Sunteți pe pagina 1din 17

DATA: 21.05.

2015
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Gradidinita PP Prichindel
GRUPA: mijlocie ,,B,,
PROF.ÎNV.PREŞCOLAR: LEAHU IONELA
TEMA ANUALĂ: „Ce şi cum vreau să fiu?”
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: „Bondăcel ȋşi alege o meserie”
TEMA ZILEI:„În lumea meseriilor”
TIPUL DE ACTIVITATE: activitate integrată
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
 verificarea şi consolidarea cunoştinţelor,deprinderilor copiilor, referitoare la
diverse meserii întâlnite în societate.

1.ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP )


Întâlnirea de dimineaţă: „Ce voi fi cȃnd voi fi mare?”

 Rutine: prezenţa copiilor, completarea calendarului naturii, servirea


mesei, ne pregătim pentru activităţi;
 Tranziţii: „ Hai să mergem la măsuţe /Frumos să ne aşezăm / Şi la
centre să lucrăm!”

2. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA) – CENTRE DE


INTERES

Joc de masă: “Meserii ”puzzle, ”Caută şi potriveşte” - copiii vor realiza puzzle
cu meserii şi vor ȋmbina fiecare meserie cu uneltele necesare desfăşurării meseriei;
Ştiinţă: ”Ruleta meseriilor”- copiii vor alege o meserie, o vor denumi şi vor
identifica instrumentele necesare desfăşurării meseriei respective( joc interactiv
pe calculator);
Construcţii: ”Micii constructori”-copiii vor construi din
piese“Cabinetul
medical”;
Artă:” Cărticica mea cu meserii”- copiii vor colora imaginile cu
meserii
respectȃnd conturul şi vor realiza o cărticicǎ a meseriilor.

3. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE)

DOS: „Micii cofetari” – activitate practic –gospodărească.

