Sunteți pe pagina 1din 13

An colar: 2012 2013

coala Gimanziala Mihai Viteazul Boldesti- Scaeni

Avizat
DIRECTOR,
Prof. Ioana Petcu

Profesor Matematica:
Profesor Itinerant/Sprijin: Ivascu Mariana
Conform cu programa colar aprobat prin Ordinul Ministrului Educaiei Cercetrii i Tineretului NR. . 5097/09.09.2009

PLANIFICARE SEMESTRIAL ADAPTAT**


Clasa: a VI a
Pentru elev:
SEMESTRUL I
Matematic Algebr
Unitatea de nvare
Test iniial (2 ore)

DIVIZIBILITATEA
NUMERELOR
NATURALE (1)
(8 ore)

Competene specifice.

Coninuturi
Prezentarea materiei i a manualului
Recapitulare
Operaii cu numere naturale;
reguli de calcul cu puteri

CG1-1. Identificarea n
exemple, n exerciii sau n
probleme a noiunilor: divizor,
multiplu, numere prime,
numere compuse
CG2-1. Aplicarea criteriilor de
divizibilitate(cu 10, 2, 5, 3, 9)
pentru descompunerea
numerelor naturale n produs
de puteri de numere prime
Divizor, multiplu
CG4-1. Exprimarea unor
Criteriile de divizibilitate cu 10, cu
caracteristici ale relaiei de
2, cu 5, cu 3, cu 9
divizibilitate n mulimea
numerelor naturale, n
exerciii i probleme care se
rezolv folosind divizibilitatea
CG5-1. Deducerea unor reguli

Coninuturi adaptate**

- Exerciii de ridicare a
unui numr natural la o
putere cu exponent
numr natural;
- Exerciii de aplicare a
regulilor de calcul cu
puteri ale unui numr
natural cu exponent
numr natural
- Identificarea
numerelor atural care
se divid cu 2, 5, 10, 3 sau
9, utiliznd criteriile de
divizibilitate
- Exerciii de aplicare a
criteriilor de

Nr.
De
ore
1
1
1

1
1

Spt.
S1
S1
S2

S2
S3

de calcul cu puteri i a unor


proprieti ale divizibilitii n
mulimea numerelor naturale,
n exerciii i probleme
Proprieti ale relaiei de
divizibilitate n N
Numere prime, numere compuse
Descompunerea numerelor
naturale n produs de puteri de
numere prime

Exerciii
Prob de evaluare

DIVIZIBILITATEA
NUMERELOR
NATURALE (2)
(6 ore)

CG1-1. Identificarea n
exemple, n exerciii sau n
probleme a noiunilor:
c.m.m.d.c i c.m.m.m.c.
CG3-1. Utilizarea algoritmilor
pentru determinarea
c.m.m.d.c. ic.m.m.m.c. a
dou sau a mai multor numere
naturale
CG4-1. Exprimarea unor
caracteristici ale relaiei de
divizibilitate n mulimea
numerelor naturale, n
exerciii i probleme care se
rezolv folosind divizibilitatea
CG6-1. Transpunerea unei
situaii-problem n limbajul

Divizori comuni a dou sau mai


multor numere naturale; c.m.m.d.c.
Numere prime ntre ele
Multipli comuni a dou sau mai
multor numere naturale; c.m.m.m.c.;
relaia dintre c.m.m.d.c i c.m.m.m.c.
Probleme simple care se rezolv
folosind
divizibilitatea
Exerciii
Prob de evaluare

divizibilitate pentru
determinarea cifrelor
necunoscute ale unui
numr natural divizibil
cu 2, 5, 10, 3 sau 9
** se vor consolida
activitile precedente

S3
S4

- Exerciii de scriere a
mulimii divizorilor unui
numr natural cu
ajutorul descompunerii
n produse de puteri de
numere prime
* Se vor incerca exercitii
simple
* Se va respecta ritmul
propriu de lucru
* FISA DE LUCRU
INDIVIDUALIZATA
** se vor consolida
activitile precedente
** se vor consolida
activitile precedente

