Sunteți pe pagina 1din 7

Compararea sistemelor PathFile și ProFinder pentru a crea o cale de

alunecare în canalele rădăcinilor curbate


Ruth PÉREZ ALFAYATE, Montse MERCADE, Jorge VERA ROJAS, Roberto ESTÉVEZ LUAÑA, Ana
ANTORANZ PEREDA, Juan ALGAR, Rafael CISNEROS CABELLO

ABSTRACT

Obiective: Modelarea rădăcinii canalului este la fel de importantă ca irigarea și umplerea


atunci când se încearcă obținerea unei rate mari de succes în tratamentul endodontic. Crearea unei
căi de alunecare înainte de utilizarea instrumentelor rotative reduce riscul de erori iatrogenice
posterioare. Obiectivul studiului a fost de a evalua timpul de instrumentare și modelarea rădăcinii
canalului după utilizarea a două sisteme rotative cu alunecare diferită.

Metodele: În total, au fost standardizați 60 de rădăcini de canale meziovestibulare


de molari mandibulari, cu unghiuri de curbură între 11 ° și 82 °, pentru a măsura 15 mm.
Eșantioanele au fost împărțite în 2 grupe, în funcție de unghiurile de curbură (11º-38º și 39º-82º),
și au fost împărțite în continuare în 4 grupe (n = 15). Două grupuri au fost instruite utilizând
sistemul PathFile, iar celelalte 2 utilizând sistemul ProFinder. Unghiul și raza de curbură au fost
măsurate la unghiul cel mai abrupt de curbură înainte și după instrumentare. Ambele măsurători
au fost analizate și comparate utilizând software-ul AutoCAD pentru a determina transportul
canalului. Unghiile de curbură au fost comparate folosind testul Student t și razele de curbură
utilizând testul Wilcoxon. Timpul pentru instrumentare a fost, de asemenea, evaluat utilizând
testele Student's t.

Rezultate: Nu au existat diferențe semnificative statistic între cele două sisteme în ceea ce
privește transportul canalului rădăcină; cu toate acestea, sistemul ProFinder a avut nevoie de mai
mult timp pentru a crea o cale de alunecare.

Concluzie: Ambele sisteme au fost la fel de eficiente în crearea unei căi de alunecare; cu
toate acestea, sistemul PathFile sa dovedit a fi mai rapid decât sistemul ProFinder.

Cuvinte cheie: Canale rădăcină curbate, cale de alunecare, PathFile, ProFinder.


INTRODUCERE

Deși terapia endodontică de succes depinde de mulți factori, unul dintre cei mai importanți
factori este modelarea sistemului de canal rădăcină. Curățarea și umplerea corespunzătoare a
sistemului rădăcinii canalului este facilitată de menținerea formei sale originale de la coronale
treimii apicale, fără eveniment iatrogenic.

Atunci când instrumentația este efectuată într-un canal care are un unghi marcat sau o rază
mică de curbură, posibilitățile de a transporta canalul sau de a crea o creștere a zipului apical (1,
2). Multe studii menționează importanța creării unei căi de alunecare înainte de utilizarea
instrumentelor rotative pentru a reduce oboseala instrumentului (3-7, 8), mărind astfel durata de
viață a instrumentului prin diminuarea ratelor de fractură și prevenirea erorilor de formare (6-9) .

Sistemul PathFile (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Elveția) a fost introdus pe piață în 2009,
fiind primul instrument rotativ care are rolul de a crea o cale de alunecare. Acest sistem cuprinde
3 instrumente care măsoară 13, 16 și 19 mm la D0 (7).

Sistemul ProFinder® (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Elveția) are și 3 instrumente de


mână din oțel inoxidabil, cu vârfuri de 10, 13 și 17 mm, cu o înclinare descendentă care o
diferențiază de fișierele clasice din oțel inoxidabil K pentru a crea o cale de alunecare când este
făcută manual.

Este nevoie de o analiză mai amplă a capacității diferitelor fișiere de a menține anatomia
originală; prin urmare, obiectivul prezentului studiu a fost de a evalua timpul de instrumentare și
transportul canalului radicular după utilizarea a două sisteme de rotație cu alunecare diferită.

