Sunteți pe pagina 1din 49

CAPITOLUL III CAZURI CLINICE

CAZUL 1.

CULEGEREA DATELOR ŞI INFORMAŢIILOR

DATE DE IDENTIFICARE

NUME: D; PRENUME: N; SEX: M; VÂRSTA: 42 ani;

RELIGIE:crestin ortodox

NATIONALITATE:romana

DOMICILIUL-Calarasi

DIAGNOSTIC MEDICAL LA INTERNARE: Astm bronşic în criză

ISTORICUL BOLII. Bolnav cunoscut cu astm bronşic de 1 an având


internări multiple în secţia Medicina Interna a Spitalului Judetean Calarasi, se
internează pentru apariţia unei crize datorită contactului bolnavului cu alergenul
(praful din casă). Criza debutează cu dispnee expiratorie, tuse cu expectoraţie
seroasă. Prezintă crize rare nocturne, acuză o respiraţie greoaie, tuse cu
expectoraţie seromucoasă, astenie fizică, este afebril, anxietate.

MOTIVELE INTERNĂRII

● dispnee expiratorie, obstrucţie nazală, tuse cu expectoraţie seroasă,


anxietate, cianoză perinazală, wheezing

ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DATELOR PE PRIMA ZI: TOATE


NEVOILE

Nevoia Manifestari d Manifestari de Sursa de dificultate


eindependenta dependenta
1. Nevoia de a - respiraţie 16-18 - dispnee - hiperalergie,
repira şi a crea o resp/min respiratorie, edemul mucoasei
bună circulaţie - puls 60-80 b/min tahicardie cu bronşice, scăderea
- TA – 115-140/ polipnee, capacităţii de
75-90 mm HG obstrucţia căilor expansiune
respiratorii pulmonară
2. Nevoia de a bea - dentiţie bună, inapetenţă - situaţie de criză
şi a mânca gingii 107,
26
aderonte dinţilor
3. Nevoia de a - micţiuni 2-3/zi, - -
elimina aspect clar
- 1,2 scaune/zi
4. Nevoia de a se - sistem osteo- - -
mişca şi de a crea o articular integru,
bună postură mobil
5. Nevoia de a - somn odihnitor, - treziri frecvente - tuse, dispnee
dormi şi a se timp pentru - are insuficienţe expiratorie,
odihni refacerea de somn anxietate
organismului
6. Nevoia de a se - haine alese - -
îmbracă şi adecvat statutului
dezbrăca socio-cultural şi
climatului
7. Nevoia de a - 36,2-36,9ºC - 37,9 ºC febră - proces infecţios
menţine musculoasă
termperatura
corpului în limite
normale
8. Nevoia de a fi - tegumentele şi - tegumente umede - carenţe de igienă
curat şi a-şi proteja mucoasa integre şi şi reci
tegumentele şi curate
mucoasa
9. Nevoia de a - menţinerea - anxietate - situaţie de criză
evita pericolele integrităţii prin - afectare fizică şi
mecanisme psihică
naturale de
autoapărare
10. Nevoia de a - funcţionarea - -
comunica adecvată a
organelor de simţ
- limbaj clar
- debit verbal
moderat
11. Nevoia de a - posibilitatea de a - -
acţiona conform acţiona conform
propriilor propriilor credinţe
convingeri şi valori şi valori
şi a practica religia
12. Nevoia de a fi - integritate fizică - -
27
precupat în şi psihică
vederea realizării - activitate ce
permite
satisfacerea
utilităţii şi simţului
creator
13. Nevoia de a se - activităţi de - neparticiparea la - stare depresivă
recrea destindere pentru activităţile - oboseală
obţinerea unei recreative preferate
relaxări fizice şi
psihice
14. Nevoia de a - atitudini şi - cunostinţe - vârsta
învăţa cum să-şi comportament cu insuficiente
păstreze sănătatea scop de menţinere referitoare la boală
a sănătăţii

28
PLAN DE ÎNGRIJIRE

PRIMA ZI DE SPITALIZARE ŞI DE ÎNGRIJIRE

03.02.2018-05.02.2018

NEVOIA PROBLEME OBIECTIV INTERVENŢII DE NURSING EVALUARE


E CU ROL PROPRIU CU ROL
DELEGAT
1. Nevoia Perturbarea Pacientul -internez de urgenţă pacientul La indicatia Dispneea se
de a respiraţiei să prezinte -învaţ pacientul să tuşească, să medicului menţine
respira şi manifestată diminuarea expectoreze şi să colecteze administrez: Pacientul
a avea o prin tuse uscată dispneei sputa în recipientele speciale *metilprednisolol cooperează cu
bună urmată de pentru examen bacteriologic (solumedrol) echipa medicală.
circulaţie expectoraţie -aşez pacientul în salon, în pat, *Hemisuccinat de
datorită în poziţie semişezând hidrocortizon Pacientul
dispneei (ortopnee) şi încerc liniştirea *Dexametazon respectă
(respiraţie lui fosfat tratamentul
dificilă) -măsor şi notez în *Teofilina indicat de
FO:puls,temperatura,respiratia Pregătesc medic.
, materialele necesare
tensiunea arteriala. recoltării de sânge Tusea s-a redus

29
administrez pacientului O2 pe pentru analize de în intensitate
sonda nazală laborator.

Pregătesc pacientul
pentru examene
radiologice

2. Nevoia Dificultate de a Pacientul -aerisesc salonul în care se Administrez la Starea de


de a dormi şi a se să prezinte află pacientul indicaţia medicului oboseală a
dormi şi a odihni datorită somn şi -creez un climat de încredere 1 tb de Diazepam pacientului se
se odihni evenimentelor odihnă -pacientul să aibe un somn seara la culcare po menţine
ameninţătoare corespunză liniştit
(crizele de -toare, să -pacientul este lăsat să se Pacientul se
astm ce apar) aibă un odihnească şi nu este trezit calmează treptat
manifestate tonus fizic
prin alterarea şi psihic Pacientul este
somnului, bun mulţumit.
oboseală,
agitaţie
3. Nevoia Subfebrilitate Pacientul -aerisesc încăperea în care se Administrez la În urma