4. ACTIVITĂŢI RECREATIVE - ETAPA a III-a:

Tema: “Cursa sanitarilor pricepuţi “– joc cu caracter sportiv


„Vindecă pacientul!” – joc cu caracter sportiv.
Activitatea va debuta cu ȋntȃlnirea de dimineaţă: salutul,prezenţa şi completarea calendarului naturii.
Salutul:”Dimineaţa a sosit
Toţi copiii au venit.
În semicerc ne adunăm
Cu toţi să ne salutăm.”
“Bună dimineaţa ,mici meseriaşi!”
Copiii sunt invitaţi să ȋşi ia cȃte un fluturaş şi cȃnd ȋşi aud numele să ȋl aşeze pe imaginea cu lalelele
ȋnflorite.Se numară fluturaşi rămaşi, se stabileşte numărul celor absenţi şi numărul fetelor şi băieţilor
prezenţi.
Se va completa CALENDARUL NATURII, astfel: copiii sunt rugaţi să privească pe fereastră, să
spună ce fel de vreme e afară, să alegă jetonul potrivit şi să-l aşeze la locul care indică starea vremii, Se
precizează ziua ȋn care ne aflăm (joi), se aminteşte ce zi a fost ieri ,miercuri ce zi va fi mȃine (vineri),
data, luna şi anul ȋn care ne aflăm.
Impărtăşirea cu ceilalţi:
“Roata vremii se-nvȃrteşte
Fiecare se gȃndeşte
Şi va spune cu glas tare
Ce va fi cȃnd va fi mare!”
“Eu,cȃnd voi fi mare voi fi...”. Copiii spun propoziţia şi continuă cu răspunsul pentru completare.
Activitatea de grup: Pe “scaunul povestitorului” 2 dintre copiii descriu ȋn cȃteva propoziţii
meseria pe care au ales-o, argumetȃnd opţiunea.
“Un tăciune şi-un cărbune
Toate ce s-au spus sunt bune.”
Noutatea zilei este că astăzi vom avea un invitat’’ Albă ca Zăpada” care vrea ca
prietenii ei piticii să nu mai muncească atȃt de mult ȋn mină, asa că, ar dori să le facă
cunoştiinţă şi cu alte meserii. Noi vom fi astăzi prietenii ei şi vom face ȋmpreună o
călătorie ȋn lumea meseriilor. Astfel Albă ca Zăpada va vizita cele patru centre pentru a
cunoaşte cȃt mai multe meserii.
Tranziţia de la întâlnirea de dimineaţă la activităţile liber alese, se va face cu ajutorul
versurilor:” Hai să mergem la măsuţe / Frumos să ne aşezăm / Şi la centre să lucrăm!”
În cadrul jocurilor şi activităţilor alese (ALA), copiii vor fi grupaţi pe patru arii de
stimulare. La sectorul Joc de masă, copiii vor primi jocul “Caută şi potriveşte” meserii şi
unelte şi un puzzle cu “Meserii”. La sectorul Artă, copiii vor fi îndrumaţi să coloreze
imagini ale unor meserii şi să lipească imaginea pentru a forma o “ cărticică a meseriilor”
pe care o vor dărui invitatei. La sectorul Ştiintă copiii vor juca “Ruleta meseriilor” un joc
interactiv pe calculator ȋn cadrul căruia vor alege o meseria, o vor denumi şi vor alege
instrumentele necesare desfăşurării acestei activităţii. La sectorul Construcţii, copiii vor
construi “cabinetul medical” din piese .
Activităţile pe domenii experienţiale vor avea ca element surpriza “cubul meseriilor” şi
“piramida meseriilor “ aduse de invitatul grupei - Albă ca Zăpada.
Tranziţia se va face cu ajutorul versurilor: “1,2,1,2 / Mergem toţi în pas vioi
/ Mâinile să le spălăm /La masă să ne-aşezăm / Pe hol noi nu alergăm / Ca
să nu ne-accidentăm”.
“Micii cofetari”este o activitate pe domenii experienţiale, care aparţine Domeniului
Om şi Societate şi care constă în prepararea unei prăjituri pentru musafir.
Activitatea recreativă va consta în executarea jocului de mişcare “Cursa sanitarilor

pricepuţi – joc cu caracter sportiv “ şi “ „Vindecă pacientul!” – joc


cu caracter sportiv.
Ziua se încheie prin servirea prăjiturelelor făcute la activitatea anterioară.

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 Să utilizeze corect formulele de salut;
 Să descrie vremea de afară aşezând în calendar jetonul potrivit;
 Să enumere ce meserie vor sa aibă cȃnd vor fi mari.
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, observaţia.
RESURSE MATERIALE: catalogul grupei, calendarul naturii, fluturaşi,planşă cu
lalele.
ELEMENTE DE JOC: mişcarea, surpriza, mânuirea materialelor.
FORME DE ORGANIZARE: frontal şi individual
SALUTUL: Educatoarea salută copiii “Bună-dimineaţa, mici meseriaşi!”, apoi fiecare
copil îl salută pe cel de lângă el. După salut toţi copiii cântă cântecul “Bună-dimineaţa” –
(animalele din cântecel au fost înlocuite cu meserii).
PREZENŢA: fiecare copil care îşi va auzi numele îşi aşeza fluturaşul pe planşa cu
lalele.
COMPLETAREA CALENDARULUI NATURII: copiii vor descrie
vremea de afară şi vor aşeza jetoanele corespunzătoare.
ÎMPĂRTĂŞIREA CU CEILALŢI: Copii răspund la întrebarea “Ce vreau să fiu
când voi fi mare?”, argumentând răspunsul.
ACTIVITATEA DE GRUP: doi copii vor argumenta alegerea făcută şi vor
descrie meseria aleasă.
NOUTATEA ZILEI: Albă ca Zăpada va face o plimbare “În lumea meseriilor”,
deoarece s-a săturat ca pititcii să muncească atȃt de mult în mină şi doreşte să descopere
şi alte meserii pe care să le prezinte prietenilor săi. La fiecare centru se află câte o cerinţă.
TRANZIŢIE: „Hai să mergem la măsuţe /Frumos să ne aşezăm / Şi la centre să
lucrăm!”
TEMA ZILEI: “În lumea meseriilor”;
TIPUL ACTIVITĂŢII: formare de priceperi şi deprinderi;
MIJLOC DE REALIZARE: jocuri şi activităţi liber alese;
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul.
Joc de masă:
 Puzzle – „Meserii”
 „Caută şi potriveşte!”

