Sunteți pe pagina 1din 151

Vasile Javgureanu Pavel Gordelenco

prof. univ., dr. ing. conf. univ., dr. ing.

Universitatea Tehnică a Moldovei


Facultatea Inginerie Managerială, Industrială și Transporturi
Departamentul Inginerie Managerială și Industrială

SISTEME HIDRAULICE
și PNEUMATICE
ALBUM
Material didactic pentru curs, lucrări de laborator, lucrări practice,
lucrări de an şi teză de licență
(Specialitățile: MSP, CEMA, TCM, IS, ITTA, ITTF, UTAP, MAIU, MIFSC, MAIA, Facultatea IMIT, EM,
Facultatea EIE, Colegiul Tehnic al UTM)

Editura ”Tehnica-UTM”
Chişinău 2015
CZU 621.22+621.54(075.8)
J32
Prefaţă
Sistemele hidraulice și pneumatice, datorită progreselor
Sisteme hidraulice și pneumatice: remarcabile obținute de ştiinţă, tehnică şi tehnologia
contemporană, au înregistrat performanţe de excepţie sub
Album. Material didactic pentru curs, lucrări de laborator,
aspect cinematic şi dinamic al puterii, preciziei şi fiabilităţii.
lucrări practice, lucrări de an şi de licenţă, / V.Javgureanu,P.
Gordelenco-Ch: UTM, 2015, -151 p. Bibliografie: (10 tit). Această lucrare are scopul de a ajuta studenţii care
studiază sistemele hidraulice și pneumatice la soluţionarea
problemelor tehnice de specialitate. Prin conţinutul şi modul
Lucrarea se adresează studenţilor de la specialităţile MSP, de exprimare, lucrarea este adresată studenţilor de la
CEMA, TCM, IS, ITTA, ITTF, UTAP, MAIU, MIFSC, specialităţile MSP, CEMA, TCM, IS, ITTA, ITTF, UTAP,
MAIA, Facultatea IMIT, EM, Facultatea EIE, Colegiul Tehnic MAIU, MIFSC, MAIA, Facultatea IMIT, EM, Facultatea EIE,
al UTM cuprinzînd material în domeniul sistemelor hidraulice Colegiul Tehnic al UTM, dar poate fi utilizată şi de specialiştii
si pneumatice. în acest domeniu.

Albumul este structurată în 9 capitole care înserează


Editarea computerizată: material didactic în domeniul acţionărilor hidraulice, lucrări de
laborator, lucrări practice, lucrări de an şi de licenţă.
Gheorghe Bostan
La elaborarea albumului sa ținut cont de experienţa
Veaceslav Cosor acumulată în domeniu de autorii lucrării.
Copertă: Maxim Vaculenco Mulţumim studenţilor gr. MSP-121 Bostan Gh. şi
Cosor V. pentru ajutorul acordat în tehnoredactarea
ISBN 978-9975-45-402-95 computerizată a acestei lucrări metodice.
Autorii
SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE 3

Cuprins
1. Noţiuni generale despre acționările hidraulice........................................................................................ 7

1.1. Sistem de acționare hidraulică ............................................................................................................. 7

1.2. Transformarea energiei în sisteme hidraulice ...................................................................................... 7

1.3 Schema principială hidraulică ............................................................................................................... 8

1.4. Schemă hidraulică expusă în secționare .............................................................................................. 8

1.5. Sistem de acționare și comandă pentru o mașină de găurit ................................................................. 9

2. Pompe și motoare hidraulice utilizate în sistemele de acţionare hidraulică (SAH) ............................ 11

2.1. Simbolizarea aparatajului hidraulic și pneumatic ................................................................................. 12

2.2. Pompe hidraulice cu roți dințate ........................................................................................................... 15

2.3. Pompe hidraulice cu palete ................................................................................................................... 20

2.4. Pompe hidraulice cu pistonașe axiale ................................................................................................... 28


4 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

2.5. Pompe hidraulice cu pistonașe radiale .................................................................................................. 30

2.6. Motoare hidraulice cu roți dințate ......................................................................................................... 35

2.7. Motoare hidraulice cu pistonașe axiale ................................................................................................. 37

2.8. Motoare hidraulice cu pistonașe radiale și motoare hidraulice oscilante ............................................. 40

2.9. Motoare hidraulice liniare ..................................................................................................................... 43

2.10. Pierderile de debit, pierderile mecanice, randamentul volumic, mecanic și total al pompelor
și motoarelor hidraulice ...................................................................................................................... 49

3. Aparataj hidraulic pentru reglarea presiunii .......................................................................................... 55

3.1. Construcția supapei de presiune G54-3 cu conexiune cu filet (a) și simbolizarea grafică (b) ............. 56

3.2. Aparataj hidraulic pentru reglarea și controlul presiunii cu acțiune indirectă ..................................... 59

4. Aparataj hidraulic pentru reglarea debitului .......................................................................................... 63

4.1.Construcția droselului PG77-1 (a) și simbolizarea lui grafică (b) ......................................................... 64

4.2. Construcția regulatorului de debit MPG55-2*M (a) și simbolizarea lui grafică (b) ............................ 64

4.3. Construcția (a) schema tipică de utilizare (b) și simbolizarea grafică (c) a regulatorului de
debit cu supapă de sens unic MPG-55-3*M ............................................................................................... 64
SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE 5

4.4. Construcția (a) schema tipică de utilizare (b) și ciclograma de lucru (c) a regulatorului de debit
cu distribuitor si supapă de sens unic PG55-62 ........................................................................................... 65

4.5. Construcția (a) și simbolizarea grafică (b) regulatorului de debit cu supapă de presiune
MPG55-1*M ................................................................................................................................................ 66

4.6. Caracteristicile geometrice și hidraulice ale tipurilor reprezentative de rezistențe reglabile de


tip diafragmă ................................................................................................................................................ 67

5. Aparataj hidraulic de distribuție .............................................................................................................. 75

6. Aparataj hidraulic auxiliar ........................................................................................................................ 81

6.1. Filtre hidraulice ..................................................................................................................................... 82

6.2. Acumulatoare hidraulice ....................................................................................................................... 90

6.3. Conducte, armături și rezervoare .......................................................................................................... 95

6.4. Dispozitive pentru controlul presiunii, debitului, temperaturii și nivelul lichidului în sistem ............ 97

7. Reglarea vitezei organelor de lucru în sistemele de acționare hidraulică ............................................ 103

7.1. Reglarea volumică a vitezei organelor de lucru pentru mișcarea rotativă ........................................... 104

7.2. Reglarea volumică a vitezei organelor de lucru pentru mișcarea liniară ............................................. 106
6 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

7.3. Schema principială hidraulică pentru stabilizarea vitezei, reglarea volumică ..................................... 106

7.4. Reglarea rezistivă a vitezei organelor de lucru ..................................................................................... 107

7.5. Stabilizarea vitezei organelor de lucru pentru reglarea rezistivă a vitezei ........................................... 111

8. Tehnici de montaj al aparatajului hidraulic ............................................................................................ 113

9. Sisteme și aparataj pneumatic ................................................................................................................... 117

9.1. Compresoare.......................................................................................................................................... 117

9.2. Aparataj pneumatic pentru prepararea aerului ...................................................................................... 120

9.3. Aparataj pneumatic pentru reglarea presiunii aerului ........................................................................... 122

9.4. Unități pneumatice modulare ................................................................................................................ 126

9.5. Actuatori pneumatici ............................................................................................................................. 128

9.6. Aparataj pneumatic de distribuție ......................................................................................................... 136

9.7. Aparataj pneumatic pentru reglarea debitului aerului .......................................................................... 140


9.8. Aplicații în acționările pneumatic ......................................................................................................... 142
10. Bibliografie ................................................................................................................................................ 151
1. Noțiuni generale despre acționările hidraulice și pneumatice 7

1. Noțiuni generale despre acționările hidraulice și pneumatice


1.1. Sistem de acționare hidraulică (fig.1.1)
1.2. Transformarea energiei în sisteme hidraulice (fig.1.2)
1.3. Schema principială hidraulică (fig.1.3) Fig.1.1. Sistem de acționare hidraulică
1.4. Sistem hidraulic cu componente în secționare (fig.1.4) Fig.1.1. Sistem de acționare hidraulică
1.5. Sistem de acționare pneumatică (fig.1.5)

Fig.1.2. Transformarea energiei în sistemele hidraulice


8 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Fig.1.4. Schemă hidraulică expusă în secționare

Fig.1.3. Schema principială hidraulică


1. Noțiuni generale despre acționările hidraulice și pneumatice 9

Fig.1.5. Sistem de acționare și comandă pentru o mașină de găurit


10 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE
2. Pompe și motoare hidraulice utilizate în sistemele de acționare hidraulică 11

2. Pompe și motoare hidraulice utilizate în sistemele de acționare hidraulică


2.1. Simbolizarea aparatajului hidraulic și pneumatic (tab. 2.1)
2.2. Pompe hidraulice cu roți dințate
2.2.1. Clasificarea pompelor volumice (fig.2.1)
2.2.2. Caracteristica tehnică a pompelor (tab.2.2)
2.2.3. Pompă cu roți dințate cu angrenare exterioară (fig.2.2)
2.2.4. Pompă cu șurub (fig.2.3)
2.2.5. Elementele principale ale pompei cu șurub (fig.2.4)
2.2.6. Repartizarea presiunii pe carcasa pompei cu roți dințate (fig.2.5)
2.2.7. Echilibrarea de presiune pe carcasa pompei (fig.2.6)
2.2.8. Compensarea forțelor axiale la pompă cu roți dințate (fig.2.7)
2.2.9. Difuzor la intrarea în pompă (fig.2.8)
2.2.10. Pompă cu roți dințate etajată (fig.2.9)
2.2.11. Pompă cu roți dințate cu angrenaj exterior (fig.2.10)
2.2.12. Pompe cu roți dințate cu angrenaj interior (fig.2.11)
2.2.13. Pompe cu roți dințate cu angrenaj interior (fig.2.12)
2.2.14. Pompă cu roți dințate cu angrenaj interior (fig.2.13)
12 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Simbolizarea aparatajului hidraulic și pneumatic Tabelul 2.1


Semne convenționale – acționări hidraulice și pneumatice
Semn Semn
Denumirea Denumirea Semn convențional Denumirea Semn convențional Denumirea
convențional convențional
Cilindri Motor hidraulic
Transformarea energiei
cu piston și reglabil la capăt circular ireversibil
Pompe și compresoare
simplă acțiune cu capacitate const.