30
de a (37,9ºC) să îşi află pacientul indicaţia medicului îngrijirilor
menţine datorită bolii, menţină -asigur pacientului antitermice acordate,
temperatu manifestat prin temperatura îmbrăcămintea lejeră pacientul avea
-ra agitaţie şi corpului în -servesc pacientul cu cantităţi temperatura
corpului tegumente ce limite mici de lichide, călduţe, la axială 36,5 ºC,
în limite prezintă o fiziologice intervale regulate de timp valoare ce s-a
fiziologic uşoară -schimb lenjeria de pat şi de menţinut pe
e transpiraţie corp ori de câte ori este nevoie perioada
spitalizării
4. Nevoia Dezinteres faţă Pacienta să -ajut pacienta să îşi facă baie În urma
de a fi de măsurile de prezinte totală sau îi efectuez toaleta pe îngrijirilor
curat şi igienă tegumentel regiuni acordate,
îngrijit şi manifestate e şi -ajut pacientul să se îmbrace şi pacientul
a-şi păstra prin alterarea mucoasele să îşi taie unghiile, să îşi facă înţelege
tegumente tegumentelor şi curate toaleta cavităţii bucale importanţa
le şi mucoaselor -informez pacientul în legătură igienei corporale
mucoasel cu importanţa menţinerii şi începe să îşi
e curate curate a tegumentelor şi însuşească
mucoaselor pentru prevenirea deprinderi
îmbolnăvirilor igienice

31
5. Nevoia Neplăcerea de Pacientul -explorez ce activităţi Pacientul
de a se a efectua să prezinte recreative îi produc plăcere încearcă să
recrea activităţi o stare de pacientului comunice cu
recreative bună -planific activităţi recreative echipa de
datorită bolii, dispoziţie împreună cu pacientul îngrijire
oboselii, specifice vârstei ei
manifestate -câstig încrederea pacientului
prin tristeţe, şi il ajut să depăşească
plictiseală momentele dificile

32
PLAN DE ÎNGRIJIRE

A DOUA ZI DE SPITALIZARE ŞI DE ÎNGRIJIRE

04.02.2018

NEVOIA PROBLEM OBIECTIV INTERVENŢII DE NURSING EVALUARE


E E CU ROL PROPRIU CU ROL
DELEGAT
1. Nevoia Dispnee Pacientul -aerisesc salonul în care se află Administrez la Dispneea s-a
de a cauzată de să respire pacientul indicaţia diminuat în
respira şi obstrucţia liber pe nas -împrospătez aerul în salon de mai medicului: urma
a avea o căilor multe ori pe zi, prin deschiderea *Metilprednisolon administrării
bună respiratorii ferestrelor, timp în care învelesc (solumedrol) , tratamentului şi
circulaţie manifestată pacientul cu o pătură *Hemisuccinat de oxigenoterapiei
prin -măsor zilnic, dimineaţa şi seara şi hidrocortizon
respiraţie ori de câte ori este nevoie: Pulsul, *Dexametazon Pacientul
grea, dificilă, Respiratia, Tensiunea arteriala, fosfat prezintă:
Wheezing Temperatura şi le notez în FO (superprednol) R – 15
*Teofilin, resp/min
*Ventolin solutie P – 85 bat/min
inhalantă, o TA – 110/65

33
inhalaţie de 3-4 ori mmHg
pe zi cu ajutorul
Spacerului
2. Nevoia Dificultate Pacientul -facilitez condiţii de microclimat Administrez la Pacientul
de a de a dormi să aibă un adecvate indicaţia medicului doarme 6-7 h
dormi şi a cauzată de somn -asigur linişte în salon şi sfătuiesc 1 tb Fenobarbital pe noapte,
se odihni tuse, liniştit 6h ceilalţi pacienţi să respecte cu seara la culcare po prezintă tonus
manifestată pe noapte stricteţe orele de somn muscular
prin treziri -invăţ pacientul tehnici de relaxare, prezent
repetate exerciţii respiratorii înainte de
culcare
-sfătuiesc pacientul să bea o
băutură caldă înainte de
culcare(ceai, lapte)
-apreciez somnul pacientului din
punct de vedere calitativ şi
cantitativ
-elaborez un program de odihnă
care să corespundă vârstei
pacientului

34
3. Nevoia Incapacitate Pacientul -asigur menţinerea tegumentelor Pacientul este
de a fi de a-şi să prezinte într-o perfectă stare de igienă prin capabil să îşi
curat şi acorda o stare de efectuarea toaletei zilnice pe acorde îngrijiri
îngrijit şi îngrijiri bine şi să regiuni igienice
a-şi păstra datorită îşi păstreze -asigur permanent lenjerie curată de
tegumente alterării tegumentel pat şi de corp pacientului
le şi stării e intacte -umăresc permanent starea
mucoasel generale tegumentelor şi mucoaselor
e curate manifestată pacientului
prin tuse, -pregătesc materialele necesare
dispnee de pentru toaleta pe regiuni şi ajut
tip expirator, pacientul în satisfacerea acestei
Wheezing nevoi
-protejez patul cu paravan şi
conving pacientul cu tact şi
blândeţe să accepte toaleta
-identific împreună cu pacientul
cauzele şi motivaţia pentru aspectul
fizic şi îngrijirile igienice
4. Nevoia Dificultăţi în Pacientul -explorez gustul şi interesul Pacientul se

35
de a se a efectua să poată pacientului pentru activităţi simte mai bine
recrea activităţi participa la recreative şi participă
recreative activităţi -planific activităţi recreative activ la
datorită recreative împreună cu pacientul şi asigur activităţi
stării condiţiile necesare recreative
generale -aleg activităţi care să nu îl
alterate obosească, să îi creeze o stare de
manifestate bună dispoziţie, să îşi recapete
prin încrederea în forţele proprii
neparticipa- -învăt pacientul tehnici de relaxare
rea la -aleg mijloace de recreere in functie
activităţi de varsta
recreative

36
PLAN DE ÎNGRIJIRE

A TREIA ZI DE SPITALIZARE ŞI DE ÎNGRIJIRE

05.02.2018

NEVOIA PROBLEME OBIECTIV INTERVENŢII DE NURSING EVALUARE


E CU ROL PROPRIU CU ROL
DELEGAT
1. Nevoia Alterarea Pacientul -asigur repausul la pat al Administrez la În urma
de a funcţiei să prezinte pacientului şi o poziţie în indicaţia medicului: îngrijirilor
respira şi respiratorii o bună ortopnee pentru a favoriza o *Metilprednisolon acordate,
a avea o datorită respiraţie şi respiraţie mai bună (solumedrol) pacientul
bună apariţiei căi -fac educaţie sanitară *Hemisuccinat de răspunde bine la
circulaţie obstrucţiei respiratorii pacientului pentru prevenirea *Dexametazon tratamentul
bronşice permeabile infecţiei bronşice fosfat astmatic şi se
manifestată Observarea -liniştesc pacientul psihic în *Teofilin, linişteşte
prin accese de şi vederea îmbunătăţirii stării *Ventolin sol
dispnee ascultarea generale inhalantă, o Pacientul
paroxistică şi respiraţiei -masăr şi notez în FO, T, TA, inhalaţie de 3-4 ori colaborează cu
tuse cu P, R pe zi cu ajutorul echipa medicală
expectoraţie Spacerului şi răspunde la

