Sunteți pe pagina 1din 11

LISTA PROIECTE PED 2016 - PAGINA WEB

Prenume Director Nume Director


Nr. crt. Nr. contract Institutie coordonatoare Titlu proiect Pagina web
proiect proiect

Catalizator eficient bazat pe aldehid dehidrogenaza dintr-


http://www.ibiol.ro/proiecte/PNIII/COLDSENSOR/in
1 1PED INSTITUTUL DE BIOLOGIE o bacterie izolata din Antarctica pentru biosensing si Cristina Purcarea
dex.htm
biotehnologii la temperaturi scazute

CENTRUL INTERNATIONAL DE Dezvoltarea unui sistem portabil pentru detecţia rapidă şi http://www.biodyn.ro/PROJECTS/FindPathogen/find
2 2PED EUGEN GHEORGHIU
BIODINAMICA sensibilă a celulelor patogene pathogen.html
UNIVERSITATEA DE STIINTE https://www.usamv.ro/index.php/ro/463-
Tehnologie inovativa de tratament a semintelor cu
3 3PED AGRONOMICE SI MEDICINA Mihai Gidea tehnologie-inovativa-de-tratament-a-semintelor-cu-
plasma netermica
VETERINARA plasma-netermica
Nanoparticule de seleniu îmbogățite cu probiotice ca
http://protmed.uoradea.ro/facultate/cercetare/proi
4 4PED UNIVERSITATEA DIN ORADEA alimente funcționale împotriva toxicității induse de Simona Vicas
ecte_nationale_files/web1846/index.html
metale grele
UNIVERSITATEA POLITEHNICA Biocatalizator magnetic cu multistrat pentru sinteza in http://www.chim.upt.ro/ro/cercetare/proiecte-de-
5 5PED Francisc Peter
TIMIŞOARA cicluri repetate a esterilor naturali cercetare/247-pn-iii-p2-2-1-ped-2016-0168

Noi suplimente alimentare pe bază de complecsi activi


6 6PED NATURAL RESEARCH S.R.L. Ion Romulus SCOREI http://naturalresearch.ro/?page_id=34
zinc-bor pentru o viață lungă și sănătoasă

INSTITUTUL NATIONAL DE
Validarea “in situ” a unui program de ameliorare a
CERCETARE-DEZVOLTARE http://www.ibna.ro/proiecte-de-cercetare/item/104-
7 7PED caracterelor productiei de lapte asistat de markeri la Mihail Alexandru Gras
PENTRU BIOLOGIE SI NUTRITIE proiect-vamarov
rasele locale de ovine
ANIMALA - IBNA BALOTESTI

Tehnologia MIP-SLM pentru producerea aromelor


Sandulescu- http://www.chimie.unibuc.ro/cercetare/cataliza/PN-
8 8PED UNIVERSITATEA BUCURESTI naturale de tipul alchil pirazina cu larga utilizare in Madalina
Tudorache III-P2-2_1-PED-2016-1327/index.html
industria agro-alimentara

Structuri hibride inovatoare bazate pe enzime / oxizi


INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA - http://www.icf.ro/pr_2017/BIONANOTUBENZ/index.
9 9PED nanostructurati 1D pentru cresterea fertilitatii solului prin Mihai Anastasescu
ILIE MURGULESCU html
accelerarea vitezei de biodegradare
MODELAREA DINAMICII PESTICIDELOR ÎN PRODUSE
UNIVERSITATEA TEHNICĂ
10 10PED VEGETALE ŞI ESTIMAREA RISCURILOR ASUPRA SĂNĂTĂŢII Raluca-Maria Hlihor http://modpest.3host.ro/
"GHEORGHE ASACHI" IAŞI
UMANE
Elaborarea unui model funcțional de celule de combustie
11 11PED UNIVERSITATEA BUCURESTI microbiene pentru producerea de bioelectricitate cu Aurelia Anca Dumitru https://sites.google.com/a/psg.unibuc.ro/fm-mfc
tratarea simultană a apelor uzate municipale
INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE -DEZVOLTARE Bioreactor cu namol aerob granular alimentat in flux http://www.incdecoind.ro/3904-2
12 12PED ELENA ELISABETA MANEA
PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA continuu pentru epurarea apelor uzate http://conflowags.webnode.ro/
- ECOIND
INSTITUTUL NATIONAL DE
Valorificarea rezultatelor preliminare legate de acidoza
CERCETARE-DEZVOLTARE
13 13PED ruminala subacuta (SARA) prin dezvoltarea de produse Catalin Dragomir http://ibna.ro/sara-demo
PENTRU BIOLOGIE SI NUTRITIE
furajere “prietenoase fata de mediul ruminal"
ANIMALA - IBNA BALOTESTI

INSTITUTUL NATIONAL DE
Noi bioproduse destinate protectiei plantelor in
14 14PED CERCETARE DEZVOLTARE Steliana RODINO http://www.incdsb.ro/p/New3PB/index.php
agricultura ecologica
PENTRU STIINTE BIOLOGICE

UNIVERSITATEA DE STIINTE Licopen nutraceutic produs prin procedee biotehnologice


15 15PED AGRICOLE SI MEDICINA din reziduuri naturale agro-industriale cu aplicatii pe Trif Monica https://nutraly.weebly.com
VETERINARA CLUJ-NAPOCA industria alimentara
Tehnologie de obtinere a unui stoc valoros de lostrita
http://www.unibuc.ro/n/cercetare/proiecte/16PED2
16 16PED UNIVERSITATEA BUCURESTI pentru cresterea in acvacultură si reintroducerea in Sergiu-Emil Georgescu
017_.php
mediul natural
UNIVERSITATEA DE STIINTE
Utilizarea eficientă a glicerolului brut de biodiesel în
17 17PED AGRICOLE SI MEDICINA Dan Cristian Vodnar https://biofitped.weebly.com
producția de acid lactic
VETERINARA CLUJ-NAPOCA
UNIVERSITATEA DE STIINTE
DEZVOLTAREA UNUI NOU MODEL INOVATIV DE USCĂTOR
AGRICOLE SI MEDICINA http://www.uaiasi.ro/PN_III/PN-III-P2-2.1-PED-2016-
18 18PED VERTICAL CU RECUPERARE DE CĂLDURĂ PENTRU CÂRLESCU PETRU
VETERINARA "ION IONESCU DE 1357/Proiect%20PED%202017filtru1.htm
DESHIDRATAREA SEMINȚELOR DE CEREALE
LA BRAD"
INSTITUTUL NATIONAL DE
Dezvoltarea de sisteme automate dedicate în timp real
CERCETARE-DEZVOLTARE
pentru monitorizarea unui grup restrăns de Substanțe http://www.patlab.ro/documents/WEBSITE-19-PED-
19 19PED PENTRU ELECTROCHIMIE SI JACOBUS (KOOS) F VAN STADEN
"toxice" pentru a scădea impactul lor şi îmbunătățirea 2017.pdf
MATERIE CONDENSATA -
calității durabilității vieții zilnice
INCEMC TIMISOARA
INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE- Sistem de ghidare a surselor de lumina pentru calibrarea http://www.spacescience.ro/projects/l3s/l3s_index.
20 20PED Eugeniu Popescu
FILIALA INFLPR de la sol a telescoapelor UV orbitale html

INSTITUTUL NATIONAL DE Filtre trece bandă de înaltă performanţă realizate cu


CERCETARE- DEZVOLTARE rezonatoare hibride cu unde acustice şi elemente cu
21 21PED Dan Neculoiu www.imt.ro/hale4space
PENTRU MICROTEHNOLOGIE - constante concentrate, fabricate pe GaN, pentru aplicaţii
IMT BUCURESTI INCD spaţiale

UNIVERSITATEA POLITEHNICA Extragerea și etichetarea regiunilor de interes din imagini


22 22PED Mihai Ciuc http://imag.pub.ro/ioturk/
DIN BUCURESTI prin rafinare nesupervizata la nivel de pixel

UNIVERSITATEA POLITEHNICA Serviciu 4.5G bazat pe MPTCP


23 23PED Dragos Niculescu http://mptcp.cs.pub.ro/45G
DIN BUCURESTI
INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE DEZVOLTARE
24 24PED PENTRU FIZICA LASERILOR, Dispozitive fotonice in conditii extreme de operare Dan Sporea http://metrology.inflpr.ro/ro/proiect_Phoenix.html
PLASMEI SI RADIATIEI - INFLPR
RA
Software de inalta performanta cu arhitectura paralela
25 25PED INSTITUTUL ASTRONOMIC pentru procesarea datelor din Misiunile NASA-Kepler si DUMITRU PRICOPI https://observer.astro.ro/hpcsim/
ESA - PLATO

Page 1 of 11
LISTA PROIECTE PED 2016 - PAGINA WEB

Prenume Director Nume Director


Nr. crt. Nr. contract Institutie coordonatoare Titlu proiect Pagina web
proiect proiect

UNIVERSITATEA POLITEHNICA Localizare inteligentă la interior şi cartografiere utilizând o


26 26PED Dumitru Iulian Nastac www.lomar.pub.ro
DIN BUCURESTI platformă robotizată