Obiective operaţionale
- să îmbine piesele de puzzle pentru a forma imaginea întreagă;
- să denumească meseriile descoperite;
- să potrivească instrumentul/unealta pentru meseria aleasă.
Materiale: Puzzle „Meserii”, jocul „Caută şi potriveşte”.

Artă
 „Cărticica mea cu meserii”

Obiective operaţionale:
- să descrie imaginea aleasă;
- să respecte conturul dat;
- să lipească imaginiile cu meserii ȋntr-o carte a meseriilor.
Materiale: imagini cu meserii, creioane colorate, aracet, cărticele.
Ştiinţă
 „Ruleta meseriilor”

Obiective operaţionale:

- să identifice o meserie;
- să denumească meseria aleasă;
- să aleagă unelta necesară desfaşurării meseriei alese.
Materiale:calculator

Construcţii
 „Micii constructori „
Obiective operaţionale:
- să realizeze modelele imaginate prin ȋmbinarea pieselor;
- să-şi exerseze deprinderile de cooperare şi colaborare ȋn grup pentru realizarea unui scop
comun;
- să aprecieze şi respecte munca celorlalţi.
Materiale:puzzle gumat

CATEGORIA DE ACTIVITATEA: Jocuri şi activităţi alese


TEMA: “Cursa sanitarilor pricepuţi “– joc cu caracter sportiv ;
“Vindecă pacientul! “– joc cu caracter sportiv .
TIPUL DE ACTIVITATE: recreativă
FORMA DE REALIZARE: jocuri cu caracter sportiv
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Antrenarea copiilor într-o activitate plăcută, relaxantă,
care să satisfacă nevoia de mişcare şi recreere a acestora.
OBIECTIVE:
O1. – să perceapă componentele spaţio-temporale( durată, localizare);
O2. – să-si dezvolte atenţia şi capacitatea de organizare;
O3. – să se orienteze în spaţiu / să se raporteze la un reper dat;
;
O4. – să participe activ şi afectiv la joc aducându-şi contribuţia la reuşita echipei.
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
demonstraţia,observaţia
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual şi pe grupe
MATERIAL DIDACTIC: 2 păpuşi,bandaj(faşă),cutie cu medicamente
BIBLIOGRAFIE:
“Curriculum pentru învăţământul preşcolar”-Didactica Publishing House,2009;
“Grădiniţa altfel”-Bucureşti, 2003;
“1001 jocuri de mişcare pentru copii„ de E.Bercan , Bucureşti
DURATA:30 minute.
1. Cursa sanitarilor pricepuţi – joc cu caracter sportiv

Copiii sunt împărţiţi în 2 echipe, egale ca număr, aşezate pe şiruri, înapoia liniei de
plecare. În partea opusă a terenului se aşează două cercuri în care se aşază 2 păpuşi. Primii
din fiecare echipă au câte o faşă în mână.
La comanda educatoarei ei aleargă până la cerc, bandajează cu faşa mâna păpuşii,
apoi se întorc, îi ating pe următorii pe umăr şi trec la coada şirurilor. Următorii aleargă până
la păpuşi, le desface bandajul, aleargă înapoi şi le înmânează următorilor.
Jocul continuă, până ce parcurg toţi copiii acest traseu. Echipa care termină prima
este câştigătoare.
În funcţie de timp şi de capacitatea de efort a copiilor , jocul se poate relua de 2 – 3
ori.