Pompe cu cilindree
reglabil la reversibil cu capete
fixă sens unic de cu resort
ambele capete constantă
curgere
Cilindri
cu readucerea telescopic – cu
două sensuri de ireversibil cu
gravitațională (cu dublă acțiune și
curgere capacitate variabilă
plunjer) deplasare
unilateral
Pompă cu cilindree
cu dublă acțiune
variabilă cu dublă acțiune reversibil cu
și deplasare
Sens unic de și tijă unilaterală capacitate variabilă
bilaterală
curgere
Pompă motor
Pneumohidraulic Pompa – motor
două sensuri de
cu tijă bilaterală cu membrană: nereglabil cu
curgere
cu simplă acțiune inversarea sensului
curentului
pompa – motor
Compresor cu nereglabil cu două
cu diferențial cu dublă acțiune
cilindree fixă sensuri ale
curentului
pompă – motor
Cilindru cu Multiplicator de
Motor oscilant nereglabil cu două
frânare neregl. la presiune:
hidraulic sensuri ale
un singur capăt Monofluid
curentului
Pompă – motor
nereglabil la nereglabil cu
pneumatic bifluid
ambele capete inversarea sensului
curentului
2. Pompe și motoare hidraulice utilizate în sistemele de acționare hidraulică 13

Tabelul 2.1. (continuare)


pompă – motor cu trei
cu două orificii cu
reglabil cu un orificii și cu șase orificii și
comandă
singur sens al două poziții trei poziții D 6/3
mecanică
curentului D3/2
pompă – motor cu patru
cu patru orificii și cu trei orificii cu
reglabil cu două orificii și
patru poziții comandă
sensuri ale două poziții
D 4/4 hidraulică
curentului D 4/2
cu cinci Distribuitoare cu
cu patru orificii
Transformator orificii și comandă directă:
cu comandă
pneumohidraulic două poziții ex. comandă
mecanică
D5/2 electromagnetică
Transmisii
cu trei
hidrostatice
orificii și Distribuitoare cu
nereglabilă, cu
trei poziții D comandă pilotată D
un singur sens de
3/2 4/2 servovalvă de
rotație
detailat debit amplificator
Cu patru
nereglabilă cu
orificii și simplificat
două sensuri de
trei poziții
rotație
D 4/3
reglabilă prin
pompă cu un
D 4/3 Distribuitoare servovalvă directă
singur sens de
D 4/3
ritație
Detailat
reglabilă prin
pompă și motor
servovalvă
(primară și
D 4/3 pilotată
secundară), cu simplificat electrohidraulică
două sensuri de
rotație
Distribuitorae cu
Distribuitor și
cursă reglabilă
regl. energiei cu reacție
D 4/3 continue
2 orificii și 2 mecanică
(servodistribuitoare
poziții (D 2/2)
sau servovalve)
14 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Tabelul 2.2 Caracteristica tehnică a pompelor

Fig.2.1. Clasificarea pompelor volumice


2. Pompe și motoare hidraulice utilizate în sistemele de acționare hidraulică 15

Fig.2.3. Pompă cu șurub

Fig.2.2. Pompă cu roți dințate cu angrenare


exterioară Fig.2.4. Elementele principale ale pompei cu șurub
16 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Fig.2.5. Repartizarea presiunii pe carcasa pompei cu roți dințate


Fig.2.6. Echilibrarea de presiune pe carcasa pompei

Fig.2.7. Compensarea forțelor axiale la pompa cu roți dințate Fig.2.8. Difuzor la intrarea în pompă
2. Pompe și motoare hidraulice utilizate în sistemele de acționare hidraulică 17

Fig.2.9. Pompă cu roți dințate etajată

Fig.2.10. Pompă cu roți dințate cu angrenaj exterior


18 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Fig.2.11. Pompe cu roți dințate cu angrenaj exterior

Fig.2.12. Pompe cu roți dințate cu angrenaj interior


2. Pompe și motoare hidraulice utilizate în sistemele de acționare hidraulică 19

Fig.2.13. Pompă cu roți dințate cu angrenaj interior


20 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

2.3. Pompe hidraulice cu palete 2.3.9. Pompă cu palete reglabile: în stânga cu acțiune directă,
în dreapta cu acțiune indirectă (fig.2.22)
2.3.1. Pompă cu palete culisante cu acțiune simplă și aspirație
exterioară (fig.2.14) 2.3.10. Regulator de presiune în care pompa asigură un debit
maximal. Presiunea de lucru este mai mică decât presiunea
2.3.2. Pompă cu palete culisante cu acțiune simplă și aspirație reglată a regulatorului de presiune (fig.2.23)
interioară (fig.2.15) 2.3.11. Regulator de presiune în care pompa are debitul zero.
Presiunea de lucru corespunde presiunii de reglare a
2.3.3. Pompă cu palete culisante cu acțiune dublă (fig.2.16) regulatorului de presiune (fig.2.24)

2.3.4. Sistem de reglare a volumului geometric pentru pompă


cu palete culisante cu acțiune simplă (fig.2.17)

2.3.5 Construcția și forma profilului paletelor culisante


(fig.2.18)

2.3.6. Pompă cu palete reglabilă cu acțiune simplă (fig.2.19)

2.3.7. Pompă cu palete cu acțiune simplă (fig.2.20)

2.3.8. Pompă cu palete (fig.2.21)


2. Pompe și motoare hidraulice utilizate în sistemele de acționare hidraulică 21

Fig.2.15. Pompă cu palete culisante cu acțiune simplă și


aspirație interioară

Fig.2.14. Pompă cu palete culisante cu acțiune simplă


și aspirație exterioară
Fig.2.16. Pompă cu palete culisante cu acțiune dublă
22 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Fig.2.17. Sistem de reglare a volumului geometric pentru pompă cu palete culisante cu acțiune simplă
2. Pompe și motoare hidraulice utilizate în sistemele de acționare hidraulică 23

Fig.2.18. Construcția și forma profilului paletelor


24 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Fig.2.19. Pompă cu palete reglabilă cu acțiune simplă


2. Pompe și motoare hidraulice utilizate în sistemele de acționare hidraulică 25

Fig.2.20. Pompă cu palete cu acțiune simplă Fig.2.21. Pompă cu palete

Fig.2.22. Pompă cu palete reglabile: în stânga cu acțiune directă, în dreapta cu acțiune indirectă
26 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Fig.2.23. Regulator de presiune în care pompa asigură un debit maximal


Presiunea de lucru este mai mică decât presiunea reglată a regulatorului de presiune
2. Pompe și motoare hidraulice utilizate în sistemele de acționare hidraulică 27

Fig.2.24. Regulator de presiune în care pompa are debitul zero


Presiunea de lucru corespunde presiunii de reglare a regulatorului de presiune
28 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

2.4. Pompe hidraulice cu pistonașe axiale

2.4.1. Pompă cu pistonașe axiale cu disc înclinat


(fig.2.25)

2.4.2. Pompă cu pistonașe axiale cu bloc înclinat


(fig.2.26)

2.4.3. Pompă cu pistonașe axiale cu disc fix și volum


geometric reglabil (fig.2.27)

Fig.2.25. Pompă cu pistonașe axiale cu disc înclinat


2. Pompe și motoare hidraulice utilizate în sistemele de acționare hidraulică 29

Fig.2.26. Pompă cu pistonașe axiale cu bloc înclinat

Fig.2.27. Pompă cu pistonașe axiale cu disc fix și volum geometric reglabil


30 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

2.5. Pompe hidraulice cu pistonașe radiale

2.5.1. Pompe cu pistonașe radiale cu sprijin exterior


(fig.2.28)

2.5.2. Pompă cu pistonașe radiale cu sprijin interior


(fig.2.29)

2.5.3. Pompă cu pistonașe radiale cu sprijin interior


(fig.2.30);

2.5.4. Sistem de reglare automată a excentricității


(fig.2.31)

2.5.5. Tipuri constructive de realizare a ghidării piston-


statorului (fig.2.32)

2.5.6. Pompe cu pistonașe radiale (fig.2.33)

2.5.7. Pompă cu pistonașe radiale cu arbore excentric


(fig.2.34)

