Sunteți pe pagina 1din 4

PLAN DE LECŢIE

Data: 15.03.2018
Clasa:a a XI-a B
Disciplina: Limba și literatura română
Tema : Relaţia dintre două personaje în nuvela psihologică „Moara cu noroc”
Locul de desfăşurare : sala de clasă
Tipul lecţiei: Mixtă
Profesor: Dănilă Aurora

1. Competența generală vizată: Comprehensiunea şi interpretarea textelor


Competențe specifice: 2.3. Interpretarea textelor studiate prin prisma propriilor valori şi a propriei experienţe de
lectură

Obiective operaţionale:
1. Elevii vor analiza texte literare, din perspectiva trăsăturilor personajelor
2. Elevii vor argumenta opinii legate de textul literar / personajul literar

3. Strategii didactice
Metode de învăţământ: Conversaţia euristică,învățarea prin descoperire inductivă/ deductivă, pălăriile
gânditoare
Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, tabla,
Forme de organizare: Frontală, individuală/ pe grupe
Forma de evaluare: continuă.
Nr. Etapele Obiective
Activitatea Metode Mijloace
Cr desfăşurării operaționale Activitatea profesorului Timp Evaluare
elevului didactice didactice
t. lecţiei
1 Moment Verificarea prezenţei Îşi pregătesc cele
organizatoric Verificarea existenţei condiţiilor necesare lecţiei. 1 min
materiale necesare desfăşurării lecţiei
2 Actualizarea Profesorul: Elevii rezumă Conversația Caietul continuă
cunoștințelor Propune elevilor să amintească situaţia secvenţa mutării euristică
învăţate iniţială în care se află cele două ui Ghiţă şi a
anterior personaje avute în vedere: Lică familei sale la Conversația
Sămădăul şi cârciumarul Ghiţă Moara cu noroc catehetică
Corectează erorile și clarifică şi secvenţa
3
nelămuririle întâlnirii iniţiale
min.
dintre cei
doi.Eventual,
adreseaza
eventuale
întrebări
profesorului
3 Captarea Profesorul anunţă elevii că vor avea în
atenției vedere, în analiza lor, relaţia care se 1 min
stabileşte între cele două personaje
2 Anunţarea Profesorul anunță tema şi obiectivele
temei şi a lectiei curente 1
obiectivelor min.
operaționale
3 Dirijarea OB. OP.1 Profesorul propune elevilor o Elevii citesc cu 20 Fişe de Continuă
învăţării Ob. Op. 2 împărţire pe grupe şi le înmânează atenţie textele şi min Conversaţie lucru
acestora fişe de lucru cu fragmente completează euristică
de text în care cele două personaje tabelul de pe
interacţionează. fişele de lucru,
după ce, în
prealabil, discută
în cadrul grupei
despre modul în
care sunt
caracterizaţi cei
doi şi despre
Nr. Etapele Obiective
Activitatea Metode Mijloace
Cr desfăşurării operaționale Activitatea profesorului Timp Evaluare
elevului didactice didactice
t. lecţiei
modul în care
interacţionează continuă
cei doi

Profesorul consemnează la tablă tabla


OB. OP. 1 concluziile elevilor
Ob. Op. 2

Profesorul cere fiecărei echipe să Fiecare echipă Metoda


adopte o anume perspectivă asupra discută textul din 20 pălăriilor fișa de
evenimentelor: echipa 1 identifică perspectiva min gânditoare lucru
argumente care îl acuză de Ghiţă, propusă de
grupa nr. 2 identifică argumente care profesor şi tabla
îl apără pe Ghiţă, grupa a treia întocmeşte un
identifică argumente în vederea text
acuzării lui Lică Sămădăul, grupa a argumentativ în
patra identifică argumente în vederea
favoarea apărării lui Lică Sămădăul susţinerii
ipotezei
Unul dintre
elevii din grupă
prezintă
concluziile
Nr. Etapele Obiective
Activitatea Metode Mijloace
Cr desfăşurării operaționale Activitatea profesorului Timp Evaluare
elevului didactice didactice
t. lecţiei

Profesorul roagă elevii să caracterizeze Elevii răspund la Conversaţia Fişa de


Obținerea fiecare personaj în parte în trei cuvinte întrebările lucru
performanței profesorului
4
și asigurarea
min.
Feed-back-
ului
Asigurarea Porfesorul propune ca temă pentru acasă Elevii notează Caietul
retenţiei şi a realizarea unui eseu de minimum 400 de tema pentru
tranferului cuvinte, în care elevii să prezinte relaţia acasă 1 min
dintre două personaje într-o nuvelă
psihologică studiată