37
mucoasă întrebări
2. Nevoia Imposibilitate Pacientul -aerisesc salonul în care se În urma
de a de a dormi să află pacientul îngrijirilor
dormi şi a datorită beneficieze -calmez tusea şi dispneea prin acordate,
se odihni neliniştii de un somn administrarea tratamentului pacientul
manifestată odihnitor prescris de medic prezintă un
prin insomnie calitativ şi -sfătuiesc pacientul să bea o somn odihnitor,
cantitativ cană de ceai de tei călduţ tonus muscular
înainte de culcare prezent, este
-observ şi notez calitatea, echilibrat psihic
orarul somnului, gradul de
satisfacere a celorlalte nevoi
-creez un climat de încredere,
încurajez şi liniştesc pacientul
pentru a-şi recăpăta echilibrul
psihic
3. Nevoia Reducerea Pacientul -asigur o stare de curăţenie Pacientul a
de a fi autonomiei în să fie ajutat perfectă a corpului pacientului înţeles ce i s-a
curat şi îngrijirile în pentru a preveni apariţia explicat cu
îngrijit şi personale satisfacerea complicaţiilor privire la

38
a-şi păstra datorate acestei -şterg pacientul de transpiraţie respectarea
tegumente dispneei, nevoi şi schimb lenjeria de corp ori regulilor de
le şi asteniei fizice, de câte ori este nevoie igienă pentru
mucoasel manifestate -asigur un aport suficient de prevenirea unor
e curate prin lichide pentru echilibrarea infecţii
diminuarea hidroelectrolitică, explicându-i
posibilităţilor pacientului necesitatea
de a-şi efectua acestora în vederea menţinerii
igiena elasticităţii pielii
personală
4. Nevoia Consum redus Pacientul -evaluez obiceiurile, Pacientul
de a se de alimente să fie cunoştinţele şi preferinţele respectă
alimenta, datorită bolii, echilibrat pacientului în legătură cu indicaţiile cu
hidrata manifestată hidroelectr alimentaţia privire la modul
prin inapetenţă olitic şi -evaluez gradul de nutriţie al de alimentare
nutriţional pacientului, înregistrând
Pacientul valorile de greutate şi înălţime
să poată ale acestuia
înţelege -urmăresc orarul şi distribuţia
necesitatea meselor

39
respectării -urmăresc apetitul pacientului
unei diete şi modul de alimentare al
echilibrate acestuia
5. Nevoia Dificultatea de Pacientul -explorez ce activităţi Pacientul îşi
de a se a efectua să prezinte recreative îi produc plăcere recapătă forţele
recrea activităţi o stare de pacientului şi le planific şi prezintă o
recreative, bună împreună cu acesta stare de bună
manifestate dispoziţie -stabilesc dacă aceste activităţi dispoziţie
prin lipsa de şi să îşi sunt în concordanţă cu starea
interes pentru amelioreze psihică şi fizică a pacientului Pacientul se
orice activitate, condiţia -organizez activităţi specifice implică în
retragere, fizică de recreere cu vârsta activităţile
indispoziţie Pacientul pacientului propuse de
să îşi -notez reacţiile şi manifestările personalul
recapete pacientului cu privire la starea medical
încrederea sa de tristeţe sau plictiseală
în forţele -câştig încrederea pacientului
proprii şi îl ajut să depăşească
momentele dificile
6. Nevoia Evitarea Pacientul -asistenta amplasează -administrez Pacientul are o

40
de a evita pericolelor din să fie în pacientul în salon, în funcţie tratamentul la stare de bine
pericolele cauza siguranţă, de starea lui, afecţiune şi indicaţia medicului Anxietatea s-a
anxietăţii; fără receptivitate redus
-afectare fizică accidente şi -ia măsuri de prevenire a
şi psihică infecţii transmiterii infecţiilor
Pacientul -învaţă pacientul tehnici de
să fie relaxare
echilibrat -asistenta asigură un mediu de
psihic cât protecţie psihică adecvat stării
mai curând pacientului

7. Nevoia Cunoştinţe Pacientul -ofer pacientului cărţi, pliante Pacientul


de a insuficiente să despre astmul bronşic încearcă să
învăţa despre boală acumuleze dobândească
cum să-şi cunoştinţe cunoştinţe
păstreze noi despre despre boală
sănătatea boală

41
EPICRIZA

Pacientul D.N. în vârstă de 42 ani se internează în Spitalul de Urgenta


Calaras în data de 03.02.2018 şi prezintă următoarele simptome: dispnee de efort,
durere hemitoracele drept, tuse cu expectoraţie mucopurulentă, inapetenţă,
transpiraţie, astenie, frică.
În timpul internării s-a instituit tratament cu: antibiotice , bronhodilatatoare,
antiinflamatoare. Se adaptează relativ uşor la starea de boală fiind un vechi bolnav
astmatic.
Aceasta persoană trebuie instruită în legătură cu regimul de viaţă tratament.
Tratamentul ambulatoriu în crizele uşor de stăpânit:
- controlul periodic, evitarea eforturilor fizice, evitarea alergenilor
În urma repausului la pat şi a îngrijirilor de nursing precum şi a tratamentului
evoluţia este favorabilă, dispneea şi durerea s-au mai redus, pacientul are un somn
liniştit şi o alimentaţie normală după 5 zile de spitalizare, pacientul se externează
cu următoarele recomandări:
 Să evite frigul,
 Să evite efortul fizic,
 Să respecte programul de somn,
 Să consume lichide la temperatura camerei,
 Să consume alimente bogate în vitamine şi proteine

42
CAZUL 2

CULEGEREA DATELOR ŞI INFORMAŢIILOR

DATE DE IDENTIFICARE

NUME: A; PRENUME: C; SEX: M; VÂRSTA: 55 ani;

RELIGIE: creştin ortodox;

NATIONALITATE:romana

DOMICILIUL:Calarasi

DIAGNOSTIC MEDICAL LA INTERNARE: Astm bronşic

ISTORICUL BOLII. Bolnavul relatează că în urmă cu o lună a prezentat o


infecţie a căilor aeriene superioare manifestată prin rinoree, motiv pentru care s-a
prezentat la medical O.R.L.-ist. Diagnosticul a fost de rinită alergică, urmând
tratament conform prescripţiei medicale (Claritine, spray corticosteroid nazal şi
antihistaminice). Se prezintă la medicul de familie pe data de 30.05.2018 acuzând
crize de dispnee de tip expirator cu ortopnee, wheezing, tuse cu expectoraţie
seromucoasă. Medicul de familie trimite bolnavul cu scrisoare medicală la Spitalul
de Urgenta Calarasi pentru investigaţii şi internare.

MOTIVELE INTERNĂRII

● dispnee de tip expirator cu ortopnee, tuse cu expectoraţie seromucoasă,


tiraj intercostal, wheezing, senzaţie de sufocare („sete de aer”).

ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DATELOR PE NEVOI

Nevoia Manifestari de Maifestari de Sursa de dificultate


independenta dependenta
1. Nevoia de a - respiraţie 16-18 - sete de aer - dispnee
repira resp/min - senzaţie de paroxistică
- puls 60-80 b/min sufocare - wheezing
- TA – 115-140/ - expectoraţii
75-90 mm HG
2. Nevoia de a bea - dentiţie bună, inapetenţă - secreţii bronşice
şi a mânca gingii roz, aderente
dinţilor
3. Nevoia de a se - sistem osteo- - poziţie ortopneică - dispnee cu
43
mişca şi de a avea articular integru în pat, sete de aer brodipnee
o bună postură paroxistică
4. Nevoia de a - somn odihnitor, -irascibilitate - tuse, dispnee
dormi şi a se timp suficient - treziri frecvente expiratorie,
odihni pentru refacerea - ore insuficiente anxietate
organismului de somn
- ochi încercănaţi
5. Nevoia de a - 36,2-36,9ºC - febră 37,9 ºC - proces infecţios
menţine febră
termperatura
corpului în limite
normale
6. Nevoia de a fi - tegumentele şi - dispneea - carenţe de igienă
curat şi a-şi proteja mucoase integre şi aparatului - gust amar în
tegumentele şi curate expirator cavitatea bucală
mucoasa
7. Nevoia de a - funcţionarea - izolare, - dispnee, tuse
comunica adecvată a solitutidine - anxietate
organelor de simţ
- limbaj clar
- debit verbal
moderat
8. Nevoia de a - atitudini şi - pune întrebări cu - lipsa de cunoştine
învăţa cum să-şi comportament cu privire la boala sa referitoare la boală
păstreze sănătatea scop de menţinere
a sănătăţii

44
PLAN DE ÎNGRIJIRE

PRIMA ZI DE SPITALIZARE ŞI DE ÎNGRIJIRE

01.06.2018-03.03.2018

NEVOIA PROBLEM OBIECTIV INTERVENŢII DE NURSING EVALUARE


E E CU ROL PROPRIU CU ROL
DELEGAT
1. Nevoia Dispnee Pacientul -aerisesc salonul în care se află La indicatia Starea generală
de a paroxistică să prezinte pacientul medicului,administr a pacientului se
respira şi cu respiraţie o respiraţie -asigur pacientului poziţie semi- ez prezintă în
a avea o suierătoare, corespunză şezândă în pat pentru favorizarea *Hemisuccinat de continuare
bună wheezing, -toare respiraţiei. hidrocortizon alterată
circulaţie manifestată -eliberez caile respiratorii *Miofilin
prin „sete de -administrez O2 pacientului *Berotec spray
aer”, -educ pacientul să facă uşoare Criza cedează
senzaţie de exerciţii de inspiraţie şi respiraţie Pregătesc după
sufocare -măsor funcţiile vitale ale materialele necesare administrarea
pacientului recoltării de sânge medicamentelor
pentru analize de iar sputa este
laborator. eliminată mai

45
uşor
Pregătesc pacientul
pentru examene
radiologice şi
Il însoţesc

2. Nevoia Alterarea Pacientul -identific cauzele care determină Administrez la Pacientul a


de a somnului, să fie nesatisfacerea acestei nevoi indicaţia medicului prezentat un
dormi şi a manifestată odihnit, cu -creez condiţii de microclimat 1 tb de Diazepam somn de 7h
se odihni prin somn un somn necesare odihnei pacientului seara la culcare po
agitat, treziri corespunză -apreciez somnul pacientului din
frecvente, -tor punct de vedere calitativ şi
nelinişte, calitativ şi cantitativ
oboseală, cantitativ -învăţ pacientul să bea un pahar
slăbiciune Pacientul cu lapte cald înainte de culcare
să aibă o -observ şi notez numărul de ore
igienă dormite
corespunzăt
oare pentru
a se putea

46
odihni
3. Nevoia Poziţie Pacientul -aşez pacientul în salon într-un Pacientul adoptă
de a se inadecvată să poată pat lângă fereastră ca să se poată o poziţie care îi
mişca şi a datorită respira duce la aer mai uşor când încep îmbunătăţeşte
avea o dispneei, uşor, să se crizele respiraţia
bună manifestată deplaseze -aşez câteva perne la spatele Pacientul se
postură prin poziţie cu uşurinţă pacientului pentru a-i uşura deplasează mai
ortopneică, Pacientul respiraţia uşor, dispneea şi
„sete de să aibă o -planific un program de plimbări astenia s-au
aer”, poziţie împreună cu pacientul diminuat
dificultatea normală a -explic pacientului necesitatea
de a se corpului păstrării repausului la pat şi îi
mişca, propun activităţi cu o mobilizare
astenie mai redusă
4. Nevoia Dificultate Pacientul -asigur pacientului mese în Pacientul
de a de a se să îşi cantitate mică şi la intervale respectă
mânca şi alimenta şi recapete scurte de timp indicaţiile date
a bea hidrata apetitul -evaluez gradul de nutriţie al cu privire la
datorită Pacientul pacientului înregistrând valorile modul de
bolii, să aibă o de greutate şi înălţime în foaia de alimentare

47
manifestată greutate observaţie
prin corporală -ofer pacientului lichide
inapetenţă în funcţie -supraveghez pacientul în timpul
de înălţime servirii mesei
şi vârstă -urmăresc apetitul pacientului şi
modul de alimentare al acestuia
-cântăresc pacientul zilnic şi
monitorizez valorile respective
5. Nevoia Hipertermie Pacientul -aerisesc încăperea în care se află Administrez la În urma
de a datorită să îşi pacientul indicaţia medicului îngrijirilor
menţine bolii, menţină -asigur repaus la pat pacientului Algocalmin 1 fiola acordate,
temperatu manifestata temperatura pe perioada febrilă im evoluţia este
ra prin corpului în -măsor funcţiile vitale, în special favorabilă, cu
corpului temperatură limite temperatura corporală la scăderea
în limite de 38ºC normale intervale regulate de timp, temperaturii
fiziologic monitorizând cu atenţie valorile după 1 h la
e normale respective 37,2ºC
-hidratez pacientul permanent în
funcţie de bilanţul
hidroelectrolitic

48
-schimb lenjeria de pat şi corp a
pacientului ori de câte ori este
nevoie
-supraveghez pacientul în
vederea riscului de alte
complicaţii, semnalând orice
modificare patologică apărută
medicului
6. Nevoia Cunoştinţe Pacientul -învăţ pacientul să prevină Pacientul
de a insuficiente să îmbolnăvirile prin protejarea de încearcă să
învăţa despre boală acumuleze frig, curenţi şi factori algerieni dobândească noi
cum să-şi datorită unei noi cunoştinţe
păstreze comunicări cunoştinţe -ajut pacientul, îl încurajez şi îl despre boală
sănătatea ineficiente la de ajut pentru dobândirea de noi
nivel afectiv prevenire a deprinderi datorită bolii
unei noi
crize de
astm