Fig.2.28. Pompă cu pistonașe radiale cu sprijin exterior


2. Pompe și motoare hidraulice utilizate în sistemele de acționare hidraulică 31

Fig.2.29. Pompă cu pistonașe radiale cu sprijin interior


32 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Fig.2.31. Sistem de reglare automată a excentricității

Fig.2.30. Pompă cu pistonașe radiale cu sprijin interior


2. Pompe și motoare hidraulice utilizate în sistemele de acționare hidraulică 33

Fig.2.33. Pompe cu pistonașe radiale


Fig.2.32. Tipuri constructive de realizare a ghidării piston-statorului
34 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Fig.2.34. Pompă cu pistonașe radiale cu arbore excentric


2. Pompe și motoare hidraulice utilizate în sistemele de acționare hidraulică 35

2.6. Motoare hidraulice cu roți dințate

2.6.1. Motor hidraulic cu roți dințate (fig.2.35)

2.6.2. Motor hidraulic cu roți dințate (fig.2.36)

2.6.3. Motor hidraulic cu roți dințate planetare (fig.2.37)

Fig.2.35. Motor hidraulic cu roți dințate

Fig.2.36. Motor hidraulic cu roți dințate


36 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Fig.2.37. Motor hidraulic cu roți dințate planetare


2. Pompe și motoare hidraulice utilizate în sistemele de acționare hidraulică 37

2.7. Motoare hidraulice cu pistonașe axiale

2.7.1. Motor hidraulic cu pistonașe axiale, cu arbore fix și


corp rotativ (fig.2.38)

2.7.2. Motor hidraulic cu pistonașe axiale, cu corp rotativ


destinat pentru transmisia roții (fig.2.39)

2.7.3. Motor hidraulic cu pistonașe axiale, cu arbore


rotativ (cu acțiune multiplă) (fig.2.40)

2.7.4. Motor hidraulic cu pistonașe axiale cu acțiune


multiplă (fig.2.41) Fig.2.38. Motor hidraulic cu pistonașe axiale,
cu arbore fix și corp rotativ

Fig.2.39. Motor hidraulic cu pistonașe axiale, cu corp rotativ


destinat pentru transmisia roții
38 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Fig.2.40. Motor hidraulic cu pistonașe axiale, cu arbore rotativ (cu acțiune multiplă)
2. Pompe și motoare hidraulice utilizate în sistemele de acționare hidraulică 39

Fig.2.41. Motor hidraulic cu pistonașe axiale cu acțiune multiplă


40 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

2.8. Motoare hidraulice cu pistonașe radiale și motoare


hidraulice oscilante

2.8.1. Motor hidraulic cu pistonașe radiale (fig.2.42)

2.8.2. În stânga: volumul geometric al pompei – 100%; în


dreapta: volumul geometric – 50% (fig.2.43)

2.8.3. Motor hidraulic rotativ cu pistonașe radiale cu sprijin


exterior al pistoanelor (fig.2.44)

2.8.4. Motoare hidraulice oscilante (fig.2 .45)

2.8.5. Motor hidraulic rotativ cu pistonașe radiale


(fig.2.46)

2.8.6. Motor hidraulic rotativ cu pistonașe radiale cu sprijin


interior al pistoanelor (fig.2.47) Fig.2.42. Motor hidraulic cu pistonașe radiale
2. Pompe și motoare hidraulice utilizate în sistemele de acționare hidraulică 41

Fig.2.43. În stânga: volumul geometric al pompeiv – 100%; în dreapta: volumul geometric – 50%.

Fig.2.44. Motor hidraulic rotativ cu pistonașe radiale cu


sprijin exterior al pistoanelor Fig.2.45. Motoare hidraulice oscilante
42 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Fig.2.46. Motor hidraulic rotativ cu pistonașe radiale

Fig.2.47. Motor hidraulic rotativ cu pistonașe radiale cu sprijin interior al pistoanelor


2. Pompe și motoare hidraulice utilizate în sistemele de acționare hidraulică 43

2.9. Motoare hidraulice liniare

2.9.1. Clasificarea motoarelor hidraulice liniare (CH, MH,


fig.2.48)

2.9.2. Componentele principale ale unui cilindru hidraulic


cu dublă acțiune (fig.2.49)

2.9.3. Element pentru prinderea elementului acționat de


tijă (fig.2.50)

2.9.4. Cilindru telescopic (fig.2.51)

2.9.5. Variantele de fixare a cilindrului (fig.2.52)

2.9.6. Mecanisme de etanșare piston-cilindru (fig.2.53)

2.9.7. Mecanisme de etanșare tijă-capac (fig.2.54)

2.9.8. Soluții pentru frânare la capat de cursă (fig.2.55)

2.9.9. Cilindru hidraulic (fig.2.56)

2.9.10. Cilindrii hidraulici rotunzi (fig.2.57)

2.9.11. Amortizare reglabilă la sfârșit de cursă a


cilindrului hidraulic (fig.2.58)

2.9.12. Cilindru hidraulic cu flanșă (fig.2.59)


44 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Fig.2.48. Clasificarea motoarelor hidraulice liniare

Fig.2.49. Componentele principale ale unui cilindru hidraulic cu dublă acțiune


2. Pompe și motoare hidraulice utilizate în sistemele de acționare hidraulică 45

Fig.2.51. Cilindru telescopic


Fig.2.50. Elemente pentru prinderea elementului acționat de tijă

Fig.2.52. Variante de fixare a cilindrului


46 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Fig.2.53. Mecanisme de etanșare piston-cilindru Fig.2.54. Mecanisme de etanșare tijă-capac

Fig.2.56. Cilindru hidraulic


Fig.2.55. Soluții pentru frânare la capăt de cursă
2. Pompe și motoare hidraulice utilizate în sistemele de acționare hidraulică 47

Fig.2.57. Cilindrii hidraulici rotunzi


Fig.2.58. Amortizare reglabilă la sfârșit de cursă
a cilindrului hidraulic
48 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Fig.2.59. Cilindru hidraulic cu flanșă


2. Pompe și motoare hidraulice utilizate în sistemele de acționare hidraulică 49

2.10. Pierderile de debit, pierderile mecanice, randamentul 2.10.10. Caracteristica randament mecanic (𝜂𝑚𝑝 ), cădere
volumic, mecanic și total al pompelor și motoarelor hidraulice de presiune (ΔP𝑝 ) a pompei hidraulice rotative (fig.2.69)

2.10.1. Caracteristica debit-presiune a pompelor volumice rotative 2.10.11. Caracteristica randament mecanic (𝜂𝑚𝑚 ), cădere
(fig.2.60) de presiune (ΔP𝑚 ) a motoarelor hidraulice rotative
(fig.2.70)
2.10.2. Caracteristica randament volumic (ηvp ), cădere de
presiune (Δp ) a pompelor volumice rotative (fig.2.61) 2.10.12. Caracteristici echirandament al pompelor
hidraulice volumice (fig.2.71)
2.10.3. Caracteristica randament volumic (ηvp ), numărul de
turație (n) a pompelor volumice rotative (fig.2.62) 2.10.13. Caracteristici echirandament al motoarelor
hidraulice volumice (fig.2.72)
2.10.4. Caracteristica randament volumic (ηvp ), parametrul de
2.10.14. Caracteristica debit-cădere de presiune a pompelor
reglare (𝜀) a pompelor volumice rotative (fig.2.63) hidraulice rotative (fig.2.73)
2.10.5. Caracteristica randament volumic (ηvp ), temperatura 2.10.15. Caracteristica moment de torsiune-coeficient de
lichidului (T) a pompelor volumice rotative (fig.2.64) viscozitate dinamică a pompelor hidraulice rotative
2.10.6. Caracteristica debit-presiune a motoarelor volumice (fig.2.74)
rotative (fig.2.65)
2.10.16. Caracteristica moment de torsiune-cădere de
2.10.7. Schema direcției de mișcare a debitului și pierderilor de presiune a pompelor hidraulice rotative (fig.2.75)
lichid în pompă (a) și motor (b) (fig.2.66)
2.10.8. Caracteristica numărului de turații-debit al motoarelor
hidraulice rotative (fig.2.67)
2.10.9. Caracteristica turație (n), cădere de presiune (Δ𝑝 ) a
motoarelor hidraulice rotative (fig.2.68)
50 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Fig.2.60. Caracteristica debit-presiune a pompelor Fig.2.61. Caracteristica randament volumic (ηvp ),


volumice rotative cădere de presiune (Δp ) a pompelor volumice rotative

Fig.2.62. Caracteristica randament volumic (ηvp ), Fig.2.63. Caracteristica randament volumic (ηvp ), parametrul de
numărul de turație (n) a pompelor volumice rotative reglare (𝜀) a pompelor volumice rotative
2. Pompe și motoare hidraulice utilizate în sistemele de acționare hidraulică 51

Fig.2.65. Caracteristica debit-presiune a motoarelor


Fig.2.64. Caracteristica randament volumic (ηvp ), temperatura
volumice rotative
lichidului (T) a pompelor volumice rotative

