Sunteți pe pagina 1din 16

(B/ I/ 4)

INFRACTIUNI PRIVITOARE LA VIATA SEXUALA

a. violul,
b. actul sexual cu un minor,
c. perversiunea sexuală,
d. incestul,
e. hărtuirea sexuală.
a. VIOLUL
Obiectul ocrotirii penale
Obiectul juridic special este constituit din relatiile sociale referitoare la libertatea si
inviolabilitatea sexuala a persoanei. Actiunile specifice acestei infractiuni afecteaza,
insa, de regula, si alte relatii sociale, cum sunt cele privind dreptul la viata, la integritate
fizica si psihica, la libertatea de miscare. Asadar, in cele mai frecvente cazuri, obiectul
juridic al infractiunii de viol este complex, fiind alcatuit dintr-un fascicul de relatii sociale
ce privesc individul.
Infractiunea de viol are ca obiect material corpul persoanei asupra caruia se
indreapta actiunea autorului faptei. Corpul agresat sexual este al unei persoane aflate in
viata. In cazul ca persoana asupra careia se indreapta actiunea este decedata, suntem in
prezenta unei alte infractiuni, prevazuta de art. 319 C. pen.
Subiectii infractiunii
Subiectul activ nemijlocit (autor) al infractiunii de viol este diferit in raport cu
modalitatile normative ale textului.
Astfel, la modalitatea tip - alin. (1) - subiectul activ poate fi oricare persoana,
indifferent de sex.
La alin. (2) lit. b), agravanta este incidents in ipoteza ca victima se afla in ingrijirea,
ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul faptuitorului.
Sunt realizate cerintele acestei modalitdti normative in cazul in care persoana
indeplineste una din urmatoarele calitati in raporturile cu victima:
- la ingrijire - personalul de ingrijire din unitati sanitare sau sociale
(asezaminte, aziluri, intemate) sau persoane angajate particular pentru ingrijirea
unor bolnavi sau batrani, sotul care ingrijeste copilul din alta casatorie al celuilalt
sot199 etc;
- la ocrotire - tutori, curatori;
- la educare - invatator, profesor, educator, institutor, mester (la scolile
profesionale), profesor meditator la diferite discipline stiintifice ori profesori de
muzica, pictura etc;
- la paza - agent al institutiei publice avand ca atributie de serviciu paza
persoanelor retinute ori arestate preventiv sau condamnate, ori persoanelor

1
internate in institutii de reeducare;
- la tratament - medic, antrenor de medicina sportiva recuperatorie,
supraveghetor, masor s.a.
In consecinta, subiectul activ la alin. (2) lit. b) este circumstantiat de text, respectiv
acesta poate fi doar persoana, de asemenea indiferent de sex, care are calitatea de tutore,
curator, supraveghetor, ingrijitor, medic curant, profesor sau educator.
La lit. b1) a aceleiasi modalitati normative, subiectul activ al infractiunii are calitatea
de membru al familiei, in intelesul dat de dispozitiile art. 1491 C. pen.
Persoana juridica poate fi subiect activ al acestei infractiuni, in conditiile art.
^C.pen.
Participatia penala este posibila in toate formele acesteia (coautorat, instigare,
complicitate).
Subiectul pasiv, in modalitatea tip - alin. (1) -, este necalificat de text, el poate fi
deci oricare persoana, indiferent de sex.
In prima modalitate agravata, - alin. (2) -, subiectul pasiv are insa calitatea de
pupila, eleva, pacienta etc. - la lit (b) - sau de membru al familiei - la lit. b1).
In sfarsit, la alin. (3) teza I subiectul pasiv este circumstantiat la segmentul de minori
care nu au implinit varsta de 15 ani.
Violul este calificat in aceasta modalitate normativa ori de cate ori victima nu a
implinit varsta de 15 ani, situatie cunoscuta sau prevazuta de autor. Chiar si in ipoteza in
care a avut dubii cu privire la varsta victimei subzista aceasta agravanta intrucat autorul a
acceptat o atare posibilitate.
Sunt irelevante pentru realizarea infractiunii, din punctul de vedere al su-biectului
pasiv, varsta persoanei supuse agresiunii sexuale - de la ,,0" la ,,n" ani -, imaginea ei
imorala - reala (prostituata) sau presupusa - perceputa de atentatorii sexuali ori de cei
care le-au servit informatii despre victima, precum si imprejurarea ca aceasta, anterior
comiterii faptei de viol, a mai intretinut raporturi sexuale cu autorul infractiunii ori cu
ceilalti participanti. Legea pretinde doar ca persoana in oricare din aceste ipostaze sa
refuze actul sexual.
In ipoteza ca raportul sexual s-a realizat cu o persoana de sex diferit, care este ruda in
linie directs sau frate ori sora, prin constrangerea acesteia sau profitand de
imposibilitatea sa de a se apara ori de a-si exprima vointa, fapta constituie - a statuat
instanta suprema, in sectiile unite200 - atat infractiunea de viol prevazuta de art. 197 alin.
(1) din C. pen. si alin. (2) lit. b1) din acelasi articol (daca victima locuieste si
gospodareste impreuna cu faptuitorul), cat si infractiunea de incest prevazuta de art. 203
din C. pen., in concurs ideal.
Latura obiectiva
Elemental material se exprima printr-o actiune, realizata in doi timpi: in primul,
autorul infrange rezistenta victimei prin constrangere sau profita de incapacitatea

