Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa nr. 5- Găeşti

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: Anghel Daniela Sanda

GRUPA: Mică

TEMA ANUALĂ: “Când, cum şi de ce se întâmplă”

TEMA PROIECT TEMATIC: “Bogățiile toamnei”

SUBTEMA: “Parfumul florilor de toamnă”

TEMA ACTIVITĂŢII:” Crizanteme, crizanteme”

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată

TIPUL ACTIVITĂŢII: formare şi fixare de cunoştinţe, priceperi, deprinderi

COMPONENŢA ACTIVITĂŢII:

1. ADP:

- RUTINE:

- Întâlnirea de dimineaţă:”Bună dimineaţa, ursuleţi!”

- Salutul, Prezenţa, Calendarul naturii

- Gustarea- deprinderi de igienă şi autoservire

- TRANZIŢII:

- “Familia degeţelelor”- joc de mişcare

- “Ursuleţi mici, ursuleţi mari”- exerciţii de mişcare

2. ADE:

- DOS- EPS: “Primeşte-n dar o floare!”(folosirea unor formule adecvate de adresare,


manifestarea unor atitudini civilizate)
3. ALA I:

- Joc de masă: “ Crizantema”- Puzzle ( reconstituire de imagini cu părţile componentele ale


unei plante)

- Artă: “Petale de crizanteme”- dactilopictură (pata de culoare)

ALA II:

- “Ursul doarme”- joc de mişcare-repetare

- “Cheamă şi dăruieşte!”- joc liniştitor-repetare

SCOPUL ACTIVITĂŢII:

- Îmbogăţirea cunoştinţelor despre florile de toamnă

- Formarea unor deprinderi de politeţe şi atitudini civilizate

- Trezirea unor stări emoţionale pozitive

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1- să denumească florile de toamnă- crizanteme

O2- să folosească formule de adresare politicoasă, oferind flori sărbătoritului (ursuleţului)

O3- să asambleze corect prin îmbinare, părţile componente ale plantei

O4- să picteze cu degeţelul petale de crizanteme în culorile toamnei

ELEMENTE DE FEEDBACK:

- Modul de rezolvare a sarcinilor de lucru formulate

- Modul de receptare a elementelor sintetizate la final

STRATEGII DIDACTICE:

-Metode/ procedee/ tehnici: expunerea, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, jocul, exerciţiul,


mişcarea, lucrul individual, în perechi, în grup.
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:

-TV, DVD-player, DVD, piese puzzle, coli A4, acuarele, floricele, staniol, ecusoane,
bomboane.

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe, în perechi.

ELEMENTE DE JOC: Mascota grupei- ursuleţul Martinel, aplauzele, mişcarea.

MODALITĂŢI DE EVALUARE:

Continuă- formativă: prin observarea comportamentelor copiilor, analiza produselor


activităţii, aprecieri verbale, acordare de stimulente

DURATA: o zi

RESURSE:

Bibliografice:

- Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la6/7 ani, MECT-2008

- Metodica activităţilor instructiv- educative în grădiniţa de copii, Ed.”Gheorghe- Cârţu


Alexandru”, Craiova-2009

-Proiecte didactice model (MEC şi ISJ)

SCENARIUL DIDACTIC

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ:

Copiii vor intra în sala de grupă, în formaţie de trenuleţ, “Trenuleţul veseliei”. Se vor aşeza pe
covor.Eu voi recita:

”La grădiniţă am venit

Mă bucur că ne-am întâlnit!

Mă bucur că aici sunteţi,

-Bună dimineaţa, ursuleţi!”

Are loc salutul.

Vom face prezenţa copiilor:


- Hai să strigăm ursuleţii, să vedem dacă au venit toţi la grădiniţă.Voi desprinde de pe panou
doar pozele copiilor care nu răspund, care sunt absenţi.

Calendarul naturii: În funcţie de cum este vremea afară, copiii vor alege jetonul potrivit şi îl
vor aşeza pe panou.

NOUTATEA ZILEI:

O reprezintă apariţia mascotei grupei, ursuleţul Martinel, care este foarte bucuros pentru că
azi este ziua lui şi doreşte să o sărbătorească alături de noi. Hotărâm împreună să-i
cântăm”La mulţi ani!”şi să-i facem cadou din partea noastră un album cu “fotografii
muzicale”. Copiii vizionează un videoclip cu crizanteme “Petale de toamnă”, pe un fond
muzical liniştitor. Apoi hotărâm să-i facem ursuleţului bucheţele de crizanteme frumos
ambalate şi să i le oferim politicos, urându-i “La mulţi ani!”.

TRANZIŢIE:

Pentru a putea lucra frumos, trebuie să ne încălzim degeţelele. Vom executa jocul:”Familia
degeţelelor”.

ADE: DOS- EPS: “Primeşte-n dar o floare!”(folosirea unor formule de adresare politicoasă,
manifestarea unor atitudini civilizate).

Copiii merg la măsuţe unde, cu ajutorul meu, vor intui materialele, le vor denumi, precizând
utilitatea lor. Apoi le explic şi le demonstrez modul de lucru.