Fig.2.66. Schema direcției de mișcare a debitului și pierderilor de Fig.2.67. Caracteristica numărului de turații-debit
lichid în pompă (a) și motor (b) al motoarelor hidraulice rotative
52 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Fig.2.68. Caracteristica turație (n), cădere de presiune (Δ𝑝 ) Fig.2.69. Caracteristica randament mecanic (𝜂𝑚𝑝 ), cădere de
a motoarelor hidraulice rotative presiune (ΔP𝑝 ) a pompei hidraulice rotative

Fig. 2.70. Caracteristica randament mecanic (𝜂𝑚𝑚 ), Fig.2.71. Caracteristici echirandament


cădere de presiune (ΔP𝑚 ) a motoarelor hidraulice rotative ale pompelor hidraulice volumice
2. Pompe și motoare hidraulice utilizate în sistemele de acționare hidraulică 53

Fig.2.72. Caracteristici echirandament ale motoarelor hidraulice Fig.2.73. Caracteristica debit-cădere de presiune a pompelor
volumice hidraulice rotative

Fig.2.75. Caracteristica moment de torsiune-cădere de


Fig.2.74. Caracteristica moment de torsiune-coeficient de presiune a pompelor hidraulice rotative
viscozitate dinamică a pompelor hidraulice rotative
54 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE
3. Aparataj hidraulic pentru reglarea presiunii 55

3. Aparataj hidraulic pentru reglarea presiunii 3.2.2. Codul de marcare a supapelor de presiune
cu acțiune indirectă MCPV cu montaj cap-la-cap și cu
3.1. Aparataj hidraulic pentru reglarea și controlul presiunii cu filet (fig.3.7)
acțiune directă
3.2.3. Supapă de reducție cu acțiune indirectă (a)
3.1.1. Construcția supapei de presiune G54-3 cu conexiune cu filet și simbolizarea grafică (b) (fig.3.8)
(a) și simbolizarea grafică (b) (fig.3.1)
3.2.4. Supapă de siguranță după presiune cu acțiune
3.1.2. Execuția după schemele supapelor de presiune (tab.3.1) indirectă după TU2-053-05749043-02-88 (a) și
simbolizarea grafică (b) (fig.3.9)
3.1.3. Construcția supapei de presiune cu supapă de sens unic G66-
3 cu conectare prin filet (a) și simbolizarea grafică în schemele
3.2.5. Supapă de reglare a presiunii cu acțiune indirectă și
hidraulice după execuție (b) (fig.3.2)
execuție modulară (fig.3.10)
3.1.4. Codul de marcare a supapelor de presiune G54-3 și
G66-3 (fig.3.3) 3.2.6. Supapă de reducție cu acțiune directă (fig.3.11)

3.1.5. Supape de reglare a presiunii cu acțiune directă cu execuție 3.2.7. Supapă de reglare a presiunii cu acțiune indirectă
încorporată. (fig.3.4) cu descărcare electrică (fig.3.12)
3.1.6. Supapă de reglare a presiunii cu execuție încorporată
(fig.3.5)

3.2. Aparataj hidraulic pentru reglarea și controlul presiunii cu


acțiune indirectă.

3.2.1. Construcția supapei cu acțiune indirectă MCPV pentru


montare cap-la-cap (a) și simbolizarea grafică (b) (fig.3.6)
56 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Fig.3.1. Construcția supapei de presiune G54-3 cu conexiune cu filet (a) și simbolizarea grafică (b)
3. Aparataj hidraulic pentru reglarea presiunii 57

Tabelul 3.1. Execuția după schemele supapelor de presiune

Fig.3.2. Construcția supapei de presiune cu supapă de sens


unic G66-3 cu conectare prin filet (a) și simbolizarea
grafică în schemele hidraulice după execuție (b)
58 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Fig.3.4. Supape de reglare a presiunii cu acțiune directă cu


execuție încorporată

Fig.3.3. Codul de marcare a supapelor de presiune G54-3 și Fig.3.5. Supapă de reglare a presiunii cu execuție
G66-3 încorporată
3. Aparataj hidraulic pentru reglarea presiunii 59

a) b)
Fig.3.6. Construcția supapei cu acțiune indirectă MCPV
pentru montare cap-la-cap (a) și simbolizarea grafică (b)

Fig.3.7. Codul de marcare a supapelor de presiune


Fig.3.8. Supapă de reducție cu acțiune indirectă (a)
cu acțiune indirectă MCPV cu montaj cap-la-cap și cu filet
și simbolizarea grafică (b).
60 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Fig.3.10. Supapă de reglare a presiunii cu acțiune indirectă


și execuție modulară

Fig.3.9. Supapă de siguranță după presiune cu acțiune indirectă


după TU2-053-05749043-02-88 (a) și simbolizarea grafică (b) Fig.3.11. Supapă de reducție cu acțiune directă
3. Aparataj hidraulic pentru reglarea presiunii 61

Fig.3.12. Supapă de reglare a presiunii cu acțiune indirectă cu descărcare electrică


62 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE
4. Aparataj hidraulic pentru reglarea debitului 63

4. Aparataj hidraulic pentru reglarea debitului 4.9. Drosel cu supapă de sens cu execuție prin filet (fig.4.8)
4.10. Simbolizarea droselului reglabil (în stânga) și a droselului
4.1. Construcția droselului PG77-1 (a) și simbolizarea lui reglabil cu supapă de sens (în dreapta) ( fig.4.9)
grafică (b) (fig.4.1) 4.11. Drosele reglabile încorporate în conductă (fig.4.10)
4.2. Construcția regulatorului de debit MPG55-2*M (a) 4.12. Drosel cu execuție prin îmbinare (fig.4.11)
și simbolizarea lui grafică (b) (fig.4.2) 4.13. Drosele cu supape de sens cu execuție modulară
(fig.4.12)
4.3. Construcția (a), schema tipică de utilizare (b) și
simbolizarea grafică (c) a regulatorului de debit cu supapă de 4.14. Drosel cu supapă de sens cu execuție modulară secționat
sens unic MPG55-3*M (fig.4.3) (fig.4.13)
4.4. Construcția (a), schema tipică de utilizare (b) și 4.15. Drosele cu execuție prin filet (stânga și centru) și prin
ciclorama de lucru (c) a regulatorului de debit cu distribuitor îmbinare (dreapta) (fig.4.14)
și supapă de sens unic PG55-62 (fig.4.4); 4.16. Drosel cu supapă de sens cu execuție prin îmbinare
4.5. Variația coeficientului de rezistență locală ς în funcție de secționat (fig.4.15)
deschiderea relativă (fig.4.5) 4.17. Regulator de debit cu 2 căi cu regulator de presiune la
ieșire secționat (fig.4.16)
4.6. Construcția (a) și simbolizarea grafică (b) a regulatorului
de debit cu supapă de presiune MP55-1*M (fig.4.6) 4.18. Drosel de cale secționat cu dirijare prin pârghie cu rolă
4.7. Caracteristicile geometrice și hidraulice ale tipurilor (fig.4.17)
reprezentative de rezistențe reglabile de tip diafragmă 4.19. Simbolizarea droselului de cale (fig.4.18)
(tab 4.1)
4.20. Construcția droselului de cale de tip traseu (fig. 4.19)
4.8. Drosel cu execuție prin filet (fig.4.7)
4.21. Caracteristicile statice ale droselelor (fig.4.20)
4.22. Amplasarea droselului în serie pe circuitul de alimentare
(fig.4.21)
64 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Fig.4.1. Construcția droselului PG77-1 (a)


și simbolizarea lui grafică (b) Fig.4.2. Construcția regulatorului de debit MPG55-2*M (a)
și simbolizarea lui grafică (b)

Fig.4.3. Construcția (a), schema tipică de utilizare (b) și simbolizarea grafică (c)
a regulatorului de debit cu supapă de sens unic MPG55-3*M
4. Aparataj hidraulic pentru reglarea debitului 65

Fig.4.5. Variația coeficientului de rezistență locală ς


în funcție de deschiderea relativă
Fig.4.4. Construcția (a), schema tipică de utilizare (b)
și ciclorama de lucru (c) a regulatorului de debit cu distribuitor
și supapă de sens unic PG55-62
66 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Fig.4.6. Construcția (a) și simbolizarea grafică (b) a regulatorului de debit


cu supapă de presiune MP55-1*M
4. Aparataj hidraulic pentru reglarea debitului 67

Tabelul. 4.1. Caracteristicile geometrice și hidraulice ale tipurilor reprezentative de rezistențe reglabile de tip diafragmă

Tip de drosel Schema funcțională Caracteristici geometrice și hidraulice


𝑦
< 0.1
𝑑
𝜇 = 0.61
Drosel cu sertar cilindric 𝜃 = 69°
𝐴0 (𝑦) = 𝜋 ∗ 𝑑 ∗ 𝑦
𝑅𝑒𝑐𝑟 = 260

𝐴𝑜 (𝑦) ≅ 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑅 ∗ 𝑦
𝑅𝑒𝑐𝑟 ≅ 100
Drosel cu obturator plan 𝑅2
𝜁(𝑦) = 1.3 + 0.05 ∗ 2
𝑦

𝑟 ≅ 1.3 ∗ 𝑅
𝐴0 (𝑦) ≅ 1.5 ∗ 𝑅 ∗ 𝑦
Drosel cu obturator sferic 𝑅𝑒𝑐𝑟 ≅ 100
𝑅2
𝜁(𝑦) = 0.5 + 0.066 ∗ 2
𝑦
68 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Tabelul 4.1 (continuare)


