Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE ACTIVITATE

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa cu Program Normal Mârza


EDUCATOARE: Budihală Tatiana
NIVELUL: I. Grupa mijlocie /,,Steluţelor”
TEMA ANUALĂ: „CÂND CUM / ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?”
PROIECT TEMATIC: „PRIMĂVARĂ, BUN VENIT!”
TEMA ACTIVITĂŢII: „PRIMĂVARA ÎN GRĂDINĂ”- A.D.P.
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
-Dezvoltarea comportamentelor de cooperare, prosociale şi proactive;
-Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere a mediului înconjurător, precum şi stimularea curiozităţii
pentru investigarea acestuia.

Activităţi de dezvoltare personală:


-Întâlnirea de dimineaţă: „Primăvara a sosit”
-Rutină: „Să lucrăm împreună”
-Tranziţie: Cântecul: ,,Copăcelul din grădină”

Centre de interes deschise:


Bibliotecă: „Firicele de iarbă”
Construcţii: ,,Primăvara în grădină”
Ştiinţă: „Flori de primăvară”

Obiective operaţionale:
-Artă: -să utilizeze corect creionul;
-să respecte spaţiul;
-să scrie corect liniuţa verticală.

-Construcţii: -să construiască utilizând diferite piese, grădini de flori;


-să îmbine piese de diverse mărimi şi culori pe tăbliţe pentru a realiza floricele.

-Ştiinţă: - să găsească părţile componente ale florii;


-să asambleze floarea utilizând părţile componente ;
-să recunoască florile de primăvară.

Strategii didactice:
Metode şi procedee: -conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia, turul galeriei.
Material didactic: -imagini de primăvară, jetoane cu tipuri de flori de primăvară, fişe cu flori,
creioane colorate, foarfeci, crenguţe, lipici, polistiren, hârtie creponată verde, jucării de
construit, C.D.cu cântece, calculator.
Forma de organizare: -frontală, pe grupe.

Bibliografie: -Curriculum pentru învăţământul preşcolar- 2009;

1
-Lolica-Lenuţa Tătaru, Adina Glava, Maria Pocol, Educaţia timpurie- ghid metodic pentru
aplicarea curriculumului preşcolar, Editura PARALELA 45, 2009.
-Revista învăţământului preşcolar: Număr tematic: Proiectare integrată.

SCENARIUL ACTIVITĂŢII
Întâlnirea de dimineaţă:
Împreună cu copiii se recită şi se realizează mişcările de înviorare:
„Dacă vreau să cresc voinic,
Fac gimnastică de mic.
Merg în pas alergător,
Sar apoi într-un picior,
Mă opresc, respir uşor,
Întind braţele să zbor.
Toată lumea e a mea,
Când m-aşez jos la podea.
Ăsta-i doar un început,
Ia priviţi cât am crescut! ”

Salutul :
Pe melodia „Bună dimineaţa dragă grădiniţă” copiii se adună în semicerc pentru a se saluta.
Educatoarea salută: „Bună dimineaţa, floricelelor!” şi copiii răspund la rândul lor. Vor face
prezenţa ducând jetonul cu imaginea fiecăruia la calendarul naturii.
Educatoarea începe o discuţie cu copiii despre anotimpul în care suntem, cum este timpul
afară, în ce lună şi în ce zi a săptămânii ne aflăm. După aceea se cântă cântecul „Zilele
săptămânii”.

Împărtăşirea :
Jocul „Pasează zâmbetul”: Copiii sunt aşezaţi pe scăunele şi se prefac supăraţi. Educatoarea va
pasa mingea care simbolizează „zâmbetul” câte unui copil, acesta la primirea mingii va zâmbi şi
apoi îşi va motiva reacţia.

Noutatea zilei:
Se va purta o discuţie despre primăvară şi frumuseţile ei, apoi se vor prezenta câteva imagini
reprezentative pentru anotimpul primăvara, care se vor comenta împreună cu copiii. Se vor
spune poezii despre anotimpul primăvara.
Educatoarea spune copiilor că azi vor încerca să aducă primăvara în grădiniţă.

