Sunteți pe pagina 1din 5

Proba 1: examen scris, specializarea PUBLICITATE

DISCIPLINE FUNDAMENTALE

Introducere în publicitate - itemi închiși cu o singură alegere (grilă)

Balaban, Delia Cristina, Publicitatea. De la planificarea strategică la implementarea media. Iaşi: Polirom,
2009; pp.163-185 (capitolul 6.6. Particularităţile utilizării diverselor tipuri de media)

Belch & Belch, Advertising and Promotion, 2007, 7th edition, Boston: McGraw-Hill Irwin, chapter 1.
“Integrated Marketing Communication”, pp. 9-15; "The Promotional Mix: The Tools for IMC", pp. 15-24;
chapter 2 "Marketing Strategy and Analysis", pp. 41-52.şi “Market Positioning Strategy” pp.52-58;

Petre, Dan şi Nicola, Mihaela (2004), Introducere în publicitate. Bucureşti: Comunicare. ro, pp. 44-52;
55-56; 153-170 (Funcţiile publicităţii, Tipuri de publicitate, Obiectivele campaniei de publicitate, Media în
publicitate)

Trout, Jack şi Rivkin, Steve, Noua poziţionare, Bucuresti: Brandbuilders, 2008. Partea a 3-a,
subcapitolul 20 "Şase capcane de poziţionare.", pp.189-199.

Deontologie - itemi închiși cu o singură alegere (grilă)

Baker Sherry, Martinson David L., „TARES Test: Five Principles for Ethical Persuasion”, Journal of
Mass Media Ethics, 16(2&3), pp. 159-170. Regăsit
la http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.867.9078&rep=rep1&type=pdf

Middleton, K. R., Trager, R., Chamberlin, B. F., (2002). Legislaţia comunicării publice. Polirom, pp.
147-155 (publicitatea înșelătoare; remedii)

Radu, R. (Ed.). (2016). Deontologia comunicării publice. Polirom. pp. 96-109 (limitele libertății de
exprimare); pp. 161-172 (evitarea stereotiotipurilor).

Tehnici de redactare - itemi închiși cu o singură alegere (grilă)

Coman, Mihai (coord.), 2009, Manual de Jurnalism, Iaşi, Polirom, (ediţia a III-a), pp. 118-167; 191-251;
pp. 613-632 (scriitura pentru mediile digitale).

Roşca, Luminiţa, 2004, Producţia textului jurnalistic, Iaşi, Polirom, pp. 102-116.
DISCIPLINE DE SPECIALITATE

Comportamentul consumatorului - itemi închiși cu o singură alegere (grilă)

1. Kotler, Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong Veronica, Principiile marketingului – ediţia
europeană, Teora, 2008:

Cap. 5 - „Pieţe de consum. Comportamentul de cumpărare”, pp. 181-229.


Cap. 7 - „Segmentarea, vizarea şi poziţionarea”, pp. 265-316.
Cap. 18 - „Marketingul în era digitală”, pp. 770-818.

Multimedia-Internet - itemi închiși cu o singură alegere (grilă)


1. Textul pe Web

Drulă, G. (2014). Media interactivă. Aspecte de design şi producţie pentru Web. Ed C.H. Beck. pp: 15 –
28. pp. 31 – 38.

Loker, K. (September 2, 2012). ‘Text is a UI’: How Journalists Can Work Usability into Online
Words’. Mediabistro.com. Regasit la la http://www.mediabistro.com/10000words/text-is-a-ui-usability-
journalism-design_b15174

2. Imaginea digitală şi aplicaţiile sale

Drulă, G. (2014). Media interactivă. Aspecte de design şi producţie pentru Web. Ed C.H. Beck. pp: 44 –
50.

White, D. What is the Difference Between Vector and Bitmap Images?, wiseGEEK
site, Regăsit la http://www.wisegeek.com/what-is-the-difference-between-vector-and-bitmap-images.htm

Pettifor, E. (2015). The difference between a Bitmap and Vector image. Regăsit
la http://www.darwinwebdesign.com.au/blog/the-difference-between-bitmap-and-vector-image

3. Sunetul digital şi aplicaţiile sale

Drulă, G. (2014). Media interactivă. Aspecte de design şi producţie pentru Web. Ed C.H. Beck. pp: 76 –
79.

Digital Audio de la Sampling pp. 3-7 cu pagina in Print Preview. Regăsit la


la http://www.jiscdigitalmedia.ac.uk/audio/advice/an-introduction-to-digital-audio

4. Video digital şi aplicaţiile sale.

Drulă, G. (2014). Media interactivă. Aspecte de design şi producţie pentru Web. Ed C.H. Beck. pp: 103 –
105, pp: 114 – 120.

Adobe. (2011). Video Learning


Guide. Regăsit la http://www.adobe.com/devnet/flash/learning_guide/video/part06.html
H.264 VS MPEG4: Detailed Comparison between H.264 and
MPEG4. macxdvd.com site. Regăsit la http://www.macxdvd.com/mac-dvd-video-converter-how-to/h264-
vs-mpeg4.htm

5. Design & layout Web, realizarea de documente pe Web.

Drulă, G. (2014). Media interactivă. Aspecte de design şi producţie pentru Web. Ed C.H. Beck. Cap.
Arhitectura informaţiei. pp: 123 – 145.