2
𝐴𝑎 = 𝜋 ∗ 𝑅
𝛼
𝐴0 (𝑦) = 𝜋 ∗ 𝑦1 ∗ sin
2
𝑦1
Drosel cu obturator conic ∗ (𝑑 − ∗ sin 𝛼)
2
𝑅𝑒𝑐𝑟 ≅ 100
(cu ac)
𝐴2𝑎
𝜁(𝑦) = 0.5 + 0.15 ∗
𝐴0 (𝑦)2
𝐴0 (𝑦)
𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 ≤ 0.1
𝐴𝑎
(𝑅 − 𝑦)
𝐴0 (𝑦) = 𝑧 ∗ 𝑅2 ∗ 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠
Drosel cu z orificii radiale 𝑅
−(𝑅 − 𝑌)√2 ∗ 𝑅 ∗ 𝑦 − 𝑦 2
𝑅2 (𝛼 − sin 𝛼)
𝑠𝑎𝑢 𝐴(𝛼) =
în sertar cilindric tubular 2
𝛼 − 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑖
𝜁 − 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚 𝑐𝑢𝑟𝑏𝑒𝑖 1 𝑑𝑖𝑛 𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 4.5
𝐴0 (𝑦) = 𝑦 ∗ 𝑎 ∗ sin 𝛼
Drosel cu fantă dreptunghiulară în sertar 𝜁 − 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚 𝑐𝑢𝑟𝑏𝑒𝑖 2, 𝑑𝑖𝑛 𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 4.5
cilindric
4. Aparataj hidraulic pentru reglarea debitului 69

Tabelul 4.1 (continuare)

𝑦
𝐴0 (𝑦) = 2 ∗ [(𝑅2 arccos (1 − ))
2𝑅

Drosel cu găuri radiale în 𝑦 𝑦2


sertar cilindric și în bucșă √
− (𝑅 − ) 𝑅 ∗ 𝑦 − ]
2 4

𝐴0 (𝛼) = 𝑅2 (𝛼 − sin 𝛼)/2


𝛼 − 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑖
𝜁 − 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚 𝑐𝑢𝑟𝑏𝑒𝑖 1 𝑑𝑖𝑛 𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 4.5
𝐴0 (𝑥) = 𝑧 ∗ 𝑎 ∗ 𝑦
𝜁 − 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚 𝑐𝑢𝑟𝑏𝑒𝑖 2, 𝑑𝑖𝑛 𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 4.5
Drosel cu sertar cilindric și z
fante dreptunghiulare în bucșă

𝐴0 (𝑦) = 𝑅 ∗ 𝑎 ∗ 𝛼
𝜁 − 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚 𝑐𝑢𝑟𝑏𝑒𝑖 2, 𝑑𝑖𝑛 𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 4.5
Drosel cu fantă
dreptunghiulară în sertar
cilindric tubular rotativ
70 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Fig.4.8. Drosel cu supapă de sens cu execuție prin filet


Fig.4.7. Drosel cu execuție prin filet

Fig.4.9. Simbolizarea droselului reglabil (în stânga)


și a droselului reglabil cu supapă de sens (în dreapta)
Fig.4.10. Drosele reglabile încorporate în conductă
4. Aparataj hidraulic pentru reglarea debitului 71

Fig.4.11. Drosel cu execuție prin îmbinare


Fig.4.12. Drosele cu supape de sens cu execuție modulară

Fig.4.13. Drosel cu supapă de sens cu execuție modulară


Fig.4.14. Drosele cu execuție prin filet (stânga și centru) și
prin îmbinare (dreapta)
72 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Fig.4.16.Regulator de debit cu 2 căi


Fig.4.15. Drosel cu supapă de sens cu execuție prin îmbinare cu regulator de presiune la ieșire
5. Aparatură hidraulică de distribuție. 73

Fig.4.17. Drosel de cale cu dirijare prin pârghie cu rolă

Fig.4.18.Simbolizarea droselului de cale


Fig.4.19. Construcția droselului de cale de tip traseu
74 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Fig.4.21. Amplasarea droselului în serie pe circuitul


de alimentare

Fig.4.20. Caracteristicile statice ale droselelor


5. Aparataj hidraulic de distribuție 75

5. Aparataj hidraulic de distribuție.

5.1. Distribuitor cu sertar cilindric în mișcare de rotație


acționat cu manetă (fig.5.1)

5.2. Distribuitor hidraulic cu sertar cilindric în mișcare de


translație acționat hidraulic (fig.5.2)

5.3. Simbolizarea distribuitoarelor hidraulice (tab.5.1)

5.4. Distribuitor cu sertar cilindric în mișcare de


translație acționat cu manetă (fig.5.3) Fig.5.1. Distribuitor cu sertar cilindric în mișcarea de
rotație acționat cu manetă
5.5. Distribuitor hidraulic 4/3 cu dirijare mecanică și
centrare cu arcuri (fig.5.4)

5.6. Distribuitoare hidraulice cu dirijare mecanică


(fig.5.5)

5.7. Distribuitor hidraulic cu dirijare electrohidraulică,


centrare cu arcuri și execuție prin îmbinare (fig.5.6)

5.8. Simbolizarea distribuitoarelor pilotate (fig.5.7)


Fig.5.2. Distribuitor cu sertar cilindric în mișcarea de
5.9. Distribuitor hidraulic cu dirijare electrohidraulică, translație acționat hidraulic
centrare hidraulică și execuție prin îmbinare (fig.5.8)

5.10. Distribuitor hidraulic 3/2 rotativ cu fixator (fig.5.9)


76 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Tabelul 5.1. Simbolizarea distribuitoarelor hidraulice


5. Aparataj hidraulic de distribuție 77

Fig.5.3. Distribuitor cu sertar cilindric în mișcare de translație


acționat cu manetă Fig.5.4. Distribuitor hidraulic 4/3 cu dirijare mecanică și
centrare cu arcuri

Fig.5.5. Distribuitoare hidraulice cu dirijare mecanică


78 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Fig.5.6. Distribuitor hidraulic cu dirijare electrohidraulică,


centrare cu arcuri și execuție prin îmbinare

Fig.5.7. Simbolizarea distribuitoarelor pilotate


5. Aparataj hidraulic de distribuție 79

Fig.5.8. Distribuitor hidraulic cu dirijare electrohidraulică, centrare hidraulică și execuție prin îmbinare
80 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Fig.5.9. Distribuitor hidraulic 3/2 rotativ cu fixator


6. Aparataj hidraulic auxiliar 81

6. Aparataj hidraulic auxiliar. 6.1.12. Filtru electrostatic (fig.6.12)

6.1. Filtre hidraulice 6.1.13. Filtre de aspirație montate pe conducte (fig.6.13)

6.1.1. Construcția unui filtru (fig.6.1) 6.1.14. Simbolizarea filtrelor de turnare (amorsare) (fig.6.14)

6.1.2. Filtru cu element filtrant de tip sită metalică (fig.6.2) 6.1.15. Simbolizarea filtrelor de presiune (fig.6.15)

6.1.16. Filtre de turnare (amorsare) (fig.6.16)


6.1.3. Locuri sensibile la poluare în componentele hidraulice
(fig.6.3) 6.1.17. Simbolizarea filtrelor în linia de evacuare (fig.6.17)
6.1.4. Suprafața de acțiune a filtrului (fig.6.4) 6.1.18. Posibilități de amplasare a filtrelor (fig.6.18)

6.1.5. Filtru cu element filtrant de tip sită metalică fixat la


bușonul de umplere (fig.6.5)

6.1.6. Filtru cu element filtrant din plase disc (fig.6.6)

6.1.7. Filtru cu element filtrant din pâslă (fig.6.7)

6.1.8. Filtru cu element filtrant din pâslă (fig.6.8)

6.1.9. Filtru cu element filtrant din inele de pâslă (fig.6.9)

6.1.10. Structură unui element filtrant pentru presiune ridicată


(fig.6.10)

6.1.11. Filtru magnetic (fig.6.11)


82 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Fig.6.2. Filtru cu element filtrant de tip sită metalică

Fig.6.1. Construcția unui filtru


6. Aparataj hidraulic auxiliar 83

Fig.6.3. Locuri sensibile la poluare în componentele hidraulice


84 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Fig.6.5 Filtru cu element filtrant de tip sită


metalică fixat la bușonul de umplere
Fig.6.4. Suprafața de acțiune a filtrului

Fig.6.6. Filtru cu element filtrant din plase disc


Fig.6.7. Filtru cu element filtrant din pâslă
6. Aparataj hidraulic auxiliar 85

Fig.6.8. Filtru cu element filtrant din pâslă

Fig.6.9. Filtru cu element filtrant din inele de pâslă

Fig.6.10. Structura unui element filtrant penru presiune ridicată Fig.6.11. Filtru magnetic
86 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Fig.6.12. Filtru electrostatic

Fig.6.13. Filtre de aspirație montate pe conducte

Fig.6.14. Simbolizarea filtrelor de turnare (amorsare)


6. Aparataj hidraulic auxiliar 87

Fig.6.15. Simbolizarea filtrelor de presiune Fig.6.16. Filtre de turnare (amorsare)


88 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Fig.6.17. Simbolizarea filtrelor în linia de evacuare


