Sunteți pe pagina 1din 12

MANAGEMENTUL

MOTIVAȚIEI ÎN MUNCĂ

CURS, GRUPA 1, GRUPA 2, GRUPA 4


Asist. Univ. dr. Ana Mădălina POTCOVARU
GRUPA 3 - Drd. Cătălina DUMITRESCU
DATA CURS
21.02 CURS 1 – INTRODUCTIV
28.02 CURS 2
07.03 CURS 3
14.03 CURS 4
21.03 CURS 5
28.03 CURS 6
11.04 CURS 7
18.04 CURS 8
25.04 CURS 9
02.05 CURS 10
09.05 CURS 11 – PROBĂ DE VERIFICARE (EXAMEN)

16.05 CURS 12 – DISCUTARE NECLARITĂȚI


OBIECTIV GENERAL: Dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor despre elaborarea
unui sistem motivaţional corespunzător şi eficient

 Cunoaşterea principiilor fundamentale şi a instrumentelor motivării;


 Cunoaşterea şi înţelegerea principalelor teorii motivaţionale şi dezvoltarea
capacităţii; de aplicare a acestora în diverse situaţii;
 Dobândirea capacităţii de a identifica principalii factori motivatori şi de a folosi
stimuli corespunzători;
 Cunoaşterea şi înţelegerea corelaţiei între motivaţia angajaţilor şi contribuţia
acestora;
 Înţelegerea complexităţii relaţiei motivaţie-performanţă în administraţia publică;
Notă finală pentru această disciplină va fi stabilită după
următorul algoritm:

•Activitate seminar 30%;

•Activitate curs 10% - PREZENTARE PROIECT/ STUDIU DE


CAZ pe tematica specifică cursului din săptâmâna respectivă. Se
poate lucra în echipe de maximum 4 persoane;

•Examen 60%

Evaluare finală: Subiecte de sinteză


Curs introductiv: Obiectivele disciplinei şi competenţele dobândite ca rezultat al învăţării,
precizarea metodelor şi instrumentelor de lucru, a surselor de date,
bibliografie, precum şi a cerinţelor şi standardelor de evaluare formativă pe
parcursul studiului şi de evaluare finală

CURS 2 Angrenajele motivării: Definiţia motivării şi formele acesteia.


Motivarea: impuls, motiv, identitate. Identificarea nevoilor angajaţilor

CURS 3 Teoriile motivaţionale: conţinut, proces, scopuri


Teoriile motivaţionale clasice: teoria lui Taylor, Teoria X şi Y.

CURS 4 Teorii motivaţionale moderne bazate pe satisfacerea nevoilor: teoria


ierarhiei nevoilor, teoria E.R.D, teoria bifactorială, teoria echităţii, teoria
expectaţiilor, teoria fixării scopurilor, teoria realizării nevoilor

CURS 5 Abordarea sistemică a motivării în organizaţie.


CURS 6 Modelul motivaţiei multicriteriale: Nevoia unui sistem de criterii
motivaţionale, motivaţia după vârstă, motivaţia după sexe, motivaţia după
profesii, motivaţia după domeniile ocupării, motivaţia ex ante şi motivaţia
ex post, motivaţia după valoare şi cultură, motivaţia după ataşament
CURS 7 Plăcere şi suferinţă la muncă: munca un imperativ al vieţii în societate,
suferinţa la muncă, echilibru între viaţa profesională şi viaţa personală

CURS 8 Recunoaşterea şi implicarea: aşteptările în materie de recunoaştere, semnele de


recunoaştere, angajarea şi implicarea, nevoia organizaţiei de a implica angajaţii

CURS 9 Păstrarea angajaţilor: motivarea prin remuneraţie, oferirea unei cariere


interesante, dezvoltarea competenţelor și responsabilizarea angajaților

CURS 10 Motivaţia şi performanţa în sectorul public. Relaţia motivaţie-


performanţă în România. Alte experienţe internaţionale: SUA, Japonia şi
China

CURS 11 PROBĂ DE VERIFICARE (EXAMEN)


CURS 12 DISCUTARE NECLARITĂȚI
GRUPE SEMINAR

12.00 – 13.20 – MANAGEMENTUL MOTIVAȚIEI MUNCII – Asist. univ. dr. Potcovaru Mădălina,
Seminar - Grupa 1/prima sap.,

12.00 – 13.20 – MANAGEMENTUL MOTIVAȚIEI MUNCII – Asist. univ. dr. Potcovaru Mădălina,
Seminar - Grupa 2/a doua sap,

12.00 – 13.20 – MANAGEMENTUL MOTIVAȚIEI MUNCII – Drd. Dumitrescu Cătălina,


Seminar - Grupa 3/prima sap.,

15.00 – 16.20 – MANAGEMENTUL MOTIVAȚIEI MUNCII – Asist. univ. dr. Potcovaru Mădălina,
Seminar - Grupa 4/prima sap., sala – 0434
Activitatea de la seminar cuprinde:
 Participare activă la seminar (prezenţă activă caracterizată prin întrebări şi răspunsuri relevante, completări la
temele discutate - 4 intervenţii- 1 punct) – 10%
 Prezenţă ( 5 prezenţe – 1 punct) – 10% - În total sunt 6 întâlniri
 Realizarea unui proiect pe ECHIPE (2 persoane în echipă) – 1 punct – 10%
Este recomandat să se realizeze o prezentare PPT. Prezentarea este liberă (prezentare nu înseamnă citire de pe
slide/foaie) are o structură coerentă și relevă aspectele esențiale ale lucrării.
De asemenea, proiectele care nu au o parte practică, vor fi depunctate.
Echipa are la dispoziție un maximum de 15 minute pentru realizarea prezentării, urmată de o sesiune de
întrebări și comentarii.

OBLIGATORIU – PARTE TEORETICĂ + PARTE APLICATIVĂ (STUDIU DE CAZ, CERCETARE


APLICATIVĂ)
Resursele umane sunt indispensabile atât societății, cât și ale
organizațiilor, deoarece fără ele nu ar putea exista.

Pentru creșterea eficienței, eficacității și îndeplinirii obiectivelor


organizaționale, avem nevoie de o strategie bine definită de motivare a
personalului.
https://www.youtube.com/watch?v=ftG6Marv3WY
Vă mulțumesc pentru atenție!