* Se vor incerca exercitii


simple
* Se va respecta ritmul
propriu de lucru

1
1

S4

1
1

S5
S5

S6

1
1

S6
S7

S7

S8

S8

divizibilitii n mulimea
numerelor naturale, rezolvarea
problemei obinute i
interpretarea rezultatului

OPERAII CU
NUMERE
RAIONALE
POZITIVE
(10 ore)

CG1-2. Recunoaterea
fraciilor echivalente, a
fraciilor ireductibile i a
formelor de scriere a unui
numr raional
CG3-2. Utilizarea
proprietilor operaiilor n
efectuarea calculelor cu
numere raionale pozitive
CG5-2. Determinarea regulilor
de calcul eficiente n
efectuarea calculelor cu
numere raionale pozitive
CG6-2. Interpretarea
matematic a unor probleme
practice prin utilizarea
operaiilor cu numere raionale
pozitive i a ordinii efecturii
operaiilor

* FISA DE LUCRU
INDIVIDUALIZATA

Fracii echivalente;fracie
ireductibil
Noiunea de numr raional; forme
de scriere a unui nr. raional; N Q
Adunarea numerelor raionale
pozitive ; Scderea numerelor
raionale pozitive

nmulirea numerelor raionale


pozitive.
Ridicarea la putere cu exponent
natural a unui numr raional
pozitiv;
Reguli de calcul cu puteri
mprirea numerelor raionale
pozitive
Ordinea efecturii operaiilor
Prob de evaluare

- Exerciii n care
intervin operaii cu
numere raionale
pozitive scrise sub
diverse forme
(fracii ordinare, fracii
zecimale finite sau fracii
zecimale periodice),
urmrind
respectarea ordinii
efecturii operaiilor i
utilizarea corect a
tuturor tipurilor de
paranteze

** se vor consolida
activitile precedente

** se vor consolida
activitile precedente
* Se vor incerca exercitii
simple
* Se va respecta ritmul
propriu de lucru
* FISA DE LUCRU
INDIVIDUALIZATA

S9

S9

S10

S10

S12

1
1

S12
S13

1
1

S13
S14

LUCRARE SCRIS
SEMESTRIAL
(2 ore)

La dispozitia profesorului
Pregtirea lucrrii scrise
Lucrare scris

1
1
1

S14
S11
S11

SEMESTRUL al II-lea
Matematic - Algebr
Unitatea de nvare

ECUAII N Q
(6 ore)

Competene specifice

CG2-2. Aplicarea regulilor de calcul cu


numere raionale pozitive pentru rezolvarea
ecuaiilor de tipul: x a = b; x a = b; x : a
= b(a 0),
ax b = c, unde a, b, c sunt numere
raionale pozitive
CG4-2. Redactarea soluiilor unor probleme
rezolvate prin ecuaiile studiate n mulimea
numerelor raionale pozitive

Coninuturi
Media aritmetic
ponderat a unor numere
raionale pozitive

Ecuaii n mulimea
numerelor raionale pozitive
Probleme care se rezolv
cu ajutorul ecuaiilor
Exerciii
Prob de evaluare

Coninuturi
Adaptate**
- Exerciii de identificare
i de rezolvare a unor
probleme practice care
conduc la utilizarea
mediei aritmetice
ponderate
** se vor consolida
activitile precedente

* Se vor incerca exercitii


simple
* Se va respecta ritmul
propriu de lucru

Nr.
de
ore
1

Spt.