MATERIALE SI METODE

Prezentul studiu a fost conceput cu aprobarea comitetului de cercetare și etică al


Universității Europene de la Madrid (Madrid, Spania), unde sa desfășurat ancheta. Eșantionul
necesar a fost calculat de un statistician folosind software-ul nQuery (Statistical Solutions, Saugus,
MA, SUA), cu o putere de 90% și nivelul de semnificație la 0,05. S-a constatat că au fost necesare
15 probe pe grup. 60 de molari mandibulari extrași din motive parodontale au fost depozitați în
2% timol înainte de utilizarea lor. Toți molarii au fost imersați în NaOCI 2% timp de 2 ore și toate
cavitățile vizibile au fost îndepărtate utilizând vârfuri cu ultrasunete. Pentru standardizarea dinților,
rădăcinile distale au fost îndepărtate și coroanele au fost reduse până când canalele
meziovestibulare au măsurat 15 mm. Rădăcinile cu un vârf deschis, canalele calcificate sau cu
dublă curbură, cele care au suferit o resorbție a rădăcinii sau un tratament endodontic anterior au
fost aruncate. Au fost selectate numai rădăcinile cu confirmare radiografică a configurației
canalului cu rădăcină de tip IV din Vertucci în rădăcina meziobuccală. Toate rădăcinile au fost
scufundate în alginat, iar o serie de radiografii au fost luate printr-un colimator plasat pe o
platformă marcată, pentru a determina localizarea celei mai mari curburi a radacinii (10) și a razei.
Unghiul lor de curbură a fost determinat așa cum este descris de Pruett (1) utilizând AutoCAD
2008 (Autodesk Inc, San Rafael, CA, SUA). S-au inclus probe de la 11 ° la 82 °. Cele 60 de
rădăcini au fost împărțite în două grupe (n = 30): primul grup cuprindea curburi moderate cuprinse
între 11 ° și 38 ° (Grupa 1), iar al doilea cuprinde curburi extreme cuprinse între 39 ° și 82 ° (Grupa
2). Metodologia utilizată în studiul de față a fost cea descrisă anterior (6). Aceste două grupuri au
fost subdivizate în continuare prin eșantionare stratificată aleatorie, rezultând 4 grupe (n = 15).

Instrumentele pentru canalele radiculare


Toate canalele meziovestibulare au fost instruite de un endodontist experimentat, cu 5
ani de experiență clinică, folosind instrumente rotative și instrucțiunile producătorului. Pentru
cercetarea canalului la lungimea de lucru stabilită (WL) (15 mm) a fost utilizat un fișier K-10
precurbat (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Elveția), după care sa efectuat instrumentalizarea
canalului după cum urmează:
Grupurile PathFile (1a și 2a): instrumentele rotative au fost utilizate la 300 rpm cu un
cuplu de 5 Ncm; instrumentele au fost montate pe un contra-unghi de 16:1 în dispozitivul X-smart
(Dentsplyl Maillefer, Ballaigues, Elveția). Mijloacele de mărimea 1, 2 și 3 au fost utilizate pentru
WL.
Grupurile ProFinder (1b și 2b): a fost folosit un fișier K de ProFinder #10, urmat de #13
și #17, folosind o tehnică forțată echilibrată (11). În sfârșit, a fost utilizat un instrument manual
Ni-Ti de tip #20 (Dentsply-Maillefer, Ballaigues, Elveția) la WL.
În toate grupele, irigarea a fost realizată cu 1,5 ml de soluție de NaOCI 4,2% între fiecare
instrument și fiecare instrument a fost utilizat în 3 canale.
O radiografie a tuturor rădăcinilor a fost luată în poziția determinată ca "cea mai mare
curbură".
Timpul pentru prepararea canalului a fost măsurat folosind un cronometru, si totalul
instrumentelor active, modificările instrumentelor și irigarea au fost incluse.
Nu s-au observat aberații sau deformări ale canalului sau fracturi ale instrumentelor.

Criteriu de evaluare
Imaginile digitale pre- și post-radiografice au fost preluate din aceeași poziție utilizată pentru
măsurarea unghiului de curbură și a razei, folosind metoda descrisă de Pruett (1), de software-ul
AutoCAD 2008 (Autodesk Inc, San Rafael, CA, SUA). Software-ul PhotoShop CS2 9.1 (Adobe
System Inc, San Jose, CA, SUA) a fost utilizat pentru a îmbunătăți claritatea imaginii.

Analize statistice

Pentru a determina dacă caracteristicile probelor au fost comparabile, s-au analizat


măsurătorile medii de preinstrumentare ale unghiului și razei. Pentru măsurătorile unghiului,
deviația medie și cea standard (SD) au fost utilizate atât pentru că datele au prezentat o distribuție
Gaussiană (normală). Pentru măsurătorile de rază, au fost utilizate modurile și intervalul
interquartilat, deoarece datele au prezentat o distribuție nenormală. Pentru a compara mijloacele
unghiurilor de preinstrumentare, a fost folosit testul t Independent al studenților, care a fost folosit
și pentru a compara timpul necesar pentru instrumentarea canalelor radiculare de către ambele
sisteme.

Pentru a compara mijloacele de raze de preinstrumentare, a fost utilizat un test


nonparametric Mann-Whitney U. Modificarea unghiurilor și a mediilor în modificarea pre- și post-
rază de curbură în fiecare grup a fost evaluată prin medii de unghiuri și teste Student's t, precum și
prin modul de măsurare a razei medii și prin testul nonparametric Wilcoxon pentru probele fără
legătură. Media a fost calculată pentru a compara influența unghiului în fiecare grup experimental.