Drulă, G. (2014). Media interactivă producţie pentru Web. Ed C.H. Beck. Cap. CMS. pp: 172 - 179

Lynch, P.J., Horton, S. (2008). Web Style Guide: Basic Design Principles for Creating Web Sites,
3rd Edition. Capitol: Site Structure. Accesat de lahttp://webstyleguide.com/wsg3/3-information-
architecture/3-site-structure.html

Lynch, P.J., Horton, S. (2008). Web Style Guide, 3rd Edition, Chapter: The Site Development. Aspecte
de design şi producţie pentru Web. Ed C.H. Beck. Cap. Designul grafic Web. pp: 145 – 167.

Drulă, G. (2014). Media interactivă. Aspecte de design şi

Process. Regasit la http://webstyleguide.com/wsg3/1-process/7-development-process.html

6 Web Design Trends You Must Know for 2015 & 2016. Regăsit la http://www.awwwards.com/6-web-
design-trends-you-must-know-for-2015-2016.html

Lake, C. (Dec 8, 2015) 12 good, bad and ugly web design trends for 2016. Regăsit
la http://searchenginewatch.com/sew/review/2438285/12-good-bad-and-ugly-web-design-trends-for-
2016).

Vocell, J. (October, 2015). The 8 Elements of Modern Web Design (And Web Design Trends to
Watch). Regăsit la

http://blog.hubspot.com/marketing/elements-of-modern-web-design-list

6. SEO şi SMO

Lynch, P.J., Horton, S. (2008). Web Style Guide, 3rd Edition. Capitolul Search Engine
Optimization. Regăsit la http://webstyleguide.com/wsg3/5-site-structure/4-search-engine-optimization.html

Dholakiya, P. (Feb 20, 2015). 11 SEO Tactics You Need to Know in 2015. Regăsit la

http://searchenginewatch.com/sew/how-to/2396193/11-seo-tactics-you-need-to-know-in-2015

Zelenski, P. (Februarie, 2015) Optimize your Facebook Photos


2015. Regăsit la http://thinpigmedia.com/blog/optimize-your-facebook-photos-2015

Cass, J. (2015). How to Optimize Your Facebook Posts for Maximum


Shareability. Regăsit la http://justcreative.com/2015/11/25/how-to-optimize-your-facebook-posts-for-
maximum-shareability/
DTP - itemi închiși cu o singură alegere (grilă)
Bardan Alexandra, 2012, Introducere în designul de presă, Ed. Tritonic, pp. 46-70 („Noțiuni de design
grafic”).

Brielmaier Peter, Wolf Eberhard, 1999, Ghid de tehnoredactare: punerea în pagină a ziarelor şi
revistelor, Iaşi, Polirom, pp. 214-225 (Glosar).

Chip Kompact, Învață cu profesioniștii InDesign, Ed. 3D Media Communications, Brașov, 2011, cap. 2,
"Ghidul profesionistului în tipografie", pp. 18-26.

Parker Roger C., 1989, The makeover book: 101 design solutions for desktop publishing: [for students],
Chapel Hill, Ventana Press, pp. 1-19 (cap. „Good Design”).

Publicitate online - subiect deschis

Kirby, Justin şi Marsden, Paul, 2006, Connected Marketing: The Viral, Buzz and Word of Mouth
Revolution, Elsevier, Oxford (pp. 87-106)

Lister, Martin [et al], 2009. New Media: A Critical Introduction, 2nd edition, Routledge, London (pp. 9-44)

Spurgeon, Christina, 2008, Advertising and New Media, Routledge, New York (pp. 4- 14)

Springer, Paul, 2009, Ads to Icons: How Advertising Succeeds in a Multimedia Age, Kogan Page
Publishers, London (pp. 239-244)

Vegheș, Iulian, 2003, Relațiile publice și publicitatea online, Ed. Polirom, Iași (pp 89-98)

Structura şi funcţionarea agenţiei de publicitate - subiect deschis


Belch & Belch, Advertising and Promotion, 2007, 7th edition, Boston: McGraw-Hill Irwin, “Decision Areas
in International Advertising”, pp. 652-670.
Petre, Dan şi Nicola, Mihaela, 2004, Introducere în publicitate, Bucureşti: Ed. Comunicare.ro, pp. 67-86;
(„Scurt istoric al publicităţii”, „Agenţia de publicitate modernă); pp. 221-225 (“Bugetarea în publicitate”);
pp.124-135 („ Procesul de planificare strategică. Rolul în desfășurarea campaniei de publicitateʺ).

Popescu, Costin, 2005, Introducere în publicitate. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti. pp. 43-53
(“Campanii publicitare”).

Russel, J. Thomas W. şi Lane, Ronald, 2002, Manual de publicitate, Cele mai moderne tehnici, teorii şi
metode din domeniul publicităţii, Bucureşti: Ed. Teora, ,partea a III-a, pp. 153-188 (capitolul 5, „Agenţia
de publicitate, servicii de comunicare şi alte servicii”).

Russel, J. Thomas W. şi Lane, Ronald, 2001, Advertising a Framework, New Jersey: Prentice Hall,
1st edition. Cap. 5.ʺ International Advertisingʺ, pp. 308-321.
White, Roderick, 2000, Advertising, 4rth edition, London, McGraw-Hill, cap. 3 (ʺManaging the Client-
Agency Relationshipʺ), pp. 26-41.