2
acesteia de a se opune ori de a-si exprima vointa; in timpul doi se comite actul sexual, in
contextul faptic din primul timp.
In cazul infractiunii de viol, constrangerea se poate realiza explicit sau implicit.
Constrangerea explicita (manifesta). Aceasta forma de constrangere se poate realiza,
pe de o parte, prin exercitarea unor acte violente asupra victimei - lovire, maltratare etc., -
ori prin folosirea de catre autor a fortei fizice pana la infrangerea rezistentei (opunerii)
persoanei agresate.
Constrangerea se poate realiza, pe de alta parte, prin amenintari, adresate fie
victimei, fie unor persoane fata de care aceasta nutreste sentimente puternice de afectiune
ori de recunostinta.
Pentru ca infractiunea de viol sa fie realizata, constrangerea explicita (manifesta)
trebuie sa preceada ori sa fie concomitenta actului sexual. Exercitarea unor acte de
violenta, fizica sau psihica, in posterioritatea actului sexual, este de natura a-1 scoate pe
acesta de sub imperiul constrangerii - deci fapta nu va constitui infractiunea de viol -, in
vreme ce actele respective de violenta urmeaza a fi tratate prin prisma uneia dintre
prevederile care incrimineaza astfel de manifestari.
S-a mai considerat ca victima nu este obligata sa opuna rezistenta presiunilor fizice
ori psihice exercitate de autor, si nici sa continue rezistenta - in ipoteza ca
realizeaza zadarnicia acesteia -, suficient fiind a-si exprima, verbal sau prin maniera
comportamentala, refuzul de a participa la actul sexual.
Constrdngerea implicita. Acest tip de constrangere se realizeaza de autorul
infractiunii prin profitarea (abuzarea) de situatia in care se afla victima, situatie care o
pune in imposibilitatea de a se apara impotriva agresiunii sexuale ori de a-si exprima
vointa ei in legatura cu actul sexual tentat de autor.
Sintagma ,,profitand de imposibilitatea de a se apara" se refera la situatia in care
victima este inapta de a evita agresiunea sexuala ori de a riposta la aceasta. O asemenea
stare poate fi datorata unei incapacitati fizice - infirmitate, imobilizare in aparat gipsat,
suferinta de o maladie epuizanta fizic, stare de somn, stare de intoxicatie (provocata de
alcool, stupefiante, medicamente), varsta (frageda ori inaintata), ori psihice - stare de
hipnoza, bolnav psihic etc.
Esential pentru realizarea infractiunii de viol in aceasta modalitate este ca autorul sa
fi cunoscut, anterior savarsirii faptei, starea de incapacitate a victimei de a se opune
actului sexual ori de a nu-si putea manifesta vointa. Este irelevant, la infractiunea de
viol, daca aceasta stare a fost provocata de autor ori ea preexista actiunilor de agresiune
sexuala, legea cerand doar ca faptuitorul sa profite de starea respectiva.
Act sexual. Potrivit definitiei de lexicon, actul sexual poate fi considerat ca fiind
actiunea, fapta, faptul omului care se refera la sex si il caracterizeaza, care este privit
din punctul de vedere al raportului dintre sexe, care se refera la viata sexuala.
Prin act sexual de orice natura, susceptibil de a fi incadrat in infractiunea de viol
prevazuta de art. 197 din C. pen. - a statuat instanta suprema in sectiile unite -se intelege

3
orice modalitate de obtinere a unei satisfactii sexuale prin folosirea sexului sau
actionand asupra sexului, intre persoane de sex diferit sau de acelasi sex, prin
constrangere sau profitand de imposibilitatea persoanei de a se apara ori de a-si exprima
vointa201.
Actul sexual se poate realiza prin raporturi sexuale sau relatii sexuale intre persoane
de acelasi sex.
Raport sexual. (Raport heterosexual). Este acea conjunctie a organelor de sex
masculin si feminin, in alte cuvinte, actul de intromisiune a organului sexual barbatesc
in organul sexual al femeii02. Pentru realizarea infractiunii de viol este lipsit de relevanta
daca raportul sexual s-a epuizat, suficienta fiind penetrarea sexuala.
Relatii sexuale intre persoane de acelasi sex. (Relatii homosexuale). Sunt relatiile
sexuale de invertire sau pervertire a instinctului sexual purtate intre persoane de acelasi
sex, barbati sau femei.
Relatiile sexuale dintre barbati poarta denumirea de pederastie, indiferent daca
apetitul sexual este satisfacut pe cale anala ori orala, iar cele dintre femei sunt denumite
safism - amorul lesbian - sau tribadism - imitarea actului sexual normal.
Urmarea imediata consta intr-o vatamare adusa libertatii sexuale a unei persoane,
dar, de regula, pot aparea multiple urmari care constau in vatamarea integritatii corporate
sau a sanatatii (psihoze, contaminare venerica etc.), ilegitima graviditate, moartea
victimei, alte prejudicii de ordin social.
Legatura de cauzalitate dintre elementul material si urmarea imediata rezulta din
insasi materialitatea faptelor {ex re), insa la modalitatile normative la care survin
vatamarea corporala ori decesul victimei, este necesar a se demonstra ca intre actiunea
autorului si rezultatul produs exists un raport cauzal.
Latura subiectiva
Forma de vinovdtie. Infractiunea de viol se comite exclusiv cu intentie directa si,
nu numai atat, cu intentie calificata, pentru ca in elementul volitiv este insumat si scopul,
care este acela de a realiza un act sexual cu victima.
Cu toate ca autorul poate fi animat la comiterea violului de un anumit mobil
-razbunarea unui afront pe fondul relatiilor dintre sexe, batjocorirea victimei dintr-un
resentiment fonnat pe un fond identic etc. -, textul nu pretinde existenta mobilului.
La modalitatile agravate prevazute in alin. (2) lit. c) si alin. (3) teza a Il-a, forma de
vinovatie cu care lucreaza autorul este praeterintentia, intrucat rezultatul mai grav -
vatamarea corporala grava a integritatii corporate sau a sanatatii, decesul ori, dupa
caz, sinuciderea victimei - este datorat culpei acestuia.
Forme. Sanctiuni
Forme. Infractiunea de viol este susceptibila de savarsire in forma actelor
preparatorii - culegerea de informatii asupra programului victimei ori al persoanelor
care o antureaza, procurarea spray-ului cu substante narcotizante pentru imobilizarea

