Sunteți pe pagina 1din 1

Master an I - I.M.T.

„Sisteme de transport și trafic urban”


2018-2019
Tematica examen

1. Evoluţia traficului. Dificultăţile traficului urban. Accidentele de circulaţie.


2. Procesul de frânare al auovehiculului.
3. Acţiunea traficului asupra căii rutiere.
4. Elemente privind clasificarea traficului urban.
5. Caracteristici ale traficului urban. Caracteristici generale: intensitatea traficului, densitatea
traficului, viteza de circulaţie, componenţa traficului urban, gradul de motorizare, repartiţia în
timp a traficului. Caracteristici ale traficului urban cu particularităţi: Capacitatea de circulaţie a
străzilor, circulaţia pietonală,. mobilitatea populaţiei, fluctuaţiile traficului urban, transportul în
comun urban.
6. Diagnoza traficului urban: Probleme generale. Cercetarea circulaţiei: Clasificarea măsurătorilor
de circulaţie, metode de măsurare a traficului. Analiza circulaţiei. Determinarea indirectă a
traficului urban.
7. Prognoza traficului urban: Probleme generale, Metode de prognoză.
8. Terapia traficului urban: Problematica terapiei circulaţiei, Clasificarea soluţiilor de terapie.
Măsuri de terapie pentru circulaţia urbană.
9. Noţiuni privind studiile de circulaţie urbană: Probleme generale. Necesitatea studiilor de
circulaţie urbană. Principii şi factori determinanţi, Structura studiilor de circulaţie.
10. Circulaţia în intersecţiile de străzi: Probleme generale. Formarea circulaţiei urbane. Deplasări şi
fluxuri de circulaţie. Fluxurile în intersecţiile de străzi. Puncte de conflict în intersecţiile de străzi.
Procese individuale de mişcare a autovehiculelor. Elemente care influenţează circulaţia în
intersecţiile de străzi. Spaţiul disponibil în intersecţie. Circulaţia în pieţele urbane.
11. Calculul şi funcţionarea intersecţiilor de străzi: Probleme generale. Intersecţii de străzi
nesemaforizate. Intersecţii de străzi semaforizate.
12. Organizarea şi dirijarea circulaţiei urbane: Probleme generale, Dirijarea traficului în intersecţii.
Dirijarea traficului în lungul unei artere de mare capacitate: UNDA VERDE.
13. Sisteme detransport urban: Mijloace de transport în mediul urban. Organizarea şi funcţionarea
sistemului de transport în comun (TC) urban: Necesitatea transportului în comun urban, factori
ce influenţează adoptarea unui sistem de TC într-un oraş. Tipuri de mijloace de transport în
comun. Analiza comparativă a mijloacelor de transport în comun. Sisteme moderne de transport
în comun.

Bibliografie:
1. Sisteme de Transport şi Trafic Urban. D.Popovici, V.Boboc, Izabela Găluşcă. Editura Societăţii
Academice „Matei-Teiu Botez”, Iaşi 2004.
2. Îndrumător de proiectare pentru Sisteme de Transport şi Trafic Urban. D.Popovici, V.Boboc, Izabela
Găluşcă. Editura Societăţii Academice „Matei-Teiu Botez”, Iaşi 2002.

Condiții de promovare:
- Prezernță min. 70%
- Carnet de student
- Predarea lucrărilor de specialitate
Titular disciplina,
S.l.dr.ing.Galusca N.I.