S1

S2

2
1

S2-S3
S3

1
1

S4
S4

S1

* FISA DE LUCRU
INDIVIDUALIZATA
CG1-3. Identificarea rapoartelor,
proporiilor i a mrimilor direct sau invers
proporionale n enunuri diverse
CG2-3. Reprezentarea unor date sub form
de tabele sau de diagrame statistice n
vederea nregistrrii, prelucrrii i

Rapoarte
Procente. Probleme n
care intervin procente

- Exerciii de determinare
a p% dintr-un numr
raional mai mare sau egal
cu 0; estimarea
unor rezultate

RAPOARTE I
PROPORII
(13 ore)

prezentrii acestora
CG3-3. Alegerea metodei adecvate de
rezolvare a problemelor n care intervin
rapoarte, proporii i mrimi direct sau
invers proporionale
CG4-3. Caracterizarea i descrierea
mrimilor care apar n rezolvarea unor
probleme prin regula de trei simpl
CG5-3. Analizarea unor situaii practice cu
ajutorul rapoartelor, procentelor sau
proporiilor
CG6-3. Rezolvarea cu ajutorul rapoartelor
i proporiilor a unor situaii problem i
interpretarea rezultatelor

Proporii ; proprietatea
fundamental a proporiilor
Aflarea unui termen
necunoscut dintr-o proporie
Proporii derivate
Mrimi direct
proporionale
Mrimi invers
proporionale
Regula de trei simpl

Elemente de organizare a
datelor; reprezentarea
datelor prin grafice;
probabiliti
Exerciii
Prob de evaluare

NUMERE
NTREGI
(13 ore)

CG1-4. Identificarea caracteristicilor


numerelor ntregi n contexte variate
CG2-4. Utilizarea operaiilor cu numere
ntregi i a proprietilor acestora
CG3-4. Aplicarea regulilor de calcul i
folosirea parantezelor n efectuarea
operaiilor cu numere ntregi

Mulimea numerelor
ntregi Z; opusul unui
numr ntreg;
reprezentarea pe axa
numerelor, valoarea
absolut a unui numr
ntreg; compararea i
ordonarea numerelor
ntregi
Adunarea numerelor
ntregi; proprieti

** se vor consolida
activitile precedente
** se vor consolida
activitile precedente
** se vor consolida
activitile precedente
*exercitii de recunoastere
a formulei de aplicare a
regulei de trei simpla

* Se vor incerca exercitii


simple
* Se va respecta ritmul
propriu de lucru
* FISA DE LUCRU
INDIVIDUALIZATA

- Exerciii de adunare a
numerelor ntregi (inclusiv
eliminarea parantezelor)

S5

S5

1
1

S6
S6

S7

S7

S8

3
1

S8-S9
S10

S10

S11

Scderea numerelor
ntregi

- Exerciii de scdere a
numerelor ntregi;

S11

nmulirea numerelor
ntregi; proprieti

- Exerciii de nmulire a
numerelor
ntregi
utiliznd regula semnelor

S12

mprirea numerelor
ntregi

- Exerciii de mprire a
numerelor ntregi
utiliznd regula semnelor
* Se vor incerca exercitii
simple
* Se va respecta ritmul
propriu de lucru
* FISA DE LUCRU
INDIVIDUALIZATA

S12

S13

S13

1
2

S14
S15

2
1

S15-S16

Prob de evaluare

Puterea unui numr ntreg


cu exponent numr natural
Reguli de calcul cu puteri
Ordinea efecturii
operaiilor

Exerciii
Prob de evaluare

ECUAII
I
INECUAII
N Z
(6 ore)

CG2-4. Utilizarea operaiilor cu numere


ntregi i a proprietilor acestora n
rezolvarea ecuaiilor i a inecuaiilor
CG4-4. Redactarea soluiilor ecuaiilor i
inecuaiilor studiate n mulimea numerelor
ntregi, n rezolvarea sau compunerea unei
probleme
CG5-4. Interpretarea unor date din

Ecuaii n Z
Inecuaii n Z
Mulimea divizorilor unui
numr ntreg; mulimea
multiplilor unui numr
ntreg
Probleme care se rezolv
cu ajutorul ecuaiilor

- Exerciii de calcul cu
numere ntregi, urmrind
respectarea ordinii
efecturii operaiilor

