Sunteți pe pagina 1din 44

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MRDICINĂ VETERINARA

,,ION IONESCU DE LA BRAD”


FACULTATEA DE HORTICULTURĂ

TEMA DE CERCETARE: Cercetări privind structura, dinamica şi abundenţa


entomofaunei la unele culturi agricole din zona de NE a Moldovei.

Student-doctorand:
RATUŞ MIHAELA (TURCUMAN)

1
PLAN DE AFACERI:
,, Deschiderea unui magazin care comercializează produse şi
echipamente necesare pentru deratizare, dezinfecţie si dezinesecţie “

2
Anexa nr. 1
MODEL PLAN AFACERI
1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND MICROÎNTREPRINDEREA SRL-D1
,, Deschiderea unui magazin care
comercializeaza produse si echipamente necesare pentru
deratizare, dezinfectie si dezinesectie “

TITLUL PROIECTULUI
Denumire solicitant:

SC FITO-PHARMA SRL

Cod Unic de Înregistrare:

RO

Nr. de inregistrare la ORC:

Adresă solicitant :

BULEVARDUL ALEXANDRU CEL BUN

Judetul:

IASI

Cod postal:
Nr. telefon,

0729 97 22 11

Nr. fax, email):

0232 XXX XXX

Adresă de e-mail:

mihaela_ratus@yahoo.com

COD
CAEN
principale

aferent

activităţii

477

COD CAEN aferent proiectului


477
Bulevardul Alexandru cel bun, iasi
Bulevardu lAlexandru cel bun, iasi

Sediu social (adresă, telefon, fax)


Puncte de lucru (adresă, telefon, fax)
Locaţia
implementării
(Adresă, telefon, fax):

proiectului

IASI< Bulevardul Alexandru cel Bun

Persoană de contact
(Adresă, telefon, fax, email):

Ratuș (Turcuman) Mihaela


mihaela_ratus@yahoo.com

Certificat de înmatriculare S.R.L-D


Copie B.I/C.I
Cerere tip de acord de principiu pentru finanţare (anexa 6)
Microîntreprinderea SRL-D nu este
plătitoare de TVA
Valoare totală a proiectului (cu TVA)
LEI:
Valoare AFN - lei
Valoare credit - lei

Da
Nu
36000.00 lei
Procent din valoare totală
1
proiect**

Procent din valoare totală


proiect**
3
Valoare contribuţie proprie -lei

36000.00

Procent din valoare totală


proiect**

7
100 %

2. DESCRIEREA MICROÎNTREPRINDERII “S.R.L. – D.” ŞI DOMENIUL DE


ACTIVITATE ÎN CARE SE REALIZEAZĂ INVESTIŢIA
2.1. Descrierea microîntreprinderii “S.R.L. – D.”
Domeniul de activitate al “S.R.L. – D.”
1

Productie

Servicii

Comerţ şi alte activităţi

Domeniul de activitate economică:Codul CAEN: 477- Comerţ cu amanuntul in magazinele specializate
Scurtă descriere a firmei, viziune, misiune, strategie :
Înfiinţarea şi deschidera unui magazin cu produse şi echipamente pentru deratizare,
dezinfecţie şi dezinsecţie. Sunt produse care vor avea întotdeauna cerere,
indiferent de veniturile
populaţiei, deoarece combaterea daunatorilor este o sarcină imposibilă care nu se
poate realiza fară
echipamentele şi substanţele necesare.
In Iaşi sunt pe piata mai multe magazine cu acest obiect de activitate, concentrate
mai ales in
jurul pietelor agroalimentare.
Voi încerca ca in magazinul meu clienţii să poată achiziţiona marfa la un preţ care
sa fie în
avantajul lor, să fie consiliaţi de personal bine instruit in ceea ce oferă.