49
PLAN DE ÎNGRIJIRE

A DOUA ZI DE SPITALIZARE ŞI DE ÎNGRIJIRE

02.06.2018

NEVOIA PROBLEME OBIECTIV INTERVENŢII DE NURSING EVALUARE


E CU ROL PROPRIU CU ROL
DELEGAT
1. Nevoia Dispnee Pacientul -solicit pacientului să stea în La indicatia Pacientul are o
de a expiratorie de să îşi poziţie şezândă medicului,admini respiraţie
respira şi repaus datorită îmbunătăţe -aerisesc salonul în care se află strez: ameliorată cu un
a avea o astmului ască pacientul *Miofilin fiola ritm de 20
bună bronşic, respiraţia şi -informez pacientul şi explic *Hemisuccinat de resp/min
circulaţie manifestat prin să îşi necesitatea efectuării examenului hidrocortizon
„sete de aer”, elibereze sputei * Berotec 1 puff Dispneea s-a
spută cu căile -ofer pacientului o de 3-4 ori/zi diminuat în
expectoraţie respiratorii scuipătoare,după expectoraţie, urma
seromucoasă de secreţii ofer pacientului un pahar cu apă administrării
călduţă pentru a-şi clăti gura tratamentului şi
-sputa expectorată o trimit la oxigenului.
laborator pentru examen

50
bacteriologic
-informez pacientul că îi voi
măsura funcţiile vitale:
temperatura,pulsul,respiratia,tens
i-unea arteriala.
-administrez oxigen

2. Nevoia Izolare datorită Pacientul -liniştesc pacientul cu privire la Pacientul


de a stării depresive să boala sa comunică cu
comunica manifestată comunice membrii din
prin tristeţe, cu bolnavii anturajul său şi
sentiment de din salon cu echipa
respingere, medicală
izolare de
celelalte
persoane din
salon
3. Nevoia Consum mic de Pacientul -rog pacientul să respecte Administrez Pacientul este
de a se lichide, să fie regimul dietetic, regimul pacientului ser capabil să se
alimenta obişnuinţa de a echilibrat hiposodat bogat în zarzavaturi şi glucozat 250 ml alimenteze.

51
şi hidrata mânca ori de hidroelectr fructe în perfuzie
câte ori îi este olitic şi -fracţionez mesele pacientului în endovenoasă
foame, alimentar număr de 4-5 ori/zi
hidratare -informez şi supraveghez
insuficientă pacientul asupra consumului de
lichide
-urmăresc zilnic greutatea
corporală a pacientului
-notez şi fac raportul lichidelor
ingerate şi eliminate
4. Nevoia Insomnie Pacientul -aerisesc salonul în care se află La indicaţia Pacientul
de a datorită să pacientul medicului, doarme 8h, fără
dormi şi a dispneei, beneficieze -calmez tusea şi dispneea prin administrez trezire, în timpul
se odihni de un somn tratamentele administrate Fenobarbital 1 nopţii
fără a se -observ şi notez calitatea, orarul tabletă, înainte de
trezi de 8h somnului culcare per os
-învăţ pacientul tehnici de
relaxare pe care trebuie să le
practice înainte de culcare
5. Nevoia Reducerea Pacientul -asigur condiţii de microclimat Pacientul

52
de a fi autonomiei în să fie ajutat corespunzătoare, prezintă
curat, de îngrijirile în -pregătesc materialele necesare tegumentele şi
a-şi personale din satisfacerea pentru toaleta pe regiuni şi ajut mucoasele
menţine cauza dispneei, acestei pacientul pentru satisfacerea curate
tegumente asteniei, nevoi acestei nevoi
le şi manifestate -protejez patul cu paravan şi
mucoasel prin conving pacientul cu tact să Pacientul este
e curate diminuarea accepte toaleta capabil să îşi
posibilităţilor -schimb lenjeria de pat şi de corp acorde îngrijiri
de a-şi efectua ori de câte ori este nevoie igienice
igiena
personală

6. Nevoia Receptivitate Pacientul -creez pacientului o stare de Pacientul a


de a redusă datorită să bună dispoziţie şi explic dobândit noi
învăţa tulburărilor de acumuleze importanţa respectării cunoştinţe
cum să-şi gândire, noi tratamentului şi a regimului despre boală
păstreze manifestată deprinderi dietetic
sănătatea prin fuga de pentru -stimulez dorinţa de cunoaştere
idei modificarea şi motivez importanţa acumulării

53
comporta- de noi cunoştinţe
mentului -organizez activităţi educative
său -fac educaţie pentru sănătate
privind rolul regimului alimentar
în evitarea apariţiei altor
episoade de astm
-educ pacientul pentru
menţinerea unei poziţii adecvate
a corpului

54
PLAN DE ÎNGRIJIRE

A TREIA ZI DE SPITALIZARE ŞI DE ÎNGRIJIRE

03.06.2018

NEVOIA PROBLEME OBIECTIVE INTERVENŢII DE NURSING EVALUARE


CU ROL PROPRIU CU ROL
DELEGAT
1. Nevoia Dispnee Pacientul să -solicit pacientului să se aşeze în La indicaţia În urma
de a expiratorie, prezinte poziţie sezândă în pat pentru medicului îngrijirilor
respira şi datorită ameliorarea favorizarea respiraţiei administrez acordate,
a avea o bronhospasm respiraţiei -sprijin pacientul în această poziţie *Miofilin iv pacientul
bună ului Pacientul să pentru a-i ameliora eforturile de foarte lent, răspunde bine la
circulaţie manifestat nu mai respiraţie *Hemisuccinat tratamentul
prin dispnee, expectoreze -deschid fereastra pentru a aerisi de asmatic şi se
wheezing, salonul hidrocortizon linişteşte
murmur -măsor zilnic funcţiile *Berotec 1 puff Starea de
vezicular vitale:temperatura,puls,respiratie,te de 3-4 ori/zi anxietate se
diminuat nsiunea arteriala şi le notez în FO ameliorează
Tuse cauzată -administrez O2 prin sonda Pacientul
de procesul endonazală colaborează cu

55
infecţios echipa medicală
manifestată şi răspunde la
prin agitaţie şi întrebări
expectoraţie