UNIVERSITATEA "VALAHIA" Implementari eficiente pentru controlul activ al


27 27PED Felix Albu http://noise.valahia.ro
TARGOVISTE zgomotului in retelele distribuite adaptive
Concept de componentă de luptă exploziv-fugasă cu efect
28 28PED Academia Tehnica Militara Eugen Trană http://www.mta.ro/BEHEWC/site%20ET.html
crescut
Dezvoltarea unui robot autonom subacvatic (AUV)
UNIVERSITATEA POLITEHNICA http://www.meo.etc.upt.ro/PED2016_CANCUTI/ind
29 29PED accesibil pentru cautare, inspectie si mentenata in ape Cosmin Ancuti
TIMIŞOARA ex.html
subacvatice tulburi
Sistem Inteligent de Supraveghere Video in Timp-Real
UNIVERSITATEA POLITEHNICA
30 30PED Integrat pe Camere IP cu Detectia Regiunilor Distincte de Bogdan-Emanuel Ionescu http://www.campus.pub.ro/lab7/spotter/
DIN BUCURESTI
Interes
Internet of Things și Rețele Complexe pentru predicția
UNIVERSITATEA POLITEHNICA UDRESCU-
31 31PED precoce și managementul Bronhopneumopatiei Mihai http://inception.cs.upt.ro/
TIMIŞOARA MILOSAV
Obstructive Cronice
UNIVERSITATEA POLITEHNICA Sistem automat de autentificare activă a imaginilor
32 32PED Radu Ovidiu PREDA http://www.comm.pub.ro/preda/ped2017
DIN BUCURESTI digitale pentru PC și terminale mobile
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN Fabricarea unui comutator MEMS cu contact metalic
33 33PED Marius Pustan http://minas.utcluj.ro/Proiect_PED_2016/index.html
CLUJ - NAPOCA robust
UNIVERSITATEA POLITEHNICA Platformă de management a contextului pentru aplicații
34 34PED Adina Magda Florea http://aimas.cs.pub.ro/consert
DIN BUCURESTI de inteligență ambientală

INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE - DEZVOLTARE
35 35PED PENTRU FIZICA SI INGINERIE Scanarea navelor maritime folosind miuonii cosmici Bogdan Mitrica http://astropart.com/nemo
NUCLEARA " HORIA HULUBEI " -
IFIN - HH
UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL Sistem de comunicații auto prin lumină vizibilă adaptiv la
36 36PED Mihai Dimian http://www.eed.usv.ro/autovlc/
MARE" DIN SUCEAVA diferite condiții de mediu
DEMONSTRATOR PENTRU AMPLIFICAREA DIRECTA A http://elth.ucv.ro/site/mlungu/en/DEMONSTRATOR
37 37PED UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Octavian Preotu
EFECTULUI COANDA _FOR_DIRECT_COANDA_AMPLIFICATION-51

INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE- DEZVOLTARE Tehnologie de realizare fotodetectoare multispectrale cu
38 38PED Dana Cristea http://www.imt.ro/temptsys/
PENTRU MICROTEHNOLOGIE - aplicatii in sistemele optice de observare si supraveghere
IMT BUCURESTI INCD

UNIVERSITATEA POLITEHNICA Validarea experimentala a raspunsului unei cladiri in https://www.ct.upt.ro/centre/cemsig/frameblast.ht


39 39PED Florea Dinu
TIMIŞOARA cadre supusa actiunii exploziilor m
APLICATIE ENTERPRISE-AWARE BAZATA PE
40 40PED UNIVERSITATEA BABES BOLYAI REPREZENTAREA HIBRIDA SI FORMALA A Robert Andrei Buchmann http://enterknow.granturi.ubbcluj.ro/
CUNOSTINTELOR INTREPRINDERII
An Experimental Machine Intelligence Framework for the
UNIVERSITATEA POLITEHNICA Automated Differentiation of Healthy, Dysplastic and
41 41PED Stefan George Stanciu https://micand.cmmip-upb.org
DIN BUCURESTI Malignant Tissues Based on Multiphoton Microscopy
Datasets

INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE - DEZVOLTARE http://www.infim.ro/projects/si-ge-nanocrystals-
42 42PED Dozimetru tip capacitor cu nanocristale de Ge sau Si Sorina Lazanu
PENTRU FIZICA MATERIALELOR based-dosimeter-capacitor
BUCURESTI RA

Ministerul Apararii Nationale prin


Sistem cumulativ diedric flexibil pentru tăierea sub apă a
43 43PED Centrul de Cercetare Stiintifica TEODORA ZECHERU https://www.nbce.ro/flexmetcut.html
structurilor metalice
pentru Aparare CBRN si Ecologie

Probe de mână pe bază de MEMS (Sisteme micro-electro-


UNIVERSITATEA AUREL VLAICU http://3om-group-
44 44PED mecanice) pentru imagistică biomedicală fără distorsiuni Virgil-Florin Duma
ARAD optomechatronics.ro/pedp1937/project/
în Tomografia Optică de Coerență (OCT)

INSTITUTUL NATIONAL DE Detectarea sensibila si selectiva a insecticide neurotoxice


45 45PED CERCETARE DEZVOLTARE bazata pe biosenzori cu colinesteraza cuplati cu extractie Bogdan Bucur http://www.incdsb.ro/p/COLIN-SP/PED45-2017.htm
PENTRU STIINTE BIOLOGICE in faza solida
Tehnologie pentru cresterea calitatii gipsului sintetic
UNIVERSITATEA POLITEHNICA
46 46PED rezultat de la instalatiile pentru desulfurarea gazelor de Malina Mihaela Prisecaru http://caz.mecen.pub.ro/
DIN BUCURESTI
ardere
INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE DEZVOLTARE Materiale nanocompozite fotoactive pentru tratarea
47 47PED PENTRU FIZICA LASERILOR, eficientă a apelor reziduale prin descompunerea catalitica Eniko Gyorgy http://cetal.inflpr.ro/projects/LaMP/PED47
PLASMEI SI RADIATIEI - INFLPR a contaminantilor organici
RA
INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE O noua abordare privind dezvoltarea unui senzor pentru
48 48PED PENTRU ELECTROCHIMIE SI monitorizarea selectiva a gazelor toxice folosind Paula Sfirloaga http://www.icmct.ro/ecosaw/
MATERIE CONDENSATA - materiale cu costuri reduse si prietenoase mediului
INCEMC TIMISOARA
Nanocompozite inovative core-shell pe baza de
http://www.unibuc.ro/prof/avramescu_s_m/NanoF
49 49PED UNIVERSITATEA BUCURESTI ferite/beta-ciclodextrina pentru indepartarea poluantilor Sorin Marius Avramescu
erDeX.php
organici si anorganici din enfluenti aposi
INSTITUTUL NATIONAL DE
SISTEM ROBOTIC HEXAPODAL CU MOBILITATE EXTINSĂ
CERCETARE DEZVOLTARE
50 50PED PENTRU ACȚIONARE INTELIGENTĂ ÎN SPAȚII LIMITATE Mihai Mărgăritescu http://www.incdmtm.ro/hexagent/
PENTRU MECATRONICA SI
SAU MEDII OSTILE
TEHNICA MASURARII

UNIVERSITATEA POLITEHNICA Optimizarea si validarea instalatiei pilot demonstrative de https://www.energ.pub.ro/proiecte_cercetare/che


51 51PED Cristian-Florian Dinca
DIN BUCURESTI captare CO2 utilizand tehnologia prin absorbtie chimica mcap/index.html

Page 2 of 11
LISTA PROIECTE PED 2016 - PAGINA WEB

Prenume Director Nume Director


Nr. crt. Nr. contract Institutie coordonatoare Titlu proiect Pagina web
proiect proiect

UNIVERSITATEA DE VEST
52 52PED PV power forecasting toolkit for smart grid-management Marius Paulescu http://solar.physics.uvt.ro/forpv
TIMISOARA
INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE Validarea experimentala a unui sistem de propulsie cu
http://www.icsi.ro/HyDeMo/indexro.html;
53 53PED PENTRU TEHNOLOGII pile de combustibil cu hidrogen pentru un autovehicul Mihai Varlam
http://www.icsi.ro/HyDeMo/index.html
CRIOGENICE SI IZOTOPICE - usor - Demonstrator de Mobilitate cu Hidrogen
I.C.S.I. RAMNICU VALCEA
INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE - DEZVOLTARE Fotodetectori miniaturizati pe baza de nanofire de oxizi http://www.infim.ro/projects/miniaturized-
54 54PED Camelia Florina Florica
PENTRU FIZICA MATERIALELOR metalici photodetectors-based-metal-oxides-nanowires
BUCURESTI RA

Aplicație inteligentă în timp real pentru managementul


UNIVERSITATEA TEHNICA DE
55 55PED calității aerului în mediul urban cu orientare către Ilinca Nastase http://www.smartsense.cambi.ro
CONSTRUCTII BUCURESTI
categoriile sensibile de persoane
Metode experimentale pentru evaluarea serviciilor
56 56PED UNIVERSITATEA BUCURESTI ecosistemice ale lacurilor urbane in contextul Ioan Cristian Ioja http://ccmesi.ro/?page_id=39
schimbarilor climatice globale

UNIVERSITATEA POLITEHNICA Grinzi de otel din elemente formate la rece asamblate cu http://www.ct.upt.ro/centre/cemsig/wellformed_ro
57 57PED Viorel Ungureanu
TIMIŞOARA tehnologii de sudare cu productivitate ridicata .htm

Demonstrator si tehnologie de laborator pentru suprafete


UNIVERSITATEA TRANSILVANIA
58 58PED bazate pe colectoare solar-termice plan-plate de tip Ion Visa http://www.unitbv.ro/soltricol
BRASOV
triunghi
INSTITUTUL DE CHIMIE
Celula fotovoltaica cu noi cromofori de tip
59 59PED MACROMOLECULARA "PETRU Mariana-Dana Damaceanu http://www.icmpp.ro/projects.html
fenotiazinic/fenoxazinic obtinuti prin inginerie moleculara
PONI"

INSTITUTUL NATIONAL DE Validarea in conditii de laborator a unui model


60 60PED CERCETARE-DEZVOLTARE demonstrativ de rotor cu grad mare de comprimare, CRISTIAN PUSCASU http://www.comoti.ro/ro/Proiect_CAROT.htm
TURBOMOTOARE - COMOTI autodifuzie si autoaxializare

INSTITUTUL DE MATEMATICA
61 61PED "SIMION STOILOW" AL Avalanse dense: de la experiment la software Ioan Ionescu https://dales.ro/home
ACADEMIEI ROMANE

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA Sistem de protecție pentru securitatea utilizării energiei


62 62PED Petre Lucian OGRUTAN http://www.unitbv.ro/elsa
BRASOV electrice în orașele inteligente

INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE IN Model inovativ de planificare teritorială a rețelei de
63 63PED CONSTRUCTII, URBANISM SI localități policentrice și echilibrate în contextul VASILE MEITA http://rocitynet.incd.ro/
DEZVOLTARE TERITORIALA specializărilor inteligente a orașelor din România
DURABILA "URBAN-INCERC"

INSTITUTUL NATIONAL DE
Testări experimentale privind validarea conceptului de
64 64PED CERCETARE-DEZVOLTARE Ion Mălăel http://www.comoti.ro/ro/Proiect_64%20PED.htm
VAWT cu rotoare contra rotative
TURBOMOTOARE - COMOTI
INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE DEZVOLTARE
Platforma Modulara Aeriana pentru Monitorizare
65 65PED PENTRU FIZICA LASERILOR, Marius Daniel Dumitru Grivei http://ppam.inflpr.ro/MAPIAM/mapiam_ro.htm
Atmosferica Inteligenta
PLASMEI SI RADIATIEI - INFLPR
RA
UNIVERSITATEA POLITEHNICA
66 66PED Sistem solar termo-electric hibrid Aurel-Stefan GONTEAN http://tess.upt.ro
TIMIŞOARA
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN Nano-biosenzor optic cu interfata smartphone pentru
67 67PED Ramona-Voichita Galatus http://bel.utcluj.ro/~galatusr/PED67UEFISCDI.html
CLUJ - NAPOCA detectia rapida si selectiva a antibioticelor din apa
INSTITUTUL DE CHIMIE
Unitati de conversie pe baza de siliconi obtinute prin http://www.icmpp.ro/ped/greenergy_en.pptx;
68 68PED MACROMOLECULARA "PETRU Maria Cazacu
chimie “verde” http://www.icmpp.ro/ped/greenergy_ro.ppt
PONI"

Sistem de filtrare asistat fotocatalitic pe baza de carbune


UNIVERSITATEA POLITEHNICA http://www.chim.upt.ro/ro/cercetare/proiecte-de-
69 69PED activ si zeolit modificate cu nanoparticule de TiO2 dopat Florica Manea
TIMIŞOARA cercetare/248-pn-iii-p2-2-1-ped-2016-0265
cu argint activat in lumina solara pentru tratarea apei

Predeterminarea pierderilor de energie pentru


UNIVERSITATEA POLITEHNICA proiectarea îmbunatăţită a miezurilor nanocompozite
70 70PED Valentin Ionita http://elidef.elth.pub.ro/index.html
DIN BUCURESTI magnetice moi în aplicaţii având game extinse de
frecvenţe
INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
High-efficient and low-cost dye-sensitized solar cells
71 71PED PENTRU ELECTROCHIMIE SI Marinela Miclau https://www.incemc.ro/C_71_PED/start.html
based on copper
MATERIE CONDENSATA -
INCEMC TIMISOARA
Aplicatii Argos pentru monitorizarea in timp real a
72 72PED UNIVERSITATEA BUCURESTI Laurentiu Rozylowicz http://ccmesi.ro/?page_id=47
animalelor salbatice in Romania

PILE DE COMBUSTIE CU MEMBRANA SCHIMBATOARE DE


Alexandra Maria
73 73PED UNIVERSITATEA BUCURESTI PROTONI PE BAZA DE MATERIALE NANOCARBONICE Trefilov http://www.3nanosae.org/p/nitro-nanoc-fc/
Isabel
DOPATE CU AZOT

UNIVERSITATEA TEHNICA DE Turbina Eoliana Carcasata de Putere Mica Echipata cu


74 74PED Costin Ioan Cosoiu http://swan34.utcb.ro
CONSTRUCTII BUCURESTI Dispozitive Pasive de Control al Curgerii

Materiale anodice evoluate pentru imbunatatirea


75 75PED UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Nicoleta Cioatera http://chimie.ucv.ro/expand/
performantei si durabilitatii
Demonstrator experimental al unui amortizor de şină
UNIVERSITATEA POLITEHNICA
76 76PED inovativ cu elemente elastice de cauciuc şi amortizare cu TRAIAN MAZILU http://www.mrcf.pub.ro/cercetare-2017.php
DIN BUCURESTI
ulei

Page 3 of 11
LISTA PROIECTE PED 2016 - PAGINA WEB

Prenume Director Nume Director


Nr. crt. Nr. contract Institutie coordonatoare Titlu proiect Pagina web
proiect proiect
O NOUĂ ABORDARE A DISPOZITIVELOR DE ILUMINAT
UNIVERSITATEA TEHNICĂ http://www.ch.tuiasi.ro/cercetare/proiecte/77PED/i
77 77PED EFICIENTE ENERGETIC, BAZATĂ PE AEROGELURI ȘI Agop Maricel
"GHEORGHE ASACHI" IAŞI ndex.html
CARBON DOTS
DEZVOLTAREA ȘI VALIDAREA UNEI CAMERE DE REACŢIE
UNIVERSITATEA "ALEXANDRU CU TEMPERATURĂ CONTROLATĂ PENTRU STUDIUL
78 78PED ROMEO-IULIAN OLARIU https://sites.google.com/site/devtrec2017/
IOAN CUZA" IASI MECANISMELOR ŞI PROCESELOR DE OXIDARE DIN
ATMOSFERĂ
INSTITUTUL NATIONAL DE
Tehnologie de monitorizare informatizata a parametrilor
CERCETARE DEZVOLTARE
79 79PED microbiologici ai apei potabile, destinata managementului Paul Nicolae Ancuţa http://www.incdmtm.ro/biowater/
PENTRU MECATRONICA SI
calitatii apei la nivel national
TEHNICA MASURARII
INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE- DEZVOLTARE Dispozitiv miniaturizat hibrid de stocare a energiei pentru
80 80PED Mihaela Kusko http://www.imt.ro/mistore/
PENTRU MICROTEHNOLOGIE - electronica portabila
IMT BUCURESTI INCD
INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE Echipament ce permite receptionarea alertelor la
81 81PED Alexandru Marmureanu http://seer.infp.ro
PENTRU FIZICA PAMANTULUI - cutremure si generarea de notificari “on-site”
INCDFP RA
INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE DEZVOLTARE O noua abordare pentru obtinerea electrozilor de Plumb
82 82PED Rada Marius http://www.itim-cj.ro/pncdi/ntrodes/
PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE utilizati in acumulatorii auto
SI MOLECULARE I N C D T I M

UNIVERSITATEA TEHNICA DE Colector solar inteligent cu materiale cu schimbare de


83 83PED Cristiana Verona Croitoru http://www.cambi.ro/scope/
CONSTRUCTII BUCURESTI faza integrate

Institutul National de Cercetare-


Materiale noi ZnO-nanostructurate si impotriva
84 84PED Dezvoltare pentru Chimie si RALUCA SOMOGHI
depunerilor de gheata obtinute prin metode "ecofriendly"
Petrochimie - ICECHIM Bucuresti

INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
Sursa de putere bazata pe hidrogen ca alternativa de
85 85PED PENTRU TEHNOLOGII ELENA CARCADEA http://www.icsi.ro/BackHy/indexro.html
alimentare pentru situatii de urgenta
CRIOGENICE SI IZOTOPICE -
I.C.S.I. RAMNICU VALCEA
UNIVERSITATEA "ALEXANDRU Camera de Simulare Atmosferică – Nou Instrument de
86 86PED Iustinian Gabriel BEJAN https://sites.google.com/site/charusoiasi/
IOAN CUZA" IASI Cercetare pentru Inţelegerea Oxidării Sesquiterpenelor

UNIVERSITATEA TEHNICA DE Dispozitiv inovant pentru masurarea permeabilitatii la aer


87 87PED Vlad Iordache http://cambi.ro/acouperm/index.html
CONSTRUCTII BUCURESTI a cladirilor
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN Limitatori de curent de scurt-circuit pe baza de
88 88PED Traian Petrişor www.htsfcl.weebly.com
CLUJ - NAPOCA supraconductori de temperatura inalta
INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE - DEZVOLTARE
89 89PED Memorie Foto-Electrica pe baza de Nanocristale de Ge Toma Stoica http://www.infim.ro/PhotoElCaNanoMem
PENTRU FIZICA MATERIALELOR
BUCURESTI RA

INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE Biomateriale functionalizate pentru implanturi destinate
90 90PED Mariana Braic http://bioart.inoe.ro/
PENTRU OPTOELECTRONICA artroplastiei totale
INOE 2000 INCD

INSTITUTUL NATIONAL DE
COMPOZITE DIN GRAFENA PENTRU IMBUNATATIREA
CERCETARE- DEZVOLTARE
91 91PED PROPRIETATILOR ELECTRICE SI TERMICE ALE Dragoman Mircea http://www.imt.ro/graphenecar/
PENTRU MICROTEHNOLOGIE -
AUTOMOBILELOR
IMT BUCURESTI INCD

UNIVERSITATEA TEHNICA DIN Prototip scalabil de nanorobot in fluide non-Newtoniene


92 92PED Cristina Ioana Muresan http://cristina-muresan.com/research/92ped2017/
CLUJ - NAPOCA folosind model si control de ordin fractionar

Metode analitice eco-scala de determinare și speciere a


Hg prin derivatizare UV fotoindusa şi detecţie cu un http://www.chem.ubbcluj.ro/~edarvasi/Proiect2/ind
93 93PED UNIVERSITATEA BABES BOLYAI Tiberiu Frentiu
sistem spectrometric experimental complet miniaturizat ex.html
(ECOSPEC)
INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE DEZVOLTARE
94 94PED PENTRU FIZICA LASERILOR, Platforma integrata pentru realizarea de OFET Andreea Matei http://andreeapurice.wixsite.com/ipod-project
PLASMEI SI RADIATIEI - INFLPR
RA
INSTITUTUL NATIONAL DE
Metoda magneto-optica vectoriala de investigare a
CERCETARE - DEZVOLTARE
95 95PED filmelor magnetice microstructurate. Victor Eugen Kuncser http://www.infim.ro/ro/95PED_MicroMag
PENTRU FIZICA MATERIALELOR
BUCURESTI RA