2.2. Descrierea proiectului:


2.2.1. Obiectivele proiectului :
Obiective pe termen scurt(1 an):
- practicarea unui adaos foarte mic pentru a atrage potenţialii clienţi şi pentru a
ne forma o clientela
stabilă pentru magazin;
 crearea unui site propriu în care să se faca prezentarea firmei şi a produselor
comercializate;

Obiective pe termen mediu:


- creşterea adaosului pentru marfă, dar nu pre mult, pentru a menţine raportul
calitate-preţ in
favoarea clientului;
- menţinerea relatiilor cu clienţii existenţi şi ne propunem creșterea numărului
acestora cu minim 10%.
4
Obiective pe termen lung (3-5 ani):
- deschiderea unui alt punct de lucru;
- menţinerea preţurilor sub nivelui competiţiei;
- creşterea cu 10 % în fiecare an a cifrei de afaceri.
MARKETING:
- ne vom comporta cu clienţii ireprosabil, pentru ca acestia să revină;
- vom împarţi fluturaşi în care vom prezenta produsele oferite pentru vânzare, mai
ales
sâmbata şi duminica, când este un flux mai mare de populaţie care vine la piaţă.
-oferirea de mici atenţii (cadouri) clienţilor, cu scopul de a-i fideliza;
- se vor purta discuţii cu clienţii pentru a afla ce produse folosesc sau agreează
pentru a
îmbogaţi gama de produse din magazin
- programul de functionare intenţionat va fi mai mare decât a competitorilor din
zona;
- vom avea un produs nou in fiecare luna
- 1 produs la promoţie in fiecare saptamană.
2.2.2. Potenţialii beneficiari ai proiectului :
Magazinul se adresează atât persoanelor fizice, cât şi persoalelor juridice.
Persoanele fizice au un profil imposibil de conturat demografic, deoarece probleme
apar în
orice mediu (casă, gradină, ferme, etc.). Clienţii pot fi persoane care au probleme
cu dăunatorii din
apartamente (gândaci, paianjeni, furnici), cu plantele din apartament (diferite
boli ale plantelor sau
dăunatori), dar si persoane care stau la casa în Iaşi sau în afara iaşului şi au
problema cu plantele din
curte ( flori, arbusti ornamentali, legume, pomii sau viţă de vie).
Persoanele juridice: în principal firme care işi desfasoară activitatea în
agricultura.
2.2.3. Durata de implementare a proiectului:
Proiectul va lua fiinţă la o lună, o lună şi jumătate de la la semnarea
contractului de
finanţare, deoarece este nevoie de timp pentru a se găsi spaţiul, a se semna
contractul de închiriere,
a se întocmi toate actele necesare pentru a deschide punctul de lucru în acel
spaţiu, a se cumpara
casa de marcat, a se amenaja spatiul (mobilier, firmă luminoasă), a se găsi
personal calificat.
2.2.4. Activităţile proiectului :
Principala activitate va fi aceea de comercializare a produselor si echipamentelor
ce se folosesc in
protecţia plantelor (pentru dezinsecţie, deratizare şi dezinfecţie).
Dezinsecţia reprezintă ansamblul mijloacelor si metodelor de prevenire şi combatere
a
insectelor şi acarienilor, care vehiculeaza si transmit (direct sau indirect) boli
contagioase şi
parazitare pentru om si animale
Deratizarea reprezintă procesul de distrugere al rozatoarelor dăunătoare.
Deratizarea previne
sşi combate transmsia unor boli de către rozatoare, prin muşcatură sau contact.
Pericolul mare pe
care îl reprezintă rozatoarele dăunătoare constă în numeroasele pagube materiele pe
care acestea le
provoaca.
Dezinfecţia este o metodă destinată decontaminării mediului de germeni microbieni.
Se
realizează prin pulverizare cu substanţe cu spectru larg de folosire împotriva
microbilor, bacililor,
ciupercilor. Tratamentele fitosanitare constau în efectuarea de stropiri periodice,
urmarindu-se
combaterea bolilor si daunatorilor.

