Sunteți pe pagina 1din 4

Proiectarea unei activități didactice în care se utilizează

instrumentele TIC

Clasa/Vârsta Unitatea Titlul activităţii didactice Timp


Domeniul de activitate:
Tema anuală:Când /  Domeniu Om şi
Cum şi de ce se Societate: activitate
35 – 40 de
Grupa: întâmplă? practică – „Măşti”
minute
Pregătitoare Subtema: „ Animale Mijloc de realizare: tăierea
sălbatice în timpul iernii” pe contur, mototolirea
hârtiei şi lipirea.

Justificarea didactică pentru utilizarea


Obiective de învăţare
TIC
Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de
Utilizare TIC am ales-o pentu captare şi lucru pentru realizarea unei activităţi practice.
orientarea atenţiei. Să cunoască diferite materiale de lucru, din
Reprezintă un mijloc de învăţare preferat natură ori sintetice
de copii pentru faptul că li se pare animat, Să efectueze operaţii simple de lucru cu
viu, activ şi interactiv, stimulează interesul, materiale din natură şi sintetice
curiozitatea, puterea de concentrare iar Să identifice, să proiecteze şi să găsească
transferul de sarcini se realizează din cât mai multe soluţii pentru realizarea temei
simplă plăcere ludică. propuse în cadrul activităţilor practice.
.
Termeni cheie Resurse

-DVD - Videoclip:,,Ghicitori despre animale


sălbatice”;
-Computer;
-Videoproiector;
-personajul „ Rică iepuraşul”;
-cutie cu surprize
Sticleşte= a sclipi, a scâteia ochii;
-imagini cu animale sălbatice - format A4;
Mască= o bucată de stofă, de carton
-lucrarea model;
înfăţişând figura unui animal cu care îşi
-hârtie color cu şabloane;
acoperă cineva faţa.
-hârtie creponată;
-foarfecă;
-lipici;
-panou;
-CD cu muzică;
-Stimulente.

Desfăşurarea activităţii didactice

1. Moment organizatoric:
Se vor asigura condiţiile optime pentru desfăşurarea activităţii:
- aerisirea sălii de grupă;
- amenajarea măsuţelor în semicerc;
- pregătirea materialului didactic;
- calculator, videoproiector, DVD, CD;
- Se asigură liniştea necesară unei bune desfăşurări a lecţiei .

Strategi: observarea comportamentului copiilor.

2 . Captarea şi orientarea atenţiei:


Se realizează prntr-un personaj surpriză, un “Iepuraş” ( un elev de la cl. I îmbrăcat într-un
costum de iepuraş ) care aduce o cutie cu surprize. Educatoarea deschide cutia şi scoate
pe rând conţinutul acesteia ( DVD- Videoclip:,,Ghicitori despre animale sălbatice”; imagini
A4 color cu animale sălbatice, modele pentru activitatea practică şi materiale necesare
activităţii )
DVD _ Videoclipul:,,Ghicitori despre animale sălbatice” conţine urmănoarele ghicitori:
Găini, pui şi raţe,
Ia tot ce găseşte,
Hoaţa asta spuneţi:
Ştiţi cum se numeşte?
Are capul plin de ace.
De-l atingi, el ghem se face!
Noaptea ochii ii sticleşte,
Şi cand urla te-ngrozeşte.
Sare iute pe crenguţe
Cu alune în lăbuţe.
Urechi lungi, picioare lungi,
Nici cu puşca nu-l ajungi.
Roade toată ziulica
Până îl prinde pisica.
Umblă moşul prin pădure
După zmeură şi mure!
După răspunsul corec se afişează pe panou imaginea cu animalul respectiv.

Strategi: expunerea., conversaţia, explicaţia, observaţia, discuţia colectivă


Evaluarea: observarea comportamentului copiilor.

3. Anunţarea temei şi prezentarea obiectivelor activitaţii


Astăzi la activitatea practică vom confecţiona măşti, ale animalelor sălbatice pe care le-
am descoperit din ghicitori.
Veţi primi şablonul de mască şi şablon pentru nas şi mustaţă care mai întâi o să le
decupaţi, veţi lipi mustaţa şi nasul, apoi veţi face ghemotoace din hârtie creponată pe care
o lipiţi pe mască cât mai frumos.
Să lucraţi curat, ordonat şi fără surplus de lipici.