REZULTATE

Mijloacele unghiurilor de pre-instrumentare dintre grupurile PathFile și ProFinder nu au


fost statistic diferite. Mediile razelor pre- și post-instrumentare la compararea ambelor sisteme nu
au fost semnificative din punct de vedere statistic. Utilizând ambele sisteme, unghiul de curbură a
fost redus după instrumentație; diferențele dintre unghiurile pre și post au fost mai pronunțate în
grupul ProFinder, dar ele nu au fost semnificative din punct de vedere statistic.

Folosind sistemul PathFile, schimbările în unghiurile și razele pre- și postare nu au fost


semnificative între grupurile 1 și 2 (P = 0.883 și, respectiv, P = 0.272). Când au fost analizate
grupurile ProFinder 1 și 2, s-au observat aceleași rezultate în ceea ce privește modificările în
unghiurile și razele pre- și postare (P = 0,557 pentru unghiuri și P = 0,237 pentru raze).

Când sa comparat timpul utilizat de sistemele PathFile și ProFinder pentru a pregăti canalul
radicular, au existat diferențe semnificative statistic între cele două grupuri, iar sistemul ProFinder
a avut mai mult timp pentru a crea o cale de alunecare decât cea realizată de PathFile sistem (P =
0,004).

CONCLUZIE

În limitele studiului, se poate afirma că ambele sisteme, PathFile rotativ Ni-Ti și sistemul
ProFinder manual, sunt capabile să creeze o cale de alunecare adecvată, menținând în același timp
anatomia originală a canalului rădăcinii. Cu toate acestea, sistemul PathFile sa dovedit a fi mai
rapid decât sistemul ProFinder.

DISCUŢIE

Numeroase metode au fost utilizate pentru studierea formei canalului înainte și după
conformarea acestuia (7,9,12,13-15). S-au publicat câteva studii care au evaluat modelarea
canalelor rădăcinii prin micro-CT (9, 15-17), care arată că este o metodă neinvazivă care reproduce
cu precizie morfologia dinților interni și externi tridimensionali , permițând suprapunerea
randamentelor sistemului canalului preoperator și postoperator cu rezoluție înaltă (9). Cu toate
acestea, metoda radiografică a fost utilizată de mai mulți cercetători pentru a evalua curbarea
canalului rădăcinii (6, 10, 18).
REFERINȚE

1. Pruett JP, Clement DJ, Carnes DL Jr. Cyclic fatigue testing of nickel-titani-

um endodontic instruments. J Endod 1997; 23(2):77-85.

2. Setzer FC, Kwon TK, Karabucak B. Comparison of apical transportation

between two rotary file systems and two hybrid rotary instrumentation sequences.
J Endod 2010; 36(7):1226-9.

3. Roland DD, Andelin WE, Browning DF, Hsu GH, Torabinejad M. The effect

of preflaring on the rates of separation for 0.04 taper nickel titanium rota- ry
instruments. J Endod 2002; 28(7):543-5.

4. Patiño PV, Biedma BM, Liébana CR, Cantatore G, Bahillo JG. The influence

of a manual glide path on the separation rate of NiTi rotary instruments. J Endod
2005; 31(2):114-6.

5. Blum JY, Cohen A, Machtou P, Micallef JP. Analysis of forces developed

during mechanical preparation of extracted teeth using Profile NiTi rota- ry


instruments. Int Endod J 1999; 32(1):24-31.

6. Uroz-Torres D, González-Rodríguez MP, Ferrer-Luque CM. Effectiveness of

a manual glide path on the preparation of curved root canals by using Mtwo rotary
instruments. J Endod 2009; 35(5):699-702.

7. Berutti E, Cantatore G, Castellucci A, Chiandussi G, Pera F, Migliaretti G,

et al. Use of nickel-titanium rotary PathFile to create the glide path: com- parison
with manual preflaring in simulated root canals. J Endod 2009; 35(3):4089-12.

8. D’Amario M, Baldi M, Petricca R, De Angelis F, El Abed R, D’Arcangelo C.

Evaluation of a new nickel-titanium system to create the glide path in root canal
preparation of curved canals. J Endod 2013; 39(12):1581-4.

9. Pasqualini D, Bianchi CC, Paolino DS, Mancini L, Cemenasco A, Cantatore


G, et al. Computed micro-tomographic evaluation of glide path with nick- el-titanium
rotary PathFile in maxillary first molars curved canals. J Endod 2012; 38(3):389-93.

10. Iqbal MK, Maggiore F, Suh B, Edwards KR, Kang J, Kim S. Comparison of apical
transportation in four Ni-Ti rotary instrumentation techniques. J Endod 2003;
29(9):587-91.

11. Roane JB, Sabala CL, Duncanson MG Jr. The “balanced force” concept for

instrumentation of curved canals. J Endod 1985; 11(5):203-11.