6. Aparataj hidraulic auxiliar 89

Fig.6.18. Posibilități de amplasare a filtrelor


90 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

6.2. Acumulatoare hidraulice

6.2.1. Tipuri de acumulatoare (fig.6.19)

6.2.2. Acumulator hidraulic cu membrană (fig.6.20)

6.2.3. Acumulator hidraulic de tip balon (fig.6.21)

6.2.4. Acumulatoare hidraulice cu pistoane (fig. 6.22)

6.2.5. Acumulator hidraulic de tip balon (fig.6.23)


Fig.6.19. Tipuri de acumulatoare
6.2.6. Acumulator hidraulic cu membrană, sus –
construcție sudată; jos – contrucție cu filet (fig.6.24)

6.2.7. Acumulator hidraulic cu piston (fig.6.25)

6.2.8. Blocul de încărcare al acumulatorului (fig.6.26);

6.2.9. Circuit de acționare cu acumulator (fig.6.27)

Fig.6.20. Acumulator hidraulic cu membrană


6. Aparataj hidraulic auxiliar 91

Fig.6.21. Acumulator hidraulic de tip balon Fig.6.22. Acumulatoare hidraulice cu pistoane


92 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Fig.6.24. Acumulator hidraulic cu membrană, sus –


Fig.6.23. Acumulator hidraulic de tip balon construcție sudată; jos – contrucție cu filet
6. Aparataj hidraulic auxiliar 93

Fig.6.25. Acumulator hidraulic cu piston


Fig.6.26. Blocul de încărcare al acumulatorului
94 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Fig.6.27. Circuit de acționare cu acumulator


6. Aparataj hidraulic auxiliar 95

6.3. Conducte, armături și rezervoare

6.3.1. Conductă flexibilă cu inserție (fig.6.28)

6.3.2. Conductă flexibilă cu inserție (fig.6.29)

6.3.3. Cot pentru fixarea conductei la blocurile


hidraulice cu aparate (fig.6.30)

6.3.4. Niplu cu inel Ermeto (fig.6.31)

6.3.5. Racord rotitor (fig.6.32) Fig.6.28. Conductă flexibilă cu inserție


6.3.6. Principalele componente ale unui
rezervor (fig.6.33)

Fig.6.29. Conductă flexibilă cu inserție


96 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Fig.6.30. Cot pentru fixarea conductei la blocurile hidraulice


Fig.6.31. Niplu cu inel Ermeto
cu aparate

Fig.6.32. Racord rotitor Fig.6.33. Principalele componente ale unui rezervor


6. Aparataj hidraulic auxiliar 97

6.4. Dispozitive pentru controlul presiunii, debitului,


temperaturii și nivelul lichidului în sistem

6.4.1. Manometru cu tub Burdon (fig.6.34)

6.4.2. Construcția manometrului cu tub Burdon (fig.6.35)

6.4.3. Construcția manometrului cu diafragma (fig.6.36)

6.4.4. Construcția manometrului diferențial cu diafragmă (fig.6.37)

6.4.5. Simbolizarea releurilor de presiune (fig.6.38)

6.4.6. Construcția comutatorului manometrului cu manometru


încorporat (fig.6.39) Fig.6.34. Manometru cu tub Burdon

6.4.7. Releuri de presiune de tip plonjor (fig.6.40)

6.4.8. Traductor de temperatură (fig.6.41)

6.4.9. Releu de presiune electronic (fig.6.42)

6.4.10. Construcția releului de presiune de tip plonjor (fig.6.43)

6.4.11. Debitmetre (fig.6.44)

6.4.12. Întrerupătoare plutitoare (fig.6.45)

6.4.13. Indicatoare de nivel (fig.6.46)


Fig.6.35. Construcția manometrului cu tub Burdon
98 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Fig.6.37. Construcția manometrului diferențial cu diafragmă

Fig.6.38. Simbolizarea releurilor de presiune


Fig.6.36. Construcția manometrului cu diafragmă
6. Aparataj hidraulic auxiliar 99

Fig.6.39. Construcția comutatorului manometrului cu


manometru încorporat Fig.6.40. Releuri de presiune de tip plonjor

Fig.6.41. Traductor de temperatură Fig.6.42. Releu de presiune electronic


100 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Fig.6.44. Debitmetre

Fig.6.43. Construcția releului de presiune de tip plonjor


6. Aparataj hidraulic auxiliar 101

Fig.6.46. Indicatoare de nivel

Fig.6.45. Întrerupătoare plutitoare


102 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE
7. Reglarea vitezei organelor de lucru în sistemele de acționare hidraulică 103

7. Reglarea vitezei organelor de lucru în sistemele de rezistivă a vitezei când droselul este montat la ieșirea din
acționare hidraulică motorul hidraulc (fig.7.10)
7.1. Reglarea volumică a vitezei pentru mișcarea rotativă 7.4.3. Caracteristica de sarcină 𝑉0 = 𝑓(𝑆0 ) pentru reglarea
7.1.1. Schema reglării volumice pentru mișcarea rotativă cu rezistivă a vitezei când droselul este montat în serie
ajutorul pompei reglabile (fig.7.1) (fig.7.11)
7.1.2. Caracteristica putere (𝑁𝑚 ),cuplu (𝑀𝑚 ), numărul de turații 7.4.4. Schema principială hidraulică pentru reglarea rezistivă
(𝑛𝑚 ) ale motorului hidraulic rotativ (fig.7.2) a vitezei când droselul este montat paralel motorului hidraulic
7.1.3. Schema reglării volumice pentru mișcarea rotativă cu (fig.7.12);
ajutorul motorului reglabil (fig.7.3) 7.4.5. Caracteristica de sarcină 𝑉0 = 𝑓(𝑆0 ) pentru reglarea
7.1.4. Caracteristica putere (𝑁𝑚 ), cuplu (𝑀𝑚 ), numărul de rezistivă a vitezei când droselul este montat paralel motorului
turații (𝑛𝑚 ) ale motorului hidraulic rotativ (fig.7.4) hidraulic (fig.7.13)
7.1.5. Schema reglării volumice pentru mișcarea rotativă cu 7.5. Stabilizarea vitezei organelor de lucru pentru reglarea
ajutorul pompei și motorului – reglabil (fig.7.5) rezistivă.
7.1.6. Caracteristica putere (𝑁𝑚 ), cuplu (𝑀𝑚 ), numărul de 7.5.1. Schemele tip cu utilizarea regulatorului de debit MPG
turații (𝑛𝑚 ) ale motorului hidraulic rotativ (fig.7.6) 55-2*M (a, b, c, d) (fig.7.14)
7.2. Reglarea volumică a vitezei pentru mișcarea liniară 7.5.2. Schema tipică de utilizare a regulatorului de debit cu
7.2.1. Schema principială hidraulică pentru reglarea volumică a supapă de sens unic MPG55-3*M (fig.7.15)
vitezei la mișcare liniară (fig.7.7) 7.5.3 Schema tipică de utilizare cu distribuitor și supapă de
sens unic PG55-62 (fig.7.16)
7.3. Schema principială hidraulică pentru stabilizarea vitezei,
7.5.4. Dependența randamentului sistemului hidraulic (𝜂𝑆𝐻 )
reglarea volumică (fig.7.8)
de viteza relativă a organului de lucru (𝑉0 ) (fig.7.17)
7.4. Reglarea rezistivă a vitezei organelor de lucru
7.5.5. Caracteristica de sarcină (𝑉0 = 𝑓(𝑆0 ) a sistemului
7.4.1. Schema principială hidraulică pentru reglarea rezistivă a hidraulic (fig.7.18)
vitezei cănd droselul este montat la intrarea în motorul hidraulic 7.5.6. Scheme principale tip cu utilizarea regulatorului de
(fig.7.9) debit MPG55-1*M (a) și 2MPG55-1 (b) (fig.7.19)
7.4.2. Schema principială hidraulică pentru reglarea
104 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Fig.7.2. Caracteristica putere (𝑁𝑚 ), cuplu (𝑀𝑚 ),numărul de


Fig.7.1. Schema reglării volumice pentru mișcarea rotativă cu turații (𝑛𝑚 ) ale motorului hidraulic rotativ
ajutorul pompei reglabile
7. Reglarea vitezei organelor de lucru în sistemele de acționare hidraulică 105

Fig.7.4. Caracteristica putere (𝑁𝑚 ),cuplu (𝑀𝑚 ) – numărul de


Fig.7.3. Schema reglării volumice pentru mișcarea rotativă cu turații (𝑛𝑚 ) ale motorului hidraulic rotativ
ajutorul motorului reglabil

Fig.7.5. Schema reglării volumice pentru mișcarea rotativă


Fig.7.6. Caracteristica putere (𝑁𝑚 ), cuplu (𝑀𝑚 ) – numărul de
cu ajutorul pompei și motorului-reglabil turații (𝑛𝑚 ) ale motorului hidraulic rotativ
106 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Fig.7.7. Schema principială hidraulică pentru reglarea volumică Fig.7.8. Schema principială hidraulică pentru
a vitezei la mișcarea liniară stabilizarea vitezei, reglarea volumică
7. Reglarea vitezei organelor de lucru în sistemele de acționare hidraulică 107