5
2.2.5.Resursele materiale implicate în realizarea proiectului :
- economii

3.1. MANAGEMENTUL ŞI RESURSELE UMANE ALE MICROÎNTREPRINDERII


“S.R.L. – D.”
În acest magazin vor fi 2 angajaţi (consilieri vanzari-gestionari), de preferat o
fată şi un băiat, şi
administratorul firmei (care va fi unic asociat).
Scopul este de a crea o echipă tanară, dinamică, energică, dispusă să se
specializeze în
domeniul de protecţie a plantelor, pentru a servi clienţii cât mai bine şi mai
eficient posibil.
Patronul va îndeplini funcţia de administrator, dar se va ocupa şi de consilierea
clienţilor în
magazin (va completa programul de lucru, astfel încat angajaţii să lucreze atât cat
este legal).
Costuri estimate pentru un angajat:
- retribuţia lunara =146 lei/luna (1500 lei salarul brut, 1099 lei salar net)
 dosar medical angajat/an = 100 lei/an
Administatorul/managerul va avea pentru început acelaşi salar ca şi ceilalţi doi
angajaţi
(pentru a reduce cheltuielile).
3.1.2.Detaliere pe activităţi:
Activitatea
Activitatea 1 consilier vanzari

Număr de salariaţi
2

Activitatea 2 administrator
Activitatea 3 contabilitate

1
1

Pregătirea profesională
Liceu sau facultate cu profil
agricol
Facultate cu profil agricol
Facultate cu profil economic

FIŞA POSTULUI PENTRU CONSILIERI VÎNZĂRI-GESTIONARI:


Se vor subordona administratorului.
Atribuţiile postului:
 recepţionează mărfurile conform facturilor şi sesizează neregulile constatate;
 aranjează produsele pe raft, fără deteriorarea acestora;
 verifică periodic stocurile din magazin;
 cunoaşte toate produsele şi utilitatea acestora, fiind în stare să informeze
clientul despre
toate produsele;
 vinde produsele firmei atît la clienţii existenţi, cât şi la posibilii noi
clinţi;
 înregistrează în casa de marcat, la preţurile reale şi corecte toate mărfurile
vândute;
 înmânează bonul de casă obligatoriu fiecărui client;
 restituie clienţilor restul corect;
 întocmeşte şi semnează monetarul la sfârşitul programului;
 întocmeşte raportul de gestiune şi registrul de casă la zi, în ordinea
cronologică a
documentelor.
Responsabilităţile postului de muncă:
 cooperează cu administratorul;
 onestitate şi confidenţialitate în raport cu persoanele din interior şi exteriror
cu care este
în contact;
6


răspunde la solicitările superiorului;


utilizează cu responsabilitate materialele şi aparatura din dotare;
anunţă eventualele defecţiuni apărute;
răspunde de buna relaţionare cu clienţii;
răspunderea de menţinerea unei bune evidenţe a încasărilor;
respectarea normelor de securiate în muncă;
respectarea prevederilor Regulamentului de Ordine interioară şi instrucţiunile
proprii de
securitate a muncii;
 respectarea programului de munca.
FIŞA POSTULUI ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALĂ:
Subordonează întreg personalul unităţii.
Are drept de semnătură intern şi extern.
Responsabilităţi şi sarcini:
Administratorul societăţii conduce activitatea unităţii şi are următoarele
atribuţii:
 răspunde de evidenţa contabilă, financiară şi de gestiune a societăţii;
 urmăreşte termenele Autorizaţiilor de funcţionare; ia măsuri pentru reînnoirea
sau
prelungirea acestora;
 elaborează fişa postului pentru personalul ce va fi angajat;
 răspunde de arhivarea documentelor: asigură pastrarea în arhiva proprie timp de
10 ani a
tuturor registrelor de contabiliate şi a documentelor justificative ce stau la baza
înregistrărilor în contabiliate în perioada la care se referă;
 semnează documentele contabile de cumparare de la diferite societăţi, în
conformitate cu
prevederile legii;
 răspunde de relaţia cu clienţii societăţii, de încasările şi plăţile necesare
bunei funcţionări
a societăţii;
 prospectează piaţa, căutând să atragă noi clienţi; ţine cont de oferta
concurenţei;
 transmite contabilei lunar, toate informaţiile necesare stabilirii corecte a
drepturilor
salariale ale personalului;
 efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi (în şi din contul societăţii);
 organizează inventarierea patrimoniului;
 examinează legalitatea, regularitatea şi conformitatea operaţiunilor, identifică
risipa şii
gestiunea defectuasă şi fraudele, iar pe aceste baze propune măsuri pentru
recuperarea
pagubelor şi sancţionarea celor vinovaţi (dupa caz);
3.1.3 Angajatul cheie:
În acest caz, angajatul cheie va fi administratorul, care prin studiile și
experiența acumulată
pana la deschiderea microîntreprinderii poate influența bunul mers al acesteia.