96 96PED STOREX TECHNOLOGIES SRL Laser cu nanocristale pentru memoria optica de 10 PB Eugen Pavel https://naclom.herokuapp.com/

Design inovator al suprafetei pentru prelungirea


http://www.unibuc.ro/n/cercetare/proiecte/PED_97
97 97PED UNIVERSITATEA BUCURESTI perioadei de utilizare si a sigurantei implanturilor dentare Raluca Nicoleta Ion
2017.php
si ortopedice

INSTITUTUL NATIONAL DE
O metodologie generala de sinteza a precursorilor de bio- http://www.infim.ro/ro/projects/o-metodologie-
CERCETARE - DEZVOLTARE
98 98PED polimeri: cai catalitice de obtinere a acizilor aromatici Florentina Neatu generala-de-sinteza-precursorilor-de-bio-polimeri-cai-
PENTRU FIZICA MATERIALELOR
mono- si dicarboxilici catalitice-de-obtinere
BUCURESTI RA
INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE DEZVOLTARE
Dispozitive piroelectrice bazate pe straturi feroelectrice
99 99PED PENTRU FIZICA LASERILOR, Andreea Andrei https://andreeaandrei4.wixsite.com/profile-project
fara plumb
PLASMEI SI RADIATIEI - INFLPR
RA

Page 4 of 11
LISTA PROIECTE PED 2016 - PAGINA WEB

Prenume Director Nume Director


Nr. crt. Nr. contract Institutie coordonatoare Titlu proiect Pagina web
proiect proiect

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE Tehnici de bioimprimare 3D pentru generarea


100 100PED Virgil Paunescu http://www.3dbioprinting-oncogen.com
URGENTATIMISOARA constructelor tisulare care mimeaza micromediul tumoral
NOI MATERIALE DE CIMENTARE CU GRAFENE UTILIZATE
101 101PED UNIVERSITATEA BABES BOLYAI Liana-Codruta SAROSI http://lutgraf.granturi.ubbcluj.ro/index.htm
IN STOMATOLOGIE
INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE DEZVOLTARE Tehnologie de laborator pentru detectia biomarkerilor de
102 102PED Stela Maria Pruneanu http://www.itim-cj.ro/pncdi/bioleuk/
PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE leucemie folosind noi materiale pe baza de grafene
SI MOLECULARE I N C D T I M

INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE DEZVOLTARE Platforma electrochimica pentru detectia selectiva a
103 103PED Lidia Magerusan http://www.itim-cj.ro/pncdi/respond/
PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE ionilor de plumb
SI MOLECULARE I N C D T I M
INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE DEZVOLTARE
104 104PED PENTRU FIZICA LASERILOR, Dispozitiv de producere de nanoemulsii asistat laser Andra Cristina Dinache http://lsg.inflpr.ro/ped104_stage.html
PLASMEI SI RADIATIEI - INFLPR
RA
UNIVERSITATEA TEHNICĂ Adsorbant magnetic "verde" pentru tratarea apelor http://www.ch.tuiasi.ro/cercetare/proiecte/105PED
105 105PED Doina Hritcu
"GHEORGHE ASACHI" IAŞI reziduale: mod de sinteza si utilizare /
SISTEM FOTOCATALITIC INTEGRAT PENTRU
106 106PED UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA DECONTAMINAREA APEI ȘI PRODUCEREA DE Mihaela Mureseanu http://chimie.ucv.ro/electrophoto
ELECTRICITATE
INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
Materiale anticorozive hibride nanostructurate ce contin
107 107PED PENTRU ELECTROCHIMIE SI Mihaela Ionela Bîrdeanu https://www.incemc.ro/corixipor-web/index.html
oxizi pseudo-binari si porfirine pe baza de Zn
MATERIE CONDENSATA -
INCEMC TIMISOARA
O noua tehnologie pentru sinteza și fabricarea
UNIVERSITATEA POLITEHNICA www.florinmiculescu.ro/BioImMs/ sau
108 108PED implanturilor biomimetice derivate din surse biogene FLORIN MICULESCU
DIN BUCURESTI 141.85.206.11/www/BioImMs
utilizate pentru chirurgia reconstructivă osoasă
UNIVERSITATEA TEHNICĂ Dezvoltarea de nanostructuri magnetice prin
109 109PED Iuliana Gabriela Lupu http://www.citst.ro/projects/magnano/
"GHEORGHE ASACHI" IAŞI electrotehnologii moderne
CENTRUL INTERNATIONAL DE Dispozitiv electrochimic, miniaturizat, pe baza de grafena http://www.biodyn.ro/PROJECTS/GRAPHTOOL/Grap
110 110PED Szilveszter Gaspar
BIODINAMICA pentru studiul reglarii pH-ului la celule tumorale Htool.pdf

CENTRUL INTERNATIONAL DE Sistem electro-plasmonic cu sensibilitate ridicata pentru


111 111PED Cristina Polonschii http://www.biodyn.ro/PROJECTS/EPSIS/epsis.html
BIODINAMICA detectia de analiti
Imbunatatirea proprietatilor de suprafata pentru un
UNIVERSITATEA POLITEHNICA http://www.mdef.pub.ro/research/SurfGum/ro/inde
112 112PED biomaterial de tip GUM prin Self-Nano-Crystallization Mariana Lucia Angelescu
DIN BUCURESTI x.html
(SNC)
INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE Medii de filtrare textile cu straturi polimerice fibroase http://www.icpe-ca.ro/proiecte/proiecte-
113 113PED ADELA BARA
PENTRU INGINERIE ELECTRICA obtinute prin electrofilare nationale/pn-2016-2020/filter/filter.htm
ICPE - CA BUCURESTI
INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE DEZVOLTARE
Nanoparticule hibride de Fe-Si magnetic-luminiscente http://llp.inflpr.ro/PED114_RO;
114 114PED PENTRU FIZICA LASERILOR, Florian Dumitrache
destinate pentru aplicații biomedicale http://llp.inflpr.ro/PED114_EN
PLASMEI SI RADIATIEI - INFLPR
RA
“Sistem Integrat de Analiză termică / Dimensională
UNIVERSITATEA POLITEHNICA
115 115PED (ISTAQ) destinat controlului topiturilor metalice şi Constantin Stelian STAN http://proiect115ped-ro.webnode.ro/
DIN BUCURESTI
solidificării pieselor turnate”

Miezuri magnetice sinterizate cu densitate mare de flux


UNIVERSITATEA TEHNICA DIN http://www.sim.utcluj.ro/contracte/PN-III-P2-2.1-
116 116PED magnetic produse din pulberi pseudo core-shell/core- Ionel Chicinas
CLUJ - NAPOCA PED-2016-1816/
shell pentru aplicatii la frecvente medii si inalte

UNIVERSITATEA POLITEHNICA Noi acoperiri multifunctionale cu proprietati bioactive,


117 117PED Maria Diana Vranceanu http://www.degracoat.eu
DIN BUCURESTI anticorozive si de degradare imbunatatite

INSTITUTUL NATIONAL DE Dezvoltarea experimentală de piese sinterizate de înaltă


CERCETARE-DEZVOLTARE performanță și validarea tehnologiei de fabricare a MAGDALENA- http://www.icpe-ca.ro/proiecte/proiecte-
118 118PED LUNGU
PENTRU INGINERIE ELECTRICA acestora pentru utilizare în aparate de comutație de VALENTINA nationale/pn-2016-2020/hpersint/hpersint.htm
ICPE - CA BUCURESTI medie și înaltă tensiune

INSTITUTUL NATIONAL DE
Graphena sintetizată prin CVD termic și integrată în
CERCETARE- DEZVOLTARE
119 119PED dispozitive microfluidice pentru aplicații biomedicale Marius Andrei Avram http://www.imt.ro/integraph
PENTRU MICROTEHNOLOGIE -
IMT BUCURESTI INCD

Tehnologie optimizata de anodizare electrochimica


pentru dezvoltarea acoperirilor nanostructurate pe baza
120 120PED UNIVERSITATEA "PETRU MAIOR" Gabriela Strnad https://www.nanobio-ea.com/
de TiO2 pe suprafetele complexe ale implanturilor
biomedicale

Institutul National de Cercetare- Materiale apatitice inovatoare cu activitate


121 121PED Dezvoltare pentru Chimie si antimicrobiana ridicata pentru materiale de constructii si Radu Claudiu FIERASCU http://www.icechim-rezultate.ro/proiect.php?id=27
Petrochimie - ICECHIM Bucuresti conservarea patrimoniului cultural

Institutul National de Cercetare-


Biocompozite cu nanoceluloza si efect antibacterian
122 122PED Dezvoltare pentru Chimie si Denis Michaela Panaitescu http://icechim-rezultate.ro/proiect.php?id=34
integrat obtinute prin tratarea cu plasma in lichid
Petrochimie - ICECHIM Bucuresti

INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
123 123PED PENTRU ELECTROCHIMIE SI Fotovoltaice cu grafena-dubla fullerenica Mihai Viorel Putz https://www.incemc.ro/MVP/PED123.html
MATERIE CONDENSATA -
INCEMC TIMISOARA

Page 5 of 11
LISTA PROIECTE PED 2016 - PAGINA WEB

Prenume Director Nume Director


Nr. crt. Nr. contract Institutie coordonatoare Titlu proiect Pagina web
proiect proiect

Demonstrator si tehnologie in flux continuu bazata pe


UNIVERSITATEA TRANSILVANIA
124 124PED reactor de fotocataliza si adsorbtie in film subtire pentru ANCA DUTA CAPRA http://www.unitbv.ro/photocatflow
BRASOV
epurarea avansata a apelor

Dezvoltarea si testarea unui nou tip de beton avand


UNIVERSITATEA TEHNICA DIN
125 125PED rezistenta la incovoiere crescuta obtinut prin adaos de Ioan Ardelean https://ped125.weebly.com/
CLUJ - NAPOCA
nanoparticule si organosilan

