Sunteți pe pagina 1din 12

-PROIECT TEMATIC-

PRIETENIA, UN DAR PREŢIOS


motto:
"Nu rupe firul unei prietenii,
Căci dacă îl legi din nou, nodul rămâne"
Octavian Paler

Grădiniţa Şcolii nr.13 Craiova


Grupa: mare "Îngeraşii"
Educatoare: Predescu Ecaterina Gabriela
Tema generală: Cine sunt/suntem
Subtema: Prietenia, un dar preţios (învăţarea bazată pe proiect)
Durata: o săptămână
Scopul proiectului: Dezvoltarea capacităţilor de comunicare, de relaţionare prin respectarea normelor de
comportare civilizată

Unde te întâlneşti
Ce reprezintă
cu prietenii?
pentru tine un
Unde îi înviţi pe
prieten?
prieteni?
Cine îţi
sunt prietenii?

PRIETENIA, UN DAR PREŢIOS

Cum te comporţi
Când te
cu un prieten?
întâlneşti cu
Cum comunicăm
prietenii?
cu prietenii?
Cum sunt prietenii
tăi?

1
CE ŞTIU COPIII

-puţine aspecte despre prietenie


-că au câte un prieten în familie, la
joacă ori în sala de grupă
-că manifestă simpatie faţă de cel pe
care îl consideră prieten
-că îi oferă daruri de ziua lui
-că merge în vizită sau primeşte
vizita prietenilor

CE AR DORI SĂ ŞTIE COPIII

-cum îţi aleg corect prietenii


-care sunt calitaţile unui prieten
-care este comportamentul lui în
anumite situaţii cu prietenii
-despre numărul de prieteni la vârsta
lor

2
Obiectivele generale ale proiectului:
 Să respecte reguli şi norme de convieţuire socială;
 Să stabilească relaţii de prietenie cu colegii de grupă;
 Să comunice cu persoanele cu care stabileşte relaţii adaptându-şi comportamentul la cerinţele
grupului şi la locul acţiunilor;

Metode şi procedee: Proiectul se va desfăşura bazându-se pe strategiile active care implică copiii în
activităţile de învăţare: predarea învăţarea reciprocă, cubul, piramida şi diamantul, jocul de rol, exerciţiul,
copiii fiind organizaţi frontal, în perechi, în grup sau individual.

Proiectarea activităţii va implementa tema cu conţinut independent prin intermediul mai multor
discipline:

DOMENIUL DOMENIUL OM DOMENIUL


LIMBAJ ŞI ESTETIC ŞI
ŞI SOCIETATE CREATIV
COMUNICAR (DOS)
E (DEC)
(DLC)
"PRIETENIA UN
DAR PREŢIOS"

DOMENIUL
DOMENIUL
ŞTIINŢĂ
PSIHOMOTRI
(DS)
C
(DPM)

Obiective DOS:
 Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de securitate
personală;
 Să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte –familie, grădiniţă,
grupul de joacă;
 Să apecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi
cunoscute ;
 Să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie,
concomitent cu învăţarea autocontrolului;
 Să se comporte adecvat în diferite contexte sociale;

Glosar de activităţi desfăşurate împreună cu copiii pe durata proiectului:

 Jocuri şi activităţi didactice alese

ŞTIINŢĂ
o Studiul palmelor cu lupa –exerciţiu de cunoaştere
CONSTRUCŢII
o Locul de joacă-alternarea a două piese după formă, mărime şi culoare
JOC DE MASĂ
3
o Aşază corect- gruparea imaginilor după prieteni-copii/oameni, prieteni-animale, prieteni-jucării...
BIBLIOTECA
o Prieteni adevăraţi-prezentarea prietenilor, a relaţiilor dintre ei , a activităţilor comune sau a unor
întâmplări petrecute împreună
JOC INTERACTIV
o Prieten drag, dă-mi un sfat-joc pentru dezvoltarea imaginaţiei
o Cine cu cine este prieten- sociograma de grup, identificarea relaţiilor de prietenie
JOC SENZORIAL
o Descoperă-ţi prietenul
JOC DE ROL
o Maricica-teatru de păpuşi cu identificarea regulilor de comportare civilizată
o La aniversare-comportamente în timpul participării la evenimente
o Întâmplări trăite-relatarea unor fapte petrecute alături de prieteni
JOC DE ORIENTARE SPAŢIALĂ
o Călătorie misterioasă –orientare spaţială în curtea grădiniţei, traseu aplicat , ajutor un prieten
ARTĂ
o Prietenia într-un album- selecţionarea fotografiilor şi confecţionarea unui album cu cele mai
reprezentative fotografii din timpul activităţilor
o Pritenia în imagini-poster

 Activităţi pe domenii experienţiale

o Activitate integrată DOS+DLC - Cubul prieteniei imagine şi text - citirea imaginilor de pe faţele
cuburilor, analiza, descriere, comparare, argumentare;
- formulare de propoziţii cu
cuvinte cheie: prieten, prietenie, cuvinte fermecate(te rog, mulţumesc, iartă-mă)
- clasificarea imaginilor, gruparea
cuburilor, aşezarea lor după mărime în ordine crescătoare

o Activitate integrată DLC+DPM -În lumea prieteniei - audierea unui text bazat pe metoda predarea
învăţarea reciprocă
- executarea jocului "Aleargă şi ocoleşte "
ajutat de un prieten

o Activitate integrată DS+DEC - Prietenii veseli - raportarea cantităţii la număr şi invers


- în grupuri modelează, pictează, lipesc conform
criteriului matematic

o Activitate integrată DOS+DEC - Eu şi ceilalţi - identificarea comportamentelor pozitive în relaţiile


cu colegii, prietenii, cunoscuţii, cu şi fără imgini
- interpretarea cântecului "Răsfăţelul"
- realizarea unor tablouri al unor comportamente
pozitive/negative
o Activitate DOS - Întâlnire cu un prieten : bunic şi nepot - poveste – joc didactic
- realizare de poster

 Activităţi de dezvoltare personală

Din nou împreună, În vizită la prieteni, Cărţi despre prietenie, Secretul prieteniei, Prietenii din
ograda bunicilor, Dă-mi mâna prietene

4
În continuare voi prezenta o schiţă şi un proiect didactic extrase din proiectul tematic: "Cine cu cine
este prieten" şi" Întâlnire cu un prieten : bunic şi nepot"

Jocuri şi activităţi didactice alese


JOC INTERACTIV
Cine cu cine este prieten

Grădiniţa Şcolii nr.13 Craiova


Grupa: mare "Îngeraşii"
Educatoare: Predescu Mîndrilă Ecaterina Gabriela
Tema generală: Cine sunt/suntem
Subtema: Prietenia, un dar preţios
Domeniul de activitate : Om şi societate
Categoria de activitate : Educaţie moral-civică
Tema activităţii : Cine cu cine este prieten
Tipul activităţii : verificare şi consolidare de cunoştinţe
Mijloc de realizare : joc-exerciţiu
Scopul activităţii : Identificarea relaţiilor de prietenie şi realizarea sociogramei de grup cu
atracţii/respingeri unilaterale/bilaterale
Elemente de joc : surpriza, aplauzele
Material didactic : ghem de aţă verde
Metode şi procedee : conversaţia, descrierea, observaţia
Resurse temporale : 15-20 minute
Resurse umane : 10 preşcolari
Desfăşurarea activităţii :