4
victimei s.a. -, dar legea nu le pedepseste.
Tentativa este posibila si sanctionata de text. In aceasta forma imperfecta de
savarsire a infractiunii se incadreaza actiuni de constrangere fizica si morala executate
in scopul de a realiza actul sexual, ori actiuni de apropiere de victima profitand de
neputinta acesteia de a se apara sau de a-si exprima vointa, actiuni insa neurmate de
intretinerea actului sexual (in intelesul deja enuntat). Deci granita intre tentativa si
infractiunea consumata este marcata de momentul inceperii efective a actului sexual.
Renuntarea voluntara la inceperea raportului sexual - dezistare, din indiferent ce
considerente, cedarea in fata rugamintilor victimei, constientizarea riscurilor la care se
expune etc. - apara autorul faptei de raspunderea penala pentru tentativa la viol, dar nu si de
raspunderea penala pentru actiunile intreprinse pana in acel moment, in masura in care
acestea intrunesc elementele constitutive ale unei infractiuni.
Tentativa de viol se pedepseste potrivit art. 204 C. pen.
Consumarea infractiunii survine in momentul inceperii actului sexual. In cazul
repetarii actului sexual, sub imperiul constrangerii initiate ori al profitarii de
incapacitatea victimei de a se opune acestuia, sunt incidente dispozitiile referitoare la
infractiunea continuata - art. 41 alin. (2) C. pen.
Sanctiuni. In raport cu gradul de pericol social pe care il prezinta ipostazele
normative, regimul sanctionator este diferentiat, dupa cum urmeaza:
- inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi - in cazul alin. (1);
- inchisoarea de la 5 la 18 ani si interzicerea unor drepturi - in cazul alin. (2);
- inchisoarea de la 10 la 25 ani si interzicerea unor drepturi - in cazul
alin. (3) teza I si inchisoarea de la 15 la 25 ani si interzicerea unor drepturi - in
cazul alin. (3) teza II.
Pentru fapta prevazuta in alin. (1), persoana juridica se sanctioneaza cu amenda de
la 5.000 la 600.000 lei, iar in cazul celorlalte modalitati cu amends de la 10.000 la
900.000 lei.
Top of the Document

b. ACTUL SEXUAL CU UN MINOR


Obiectul ocrotirii penale
Obiectul juridic special este constituit din acele relatii sociale referitoare la libertatea
si inviolabilitatea sexuala a persoanei in perioada minoritatii. Dar, ca si in cazul violului,
obiectul juridic poate fi constituit si din alte relatii sociale – afectate prin faptele de
aceasta natura - cum sunt cele care privesc dreptul la viata, la integritate fizica si
psihica, la libertate psihica.
Obiectul material il constituie corpul persoanei minore.
Subiectii infractiunii

5
Prevederile differentiate cuprinse in art. 198 determina deosebirile dintre persoanele
care pot fi subiect activ nemijlocit (autor) al infractiunii.
Astfel, la modalitatile normative prevazute la alin. (1) si alin. (5) teza I, autor poate fi
oricare persoana, indiferent de sex.
In cazul modalitatii normative descrise la alin. (2) subiectul activ este insa
circumstantiat de text, respectiv acesta poate fi doar persoana, de asemenea indiferent
de sex, care are calitatea de tutore, curator, supraveghetor, ingrijitor, medic curant,
profesor sau educator, - calitate de care autorul faptei sa se foloseasca -, sau persoana
care a abuzat de increderea victimei ori de autoritatea sau influenta exercitata asupra
acesteia.
Pentru intelesul termenilor prin care acesti subiecti activi au calitatile cerute de text
trimitem la explicatiile date la infractiunea de viol.
La modalitatile normative reglementate in alin. (3), (4), (5) si (6), subiectul activ
nemijlocit va fi, dupa caz, fie nedeterminat, fie determinat prin una dintre calitatile
prevazute in alin. (2).
Persoana juridica poate fi subiect activ al acestei infractiuni, in conditiile art. 19!
C. pen.
Participatia penala este posibila sub toate formele acesteia - coautorat, instigare,
complicitate.
Subiectul pasiv, in modalitatea prevazuta in alin. (1), este circumstantiat de text la
persoana, indiferent de sex, care nu a implinit varsta de 15 ani.
La modalitatea normativa reglementata in alin. (2), subiectul pasiv este circumscris
segmentului de persoane intre 15 si 18 ani care sunt intr-una din situatiile ce decurg
din text, situatii ce le caracterizeaza pozitia psihica in raporturile cu autorul - pupila,
eleva, pacienta etc. -, in vreme ce la modalitatea normativa de la alin. (5) teza I, subiectul
pasiv, plasat in situatii similare cu cele mai sus precizate, este insa in varsta de sub 15
ani.
Subiectul pasiv la modalitatile normative descrise in alin. (3), (5) si (6) este comun,
si anume persoana care nu a implinit varsta de 18 ani.
Latura obiectiva
Elementul material este constituit dintr-o actiune, manifestata intr-un act sexual, fie
cu un minor sub varsta de 15 ani, fie cu un minor intre 15 si 18 ani in care autorul are
una dintre calitatile mentionate de lege.
Actul sexual este de orice natura, deci explicatiile oferite la infractiunea de viol cu
privire la intelesul sintagmei isi pastreaza integral valabilitatea.
La unele modalitati agravate, actul sexual este dublat de alte actiuni, care sunt de
natura a spori gradul de pericol al faptei. Modalitatile agravate se raporteaza, deopotriva,
la ambele variante ale infractiunii tip, prevazute in alin. (1) si (2).
Astfel, in ipoteza normativa reglementata la alin. (3), actul sexual este determinat

