra magnaccia
care racolează i
plasează persoane
traficate (prostituate)
ISBN: 973-87085-1-6 68/80 www.itCode.ro
Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
764. proxenetism proxénétisme pimping, procuring die Zuhâlterei proxenetismo, prossenetismo
alcahuetería
765. pruncucidere infanticide infanticide die Kindestotung infanticidio infanticidio
766. punct vizat mire (point de) sighting der Zielpunkt punto de mira centre degli sguardi
767. pu că fusil rifle das Gewehr fusil, escopeta fucile
768. pu că cu … fusil à canon scié sawn off shot gun das abgesagte Gewehr recortada fucile a canna mozza
769. pu cărie, loc de trou (taule) jug, clink der Knast chirona, sombra, fresco, galera, buio
detenţie talego
770. rafală rafale burst der FeuerstoB ráfaga raffica
771. raport rapport report der Bericht informe relazione
772. răpire rapt kidnapping die Entfuhrung rapto, secuestro séquestre
773. răpire, jefuire hold-up armed robbery der bewaffnete Bankuberfall atraco rapina
774. rău famat mal famé ill-famed verrufen de mala fama malfamato
775. răufăcător malfaiteur offender der Verbrecher malhechor malvivente
776. război guerre war der Krieg guerra guerra
777. răzmeriţă, răscoală, émeute riot der Aufruhr motín, tumulto, rivolta
dezordine revuelta
778. răzvrătire mutinerie mutiny die Meuterei motín, amotinamiento ammunitamento

ISBN: 973-87085-1-6 69/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
779. rea voinţă malveillance ill-will die Boswilligkeit malevolencia, malevolenza
malquerencia
780. rechizitoriu réquisitoire indictment, charge das Plâdoyer des Staatsanwalts acusación requisitoria
781. recidivist repris de justice habitual criminal, old der Vorbestrafte reincidente pregiudicato
offender
782. reclamant plaignant plaintiff, complainant der Klâger demandante, attore, querelante
querellante
783. reclamaţie requête request, suit das Gesuch demanda, recurso richiesta, instanza,
ricorso
784. referat référé summary procedure das summarische Verfahren recurso de urgencia sentenza provisoria
785. reformă réforme rejection die Reform reforma riforma
786. refuz, dezminţire déni denial, refusal die Rechtsverweigerung denegación sentenza illégale
787. registru curent, main courante log book das Tagebuch libro de guardia libro di guardia
program zilnic
788. rentă viageră, indemnité (frais) allowance die Tagessätze dietas indemnità
alocaţie,
indemnizaţie
789. renunţare, dessaisissement committal die Unzustandigkeitserklarung, desposeimiento dichiarazione di
desesizare proceedings das Abtreten incompetenza
790. respins déboute no suit die Abweisung der Klage denegación dichiarato
irricevibile
ISBN: 973-87085-1-6 70/80 www.itCode.ro
Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
791. retragere a désaveu de paternité fatherhood denial die Anfechtung der Ehelichkeit denegación de disconoscimento di
paternităţii paternidad paternita
792. rezistenţă, apărare défense defence die Verteidigung defensa difesa
793. ridicare de mainlevée removal, withdrawal die Aufhebung levantamiento revoca
sechestru
794. sabie glaive sword das Schwert espada spada
795. santinelă factionnaire to be on stationary der Posten centinela sentinella
duty
796. scandal nocturn, tapage nocturne disturbance die nachliche Rubestorung escándalo nocturno schiamazzo notturno
zgomot, emoţie
tulburare
797. scandal, încăierare bagarre fight, brawl (CBV) die Schlagerei pelea, camorra zuffa, rissa
assault and battery
798. scaun, asediu siège seat, bench der Sitz sede sede
799. scaunul magistratului magistrature assise bench, judges die Richterschaft jueces, magistrados magistrature
giudicante
800. schije, sfărâmături grenaille shot, lead shot Metallkôrner granalla, mostacilla granaglia
de metal
801. scuză excuse excuse, apology, die Rechtfertigung excusa, disculpa scusa
pardon