* Se vor incerca exercitii


simple
* Se va respecta ritmul
propriu de lucru
* FISA DE LUCRU
INDIVIDUALIZATA

S16

2
1
1

S18
S19
S19

S20

probleme care se rezolv utiliznd numere


ntregi
CG6-4. Transpunerea unei situaii problem
n limbaj algebric, rezolvarea problemei
obinute i interpretarea rezultatului

Prob de evaluare

LUCRARE SCRIS
SEMESTRIAL
(2 ore)

Pregtirea lucrrii scrise


Lucrare scris

RECAPITULAREA
I
CONSOLIDAREA
CUNOTINELOR
(2 ore)

Divizibilitate, numere
raionale pozitive
Rapoarte i proporii,
numere ntregi

* Se vor incerca exercitii


simple
* Se va respecta ritmul
propriu de lucru
* FISA DE LUCRU
INDIVIDUALIZATA

* Se vor incerca exercitii


simple
* Se va respecta ritmul
propriu de lucru
* FISA DE LUCRU
INDIVIDUALIZATA

S20

1
1

S17
S17

S21

S21

SEMESTRUL I
Matematic - Geometrie
Unitatea de nvare

Competene specifice

Coninuturi
Recapitulare
Test iniial

Test iniial (2ore)

CG1-7. Recunoaterea i descrierea unor


figuri geometrice plane n configuraii
date

Punct, dreapt, plan,


poziiile relative ale unui
punct fa de o dreapt;

Coninuturi
adaptate**
* Se vor incerca
exercitii simple
* Se va respecta ritmul
propriu de lucru
* FISA DE LUCRU
INDIVIDUALIZATA
- Exerciii de
identificare, de numire
i de reprezentare a

Nr. de
ore

Spt.

1
1

S1
S1

S2

DREAPTA
(7 ore)

CG3-5. Utilizarea proprietilor


referitoare la drepte pentru calcularea
unor lungimi de segmente
CG4-5. Exprimarea prin reprezentri
geometrice a noiunilor legate de drepte
CG5-5. Alegerea reprezentrilor
geometrice adecvate n vederea
optimizrii calculelor de lungimi de
segmente
CG6-5. Interpretarea informaiilor
coninute n reprezentri geometrice n
corelaie cu determinarea unor lungimi de
segmente

poziiile relative a dou drepte

Semidreapta, semiplanul
Segment.Lungimea unui
segment; distana dintre dou
puncte
Segmente congruente;
construcia unui segment
congruent cu un segment dat
Mijlocul unui segment;
simetricul unui punct fa de
un punct
Exerciii
Prob de evaluare.

punctelor, dreptelor,
planelor,
semiplanelor,
semidreptelor,
segmentelor
1
1

S2
S3

S3

S4

1
1

S4
S5

Unghiul. Clasificare

S5

Msurarea unghiurilor cu
raportorul
Unghi drept, unghi ascuit,
unghi obtuz; unghiuri
congruente

S6

S6

S7

S7

S8

- Exerciii de stabilire a
simetriei unui punct
fa de un punct
* Se vor incerca
exercitii simple
* Se va respecta ritmul
propriu de lucru
* FISA DE LUCRU
INDIVIDUALIZATA

UNGHIURI
(9 ore)

CG1-7. Recunoaterea i descrierea unor


figuri geometrice plane n configuraii
date
CG3-5. Utilizarea proprietilor
referitoare la unghiuri pentru calcularea
msurilor unor unghiuri
CG4-5. Exprimarea prin reprezentri
geometrice a noiunilor legate de unghiuri
CG5-5. Alegerea reprezentrilor
geometrice adecvate n vederea
optimizrii calculelor de msuri de
unghiuri
CG2-5. Stabilirea coliniaritii unor
puncte i verificarea faptului c dou
unghiuri sunt adiacente, complementare
sau suplementare

Calcule cu msuri de unghiuri


exprimate n grade i minute
sexagesimale
Unghiuri adiacente;
bisectoarea unui unghi
Unghiuri suplementare;