INSTITUTUL NATIONAL DE
Structuri spintronice cu Magneto-Rezistenta
CERCETARE-DEZVOLTARE http://www.icpe-ca.ro/proiecte/proiecte-
126 126PED Anizotropica(AMR)si Magneto-Rezistenta Gigantica Jenica Neamtu
PENTRU INGINERIE ELECTRICA nationale/pn-2016-2020/magsens/magsens.htm
(GMR) pentru aplicatii de senzori robusti
ICPE - CA BUCURESTI
Structuri poroase biomimetice obtinute prin printare 3D http://www.unibuc.ro/n/cercetare/proiecte/PED_12
127 127PED UNIVERSITATEA BUCURESTI Valentina Mitran
pentru ingineria tesutului osos 72016_.php
INSTITUTUL NATIONAL DE
Dispozitiv pentru administrarea transdermala a http://www.infim.ro/ro/projects/dispozitiv-pentru-
CERCETARE - DEZVOLTARE
128 128PED medicamentelor bazat pe plase de nanofibre metalice si Ionut-Marius Enculescu administrarea-transdermala-medicamentelor-bazat-
PENTRU FIZICA MATERIALELOR
geluri termoresponsive pe-plase-de-nanofibre
BUCURESTI RA

INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE Celule solare de tip Grätzel cu structuri integrate de http://www.icpe-ca.ro/proiecte/proiecte-
129 129PED Cristina Banciu
PENTRU INGINERIE ELECTRICA grafene 3D nationale/pn-2016-2020/widget/widget.htm
ICPE - CA BUCURESTI
INSTITUTUL DE CHIMIE
Complecsi organometalici luminiscenti cu proprietati de
130 130PED MACROMOLECULARA "PETRU Avadanei Mihaela http://www.icmpp.ro/ro/projects.html
autoasamblare
PONI"
INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE DEZVOLTARE
Bio-platforma miniaturizata pentru testarea simultana a
131 131PED PENTRU FIZICA LASERILOR, Emanuel AXENTE http://lspi.inflpr.ro/2017/PED/PED131/Home.html
terapiei combinate si tumorigenicitatii melanomului
PLASMEI SI RADIATIEI - INFLPR
RA
UNIVERSITATEA "VALAHIA" Sistem microrobotic mobil pentru manipularea/sortarea
132 132PED Florin Dragomir http://robocell.icstm.ro/
TARGOVISTE de organisme unicelulare

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BioWall - Personalizarea plaselor pentru tratarea herniei


133 133PED Izabela-Cristina Stancu https://biosurflab.wixsite.com/biowall
DIN BUCURESTI prin ingineria suprafetelor, utilizand hidrogeluri

UNIVERSITATEA POLITEHNICA Noi aliaje cu entropie inalta cu caracteristici superioare


134 134PED Gabriela Popescu http://www.headurcor.pub.ro/biohea/
DIN BUCURESTI pentru aplicatii medicale
Dezvoltarea unei bio-nanostructuri pentru tratamentul
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI
135 135PED infectiilor cu Klebsiella Pneumoniae via nano- Cristian T. Matea http://nmn.ro/projects.html#GoNaKleb
FARMACIE "IULIU HATIEGANU"
fototermoliza
Optimizarea si validarea unui material avansat si a
Institutul National de Cercetare- http://www.icechim-
tehnologiei aferente pe baza de biopolimer-argila
136 136PED Dezvoltare pentru Chimie si RALUCA IANCHIS pd.ro/ro/syst_heter/sisteme_heterogene_doxsaclay
modificata ca si purtator de doxorubicina pentru
Petrochimie - ICECHIM Bucuresti .html
eliberarea controlata in tractul gastrointestinal

INSTITUTUL DE BIOLOGIE SI Metoda neinvaziva bazata pe nanotehnologie pentru


http://www.icbp.ro/static/en/en-networking_grants-
137 137PED PATOLOGIE CELULARA ,,NICOLAE imagistica moleculara a stresului oxidativ in bolile Adrian Manea
grants-national_grants/echoes.html
SIMIONESCU'' cardiovasculare

Evaluarea functionala a leziunilor coronariene arteriale


138 138PED SPITALUL CLINIC DE URGENTA complexe folosind tomografie de coerenta optica si Alexandru Scafa Udriste http://functionaloct.bdo.hcvpc.io/index.html
angiografie de rutina

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI
139 139PED FARMACIE " VICTOR BABEŞ " Markeri microARN plasmatici asociati bolii Parkinson Ioan Ovidiu Sirbu http://mirnapa.webnode.com
TIMISOARA
INSTITUTUL DE CERCETARI
Bacterii antarctice contra patogenilor umani: în căutare
140 140PED BIOLOGICE CLUJ FILIALA A Cristian Coman https://crcoman.wixsite.com/antarcticpharma
de noi compuși antimicrobieni.
INCDSB BUCURESTI
Rolul microparticulelor in mecanismele patogenetice ale
SPITALUL CLINIC "COLENTINA"
141 141PED complicatiilor vasculare la pacientii cu mieloproliferari VIOLA MARIA POPOV www.spitalulcolentina.ro/ped141/
BUCURESTI
cronice
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Terapia fotodinamica cu fotosensibilizatori naturali MÂNDRA
142 142PED BADEA http://www.granturi.umfcluj.ro/biofotosen/
FARMACIE "IULIU HATIEGANU" utilizati in controlul biofilmului oral EUGENIA

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Analiza structurala si modularea functionala a drenajului


143 143PED Nicolae-Daniel Pirici http://www.umfcv.ro/143ped
FARMACIE CRAIOVA fluidului perivascular si al amiloidului Abeta in creier

https://www.umftgm.ro/universitate/cercetare/dep
Dezvoltarea și validarea unui sistem de laborator de inalta artament-proiecte-
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI
144 144PED eficienta pentru testarea de noi terapii împotriva ALEXANDRU SCHIOPU europene/proiecte/cercetare/fonduri-
FARMACIE TARGU MURES
infarctului miocardic nationale/uefiscdi/144ped2017-alexandru-
schiopu.html
Evaluarea functionala a stenozelor de artera renala
145 145PED SPITALUL CLINIC DE URGENTA folosind angiografie de computer tomograf si angiografie Elisabeta Badila http://rena.bdo.hcvpc.io/index.html
de rutina cu raze X
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA Funcționalizarea inteligentă a suprafeței implanturilor de
146 146PED Laura Floroian http://sstim.wew.ro/
BRASOV titan și oțel inoxidabil
https://www.umftgm.ro/universitate/cercetare/dep
Metoda rapida high resolution melting multiplex pentru artament-proiecte-
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI
147 147PED analiza mutatiilor genelor FLT3, NPM1 si DNMT3A in Banescu Claudia Violeta europene/proiecte/cercetare/fonduri-
FARMACIE TARGU MURES
leucemia acuta mieloida nationale/uefiscdi/147ped2017-banescu-
claudia.html
Testarea microfluidica a administrarii terapeutice de FGF2
148 148PED INSTITUTUL DE BIOCHIMIE Gabriela Chiritoiu http://www.biochim.ro/ib/projects/2017-fgf/fgf.php
pentru regenerare osoasa

Page 6 of 11
LISTA PROIECTE PED 2016 - PAGINA WEB

Prenume Director Nume Director


Nr. crt. Nr. contract Institutie coordonatoare Titlu proiect Pagina web
proiect proiect

Imbunătățirea reparării defectelor osoase de către


http://www.unibuc.ro/prof/cimpean_a/ped-149-
149 149PED UNIVERSITATEA BUCURESTI nanostructuri pe bază de TiO2 inspirate de la scoică și Anisoara CIMPEAN
2017/
funcționalizate cu fitomolecule bioactive
Peptide derivate din Lactoferina umana cu activitate
150 150PED INSTITUTUL DE BIOCHIMIE Catalin Lazar http://peptivir.ucoz.ro/
antivirala de spectru larg
http://www.umfiasi.ro/Cercetare/Granturi/Lists/Gra
NOI FORMULARI UTILIZATE IN TRATAMENTUL LOCAL AL
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI nturi/DispForm.aspx?ID=142&Source=http%3A%2F
151 151PED PLAGILOR CRONICE Lenuta PROFIRE
FARMACIE "GR. TH. POPA" %2Fwww%2Eumfiasi%2Ero%2FCercetare%2FGrantu
ri%2FPages%2Fped%2Easpx

UNIVERSITATEA "ALEXANDRU http://www.chem.uaic.ro/files/File/2017-


152 152PED Flavonoide 1,3-Ditiolice cu proprietati antimicrobiene Mihail Lucian Birsa
IOAN CUZA" IASI 2018/cercetare/proiect-prof-birsa/152-ped-birsa.pdf

O ABORDARE EXPERIMENTALA BAZATA PE ANALIZA


LACRIMILOR PRIN SPECTROSCOPIA DE REZONANTA
INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA -
153 153PED ELECTRONICA DE SPIN PENTRU TRATAMENTUL OPTIM AL Elena Gabriela Ionita http://www.icf.ro/pr_2017/Contract_153_PED-2017
ILIE MURGULESCU
SINDROMULUI OCHIULUI USCAT ASOCIAT CU
KERATOCONUSUL

154 154PED COGNITROM S.R.L. DEPRETER. Terapia și monitorizarea online a depresiei Mircea Miclea http://www.cognitrom.ro/depreter/

https://www.umftgm.ro/universitate/cercetare/dep
Dezvoltarea unui model experimental de predicţie
artament-proiecte-
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI genetică microarray multiplex ca instrument în
155 155PED Minodora Dobreanu europene/proiecte/cercetare/fonduri-
FARMACIE TARGU MURES determinarea profilului de risc genetic pentru boala
nationale/uefiscdi/155ped2017-minodora-
coronariană aterosclerotică în populația românească
dobreanu.html
Co-transplantarea de macrofage imunostimulatoare
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI
156 156PED umane şi celule stem mezenchimale pentru regenerarea Simona Delia Nicoara http://www.crma.ro/glaucostem/index.php
FARMACIE "IULIU HATIEGANU"
nervului optic într-un model animal de glaucom