4. PONDEREA INVESTIŢIILOR ÎN CHELTUIELILE AFERENTE PLANULUI DE


AFACERI
1
Ponderea investiţiilor peste 80%
2

x
Ponderea investiţiilor peste 60%
7
3
Ponderea investiţiilor peste 40%

4.1. Descrierea investiţiei propuse:


Punctul de lucru va fi in acelaşi loc cu sediul microîntreprinderii, în Municipiul
Iaşi, cartier
Alexandru cel Bun, pe Bulevardul Alexandru cel Bun.
Spaţiul ce va fi folosit se găseşte la parterul unui bloc, accesul (diferit de cel
al locuitorilor
blocului), se va face direct din stradă.
Spaţiul destinat accesului clienţilor va avea dimensiunea de 15 mp,depozitul va
avea 5mp(în
depozit va fi amenajată şi o baie).
Mobilierul necesar va fi făcut la comandă si va costa 2000 lei, firma luminoasă va
fi facută
tot la comanda, cu montajul inclus și va costa 2800 lei.
Marfa va fi achiziționata cu plata pe loc de la distribuitorii spacializați din
zona Moldovei.

Suma de bani necesară începerii afacerii


Nr.
Crt.

SERVICIUL/ PRODUSUL
ACHIZIŢIONAT:

VALOARE:
(LEI)
CU TVA

TIPUL DE
CHELTUIALĂ :
(PE LUNA/PE AN)

Chirie spaţiu (cu utilitățile incluse)

2000

Luna

Acte firmă

727,5

O singură data

Casa de marcat (INITA)

450

O singură data

4
Protecţia muncii (SSM; SSU)

220

Lună

Cheltuieli angajaţi

4059

Lună

Contabila

430

Lună

Dosar medical

300

An

Sistem de alarma

100

Lună

Firma luminoasă (SC RODOTEX SRL)

2800

O singură data

10

Mobilier (rafturi expunere marfă, birou)

2000

O singură data

11

Alte cheltuieli
659,68

Lună

12

Cheltuieli promovare

250

Lună

Total

13996,18

Costul angajatorului cu un angajat/lună:

Sariul brut
Bonuri de masă
Angajatul plăteşte la bugetele de stat
Salariul net
(cunoscut si ca "salariu în mână")
Salariul complet

1100
0
282
818
1353
8
(reprezintă costul total al angajatorului cu salariul)
Angajatorul (patronul) plăteşte la
bugetele de stat
Statul colectează la bugetele de stat în total

253
535

Costul angajatorului cu contabilul/lună:

Sariul brut
Bonuri de masă
Angajatul plăteşte la bugetele de stat
Salariul net
(cunoscut si ca "salariu în mână")
Salariul complet
(reprezintă costul total al angajatorului cu salariul)
Angajatorul (patronul) plăteşte la
bugetele de stat
Statul colectează la bugetele de stat în total

1100
0
282
818
1353
253
535

MATERIALE CONSUMABILE (alte cheltuieli):


NR.
CRT.

