Sunteți pe pagina 1din 17

DREPT INTERNAIONAL PRIVAT - TEST GRILA

1) Raporturile de drept international privat sunt:


a. raporturi civile fara element de extraneitate
b. raporturi de drept privat cu element strain
c. raporturi de drept financiar
2) Raportul de drept international privat se difereniaza de raportul de drept intern
prin :
a. existenta unuia sau mai multor elemente de extraneitate
b. obiect
c. continut
3) Raportul de drept international privat poate fi reglementat cu ajutorul :
a. normelor conflictuale
b. normelor de drept constitutional
c. normelor de drept administrative
4) Prin utilizarea normelor de drept substantial, se poate reglementa
a. raportul juridic cu element strain
b. raporturi juridice de natura penala
c. orice raporturi juridice
5) Care categorie de norme indica doar legea competenta?
a. normele conflictuale
b. normele materiale
c. normele substantiale
6) Ce rol au normele materiale ?
a. indica doar legea competenta
b. reglementeaza direct si nemijlocit raportul juridic cu element strain
c. nu se aplica in niciun caz direct si nemijlocit raportului juridic cu element strain
7) Metoda conflictualista presupune :
a. alegerea sau optiunea legii competente
b. aplicarea legii in raport de totalitatea imprejurarilor de fapt si a particularitatilor pe carele
prezinta
c. aplicarea normelor materiale
8) Ce fel de norma este aceea care solutioneaza conflictul de legi?
a. norma conflictuala
b. norma de aplicatie imediata
c. norma materiala
9) Ce categorie de norme inlatura posibilitatea conflictului de legi?
a. normele materiale
b. normele conflictuale
c. normele de drept procesual
10) Norma conflictuala este formata din:
a. continut
b. legatura

c. ambele variante
11) In cazul in care se precizeaza legea carei tari este competenta sa reglementeze
raportul juridic de drept international privat, este vorba de:
a. indicare directa
b. indicare indirecta
c. indicare secundara
12) In cazul in care cu ajutorul unei formule generale se determina legea
competenta, este vorba de :
a. indicare directa
b. indicare principala
c. indicare generala
13) Formula de fixare reprezinta :
a. legatura normei conflictuale sub forma indicarii generale
b. legatura normei conflictuale sub forma indicarii directe
c. legatura normei conflictuale sub forma indicarii secundare
14) Elementele prin care se stabileste legatura dintre un raport juridic si un anumit
sistem juridic se numesc :
a. formule de fixare
b. puncte de legatura
c. raporturi juridice
15) Printre cele mai importante puncte de legatura se numara :
a. cetatenia
b. formula de fixare
c. legatura normei conflictuale
16) Teritoriul este :
a. un punct de legatura
b. o formula de fixare
c. o legatura a normei conflictuale
17) Care din urmatoarele elemente constituie puncte de legatura
a. pavilionul unei nave sau aeronave
b. marea libera
c. apatridia
18) Dreptul international privat :
a. este o ramura de sine statatoare a dreptului
b. este o parte a dreptului civil
c. este o parte a dreptului international
19) Sunt izvoare interne ale dreptului international privat :
a. Constitutia Romaniei
b. Uzantele comerciale internationale
c. Cutuma international
20) Sunt izvoare interne ale dreptului international privat :

a. Legea nr. 105 din 1992


b. Practica judiciara
c. Practica arbitrala
21) Sunt izvoare internationale ale dreptului international privat :
a. Tratatele internationale
b. Practica judiciara
c. Uzantele comerciale interne
22) Sunt izvoare internationale ale dreptului international privat din punctul de
vedere al Romaniei:
a. Tratatele internationale, chiar si acelea la care nu participa tara noastra
b. Cutuma internationala
c. Uzantele comerciale interne
23) Aplicarea legii straine este, potrivit Legii nr. 105 / 1992
a. independenta de conditia reciprocitatii, de regula
b. dependenta de conditia reciprocitatii in toate cazurile
c. nu are tangenta juridica cu conditia reciprocitatii
24) Au valoare de factori in cadrul calificarii :
a. faptul ca noiunile si termenii au acelasi sens in sistemele de drept
b. faptul ca sistemele de drept au instituii juridice proprii, necunoscute celorlalte sisteme de
drept
c. faptul ca dreptul international privat contine doar elemente nationale
25) Faptul ca unele sisteme de drept au notiuni sau institutii juridice necunoscute
altor sisteme constituie:
a. un factor care determina calificarea
b. un punct de legatura
c. o formula de fixare
26) Calificarea secundara se realizeaza :
a. ulterior calificarii primare
b. anterior calificarii primare
c. odata cu calificarea primara
27) Calificarea se poate realiza :
a. dupa lex fori
b. dupa lex voluntatis
c. dupa lex mercatoria
28) Ce presupune teoria calificarii autonome?
a. notiunile folosite de norma conflictuala se califica autonom
b. notiunile folosite de norma conflictuale nu sunt supuse calificarii
c. notiunile folosite de norma conflictuale se califica dependent
29) Calificarea se realizeaza de regula :
a. potrivit lex fori
b. intotdeauna dupa lex causae
c. intotdeauna autonom

