Sunteți pe pagina 1din 29

ANESTEZIA

GENERALĂ
CURS 1 - 2018

Anestezie si Terapie
Intensiva
Asistenta Medicala an IV
DEFINITIA ANESTEZIEI

• Societatea americana de anestezie (ASA) defneste


Anestezia ca find disciplina care se ocupa de:
- evaluarea, pregatrea si consultarea pacientlor in
vederea anesteziei
- oferirea asistentei si preventa durerii in tmpul si dupa
operate, proceduri terapeutce si de diagnostc
- monitorizarea pacientlor din perioada pre-, intra- si
post-
operatorie
- diagnostcul si tratamentul durerii acute si cronice.
()1.Defnita si scopul anesteziei generale
TIPURI DE ANESTEZIE

• Anestezie generala
• Anestezie loco-regionala
EVALUAREA PREOPERATORIE

• Evaluarea preoperatorie (examen clinic si


istoric) este piatra de temelie a unei
practci
sigure și moderne a anesteziei.
• Un alt obiectv important preoperator este
obținerea acordului informat al pacientului
alaturi de explicarea procedurii si a
potențialelor riscuri asociate tehnicilor de
anestezie regională sau generală.
EVALUAREA PREOPERATORIE

1. Examen preanestezic
2. Optmizarea statusului pacientului
3. Premedicata
EVALUAREA PREOPERATORIE

• Principalele obiectve pre-operatorii sunt:


- stabilirea statusului pacientului (caile aeriene si aparatele si sistemele cu
potental risc anestezic) si a bolilor coexistente prin consultarea si
efectuarea
anamnezei
- tpul operatei si anesteziei
- rezolvarea problemelor legate de întrebările pacienților și explicarea
modului
în care va decurge anestezia pentru a diminua anxietatea pacientului
- trebuie să se acorde atenție
evaluării medicației curente a pacientului (unele medicamente find omise
în
dimineața operației - de ex. inhibitori ai enzimei de conversie)
alergii
anestezii anterioare (probleme)
cai aeriene (difcultatea intubatei)
1. EXAMEN PREANESTEZIC

- contactul cu pacientul
- identfcarea partcularitatlor fziologice si patologice
ale pacientului in corelate cu patologia chirurgicala si
interventa planifcata
- incadrarea in scala ASA de risc anestezic
- alegerea tehnicii de anestezie si obtnerea
consimtamantului informat
- instruirea pacientului pentru cooperarea
postoperatorie
- elaborarea planului anestezic.
2. OPTIMIZAREA STATUSULUI PACIENTULUI

- corectarea disfunctilor, dezechilibrelor sau


patologiilor corectabile in perioada preop.
prin
evaluare clinica, paraclinica, plan terapeutc,
- aceasta etapa este esentala, pentru o
evolute
postoperatorie fara complicati.
3. PREMEDICATIA

- diminuarea anxietati
- scaderea riscului de refexe
parasimpatce,
aspirate in caile respiratorii
- facilitarea analgeziei postop.
SCORUL MALLAMPATI

• Clasa - Vizualizarea directă


 I - Palatul moale, gâtul, pilonii
uvulari
 II - Palatul moale, gâtul, uvula
 III - Palatul moale, baza uvulară
 IV - Doar palatul tare
SCORUL
CLASIFICAREA
MALLAMPATI
ASA

• După o evaluare preoperatorie, pacientului i se va atribui


un
status conform scalei ASA - Societatea americană de
anestezie
• ASA 1 - Fără boală
• ASA 2 - Boli sistemice slabe până la moderate
• ASA 3 - Boli sistemice severe
• ASA 4 - Boli sistemice severe care amenință viața cu sau fără
operație
• ASA 5 - Pacienți muribunzi, supuși la operație ca la o ultmă
șansă
• ASA 6 – Donatorul de organe
• Operație de urgență (E)
ANESTEZIA GENERALĂ (AG)

• Defniţie: Anestezia generala este starea indusa


de
droguri ( medicate) caracterizata de pierderea
temporară a constentei cu imposibilitatea trezirii
chiar si la stmuli nociceptvi (durerosi) intensi.
- complet reversibila, datorată administrării unor
substanţe chimice sau aplicării unor agenţi fzici.
SCOPUL AG

1. ABSENTA CONSTIENTIZARII
2. ANALGEZIA
3. RELAXAREA MUSCULARA
4. MENTINEREA HOMEOSTAZIEI
ORGANISMULUI
1. ABSENTA CONSTIENTIZARII

• Sedarea si hipnoza sunt stari de pierdere a


cunostntei
cu grade diferite de profunzime.
- sunt obligatorii pentru AG
- hipnoza constanta si de calitate asigura amnezia
evenimentelor intraoperatorii
• Amnezie = imposibilitatea memorarii si evocarii
evenimentelor intraoperatorii
- se realizeaza prin administrare pe cale iv de sedatve
si
hipnotce, intermitent sau contnuu si prin
administrare
pe cale respiratorie de anestezice inhalatorii
2. ANALGEZIA

• Este o componenta obligatorie a AG.