Tranziţie:
Cântecul „Înfloresc grădinile”.
Fiecare copil va primi apoi câte un jeton reprezentând o floare de primăvară şi în funcţie de
floarea primită, copiii vor fi împărţiţi în trei grupe.

2
ACTIVITĂŢI LIBER ALESE:
La centrele de interes vor scrie ,,Firicele de iarbă”; vor „construi” grădini pentru flori şi vor
realiza pe planşete peisaje florale; vor găsi părţile componente ale florii şi le vor asambla.
Artă: Vor scrie exerciţii grafice,,Firicele de iarbă”; .

Construcţii: Se vor folosi planşete pe care vor „construi” grădini cu flori şi peisaje de
primăvară.

Ştiinţă : Copiii vor asambla părţile componente ale florilor, vor spune din ce este alcătuită o
floare şi apoi o va denumi. Lucrările copiilor vor fi expuse şi se va purta o discuţie despre
activităţi şi ce le-a plăcut cel mai mult în cadrul acestora. Se vor face aprecieri în legătură cu
participarea copiilor la activitate şi apoi se împart recompense tuturor copiilor.

Tranziţie:
„Înspre baie alergăm
Să ne spălăm
Dăm cu apă şi săpun
Fără de teamă;
Mai curaţi suntem acum,
De bună seamă.”

Rutină: Formarea deprinderilor igienico – sanitare.


După ce s – au spălat pe mâini, copiii vor servi gustarea (înainte vor spune rugăciunea). După
ce au mâncat, fiecare copil va face ordine şi va arunca resturile la coşul de gunoi, apoi toţi copiii
îşi vor duce înapoi ghiozdănelele.
Trecerea la următoarea etapă (A.D.E.) se face prin cântecul ,,Copăcelul din grădină”

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Secvenţa didactică Organizarea activităţii Strategii Evaluare /


didactice Feedback
1.Moment  Aerisirea sălii de grupă;
organizatoric  Pregătirea materialului didactic
necesar;
 Aranjarea mobilierului pe
grupuri;
2. Captarea atenţiei Copiii sunt aşezaţi în semicerc şi li se Conversaţia; Aprecieri verbale
prezintă câteva imagini cu peisaje de
primăvară care se vor comenta Observaţia
împreună cu educatoarea.
3. Anunţarea temei „- Copii, astăzi vom realiza grădini cu
şi obiectivelor flori de primăvară şi vom afla cum Conversaţia
trebuie să le îngrijim.”

3
4.Prezentarea con- A.L.A.: Copiii vor primi jetoane cu trei
ţinutului şi dirija- tipuri de flori, astfel vor fi împărţiţi în Conversaţia
rea învăţării trei grupe.
Educatoarea va explica sarcinile de
lucru pentru fiecare grupă, după care
copiii vor începe lucrul. Explicaţia
Centre deschise: Observarea
 ARTĂ: comportamentului
Copiii vor scrie liniuţa vericală
necesară pentru învăţa să deseneze
firicele verzi de iarbă ce înveselesc
grădina.
 Construcţii :
Grupa mijlocie va construi grădini Exerciţiul
pentru flori.
 Ştiinţă:
Copiii vor primi jetoane cu părţile
componente ale florilor de primăvară
pe care vor trebui să le asambleze
pentru a forma imaginea cu floarea
respectivă;
Apoi vor trebui să recunoască şi să
denumească floarea.

Conversaţia
5.Asigurarea reten- Lucrările copiilor vor fi expuse şi se va Conversaţia
ţiei şi transferului purta o discuţie despre activităţi şi ce
le-a plăcut cel mai mult în cadrul
acestora.
6.încheierea Se vor face aprecieri în legătură cu Aprecieri generale
activităţii participarea copiilor la activitate şi apoi
se împart recompense tuturor copiilor.