ISBN: 973-87085-1-6 71/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
802. sechestrare, séquestration – séquestre illegal detention, die Freiheitsberaubung secuestro, embargo séquestre
sechestru sequestration,
embargo (on ship)
illegal restraint
803. sechestru mainmise seizure of, distress of die Aneignung embargo, confisca,
confiscación manomissione
804. sechestru arrêt (saisie) garnishment die Lohnpfandung retención séquestre presse terzi
805. sechestru preventiv saisie conservatoire embargo seizure for der Arrest in das bewegliche preventiva séquestre
security Vermogen conservativo
806. sechestru, poprire saisie comiso, seizure die Sicherstellung, die embargo séquestre
Beschlagnahme
807. secret secret secret, secrecy das Geheimnis secrete segreto
808. secretar clerc secretary der Kanzlist pasante, escribiente giovane di studio
809. semnătură falsă faux en écritures forgery die Urkundenfalschung falsificación falso in scrittura
810. senat sénat senate (US), house of das Oberhaus senado senato
lords (UK)
811. sentinţă sentence sentence der Urteilsspruch sentencia sentenza, giudizio
812. sergent brigadier sergeant der Polizeiobermeister cabo brigadiere
813. seringă seringue siringa hypodermic die Injektionsspritze jeringuilla siringa
syringe

ISBN: 973-87085-1-6 72/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
814. serviciu service department (UK), die Dienststelle servicio servizio
agency (US)
815. sesiune session session, term die Tagung sesión sessione
816. sesiunea session de Cour d'Assises session assizes die Sitzungsperiode des vista délia corte di assise
judecătorilor Schwurgerichts
817. sigiliu sceau seal das Siegel sello sigillé
818. sigiliu (timbru) scellé (timbre) stamp der Stempel sello sigillé, timbre
819. sigiliu, pecete scellé (objet) exhibit das Siegel precinto sigillato
(obiectul)
820. sigiliu, tampilă cachet seal, stamp der Stempel sello sigillo
821. siguranţă sûreté safety, security die Sicherheit seguridad sicurezza
822. sinucidere suicide suicide der Selbstmord suicidio suicidio
823. slăbiciune défaillance, default, non- das Versagen incumplimiento mancata
appearance comparizione in
giudizio
824. slujbă fonction duties die Funktion función funzione
825. socoteală curentă compte courant current account das laufende Konto cuenta corriente conto corrente
826. solvabil solvable solvent zahlungsfahig solvente solvibile

ISBN: 973-87085-1-6 73/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
827. somaţie exploit a writ, to serve a das vom Gerichtsvollzieher orden o notificación citazione, notifica
write on someone, to zugestellte, Schriftstuck judicial, auto
draw up
828. somaţie sommation to read the riot act die Aufforderung intimación intimazione,
(manifestation) ingiunzione
829. somaţie pentru a sommation à comparaître summons to appear Mahnung vor Gericht zu requisitoria ingiunzione di
apărea erscheinen comparire,
ingiudizio
830. sondaj sondage survey, public die Umfrage sondeo sondaggio
opinion poil
831. soţ în elat cocu cuckold, deceived der betrogene Ehemann carnudo cornuto
husband
832. spânzurare pendaison hanging der Strang horca impiccamento
833. spânzurătoare gibet gibbet, gallows der Galgen horca, patíbulo, patibolo
cadalso
834. spânzurătoare potence gallows, gibbet der Strang horca força
835. spărgător, hoţ casseur burglar der Einbrecher espadista scassinatore
836. spion mouchard sneak, police der Zinker chivato delatore, spione
informer, informant
837. staţionare stationnement parking das Parken aparcamiento sosta
838. stop! stai! Halte! stop, "freeze !" hait ! Alto! ait !
ISBN: 973-87085-1-6 74/80 www.itCode.ro
Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
839. strigăt clameur outcry das Geschrei clamor clamore
840. studiu, birou étude lawyer's firm die Kanzlei bufete, estudio, studio légale notarile
(notarial) notaria
841. stupefiant stupéfiant drugs, narcotics das Rauschgift estupefaciente stupefacente
842. subiect opţional option (matière à) optional subject das Uahlfach asignatura potestativa
843. substanţe ce conţin opiacés opiates die Opiate opiáceas oppiacei
opiu
844. substitut substitut crown prosecutor der Staatsanwalt substituto, sustituto sostituto
845. succesiune succession inheritance die Erbfolge herencia eredità
846. sulă , daltă poinçon stiletto der Pfriem contraste, sello punzone, marchio
847. supleant, înlocuitor suppléant deputy, surrogate der Vertreter suplente supplente
(judge)
848. supraveghetor surveillant guardian, watchman, der Aufseher vigilante, celador sorvegliante
sorvegliante
849. supunere, a te oferi soumission tender die Unterwerfung licitación sottomissione
să…
850. suspect mis en cause suspect, defendant der Beschuldigte imputado coinvolto, sospetto
851. suspect suspect suspect der Verdachtige sospechoso Indiziato
852. suspiciune soupçon suspicion der Verdacht sospecha indizio