• Gradul de analgezie trebuie sa fe
proportonal
cu gradul stmularii nociceptve.
• Se realizeaza prin administrare intravenoasa
contnua sau intermitenta de opioide,
administrare de anestezice inhalatorii +/-
analgetce non-opioide.
3. RELAXAREA MUSCULARA

• Inseamna paralizarea musculaturii scheletce


pentru
facilitarea de manevre si tehnici legate de AG sau
interventa chirurgicala.
• Este o componenta optonala a A.G.
• Este obligatorie pentru ventlata mecanica
controlata
si pentru facilitarea interventei chirurgicale.
• Se realizeaza prin administrarea de relaxante
musculare depolarizante si/sau nedepolarizante, ce
actoneaza la nivelul jonctunii neuro-musculare.
4. MENTINEREA HOMEOSTAZIEI ORGANISMULUI

• Mentnerea functilor vitale: schimb gazos,


aparat cardio-vascular, sistem nervos central
in
parametri adecvat.
• Se mentn in limite homeostatce si alt
parametri: volemie, transport de oxigen,
echilibru hidro-electrolitc, acido-bazic, fuido-
coagulant, temperatura etc.
• Este o componenta obligatorie a oricarei
tehnici
de anestezie.
INDICATIILE AG

1. Indicati ce tn de interventa chirurgicala


2. Indicati ce tn de pacient
3. Preferinta pacientului
1. INDICATII CE TIN DE INTERVENTIA CHIRURGICALA

• Interventi chirurgicale ce necesita analgezie


si
relaxare musculara care nu se pot realiza prin
tehnici loco-regionale: chirurgia abdomenului
superior, ch. toracica, ch. cap si gat, ch.
umarului etc.
• Interventi chirurgicale ce presupun
interferenta
semnifcatva cu functile vitale: neurochirurgia,
ch. toracica, ch. cardiaca, ch. abdominala
majora, ch. aortei, ch. de transplantare etc.
2. INDICATII CE TIN DE PACIENT

• Patologie sau tratament in curs, care


contraindica tehnicile loco-regionale:
tulburari
de coagulare, infecti sau procese patologice
in
zona de efectuare a anesteziei loco-
regionale
etc.
• Boli sistemice cu dezechilibre functonale
patente: insufcienta respiratorie, soc, coma,
dezechilibre majore hidro-electrolitce, acido-
bazice etc.
3. Preferinta pacientului

• Pacientul are dreptul sa aleaga impreuna


cu
medicul anestezist, o tehnica anestezica
pentru o anumita intervente chirurgicala.
• Aceasta tehnica trebuie practcata dupa
obtnerea consimtamantului informat.
DROGURI UTILIZATE IN AG

• In AG se folosesc:
1. Anestezice inhalatorii
2. Anestezice intravenoase
3. Analgetce
4. Relaxante musculare
APARATUL DE ANESTEZIE

• Este prezent obligatoriu in orice tp de


anestezie.
• Este utlizat constant in tehnicile de
anestezie
generala.
• In tehnicile de anestezie loco-regionala
trebuie sa fe in proximitatea pacientului,
pentru a f folosit in caz de complicati cu risc
vital.
COMPONENTELE
APARATUL DE
APARATULUI DEANESTEZIE
ANESTEZIE
1. Conexiunea cu sursele de fuide medicinale (oxigen, aer comprimat, protoxid de azot,
vacuum)
2. Debitmetre (regleaza fuxul de gaz administrat)
3. Vaporizoare (dispozitve de administrare controlata a anestezicelor volatle)
4. Circuitul anestezic (un sistem de tuburi gofrate, conectoare si valve, care asigura circulata
unidirectonala a fuxului de gaz)
5. Sistemul de absorbte a CO2
6. Sistemul de ventlate cu balon (un tub gofrat legat la un capat de aparatul de anestezie si la
celalalt conectat la un balon).
7. Valva de supra presiune (se deschide automat cand presiunea in CA ajunge la o valoare
setata –
uzual 30 – 35 cm H2O)
8. Aparat de ventlate mecanica ( un ventlator incorporat in aparatul de anestezie)
9. Circuit de alimentare de urgenta cu O2 (livreaza oxigen 100%)
10. Sistem de vacuum (aspirate)
11. Modul de setare a parametrilor ventlatori
12. Modul de monitorizare a aparametrilor ventlatori si a anestezicelor inhalatorii
13. Modul de alarmare
MONITORIZAREA INTRAANESTEZICA

• Standard:
1. prezenta in incapere de personal califcat in
anestezie:
un medic anestezist sau a un inlocuitor califcat pe
toata
durata anesteziei
2. oxigenare: concentrata inspiratorie a oxigenului
(FiO2),
pusoximetrie (SpO2)
3. ventlate: capnografe, alarma de deconectare de la
circuitul respirator
4. circulate: TA noninvaziv, ECG, puls
5. temperatura corporala.

S-ar putea să vă placă și