EXPLICAŢIE:

PRODUSELE
CUMPARATE:

MONEDA:

Tricouri

150

Lei

Hartie copiator

12,47

Lei

Caiet studenţesc
11,7

lei

Dosar carton

Lei

Pixuri

Lei

Foarfec

Lei

Scotch

17

Lei

Capsator/capse

15

Lei

Set curăţenie(galeată, mop,


făraş, mătură)

23,9

Lei

10

Scaun

48,54
Lei

11

Soluţie pentru curăţat sticla

9,67

Lei

12

Sacoşe

50

Lei

13

Tipizate

76,4

lei

14

Prelungitoare

75

Lei

15

Becuri

150

Lei

Total

659,68

9
TIPIZATE:
NR.
CRT.

PRODUSUL:

PREŢ:

MONEDA:

REGISTRU DE CASĂ

LEI

RAPORT DE GESTIUNE

LEI

AVIZIER A5

11,1

LEI

FACTURIER A5

11,1

LEI

CHITANŢIER

8,1

LEI

MONETAR

8,1

LEI

10
ROLE CASA

20

LEI

TOTAL

76,4

LEI

Bugetul estimat pentru 1 lună:


Nr.
Crt.

SERVICIUL/ PRODUSUL
ACHIZIŢIONAT:

VALOARE:
(LEI)
CU TVA

TIPUL DE
CHELTUIALĂ :
(PE LUNA/PE AN)

Chirie spaţiu (cu utilitățile incluse)

2000

Luna

Protecţia muncii (SSM; SSU)

220

Lună

Cheltuieli angajaţi

4059

Lună

Contabila

430

Lună
8

Sistem de alarma

100

Lună

11

Alte cheltuieli

659,68

Lună

12

Cheltuieli promovare

250

Lună

Total

7718,68

Valoarea produselor vândute/1 lună:


NR:
Crt.

Denumirea produsului

Bucăţi:

Preţ achiziţie:

Preţ vânzare:
(lei)

Spray Protecţie Totală 200ml

40

10

16

Spray insecticid cu efect lustrant 200


ml

50
9,68

15.50

Spray protecţie totală TOTAL


PERFECT PLANT 600 ml

20

22,60

36

Spray tratament total SUPER PLANT 30


TRATAMENT TOTAL 500ml

23

31

10

Insecticid pentru plante PERFECT


PLANT 600 ml

25

35

20

INSECTICIDE
1
11

Actellic 50 EC 10 ml (fiole)