2. Nevoia Insomnie Pacientul să -apreciez gradul de adaptare al La indicaţia Pacientul


de a datorită aibă un pacientului la noul mediu medicului, prezintă un
dormi şi a dispneei, a somn liniştit, spitalicesc administrez somn fiziologic,
se odihni procesului 6h pe noapte -supraveghez somnul pacientului Fenobarbital 1 odihnitor, de 6h
infecţios, pentru depistarea cauzelor tableta, înainte pe noapte fără
manifestat nesatisfacerii corespunzătoare a de culcare per treziri
prin stare de acesteia şi îndepărtarea lor os
agitaţie, tuse -asigur confortul pacientului prin: o
cu bună igienă corporală şi
expectoraţie temperatura adecvată în salon
seromucoasă
3. Nevoia Poziţie Pacientul să -aşez pacientul în salon într-un pat Pacientul adoptă
de a se inadecvată poată respira lângă fereastră ca să se poată duce o poziţie care îi
mişca şi a datorită uşor, să se la aer mai uşor când încep crizele îmbunătăţeşte
avea o dispneei, deplaseze cu -aşez câteva perne la spatele respiraţia

56
bună manifestată uşurinţă pacientului pentru a-i uşura Pacientul se
postură prin poziţie Pacientul să respiraţia deplasează mai
ortopneică, aibă o -planific un program de plimbări uşor, dispneea şi
„sete de aer”, poziţie împreună cu pacientul astenia s-au
dificultatea de normală a -manifest înţelegere şi răbdare cu diminuat
a se mişca, corpului pacientul
astenie -explic pacientului necesitatea
păstrării repausului la pat

4. Nevoia Comunicare Pacientul să -fac psihoterapie pacientului Pacientul este


de a inadecvată la fie -facilitez vizita membrilor familiei mai comunicativ
comunica nivel afectiv comunicativ fără a-l obosi pe măsură ce
datorită -răspund pacientului la întrebări cu starea generală
afecţiunii calm se ameliorează
bronşice, a
stării generale
alterate,
manifestate
prin anxietate,
solitudine,

57
izolare
5. Nevoia Lipsa de Pacientul să -învăţ pacientul să prevină Pacientul
de a cunoştinţe acumuleze îmbolnăvirile prin protejarea de încearcă să
învăţa datorită noi frig, curenţi şi factori algerieni dobândească noi
cum să-şi inaccesibilităţ cunoştinţe -explic pacientului importanţa cunoştinţe
păstreze ii la despre boala respectării tratamentului în scopul despre boală
sănătatea informaţii, prevenirii complicaţiilor pe tot
manifestate parcursul spitalizării
prin încordare -ofer pacientului pliante şi broşuri
psihică, cu informaţii despre astmul bronşic
tensiune faţă

58
EPICRIZA

Pacientul A.C. în vârstă de 55 ani se internează în Spitalul de Urgenta


Calarasi în data de 01.06.2018 şi prezintă următoarele simptome: dispnee de efort,
durere hemitoracele drept, tuse cu expectoraţie mucopurulentă, inapetenţă,
transpiraţie, astenie, frică.
În timpul internării s-a instituit tratament cu: antibiotice , bronhodilatatoare,
antiinflamatoare. Se adaptează relativ uşor la starea de boală fiind un vechi bolnav
astmatic.
Aceasta persoană trebuie instruită în legătură cu regimul de viaţă tratament.
Tratamentul ambulatoriu în crizele uşor de stăpânit:
- controlul periodic, evitarea eforturilor fizice, evitarea alergenilor
În urma repausului la pat şi a îngrijirilor de nursing precum şi a tratamentului
evoluţia este favorabilă, dispneea şi durerea s-au mai redus, pacientul are un somn
liniştit şi o alimentaţie normală după 8 zile de spitalizare, pacientul se externează
cu următoarele recomandări:
 Să evite frigul,
 Să evite efortul fizic,
 Să respecte programul de somn,
 Să consume lichide la temperatura camerei,
 Să consume alimente bogate în vitamine şi proteine

59
CAZUL 3.

CULEGEREA DATELOR ŞI INFORMAŢIILOR

DATE DE IDENTIFICARE

NUME: B; PRENUME: V; SEX: F; VÂRSTA:26 ani;

RELIGIE: creştin ortodox;

NATIONALITATE:romana

DOMICILIU:Calarasi

DIAGNOSTIC MEDICAL LA INTERNARE: Astm bronsic

ISTORICUL BOLII. Bolnava cunoscută cu astm bronşic de la vârsta de 26


ani prezintă dispnee, wheezing, tuse productivă. În dimineaţa zilei ce prevede
internarea, pacienta prezintă un acces de dispnee astmatică progresiv evoluând spre
agravare până la apariţia ortopneii. Se asociază cu respiraţia şuierătoare şi tuse.
Dispneea nu se ameliorează nici la administrarea repetată, de Miofilin şi
bronhodilatatoare simpaticometice, respectiv spray Salbutamol, motiv pentru care
se internează în secţia Medicina Interna pentru investigaţii şi tratament de
specialitate.

MOTIVELE INTERNĂRII

● dispnee de tip expirator cu ortopnee, tuse cu expectoraţie seromucoasă,


wheezing.

ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DATELOR PE NEVOI

Nevoia Manifestari de Manifestari de Sursa de dificultate


independenta dependenta
1. Nevoia de a - respiraţie 16-18 - sete de aer - dispnee
repira şi a avea o resp/min - senzaţie de paroxistică
bună circulaţie - puls 60-80 b/min sufocare - wheezing
- TA – 115-140/ - expectoraţii
75-90 mm HG
2. Nevoia de a bea - dentiţie bună, - inapetenţă - secreţii bronşice
şi a mânca gingii roz, aderente
dinţilor, masticaţie
uşoară
60
3. Nevoia de a - somn odihnitor, - iritabilitate - tuse, dispnee
dormi şi a se timp suficient - treziri frecvente expiratorie,
odihni pentru refacerea - ore insuficiente anxietate
organismului de somn
- ochi încercănaţi
4. Nevoia de a fi - tegumentele şi - tegumente umede - carenţe de igienă
curat şi a-şi proteja mucoase integre şi şi reci
tegumentele şi curate
mucoasa
5. Nevoia de a -menţinerea - anxietate - situaţii de criză
evita pericolele integrităţii prin - afectare fizică şi
mecanisme psihică
naturale de
autoapărare
6. Nevoia de a - funcţionarea - izolare, - dispnee, tuse
comunica adecvată a solitutidine - anxietate
organelor de simţ
- limbaj clar
- debit verbal
moderat
7. Nevoia de a - atitudini şi - pune întrebări cu - lipsa de cunoştine
învăţa cum să-şi comportament cu privire la boală referitoare la boală
păstreze sănătatea scop de menţinere
a sănătăţii