- Exerciii de desenare
a unghiurilor drepte,
ascuite sau obtuze
folosind instrumentele
geometrice (raportor,
echer)

CG6-5. Interpretarea informaiilor


coninute n reprezentri geometrice n
corelaie cu determinarea unor msuri de
unghiuri

CONGRUENA
TRIUNGHIURILOR
(6 ore)

CG1-6. Identificarea triunghiurilor n


configuraii geometrice date
CG3-6. Clasificarea triunghiurilor dup
anumite criterii date sau alese
CG4-6. Exprimarea proprietilor figurilor
geometrice n limbaj matematic
CG2-6. Stabilirea congruenei
triunghiurilor oarecare
CG5-6. Interpretarea cazurilor de
congruen a triunghiurilor n corelaie cu
cazurile de construcie a triunghiurilor
CG6-6. Aplicarea metodei triunghiurilor
congruente n rezolvarea unor probleme
matematice sau practice

unghiuri complementare
Unghiuri opuse la vrf
Unghiuri formate n jurul unui
punct
Prob de evaluare

Triunghi,elemente;
perimetru;
clasificarea triunghiurilor

Construcia triunghiurilor:
cazurile LUL, ULU, LLL

Congruena triunghiurilor
oarecare
Criterii de congruen a
triunghiurilor: LUL, ULU, LLL

* Se vor incerca
exercitii simple
* Se va respecta ritmul
propriu de lucru
* FISA DE LUCRU
INDIVIDUALIZATA
Exerciii
de
identificare, de numire
i de reprezentare a
triunghiurilor;
Exerciii
de
identificare
a
triunghiurilor
n
cotidian,
n
configuraii
geometrice, pe corpuri
geometrice sau pe
desfurri
ale
acestora
- Exerciii de desenare
a diferitelor tipuri de
triunghiuri prezentate
prin descriere, prin
notaii sau prin
imagine, utiliznd
instrumente
geometrice (rigl,
raportor, compas,
echer)

1
1

S8
S9

S9

S10

S10

S12

S12

Metoda triunghiurilor
congruente
Prob de evaluare

S13

S13

S11

Discutarea lucrrii scrise

S11

Dreapta, unghiuri
Congruena triunghiurilor
(ore la dispozitia profesorului)

1
1

S14
S14

Pregtirea lucrrii scrise

LUCRARE SCRIS
SEMESTRIAL
(2 ore)

* Se vor incerca
exercitii simple
* Se va respecta ritmul
propriu de lucru
* FISA DE LUCRU
INDIVIDUALIZATA
* Se vor incerca
exercitii simple
* Se va respecta ritmul
propriu de lucru
* FISA DE LUCRU
INDIVIDUALIZATA

RECAPITULAREA I
CONSOLIDAREA
CUNOTINELOR
(2 ore)

SEMESTRUL al II-lea
Matematic - Geometrie
Unitatea de
nvare

Competene specifice

CG1-7. Recunoaterea i descrierea


unor elemente de geometrie plan n
configuraii geometrice date
CG2-7. Utilizarea instrumentelor
PERPENDICU geometrice (rigl, echer, raportor,

Coninuturi

Coninuturi adaptate**

Drepte
perpendiculare; oblice;
distana de la un punct
la o dreapt
nlimea n
- Exerciii de reprezentare

Nr. de
ore

Spt.