6
de oferirea sau darea de bani ori alte foloase de catre faptuitor, direct sau indirect,
victimei, iar in ipoteza incriminata la alin. (4), actul sexual este savarsit in scopul
producerii de materiale pornografice.
Materialele pornografice redau/reprezinta obscen (lubric, vulgar, trivial) scene de
viata sexuala, nuduri in atitudini lascive, organe sexuale, detalii anatomice legate de
instinctul sexual203. Mesajul pornografic poate fi transmis prin filme, publicatii, imprimari
video, fotografii, desene, sculpturi, in general, prin oricare alt mijloc de propagare a
ideilor si imaginilor cu caracter obscen.
A doua agravanta de la modalitatea normativa reglementata in alin. (4) teza II, este
atrasa de cazul in care actul sexual cu un minor comis in scopul mentionat in teza
anterioara a fost realizat prin constrangere.
Modalitatea agravata reglementata in alin. (5) se adreseaza situatiei in care actul
sexual cu o persoana care nu a implinit varsta de 15 ani a fost comis in imprejurarile
prevazute in art. 197 alin. (2) lit. b), precum si in situatia in care actul sexual cu un minor
a avut consecintele aratate in art. 197 alin. (2) lit. c) (s-a cauzat victimei o vatamare grava
a integritatii corporate sau sanatatii).
In sfarsit, ultima agravanta a textului, enuntata in alineatul final, este motivata
de urmarile actului sexual cu un minor - moartea sau sinuciderea acestuia.
Aidoma infractiunii de viol, infractiunea de act sexual cu un minor are ca urmare
imediatd incalcarea libertatii si inviolabilitatii sexuale a persoanei (minora) si, eel mai
frecvent, aparitia si a altor urmari, consecutive sau ulterioare -vatamarea integritatii
corporate sau a sanatatii (psihoze, contaminare venerica etc.), ilegitima graviditate,
moartea victimei, alte prejudicii de ordin social.
Legatura de cauzalitate, in ce priveste restrangerea libertatii sexuale a persoanei,
este prezumata, rezultand ex re, adica din insasi materialitatea faptelor. Pentru celelalte
urmari imediate, consecutive ori ulterioare actului sexual cu un minor este insa necesar a
se dovedi ca ele sunt consecinta actului sexual realizat de autorul faptei.
Latura subiectiva
Elemental subiectiv consta in intentia directa a autorului de a comite fapta si, nu
numai atat, in intentia lui calificata, deoarece este insumat si elementul scop, care este
acela de a realiza actul sexual cu un minor.
Pentru satisfacerea acestui element constitutiv al infractiunii este necesar ca autorul,
in varianta tip de la alin. (1) sa fi cunoscut ca victima are o varsta inferioara aceleia
de 15 ani, ori sa fi acceptat aceasta eventualitate. Aceeasi reprezentare trebuie sa o aiba
si autorul faptei din varianta de specie de la alin. (2), dar, suplimentar, acesta va trebui sa-
si foloseasca acea calitate - de medic, profesor etc. - in scopul determinarii victimei de a
avea act sexual. Deci, pentru existenta laturii subiective si, prin consecinta, pentru
existenta infractiunii se cere ca faptuitorul sa fi stiut, in momentul savarsirii faptei, sau
sa fi avut toate datele pentru a presupune ca persoana cu care savarseste actul sexual nu

7
a implinit varsta de 15 ani, respectiv de 18 ani. Cunoasterea nesigura nu conduce la
inlaturarea elementului subiectiv si deci a raspunderii penale pentru aceasta infractiune.
Nu va constitui insa infractiune fapta majorului aflat in eroare cu privire la varsta reala a
persoanei cu care realizeaza actul sexual - sub 15 ani, respectiv sub 18 ani -, eroare
provocata de imprejurari de natura a-i deforma reprezentarea din acest punct de vedere
(tinuta psiho-fizica a minorului, prezentarea de catre acesta a unor documente de
identitate masluite s.a.).
Forme. Sanctiuni
Forme. Tentativa este posibila si se pedepseste, potrivit art. 204 C. pen., dar ea nu
poate fi conceputa decat in forma imperfecta (neterminata). Granita dintre
tentativa si infractiunea consumata la actul sexual cu un minor este identica cu aceea de
la infractiunea de viol.
Consumarea infractiunii survine in momentul inceperii actului sexual cu un minor in
varsta de sub 15 ani, respectiv de 15 pana la 18 ani.
Sanctiuni. Regimul sanctionator al faptelor incriminate in art. 198 este nuantat,
pedepsele fiind asezate pe o scara in urcare, in functie de pericolul social pe care il
reprezinta acestea.
Astfel, la modalitatile tip - alin. (1) si (2) - pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10
ani si interzicerea unor drepturi.
Pedeapsa pentru modalitatea agravata prevazuta in alin. (3) este inchisoarea de la 3
la 12 ani, iar modalitatea agravata de la alin. (4) teza I, este sanctionata cu pedeapsa
inchisorii de la 5 la 15 ani, ambele insotite de pedeapsa complementary a interzicerii unor
drepturi.
Pentru faptele prevazute la alin. (4) teza II si alin. (5), pedeapsa este inchisoarea
de la 5 la 18 de ani, iar pentru aceea prevazuta la alin. (6) - inchisoarea de la 15 la 25 de
ani, fiecare dintre acestea cu aplicarea pedepsei complementare a interzicerii unor
drepturi.
Persoana juridica se sanctioneaza pentru faptele prevazute in alin. (1) si (2) cu
amenda de la 5.000 la 600.000 lei, iar in celelalte situatii cu amenda de la 10.000 la
900.000 lei.
Top of the Document

