Sunteți pe pagina 1din 32

Analiza SWOT

S W O T

1
Analiza SWOT

Obiective de învățare
Ce este?
este analiza SWOT?

Scopul analizei SWOT

Cui se adresează?

Cum se efectuează?

Avantaje & dezavantaje

Brainstormingul & Prioritizarea în analiza SWOT

Sfaturi și exemple

Example text
Go ahead and replace it with your
own text. This is an example text.

Your own footer Your Logo


2
Ce este analiza SWOT?
Acronim pentru Strengths,
Weaknesses, Opportunities și
Puncte Threats.
forte TEHNICĂ atribuită lui Albert
Humphrey (proiect de cercetare
la Universitatea Stanford, 1960-
1970).

INSTRUMENT DE PLANIFICARE
folosit pentru a înțelege punctele

Oportunități Analiza Puncte tari, punctele slabe,


oportunitățile și amenințările
slabe într-un proiect / afacere.
SWOT Folosit ca un CONȚINUT CADRU
pentru organizarea și utilizarea
datelor și a informațiilor obținute
din analiza situației mediului
intern și extern.
TEHNICĂ DE ANALIZĂ
Amenințări STRATEGICĂ, flexibilă și ușor de
aplicat, utilă pentru identificarea
celor mai potrivite direcții de
acțiune.
3
Ce este analiza SWOT?
PUNCTE FORTE
Aspecte pozitive intrinseci (interne)
ale situației avute în vedere.
Orice elemente utile, resursele
existente care ar putea fi disponibile.

Toate tipurile de resurse (materiale,


umane, financiare) și elementele
organizaționale ce ar putea
constitui premise pentru evoluțiile
ulterioare.
Întrebări tipice
• Dețineți abilitățile necesare?
• A fost alocat P un buget?
• Care sunt beneficiile finalizării P?
• Va necesita P tehnologie sau
echipamente noi?
• Ce experiență deține EP în P
similare?

4
Ce este analiza SWOT?
OPORTUNITĂȚI
Aspecte pozitive externe ale situației
avute în vedere.
Apar când o organizație poate să utilizeze
condițiile mediului pentru a planifica și
pune în practică strategii de creștere a
profitabilității
Pot apărea fie din cauza schimbărilor pieței,
fie din modificări la nivel industrial/
guvernamental sau din cauza progresului
tehnologic.
Organizația trebuie să recunoască
oportunitățiile ivite și să profite de ele.
Întrebări tipice
• Poate fi implementat un P local la nivel
național sau internațional?
• Care sunt punctele slabe ale
competitorilor, dacă acestea există?
• Există dezvoltări tehnologice noi sau în
curs de apariție?

5
Ce este analiza SWOT?
PUNCTE SLABE
Reprezintă cheia viitorului obiectiv al P
(ce intenționează să rezolve, de ce este
necesar).
Dintre punctele slabe identificate,
trebuie selectate cele care au cel mai
mare impact asupra entității analizate.
Se impune acoperirea prin P în
întregime, în mod proporțional, a
punctelor slabe.

Întrebări tipice
• Este disponibilă o estimare solidă a
costurilor?
• A fost alocat un buget suficient
pentru a acoperi anumite cheltuieli
neprevăzute?
• Care sunt dezavantajele proiectului?
• Este realistă planificarea propusă?

6
Ce este analiza SWOT?
SWOT ANALYSIS - THREAT

AMENINȚĂRI
Aspecte negative externe ale situației
avute în vedere.
Amenințările și riscurile sunt legate de !
ce s-ar întâmpla în cazul în care nu este
promovat P respectiv.
Trebuie demonstrată în mod cât mai
convingător nevoia, efectele negative
majore ale nepromovării P, vizând un
spectru cât mai larg (toată zona în care
entitatea activează, inclusiv efectele
negative asupra terților).
Întrebări tipice
• Ar putea situația economică
națională /mondială să afecteze P?
• Există deja pe piață o competiție
bine închegată?
• A fost testată corespunzător noua
tehnologie?

7
Analiza SWOT?

Obiective de învățare
Ce este analiza SWOT?
?
Scopul analizei
analizei SWOT
SWOT

Cui se adresează analiza SWOT?

Cum se efectuează analiza SWOT?

Avantaje & dezavantaje ale analizei SWOT

Brainstormingul & Prioritizarea în analiza SWOT

Sfaturi și exemple

Example text
Go ahead and replace it with your
own text. This is an example text.

Your own footer Your Logo


8
Care este scopul analizei SWOT?

ajuta factorii de decizie


să departajeze și să
compare idei.
crea un scop comun și o
înțelegere a factorilor

S W necesari succesului.

organiza factorii necesari


succesului și pentru a
reuși.
analiza problemele care au
dus la eșec în trecut.

oferi liniaritate procesului

O T de luare a deciziilor care


să permită ideilor
complexe să fie
prezentate în mod
sistematic.