30

1,81

12

Actara 25 WG 1,5 g granule

50

1,26

13

Fury 10 EC 1L

97

134

14

Faster 10CE 1L

71

104

15

Faster 10CE 100ml

30

7,1

15

16

Confidor Energz 100 ml

20

18,20

32
17

Decis Mega 50 EW 100 ml

10

43

62

18

Calypso 480 SC 1,8 ml fiole

50

1,14

19

Calypso 480 SC 100 ml

10

63,7

84

20

Actara 25 WG 40 grame

33,8

92

21

Fury 10 EC 100 ml

20

11,60

19,5

22

Mospilan 1,5 grame

100

1,47
3,5

23

Mospilan 100 grame

40

41,70

67

24

KARATE ZEON 100 ml

30

20,8

61

25

Mesurol 2RB 150 grame

20

17,20

27

26

Mesurol 2RB 30 grame

50

3,44

ERBICIDE
27

Dual Gold 960 EC 100 ml

15

12,5

34

28

Roundup 100 ml

30
5,70

11,5

29

Roundup 1L

30

28

43

30

Stomp 330 EC 100 ml

50

5,2

12

31

Stomp 330 EC 1L

20

52

63

FUNGICIDE
33

Acrobat MZ 90/600WP 200 grame

30

18,24

35

34

Acrobat MY 90/600 WP 1 Kg

10

92

102

35

Aliette 80 WG 20 grame
30

4,2

36

Antracol 70 WP 1 Kg

10

37,4

48

37

Antracol 70 WP 200 grame

30

7,48

15,5

38

Bravo 500 SC 1L

76

92

39

Bravo 500 SC 200 ml

15

15,2

39,5

40

Champ 70 WG 300 grame

20

14,4

32

41

Champ 70 WG 30 grame
50

1,44

6,5

42

Chorus 75 WG 200 grame

66,6

111

43

Conseto 450 SC 20 ml

50

1,96

11

44

Conseto 450 sc 1 L

98,4

117

45

Curzate Manox 1 Kg

74

103

46

Curzate Manox 25 grame

40

1,48

5,5
11
47

Dithane M45 500 grame

30

19

26

48

Melody Compact 49 WG 20 grame

50

2,55

6,5

49

Merpan 80 WDG 1Kg

10

67

74,5

50

Merpan 80 WDG 150 g

50

10,05

13

51

Ridomil Gold MZ 42,5 WP 30 grame

50

2,64

52

Ridomil Gold Plus 42,5WP 300 grame 10

26,4

52,5

53
Teldor 500 SC 10ml

50

3,21

10

54

Teldor 500 SC 100 ml

10

32,1

67

55

Tilt 250 EC 100 ml

47

70

56

Tilt 250 EC 4 ml

30

4,70

57

Topsin 500 SC 100 ml

50

5,8

14

58

Topsin 500 SC 1 L

10

58

66
30

7,5

10,94

ADJUVANȚI
59

Trend 500 SC 250 L


ACARICIDE

60

Nissorum 10 WP 50 grame

30

17,20

29

61

Vertimec 1,8% EC 10 ml (fiole)

50

12,70

19

62

Mibeknock E575 ml

10

31,50

58

63

Nissorum 10 WP 5 grame

50

1,70

30

14,50

28

MOLUSCOCIDE
64

Granule împotriva melcilor si


limacşilor REP 46/1000 ml
TRATAMENT SĂMÂNȚĂ

65

Vitamax 200 FF 1 L

10

42,50

61

66

Amiral Proffy 6 FS 50 ml

110

131

67

Vitavax 200 FS 50 ml

40

4,25

68

Nuprid max AL 222 FS 1L

148

173

69

Orius 2WS 1,5 Kg

10

53

86

70

Prestige Extra 100 ml


24,1

58

Total

24423,80 LEI

39777,50 LEI

5. LOCALIZAREA ACTIVITĂŢII MICROÎNTREPRINDERII “S.R.L. – D.”

1
1

Mediul rural

Mediul urban

5.1. DATE PRIVIND LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE SI NOUL SERVICIU:


Sediul firmei (va fi în acelaşi loc cu punctul de lucru) va fi situat într-un
spaţiu de 30 mp, la
stradă, în judeţul Iaşi, cartier Alexandru cel Bun, lângă piaţă.
5.2. DURABILITATEA PROIECTULUI:
Indiferent de venturile populaţiei, aceasta va avea nevoie mereu de produse pentru
protecţia plantelor daca vor dori ca plantele lor (fie plante la ghivece, sau
plantele din curte, sau
chiar culturile agricole) să se dezvolte corespunzător şi să fie sănătoase.
În Iaşi sunt mai multe magazine care comercializează printre altele şi produse
pentru
protecţia plantelor, dar eu doresc ca cel deschis de mine să fie considerat ca o
farmacie pentru
plante, aşa cum sunt farmaciile pentru oameni şi cele veterinare pentru animale.

5.3. POZIŢIA PE PIAŢĂ A FIRMEI


5.3.1. FURNIZORI:
FURNIZOR VIITOR
FIRME DE DISTRIBUŢIE

% DIN TOTAL CE FURNIZEAZĂ


100

CONDIŢII DE PLATĂ

DE CÂND?