c. PERVERSIUNEA SEXUALA
Obiectul ocrotirii penale
Obiectul juridic special al infractiunii este complex, el fiind constituit, pe de o parte,
din relatiile sociale privitoare la normala desfSsurare a vietii sexuale, iar pe de alta parte,
din cele ce privesc anumite valori sociale - moralitatea publica, sentimentele de decenta,
de pudoare. In raport cu consecintele provocate prin practicarea actelor de perversiune

8
sexuala, pot fi insa afectate si relatiile sociale referitoare la libertatea si inviolabilitatea
sexuala, la insasi viata.
Obiectul material al infractiunii este corpul persoanei asupra careia se efectueaza
actul de perversiune sexuala, fiind indiferent daca acea persoana a participat voluntar
sau nu la realizarea acestuia. In cazul unora dintre modalitatile de exprimare pervertita -
narcisism, fetisism, voaierism, azoofilia, zoofilia -, obiectul material este insusi corpul
autorului faptei.
Subiectii infractiunii
Subiectul activ nemijlocit (autor) al infractiunii este necircumstantiat de text, cu
exceptia aceluia din alin. (3) si (32).
Actiunea incriminata in alin. (1) presupune cooperarea a doua persoane, de sex
opus, la comiterea faptei, situatie in care ambii parteneri ai actului de perversiune
sexuala au calitatea de subiect activ. In ipoteza in care actul este efectuat de o singura
persoana, sau de o persoana ce are relatii sexuale aberante cu un animal, va exista un
singur subiect activ.
In cazul modalitatii normative descrise la alin. (3) si (32) subiectul activ este insa
circumstantiat, respectiv acesta poate fi doar persoana, indiferent de sex, care are calitatea
de tutore, curator, supraveghetor, ingrijitor, medic curant, profesor sau educator - calitate
de care autorul faptei sa se foloseasca - sau persoana care a abuzat de increderea
victimei ori de autoritatea sau influenta exercitata asupra acesteia.
La modalitatea normativa reglementata in alin. (5), subiectul activ va fi, dupa caz, fie
nedeterminat, fie determinat prin una dintre calitatile prevazute in alin. (3).
Persoana juridica poate fi subiect activ al acestei infractiuni.
La modalitatea tip - alin. (1) - nu exists subiect pasiv, partenerii perversiunilor
sexuale identificandu-se in subiecti activi.
In cazul modalitatii agravate reglementate in alin. (2) subiectul pasiv este
circumscris la persoana care nu a implinit varsta de 15 ani, iar in cazul modalitatii de la
alin. (3), delimitarea se adreseaza segmentului de persoane intre 15 si 18 ani si care sunt
intr-una din situatiile ce decurg din text, situatii ce le caracterizeaza pozitia psihica in
raporturile cu autorul - pacienta, pupila, eleva etc.
Subiectul pasiv la urmatoarele doua modalitati nonnative este calificat prin aceea ca
persoana este sub 18 ani si a fost determinate sa participe la relatiile pervertite prin oferirea,
de catre autor, de bani ori alte foloase - alin. (31) - respectiv, a fost folosita de autor in scopul
producerii de materiale obscene - alin. (3 ).
Este insa de precizat ca sexul ambilor subiecti este diferit, deosebirea de sex a
partenerilor actelor de perversiune sexuala - indiferent daca acestea sunt consimtite sau
efectuate prin constrangere - constituind o cerintd esentiala a infractiunii220.
Pentru intelegerea notiunilor de ,,persoana care nu a implinit varsta de 15 ani",
,,persoana intre 15 si 18 ani, daca fapta este savarsita de tutore sau curator, ori de catre