Fig.7.9. Schema principială hidraulică pentru reglarea rezistivă Fig.7.10. Schema principială hidraulică pentru reglarea
a vitezei când droselul este montat la intrarea în motorul rezistivă a vitezei când droselul este montat la ieșirea din
hidraulic motorul hidraulic
108 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Fig.7.11. Caracteristica de sarcină 𝑉0 = 𝑓(𝑆0 ) pentru reglarea


rezistivă a vitezei când droselul este montat în serie
Fig.7.12. Schema principială hidraulică pentru reglarea
rezistivă a vitezei când droselul este montat paralel motorului
hidraulic
7. Reglarea vitezei organelor de lucru în sistemele de acționare hidraulică 109

Fig.7.13. Caracteristica de sarcină 𝑉0 = 𝑓(𝑆0 ) pentru


reglarea rezistivă a vitezei când droselul este montat
paralel motorului hidraulic
110 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Fig.7.14.Schemele tip cu utilizarea regulatorului de debit MPG 55-2*M(a, b, c, d)


7. Reglarea vitezei organelor de lucru în sistemele de acționare hidraulică 111

Fig.7.15. Schema tipică de utilizare a regulatorului de debit cu Fig.7.16. Schema tipică de utilizare cu distribuitor și supapă
supapă de sens unic MPG55-3*M de sens unic PG55-62

Fig.7.17. Dependența randamentului sistemului hidraulic (𝜂𝑆𝐻 ) Fig.7.18. Caracteristica de sarcină 𝑉0 = 𝑓(𝑆0 ) a sistemului
de viteza relativă a organului de lucru (𝑉0 ) hidraulic
112 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Fig.7.19. Scheme principiale tip cu utilizarea regulatorului de debit MPG55-1*M (a) și 2MPG55-1 (b)
8. Tehnici de montaj al aparatajului hidraulic 113

8. Tehnici de montaj al aparatajului hidraulic

8.1. Supapa de sens cu execuție prin filet (fig.8.1)

8.2. Drosele cu execuție prin filet (fig.8.2)

8.3. Supape de presiune cu execuție prin încorporare (fig.8.3)

8.4. Distribuitor hidraulic cu execuție prin îmbinare (fig.8.4)

8.5. Supapă de presiune cu execuție prin îmbinare (fig.8.5)

8.6. Suprafață de montaj cu forma A6 DIN 24340 (fig.8.6)

8.7. Suprafață de montaj cu forma A10 DIN 24340 (fig.8.7)


Fig.8.1. Supapă de sens cu execuție prin filet
8.8. Suprafață de montaj cu forma A16 DIN 24340 (fig.8.8)

8.9. Placă de montaj (fig.8.9)

8.10. Montarea aparatajului hidraulic modular prin îmbinare


plană (fig.8.10)

8.11. Bloc de montat fabricat la comandă (fig.8.11)

8.12. Montarea în turn a aparatajului hidraulic (fig.8.12)

8.13. Bloc multisecțional de dirijare pentru mașinile mobile


(fig.8.13)
Fig.8.2. Drosele cu execuție prin filet
114 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Fig.8.3.Supape de presiune cu execuție prin încorporare Fig.8.4 Distribuitor hidraulic cu execuție prin îmbinare

Fig.8.5. Supapa de presiune cu execuție prin îmbinare Fig.8.6. Suprafață de montaj cu forma A6 DIN 24340
8. Tehnici de montaj al aparatajului hidraulic 115

Fig.8.7. Suprafață de montaj cu formă A10 DIN 24340 Fig.8.8. Suprafață de montaj cu forma A16 DIN 24340

Fig.8.9. Placă de montaj Fig.8.10. Montarea aparatajului hidraulic modular prin


îmbinare plană
116 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Fig.8.11. Bloc de montat fabricat la comandă Fig.8.12. Montarea în turn a aparatajului hidraulic

Fig.8.13. Bloc multisecțional de dirijare pentru mașinile mobile


9. Sisteme și aparataj pneumatic 117

9. Sisteme și aparataj pneumatic.

9.1. Compresoare

9.1.1. Principalele tipuri de compresoare folosite în


sistemele pneumatice (fig.9.1)

9.1.2. Compresorul cu piston cu o treaptă de


comprimare (fig.9.2)

9.1.3. Compresorul cu palete culisante (fig.9.3)

9.1.4. Principiul de funcționare a compresorului cu


şurub (fig.9.4)

9.1.5. Compresorul cu pistoane cu două trepte (fig.9.5)

9.1.6. Compresor cu membrană (fig.9.6)

Fig.9.1. Principalele tipuri de compresoare folosite în sistemele


pneumatice
118 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Fig.9.2. Compresorul cu piston cu o treaptă de comprimare Fig.9.3. Compresorul cu palete culisante

Fig.9.4. Principiul de funcționare a compresorului cu şurub


9. Sisteme și aparataj pneumatic 119

Fig.9.5. Compresor cu pistoane cu două trepte

Fig.9.6. Compresor cu membrană


120 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

9.2. Aparataj pneumatic pentru prepararea


aerului

9.2.1. Filtru standard cu separator de apă (a) şi


filtru cu separator de apă şi purjor automat (b –
detaliu) montat opţional în locul supapei de purjare
manuală (fig.9.7)

9.2.2. Microfiltru tipic (fig.9.8)

9.2.3. Clase de calitate pentru aerul comprimat


conform ISO 8571-1( tab 9.1)
Fig.9.7. Filtru standard cu separator de apă (a) şi filtru cu separator de apă
şi purjor automat (b – detaliu) montat opţional în locul supapei de purjare
manuală.

Fig.9.8. Microfiltru tipic


9. Sisteme și aparataj pneumatic 121

Tabelul. 9.1. Clase de calitate pentru aerul comprimat conform ISO 8571-1

Vapori de apă
Particule solide Ulei
Clasa de Punctul de rouă (Dew
Dimensiunea maximă a Densitatea maximă
calitate Point) minim sub presiune
particulelor (µm) 𝒎𝒈/𝒎𝟑 ppm
(ºC)
0 conform specificației conform specificației conform specificației

1 01 -70 0.01 0.008


2 1 -40 0.1 0.08

3 5 -20 1 0.8

4 15 +3 5 4
5 40 +7 >5 >4

6 - +10 - -
122 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

9.3. Aparataj pneumatic pentru reglarea presiunii


aerului

9.3.1. Principiul de funcționare a regulatorului de presiune


cu descărcare (tip relieving) (fig.9.9)

9.3.2. Funcţionarea descărcării (fig.9.10)

9.3.3. Principiul de funcționare a regulatorului cu


compensare Q (debit) (fig.9.11)

9.3.4. Regulatorul de presiune standard complet compensate


(fig.9.12)

9.3.5. Regulatorul de presiune pilotat local (fig.9.13)

9.3.6. Filtru-regulator tipic (fig.9.14)

Fig.9.9. Principiul de funcționare a regulatorului de presiune cu


descărcare (tip relieving)
9. Sisteme și aparataj pneumatic 123

Fig. 9.10. Funcţionarea descărcării


124 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Fig.9.11. Principiul de funcționare regulatorului cu compensare Q


Fig.9.12. Regulatorul de presiune standard complet
(debit)
compensate
9. Sisteme și aparataj pneumatic 125

Fig.9.13. Regulatorul de presiune pilotat local Fig.9.14. Filtru-regulator tipic


126 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

9.4. Unități pneumatice modulare

9.4.1. Unitate pneumatică modulară F.R.L. tipică


(fig.9.15)

9.4.2. Structuri uzuale de unităţi pneumatice modulare


(fig.9.16)

Fig.9.15. Unitate pneumatică modulară F.R.L. tipică


9. Sisteme și aparataj pneumatic 127

Fig.9.16. Structuri uzuale de unităţi pneumatice modulare


128 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

9.5. Actuatori pneumatici 9.5.14. Sanie pneumatică pentru curse scurte (fig.9.30)

9.5.1. Cilindru tipic cu simplă acţiune de împingere (fig.9.17) 9.5.15. Cilindru fără tijă cu cuplare mecanică (fig.9.31)
9.5.2. Cilindru cu dublă acţiune şi tijă unilaterală (fig.9.18) 9.5.16. Actuator rotativ cu două pistoane şi mecanism pinion –
9.5.3. Construcţia cilindrului pneumatic standard cu dublă cremalieră (fig.9.32)
acţiune şi amortizare (fig.9.19)
9.5.17. Actuator rotativ cu patru pistoane şi două cremaliere
9.5.4. Cilindri cu tijă bilaterală: a) tijă mobilă; b)tija fixă (fig.9.33)
(fig.9.20)
9.5.18. Actuatori rotativi cu o singură paletă (fig.9.34)
9.5.5. Cilindru plat cu piston oval (fig.9.21)
9.5.19. Unitate de roto-translaţie (fig.9.35)
9.5.6. Cilidru compact (fig.9.22)
9.5.20. Graifăr standard cu deschidere unghiulară
9.5.7. Cilindru compact ghidat (fig.9.23)
(fig.9.36)
9.5.8. Unitate de translaţie cu tije unilaterale (fig.9.24)
9.5.21. Graifăr cu deschidere la 180° cu cremalieră şi pinioane
9.5.9. Unităţi de translaţie cu tije bilaterale: a) corp mobil; (fig.9.37)
b) corp fix (fig.9.25)
9.5.22. Graifăr cu deschidere unghiulară şi autoblocare
9.5.10. Aplicaţii tipice pentru cilindrii cu blocare pe sens: a)
(fig.9.38)
b) prevenirea căderii pe verticală; c) menţinerea strângerii
(fig.9.26) 9.5.23. Graifăr cu deschidere paralelă, cu două bacuri
9.5.11. Soluţii pentru montajul fix (fig.9.27) (fig.9.39)