9
Analiza SWOT?

Obiective de învățare
Ce este analiza SWOT?

Scopul analizei SWOT

Cui se adresează
adresează analiza
analizaSWOT?
SWOT?

Cum se efectuează analiza SWOT?

Avantaje & dezavantaje ale analizei SWOT

Brainstormingul & Prioritizarea în analiza SWOT

Sfaturi și exemple

Example text
Go ahead and replace it with your
own text. This is an example text.

Your own footer Your Logo


10
Cui se adresează analiza SWOT?

• Echipa/grupul de lucru nu și-a atins țintele.


• Îmbunătățirea serviciului clienți
2 • Înființarea unei noi afaceri
• Numirea unui nou lider de grup

Compartiment

Personal Compania
• Neatingerea obiectivelor privind
• Șeful constată probleme privind producția venituri, costuri și cheltuieli
• Când ai un post nou • Cota de piață este în scădere
1 • An financiar nou - Țeluri noi 3 • Condițiile în industrie nu sunt
• Când dorești să-ți îmbunătățești favorabile
performanța. • Lansarea unei noi afaceri

11
Cui se adresează analiza SWOT?
Analiza SWOT - necesară pentru /
în timpul... Schimbarea Postului/ Locului
de muncă
Lansarea proiectului
/produsului
Luarea de decizii

Planificarea dezvoltării personale

Evaluarea concurenței

Evaluarea proiectului / produsului


Planificare strategică
Întâlniri de brainstorming
Seminarii /Workshop

12
Analiza SWOT
Obiective de învățare
Ce este analiza SWOT?

Scopul analizei SWOT

Cui se adresează analiza SWOT?

Cum se efectuează
efectuează analiza
analizaSWOT?
SWOT?
Avantaje & dezavantaje ale analizei SWOT

Brainstormingul & Prioritizarea în analiza SWOT

Sfaturi și exemple

Example text
Go ahead and replace it with your
own text. This is an example text.

Your own footer Your Logo


13
Cum se efectuează analiza SWOT?

2. Efectuarea și documentarea 3. Elaborarea strategiei


1. Analiza mediului analizei SWOT
intern & extern

14
Cum se efectuează analiza SWOT?
1. ANALIZA MEDIULUI INTERN & EXTERN

Se examinează Se consideră
capacitatea principalele
echipei / Analiza elemente din
organizaţiei (utilă situației mediul extern şi
audierea se identifică
opiniilor mai punctele care
multor oameni). pot fi
oportunităţi sau
Analiza Analiza ameninţări.
internă externă

Puncte
Puncte forte Oportunități Amenințări
slabe

Lista punctelor
forte şi slabe

15
Cum se efectuează analiza SWOT?

2. Efectuarea și documentarea
1. Analiza mediului analizei SWOT 3. Elaborarea strategiei
intern & extern

16
Cum se efectuează analiza SWOT?
2. Efectuarea & Documentarea analizei SWOT
Utilizarea informațiilor- Asigurarea că analiza este utilizată în
planificarea propriu-zisă. Reviziuirea informațiilor la intervalele de
timp necesare.
Compararea ideilor cu obiectivele-
Gruparea și sortarea listelor cu idei în
funcție de obiective. Se alătură ideile și se
construiește diagrama SWOT completă.
Documentarea - detaliază fiecare element;
Enumerarea
analizează care puncte tari şi oportunităţi
elementelor SWOT-
compensează punctele slabe şi
ameninţările şi ce se poate face cu cele Toți participanții
care nu pot fi acoperite. trebuie să își exprime
părerea pentru fiecare
Crearea mediului de dintre cele patru
Alegerea grupului- lucru - Încurajarea unei module SWOT.
Nevoie de opini atmosfere propice
avizate, experte schimbului liber de
informații.

Stabilirea obiectivelor – Scopul analizei poate fi


larg/îngust, general/particular 17
Cum se efectuează analiza SWOT?

2. Efectuarea și documentarea
1. Analiza mediului analizei SWOT 3. Elaborarea strategiei
intern & extern

18
Cum se efectuează analiza SWOT?
3. ELABORAREA /DEZVOLTAREA STRATEGIEI

punctul forte al analizei SWOT. Factorii interni și externi se combină rezultând alternativele posibile. În
funcție de rezultate se stabilește cea mai bună strategie de dezvoltare.

Strategia ofensivă (S-T): întreținerea și dezvoltarea punctelor


tari astfel încât oportunitățile să fie folosite la maxim.

Strategia orientată spre schimbare (W-O): evitarea situațiilor


care presupun punctele slabe prin folosirea posibilităților ivite.

Strategia defensivă (W-T): combinarea punctelor slabe cu


pericolele, evitând efectele cumulate.