9
supraveghetor, ingrijitor, medic curant, profesor sau educator", ,,constrangere",
,,materiale pornografice" - trimitem la explicatiile date la infractiunile de viol si act
sexual cu un minor.
Latura obiectiva
Elementul material il constituie o actiune materializata intr-un act de perversiune
sexuala.
Prin ,,acte de perversiune sexuala" - a statuat instanta suprema, in sectiile unite - in
acceptiunea prevazuta in art. 201 din C. pen., se intelege orice alte modalitati de
obtinere a unei satisfactii sexuale decat cele aratate la infractiunea de viol221. '
Urmarea imediata a infractiunii in forma sa tip consta in lezarea sentimentului
moral al indivizilor, din cauza afisarii de catre autorii infractiunii a actelor de perversiune
sexuala comise.
Fapta este susceptibila de a leza sentimentele morale in cazurile in care -potrivit
exigentelor textului - se comite in public sau daca a produs scandal public.
In public. Termenul este definit legal, prin dispozitiile art. 152 C. pen.
Scandal public. Lingvistii explica notiunea scandal prin ,,zarva, valva produsa de o
fapta reprobabila, rusinoasa, revolta provocata de o asemenea fapta"222.
In lumina acestei conceptualizari se poate deci afirma ca actele de perversiune
sexuala provoaca scandal public ori de cate ori ele ajung la cunostinta unui numar
nedeterminat de persoane, carora le produc o stare reactiva, de indignare (repulsie,
revolta, protestatara).
Perceperea faptului ce declanseaza aceasta stare negativa poate fi directs
-persoanele iau cunostinta nemijlocit despre actele de inversiune sexuala prin vederea
lor - sau indirecta - din relatarile altei persoane, prin ,,transmitere de la om la om"223 si
chiar din asertiunile insolite ale participantilor la actele de perversiune sexuala.
La modalitatile agravate, urmarea imediata consta in incalcarea libertatii si
inviolabilitatii sexuale a minorilor sub 15 ani - alin. (2) -, intre 15 si 18 ani - alin. (3) -,
respectiv, sub 18 ani - alin. (31) si (32) -, dar sunt posibile si alte consecinte, consecutive
sau ulterioare (psihoze, contaminare venerica sau transmiterea sindromului
imunodeficitar dobandit, alte prejudicii de ordin social), iar la alineatul final - vatamarea
grava a integritatii corporate sau a sanatatii ori moartea sau sinuciderea victimei.
Legatura de cauzalitate la faptele incriminate in art. 201 Cod penal rezulta din
insasi materialitatea faptelor (ex re), cu exceptia aceleia incriminata in alin. (5), la care
trebuie demonstrat ca intre actul de perversiune sexuala si urmarea imediata exista un
raport de cauzalitate.
Latura subiectiva
Forma de vinovatie a infractiunii o constituie intentia — directa sau indirecta.
Fapta prevazuta in alin. (5) se savarseste cu praeterintentie.

10
Pentru realizarea infractiunii nu prezinta interes scopul urmarit de faptuitor -cu
exceptia modalitatii din alin. (32), la care fapta se comite in scopul producerii de materiale
pornografice - ori mobilul care i-a animat actiunea.
Forme. Sanctiuni
Forme. Tentativa este posibila la alin. (l)-(4) si incriminata potrivit dispozitiilor art.
204. La fapta prevazuta in alin. (5) tentativa nu este posibila, deoarece rezultatul mai grav,
moartea victimei, este reprosat autorului sub forma culpei.
Consumarea infractiunii in modalitatea ei tip intervine in momentul inceperii actelor
de perversiune sexuala, cu conditia ca ele sa fie efectuate intr-un loc public ori sa se fi
produs scandal public.
In cazul modalitatilor agravate consumarea infractiunii survine in momentul inceperii
actului de perversiune sexuala cu un minor care nu a implinit varsta de 15 ani sau cu varsta
cuprinsa intre 15 si 18 ani si in conditiile precizate in alin. (2) - (5).
Sanctiuni. In raport cu gradul de pericol social diferit exprimat de modalitatile
normative a fost instituit un regim sanctionator diferentiat.
Astfel, la modalitatea normativa tip pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani.
Modalitatile agravate reglementate in alin. (2), (3) si (4) sunt sanctionate cu
inchisoare de la 3 la 10 ani, in vreme ce pedepsele pentru alte modalitati agravate sunt
inchisoarea de la 3 la 12 ani - alin. (31) -, de la 5 la 15 ani - alin. (3 ) teza I -, de la 5 la
18 de ani - alin. (32) teza II si alin. (5) teza I-, respectiv pedeapsa inchisorii de la 15 la
25 ani - alin. (5) teza II.
Sanctiunilor prevazute pentru modalitatile agravate li s-a atasat pedeapsa
complementara a interzicerii unor drepturi.
In conformitate cu prevederile art. 71 l alin. (2) si (3) C. pen. raportat la art. 201
C. pen., persoana juridica se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 la 600.000 lei sau de
la 10.000 la 900.000 lei.
Top of the Document

d. INCESTUL
Obiectul ocrotirii penale
Obiectuljuridic special il constituie relatiile sociale privitoare la desfasurarea vietii
sexuale a persoanei in conditii de normalitate morala si fara primejduirea fondului
biologic al societatii.
Doctrina a tratat in mod diferit aspectul referitor la obiectul material al infractiunii.
Astfel, in vreme ce unii autori au trecut sub tacere aceasta problems, lasand astfel a se
intrevedea ca infractiunea este lipsita de orice obiect material230, alti autori au sustinut ca
obiectul material al infractiunii il constituie corpul persoanei de sex feminin231. In ce ne
priveste opinam ca ultima solutie corespunde, partial, principiilor dreptului penal,