2. „Vindecă pacientul!” – joc cu caracter sportiv


Efectivul grupei de copii este împărţit în două echipe egale ca număr, aşezate pe
două şiruri. Fiecare are în mână o cutie de medicamente . Pe ternul de joc, înaintea fiecărei
echipe de medici se plasează 2-3 obstacole (scaunele) care ȋl ȋmpiedică pe doctor să ajungă
la victimă. La capătul traseului se plasează cȃte o păpuşă ( iepuraş, ursuleţ, etc.) pe câte un
scăunel cu un coşuleţ ataşat.
La comanda dată, primii medici trebuie să ocolească obstacolele, să lase câte o
pastilă la pacient în coşuleţ, să se întorcă tot prin alergare , să predea cutia de medicamente
următorilor coechipieri; aceştia parcurg acelaşi traseu, iar ei se aşează la coada şirurilor.
Câştigă echipa care a parcurs prima traseul.
PROIECT DIDACTIC
DATA: 21.05.2015
PROF.ÎNV.PREŞC.: LEAHU IONELA
NIVEL I:grupa mijlocie,,B”
TEMA ANUALĂ : Ce şi cum vreau să fiu?
SUBTEMA: „Bondăcel ȋşi alege o meserie ”
TEMA ACTIVITĂŢII: :” În lumea meseriilor”
FORMA DE REALIZARE : activitate integrată
ELEMENTELE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII
INTEGRATE:
DOS:”Micii cofetari”-activitate practic- gospodarească
MIJLOC DE REALIZARE: activitate practic- gospodarească
TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
 verificarea şi consolidarea cunoştinţelor copiilor, referitoare la diverse meserii
întâlnite în societate, activizarea vocabularului cu cuvinte care denumesc meserii şi
unelte;
 formarea unor deprinderi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 - să recunoască şi să denumească meseriile pe baza unor imagini;
O2- să asocieze imaginea meseriei cu imaginea uneltelor necesare pentru desfăşurarea ei;
O3-să identifice pe baza unei ghicitori meseria indicată;
O4- să formeze piramida meseriilor, în funcţie de criteriile date;
O5 - să lucreze în echipa si să împărtăşească colegilor experienţa lor de ȋnvăţare;
O6- să identifice materialele pe care le vor folosi în realizarea sarcinii ;
O7- să execute exerciţiile pentru încălzirea musculaturii fine a mâinilor ;
O8- să formeze fundiţe din foietaj şi să le decoreze cu mac ;
O9-să aprecieze propria lucrare şi pe cele ale colegilor.
SARCINA DIDACTICA:

 Recunoşterea şi denumirea meseriilor ilustrate pe cub, identificare uneltelor


necesare desfăşurării meseriei recunoscute, intuirea răspunsului corect a ghicitorilor
formulate de educatoare, formarea piramidei meseriilor ȋn funcţie de criiteriile date.
REGULI DE JOC:
1 .Copiii sunt ȋmpărţiţi ȋn doua echipe: echipa fetiţelor şi echipa băieţilor. Grupele vor
trimite pe rȃnd cȃte un reprezentant care va roti cubul şi va recunoaşte meseria la care s-a
oprit.Un reprezentant al echipei adverse va identifica jetonul cu meseria de pe măsuţă şi
va răspunde primei sarcini care se afla sub acel jeton. Dacă cubul se opreşte de mai multe
ori la aceaşi imagine copiii vor rezolva următoarelor sarcini aflate sub acel jeton.
2. Copiii vor răspunde la ghicitori şi vor identifica meseriile pe care vor trebui să le
aşeze pe piramida meseriilor, respectând criteriile enunţate de educatoare (meserii care
asigură oamenilor tot felul de servicii – frizer, croitor, zidar; meserii care asigură hrana
oamenilor – brutar, bucătar,cofetar; meserii care educă oamenii – educatoare, profesor;
meserii care îngrijesc oamenii – doctor).
ELEMENTE DE JOC:

 rostogolirea cubului, mânuirea materialului(jetone cu meserii),completarea


piramidei
STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea,
expunerea, munca ȋn echipă , metoda cubului , jocul;
Material didactic:Cubul cu meserii, jetoane cu meserii, piramida meseriilor