61
PLAN DE ÎNGRIJIRE

PRIMA ZI DE SPITALIZARE ŞI DE ÎNGRIJIRE

01.04.2018-03.04.2018

NEVOIA PROBLEME OBIECTIV INTERVENŢII DE NURSING EVALUARE


E CU ROL PROPRIU CU ROL
DELEGAT
1. Nevoia Dispnee Pacienta să -aşez pacienta în poziţie şezând La indicatia Dificultatea de
de a bradipneică de respire cu -asigur aerisirea salonului prin medicului,adminis- a respira s-a
respira şi tip expirator minim de deschiderea ferestrelor trez: mai diminuat
a avea o datorită crizei dificultate -îndepărtez secreţiile nazale ale *Hemisuccinat de
bună astmatice pacientei hidrocortizon*Mio
circulaţie manifestată -administrez pacientei prin sonda filin
prin tahipnee, endonazală O2 *Ventolin spray 1-
cianoza -informez şi explic pacientei 2 puffuri x 3 ori/zi
tegumentelor, necesitatea recoltării de sânge prin inhalaţie
wheezing, tuse pentru efectuarea examenelor de Pregătesc
laborator, a sputei pentru materialele
examenele bacteriologice, necesare recoltării
efectuarea EKG-ului şi a de sânge pentru

62
radiografiei pulmonare analizede
laborator.Pregătesc
pacienta pentru
examene
radiologice şi o
însoţesc
2. Nevoia Vulnerabilitate Pacienta să -liniştesc pacienta privind Starea
de a evita faţă de pericole prezinte sentimentul fricii violente de pacientei e
pericolele din cauza diminuarea asfixie ameliorată şi
afecţiunii anxietăţii în -educ pacienta pentru evitarea nu constituie
pulmonare, termen de împrăştierii secreţiilor nazale sursa de
manifestate 1h -învăţ pacienta să utilizeze infecţie
prin agitaţie, tehnici de relaxare nosocomială
facies
inspaimantat,
nevrozitate,
frică
3. Nevoia Alimentaţie Pacienta să -informez pacienta asupra Inapetenţa s-a
mai diminuat,
de a se insuficientă fie importanţei consumului de
pacienta s-a
alimenta calitativ şi echilibrată alimente şi lichide în menţinerea obişnuit cu

63
cantitativ nutriţional sănătăţii regimul
alimentar
datorită şi -urmăresc orarul şi distribuţia
anxietăţii, hidroelectr meselor
manifestată olitic -asigur echilibrul între principiile
prin hidratare alimentare de bază şi repartizez
insuficientă, raţia zilnică corespunzătoare
4. Nevoia Dificultate de a Pacienta să -pat confortabil Administrez la Pacienta s-a
de a dormi datorită aibe un -pozitie adecvata indicaţia medicului odihnit 6h pe
dormi şi a respiraţiei somn -camera aerisita Diazepam 1 fiolă noapte,
se odihni anevoioase, corespunzăt -face plimbari usoare inainte de a im înainte de prezentând un
tusei, or calitativ se odihni,10 minute. culcare somn odihnitor
manifestată şi cantitativ -excluderea factorilor stresanti
prin astenie,
aspect palid
5. Nevoia Izolare datorită Pacienta să -liniştesc pacienta cu privire la Pacienta
de a stării depresive comunice starea sa actuală prezintă o
comunica manifestată adecvat -dau posibilitate pacientei de a-şi diminuare a
prin tristeţe, stării sale exprima nevoile, sentimentele şi anxietăţii,
respingere, în decurs dorinţele sale comunică cu
izolare de de 3 zile celelalte

64
celelalte paciente şi
persoane din personalul de
salon îngrijire

PLAN DE ÎNGRIJIRE

A DOUA ZI DE SPITALIZARE ŞI DE ÎNGRIJIRE

02.04.2018

NEVOIA PROBLEME OBIECTIV INTERVENŢII DE NURSING EVALUARE


E CU ROL PROPRIU CU ROL
DELEGAT
1. Nevoia Dispnee Pacienta să -aerisesc salonul în care se La indicatia Starea generală
de a paroxistică cu prezinte o află pacienta medicului,admini a pacientei se
respira şi respiraţie respiraţie -asigur pacientei poziţie semi- s-trez: prezintă în
a avea o şuierătoare, corespunză- şezândă în pat pentru *Hemisuccinat de continuare
bună wheezing, toare favorizarea respiraţiei hidrocortizon alterată
circulaţie manifestatăprin -curăţ orofaringele pacientei *Miofilin
„sete de aer”, de secreţie * Berotec spray Criza cedează
senzaţie de -administrez O2 pacientei prin după
sufocare sonda nazofaringiană, Pregătesc administrarea
materialele
65
-educ pacienta să facă uşoare necesare recoltării medicamentelor
sangelui.
exerciţii de inspiraţie şi iar sputa este
respiraţie eliminata mai
-măsor funcţiile vitale uşor
2. Nevoia Dificultate de a Pacienta să -pat confortabil permanent Administrez la Pacienta s-a
de a dormi datorită aibă un -pozitie adecvata indicaţia odihnit 6h pe
dormi şi a respiraţiei somn -camera aerisita medicului noapte
se odihni anevoioase, tusei, corespunzăt -face plimbari usoare inainte Diazepam 1 fiola
manifestată prin or calitativ de culcare 10 minute im înainte de
astenie, aspect şi cantitativ -excluderea factorilor stresanti culcare
palid -supraveghez somnul
pacientei pentru depistarea
cauzelor nesatisfacerii
corespunzătoare a acestuia şi
îndepărtarea lor
3. Nevoia Reducerea Pacienta să -pregătesc materialele Pacienta
de a fi autonomiei în fie ajutata necesare pentru toaleta pe prezintă
curat, de îngrijirile în regiuni şi ajut pacienta pentru tegumentele şi
a-şi personale din satisfacerea satisfacerea acestei nevoi mucoasele
menţine cauza dispneei, acestei -protejez patul cu paravan şi curate

66
tegumente asteniei, nevoi conving pacienta cu tact să Pacienta este
le şi manifestate prin accepte toaleta capabil să îşi
mucoasel diminuarea -schimb lenjeria de pat şi de acorde îngrijiri
e curate posibilităţilor de corp ori de câte ori este nevoie igienice
a-şi efectua igiena -explic pacientei necesitatea
personală că trebuie să îşi menţină
tegumentele şi mucoasele
integre, pe toată perioada
spitalizării
4. Nevoia Consum mic de Pacienta să -rog pacienta să respecte Administrez Pacienta este
de a se lichide datorită fie regimul igieno-dietetic, pacientei ser capabil să îşi
alimenta anxietăţii, echilibrată regimul hiposodat bogat în glucozat 250 ml acorde îngrijiri
şi hidrata manifestat prin hidroelectro zarzavaturi şi fructe în perfuzie igienice
obişnuinţa de a litic şi -învăţ pacienta să nu mănânce endovenoasă
mânca ori de câte alimentar mult la o masă
ori îi este foame, -fracţionez mesele pacientei în
hidratare număr de 4-5 ori/zi
insuficientă -informez şi supraveghez
pacienta asupra consumului
de lichide