30) Sunt exceptii de la calificarea dupa lex fori :


a. autonomia de voina
b. calificarea primara
c. ordinea publica
31) De ce calificarea secundara constituie o exceptie de la calificarea potrivit 'lex
fori'?
a. deoarece constituie o problema de drept intern
b. deoarece constituie o problema de drept international
c. calificarea secundara nu constituie exceptie de la calificarea dupa lex fori
32) Tratatele internationale constituie exceptii de la calificarea dupa 'lex fori'?
a. da, deoarece unele norme conflictuale se gasesc in izvoare internationale
b. nu, fiindca nu exista vreo legatura intre tratate si calificare
c. nu, deoarece prin tratate internationale se face o calificare dupa lex causae
33) Trimiterea la legea straina se realizeaza
a. doar la unele ramuri de drept
b. doar la unele subramuri de drept
c. la intregul sistem de drept strain
34) In dreptul international privat, ordinea publica :
a. impiedica aplicarea legii straine
b. implica aplicarea legii straine
c. reprezinta ansamblul normelor imperative interne
35) Sunt situatii cand poate interveni fraudarea legii :
a. in ce priveste statutul personal, prin schimbarea locului contractului
b. in privinta succesiunii, prin mutarea imobilelor dintr-o tara in alta
c. in ce priveste statutul personal, prin schimbarea domiciliului
36) In care din urmatoarele situatii poate interveni fraudarea legii?
a. in ce priveste statutul personal, prin schimbarea cetateniei
b. in privinta succesiunii, prin schimbarea domiciliului
c. in ce priveste statutul personal, prin deplasarea pe teritoriul altui stat
37) Care sunt conditiile eficacitatii internationale a unui drept :
a. dreptul sa nu fi fost creat potrivit legii competente
b. dreptul sa fi indeplinit cerintele prevazute de legea straina competenta
c. dreptul dobandit nu poate produce efecte daca in tara in care este invocat nu a aparut o
lege noua care creaza un drept nou ce-l include si pe cel invocate
38) Metoda proper law ca metoda de reglementare a raportului juridic cu
element strain este :
a. o forma a notificarii legilor de aplicatie imediata
b. o forma a metodei folosirii normelor materiale
c. o forma a metodei conflictuale
39) Sunt izvoare interne ale dreptului international privat :
a. Doctrina
b. Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementare raporturilor de drept internat ional privat

c. Practica judiciara
40) Pentru Romania este izvor de drept international privat:
a. Tratatul international
b. Tratatul, conventia sau acordul la care Romania participa
c. Concordatul neratificat de Statul Roman
41) Norma conflictuala :
a. carmuiste propriu-zis raportul juridic cu element strain
b. nu desemneaza legea competenta a carmui nemijlocit raportul juridic cu element strain
c. solutioneaza conflictul de legi
42) Norma conflictuala poate figura :
a. In dreptul intern al fiecarei tari
b. Numai in continutul unei conventii sau tratat international
c. Numai in dreptul intern al unui stat
43) Cu privire la raportul juridic avand un element de extraneitate, se pot ridica
unele probleme care prezinta interes pentru aplicarea legii competente. Acestea
pot fi :
a. Calificarea, Retrimiterea, Ordinea publica in dreptul internaional privat, Fraudarea legii in
dreptul international privat
b. Punctele de legatura
c. Formula de fixare
44) Calificarea poate fi :
a. Numai primara
b. Numai secundara
c. Calificare primara si calificare secundara
45) Calificarea se poate face numai dupa lex fori (legea forului)
a. Da
b. Nu
c. Uneori
46) Ce reprezinta notiunea de strain - persoana fizica?
a. persoana care se afla pe teritoriul unui stat, fara a avea cetatenia acestuia
b. persoana care se afla pe teritoriul unui stat, avand cetatenia acelui stat
c. bipatridul
47) Recunoasterea persoanelor juridice straine in Romania se realizeaza:
a. Prin convenie sau tratat international
b. In temeiul legii
c. De plin drept si fara rezerva
48) Starea, capacitatea si relatiile de familie ale persoanei fizice sunt reglementate
:
a. De legile internationale
b. De legea sa nationala, afara numai daca prin dispozitii speciale, nu se prevede altfel
c. De nici o lege
49) Mostenirea in dreptul international privat este supusa in ceea ce priveste