FORME DE ORGANIZARE: frontal


DURATA: 30-40 minute
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
“Curriculum pentru învăţământul preşcolar” , Editura DIDACTIC PUBLISHING
HOUSE, 2009
“Revista Învăţământul preşcolar nr. 3-4/2009”, Editura ARLEQUIN, 2009
“Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”, Editura GHEORGHE-
CÂRŢU ALEXANDRU, 2009
“Metode interactive de grup”, Editura ARVES, 2009
DEMERSUL DIDACTIC

MOMENTELE CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII EVALUARE


ACTIVITĂŢII DIDACTICE
1. Moment Amenajarea sălii de grupă şi Conversaţia Frontală
organizatoric pregătirea copiilor pentru activitate. Explicaţia
2. Captarea Albă ca Zăpada s-a plimbat printre Observarea
atenţiei centre şi doreşte să vadă care dintre Expunerea capacităţii
copii cunosc mai bine meseriile. Observaţia de atenţie
Pentru asta a adus un cub şi o voluntară
piramida a meseriilor. Oralã / frontală
3. Anunţarea vom şti care sunt preşcolarii care
temei şi a cunosc foarte bine meseriile. Vom
obiectivelor identifica meseriile prezente pe cub, Conversaţia Frontală
vom răspunde sarcinilor
corespunzatoare fiecărei meserii şi
vom grupa meseriile ȋn funcţie de
anumite criteri.

4. Explicarea a) Explicarea regulilor jocului


sarcinii şi fixarea propriu-zis:
regulilor jocului - În faţa voastră se afla un cub al Conversaţia Frontală /
meseriilor şi o piramidă a meseriilor Individuală
aduse de Albă ca Zăpada. Pentru a Explicaţia
putea demonstra care dintre voi ştiţi
mai multe despre meserii veţi fi
ȋmpărţiţi ȋn două echipe: echipa fetelor
şi echipa băieţilor. Un reprezentant al
unei echipe va rostogoli cubul
meseriilor şi va identifica meseria iar
reprezentantul echipei adverse va
răspunde sarcinilor corespunzătoare
meseriei identificate. Pentru fiecare
răspuns corect veţi primii un bănuţ.
După aceea vom răspunde la ghicitori
şi vom identifica jetoanele cu meserii
cu care vom forma piramida
meseriilor ȋn funcţie de anumite
criterii.
- Pentru ca jocul să se desfăşoare
corect trebuie să respectaţi regulile lui:
să aşteptaţi semnalul meu de start şi
terminare a jocului, să vă anunţaţi prin
ridicarea mâinii, să aşteptaţi să fiţi
numiţi.”
b) Se va realiza apoi un joc de probă Exercitiul
pentru a se asigura că toţi preşcolarii Problematizarea
au înţeles modul de desfăşurare. Jocul didactic

5.Dirijarea c) Jocul propriu-zis:


invatarii VARIANTA1:”Cubul meseriilor” Problematizarea individuala
Se va rostogoli cubul de un Jocul
reprezentant al echipei fetelor şi se
va identifica meseria la care s-a oprit orala
cubul. Echipa băieţilor va răspunde
primei sarcini corespunzătoare
meseriei identificate.
EXEMPLU:Doctor
Sarcini:
1.Recunoaşte ustensilele doctorului;
2.Cum se numeşte doctorul care
tratează dinţişorii copilor;
3.Despărţiţi ȋn silabe cuvȃntul doctor;
4.Unde lucrează doctorul?
5.Cu ce se deplasează doctorul la o
interventie?
Copiii care nu ştiu răspunsuri vor fi
ajutaţi de colegi. Răspunsurile corecte
vor fi recompensate. Jocul se reia de
cȃteva ori.

