Sunteți pe pagina 1din 4

Evaluarea in Invatamantul Primar

Traditional si Modern in Metodele


de Evaluare
Rezumat . pag. 1

Introducere: Sensuri si dimensiuni actuale ale evaluarii scolare . pag. 5

Unele consideratii privind importanta si actualitatea temei . pag. 6

Motivarea alegerii temei . pag. 8

CAPITOLUL I - Fundamente teoretice ale temei . pag. 10

I.1 Evaluarea scolara - componenta fundamentala a procesului de invatamant pag. 10

1.2 Repere conceptuale si specific . pag. 12

1.3 Conceptii care au marcat evolutia paradigmei docimologice . pag. 13

1.4 Tendinte de modernizare a evaluarii scolare . pag. 13

1.5 Evaluarea traditionala vs. evaluarea moderna . pag. 17

1.6 Mutatii de accent . pag. 20

CAPITOLUL II - Demersuri aplicative . pag. 21

II.1 Metodele de evaluare - repere conceptuale; clasificare; calitatile pe care trebuie


sa le indeplineasca metodele de evaluare folosite in invatamantul primar . pag. 21

1.1 Metode de evaluare traditionale / clasice . pag. 23

1.1.1 Evaluarea orala . pag. 23

1.1.2 Evaluarea prin probe scrise . pag. 26

1.1.3 Evaluarea prin probe practice . pag. 29

1.1.4 Testul docimologic . pag. 34

1.2 Metode moderne, alternative si complementare de evaluare . pag. 38 1.2.1


Observatia sistematica . pag. 39

1.2.2 Portofoliul . pag. 45

1.2.3 Proiectul . pag. 49

1.2.4 Investigatia . pag. 56

1.2.5 Autoevaluarea . pag. 58

CAPITOLUL III - Cercetare aplicata . pag. 67

III.1 Coordonate metodologice ale cercetarii aplicate . pag. 67

1.1 Problematica investigata . pag. 67


1.2 Ipoteza de lucru . pag. 70

1.3 Obiectivele cercetarii . pag. 70

1.4 Metodica cercetarii . pag. 71

1.4.1 Esantionul investigat . pag. 71

1.4.2 Etapele cercetarii . pag. 71

1.4.3 Metodele de cercetare utilizate . pag. 72

1.4.4 Metode de prelucrare . pag. 75

III.2 Prelucrarea datelor . pag. 77

2.1 Prezentarea si reprezentarea grafica a celor mai semnificative rezultate . pag. 79

2.2 Analiza comparativa a rezultatelor elevilor din experiment . pag. 91

III.3 Interpretarea rezultatelor . pag. 92

CAPITOLUL IV . pag. 97

1. Concluzii. Propuneri ameliorative . pag. 97

2. Bibliografie . pag. 100

3. Anexe . pag. 102


Motto:

,, Evaluarea este cel mai puternic instrument politic in educatie."

( P.Broadfoot )

Motto:

,, Atata timp cat instructia si educatia vor necesita contact direct intre om

si om, examenul si notarea, aprecierea la un nivel inalt si individual nu se vor putea


efectua decat printr-un dialog direct si uman intre examinator si examinat."

( Vasile Pavelcu )

Motto:

"A educa este mai greu decat a studia; de aceea sunt putini educatori in multimea de
invatatori."

( Vasile Conta )

REZUMAT

Lucrarea abordeaza metodele de evaluare din perspectiva invatamantului primar,


fiind structurata in patru capitole care acopera, in general, problematica domeniului,
atat din punct de vedere teoretic, cat si practic.

In introducere este scoasa in evidenta importanta pe care problemele ce tin de


teoria si practica evaluarii o prezinta pentru invatator si elev, ca si conditie a
succesului.Se insista asupra schimbarilor intervenite in sistemul de evaluare in
invatamantul primar si sunt invocate motivele alegerii temei.