PRODUSE FITOSANDEITARECASH/PRIN TRANSFER BANCARDE


DE LA ÎNCEPUTUL AFA

5.3.2. CLIENŢI:
La început clienţii vor fi persoanele fizice care vor reprezenta 100% din totalul
de clienţi, şi care vor
plati produsele cumparate pe loc cash sau cu cardul, iar după ce vom deveni
cunoscuţi vom încerca sa
încheiem contract şi cu diferite firme.
5.3.3.CONCURENŢA:
În Iaşi sunt mai multe magazine care au acest profil de activitate, de obicei
concentrate în jurul
pieţelor agroalimentare.
Concurenţa noastra directă vor fi alte 2 magazine care se gasesc tot în jurul
pieţei
agroalimantare, dar aceste magazine nu au multe produse pentru dezinfectie,
dezinfectie şi
deratizare, având spre vanzare mai mult seminte (de flori, legume), diferite
ingrasaminte,
concentrate pentru pasari, etc.:
Primul magazin competitor, si care este si mai vechi in zona, avand avantajul ca
are deja o
clientele deja formata este CASUTA PORTOCALIE – are ca obiect de activitate de baza
vanzarea d
butaşi, gazon, bulbi de flori, seminţe, şi câteva produse contra dăunatorilor.
Dezavantajul este ca nu
are o gama diversificată de produse şi bine determinate (mai vand de exemplu şi
rulouri pentru
geamuri, jaluzele verticale).
Al doilea competitor este EUROFERMIER AGROSTORE, care are la vanzare articole de
1
casă şi gradină, produse pentru alimentaţia animalelor, maşini-unelte, insecticide,
îngrasaminte,
seminţe, material săditor. Acesta are avantajul că prezintă o gamă largă de
produse, este bine
aprovizionat. Dezavantajul este ca magazinul are locatia intr-o curte (nu este
chiar la strada, nu se
observa ), strada este intens circulată de maşini, nu are trotuar.
O alta concurenţă importantă sunt magazinele online.

7. PROIECȚII FINANCIARE:
7.1 SCHEMA DE FINANȚARE:
1

Schema de finanţare cu credit bancar

Schema de finanţare fără credit bancar

7.2. PLAN DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI:


Suma1
Credite bancare
AFN
Alte surse
36000.00 lei
TOTAL
7.3.

%
100
100%

CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE/EXPLOATARE:

Cheltuieli de producţie/exploatare

Suma - Lei

Contabila

6000.00

Manoperă directă (salarii + taxe şi contribuţii sociale)

66456.00

Energie, gaz, salubris,apă

2988.00

Chirie spatiu

18000.00

Garanție chirie

1500.00
Acte firmă

727.50

Protecția muncii

660.00

Casa de marcat

950.00

Dosar medical

300.00

Sistem de alarmă

1200.00

Firmă luminoasă

2800.00

Mobilier (rafturi expunere marfă, birou)

2000.00

Cheltuiele promovare

2912.00

Alte cheltuieli

1447.25

1
Valoarea mărfii cumpărate

356850.00

TOTAL

464793.75

7.4. VENITURI ANUALE PRECONIZATE (în acest caz în primul an de activitate).


În medie într-o zi se vor vinde mărfuri în valoare de 15000 lei.
Adaosul comercial va fi în medie de 35%.
Într-un an se va încasa suma de 549000 lei.
549000-35%=356850 (valoare mărfii vândute) = 192150 lei bani rămâi după ce am
scăzut
valoare marfii cumpărate de la furnizori.
Profitul obtinut/ în primul an de funcționare = 192150-107943.75 - 1%impozitul pe
venit =
82522.13 lei.
Impozitul pe profit (în primul an de activitate) = 842.06 lei
Din aceste calcule rezultă ca investiția se va amortiza teoretic în primul an de
activitate, dar
practic profitul se va reînvessti mai departe în dezvoltarea afacerii.
7.5. CONT DE PROFIT ŞI PIERDERE :

1
Mii
LEI

ACTIVE
Active circulante
Numerar existent la
(disponibil casa+banca)

Rd.

N+1

Proiecţii
N+2

N+3

0.00

începutul

perioadei

Numerar generat de activitatea de exploatare


(realizat+proiecţia numerarului ce va fi generat
de activitatea de exploatare, respectiv încasările
din această activitate)
Creanţe
Stocuri
Alte active circulante
Total Active Circulante
Active fixe nete (inclusiv financiare şi
necorporale)
TOTAL ACTIVE
CAPITAL ŞI DATORII
Datorii Curente
Descoperit de cont la începutul perioadei
(societatea nu a avut la începutul perioadei
disponibil/surse proprii si a utilizat din surse
externe – credite bancare de ex.)
Credite pe termen scurt
Furnizori
Alte datorii
Total Datorii Curente
Datorii pe termen lung
Credite pe termen lung
Alte Datorii pe Termen Lung şi Provizioane
TOTAL DATORII
CAPITALURI
Capital social
Profit repartizat în cursul anului
Profituri repartizate în anii anteriori
TOTAL CAPITALURI
TOTAL CAPITALURI ŞI DATORII