ISBN: 973-87085-1-6 75/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
853. sus-pus, important, gros bonnet brass der dicke Fisch pez gordo, de muchas papavero
pe tele cel mare campanillas
854. susţinător, souteneur pimp der Zuhalter chulo, rufián magnaccia
instigator, om din
spate
855. antaj chantage blackmail die Erpressung chantaje ricatto
856. antajist chanteur (maître) blackmailer der Erpresser chantajista ricattatore
857. apcă, bonetă, casquette grapelike, cap die Mutze gorra beretto
beretă
858. arlatan, escroc filoutage swindling die Zechprellei ratería, trampa, bordeggio, ruberia
granujada
859. iret, escroc, aigrefin swindler, crook der Schwindler timador, estafador truffatore,
arlatan imbroglione
860. peraclu, rossignol picklock der Dietrich ganzúa grimaldello
privighetoare
861. trangulare cu garrot garrotte die Uiirgschraube garrote garrota
coarda
862. tăinuire recel receiving, handling die Hehlerei encubrimiento ricettazione
stolen goods
863. tăinuitor, persoană receleur receiver, handler of der Hehler encubridor, ricettatore
care ascunde lucruri stolen goods receptador, persita
furate
ISBN: 973-87085-1-6 76/80 www.itCode.ro
Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
864. teanc de bancnote liasse de billets a wad of banknotes das Banknotenbiindel fajo pacchetto di valute
865. temniţă, pu cărie geôle cell die Zelle calabozo, mazmorra cellula, gabbia
866. tentativă, a încerca tentative attempt der Versuch tentativa tentative
să desfă ori o
activitate ilicită
867. ticălos, josnic gredin rogue, scoundrel der Schurke granula, caballa, briccone,
bribón mascalzone, furfante
868. timp consacrat de vacation (honoraires) fees die Sitzungsgelder dietas vacazione
funcţionari unei
anchete judiciare
869. tir, împu cătură tir shooting das SchieBen tiro tiro
870. titular titulaire holder, bearer der Inhaber titular titolare
871. toxicoman toxicomane drug addict der Drogenabhangige toxicómana, tossicodipendente
drogadicto
872. trafic circulation traffic der Verkehr trafico traffico
873. traiectorie trajectoire trajectory die Flugbahn trayectoria traiettoria
874. transfer transfert transferring die Uberstellung transferencia, traslado trasferimento,
trasferta
875. translator traducteur (juré) sworn translator der vereidigte Dolmetscher traductor traduttore
876. trăgaci, coco détente trigger der Abzug disparador grilletto