In capitolul I sunt prezentate fundamentele teoretice ale temei. Sunt vizate in


principal conceptele si modelele de interpretare moderna a evaluarii scolare,
principalele directii de evo-lutie in domeniu, interpretarea dintr-o perspectiva
teoretica a deciziilor, schimbarilor si transfor-marilor promovate in domeniul
evaluativ in invatamantul romanesc din ultimul deceniu si juma-tate, integrarea
evaluarii in structura activitatii didactice de catre conceptiile pedagogiei moderne
determinand amplificarea functiei educative a acesteia si situand-o intr-o "pozitie
cheie" in proce-sul instructiv-educativ, aceasta consecinta derivand dintr-o fireasca
intelegere a evaluarii ca "sti-inta a valorii".Este evidentiata dinamica noului concept
de evaluare scolara,dar si semnificatia actuala centrata pe elemente calitative,
apreciative privind procesul invatarii de catre elev. Invatamantul modern solicita
conceperea unui nou cadru de evaluare care sa aiba la baza formarea competentelor
elevilor, iar tendinta este spre o evaluare complexa, realizata inclusiv printr-o
metodologie complexa. Sunt prezentate comparativ caracteristicile celor doua tipuri
de evaluare scolara - traditionala respectiv moderna - dar si mutatiile de accent
survenite in ultimul timp si care au drept consecinte redimensionarea si regandirea
strategiilor evaluative.

INTRODUCERE

SENSURI SI DIMENSIUNI ACTUALE ALE EVALUARII SCOLARE


Exista variate modalitati si puncte de vedere in care problema evaluarii scolare
poate fi abordata. Statutul complex si functiile multiple pe care evaluarea le are in
procesul de invatamant, in sistemul educativ, in relatia dintre scoala si societate, dar
si in destinele individuale ale elevilor si profesorilor, fac ca oricare abordare
unilaterala si simplista sa fie total nepotrivita. Ca actiune integrata procesului de
invatamant, evaluarea este in primul rand o actiune pedagogica, avand functii
formative si implicand obiective, metode, tehnici si mijloace specifice actiunii
educative, asa incat punctul de vedere pedagogic nu trebuie sa lipseasca din nicio
analiza asupra evaluarii. Evaluarea este insa si o institutie sociala, oficializata si
reglementata juridic, ea imprima o dimensiune sociala rezultatelor predarii si
invatarii, conditioneaza absolvirea si accesul pe treptele sistemului de invatamant,
este baza recunoasterii sociale a studiilor. Prin consecintele ei, evaluarea scolara
depaseste cadrul strict al procesului de invatamant si al scolii. Evaluand elevii,
evaluam in acelasi timp, direct sau indirect, profesorii, calitatea prestatiei didactice,
calitatea procesului de invatamant, a istitutiei scolare si, in cele din urma, calitatea
sistemului educativ cu toate componentele sale. Se poate spune ca fiecare nota
scolara, fiecare calificativ, fiecare performanta a elevilor reprezinta rezultatul unei
sinteze de factori, de la cei individuali la cei sociali. Evaluarea se produce intr-un
camp psihosocial de forte care interactioneaza, alcatuit din relatii interumane,
motivatii, reprezentari, atitudini, mentalitati, asa incat evaluarea poate si trebuie sa
fie abordata si din perspectiva psihosociala.

Evaluarea are insa si o dimensiune tehnica, metodologica, ea implica masurarea


performantelor, capacitatilor, calitatilor umane, ceea ce, dupa cum se cunoaste, nu
este deloc o actiune simpla. Se ridica, sub acest aspect, problemele validitatii
metodelor si instrumentelor de evaluare, ale valorii si limitelor sistemului de notare
folosit.

Sistemul de apreciere a elevilor prin calificative isi dovedeste eficienta prin:

- o evaluare mai obiectiva a elevilor;

- o motivatie crescuta pentru invatare a elevilor cu rezultate medii si slabe;

- o comparabilitate, la nivel national, a rezultatelor elevilor evaluati pe baza unor


criterii calitative unitare si nu printr-o apreciere cantitativa, intamplatoare;

- o mai mare transparenta in apreciere;

- o intelegere mai exacta, de catre elevi si parinti, a modului de evaluare curenta.