0.00

192.150
0.00
356850.00
0.00
549000.00

1098000.00
0.00
0.00

0.00
107943.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
107943.75
200.00
0.00
0.00
200.00
108143.75

Analiza Swat:
Puncte tari:

atitudine pozitiva a firmei în vederea îmbunataţirii calitaţii produselor oferite
spre vanzare,
plus training-uri gratuite de vanzare pentru angajaţi (şi administrator);

realizarea de campanii de promovare (împărţirea de pliante)

cunoaşterea concurenţei

varietatea produselor- pentru a acoperi un segment mai mare de piaţă;

personal amabil, instruit si capabil de a oferi suport in consilierea clientilor
pentru ca aceştia
să fie multumiţi şi a reveni.
1
Puncte slabe:

firma dispune de resurse financiare limitate;

firma este nou infiinţată şi are nevoie de timp pentru a-şi câstiga clienţii şi a
avea clienţi
fideli;

lipsa de experienţă a administratorului.
Oportunitati:

participarea la târguri (la inceput pe plan local);

receptivitatea populatiei;

nevoia populatiei de produsele oferite spre vanzare.

1
CUPRINS:
2. Descrierea microîntreprinderii si domeniul de
activitate..............................................pag, 3
2.1. Descrierea
micriîntreprinderii................................................................
.....................pag.3
2.2 Descrierea
proiectului........................................................................
....................... pag. 4
2.2.2. Potenţialii beneficiari ai
proiectului........................................................................
pag. 5
2.2.3. Durata de implementare a
proiectului......................................................................pa
g.5
2.2.4. Activităâile
proiectului........................................................................
....................pag. 5
2.2.5. Resurse materiale implicate în realizarea
proiectului.............................................pag. 6
3.1. Managementul şi resursele
umane.............................................................................p
ag. 6
3.1.2. Dotarea pe
activităţi.........................................................................
.......................pag. 6
3.1.3. Angajatul
cheie..............................................................................
...........................pag 6
4. Ponderea investiţiilor şi cheltuielile aferente planului de
afaceri.................................pag. 8
4.1. Descrierea investiţiei
propuse............................................................................
........pag. 8
4.2. Costul total al
proiectului........................................................................
.................pag. 10
4.3. Surse pentru aportul
propriu............................................................................
........pag. 11
4.3.1. Aportul în
numerar............................................................................
....................pag. 11
4.3.2. Surse de finanţare a altor cheltuieli neeligibile aferente
proiectului.....................pag. 11
5. Localizarea activităţii
microîntreprinderii................................................................
....pag.11
5.1. Date privind locaţia de implementare a noului
serviciu..........................................pag. 11
5.2. Durabilitatea
proiectului........................................................................
..................pag. 11
5.3. Poziţia pe piaţă a
firmei.............................................................................
..............pag. 12
5.3.1.
Furnizori..........................................................................
......................................pag. 12
5.3.2.
Clienţii...........................................................................
........................................pag. 12
5.3.3.
Concurenţa.........................................................................
...................................pag. 12
.
6. Utilizarea noilor tehnologii şi promovarea unităţii
informaţionale.............................pag.12
7. Proiecţii
financiare.........................................................................
..............................pag.12
7.1. Schema de
finanţare..........................................................................
........................pag.13
7.2. Plan de finanţare a
investiţiei........................................................................
...........pag. 13
7.3.Cheltuieli anuale de producţie şi
exploatare..............................................................pag.13
7.4. Venituri anuale
preconizate........................................................................
...............pag.14
7.5. Cont de profit şi
pierderi...........................................................................
...............pag. 14
Analiza
SWAT...............................................................................
..................................pag. 15