Se aşaza copiii- membrii grupului în cerc şi de la unul din copii începe jocul
De exemplu: Eu sunt Ricky, prietenul meu este Boris...următorul repetă tot ce s-a spus anterior şi
completează cu numele prietenului său. Dar, după cum se vede în sociogramă unul dintree copii, deşi acodă
atenţie, nu este menţionat de nici un membru al grupului.
Pentru reprezentarea relaţiilor de grup se ia un ghem de aţa care are o culoare cu o semnificaţie dinainte
stabilită (în cazul de faţă verde) şi se trece din mână în mână după cum sunt precizate relaţiile de prietenie.
Se observă excluderea momentană din grup a lui X care devine pentru câteva minute "studiu de caz",
deşi X a manifestat simpatie faţă de Ş...Atunci ca educatoare discut cu grupul deschis:
- De ce X nu este prietenul vostru?
- Ce ar trebui să facă X pentru a vă juca împreună sau pentru a vă deveni prieten?
- Cum trebuie să se comporte X în clasă?
În final se obţin răspunsurile dorite, iar în cazul în care X a fost doar omis se reface sociograma.

5
F...
Ricky

A...

X C...

C...

M...

D... Boris Ş...

- sociograma de grup-

6
Activităţi pe domenii experienţiale
Activitate DOS
Întâlnire cu un prieten : bunic şi nepot

Grădiniţa Şcolii nr.13 Craiova


Grupa: mare "Îngeraşii"
Educatoare: (Predescu) Mîndrilă Ecaterina Gabriela
Tema generală: Cine sunt/suntem
Subtema: Prietenia, un dar preţios
Domeniul de activitate : Om şi societate
Categoria de activitate : Educaţie moral-civică
Tema activităţii : Întâlnire cu un prieten : bunic şi nepot
Tipul activităţii : consolidare
Mijloc de realizare : joc didactic

Scopul activităţii : Dezvoltarea capacităţii de a aprecia situaţii concrete din punct de vedere moral şi civic;
Cunoşterea şi respectarea normelor de comportare civilizată în societate.

Obiective operaţionale :
O1- să sustragă sensul şi semnificaţia normelor şi valorilor morale din cazuri concrete;
O2- să identifice trăsăturile moral-civice ale bunicilor;
O3- să distingă comportamente civilizate în situaţii sugerate de text;
O4- să exprime în cuvinte proprii comportamentul unor personaje prezentate în diferite situaţii;
O5- să completeze corect fragmente din poezii, poveşti şi proverbe cunoscute.

Sarcina didactică : Să răspundă corect la întrebările adresate şi să rezolve sarcinile date prin aprecierea
comportamentului în diferite situaţii, diferenţiindu-l pe cel corect de cel incorect.

Elemente de joc : surpriza, aplauzele, votul, recompensa.


Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia,descrierea, observaţia, povestirea.
Material didactic : planşă, ilustraţii, palete pentru vot, pălărie, plicuri cu întrebări,coli, carioca, panou.
Evaluare : frontală, individuală

Variantele jocului :
I. Voi solicita copiii să răspundă la câteva întrebări. Răspunsurile vor fi analizate tot de copii, iar cele
corecte vor fi aplaudate.
II. Copiii "votează" cu ajutorul paletelor. O faţă a pălăriei reprezintă imaginea unui copil vesel, cealaltă
imaginea unui copil trist. În funcţie de răspunsul copilului solicitat, copiii votează exprimându-şi propria
opţiune. Votul este motivat
III. Încep un fragment dintr-o poveste, iar preşcolarii îl continuă.
IV. Încep un proverb, iar preşcolarii îl continuă.
V. Copiii desenează pe o foaie ceea ce vor dori să le ofere prietenilor de suflet: bunicilor.