ISBN: 973-87085-1-6 77/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
877. trezorerie trésorerie the Treasury die Finanzbehorde delegación de tesoreria
hacienda
878. tribunal tribunal court of justice das Gericht tribunal tribunale
879. tribunal de primă instance (tribunal d') county court, court of das Amtsgericht tribunal de primera pretura
instanţă, judecătorie first instance, instancia
magistrate's court
880. trimitere, înapoiere renvoi transfer die Verweisung remisión rinvio
881. trotuar trottoir pavement (UK), der Biirgersteig acera marciapiede
sidewalk (US)
882. ţintă cible target die Zielscheibe blanco bersaglio
883. ucigător meurtrier murderer der Monder homicida, asesino omicida
884. uniformă tenue (uniforme) uniform die Uniform uniforme divisa, uniforme
885. uniformă uniforme uniform die Uniform uniforme uniforme, divisa
886. unitate de brigade squad, unit, team die Gruppe brigada brigata
intervenţie sau
patrulă
887. urgenţă urgence urgency der Notfall urgencia urgenza
888. urmărire, filaj filature surveillance die Observation pista, seguimiento pedinamento
889. urme papilare papillaire (trace) papillary mark die Fingerspur papilar papillare
890. urnă urne ballot box die Wahlurne urna urna
ISBN: 973-87085-1-6 78/80 www.itCode.ro
Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
891. u ier al huissier du parlement, de usher der Amtsdiener ujier usciere
parlamentului, al préfecture
prefecturii
892. u ier al tribunalului huissier, audiencier court usher der Gerichtsdiener portero de estrados usciere del tribunale
893. u ier, ofiţer huissier, officier sworn in solicitor, der Gerichtsvollzieher escribano ufficiale giudiziario
ministerial ministériel bailiff
894. vacanţă vacance vacancy freie Stelle vacante vacanza
895. vagabond, huligan voyou yon, hooligan der Rowdy granula, golfo farabuto, teppista
896. vagabondaj vagabondage vagrancy die Landstreicherei vagancia vagabondaggio
897. valiza diplomatică valise diplomatique embassy dispatch bag die Diplomatenpost valija valigia diplomatica
898. valiză, geamantan valise suitcase der Koffer maleta valigia
899. vamă douane customs der Zoll aduana dogana
900. vandalism vandalisme vandalism der Vandalismus vandalismo vandalisme
901. văzut i transmis vu et transmis examined and passed gepruft und weitergegeben dar el visto bueno trasmesso con nulla
on osta
902. verdict, sentinţă verdict verdict, sentence der Urteilsspruch veredicto verdetto
903. verificare vérification control die Uberprijfung comprobación verifica
904. verigă, tift goupille stop pin, keeper pin der Stift clavija, clavillo coppiglia, spina,
bietta

ISBN: 973-87085-1-6 79/80 www.itCode.ro


Gabriel Ion Olteanu, Adrian Iacob Îndrumar Terminologic pentru Funcţionarii Serviciilor de Poliţie Europene

Nr.
Limba Română Limba Franceză Limba Engleză Limba Germană Limba Spaniolă Limba Italiană
Crt.
905. vestă antiglonţ pare-balles (gilet) bullet-proof vest die kugelsichere Weste chaleco antibalas giubotto anti
proietilli
906. viciu de formă forme (vice de) flaw, faulty drafting der Formfehler vicio de forma vizio di forma
907. viciu, nărav vice vice das Laster, der Fehler vicio vizio
908. victimă victime victim das Opfer victima vittima
909. vigilent vigile watchman, vigilante der Nachtwâchter guarda jurado guardia giurata
910. vinovat coupable culprit schuldig culpable colpevole
911. viol viol rape die Vergewaltigung violación stupro, violenza
carnale
912. violator violeur rapist violador stupratore
913. vizită medicală visite médicale medical examination die arztliche Untersuchun reconocimiento esame médicale
medico
914. vorbitor parloir parlour das Sprechzimmer locutorio parlatorio
915. vot suffrage vote die Stimme sufragio suffraggio
916. vot, buletin de vot vote ballot die Wahl voto, votación voto

ISBN: 973-87085-1-6 80/80 www.itCode.ro