Sunteți pe pagina 1din 6

Contabilitatea decontărilor cu terţii

1. Definirea,conţinutul şi structura decontărilor cu terţii

2. Obiectivele şi factorii organiz 14114w2220o atorii


contabile,decontărilor cu

cu terţii

3. Sistemul informaţional contabil al datoriilor şi creanţelor

1. Definirea ,conţinutul şi structura decontărilor cu terţii

Pt. realizarea obiectivului de activitate,întreprinderile intră în


relaţii economice diverse,relaţii din care se nasc pe de-o parte
dreptul (creanţe)şi pe de altă parte obligaţii (datorii).

Este vorba despre creanţe şi obligaţii cu termene de decontare


(de stingere,scurte).

În această categorie nu sunt cuprinse ,datoriile şi creanţele ce


reies din primirea sau acordarea de împrumuturi.

Având în vedere marea diversitate a relaţiilor unor firme,cu terţe


persoane fizice sau juridice,se reţin următoarele tipuri de decontări
cu terţii:

 relaţii comerciale cu furnizorii

 relaţii cu clienţii

 relaţiile firmei cu bugetele statului

 relaţiile firmei cu salariaţii săi


Definiţie:

Persoanele fizice şi juridice faţă de care întreprinderea are


obligaţii băneşti ,sunt denumite în contabilitate Creditor.

Creditorul = reprezintă persoane care în cadrul unui raport


patrimonial a avansat cu o valoare economică şi urmează să
primească un echivalent valoric sau o contraprestaţie.

Pe de altă parte, persoanele fizice sau juridice care au beneficiat


de o valuare avansată ,urmând să dea echivalentul
corespunzător,poartă denumirea în contabilitatea de Debitori.

Datoriile întreprinderii = reprezintă obligaţiile pe termen scurt


ale acesteia,respectiv surse atrase ,denumite şi fonduri furnizate de
terţi.

După natura operaţiilor ce generează ,aceste datorii sunt:

 datorii comerciale

 datorii financiare

 datorii fiscale

 datorii salariale şi sociale

 datorii faţă de acţionari.

În categoria datoriilor sunt incluse şi veniturile înregistrate în


avans,adică acele venituri contabilizate înainte de efectuarea
prestaţiilor sau a livrărilor de bunuri.

A doua categorie sunt creanţele = sunt drepturi pe termen scurt


ale firmei denumite şi active în curs de decontare,sunt elemente
patrimoniale de activ ce iau naştere în urma avansării temporale,a
unor bunuri sau valori.
Ex: - creanţele asupra clienţilor pt. produsele vândute,lucrările

executate.

- creanţele asupra furnizorilor generate de avansurile sau

acordurile acordate de firmă,unui cumpărător.

În categoria creanţelor,sunt cuprinse şi cheltuielile


înregistrate în avans.

2. Obiectivele şi factorii organiz 14114w2220o atorici


contabile, decontărilor cu terţii

La ce foloseşte contabilitatea în domeniul decontărilor cu terţii?

Obiectivele organizatorii contabile ,decontărilor cu terţii,în


principal sunt următoarele:

 cunoaşterea în orice moment al nivelului creanţelor şi a


datoriilor firmei.

 urmărirea încasării la timp a tuturor sumelor de la clienţi şi


debitori,precum şi achitarea la termen a datoriilor faţă de
furnizori,creditori,bugetul statului,etc.

 cunoaşterea creanţelor şi datoriilor faţă de acţionari şi


asociaţi.

 soluţionarea corectă a decontărilor reieşite din operaţii în


curs de lămurire (operaţii în curs de clarificare)

 Notă!
1. În contabilitatea firmei ,nu se aplică principiul compesării
între creanţe şi datorii.

2. În contabilitatea firmei,creanţele şi datoriile se înregistrează


în momentul apariţiilor la valuarea lor nominală (adică la
data apariţiei,datoriilor(sumelor datorate) şi la data apatiţiei
creanţelor(sume de încasat)).

Valuarea nominală a datoriilor şi creanţelor este dată în mod


concret de suma înscrisă în documentele care consemnează
apariţia lor.

3. Creanţele şi datoriile în devize se înregistrează în


contabilitatea firmei în lei ,prin convertirea (transformarea) la
cursul de schimb în viguare,din momentul efectuării
operaţiilor a sumelor în devize.

3. Sistemul informaţional contabil al datoriilor şi creanţelor

1.Documentele primare privind datoriile şi creanţele

2.Contabilitatea analitică şi sintetică a datoriilor şi creanţelor

1.Documentele primare privind datoriile şi creanţele:

Documentele specifice care constituie suportul de


consemnare şi înregistrare în contabilitatea firmei ,a datoriilor şi
creanţelor sunt următoarele:

 În ceea ce priveşte datoriile (relaţia cu


furnizorii),documentele ce atestă această relaţie este factura
fiscală.
Stingerea datoriilor faţă de furnizor (decontarea) obligaţiilor
se face prin plata sumei folosind ordinul de plată,filă de cec
şi uneori efecte comerciale(biletul la ordin ,cambia,etc.)

Oponentul datoriilor o prezintă creanţele.

 În ceea ce priveşte creanţele respectiv relaţia cu clienţii săi


,are la bază tot factura fiscală.

Stingerea creanţei faţă de clienţi se face prin încasarea sumei


utilizând aceleaşi documente: (ordin de plată, filă de cec,
chitanţă sau efecte comerciale).

 În ceea ce priveşte datoriile firmei faţă de salariaţi,


documentul de decontare,este ştatul de salarii ,iar pt.
concediile de odihnă ,documentul este lista de plată.

Pt. avansurile de trezorerie acordate,documentul este ştat de


avans.

Stingerea datoriilor firmei,faţă de asigurările sociale şi


protecţia socială se face prin virarea sumei
datorate,documentul fiind ordinul de plată.

Datoriile firmei faţă de bugetul statului:

• Tva de plată-documentul este decontul de Tva (întocmit


lunar şi Tva se virează trimestrial)

• Impozitul pe profit- documentul este situaţia de calcul şi un


decont

 În ceea ce priveşte creanţele firmei faţă de unii debitori:

• Creanţe pt.despăgubiri materiale şi pagube,documentul


este decizia de imputate (magazin ori care au gestiuni)
• Creanţe din penalităţi (amenzi) ,documentul este
procesul verbal întocmit şi titlul executorului.

2.Contabilitatea analitică şi sintetică a datoriilor şi creanţelor

La nivelul firmei există o evidenţă analitică ,respectiv o


evidenţă operativă pt. datoriile şi creanţe.Pt. aceasta se foloseşte
registrul de comenzi, fişă de urmărire a contractelor,evidenţa de
pontaj.

Înregistrarea în contabilitatea sintetică ,a creanţelor şi


datoriilor se efectuează cu ajutorul conturilor din clasa 4 ,ct.de terţi
şi anume ct. care înregistrează datoriile firmei ,au funcţie contabilă
de pasiv;adică înregistrează în credit ,datori constituite faţă de terţe
persoane şi se debitează în momentul decontării (stingerii acestor
datorii).Soldul acestor datorii (de obligaţii )este tot de unul creditor
şi reprezintă datoriile în curs de decontare.

În ceea ce priveşte ct. care reflectă creanţele,acestea sunt ct.


de activ ,ele înregistrează în debit ,creanţele constituite şi se
creditează în momentul decontării acestor creanţe.Soldul ct.de
creanţe este debitor şi reprezintă creanţele firmei asupra terţei
persoane.