Sunteți pe pagina 1din 1

Structura unei activităţi pe bază de convorbire ( Liliana Ezechil, Mihaela Paisi Lazarescu, Laborator prescolar,

Ed. V si I Integral, 2011)

Evenimentele (momentele) Conţinutul activităţii


activităţii didactice
Moment organizatoric Pregătirea copiilor şi a cadrului adecvat de desfaşurare a convorbirii
Captarea atenţiei Introducerea în activitate se realizează printr-o ghicitoare, o poezie, o scurtă povestire,
imagini, înregistrări audio sau video etc., după care urmează un comentariu referitor la
subiectul convorbirii;
Enunţarea obiectivelor şi a temei Anunţarea temei convorbirii, a sarcinilor didactice şi a obiectivelor activităţii;
convorbirii
Reactualizarea cunoştinţelor Convorbiri pe aceeaşi tema; tema în
anterioare discuţie este încadrată într-un sistem;

Dirijarea învăţării Orientarea convorbirii prin intermediul întrebărilor care gravitează în jurul unei întrebări
principale fie pentru transmiterea de noi cunoştinţe, fie pentru sistematizarea, fixarea
sau evaluarea lor; daca copiii nu surprind esenţialul, se intervine cu întrebări ajutătoare,
suplimentare;
Obţinerea performanţei şi Sunt solicitaţi şi copiii să pun întrebări la care pot să răspundă colegii sau
asigurarea transferului educatorul: Se desprind concluzii parţiale şi concluzia finală, daca este
posibil una generalizatoare; Realizarea unor clasificări, a unor
comparaţii etc.
Asigurarea conexiunii inverse şi Formularea unor aprecieri asupra modului cum s-au implicat in activitate.
evaluarea
Retenţia

S-ar putea să vă placă și