bunurile mobile :
a. oriunde acestea s-ar afla, legii nationale pe care persoana decedata o avea la data morii.
b. legii locului unde fiecare din aceste bunuri este situat.
c. lex rei sitae
50) Mostenirea in dreptul international privat este supusa in ceea ce priveste
bunurile imobile :
a. oriunde acestea s-ar afla, legii nationale pe care persoana decedata o avea la data mortii.
b. legii locului unde fiecare din aceste bunuri este situat.
c. lex personnalis
51) Regula locus regit actum carmuieste:
a. Forma de publicitate a actului juridic
b. Forma exterioara a actului juridic
c. Situatia bunurilor imobile
52) Divortul sotilor cetateni romani aflati in strainatate este supus:
a. Legii statului strain
b. Legii romane
c. Lex voluntatis
53) Conditiile de fond pentru incheierea adoptiei sunt stabilite de :
a. Legea nationala a adoptatorului si a celui ce urmeaza a fi adoptat
b. Legea nationala a celui ce urmeaza a fi adoptat
c. Legea nationala a adoptatorului
54) Ce criterii exista in definirea legilor de aplicatie imediata?
a. criterii conflictualiste
b. criterii finaliste
c. criterii inovatoare
55) Ce se intelege prin luarea in considerare a legii straine?
a. situatia in care legea straina nu se aplica deloc
b. situatia in care legea straina este numai o conditie pentru aplicarea legii proprii
c. situatia in care legea straina inlocuieste total legea nationala
56) In situatia unor institutii necunoscute legii forului, cum ar fi cea de trust, se
mai poate pune problema calificarii potrivit lex fori?
a. nu, deoarece in acest caz exista o exceptie de la calificarea dupa lex fori
b. da, intotdeauna
c. cateodata
57) Potrivit carei reguli se vor conduce instantele judecatoresti chemate sa aplice
legea straina?
a. potrivit lex fori
b. potrivit lex causae
c. potrivit lex mercatoria
58) Care din urmatoarele elemente constituie onditii pentru recunoasterea
persoanei juridice straine :
a. ordinea publica se opne la recunoastere

b. persoana juridica a fost constituita in conformitate cu legea ei nationala


c. persoana juridica a fost dizolvata
59) Sunt fapte de stare civila :
a. moartea persoanei
b. casatoria
c. recunoasterea filiatiei
60) Sunt acte de stare civila (negotium) :
a. moartea persoanei
b. nasterea persoanei
c. adoptia
61) Ce se desemneaza prin regula lex rei sitae?
a. legea personala
b. legea situatiei bunurilor
c. legea contractului
62) Ce include domeniul de aplicare a regulii lex rei sitae?
a. executarea silita
b. cetatenia
c. nationalitatea
63) Care dintre urmatoarele efecte se datoreaza regulii locus regit actum?
a. actul juridic incheiat intr-o tara straina, in mod valabil, va avea in Romania aceeasi forta
probanta cu cea prevazuta in legea tarii unde s-a efectuat actul
b. lipsa cetateniei
c. aplicarea regulii lex rei sitae
64) In cazul inscrisurilor sub semnatura privata, ce fel de caracter are regula locus
regit actum?
a. caracter complementar
b. caracter obligatoriu
c. caracter facultativ
65) In cazul inscrisurilor autentice intocmite de straini in Romania, ce fel de
caracter are regula locus regit actum?
a. caracter complementar
b. caracter imperativ
c. caracter facultative
66) Cand partile nu-si exprima vointa in privinta legii aplicabile, iar prestatia
caracteristica nu poate fi localizata, ce principiu guverneaza determinarea legii
aplicabile?
a. lex contractus
b. lex voluntatis
c. lex loci contractus
67) Carei legi este supusa materia raspunderii civile delictuale?
a. legii nationale
b. legii personale
c. legii forului

