Sunteți pe pagina 1din 5

Treptele de competentă profesională în asistentă socială

1. Asistent social debutant


Asistentul social debutant este persoana care îndeplineste conditiile formării profesionale
initiale sau generale prevăzute in Normele privind standardele de competenta
profesionala si care are o experientă în profesie mai mică de 1 an.
Asistentul social debutant va putea obtine avizul de exercitare a profesiei de asistent
social, având treapta de competentă profesională - debutant. După efectuarea perioadei de
debut în profesie, asistentul social poate solicita obtinerea uneia dintre cele trei trepte
profesionale.

2. Asistent social practicant


Asistentul social practicant este persoana care îndeplinește conditiile formării
profesionale initiale sau generale prevăzute in Normele privind standardele de
competenta profesionala si care are o experientă în profesie de cel putin 1 an.
Asistentul social care a obtinut avizul de exercitare a profesiei de asistent social are
treapta de competentă profesională - practicant.

Prin exceptie, persoanele prevăzute la art. 34 alin. (1) si (2) din lege, care la data
intrării în vigoare a legii indeplineau atributii de asistent social si fac dovada că sunt
înscrise si urmează după caz, cursurile universitare sau postuniversitare prevăzute de
lege pot dobândi titlul de asistent social practicant

3. Asistent social specialist


Asistentul social specialist este persoana care îndeplineste conditiile formării profesionale
initiale sau generale prevăzute in Normele privind standardele de competenta
profesionala, care are o experientă în profesia de asistent social de până la 5 ani, dar
nu mai putin de 1 an.

Asistentul social specialist îsi poate exercita profesia în sectorul public sau privat, în
regim salarial sau independent.

Asistentul social specialist îsi va putea exercita profesia în regim independent cu conditia
asocierii cu un asistent social care a obtinut atestatul de libera practica in asistenta sociala
cu treapta de competentă profesională - principal, pentru asigurarea managementului
calitătii actului profesional in asistenta sociala.

4. Asistent social principal


Asistentul social principal este persoana care îndeplineste conditiile formării profesionale
initiale sau generale prevăzute in Normele privind standardele de competenta
profesionala , si care are o experientă în profesie de cel putin 5 ani.

Asistentul social prevăzut care a obtinut atestatul de liberă practică va avea treapta de
competentă profesională principal.
Asistentul social principal îsi poate exercita profesia în sectorul public sau privat, în
regim salarial sau independent.

Asistentul social principal poate asigura formarea profesională continuă a asistentilor


sociali, expertiza in asistenta sociala, precum si coordonarea activitătii asistentilor sociali
debutanti sau stagiari.

Treptele de competentă profesională ale asistentilor sociali sunt incompatibile cu orice


altă formă gradatie profesională sau administrativă, constituind singurul temei în
acordarea sau recunoasterea competentelor profesionale.

ANEXA NR. 1
Competentele profesionale al asistentilor sociali debutanti

Experienta Continutul activitatii Institutii unde Nivel de competente


profesionala isi pot desfasura
activitatea
profesionala
 Activitati de
Experienta in prevenire a situatiilor SPAS Culegere a datelor,
profesie de pana de risc; DGASPC Adaptarea mesajelor la
la 1 an.  Evaluarea initiala (a ONG specificul beneficiarilor
nevoilor si a Biserici si al contextului de
resurselor); comunicare,
Comunicare verbala-
 Inventariere si nonverbala,
prezentare de caz. Intervievare,
Acceptare si
nediscriminare,
Relationare profesionala,
Empatie,
Observare
Analiza si actiune
Stabilire a indicatorilor,
Interventie in situatie de
stress,
Redactare,
Utilizarea instrumentelor
de evaluare.
ANEXA NR. 2
Competentele profesionale ale asistentilor sociali practicanti

Experienta Continutul activitatii Institutii unde isi Nivel de competente


profesionala pot desfasura
activitatea
profesionala
 Activitati de
Experienta in prevenire a situatiilor SPAS Culegere a datelor,
profesie de cel de risc, DGASPC Adaptarea mesajelor la
putin 1 an.  Evaluare initiala (a Directii de Munca specificul clientului si al
nevoilor si a si Protectie Sociala contextului de
resurselor), Spital comunicare,
 Evaluare detaliata, Politie Comunicare verbala-
Scoala nonverbala,
 Munca in echipa- ONG Intervievare,
retea. Biserici Acceptare si
nediscriminare,
Relationare profesionala,
Empatie,
Observare
Analiza si actiune
Stabilire a indicatorilor,
Interventie in situatie de
stress,
Redactare,
Utilizarea instrumentelor
de evaluare.
Interventii in situatii de
stres,
Analiza si sinteza,
Mobilizare si valorificare
a experientei
specialistilor,
Identificare a
potentialullui din retelele
sociale
ANEXA NR. 3

Competentele profesionale ale asistentilor sociali specialisti

Experienta Continutul activitatii Institutii unde isi pot Nivel de


profesionala desfasura activitatea competente
profesionala
1. Evaluare detaliata,
Experienta in 2. Munca in echipa-retea, DGASPC Identificare si
profesie de pana 3. Interventie specializata, Directii munca si formulare
la 5 ani, dar nu 4. Dezvoltarea planului de protectie sociala obiective,
mai putin de 1 interventie pentru client, Penitenciar Ierarhizarea
an. Spitale nevoilor,
5. Management de caz Unitati de invatamant Corelare a
Politie nevoilor
ONG clientului cu
Biserici resursele interne
si externe ale
acestuia,
Planificare a
activitatilor si
estimare a
timpului de
realizare a lor,
Implementare a
actiunilor
planificate,
Negociere,
Evaluare,
Mobilizare si
lucru in echipa,
Monitorizare,
Orientare si
adaptare la
context,
Advocay,
Abilitati de
consiliere,
Intervetie la nivel
individual/la
nivelul familiei/
la nivel de grup,
Empowerment
(conferirea de
putere)

ANEXA NR. 4
Competentele profesionale ale asistentilor sociali principali

Experienta Continutul activitatii Institutii unde isi Nivel de competente


profesionala pot desfasura
activitatea
profesionala

Experienta in Managementul serviciilor, Ministere/Agentii Sinteza,


profesie de cel Elaborarea de politici Institutii centrale Prioritizare/Ierarhizare,
putin 5 ani. sociale/strategii, Institutii de Observare si
Activitati de mediere si Cercetare autoevaluare,
negociere, Organisme Analiza comparativa,
Expertiza profesionala in internationale Monitorizare,
asistenta sociala, Forme Gandire strategica,
Lobby si advocacy. independente:SCP, Abilitati de
cabinete previzionare
Realizare a
interconexiunii intre
evenimente si analiza
legaturilor dintre
acestea,
Evaluarea riscurilor si a
impactului,
Supervizarea
individuala si de
echipa,
Coordonare,
Formare,
Facilitare,
Expertiza profesionala
in asistenta sociala

S-ar putea să vă placă și