S1

S1-S2

LARITATE
(15 ore)

compas) pentru a desena figuri


geometrice plane descrise n
contexte matematice date
CG3-7. Determinarea i aplicarea
criteriilor de congruen ale
triunghiurilor dreptunghice
CG4-7. Exprimarea poziiei
dreptelor n plan
(perpendicularitate) prin definiii,
notaii, desen
CG6-7. Transpunerea unei situaiiproblem n limbaj geometric,
rezolvarea problemei obinute i
interpretarea rezultatului

triunghi (definiie,
desen). Concurena
nlimilor ntr-un
triunghi (fr
demonstraie)

prin desen a distanei de la


un punct la o dreapt i a
nlimii
ntr-un triunghi, prezentate
prin descriere, prin notaii
sau prin imagini

Criteriile de
congruen ale
triunghiurilor
dreptunghice: IC,
IU,CC, CU
Aria triunghiului
(intuitiv pe reele de
ptrate)
Mediatoarea unui
segment; proprietatea
mediatoarei;
concurena
mediatoarelor laturilor
unui triunghi
Simetria fa de o
dreapt
Proprietatea
punctelor de pe
bisectoarea unui
unghi; construcia
bisectoarei unui unghi;
concurena
bisectoarelor
unghiurilor unui
triunghi
Probleme
recapitulative
Prob de evaluare.
* Se vor incerca exercitii
simple
* Se va respecta ritmul
propriu de lucru
* FISA DE LUCRU

S2-S3

S3

S4

S5

S5-S6

S6-S7

S7

INDIVIDUALIZATA

PARALELIS
M
(6 ore)

CG4-7. Exprimarea poziiei


dreptelor n plan (paralelism) prin
definiii, notaii, desen
CG5-7. Interpretarea
perpendicularitii n relaie cu
paralelismul

Drepte paralele;
construirea dreptelor
paralele; axioma
paralelelor
Criterii de
paralelism
Probleme
recapitulative
Prob de evaluare.
* Se vor incerca exercitii
simple
* Se va respecta ritmul
propriu de lucru

S8

S8-S9

S9-S10

S11

S11-S12

S12

S13

S14

S15

S16

* FISA DE LUCRU
INDIVIDUALIZATA
CG1-7. Recunoaterea i descrierea
unor proprieti ale triunghiurilor n
configuraii geometrice date
CG2-8. Calcularea unor lungimi de
PROPRIET segmente i a unor msuri de
unghiuri utiliznd metode adecvate
ILE
TRIUNGHIU CG3-8. Utilizarea unor concepte
matematice n triunghiul isocel, n
RILOR
triunghiul echilateral sau n
(16 ore)
triunghiul dreptunghic
CG5-8. Deducerea unor proprieti
ale triunghiurilor folosind noiunile
studiate
CG6-8. Interpretarea informaiilor
coninute n probleme legate de
proprieti ale triunghiurilor

Suma msurilor
unghiurilor unui
triunghi
Unghi exterior unui
triunghi;
teorema unghiului
exterior
Mediana n triunghi;
concurena medianelor
unui triunghi (fr
demonstraie)
Proprietile
triunghiului isoscel
(unghiuri, linii
importante, simetrie)
Proprietile
triunghiului
echilateral (unghiuri,
linii importante,
simetrie)
Proprietile
triunghiului

- Exerciii de reprezentare
prin desen a unor elemente
ale unui triunghi isoscel/
echilateral

- Exerciii de reprezentare
prin desen a unor elemente

dreptunghic (cateta
opus unghiului
de 30 , mediana
corespunzatoare
ipotenuzei-teoreme
directe i reciproce)
Probleme
recapitulative
Prob de evaluare.

LUCRARE
SCRIS
SEMESTRIAL

(2 ore)

Pregtirea lucrrii
scrise

ale unui triunghi


dreptunghic

* Se vor incerca exercitii


simple
* Se va respecta ritmul
propriu de lucru
* FISA DE LUCRU
INDIVIDUALIZATA
* Se vor incerca exercitii
simple
* Se va respecta ritmul
propriu de lucru

S18-S19

S20

S17

S17

1
1

S20
S21

S21

* FISA DE LUCRU
INDIVIDUALIZATA

RECAPITUL
AREA I
CONSOLIDA
REA
CUNOTIN
ELOR
(3 ore)

Discutarea lucrri
scrise
Dreapta, unghiuri
Congruena
triunghiurilor,perpendi
cularitate
Paralelism,proprieti
le trunghiurilor