68) Carui statut apartine casatoria?


a. statutului personal
b. legii forului
c. legii contractului
69) In ceea ce priveste efectele casatoriei, daca sotii au cetatenii diferite, ce lege
urmeaza a fi declarata competenta?
a. legea nationala comuna
b. legea domiciliului comun
c. legea contractului
70) Cum se stabileste filiatia copilului din afara casatoriei?
a. potrivit legii nationale a copilului, de la data nasterii
b. potrivit lex contractus
c. potrivit lex voluntatis
71) Ce lege guverneaza efectele adoptiei?
a. legea nationala a adoptatului
b. legea nationala a adoptatorului
c. lex voluntatis
72) Carei legi este supusa desfacerea adoptiei?
a. legii personale a adoptatului
b. aceleiasi legi ca si efectele adoptiei
c. lex contractus
73) Carei legi este supusa mostenirea privind bunurile imobile?
a. legii nationale
b. legii situatiei locului
c. legii contractului
74) Care sunt factorii care au determinat aparitia normelor dreptului international
privat?
a. posibilitatea de a recunoaste efectele unei legi straine
b. dreptul civil diferit prin continut de la un stat la altul sau de la o persoana la alta
c. ambele variante sunt corecte
75) Principiile aplicabile in doctrina anglo-americana normelor de drept
international privat sunt:
a. principiul teritorialitatii legilor
b. principiul personalitatii legilor
c. regula locus regit actum
76) Principiile teroriei statutarilor olandezi sunt:
a. aplicarea legii straine poate fi inlaturata daca aduce atingere ordinii locale
b. principiul teritorialitatii legilor
c. ambele variante sunt corecte
77) Ce reglementeaza normele conflictuale cu element de extraneitate?
a. raportul juridic cu element de extraneitate
b. arata direct si nemijlocit drepturile si obligatiile raportului juridic

c. legea competenta a fi aplicabila raportului juridic cu element de extraneitate


78) Care sunt elementele de structura ale normei conflictuale?
a. continutul normei conflictuale
b. legatura normei conflictuale
c. ambele variante sunt corecte
79) Care dintre normele conflictuale aratate mai jos, sunt clasificate dupa continut?
a. norme conflictuale referitoare la raporturi de familie
b. norme conflictuale referitoare la raporturi de drept penal
c. norme conflictuale unilateral
80) Care dintre normele conlictuale aratate mai jos, sunt clasificate dupa felul
legaturii?
a. norme conflictuale cu actiune dubla
b. norme conflictuale referitoare la contracte
c. norme conflictuale referitoare la proprietate
81) In ce poate consta elementul de extraneitate?
a. obiectul raportului juridic
b. locul producerii faptului generator, modificator sau extinctiv al raportului juridic
c. nici una din variante nu este corecta
82) Cum poate fi reglementat raportul juridic cu element de extraneitate?
a. cu ajutorul normelor materiale ori substantiale
b. cu ajutorul normelor conflictuale
c. ambele variante sunt corecte
83) In ce materii poate fi folosita norma conflictuala?
a. in materiile in care pot aparea conflicte de legi
b. in privinta acelor raporturi juridice care sunt reglementate de legea forului in exclusivitate
c. in materiile in care nu se aplica legea forului
84) Ce presupune metoda conflictualista?
a. aplicarea legii care are cea mai mare legatura cu raportul juridic
b. desemneaza legea unui anumit stat
c. toate variantele sunt corecte
85) Domeniul dreptului international privat este reprezentat de:
a. conflictul de jurisdictii si conflictul de legi
b. conditia juridica a strainului
c. ambele variante sunt corecte
86) Ce se intelege prin 'teoria recunoasterii drepturilor dobandite'
a. situatia juridica dobandita conform unei legi a unei tari ce poate fi recunoscuta in alta tara
b. raportul juridic susceptibil de a se aplica in cadrul a doua sau mai multe sisteme de drept
ce apartin unor state diferite
c. raportul juridic ce face legatura intre doua sau mai multe sisteme de drept
87) Elementele esentiale ale conflictului de legi sunt:
a. conflictele interprovinciale