După ce vor ambala floricelele în staniol, le vor oferi ursuleţului, folosind formule de politeţe,
care şi acesta la rândul său, va mulţumi copiilor şi va strânge bucheţelele într-un coşuleţ. Îi va
servi pe copii cu bomboane. Apoi va pune în vaza cu apă bucheţelele ca să nu se ofilească.

După servirea gustării, în care voi urmări formarea deprinderilor de igienă şi autoservire, vom
face caâteva exerciţii de înviorare:”Ursuleţi mici- ursuleţi mari”(TRANZIŢIE).

Pentru că Martinel doreşte să ştie mai multe lucruri despre crizanteme, m-am gândit să-i
arătăm cum sunt petalele acestei flori şi le vom picta cu degeţelul (Centrul ARTĂ-“Petale de
crizanteme”- dactilopictură), dar şi din ce părţi este formată planta şi vom face puzzle-uri
(JOC DE MASĂ: “ Crizantema”- Puzzle ( reconstituire de imagini cu părţile componentele
ale unei plante).

Copiii îşi vor alege centrul preferat, apoi se vor schimba. Ursuleţul se va bucura, îi va lauda şi
le va oferi ecusoane.

Pentru a ne relaxa şi a ne juca cu sărbătoritul, vom repeta jocul de mişcare” Ursul doarme”,
precum şi jocul liniştitor”Cheamă şi dăruieşte!”
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

ETAPELE CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII STRATEGII


ACTIVITĂŢII DIDACTICE
1. Moment Se asigură condiţiile necesare desfăşurării
organizatoric activităţii:
-aerisirea sălii de grupă;
-aranjarea mobilierului;
-pregătirea materialului didactic;
-organizarea colectivului de copii
-introducerea copiilor în sala de grupă în Conversaţia
formaţie de trenuleţ.
Întâlnirea de dimineaţă:
-Salutul
-Prezenţa
-Calendarul naturii

2. Captarea atenţiei Se realizează prin Noutatea zilei: apariţia


mascotei grupei, ursuleţul Martinel, care doreşte
să-şi sărbătorească ziua alături de copii. Aceştia
îi cantă ursuleţului ”La mulţi ani!”.
Copiii vizionează un videoclip cu flori de Expunerea
toamnă, pe un fond muzical liniştitor,apoi se
iniţiază o scurtă discuţie despre aceste flori. Conversaţia

3. Anunţarea temei şi a Pentru că este ziua lui Martinel şi i-au plăcut


obiectivelor foarte mult florile de toamnă prezentate, copiii
vor face bucheţele de crizanteme frumos Explicaţia
ambalate pe care să i le ofere în dar, urându-i
“La mulţi ani!”, apoi îl vor învăţa multe lucruri
despre aceste frumoase flori.

4. Desfăşurarea Tranziţie:”Familia degeţelelor”


activităţii
ADE: DOS- EPS: “Primeşte-n dar o floare!”
Copiii merg la măsuţe unde, cu ajutorul meu,
vor intui materialele, le vor denumi, precizând Explicaţia
utilitatea lor. Apoi le explic şi le demonstrez Demonstraţia
modul de lucru.
După ce vor ambala floricelele în staniol, le vor Conversaţia
oferi ursuleţului, folosind formule de politeţe, Exerciţiul
care şi acesta la rândul său, va mulţumi copiilor
şi va strânge bucheţelele într-un coşuleţ. Îi va
servi pe copii cu bomboane. Apoi va pune în
vaza cu apă bucheţelele ca să nu se ofilească.

5. Obţinerea Tranziţie:”Ursuleţi mici- ursuleţi mari” Jocul


performanţei
Copiii împreună cu mine intuiesc materialele de Conversaţia
la centre, le explic sarcinile şi le demonstrez Explicaţia
modul de lucru. Demonstraţia

ARTĂ-“Petale de crizanteme”- dactilopictură


(pata de culoare)
JOC DE MASĂ: “ Crizantema”- Puzzle
( reconstituire de imagini cu părţile
componentele ale unei plante).
Copiii îşi vor alege centrul preferat unde vor Exerciţiul
lucra, apoi se vor duce la celălalt centru.

6. Asigurarea retenţiei După terminarea lucrului la centre, ursuleţul se Conversaţia


şi a transferului va bucura, îi va lauda şi le va oferi ecusoane.
Copiii vor mulţumi.

Pentru a se relaxa şi a se juca cu sărbătoritul, Exerciţiul


vor repeta jocul de mişcare” Ursul doarme”,
precum şi jocul liniştitor”Cheamă şi dăruieşte!” Jocul

7. Încheierea activităţii Voi face aprecieri asupra desfăşurării activităţii Conversaţia


şi a rezolvării sarcinilor de lucru, asupra
comportamentului individual şi colectiv al
Explicaţia
preşcolarilor.
Copiii părăsesc sala de grupă pe fond muzical.

S-ar putea să vă placă și