Strategia orientată spre scopuri specifice (W-O): reducerea


impactului produs de eventualele pericole prin influența
punctelor tari.

19
Analiza SWOT

Obiective de învățare
Ce este analiza SWOT?

Scopul analizei SWOT

Cui se adresează analiza SWOT?

Cum se efectuează analiza SWOT?

Avantaje
Avantaje&&dezavantaje
dezavantajeale
aleanalizei
analizeiSWOT
SWOT

Brainstormingul & Prioritizarea în analiza SWOT

Sfaturi și exemple

Example text
Go ahead and replace it with your
own text. This is an example text.

Your own footer Your Logo


20
Avantaje & Dezavantaje

AVANTAJE

Prognoză
Aplicabilitate pe Facilitează informații critice
scară largă Instrument privind variabilele prognozei.
Analizează concurenții decizional Amenințările de ex. pot
și efectuează comparații Facilitează informații influența prognoza. Prin
pentru a configura înțelegerea avantajelor și
integrate ce
strategii de avantaj dezavantajelor prognozele
determină decizii vor fi mai precise.
competitiv. bine informate.

21
Avantaje ale analizei SWOT

Ajută la stabilirea obiectivelor planificări strategice

Crează un cadru necesar pentru identificarea și analizarea punctelor forte,


a punctelor slabe, oportunităților și amenințărilor

Ajută la analiza unei situații și dezvoltarea tacticiilor și strategiilor necesare

Stimulează activitatea în grup.

Părerile deosebite din cadrul grupului asigură analiza din mai multe puncte
de vedere

Membrii grupului au acces la informaţiile privind demararea activităţii de


programare, astfel se facilitează acceptarea în cerc larg a strategiei
creionate.
22
Dezavantaje ale analizei SWOT

Aplicarea metodei lasă loc subiectivismului celui care efectuează analiza.

Poate duce la simplificări excesive din cauza ignorării unor puncte


strategice cheie.

Clasificarea în puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări poate


fi subiectivă datorită gradului mare de incertitudine.

Pentru a fi eficace analiza SWOT trebuie folosită în mod regulat.

Datele folosite în analiză pot fi nefondate (BUNE / RELE)

Nu prezintă o structură detaliată, elemente cheie pot fi omise.

23
Analiza SWOT

Obiective de învățare
Ce este analiza SWOT?

Scopul analizei SWOT

Cui se adresează analiza SWOT?

Cum se efectuează analiza SWOT?

Avantaje & dezavantaje ale analizei SWOT

Brainstormingul
Brainstormingul&&Prioritizarea
Prioritizareaînînanaliza
analizaSWOT
SWOT

Sfaturi și exemple

Example text
Go ahead and replace it with your
own text. This is an example text.

Your own footer Your Logo


24
Brainstormingul & Prioritizarea în analiza SWOT

Brainstormingul Prioritizarea
Începeți brainstormingul punând întrebările:
• Care sunt punctele noastre forte? Cum le putem
valorifica?
• Care sunt punctele noastre slabe? Cum putem
La sfârșitul exercițiului de
minimiza impactul? brainstorming:
• Ce oportunități există în mediul extern? Ce ocazii se • Reduceți lista de puncte forte și
întrevăd? Cum le putem exploata? puncte slabe la cinci puncte
• Ce amenințări există în mediul extern care ne pot definitorii
împiedica să ne atingem obiectivele? (obstacole • Reduceți amenințările și
tehnice, acţiunile concurenţilor, cultura şi mentalitatea oportunitățile la cinci cele mai
angajaţilor) importante.
• Cum ne putem feri de ameninţări?

25
Analiza SWOT

Obiective de învățare
Ce este analiza SWOT?

Scopul analizei SWOT

Cui se adresează analiza SWOT?

Cum se efectuează analiza SWOT?

Avantaje & dezavantaje ale analizei SWOT

Brainstormingul & Prioritizarea în analiza SWOT

Sfaturi șiși exemple


Sfaturi exemple

Example text
Go ahead and replace it with your
own text. This is an example text.

Your own footer Your Logo


26
Sfaturi & Exemple

DA NU
 Analitici și specifici х Încearcați să ascundeți vulnerabilitățiile
 Documentați toate ideile х Documentați doar erorile și greșelile
 Selectivi în evaluarea finală х Ignorați tendințele și influențele externe
 Alegeți oameni potriviți х Permiteți analizei să devină un exercițiu
Alegeți un lider potrivit pentru analiză de blamat
 Nu fiți dogmatici х Ignorați rezultatele în etapele
 Receptivi la schimbări următoare de planificare

27
Sfaturi&&
Sfaturi Exemple
Exemple

Prezintă metoda și
țelul analizei
SWOT organizației Fi capabil să te
Când conduci o tale pentru a fi desprinzi de
analiză SWOT acceptată metodele
desemnează un tradiționale
lider de grup