b. sistemele de drept din diferite state


c. elementul de extraneitate
88) Care este legea aplicabila in cazul succesiunii de state?
a. legea forului in cazul in care statul a fost desfiintat prin contopire voluntara cu un alt stat
b. regulile de drept tranzitoriu din tratatul de unificare a celor doua state, atunci cand un stat
se desfiinteaza prin contopire voluntara cu un alt stat
c. regulile de drept tranzitoriu din tratatul de unificare a celor doua state, atunci cand un stat
a fost desfiitat prin constrangere
89) Care este legea aplicabila conflictului de legi in cazul statului nerecunoscut?
a. legea forului
b. legea statului nerecunoscut nu poate da nastere unui conflict de legi
c. legea statului strain
90) Din punct de vedere al naturii conflictelor interprovinciale care sunt problemele
care apar comparativ cu conflictul de legi propriu zis:
a. problemele de suveranitate
b. exceptia de ordine publica este inexistenta in cazul conflictelor interprovinciale
c. element de extraneitate
91) Care este cauza pentru care legile statului nerecunoscut trebuie sa dea nastere
la conflicte de legi:
a. teoria caracterului constitutiv al recunoasterii contravine Cartei ONU
b. recunoasterea unui stat este determinata de considerente economice
c. poate sa conditioneze aplicarea legii unui stat de recunoasterea altui stat
92) Ce sta la baza solutionarii conflictului de legi in timp si spatiu?
a. teoria extrateritorialitatii drepturilor dobandite
b. normele de drept international privat
c. nici una din variante nu este corecta
93) Notiunile juridice cu ajutorul carora se determina continutul normei conflictuale
sunt:
a. starea civila, capacitatea, forma actului juridic
b. forma actului juridic, locul executarii contractului
c. succesiunea bunurilor mobile, locul incheierii contractului, domiciliul
94) Calificarea se defineste ca fiind:
a. determinarea continutului notiunilor folosite de norma conflictuala
b. determina notiunile si termenii ce se regasesc in diferite sisteme de drept
c. nici una din variante nu este corecta
95) Care sunt notiunile juridice cu ajutorul carora se determina legatura normei
conflictuale?
a. locul unde s-a produs faptul pagubitor
b. locul executarii contractului si raportul obligational
c. raportul procesual
96) Calificarea secundara reprezinta:
a. continutul normei conflictuale
b. o problema a legii interne competente a reglementa raportul juridic, dupa ce a avut loc

calificarea primara
c. acea calificare care determina legea competen
97) Care este legea dupa care se solutioneaza conflictul de calificari?
a. legea forului (lex fori)
b. lex causae
c. ambele variante sunt corecte
98) Calificarea primara reprezinta:
a. legatura normei conflictuale
b. o problema de drept international privat care determina legea competenta
c. calificarea notiunilor folosite de norma conflictuala pentru a desemna sistemul de drept
aplicabil
99) Teoria calificarii autonome are urmatoarele particularitati:
a. continutul notiunilor folosite de norma conflictuala nu poate fi aceeasi cu continutul
notiunilor folosite de legislatia interna
b. notiunile folosite de norma conflictuala se califica independent de calificarea notiunilor
folosite de legea materiala interna a unui anumit stat
c. ambele variante sunt corecte
100) Teoria calificarii autonome prezinta interes pentru ca ea constituie o critica:
a. a teoriei calificarii dupa legea forului
b. a teoriei calificarii dupa lex causae
c. a teoriei calificarii dupa proper law
101) Care este importanta conflictului de calificari?
a. de solutionarea conflictului de calificari depinde solutionarea unui conflict de legi
b. determina legea aplicabila
c. ambele variante sunt corecte
102) Prin legea straina se intelege:
a. determinarea efectelor juridice in conformitate cu legea unui stat pentru o anumita situatie
b. dreptul strain indiferent care este izvorul sau
c. nici una din variante nu este corecta
103) Aplicarea legii straine presupune:
a. ca legea straina nu se impune prin autoritatea ei proprie, ci pentru ca normele conflictuale
ale unui stat reglementeaza aplicabilitatea acesteia in statul respectiv
b. un act al unui organ competent prin care se realizeaza prevederile unei legi straine
c. ambele variante sunt corecte
104) Cine are obligatia de a stabili continutul legii straine?
a. organul de jurisdictie conform sistemului de drept in care sarcina probei revine partii care
invoca legea straina
b. organul de jurisdictie sau judecatorul conform sistemelor de drept in care sarcina probei
revine partii care invoca legea straina
c. nici una din variante nu este corecta
105) Precizati care din mijloacele de proba mentionate mai jos pot fi considerate
probe conform legii straine:
a. expertiza scrisa