INSTITUTUL NATIONAL DE
Relansarea unui medicament vechi prin inginerie
CERCETARE DEZVOLTARE
157 157PED cristalina: dezvoltarea unor produse antifungice pe baza Xenia Filip http://www.itim-cj.ro/pncdi/ketcrys/index.htm
PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE
de ketoconazol
SI MOLECULARE I N C D T I M
Platforma robusta pentru descoperirea de medicamente http://www.biochim.ro/ib/projects/2017-
158 158PED INSTITUTUL DE BIOCHIMIE Florentina Pena
anti-diabetice diab/platformdiab.php

Dezvoltarea unei tehnologii pe baza de fluorescenta http://www.biochim.ro/ib/projects/fluororage/fluor


159 159PED INSTITUTUL DE BIOCHIMIE Ioana-Liliana Popa
pentru identificarea de inhibitori ai legarii RAGE-ligand orage.php

https://umfcd.ro/cercetare-si-
PROIECTAREA, EVALUAREA ȘI MODELAREA
dezvoltare/proiecte/proiecte-nationale/proectarea-
UNIV.DE MEDICINA SI FARMACIE MECANISMULUI DE ELIBERARE A MEDICAMENTULUI
160 160PED Mihaela Violeta Ghica evaluarea-si-modelarea-mecanismului-de-eliberare-
- CAROL DAVILA PENTRU NOI SISTEME MULTIPARTICULATE DE CEDARE
a-medicamentului-pentru-noi-sisteme-
TOPICĂ
multiparticulate-de-cedare-topica/

CENTRUL INTERNATIONAL DE Platforma pentru evaluarea dinamica a efectelor celulare http://www.biodyn.ro/PROJECTS/SENSECELL/sensec


161 161PED Mihaela Gheorghiu
BIODINAMICA ale compusilor endo- exo- geni: studiu de caz Amyloidβ ell.html
INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
PROCEDEU ECOLOGIC DE REALIZARE A PIEILOR
PENTRU TEXTILE SI PIELARIE -
162 162PED NATURALE PENTRU LEGATORIE DE ARTA SI DE Lucretia MIU http://www.cromart.ro/proart/
SUCURSALA BUCURESTI
PATRIMONIU
INSTITUTUL DE CERCETARE
PIELARIE - INCALTAMINTE
De la caramizile romane de la Romula la materiale
163 163PED UNIVERSITATEA BUCURESTI Negru Mircea http://rombricks.unibuc.ro/
moderne pentru restaurare

UNIVERSITATEA TEHNICA DE Configuratii noi, cu materiale locale naturale si tehnologii


164 164PED Andreea Casuta http://trarom.utcb.ro
CONSTRUCTII BUCURESTI moderne, pentru case traditionale romanesti

INSTITUTUL NATIONAL DE
O radiografie asupra trecutului. Investigarea obiectelor
CERCETARE - DEZVOLTARE
neolitice de lut prin metode de diagnostic imagistic și
165 165PED PENTRU FIZICA SI INGINERIE Florin Constantin http://proiecte.nipne.ro/pn3/2-proiecte.html
arheologie experimentala.
NUCLEARA " HORIA HULUBEI " -
IFIN - HH

INSTITUTUL NAŢIONAL DE
O nouă tehnică de datare dendrocronologică. Abordare
166 166PED CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN Constantin Nechita http://www.icassv.ro/166PED/Index_en.html
statistică, biologică și chimică
SILVICULTURĂ "MARIN DRĂCEA"

INSTITUTUL NATIONAL DE
Platformă digitală integrată pentru valorizarea peisajului
CERCETARE-DEZVOLTARE
167 167PED cultural din Munții Buzăului. Studiu de caz: cadrul natural Laurentiu-Marian Angheluta http://certo.inoe.ro/artemis/
PENTRU OPTOELECTRONICA
și monumentele istorice din zona Aluniș-Bozioru
INOE 2000 INCD
INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU TEXTILE SI PIELARIE - METODE INOVATIVE PENTRU CONSERVAREA OBIECTELOR
168 168PED Elena BADEA http://www.cromart.ro/kollart/
SUCURSALA BUCURESTI DE PATRIMONIU DIN PIELE SI PERGAMENT
INSTITUTUL DE CERCETARE
PIELARIE - INCALTAMINTE
INSTITUTUL DE CERCETARI Investigarea structurii moleculare a 250 de linii de
169 169PED BIOLOGICE CLUJ FILIALA A porumb și ancorarea lor la programele internaționale de Mihai Miclaus https://sites.google.com/a/icbcluj.ro/zea250/
INCDSB BUCURESTI ameliorare
http://www.icpe-ca.ro/proiecte/proiecte-
INSTITUTUL NATIONAL DE
Dezvoltarea și validarea de soluții fiabile pentru nationale/pn-2016-
CERCETARE-DEZVOLTARE
170 170PED producere de biogaz din biomasă algală în Rezervația Carmen Mateescu 2020/bioalg/bioalg.htmhttp://www.icpe-
PENTRU INGINERIE ELECTRICA
Biosferei Delta Dunării ca.ro/eng/projects/national-projects/bioalg-
ICPE - CA BUCURESTI
en/bioalg-en.htm
INSTITUTUL NATIONAL DE
Metoda de crestere a sintezei compusilor bioactivi in
CERCETARE - DEZVOLTARE
171 171PED miceliul ciupercii fitoparazite Inonotus obliquus, prin Mihaela ENE http://www.robiomush.ro/biochaga/
PENTRU FIZICA SI INGINERIE
fermentatie submersa
NUCLEARA " HORIA HULUBEI "

Page 7 of 11
LISTA PROIECTE PED 2016 - PAGINA WEB

Prenume Director Nume Director


Nr. crt. Nr. contract Institutie coordonatoare Titlu proiect Pagina web
proiect proiect

INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE DEZVOLTARE Imbunătăţirea procesării alimentelor în câmp de
172 172PED Camelia Neamţu http://www.itim-cj.ro/pncdi/mwfood/
PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE microunde
SI MOLECULARE I N C D T I M
UNIVERSITATEA "DUNAREA DE Dezvoltarea de noi produse funcționale pe bază de
173 173PED Livia Patrașcu http://propulse.ugal.ro/
JOS" leguminoase germinate
INSTITUTUL DE CERCETARE-
DEZVOLTARE PT. Demonstrator experimental de laborator mobil cu
174 174PED INDUSTRIALIZAREA SI microunde, imbunatatit semnificativ, pentru dezinfectia Daniel Ion POPESCU http://www.microsoil.horting.ro
MARKETINGUL PRODUSELOR solului
HORTICOLE"HORTING"

Dezvoltarea unei biotehnologii bazate pe


UNIVERSITATEA "ALEXANDRU http://www.bio.uaic.ro/cercetare/grupuri/bioactive/
175 175PED microorganismul Arthrobacter nicotionovorans pentru Marius Mihăşan
IOAN CUZA" IASI content/grants/ped2017.html
producerea de compusi neuro-protectivi

Institutul National de Cercetare-


Un produs din noua generatie a biostimulantilor pentru
176 176PED Dezvoltare pentru Chimie si Florin Oancea http://icechim-rezultate.ro/proiect.php?id=33
plante
Petrochimie - ICECHIM Bucuresti

INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE DEZVOLTARE Obtinerea de gaz de sinteza din biogaz prin reformare cu
177 177PED Mihaela Diana Lazar http://www.itim-cj.ro/pncdi/syncat/
PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE abur si CO2 in prezenta de catalizatori bimodali
SI MOLECULARE
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Sistem de diagnostic al tumorilor intratoracice bazat pe
178 178PED Romeo Ioan Chira http://roxana-eu.wixsite.com/disosys
FARMACIE "IULIU HATIEGANU" ultrasonografie și biomarkeri moleculari

Sistem de senzori pe baza de mina de creion pentru http://www.chimie.unibuc.ro/cercetare/analitica/PE


179 179PED UNIVERSITATEA BUCURESTI Gabriela Iulia David
analiza compusilor de tip naringenin din bauturi D_2017_David_Iulia.pdf

INSTITUTUL NATIONAL DE
Metoda rapida de analiza bazata pe biosenzor enzimatic http://www.incdsb.ro/p/Aspsense/PED-180-
180 180PED CERCETARE DEZVOLTARE Petruta-Madalina BUCUR
pentru determinarea aspartamului din alimente ASPSENSE.htm
PENTRU STIINTE BIOLOGICE

UNIVERSITATEA "ALEXANDRU Noi aplicații ale zeinelor - proteinele slab nutritive din
181 182PED Gabi Drochioiu http://procorn.icmpp.ro
IOAN CUZA" IASI semințele de porumb

Biotehnologie pentru demonstrarea potentialului


http://www.unibuc.ro/n/cercetare/proiecte/PED_18
182 183PED UNIVERSITATEA BUCURESTI anticanceros al nanoarhitecturilor de carbon incarcate cu Mihaela Balas
32017.php
medicament utilizand sferoizi tumorali multicelulari

Metodologie de certificare genetică a speciilor de sturioni


http://www.unibuc.ro/n/cercetare/proiecte/184PED
183 184PED UNIVERSITATEA BUCURESTI din acvacultură în vederea valorificării produselor și Andreea Dudu
2017.php
participării la acțiuni de repopulare
INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE DEZVOLTARE Dezvoltarea unui dispozitiv microfluidic portabil pentru
184 185PED Nicoleta Elena Dina http://www.itim-cj.ro/pncdi/mifsers/
PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE detectia rapida SERS a patogenilor
SI MOLECULARE
UNIVERSITATEA DE STIINTE Extracte bogate in antociani si implicarea acestora in
185 186PED AGRICOLE SI MEDICINA studiile biologice: ingrediente bioactive pentru Zorita Maria Diaconeasa http://anthoextract.com/
VETERINARA CLUJ-NAPOCA nutraceutice
INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE DEZVOLTARE O noua abordare chemometrica pentru autentificarea
186 187PED Dana Alina Magdas http://www.itim-cj.ro/pncdi/chemwine/
PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE vinurilor albe, utilizand markeri neconventionali
SI MOLECULARE
INSTITUTUL DE CERCETARI Noi fitoextracte sigure din specii de arbori din Carpați cu
187 188PED BIOLOGICE IASI FILIALA A INCDSB potențial de îmbunătățire a sănătății umane și/sau Gabriela Vochita https://www.icbiasi.ro/extractrees
BUCURESTI animale
INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE Produs furajer pentru diminuarea contaminarii cu http://ibna.ro/proiecte-de-cercetare/item/106-
188 189PED Ionelia Taranu
PENTRU BIOLOGIE SI NUTRITIE micotoxine la porc grafix
ANIMALA - IBNA BALOTESTI