Discută și
Când analiza este documentează
pentru propriul loc rezultatele. Rezumat
de muncă, invită un scris al analizei pentru
coleg pentru participanți
brainstorming
28
Analiza SWOT pentru un proiect în domeniul dezvoltării turismului rural

INTERNI

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE


• Sectorul serviciilor insuficient şi nediversificat (nr.
• Zonă amplasată geografic relativ favorabilă; redus de structuri şi angajaţi);
• Pondere ridicată a populaţiei în vârstă aptă de •Tendinţe de migrare a populaţiei;
muncă; • Salarii insuficiente şi mici;
•Terenuri cu funcţionalitate turistică (suprafeţe • Drumuri deteriorate (îngreunează accesul la locaţie);
mari şi diverse ca utilizare); • Incapacitatea utilizării economice a resurselor
• Monumente istorice importante; turistice;
• Existenţa unor P de revitalizare a infrastructurii •Lipsa experienţei (atragere şi gestionare P în turism).
şi a mediului, inclusiv din granturi.

OPORTUNITĂȚI
•Reorientarea economiei locale spre activităţi AMENINȚĂRI
neagricole, inclusiv turism;
• Amplificarea proceselor migraţioniste şi îmbătrânire
•Posibilitatea de a oferi locuri de muncă în cadrul
• Creşterea valorii investiţiei;
locaţiei turistice;
• Instabilitatea pe piaţa financiar bancară;
•Promovarea locaţiei ca zonă turistică.
• Criza economică.

EXTERNI
29
Metode alternative de transport (MAT)

INTERNI
PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE
• Îmbunătățirea stării de sănatate; stil de viață activ.
• Atenție mai mare acordată participanților la trafic.
• Stresul din trafic. Limitarea accesibilității.
• Reducerea aglomerației stradale. Îmbunătățirea fluxului în trafic. • Lipsă puncte de service /personal tehnic specializat
•Dezvoltă o atitudine mai responsabilă, îmbunătățește • Lipsă strategii de implementare a MAT. Informare deficitară legislativ.
comunicarea. • Expunerea bicicliștilor la poluarea aerului.
•Accidente rutiere < (dacă ∃ infrastructură și atitudine coresp.). • Conservatorismul cetățenilor și a instituțiilor. Atitudine neparticipativă.
•Economie (combustibil și bani). Poluare redusă, îmbunătățirea • Structură necoresp. a infrastructurii MAT. Lipsă locuri de parcare.
condițiilor de mediu (aer). Resurse naturale conservate (petrol). • Nr. mare de mașini raportate la populație și dimensiunea orașului (puțin
•Ocupă puțin loc de parcare și depozitare. Permite extinderea "loc" pentru deplasarea cu bicicleta).
zonei pietonale ("Un oraș pentru oameni nu pentru mașini"). • Vulnerabilitatea și expunerea la accidente; lipsa iluminatului stradal
•Permite parcurgerea distanțelor într-un timp mai scurt. Acces adecvat în zone mai puțin circulate sau în cartiere.
permis în zone în care mașinile nu au acces (ex. zona pietonală). • Insuficient respect în trafic.
•Folosirea intensivă a MAT permite apropiere de natură.

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
• Promovarea folosirii MAT. Sensibilizare opinie publică - relația
• Inexistența pistelor ca spații distincte față de trotuar.
bicicliști - șoferi; bicicliști-pietoni.
•"CONFLICT" șoferi – bicicliști - pietoni sau alți participanti la trafic
•Înființare/ reamanajere piste speciale, la marginea
• Condiții meteo neprielnice.
carosabilului.
• Turism neorganizat /necontrolat, lipsă de alternative atractive.
• Includerea pistelor în rutele turistice.
• Câinii comunitari / lăsați liberi la plimbare.
• Zone cu restricții pentru circulația mașinilor.
• Comoditate / "fițe"; conservatorism.
• Oferire gratuită de biciclete.
• Insuficiența surselor financiare necesare susținerii acestor P.
• Crearea unor parcări în afara orașului
• Legi necorespunzătoare, care nu promovează transportul alternativ.
• Atitudinea administrației locale.

EXTERNI
30
Teamwork

Alcătuiţi o analiză SWOT pentru un proiect cu titlul: Practica


studenţească şi orientarea profesională a studenţilor în
perspectiva colaborării şi a dezvoltării parteneriatelor cu
potenţiali angajatori

Obiectivul general: Creșterea capacității de inserție pe piața muncii a 50 de


studenți aparținând USAMV Cluj-Napoca, Specializarea Ingineria Mediului
Creșterea calității serviciilor de consiliere și orientare
profesională

Dezvoltarea aptitudinilor de muncă în cadrul stagiilor de


pregătire practică, în vederea realizării tranziției de la
mediul universitar la viața activă.

31
32