b. proba cu inscrisuri
c. nici una din variante nu este corecta
106) Ce presupune statutul legii straine in sistemul nostru de drept?
a. legea straina se aplica in temeiul normei conflictuale a forului
b. legea straina se aplica cu titlu de element de fapt
c. legea straina se interpreteaza ca in sistemul nostru de drept si nu ca in sistemul de drept
din care face parte
107) Care sunt efectele unui drept dobandit potrivit legii straine:
a. produce toate efectele pe care i le-a dat legea respectiva
b. produce efecte in alta tara daca contravine ordinii publice a tarii respective
c. produce mai multe efecte in alta tara decat ar produce in conformitate cu legea potrivit
careia s-a creat
108) Avantajele retrimiterii in gradul II sunt:
a. un mijloc de coordonare a sistemelor de drept
b. poate fi un mijloc de coordonare a sistemelor de drept
c. asigura executarea hotararilor judecatoresti
109) Care sunt formele retrimiterii:
a. retrimiterea facuta de legea straina la legea forului
b. retrimiterea facuta de legea straina la legea unei a treia tari si nu la legea forului
c. ambele variante sunt corecte
110) Retrimiterea nu se aplica in urmatoarele situatii:
a. cand se aplica regula locus regit actum
b. cand se aplica regulacercului vicios
c. in cazul teoriei retrimiterii-delegaiei
111) Domeniul invocarii legii publice il reprezinta:
a. ordinea publica poate fi folosita in toate materiile Dreptului Internaional Privat
b. in cazul statelor federale nu este posibila invocarea ordinii publice
c. ordinea publica in Dreptul International Privat se determina numai pe baza distinctiei
normelor juridice in imperativ sau prohibite, supletive sau permissive
112) Care sunt deosebirile dintre ordinea publica din Dreptul International Privat si
ordinea publica din dreptul intern:
a. toate normele de ordine publica din drept intern sunt de ordine publica in Drept
International Privat
b. ordinea publica in Dreptul International Privat indica limitele aplicarii legii straine
c. ordinea publica in drept intern nu se confunda cu normele teritoriale
113) Conditiile fraudarii legii in Dreptul Internaional Privat sunt:
a. necesitatea existentei unui act de vointa al partilor in folosirea sau aplicarea normei
conflictuale
b. utilizarea unor mijloace licite de parti cu intentia de a frauda legea, adica sa se obtina un
rezultat ilicit
c. ambele variante sunt corecte
114) Care sunt deosebirile dintre fraudarea legii si ordinea publica:

a. in cazul fraudarii legii se ia in considerare continutul legii straine


b. in cazul ordinii publice se ia in considerare activitatea frauduloasa a partilor
c. ordinea publica opreste aplicarea legii straine sau eficacitatea unui drept dobandit in
strainatate, iar fraudarea legii este sanctionata ca inopozibilitatea actului juridic in cauza
115) Cum pot partile sa fraudeze legea:
a. isi schima domiciliul sau cetatenia pentru a evita o dispozitie nefavorabila prezenta in legea
lor personala
b. isi schimba locul de incheiere a actului juridic pentru a se schimba dispozitiile legale privind
forma exterioara a actului
c. ambele variante sunt corecte
116) Cum se inregistreaza actele si faptele de stare civila cand exista un element
de extraneitate.
a. difera in functie de cetaenia persoanelor carora li se aplica si de statul in care se afla
b. difera in functie de locul incheierii actelor sau faptelor juridice
c. ambele variante sunt corecte
117) Legile romane privind statul personal urmaresc pe romani, atat timp cat:
a. nu au pierdut cetatenia romana
b. au pierdut cetatenia romana, dar au fost cetateni romani
c. nu au pierdut cetatenia romana, chiar daca au dobandit si o alta cetatenie
118) Legea romana admite ca lex personalis sa fie lex domicilii, in cazul:
a. strainilor cu mai multe cetatenii
b. apatrizilor
c. apatrizilor si strainilor cu mai multe cetatenii
119) Regimul juridic al drepturilor reale accesorii este carmuit de:
a. lex situs
b. lex contractus
c. lex fiori
120) Universalitaile de bunuri nu sunt supuse regulii:
a. lex rei sitae
b. lex fiori
c. lex contractus
121) Potrivit legii romane, conditiile de forma ale actului juridic sunt stabilite de
legea:
a. legea care reglementeaza fondul
b. legea locului unde a fost intocmit
c. legea domiciliului persoanei care l-a consimtit
122) Care sunt formele actelor juridice?
a. forma de publicitate, forma de abilitare, forma de procedura si forma exterioara
b. numai forma de procedura si forma exterioara
c. numai forma de abilitare si cea de publicitate
123) Exceptiile de la competenta legii locului incheierii actului juridic:
a. ordinea publica ca exceptie generala