9.5.12. Soluţii pentru montajul oscilant (fig.9.28) 9.5.24. Graifăr cu deschidere mare (fig. 9.40)
9.5.13. Articulaţie sferică pentru tijă (fig.9.29) 9.5.25. Graifăre cu două, trei sau patru bacuri şi actuator liniar
(fig.9.41)
9. Sisteme și aparataj pneumatic 129

Fig.9.17. Cilindru tipic cu simplă acţiune de împingere Fig.9.18. Cilindru cu dublă acţiune şi tijă unilaterală

Fig.9.19. Construcţia cilindrului pneumatic standard cu dublă Fig.9.20. Cilindri cu tijă bilaterală: a) tijă mobilă; b) tijă fixă
acţiune şi amortizare
130 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Fig.9.21. Cilindru plat cu piston oval


Fig.9.22. Cilindru compact
9. Sisteme și aparataj pneumatic 131

Fig.9.23. Cilindru compact ghidat Fig.9.24. Unitate de translaţie cu tije unilaterale

Fig.9.25. Unităţi de translaţie cu tije bilaterale: a) corp


Fig.9.26. Aplicaţii tipice pentru cilindrii cu blocare pe sens: a) b)
mobil; b) corp fix
prevenirea căderii pe verticală; c) menţinerea strângerii
132 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Fig.9.28. Soluţii pentru montajul oscilant

Fig.9.27. Soluţii pentru montajul fix


Fig.9.29 Articulaţie sferică pentru tijă

Fig.9.31. Cilindru fără tijă cu cuplare mecanică


Fig.9.30. Sanie pneumatică pentru curse scurte
9. Sisteme și aparataj pneumatic 133

Fig.9.32. Actuator rotativ cu două pistoane şi mecanism


pinion – cremalieră Fig.9.33. Actuator rotativ cu patru pistoane şi două cremaliere

Fig.9.35. Unitate de roto-translaţie


Fig.9.34. Actuatori rotativi cu o singură paletă
134 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Fig.9.36. Graifăr standard cu deschidere unghiulară Fig.9.37. Graifăr cu deschidere la 180° cu cremalieră şi pinioane

Fig.9.38. Graifăr cu deschidere unghiulară şi autoblocare Fig.9.39. Graifăr cu deschidere paralelă, cu două bacuri
9. Sisteme și aparataj pneumatic 135

Fig.9.40. Graifăr cu deschidere mare


Fig.9.41. Graifăre cu două, trei sau patru bacuri
şi actuator liniar
136 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

9.6. Aparataj pneumatic de distribuție

9.6.1. Părţile constructive ale unui distribuitor (fig.9.42)

9.6.2. Minidistribuitor 3/2 NC cu supape - modulul de bază


(fig.9.43)

9.6.3. Exemple de simboluri pentru distribuitoarele


pneumatice (tab 9.2)

9.6.4. Distribuitoare cu poziţie preferenţială – aplicaţii (tab


9.3)

9.6.5. Distribuitor 3/2 cu supapă dublă echilibrată -


modulul de bază (fig.9.44)
Fig.9.42. Părţile constructive ale unui distribuitor
9.6.6. Distribuţie 5/2 cu sertar de translaţie-plan (fig.9.45)

9.6.7. Baterie pe placă de bază modular (fig.9.46)

9.6.8. Baterie de electrodistribuitoare cu piloţi


electromagnetici pe o singură parte (fig.9.47)

9.6.9. Conectarea unei baterii cu conector multiplu


printr-un singur cablu (fig.9.48)
9.6.10. Supapa selectoare de circuit (OR, SAU) (fig.9.49)

9.6.11. Baterie de electrodistribuitoare precablată, cu ctor


tiplu plat (fig.9.50) Fig.9.43. Minidistribuitor 3/2 NC cu supape - modulul de bază
9. Sisteme și aparataj pneumatic 137

Tabelul 9.2. Exemple de simboluri pentru distribuitoarele Tabelul 9.3. Distribuitoare cu poziţie preferenţială –
pneumatice aplicaţii
138 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Fig.9.44. Distribuitor 3/2 cu supapă dublă echilibrată -


Fig.9.45. Distribuţie 5/2 cu sertar de translaţie – plan
modulul de bază

Fig.9.46. Baterie pe placă de bază modular Fig.9.47. Baterie de electrodistribuitoare cu piloţi electromagnetici
pe o singură parte
9. Sisteme și aparataj pneumatic 139

Fig.9.48. Conectarea unei baterii cu conector multiplu Fig.9.49. Supapa selectoare de circuit (OR, SAU)
printr-un singur cablu

Fig.9.50. Baterie de electrodistribuitoare precablată, cu conector multiplu plat


140 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

9.7. Aparataj pneumatic pentru reglarea debitului


aerului

9.7.1. Drosel de cale cu racorduri filetate (fig.9.51)

9.7.2. Drosele de cale cu racord rapid tip "Meter-out" şi


"Meter-in" (fig.9.52)

9.7.3. Drosel de cale pentru montaj pe traseu (fig.9.53)

9.7.4. Drosel cu amortizor fonic (fig.9.54)

Fig.9.51. Drosel de cale cu racorduri filetate

Fig.9.52. Drosele de cale cu racord rapid


tip "Meter-out" şi "Meter-in"
9. Sisteme și aparataj pneumatic 141

Fig.9.53. Drosel de cale pentru montaj pe traseu

Fig.9.54. Drosel cu amortizor fonic


142 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

9.8. Aplicații în acționările pneumatice

9.8.1. Schema instalaţiei de dozare volumetrică


(fig.9.55)

9.8.2. Diagrama curse – faze şi diagrama semnalelor


pentru ciclul A+, B-, B+, A (fig.9.56)

9.8.3. Dispunere pe niveluri a componentelor în


circuitele pneumatice (fig. 9.57)

9.8.4. Diagrama curse – faze şi diagrama semnalelor Fig.9.55. Schema instalaţiei de dozare volumetrică
pentru ciclul unic A+, B+, B-, A-, C+, C- (fig.9.58)

9.8.5. Circuitul pneumatic pentru instalaţia de dozare


(fig.9.59)

9.8.6. Schema hidraulică a sistemului de stabilitate


ESP la automobil (fig.9.60)

9.8.7..Manipulator pneumatic Roscamat 500 RH


(fig.9.61)

9.8.8. Manipulatoare cu 2 axe (fig.9.62)

9.8.9. Manipulator cu 3 axe (fig.9.63)


Fig.9.56. Diagrama curse – faze şi diagrama semnalelor pentru ciclul
9.8.10. Elemente pentru vacuum (fig.9.64) A+, B-, B+, A-
9. Sisteme și aparataj pneumatic 143

Fig.9.57. Dispunere pe niveluri a componentelor în circuitele pneumatice


144 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Fig.9.58. Diagrama curse – faze şi diagrama semnalelor pentru ciclul unic A+, B+, B-, A-, C+, referitor la figura 1.5
9. Sisteme și aparataj pneumatic 145

Fig.9.59. Circuitul pneumatic pentru instalaţia de dozare


146 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Fig.9.60 Schema hidraulică a sistemului de stabilitate ESP la automobil


9. Sisteme și aparataj pneumatic 147

Fig.9.61. Manipulator pneumatic Roscamat 500 RH


148 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Fig.9.62. Manipulatoare cu 2 axe


9. Sisteme și aparataj pneumatic 149

Fig.9.63. Manipulator cu 3 axe.


150 SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Fig.9.64. Elemente pentru vacuum


9. Sisteme și aparataj pneumatic 151

Bibliografie

1. I.Bartha, V.Javgureanu, Hidraulica, vol.1, Chișinău Editura ,,Tehnica’’, 1998, 460 p.


2. V.Javgureanu, I.Bartha, Acţionări hidraulice şi pneumatice, Vol.2., Chișinău Editura, ,,Tehnica Info’’,
2002, 420 p.
3. I. Bartha, V.Javgureanu, N.Marcoe, Hidraulica, vol.1, Iași Editura, ,,Performantica’’ 2004, 560 p.
4. C.Chiriţă, V.Javgureanu, P.Stoicev., E.Guşan, P.Gordelenco. Acţionări hidraulice şi pneumatice în maşini
şi sisteme de producţie, ALBUM, Chișinău Editura UTM 2011, 181 p.
5. V.Javgureanu, Acţionări hidraulice şi pneumatice în maşini şi sisteme de producţie, Chișinău Editura UTM,
2011, 460 p.
6. I Tiţa, Acţionari hidraulice şi pneumatice, IașiEditura PIM, 2009, 415 p.
7. Pneumatica, Noțiuni de bază, SMC România, 128 p.
8. www.smctraining.com
9. Exnez H; Гидропривод, Основы и компоненты Москва 2003, 323 p.

10.В.К. Свешников, Станочные Гидроприводы Москва „Машиностроение”, Справочник, 2008, 640 p.

S-ar putea să vă placă și