67
5. Nevoia Vulnerabilitate Pacienta să -liniştesc pacienta privind Starea pacientei
de a evita faţă de pericole prezinte sentimentul fricii violente de e ameliorată şi
pericolele din cauza diminuarea asfixie nu constituie
afecţiunii anxietăţii -învăţ pacienta să utilizeze sursa de infecţie
pulmonare, tehnici de relaxare nosocomială.
manifestate prin
agitaţie, facies
inspaimantat,
nevrozitate, frică
6. Nevoia Lipsa de Pacienta să -învăţ pacienta să prevină Pacienta
de a cunoştinţe acumuleze îmbolnăvirile prin protejarea încearcă să
învăţa datorită noi la frig, curenţi şi factori dobândească noi
cum să-şi inaccesibilităţii la cunoştinţe alergeni cunoştinţe
păstreze informaţii, despre -explic pacientei importanţa despre boală
sănătatea manifestate prin boală respectării tratamentului în
încordare psihică, scopul prevenirii
tensiune faţă de complicaţiilor pe tot parcursul
boală,la externare spitalizării

68
PLAN DE ÎNGRIJIRE

A TREIA ZI DE SPITALIZARE ŞI DE ÎNGRIJIRE

03.04.2018

NEVOIA PROBLEME OBIECTIVE INTERVENŢII DE NURSING EVALUARE


CU ROL PROPRIU CU ROL
DELEGAT
1. Nevoia Tuse Pacientei să i -creez pacientei condiţii de La indicatia Starea
de a frecventă cu se diminueze microclimat, medicului,adminis- pacientei este
respira şi expectoraţie, dispneea, să -umidific aerul din încăpere trez: buna
a avea o wheezing, prezinte -asigur pacientei confortul *Hidrocortizon,
bună dispnee cu respiraţii în personal *Dexametazonă,
circulaţie bradipnee limite *Ventolin (soluţie
paroxistă, fiziologice -conduc pacienta la serviciul de inhalantă)
manifestată Radiologie şi Explorări *Claritine,
prin bradipnee funcţionare, îi explic în ce capsula/zi p o
expiratorie, constau investigaţiile precum şi La indicaţia
„sete de aer”, necesitatea efectuării lor medicului, recoltez
cianoza sânge pentru

69
buzelor -administrez pacientei O2 prin determinări
sonda endonazală intermitent 4-6 biochimice, urină,
l/min spută
2. Nevoia Dificultate de Evitarea -efectuez cu calm şi blândeţe Nu se
de a evita a-şi păstra contactării tehnicile de îngrijire respectând înregistrează
pericolele sănătatea, unor infecţii regulile de asepsie şi antisespsie răspândirea
frică, nosocomiale -aduc la cunoştinţa pacientei procesului
anxietate, Pacienta să mijloacele de autointervenţie în infecţios
manifestată prezinte o caz de criză: aerisirea imediată a
prin astenie, stare de încăperii în care se află aceasta,
nelinişte, confort fizic adaptarea poziţiei şezând la
oboseală, şi psihic marginea patului
nervozitate -aşez pacienta în poziţia care şă
îi favorizeze respiraţia, semi-
şezând
-învăţ pacienta să expectoreze în
scuipătoare
-respect măsurile de prevenire a
infecţiei nosocomiale
-asigur pacientei lenjerie de pat

70
şi de corp pe care o schimb ori
de câte ori este nevoie
3. Nevoia Insomnie Pacienta să - aerisirea incaperii La indicaţia Pacienta
de a datorită aibă un medicului, prezintă un
dormi şi a dispneei, a somn liniştit, -asigur confortul pacientei prin: administrez somn
se odihni procesului 6h pe noapte o bună igienă corporală şi Fenobarbital 1 fiziologic,
infecţios, temperatura adecvată în salon tabletă, înainte de odihnitor, de
manifestat culcare per os 6h pe noapte
prin stare de fără treziri
agitaţie,
4. Nevoia Consum mic Pacienta să -rog pacienta să respecte regimul Pacienta este
de a se de lichide fie dietetic, regimul hiposodat bogat capabilă să îşi
alimenta datorită echilibrată în zarzavaturi şi fructe acorde îngrijiri
şi hidrata anxietăţii, hidroelectrol -fracţionez mesele pacientei în igienice
hidratare itic şi număr de 4-5 pe zi
insuficientă alimentar -informez şi supraveghez
pacienta asupra consumului de
lichide

71
5. Nevoia Lipsa de Pacienta să -învăţ pacienta să prevină Pacienta
de a cunoştinţe acumuleze îmbolnăvirile prin protejarea la încearcă să
învăţa datorită noi frig, curenţi şi factori alergeni dobândească
despre inaccesibilităţ cunoştinţe -explic pacientei importanţa noi cunoştinţe
boală ii la despre boală respectării tratamentului în despre boală
informaţii, scopul prevenirii complicaţiilor
manifestate pe tot parcursul spitalizării
prin încordare
psihică,
tensiune faţă
de boală, la
externare
6. Nevoia Comunicare Pacienta să -facilitez vizita membrilor Pacienta este
de a inadecvată la fie familiei fără a o obosi mai
comunica nivel afectiv comunicativ -răspund pacientei la întrebări cu comunicativă
datorită ă calm pe măsură ce
afecţiunii -încurajez pacienta şi părinţii starea generală
bronşice, a acesteia în ceea ce priveşte se ameliorează
stării generale evoluţia bolii şi o antrenez în
alterate, mici discuţii neobositoare

72
manifestate -ajut pacienta să îşi recunoască
prin anxietate, capacităţile şi preferinţele şi
solitudine, observ comportamentul acesteia
izolare

73
EPICRIZA

Pacienta B.V. în vârstă de 26 ani se internează în Spitalul de Urgenta


Calarasi în data de 01.04.2018 şi prezintă următoarele simptome: dispnee de
efort, durere hemitoracele drept, tuse cu expectoraţie mucopurulentă, inapetenţă,
transpiraţie, astenie, frică.
În timpul internării s-a instituit tratament cu: antibiotice ,
bronhodilatatoare, antiinflamatoare. Se adaptează relativ uşor la starea de boală
fiind un vechi bolnav astmatic.
Aceasta persoană trebuie instruită în legătură cu regimul de viaţă
tratament.
Tratamentul ambulatoriu în crizele uşor de stăpânit:
- controlul periodic, evitarea eforturilor fizice, evitarea alergenilor
În urma repausului la pat şi a îngrijirilor de nursing precum şi a
tratamentului evoluţia este favorabilă, dispneea şi durerea s-au mai redus,
pacientul are un somn liniştit şi o alimentaţie normală după 10 zile de
spitalizare, pacientul se externează cu următoarele recomandări:
 Să evite frigul,
 Să evite efortul fizic,
 Să respecte programul de somn,
 Să consume lichide la temperatura camerei,
 Să consume alimente bogate în vitamine şi proteine

74

S-ar putea să vă placă și