Imbunatatirea tehnologiei de imobilizare enzimatica a


UNIVERSITATEA POLITEHNICA
189 190PED alcalin fosfatazei in vederea cresterii performantelor unor Gratiela Teodora Tihan http://tihangratiela.github.io
DIN BUCURESTI
materiale implantabile.
UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL Calibrarea conditiilor pentru un salt tehnologic in
190 191PED Olivier Bouriaud http://www.usv.ro/index.php/ro/17/Proiect/1198/
MARE" DIN SUCEAVA estimarea biomasei forestiere
INSTITUTUL NATIONAL DE Tehnologii avansate si emergente pentru obtinerea de
191 192PED CERCETARE DEZVOLTARE extracte vegetale utilizate in suplimente alimentare Elvira Gille http://tevisped.webs.com
PENTRU STIINTE BIOLOGICE inovatoare

Proiectarea si dezvoltarea de sisteme “drug delivery”


UNIVERSITATEA DE VEST "VASILE
192 193PED bazate pe ciclodextrine cu scopul de a imbunătăți Anca Oana Hermenean http://www.uvvg.ro/antifibrosis/
GOLDIŞ" ARAD
activitatea antifibrotică a crisinei in bolile cronice hepatice
INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE Abordări analitice alternative pentru detectarea falsificarii
193 194PED Elisabeta-Irina Geana http://www.icsi.ro/safehoney/
PENTRU TEHNOLOGII mierii cu accent pe compușii săi biologic activi
CRIOGENICE SI IZOTOPICE
Dezvolatrea unui test rapid pentru detectia anticorpilor
194 195PED INSTITUTUL DE BIOCHIMIE Costin-Ioan Popescu www.hcv-lfa.com
anti-VHC in serul pacientilor

UNIVERSITATEA DE STIINTE Model demonstrantiv de biotehnologie fungică pentru


https://www.usamv.ro/index.php/ro/456-ped-196-
195 196PED AGRONOMICE SI MEDICINA conversia completă a deșeurilor lignocelulozice sub formă Razvan Teodorescu
2017
VETERINARA de materiale biodegradabile și alimente naturale

INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE DEZVOLTARE Scafolduri funcţionale active din punct de vedere
196 197PED Catalin Romeo LUCULESCU http://cetal.inflpr.ro/projects/LaMP/197PED/
PENTRU FIZICA LASERILOR, electromagnetic pentru regenerare osoasă
PLASMEI SI RADIATIEI

Page 8 of 11
LISTA PROIECTE PED 2016 - PAGINA WEB

Prenume Director Nume Director


Nr. crt. Nr. contract Institutie coordonatoare Titlu proiect Pagina web
proiect proiect
SISTEM DE MASURARE CU FIBRE OPTICE PENTRU
197 198PED UNIVERSITATEA DIN ORADEA MONITORIZAREA IN TIMP REAL A BIOPROCESULUI DE Radu Tarca http://imtuoradea.ro/pniii_198ped_2017/
FERMENTARE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE
CERCETARE - DEZVOLTARE Metodă computerizată de evaluare a extinderii zonei de
198 200PED PENTRU SECURITATE MINIERĂ ŞI periculozitate în cazul exploziilor cauzate de scurgeri de Vlad Mihai Pasculescu http://comalex.insemex.ro
PROTECŢIE ANTIEXPLOZIVĂ - gaze în spaţii închise
INSEMEX PETROŞANI
Metodă pentru detectarea defectelor suspensiei
UNIVERSITATEA POLITEHNICA
199 201PED vehiculului feroviar bazată pe analiza corelatiei Madalina Dumitriu http://www.mrcf.pub.ro/cercetare-FDRVSCCA.php
DIN BUCURESTI
încrucişate
UNIVERSITATEA TEHNICA DE Platforma astro-geodezica pentru masuratori de deviatia
200 202PED Alexandru Calin http://observer.astro.ro/vera
CONSTRUCTII BUCURESTI verticalei in timp real

INSTITUTUL NATIONAL DE
http://www.infim.ro/ro/projects/dispozitiv-de-
CERCETARE - DEZVOLTARE Dispozitiv de memorie tip capacitor, cu poarta flotanta
201 203PED Lidia Magdalena Ciurea memorie-tip-capacitor-cu-poarta-flotanta-din-
PENTRU FIZICA MATERIALELOR din nanocristale de Ge: solutie noua pe baza de Al2O3
nanocristale-de-ge-solutie-noua
BUCURESTI RA

Simulari Monte Carlo ale jerbelor de raze cosmice


INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE-
202 204PED masurate la Observatorul Pierre Auger utilizand Paula Gina Isar www.spacescience.ro/projects/simdist
FILIALA INFLPR
infrastructura de calcul distribuit

Realizare demonstrator in tehnologia planara de


UNIVERSITATEA POLITEHNICA tranzistor cu tunelare a izolatorilor ultrasubtiri - ca
203 205PED Cristian Ravariu https://www.dcae.pub.ro/en/proiecte/14/demotun/
DIN BUCURESTI promotor al unei serii de nano-dispozitive si evidentierea
utilitatii in industrie

INSTITUTUL DE MATEMATICA
http://imar.ro/~diacon/PN-III-P2-2.1-PED-2016-
204 206PED "SIMION STOILOW" AL Verificare Formala a Sistemelor Reconfigurabile Razvan Diaconescu
0494.html
ACADEMIEI ROMANE
Fusuri de somn - monitorizarea nivelului de oboseala
205 207PED UNIVERSITATEA OVIDIUS mentala a personalului care activeaza infrastructura Dan Marcel Iliescu http://somn.univ-ovidius.ro
critica
INSTITUTUL E - AUSTRIA
206 208PED O agentie pentru managementul resurselor Cloud Erascu Madalina https://merascu.github.io/links/MANeUveR.html
TIMISOARA
UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MotorSkill: Interacțiuni eficiente cu ecrane tactile în
207 209PED Radu-Daniel Vatavu http://www.eed.usv.ro/mintviz/projects/MotorSkill/
MARE" DIN SUCEAVA condiții de dizabilitate motorie

UNIVERSITATEA TEHNICĂ MODEL DIGITAL DE INOVARE PENTRU ECOSISTEMELE DE


208 210PED Silvia Avasilcai http://creativebiz.ro/
"GHEORGHE ASACHI" IAŞI AFACERI DIN INDUSTRIILE CREATIVE
INSTITUTUL NATIONAL DE
Sistem mecatronic inteligent destinat asigurarii securitatii
CERCETARE DEZVOLTARE
209 211PED umane in timpul securizarea obiectivelor si a GHEORGHE POPAN http://www.incdmtm.ro/miso/
PENTRU MECATRONICA SI
interventiilor in zone de risc
TEHNICA MASURARII
210 212PED Academia Tehnica Militara Rețea de drone pentru misiuni de căutare și salvare Cristian Molder http://www.mta.ro/defend

UNIVERSITATEA TEHNICĂ System OFDM bazat pe utilizarea FFT cu argument


211 213PED CODRIN DONCIU http://www.fftofdm.ieeia.tuiasi.ro/ro/index.html
"GHEORGHE ASACHI" IAŞI neintreg

Ministerul Apararii Nationale prin Noi senzori bazaţi pe materiale compozite active obtinute
CONSTANTIN
212 214PED Centrul de Cercetare Stiintifica prin evaporare laser asistata de o matrice pentru detecţia TOADER https://www.nbce.ro/sensdetect.html
NICOLAE
pentru Aparare CBRN si Ecologie compuşilor organofosforici

INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE- DEZVOLTARE Filtre trece-bandă cu ghid integrat în substrat şi acord
213 215PED Valentin Buiculescu http://www.imt.ro/cotfsiw
PENTRU MICROTEHNOLOGIE - continuu
IMT BUCURESTI INCD

UNIVERSITATEA POLITEHNICA Recuperarea automata a informatiilor arhitecturale prin


214 216PED Ioana-Maria SORA http://staff.cs.upt.ro/~ioana/areas/
TIMIŞOARA analiza codului sursa al sistemelor software
INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
Implementarea unui instrument de investigare geofizica
215 217PED PENTRU GEOLOGIE SI Radu George Dimitriu http://intranet.geoecomar.ro/mars/
si monitoring a securitatii spatiului maritim roman
GEOECOLOGIE MARINA -
GEOECOMAR
http://www.physics.pub.ro/Departament_Fizica/Pro
UNIVERSITATEA POLITEHNICA Elemente holografice fabricate prin polimerizare cu doi
216 218PED Mona Mihailescu iecte_cercetare/Mona_MIHAILESCU_-
DIN BUCURESTI fotoni pentru model demonstrativ de comunicatii optice
_THECODE/index.html
Demonstrator experimental de laborator bazat pe nHSE -
UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL
217 219PED sistem de operare de timp real integrat în hardware - Vasile-Gheorghiță GĂITAN http://www.riscv-219ped.usv.ro
MARE" DIN SUCEAVA
implementat pe o arhitectură ZScale - RISC V

Dispozitiv experimental demonstrativ pentru validarea si


UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL
218 220PED testarea micocontrolerului nMPRA de timp real utilizand GĂITAN Nicoleta Cristina http://www.mips32-220ped.usv.ro/
MARE" DIN SUCEAVA
arhitectura MIPS32

