Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru 1 (Ion Barbu)

.........................................
Des cercetat de pădureţi În țări de ghiață urgisită,
În pat de râu şi-n humă unsă, Pe același timp trăia cu el,
Împărăţea peste bureţi Lapona mică, liniștită,
Crai Crypto, inimă ascunsă, Cu piei; pre nume – Enigel.

La vecinic tron, de rouă parcă! De la iernat, la pășunat,


Dar printre ei bârfeau bureţii În noul an, să-și ducă renii,
De-o vrăjitoare mânătarcă, Prin aer ud, tot mai la sud,
De la fântâna tinereţii. Ea poposi pe muschiul crud
La crypto, mirele poienii.
Şi răi ghioci şi toporaşi
Din gropi ieşeau să-l ocărască, Pe trei covoare de răcoare
Sterp îl făceau şi nărăvaş, Lin adormi, torcând verdeață,
Că nu voia să înflorească. Când lângă sân, un rigă spân,
Cu eunucul lui bătrân,
Veni s-o-îmbie cu dulceață...
................................................ (Ion Barbu, Riga Crypto și lapona Enigel)

1. Identifică doi termeni din câmpul semantic al vegetalului.


2. Trascrie un epitet și o metaforă.
3. Prezintă caracteristicile principiului masculin din text.
4. Evidențiază antiteza apolinic – dionisiac, așa cum reiese din text.
Apolinicul se referă la rațiune, detașare, contemplare senină; dionisiacul dezvoltă stări pasionale, zbucium
sufletesc. Cele două coordonate antitetice sunt reprezentate de protagoniștii baladei.
5. Explică semnificația figurilor de stil din sintagma „țări de ghiață”.
6. Prezintă valoarea simbolică a călătoriei laponei spre sud.
7. Reliefează trăsăturile lirismului obiectiv având în vedere fragmentul dat.
Lirismul obiectiv este o formă de lirism care constă în transmiterea sentimentelor, idelor eului liric prin
intermediul personajelor, numite măști lirice.
8. Comentează semnificația titlului în raport cu textul poetic.
9. Argumentează, prin evidențierea a două trăsături, apartenența textului poetic la curentul literar modernism.
10. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic ( de exemplu: expresivitate, ambiguitate, sugestie,
reflexivitate) prezentă în textul dat.
Trăsăturile limbajului poetic sunt: expresivitatea (preferința pentru folosirea cuvintelor cu sensuri conotative,
care intră în structura unor figuri de stil), ambiguitatea (posibilitatea multiplei interpretări a unui text/ unei
secvențe/ sintagme poetice), sugestie (transmiterea stărilor vagi, imprecise, în mod indirect, prin câmpuri
semantice, simboluri, muzicalitate, cromatică), reflexivitatea (caracterul meditativ/ conceptual al versurilor
orientate către prezentarea sentimentelor eului poetic).