Sunteți pe pagina 1din 4

ŞCOALA GENERALĂ

“AVRAM IANCU”
BAIA MARE

PROIECT DIDACTIC

Propunător: Prof. Buda Sorin Ioan


Data : 04.06.2018
Unitatea de învăţământ: Şcoala Generala „Avram Iancu” Baia Mare
Clasa: a IV-a A
Disciplina: Religie Ortodoxă
Unitatea de învăţare: Viaţa creştinului împreună cu semenii
Subiectul (titlul lecţiei): Prietenia și porunca iubirii creștine
Tipul lecţiei: mixtă
Durata lecţiei: 50 min.

Scopul lecţiei: conştientizarea faptului că Dumnezeu binecuvântează prietenia dintre oameni.


Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili să:
O1: să precizeze cum se întemeiază o relație de prietenie adevărată între mai multe persoane ;
O2: identificarea lui Hristos ca model de prieten;
O3: recunoașterea importanței stabilirii unei prietenii, având la bază dragostea de Dumnezeu și de oameni;
O4: să definească o relație de prietenie;

Strategia didactică:
 mijloacele de învăţământ folosite la lecţie: manualul, caiete, fise de lucru.
 metodele de învăţământ folosite la lecţie: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, expunerea, jocul didactic, colajul, lectura.
 formele de organizare a clasei: frontală şi individuală.
Bibliografia:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982.
2. Călugăr, Dumitru, Hristos în şcoală (I), Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor, Roman, 1990.
3 . Achim, Mihaela; Daiu, Anişoara; Ioniţă, Dragoş; Moldoveanu, Maria; Nicula Florentina, Manual pentru clasa a IV-a – Religie – Cultul
ortodox, Editura Corint Educaţional, 2016.
4. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba lulia, 2000.

1
ŞCOALA GENERALĂ
“AVRAM IANCU”
BAIA MARE

Demersul didactic
Mijloace
Nr. Ob. Metode Forme de
Etapele lecţiei Timp Activitatea profesorului/ Activitatea elevului de învăţă- Evaluare
crt. op. şi procedee organizare
mânt
1 2 3 4 5 6 7 8 9

- prof. salută elevii, rosteşte rugăciunea cu ei;


- notează absenţele şi realizează managementul clasei pentru începerea
1. Momentul 1' activităţii didactice care urmează să se desfăşoare; Exerciţiul Activitate
organizatoric - elevii răspund la salut, spun rugăciunea şi se pregătesc pentru începerea frontală
activităţii didactice;

Se verifică lecţia studiată anterior, „Familia și împlinirea poruncii Conversaţia Activitate Aprecieri
iubirii”, şi tema de casă: frontală verbale
2. Verificarea 8' Cum se întemeiază o familie creștină?
cunoştinţelor Din cine este formată o familie?
Care sunt responsabilitățile părinților? Dar ale copiilor?

Pregătirea În lecţia trecută am vorbit despre familie, armonia în familie și despre


elevilor pentru dragostea ce dăinuie în fiecare familie, în cele ce urmează vom vorbii
3. receptarea 2' despre prietenie și cum ar trebuii fiecare dintre noi să trăim în relație de Expunerea Activitate Aprecieri
noilor prietenie cu semenii noștri. Avându-l ca model de prieten pe Iisus frontală verbale
cunoştinţe Hristos.

Precizarea - Se notează pe tablă / în caiete titlul lecţiei noi: „Prietenia și


4. titlului şi a porunca iubirii creștine", şi se prezintă obiectivele lecţiei.
obiectivelor 2' - elevii ascultă cu atenţie explicaţia profesorului, apoi notează titlul Explicaţia Activitate

2
ŞCOALA GENERALĂ
“AVRAM IANCU”
BAIA MARE

lecţiei lecţiei în caiete; frontală


Elevii, vor citi pe rând, sub îndrumarea profesorului lecţia din
manual: Activitate
- Ilinca, spuse Jaffar, aruncă mingea și nu te mai uita la mână. Ai frontală
pățit ceva?
- Nu, Jaffar, dar mă gândeam că noi suntem cinci prieteni care
vin din culturi, tradiții, religii diferite și, cu toate acestea, suntem uniți ca
și degetele de la mână.
- Așa este, Ilinca, adaugă David. La educație civică am învățat că
O1 prietenul adevărat este acela care se bucură de bucuria prietenului său și
Comunicarea se întristează de necazul lui. Adevăratul prieten este cel care nu rămâne manualul
5. noilor 20' indiferent, ci se implică sufletește. Prietenia se arată nu prin vorbe, ci
cunoştinţe prin fapte.
- Iar la religie, zise Ioan, am învățat că o prietenie adevărată se lectura
O2 întemeiază pe iubire. Iubirea este cea mai mare poruncă a Mântuitorului.
Acolo unde există respect și încredere neîncetată, Dumnezeu picură
iubire și astfel prietenia ajunge să se transforme în prietenie adevărată,
care este un dar de la Dumnezeu.
- Și la biserica noastră pastorul ne-a spus că prieten adevărat
este acela care te susține în orice faptă bună. Activitate Aprecieri
O3 - Da, Sara, spuse Ilinca, prieten adevărat îți este doar acela care frontală verbale
simte la fel cum simți și tu, care, într-o situație deosebită, nu te trădează,
nu te părăsește.
- Să alegem câte un cuvânt, zise Jaffar, prin care să caracterizăm
prietenia noastră.
Copiii au ales cuvintele: respect, toleranță, iubire, bunătate,
sinceritate.

Pentru o mai bună înţelegere a textului profesorul va mai citi şi el o dată Expunerea
O4 lecţia, apoi vor avea loc discuţii pe baza textului.

3
ŞCOALA GENERALĂ
“AVRAM IANCU”
BAIA MARE

Profesorul le va prezenta un Power-Point despre prietenie și vor viziona Conversația


împreuna un videoclip intitulat „Cântecul prieteniei”. Apoi se vor Activitate
rezolva oral exerciţiile 1 şi 2 de la pag. 34. individuală
Elevii vor nota apoi în caiete ideile principale ale lecţiei de la „Să
reţinem” și „Îndemnuri pentru micul creștin” pag. 35.

Se vor rezolva exerciţii de pe fise de lucru. Elevii vor primii fișe de lucru Jocul
pe care le vor rezolva individual. După rezolvarea exercițiilor se vor didactic Activitate Aprecieri
Fixarea şi verifica împreuna cu profesorul răspunsurile date. Colajul individuală verbale
6. sistematizarea 10' În limita timpului se poate rezolva şi exerciţiul 1 de la pag. 35 – să fim Exerciţiul
cunoştinţelor creativi.

Aprecierea Se fac aprecieri generale şi individuale, privind atât pregătirea elevilor


7. activităţii 1' pentru lecţie, cât şi implicarea lor în predarea noilor cunoştinţe. Se Conversaţia Activitate Aprecieri
elevilor notează elevii care au participat la lecţie. frontală verbale
- Elevii ascultă aprecierile făcute de profesor.

Precizarea şi Profesorul anunţă şi explică tema pentru ora următoare:


8. explicarea 2' Exerciţiul 3 pag. 34. Folosind și cunoștințele de la orele de educație Explicaţia Activitate
temei civică, alcătuiește Decalogul prieteniei. frontală

Încheierea Profesorul rosteşte rugăciunea împreună cu elevii, salută şi iese din sală; Exerciţiul Activitate Aprecieri
9. lecţiei 1' - elevii rostesc rugăciunea şi răspund la salut; frontală verbale

S-ar putea să vă placă și