7
Desfăşurarea activităţii

8
Etapele Obiec- Activitatea Activitatea Strategii
activităţii tive educatoarei copiilor didactice
opera-
ţionale
Moment Pregătesc un climat favorabil
organiza- desfăşurării activităţii.
toric
Captarea Prezint copiilor, folosind Copiii îşi conversaţia
atenţiei surpriza, "pălăria bunicului". manifestă
Pălăria bunicului este plină de curiozitatea
plicuri cu întrebări.
Anunţarea Astăzi vom desfăşura o activitate Sunt atenţi şi se
temei şi a de educaţie civică, în cadrul bucură la aflarea
obiectivelor
proiectului Prietenia, un dar de temei expunerea
preţ . Vreau sa vorbim împreună
despre comportamentul vostru
faţă de cei mai înţelepţi prieteni
ai voştrii: bunicii
Desfăşurarea O1 Împreună am învăţat că prietenia
jocului este un dar de preţ. Am
descoperit împreună cum să ne
comportăm la grădiniţă, cu
colegii, cu prietenii, în vizită...
Pentru că in familie prietenii
noştri cei mai de preţ, cei care
conversaţia
sunt întotdeauna alături de noi
(chiar dacă uneori suntem cam
poznaşi) sunt bunicii ,în
activitatea de astăzi vom afla
dacă avem un comportament
civilizat faţă de ei. Jocul nostru
este Întâlnire cu un prieten : Un copil alege un
bunic şi nepot plic, eu citesc explicaţia
Se explică regulile jocului şi se întrebarea iar
execută jocul de probă. copilul răspunde
Adresez copiilor câteva întrebări În funcţie de de
exerciţiul
scurte din plicurile pălăriei răspunsul dat,
bunicului. Aveţi bunici?, Cum îi copiii aplaudă sau
ajuţi?, Ce faceţi când sunteţi nu.
împreună?...

O2 Varianta I
Rog copiii să răspundă la un set
de întrebări: Răspund
Cum este bunicul tău? întrebărilor
Cum este bunica ta ?
exerciţiul
Câţi bunici ai ? problematiza
Ce sunt bunicii ? rea
Ce sunt bunicii pentru părinţii conversaţia
tăi?
Cum te alintă bunicul şi bunica?

Varianta II
O3 Prezint copiilor povestea "Trei
bunici şi un singur nepot" şi se
sustrage latura morală a poveştii. Discută despre
La final le spun copiilor: Am nepoţii din
văzut cum s-au comportat cei poveste şi caută 9
trei nepoţi din din poveste. Voi asemănări şi povestirea
ştiţi să vă comportaţi civilizat cu deosebiri faţă de conversaţia
bunicii voştri? ei.
H

Trei bunici şi un nepot

10
"Trei bunicuţe din bloc s-au întâlnit la piaţă. Nu departe de ele, rezemat de un stâlp, un bătrân înţelept le asculta cum îşi lăudau
nepoţii.<Nepoţelul meu, a spus prima, desenează foarte frumos>. <Nepoţelul meu, a spus cea de-a doua, cântă ca o privighetoare.
Nimeni nu are o voce atât de frumoasă ca el.> .<Dar tu de ce nu-ţi lauzi nepotul?> a întrebat-o una dintre bunici pe cea de a treia.
<Nepoţelul meu nu are nimic deosebit. E un băiat obişnuit, ca toţi ceilalţi>. Femeile şi-au umplut sacoşele şi s-au îndreptat spre
casă. Bătrânul a plecat încet pe urmele lor. Nu după mult timp, bunicuţele au lăsat jos sacoşele grele să se odihnească. Cei trei
nepoţi au ieşit în întâmpinare.Primul ajunse lângă bunică şi obosit a luat din sacoşă un măr şi începu să mănânce. Al doilea venea
cântând şi fără să salute a întrebat-o pe bunica ce i-a cumpărat bun. Al treilea a ajuns şi el lângă bunica lui, i-a luat sacoşa şi a
pornit cu ea spre casă.<Ce spui de nepoţii noştri?> l-au întrebat bunicuţele pe bătrânul înţelept.<Care nepoţi? Eu văd decât un
singur nepot>"

Bibliografie:
 V. Preda, Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii,ed. Ghe.-Cârţu
Alexandru, Craiova 2009
 L.Culea, Aplicarea noului curriculum pentru educaţie timpurie-o provocare ?, ed. Diana,
Piteşti 2008.
 I. Hanganu, C. Raclaru, Educaţie pentru societate-îndrumător pentru educatoare, ed. Aramis
2007

11
12

S-ar putea să vă placă și