Strategi: expunerea.

4. Dirijarea învăţării şi obţinerea performanţei


Copii primesc materialele necesare.
Se prezintă copiilor lucrarea model şi se demonstrează cum trebuie să se realizeze:
 Se decupează masca cu foarfeca urmărind linia de contur;
 Tăiem din altă hrtie colorată mustăţile,nasul şi genele pe care le lipim pe mască
 Se mototolesc mai multe bucăţi de hărtie creponată realizând ghemotoace mici,
necesare pentru a împodobi masca prin lipirea acestora pe ea.
Modelul se fixează pe un panou pentru a putea fi văzut de copii.
Trebuie să lucraţi curat, îngrijit, fără surplus de lipici, să mânuiţi corect foarfecele.
Măştile terminate le aşezăm pe panou pentru a le aprecia care sunt realizate corect.
Înainte de a trece la lucru efectiv se vor executa căteva exerciţii de încălzire a
musculaturii mici a mâinilor:
Mâna lebădă o fac,
Care dă mereu din cap.
Lebedele-n jur privesc,
Mâinile eu le rotesc
Ploaia cade nencetat
Vârful degetelor bat.
Degetele-mi sunt petale,
Le deschid ca pe o flore
Şi apoi le răsfirăm
Şi la un pian cântăm
Frecăm palmele de zor
Să avem la lucru spor.
În timpul lucrului copii vor audia cântece -CD.
Pe parcursul activităţii vor fi îndrumaţi, atenţionaţi, corectaţi şi încurajaţi.
Reiau explicaţiile dacă nu au fost înţelese şi îi voi ajuta pe copiii care întâmpină greutăţi.
Pe măsură ce lucrările sunt terminate, sunt afişate pe panou pentru a fi apreciate.

Strategi: explicaţia, demonstraţia, observaţia, conversaţia, exerciţiul.


Evaluare: evaluare secvenţială, evaluare globală, evaluare orală.

Finalizarea proiectului
Se va face prin metoda “Turul galeriei” după finalizarea tuturor lucrărilor şi afişarea lor pe
panouri. Se evaluieză lucrările proprii şi ale colegilor pe baza criteriilor cerute.
Se fac aprecieri asupra lucrărilor realizate, precum şi a comportamentului copiilor.
La sfârşitul activităţii copiii vor primi stimulente ( un ecuson – o mască în miniatură)

Strategi: conversaţia.
Evaluare: Apreciei individuale, aprecieri globale.

Evaluarea
Abilităţi şi cunoştinţe Deprinderi tehnice

CALIFICATIVE:
Foarte bine: bulină roşie
-să decupeze corect elementele
componente ale lucrării după şabloane;
 Formarea şi consolidarea unor deprinderi
- să mototolească hârtia creponată necesară şi priceperi de muncă practică (tăierea pe
pentru a acoperi masca; contur a măşti, mototolirea hâtiei
- să să asambleze corect şi estetic părţile creponate şi lipirea);
componente ale lucrării.  Dezvoltarea simţului practic şi a
Bine:bulină galbenă imaginaţiei creatoare.
_sa decupeze masca cu mici abateri de la
contur;
_să mototolească jumătate din hârtia
creponată;
-să lipească jumătate din elementele
componente ale măştii.

Autoreflecţia

1. Această activitate a fost reuşită pentru că obiectivele propuse au fost atinse, copiii au fost
activi şi binedispuşi.
2. Puncte forte: interactivitate, puncte slabe: nu toţi copiii au aceiaşi vizibilitate.
3. Să sincronizez mai bine imaginile cu muzica din filmuleţ şi să las un timp de gândire mai
mare copiilor pentru a răspunde.
4. Până acum am venit în faţa copiilor cu prezentări PPT realizate de mine (despre jucării,
rechizite, fructe, legume, flori), care îi atrăgeau şi îmi uşurau munca, dar prezentarea
filmuleţului pe lângă faptul că toţi copiii au devenit mai activi, a adus o notă de
bunădispoziţie.
5.Copiii mici sunt atraşi de imagine, dar şi mai atractivă devine aceasta când este
îmbogăţită cu efecte şi tranziţii şi muzică, li se para animat, viu iar învăţarea devine mai
facilă
6.În timpul activităţii a domnit o atmosferă relaxantă şi interactivă.