Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect de lecţie

Realizarea unui produs din lemn

Școala Gimnazială „Constantin Dincă” Ulmeni


Prof. ing. Bicoiu Mariana
Dișciplina: Educaţie tehnologică
Modulul: Materiale si tehnologii (lemn, textile, piele, ceramică)
Clasa:a VI-a
Data: 27.02.2017
Mediul de instruire: sala de clasă
Tipul lecției: Activitate practica
Competenţe specifice:
2.2 Executarea unor operatii tehnologice (de pregatire, de prelucrare, de finisare) pentru realizarea unui produs pe baza fisei tehnologice, respectând
masurile de securitate si sanatate în munca.
Competente de evaluat:
a) cognitive:
O1- să creeze un produs din material lemnos.
b) afective
O1- să manifeste interes pentru realizarea unui produs din material lemnos.

Strategia didactică:
 Metode și procedee: Conversația, explicația, învățarea prin descoperire, turul galeriei, aprecieri verbale.
 Mijloace de învățamânt : Materiale pentru realizarea produsului.
 Forme de organizare a învățării: Frontală, individual, pe grupe.

Bibliografie:
1. Bunaciu, M.C., Capotă, V., Dinescu, M., Marinescu, I., Educaţie tehnologică- manual pentru clasa a VI-a, Editura Corint, Bucureşti, 2005
2. Lichiardopol, G., Stoicescu, V., Educaţie tehnologică- manual pentru clasa a VI-a, Editura Aramis Print s.r.l., Bucureşti, 2005
3. M.E.C.I., Programă şcolară, Educaţie tehnologică, clasele a V-a – a VIII-a, Bucureşti, 2009
4. Manualul profesorului de educatie tehnologica, Mariana Marinescu, Editura Pro Universitaria, 2014.
5. Lenuţa Nedelcu Proiectarea activităţii didactice, Educaţie tehnologică, clasele V-VIII Editura Performantica, Iaşi, 2010
Obiectivele lecţiei:

Nr. Capacitatea care se urmăreşte a Comportamentul prin care elevii vor Condiţii de probare a Criterii de reuşită
obiectiv se dezvolta prin învăţare la elev proba capacitatea respectivă comportamentului
O1 Să creeze un produs din materiale Prin creearea unui produs; Materiale pentru realizarea produsului
100%
plastice;

Probe de evaluare:
Să analizeze produsul realizat.

Strategii didactice

Timp. Etapele lecţiei Etapele de instruire Metode şi Mijloace Forme de organizare


procedee didactice a activităţii
Activitatea profesorului Activitatea elevului didactice
2’ Moment -verifică prezenţa, pregăteşte - se pregătesc pentru oră Conversaţia - Frontal
organizatoric materialele necesare, organizează
elevii;
3’ Captarea atenţiei şi - se scrie pe tablă titlul lecţiei; - îşi concentrează atenţia Conversaţia - Frontală
anunțarea - se prezintă obiectivele pe care le asupra tematicii propusă
subiectului urmăreşte lecţia; de profesor;
- poartă un dialog cu
profesorul;
38’ Dirijarea învățării -va explica elevilor ce anume vor - ascultă și respectă Conversaţia. Materiale pentru Frontală
realiza. indicațiile; Explicatia realizarea Individuala
-Va împărți în 3 grupe de câte 4 -elevii vor trece la Învățarea prin produsului Pe grupe
elevi, clasa. executarea produsului descoperire
-Fiecare elev va realiza câte un după indicațiile date.
produs.

5’ Fixarea - solicită fiecărei grupe să facă un - evaluează fiecare lucrare Conversaţia Produs realizat Frontal
cunoștințelor tur al tuturor produselor realizate făcută de fiecare grupă. Explicația Pe grupe
de fiecare grupă în parte; -apreciază verbal Turul galeriei
- solicită elevilor să aprecieze lucrările.
lucrările;
- evaluează activitatea elevilor;
- oferă lămuriri şi trage concluzii.
2’ Aprecierea Formulează aprecieri colective și Elevii pot interveni în Conversaţia. - Frontală
individuale, având drept criterii: formul aprecierilor.
corectând răspunsurile, frecvența Ofera solutii pt
și inventivitatea lor, rapiditatea imbunatatirea rezultatelor
observațiilor. invatarii lor viitoare.