11
deoarece corpul persoanei de sex feminin constituie, intr-adevar, obiect material al
infractiunii, in conditiile in care aceasta a participat involuntar ori cu nevinovatie la
raporturile sexuale incestuoase. Solutia, insa, nu mai corespunde amintitelor principii in
ipoteza ca partenerii au realizat raportul sexual voluntar si cunoscand relatiile lor de
rudenie, intrucat, in acest caz, obiectul material al infractiunii va fi corpul ambilor
parteneri ai relatiilor incestuoase, actiunea delictuoasa rasfrangandu-se, deopotriva,
asupra trupurilor acestora. Este greu - daca nu imposibil - de inteles, la opinia
comentata, de ce apare, afectat, din punct de vedere biologic, doar trupul femeii -
pentru ca ea poarta si zamisleste produsul de conceptie? -, iar nu si trupul barbatului,
care, in egala masura, contribuie la procrearea copilului tarat biologic din cauza
,,amestecului aceluiasi sange".
Subiectii infractiunii
Subiectul activ nemijlocit (autor) este calificat de text, si anume, va avea acea calitate
persoana de orice sex, care participa la un raport sexual in parteneriat cu o alta persoana,
intre acestea existand relatiile de rudenie specificate de text. Infractiunea de incest este
o infractiune bilaterala, ceea ce implica participarea voluntara (colaborarea) a doua
persoane, de sex opus, la raportul sexual, ambii parteneri avand calitatea de subiecti
activi.
In ipoteza ca relatiile dintre persoanele ce au aceasta calitate sunt de tip
homosexual, fapta nu va constitui infractiunea de incest.
Conceptele frate si sora nu comporta nici o explicatie, fiind de retinut doar ca legea
penala include in aceasta sfera nu numai fratii si surorile intre care sunt legaturi
primare, ci si legaturi consanguine sau uterine. Deci, in oricare dintre aceste legaturi s-
ar afla fratele si sora, raporturile sexuale dintre ei sunt incestuoase.
Rude in linie directd. In aceasta sfera sunt insumati ascendentii si descendentii,
indiferent de numarul gradelor care ii separa. Vor fi prin urmare incestuoase raporturile
sexuale dintre fiu, nepot, stranepot si mama, bunica, strabunica, respectiv intre fiica,
nepoata, stranepoata si tata, bunic, strabunic. Nici in privinta acestor participanti la
raporturi sexuale legea nu distinge intre rudenia consanguina si aceea prin adoptie, in eel
de-al doilea caz operand insa limitele statornicite prin art. 149 C. pen.
In cazul in care raportul sexual intre rude are loc in conditiile constrangerii ori
profitarii de neputinta victimei de a se opune, precum si in cazul ca victima este in varsta
de sub 14 ani, subzista infractiunea de incest, savarsita, sub forma concursului, cu
infractiunea de viol, respectiv cu aceea de act sexual cu un
minor .
Persoana juridica poate fi subiect activ al acestei infractiuni, in conditiile art.
l^C.pen.
Participatia penala este posibila in modalitatea instigarii sau a complicitatii;
coautoratul, din considerentele aratate la infractiunea de seductie, nu este posibil.

12
Cu toate ca, de principiu, ambii parteneri ai raporturilor sexuale incestuoase au
calitatea de subiecti activi ai infractiunii si raspund, deopotriva, penal, exista posibilitatea
ca persoana de sex feminin sa aiba calitatea de subiect pasiv, in cazurile in care aceasta
este mai mica de 14 ani, este iresponsabila, ori a fost constransa la raport sexual, cazuri
in care ea nu va raspunde penal233.
Latura obiectiva
Elemental material al infractiunii este constituit dintr-o actiune, exprimata sub
forma raportului sexual - a se vedea, in completare, explicatiile date la infractiunea de
viol si cea de seductie cu privire la raportul sexual.
Urmarea imediata a infractiunii consta intr-o vatamare a valorilor sociale ocrotite de
lege, respectiv a celor morale si biologice explicate in preambul.
Legatura de cauzalitate este prezumata, ea rezultand din insasi materialitatea faptei
(ex re).
Latura subiectiva
Forma de vinovatie a infractiunii se exprima exclusiv prin intentie directa, autorul
cunoscand relatiile de rudenie in care se afla cu partenerul raportului sexual si urmarind
realizarea actului in aceste conditii. Suntem, asa cum aratam, in prezenta, unei
infractiuni bilaterale, tip de infractiune care presupune ca intentia se manifests in forma
acordului intre faptuitori, ambii subiecti cunoscand relatiile de rudenie existente intre ei.
Eroarea oricarui participant cu privire la relatiile de rudenie existente intre el si
partenerul actului sexual conduce la neintrunirea elementelor constitutive ale infractiunii
- absenta laturii subiective - si deci acesta nu raspunde penal pentru incest, situatie insa
ce nu exclude raspunderea celuilalt participant la actul sexual, care a cunoscut si dorit ca
actul sexual sa-1 realizeze cu o ruda a sa.
Forme. Sanctiuni
Forme. Tentativa la infractiunea de incest se pedepseste, potrivit prevederilor art.
204 C. pen., cu precizarea insa ca aceasta nu este posibila decat in forma neterminata
(imperfecta).
Consumarea infractiunii survine in momentul inceperii raportului sexual -intre
persoane aflate in gradul de rudenie precizat de text - a se vedea, pentru detalii privind
punerea in executare a actiunii, explicatiile date la infractiunea de viol.
Sanctiuni. Infractiunea de incest se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
Persoana juridica se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 la 600.000 lei, potrivit art.
l
71 alin. (2) C. pen.