b. ipotecile constituite intr-o tara straina asupra unor constructii situate in tara noastra ca
exceptie generala
c. nici una din variante nu este corecta
124) Precizati care din cazurile de mai jos sunt prevazute de sistemul nostru de
drept?
a. casatoria intre cetateni romani in strainatate se poate incheia in fata agentului diplomatic
sau functionarului consular al Romaniei in tara respectiva
b. casatoria intre un cetatean roman si un apatrid in strainatate se incheie de un organ
competent al statului respectiv
c. nici una din variante nu este corecta
125) Legea aplicabila nulitatii casatoriei:
a. legea competenta a reglementa conditiile de fond ale incheierii casatoriei, atunci cand
nulitatea se refera l aceste condiii
b. se aplica principiul personalitatii legilor
c. se aplica principiul teritorialitatii legilor
126) Legea aplicabila in cazul in care unul din soti este cetatean roman si ambii isi
au domiciliul in Romania din punct de vedere al efectelor casatoriei:
a. se aplica legea statului al carui cetatean este sotia
b. se aplica legea statului al carui cetatean este sotul
c. nici o varianta nu este corecta
127) Legea aplicabila in cazul nulitatii casatoriei pentru nerespectarea conditiilor
de fond este:
a. legea aplicabila situatiilor ce privesc incheierea casatoriei
b. legea romana in toate cazurile
c. legii nationale a sotului
128) In cazul in care parintii si copiii nu au aceeasi cetatenie, iar unul dintre parinti
este cetatean roman care este legea aplicabila raporturilor personale patrimoniale
dintre ei:
a. legea nationala a copilului
b. legea nationala a tatalui daca nu contravine principiilor fundamentale de drept
c. legea romana in cazul in care isi au domiciliul in Romania
129) Uzucapiunea este reglementata de:
a. legea romana indiferent de locul unde se afla bunul daca el apartine unui cetatean roman
b. de legea statului unde se implineste durata termenului de posesie al bunului
c. de legea statului unde bunul se afla la inceperea termenului de posesie prevazut in acest
scop
130) Prescriptia extinctiva a dreptului la actiune este supusa:
a. legii care se aplica dreptului subiectiv insusi
b. legea statului unde se afla bunul la implinirea termenului
c. nici una din cele doua variante
131) Dreptul de proprietate ce priveste un bun destinat exportului este
reglementat de:
a. de legea statului importator