VARIANTA 2:”Piramida
meseriilor”
Se prezinta piramida meseriilor pe
care copiii o vor decora cu imagini cu Conversatia individuala
meserii după anumite criterii. Dacă Explicatia
vor răspunde la ghicitori ei vor putea Exerciţiul
să aşeze meseriile pe piramidă,
respectând criteriile enunţate de
educatoare (meserii care asigură
oamenilor tot felul de servicii – frizer,
croitor, zidar; meserii care asigură
hrana oamenilor – brutar,
bucătar,cofetar; meserii care educă
oamenii – educatoare, profesor;
meserii care îi ajută pe oamenii –
doctor, pompier).

6.Obţinerea Tranziţia: Vor fi apreciate răspunsurile


performantei corecte şi se vor ȋndruma copiii spre
centrele de lucru de la activitatea Conversaţia
practic- gospodarească .
Activitatea practic - gospodarească va
consta ȋn pregătirea unor produse de
cofetarie. Copiii vor fi cofetari iscusiţi
şi vor ȋnvăţa cȃte ceva despre această
meserie dulce.
Prezentarea prăjiturii pe care o vor
realiza copiii.
1.Intuirea materialului didactic
Se va intui materialul didactic:
Conversatia
aluat foietaj ,cuţite de plastic,suport de Individuala
taiat aluatul, tavi, seminţe de mac.
2 Explicarea şi demonstrarea
etapelor de lucru : Frontală
 Din foaia pe care o avem ȋn Observaţia Individuală
faţă decupăm fȃşii pe care le
răsucim; Explicaţia
 Cu ajutorul degetelor, prin
mişcări de rotare formăm Conversaţia
fundiţe;
 Fundiţele astfel formate se Demonstraţia
aşează într-o tăviţă ;
 Cu mac vom orna prăjiturile
obţinute.

3. Executarea exerciţiilor pentru Observaţia Individuală

încălzirea muşchilor mâinii: “Jocul Exerciţiul

degeţelelor “, “Cântăm la pian”

4. Executarea lucrării de către copii.


Educatoarea va oferi ajutor şi Explicaţia Individuală

explicaţii suplimentare copiilor care Exerciţiul

întâmpină dificultăţi. Conversaţia

Copiii vor orna cu mac prăjiturile


obţinute.
Apoi vom cânta împreună versurile :
„Noi suntem cofetari vestiţi
Ce ştim lucra frumos
Iar la sfârşit ne vom distra
Prăjituri vom mȃnca.”

.
7. Evaluarea Aprecierea lucrărilor şi a modului cum Turul galeriei Frontală
activităţii au participat copiii la activităţi. Conversaţia Individuală
Se fixează tema şi retrospectiva
întregii activităţii pe domenii
experenţiale.

8.Încheierea ALA2-Activităţi recreative Frontala


activităţii În ȋncheierea activităţii copiii Jocul,
desfăşoară jocurile: ”Cursa sanitarilor Exercitiul
pricepuţi” – joc cu caracter sportiv ,
„Vindecă pacientul!” – joc cu caracter
sportive.
Sunt recompensaţi cu rezultatul
muncii lor (fundiţe).

Bună-dimineaţa! (Rogvaiv)

Bucătarii s-au trezit,


Bună-dimineaţa!
Cofetarii s-au trezit,
Bună-dimineaţa!
Profesorii s-au trezit,
Bună-dimineaţa!
Şi doctorii s-au trezit,
Bună-dimineaţa!

Ritmul de înviorare
L-a cuprins pe fiecare.
După ce am făcut patul,
A urmat apoi spălatul:
În urechi, la subţiori,
Pe ochi şi pe dinţişori.
Bine e să fii curat,
Îngrijit şi pieptănat!