UNIVERSITATEA POLITEHNICA Validare experimentala a unui sistem de transport


219 221PED Lucian Prodan http://wikitrafic.cs.upt.ro/
TIMIŞOARA inteligent bazat pe algoritmi auto-adaptivi
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN Lacrimioara-
220 222PED Senzor acustic inteligent pentru detecția intrușilor GRAMA http://sp.utcluj.ro/SASID2017/HomePage.html
CLUJ - NAPOCA Romana
INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE- DEZVOLTARE Noi tehnologii de realizare a microsenzorilor SAW pentru
221 223PED Ileana - Viorica CERNICA http://www.imt.ro/saw - meteoritics
PENTRU MICROTEHNOLOGIE - functionare in spatiu
IMT BUCURESTI INCD

Page 9 of 11
LISTA PROIECTE PED 2016 - PAGINA WEB

Prenume Director Nume Director


Nr. crt. Nr. contract Institutie coordonatoare Titlu proiect Pagina web
proiect proiect

INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE - DEZVOLTARE
Dispozitiv de monitorizare a securitatii infrastructurilor
222 224PED PENTRU FIZICA SI INGINERIE Denis-Iulian Stanca www.astropart.com/oscar
subterane folosind fluxul miuonilor cosmici
NUCLEARA " HORIA HULUBEI " -
IFIN - HH

Sistem de extragere de informatii pentru limba romana


223 225PED Academia Tehnica Militara Luciana Morogan https://ppie.certsign.ro
cu pastrarea confidentialitatii datelor
Modele computationale pentru reproducerea culorilor in
produse ceramice
UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE
224 226PED Daniel Breaz http://cmrcc.uab.ro
1918 ALBA IULIA

INSTITUTUL DE MATEMATICA
Descrierea lingvistica automata a obiectelor, persoanelor https://sites.google.com/site/visiontolanguagetransl
225 227PED "SIMION STOILOW" AL Marius Leordeanu
si interactiunile lor in secvente video captate in interior ation/
ACADEMIEI ROMANE

UNIVERSITATEA POLITEHNICA Sistem inteligent pentru controlul extremal al panourilor


226 228PED Popescu Dumitru http://sintelpv.acs.pub.ro/
DIN BUCURESTI fotovoltaice cu orientare variabila
INSTITUTUL DE CERCETARI
PENTRU INTELIGENTA Detecția în timp real a cuvintelor cheie din conversații
227 229PED Tiberiu Boros http://heimdall.racai.ro
ARTIFICIALA ,,MIHAI telefonice pentru limba română
DRAGANESCU''
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN STARG-VM: Protecția aplicațiilor client prin cererea de https://rdprojects.bitdefender.com/proiecte-co-
228 230PED Adrian Coleșa
CLUJ - NAPOCA către server a execuției fazelor lor critice într-o MV sigură finantate-extern/pncdi-iii-2014-2020/starg-vm/
INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE- Evaluarea radiatiei mediului ambiant cosmic folosind
229 231PED Maria Haiduc http://www.spacescience.ro/projects/arene/
FILIALA INFLPR emulsii nucleare
PLATFORMA HARDWARE BAZATA PE UTILIZAREA
http://elth.ucv.ro/site/mlungu/ro/PROIECT_EXPERI
230 232PED UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA RETELELOR NEURONALE PENTRU VEHICULE SPATIALE SUB- Lungu Romulus
MENTAL_DEMONSTRATIV-52
ORBITALE SI ORBITALE

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA Evaluarea in timp real din imagini medicale a marimilor


231 233PED Lucian Itu http://aut.unitbv.ro/HEMML/
BRASOV hemodinamice folosind tehnici de inteligenta artificiala
INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA - Materiale sustenabile pe bază de oxid de zinc pentru
232 234PED Oana Carp http://www.icf.ro/pr_2017/Biosusmat_2017.pptx
ILIE MURGULESCU aplicaţii antimicrobiene
ACADEMIA ROMANA FILIALA Performantele hemodinamice ale bypass-ului arterial de
233 235PED Sandor BERNAD http://helicalbypass.ro
TIMISOARA tip ELICOIDAL
INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE DEZVOLTARE
Sistem de imagistica cantitativa de faza pentru
234 236PED PENTRU FIZICA LASERILOR, Viorel Vasile Nastasa http://lsg.inflpr.ro/ped236.html
diagnosticarea tesuturilor
PLASMEI SI RADIATIEI - INFLPR
RA
UNIVERSITATEA POLITEHNICA Nanoscopie Cantitativă pentru Caracterizarea Țesuturilor
235 237PED Denis Emanuil Tranca http://q-nanobiotic.cmmip-upb.org/
DIN BUCURESTI Biologice

Detecţia Precisă Extralumenală a Tumorilor Colorectale


UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI
236 238PED folosind Tag-uri Acoperite cu Aur-Platină şi Senzori de Vasile Bintintan http://www.itim-cj.ro/pncdi/lapsens/
FARMACIE "IULIU HATIEGANU"
Proximitate Avansaţi

Sistem robotic destinat reabilitarii locomotiei http://mecanica.ucv.ro/Cercetare/Site_NeuRob/Neu


237 239PED UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Nicolae Dumitru
persoanelor cu deficiente neuromotorii Rob.htm

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Generarea unui hidrogel regenerativ pentru creier dupa


238 240PED Aurel Popa http://www.umfcv.ro/stemstroke
FARMACIE CRAIOVA accident vascular bazat pe celule stem
INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE DEZVOLTARE Fabricarea prin imprimare laser 3D de proteze metalice
239 241PED PENTRU FIZICA LASERILOR, craniene functionalizate cu straturi subtiri ceramice Andrei Popescu http://cetal.inflpr.ro/projects/LaMP/PED241
PLASMEI SI RADIATIEI - INFLPR bioactive
RA

Demonstrarea sigurantei si eficientei pe termen scurt-


mediu a terapiei cu celule stem medulare autologe la
240 242PED SPITALUL CLINIC DE URGENTA pacientii cu insuficienta cardiaca ischemica cronica severa Miruna Mihaela Micheu http://www.urgentafloreasca.ro/

UNIVERSITATEA POLITEHNICA Platforma de Servicii in Cloud pentru Gestiunea Fisei


241 243PED Florin Daniel Anton http://cloudpco.cloud.upb.ro/
DIN BUCURESTI Electronice de Observatie a Pacientului in Spitale.

DISPOZITIV INOVATIV PORTABIL DE INSUFLARE, PENTRU


242 244PED UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA OPRIREA HEMORAGIEI ABDOMINALE NECONTROLATE IN Lucian Gheorghe Gruionu www.navicad.ro/pai
CAZURI DE TRAUMA IN MEDIUL CIVIL SI MILITAR

Metoda avansata de diagnostic in stadiu incipient al


UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI
243 245PED neoplaziei gastrice bazata pe imagistica moleculara in Vasile Liviu Drug http://www.sqnp.net/NanoTeraPlasia/
FARMACIE "GR. TH. POPA"
domeniul terahertz activata cu nanoparticule

Plase pentru hernie cu proprietati antimicrobiene


244 246PED SPITALUL CLINIC COLTEA Daniel Alin Cristian https://alexandrapalla.wixsite.com/hermesh
preparate prin tehnici cu laseri si plasma
INSTITUTUL ONCOLOGIC
Rolul miARN-urilor in reglarea caii FA/BRCA cu implicatii in http://www.iocn.ro/CERCETARE/Linkuri-Pagini-Web-
245 247PED PROF.DR.I.CHIRICUTA CLUJ- Loredana Balacescu
rezistenta intrinseca a cancerului cervical proiecte/RezmiRCervix.html
NAPOCA
"Subtipuri transcriptomice de carcinom hepatocelular si
246 248PED INSTITUTUL CLINIC FUNDENI Liliana Livia Paslaru
raspunsul acestora la terapie"

Design inovativ de investigarea prin microarray a


SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE
247 249PED regiunilor genomice implicate in epilepsie - demonstrare Craiu Dana https://spital-obregia.ro/
PROF.DR.ALEXANDRU OBREGIA
experimentala a fezabilitatii

Page 10 of 11
LISTA PROIECTE PED 2016 - PAGINA WEB

Prenume Director Nume Director


Nr. crt. Nr. contract Institutie coordonatoare Titlu proiect Pagina web
proiect proiect

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Integrarea toxicității experimentale a nanoparticulelor de


248 250PED Alma Maniu http://www.cellnanotox.ro
FARMACIE "IULIU HATIEGANU" argint în procesul de evaluare a riscului de expunere
INSTITUTUL DE BIOLOGIE SI Consolidarea transplantului subcutanat de celule stem
http://test.icbp.ro/static/en/en-networking_grants-
249 251PED PATOLOGIE CELULARA ,,NICOLAE mezenchimale ca o terapie utila pentru infarctul de Mihai Bogdan Preda
grants-national_grants/cosustain.html
SIMIONESCU'' miocard
INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE IN Evaluarea chimerismului ARN prin procedura PCR digital
250 252PED DOMENIUL PATOLOGIEI SI pentru a diagnostica rezultatul transplantului de celule Valeriu Cismasiu http://www.ivb.ro/v3/pn-iii-p2-2-1-ped-2016-1932/
STIINTELOR BIOMEDICALE stem hematopoietice
"VICTOR BABES"
Dezvolatarea unui material compozit inovativ, ranforsat
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI
251 253PED cu fibra de sticla pentru aplicatii CAD/CAM in medicina Bogdan Culic http://www.granturi.umfcluj.ro/ifrcd
FARMACIE "IULIU HATIEGANU"
dentara
ASOCIAŢIA TRANSYLVANIAN http://muresanlab.tins.ro/research/PN-III-P2-2.1-
252 254PED High-bandwidth brain-computer interface demonstrator Raul Cristian Muresan
INSTITUTE OF NEUROSCIENCE PED-2016-0007/

Page 11 of 11