b. de legea statului exportator


c. de legea statului exportator daca parile nu au convenit altfel
132) Legea contractului este determinata de :
a. numai de vointa partilor contractante
b. caracterul relatiilor economice internaionale
c. nici una din variante nu este corecta
133) Contractul care nu poate fi localizat in functie de prestatia caracteristica a
uneia dintre parti este spus:
a. legii locului unde a fost incheiat
b. legii locului unde a fost incheiat, dar numai in ceea ce priveste conditiile de fond
c. legea tarii de domiciliu a celui de la care a plecat oferta de a incheia contractual
134) Efectele juridice ale tacerii partii care contesta ca si-a dat consimtamantul la
incheierea unui contract sunt supuse:
a. legii nationale a persoanei fizice
b. legii statutului organic al persoanei juridice in cauza
c. ambele variante sunt corecte
135) Contractul dintre parti care isi au domiciliul sau sediul in state diferite se
considera incheiat:
a. la data dand ofertantul a inaintat oferta
b. la data cand acceptarea a ajuns la cunostina ofertantului
c. la data la care contractul a fost semnat de parti
136) In contractele de executare de lucrari daca partile nu au convenit altfel se
aplica:
a. legea sediului antreprenorului
b. legea sediului beneficiarului
c. legea tarii unde se afla bunul la care or fi executate lucrarile contractate intre parti
137) In contractele de asigurari, daca partile nu au convenit si asupra legii
aplicabile sunt incidente dispozitiile:
a. legii sediului asiguratorului
b. legii domiciliului sau sediului asiguratului
c. legii nationale a asiguratorului
138) In cazul contractului de donatie, daca partile nu au convenit asupra legii
aplicabile sunt incidente dispozitiile:
a. legii nationale a donatorului
b. legii domiciliului donatarului
c. ambele variante sunt corecte
139) Normele conflictuale cu privire la faptele juridice se refera la.
a. raspunderea civila contractuala
b. raspunderea civila delictuala
c. nici una din variante nu este corecta
140) Cine stabileste daca un fapt juridic constituie un act ilicit:
a. legea statului unde are loc faptul juridic

b. legea statului persoanei prejudiciate


c. legea statului in care autorul faptului juridic isi are domiciliul sau sediul social
141) In caz de concurenta neloiala pretentiile de reparatii sunt supuse:
a. legii statului pe a carei piata s-a produs rezultatul daunator
b. legii statului in care isi are domiciliul sau sediul social persoana prejudiciata
c. legii contractului dintre parti, daca actul de concurenta neloiala a adus prejudicii
raporturilor dintre ele
142) Imbogatirea fara cauza a unei persoane fizice sau juridice este supusa in
dreptul internaional privat:
a. legii statului unde isi are domiciliul sau sediul social persoana fizica sau juridica
b. legii statului unde s-a produs imbogatirea fara cauza
c. nici una din variante nu este corecta
143) Daunele cauzate pe sol de o aeronava sunt supuse:
a. legea statului pe al carui teritoriu s-au produs daunele
b. legea statului caruia ii apartine aeronava
c. legea raspunderii izvorate dintr-un abordaj
144) Ce categorii de raspundere civila delictuala reglementeaza 'lex loci delicti
commisi'?
a. raspunderea pentru fapta altuia
b. raspunderea directa
c. raspunderea comitentului pentru fapta prepusului
145) Ce lege se aplica pentru actele de asistenta si de salvare a persoanelor si
bunurilor?
a. legea locului evenimentului daca s-a produs in apele teritoriale
b. legea pavilionului daca evenimentul s-a produs in marea libera
c. nici una din variante nu este corecta
146) Care sunt domeniile in care se aplica legea locului delictului civil?
a. capacitatea delictuala
b. conditiile si intinderea raspunderii
c. ambele variante sunt corecte
147) Daca fapta generatoare de raspundere este savarsita intr-un stat, iar
prejudiciul este produs in alt stat, care este legea aplicabila?
a. legea locului unde s-a savarsit faptul ilicit
b. legea locului unde s-a produs prejudiciul
c. nici una din variante nu este corecta
148) Raporturile de drept international privat referitoare la incuviintarea adoptiei
in cazul in care cel adoptat este cetatean roman, apatrid sau are domiciliul in
Romania sunt solutionate de:
a. instanta nationala a adoptatorului in cazul in care acesta este cetatean strain sau apatrid
cu domiciliul sau resedinta in Romania
b. instanta nationala a celui ce urmeaza a fi adoptat
c. ambele variante sunt corecte

149) In cazul in care o jurisdictie straina se declara necompetenta sa solutioneze o


actiune formulata de un cetatean roman, actiunea respectiva poate fi introdusa la
una din urmatoarele instante:
a. instanta romana cu care procesul prezinta cele mai stranse legaturi
b. instanta de la domiciliul paratului
c. instanta de la locul unde a avut loc prejudiciul cauzat cetateanului roman care a formulat
actiunea
150) Ce intereseaza atunci cand se aplica regula 'lex rei sitae'?
a. daca bunurile sunt considerate 'ut singuli'
b. daca bunurile sunt corporale sau incorporale
c. ambele variante sunt corecte