Top of the Document

13
e. HARTUIREA SEXUALA
Obiectul ocrotirii penale
Obiectul juridic special este complex, in alc&tuirea acestuia identificandu-se, pe de o
parte, relatiile sociale privitoare la libertatea si inviolabilitatea sexuala a persoanei, pe de
altS parte, relatiile sociale care asigura buna desfasurare a raporturilor interpersonale in
cadrul colectivelor de munca.
De regula, infractiunea este lipsita de obiect material, intrucat efectele actiunii
ilicite se rasfrang asupra psihicului persoanei. In anumite modalitati faptice, asa cum se
va vedea mai jos, infractiunea are obiect material, constituit din corpul victimei.
Subiectii infractiunii
Subiectul activ nemijlocit (autor) al infractiunii este circumstantiat de text la
persoana - indiferent de sex - care are calitatea de angajat in munca.
Pentru a fi subiect activ nu prezinta importanta daca entitatea profesionalS este
publica ori privata, daca are un obiect sau altul de activitate, dupa cum nu este relevanta
nici natura juridica a raportului de munca, adica a modalitatii in care a fost angajata
victima in acea entitate.
Ceea ce este definitoriu pentru ca o persoana sa fie subiect activ al infractiunii
este ca acea persoana sa fie intr-un raport profesional cu victima, intrucat - pretinde
textul - hSrtuirea poate fi exercitata doar la locul de munca, unde autorul profits, in
scopul arStat, de autoritatea sau influenta conferite de functia indeplinita.
De asemenea, credem ca este irelevant daca fapta este comisa de un barbat lipsit de
capacitate de coabitare, atata vreme cat satisfactia de natura sexuala poate fi oricare alta
decat aceea ce decurge dintr-un raport sexual.
Persoana juridica poate fi subiect activ al acestei infractiuni, in conditiile art. 19!
C. pen.
Participatia penala, in principiu, poate fi realizata in toate formele acesteia -instigare,
complicitate, coautorat. Participantul, in cazul primelor doua forme, nu trebuie sa aiba
calitatea de angajat in munca.
Subiectul pasiv este de asemenea circumscris la calitatea de persoana -indiferent de
sex - angajata in munca la aceeasi structura profesionala cu subiectul activ, sau care
solicits sa se angajeze la acel loc de munca:
Latura obiectiva
Elementul material consta intr-o activitate de hartuire, activitate materializata in
actiuni - alternative - de amenintare sau de constrangere.
Conceptele cu care s-a operat in text impun unele precizari.
Hartuire. Potrivit lingvistilor, cuvantul are intelesuri de: ,,a necaji pe cineva cu tot

14
felul de neplaceri, a nu lasa in pace pe cineva' a cicali, a sacai, a pisa", ,,a desfasura
atacuri scurte si repetate asupra inamicului" 34.
Acesta credem ca este intelesul cuvantului ,,hartuire" si in sensul art. 203l,
,,necajirea", ,,sacairea", ,,pisarea" de catre autorul infractiunii avand drept scop
determinarea victimei pentru a-i oferi acestuia satisfactii sexuale.
Dintr-o asemenea semantics a conceptului decurge constatarea c& pentru a indeplini
cerintele textului este necesara o suits de actiuni de aceasta natura, o
repetare a actelor sicanatorii, la diferite intervale de timp, interpretare care conduce la
concluzia ca suntem in prezenta unei infractiuni de obicei.
Amenintarea. Conceptul are intelesul dat de art. 193 Cod penal, si anume de
instiintare cu producerea unui rau, in speta raul constand in provocarea anumitor
prejudicii pe linie profesionala, ca, spre pilda, desfacerea contractului de munca,
aplicarea unei sanctiuni administrative, nepromovarea, neacordarea unei prime ori a
concediului in perioada solicitata - desi victima era indrituita la acestea etc.
Aidoma infractiunii prevazute de art. 193 C. pen. amenintarea cu producerea raului
poate viza atat persoana hartuita, cat si sotul ori o ruda apropiata acesteia.
Constrangerea. Aceasta modalitate normativa a textului, alaturata si alternative la
aceea de amenintare, apare, in opinia noastra, oarecum tautologies, deoarece, asa cum
se cunoaste, constrangerea psihica (morala) se realizeaza printr-o amenintare si deci
se suprapune si se confunda cu aceasta forma de manifestare. Cat priveste
constrangerea fizica (folosirea fortei fizice), ea este inoperanta in raport cu continutul
infractiunii prevazute de art. 2031 C. pen.
Satisfactii de naturd sexuald. Sintagma, in parerea noastra, trebuie inteleasa, intr-un
plan, ca senzatia provocata de efectuarea unui act sexual - astfel cum a fost explicat
conceptul la infractiunea de viol dar, intr-un alt plan, si prin senzatiile de mare diversitate
pe care un individ sau altul poate, in particularitatea si intimitatea lui proprie, sa le
incerce.
Activitatea de hartuire poate fi infaptuita prin varii mijloace, ca spre pilda: oral sau
in scris, gesturi inechivoce cu anumite sensuri si semnificatii, examinarea insolenta si
prelungita a unor anumite zone anatomice ale victimei, contacte fizice (sarutari,
mangaieri, palpari) etc.
Urmarea imediatd consta in producerea unei stari de ingradire a libertatii sexuale a
persoanei si, deopotriva, in primejduirea calitatii relatiilor de serviciu din entitatea
profesionala respectiva.
Este insa de retinut ca textul nu pretinde si aparitia rezultatului urmarit de autor —
obtinerea unor favoruri sexuale -, ci doar ca fapta sa fie comisa in acel scop. Suntem,
asadar, in prezenta unei infractiuni de pericol, si nu de rezultat.
Raportul de cauzalitate la infractiunea de hartuire sexuala rezulta - aidoma
majoritatii infractiunilor de pericol - din insasi materialitatea faptelor - ex re.

15
Latura subiectiva
Forma de vinovdtie la infractiunea de hartuire sexuala se exprima prin intentia
directd, si chiar calificatd, intrucat este insumat elementul scop, care este acela ca autorul
sa obtina satisfactii de natura sexuala.
Mobilul nu joaca vreun rol in realizarea infractiunii.
Forme. Sanctiuni
Forme. Tentativa nu este sanctionata de text si, de altminteri, existenta acesteia
este imposibila ca in cazul tuturor infractiunilor de obicei.
Consumarea infractiunii survine in momentul in care s-au comis actiuni repetate si
inechivoce cu aptitudinea de a contura activitatea de hartuire.
Sanctiuni. Fapta prevazuta in art. 203l C. pen. este sanctionata cu inchisoare de la 3
luni la 2 ani sau cu amenda.
Persoana juridica se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 la 600.000 lei.

Top of the Document

16