Sunteți pe pagina 1din 1

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ ÎN CONTEXTUL

CURRICULUMULUI 2008

Curriculum în varianta nouă emisă în 2008 promovează o nouă organizare a programului


zilnic şi a conţinuturilor acestuia-o organizare europeană, modernă care încurajează copiii să
aprecieze valorile aferente unui mod de viaţă democratic.
Curriculumul propune aplicarea de metode modeerne de instrucţie şi de educaţie într-un
mod de abordare integrat, prin interpătrunderea disciplinelor, prin exploatarea unor teme interesante
care promovează educaţia orientată după nevoile copilului.
Întâlnirea de dimineaţă
În cadrul programului zilnic, un rol important îl are ’’întâlnirea de dimineaţă’’ deoarece
orice zi începe cu o dimineaţă, orice întâlnire începe cu un salut şi orice salut poate fi un mesaj
pentru întreaga zi. În cadrul întâlnirii de dimineaţă se creează o atmosferă veselă, prietenoasă,
de raportare pozitivă la cei din jur, de recunoaştere a valorii fiecăruia.
Fiind o rutină în cadrul întâlnirii de dimineaţă copilul învaţă în trei planuri: social,
emoţional şi intelectual. Un obiectiv prioritar în grădiniţă afost dintotdeauna socializarea copiilor
de vârstă preşcolară. A învăţa să se asculte unul pe celălalt, să se joace împreună-sunt alte scopuri
ale întâlnirii de dimineaţă.
Întâlnirea de dimineaţă este o activitate planificată şi desfăşurată zilnic, gândită şi organizată de
educatoare în cadrul căreia copiii îşi planifică munca, educatoarea îi anunţă programul zilei, îi
învaţă ritualuri şi deprinderi necesare pentru adeveni buni membri ai unui grup.
Pentru ca această activitate să-şi realizeze în totalitate scopul propus sunt de respectat
următoarele reguli:
 Să se desfăşoare în cerc-cercul face ca fiecare să se vadă pe ficare, nimeni nu este în
faţă sau în spate. Cadrul didactic este şi el parte a cercului.
 Să aibă o durată de 20-30 de minute, în funcţie de vârsta copiilor.
 Să conţină patru etape, care vor avea obligatoriu următoarea ordine şi se vor învăţa pe
rând:
1. Salutul-în fiecare zi va fi diferit, distractiv,respectuos şi mobilizator.
2. Împărtăşirea cu ceilalţi-este cel mai important moment, deoarece copii schimbă
impresii, opinii, păreri, îşi transmit deschis problemele, experienţele,
colaborează.
3. Activitatea de grup-accentuează cooperarea, exprimarea liberă, copiii având
posibilitatea de a-şi transmite reciproc noutăţi sau experienţe personale
deosebite.
4. Noutăţile zilei-se furnizează informaţii copil-copil, copil-educatoare,
educatoare-copil; este momentul care poate face trecerea la etapa programului
zilnic din grădiniţă.

 Să se stabilească şi să se respecte reguli împreună cu copiii în funcţie de vârsta


acestora şi nevoile grupului.
Sunt mai multe modalităţi de organizare, care pot fi schimbate, îmbinate în funcţie de
creativitatea educatoarei, necesităţile grupei, tema săptămânii etc.

S-ar putea să vă placă și